Město Lipník nad Bečvou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Lipník nad Bečvou"

Transkript

1 Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 52. schůzi dne následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů č. 2/2004. Neupravené verze těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám podle ust. 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na Městském úřadě Lipník nad Bečvou, kancelář starosty, nám. T.G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou. 1285/2005 RM 52 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 1286/2005 RM 52 Kontrola plnění usnesení ze schůzí RM RM po projednání bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze schůzí RM. 1287/2005 RM 52 Organizační řád Městského úřadu Lipník nad Bečvou RM po projednání schvaluje na základě ust. 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, Doplněk č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Lipník nad Bečvou s účinností od

2 1288/2005 RM 52 Poskytnutí příspěvku 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit poskytnutí finančního příspěvku Oblastní charitě Lipník nad Bečvou ve výši ,00 Kč na projekt Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. 1289/2005 RM 52 Návrh na prodloužení ubytování 1. RM po projednání schvaluje prodloužení ubytování p. Věry Letkové na ubytovně Venedik č. 1427, Lipník nad Bečvou, od do RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatelku o výsledku jednání. T: RM ukládá ředitelce Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, zajistit prodloužení smlouvy o dočasném ubytování. T: /2005 RM 52 Návrh na ubytování 1. RM po projednání schvaluje ubytování p. Evy Teichmannové na ubytovně Venedik č. 1426, Lipník nad Bečvou, 1 pokoj, od do RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatelku o výsledku jednání. T: RM ukládá ředitelce Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, zajistit uzavření smlouvy o dočasném ubytování. T:

3 1291/2005 RM 52 Návrh na ubytování 1. RM po projednání neschvaluje ubytování p. Daniely Patkaňové na ubytovně Venedik č a č. 1427, Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatelku o výsledku jednání. T: /2005 RM 52 Příspěvek na stravování 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit poskytnutí příspěvku z rozpočtu města ve výši 6,- Kč na jeden odebraný oběd pro dítě mateřské školy, nebo žáka Soukromého vzdělávacího centra a Základní školy Sluníčko s.r.o., Loučská 237, Lipník nad Bečvou, za období od do RM ukládá starostovi předložit materiál ZM. 1293/2005 RM 52 Příspěvek z rozpočtu města 1. RM po projednání schvaluje poskytnutí příspěvku panu Pavlu Složilovi ve výši ,- Kč na pořádání steeplechase města Lipník nad Bečvou. 2. RM po projednání schvaluje poskytnutí příspěvku TJ Spartak VTJ oddílu kopané mládeže ve výši 5.000,- Kč na účast na mezinárodním turnaji v kopané. 3. RM ukládá vedoucímu finančního odboru zapracovat poskytnutí příspěvků do nejbližšího rozpočtového opatření. T:

4 1294/2005 RM 52 Souhlas s funkčním studiem 1. RM po projednání bere na vědomí funkční studium ředitelky Střediska volného času Lipník nad Bečvou, p. o. paní Věry Škopové. 2. RM ukládá paní Věře Škopové uzavřít dohodu, dle Zákoníku práce o zvyšování kvalifikace mezi Střediskem volného času Lipník nad Bečvou, p.o. a paní Věrou Škopovou, ve které bude ujednáno, že v případě nedokončení tohoto studia zaměstnankyně uhradí zaměstnavateli veškeré náklady spojené se studiem, včetně mzdových a cestovních nákladů za celou dobu funkčního studia. T: /2005 RM 52 Dohoda o zrušení Smlouvy o budoucí kupní smlouvě ze dne RM po projednání doporučuje ZM schválit Dohodu o zrušení Smlouvy o budoucí kupní smlouvě ze dne RM ukládá starostovi města předložit materiál ZM. 1296/2005 RM 52 Změna č.1 územního plánu města Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání: doporučuje ZM schválit pořízení změny č.1 územního plánu města Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá starostovi města předložit materiál k projednání v ZM. 4

5 1297/2005 RM 52 Finanční příspěvek na regeneraci objektů v MPR Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit příspěvky na regeneraci objektů v MPR Lipník nad Bečvou těmto žadatelům: - Novák Jiří JuDr. a Nováková Karla,., v celkové výši ,- Kč, - Rušar Antonín a Dagmar,., ve výši ,- Kč, - Grygar Roman a Grygarová Helena,., ve výši ,- Kč, - Krahula Ladislav a Krahulová Marie, Krahulová Hana ing.,., ve výši ,- Kč, - Hájková Marta ing.,., ve výši ,- Kč, - Pastrnková Anna,., ve výši ,- Kč. 2. RM ukládá starostovi města předložit materiál k projednání ZM. 1298/2005 RM 52 Přihláška do soutěže o Cenu Petra Parléře RM po projednání schvaluje a) účast Města Lipník nad Bečvou v soutěži o Cenu Petra Parléře 2005 b) téma proluky v městské památkové rezervaci Lipník nad Bečvou návrh architektonického řešení způsobu jejich zástavby, dotvářející charakter městské památkové rezervace. 2. RM ukládá starostovi města podepsat závaznou přihlášku. T: /2005 RM 52 Věcný dar 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit bezúplatný převod věcný dar zařízení dle důvodové zprávy v celkové pořizovací ceně ,60 Kč Středisku volného času Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace. 5

