Město Lipník nad Bečvou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Lipník nad Bečvou"

Transkript

1 Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 33. schůzi dne následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů č. 2/2004. Neupravené verze těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám podle ust. 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na Městském úřadě Lipník nad Bečvou, kancelář starosty, nám. T.G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou. 827/2004 RM 33 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 828/2004 RM 33 Usnesení Rady města Lipník nad Bečvou o rozhodnutí jediného akcionáře při působnosti valné hromady Rada města Lipník nad Bečvou v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. c) zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění, ustanovení 190 odst. 1 Obchodního zákoníku a v souladu s čl. 10 odst. 2 písm.f) Stanov společnosti TEPLO Lipník nad Bečvou a.s., po projednání rozhodla o těchto návrzích: 1. RM v souladu s ustanovením 192 odst. 2 Obchodního zákoníku schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce RM v souladu s ustanovením 198 Obchodního zákoníku schvaluje zprávu dozorčí rady o činnosti včetně stanoviska k účetní závěrce za rok RM v souladu s ustanovením 192 odst. 1 Obchodního zákoníku schvaluje roční účetní závěrku za rok RM v souladu s ustanovením 187 odst. 1 písm. f) Obchodního zákoníku rozhodla o rozdělení zisku za rok 2003 takto: - příděl do rezervního fondu ,- Kč - příděl do sociálního fondu ,02 Kč - tantiémy členů představenstva a.s ,- Kč - tantiémy členů dozorčí rady a.s ,- Kč 5. RM v souladu s ustanovením 192 odst. 2 Obchodního zákoníku schvaluje Výroční zprávu společnosti TEPLO Lipník nad Bečvou a.s. za rok 2003

2 829/2004 RM 33 Kontrola plnění usnesení ze schůzí RM RM po projednání bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze schůzí RM. 830/2004 RM 33 Návrh na ubytování 1. RM po projednání neschvaluje ubytování p. Daniela Ciny na ubytovně Venedik č a č. 1427, Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatele o výsledku jednání. T: /2004 RM 33 Návrh na souhlas s darováním movitého majetku 1. RM po projednání schvaluje darování movitého majetku mezi Sociálními službami Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace a Základní školou Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, okres Přerov, příspěvková organizace, dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat ředitele příspěvkových organizací. T: /2004 RM 33 Návrh na poskytnutí příspěvku 1. RM po projednání neschvaluje poskytnutí příspěvku p. Jiřímu Lutkovi,. 2. RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatele o výsledku jednání. T: /2004 RM 33 Návrh na ubytování 1. RM po projednání neschvaluje ubytování p. Edity Mirgové na ubytovně Venedik č a č. 1427, Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatelku o výsledku jednání. T:

