Obsah:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8."

Transkript

1 1

2 Obsah: 1. Úvd 2. Základní infrmace splečnsti 3. Slžení splečnsti 4. Struktura Nemcnice Žatec,.p.s. 5. Zpráva činnsti DS Levandule za rk Zhdncení základních eknmických a finančních ukazatelů za rk Rzbr výnsů a nákladů - grafy 7. Rční účetní závěrka za rk Rzvaha k Výkaz zisků a ztrát k Přílha k účetní závěrce za rk Zpráva auditra k věření účetní závěrky za rk

3 1. Úvd Vážené dámy, vážení pánvé. Začátek rku 2014 se začal pr Nemcnici Žatec,.p.s. vyvíjet naprst standardním způsbem, tj. diskusí se zdravtními pjišťvnami výkladu úhradvé vyhlášky a výši předběžných úhrad za zdravtní služby. S většinu zdravtních pjišťven dšl ke smírnému řešení a tím i k uzavření cenvých ddatků na rk Prti předchzímu rku se pdařil udržet růstvý trend ve výknech a tím také navýšení tržeb za zdravtní služby cca 5 mil. Kč prti předchzímu rku. Ve svém důsledku t měl pdstatný vliv na kladný hspdářský výsledek splečnsti za rk Prti předchzímu rku se stav persnálníh zabezpečení téměř nezměnil. Ve všech kategriích zaměstnanců byla migrace zhruba shdná s lňským rkem, tj. kl 23% z celkvéh pčtu zaměstnanců. Téměř neřešitelným prblémem se začíná stávat nedstupnst kvalifikvaných lékařských a nelékařských zdravtnických pracvníků. I přes tyt skutečnsti splňuje nemcnice pdmínky persnálníh zabezpečení k pskytvání zdravtních služeb ve všech registrvaných dbrnstech. Za výrazný úspěch lze pvažvat zahájení rzsáhlé investiční akce Digitalizace zbrazvacích metd. Tat investiční akce byla plánvána ve dvu etapách. První etapa nepřímé digitalizace pracviště plikliniky byla zahájena na jaře a dknčena v srpnu Druhá etapa přímé digitalizace na pracvišti chirurgie byla zahájena ve IV Q a dknčena v březnu 2015, včetně digitalizace pracviště mamgrafie. Vedle tét investice realizvala splečnst další, finančně méně nárčné investice, zejména přístrjvéh vybavení pr všechna lůžkvá i nelůžkvá ddělení nemcnice. Zvláštní prstr a pděkvání na tmt místě zasluží činnst Dbrvlnické služby Levandule, půsbící při ddělení Následné péče. Její půsbení se stal nedlučitelným standardem šetřvatelské péče. Letšní rk se pr nemcnici vyvíjí pměrně příznivě. I přes legislativní změny, které uknčily výběr regulačních pplatků, je pměr mezi příjmy a výdaji v rvnváze a lze vyslvit předpklad udržení kladnéh hspdářskéh výsledku i v rce Závěrem mi dvlte na tmt místě pděkvat všem subjektům, které věcně či finančně Nemcnici Žatec,.p.s. pdpřily. Zvláštní prstr k pděkvání přísluší Městu Žatec a jeh vedení. Bez jeh věcné, finanční a investiční pdpry by nemcnice nebyla schpna těcht výsledků dsáhnut. V úplném závěru mi dvlte pděkvat za splupráci členům Správní a Dzrčí rady Nemcnice Žatec,.p.s. a všem zaměstnancům splečnsti, kteří se na velmi dbrém hspdářském výsledku nemcnice pdíleli. Ing. Čestmír Nvák ředitel 3

4 2. Základní infrmace splečnsti Název: Nemcnice Žatec,.p.s. Sídl: Husva 2796, Žatec IČO: Právní frma: becně prspěšná splečnst Hlavní činnst: pskytvání zdravtních služeb smyslu zák. č.372/2011 Sb. prvzvání lékárny základníh typu Dplňkvá činnst: ubytvací služby pdnájem nebytvých prstr kupě zbží za účelem jeh dalšíh prdeje reklamní činnst pskytvání sftwaru Zalžení splečnsti: 2. října 1997 Zakladatel: Měst Žatec Statutární rgán: ředitel splečnsti Orgány splečnsti: správní rada dzrčí rada ředitel splečnsti 4

