Obsah:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8."

Transkript

1 1

2 Obsah: 1. Úvd 2. Základní infrmace splečnsti 3. Slžení splečnsti 4. Struktura Nemcnice Žatec,.p.s. 5. Zpráva činnsti DS Levandule za rk Zhdncení základních eknmických a finančních ukazatelů za rk Rzbr výnsů a nákladů - grafy 7. Rční účetní závěrka za rk Rzvaha k Výkaz zisků a ztrát k Přílha k účetní závěrce za rk Zpráva auditra k věření účetní závěrky za rk

3 1. Úvd Vážené dámy, vážení pánvé. Začátek rku 2014 se začal pr Nemcnici Žatec,.p.s. vyvíjet naprst standardním způsbem, tj. diskusí se zdravtními pjišťvnami výkladu úhradvé vyhlášky a výši předběžných úhrad za zdravtní služby. S většinu zdravtních pjišťven dšl ke smírnému řešení a tím i k uzavření cenvých ddatků na rk Prti předchzímu rku se pdařil udržet růstvý trend ve výknech a tím také navýšení tržeb za zdravtní služby cca 5 mil. Kč prti předchzímu rku. Ve svém důsledku t měl pdstatný vliv na kladný hspdářský výsledek splečnsti za rk Prti předchzímu rku se stav persnálníh zabezpečení téměř nezměnil. Ve všech kategriích zaměstnanců byla migrace zhruba shdná s lňským rkem, tj. kl 23% z celkvéh pčtu zaměstnanců. Téměř neřešitelným prblémem se začíná stávat nedstupnst kvalifikvaných lékařských a nelékařských zdravtnických pracvníků. I přes tyt skutečnsti splňuje nemcnice pdmínky persnálníh zabezpečení k pskytvání zdravtních služeb ve všech registrvaných dbrnstech. Za výrazný úspěch lze pvažvat zahájení rzsáhlé investiční akce Digitalizace zbrazvacích metd. Tat investiční akce byla plánvána ve dvu etapách. První etapa nepřímé digitalizace pracviště plikliniky byla zahájena na jaře a dknčena v srpnu Druhá etapa přímé digitalizace na pracvišti chirurgie byla zahájena ve IV Q a dknčena v březnu 2015, včetně digitalizace pracviště mamgrafie. Vedle tét investice realizvala splečnst další, finančně méně nárčné investice, zejména přístrjvéh vybavení pr všechna lůžkvá i nelůžkvá ddělení nemcnice. Zvláštní prstr a pděkvání na tmt místě zasluží činnst Dbrvlnické služby Levandule, půsbící při ddělení Následné péče. Její půsbení se stal nedlučitelným standardem šetřvatelské péče. Letšní rk se pr nemcnici vyvíjí pměrně příznivě. I přes legislativní změny, které uknčily výběr regulačních pplatků, je pměr mezi příjmy a výdaji v rvnváze a lze vyslvit předpklad udržení kladnéh hspdářskéh výsledku i v rce Závěrem mi dvlte na tmt místě pděkvat všem subjektům, které věcně či finančně Nemcnici Žatec,.p.s. pdpřily. Zvláštní prstr k pděkvání přísluší Městu Žatec a jeh vedení. Bez jeh věcné, finanční a investiční pdpry by nemcnice nebyla schpna těcht výsledků dsáhnut. V úplném závěru mi dvlte pděkvat za splupráci členům Správní a Dzrčí rady Nemcnice Žatec,.p.s. a všem zaměstnancům splečnsti, kteří se na velmi dbrém hspdářském výsledku nemcnice pdíleli. Ing. Čestmír Nvák ředitel 3

4 2. Základní infrmace splečnsti Název: Nemcnice Žatec,.p.s. Sídl: Husva 2796, Žatec IČO: Právní frma: becně prspěšná splečnst Hlavní činnst: pskytvání zdravtních služeb smyslu zák. č.372/2011 Sb. prvzvání lékárny základníh typu Dplňkvá činnst: ubytvací služby pdnájem nebytvých prstr kupě zbží za účelem jeh dalšíh prdeje reklamní činnst pskytvání sftwaru Zalžení splečnsti: 2. října 1997 Zakladatel: Měst Žatec Statutární rgán: ředitel splečnsti Orgány splečnsti: správní rada dzrčí rada ředitel splečnsti 4

5 3. Slžení splečnsti Statutární rgán ředitel splečnsti Ing. Čestmír Nvák Správní rada Předseda: Místpředseda: Členvé: Ing. Petr Šmíd Ing. Jiří Vlček Jan Pech Stanislava Žitníkvá MUDr. Rman Sýkra MUDr. Irena Wilfervá V srpnu 2014 sknčil tříleté funkční bdbí MUDr. Ireně Wilfervé a MUDr. Rmanu Sykrvi. Oba suhlasili s pkračváním členství a Zastupitelé Města Žatec je jmenvali členy Správní rady a t s účinnstí d Dzrčí rada Předseda: Členvé: Ing. Alena Hlávkvá Ing. Jan Nvtný, DiS MUDr. Vernika Škramlíkvá MUDr. Ondřej Vít V září 2014 sknčil tříleté funkční bdbí MUDr. Vernice Škramlíkvé. Zastupiteli Města Žatec byl jmenván nvý člen Dzrčí rady MUDr. Ondřej Vít a t s účinnstí d