6 1300/2005 RM 52 Poskytnutí půjčky dle OZV č. 5/2000 a 7/ RM po projednání doporučuje ZM: a) schválit poskytnutí půjčky dle OZV č. 5/2000 a 7/2001 panu MUDr. Jiřímu Němcovi,., v celkové částce ,00 Kč. b) vyhlásit dnem výběrové řízení na získání půjček dle OZV č. 5/2000 a 7/2001 a stanovit termín ukončení výběrového řízení na den /2005 RM 52 Odpis pohledávky 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit odpis pohledávky ve výši ,70 Kč za panem Vratislavem Olejníkem, /2005 RM 52 Rozpočtové opatření č RM po projednání schvaluje rozpočtové opatření zvyšující rozpočet města na straně příjmů vč. financování i na straně výdajů shodně o částku ,00 Kč na hodnotu celkem ,00 Kč v následujícím členění: a) - navýšení na straně příjmů, ÚZ : Kč ,00 v pol. 4111, neinv. přijaté dotace z VPS SR výkon st. správy rozšířená působnost, b) - snížení na straně příjmů: Kč ,00 v 6171, pol. 2328, neidentifikované příjmy, c) - přesun na straně výdajů: Kč ,00 z org , pol. 5023, odměny členů zastupitelstva, Kč 9.630,00 z org , pol. 5031, pov. poj. na soc. zabezpečení, Kč 3.330,00 z org , pol. 5032, pov. poj. na zdrav. pojištění, Kč ,00 na org , pol. 5171, PD -oprava objektu ve dvoře zámku archiv, d) - snížení na straně výdajů v org. 431: Kč ,00 v 6112, pol. 5023, odměny členů zastupitelstva, Kč ,00 v 6112, pol. 5031, pov. poj. na soc. zabezpečení, Kč ,00 v 6112, pol. 5032, pov. poj. na zdrav. pojištění, 6

7 e) - navýšení na straně výdajů v org. 410: Kč ,00 v 3322, pol. 5171, oprava objektu ve dvoře zámku archiv, f) - navýšení na straně příjmů, ÚZ : Kč ,00 v pol. 4113, neinv. přijaté dotace ze SF SFŽP likvidace lednic, - navýšení na straně výdajů v org. 413, ÚZ : Kč ,00 v 3721, pol. 5169, likvidace lednic, g) - snížení na straně výdajů v org. 415: Kč ,00 v 3421, pol. 5171, oprava dětského hřiště Bratrská, h) - navýšení na straně výdajů v org. 365: Kč ,00 v 2129, pol. 5331, neinv. přísp. zříz. PO-oprava dětského hřiště Bratrská, i) - navýšení na straně příjmů: Kč ,00 v pol. 1211, DPH, - navýšení na straně výdajů v org. 441: Kč ,00 v 3419, pol. 5499, ost. neinv. transfery obyvatel. P. Složil Radslavice, Kč 5.000,00 v 3419, pol. 5229, neinv. dotace nezisk. org. TJ Spartak Lipník n. B. 2. RM ukládá vedoucímu odboru finančního zabezpečit začlenění rozpočtového opatření č. 7 do rozpočtu města. T: /2005 RM 52 Rozpočtové opatření č RM po projednání doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření zvyšující rozpočet města na straně příjmů vč. financování i na straně výdajů shodně o částku ,00 Kč na hodnotu celkem ,00 Kč v následujícím členění: a) - navýšení na straně financování: Kč ,09 v pol. 8115, zapojení financí přebytku hospodaření za rok 2004, b) - navýšení na straně příjmů: Kč ,91 v pol. 1334, odvody za odnětí půdy ze ZPF, c) - navýšení na straně výdajů v org. 415: Kč ,00 v 3421, pol. 6121, víceúčelové hřiště v Loučce - realizace, d) - navýšení na straně výdajů v org. 450: Kč ,00 v 2212, pol. 5169, výměna dopravní značek, e) - navýšení na straně výdajů v org. 365: Kč ,00 v 2192, pol. 5331, neinv. přísp. zříz. PO opravy chodníků vč. MČ, f) - navýšení na straně výdajů v org. 410: Kč ,00 v 3745, pol. 5171, Novosady úpravy terénu a zatravnění, g) - navýšení na straně výdajů v org. 415: Kč ,00 v 3313, pol. 6121, rekonstrukce kina PD, h) - navýšení na straně výdajů v org. 415: Kč ,00 v 3635, pol. 6121, Tyršova infrastruktura PD k ÚR a SŘ, i) - navýšení na straně výdajů v org. 415: Kč ,00 v 2321, pol. 5171, kanalizační spojka Nerudova a Havlíčkova PD, j) - navýšení na straně výdajů v org. 415: Kč ,00 v 3635, pol. 5166, střelnice PD, 7

