Rok zahájení Kód studie Investigátor Pracoviště Název studie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rok zahájení Kód studie Investigátor Pracoviště Název studie"

Transkript

1 Rok zahájení Kód studie Investigátor Pracoviště Název studie ;; /// MUDr. Tomáš Hrbáč Neurochirurgická klinika 2008 TULEP 1 MUDr. Michal Bar, Ph.D Neurologická klinika 2008 CORONARY MUDr. Radim Brát, Ph.D Kardiochirurgické centrum 2008 /// MUDr. Radomír Hodan Klinika ÚČOCH 2008 /// MUDr. Adriana Němcová Klinika dětského lékařství MUDr. Jan Krhut, Ph.D Urologické oddělení 2008 XM22-02-INT MUDr. David Feltl, Ph.D Onkologická klinika 2008 AMR PH GL 2007 CL 001 MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D TRN klinika 2008 PMR-EC-1210 MUDr. Jarmila Dědochová Interní klinika 2008 CFTY720D2301E1 MUDr. Olga Zapletalová Neurologická klinika Aplikace léčiva ACNU 50mg (Nimustinhydrochlorid) k lokální chemoterapii maligních mozkových gliomů Transdermánlí použití Lisuridu u časné Parkinsonovy choroby: Dvojitě slepá, náhodně rozdělená studie, kontrolovaná placebem a pramipexolem, ke zhodnocení účinnosti a bezpečnosti Lisuridu TTS. CABG Off or On Pump Revascularization Study (CORONARY) Lokální aplikace analgetika (metamizolu) do extrakční rány (studentská práce) Klinická, placebem kontrolovaná studie vlivu antioxidantu lykopenu na stupeň oxidačního stresu u chronických a zánětlivých onemocnění A Multicenter, Double-Blind, Ramdomized, Placebo- Controlled, Parallel - Group Stady of the Safety and Efficacy of a Single Treatment with Two Dose Levels of BOTOX ( Botulinum Toxin Type A ) Purified Neurotoxin Comlex Followed by Repeat Treatment with BOTOX in Patientes with Urinary Incontinence Due to Neurogenetic Detrusor Overactivity Dose-finding of a fixed dose XM22 in patients with breast cancer receiving 4 cycles of chemotherapy versus 6mg Neulasta. A multinational, multicentre, randomised, doublebling, controlled study A Randomized, Open_Label, Multinational Phase 3 Trial CompaRING Amrubicin Versus Topotecan in Patientes With Extensive or Limited and Sensitive or Refractory Small Cell Lung Cancer After Failure of First-Line Chemotherapy A multicenter, four arm, randomized, open label clinical stady investigating optimized dosing in a Profgal / Advagraf - based immunosuppressive regimen in kidney transplant subject An extension of the 24-month, double-blind, randomized, multicenter, placebo-controlled, parallel-groub stady comparing afficacy safety of FTY mg and 0.5mg administered orally once daily versus placebo in patients with relapsing- remitting multiple sclerosis

2 2008 /// MUDr. Pavel Klvaňa Interní klinika A Multicenter, Randomized, Double-Blind, Pacebo- Controlled Stady to Evaluate the Safety, Tolerability, and Efficacy of AVONEX in Subject with Moderate to Severe Ulcerative Colitis Txice-daily oral direct trombin inhibitor dabigatran etexilate in the long-term prevention of recurrent symptomatic venous trombo-embolism in patients with symptomatic deep-vein trombossis or pulmonary embolism.re-sonate UC201 MUDr. Petr Matoška Interní klinika 2008 /// MUDr. Zdeněk Cichý Ortopedické oddělení Vliv operačního stresu u pacientůs TEP kyčle 2008 BC01-06 MUDr. David Feltl, Ph.D Onkologická klinika A Double-Blind, Randomized, Repeat-Dose, Phase III, Multicentre Stady of Alpharadin (tm) for the Treatment of Hormone-Refractory Prostate Patientes with Skeletal Metastases CL-046 MUDr. Jan Krhut, Ph.D Urologické oddělení 2008 P04736 MUDr. Roman Štípal, CSc. Interní klinika 2008 M MUDr. Pavel Klvaňa Interní klinika CL-049 MUDr. Jan Krhut, Ph.D Urologické oddělení 2008 XIB55 MUDr. David Feltl,PhD Onkologická klinika 2008 E2090-E MUDr. Michal Bar, Ph.D Neurologická klinika A Randomized, Double-Blind, Parallel Group, Placebo and Active Controlled, Multi-center Stady to Assess the Efficacy and safety of the Beta-3 Agonist YM178 (50 mg qd and 100 mg qd ) in Subjects with Symptoms of Overactive Bladder. A multicenter, randomized, Double-Blind, Placebo- Controlled Stady to Evaluate the Safety and Efficacy of SCH in Addition to Standard of Care in Subjects with Acute Coronary Syndrome Trombin Receptor Antagonist for Clinical Event Reduction in Acute Coronary Syndrome (TRA.CER) A multicenter, Open Label Study of the Human Anti-TNF Monoclonal Antibody Adalimumab to Evaluate the Long Term Safety and Tolerability of repeated Administration of Adalimumab in Subjects with Ulcerative colitis A Randomized, Double-Blind, Parallel Group, Placebo and Active Controlled, Multi-center Stady to Assess the Efficacy and safety of the Beta-3 Agonist YM178 (50 mg qd and 100 mg qd ) in Subjects with Symptoms of Overactive Bladder Neoadjuvantní radioterapie technikou simuntánního integrovaného boostu (SIB ) s konkomitantním podáním capecitabinu studie fáze I / II A randomized, multi-centre, double-blind study, to compare the efficacy and safety of zonisamide and carbamazepine as monotherapy in newly diagnosed partial epilepsy

3 2008 V S-001 MUDr. Michal Bar, PhD Neurologická klinika 2008 WA21493/ACT4422g MUDr. Ivana Woznicová Neurologická klinika 2008 /// MUDr. Václav Procházka, Ph.D., MSc. Ústav radiodiagnostický A MUDr. Ivana Vejrová Oddělení kožní MUDr. Ondřej Šimetka Porodnicko-gynekologická klinika 2008 /// MUDr. Jitka Svobodová, Ph.D Psychiatrické oddělení 2008 CFTY720D2306 MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D. Neurologická klinika 2008 GWSP0604 MUDr. Olga Zapletalová Neurologická klinika A Phase IIa, Multi-Centre Study to evaluate the Safety an Efficacy of V10153 in Ischeamic Stroke Phase II, Multicenter, randomized, parallel-group, partially blinded, placebo and Avonex controlled dose finding study to evaluate the efficacy as measured by brain MRI lesions, and safety of 2 dose regimens of ocrelizumab in patients with RRMS. Aplikace autologního transferu kmenových buněk ( BMSC Bone Marrow Stem Cells ) metodou negativní separace centrifugací přístrojem Harvest technology, k léčbě chronické kritické končetinové ischemie, v orthopedických a jiných indikacích A Randomized, Double-blind Trial Assessing the Efficacy and Safety of Etanercept 50 mg Twice Weekly and Etanercept 50 mg for the Treatment of Moderate to Severe Psoriasis A PRIORI: A Prospective Data Audit from patients Treated with Aranesp Duo the Chemotherapy Induced Anaemia Amgen Protocol Number Sledování klinické účinnosti léčiv Subutex 2mg a Suboxon 2/0.5 mg při medikované detoxikaci pacientů závislých na heroinu. A double-blind, randomized, multicenter, placebo-controlled, parallel-group study comparing the efficacy and safety of 1,25mg FTY720 administered orally once daily versus placebo inpatients with primary progressive multiple sclerosis A two-phase Phase 3 study of the safety and efficacy of Sativex, in the symptomatic relief of spasticity in subjects with spasticity due to multiple sclerosis: Phase A single blind response assessment; Phase B double blind, randomised, placebo controlled, parallel group study EFC6520 MUDr. Tomáš Posolda Oddělení operačních sálů A Multinational, Multicenter, Randomized, Double Blind Study comparing the Efficacy and Safety of AVE5026 with enoxaparin for the Prevention of Venous Thromboembolism in Patients Undergoing Major Abdominal Surgery 2008 SN GS MUDr. Vlasta Janštová Klinika dětského lékařství Výzkum genů ovlivňujících rychlost růstu