6 4. Struktura Nemcnice Žatec,.p.s. V rce 2014 prvzvala Nemcnice Žatec,.p.s. tat ddělení: Lůžkvá ddělení interna 45 lůžek, z th 4 lůžka JIP chirurgie, urlgie, rtpedie 40 lůžek, z th 4 lůžka JIP dětské a nvrzenecké 28 lůžek, z th 8 prdnice a 3 IMP gyneklgick-prdní 28 lůžek, z th 8 prdnice lůžka následné péče 50 lůžek, z th 10 sciálních lůžek Nelůžkvá ddělení ARO Kmplementární ddělení RDG + CT (radidiagnstika) OKBH + TOC (ddělení klinické bichemie a hematlgie, Transfuzní dběrvé centrum) DZS (dpravní zdravtní služba) Lékárna základníh typu Dbrvlnická služba Levandule Ambulantní ddělení Interní ambulance a interní příjmvá ambulance na interním ddělení chirurgická příjmvá ambulance na chirurgickém ddělení chirurgická všebecná ambulance a mamlgická pradna na pliklinice endskpická ambulance na chirurgickém ddělení gyneklgická příjmvá ambulance na gyn-pr. ddělení dětská příjmvá ambulance na dětském ddělení dětská dbrná ambulance dětská neurlgická ambulance Ostatní prvzy - HTS údržba pliklinika sklady kuchyně třídírna prádla ředitelství 6

7 5. Zpráva činnsti Dbrvlnické služby Levandule za rk 2014 Již d rku 2010 půsbí v Nemcnici Žatec,.p.s. Dbrvlnická služba Levandule. Pr prvzvání tét činnsti byla získána akreditace v blasti dbrvlnické služby, která byla udělena MVČR. Dbrvlnická služba Levandule je kvalitní sučástí šetřvatelské péče hlavně na ddělení Následné péče a Dětském ddělení. Dbrvlník je člvěk různéh věku, vzdělání i zaměstnání, d studenta p mladšíh senira. Ve svém vlném čase dchází pravidelně a svým půsbením zpříjemňuje léčbu jak malým pacientům, tak i pacientům senirskéh věku. Je velmi pzitivní, že dbrvlnictví v našem městě není neznámu činnstí. Lidé se tét službě stále více dzvídají a následně zapjují d činnsti DS Levandule ať už sbní účastí neb zprstředkvaně. Od začátku rku 2014 se d dbrvlnických aktivit zapjil 19 dbrvlníků, kteří dhrmady dpracvali 1 059,5 hdiny a vyknali 539 návštěv. Zastupeny byly všechny věkvé kategrie d studentů Gymnázia, přes maminku na mateřské dvlené, která si u nás chtěla udělat praxi pr nadcházející pkračvání ve vyskšklském studiu sciálníh zaměření, tak něklik nezaměstnaných, kteří chtěli aktivně využít čas, než seženu zaměstnání, lidé kteří se našim klientům už léta věnují při své práci a chdí za klienty, již jakby t byli téměř jejich vlastní rdinní příslušníci, tak také důchdci, kteří chtějí žít kvalitní smysluplný živt i v důchdu a chtějí se pdělit svůj čas a energii. C se pdařil, je zavedení canisterapie, cž je návštěva kvalitně vycvičenéh psa, který je cvičen k tmu, aby se nebál cizích lidí, nechal se hladit d klientů a klidně reagval i na rychlé a někdy zbrklé phyby malých dětí, psychiatrických pacientů apd. Střídavě k nám chdí 4 psi. Tři pejsci jsu d jedné canisterapeutky, která si vždy vezme jinéh, aby pacienti měli změnu. Canisterapie se velmi zalíbila nejen klientům a pacientům, ale i jejich rdinným příslušníkům, kteří krdinátrce ne jednu říkali, jak p návštěvě psa jejich maminka čividně pkřála a tak p dluhé dbě viděli v její tváři úsměv a radst. P jedné takvé návštěvě jsme jak dbrvlnická služba, dstali dknce spnzrský dar jak pděkvání za tut aktivitu. V rce 2014 jsme se snažili pr naše pacienty zprstředkvat nějaký ten kulturní zážitek. Opět jsme splupracvali s žatecku ZUŠ, která nám téměř každý měsíc uspřádala buď malý kncert jejich žáků ať už na kytary, flétny, tak také přicházeli zazpívat z pěveckéh subru Camerata, přicházeli i děti z kružku lidvých tanců, dramatickéh bru recitvat a předvedli krátká herecká vystupení a také ti nejmenší z mateřskéh centra Sedmikráska se chdí pdělit t, c už nacvičili ze zpěvu a mderních tanců uskupení Free dance. Na příští rk chystáme jak nvu věc kružek keramiky, který se pr nás uvlila přádat jedna šikvná paní lektrka, která udělala putavu výzdbu chirurgickému ddělení (keramický strm) dufáme, že i tt zpestření přijde senirům i jiným pacientům vhd. Radka Hrádkvá krdinátrka DS Levandule 7

8 6. Zhdncení základních eknmických a finančních ukazatelů za rk Rzbr výnsů a nákladů - grafy 8

9 6.1.1 Příjmy za zdravtní péči Příjmy d jedntlivých zdravtních pjišťven za rk 2014 Pjišťvna Příjmy v rce 2014 Příjmy v rce 2014 Pjišťvna VZP 79,5% , Vjenská 5,1% Vjenská Česká průmyslvá ZP 3,3% Hutnická Obrvá ZP 3,2% KB brvá ZP MV ČR 5,5% ZP MV ČR Revírní bratrská ZP 0,1% Revírní bratrská Samplátci 3,2% Celkem příjmy Kč Celkem příjmy 9