8 k) - navýšení na straně výdajů v org. 415: Kč ,00 v 3231, pol. 5171, rekonstrukce sálu ZUŠ PD, l) - navýšení na straně výdajů v org. 415: Kč ,00 v 2219, pol. 6121, úpravy hřbitova PD, m) - navýšení na straně výdajů v org. 415: Kč ,00 v 3635, pol. 6121, revitalizace ul. Bratrská I. etapa PD, n) - navýšení na straně výdajů v org. 415: Kč ,00 v 3341, pol. 6121, místní rozhlas v Podhoří PD, o) - navýšení na straně výdajů v org. 415: Kč ,00 v 3632, pol. 5171, oprava zdí židovského hřbitova PD, p) - navýšení na straně výdajů v org. 410: Kč ,00 v 3635, pol. 6130, koupě pozemku parc.č. 1224/2 ul. Tyršova, q) - navýšení na straně výdajů v org. 415: Kč ,00 v 3635, pol. 6130, odkup pozemku v průmyslové zóně III., r) - navýšení na straně výdajů v org. 410: Kč ,00 v 3635, pol. 6130, odkup pozemků pod skládkou AVE, s) - navýšení na straně výdajů v org. 410: Kč ,00 v 3322, pol. 5171, oprava osvětlení věže kostela sv. Jakuba. 1304/2005 RM 52 Dodatek č. 3 k vnitřní směrnici Inventarizace majetku a závazků 1. RM po projednání schvaluje dodatek č. 3 k vnitřní směrnici Inventarizace majetku a závazků, schválené radou města dne 17. května 2004 usnesením č. 805/2004 RM RM ukládá vedoucímu odboru finančního zabezpečit distribuci dodatku k vnitřní směrnici a informovanost všech zainteresovaných zaměstnanců. T: /2005 RM 52 Dodatek č. 1 k vnitřní směrnici Oběh účetních dokladů 1. RM po projednání schvaluje dodatek č. 1 k vnitřní směrnici Oběh účetních dokladů, schválené radou města dne 15. listopadu 2004 usnesením č. 1075/2004 RM RM ukládá vedoucímu odboru finančního zabezpečit distribuci dodatku k vnitřní směrnici a informovanost všech zainteresovaných zaměstnanců. T:

9 1306/2005 RM 52 Dodatek č. 1 k vnitřní směrnici Hospodaření s majetkem města, jeho evidence a účtování 1. RM po projednání schvaluje dodatek č. 1 k vnitřní směrnici Hospodaření s majetkem města, jeho evidence a účtování, schválené radou města dne 12. ledna 2004 usnesením č. 600/2004 RM RM po projednání svěřuje starostovi rozhodování o vyřazení majetku vedeného na podrozvahových účtech, a to drobného dlouhodobého nehmotného majetku jehož ocenění je nižší než 7.000,00 Kč a drobného dlouhodobého hmotného majetku jehož ocenění je nižší než 3.000,00 Kč. 3. RM ukládá vedoucímu odboru finančního zabezpečit distribuci dodatku k vnitřní směrnici a informovanost všech zainteresovaných zaměstnanců. T: /2005 RM 52 Dodatek č. 1 k vnitřní směrnici Pokutové bloky 1. RM po projednání schvaluje dodatek č. 1 k vnitřní směrnici Pokutové bloky, schválené radou města dne 12. ledna 2004 usnesením č. 601/2004 RM RM ukládá vedoucímu odboru finančního zabezpečit distribuci dodatku k vnitřní směrnici a informovanost všech zainteresovaných zaměstnanců. T: /2005 RM 52 Vnitřní směrnice Rozbory a vyúčtování hospodaření příspěvkových organizací 1. RM po projednání schvaluje vnitřní směrnici Rozbory a vyúčtování hospodaření příspěvkových organizací. 2. RM ukládá vedoucímu odboru finančního zabezpečit distribuci vnitřní směrnice a informovanost všech zainteresovaných zaměstnanců. T:

10 1309/2005 RM 52 Dodatek č. 1 k Zásadám pro sestavování rozpočtu Města Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit dodatek č. 1 k Zásadám pro sestavování rozpočtu Města Lipník nad Bečvou, schválených zastupitelstvem města dne 29. června 2004 usnesením č. 304/2004 ZM /2005 RM 52 Vyhlášení záměru pronájmu bytu č. 8, o velikosti 1+1, I. kategorie, v domě č.p. 730 ul. Svat. Čecha, Lipník nad Bečvou s pohledávkou 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu bytu č. 8, I. kategorie, o velikosti 1+1, ve II. NP domu č.p. 730 ul. Svat. Čecha, Lipník nad Bečvou, a to: pokoj o ploše 18,40 m 2, kuchyň o ploše 18,40 m 2, předsíň o ploše 4,90 m 2, koupelna o ploše 3,40 m 2, WC o ploše 0,80 m 2, sklep o ploše 7,35 m 2 o celkové ploše 53,25 m 2 (základní nájemné bytu činí 754,- Kč/měsíc), v souladu s Pravidly pro přidělování bytů v majetku Města Lipník nad Bečvou, s podmínkou, že Město Lipník nad Bečvou postoupí budoucímu nájemci pohledávku, kterou má za svým již vystěhovaným nájemcem předmětného bytu, a to za těchto podmínek: - žádosti o přidělení bytu s pohledávkou budou projednány v komisi pro pronájem bytů a nemovitostí a následně v Radě města Lipník nad Bečvou, byt bude přidělen v souladu s Pravidly pro přidělování bytů v majetku Města Lipník nad Bečvou, - v případě, že bude žadateli radou města schválen pronájem předmětného bytu, postoupí mu Město Lipník nad Bečvou po schválení zastupitelstvem města pohledávku, kterou má za svým již vystěhovaným nájemcem předmětného bytu na nájemném a službách spojených s užíváním bytu s příslušenstvím (tj. dlužné nájemné a služby spojené s užíváním bytu od března 2003 do února 2005 ve výši ,00 Kč, náklady soudního řízení ve výši ,20 Kč a poplatky z prodlení ke dni ve výši ,90 Kč) za cenu ,10 Kč, - veškeré pohledávky uvedené v podmínkách vyhlášeného záměru města, které jsou předmětem smlouvy o postoupení pohledávky, musí být uhrazeny nejpozději do 1 roku ode dne uzavření smlouvy o postoupení pohledávky, - zájemce navrhne způsob úhrady pohledávky, lze uvažovat i o možnosti splátek, - zájemce je povinen složit před podpisem smlouvy o postoupení pohledávky jistotu ve výši 10% z ceny předmětné pohledávky uvedené ve vyhlášeném záměru, 10