4 2008 /// MUDr. Václav Procházka, Ph.D., MSc. Ústav radiodiagnostický 2008 EFC10572 MUDr. Petr Matoška Interní klinika 2008 CASA MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D. TRN klinika 2008 /// MUDr. Evžen Machytka Interní klinika 2008 EFC10531 MUDr. Ivana Woznicová Neurologická klinika 2008 A MUDr. Jana Černá Klinika dětského lékařství 2008 BMSC MUDr. Petr Mašek, CSc. Oční klinika 2008 CV MUDr. Petr Matoška Interní klinika 2008 A MUDr. Jan Jahoda ARK klinika 2008 AP MUDr. Libor Ševčík, Ph.D. Porodnicko-gynekologická klinika Žádost o schválení metody transplantace autologních kmenových buněk kostní dřeně (Adult Bone Marrow Stem Cells) u pacientů s mišním poraněním (transverzální míšní lézí). A multinational, multicenter, randomized, double-blind study comparing the efficacy an safety of AVE5026 with enoxaparin for the primary prevention of venous thromboembolism in acutely ill medical patientes with restricted mobility A Phase III, randomized, double-blind, placebo-controlled multi-center study of CASA404 in combination with paclitaxel and carboplatin as first-line treatment for locally advanced or metastatic ( stage IIIb/IV ) non.smoll cell lung cancer (NSCLC) Human clinical trial of effectiveness and safety of new generation adjustable intragastric ballon in treatment of obesity. A multi-center double blind parallel group placebo controlled study of the efficacy and safety of teriflunomide in patients with relapsing multiple sclerosis using interferonbeta 1a ( Rebif ) as an open-label rater-blind calibrator Dvouleté multicentrické randomisované klinické hodnocení se dvěma léčebnými skupinami podávání Genotropinu velmi mladým dětem s menší porodní délkou, než by odpovídala gestačnímu věku: časný růst a psychomotorický vývoj (EGN). Retrobulbární/parabulbární transplantace autologních kmenových buněk (BMSC). A Safety and Efficacy Trial Evaluating the Use of Apixaban in the Treatment of Symptomatic Deep Vein Trombosis and Pulmonary Embolism Open-label, non-comparative, study od intravenous anidulafungin, followed optionally by oral voriconazole or fluconazole therapy, for treatment of documented candidemia ú invasive candidiasis in intensive care unit patient populations Randomizované klinické hodnocení fáze II hodnotící deforolimus (AP23573) ve srovnání s progestinem u dospělých žen s karcinomem endometria po první linii léčby.

5 Ústav radiodiagnostický 2008 /// MUDr. Václav Procházka, Ph.D., MSc CV MUDr. Petr Matoška Interní klinika 2008 A MUDr. Jan Jahoda ARK klinika Kombinovaná radikální extirpace a sekvenční intraarteriální chemoterapie (Carboplatinum -TEVA) plus bevacizumab (Avastin-Roche) v léčbě Rekurentního Maligního Glioblastomu monitorované peroperační 5- ALA fluorescencí, volumovou CT-perfuzí a DWI/SWI- MRI zobrazením. A Safety and Efficacy Trial Evaluating the Use of Apixaban in the Treatment of Symptomatic Deep Vein Trombosis and Pulmonary Embolism Open-label, non-comparative, study od intravenous anidulafungin, followed optionally by oral voriconazole or fluconazole therapy, for treatment of documented candidemia ú invasive candidiasis in intensive care unit patient populations 2008 CAEB071A2206 Doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc. Interní klinika 2008 /// MUDr. Otakar Kraft, Ph.D Klinika nukleární medicíny Letecium /// MUDr. Lubomír Martínek, Ph.D Chirurgická klinika A 12-month, open-label, randomized, multicenter, sequential cohort, dose finding study to evaluate the efficacy, safety an tolerability of oral AEB071 versus Neoral, in combinational with Certican, Simulect and corticosteroids in do nevo adult renal transplant recipients.. Částečně vstřebatelná síťka a připevnění síťky tkáňovým lepidlem při laparoskopické operaci 2008 /// MUDr. Ivo Valkovský Interní klinika Retrospektivná analýza dat z choboropisů a jejich porovnání 2008 ARG098-CL-001 MUDr. Jana Rolová Interní klinika Dose escalation study of a single intra-articular administration of ARG098 to the target knee in patients with rheuma toid arthritis HOLLT MUDr. Roman Madeja Traumatologické centrum Studie vlivu hyperbarické oxygenoterapie (dále HBO) na prognózu pacientů trpících traumatem otevřenou zlomeninou bérce 2008 BH21260 MUDr. Ivo Valkovský Interní klinika A randomized, controlled, open-label, multi-centre, parallelgroup study to assess all-case mortality and cardiovascular morbidity in patients with chronic kidney disease on dialysis and those not on renal replacement therapy under treatment with MICERA or reference ESAs

6 MUDr.Vantuchová Yvetta, Ph.D. Kožní oddělení A double- blind, randomized, placebo-controlled phase III study to assess the efficacy of recmage-a3 + AS15 ASCI as adjuvant therapy in patients with MAGE-A3-positive resected melanomastudie fáze III hodnotící prospěšnost nového druhu protinádorové léčby u vhodných pacientů s melanomem po odstranění jejich nádorů CR-IBD-1-08 MUDr. Pavel Klvaňa Interní klinika A double- blind, randomized, placebo and mesalazine controlled phase II study to explore the safety and activity of dersalazine in patients with mild to moderate active colitis 2008 B MUDr. Jaromir Roubec, Ph.D, TRN klinika A rondomized, multicenter phase II study to explore whether boimarkers correlate with treatment outcome in chemonaive patients with advaced or recurrent non-squamous nonsmall cell lung cancer, who recieve treatment with bevacuzumab ( at a dose of either 7,5 mg/kg or 15 mg/kg )in addition to carboplatin-based chemotherapy (gemcitabine or paclitaxel) /// MUDr. Václav Procházka, Ph.D., MSc. Ústav radiodiagnostický transplantace kmenových buněk u dítěte - aktutní případ 2008 EFC10342 MUDr. Jan Káňa Ortopedické oddělení A multinational, multicenter, randomized, double-blind study comparing the efficacy and safety of AVE5026 with enoxaparin for the prevention of venous thromboembolism in patientns undergoing elective total hip replecement surgery 2008 EFC10571 MUDr. Jan Káňa Ortopedické oddělení A multinational, multicenter, randomized, double-blind study comparing the efficacy and safety of AVE5026 with enoxaparin for the prevention of venous thromboembolism in patientns undergoing elective total knee replacement surgery 2008 EFC10343 MUDr. Milan Šír Traumatologické centrum 2008 ACS3001 MUDr. Leoš Pleva Interní klinika A multinational, multicenter, randomized, double-blind study comparing the efficacy and safety of AVE5026 with enoxaparin for the prevention of venous thromboembolism in patientns undergoing hip fracture surgery A randomized, double-blind, placebo-controlled, eventdriven multicenter study to evaluate the efficacy and safery of rivaroxaban in subjects with a recent acute coronary syndromes

