Obsah:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8."

Transkript

1 1

2 Obsah: 1. Úvd 2. Základní infrmace splečnsti 3. Slžení splečnsti 4. Struktura Nemcnice Žatec,.p.s. 5. Zpráva činnsti DS Levandule za rk Zhdncení základních eknmických a finančních ukazatelů za rk Rzbr výnsů a nákladů - grafy 7. Rční účetní závěrka za rk Rzvaha k Výkaz zisků a ztrát k Přílha k účetní závěrce za rk Zpráva auditra k věření účetní závěrky za rk

3 1. Úvd Vážené dámy, vážení pánvé. Začátek rku 2014 se začal pr Nemcnici Žatec,.p.s. vyvíjet naprst standardním způsbem, tj. diskusí se zdravtními pjišťvnami výkladu úhradvé vyhlášky a výši předběžných úhrad za zdravtní služby. S většinu zdravtních pjišťven dšl ke smírnému řešení a tím i k uzavření cenvých ddatků na rk Prti předchzímu rku se pdařil udržet růstvý trend ve výknech a tím také navýšení tržeb za zdravtní služby cca 5 mil. Kč prti předchzímu rku. Ve svém důsledku t měl pdstatný vliv na kladný hspdářský výsledek splečnsti za rk Prti předchzímu rku se stav persnálníh zabezpečení téměř nezměnil. Ve všech kategriích zaměstnanců byla migrace zhruba shdná s lňským rkem, tj. kl 23% z celkvéh pčtu zaměstnanců. Téměř neřešitelným prblémem se začíná stávat nedstupnst kvalifikvaných lékařských a nelékařských zdravtnických pracvníků. I přes tyt skutečnsti splňuje nemcnice pdmínky persnálníh zabezpečení k pskytvání zdravtních služeb ve všech registrvaných dbrnstech. Za výrazný úspěch lze pvažvat zahájení rzsáhlé investiční akce Digitalizace zbrazvacích metd. Tat investiční akce byla plánvána ve dvu etapách. První etapa nepřímé digitalizace pracviště plikliniky byla zahájena na jaře a dknčena v srpnu Druhá etapa přímé digitalizace na pracvišti chirurgie byla zahájena ve IV Q a dknčena v březnu 2015, včetně digitalizace pracviště mamgrafie. Vedle tét investice realizvala splečnst další, finančně méně nárčné investice, zejména přístrjvéh vybavení pr všechna lůžkvá i nelůžkvá ddělení nemcnice. Zvláštní prstr a pděkvání na tmt místě zasluží činnst Dbrvlnické služby Levandule, půsbící při ddělení Následné péče. Její půsbení se stal nedlučitelným standardem šetřvatelské péče. Letšní rk se pr nemcnici vyvíjí pměrně příznivě. I přes legislativní změny, které uknčily výběr regulačních pplatků, je pměr mezi příjmy a výdaji v rvnváze a lze vyslvit předpklad udržení kladnéh hspdářskéh výsledku i v rce Závěrem mi dvlte na tmt místě pděkvat všem subjektům, které věcně či finančně Nemcnici Žatec,.p.s. pdpřily. Zvláštní prstr k pděkvání přísluší Městu Žatec a jeh vedení. Bez jeh věcné, finanční a investiční pdpry by nemcnice nebyla schpna těcht výsledků dsáhnut. V úplném závěru mi dvlte pděkvat za splupráci členům Správní a Dzrčí rady Nemcnice Žatec,.p.s. a všem zaměstnancům splečnsti, kteří se na velmi dbrém hspdářském výsledku nemcnice pdíleli. Ing. Čestmír Nvák ředitel 3

4 2. Základní infrmace splečnsti Název: Nemcnice Žatec,.p.s. Sídl: Husva 2796, Žatec IČO: Právní frma: becně prspěšná splečnst Hlavní činnst: pskytvání zdravtních služeb smyslu zák. č.372/2011 Sb. prvzvání lékárny základníh typu Dplňkvá činnst: ubytvací služby pdnájem nebytvých prstr kupě zbží za účelem jeh dalšíh prdeje reklamní činnst pskytvání sftwaru Zalžení splečnsti: 2. října 1997 Zakladatel: Měst Žatec Statutární rgán: ředitel splečnsti Orgány splečnsti: správní rada dzrčí rada ředitel splečnsti 4

5 3. Slžení splečnsti Statutární rgán ředitel splečnsti Ing. Čestmír Nvák Správní rada Předseda: Místpředseda: Členvé: Ing. Petr Šmíd Ing. Jiří Vlček Jan Pech Stanislava Žitníkvá MUDr. Rman Sýkra MUDr. Irena Wilfervá V srpnu 2014 sknčil tříleté funkční bdbí MUDr. Ireně Wilfervé a MUDr. Rmanu Sykrvi. Oba suhlasili s pkračváním členství a Zastupitelé Města Žatec je jmenvali členy Správní rady a t s účinnstí d Dzrčí rada Předseda: Členvé: Ing. Alena Hlávkvá Ing. Jan Nvtný, DiS MUDr. Vernika Škramlíkvá MUDr. Ondřej Vít V září 2014 sknčil tříleté funkční bdbí MUDr. Vernice Škramlíkvé. Zastupiteli Města Žatec byl jmenván nvý člen Dzrčí rady MUDr. Ondřej Vít a t s účinnstí d