11 - zájemce se stane majitelem postoupené pohledávky úplným zaplacením ceny (úplaty); v případě, že nebude zaplaceno řádně a včas, smlouva bez dalšího zaniká, - pro případ prodlení se zaplacením úplaty sjednávají si smluvní strany pokutu ve výši 10% úplaty, - v případě, že zájemce uzavře s Městem Lipník nad Bečvou smlouvu o postoupení pohledávky, bude s ním v souladu s Pravidly pro přidělování bytů v majetku Města Lipník nad Bečvou, uzavřena nájemní smlouva k předmětnému bytu, - v případě, že vybraný zájemce neuzavře smlouvu o postoupení pohledávky do 14 dnů ode dne obdržení výzvy vlastní vinou, aniž se změnily podmínky postoupení pohledávky, bude předmětný byt přidělen dalšímu žadateli po projednání v radě města, - právní vztahy ve věci postoupení pohledávky, pokud nejsou upraveny ve vyhlášeném záměru, se řídí dle 524 zák. č. 40/1964, občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pronájmu. T: /2005 RM 52 Vyhlášení záměru směny pozemků v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit vyhlášení záměru směny pozemků: - parc.č. 4052/18 orná půda o výměře 234 m 2, - parc.č. 4051/16 orná půda o výměře 617 m 2, - parc.č. 4051/17 orná půda o výměře 133 m 2, - parc.č. 4051/29 orná půda o výměře 518 m 2 vše v k.ú. Lipník nad Bečvou z vlastnictví Města Lipník nad Bečvou do vlastnictví ČR, Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: , se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 56, za pozemky: - parc.č. st.309 o výměře 335 m 2, - parc.č. st.310 o výměře 353 m 2, a pozemky ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr: - parc.č. st.309 o výměře 16 m 2, - část pozemku parc.č. 84 o výměře 52 m 2, - parc.č. 2763/1 o výměře 6 m 2, - část pozemku parc.č. st.665 o výměře 40 m 2 (viz situační plán) vše v k.ú. Lipník nad Bečvou z vlastnictví ČR, Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: , se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 56 do vlastnictví Města Lipník nad Bečvou, a to za níže uvedených podmínek: - ceny směňovaných nemovitostí budou stanoveny dle znaleckých posudků s tím, že rozdíl v ceně převáděných nemovitostí bude uhrazen tím účastníkem, který bude směňovat nemovitosti s nižší cenou, a to do 60 dnů ode dne doručení směnné smlouvy opatřené doložkou o provedení vkladu smlouvy do katastru nemovitostí, - směnná smlouva bude uzavřena do 90 dnů ode dne schválení směny předmětných nemovitostí zastupitelstvem města, - město uhradí náklady za vypracování směnné smlouvy a geometrických plánů, 11

12 - ŘSD ČR uhradí náklady na vklad smlouvy do katastru nemovitostí a náklady za vyhotovení znaleckých posudků, - smluvní strany uhradí daň z převodu nemovitostí dle platných právních předpisů. 1312/2005 RM 52 Vyhlášení záměru směny částí pozemků v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit vyhlášení záměru směny části pozemku parc.č. st.483/5 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 40 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Lipník nad Bečvou z vlastnictví Města Lipník nad Bečvou do vlastnictví Vojenských lesů a statků ČR, s.p., se sídlem v Praze 6, Pod Juliskou 5, zastoupeného ředitelem Ing. Radkem Placandou, za část pozemku parc.č. st.277/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 250 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Lipník nad Bečvou z vlastnictví Vojenských lesů a statků ČR, s.p., se sídlem v Praze 6, Pod Juliskou 5, zastoupeného ředitelem Ing. Radkem Placandou do vlastnictví Města Lipník nad Bečvou, přičemž převod se uskuteční za těchto podmínek: - ceny směňovaných nemovitostí budou vypočteny dle znaleckých posudků, s tím, že rozdíl v ceně směňovaných nemovitostí bude uhrazen tím účastníkem, který bude směňovat nemovitost s nižší cenou, a to do 30 dnů ode dne doručení smlouvy opatřené doložkou o provedení vkladu smlouvy do katastru nemovitostí, - náklady za sepsání a vklad směnné smlouvy do katastru nemovitostí budou uhrazeny oběma účastníky společně a nerozdílně, - náklady za vyhotovení geometrického plánu budou uhrazeny oběma účastníky společně a nerozdílně, - každý z účastníků uhradí náklady za vyhotovení znaleckého posudku své směňované nemovitosti, - daň z převodu nemovitostí bude účastníky uhrazena dle platných právních předpisů. 1313/2005 RM 52 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc.č. st.117/2 v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání nedoporučuje ZM schválit vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc.č. st.117/2 zastavěná plocha a nádvoří zbořeniště o výměře cca 180 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Lipník nad Bečvou. 12