3 834/2004 RM 33 Rozpočtové opatření č RM po projednání schvaluje rozpočtové opatření zvyšující rozpočet města na straně příjmů i výdajů shodně o částku ,00 Kč na hodnotu celkem ,00 Kč, v následujícím členění: a) - navýšení na straně příjmů: Kč ,00 v pol zapojení finančního přebytku hospodaření za rok 2003, - navýšení na straně výdajů: Kč ,00 v 6171, pol. 6111, org. 344, pořízení programového vybavení, Kč ,00 v 2140, pol. 5138, org. 441, pořízení kalendářů 2005, b) - navýšení na straně příjmů: Kč ,00 v pol zapojení finančního přebytku hospodaření za rok 2003, - navýšení na straně výdajů v org. 345: Kč ,00 v 2321, pol. 6121, vybudování kanalizace k rodinným domkům, - přesun na straně výdajů v org. 345: Kč ,00 z 3419, pol na 2321, pol. 6121, vybudování kanalizace k rodinným domkům, c) - přesun na straně výdajů v org. 441: Kč 760,00 z 3319, pol na 3399, pol. 5139, nákup materiálu věnce, d) - navýšení na straně příjmů, ÚZ : Kč ,00 v pol. 4111, neinv. přij. dotace z VPS SR volby do Evr. parlamentu, - navýšení na straně výdajů v org. 342, ÚZ : Kč ,00 v 6117, pol. 5169, volby do Evropského parlamentu, e) - přesun na straně výdajů v org. 348: Kč ,00 z 2212, pol na 2221, pol. 5171, opravy a udržování - autobusová čekárna, f) - navýšení na straně příjmů pod ÚZ : Kč ,00 v pol. 4122, neinvestiční přijaté dotace od kraje - školství - navýšení na straně výdajů pod ÚZ : Kč ,00 v 3111, pol. 5331, org. 305, neinv. příspěvky zříz. PO kraj MŠ, Kč ,00 v 3111, pol. 5331, org. 311, neinv. příspěvky zříz. PO kraj MŠ, Kč ,00 v 3113, pol. 5331, org. 311, neinv. příspěvky zříz. PO kraj, Kč ,00 v 3141, pol. 5331, org. 311, neinv. příspěvky zříz. PO kraj stravov., Kč ,00 v 3143, pol. 5331, org. 311, neinv. příspěvky zříz. PO kraj družiny, Kč ,00 v 3113, pol. 5331, org. 312, neinv. příspěvky zříz. PO kraj, Kč ,00 v 3141, pol. 5331, org. 312, neinv. příspěvky zříz. PO kraj stravov., Kč ,00 v 3143, pol. 5331, org. 312, neinv. příspěvky zříz. PO kraj družiny, Kč ,00 v 3111, pol. 5331, org. 315, neinv. příspěvky zříz. PO kraj MŠ, Kč ,00 v 3113, pol. 5331, org. 315, neinv. příspěvky zříz. PO kraj, Kč ,00 v 3141, pol. 5331, org. 315, neinv. příspěvky zříz. PO kraj stravov., Kč ,00 v 3143, pol. 5331, org. 315, neinv. příspěvky zříz. PO kraj družiny, Kč ,00 v 3121, pol 5331, org. 320, neinv. příspěvky zříz. PO kraj, - snížení na straně výdajů pod ÚZ : Kč ,00 v 3141, pol. 5331, org. 305, neinv. příspěvky zříz. PO kraj stravov., g) - navýšení na straně příjmů: Kč ,00 v pol zapojení finančního přebytku hospodaření za rok 2003, - navýšení na straně výdajů: Kč 1.109,00 v 6171, pol. 5909, org. 442, vratka přeplatku za prodej pozemků, Kč 5.429,00 v 3635, pol. 5909, org. 442, vratky přeplatků za pronájem pozemků, Kč 500,00 v 6171, pol. 5909, org. 442, vratka přeplatku za pokuty dopravy, Kč ,00 v 6171, pol. 5909, org. 442, vratky přeplatků za komunální odpad, Kč 4.461,00 v 6171, pol. 5909, org. 442, vratky přeplatků za poplatek ze psů, h) - přesun na straně výdajů: Kč 6.000,00 z 3613, pol. 5169, org. 400, nákup ostatních služeb nebytové prostory, Kč 6.000,00 na 3322, pol. 5169, org. 410, nákup ost. sl. vyklizení a úklid zvonice, i) - přesun na straně výdajů v org. 348:

4 Kč ,00 z 3392, pol. 5171, na 3745, pol. 5137, nákup travní sekačky. 2. RM ukládá vedoucímu odboru finančního zabezpečit začlenění rozpočtového opatření do rozpočtu města. T: /2004 RM 33 Smlouva o partnerství 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit pro účely žádosti Olomouckého kraje do Národního programu Phare 2003 II. část smlouvu o partnerství mezi Městem Lipník nad Bečvou a Olomouckým krajem pro účely přípravy a realizace stavby Průmyslová zóna Lipník-Jezernice SO 104 úprava silnice II/434 Okružní křižovatka. 2 RM ukládá starostovi města předložit materiál k projednání v ZM. 836/2004 RM 33 Přihlášení projektu Rekonstrukce ulic: Perštýnská, Havlíčkova, B.Vlčka, Nerudova a Křížkovského v Lipníku nad Bečvou do Národního programu Phare 2003 (II. část) 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit přihlášení projektu Rekonstrukce ulic: Perštýnská, Havlíčkova, B.Vlčka, Nerudova a Křížkovského v Lipníku nad Bečvou do Národního programu Phare 2003 (II. část) č. CZ2003/ RM po projednání doporučuje ZM schválit začlenění 25% z celkové částky na tento projekt + DPH do rozpočtu města pro příští rok. 3. RM ukládá starostovi města předložit materiál k projednání v ZM. 837/2004 RM 33 Stavební úpravy budovy MŠ na dvě bytové jednotky pro osoby s omezenou schopností pohybu, ul. Souhradní 116 v Lipníku nad Bečvou smlouva o dílo 1. RM po projednání schvaluje předloženou smlouvu o dílo s dodavatelem stavby Stavební úpravy budovy MŠ na dvě bytové jednotky pro osoby s omezenou schopností pohybu, ul. Souhradní 116 v Lipníku nad Bečvou obchodní společností ŠUM a KON s.r.o., Hrnčířská 232, Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá starostovi města podepsat smlouvu o dílo. T: po obdržení konečného stanoviska Ministerstva pro místní rozvoj 838/2004 RM 33 Dodatek č.1 smlouvy o výpůjčce