7 MUDr. Yvatta Vantuchová, Ph.D. Oddělení kožní 2008 /// MUDr. Monika Jelínková Neurologická klinika 2009 EPO-ANE 3018 MUDr. Cecília Bodzásová Ústav klinické hematologie MUDr. Yvatta Vantuchová, Ph.D. Oddělení kožní 2009 N01258 MUDr. Michal Bar, Ph.D. Neurologická klinika 2009 /// Mgr. Markéta Ryzí Ústav klinické hematologie 2009 N01125 MUDr.Michal Bar Ph.D. Neurologická klinika 2009 IMA MUDr.Olga Zapletalová Neurologická klinika REPTIVA-European observational multi-centre long-term pharmaco-epidemiological and safety study in subjects with psoriasis.evropská pozorovací multicentrická farmakoepidemiologická studie posuzující bezpečnost dlouhodobého užívání přípravku Raptiva u pacientů s psoriázou Transkraniální ultrazvukové vyšetření mozkových struktur u dětí a dospělých Randomizované dvojitě zaslepené multicentrické klinické hodnocení přípravku Epoetin Alfa kontrolované placebem se zahajovací dávkou IU týdně nebo IU týdně v porovnáním s placebem u subkeltů s myelodysplastickým syndrómem s nízkým až středním rizikem 1 dle klasifikace IPSS s rizikem transfúze Jednodenní studie fáze IV zkoumající závažnou trombocytopenii a autoimunitní onemocnění z jednoho krevního vzorku u pacientů s psoriázou, kteří byli v minulosti léčeni přípravkem Raptiva (efalizumab) v rámci evropské pozorovací studie (CLEARESTTM) posuzující bezpečnost tohoto přípravku. Multicentrická, otevřená čtyřramenná randomizovaná studie za účelem zhodnocení bezpečnosti a tolerance nitrožilní infuze a bolusu brivaracetamu, podávaných dvakrát denně jako adjuvantní terapie pacientů ve věku 16-70let, trpících epilepsií. Stanovení protrombinového testu z kapilární krve přístrojem INRATIO 2-srovnání s koagulometry Sysmex CA-7000 a Sysmex CA-1500 Otevřené, multicentrické, následné klinické hodnocení dlouhodobé bezpečnosti a účinnosti brivaracetamu (ucb 34714) používaného jako doplňková léčba s flexibilní dávkou do maximálně 150 mg/den u pacientů ve věku 16 let či starší trpících epilepsií. Otevřená, multinárodní, multicentrická, prospektivní pozorovací studie

8 2009 D1532COOO16 MUDr. Jaromír Roubec Ph.D. TRN klinika 2009 AX MUDr. Martin Roubec Neurologická klinika 2009 /// MUDr. Zita Obdržálková Klinika dětského lékařství 2009 /// Doc. MUDr. David Školoudík, Ph.D. Neurologická klinika 2009 GEM017 MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D. TRN klinika MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D. TRN klinika 2009 AC l MUDr. Štefan Reguli Neurochirurgická klinika Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie fáze II. srovnávající účinnost AZD6244 (hyd-sulfát) při podání v kombinaci s docetaxelem s účinností placeba v kombinaci s docetaxelem v druhé linii léčby pacientů s lokálně pokročilým nebo metastazujícím (stupeň IIIB/IV) nemalobuněčným plicním karcinomem a pozitivní KRAS mutací. AX200 při léčbě akutní ischemické cévní mozkové příhodymezinárodní multicentrická, randomizovaná, dvojitě slepá, placebem-kontrolovaná studie fáze II. COPAT - Výskyt metabolického syndromu jeho prevence včasnou diagnostikou a léčbou obezity u dětí a adolescentů Invazivní detekce fyziologických a ultrazvukově indukovaných změn hemodynamiky a fibrinolýzy v lidských tepnách. Klinické hodnocení fáze I. s následnou randomizovanou fází II. hodnotící karboplatinu a etoposid s nebo bez obatoclaxu podávaného každé 3 týdny u pacientů s malobuněčným karcinomem plic v extenzivním stadiu (ES-SCLC). Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení sledující dlouhodobou bezpečnost a účinnost darbepoetinu alfa podávaného v dávce 500 ug jednou za tři týdny anemickým pacientům s nemalobuněčným karcinomem plic v pokročilém stádiu léčeným cyklickou chemoterapií Prospektivní, multicentrické, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení s paralelními skupinami ke zhodnocení účinnosti a bezpečnosti přípravku klazosentan podávaného ke snížení morbidity spojené svazospasmem a celkové mortality u dospělých pacientů s aneurysmatickým subarachnoidálním krvácením léčeným endovaskulárním coilingem

9 2009 AC-058B201 MUDr.Olga Zapletalová Neurologická klinika 2009 /// MUDr. Jan Němčanský Oční klinika 2009 /// MUDr. Radim Lipina, Ph.D. Neurochirurgická klinika 2009 GWCA0701 MUDr. Jitka Záthurecká ARK klinika Mutlicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované, klinické hodnocení pro zjištění dávky probíhající v paralelních skupinách k vyhodnocení účinnosti, bezpečnosti a snášenlivosti tří různých dávkování přípravku ACT , orálního agonisty receptoru S1P1, v trvání dvaceti čtyř týdnů u pacientů s relaps-remitentní roztroušenou sklerózou. Klinické sledování efektu intravitreálně podaného Avastinu (bevacizumab) Endoskopické hodnocení autolytických změn na komorovém systému mozku. Dvojitě zaslepená, randomizovaná, placebem kontrolovaná, paralelní skupinová studie, zkoumající dávkování přípravku Sativexâ při podávání pro úlevu od bolestí u pacientů s pokročilým karcinomem, kteří nedosahují adekvátní analgezie při optimalizované chronické terapii opiáty. Multicentrické, randomizované, nezaslepené, do paralelních skupin rozdělené klinické hodnocení 3.fáze zjišťující účinnost a bezpečnost Lenalidomidu (Revlimidâ) versus Chlorambucil v léčbě první linie u dosud neléčených starších pacientů s b-buněčnou chronickou lymfocytární leukémií 2009 CC-5013-CLL-008 MUDr. Jaromír Gumulec Ústav klinické hematologie 2009 /// MUDr. Jaromír Gumulec Ústav klinické hematologie Registr monoklonálních gamatapií ORL klinika Postavení ambulantní 24-hodinové dvoukanálové ph-metrie v diagnostice a léčbě extraezofágeálního refluxu /// Doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA 2009 /// RNDr. Zdeněk Švagera, Ph.D. Ústav klinické biochemie Krevní vzorky 2009 E2090-E MUDr. Michal Bar, Ph.D. Neurologická klinika MUDr. Jan Krhut, Ph.D. Urologické oddělení Randomizovaná, dvojitě zaslepená rozšířená studie na vyhodnocení dlouhodobé bezpečnosti a posouzení dlouhodobé účinnosti léčivého přípravku zonisamid jako monoterapeutické léčby nově diagnostikovaných parciálních záchvatů. Multicentrická dlouhodobá následná studie sledující bezpečnost a účinnost dvou různých dávek přípravku BOTOX â (botulotoxin typu A), purifikovaného neurotoxinového imunokomplexu u nemocných s močovou inkontinencí v důsledku neurogenní hyperaktivity detrusoru močového měchýře.