13 1314/2005 RM 52 Vyhlášení záměru prodeje pozemku parc.č. 1235/21 orná půda v k.ú. Lipník nad Bečvou RM po projednání stáhla předložený materiál z programu jednání. 1315/2005 RM 52 Částečná revokace usnesení č. 230/2000 MMZ 8 bodu 3. ze dne Vyhlášení záměru prodeje pozemků parc.č. st.2972 a parc.č. 1235/41 v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit: a) částečnou revokaci usnesení č. 230/2000 MMZ 8 bodu 3. ze dne , b) vyhlášení záměru prodeje pozemku parc.č. st.2972 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 33 m 2 a pozemku parc.č. 1235/41 ostatní plocha jiná plocha o výměře 126 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou, přičemž převod se uskuteční za těchto podmínek: - zájemce je povinen složit při podání žádosti o převod jistotu ve výši 10 % z ceny dle znaleckého posudku, jistota je možná i formou bankovní záruky kupujícího, - v případě, že zájemci nebude usnesením zastupitelstva města schválen prodej předmětných nemovitostí, jistota bude vrácena, a to do 30 dnů ode dne projednání převodu zastupitelstvem města, - pokud zájemce od žádosti odstoupí před rozhodnutím zastupitelstva města o převodu předmětných nemovitostí z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky prodeje, zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - v případě, že zájemci bude usnesením zastupitelstva města schválen prodej předmětných nemovitostí, jistota bude považována za zálohu kupní ceny, - v případě, že zaviněním kupujícího nedojde k podpisu kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení převodu předmětných nemovitostí zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - v případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a žadatel uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - kupující uhradí kupní cenu, a to do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, - kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy, - návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny a uhrazení nákladů spojených s převodem, - žádosti o převod předmětných nemovitostí musí být podány spolu s fotokopií dokladu o úhradě jistoty, případně bankovní záruky kupujícího, v zapečetěných obálkách označených slovy: NEOTEVÍRAT PRODEJ POZEMKŮ V UL. B.NĚMCOVÉ. 13

14 Poznámka: Na pozemku parc.č. st.2972 je postavena regulační stanice plynu, pozemek parc.č. 1235/41 tvoří ochranné pásmo pro regulační stanici plynu. Cena pozemků dle znaleckého posudku ze dne činí : ,- Kč. 1316/2005 RM 52 Vyhlášení záměru prodeje nemovitostí v k.ú. Lipník nad Bečvou RM po projednání stáhla předložený materiál z programu jednání. 1317/2005 RM 52 Přidělení a pronájem nebytového prostoru garáže v 1.PP bytového domu č.p ul. Osecká, Lipník nad Bečvou situovaného na pozemku parc.č. st.285/1 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje přidělení a pronájem nebytového prostoru garáže v 1. PP bytového domu č.p ulice Osecká, Lipník nad Bečvou, situovaného na pozemku parc.č. st.285/1 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou, a to: garáže č /19G o výměře 22,06 m 2 panu Antonínu Rochlovi,.. V případě, že nájemní smlouva nebude podepsána do dvou měsíců ode dne schválení pronájmu radou města, pozbude bod 1. usnesení platnosti. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit uzavření nájemní smlouvy. T: /2005 RM 52 Pronájem pozemku parc.č orná půda v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje: a) pronájem pozemku parc.č orná půda o výměře 3797 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou společnosti MORAVA HOP, s.r.o., se sídlem v Lipníku nad Bečvou, Na Zelince 1143, zastoupené prokuristou Ing. Milanem Rubešem, na dobu neurčitou, za cenu 2.000,- Kč/ha/rok, za účelem zemědělské výroby. Jistota ve výši 200,- Kč, která byla společností MORAVA HOP, s.r.o. složena na účet města, bude považována za zálohu nájemného, b) předloženou nájemní smlouvu. 14

15 V případě, že nájemní smlouva nebude podepsána do dvou měsíců ode dne schválení pronájmu radou města, pozbude usnesení platnosti. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit uzavření nájemní smlouvy. T: /2005 RM 52 Zvýšení nájemného za pronájem pozemků o inflaci za r RM po projednání stáhla předložený materiál z programu jednání. 1320/2005 RM 52 Prodej pozemku parc.č. st.1843/2 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit prodej pozemku parc.č. st.1843/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou manželům Štefanovi a Ivě Herjeckým,., za cenu dle znaleckého posudku ve výši 770,- Kč, přičemž převod se uskuteční za těchto podmínek: - kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, jistota ve výši 100,- Kč, která byla složena na účet města, bude považována za zálohu kupní ceny, - kupující uhradí náklady za vyhotovení znaleckého posudku, a to do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, - v případě, že zaviněním kupujících nedojde k podpisu kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení převodu předmětné nemovitosti zastupitelstvem města pozbude usnesení schvalující převod platnosti a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - v případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a žadatelé uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy, - návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny a uhrazení nákladů spojených s převodem. 15