10 6.1.2 Vývj příjmů za zdravtní péči Vývj tržeb za zdravtní péči v letech Nákl. středisk Interna vč. JIP Chirurgie vč. JIP Dětské Gyn.-pr Chirurgická ambul ARO OKB RDG Následná péče Sciální lůžka LSPP Dprava

11 6.1.3 Pdíl jedntlivých nákladvých skupin na celkvých nákladech Účet Sptřeba materiálu a energií Prdané zbží Služby Osbní náklady Ostatní náklady Odpisy, pravné plžky,tvrba rezervy Celkem Pměrné zastupení jedntlivých nákladvých skupin v rce

12 7. Rční účetní závěrka za rk Rzvaha k Výkaz zisků a ztrát k Přílha k účetní závěrce za rk

13 7.1. Rzvaha k

14 14

15 15

16 7.2. Výkaz zisků a ztrát v plném rzsahu k Výčet plžek pdle vyhlášky č. 504/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. a ve znění vyhlášky 548/2004Sb. Označení Text 1 Čísl řádku hlavní hspdářská Běžné bdbí celkem A. Náklady I. Sptřebvané nákupy celkem Sptřeba materiálu Sptřeba energie Sptřeba statních neskladvatelných ddávek Prdané zbží II. Služby celkem Opravy a udržvání Cestvné Náklady na reprezentaci Ostatní služby III. Osbní náklady celkem Mzdvé náklady Záknné sciální pjištění Ostatní sciální pjištění Záknné sciální náklady Ostatní sciální náklady IV. Daně a pplatky celkem Daň silniční Daň z nemvitstí Ostatní daně a pplatky V. Ostatní náklady celkem Smluvní pkuty a úrky z prdlení Ostatní pkuty a penále Odpis nedbytné phledávky Úrky Kursvé ztráty Dary Manka a škdy Jiné statní náklady VI. Odpisy, tvrba rezerv a pr.pl Odpisy dluhdbéh nehm. a hmt. majetku Zůstatkvá cena prdanéh dluhdbéh nehmt. a hmt. 26. majetku Prdané cenné papíry a pdíly Prdaný materiál Tvrba rezerv Tvrba pravných plžek VII. Pskytnuté příspěvky celkem Pskytnuté příspěvky zúčtvané mezi rganizačními slžkami Pskytnuté členské příspěvky VIII. Daň z příjmů celkem Ddatečné dvdy daně z příjmů Náklady celkem

17 Označení Text 1 Čísl řádku hlavní hspdářská Běžné bdbí celkem B. Výnsy I. Tržby za vlastní výkny a za zbží celkem Tržby za vlastní výrbky Tržby z prdeje služeb Tržby za prdané zbží II. Změny stavu vnitrrg. zásb celkem Změna stavu zásb nedknčené výrby Změna stavu zásb pltvarů Změna stavu zásb výrbků Změna stavu zvířat III. Aktivace celkem Aktivace materiálu a zbží Aktivace vnitrrganizačních služeb Aktivace dluhdbéh nehmtnéh majetku Aktivace dluhdbéh hmtnéh majetku IV. Ostatní výnsy celkem Smluvní pkuty a úrky z prdlení Ostatní pkuty a penále Platby za depsané phledávky Úrky Kursvé zisky Zúčtvání fndů Jiné statní výnsy V. 19. Tržby z prdeje majetku, zúčtvání rezerv a pravných plžek celkem Tržby z prdeje dluhdbéh nehmtnéh a hmtnéh majetku Tržby z prdeje cenných papírů a pdílů Tržby z prdeje materiálu Výnsy z krátkdbéh finančníh majetku Zúčtvání rezerv Výnsy z dluhdbéh finančníh majetku Zúčtvání pravných plžek VI. Přijaté příspěvky celkem Přijaté příspěvky zúčtvané mezi rganizačními slžkami Přijaté příspěvky (dary) Přijaté členské příspěvky VII. Prvzní dtace celkem Prvzní dtace Výnsy celkem C. Výsledek hspdaření před zdaněním Daň z příjmů D. Výsledek hspdaření p zdanění

18 7.3. Přílha k účetní závěrce za rk Obecné vysvětlivky k přílze Tat přílha k účetní závěrce je sestavena v suladu se záknem účetnictví č. 563/1991 Sb. v platném znění a vyhlášku č. 504/2002 Sb. v platném znění. Peněžní údaje jsu v celých tisících, pkud není uveden jinak. V přílze jsu uváděny údaje za minulé účetní bdbí, jsu-li srvnatelné s údaji za běžné účetní bdbí. Splečnst Nemcnice Žatec,.p.s. je dále jen uváděna pd pjmem splečnst. 2. Obecné údaje účetní jedntce 2.1. Ppis účetní jedntky a) Základní údaje Nemcnice Žatec,.p.s. je becně prspěšnu splečnstí zapsanu d bchdníh rejstříku u Krajskéh bchdníh sudu v Ústí nad Labem, ddíl 0 vlžka 11 Česká republika, dne 2.října IČO: DIČ: CZ Sídl: Husva 2796, Žatec Sídl splečnsti se nachází v Žatci. Předmětem činnsti je dle bchdníh rejstříku: pskytvání zdravtní péče bčanům ve smyslu zákna č. 20/1996 Sb. péči zdraví lidu ve znění pzdějších předpisů a dplňků a předpisů suvisejících. Splečnst prvzuje i tzv. dplňkvu činnst, která se skládá z jedntlivých činnstí a t: Pdnájem nebytvých prstr Výrba, bchd a služby neuvedené v přílhách 1 až 3 živnstenskéh zákna b) Ppis změn a ddatků prvedených v uplynulém účetním bdbí v bchdním rejstříku, ppis rganizační struktury účetní jedntky a její zásadní změny v uplynulém účetním bdbí. D dzrčí rady byl zvlen MUDr. Ondřej Vít k míst MUDr. Verniky Škramlíkvé. c) Splečnst má následující rganizační strukturu: samstatná přílha d) Členvé statutárních a dzrčích rgánů k 31. prsinci 2014 Dzrčí rada: Ing. Alena Hlávkvá MUDr.Ondřej Vít Jan Nvtný Dis. Správní rada: Ing. Petr Šmid Ing. Jiří Vlček Jan Pech Stanislava Žitníkvá MUDr. Irena Wilfervá MUDr. Rman Sýkra funkce: předsedkyně člen člen funkce: předseda místpředseda člen člen člen člen 18

