Rok zahájení Kód studie Investigátor Pracoviště Název studie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rok zahájení Kód studie Investigátor Pracoviště Název studie"

Transkript

1 Rok zahájení Kód studie Investigátor Pracoviště Název studie ;; /// MUDr. Tomáš Hrbáč Neurochirurgická klinika 2008 TULEP 1 MUDr. Michal Bar, Ph.D Neurologická klinika 2008 CORONARY MUDr. Radim Brát, Ph.D Kardiochirurgické centrum 2008 /// MUDr. Radomír Hodan Klinika ÚČOCH 2008 /// MUDr. Adriana Němcová Klinika dětského lékařství MUDr. Jan Krhut, Ph.D Urologické oddělení 2008 XM22-02-INT MUDr. David Feltl, Ph.D Onkologická klinika 2008 AMR PH GL 2007 CL 001 MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D TRN klinika 2008 PMR-EC-1210 MUDr. Jarmila Dědochová Interní klinika 2008 CFTY720D2301E1 MUDr. Olga Zapletalová Neurologická klinika Aplikace léčiva ACNU 50mg (Nimustinhydrochlorid) k lokální chemoterapii maligních mozkových gliomů Transdermánlí použití Lisuridu u časné Parkinsonovy choroby: Dvojitě slepá, náhodně rozdělená studie, kontrolovaná placebem a pramipexolem, ke zhodnocení účinnosti a bezpečnosti Lisuridu TTS. CABG Off or On Pump Revascularization Study (CORONARY) Lokální aplikace analgetika (metamizolu) do extrakční rány (studentská práce) Klinická, placebem kontrolovaná studie vlivu antioxidantu lykopenu na stupeň oxidačního stresu u chronických a zánětlivých onemocnění A Multicenter, Double-Blind, Ramdomized, Placebo- Controlled, Parallel - Group Stady of the Safety and Efficacy of a Single Treatment with Two Dose Levels of BOTOX ( Botulinum Toxin Type A ) Purified Neurotoxin Comlex Followed by Repeat Treatment with BOTOX in Patientes with Urinary Incontinence Due to Neurogenetic Detrusor Overactivity Dose-finding of a fixed dose XM22 in patients with breast cancer receiving 4 cycles of chemotherapy versus 6mg Neulasta. A multinational, multicentre, randomised, doublebling, controlled study A Randomized, Open_Label, Multinational Phase 3 Trial CompaRING Amrubicin Versus Topotecan in Patientes With Extensive or Limited and Sensitive or Refractory Small Cell Lung Cancer After Failure of First-Line Chemotherapy A multicenter, four arm, randomized, open label clinical stady investigating optimized dosing in a Profgal / Advagraf - based immunosuppressive regimen in kidney transplant subject An extension of the 24-month, double-blind, randomized, multicenter, placebo-controlled, parallel-groub stady comparing afficacy safety of FTY mg and 0.5mg administered orally once daily versus placebo in patients with relapsing- remitting multiple sclerosis