16 1321/2005 RM 52 Prodej nemovitostí v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání: a) doporučuje ZM schválit prodej: - občanské vybavenosti č.p. 237 s pozemkem parc.č. st.562 o výměře 841 m 2, - technické vybavenosti s pozemkem parc.č. st.2104 o výměře 43 m 2, - pozemku parc.č zahrada o výměře 2923 m 2 včetně altánu vše v k.ú. Lipník nad Bečvou Soukromému vzdělávacímu centru a základní škole Sluníčko, s.r.o., se sídlem v Lipníku nad Bečvou, Loučská 237, za cenu ,- Kč, přičemž převod se uskuteční za těchto podmínek: - kupující uhradí kupní cenu, náklady za zpracování znaleckého posudku, a to do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, - kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy, - návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny a uhrazení nákladů spojených s převodem, - v případě, že kupující nepodepíše kupní smlouvu do tří měsíců ode dne schválení převodu předmětných nemovitostí zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti, - v kupní smlouvě bude sjednáno předkupní právo s věcně právními účinky ve prospěch Města Lipník nad Bečvou, a to i pro případ jiného zcizení věci než prodejem, - v případě, že v objektu č.p. 237 v k.ú. Lipník nad Bečvou nebude provozováno zařízení vzdělávacího charakteru vyhrazuje si Město Lipník nad Bečvou právo od kupní smlouvy odstoupit, b) nedoporučuje ZM schválit prodej: - občanské vybavenosti č.p. 237 s pozemkem parc.č. st.562 o výměře 841 m 2, - technické vybavenosti s pozemkem parc.č. st.2104 o výměře 43 m 2, - pozemku parc.č zahrada o výměře 2923 m 2 včetně altánu vše v k.ú. Lipník nad Bečvou panu Petru Hábovi, bytem Vrchlického 709, Hranice, za cenu ,- Kč. 1322/2005 RM 52 Prodej domu č.p. 393 s částí pozemku parc.č. st. 809/1 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit prodej domu č.p. 393 s částí pozemku parc.č. st.809/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 390 m 2 (viz situační plán, výměra bude upřesněna po vyhotovení geometrického plánu) v k.ú. Lipník nad Bečvou panu Milanu Ferencovi,. za dohodnutou cenu: 16

17 - za dům ve výši ,- Kč, - za pozemek ve výši 140,- Kč/m 2. Kupující uhradí: - kupní cenu a náklady za vyhotovení geometrického plánu, a to do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, - náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy. Návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny a uhrazení nákladů spojených s převodem. V případě, že kupující nepodepíše kupní smlouvu do tří měsíců ode dne schválení převodu předmětných nemovitostí zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti. Upozornění: V domě se nacházejí 2 bytové jednotky, které jsou na základě řádných nájemních smluv užívány nájemníky. Část předmětného pozemku o výměře 70 m 2 je v současné době užívána na základě platné nájemní smlouvy. Na předmětné části pozemku parc.č. st.809/1 zastavěná plocha a nádvoří se nachází: - podzemní zařízení - vodovod pro veřejnou potřebu DN 80 ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem v Přerově, Šířava 483/21, - ochranné pásmo plynárenského zařízení místních sítí ve správě SmP, a.s., se sídlem v Ostravě - Moravské Ostravě, Plynární 2748/6, - nadzemní zařízení NN ve správě SME, a.s., se sídlem v Ostravě, 28. října 152, - podzemní vedení telekomunikačních sítí ve správě ČESKÉHO TELECOMU, a.s., se sídlem v Praze, Olšanská 55/5. Tato omezení o nakládání s předmětem převodu budou zapracována do kupní smlouvy. 1323/2005 RM 52 Prodej částí pozemku parc.č. st.809/1 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání: a) doporučuje ZM schválit prodej částí pozemku parc.č. st.809/1 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou: - o výměře cca 40 m 2 (viz situační plán část a, výměra bude upřesněna po vyhotovení geometrického plánu), - o výměře cca 150 m 2 (viz situační plán část b, výměra bude upřesněna po vyhotovení geometrického plánu) panu Milanu Ferencovi,. za dohodnutou cenu 140,- Kč/m 2, a to pouze za předpokladu, že bude prodán i objekt k bydlení č.p. 393 ul. Smetanova v Lipníku nad Bečvou, přičemž převod se uskuteční za těchto podmínek: - kupující uhradí kupní cenu a náklady za vyhotovení geometrického plánu, a to do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, jistota ve výši 500,- Kč, která byla kupujícím složena na účet města, bude považována za zálohu kupní ceny, 17

18 - v případě, že zaviněním kupujícího nedojde k podpisu kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení převodu předmětných nemovitostí zastupitelstvem města pozbude usnesení schvalující převod platnosti a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - v případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy, - návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny a uhrazení nákladů spojených s převodem, Upozornění: - obě části pozemku jsou v současné době užívány na základě platné nájemní smlouvy, - na části b pozemku parc.č. st.809/1 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou se nachází : nefunkční jímka, která byla součástí objektu č.p. 393 ul. Smetanova v Lipníku nad Bečvou, zídka a zděný skladovací prostor (o půdorysných rozměrech 4 x 4 m), tyto stavby nejsou součástí převodu. b) nedoporučuje schválit prodej částí pozemku parc.č. st.809/1 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou: - o výměře cca 40 m 2 (viz situační plán část a, výměra bude upřesněna po vyhotovení geometrického plánu), - o výměře cca 150 m 2 (viz situační plán část b, výměra bude upřesněna po vyhotovení geometrického plánu) manželům Jitce a Luďkovi Zdráhalovým,. za cenu 130,- Kč/m 2, žadatelům bude do vrácena jistota ve výši 500,- Kč, která byla složena na účet města. 1324/2005 RM 52 Prodej části pozemku parc.č. 2625/4 zahrada a části pozemku parc.č ostatní plocha silnice vše v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit prodej: - části pozemku parc.č. 2625/4 zahrada o výměře 290 m 2 (viz geometrický plán č díl a ), - části pozemku parc.č ostatní plocha silnice o výměře 5 m 2 (viz geometrický plán č díl b ) vše v k.ú. Lipník nad Bečvou manželům Jiřímu a Janě Babkovým,. za celkovou dohodnutou cenu ,50 Kč (z toho ,- Kč za díl a pozemku parc.č. 2625/4 o výměře 290 m 2, 270,- Kč za díl b pozemku parc.č o výměře 5 m 2 a 5.231,50 Kč za trvalé porosty na části pozemku parc.č. 2625/4), přičemž převod se uskuteční za těchto podmínek: 18