5 3. Slžení splečnsti Statutární rgán ředitel splečnsti Ing. Čestmír Nvák Správní rada Předseda: Místpředseda: Členvé: Ing. Petr Šmíd Ing. Jiří Vlček Jan Pech Stanislava Žitníkvá MUDr. Rman Sýkra MUDr. Irena Wilfervá V srpnu 2014 sknčil tříleté funkční bdbí MUDr. Ireně Wilfervé a MUDr. Rmanu Sykrvi. Oba suhlasili s pkračváním členství a Zastupitelé Města Žatec je jmenvali členy Správní rady a t s účinnstí d Dzrčí rada Předseda: Členvé: Ing. Alena Hlávkvá Ing. Jan Nvtný, DiS MUDr. Vernika Škramlíkvá MUDr. Ondřej Vít V září 2014 sknčil tříleté funkční bdbí MUDr. Vernice Škramlíkvé. Zastupiteli Města Žatec byl jmenván nvý člen Dzrčí rady MUDr. Ondřej Vít a t s účinnstí d

6 4. Struktura Nemcnice Žatec,.p.s. V rce 2014 prvzvala Nemcnice Žatec,.p.s. tat ddělení: Lůžkvá ddělení interna 45 lůžek, z th 4 lůžka JIP chirurgie, urlgie, rtpedie 40 lůžek, z th 4 lůžka JIP dětské a nvrzenecké 28 lůžek, z th 8 prdnice a 3 IMP gyneklgick-prdní 28 lůžek, z th 8 prdnice lůžka následné péče 50 lůžek, z th 10 sciálních lůžek Nelůžkvá ddělení ARO Kmplementární ddělení RDG + CT (radidiagnstika) OKBH + TOC (ddělení klinické bichemie a hematlgie, Transfuzní dběrvé centrum) DZS (dpravní zdravtní služba) Lékárna základníh typu Dbrvlnická služba Levandule Ambulantní ddělení Interní ambulance a interní příjmvá ambulance na interním ddělení chirurgická příjmvá ambulance na chirurgickém ddělení chirurgická všebecná ambulance a mamlgická pradna na pliklinice endskpická ambulance na chirurgickém ddělení gyneklgická příjmvá ambulance na gyn-pr. ddělení dětská příjmvá ambulance na dětském ddělení dětská dbrná ambulance dětská neurlgická ambulance Ostatní prvzy - HTS údržba pliklinika sklady kuchyně třídírna prádla ředitelství 6

7 5. Zpráva činnsti Dbrvlnické služby Levandule za rk 2014 Již d rku 2010 půsbí v Nemcnici Žatec,.p.s. Dbrvlnická služba Levandule. Pr prvzvání tét činnsti byla získána akreditace v blasti dbrvlnické služby, která byla udělena MVČR. Dbrvlnická služba Levandule je kvalitní sučástí šetřvatelské péče hlavně na ddělení Následné péče a Dětském ddělení. Dbrvlník je člvěk různéh věku, vzdělání i zaměstnání, d studenta p mladšíh senira. Ve svém vlném čase dchází pravidelně a svým půsbením zpříjemňuje léčbu jak malým pacientům, tak i pacientům senirskéh věku. Je velmi pzitivní, že dbrvlnictví v našem městě není neznámu činnstí. Lidé se tét službě stále více dzvídají a následně zapjují d činnsti DS Levandule ať už sbní účastí neb zprstředkvaně. Od začátku rku 2014 se d dbrvlnických aktivit zapjil 19 dbrvlníků, kteří dhrmady dpracvali 1 059,5 hdiny a vyknali 539 návštěv. Zastupeny byly všechny věkvé kategrie d studentů Gymnázia, přes maminku na mateřské dvlené, která si u nás chtěla udělat praxi pr nadcházející pkračvání ve vyskšklském studiu sciálníh zaměření, tak něklik nezaměstnaných, kteří chtěli aktivně využít čas, než seženu zaměstnání, lidé kteří se našim klientům už léta věnují při své práci a chdí za klienty, již jakby t byli téměř jejich vlastní rdinní příslušníci, tak také důchdci, kteří chtějí žít kvalitní smysluplný živt i v důchdu a chtějí se pdělit svůj čas a energii. C se pdařil, je zavedení canisterapie, cž je návštěva kvalitně vycvičenéh psa, který je cvičen k tmu, aby se nebál cizích lidí, nechal se hladit d klientů a klidně reagval i na rychlé a někdy zbrklé phyby malých dětí, psychiatrických pacientů apd. Střídavě k nám chdí 4 psi. Tři pejsci jsu d jedné canisterapeutky, která si vždy vezme jinéh, aby pacienti měli změnu. Canisterapie se velmi zalíbila nejen klientům a pacientům, ale i jejich rdinným příslušníkům, kteří krdinátrce ne jednu říkali, jak p návštěvě psa jejich maminka čividně pkřála a tak p dluhé dbě viděli v její tváři úsměv a radst. P jedné takvé návštěvě jsme jak dbrvlnická služba, dstali dknce spnzrský dar jak pděkvání za tut aktivitu. V rce 2014 jsme se snažili pr naše pacienty zprstředkvat nějaký ten kulturní zážitek. Opět jsme splupracvali s žatecku ZUŠ, která nám téměř každý měsíc uspřádala buď malý kncert jejich žáků ať už na kytary, flétny, tak také přicházeli zazpívat z pěveckéh subru Camerata, přicházeli i děti z kružku lidvých tanců, dramatickéh bru recitvat a předvedli krátká herecká vystupení a také ti nejmenší z mateřskéh centra Sedmikráska se chdí pdělit t, c už nacvičili ze zpěvu a mderních tanců uskupení Free dance. Na příští rk chystáme jak nvu věc kružek keramiky, který se pr nás uvlila přádat jedna šikvná paní lektrka, která udělala putavu výzdbu chirurgickému ddělení (keramický strm) dufáme, že i tt zpestření přijde senirům i jiným pacientům vhd. Radka Hrádkvá krdinátrka DS Levandule 7