2 2008 /// MUDr. Pavel Klvaňa Interní klinika A Multicenter, Randomized, Double-Blind, Pacebo- Controlled Stady to Evaluate the Safety, Tolerability, and Efficacy of AVONEX in Subject with Moderate to Severe Ulcerative Colitis Txice-daily oral direct trombin inhibitor dabigatran etexilate in the long-term prevention of recurrent symptomatic venous trombo-embolism in patients with symptomatic deep-vein trombossis or pulmonary embolism.re-sonate UC201 MUDr. Petr Matoška Interní klinika 2008 /// MUDr. Zdeněk Cichý Ortopedické oddělení Vliv operačního stresu u pacientůs TEP kyčle 2008 BC01-06 MUDr. David Feltl, Ph.D Onkologická klinika A Double-Blind, Randomized, Repeat-Dose, Phase III, Multicentre Stady of Alpharadin (tm) for the Treatment of Hormone-Refractory Prostate Patientes with Skeletal Metastases CL-046 MUDr. Jan Krhut, Ph.D Urologické oddělení 2008 P04736 MUDr. Roman Štípal, CSc. Interní klinika 2008 M MUDr. Pavel Klvaňa Interní klinika CL-049 MUDr. Jan Krhut, Ph.D Urologické oddělení 2008 XIB55 MUDr. David Feltl,PhD Onkologická klinika 2008 E2090-E MUDr. Michal Bar, Ph.D Neurologická klinika A Randomized, Double-Blind, Parallel Group, Placebo and Active Controlled, Multi-center Stady to Assess the Efficacy and safety of the Beta-3 Agonist YM178 (50 mg qd and 100 mg qd ) in Subjects with Symptoms of Overactive Bladder. A multicenter, randomized, Double-Blind, Placebo- Controlled Stady to Evaluate the Safety and Efficacy of SCH in Addition to Standard of Care in Subjects with Acute Coronary Syndrome Trombin Receptor Antagonist for Clinical Event Reduction in Acute Coronary Syndrome (TRA.CER) A multicenter, Open Label Study of the Human Anti-TNF Monoclonal Antibody Adalimumab to Evaluate the Long Term Safety and Tolerability of repeated Administration of Adalimumab in Subjects with Ulcerative colitis A Randomized, Double-Blind, Parallel Group, Placebo and Active Controlled, Multi-center Stady to Assess the Efficacy and safety of the Beta-3 Agonist YM178 (50 mg qd and 100 mg qd ) in Subjects with Symptoms of Overactive Bladder Neoadjuvantní radioterapie technikou simuntánního integrovaného boostu (SIB ) s konkomitantním podáním capecitabinu studie fáze I / II A randomized, multi-centre, double-blind study, to compare the efficacy and safety of zonisamide and carbamazepine as monotherapy in newly diagnosed partial epilepsy

3 2008 V S-001 MUDr. Michal Bar, PhD Neurologická klinika 2008 WA21493/ACT4422g MUDr. Ivana Woznicová Neurologická klinika 2008 /// MUDr. Václav Procházka, Ph.D., MSc. Ústav radiodiagnostický A MUDr. Ivana Vejrová Oddělení kožní MUDr. Ondřej Šimetka Porodnicko-gynekologická klinika 2008 /// MUDr. Jitka Svobodová, Ph.D Psychiatrické oddělení 2008 CFTY720D2306 MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D. Neurologická klinika 2008 GWSP0604 MUDr. Olga Zapletalová Neurologická klinika A Phase IIa, Multi-Centre Study to evaluate the Safety an Efficacy of V10153 in Ischeamic Stroke Phase II, Multicenter, randomized, parallel-group, partially blinded, placebo and Avonex controlled dose finding study to evaluate the efficacy as measured by brain MRI lesions, and safety of 2 dose regimens of ocrelizumab in patients with RRMS. Aplikace autologního transferu kmenových buněk ( BMSC Bone Marrow Stem Cells ) metodou negativní separace centrifugací přístrojem Harvest technology, k léčbě chronické kritické končetinové ischemie, v orthopedických a jiných indikacích A Randomized, Double-blind Trial Assessing the Efficacy and Safety of Etanercept 50 mg Twice Weekly and Etanercept 50 mg for the Treatment of Moderate to Severe Psoriasis A PRIORI: A Prospective Data Audit from patients Treated with Aranesp Duo the Chemotherapy Induced Anaemia Amgen Protocol Number Sledování klinické účinnosti léčiv Subutex 2mg a Suboxon 2/0.5 mg při medikované detoxikaci pacientů závislých na heroinu. A double-blind, randomized, multicenter, placebo-controlled, parallel-group study comparing the efficacy and safety of 1,25mg FTY720 administered orally once daily versus placebo inpatients with primary progressive multiple sclerosis A two-phase Phase 3 study of the safety and efficacy of Sativex, in the symptomatic relief of spasticity in subjects with spasticity due to multiple sclerosis: Phase A single blind response assessment; Phase B double blind, randomised, placebo controlled, parallel group study EFC6520 MUDr. Tomáš Posolda Oddělení operačních sálů A Multinational, Multicenter, Randomized, Double Blind Study comparing the Efficacy and Safety of AVE5026 with enoxaparin for the Prevention of Venous Thromboembolism in Patients Undergoing Major Abdominal Surgery 2008 SN GS MUDr. Vlasta Janštová Klinika dětského lékařství Výzkum genů ovlivňujících rychlost růstu