6 4. Struktura Nemcnice Žatec,.p.s. V rce 2014 prvzvala Nemcnice Žatec,.p.s. tat ddělení: Lůžkvá ddělení interna 45 lůžek, z th 4 lůžka JIP chirurgie, urlgie, rtpedie 40 lůžek, z th 4 lůžka JIP dětské a nvrzenecké 28 lůžek, z th 8 prdnice a 3 IMP gyneklgick-prdní 28 lůžek, z th 8 prdnice lůžka následné péče 50 lůžek, z th 10 sciálních lůžek Nelůžkvá ddělení ARO Kmplementární ddělení RDG + CT (radidiagnstika) OKBH + TOC (ddělení klinické bichemie a hematlgie, Transfuzní dběrvé centrum) DZS (dpravní zdravtní služba) Lékárna základníh typu Dbrvlnická služba Levandule Ambulantní ddělení Interní ambulance a interní příjmvá ambulance na interním ddělení chirurgická příjmvá ambulance na chirurgickém ddělení chirurgická všebecná ambulance a mamlgická pradna na pliklinice endskpická ambulance na chirurgickém ddělení gyneklgická příjmvá ambulance na gyn-pr. ddělení dětská příjmvá ambulance na dětském ddělení dětská dbrná ambulance dětská neurlgická ambulance Ostatní prvzy - HTS údržba pliklinika sklady kuchyně třídírna prádla ředitelství 6

7 5. Zpráva činnsti Dbrvlnické služby Levandule za rk 2014 Již d rku 2010 půsbí v Nemcnici Žatec,.p.s. Dbrvlnická služba Levandule. Pr prvzvání tét činnsti byla získána akreditace v blasti dbrvlnické služby, která byla udělena MVČR. Dbrvlnická služba Levandule je kvalitní sučástí šetřvatelské péče hlavně na ddělení Následné péče a Dětském ddělení. Dbrvlník je člvěk různéh věku, vzdělání i zaměstnání, d studenta p mladšíh senira. Ve svém vlném čase dchází pravidelně a svým půsbením zpříjemňuje léčbu jak malým pacientům, tak i pacientům senirskéh věku. Je velmi pzitivní, že dbrvlnictví v našem městě není neznámu činnstí. Lidé se tét službě stále více dzvídají a následně zapjují d činnsti DS Levandule ať už sbní účastí neb zprstředkvaně. Od začátku rku 2014 se d dbrvlnických aktivit zapjil 19 dbrvlníků, kteří dhrmady dpracvali 1 059,5 hdiny a vyknali 539 návštěv. Zastupeny byly všechny věkvé kategrie d studentů Gymnázia, přes maminku na mateřské dvlené, která si u nás chtěla udělat praxi pr nadcházející pkračvání ve vyskšklském studiu sciálníh zaměření, tak něklik nezaměstnaných, kteří chtěli aktivně využít čas, než seženu zaměstnání, lidé kteří se našim klientům už léta věnují při své práci a chdí za klienty, již jakby t byli téměř jejich vlastní rdinní příslušníci, tak také důchdci, kteří chtějí žít kvalitní smysluplný živt i v důchdu a chtějí se pdělit svůj čas a energii. C se pdařil, je zavedení canisterapie, cž je návštěva kvalitně vycvičenéh psa, který je cvičen k tmu, aby se nebál cizích lidí, nechal se hladit d klientů a klidně reagval i na rychlé a někdy zbrklé phyby malých dětí, psychiatrických pacientů apd. Střídavě k nám chdí 4 psi. Tři pejsci jsu d jedné canisterapeutky, která si vždy vezme jinéh, aby pacienti měli změnu. Canisterapie se velmi zalíbila nejen klientům a pacientům, ale i jejich rdinným příslušníkům, kteří krdinátrce ne jednu říkali, jak p návštěvě psa jejich maminka čividně pkřála a tak p dluhé dbě viděli v její tváři úsměv a radst. P jedné takvé návštěvě jsme jak dbrvlnická služba, dstali dknce spnzrský dar jak pděkvání za tut aktivitu. V rce 2014 jsme se snažili pr naše pacienty zprstředkvat nějaký ten kulturní zážitek. Opět jsme splupracvali s žatecku ZUŠ, která nám téměř každý měsíc uspřádala buď malý kncert jejich žáků ať už na kytary, flétny, tak také přicházeli zazpívat z pěveckéh subru Camerata, přicházeli i děti z kružku lidvých tanců, dramatickéh bru recitvat a předvedli krátká herecká vystupení a také ti nejmenší z mateřskéh centra Sedmikráska se chdí pdělit t, c už nacvičili ze zpěvu a mderních tanců uskupení Free dance. Na příští rk chystáme jak nvu věc kružek keramiky, který se pr nás uvlila přádat jedna šikvná paní lektrka, která udělala putavu výzdbu chirurgickému ddělení (keramický strm) dufáme, že i tt zpestření přijde senirům i jiným pacientům vhd. Radka Hrádkvá krdinátrka DS Levandule 7

8 6. Zhdncení základních eknmických a finančních ukazatelů za rk Rzbr výnsů a nákladů - grafy 8