8 6. Zhdncení základních eknmických a finančních ukazatelů za rk Rzbr výnsů a nákladů - grafy 8

9 6.1.1 Příjmy za zdravtní péči Příjmy d jedntlivých zdravtních pjišťven za rk 2014 Pjišťvna Příjmy v rce 2014 Příjmy v rce 2014 Pjišťvna VZP 79,5% , Vjenská 5,1% Vjenská Česká průmyslvá ZP 3,3% Hutnická Obrvá ZP 3,2% KB brvá ZP MV ČR 5,5% ZP MV ČR Revírní bratrská ZP 0,1% Revírní bratrská Samplátci 3,2% Celkem příjmy Kč Celkem příjmy 9

10 6.1.2 Vývj příjmů za zdravtní péči Vývj tržeb za zdravtní péči v letech Nákl. středisk Interna vč. JIP Chirurgie vč. JIP Dětské Gyn.-pr Chirurgická ambul ARO OKB RDG Následná péče Sciální lůžka LSPP Dprava

11 6.1.3 Pdíl jedntlivých nákladvých skupin na celkvých nákladech Účet Sptřeba materiálu a energií Prdané zbží Služby Osbní náklady Ostatní náklady Odpisy, pravné plžky,tvrba rezervy Celkem Pměrné zastupení jedntlivých nákladvých skupin v rce

12 7. Rční účetní závěrka za rk Rzvaha k Výkaz zisků a ztrát k Přílha k účetní závěrce za rk

13 7.1. Rzvaha k

14 14

15 15

16 7.2. Výkaz zisků a ztrát v plném rzsahu k Výčet plžek pdle vyhlášky č. 504/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. a ve znění vyhlášky 548/2004Sb. Označení Text 1 Čísl řádku hlavní hspdářská Běžné bdbí celkem A. Náklady I. Sptřebvané nákupy celkem Sptřeba materiálu Sptřeba energie Sptřeba statních neskladvatelných ddávek Prdané zbží II. Služby celkem Opravy a udržvání Cestvné Náklady na reprezentaci Ostatní služby III. Osbní náklady celkem Mzdvé náklady Záknné sciální pjištění Ostatní sciální pjištění Záknné sciální náklady Ostatní sciální náklady IV. Daně a pplatky celkem Daň silniční Daň z nemvitstí Ostatní daně a pplatky V. Ostatní náklady celkem Smluvní pkuty a úrky z prdlení Ostatní pkuty a penále Odpis nedbytné phledávky Úrky Kursvé ztráty Dary Manka a škdy Jiné statní náklady VI. Odpisy, tvrba rezerv a pr.pl Odpisy dluhdbéh nehm. a hmt. majetku Zůstatkvá cena prdanéh dluhdbéh nehmt. a hmt. 26. majetku Prdané cenné papíry a pdíly Prdaný materiál Tvrba rezerv Tvrba pravných plžek VII. Pskytnuté příspěvky celkem Pskytnuté příspěvky zúčtvané mezi rganizačními slžkami Pskytnuté členské příspěvky VIII. Daň z příjmů celkem Ddatečné dvdy daně z příjmů Náklady celkem