4 2008 /// MUDr. Václav Procházka, Ph.D., MSc. Ústav radiodiagnostický 2008 EFC10572 MUDr. Petr Matoška Interní klinika 2008 CASA MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D. TRN klinika 2008 /// MUDr. Evžen Machytka Interní klinika 2008 EFC10531 MUDr. Ivana Woznicová Neurologická klinika 2008 A MUDr. Jana Černá Klinika dětského lékařství 2008 BMSC MUDr. Petr Mašek, CSc. Oční klinika 2008 CV MUDr. Petr Matoška Interní klinika 2008 A MUDr. Jan Jahoda ARK klinika 2008 AP MUDr. Libor Ševčík, Ph.D. Porodnicko-gynekologická klinika Žádost o schválení metody transplantace autologních kmenových buněk kostní dřeně (Adult Bone Marrow Stem Cells) u pacientů s mišním poraněním (transverzální míšní lézí). A multinational, multicenter, randomized, double-blind study comparing the efficacy an safety of AVE5026 with enoxaparin for the primary prevention of venous thromboembolism in acutely ill medical patientes with restricted mobility A Phase III, randomized, double-blind, placebo-controlled multi-center study of CASA404 in combination with paclitaxel and carboplatin as first-line treatment for locally advanced or metastatic ( stage IIIb/IV ) non.smoll cell lung cancer (NSCLC) Human clinical trial of effectiveness and safety of new generation adjustable intragastric ballon in treatment of obesity. A multi-center double blind parallel group placebo controlled study of the efficacy and safety of teriflunomide in patients with relapsing multiple sclerosis using interferonbeta 1a ( Rebif ) as an open-label rater-blind calibrator Dvouleté multicentrické randomisované klinické hodnocení se dvěma léčebnými skupinami podávání Genotropinu velmi mladým dětem s menší porodní délkou, než by odpovídala gestačnímu věku: časný růst a psychomotorický vývoj (EGN). Retrobulbární/parabulbární transplantace autologních kmenových buněk (BMSC). A Safety and Efficacy Trial Evaluating the Use of Apixaban in the Treatment of Symptomatic Deep Vein Trombosis and Pulmonary Embolism Open-label, non-comparative, study od intravenous anidulafungin, followed optionally by oral voriconazole or fluconazole therapy, for treatment of documented candidemia ú invasive candidiasis in intensive care unit patient populations Randomizované klinické hodnocení fáze II hodnotící deforolimus (AP23573) ve srovnání s progestinem u dospělých žen s karcinomem endometria po první linii léčby.

5 Ústav radiodiagnostický 2008 /// MUDr. Václav Procházka, Ph.D., MSc CV MUDr. Petr Matoška Interní klinika 2008 A MUDr. Jan Jahoda ARK klinika Kombinovaná radikální extirpace a sekvenční intraarteriální chemoterapie (Carboplatinum -TEVA) plus bevacizumab (Avastin-Roche) v léčbě Rekurentního Maligního Glioblastomu monitorované peroperační 5- ALA fluorescencí, volumovou CT-perfuzí a DWI/SWI- MRI zobrazením. A Safety and Efficacy Trial Evaluating the Use of Apixaban in the Treatment of Symptomatic Deep Vein Trombosis and Pulmonary Embolism Open-label, non-comparative, study od intravenous anidulafungin, followed optionally by oral voriconazole or fluconazole therapy, for treatment of documented candidemia ú invasive candidiasis in intensive care unit patient populations 2008 CAEB071A2206 Doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc. Interní klinika 2008 /// MUDr. Otakar Kraft, Ph.D Klinika nukleární medicíny Letecium /// MUDr. Lubomír Martínek, Ph.D Chirurgická klinika A 12-month, open-label, randomized, multicenter, sequential cohort, dose finding study to evaluate the efficacy, safety an tolerability of oral AEB071 versus Neoral, in combinational with Certican, Simulect and corticosteroids in do nevo adult renal transplant recipients.. Částečně vstřebatelná síťka a připevnění síťky tkáňovým lepidlem při laparoskopické operaci 2008 /// MUDr. Ivo Valkovský Interní klinika Retrospektivná analýza dat z choboropisů a jejich porovnání 2008 ARG098-CL-001 MUDr. Jana Rolová Interní klinika Dose escalation study of a single intra-articular administration of ARG098 to the target knee in patients with rheuma toid arthritis HOLLT MUDr. Roman Madeja Traumatologické centrum Studie vlivu hyperbarické oxygenoterapie (dále HBO) na prognózu pacientů trpících traumatem otevřenou zlomeninou bérce 2008 BH21260 MUDr. Ivo Valkovský Interní klinika A randomized, controlled, open-label, multi-centre, parallelgroup study to assess all-case mortality and cardiovascular morbidity in patients with chronic kidney disease on dialysis and those not on renal replacement therapy under treatment with MICERA or reference ESAs