19 - kupující uhradí kupní cenu a náklady za vyhotovení znaleckých posudků, a to do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, jistota ve výši 317,- Kč, která byla kupujícími složena na účet města, bude považována za zálohu kupní ceny, - kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy, - návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny a uhrazení nákladů spojených s převodem, - v případě, že zaviněním kupujících nedojde k podpisu kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení převodu předmětných nemovitostí zastupitelstvem města pozbude usnesení schvalující převod platnosti a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - v případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. Upozornění: na pozemku parc.č. 2625/4 zahrada v k.ú. Lipník nad Bečvou se nachází: - kabel NN, který je ve správě SME, a.s., se sídlem v Ostravě, 28. října 152, - VTL plynovod, který je ve správě SMP, a.s., se sídlem v Ostravě - Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, - orientační tabule cyklotrasy, která není součástí převodu a zůstane ve vlastnictví současného majitele. Tato omezení o nakládání s předmětem převodu budou zapracována do kupní smlouvy. 1325/2005 RM 52 Skládka komunálního odpadu lokalita Sudol 1. RM po projednání doporučuje ZM: A) schválit: a) pokračování ve výkupech zbývajících pozemků určených pro skládkování komunálního odpadu v lokalitě Sudol, b) úhradu nájemného za užívání pozemku ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č. 3371/2 o výměře 2818 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou, který je zapsán na listu vlastnictví MUDr. Ladislava Tericha,., a to za dohodnutou cenu 10,- Kč/m 2 /rok, za období od do doby převedení pozemku do vlastnictví Města Lipník nad Bečvou, B) jednat s Pozemkovým fondem ČR o možnosti uplatnění nároku ve věci převedení pozemků, o které projeví zájem MUDr. Ladislav Terich,. do vlastnictví Města Lipník nad Bečvou. Tyto pozemky budou následně směněny za pozemek ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č. 3371/2 o výměře 2818 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou, který je ve vlastnictví MUDr. Ladislava Tericha,... 19

20 C) zajistit: a) vyhotovení geometrického plánu potřebného pro výkupy pozemků pro skládku komunálního odpadu v lokalitě Sudol, b) veškeré kroky pro další provozování skládky komunálního odpadu v lokalitě Sudol, D) připravit podklady pro vyhlášení záměru pronájmu pozemků v lokalitě Sudol, které jsou ve vlastnictví Města Lipník nad Bečvou a jsou užívány za účelem skládkování. 1326/2005 RM 52 Vyhlášení záměru výpůjčky pozemků v k.ú. Lipník nad Bečvou Souhlas s umístěním stavby na pozemcích ve vlastnictví Města Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání: a) schvaluje vyhlášení záměru výpůjčky pozemků: - části parc.č. 3994/22 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 100 m 2, - části parc.č. 3994/53 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 40 m 2, - části parc.č. 4052/9 orná půda o výměře cca 450 m 2, - parc.č. 4052/18 orná půda o výměře 234 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Lipník nad Bečvou za podmínek: - využití pozemků za účelem umístění stavby Silnice I/47 MÚK u ČS PHM Lipník nad Bečvou - smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou, a to do Upozornění: Město Lipník nad Bečvou uzavřelo v r smlouvu o budoucí darovací smlouvě na převod pozemku parc.č. 4052/9 v k.ú. Lipník nad Bečvou. b) uděluje Ředitelství silnic a dálnic ČR, správě Olomouc, se sídlem v Olomouci, Wolkerova 24 a, zastoupenému Ing. Petrem Barošem, ředitelem správy Olomouc souhlas s umístěním stavby SO 109 Spojovací polní cesta a SO 110 Přeložka polní cesty na částech pozemků parc.č. 3994/22 ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č. 3994/53 ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č. 4052/9 orná půda a parc.č. 4052/18 orná půda v k.ú. Lipník nad Bečvou dle přiloženého situačního zákresu. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru výpůjčky. T: RM pověřuje starostu vydáním souhlasu s umístěním předmětné stavby. T:

21 1327/2005 RM 52 Závazné prohlášení k bezúplatnému převodu 1. RM po projednání doporučuje ZM vydat: a) předložené Závazné prohlášení, týkající se bezúplatného převodu objektu stavby Silnice I/47 MÚK u ČS PHM Lipník nad Bečvou SO 109 Spojovací polní cesta v délce 136,00 m umístěného na pozemcích parc.č. 4052/10, parc.č. 4052/11 a parc.č. 3957/1 v k.ú. Lipník nad Bečvou, po jeho vybudování, včetně pozemků pod touto komunikací z vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví Města Lipník nad Bečvou, b) předložené Závazné prohlášení, týkající se bezúplatného převodu objektu stavby Silnice I/47 MÚK ČS PHM Lipník nad Bečvou SO 110 Přeložka polní cesty v délce 222,00 m umístěného na pozemcích parc.č. 4052/12, parc.č. 4052/13, parc.č. 4052/14, parc.č. 4052/15, parc.č. 4052/16, parc.č. 4052/17, parc.č. 4052/18, parc.č. 4052/19 a parc.č. 4052/20 v k.ú. Lipník nad Bečvou, po jeho vybudování, včetně pozemků pod touto komunikací z vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví Města Lipník nad Bečvou. Ing. Miloslav Přikryl starosta Pavel Šoltys místostarosta 21

