Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí"

Transkript

1 Zákn daních z příjmu Daň z příjmu právnických sb Sazby daně z příjmu právnických sb Od Sazba 28 % 31% 31% Sazby daně z příjmu fyzických sb V rce 2004 zůstávají v platnsti sazby daně z příjmu z rku 2001,2002,2003 A) ROČNÍ SAZBY DANĚ Z PŘÍJMŮ - 16 (1) Od Kč d Kč daň ze základu přesahující Kč + 15,00 % 0 Kč Kč + 20,00 % Kč Kč + 25,00 % Kč Kč + 32,00 % Kč B) MĚSÍČNÍ ZÁLOHY NA DAŇ Z MEZD - 38h (2) Od Kč d Kč daň ze základu přesahující Kč + 15,00 % 0 Kč Kč + 20,00 % 9100 Kč Kč + 25,00 % Kč Kč + 32,00 % Kč C) SRÁŽKOVÁ DAŇ u pracvníků, kteří nepdepsali prhlášení dle 6(4) Hranice měsíčníh výdělku pr pužití 15% srážkvé daně u zaměstnanců, kteří nepdepsali prhlášení je 5000,-Kč (2001,2002, ,-Kč). Nezdanitelné částky V rce 2004 zůstávají v platnsti nezdanitelné částky z rku 2001,2002,2003 s výjimku plžky na dítě NEZDANITELNÉ ČÁSTKY - 15 Rk Nezdanitelné Vyživvané Vyživvaná Část.inv. Invalidní Nezdan. ZTPP Student minimum dítě manželka důchdce důchdce důchdce Minimální mzda, mzdvé tarify a příplatky za práci v nci a ve škdlivém prstředí Dle nařízení vlády 463/2003 Sb. se d zvyšuje minimální mzda z 6200 Kč na 6700 Kč. Minimální mzda Od Minimální mzda

2 Suvisející změny s minimální mzdu: a) Zaměstnancům se zvyšuje minimální vyměřvací základ, ze kteréh musí být dveden zdravtní pjistné. b) V suvislsti se zvýšením minimální mzdy se dle Nařízení vlády 463/2003 Sb. zvyšují minimální mzdvé tarify : Tarifní stupeň Minimální mzdvý tarif d Minimální mzdvý tarif d Hdinvý Měsíční Hdinvý Měsíční 1 39,60 Kč 6700 Kč 36,90 Kč 6200 Kč 2 41,30 Kč 7000 Kč 38,20 Kč 6400 Kč 3 43,10 Kč 7300 Kč 40,20 Kč 6800 Kč 4 45,50 Kč 7700 Kč 42,80 Kč 7200 Kč 5 48,40 Kč 8200 Kč 45,40 Kč 7600 Kč 6 52,00 Kč 8800 Kč 48,60 Kč 8200 Kč 7 56,10 Kč 9500 Kč 52,50 Kč 8800 Kč 8 60,80 Kč Kč 56,40 Kč 9500 Kč 9 66,10 Kč Kč 61,00 Kč Kč 10 72,60 Kč Kč 66,70 Kč Kč 11 80,30 Kč Kč 73,90 Kč Kč 12 89,20 Kč Kč 82,90 Kč Kč Pkud není mzda sjednána v klektivní smluvě, je zaměstnavatel pvinen při pskytvání mzdy ddržet nejméně výši minimálních mzdvých tarifů stanvených nařízením vlády 464/2003 Sb., s hledem na pracvní zařazení zaměstnance. Bližší pdmínky pr zařazvání d tarifních stupňů stanví přílha k záknu 312/1999 Sb. Z tét přílhy vybírám jak příklad ppis činnstí v dbrnsti prdavač s uvedením tarifníh stupně, d kteréh by zaměstnanec měl být zařazen (při stanvené týdenní pracvní dbě 40 hdin): 2. Tarifní stupeň - měsíční minimum Kč: Prdej vstupenek a prpagačníh materiálu na sprtvní, kulturní neb jiné akce včetně vyúčtvání. Nabídka a prdej mezenéh srtimentu neb srtimentu s nižší nárčnstí na jeh znalst, například tisku, cenin, tabákvých výrbků, mražených výrbků, nápjů a suvenýrů ve stáncích i pchůzkvým prdejem. Samstatný prdej zbží a teplých jídel v kantýnách a bufetech spjený s úpravu na talíře. 3. Tarifní stupeň - měsíční minimum Kč: Nabídka a samstatný prdej zbží, přejímka, uskladňvání, vystavení a aranžvání zbží v prdejně, inkas neb vystavení dkladů pr pkladnu. 4. Tarifní stupeň - měsíční minimum Kč: Samstatný prdej zbží neb služeb vyžadující speciální dbrné znalsti, samstatné vyřizvání reklamací. Pdbně bude nutné věřit tarifní zařazení zaměstnanců v statních prfesích. c) Příplatky za práci v nci se zvyšují na 6,00 Kč/hd (rk ,40Kč) a za práci ve škdlivém prstředí také na výši 6,00 Kč/hd (2003-5,40Kč)