9 6.1.1 Příjmy za zdravtní péči Příjmy d jedntlivých zdravtních pjišťven za rk 2014 Pjišťvna Příjmy v rce 2014 Příjmy v rce 2014 Pjišťvna VZP 79,5% , Vjenská 5,1% Vjenská Česká průmyslvá ZP 3,3% Hutnická Obrvá ZP 3,2% KB brvá ZP MV ČR 5,5% ZP MV ČR Revírní bratrská ZP 0,1% Revírní bratrská Samplátci 3,2% Celkem příjmy Kč Celkem příjmy 9

10 6.1.2 Vývj příjmů za zdravtní péči Vývj tržeb za zdravtní péči v letech Nákl. středisk Interna vč. JIP Chirurgie vč. JIP Dětské Gyn.-pr Chirurgická ambul ARO OKB RDG Následná péče Sciální lůžka LSPP Dprava

11 6.1.3 Pdíl jedntlivých nákladvých skupin na celkvých nákladech Účet Sptřeba materiálu a energií Prdané zbží Služby Osbní náklady Ostatní náklady Odpisy, pravné plžky,tvrba rezervy Celkem Pměrné zastupení jedntlivých nákladvých skupin v rce

12 7. Rční účetní závěrka za rk Rzvaha k Výkaz zisků a ztrát k Přílha k účetní závěrce za rk

13 7.1. Rzvaha k

14 14

15 15

16 7.2. Výkaz zisků a ztrát v plném rzsahu k Výčet plžek pdle vyhlášky č. 504/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. a ve znění vyhlášky 548/2004Sb. Označení Text 1 Čísl řádku hlavní hspdářská Běžné bdbí celkem A. Náklady I. Sptřebvané nákupy celkem Sptřeba materiálu Sptřeba energie Sptřeba statních neskladvatelných ddávek Prdané zbží II. Služby celkem Opravy a udržvání Cestvné Náklady na reprezentaci Ostatní služby III. Osbní náklady celkem Mzdvé náklady Záknné sciální pjištění Ostatní sciální pjištění Záknné sciální náklady Ostatní sciální náklady IV. Daně a pplatky celkem Daň silniční Daň z nemvitstí Ostatní daně a pplatky V. Ostatní náklady celkem Smluvní pkuty a úrky z prdlení Ostatní pkuty a penále Odpis nedbytné phledávky Úrky Kursvé ztráty Dary Manka a škdy Jiné statní náklady VI. Odpisy, tvrba rezerv a pr.pl Odpisy dluhdbéh nehm. a hmt. majetku Zůstatkvá cena prdanéh dluhdbéh nehmt. a hmt. 26. majetku Prdané cenné papíry a pdíly Prdaný materiál Tvrba rezerv Tvrba pravných plžek VII. Pskytnuté příspěvky celkem Pskytnuté příspěvky zúčtvané mezi rganizačními slžkami Pskytnuté členské příspěvky VIII. Daň z příjmů celkem Ddatečné dvdy daně z příjmů Náklady celkem

17 Označení Text 1 Čísl řádku hlavní hspdářská Běžné bdbí celkem B. Výnsy I. Tržby za vlastní výkny a za zbží celkem Tržby za vlastní výrbky Tržby z prdeje služeb Tržby za prdané zbží II. Změny stavu vnitrrg. zásb celkem Změna stavu zásb nedknčené výrby Změna stavu zásb pltvarů Změna stavu zásb výrbků Změna stavu zvířat III. Aktivace celkem Aktivace materiálu a zbží Aktivace vnitrrganizačních služeb Aktivace dluhdbéh nehmtnéh majetku Aktivace dluhdbéh hmtnéh majetku IV. Ostatní výnsy celkem Smluvní pkuty a úrky z prdlení Ostatní pkuty a penále Platby za depsané phledávky Úrky Kursvé zisky Zúčtvání fndů Jiné statní výnsy V. 19. Tržby z prdeje majetku, zúčtvání rezerv a pravných plžek celkem Tržby z prdeje dluhdbéh nehmtnéh a hmtnéh majetku Tržby z prdeje cenných papírů a pdílů Tržby z prdeje materiálu Výnsy z krátkdbéh finančníh majetku Zúčtvání rezerv Výnsy z dluhdbéh finančníh majetku Zúčtvání pravných plžek VI. Přijaté příspěvky celkem Přijaté příspěvky zúčtvané mezi rganizačními slžkami Přijaté příspěvky (dary) Přijaté členské příspěvky VII. Prvzní dtace celkem Prvzní dtace Výnsy celkem C. Výsledek hspdaření před zdaněním Daň z příjmů D. Výsledek hspdaření p zdanění