10 MS301 MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D. Neurologická klinika 2009 LF-0207 MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D. TRN klinika LYM-3002 MUDr. Milan Matuška, Ph.D. Ústav klinické hematologie 2009 V00251 IV 201 MUDr. Záthurecký Evald ORL klinika 2009 /// Doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA ORL klinika 2009 CL MUDr. David Šipula Interní klinika 2009 /// Mgr. Markéta Ryzí Ústav klinické hematologie 2009 P04808 MUDr. Pavel Klvaňa Interní klinika 2009 /// MUDr. Evžen Machytka Interní klinika A multicentriská, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie s paralelními skupinami, která hodnotí účinnost a bezpečnost PEGylovaného interferonu BETA-1a (BIIB017) u osob s relabujicí roztroušenou sklerózou. Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze III hodnotící orálně užívaný talaktoferrin jako doplněk k nejlepší podpůrné léčbě u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic, u nichž selhaly alespoň dva režimy léčby. Randomizované, otevřené, multicentrické klinické hodnocení III. Fáze s kombinací rituximabu, cyklofosfamidu, doxorubicinu, Velcade a prednisonu (VcR-CAP) nebo rituximabu, cyklofosfamidu, doxorubicinu, vinkristinu a prednisonu (R-CHOP) u pacientů s nově diagnostikovaným lymfomem z plášťových buněk (Mantle Cell Lymphoma), kteří nejsou vhodní k transplantaci kostní dřeně. Studie účinnosti a tolerance V0251 v dávce 1g, 2g a 4g v léčbě zánětu vestibulárního nervu. Dvojitě zaslepená, multicentrická studie se 4 paralelními větvemi, kontolovaná Stanovení protrombinového testu z kapilární krve přístrojem INRATIO 2-srovnání s koagulometry Sysmex CA-7000 a Sysmex CA-1500 Evropský registr pro ulcerózní kolitidu. Prospektivní, pozorovací, neintervenční, postmarketingový bezpečnostní dohledový program Klinické testování nového typu žaludečního balonu v léčbě obezity

STUDIE 2014 KLINIKA ONKOLOGIE A RADIOTERAPIE AKTIVNÍ NÁBOR PACIENTŮ

STUDIE 2014 KLINIKA ONKOLOGIE A RADIOTERAPIE AKTIVNÍ NÁBOR PACIENTŮ STUDIE 2014 KLINIKA ONKOLOGIE A RADIOTERAPIE AKTIVNÍ NÁBOR PACIENTŮ KARCINOM PRSU Spoluzkoušející: MUDr.Iva Slánská, MUDr.Peter Priester,MUDr.Adam Paulík Název studie : PH3-01 Studie Present Prevence recidivy

Více

3.3 KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ

3.3 KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ 3.3 KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ Epidemiologie Zhoubné nádory pankreatu se vyskytují převážně ve vyšším věku po 60. roce života, převážně u mužů. Zhoubné nádory pankreatu Incidence a mortalita v České republice

Více

Studie probíhající v Onkologickém centru FNKV Praha Karcinom prsu:

Studie probíhající v Onkologickém centru FNKV Praha Karcinom prsu: Studie probíhající v Onkologickém centru FNKV Praha Karcinom prsu: ALTTO EGF 106708 Adjuvantní biologická terapie po skončení adjuvantní chemoterapie nebo v kombinaci s ní. Studie má 4 ramena: trastuzumab

Více

Hodnocení segmentu centrové léčby z dat plátců zdravotní péče. Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU

Hodnocení segmentu centrové léčby z dat plátců zdravotní péče. Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU Hodnocení segmentu centrové léčby z dat plátců zdravotní péče Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU Realita současné české medicíny: úspěšné výsledky léčby = podstatné prodlužování doby života pacienta

Více

Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. Stav a nabídka klinických studií KHO FN Ostrava

Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. Stav a nabídka klinických studií KHO FN Ostrava Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. Stav a nabídka klinických studií KHO FN Ostrava Mnohočetný myelom Nová diagnóza Relaps AKTIVNÍ Studie EMN02 Studie Denosumab Studie CLARION AKTIVNÍ Studie ENDEAVOR Studie

Více

Indikace : karcinom prsu. Nábor : Aktivní. Počet pacientů: 0

Indikace : karcinom prsu. Nábor : Aktivní. Počet pacientů: 0 PŘEHLED AKTIVNÍCH STUDIÍ NA KLINICE ONKOLOGIE ------------------------------------------------------------------------------------------------------- KARCINOM PRSU: ------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Přednáškové, publikační a výukové aktivity Kliniky dětské neurologie za rok 2006. I. Přednášky:

Přednáškové, publikační a výukové aktivity Kliniky dětské neurologie za rok 2006. I. Přednášky: Přednáškové, publikační a výukové aktivity Kliniky dětské neurologie za rok 2006 I. Přednášky: A) Regionální akce Cyklus seminářů pro praktické lékaře Nejčastější poruchy spánku, jejich diagnostika a léčba

Více

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Historie kliniky Neurochirurgická klinika ÚVN Praha vznikla 29. října 1959. Zakladatelem kliniky byl generálmajor

Více

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN) St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Paliativní radioterapie v managementu bolesti a krvácení

Paliativní radioterapie v managementu bolesti a krvácení Paliativní radioterapie v managementu bolesti a krvácení MUDr. Ludmila Hynková, Ph.D. Klinika radiační onkologie Masarykův onkologický ústav Lékařská fakulta MU Brno Základní otázky 1. Zářit nebo nezářit?

