Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

2 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce 2008 a registrvaná jak becně prspěšná splečnst u Krajskéh sudu v Českých Budějvicích ke dni Psláním tét splečnsti je pdněcvat k aktivní splupráci instituce, zabývající se chranu přírdy, živtníh prstředí a myslivstí v reginu Jihčeskéh kraje s příhraničním dpadem zejména na přilehlé blasti Německa a Rakuska, dále přispívat k efektivnímu, kvalitními dbrnými znalstmi pdlženému managementu vlně žijících druhů zvěře. V tmt rce jsme zahájili jeden velký dluhdbý prjekt, a t v pdstatě ve všech blastech, které chceme realizvat. Naše aktivity jsu nadnárdní, prbíhají ve splupráci se zahraničními rganizacemi, výsledky naší práce prezentujeme na dmácí i mezinárdní půdě. Velká část činnstí je zaměřena na hržené neb prblematické druhy zvěře, a t jak savce, tak i ptáky. Dvlte mi knstatvat, že činnst splečnsti byla v rce 2009 velmi činrdá a úspěšná. Za naší prací jsu hmatatelné výsledy a dufám, že budeme v tmt efektivním duchu pkračvat dál. Na tmt místě bych rád pděkval všem, kteří nás pdpřili jak slvem, prací, tak i finančně, taktéž všem členům správní rady za jejich úsilí, zakladatelům za zmíněnu pdpru a naší zaměstnankyni za její aktivní přístup. Ing. Rman Urbanec, Ph.D. předseda správní rady Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

3 SPOLEČNOST A JEJÍ STRUKTURA Kntaktní údaje Správní rada adresa sídla: Klstermannva 7 předseda: Ing. Rman Urbanec, Ph.D České Budějvice místpředseda: Ing. Jarmír Vávra, CSc. Česká republika IČ: člen: člen: Ing. Jarslav Březina Ing. Jiří Chmel člen: Jarslav Klein telefn/fax: bank. spjení: Česká spřitelna, a.s /0800 člen: MVDr. Mirslav Vdňanský Zakladatelé Českmravská myslivecká jednta kresní myslivecký splek České Budějvice Českmravská myslivecká jednta kresní myslivecký splek Český Krumlv Českmravská myslivecká jednta kresní myslivecký splek Prachatice Českmravská myslivecká jednta kresní myslivecký splek Tábr Středevrpský institut eklgie zvěře.p.s. Agrwald Ržmberk s.r.. BESI a.s. Jarslav Klein Ing. Jarslav Březina Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

4 ČINNOST SPOLEČNOSTI Předmětem becně prspěšných služeb je: rganizvání vědeckých a dbrných seminářů, knferencí, sympzií a kngresů z blasti chrany živtníh prstředí, rzvje venkva a myslivsti na nárdní i mezinárdní úrvni splupráce s statními dmácími i zahraničními institucemi, zabývajícími se prblematiku chrany přírdy, živtníh prstředí a myslivsti ediční a publikační činnst, včetně přípravy a zpracvání dbrných mngrafií za účelem aplikace vědeckých pznatků d praxe prezentace činnsti splečnsti v masvých médiích vytváření pdmínek pr zachvání bidiverzity v příhraničních blastech mezi Česku republiku, Bavrskem a Rakuskem a vytvření prfesinální sítě mezinárdní splupráce v tét blasti získávání dtačních prstředků z fndů ČR a EU, pdprujících chranu živtníh prstředí, rzvj venkva a myslivst a následná realizace pdpřených prjektů Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

5 PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2009 Netzwerk Bidiversität/Jagd - Síť bidiverzita/lv Trvání prjektu: Finanční zdrje: Evrpský fnd pr reginální rzvj (ERDF), Krajský úřad Jihčeskéh kraje, vlastní prstředky Tým: R. Urbanec, J. Vávra, J. Březina, M. Vdňanský, J. Chmel, J. Klein, V. Bárta Tmut stěžejnímu prjektu rku 2009 předcházela nefrmální setkání se zástupci Bavrskéh mysliveckéh svazu (Židlchvice, září 2006; České Budějvice, červen 2007). Navázané přeshraniční kntakty vyústily, p usilvné práci týmů bu zemí, v pdpis partnerské dhdy s Bavrským mysliveckým svazem dne v šumavské bci Mauth na německé straně hranice. Sučasně byla pdána žádst pdpru splečnéh prjektu v rámci OP Cíl 3 Česká republika Svbdný stát Bavrsk, ve kterém je lead partnerem bavrská strana. Tent prjekt získal pdpru zainteresvaných rgánů a následně byl schválen. Dnem byla zahájena vlastní realizace prjektu. Tent byl bezprstředně splu s Jihčesku splečnstí pr chranu přírdy a myslivst ve dnech prezent- Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