18 7.3. Přílha k účetní závěrce za rk Obecné vysvětlivky k přílze Tat přílha k účetní závěrce je sestavena v suladu se záknem účetnictví č. 563/1991 Sb. v platném znění a vyhlášku č. 504/2002 Sb. v platném znění. Peněžní údaje jsu v celých tisících, pkud není uveden jinak. V přílze jsu uváděny údaje za minulé účetní bdbí, jsu-li srvnatelné s údaji za běžné účetní bdbí. Splečnst Nemcnice Žatec,.p.s. je dále jen uváděna pd pjmem splečnst. 2. Obecné údaje účetní jedntce 2.1. Ppis účetní jedntky a) Základní údaje Nemcnice Žatec,.p.s. je becně prspěšnu splečnstí zapsanu d bchdníh rejstříku u Krajskéh bchdníh sudu v Ústí nad Labem, ddíl 0 vlžka 11 Česká republika, dne 2.října IČO: DIČ: CZ Sídl: Husva 2796, Žatec Sídl splečnsti se nachází v Žatci. Předmětem činnsti je dle bchdníh rejstříku: pskytvání zdravtní péče bčanům ve smyslu zákna č. 20/1996 Sb. péči zdraví lidu ve znění pzdějších předpisů a dplňků a předpisů suvisejících. Splečnst prvzuje i tzv. dplňkvu činnst, která se skládá z jedntlivých činnstí a t: Pdnájem nebytvých prstr Výrba, bchd a služby neuvedené v přílhách 1 až 3 živnstenskéh zákna b) Ppis změn a ddatků prvedených v uplynulém účetním bdbí v bchdním rejstříku, ppis rganizační struktury účetní jedntky a její zásadní změny v uplynulém účetním bdbí. D dzrčí rady byl zvlen MUDr. Ondřej Vít k míst MUDr. Verniky Škramlíkvé. c) Splečnst má následující rganizační strukturu: samstatná přílha d) Členvé statutárních a dzrčích rgánů k 31. prsinci 2014 Dzrčí rada: Ing. Alena Hlávkvá MUDr.Ondřej Vít Jan Nvtný Dis. Správní rada: Ing. Petr Šmid Ing. Jiří Vlček Jan Pech Stanislava Žitníkvá MUDr. Irena Wilfervá MUDr. Rman Sýkra funkce: předsedkyně člen člen funkce: předseda místpředseda člen člen člen člen 18

19 2.2. Zaměstnanci Průměrný pčet zaměstnanců během účetníh bdbí, z th řídících pracvníků, s uvedením výše sbních nákladů na zaměstnance, z th na řídící pracvníky, dále v úhrnu dměny statních členů statutárních a dzrčích rgánů: Průměrný přepčtený pčet Mzdy (tis. Kč) Náklady na sciální zabezpečení a zdravtní pjištění Sciální náklady (tis. Kč) (tis. Kč) Běž. bd. Min. bd. Běž. bd. Min. bd. Běž. bd. Min. bd. Běž. bd. Min. bd. Zaměstnanci Z th řídící ,5 Statutární rgán Dzrčí a správní rada Celkem za řídící pracvníky se pvažují především ředitel, náměstci, veducí středisek a primáři 3. Infrmace pužitých účetních metdách, becných účetních zásadách a způsbech ceňvání 3.1. Pužité účetní metdy mající významný vliv pr psuzení situace pdniku a jejich změny Splečnst pužívá puze účetní metdy a pstupy stanvené vyhlášku č. 504/2002 Sb. v platném znění a Českými účetními standardy pr pdnikatele. Splečnst nepužívá zvláštní metdy, které by nebyly ppsány níže a měly vliv na psuzení situace splečnsti. Účetní závěrka k datu pdléhá dle platných nrem auditu Oceňvání Způsb ceňvání nehmtnéh a hmtnéh dluhdbéh majetku vyrbenéh vlastní činnstí Nehmtný a hmtný dluhdbý majetek vyrbený ve splečnsti, pkud se aktivuje, je ceněn vlastními náklady, které zahrnují přímé materiálvé a sbní náklady a výrbní režii vztahující se k výrbě tht nehmtnéh či hmtnéh dluhdbéh majetku. V rce 2014 nebyl účtván Způsb ceňvání a účtvání nakupvaných zásb - Nakupvané zásby jsu ceněny skutečnými přizvacími cenami. Přizvací cena zásb zahrnuje náklady na jejich přízení včetně nákladů s přízením suvisejících (náklady na přepravu, prvize, část DPH atd.). O zásbách se účtuje průběžně způsbem A. Puze u zásb v phtvstních skladech na dděleních a PHM v dpravních prstředcích se účtuje peridicky způsbem B. Jedná se léky a zdravtní materiál a phnné hmty. 19