Více

Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění

Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění Vývoj léčivých přípravků 2 Představení společnosti SOTIO je česká biotechnologická společnost vyvíjející nové léčivé přípravky zaměřené na léčbu

Více

2. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO 2011

2. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO 2011 Záštitu nad kolokviem převzaly: Evropská onkologická společnost Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Česká onkologická společnost Česká urologická společnost Česká

Více

2. ZHOUBNÝ NOVOTVAR BRONCHU A PLÍCE (C34)

2. ZHOUBNÝ NOVOTVAR BRONCHU A PLÍCE (C34) 2. ZHOUBNÝ NOVOTVAR BRONCHU A PLÍCE (C34) 2.1 Nemalobuněčný karcinom Podání chemoterapie s radikálním léčebným záměrem (průkazné prodloužení života) 2.1.1 Nádory klinického stádia IIA a IIB pokud jsou

Více

PŘEHLED KLINICKÝCH STUDIÍ DOSTUPNÝCH V ČR PRO NEMOCNÉ S MNOHOČETNÝM MYELOMEM. MUDr. Evžen Gregora Lucie Ficeková

PŘEHLED KLINICKÝCH STUDIÍ DOSTUPNÝCH V ČR PRO NEMOCNÉ S MNOHOČETNÝM MYELOMEM. MUDr. Evžen Gregora Lucie Ficeková PŘEHLED KLINICKÝCH STUDIÍ DOSTUPNÝCH V ČR PRO NEMOCNÉ S MNOHOČETNÝM MYELOMEM MUDr. Evžen Gregora Lucie Ficeková Česká myelomová skupina, Velké Bílovice, 20.4. - 21.4. 2007 AKTIVNÍ KLINICKÉ STUDIE Probíhá

Více

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem MUDr. Tomáš Büchler, PhD. Onkologické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice a Onkologická klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN, Praha XIV. Staškovy

Více

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU MUDr. Miroslava Schützová 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele 20. - 21. listopadu 2009 Karlova Studánka ČESKÁ MYELOMOVÁ

Více

Snížení rizika vzniku mozkového infarktu v průběhu karotické endarterektomie a stentingu pomocí sonotrombolýzy

Snížení rizika vzniku mozkového infarktu v průběhu karotické endarterektomie a stentingu pomocí sonotrombolýzy Snížení rizika vzniku mozkového infarktu v průběhu karotické endarterektomie a stentingu pomocí sonotrombolýzy Martin Kuliha 1, David Školoudík 1,2, Martin Roubec 1, Goldírová Andrea 1, Roman Herzig 2,

Více

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Tomáš Büchler, PhD.

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Tomáš Büchler, PhD. Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu k mezinárodní klasifikaci nemocí a s přihlédnutím k Mezinárodní klasifikaci funkčních schopností

Více

Je možné zvýšit současnou účinnost biologické léčby IBD?

Je možné zvýšit současnou účinnost biologické léčby IBD? Je možné zvýšit současnou účinnost biologické léčby IBD? Martin Bortlík Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty ISCARE a Interní klinika UVN a 1. LF UK Praha Obsah přednášky Jaká je současná situace?

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2 Poslední aktualizace 6. května 2016. Klinika Oční klinika Vyšetření, výkon Vyšetření dětského pacienta Vyšetření v makulární poradně Neurooftalmologické vyšetření Oftalmodiabetologické vyšetření Vyšetření

Více

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Helena Švábová, Andrea Žmijáková Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno Separační středisko je součástí Interní hematologické

Více

Transplantace autologní kostní dřeně (krvetvorných kmenových buněk)

Transplantace autologní kostní dřeně (krvetvorných kmenových buněk) Přehled stěžejních léčebných a výzkumných programů Interní hematologické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a FN Královské Vinohrady Interní hematologická klinika 3. LF UK v Praze a

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2 Poslední aktualizace 24. října 2016. Klinika Oční klinika Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Radiodiagnostická klinika Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky Vyšetření,

Více

KLINICKÉ STUDIE A JEJICH DOSTUPNOST U MNOHOČETN MYELOMEMU V ČR R V ROCE 2007

KLINICKÉ STUDIE A JEJICH DOSTUPNOST U MNOHOČETN MYELOMEMU V ČR R V ROCE 2007 KLINICKÉ STUDIE A JEJICH DOSTUPNOST U MNOHOČETN ETNÉHO MYELOMEMU V ČR R V ROCE 2007 MUDr. Evžen Gregora Pacientský seminář,, Lednice, 8.9. 2007 Česká myelomová skupina spolupracuje s lékaři v ČR a SR při

Více

connecting patients and science Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění

connecting patients and science Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění connecting patients and science Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění O společnosti SOTIO SOTIO je biotechnologická společnost vyvíjející nové léčivé přípravky zaměřené na léčbu nádorových

Více

VII. PROGRAM. multioborové neurochirurgickoradiodiagnosticko-rehabilitační. sympozium. Hotel Soláň / 22. 23. ledna 2016

VII. PROGRAM. multioborové neurochirurgickoradiodiagnosticko-rehabilitační. sympozium. Hotel Soláň / 22. 23. ledna 2016 Neurochirurgická klinika, Klinika léčebné rehabilitace, Radiodiagnostický ústav Fakultní nemocnice v Ostravě ve spolupráci s OS ČLK Ostrava pod záštitou doc. MUDr. Davida Feltla,Ph.D.,MBA ředitele Fakultní

Více

Intravenózní trombolýza mezi hodinou

Intravenózní trombolýza mezi hodinou Intravenózní trombolýza mezi 3 4.5 hodinou J. Neumann, J. Pouzar, J.Kubík, J. Macko, P. Bodnárová, M. Hošek, M. Zdvořilá, H. Rytířová Neurologické oddělení Nemocnice Chomutov o.z., KZ a.s. Seminář, 26.10.2010,

Více

RENIS - Votrient. Klinický registr pacientů s renálním karcinomem. Stav registru k datu 26. 3. 2012

RENIS - Votrient. Klinický registr pacientů s renálním karcinomem. Stav registru k datu 26. 3. 2012 RENIS - Votrient Klinický registr pacientů s renálním karcinomem Stav registru k datu 26. 3. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr Brabec Mgr. Zbyněk

Více

1. EPIDEMIOLOGIE ZHOUBNÉHO NOVOTVARU MOČOVÉHO MĚCHÝŘE (C67) V ČESKÉ REPUBLICE - AKTUÁLNÍ STAV 12

1. EPIDEMIOLOGIE ZHOUBNÉHO NOVOTVARU MOČOVÉHO MĚCHÝŘE (C67) V ČESKÉ REPUBLICE - AKTUÁLNÍ STAV 12 OBSAH KARCINOM MOČOVĚHO MĚCHÝŘE I 1. EPIDEMIOLOGIE ZHOUBNÉHO NOVOTVARU MOČOVÉHO MĚCHÝŘE (C67) V ČESKÉ REPUBLICE - AKTUÁLNÍ STAV 12 2. DIAGNOSTIKA A SLEDOVÁNI PACIENTŮ S TUMORY MĚCHÝŘE SYSTÉMEM EVIS EXERA

Více

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7.