5 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit Dodatek č. 1 smlouvy o výpůjčce mezi Městem Lipník nad Bečvou a obchodní společností TRUMF International s.r.o. 839/2004 RM 33 Nájemní smlouvy s vlastníky domů č.p. 1298, č.p. 930 a č.p RM po projednání schvaluje nájemní smlouvy s vlastníky domů č.p. 1298, č.p. 930 a č.p. 717 na plochu pro umístění kamerového terminálu a související technologie pro městský kamerový systém II. etapu. 2. RM ukládá starostovi města podepsat nájemní smlouvy. T: /2004 RM 33 Revokace usnesení č. 812/2004 RM 32 ze dne Dodatek č.1 k nájemní smlouvě ze dne RM po projednání schvaluje: a) revokaci usnesení č. 812/2004 RM 32 ze dne týkající se ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne mezi Pozemkovým fondem České republiky (jako pronajímatelem) a panem Jiřím Kroužilem,. (jako nájemcem), na část pozemku ve ZE - původ PK parc.č. 3086/2 o výměře m 2 a část pozemku ve ZE - původ PK parc.č o výměře 6482 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Lipník nad Bečvou, jejíž závazky přešly na Město Lipník nad Bečvou na základě kupní smlouvy uzavřené mezi Pozemkovým fondem České republiky a Městem Lipník nad Bečvou. Nájem bude ukončen ke dni b) předložený dodatek č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne mezi Pozemkovým fondem České republiky (jako pronajímatelem) a panem Jiřím Kroužilem,. (jako nájemcem), jejíž závazky přešly na Město Lipník nad Bečvou na základě kupní smlouvy uzavřené mezi Pozemkovým fondem České republiky a Městem Lipník nad Bečvou. Dodatkem č. 1 bude upravena výměra předmětu nájmu a výše nájemného. V případě, že nebude dodatek č.1 podepsán do pozbude bod 1b) usnesení platnosti. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit: a) podepsání dodatku č.1 T: b) vypovězení nájemní smlouvy, a to v případě, pokud nebude podepsán dodatek č.1. T: /2004 RM 33 Vyhlášení záměru pronájmu pozemku parc.č. 742/2 vodní plocha vodní nádrž přírodní v k.ú. Podhoří na Moravě 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu pozemku parc.č. 742/2 vodní plocha vodní nádrž přírodní o výměře 87 m 2 v k.ú. Podhoří na Moravě za podmínek: - využití nemovitosti za účelem výstavby dálnice D 47 v úseku 4704 Lipník nad Bečvou - Bělotín,

6 - cena za pronájem je stanovena ve výši 5,- Kč/m 2 /rok, - nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu ani do bezplatného užívání jiné osobě. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pronájmu. T: /2004 RM 33 Pronájem části pozemku parc.č. 337/1 ostatní plocha zeleň v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje: a) pronájem části pozemku parc.č. 337/1 ostatní plocha zeleň o výměře 137 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Lipník nad Bečvou panu Jánu Cinovi,., na dobu neurčitou, za cenu 3,- Kč/m 2 /rok, za účelem zřízení zahrádky, b) předloženou nájemní smlouvu. V případě, že nájemní smlouva nebude podepsána do dvou měsíců ode dne schválení pronájmu radou města, pozbude usnesení platnosti. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit uzavření nájemní smlouvy. T: /2004 RM 33 Výpověď nájemní smlouvy ze dne RM po projednání schvaluje výpověď nájemní smlouvy dle bodu VI. odst. 1 smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne mezi Městem Lipník nad Bečvou (jako pronajímatelem) a panem Zdeňkem Nepustilem, IČ: (jako nájemcem), jejímž předmětem je pronájem nebytových prostor, tzv. Denního baru SOFRE v I.NP objektu č.p. 14 nám. T. G. Masaryka, situovaném na pozemku parc.č. st.22/1 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou, a to: - bar o výměře 61,42 m 2, - kuchyň o výměře 15,96 m 2, - sklad o výměře 5,52 m 2, - WC o výměře 6,41 m RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit vypovězení nájemní smlouvy. T: /2004 RM 33 Ukončení nájemní smlouvy 1. RM po projednání schvaluje: a) ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne mezi Městem Lipník nad Bečvou (jako pronajímatelem) a panem Lubomírem Sieglem,. (jako nájemcem), jejímž předmětem je pronájem bytu č. 14, I. kategorie, o velikosti 3+1, ve IV. NP objektu č.p ul. Bratrská, Lipník nad Bečvou situovaného na pozemku parc.č. st.1358 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou, a to dohodou ke dni b) předloženou dohodu o ukončení nájmu bytu. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit podepsání dohody o ukončení nájmu bytu. T:

7 845/2004 RM 33 Podnájem nebytových prostor v objektu č.p. 14 nám. T. G. Masaryka, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání nesouhlasí s uzavřením smlouvy o podnájmu nebytových prostor v I. NP objektu č.p. 14 nám. T. G. Masaryka, Lipník nad Bečvou, tzv. Denní bar SOFRE mezi panem Zdeňkem Nepustilem,. (jako nájemcem) a panem Jiřím Ticháčkem, (jako podnájemcem). 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku informovat žadatele. T: /2004 RM 33 Úhrada nájemného z bytů a nebytových prostor 1. RM po projednání schvaluje změnu placení nájemného z bytů a nebytových prostor v tom, že nájemné a zálohy na služby se s účinností od budou platit měsíčně, a to nejpozději do 20. dne kalendářního měsíce, za který se platí nájemné. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zabezpečit zapracování změny placení nájemného z bytů a nebytových prostor do nájemních smluv a písemně vyrozumět všechny nájemníky. T: /2004 RM 33 Prodej pozemků v průmyslové zóně Lipník nad Bečvou, lokalita III 1. RM po projednání bere na vědomí Žádost o odkoupení pozemků. 2. RM ukládá starostovi města definovat podmínky převodu pozemků v průmyslové zóně a vyžádat si doplňující informace od žadatele. 3. RM ukládá starostovi města předložit materiál k projednání ZM. 848/2004 RM 33 Prodej domu č.p. 536 s částí pozemku parc.č. st.758 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou Revokace usnesení č. 270/ ZM 9 ze dne Vyhlášení záměru prodeje domu č.p. 536 s částí pozemku parc.č. st.758 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání nedoporučuje ZM schválit prodej domu č.p. 536, situovaného na pozemku parc.č. st.758 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou manželům RNDr. Petrovi a MUDr. Haně Schovánkovým,. za cenu: - dle Zásad postupu při převodech nemovitého majetku Města Lipník nad Bečvou pro prodej bytového domu.

8 2. RM po projednání doporučuje ZM schválit: a) revokaci usnesení č. 270/ ZM 9 ze dne , b) vyhlášení záměru prodeje domu č.p. 536 s částí pozemku parc.č. st.758 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 240 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Lipník nad Bečvou, přičemž převod se uskuteční za těchto podmínek: - kupující uhradí kupní cenu a náklady za vyhotovení geometrického plánu, a to do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, - kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy, - návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny a uhrazení nákladů spojených s převodem, - v případě, že kupující nepodepíše kupní smlouvu do tří měsíců ode dne schválení převodu předmětných nemovitostí zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti, - žádosti o převod předmětných nemovitostí musí být podány v zapečetěných obálkách označených slovy: NEOTEVÍRAT PRODEJ DOMU Č.P. 536 V LIPNÍKU NAD BEČVOU, nabídková cena domu činí ,- Kč, nabídková cena pozemku činí 205,- Kč/m RM ukládá starostovi města předložit materiál k projednání ZM. 849/2004 RM 33 Prodej domu č.p. 393 s částí pozemku parc.č. st. 809/1 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou Revokace usnesení č. 253/ ZM 9 ze dne Vyhlášení záměru prodeje domu č.p. 393 s částí pozemku parc.č. st. 809/1 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání nedoporučuje ZM schválit prodej domu č.p. 393 s částí pozemku parc.č. st.809/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 390 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Lipník nad Bečvou panu Milanu Ferencovi,.za cenu: - za dům ve výši ,- Kč, - za pozemek ve výši 140,- Kč/m RM po projednání doporučuje ZM schválit: a) revokaci usnesení č. 253/ ZM 9 ze dne , b) vyhlášení záměru prodeje domu č.p. 393 s částí pozemku parc.č. st.809/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 390 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Lipník nad Bečvou, přičemž převod se uskuteční za těchto podmínek: - kupující uhradí kupní cenu a náklady za vyhotovení geometrického plánu, a to do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, - kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy, - návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny a uhrazení nákladů spojených s převodem, - v případě, že kupující nepodepíše kupní smlouvu do tří měsíců ode dne schválení převodu předmětných nemovitostí zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti, nabídková cena domu činí ,- Kč, nabídková cena pozemku činí 140,- Kč/m 2.