19 2.2. Zaměstnanci Průměrný pčet zaměstnanců během účetníh bdbí, z th řídících pracvníků, s uvedením výše sbních nákladů na zaměstnance, z th na řídící pracvníky, dále v úhrnu dměny statních členů statutárních a dzrčích rgánů: Průměrný přepčtený pčet Mzdy (tis. Kč) Náklady na sciální zabezpečení a zdravtní pjištění Sciální náklady (tis. Kč) (tis. Kč) Běž. bd. Min. bd. Běž. bd. Min. bd. Běž. bd. Min. bd. Běž. bd. Min. bd. Zaměstnanci Z th řídící ,5 Statutární rgán Dzrčí a správní rada Celkem za řídící pracvníky se pvažují především ředitel, náměstci, veducí středisek a primáři 3. Infrmace pužitých účetních metdách, becných účetních zásadách a způsbech ceňvání 3.1. Pužité účetní metdy mající významný vliv pr psuzení situace pdniku a jejich změny Splečnst pužívá puze účetní metdy a pstupy stanvené vyhlášku č. 504/2002 Sb. v platném znění a Českými účetními standardy pr pdnikatele. Splečnst nepužívá zvláštní metdy, které by nebyly ppsány níže a měly vliv na psuzení situace splečnsti. Účetní závěrka k datu pdléhá dle platných nrem auditu Oceňvání Způsb ceňvání nehmtnéh a hmtnéh dluhdbéh majetku vyrbenéh vlastní činnstí Nehmtný a hmtný dluhdbý majetek vyrbený ve splečnsti, pkud se aktivuje, je ceněn vlastními náklady, které zahrnují přímé materiálvé a sbní náklady a výrbní režii vztahující se k výrbě tht nehmtnéh či hmtnéh dluhdbéh majetku. V rce 2014 nebyl účtván Způsb ceňvání a účtvání nakupvaných zásb - Nakupvané zásby jsu ceněny skutečnými přizvacími cenami. Přizvací cena zásb zahrnuje náklady na jejich přízení včetně nákladů s přízením suvisejících (náklady na přepravu, prvize, část DPH atd.). O zásbách se účtuje průběžně způsbem A. Puze u zásb v phtvstních skladech na dděleních a PHM v dpravních prstředcích se účtuje peridicky způsbem B. Jedná se léky a zdravtní materiál a phnné hmty. 19

20 Způsb ceňvání zásb vytvřených vlastní činnstí Vlastní výrbky a nedknčená výrba se ceňují skutečnými ( předem stanvenými ) vlastními náklady. Vlastní ( předem stanvené ) náklady zahrnují přímé materiálvé a sbní náklady a pdíl výrbní režie (správní režie) V rce 2014 nebyl účtván Odlžená daň O dlžené dani nebyl účtván Způsb stanvení reprdukční přizvací ceny u majetku ceněnéh v tét ceně a přízenéh v průběhu účetníh bdbí Reprdukční přizvací cena se stanvuje na základě psudku znalce. Reprdukční přizvací cenu se rzumí cena, za kteru by byl majetek přízen v dbě, kdy se něm účtuje. V rce 2014 nebyl účtván Vedlejší přizvací náklady zahrnvané d přizvacích cen Druhy nákladů suvisejících s přízením, které se zahrnují d přizvacích cen nakupvaných zásb a zásb vyrbených ve vlastní režii. Přizvací cena zahrnuje náklady na jejich přízení včetně nákladů s přízením suvisejících: - cl - náklady na přepravu, pštvné - 85% DPH Pdstatné změny ve způsbu ceňvání, pstupů dpisvání a pstupů účtvání prti předcházejícímu účetnímu bdbí s uvedením důvdů těcht změn a s vyčíslením peněžních částek těcht změn vlivňujících výši majetku, závazků a výsledku hspdaření, je-li t reálné stanvit (viz 7 dst.5 zákna) V rce 2014 byla vytvřena rezerva ve výši ,-Kč k úpravě tržeb za ambulantní zdravtní péči prvedenu v rce 2014 a aktivní dhadná plžka ve výši ,-Kč na tržby za pskytnutu zdravtní péči ZP a vyúčtvanu až v následujícím rce, dle interních dhadů zdravtních výknů. Dále byla vytvřena rezerva na výplatu rčních dměn ve výši ,-Kč včetně sciálních nákladů Způsb stanvení pravných plžek k majetku, s uvedením zdrje infrmací pr stanvení jejich výše Tvrba pravných plžek Účetní pravné plžky se vytvářejí k majetku, u kteréh se při inventarizaci zjistí, že jeh cenění v účetnictví je vyšší než mmentální tržní cena, avšak tat skutečnst je přechdnéh charakteru. V případech trvaléh znehdncení majetku je nutn tent majetek depsat při respektvání platných účetních i daňvých pstupů. a) Opravné plžky u dluhdbéh majetku Pkud nastanu důvdy k vytvření pravných plžek, jejich výši a zúčtvání rzhdne na návrh hlavní inventarizační kmise vedení splečnsti a pdkladem k zúčtvání je zápis z jednání (prady) vedení splečnsti. V rce 2014 nebyl účtván. 20