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7. Obor 1. Intenzivní péče v pediatrii OM 1, 2 a vzdělávacího od 1.8.2012 do 1.7.2017 min. 4 kreditů za ( 8 vyhlášky č. /2011 Sb.) 2. Ošetřovatelská péče v pediatrii OM 1 vzdělávacího od 1..2012 do 0.4.2017,

Více

Zkušenosti s aplikací protonové terapie. MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D. PTC Praha

Zkušenosti s aplikací protonové terapie. MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D. PTC Praha Zkušenosti s aplikací protonové terapie MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D. PTC Praha Protonová terapie - východiska Protonová radioterapie je formou léčby ionizujícím zářením Ionizující záření lze použít k destrukci

Více

2. ZHOUBNÝ NOVOTVAR BRONCHU A PLÍCE (C34)

2. ZHOUBNÝ NOVOTVAR BRONCHU A PLÍCE (C34) 2. ZHOUBNÝ NOVOTVAR BRONCHU A PLÍCE (C34) 2.1 Nemalobuněčný karcinom 1. linie: 2.1.1 Nádory klinického stadia IIA a IIB pokud jsou kontraindikace chirurgické léčby. U těchto nemocných se chemoterapie kombinuje

Více

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Urbánek L., Kratochvílová J., Žák J. I. chirurgická klinika Oddělení hygieny a epidemiologie Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Klostridiová kolitida

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Klinika Číslo protokolu Název studie CZ Hlavní zkoušející

Klinika Číslo protokolu Název studie CZ Hlavní zkoušející Číslo protokolu Název studie CZ Hlavní zkoušející Chirurgická klinika IC-01-02-02-007 Implantace buněk odvozených z kosterní svaloviny pro léčbu inkontinence stolice: multicentrické, randomizované, dvojitě

Více

Ječmínková R., Ječmínek V., Jelen S., Foldyna J.; Bílek, J. Masivní transfúzní protokol a co dál?

Ječmínková R., Ječmínek V., Jelen S., Foldyna J.; Bílek, J. Masivní transfúzní protokol a co dál? Ječmínková R., Ječmínek V., Jelen S., Foldyna J.; Bílek, J. Masivní transfúzní protokol a co dál? Život ohrožující krvácení - ŽOK 2.nejčastější příčina úmrtí u těžkých traumat Vedoucí příčina potencionálně

Více

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Historie: Onkologické oddělení bylo otevřeno v nemocnici Na Královských Vinohradech již v roce 1949 a později se stalo součástí Radiologické kliniky

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Projekt CZ.1.06/3.2.01/08.07653 Modernizace a obnova přístrojového vybavení iktového centra KZ v Chomutově byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Více

Klinická hodnocení s náborem pacientů

Klinická hodnocení s náborem pacientů Klinická hodnocení s náborem pacientů Dg. Název studie Léčebná ramena MM Panorama 3 Panobinostat, Bortezomib, Dexamethasone AGMT EMN-13 Ixazomib, Thalidomid, Dexamethasone R/R PCYC-1138 Ibrutinib, Pomalidomid,

Více

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11.

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. listopadu 2013 Personalizovaná vs standardní péče Cílená léčba Spojení diagnostiky

Více

Nádorová. onemocnění plic ONKOLOGIE IVANA PÁLKOVÁ JANA SKŘIČKOVÁ

Nádorová. onemocnění plic ONKOLOGIE IVANA PÁLKOVÁ JANA SKŘIČKOVÁ ONKOLOGIE Nádorová onemocnění plic Každá epocha lidských dějin má své dominující nemoci. V minulém století to byla, vedle civilizačních chorob, především nádorová onemocnění. Změnu nelze očekávat ani ve

Více

Vysokodávková chemoterapie a autologní transplantace krvetvorných buněk

Vysokodávková chemoterapie a autologní transplantace krvetvorných buněk Vysokodávková chemoterapie a autologní transplantace krvetvorných buněk Vladimír Maisnar II. interní klinika OKH FN a LF UK Hradec Králové Seminář pro pacienty s MM Lednice, září 2005 Česká myelomová skupina

Více

Léčba DLBCL s nízkým rizikem

Léčba DLBCL s nízkým rizikem Léčba DLBCL s nízkým rizikem Jan Hudeček Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Martin Lymfómové fórum 2014 Bratislava, 21. 23. 3. 2014 Difuzní velkobuněčný B-lymfom (DLBCL) heterogenní skupina

Více

Epidemiologie Z celkového výskytu bronchogenního karcinomu představuje malobuněčný karcinom 20-25%.

Epidemiologie Z celkového výskytu bronchogenního karcinomu představuje malobuněčný karcinom 20-25%. 2.2. bronchogenní karcinom Epidemiologie Z celkového výskytu bronchogenního karcinomu představuje malobuněčný karcinom 20-25%. Biologické chování Malobuněnčný bronchogenní karcinom se svým biologickým

Více

Zkušenosti z chirurgickou léčbou karcinomu prostaty. Broďák M. Urologická klinika LFUK a FN Hradec Králové

Zkušenosti z chirurgickou léčbou karcinomu prostaty. Broďák M. Urologická klinika LFUK a FN Hradec Králové Zkušenosti z chirurgickou léčbou karcinomu prostaty Broďák M. Urologická klinika LFUK a FN Hradec Králové www.urologie-hk.cz Úvod Nejčastější zhoubný nádor u mužů (mimo nádorů kůže) Narůstající incidence,

Více

Přehled výzkumných aktivit

Přehled výzkumných aktivit Přehled výzkumných aktivit ROK 2004 Lenka Zahradová Laboratoř experimentální hematologie a buněčné imunoterapie Oddělení klinické hematologie FNB Bohunice Přednosta: prof. MUDr. M. Penka, CSc. Oddělení

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

connecting patients and science Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění

connecting patients and science Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění connecting patients and science Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění O společnosti SOTIO SOTIO je biotechnologická společnost vyvíjející nové léčivé přípravky zaměřené na léčbu nádorových

Více

Koloidy v kardioanestezii CON. T. Kotulák Klinika anestezie a resuscitace, IKEM, Praha a 1. LF UK a VFN, Praha

Koloidy v kardioanestezii CON. T. Kotulák Klinika anestezie a resuscitace, IKEM, Praha a 1. LF UK a VFN, Praha Koloidy v kardioanestezii CON T. Kotulák Klinika anestezie a resuscitace, IKEM, Praha a 1. LF UK a VFN, Praha strategie tekutinové terapie cíle tekutinové terapie: udržení adekvátního perfuzního tlaku

Více

20. ZHOUBNÉ NOVOTVARY HLAVY A KRKU (C00-14, C30-32)

20. ZHOUBNÉ NOVOTVARY HLAVY A KRKU (C00-14, C30-32) 20. ZHOUBNÉ NOVOTVARY HLAVY A KRKU (C00-14, C30-32) Léčba nádorů hlavy a krku je velmi komplexní. Volba léčebné strategie závisí na lokalizaci primárního nádoru a jeho histologickém typu, přítomnosti regionálních

Více

Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé

Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé 1) Onkologické centrum FNKV Úvod: v zájmu zlepšení prevence, diagnostiky a komplexní terapie onkologicky nemocných se zhoubnými nádory ve

Více

Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU

Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU Porovnání 2 metod léčby úrazového měkotkáňového defektu v rámci otevřené zlomeniny u skupiny pacientů primárně léčených

Více

MUŽI ŽENY CELKEM abs. na 100 000 abs. na 100 000 abs. na 100 000 C34 incidence 4660 93,0 1632 31,0 6292 62,0 mortalita 3907 78,0 1272 24,0 5179 50,0

MUŽI ŽENY CELKEM abs. na 100 000 abs. na 100 000 abs. na 100 000 C34 incidence 4660 93,0 1632 31,0 6292 62,0 mortalita 3907 78,0 1272 24,0 5179 50,0 2.1. Nemalobuněčný bronchogenní karcinom Epidemiologie Zhoubné nádory plic jsou ve vyspělých zemích světa jednou z nejvýznamnějších skupin nádorových onemocnění. V našich podmínkách jsou ZN plic u mužů

Více

Molekulární podstata personalizované protinádorové léčby. Kopecký O. Lukešová Š.