17 Označení Text 1 Čísl řádku hlavní hspdářská Běžné bdbí celkem B. Výnsy I. Tržby za vlastní výkny a za zbží celkem Tržby za vlastní výrbky Tržby z prdeje služeb Tržby za prdané zbží II. Změny stavu vnitrrg. zásb celkem Změna stavu zásb nedknčené výrby Změna stavu zásb pltvarů Změna stavu zásb výrbků Změna stavu zvířat III. Aktivace celkem Aktivace materiálu a zbží Aktivace vnitrrganizačních služeb Aktivace dluhdbéh nehmtnéh majetku Aktivace dluhdbéh hmtnéh majetku IV. Ostatní výnsy celkem Smluvní pkuty a úrky z prdlení Ostatní pkuty a penále Platby za depsané phledávky Úrky Kursvé zisky Zúčtvání fndů Jiné statní výnsy V. 19. Tržby z prdeje majetku, zúčtvání rezerv a pravných plžek celkem Tržby z prdeje dluhdbéh nehmtnéh a hmtnéh majetku Tržby z prdeje cenných papírů a pdílů Tržby z prdeje materiálu Výnsy z krátkdbéh finančníh majetku Zúčtvání rezerv Výnsy z dluhdbéh finančníh majetku Zúčtvání pravných plžek VI. Přijaté příspěvky celkem Přijaté příspěvky zúčtvané mezi rganizačními slžkami Přijaté příspěvky (dary) Přijaté členské příspěvky VII. Prvzní dtace celkem Prvzní dtace Výnsy celkem C. Výsledek hspdaření před zdaněním Daň z příjmů D. Výsledek hspdaření p zdanění

18 7.3. Přílha k účetní závěrce za rk Obecné vysvětlivky k přílze Tat přílha k účetní závěrce je sestavena v suladu se záknem účetnictví č. 563/1991 Sb. v platném znění a vyhlášku č. 504/2002 Sb. v platném znění. Peněžní údaje jsu v celých tisících, pkud není uveden jinak. V přílze jsu uváděny údaje za minulé účetní bdbí, jsu-li srvnatelné s údaji za běžné účetní bdbí. Splečnst Nemcnice Žatec,.p.s. je dále jen uváděna pd pjmem splečnst. 2. Obecné údaje účetní jedntce 2.1. Ppis účetní jedntky a) Základní údaje Nemcnice Žatec,.p.s. je becně prspěšnu splečnstí zapsanu d bchdníh rejstříku u Krajskéh bchdníh sudu v Ústí nad Labem, ddíl 0 vlžka 11 Česká republika, dne 2.října IČO: DIČ: CZ Sídl: Husva 2796, Žatec Sídl splečnsti se nachází v Žatci. Předmětem činnsti je dle bchdníh rejstříku: pskytvání zdravtní péče bčanům ve smyslu zákna č. 20/1996 Sb. péči zdraví lidu ve znění pzdějších předpisů a dplňků a předpisů suvisejících. Splečnst prvzuje i tzv. dplňkvu činnst, která se skládá z jedntlivých činnstí a t: Pdnájem nebytvých prstr Výrba, bchd a služby neuvedené v přílhách 1 až 3 živnstenskéh zákna b) Ppis změn a ddatků prvedených v uplynulém účetním bdbí v bchdním rejstříku, ppis rganizační struktury účetní jedntky a její zásadní změny v uplynulém účetním bdbí. D dzrčí rady byl zvlen MUDr. Ondřej Vít k míst MUDr. Verniky Škramlíkvé. c) Splečnst má následující rganizační strukturu: samstatná přílha d) Členvé statutárních a dzrčích rgánů k 31. prsinci 2014 Dzrčí rada: Ing. Alena Hlávkvá MUDr.Ondřej Vít Jan Nvtný Dis. Správní rada: Ing. Petr Šmid Ing. Jiří Vlček Jan Pech Stanislava Žitníkvá MUDr. Irena Wilfervá MUDr. Rman Sýkra funkce: předsedkyně člen člen funkce: předseda místpředseda člen člen člen člen 18