6 MUDr.Vantuchová Yvetta, Ph.D. Kožní oddělení A double- blind, randomized, placebo-controlled phase III study to assess the efficacy of recmage-a3 + AS15 ASCI as adjuvant therapy in patients with MAGE-A3-positive resected melanomastudie fáze III hodnotící prospěšnost nového druhu protinádorové léčby u vhodných pacientů s melanomem po odstranění jejich nádorů CR-IBD-1-08 MUDr. Pavel Klvaňa Interní klinika A double- blind, randomized, placebo and mesalazine controlled phase II study to explore the safety and activity of dersalazine in patients with mild to moderate active colitis 2008 B MUDr. Jaromir Roubec, Ph.D, TRN klinika A rondomized, multicenter phase II study to explore whether boimarkers correlate with treatment outcome in chemonaive patients with advaced or recurrent non-squamous nonsmall cell lung cancer, who recieve treatment with bevacuzumab ( at a dose of either 7,5 mg/kg or 15 mg/kg )in addition to carboplatin-based chemotherapy (gemcitabine or paclitaxel) /// MUDr. Václav Procházka, Ph.D., MSc. Ústav radiodiagnostický transplantace kmenových buněk u dítěte - aktutní případ 2008 EFC10342 MUDr. Jan Káňa Ortopedické oddělení A multinational, multicenter, randomized, double-blind study comparing the efficacy and safety of AVE5026 with enoxaparin for the prevention of venous thromboembolism in patientns undergoing elective total hip replecement surgery 2008 EFC10571 MUDr. Jan Káňa Ortopedické oddělení A multinational, multicenter, randomized, double-blind study comparing the efficacy and safety of AVE5026 with enoxaparin for the prevention of venous thromboembolism in patientns undergoing elective total knee replacement surgery 2008 EFC10343 MUDr. Milan Šír Traumatologické centrum 2008 ACS3001 MUDr. Leoš Pleva Interní klinika A multinational, multicenter, randomized, double-blind study comparing the efficacy and safety of AVE5026 with enoxaparin for the prevention of venous thromboembolism in patientns undergoing hip fracture surgery A randomized, double-blind, placebo-controlled, eventdriven multicenter study to evaluate the efficacy and safery of rivaroxaban in subjects with a recent acute coronary syndromes

7 MUDr. Yvatta Vantuchová, Ph.D. Oddělení kožní 2008 /// MUDr. Monika Jelínková Neurologická klinika 2009 EPO-ANE 3018 MUDr. Cecília Bodzásová Ústav klinické hematologie MUDr. Yvatta Vantuchová, Ph.D. Oddělení kožní 2009 N01258 MUDr. Michal Bar, Ph.D. Neurologická klinika 2009 /// Mgr. Markéta Ryzí Ústav klinické hematologie 2009 N01125 MUDr.Michal Bar Ph.D. Neurologická klinika 2009 IMA MUDr.Olga Zapletalová Neurologická klinika REPTIVA-European observational multi-centre long-term pharmaco-epidemiological and safety study in subjects with psoriasis.evropská pozorovací multicentrická farmakoepidemiologická studie posuzující bezpečnost dlouhodobého užívání přípravku Raptiva u pacientů s psoriázou Transkraniální ultrazvukové vyšetření mozkových struktur u dětí a dospělých Randomizované dvojitě zaslepené multicentrické klinické hodnocení přípravku Epoetin Alfa kontrolované placebem se zahajovací dávkou IU týdně nebo IU týdně v porovnáním s placebem u subkeltů s myelodysplastickým syndrómem s nízkým až středním rizikem 1 dle klasifikace IPSS s rizikem transfúze Jednodenní studie fáze IV zkoumající závažnou trombocytopenii a autoimunitní onemocnění z jednoho krevního vzorku u pacientů s psoriázou, kteří byli v minulosti léčeni přípravkem Raptiva (efalizumab) v rámci evropské pozorovací studie (CLEARESTTM) posuzující bezpečnost tohoto přípravku. Multicentrická, otevřená čtyřramenná randomizovaná studie za účelem zhodnocení bezpečnosti a tolerance nitrožilní infuze a bolusu brivaracetamu, podávaných dvakrát denně jako adjuvantní terapie pacientů ve věku 16-70let, trpících epilepsií. Stanovení protrombinového testu z kapilární krve přístrojem INRATIO 2-srovnání s koagulometry Sysmex CA-7000 a Sysmex CA-1500 Otevřené, multicentrické, následné klinické hodnocení dlouhodobé bezpečnosti a účinnosti brivaracetamu (ucb 34714) používaného jako doplňková léčba s flexibilní dávkou do maximálně 150 mg/den u pacientů ve věku 16 let či starší trpících epilepsií. Otevřená, multinárodní, multicentrická, prospektivní pozorovací studie