6 ván na dbrném veletrhu Jagen und Fischen v Mnichvě. V suladu s plánvanými akcemi schválenéh prjektu byl uspřádán první dbrný seminář, a t na zámku v Bechyni, na téma Pstavení žen v sučasné myslivsti. Bhatá účast myslivkyň nejen z jižních Čech, ale i z Bavrska, v pčtu asi 25 účastnic, dkazvala aktuálnst tématu. Seminář se velmi vydařil i díky dbrému zázemí splečnsti Panství Bechyně s.r.. Druhý den prgram pkračval návštěvu mysliveckých slavnstí na zámku Ohrada v Hlubké nad Vltavu. Akce měla velmi pzitivní hlas nejen v ČR, ale i v Německu. Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

7 Přeshraniční prjekt byl prezentván taktéž na české straně, a t na tradiční výstavě Země živitelka, V průběhu prvních měsíců realizace byl vypsán výběrvé řízení na funkci krdinátra prjektu, kdy ze 3 uchazečů byla vybrána pr své vynikající předpklady slečna Zdeňka Chmelvá. Vzhledem k jejímu dsavadnímu přístupu lze hdntit tent krk velmi pzitivně. Dále byla zřízena a vybavena kancelář, a t v prnajatých prstrách v sídle Okresníh mysliveckéh splku České Budějvice. Druhý dbrný seminář s názvem Hnební práv v České republice a Bavrsku se uskutečnil v kngresvém centru Htelu Frymburk. O tut akci byl u české myslivecké veřejnsti velký zájem a zástupci všech pzvaných jihčeských kresních mysliveckých splků a institucí byli účastni v hjném pčtu (cca 45 sb). Z Bavrska a Rakuska přijel 10 účastníků. Vynikající zázemí htelu umcnil úspěch tét akce. Druhý den se uskutečnila dbrná exkurze d hnitby splečnsti AGROWALD, během které se mhli zájemci převážně z řad zahraničních účastníků seznámit s integrvaným hspdařením splečnsti zemědělství, lesnictví, myslivst a péče krajinu. Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

8 V závěru rku 2009 byl vybrán manažer prjektu na bavrské straně, čímž se výrazně zvýšila aktivita a přístup ke splečnému prjektu ze strany Bavrskéh mysliveckéh svazu. Přípravná fáze česk rakuskéh prjektu V rámci stanvených cílů Jihčeské splečnsti pr chranu přírdy a myslivst byla v rce 2009 navázána i užší splupráce s Hrnrakuským mysliveckým svazem. První nástin kmunikace byl stanven při první návštěvě hrnrakuských myslivců v St. Flrianu v červenci Následval zpřesnění cílů na semináři v Židlchvicích v září 2009 a splupráce vyvrchlila pdpisem partnerské dhdy s Hrnrakuským mysliveckým svazem dne v St. Flrianu. Na zpracvání prjetu se pdílely bě rganizace, veducím partnerem je rakuská strana. Tent prjekt má pněkud jiný charakter. Na rzdíl d bavrskéh, který představuje širší myslivecku splupráci a vzájemné pznávání, je tent zaměřen na dbrné studie vztahující se na zvěř, která je aktuální pr ba příhraniční reginy (jelen lesní, prase divké, jeřábek lesní, ap.) Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

9 SPOLEČNOST V MÉDIÍCH O jedntlivých aktivitách splečnsti byl psán v tisku a články prezentvány i na různých internetvých stránkách. V českých zemích zejména v dbrných časpisech Myslivst a Svět myslivsti. Bavrský časpis Jagd in Bayern také pravidelně uveřejňval infrmace k realizaci splečnéh přeshraničníh prjektu Síť bidiverzita/lv. Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