20 Způsb ceňvání zásb vytvřených vlastní činnstí Vlastní výrbky a nedknčená výrba se ceňují skutečnými ( předem stanvenými ) vlastními náklady. Vlastní ( předem stanvené ) náklady zahrnují přímé materiálvé a sbní náklady a pdíl výrbní režie (správní režie) V rce 2014 nebyl účtván Odlžená daň O dlžené dani nebyl účtván Způsb stanvení reprdukční přizvací ceny u majetku ceněnéh v tét ceně a přízenéh v průběhu účetníh bdbí Reprdukční přizvací cena se stanvuje na základě psudku znalce. Reprdukční přizvací cenu se rzumí cena, za kteru by byl majetek přízen v dbě, kdy se něm účtuje. V rce 2014 nebyl účtván Vedlejší přizvací náklady zahrnvané d přizvacích cen Druhy nákladů suvisejících s přízením, které se zahrnují d přizvacích cen nakupvaných zásb a zásb vyrbených ve vlastní režii. Přizvací cena zahrnuje náklady na jejich přízení včetně nákladů s přízením suvisejících: - cl - náklady na přepravu, pštvné - 85% DPH Pdstatné změny ve způsbu ceňvání, pstupů dpisvání a pstupů účtvání prti předcházejícímu účetnímu bdbí s uvedením důvdů těcht změn a s vyčíslením peněžních částek těcht změn vlivňujících výši majetku, závazků a výsledku hspdaření, je-li t reálné stanvit (viz 7 dst.5 zákna) V rce 2014 byla vytvřena rezerva ve výši ,-Kč k úpravě tržeb za ambulantní zdravtní péči prvedenu v rce 2014 a aktivní dhadná plžka ve výši ,-Kč na tržby za pskytnutu zdravtní péči ZP a vyúčtvanu až v následujícím rce, dle interních dhadů zdravtních výknů. Dále byla vytvřena rezerva na výplatu rčních dměn ve výši ,-Kč včetně sciálních nákladů Způsb stanvení pravných plžek k majetku, s uvedením zdrje infrmací pr stanvení jejich výše Tvrba pravných plžek Účetní pravné plžky se vytvářejí k majetku, u kteréh se při inventarizaci zjistí, že jeh cenění v účetnictví je vyšší než mmentální tržní cena, avšak tat skutečnst je přechdnéh charakteru. V případech trvaléh znehdncení majetku je nutn tent majetek depsat při respektvání platných účetních i daňvých pstupů. a) Opravné plžky u dluhdbéh majetku Pkud nastanu důvdy k vytvření pravných plžek, jejich výši a zúčtvání rzhdne na návrh hlavní inventarizační kmise vedení splečnsti a pdkladem k zúčtvání je zápis z jednání (prady) vedení splečnsti. V rce 2014 nebyl účtván. 20

21 b) Opravné plžky u zásb Tvrba je závislá na brátkvsti zásb. Na základě výsledků inventarizace stanví tvrbu pravných plžek ředitel splečnsti. V rce 2014 nebyl účtván. c) Opravné plžky u phledávek Opravné plžky k phledávkám se vytváří k phledávkám za dlužníky v knkurzním a vyrvnávacím řízení a k neprmlčeným phledávkám, které jsu účtvány v účetnictví. Návrh tvření pravné plžky na phledávky je předkládán inventarizační kmisi, která prváděla dkladvu inventuru phledávek. Pdkladem je rzbr phledávek p lhůtě splatnsti a pdle míry a frmy jištění phledávek. Opravné plžky k nedbytným phledávkám vytvřené v rce 2013 byly zrušeny ve výši ,05Kč. V rce 2014 byly vytvřeny pravné plžky k phledávkám v celkvé výši ,55Kč. U phledávek starších než 360 dní byla vytvřena pravná plžka ve 100% výši, cž činí ,-Kč a u phledávek v časvém intervalu 180 až 360dní byla vytvřena pravná plžka ve výši 50%, cž činí ,55Kč Způsb stanvení dpisvých plánů pr dluhdbý majetek a pužité dpisvé metdy Účetní dpisy hmtnéh a nehmtnéh dluhdbéh majetku jsu vypčteny na základě přizvací ceny a předpkládané dby živtnsti příslušnéh majetku Metda evidence drbnéh majetku a jeh případnéh depisvání Jedntlivé předměty jsu evidvány dle druhů a mnžství v perativní evidenci a pdléhají rční inventarizaci. O vyřazení majetku rzhduje inventarizační kmise na základě řádně zdůvdněnéh návrhu (likvidační prtkl). D evidence jsu zařazvány veškeré předměty tht charakteru mezení spdní finanční hranice je 3 000,-Kč. Předměty s přizvací hdntu d Kč,- jsu účtvány přím d sptřeby Způsb uplatněný při přepčtu údajů v cizích měnách na česku měnu Majetek a závazky se přepčítávají denním devizvéh trhu stanveným ČNB a t k kamžiku cenění. V rce 2014 nebyl účtván. 4. Dplňující infrmace k rzvaze výkazu zisků a ztrát 4.1. Významné skutečnsti, které nelze z účetních výkazů vyčíst, prtže v nich nejsu zahrnuty, neb jsu kmpenzvány s jinými plžkami a nejsu vykázány samstatně V rce 2014, byl účtván účetních dpisech u majetku přízenéh z darů a dtací se suvztažným účetním zápisem 649 prti snížení 901. Stejně tak byl účtván i majetku věcném Významné událsti, které se staly mezi rzvahvým dnem a kamžikem sestavení účetní závěrky, tj. událsti, které představují nebvyklé změny ve stavu aktiv a závazků v kamžiku sestavení účetní závěrky a jejichž neuvedení by mhl vlivnit rzhdvání uživatelů účetních infrmací Splečnst prvěřila všechny blasti určené vnitřní směrnicí a vyplynul, že mezi rzvahvým dnem a kamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné událsti. 21