8 2009 D1532COOO16 MUDr. Jaromír Roubec Ph.D. TRN klinika 2009 AX MUDr. Martin Roubec Neurologická klinika 2009 /// MUDr. Zita Obdržálková Klinika dětského lékařství 2009 /// Doc. MUDr. David Školoudík, Ph.D. Neurologická klinika 2009 GEM017 MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D. TRN klinika MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D. TRN klinika 2009 AC l MUDr. Štefan Reguli Neurochirurgická klinika Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie fáze II. srovnávající účinnost AZD6244 (hyd-sulfát) při podání v kombinaci s docetaxelem s účinností placeba v kombinaci s docetaxelem v druhé linii léčby pacientů s lokálně pokročilým nebo metastazujícím (stupeň IIIB/IV) nemalobuněčným plicním karcinomem a pozitivní KRAS mutací. AX200 při léčbě akutní ischemické cévní mozkové příhodymezinárodní multicentrická, randomizovaná, dvojitě slepá, placebem-kontrolovaná studie fáze II. COPAT - Výskyt metabolického syndromu jeho prevence včasnou diagnostikou a léčbou obezity u dětí a adolescentů Invazivní detekce fyziologických a ultrazvukově indukovaných změn hemodynamiky a fibrinolýzy v lidských tepnách. Klinické hodnocení fáze I. s následnou randomizovanou fází II. hodnotící karboplatinu a etoposid s nebo bez obatoclaxu podávaného každé 3 týdny u pacientů s malobuněčným karcinomem plic v extenzivním stadiu (ES-SCLC). Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení sledující dlouhodobou bezpečnost a účinnost darbepoetinu alfa podávaného v dávce 500 ug jednou za tři týdny anemickým pacientům s nemalobuněčným karcinomem plic v pokročilém stádiu léčeným cyklickou chemoterapií Prospektivní, multicentrické, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení s paralelními skupinami ke zhodnocení účinnosti a bezpečnosti přípravku klazosentan podávaného ke snížení morbidity spojené svazospasmem a celkové mortality u dospělých pacientů s aneurysmatickým subarachnoidálním krvácením léčeným endovaskulárním coilingem

9 2009 AC-058B201 MUDr.Olga Zapletalová Neurologická klinika 2009 /// MUDr. Jan Němčanský Oční klinika 2009 /// MUDr. Radim Lipina, Ph.D. Neurochirurgická klinika 2009 GWCA0701 MUDr. Jitka Záthurecká ARK klinika Mutlicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované, klinické hodnocení pro zjištění dávky probíhající v paralelních skupinách k vyhodnocení účinnosti, bezpečnosti a snášenlivosti tří různých dávkování přípravku ACT , orálního agonisty receptoru S1P1, v trvání dvaceti čtyř týdnů u pacientů s relaps-remitentní roztroušenou sklerózou. Klinické sledování efektu intravitreálně podaného Avastinu (bevacizumab) Endoskopické hodnocení autolytických změn na komorovém systému mozku. Dvojitě zaslepená, randomizovaná, placebem kontrolovaná, paralelní skupinová studie, zkoumající dávkování přípravku Sativexâ při podávání pro úlevu od bolestí u pacientů s pokročilým karcinomem, kteří nedosahují adekvátní analgezie při optimalizované chronické terapii opiáty. Multicentrické, randomizované, nezaslepené, do paralelních skupin rozdělené klinické hodnocení 3.fáze zjišťující účinnost a bezpečnost Lenalidomidu (Revlimidâ) versus Chlorambucil v léčbě první linie u dosud neléčených starších pacientů s b-buněčnou chronickou lymfocytární leukémií 2009 CC-5013-CLL-008 MUDr. Jaromír Gumulec Ústav klinické hematologie 2009 /// MUDr. Jaromír Gumulec Ústav klinické hematologie Registr monoklonálních gamatapií ORL klinika Postavení ambulantní 24-hodinové dvoukanálové ph-metrie v diagnostice a léčbě extraezofágeálního refluxu /// Doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA 2009 /// RNDr. Zdeněk Švagera, Ph.D. Ústav klinické biochemie Krevní vzorky 2009 E2090-E MUDr. Michal Bar, Ph.D. Neurologická klinika MUDr. Jan Krhut, Ph.D. Urologické oddělení Randomizovaná, dvojitě zaslepená rozšířená studie na vyhodnocení dlouhodobé bezpečnosti a posouzení dlouhodobé účinnosti léčivého přípravku zonisamid jako monoterapeutické léčby nově diagnostikovaných parciálních záchvatů. Multicentrická dlouhodobá následná studie sledující bezpečnost a účinnost dvou různých dávek přípravku BOTOX â (botulotoxin typu A), purifikovaného neurotoxinového imunokomplexu u nemocných s močovou inkontinencí v důsledku neurogenní hyperaktivity detrusoru močového měchýře.