9 3. RM ukládá starostovi města předložit materiál k projednání v ZM. 850/2004 RM 33 Vyhlášení záměru směny pozemků v k.ú. Loučka 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit: a) vyhlášení záměru směny části pozemku parc.č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 50 m 2 v k.ú. Loučka z vlastnictví Města Lipník nad Bečvou do vlastnictví pana Ing. Zdeňka Bednáře,. za pozemek ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č o výměře 133 m 2 v k.ú. Loučka z vlastnictví pana Ing. Zdeňka Bednáře,. do vlastnictví Města Lipník nad Bečvou, přičemž převod se uskuteční za těchto podmínek: - ceny směňovaných nemovitostí budou vypočteny dle znaleckých posudků s tím, že rozdíl v ceně směňovaných nemovitostí bude uhrazen tím účastníkem, který bude směňovat nemovitost s nižší cenou, a to do 30 dnů ode dne doručení smlouvy opatřené doložkou o provedení vkladu smlouvy do katastru nemovitostí, - směnná smlouva bude uzavřena do 90 dnů ode dne schválení zastupitelstvem města, - Město Lipník nad Bečvou uhradí náklady za vypracování směnné smlouvy, náklady na vklad směnné smlouvy do katastru nemovitostí, náklady za vyhotovení znaleckého posudku a geometrického plánu. b) vyhlášení záměru směny části pozemku parc.č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 50 m 2 v k.ú. Loučka z vlastnictví Města Lipník nad Bečvou do rovnodílného podílového spoluvlastnictví paní Ladislavy Zábranské,. a pana Josefa Zábranského,. za pozemek ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č o výměře 129 m 2 v k.ú. Loučka z rovnodílného podílového spoluvlastnictví paní Ladislavy Zábranské,. a pana Josefa Zábranského,.. do vlastnictví Města Lipník nad Bečvou, přičemž převod se uskuteční za těchto podmínek: - ceny směňovaných nemovitostí budou vypočteny dle znaleckých posudků s tím, že rozdíl v ceně směňovaných nemovitostí bude uhrazen tím účastníkem, který bude směňovat nemovitost s nižší cenou, a to do 30 dnů ode dne doručení smlouvy opatřené doložkou o provedení vkladu smlouvy do katastru nemovitostí, - směnná smlouva bude uzavřena do 90 dnů ode dne schválení zastupitelstvem města, - Město Lipník nad Bečvou uhradí náklady za vypracování směnné smlouvy, náklady na vklad směnné smlouvy do katastru nemovitostí, náklady za vyhotovení znaleckého posudku a geometrického plánu. c) vyhlášení záměru směny části pozemku parc.č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 50 m 2 v k.ú. Loučka z vlastnictví Města Lipník nad Bečvou do vlastnictví pana Ing. Oldřicha Kamlera,. za pozemek ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č o výměře 165 m 2 v k.ú. Loučka z vlastnictví pana Ing. Oldřicha Kamlera,. do vlastnictví Města Lipník nad Bečvou, přičemž převod se uskuteční za těchto podmínek: - ceny směňovaných nemovitostí budou vypočteny dle znaleckých posudků s tím, že rozdíl v ceně směňovaných nemovitostí bude uhrazen tím účastníkem, který bude směňovat nemovitost s nižší cenou, a to do 30 dnů ode dne doručení smlouvy opatřené doložkou o provedení vkladu smlouvy do katastru nemovitostí,