22 4.3. Dluhdbý hmtný a nehmtný majetek Přírůstky a úbytky dluhdbéh nehmtnéh majetku v tis.kč Přizvací cena Stav k Přírůstky Úbytky Stav k Přírůstky Úbytky Stav k Sftware Celkem Přírůstky a úbytky dluhdbéh hmtnéh majetku v tis.kč Přizvací cena Stav k Přírůstky Úbytky Stav k Přírůstky Úbytky Stav k Budvy Samstatné mvité věci Celkem Phledávky Rzbr phledávek dle splatnsti, výše pravných plžek v tis.kč Krátkdbé phledávky z bchdních vztahů dle splatnsti: Brutt hdnta Opravná plžka Nett hdnta Termíny splatnsti Běž. bd. Min. bd. Běž. bd. Min. bd. Běž. bd. Min. bd. Phledávky z bch. vztahů ve splatnsti P splatnsti d 0 d 3 měsíců P splatnsti d 3 d 6 měsíců P splatnsti d 6 d 12 měsíců P splatnsti nad 12 měsíců Celkem

23 Krátkdbé phledávky v tis.kč (vazba na rzvahu): Typ phledávek Phledávky z bchdních vztahů Sciální zabezpečení a zdravtní pjištění Stát daňvé phledávky Krátkdbé pskytnuté zálhy Phledávky za zaměstnanci Z th nett Nett hdnta celkem hdnta k pdnikům ve skupině Běž. bd. Min. bd. Běž. bd. Min. bd Ostatní phledávky,daně Dhadné účty aktivní 14 Opravné plžky k phledávkám Celkem Závazky Rzbr závazků dle splatnsti Rzbr krátkdbých závazků z bch. styku dle splatnsti v tis Kč Termíny splatnsti Brutt hdnta Běž. bd. Min. bd. Závazky ve splatnsti P splatnsti d 0 d 6 měsíců P splatnsti d 6 d 12 měsíců P splatnsti nad 12 měsíců Celkem

24 Rzbr krátkdbých závazků v tis.kč Typ závazku Běžné bdbí Minulé bdbí Ddavatelé Ostatní závazky 0 0 Zaměstnanci Závazky k inst. SP a ZP Ostatní závazky vůči zaměstnancům Závazky -daně Jiné závazky Dhadné účty pasivní Celkem Ostatní dluhdbé závazky: Bankvní úvěr VB Leasing ve výši ,38Kč na přízení arterigrafu byl splacen V rce 2011 byly získány dva úvěry na přízení sanity ve výši Kč, zůstatek k činí ,42Kč a na přízení CT ve výši ,-Kč, zůstatek k je ,66Kč. Městem Žatec byla pskytnuta bezúrčná půjčka ve výši ,-Kč na realizaci dběrvé stanice krve v prstrách Nemcnice Žatec,.p.s. splatná První splátka byla uhrazena ve výši ,-Kč, zůstatek k činí ,-Kč. V rce 2014 byl získán investiční úvěr ve výši ,-Kč na přízení digitalizace RTG. V prsinci byla čerpána první část ve výši ,28Kč. 4.7 Mimbilanční údaje Majetek neuvedený v rzvaze Druh majetku Hdnta (v přizvacích cenách v tis.kč) Běžné bdbí Minulé bdbí Drbný hmtný majetek (perativní evidence) Drbný nehmtný majetek (perativní evidence) Celkem

25 4.8 Dary a dtace Dtace a finanční příspěvky Pskytvatel dtace Výše dtace v Kč Účel dtace Charakter dtace Měst Žatec Prvz APP Prvz Měst Žatec Prvz APP Prvz Měst Žatec Ergterapie Prvz Měst Žatec Následná péče Prvz Měst Žatec Dbrvlná služba Prvz MVČR Praha Dbrvlná služba Prvz Ústecký kraj Přístrjvé vybavení Investice MPSV Prvz sciálních lůžek Prvz SZFI TOC Investice Ústecký kraj Lůžkvá ddělení Prvz Úřad práce ,35 Pdpra v zaměstnansti Prvz Dary Nemcnice získala dary v celkvé výši ,-Kč. Nejvýznamnější dárci Pskytvatel daru Výše daru v Kč Účel daru Charakter dtace Kit Czech ARO- ventilátr Investice JUDr. Demutvá Ivana Dětské ddělení Prvz Rztčilvá Růžena Interní ddělení Prvz Zpracvala: Ing. Blanka Henrychvá 25

26 8. Zpráva auditra 26

27 27

28 28

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně:

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně: Ing. Eliška Galambicvá Maturitní tázka č. 14. 14/ Zúčtvání daní a dtací. Základní pjmy v blasti daní (daň, správce daně, plátce, pplatník, zdaňvací bdbí, splatnst daně). Členění daní (daně přímé a nepřímé).

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí Zákn daních z příjmu Daň z příjmu právnických sb Sazby daně z příjmu právnických sb Od 1.1. 2004 1.1. 31.12. 2003 1.1. 31.12. 2002 Sazba 28 % 31% 31% Sazby daně z příjmu fyzických sb V rce 2004 zůstávají

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ...