3 Sciální a zdravtní pjištění OSVČ Sciální, zdravtní pjištění Minimální zálhy OSVČ Od Zdravtní pjištění 1071 Kč 837 Kč 770 Kč Sciální pjištění bez 997 Kč 548 Kč 526 Kč nemcenskéh hlavní činnst Sciální pjištění s nemcenským 1145 Kč 630 Kč 605 Kč pj. hlavní činnst Sciální pjištění bez 499 Kč nemcenskéh vedlejší činnst Sciální pjištění s nemcenským pj. vedlejší činnst 574 Kč Minimální zálhy na zdravtní pjištění se platí pčínaje lednem 2004 a minimální zálhy na sciální pjištění až p pdání Přehledu. Sciální a zdravtní pjištění - zaměstnanci Sciální, zdravtní pjištění Zaměstnancům: a) se zvyšuje minimální vyměřvací základ zdravtníh pjištění dle Nařízení vlády č. 463/2003 Sb. na Kč. Minimální pjistné placené zaměstnancem je tedy 905 Kč. b) Dle Nařízení vlády č. 327/2002 Sb. se zvyšuje částka, kteru se snižuje vyměřvací základ zdravtníh pjištění u sb, za které je plátcem pjistnéh stát z 3458 Kč na 3520 Kč ( 3c zákna 592/1992 Sb.) Nemcenské dávky S účinnstí d 1. ledna 2004 dchází k některým změnám v blasti nemcenských dávek: 1. Mění se sazba pr výpčet nemcenskéh za první tři dny pracvní neschpnsti z 50 % na 25 % a za první tři dny karantény z 69 % na 25 %. 2. Za prvních 14 kalendářních dnů pracvní neschpnsti a ptřeby šetřvání člena rdiny se z denníh vyměřvacíh základu d výše 480 Kč zapčítává jen 90 %. 3. Výše redukčních hranic 480 Kč a 690 Kč se nebude měnit až d (z částky nad 480 d 690 se zapčítá 60 prcent a k částce nad 690 Kč se nepřihlíží). 4. Rzhdné bdbí se mění z předchzíh kalendářníh čtvrtletí na 12 kalendářních měsíců bezprstředně předcházejících vzniku nárku na dávku. Vstupil-li zaměstnanec d zaměstnání v průběhu těcht 12 měsíců, je rzhdným bdbím dba d vstupu d zaměstnání d knce kalendářníh měsíce předcházejícíh vzniku nárku na dávku. Vznikne-li nárk na dávku v měsíci, v němž zaměstnanec vstupil d zaměstnání, je rzhdným bdbím celý měsíc. Není-li v rzhdném bdbí 12 měsíců zapčitatelný příjem neb zapčitatelný den, kterým by se mhl zapčitatelný příjem dělit, prdlužuje se rzhdné bdbí vždy 3 měsíce. Rzhdné bdbí prt činí 12, 15, 18, 21 atd. měsíců. Není-li v rzhdném bdbí zapčitatelný příjem neb aspň jeden zapčitatelný den, stanví se denní vyměřvací základ z pravděpdbnéh příjmu. 5. Vznikne-li nárk na dávku nemcenskéh pjištění v rce 2003 a trvá i v rce 2004, pskytuje se dávka ve výši náležející pdle dsavadních předpisů. Dávky se tedy k nepřepčítávají