10 - směnná smlouva bude uzavřena do 90 dnů ode dne schválení zastupitelstvem města, - Město Lipník nad Bečvou uhradí náklady za vypracování směnné smlouvy, náklady na vklad směnné smlouvy do katastru nemovitostí, náklady za vyhotovení znaleckého posudku a geometrického plánu. 851/2004 RM 33 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc.č ostatní plocha ostatní komunikace v k.ú. Loučka 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc.č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 100 m 2 v k.ú. Loučka, přičemž převod se uskuteční za těchto podmínek: - kupující uhradí kupní cenu a náklady za vyhotovení znaleckého posudku, a to do 10 dnů od podpisu kupní smlouvy, - kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy, - návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny a uhrazení nákladů spojených s převodem, - v případě, že kupující nepodepíše kupní smlouvu do tří měsíců ode dne schválení převodu předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti. Cena dle znaleckého posudku činí 60,- Kč/m /2004 RM 33 Prodej pozemku parc.č. st.38/2 zastavěná plocha v k.ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit prodej pozemku parc.č. st.38/2 zastavěná plocha o výměře 7 m 2 v k.ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou společnosti ŽI & ŽI s.r.o., se sídlem Trnávka 29, za cenu 820,- Kč. Kupující uhradí: - kupní cenu, náklady za zpracování znaleckého posudku, a to do 10 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, - náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu této smlouvy. Návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny a uhrazení výše uvedených nákladů. V případě, že kupující nepodepíše kupní smlouvu do dvou měsíců ode dne schválení převodu předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude usnesení platnosti.

11 853/2004 RM 33 Odkoupení pozemků v k.ú. Loučka 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit odkoupení pozemků ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr v k.ú. Loučka: a) parc.č o výměře 115 m 2 od p. Karla Krále,., za cenu dle znaleckého posudku ve výši 6.230,- kč. Kupující uhradí prodávajícímu kupní cenu do 30 dnů ode dne, kdy bude kupujícímu doručena kupní smlouva opatřená doložkou o provedení vkladu do katastru nemovitostí. Kupující uhradí náklady za vypracování kupní smlouvy, náklady na vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí a náklady za vyhotovení znaleckého posudku. Prodávající uhradí daň z převodu nemovitostí. b) id. ½ pozemku parc.č o celkové výměře 151 m 2 od pana Josefa Dvořáka,., za cenu dle znaleckého posudku ve výši 4.090,- Kč. id. ½ pozemku parc.č o celkové výměře 151 m 2 od paní Aleny Solárové,., za cenu dle znaleckého posudku ve výši 4.090,- Kč. Kupující uhradí prodávajícím kupní cenu do 30 dnů ode dne, kdy bude kupujícímu doručena kupní smlouva opatřená doložkou o provedení vkladu do katastru nemovitostí. Kupující uhradí náklady za vypracování kupní smlouvy, náklady na vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí a náklady za vyhotovení znaleckého posudku. Prodávající uhradí daň z převodu nemovitostí. c) parc.č o výměře 158 m 2 od paní Milady Hapalové,., za cenu dle znaleckého posudku ve výši 8.560,- kč. Kupující uhradí prodávající kupní cenu do 30 dnů ode dne, kdy bude kupující doručena kupní smlouva opatřená doložkou o provedení vkladu do katastru nemovitostí. Kupující uhradí náklady za vypracování kupní smlouvy, náklady na vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí a náklady za vyhotovení znaleckého posudku. Prodávající uhradí daň z převodu nemovitostí. 854/2004 RM 33 Prodej částí pozemků parc.č. 3698/4 ostatní plocha ostatní komunikace v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit prodej: a) části pozemku parc.č. 3698/4 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 192 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou, dle geometrického plánu je tato část pozemku označena jako parc.č. 3698/56, manželům MUDr. Martině a Hynkovi Dvořákovým,., za cenu 60,- Kč/m 2, tj. celkem ,- Kč. Kupující uhradí: - kupní cenu, náklady za vyhotovení geometrického plánu a náklady za zpracování znaleckého posudku, a to do 10 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, - náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy. Návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny a uhrazení výše uvedených nákladů. V případě, že kupující nepodepíší kupní smlouvu do tří měsíců ode dne schválení převodu předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude bod 1. a) usnesení platnosti.