Molekulární podstata personalizované protinádorové léčby. Kopecký O. Lukešová Š. Molekulární podstata personalizované protinádorové léčby Kopecký O. Lukešová Š. Ostrava 9.2.2017 Léčebné modality nádorových onemocnění: - chirurgická léčba (radikalita výkonu) - radioterapie - chemoterapie

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více

Nová diagnóza = Studiová indikace. První relaps = Studiová indikace

Nová diagnóza = Studiová indikace. První relaps = Studiová indikace Velcade dostupné léčebné protokoly Nová diagnóza = Studiová indikace První relaps = Studiová indikace C M G Velcade dostupné léčebné protokoly Nová diagnóza = Studiová indikace První relaps = Studiová

Více

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Pavel Klener ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Galén Autor prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. I. interní klinika klinika hematologie 1. LF UK a VFN, Praha Recenzenti MUDr. Eva Helmichová, CSc. Homolka Premium Care

Více

Remifentanil a poporodní adaptace novorozence. Petr Štourač KARIM LF MU a FN Brno

Remifentanil a poporodní adaptace novorozence. Petr Štourač KARIM LF MU a FN Brno Remifentanil a poporodní adaptace novorozence Petr Štourač KARIM LF MU a FN Brno Souhrn Remifentanil a novorozenecký outcome PubMed.org Novorozenecký outcome a opioidy Remifentanil a vliv na poporodní

Více

Režimy s nízkým rizikem FN riziko do 10 % Režimy se středním rizikem FN riziko 10 19% Režimy s vysokým rizikem FN riziko 20 a více procent

Režimy s nízkým rizikem FN riziko do 10 % Režimy se středním rizikem FN riziko 10 19% Režimy s vysokým rizikem FN riziko 20 a více procent Portál DIOS verze II Druhá verze portálu DIOS a jeho elektronické knihovny chemorežimů přináší nové informace a nové nástroje týkající se problematiky toxicity chemoterapie. Jde především o problematiku

Více

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní zahájení... 3 09:00 10:30 State of Art v onkologii... 3

Více

Standard. Zhoubné nádory pankreatu Incidence a mortalita v České republice (2014) ZN slinivky břišní MUŽI ŽENY CELKEM

Standard. Zhoubné nádory pankreatu Incidence a mortalita v České republice (2014) ZN slinivky břišní MUŽI ŽENY CELKEM /7. Epidemiologie: Karcinom slinivky břišní je celosvětově čtvrtou nejčastější příčinou úmrtí na nádorové onemocnění a Česká republika je druhou zemí s nejvyšší incidencí tohoto onemocnění. Incidence karcinomu

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu Obezita v evropském kontextu Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu OBEZITA CELOSVĚTOVÁ EPIDEMIE NA PŘELOMU TISÍCILETÍ 312 milionů lidí na světě je obézních a 1,3 miliardy lidí

Více

CMG LÉČBA RELAPSU, NOVÉ LÉKY, KLINICKÉ STUDIE. MUDr. Miroslava Schützová. Poděbrady 11. září 2010. Hemato-onkologické odd. FN Plzeň NADAČNÍ FOND

CMG LÉČBA RELAPSU, NOVÉ LÉKY, KLINICKÉ STUDIE. MUDr. Miroslava Schützová. Poděbrady 11. září 2010. Hemato-onkologické odd. FN Plzeň NADAČNÍ FOND LÉČBA RELAPSU, NOVÉ LÉKY, KLINICKÉ STUDIE MUDr. Miroslava Schützová Hemato-onkologické odd. FN Plzeň Poděbrady 11. září 2010 ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA CZECH CMG M Y E L O M A NADAČNÍ FOND GROUP Česká myelomová

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: STUDIJNÍ OBOR: FORMA STUDIA: PŘEDMĚT: Ošetřovatelství 53-41-B Všeobecná sestra R009 Kombinovaná SPECIÁLNÍ INTERNÍ

Více

Přípravek Avastin se společně s jinými protinádorovými léčivými přípravky používá u dospělých k léčbě těchto typů rakoviny:

Přípravek Avastin se společně s jinými protinádorovými léčivými přípravky používá u dospělých k léčbě těchto typů rakoviny: EMA/175824/2015 EMEA/H/C/000582 Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost bevacizumabum Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment Report, EPAR) pro přípravek.

Více

AKTIVNÍ KLINICKÉ STUDIE V ČESKÉ REPUBLICE

AKTIVNÍ KLINICKÉ STUDIE V ČESKÉ REPUBLICE AKTIVNÍ KLINICKÉ STUDIE V ČESKÉ REPUBLICE MUDr. Evžen Gregora XI. workshop Mnohočetný myelom, Mikulov, 26. 27. 4. 2013 Historie léčby MM 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960

Více

BARIATRIČTÍ PACIENTI A ÚSKALÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE. Fakultní nemocnice Plzeň KARIM Petra Kulhánková Vanda Tomášková

BARIATRIČTÍ PACIENTI A ÚSKALÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE. Fakultní nemocnice Plzeň KARIM Petra Kulhánková Vanda Tomášková BARIATRIČTÍ PACIENTI A ÚSKALÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE Fakultní nemocnice Plzeň KARIM Petra Kulhánková Vanda Tomášková OBEZITA Globální epidemie (WHO) Není jen estetický problém Chorobný stav spojený se zvýšenou

Více

ŽIVOTOPIS. Marcela Tomíšková, MUDr., rozená Šusteková. Bydliště: Brno, Vavřinecká 32, Brno, psč 634 00. tuberkulózy

ŽIVOTOPIS. Marcela Tomíšková, MUDr., rozená Šusteková. Bydliště: Brno, Vavřinecká 32, Brno, psč 634 00. tuberkulózy ŽIVOTOPIS Jméno a příjmení: Narozena: Marcela Tomíšková, MUDr., rozená Šusteková 8.5.1958 v Chrudimi Rodné číslo: 585508/2222 Bydliště: Brno, Vavřinecká 32, Brno, psč 634 00 Rodinný stav: Povolání: Současné

Více

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Druhá anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům 26. 27. leden 2012 Clarion Congress Hotel Prague****

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň Ing. Jaroslava Kunová Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

Hluboká mozková s-mulace: nemotorické aspekty (PN, AN)

Hluboká mozková s-mulace: nemotorické aspekty (PN, AN) Hluboká mozková s-mulace: nemotorické aspekty (PN, AN) Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze DBS a Parkinsonova nemoc

Více

Nejnovější metody léčby karcinomu prostaty

Nejnovější metody léčby karcinomu prostaty Nejnovější metody léčby karcinomu prostaty FN a LFUK HRADEC KRÁLOVÉ Josef Košna Urologická klinika FN a LFUK Hradec Králové Úvod Nádor prostaty je druhým nejčastějším nádorem u mužů po kožních nádorech

Více

Trombolytická léčba akutních iktů v ČR. Škoda O., Neurologické oddělení, Nemocnice Jihlava, Cerebrovaskulární sekce ČNS JEP

Trombolytická léčba akutních iktů v ČR. Škoda O., Neurologické oddělení, Nemocnice Jihlava, Cerebrovaskulární sekce ČNS JEP Trombolytická léčba akutních iktů v ČR Škoda O., Neurologické oddělení, Nemocnice Jihlava, Cerebrovaskulární sekce ČNS JEP Rozdělení CMP dle etiologie CMP (iktus, Stroke ) - heterogenní skupina onemocnění,