21 b) Opravné plžky u zásb Tvrba je závislá na brátkvsti zásb. Na základě výsledků inventarizace stanví tvrbu pravných plžek ředitel splečnsti. V rce 2014 nebyl účtván. c) Opravné plžky u phledávek Opravné plžky k phledávkám se vytváří k phledávkám za dlužníky v knkurzním a vyrvnávacím řízení a k neprmlčeným phledávkám, které jsu účtvány v účetnictví. Návrh tvření pravné plžky na phledávky je předkládán inventarizační kmisi, která prváděla dkladvu inventuru phledávek. Pdkladem je rzbr phledávek p lhůtě splatnsti a pdle míry a frmy jištění phledávek. Opravné plžky k nedbytným phledávkám vytvřené v rce 2013 byly zrušeny ve výši ,05Kč. V rce 2014 byly vytvřeny pravné plžky k phledávkám v celkvé výši ,55Kč. U phledávek starších než 360 dní byla vytvřena pravná plžka ve 100% výši, cž činí ,-Kč a u phledávek v časvém intervalu 180 až 360dní byla vytvřena pravná plžka ve výši 50%, cž činí ,55Kč Způsb stanvení dpisvých plánů pr dluhdbý majetek a pužité dpisvé metdy Účetní dpisy hmtnéh a nehmtnéh dluhdbéh majetku jsu vypčteny na základě přizvací ceny a předpkládané dby živtnsti příslušnéh majetku Metda evidence drbnéh majetku a jeh případnéh depisvání Jedntlivé předměty jsu evidvány dle druhů a mnžství v perativní evidenci a pdléhají rční inventarizaci. O vyřazení majetku rzhduje inventarizační kmise na základě řádně zdůvdněnéh návrhu (likvidační prtkl). D evidence jsu zařazvány veškeré předměty tht charakteru mezení spdní finanční hranice je 3 000,-Kč. Předměty s přizvací hdntu d Kč,- jsu účtvány přím d sptřeby Způsb uplatněný při přepčtu údajů v cizích měnách na česku měnu Majetek a závazky se přepčítávají denním devizvéh trhu stanveným ČNB a t k kamžiku cenění. V rce 2014 nebyl účtván. 4. Dplňující infrmace k rzvaze výkazu zisků a ztrát 4.1. Významné skutečnsti, které nelze z účetních výkazů vyčíst, prtže v nich nejsu zahrnuty, neb jsu kmpenzvány s jinými plžkami a nejsu vykázány samstatně V rce 2014, byl účtván účetních dpisech u majetku přízenéh z darů a dtací se suvztažným účetním zápisem 649 prti snížení 901. Stejně tak byl účtván i majetku věcném Významné událsti, které se staly mezi rzvahvým dnem a kamžikem sestavení účetní závěrky, tj. událsti, které představují nebvyklé změny ve stavu aktiv a závazků v kamžiku sestavení účetní závěrky a jejichž neuvedení by mhl vlivnit rzhdvání uživatelů účetních infrmací Splečnst prvěřila všechny blasti určené vnitřní směrnicí a vyplynul, že mezi rzvahvým dnem a kamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné událsti. 21

22 4.3. Dluhdbý hmtný a nehmtný majetek Přírůstky a úbytky dluhdbéh nehmtnéh majetku v tis.kč Přizvací cena Stav k Přírůstky Úbytky Stav k Přírůstky Úbytky Stav k Sftware Celkem Přírůstky a úbytky dluhdbéh hmtnéh majetku v tis.kč Přizvací cena Stav k Přírůstky Úbytky Stav k Přírůstky Úbytky Stav k Budvy Samstatné mvité věci Celkem Phledávky Rzbr phledávek dle splatnsti, výše pravných plžek v tis.kč Krátkdbé phledávky z bchdních vztahů dle splatnsti: Brutt hdnta Opravná plžka Nett hdnta Termíny splatnsti Běž. bd. Min. bd. Běž. bd. Min. bd. Běž. bd. Min. bd. Phledávky z bch. vztahů ve splatnsti P splatnsti d 0 d 3 měsíců P splatnsti d 3 d 6 měsíců P splatnsti d 6 d 12 měsíců P splatnsti nad 12 měsíců Celkem

23 Krátkdbé phledávky v tis.kč (vazba na rzvahu): Typ phledávek Phledávky z bchdních vztahů Sciální zabezpečení a zdravtní pjištění Stát daňvé phledávky Krátkdbé pskytnuté zálhy Phledávky za zaměstnanci Z th nett Nett hdnta celkem hdnta k pdnikům ve skupině Běž. bd. Min. bd. Běž. bd. Min. bd Ostatní phledávky,daně Dhadné účty aktivní 14 Opravné plžky k phledávkám Celkem Závazky Rzbr závazků dle splatnsti Rzbr krátkdbých závazků z bch. styku dle splatnsti v tis Kč Termíny splatnsti Brutt hdnta Běž. bd. Min. bd. Závazky ve splatnsti P splatnsti d 0 d 6 měsíců P splatnsti d 6 d 12 měsíců P splatnsti nad 12 měsíců Celkem