10 Výkaz zisků a ztrát k Kč Tržby za prdej zbží 0 Náklady vynalžené na prdané zbží 0 Obchdní marže 0 Výkny 0 Výknvá sptřeba Přidaná hdnta Osbní náklady Daně 0 Odpisy dluhdbéh nehmtnéh a hmtnéh majetku 0 Tržby z prdeje dluhdbéh majetku a materiálu 0 Zůstatkvá cena prdanéh dluhdbéh majetku a materiálu 0 Změna stavu rezerv a pravných plžek v prvzní blasti a kmplexních nákladů příštích bdbí 0 Ostatní prvzní výnsy 0 Ostatní prvzní náklady 0 Převd prvzních výnsů 0 Převd prvzních nákladů 0 Prvzní výsledek hspdaření Tržby z prdeje cenných papírů a pdílů 0 Prdané cenné papíry a pdíly 0 Výnsy z dluhdbéh finančníh majetku 0 Výnsy z krátkdbéh finančníh majetku 0 Náklady z finančníh majetku 0 Výnsy z přeceněných cenných papírů a derivátů 0 Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 0 Změna stavu rezerv a pravných plžek ve finanční blasti 0 Výnsvé úrky 0 Nákladvé úrky Ostatní finanční výnsy Ostatní finanční náklady Převd finančních výnsů 0 Převd finančních nákladů 0 Finanční výsledek hspdaření Daň z příjmů za běžnu činnst 0 Výsledek hspdaření za běžnu činnst Mimřádné výnsy 0 Mimřádné náklady 0 Daň z příjmů z mimřádné činnsti 0 Mimřádný výsledek hspdaření 0 Převd pdílu na výsledku hspdaření 0 Výsledek hspdaření za účetní bdbí Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

11 Rzvaha k běžné účetní bdbí minulé účetní bdbí Aktiva Kč Kč Phledávky za upsaný základní kapitál 0 0 Dluhdbý majetek 0 0 Dluhdbý nehmtný majetek 0 0 Dluhdbý hmtný majetek 0 0 Dluhdbý finanční majetek 0 0 Oběžná aktiva Zásby 0 0 Dluhdbé phledávky 0 0 Krátkdbé phledávky Krátkdbý finanční majetek Časvé rzlišení 0 0 Aktiva celkem Pasiva Kč Kč Vlastní kapitál Základní kapitál Kapitálvé fndy 0 0 Rezervní fnd, nedělitelný fnd a statní fndy ze zisku 0 0 Výsledek hspdaření minulých let 0 0 Výsledek hspdaření běžnéh účetníh bdbí Cizí zdrje Rezervy 0 0 Dluhdbé závazky 0 0 Krátkdbé závazky Bankvní úvěry a výpmci Časvé rzlišení 0 0 Pasiva celkem Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz www.bezk.cz, www.eklist.cz Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: eklist@eklist.cz Výrční zpráva 2013 Obsah Kd jsme..................................................... 2 Realizvané prjekty

Více

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1 Obsah: 1. Úvd 2. Základní infrmace splečnsti 3. Slžení splečnsti 4. Struktura Nemcnice Žatec,.p.s. 5. Zpráva činnsti DS Levandule za rk 2014 6. Zhdncení základních eknmických a finančních ukazatelů za

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Rada města Brna Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll MMB2000000215 ZM7/ "? ^' Z7/ 05. zasedání Zastupitelstva města Brna knané d 14.4.2015 Název: Návrh na přistupení statutárníh města Brna

Více

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s.

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s. na bdbí 2007 2013 MAS LUŽNICE,.s. Splek pr rzvj reginu MAS Lužnice,.s. Jiráskva 84 Sudměřice u Bechyně 105 375 01 Týn nad Vltavu 391 72 Sudměřice u Bechyně splek@vltavtynsk.cz bec@sudmerice.cz 1 MAS LUŽNICE,.s.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání Úvdní slv V rámci prjektu Splečně v dalším vzdělávání jsme připravili bržuru, která má za cíl prpagvat blast dalšíh vzdělávání dspělých v Jihmravském kraji. Tat nabídka vznikla na základě slvení vzdělávacích

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla Mravské Budějvice, Havlíčkva ul. 933, kres Třebíč Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk 2009 2010 Hspdářský rk 2009 Mravské Budějvice 30.09.2010... František Dstál, ředitel ZŠ Obsah výrční

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/13 Vyšší dbrná škla sciálně právní Jasmínvá 3166/37a, 106 00 Praha 10 IČ 61385395 inf@vssp.cz, www.vssp.cz I. Základní údaje škle 1. Přesný název právnické sby:

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název prjektu: Pdpra přírdvědnéh a technickéh vzdělávání v Mravskslezském kraji (NatTech MSK) Registrační čísl prjektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k prjektu Pdpra přírdvědnéh a technickéh

Více

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014 KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ MĚSTO ČESKÝ BROD STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: 1. KONSOLIDACE HW A SW ÚŘADU VČETNĚ VIRTUALIZACE APLIKACÍ, DESKTOPŮ, SERVERŮ, INFRASTRUKTURY 3. ZVÝŠENÍ