19 2.2. Zaměstnanci Průměrný pčet zaměstnanců během účetníh bdbí, z th řídících pracvníků, s uvedením výše sbních nákladů na zaměstnance, z th na řídící pracvníky, dále v úhrnu dměny statních členů statutárních a dzrčích rgánů: Průměrný přepčtený pčet Mzdy (tis. Kč) Náklady na sciální zabezpečení a zdravtní pjištění Sciální náklady (tis. Kč) (tis. Kč) Běž. bd. Min. bd. Běž. bd. Min. bd. Běž. bd. Min. bd. Běž. bd. Min. bd. Zaměstnanci Z th řídící ,5 Statutární rgán Dzrčí a správní rada Celkem za řídící pracvníky se pvažují především ředitel, náměstci, veducí středisek a primáři 3. Infrmace pužitých účetních metdách, becných účetních zásadách a způsbech ceňvání 3.1. Pužité účetní metdy mající významný vliv pr psuzení situace pdniku a jejich změny Splečnst pužívá puze účetní metdy a pstupy stanvené vyhlášku č. 504/2002 Sb. v platném znění a Českými účetními standardy pr pdnikatele. Splečnst nepužívá zvláštní metdy, které by nebyly ppsány níže a měly vliv na psuzení situace splečnsti. Účetní závěrka k datu pdléhá dle platných nrem auditu Oceňvání Způsb ceňvání nehmtnéh a hmtnéh dluhdbéh majetku vyrbenéh vlastní činnstí Nehmtný a hmtný dluhdbý majetek vyrbený ve splečnsti, pkud se aktivuje, je ceněn vlastními náklady, které zahrnují přímé materiálvé a sbní náklady a výrbní režii vztahující se k výrbě tht nehmtnéh či hmtnéh dluhdbéh majetku. V rce 2014 nebyl účtván Způsb ceňvání a účtvání nakupvaných zásb - Nakupvané zásby jsu ceněny skutečnými přizvacími cenami. Přizvací cena zásb zahrnuje náklady na jejich přízení včetně nákladů s přízením suvisejících (náklady na přepravu, prvize, část DPH atd.). O zásbách se účtuje průběžně způsbem A. Puze u zásb v phtvstních skladech na dděleních a PHM v dpravních prstředcích se účtuje peridicky způsbem B. Jedná se léky a zdravtní materiál a phnné hmty. 19

20 Způsb ceňvání zásb vytvřených vlastní činnstí Vlastní výrbky a nedknčená výrba se ceňují skutečnými ( předem stanvenými ) vlastními náklady. Vlastní ( předem stanvené ) náklady zahrnují přímé materiálvé a sbní náklady a pdíl výrbní režie (správní režie) V rce 2014 nebyl účtván Odlžená daň O dlžené dani nebyl účtván Způsb stanvení reprdukční přizvací ceny u majetku ceněnéh v tét ceně a přízenéh v průběhu účetníh bdbí Reprdukční přizvací cena se stanvuje na základě psudku znalce. Reprdukční přizvací cenu se rzumí cena, za kteru by byl majetek přízen v dbě, kdy se něm účtuje. V rce 2014 nebyl účtván Vedlejší přizvací náklady zahrnvané d přizvacích cen Druhy nákladů suvisejících s přízením, které se zahrnují d přizvacích cen nakupvaných zásb a zásb vyrbených ve vlastní režii. Přizvací cena zahrnuje náklady na jejich přízení včetně nákladů s přízením suvisejících: - cl - náklady na přepravu, pštvné - 85% DPH Pdstatné změny ve způsbu ceňvání, pstupů dpisvání a pstupů účtvání prti předcházejícímu účetnímu bdbí s uvedením důvdů těcht změn a s vyčíslením peněžních částek těcht změn vlivňujících výši majetku, závazků a výsledku hspdaření, je-li t reálné stanvit (viz 7 dst.5 zákna) V rce 2014 byla vytvřena rezerva ve výši ,-Kč k úpravě tržeb za ambulantní zdravtní péči prvedenu v rce 2014 a aktivní dhadná plžka ve výši ,-Kč na tržby za pskytnutu zdravtní péči ZP a vyúčtvanu až v následujícím rce, dle interních dhadů zdravtních výknů. Dále byla vytvřena rezerva na výplatu rčních dměn ve výši ,-Kč včetně sciálních nákladů Způsb stanvení pravných plžek k majetku, s uvedením zdrje infrmací pr stanvení jejich výše Tvrba pravných plžek Účetní pravné plžky se vytvářejí k majetku, u kteréh se při inventarizaci zjistí, že jeh cenění v účetnictví je vyšší než mmentální tržní cena, avšak tat skutečnst je přechdnéh charakteru. V případech trvaléh znehdncení majetku je nutn tent majetek depsat při respektvání platných účetních i daňvých pstupů. a) Opravné plžky u dluhdbéh majetku Pkud nastanu důvdy k vytvření pravných plžek, jejich výši a zúčtvání rzhdne na návrh hlavní inventarizační kmise vedení splečnsti a pdkladem k zúčtvání je zápis z jednání (prady) vedení splečnsti. V rce 2014 nebyl účtván. 20