10 MS301 MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D. Neurologická klinika 2009 LF-0207 MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D. TRN klinika LYM-3002 MUDr. Milan Matuška, Ph.D. Ústav klinické hematologie 2009 V00251 IV 201 MUDr. Záthurecký Evald ORL klinika 2009 /// Doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA ORL klinika 2009 CL MUDr. David Šipula Interní klinika 2009 /// Mgr. Markéta Ryzí Ústav klinické hematologie 2009 P04808 MUDr. Pavel Klvaňa Interní klinika 2009 /// MUDr. Evžen Machytka Interní klinika A multicentriská, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie s paralelními skupinami, která hodnotí účinnost a bezpečnost PEGylovaného interferonu BETA-1a (BIIB017) u osob s relabujicí roztroušenou sklerózou. Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze III hodnotící orálně užívaný talaktoferrin jako doplněk k nejlepší podpůrné léčbě u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic, u nichž selhaly alespoň dva režimy léčby. Randomizované, otevřené, multicentrické klinické hodnocení III. Fáze s kombinací rituximabu, cyklofosfamidu, doxorubicinu, Velcade a prednisonu (VcR-CAP) nebo rituximabu, cyklofosfamidu, doxorubicinu, vinkristinu a prednisonu (R-CHOP) u pacientů s nově diagnostikovaným lymfomem z plášťových buněk (Mantle Cell Lymphoma), kteří nejsou vhodní k transplantaci kostní dřeně. Studie účinnosti a tolerance V0251 v dávce 1g, 2g a 4g v léčbě zánětu vestibulárního nervu. Dvojitě zaslepená, multicentrická studie se 4 paralelními větvemi, kontolovaná Stanovení protrombinového testu z kapilární krve přístrojem INRATIO 2-srovnání s koagulometry Sysmex CA-7000 a Sysmex CA-1500 Evropský registr pro ulcerózní kolitidu. Prospektivní, pozorovací, neintervenční, postmarketingový bezpečnostní dohledový program Klinické testování nového typu žaludečního balonu v léčbě obezity

Doporučení pro podávání biologické terapie u idiopatických střevních zánětů: 2. vydání

Doporučení pro podávání biologické terapie u idiopatických střevních zánětů: 2. vydání IBD: doporučené postupy Doporučení pro podávání biologické terapie u idiopatických střevních zánětů: 2. vydání Guidelines for the administration of biological therapy in patients with inflammatory bowel

Více

Biologická terapie idiopatických střevních zánětů.

Biologická terapie idiopatických střevních zánětů. Biologická terapie idiopatických střevních zánětů. Milan Lukáš, Dana Ďuricová, Martin Bortlík, Pavel Kohout, Michal Konečný, Jana Koželuhová, Aleš Novotný, Vladimír Zbořil, Lucie Prokopová, Tomáš Douda,

Více

Roztroušená skleróza. Multiple Sclerosis MINIMONOGRAFIE

Roztroušená skleróza. Multiple Sclerosis MINIMONOGRAFIE MINIMONOGRAFIE Roztroušená skleróza Multiple Sclerosis Souhrn Roztroušená skleróza (RS) představuje víceložiskové zánětlivé onemocnění CNS mladých dospělých s podílem autoimunitních i neurodegenerativních