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 01 Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 '........ >:. \... 1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, 58601

Více

Ing. Karel Heteš, auditor, oprávnění č. 1369

Ing. Karel Heteš, auditor, oprávnění č. 1369 Ing. Karel Heteš, auditr, právnění č. 1369 ZPRÁV A NEZÁ VISLÉHO AUDITORA věření suladu výrční zprávy instituce s účetní závěrku pr zřizvatele instituce Ústav pr sudbé dějiny AV ČR, v.v.i. Praha 1, Vlašská

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY E-učebnice Eknmika snadn a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY Histrie burz 1. bdbí první burzy se bjevily už ve středvěku v Benátkách, Miláně a Flrencii pzději ve městě Bruggy, zalžená Van der Bursem a dtud

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence M e t d i c k ý n á v d Energetickéh regulačníh úřadu k pdávání žádstí udělení, změny neb zrušení licencí pdle zákna č. 458/2000 Sb., pdmínkách pdnikání a výknu státní správy v energetických dvětvích a

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011 Obec Vyská u Příbramě Výrční zpráva bce Vyská u Příbramě za rk 2011 dle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím Zpráva pskytvání infrmací za rk 2011 - Pskytvání infrmací pdle 18 zákna č. 106/1999

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 20/12/2006 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Sídl:Lidická 7, 15000, Praha 5, tel 257 324 581 mbil: 607 120 287, e-mail: atest.reality@vlny.cz Prvzvna: Rseveltva 34/615, Praha 6, 160 00, tel. 233

Více

Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha 8 v oblasti primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2015

Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha 8 v oblasti primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2015 M~STsKA ČAST PRAHA 8 _ úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~ r $I..204''''- Pslední den zveřejnění: Pčet listů: rp Přílha č. 1 usnesení Č. Usn RMC 0395/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 30.

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2008 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty a přibyly další parametry s hledem na jejich mnžství jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná

Více

Ing. Jana Pilátová. Ing. Jana Dlabačová. Ing. Miloslava Halusková

Ing. Jana Pilátová. Ing. Jana Dlabačová. Ing. Miloslava Halusková Ing. Jana Pilátvá Půsbení ve Svazu prezidentka Svazu (2011 2015) předsedkyně Metdické rady Svazu pr pdnikatele členka Výbru pr tázky výknu účetní prfese šéfredaktrka časpisu Metdické aktuality Svazu dbrný

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov Zápis z veřejnéh zasedání Zastupitelstva bce Pstřekv Míst: zasedací místnst Obecníh úřadu Datum: 26.11.2014 Zúčastnění členvé ZO: Omluveni: -- Jan Kreuz, Jarmír Steinberger, Petr Plák, Dana Vgeltanzvá,

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 19/12/2007 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje lékvá regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel dbr farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje... Regulace cen a úhrad léčiv d r. 2008 Zákn č. 48/1997 Sb., veřejném zdravtním pjištění Zákn

Více

Majetek a zdroje krytí, inventarizace, pracovní list

Majetek a zdroje krytí, inventarizace, pracovní list Název škly Čísl prjektu Název prjektu Klíčvá aktivita Dstupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, rčník, br: Tematická blast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa,

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

ČEZ Energo, s.r.o. Výročn í zpráva./.

ČEZ Energo, s.r.o. Výročn í zpráva./. SKUPINA ČEZ ČEZ Energ, s.r.. Výrčn í zpráva 2014./. Obsah: Skupina ČEZ a TEDOM a.s. 2 Úvdní slv generálníh ředitele 3 Zpráva nezávisléh auditra k výrční zprávě splečnsti ČEZ Energ, s.r.. 4 Charakteristika

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 DOMOV U RYBNÍKA VÍCEMĚŘICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Obsah: str. 3 str. 4 str. 5 str. 9 str. 12 str. 15 str. 17 Základní údaje Pskytvání sciálních služeb Dmva u rybníka Cíle

Více

Document imaging, Digitalizace - Sure we can

Document imaging, Digitalizace - Sure we can Dcument imaging, Digitalizace - Sure we can Splečnsti TNT Expres Česká republika a HANDICAP vdi se spjily s cílem pskytvat maximální a plně prfesinální služby v blasti lgistiky, dpravy, expresních zásilek,

Více

Bereme na sebe vaše rizika

Bereme na sebe vaše rizika Bereme na sebe vaše rizika Na c se můžete těšit Kd jsme a čím Jak 2 Přednášející Kd jsme a čím Jan Dubec Člen dzrčí rady EGAP Veducí ddělení pjištění teritriálních rizik 3 22 let pdprujeme český exprt

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010)

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Tématický plán a bsahvé zaměření seminářů 1. týden - Organizační záležitsti. Účetní systém pdniku a využití výpčetní techniky. Sftware pr účetnictví.

Více

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.A. HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU Řádným dehráním sutěže vznikne příslušnému klubu nárk na hlas na zasedání Parlamentu za pdmínek daných Stanvami.

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Důchdvé zdravtní a sciální pjištění, DPH, pkladna PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vybrané problémy venkovské ZŠ. Chosen Problems of a Provincial Elementary School

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vybrané problémy venkovské ZŠ. Chosen Problems of a Provincial Elementary School ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vybrané prblémy venkvské ZŠ Chsen Prblems f a Prvincial Elementary Schl Jarslava LAVIČKOVÁ Cheb 2012 Prhlašuji, že jsem bakalářsku práci

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Infrmace pr žadatele - SZP 2015 ZEMĚDĚLSKÝ PODNIKATEL, AKTIVNÍ ZEMĚDĚLEC V rce 2015 dchází ke změně subjektů, které mhu být příjemci některé z dtací patření v rámci Jedntné žádsti. ZEMĚDĚLSKÝ PODNIKATEL