21 b) Opravné plžky u zásb Tvrba je závislá na brátkvsti zásb. Na základě výsledků inventarizace stanví tvrbu pravných plžek ředitel splečnsti. V rce 2014 nebyl účtván. c) Opravné plžky u phledávek Opravné plžky k phledávkám se vytváří k phledávkám za dlužníky v knkurzním a vyrvnávacím řízení a k neprmlčeným phledávkám, které jsu účtvány v účetnictví. Návrh tvření pravné plžky na phledávky je předkládán inventarizační kmisi, která prváděla dkladvu inventuru phledávek. Pdkladem je rzbr phledávek p lhůtě splatnsti a pdle míry a frmy jištění phledávek. Opravné plžky k nedbytným phledávkám vytvřené v rce 2013 byly zrušeny ve výši ,05Kč. V rce 2014 byly vytvřeny pravné plžky k phledávkám v celkvé výši ,55Kč. U phledávek starších než 360 dní byla vytvřena pravná plžka ve 100% výši, cž činí ,-Kč a u phledávek v časvém intervalu 180 až 360dní byla vytvřena pravná plžka ve výši 50%, cž činí ,55Kč Způsb stanvení dpisvých plánů pr dluhdbý majetek a pužité dpisvé metdy Účetní dpisy hmtnéh a nehmtnéh dluhdbéh majetku jsu vypčteny na základě přizvací ceny a předpkládané dby živtnsti příslušnéh majetku Metda evidence drbnéh majetku a jeh případnéh depisvání Jedntlivé předměty jsu evidvány dle druhů a mnžství v perativní evidenci a pdléhají rční inventarizaci. O vyřazení majetku rzhduje inventarizační kmise na základě řádně zdůvdněnéh návrhu (likvidační prtkl). D evidence jsu zařazvány veškeré předměty tht charakteru mezení spdní finanční hranice je 3 000,-Kč. Předměty s přizvací hdntu d Kč,- jsu účtvány přím d sptřeby Způsb uplatněný při přepčtu údajů v cizích měnách na česku měnu Majetek a závazky se přepčítávají denním devizvéh trhu stanveným ČNB a t k kamžiku cenění. V rce 2014 nebyl účtván. 4. Dplňující infrmace k rzvaze výkazu zisků a ztrát 4.1. Významné skutečnsti, které nelze z účetních výkazů vyčíst, prtže v nich nejsu zahrnuty, neb jsu kmpenzvány s jinými plžkami a nejsu vykázány samstatně V rce 2014, byl účtván účetních dpisech u majetku přízenéh z darů a dtací se suvztažným účetním zápisem 649 prti snížení 901. Stejně tak byl účtván i majetku věcném Významné událsti, které se staly mezi rzvahvým dnem a kamžikem sestavení účetní závěrky, tj. událsti, které představují nebvyklé změny ve stavu aktiv a závazků v kamžiku sestavení účetní závěrky a jejichž neuvedení by mhl vlivnit rzhdvání uživatelů účetních infrmací Splečnst prvěřila všechny blasti určené vnitřní směrnicí a vyplynul, že mezi rzvahvým dnem a kamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné událsti. 21