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi dne 3. 10. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 3. zasedání dne 27. 2. 2007 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 09.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 40. schůzi dne 4. 10. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 69. schůzi 31.05.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 85. schůzi dne 16. 10. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi 05.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi dne 25. 8. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 54. schůzi 26.08.2013 následující usnesení 1452/2013 RM 54 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 1453/2013 RM 54 Ověřovatelé

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi dne 9. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 48. schůzi dne 14. 2. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi 08.06.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 43. schůzi 26.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zastupitelstvo města. schválilo na svém 7. zasedání dne 22.09.2015. následující usnesení

Zastupitelstvo města. schválilo na svém 7. zasedání dne 22.09.2015. následující usnesení , Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 7. zasedání dne 22.09.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 67. schůzi 31.03.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 53. schůzi 24.06.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 14. schůzi 07.09.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 70 Vydána dne 23.4.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2298. Zpráva o vyřízení interpelací 2299. Zápis o kontrole

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zastupitelstvo města Znojma se na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2011 usnesením č. 31/2011, bodem č. 1322 usneslo vydat

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2.

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2. Příloha č. 1 usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 4. března 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: 3. 4. stav.p.č. 387 o výměře 15m 2 kat.území Butov kupní cena 200,-Kč/m 2 s

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 11 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015. U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Kojetína, konané dne 16. září 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zřízení kogenerační jednotky v

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva KUPNÍ SMLOUVA Smlouva číslo: SML-... SZ ÚMČ PRAHA 15. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 144552 číslo účtu na kupní

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14 U S N E S E N Í z 87. schůze Rady města Kojetína, konané dne 23. dubna 2014, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Bytové záležitosti (tisk R/939,

Více

Město Hranice HLAVA PRVNÍ. Čl. I. Obecná část

Město Hranice HLAVA PRVNÍ. Čl. I. Obecná část Město Hranice ZÁSADY postupu při úkonech obce v souvislosti s převodem nemovitých věcí schválené Zastupitelstvem města dne 24.4.2015 pod usnesením č. ZM 13/05/2015 HLAVA PRVNÍ Čl. I. Obecná část 1 Seznam

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ část poz.p.č. 2339/9 ostatní plocha o výměře cca 18m

Více

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 22 dne 1. 12. 2008 tyto Zásady postupu při prodeji bytů a bytových

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Příloha č. 1 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 1 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 1 usnesení z 4 zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ stav.p.č. 153 o výměře 9m 2 kat.území Těchlovice u Stříbra

Více

Pravidla pro prodeje pozemků ve vlastnictví města Harrachov

Pravidla pro prodeje pozemků ve vlastnictví města Harrachov Pravidla pro prodeje pozemků ve vlastnictví města Harrachov schválené v souladu s ust. 38, 39, 85 zákona č. 128/2000 Sb. ( zákona o obcích) ve znění zákonů pozměňujících a doplňujících Zastupitelstvem

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 2/2006 2. RM V s c h v a l u j e pro Městské lesy Dvora Králové nad Labem změnu výše závazného

Více

Zastupitelstvo města Žlutice

Zastupitelstvo města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice Z á s a d y postupu při prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice se usneslo na zásadách postupu, podle kterých budou převáděny panelové

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY P r a v i d l a p r o n a k l á d á n í s n e m o v i t ý m i v ě c m i ve v l a s t n i c t v í m ě s t a K r á l í k y Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu Elektronická

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Prodej pozemku p.č. 1660/14 a 1660/17 v k.ú. Turnov

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013. U S N E S E N Í z 68. schůze Rady města Kojetína, konané dne 5. června 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Sportovní hala v Kojetíně R 1442/06-13

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KUPNÍ SMLOUVA kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. se sídlem: Čelákovice, Křižíkova 270, PSČ: 250 88 IČ: 46357033

Více

z 10. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. února 2015

z 10. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. února 2015 z 10. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. února 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 138/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila upravený program 10. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Příloha č. 1 k Podmínkám výběrového řízení České Budějovice 6, č.p. 1481 Navrhované znění Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcných břemen Kupní smlouva a Smlouva o zřízení věcných břemen mezi smluvními

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Jan Mlynář, Mgr. Vlastimil Kubíček Ing.

Více

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 :. loravskosí.hzsi ;;--AÍ.KY I Disíribiiíní siuíby. s.r.o. Ttíefenergjf *o lead.sm.57698. 6/BVB... zastoupený: ič: DIČ:" bankovní účet: Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 Ing, Ivanem S 708 90 692 náměstkem

Více

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část Důvodová zpráva - Odkoupení pozemku - nová rolbárna ZS Majetkoprávní dořešení části stavby rolbárny na části pozemku ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, s.p. 1. Úvodní část V rámci

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 20. jednání datum konání: 05.08.2013 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.08.2013 Číslo usnesení Název Předkladatel 0363/RM20/2013 Rekonstrukce víceúčelového hřiště - sídliště

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více