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

* ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/"; v ~~ -y,- - -j

* ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/; v ~~ -y,- - -j III fcumsp00getéa SMLOUVA na prvedení Analýzy utsurcingu tiskvých služeb IMOKÁVSÍVOSŠ r/3ky K-.RAJ K.RAJSK.Y ÚŘAD * ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/"; v ~~ -y,- - -j i Blíh : /Wf

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pstup uzavírání smluvy pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Martin Křapka, Bečv

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 Dmv pr seniry Severní Terasa příspěvkvá rganizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefn: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 DIČ: CZ44555326 e-mail: ddst@ddst.cz www.ddst.cz 1 OBSAH STRANA

Více

ÚZEMNÍ ROZVOJ. Ekonomika staveb a sídel /3

ÚZEMNÍ ROZVOJ. Ekonomika staveb a sídel /3 ÚZEMNÍ ROZVOJ Eknmika staveb a sídel /3 ÚZEMNÍ ROZVOJ = jakékliv zhdncení nemvitsti změnu jejíh využívání změna funkčníh využití území nezastavěné zastavěné méně eknmicky výhdná funkce eknmicky výhdnější

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů Změna Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze pbček k 1.1.2014 nvé znění měněných bdů Vysvětlení K 1.1.2014 dchází ke změnám v Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář) OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hdinvá dtace: 4 vyuč. hdiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání Pracvní práv v kntextu nvely bčanskéh zákníku. Přehled důležitých změn vyplývajících

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA SYSTÉMU AHMOSE. Obsah informační příručky:

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA SYSTÉMU AHMOSE. Obsah informační příručky: Obsah infrmační příručky: 1. Prdukty 2. Klienti 3. Objednávky 4. Fakturace 5. Skladvé perace 6. Platby 7. Účetnictví 8. Smluvy 9. Výrba 10. Mzdy 11. Manažérské a statní sestavy 12. Správa systému 13. Internetvý

Více

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Arnltice 100, 407 14 Arnltice u Děčína prvzvna: Škrupva 302/17, 405 02 Děčín II Tel.: 474 524 025 Mb.: 733 553 043 E-mail: valerie@valerie-hmecare.cz www.valerie-hmecare.cz Ceník pskytvaných

Více

XTB-Trader DMA. Zastavení ztrát (Stop Loss) a Realizovat zisk (Take Profit)

XTB-Trader DMA. Zastavení ztrát (Stop Loss) a Realizovat zisk (Take Profit) XTB-Trader DMA Příkazy k nákupu či prdeji akcií zadáváte jednduše přím v platfrmě XTB-Trader. V kénku pr nastavení nvéh pkynu vepište pčet kusů akcií, které chcete zbchdvat. Zastavení ztrát (Stp Lss) a

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 8

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 8 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 8 DOMOV U RYBNÍKA VÍCEMĚŘICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Obsah: str. 3 str. 4 str. 5 str. 9 str. 12 str. 15 str. 18 Základní údaje Pskytvání sciálních služeb Dmva u rybníka Cíle

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014.

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014. Pracvní sešit výukvéh mdulu č. 7 prjektu Invace vzdělávání na SOŠ a SOU Hrky nad Jizeru pr šklní rk 2013/2014 Fiktivní firma Bc. Alena Sládečkvá Antace: Cílem předmětu je rzvj klíčvých kmpetencí a pdnikatelských

Více

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 Dmv pr seniry Severní Terasa příspěvkvá rganizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefn: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 DIČ: CZ44555326 e-mail: ddst@ddst.cz www.ddst.cz 1 OBSAH STRANA

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

Zpracovatel: IVRO, v.o.s.

Zpracovatel: IVRO, v.o.s. POZNESS Pznáním k lepším sciálním službám Zpracvatel: IVRO, v..s. Přílha č. 1 Srvnání sciálních služeb pr seniry na území Jihčeskéh kraje a Dlníh Rakuska Strana 2 1 PŘÍLOHA Č. 1 SROVNÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 328 /RAF /2013 Spisvý znak Skartační znak Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 29.8.2013 Směrnice nabývá platnsti de dne: 1.9.2013 A.1. A5 Mgr.Jiří Cabrnch, ředitel

Více

Základy firemních financí vypracované otázky

Základy firemních financí vypracované otázky Základy firemních financí vypracvané tázky 1. Pjem pdnikvých financí, jejich předmět a subjekty. Pjem finančníh řízení, jeh 3/4 funkce a 2 blasti půsbnsti. Finanční cíle pdnikání a zdrje financvání pdnikatelských

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. NÁZEV A ADRESA ZAŘÍZENÍ: Dům sv. Antonína Komenského 907 676 02 Moravské Budějovice

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. NÁZEV A ADRESA ZAŘÍZENÍ: Dům sv. Antonína Komenského 907 676 02 Moravské Budějovice ZÁKLADNÍ ÚDAJE NÁZEV A ADRESA ZAŘÍZENÍ: Dům sv. Antnína Kmenskéh 907 676 02 Mravské Budějvice Zřizvatel: SPRÁVNÍ RADA: DOZORČÍ RADA: Kngregace Milsrdných sester sv. Karla Brmejskéh Šprkva 12 180 00 Praha

Více