Více

STRUKTURA REGISTRU MPM

STRUKTURA REGISTRU MPM STRUKTURA REGISTRU MPM 1. Vstupní parametry 1. Kouření (výběr) 1. Kuřák 2. Bývalý kuřák (rok před stanovením DG - dle WHO) 3. Nekuřák 4. Neuvedeno 2. Výška [cm] (reálné číslo) 3. Hmotnost pacienta v době

Více

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., Mráček M., Levý M. Chirurgická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze přednosta Doc. MUDr. V. Visokai,

Více

ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE

ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE 1 ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE C 15% Th 70% L a S 15% 2 POKROKY V LÉČBĚ PÁTEŘNÍCH METASTÁZ Meta ca tlustého střeva v těle L3 a L4 3 POKROKY V LÉČBĚ PÁTEŘNÍCH METASTÁZ Exstirpace metastázy

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. Stav a nabídka klinických studií KHO FN Ostrava

Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. Stav a nabídka klinických studií KHO FN Ostrava Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. Stav a nabídka klinických studií KHO FN Ostrava CLL Nová diagnóza AKTIVNÍ s náborem pacientů CLL - Wallaman Relaps AKTIVNÍ s náborem pacientů CLL - MURANO Chronická lymfocytární

Více

M ASARYKŮ V ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, Brno

M ASARYKŮ V ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, Brno PET. PET / CT, PET Centrum, Cyklotron Pozitronová emisní tomografie ( PET ) je neinvazivní vyšetřovací metoda nukleární medicíny založená na detekci záření z radiofarmaka podaného pacientovi.nejčastěji

Více

Klinická studie CMG 2008

Klinická studie CMG 2008 Klinická studie 2008 Marta Krejčí Interní hematoonkologická klinika FN Brno Název 2008 Multicentrická randomizovaná klinická studie fáze f 3 srovnávaj vající účinnost a bezpečnost kombinované chemoterapie

Více

Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV

Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV Úvod: v zájmu zlepšení prevence, diagnostiky a komplexní terapie onkologicky nemocných se zhoubnými nádory ve FNKV je nutno zlepšit koordinaci všech odborností,

Více

Centrum podpůrné a paliativní péče VFN Praha

Centrum podpůrné a paliativní péče VFN Praha Centrum podpůrné a paliativní péče VFN Praha výsledky prvního roku práce Kopecký, Rusinová, Čepelíková, Kadlecová, Kusová, Strížová, Matějková, Červenková paliativni.pece@vfn.cz Konziliární tým Edukační

Více

PŘEHLED KLINICKÝCH STUDIÍ U MNOHOČETN ETNÉHO MYELOMU. MUDr. Evžen Gregora

PŘEHLED KLINICKÝCH STUDIÍ U MNOHOČETN ETNÉHO MYELOMU. MUDr. Evžen Gregora PŘEHLED KLINICKÝCH STUDIÍ U MNOHOČETN ETNÉHO MYELOMU V ČESKÉ REPUBLICE MUDr. Evžen Gregora VI. národnn rodní workshop Mnohočetný myelom, Velké Bílovice, 17. 19.4. 2008 KLINICKÉ STUDIE S UKONČENÝM NÁBOREM

Více

Typické nutriční nežádoucí účinky onkologické léčby. Petra Holečková

Typické nutriční nežádoucí účinky onkologické léčby. Petra Holečková Typické nutriční nežádoucí účinky onkologické léčby Petra Holečková Onkologický pacient Modality onkologické léčby Lokální Chirurgická léčba Radioterapie Systémová Chemoterapie Hormonální léčba Cílená

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

22. ZHOUBNÝ NOVOTVAR MOČOVÉHO MĚCHÝŘE (C67)

22. ZHOUBNÝ NOVOTVAR MOČOVÉHO MĚCHÝŘE (C67) 22. ZHOUBNÝ NOVOTVAR MOČOVÉHO MĚCHÝŘE (C67) 22.1 Stadium 0a (TaN0M0), stadium I (T1N0M0) 22.1.1 Základem léčby je transuretrální resekce (TUR). Doporučována je jednorázová intravezikální aplikace chemoterapeutika

Více

Biologická léčba nemalobuněčného karcinomu plic

Biologická léčba nemalobuněčného karcinomu plic 292 Biologická léčba nemalobuněčného karcinomu plic Petr Zatloukal Klinika pneumologie a hrudní chirurgie, 3. LF UK Praha a FN Na Bulovce Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha Léčba

Více

Nano World Cancer Day 2014

Nano World Cancer Day 2014 31. ledna 2014 Celoevropská akce ETPN pořádaná současně ve 13 členských zemích Evropské unie Rakousko (Štýrský Hradec), Česká republika (Praha), Finsko (Helsinky), Francie (Paříž), Německo (Erlangen),

Více

Protokol pro léčbu karcinomu močového měchýře

Protokol pro léčbu karcinomu močového měchýře 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 5 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu karcinomu močového měchýře

Více

Budoucnost onkoprevence neznamená pouze screening

Budoucnost onkoprevence neznamená pouze screening Mozkoň obecná Cerebrea vulgaris (strom poznání? Kniha I, Genesis ) prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Budoucnost onkoprevence neznamená pouze screening zdravé příklady smyslu prevence pro veřejnost ( i zdravotníky)

Více

MANAGEMENT SRDEČNÍHO SELHÁNÍ V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIKY

MANAGEMENT SRDEČNÍHO SELHÁNÍ V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIKY MANAGEMENT SRDEČNÍHO SELHÁNÍ V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIKY Jana Skoupá Česká farmako-ekonomická společnost Praha. 26.2.2016 Vývoj počtu hospitalizací na interních odděleních: všechny hospitalizace vs. srdeční

Více

Nová posila cílené léčby metastatického HER2+ karcinomu prsu pertuzumab

Nová posila cílené léčby metastatického HER2+ karcinomu prsu pertuzumab Nová posila cílené léčby metastatického HER2+ karcinomu prsu pertuzumab Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc. Onkologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha Souhrn Tesařová P. Nová posila cílené léčby metastatického

Více

Účinnost tocilizumabu v léčbě nemocných s revmatoidní artritidou po selhání léčby blokátory TNFα studie RADIATE

Účinnost tocilizumabu v léčbě nemocných s revmatoidní artritidou po selhání léčby blokátory TNFα studie RADIATE Účinnost tocilizumabu v léčbě nemocných s revmatoidní artritidou po selhání léčby blokátory TNFα studie RADIATE MUDr. Heřman Mann Revmatologický ústav Praha Otázka: Je léčba tocilizumabem (TCZ) účinná

Více

Zhoubné nádory pankreatu se vyskytují převážně ve vyšším věku po 60. roce života, převážně u mužů.

Zhoubné nádory pankreatu se vyskytují převážně ve vyšším věku po 60. roce života, převážně u mužů. 3.3 KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ EPIDEMIOLOGIE Zhoubné nádory pankreatu se vyskytují převážně ve vyšším věku po 60. roce života, převážně u mužů. Zhoubné nádory pankreatu Incidence a mortalita v České republice

Více