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1 Základní škla Havířv-Pdlesí Mládežnická 11/1564 kres Karviná, příspěvkvá rganizace Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/2013 Mtt škly Bez znalsti cizích jazyků, infrmatiky, matematiky a eknmick-právních

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství Právnická fakulta Masarykvy univerzity Práv a právní věda Katedra práva živtníh prstředí a pzemkvéh práva Diplmvá práce Ochrana živtníh prstředí a eklgické zemědělství Markéta Krchňavá 2009/ 2010 Prhlašuji,

Více

Základy firemních financí vypracované otázky

Základy firemních financí vypracované otázky Základy firemních financí vypracvané tázky 1. Pjem pdnikvých financí, jejich předmět a subjekty. Pjem finančníh řízení, jeh 3/4 funkce a 2 blasti půsbnsti. Finanční cíle pdnikání a zdrje financvání pdnikatelských

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

Export do Polska. manuál pro exportéry. Zastupitelský úřad ČR v Polské republice 2012. Autoři. Karel Kysilka Svatopluk Opěla Katarzyna Baranowska

Export do Polska. manuál pro exportéry. Zastupitelský úřad ČR v Polské republice 2012. Autoři. Karel Kysilka Svatopluk Opěla Katarzyna Baranowska Exprt d Plska manuál pr exprtéry Zastupitelský úřad ČR v Plské republice 2012 Autři Karel Kysilka Svatpluk Opěla Katarzyna Baranwska Plsk je prvním přirzeným cílem marketingvých a akvizičních aktivit našich

Více

1. ÚVOD... 2 2. OBECNÉ TRENDY ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU... 4 3. ÚVODNÍ ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU SVAZKU OBCÍ MÁCHŮV KRAJ...

1. ÚVOD... 2 2. OBECNÉ TRENDY ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU... 4 3. ÚVODNÍ ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU SVAZKU OBCÍ MÁCHŮV KRAJ... Obsah 1. ÚVOD... 2 2. OBECNÉ TRENDY ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU... 4 3. ÚVODNÍ ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU SVAZKU OBCÍ MÁCHŮV KRAJ... 5 3.1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A PŘEDPOKLADY ROZVOJE

Více

Metodický manuál (3.4)

Metodický manuál (3.4) Metdický manuál (3.4) Pravidla pr hdncení a výběr prjektů ve 4. výzvě Jednací řád výběrvé kmise Výklad preferenčních kritérií (bdvací tabulky) Strategický plán Leader 2008-2013 MAS Mravská cesta (Litvelsk-Pmraví)

Více

Marketing sociálních služeb

Marketing sociálních služeb Marketing sciálních služeb Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2009 Publikace byla schválena ediční radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin Hlub, Ph.D. (VÚPSV, v.v.i. Praha)

Více

Manažerské shrnutí 1/8

Manažerské shrnutí 1/8 Manažerské shrnutí Zakázka d realizace prgramů financvaných ze strukturálních fndů v České republice, jejímž zadavatelem je Ministerstv pr místní rzvj ČR (MMR), byla realizvána splečnstí HOPE-E.S., v..s.,

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014.

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014. Pracvní sešit výukvéh mdulu č. 7 prjektu Invace vzdělávání na SOŠ a SOU Hrky nad Jizeru pr šklní rk 2013/2014 Fiktivní firma Bc. Alena Sládečkvá Antace: Cílem předmětu je rzvj klíčvých kmpetencí a pdnikatelských

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstv pr místní rzvj Státní fnd rzvje bydlení Kncepce bydlení ČR d rku 2020 KPMG Česká republika, s.r.. 28. června 2011 Obsah 1. Úvd... 4 2. Analytická část... 6 2.1. Metdická výchdiska... 6

Více

Foto: Petr Podroužek. Foto: J. Hallová, NDB

Foto: Petr Podroužek. Foto: J. Hallová, NDB listpad 2010 11 Jižní Mravu za prací i zábavu www.listyjm.cz POZOR! Sutěž letšní nvinku DREAMER! Čtěte na straně 5 Hejtman cenil Pdzimní pcta Leši Janáčkvi Věda a výzkum má zelenu Jižní Mrava se stává

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škla, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvkvá rganizace 28. října 2733, Česká Lípa, PSČ 470 06 Výrční zpráva za šklní rk 2013/2014 Prjednala a schválila Šklská rada dne 14. 10. 2014 Předkládá:

Více