Více

Avastin v léčbě karcinomu prsu

Avastin v léčbě karcinomu prsu PŘEHLED Avastin v léčbě karcinomu prsu Avastin in the Treatment of Breast Cancer Petráková K. Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno Souhrn Pacientky s metastatickým karcinomem

Více

C20. Karcinom tračníku a sigmatu

C20. Karcinom tračníku a sigmatu KARCINOM TRAČNÍKU A REKTOSIGMATU Základní charakteristika onemocnění Karcinom tračníku a rektosigmoideálního spojení (C18 a C19) je třetí nejčastější malignitou u žen a čtvrtou u mužů 1). Jeho incidence

Více

Doporučené postupy chirurgické léčby pacientů s nespecifickými střevními záněty 1. část: předoperační příprava

Doporučené postupy chirurgické léčby pacientů s nespecifickými střevními záněty 1. část: předoperační příprava Hereditárny IBD: doporučené angioedém postupyako príčina bolestí brucha doi: 10.14735/amgh201512 Doporučené postupy chirurgické léčby pacientů s nespecifickými střevními záněty 1. část: předoperační příprava

Více

za období od 1. 7. 31. 12. 2014

za období od 1. 7. 31. 12. 2014 NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE, A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za období od 1. 7. 31. 12. 2014 Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Stránka 1 z 40 Výroční zpráva za období 1. 7. - 31. 12. 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE

Více

OSTEOLOGICKÝ BULLETIN

OSTEOLOGICKÝ BULLETIN OBSAH OSTEOLOGICKÝ BULLETIN REDAKČNÍ RADA Šéfredaktor: Prof. MUDr. Milan Bayer, CSc., Hradec Králové Zástupce šéfredaktora: Doc. MUDr. Štěpán Kutílek, CSc., Pardubice Užší rada: MUDr. Jan Rosa, Praha Doc.

Více

HLAVNÍ TÉMA / ANTIBIOTIKA. Petr Cetkovský Klinický úsek, Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha

HLAVNÍ TÉMA / ANTIBIOTIKA. Petr Cetkovský Klinický úsek, Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha HOREČKA NEZNÁMÉHO PŮVODU U GRANULOCYTOPENICKÝCH NEMOCNÝCH (TZV. FEBRILNÍ NEUTROPENIE) Petr Cetkovský Klinický úsek, Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha V posledních 30 letech došlo k významnému

Více

Diagnostika a léčba BCR/ABL-negativních myeloproliferativních onemocnění principy a východiska doporučení CZEMP

Diagnostika a léčba BCR/ABL-negativních myeloproliferativních onemocnění principy a východiska doporučení CZEMP Přehledný referát Diagnostika a léčba BCR/ABL-negativních myeloproliferativních onemocnění principy a východiska doporučení CZEMP J. Schwarz 1, M. Penka 2, V. Campr 1,3, D. Pospíšilová 4, L. Křen 5, L.

Více

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 1 TECHNOLOGICKÝ KLINICKÝ STANDARD PRO LÉČBU PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU ODBORNÁ

Více

přehled V. JEDLIČKA, I. ČAPOV, A. PESTAL I. CHIRURGICKÁ KLINIKA FN U SV. ANNY, BRNO

přehled V. JEDLIČKA, I. ČAPOV, A. PESTAL I. CHIRURGICKÁ KLINIKA FN U SV. ANNY, BRNO přehled POSTAVENÍ CHIRURGIE VE STAGINGU A TERAPII POKROČILÉHO NEMALOBUNĚČNÉHO PLICNÍHO KARCINOMU THE ROLE OF SURGERY IN STAGING AND THERAPY OF ADVANCED NON-SMALL-CELL LUNG CANCER V. JEDLIČKA, I. ČAPOV,

Více

) a gentuzumab ozogamicinu.