12 b) části pozemku parc.č. 3698/4 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 52 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou, dle geometrického plánu je tato část pozemku označena jako parc.č. 3698/57, manželům Ivanovi a Heleně Lívovým,., za cenu 80,- Kč/m 2, tj. celkem 4.160,- Kč. Kupující uhradí: - kupní cenu, náklady za vyhotovení geometrického plánu a náklady za zpracování znaleckého posudku, a to do 10 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, - náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy. Návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny a uhrazení výše uvedených nákladů. V případě, že kupující nepodepíší kupní smlouvu do tří měsíců ode dne schválení převodu předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude bod 1. b) usnesení platnosti. 855/2004 RM 33 Prodej garáže ev. č v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit prodej garáž ev. č situované na pozemcích parc.č. st.2845/1 zastavěná plocha a parc.č. st.2845/2 zastavěná plocha v k.ú. Lipník nad Bečvou paní Pavle Zelenayové,., za cenu ,- Kč. Kupující uhradí: - kupní cenu a náklady za zpracování znaleckého posudku, a to do 10 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, - náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy. Návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny a uhrazení nákladů spojených s převodem. V případě, že kupující nepodepíše kupní smlouvu do dvou měsíců ode dne schválení převodu předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude bod 1. usnesení platnosti. 2. RM po projednání nedoporučuje ZM schválit prodej garáž ev. č situované na pozemcích parc.č. st.2845/1 zastavěná plocha a parc.č. st.2845/2 zastavěná plocha v k.ú. Lipník nad Bečvou Ing. Richardu Fuchsovi,., za cenu ,- Kč. 3. RM ukládá starostovi města předložit materiál k projednání ZM. 856/2004 RM 33 Vyhlášení záměru bezúplatného převodu nemovitostí v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit vyhlášení záměru bezúplatného převodu pozemků: - parc.č. 3072/4 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 981 m 2, - parc.č. 3072/6 orná půda o výměře 739 m 2, - parc.č. 3072/7 orná půda o výměře 5293 m 2, - parc.č. 3072/25 orná půda o výměře 13 m 2, - části parc.č. 3072/26 orná půda o výměře cca 2168 m 2,

13 - parc.č. 3072/31 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 44 m 2, - parc.č. 3072/32 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 1375 m 2, - parc.č. 3939/2 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 1931 m 2, - parc.č. 4052/9 orná půda o výměře 2130 m 2 (viz situační plán) vše v k.ú. Lipník nad Bečvou z vlastnictví Města Lipník nad Bečvou do vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem v Olomouci, Jeremenkova 40a, zastoupeného hejtmanem Ing. Janem Březinou, a to za účelem realizace stavby SO 104 úprava silnice II/434 Okružní křižovatka. Převod se uskuteční za těchto podmínek: - s žadatelem bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě s tím, že samotná darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do 12 měsíců ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí stavby SO 104 úprava silnice II/434 Okružní křižovatka umístěné na předmětných pozemcích (resp. jejich části) - obdarovaný uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu, sepsáním darovací smlouvy a vkladem darovací smlouvy do katastru nemovitostí. Upozornění: Pozemek parc.č. 4052/9 je v současné době užíván třetí osobou na základě nájemní smlouvy. Na pozemcích parc.č. 3072/4, parc.č. 3072/7, parc.č. 3072/26 a parc.č. 3072/32 vše v k.ú. Lipník nad Bečvou je zřízeno věcné břemeno ochrany vodního zdroje pro Vak Přerov, a.s. 857/2004 RM 33 Souhlas zřizovatele 1. RM po projednání uděluje souhlas příspěvkové organizaci Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, okres Přerov, příspěvková organizace k uzavření leasingové smlouvy na 36 měsíců s akontací 50 % pořizovací ceny na nákup el.parního konvektomatu Retigo Digital 2011 dodavatele Gastron CZ a.s., vybraného na základě výběrového řízení. 2. RM po projednání schvaluje záměr vedení příspěvkové organizace Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, okres Přerov, příspěvková organizace provést rekonstrukci a seřízení vzduchotechniky ve školní jídelně na ul. Souhradni 1393, Lipník nad Bečvou. 3. RM po projednání schvaluje záměr vedení příspěvkové organizace Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, okres Přerov, příspěvková organizace provést rekonstrukci-stavební úpravy školní jídelny - kuchyně na ul. Souhradni 1393, Lipník nad Bečvou. 4. RM ukládá: a) vedoucí odboru školství a kultury informovat ředitele příspěvkové organizace T: b) řediteli příspěvkové organizace podepsání leasingové smlouvy T: Ing. Miloslav Přikryl starosta města Vladimír Mikeška místostarosta města