4 Průměrné ceny PHM, základní náhrada d pr zaměstnance Vyhláška MPSV č. 449/2003 Sb. stanvila průměrné ceny phnných hmt pr účely pskytvání cestvních náhrad zaměstnancům. Tyt sazby platí d 1. ledna Druh phnné hmty Od Benzin autmbilvý 91 O Special 23,90 Kč 24,80 Kč 25,90 Kč Mtrvá nafta 21,30 Kč 21,80 Kč 22,80 Kč Benzin autmbilvý 95 O Super 24,30 Kč 25,10 Kč 26,20 Kč Benzin autmbilvý 98 O Super 28,50 Kč 27,70 Kč 29,20 Kč Plus Benzin autmbilvý 91 O Nrmal 24,20 Kč 24,80 Kč 25,80 Kč Základní náhrada Od Sukrmé mtrvé vzidl 3,50 Kč 3,40 Kč 3,40 Kč Mtcykl 0,90 Kč 0,90 Kč 0,90 Kč Stravné při tuzemských pracvních cestách Vyhláška MPSV č. 449/2003 Sb. stanvila daňvé uznané stravné při tuzemských pracvních cestách následujícím způsbem: Vyhláška MPSV Dba trvání pracvní cesty Čísl Sbírky záknů Účinnst 5 12 hd. nad 12 hd. max. 18 Více než 18 hd. hdin 333/1999 Sb Kč Kč Kč 448/2000 Sb Kč Kč Kč 445/2001 Sb Kč Kč Kč 562/2002 Sb Kč Kč Kč 449/2003 Sb Kč Kč Kč Stravné při cestách d zahraničí v rce 2004 Sazby stravnéh stanví vyhlášku ministerstv financí na základě zmcnění 12 dst. 3 zákna č. 119/1992 Sb., cestvních náhradách. Na rzdíl d tuzemskéh stravnéh není zahraniční stravné vyhlašván rzpětím, ale knkrétní částku. Při zahraničních pracvních cestách se psuzuje samstatně tuzemská část pracvní cesty a část zahraniční, která začíná kamžikem překrčení státní hranice, resp. kamžikem dletu uvedeným v letvém řádu letadla. Pkud zahraniční část pracvní cesty v kalendářním dni přesahuje dbu 12 hdin, náleží zaměstnanci zahraniční stravné v cizí měně ve výši stanvené pr jedntlivé země vyhlášku MF, tj. ve výši celdenníh stravnéh (případně zkrácené až 25 %, využije-li pdnikatelský subjekt mžnst danu 12 dst. 6 zákna). Trvá-li zahraniční část pracvní cesty v jednm kalendářním dni méně než 12 hdin, pskytuje se zahraniční stravné v pměrné výši pdle pčtu celých hdin strávených v zahraničí

5 Sazby cestvních náhrad při zahraničních pracvních cestách-nejnavštěvvanější státy Země Měnvý kód Měna Belgie EUR Eur 45,- 45,- 45, BEF BEF Dánsk EUR Eur 50,- 50,- 50,- 340 DKK 290 DKK Finsk EUR Eur 45,- 45,- 45,- 75 DEM 67 DEM Francie EUR Eur 45,- 45,- 45,- 275 FRF 275 FRF Irsk EUR Eur 50,- 45,- 45,- 96 DEM 96 DEM Island EUR Eur 55,- 55,- 55,- 84 USD 84 USD Itálie EUR Eur 45,- 45,- 45, ITL ITL Maďarsk EUR Eur 35,- 35,- 30,- 50 DEM 50 DEM Německ EUR Eur 45,- 40,- 40,- 70 DEM 70 DEM Nizzemí EUR Eur 45,- 45,- 45,- 85 NLG 85 NLG Nrsk EUR Eur 55,- 55,- 55,- 420 NOK 580 NOK Plsk EUR Eur 35,- 35,- 30,- 32 USD 32 USD Rakusk EUR Eur 45,- 45,- 45,- 500 ATS 500 ATS Rusk USD americký dlar 45,- 45,- 45,- EUR 50,- 50,- Řeck EUR Eur 40,- 40,- 40,- 50 USD 50 USD Slvensk slvenská SKK kruna 550,- 550,- 470,- 470,- 470,- Španělsk EUR Eur 40,- 40,- 40, ESP ESP Švédsk EUR Eur 50,- 50,- 50,- 370 SEK 370 SEK Švýcarsk švýcarský CHF frank 75,- 75,- 50,- EUR 78,- 78,- Tureck USD americký dlar 40,- EUR 40,- 40,- 40,- 40,- Ukrajina EUR Eur 45,- 45,- 45,- 40 USD 40 USD USA USD americký dlar 50,- 50,- 50,- 50,- 50,- Velká Británie GBP anglické libra 35,- 35,- 55,- EUR 35,- 35,- Daňvá evidence v rce 2004 Nvela zákna účetnictví č. 437/2003 Sb. přinesla zrušení sustavy jednduchéh účetnictví. Pdnikající fyzické sby, které zatím uplatňvaly pr daňvé účely výdaje ve skutečné výši na základě jednduchéh účetnictví, budu v tmt způsbu uplatňvání pkračvat na základě úpravy daňvé evidence v 7b zákna daních z příjmů. Tt ustanvení vnesla d zákna daních z příjmů nvela č. 438/2003 Sb. Daňvá evidence zahrnuje evidenci: příjmů a výdajů v členění ptřebném pr zjištění základu daně, majetku a závazků. Pstup, jak uknčit jednduché účetnictví, bsahuje přechdné ustanvení čl. II zákna č. 437/2003 Sb. (nvela zákna účetnictví). Je nutné sestavit pdle předpisů platných na knci rku tyt přehledy (k 31. prsinci 2003): - 5 -

6 přehled výkazu majetku a závazcích, přehled příjmech a výdajích. Při sestavvání bu přehledů se vychází z peněžníh deníku a dalších knih. K 31. prsinci 2003 také musí být prvedena inventarizace majetku a závazků, jejíž prvedení musí být dlžitelné p dbu 5 let. Účetnictví rku 2003 je nutné archivvat d 31. prsince 2008, účetní záznamy týkající se nezaplacených phledávek či nesplněných závazků uschvávají účetní jedntky d knce rku následujícíh p rce, v němž djde k jejich zaplacení neb splnění

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014.