24 Rzbr krátkdbých závazků v tis.kč Typ závazku Běžné bdbí Minulé bdbí Ddavatelé Ostatní závazky 0 0 Zaměstnanci Závazky k inst. SP a ZP Ostatní závazky vůči zaměstnancům Závazky -daně Jiné závazky Dhadné účty pasivní Celkem Ostatní dluhdbé závazky: Bankvní úvěr VB Leasing ve výši ,38Kč na přízení arterigrafu byl splacen V rce 2011 byly získány dva úvěry na přízení sanity ve výši Kč, zůstatek k činí ,42Kč a na přízení CT ve výši ,-Kč, zůstatek k je ,66Kč. Městem Žatec byla pskytnuta bezúrčná půjčka ve výši ,-Kč na realizaci dběrvé stanice krve v prstrách Nemcnice Žatec,.p.s. splatná První splátka byla uhrazena ve výši ,-Kč, zůstatek k činí ,-Kč. V rce 2014 byl získán investiční úvěr ve výši ,-Kč na přízení digitalizace RTG. V prsinci byla čerpána první část ve výši ,28Kč. 4.7 Mimbilanční údaje Majetek neuvedený v rzvaze Druh majetku Hdnta (v přizvacích cenách v tis.kč) Běžné bdbí Minulé bdbí Drbný hmtný majetek (perativní evidence) Drbný nehmtný majetek (perativní evidence) Celkem

25 4.8 Dary a dtace Dtace a finanční příspěvky Pskytvatel dtace Výše dtace v Kč Účel dtace Charakter dtace Měst Žatec Prvz APP Prvz Měst Žatec Prvz APP Prvz Měst Žatec Ergterapie Prvz Měst Žatec Následná péče Prvz Měst Žatec Dbrvlná služba Prvz MVČR Praha Dbrvlná služba Prvz Ústecký kraj Přístrjvé vybavení Investice MPSV Prvz sciálních lůžek Prvz SZFI TOC Investice Ústecký kraj Lůžkvá ddělení Prvz Úřad práce ,35 Pdpra v zaměstnansti Prvz Dary Nemcnice získala dary v celkvé výši ,-Kč. Nejvýznamnější dárci Pskytvatel daru Výše daru v Kč Účel daru Charakter dtace Kit Czech ARO- ventilátr Investice JUDr. Demutvá Ivana Dětské ddělení Prvz Rztčilvá Růžena Interní ddělení Prvz Zpracvala: Ing. Blanka Henrychvá 25

26 8. Zpráva auditra 26

27 27

28 28

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Obsah: 1. Úvd 2. Základní infrmace splečnsti 3. Slžení statutárních rgánů 4. Struktura Nemcnice Žatec,.p.s. 5. Zpráva dzrčí rady za rk 2010 6. Zhdncení základních eknmických a finančních ukazatelů za rk

Více

PRILOHA K UCETNI ZA VERCE ZAROK2014

PRILOHA K UCETNI ZA VERCE ZAROK2014 ...,,,...,,,..., PRILOHA K UCETNI ZA VERCE ZAROK2014 I. Obecné údaje Název: Sídl: Právní frma: IČ: Předmět pdnikání: Datum vzniku splečnsti: Rzvahvý den: Datum sestavení účetní závěrky: Technické služby

Více

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1 Obsah: 1. Úvd 2. Základní infrmace splečnsti 3. Slžení splečnsti 4. Struktura Nemcnice Žatec,.p.s. 5. Zpráva činnsti DS Levandule za rk 2013 6. Zhdncení základních eknmických a finančních ukazatelů za

Více

Obsah:

Obsah: Obsah: 1. Úvd 2. Základní infrmace splečnsti 3. Slžení statutárních rgánů 4. Struktura Nemcnice Žatec,.p.s. 5. Zpráva dzrčí rady za rk 2011 6. Zhdncení základních eknmických a finančních ukazatelů za rk

Více

VÝROČNÍ ZRPÁVA 2014 Salesiánské hnutí mládeže Klub Praha Uhříněves - Kolovraty

VÝROČNÍ ZRPÁVA 2014 Salesiánské hnutí mládeže Klub Praha Uhříněves - Kolovraty VÝROČNÍ ZRPÁVA 2014 Salesiánské hnutí mládeže Klub Praha Uhříněves - Klvraty SHM Klub Praha Uhříněves - Klvraty - Výrční zpráva 2014 1 SÍDLO: SHM Klub Praha Uhříněves - Klvraty Přátelství 266, 104 00 Praha

Více

Obsah:

Obsah: 1 Obsah: 1. Úvd 2. Základní infrmace splečnsti 3. Slžení splečnsti 4. Struktura Nemcnice Žatec,.p.s. 5. Zpráva činnsti DS Levandule za rk 2015 6. Zhdncení základních eknmických a finančních ukazatelů za

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni R z v a v y h l á Ú č e t n ú č e t n s d r u z a d a ň z p ř íj m ů 1 x pří slu šn ém u fin an ční mu úřa du ROZVAHA v plném rzsahu ke dni 31.12.2009 ( v celých tisících Kč ) Rk Měsíc IČ 2009 25927698

Více

Obchodní firma: Sídlo firmy: Jé: Právní forma:

Obchodní firma: Sídlo firmy: Jé: Právní forma: Přílha k účetní závěrce za rk sestavená ke dni 31. 12. Přílha k účetní závěrce byla sestavena pdle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kteru se prvádějí některá ustanvení zákna č. 56311991 Sb., účetnictví, ve

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 557/2011 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 410 ze dne 20.7.2011 k prtklu z prvedené kntrly v příspěvkvé rganizaci Mateřská škla, Sudměřská 54, Praha 3 Rada městské části

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Salesiánské hnutí mládeže Klub Uhříněves - Kolovraty

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Salesiánské hnutí mládeže Klub Uhříněves - Kolovraty VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Salesiánské hnutí mládeže Klub Uhříněves - Klvraty SHM Klub Uhříněves - Klvraty - Výrční zpráva 2011 1 SÍDLO: SHM Klub Uhříněves - Klvraty Přátelství 266, 104 00 Praha 10 KANCELÁŘ:

Více

Seznam maturitních témat

Seznam maturitních témat Seznam maturitních témat Studijní br 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ Šklní rk 2016/2017 EKONOMIKA A ÚČETNICTVÍ 1. Tržní eknmika pjem eknmie, mikreknmie a makreknmie základní eknmické pjmy-ptřeby,statky, služby, živtní

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

\::-;.:/ PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK \ HokZámejový kk~ubk0phava s.r.o. ecyoru ~ Opava ~ Hokejový klub Opava s.r.o.

\::-;.:/ PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK \ HokZámejový kk~ubk0phava s.r.o. ecyoru ~ Opava ~ Hokejový klub Opava s.r.o. Přílha k účetní závěrce za rk 2015 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2015 Název splečnsti: Sídl: Právní frma: Hkejvý klub Opava s.r.. Zámecký kruh 413/8, Měst, 746 01 Opava splečnst s ručením mezeným IČO:

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 64/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 55 ze dne 25.1.2012 k prtklu z prvedené kntrly v příspěvkvé rganizaci Mateřská škla, Jeseniva 4,6, Praha 3 Rada městské části I.

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

Analýza účetní uzávěrky a závěrky ve vybraném podniku

Analýza účetní uzávěrky a závěrky ve vybraném podniku Vyská škla technická a eknmická v Českých Budějvicích Ústav pdnikvé strategie Analýza účetní uzávěrky a závěrky ve vybraném pdniku Autr bakalářské práce: Veducí bakalářské práce: Opnent bakalářské práce:

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012.

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012. Zásady dtačníh prgramu pr pdpru činnstí, které navazují, kperují neb rzšiřují sciální služby v Králvéhradeckém kraji pr rk 2012. I. Úvdní ustanvení Nestátní neziskvé subjekty, právnické a fyzické sby vyvíjející

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Zpráva Nezávislého auditora o ověření účetní závěrky k 31.12.2013. společnosti

Zpráva Nezávislého auditora o ověření účetní závěrky k 31.12.2013. společnosti Zpráva Nezávisléh auditra věření účetní závěrky k..0 splečnsti Energeia..p.s. zprávu předkládá: SYSTEMA AUDIT a.s. čísl auditrskéh právnění 7 Sukvá 95 50 0 Pardubice SYSTEMA AUDIT a.s. Zpráva je určena

Více

AAA AUTO Group zveřejnila své neauditované konsolidované. hospodářské výsledky za první čtvrtletí roku 2010

AAA AUTO Group zveřejnila své neauditované konsolidované. hospodářské výsledky za první čtvrtletí roku 2010 AAA AUTO Grup zveřejnila své neauditvané knslidvané hspdářské výsledky za první čtvrtletí rku 2010 Praha / Budapešť, 31. května 2010 Dle hspdářských výsledků za první čtvrtletí rku 2010, které splečnst

Více

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice:

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice: Čajkvskéh 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem-centrum, IČ:75149541, tel.: 475 666 610, fax: 475 666 620, email:dzp@dzp-ul.cz Organizační struktura rganizace Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Ústí nad Labem,

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Výrční zpráva splečnsti ZONER sftware, a.s. Za hspdářský rk 2013 (bdbí d 1. 9. 2013 d 31. 8. 2014) Zpracval: Ing. Milan Behr, předseda představenstva V Brně dne 16. 12. 2014 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

Microsoft Select Plus

Microsoft Select Plus Micrsft Select Plus (jednrázvá neb rzlžená úhrada licence jsu trvalé) C si vyžádat d ddavatele Dklad nabytí licence s následujícími náležitstmi: dběratel/ddavatel, přesná specifikace typu prduktu (verze,

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

Pražské služby, a.s. Analýza ekonomické situace s ohledem na realizaci záměru propachtování části podniku ve prospěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí -

Pražské služby, a.s. Analýza ekonomické situace s ohledem na realizaci záměru propachtování části podniku ve prospěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí - Pražské služby, a.s. Analýza eknmické situace s hledem na realizaci záměru prpachtvání části pdniku ve prspěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí - Říjen 2014 1 Manažerské shrnutí 1.1 Předmět a cíle prjektu

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM PRÁVNÍ ODBOR VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PRÁVNÍHO ODBORU ZA ROK 2010 Dne 18.2.2011 Zpracvala Mgr. Olga Vrublvá, veducí právníh dbru 1 Obsah: 1. Úvd 2. Přehled nejdůležitějších

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně:

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně: Ing. Eliška Galambicvá Maturitní tázka č. 14. 14/ Zúčtvání daní a dtací. Základní pjmy v blasti daní (daň, správce daně, plátce, pplatník, zdaňvací bdbí, splatnst daně). Členění daní (daně přímé a nepřímé).