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 7. schůzi dne 5. 3. 2007 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 48. schůzi 04.03.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi dne 12. 1. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání 06.11.2012 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 28. schůzi dne 1. 3. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi 02.05.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 21. schůzi dne 24. 11. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi dne 25. 8. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 62. schůzi 04.01.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 35. schůzi 07.11.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 32. schůzi 05.09.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi dne 2. 5. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 7. zasedání dne 7. 10. 2003 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 51. schůzi 25.09.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 50. schůzi dne 7. 3. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 76. schůzi dne 15. 5. 2006 následující usnesení 1920/2006 RM 76 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 1921/2006 RM 76 Rozhodnutí

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 47. schůzi 20.04.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi dne 9. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 16. zasedání dne 13.12.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 44. schůzi dne 6. 12. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 73. schůzi 25.08.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 09.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 35. schůzi dne 25.08.2008 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 63. schůzi dne 12. 9. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 69. schůzi 31.05.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 56. schůzi 30.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 37. schůzi dne 23. 8. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi 23.05.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 47. schůzi dne 24. 1. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 85. schůzi dne 16. 10. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 58. schůzi 29.01.2018 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 1. schůzi dne 13. 11. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 69. schůzi 19.05.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 45. schůzi 15.05.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 15. zasedání 05.02.2013 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 60. schůzi dne 27. 6. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 40. schůzi dne 4. 10. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi dne 3. 10. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 02.12.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 66. schůzi dne 24. 10. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne v obřadní síni OÚ.

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne v obřadní síni OÚ. r. starosta obce Obec Osek nad Bečvou Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne 18.8.2011 v obřadní síni OÚ. Usnesení zastupitelstva obce je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb.,o ochraně

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 26.07.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi 12.01.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 7. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 7. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 7. zasedání 08.11.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 14. schůzi 19.08.2019 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických

Více

Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne

Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 22. 9. 2014 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/17/1/2014 Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 10. schůzi dne 5. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 81. schůzi dne 7. 8. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 3. zasedání dne 27. 2. 2007 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 20. schůzi 11.01.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 21.06.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 9. schůzi dne 16. 4. 2007 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi 05.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi 23.01.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 5. zasedání dne 24. 6. 2003 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 6. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 6. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 6. zasedání 20.09.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi dne 15. 11. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 10. schůzi 18.05.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 45. schůzi 07.01.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi 17.02.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 63. schůzi 27.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 1. schůzi 10.11.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 21. schůzi 28.11.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 58. schůzi 11.11.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 43. schůzi 03.12.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 37. schůzi dne 29.09.2008 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 52. schůzi dne 11. 4. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 9. schůzi dne 14. 4. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 27. zasedání dne 26. 9. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 22. zasedání dne 7. 2. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E N Í. 2. Zpráva o hospodaření Města Kojetína a příspěvkových organizací za 1. pololetí 2016 (tisk R/391)

U S N E S E N Í. 2. Zpráva o hospodaření Města Kojetína a příspěvkových organizací za 1. pololetí 2016 (tisk R/391) U S N E S E N Í z 41. schůze Rady města Kojetína, konané dne 17. srpna 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zpráva o hospodaření Města Kojetína

Více

Usnesení č. 19 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne

Usnesení č. 19 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne Usnesení č. 19 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 24. 11. 2014 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/19/1/2014 Odprodej nebytové jednotky, vymezené v budově,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 35. schůzi dne 28. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 22. zasedání 09.02.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 39. schůzi 09.01.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi dne 30. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi 24.08.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 46. schůzi 21.01.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi 04.04.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 5. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 5. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 5. zasedání 21.06.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 12. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 12. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 12. zasedání dne 19.04.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Město Sezemice Zastupitelstvo města Sezemice Den konání jednání: 13.09.2016 Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Místo jednání: zasedací místnost, Husovo nám. 790,

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 15. zasedání dne 01.11.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 37. schůzi 27.08.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 16. schůzi dne 27. 8. 2007 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více