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014. Pracvní sešit výukvéh mdulu č. 7 prjektu Invace vzdělávání na SOŠ a SOU Hrky nad Jizeru pr šklní rk 2013/2014 Fiktivní firma Bc. Alena Sládečkvá Antace: Cílem předmětu je rzvj klíčvých kmpetencí a pdnikatelských

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2008 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty a přibyly další parametry s hledem na jejich mnžství jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná

Více

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně:

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně: Ing. Eliška Galambicvá Maturitní tázka č. 14. 14/ Zúčtvání daní a dtací. Základní pjmy v blasti daní (daň, správce daně, plátce, pplatník, zdaňvací bdbí, splatnst daně). Členění daní (daně přímé a nepřímé).

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2014 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty s hledem na pčet parametrů jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná pmcí kláves PgUp/PgDn: Parametry,

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, 18. ledna 2013 dstáváte nvu verzi

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

Korporátní daně v Evropské unii

Korporátní daně v Evropské unii Speciální analýzy únr 2013 Krprátní daně v Evrpské unii EU OFFICE Česká spřitelna, a.s. Olbrachtva 1929/62 140 00 Praha 4 tel.: +420 956 718 012 fax: +420 224 641 301 EU_ffice@csas.cz http://www.csas.cz/eu

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstv pr místní rzvj Státní fnd rzvje bydlení Kncepce bydlení ČR d rku 2020 KPMG Česká republika, s.r.. 28. června 2011 Obsah 1. Úvd... 4 2. Analytická část... 6 2.1. Metdická výchdiska... 6

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1 Obsah: 1. Úvd 2. Základní infrmace splečnsti 3. Slžení splečnsti 4. Struktura Nemcnice Žatec,.p.s. 5. Zpráva činnsti DS Levandule za rk 2014 6. Zhdncení základních eknmických a finančních ukazatelů za

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 19/12/2007 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástrje a rizika s nimi suvisející Předmětem tht materiálu je infrmvání zákazníků v suladu s 15d dst. 1 písm. b), c) a d) zákna č. 256/2004 Sb., pdnikání na kapitálvém trhu,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

Analýza podklad pro přípravu Exportní strategie 2012-2020. Září 2011. "Pro informaci - necitovat"

Analýza podklad pro přípravu Exportní strategie 2012-2020. Září 2011. Pro informaci - necitovat Analýza pdklad pr přípravu Exprtní strategie 2012-2020 Září 2011 1 Obsah 1 Úvd... 6 2 Stav knkurenceschpnsti ČR... 8 2.1 Vazba na Strategii mezinárdní knkurenceschpnsti... 8 2.2 Slţky knkurenceschpnsti

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti PISA 2012 Kncepční rámec finanční gramtnsti Tent dkument byl vytvřen zejména na základě výsledků práce OECD Mezinárdní sítě pr finanční vzdělávání (Internatinal Netwrk n Financial Educatin, INFE), pd vedením

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Základy firemních financí vypracované otázky

Základy firemních financí vypracované otázky Základy firemních financí vypracvané tázky 1. Pjem pdnikvých financí, jejich předmět a subjekty. Pjem finančníh řízení, jeh 3/4 funkce a 2 blasti půsbnsti. Finanční cíle pdnikání a zdrje financvání pdnikatelských

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk Úřad Reginální rady Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v suladu s Reginálním peračním prgramem reginu

Více

:;i;1,r' *";*,ffi"*0. irm-,,r*i. ffijt; ESI. ,,b,lt$l!1t[1t :. &:,..Q{.#, INVESTICF DO ROZVOJE VZDELAVANf. SxotuizaJEZDY, s.r.o.

:;i;1,r' *;*,ffi*0. irm-,,r*i. ffijt; ESI. ,,b,lt$l!1t[1t :. &:,..Q{.#, INVESTICF DO ROZVOJE VZDELAVANf. SxotuizaJEZDY, s.r.o. -lqilr ry Gil F-F5 i SI evrpr ffijt; irm-,,r*i. :;i;1,r' *";*,ffi"*0 IVSTICF DO ROZVOJ VZDLAVAf esfvnl Raneldi SxtuizaJZDY, s.r.. Srbskd 53 61200 rn e- m ai I : inf@sk In i za-i ezdv.z www- skl n i zaj

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Rada města Brna Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll MMB2000000215 ZM7/ "? ^' Z7/ 05. zasedání Zastupitelstva města Brna knané d 14.4.2015 Název: Návrh na přistupení statutárníh města Brna

Více