22 4.3. Dluhdbý hmtný a nehmtný majetek Přírůstky a úbytky dluhdbéh nehmtnéh majetku v tis.kč Přizvací cena Stav k Přírůstky Úbytky Stav k Přírůstky Úbytky Stav k Sftware Celkem Přírůstky a úbytky dluhdbéh hmtnéh majetku v tis.kč Přizvací cena Stav k Přírůstky Úbytky Stav k Přírůstky Úbytky Stav k Budvy Samstatné mvité věci Celkem Phledávky Rzbr phledávek dle splatnsti, výše pravných plžek v tis.kč Krátkdbé phledávky z bchdních vztahů dle splatnsti: Brutt hdnta Opravná plžka Nett hdnta Termíny splatnsti Běž. bd. Min. bd. Běž. bd. Min. bd. Běž. bd. Min. bd. Phledávky z bch. vztahů ve splatnsti P splatnsti d 0 d 3 měsíců P splatnsti d 3 d 6 měsíců P splatnsti d 6 d 12 měsíců P splatnsti nad 12 měsíců Celkem

23 Krátkdbé phledávky v tis.kč (vazba na rzvahu): Typ phledávek Phledávky z bchdních vztahů Sciální zabezpečení a zdravtní pjištění Stát daňvé phledávky Krátkdbé pskytnuté zálhy Phledávky za zaměstnanci Z th nett Nett hdnta celkem hdnta k pdnikům ve skupině Běž. bd. Min. bd. Běž. bd. Min. bd Ostatní phledávky,daně Dhadné účty aktivní 14 Opravné plžky k phledávkám Celkem Závazky Rzbr závazků dle splatnsti Rzbr krátkdbých závazků z bch. styku dle splatnsti v tis Kč Termíny splatnsti Brutt hdnta Běž. bd. Min. bd. Závazky ve splatnsti P splatnsti d 0 d 6 měsíců P splatnsti d 6 d 12 měsíců P splatnsti nad 12 měsíců Celkem

24 Rzbr krátkdbých závazků v tis.kč Typ závazku Běžné bdbí Minulé bdbí Ddavatelé Ostatní závazky 0 0 Zaměstnanci Závazky k inst. SP a ZP Ostatní závazky vůči zaměstnancům Závazky -daně Jiné závazky Dhadné účty pasivní Celkem Ostatní dluhdbé závazky: Bankvní úvěr VB Leasing ve výši ,38Kč na přízení arterigrafu byl splacen V rce 2011 byly získány dva úvěry na přízení sanity ve výši Kč, zůstatek k činí ,42Kč a na přízení CT ve výši ,-Kč, zůstatek k je ,66Kč. Městem Žatec byla pskytnuta bezúrčná půjčka ve výši ,-Kč na realizaci dběrvé stanice krve v prstrách Nemcnice Žatec,.p.s. splatná První splátka byla uhrazena ve výši ,-Kč, zůstatek k činí ,-Kč. V rce 2014 byl získán investiční úvěr ve výši ,-Kč na přízení digitalizace RTG. V prsinci byla čerpána první část ve výši ,28Kč. 4.7 Mimbilanční údaje Majetek neuvedený v rzvaze Druh majetku Hdnta (v přizvacích cenách v tis.kč) Běžné bdbí Minulé bdbí Drbný hmtný majetek (perativní evidence) Drbný nehmtný majetek (perativní evidence) Celkem

25 4.8 Dary a dtace Dtace a finanční příspěvky Pskytvatel dtace Výše dtace v Kč Účel dtace Charakter dtace Měst Žatec Prvz APP Prvz Měst Žatec Prvz APP Prvz Měst Žatec Ergterapie Prvz Měst Žatec Následná péče Prvz Měst Žatec Dbrvlná služba Prvz MVČR Praha Dbrvlná služba Prvz Ústecký kraj Přístrjvé vybavení Investice MPSV Prvz sciálních lůžek Prvz SZFI TOC Investice Ústecký kraj Lůžkvá ddělení Prvz Úřad práce ,35 Pdpra v zaměstnansti Prvz Dary Nemcnice získala dary v celkvé výši ,-Kč. Nejvýznamnější dárci Pskytvatel daru Výše daru v Kč Účel daru Charakter dtace Kit Czech ARO- ventilátr Investice JUDr. Demutvá Ivana Dětské ddělení Prvz Rztčilvá Růžena Interní ddělení Prvz Zpracvala: Ing. Blanka Henrychvá 25

26 8. Zpráva auditra 26

27 27

28 28

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

Základy firemních financí vypracované otázky

Základy firemních financí vypracované otázky Základy firemních financí vypracvané tázky 1. Pjem pdnikvých financí, jejich předmět a subjekty. Pjem finančníh řízení, jeh 3/4 funkce a 2 blasti půsbnsti. Finanční cíle pdnikání a zdrje financvání pdnikatelských

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

Řízení organizací sociálních služeb

Řízení organizací sociálních služeb Řízení rganizací sciálních služeb vybrané prblémy Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědecku radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ pr Reginální perační prgram změnvá verze listpad 28 OBSAH. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3. 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 5. 6. 6.1 6.2 7. 8.