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům Centrum sciálních služeb Jindřichův Hradec Dmv Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárku Vnitřní předpis směrnice č. 109/2014 Pravidla pr pskytvání fakultativních služeb klientům I. Obecná ustanvení

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 OBSAH 1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 4 ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21 4.3.1 SMLUVNÍ POLITIKA

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí Zákn daních z příjmu Daň z příjmu právnických sb Sazby daně z příjmu právnických sb Od 1.1. 2004 1.1. 31.12. 2003 1.1. 31.12. 2002 Sazba 28 % 31% 31% Sazby daně z příjmu fyzických sb V rce 2004 zůstávají

Více

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ...

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 01 Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 '........ >:. \... 1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, 58601

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

á Ž í É úč é í š Ú á á Č čí ě č í á ž í é úč í á ě Á Í á í Á Ě Í é í á í é á Ú ů á ě í á úč íá ě ž éúč í áš í ú ý ě á í á úč í ě í á ě ě Í Úč í á ě ý ří úč í ý ů á Zpráva auditra Sdruženítaistickéh tai

Více

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody Mzdy a záknné dvdy MZDA pracvně-právní vztah = vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracvně-právní vztah se řídí zákníkem práce, kde je uveden, že zaměstnanci za vyknanu práci náleží MZDA je t částka,

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Ing. Karel Heteš, auditor, oprávnění č. 1369

Ing. Karel Heteš, auditor, oprávnění č. 1369 Ing. Karel Heteš, auditr, právnění č. 1369 ZPRÁV A NEZÁ VISLÉHO AUDITORA věření suladu výrční zprávy instituce s účetní závěrku pr zřizvatele instituce Ústav pr sudbé dějiny AV ČR, v.v.i. Praha 1, Vlašská

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta eknmick-správní Přechd z daňvé evidence na účetnictví Vernika Zejdvá Bakalářská práce 2015 PROHLÁŠENÍ Prhlašuji, že jsem tut práci vypracvala samstatně. Veškeré literární

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39 O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP V ROCE 2014 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné Smluva č. /2014 pskytvání služby sciální péče dmva se zvláštním režimem Oáza pkje pr psychicky nemcné dle 91 zákna č. 108/2006 Sb., sciálních službách, v platném znění. (dále jen Smluva) paní / panem (dále

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

Zápis z jednání ŠKOLSKÉ RADY při ZŠ K. H. Máchy Doksy

Zápis z jednání ŠKOLSKÉ RADY při ZŠ K. H. Máchy Doksy Zápis ze schůze šklské rady 28. 04. 2016 Zápis z jednání ŠKOLSKÉ RADY při ZŠ K. H. Máchy Dksy Datum: 28. 04. 2016; 15:30 hd. Míst: ředitelna ZŠ Přítmni: Bc. Jana Strnkvá Pavlína Karešvá Mgr. Jindřiška

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY E-učebnice Eknmika snadn a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY Histrie burz 1. bdbí první burzy se bjevily už ve středvěku v Benátkách, Miláně a Flrencii pzději ve městě Bruggy, zalžená Van der Bursem a dtud

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Typ: Řízená kpie elektrnická Datum:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Majetek a zdroje krytí, inventarizace, pracovní list

Majetek a zdroje krytí, inventarizace, pracovní list Název škly Čísl prjektu Název prjektu Klíčvá aktivita Dstupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, rčník, br: Tematická blast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa,

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

Zásady pro svěření částečné působnosti k pronajímání městských bytů odboru investic a majetku

Zásady pro svěření částečné působnosti k pronajímání městských bytů odboru investic a majetku Kancelář starsty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškrun, www.mest-lanskrun.cz Čj.: MULA 31385/2012 Pčet listů dkumentu: 7 Pčet listů přílh: 3 Spisvý znak: 53 2 Zásady pr svěření částečné půsbnsti

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Cukr nad kvótu Základní informace

Cukr nad kvótu Základní informace Cukr nad kvótu Základní infrmace V Praze dne 17.12.2014 Ing. Karlína Hermannvá Oddělení nárdních dtací a cukerných kvót Základní pjmy: Průmyslvá survina průmyslvý cukr, průmyslvá isglukóza neb inulinvý

Více

Ing. Jana Pilátová. Ing. Jana Dlabačová. Ing. Miloslava Halusková

Ing. Jana Pilátová. Ing. Jana Dlabačová. Ing. Miloslava Halusková Ing. Jana Pilátvá Půsbení ve Svazu prezidentka Svazu (2011 2015) předsedkyně Metdické rady Svazu pr pdnikatele členka Výbru pr tázky výknu účetní prfese šéfredaktrka časpisu Metdické aktuality Svazu dbrný

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje lékvá regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel dbr farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje... Regulace cen a úhrad léčiv d r. 2008 Zákn č. 48/1997 Sb., veřejném zdravtním pjištění Zákn

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Přílha č. 2 Pdkrušnhrské dmvy sciálních služeb Dubí Teplice, příspěvkvá rganizace Na Výšině 494, 417 01 Dubí Tel. 417 571 102 IČO 63787849 pdss@pdss.cz Rčník: 2013 V Dubí 1. ledna 2014 SAZEBNÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence M e t d i c k ý n á v d Energetickéh regulačníh úřadu k pdávání žádstí udělení, změny neb zrušení licencí pdle zákna č. 458/2000 Sb., pdmínkách pdnikání a výknu státní správy v energetických dvětvích a

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE dle ustanvení 38 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více