Více

Nezbytné je plán sestavit, pokud usilujete o finanční prostředky od banky či investora nebo chcete sehnat společníka pro společné podnikání.

Nezbytné je plán sestavit, pokud usilujete o finanční prostředky od banky či investora nebo chcete sehnat společníka pro společné podnikání. PODNIKATELSKÝ PLÁN KROK ZA KROKEM Prč mít pdnikatelský plán? Jedním z nejdůležitějších krků při začátcích pdnikání je správné sestavení pdnikatelskéh plánu. Správně sestavený plán řekne, zda je prjekt

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

NA ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ DOMÁCNOSTÍ

NA ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ DOMÁCNOSTÍ PŘEDBĚŽNÁ ANALÝZA DOPADY SJEDNOCENÍ SAZEB DPH NA 20% NA ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ DOMÁCNOSTÍ 18. ÚNORA 2011 LIBOR DUŠEK, PH.D., PETR JANSKÝ, M.SC. Shrnutí: 1. Úvd Plánvané sjedncení sazeb DPH na 20% p pvinné valrizaci

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta katedra geografie. Jan HERCIK

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta katedra geografie. Jan HERCIK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírdvědecká fakulta katedra gegrafie Jan HERCIK DOPRAVNÍ SYSTÉMY ČESKÉ REPUBLIKY A SLOVINSKA SE ZAMĚŘENÍM NA VEŘEJNOU DOPRAVU Transprtatin systems in the Czech republic

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Infrmace pr žadatele - SZP 2015 ZEMĚDĚLSKÝ PODNIKATEL, AKTIVNÍ ZEMĚDĚLEC V rce 2015 dchází ke změně subjektů, které mhu být příjemci některé z dtací patření v rámci Jedntné žádsti. ZEMĚDĚLSKÝ PODNIKATEL

Více

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 Zpracvatel: SPF Grup, v..s. Masarykva 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: říjen 2011 Obsah: 1 Úvd... 3 1.1 Kntext a metdika přípravy

Více

Akční plán Národního antibiotického programu pro období 2011-2013

Akční plán Národního antibiotického programu pro období 2011-2013 Akční plán Nárdníh antibitickéh prgramu pr bdbí 2011-2013 Úvd: Účinnst antibitik je vážně hržena narůstající a rychle se šířící rezistencí mikrbů. Nebezpečný trend se týká většiny evrpských zemí včetně

Více

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU Adresát: Nejvyšší státní zastupitelství České Republiky Značka: SL11 OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU dle 180 (neprávněné nakládání s sbními údaji) trestníh zákníku

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

VEŘEJNÁ EKONOMIE A VEŘEJNÉÁ SPRÁVA

VEŘEJNÁ EKONOMIE A VEŘEJNÉÁ SPRÁVA VEŘEJNÁ EKONOMIE A VEŘEJNÉÁ SPRÁVA Stát jak eknmický subjekt. Frmy státních zásahů. Veřejný sektr, vymezení pjmu, rzsah VS, měření, prvnávání VS, vývjvé tendence. stat jak ekn subjekt : neziskvst, mznst

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská

Více

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy Seminář: Česká rzvjvá splupráce na křižvatce Odpvídá česká rzvjvá splupráce na sučasné glbální výzvy Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky. Obsah 1 Česká

Více

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán Zdeněk Kndler Zlín Státní energetická inspekce 28. 3. 2014 Státní energetická inspekce jak dtčený rgán v rámci plitiky územníh rzvje a územníh plánvání stanviska k plitice územníh rzvje a územně plánvací

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Výběrvé řízení v rámci prjektu Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a POKYNY PRO UCHAZEČE 1 Prjekt je splufinancván

Více

Prezentace veřejnost využití a možnosti reklamy, cenová dostupnost jednotlivých technik PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Prezentace veřejnost využití a možnosti reklamy, cenová dostupnost jednotlivých technik PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Prezentace veřejnst využití a mžnsti reklamy, cenvá dstupnst jedntlivých technik PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějvice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějvice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějvice Viz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více