) a gentuzumab ozogamicinu. UŽITÍ ALL-TRANS-RETINOVÉ KYSELINY U AKUTNÍ PROMYELOCYTÁRNÍ LEUKEMIE VÍCE NEŽ ÚSPĚŠNÝ MODEL CÍLENÉ LÉČBY V HEMATOONKOLOGII Tomáš Szotkowski 1, Edgar Faber 1, Jan Starý 2, Jaromír Hubáček 1, Romana Szotkowská

Více

STANDARDY DIAGNOSTIKY A LÉČBY IDIOPATICKÝCH STŘEVNÍCH ZÁNĚTŮ 2004

STANDARDY DIAGNOSTIKY A LÉČBY IDIOPATICKÝCH STŘEVNÍCH ZÁNĚTŮ 2004 STANDARDY DIAGNOSTIKY A LÉČBY IDIOPATICKÝCH STŘEVNÍCH ZÁNĚTŮ 2004 Pracovní skupina pro ISZ Koordinátor: Doc.MUDr.Milan Lukáš, CSc. Členové: Doc.MUDr.Vladimír Zbořil, CSc. Doc.MUDr.Pavel Kohout, PhD Doc.MUDr.Jiří

Více

Doporučené postupy pro léčbu Alzheimerovy nemoci a dalších onemocnění spojených s demencí

Doporučené postupy pro léčbu Alzheimerovy nemoci a dalších onemocnění spojených s demencí DOPORUČENÉ POSTUPY Doporučené postupy pro léčbu Alzheimerovy nemoci a dalších onemocnění spojených s demencí Recommendations for the diagnosis and management of Alzheimer s disease and other disorders

Více

Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie

Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie Časopis České neurologické společnosti ČLS JEP, České neurochirurgické společnosti ČLS JEP, Slovenskej neurologickej spoločnosti SLS, Slovenskej neurochirurgickej

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,13 mg laktózy (jako monohydrátu), viz bod 4.4.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,13 mg laktózy (jako monohydrátu), viz bod 4.4. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU ENBREL 50 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje etanerceptum

Více

Radiodiagnostika. Referátový výběr NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA 2010 SVAZEK 56 ČÍSLO 2. Radiodiagnostika 2/2010 (56) 0 ISSN 1214-5068

Radiodiagnostika. Referátový výběr NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA 2010 SVAZEK 56 ČÍSLO 2. Radiodiagnostika 2/2010 (56) 0 ISSN 1214-5068 2010 Radiodiagnostika Referátový výběr 2010 SVAZEK 56 ČÍSLO 2 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA Radiodiagnostika 2/2010 (56) 0 ISSN 1214-5068 Referátový výběr z radiodiagnostiky 2010 SVAZEK 56 ČÍSLO 2 ISSN 1214-5068

Více

Sborník abstrakt Výročního kongresu ČNCHS ČLS JEP 2014

Sborník abstrakt Výročního kongresu ČNCHS ČLS JEP 2014 Sborník abstrakt Výročního kongresu ČNCHS ČLS JEP 2014 Sborník abstrakt Výročního kongresu ČNCHS ČLS JEP 2014 Za odbornou a jazykovou stránku tohoto sborníku odpovídají autoři jednotlivých příspěvků.

Více

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU. Remicade 100 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU. Remicade 100 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Remicade 100 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna injekční lahvička obsahuje infliximabum 100 mg. Infliximab je chimérická lidská-myší

Více

Neurologie PRO PRAXI. Abstrakta. 47. česko-slovenské dny dětské neurologie a 26. česko-slovenský epileptologický sjezd

Neurologie PRO PRAXI. Abstrakta. 47. česko-slovenské dny dětské neurologie a 26. česko-slovenský epileptologický sjezd Neurologie PRO PRAXI A 03 www.solen.cz ISBN 978-80-747-03-0 Abstrakta 47. česko-slovenské dny dětské neurologie a 6. česko-slovenský epileptologický sjezd 6. 5. 8. 5. 03, Hotel Galant, Mikulov Představujeme

Více

Současné postavení moclobemidu v antidepresivní léčbě

Současné postavení moclobemidu v antidepresivní léčbě copyright 2013 Farmakon Press, spol. s r.o reprint ročník 9 6/2013 stránka 619 625 Současné postavení moclobemidu v antidepresivní léčbě Prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D. Psychiatrické centrum Praha a Národní

Více

Abatacept je fúzní protein vytvořený rekombinantní DNA technologií z vaječníkových buněk křečka.

Abatacept je fúzní protein vytvořený rekombinantní DNA technologií z vaječníkových buněk křečka. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ORENCIA 125 mg injekční roztok v předplněném peru. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedno předplněné pero obsahuje abataceptum 125 mg v 1 ml. Abatacept je fúzní protein vytvořený

Více

Doporučení pro diagnostiku a léčbu plicní arteriální hypertenze v ČR

Doporučení pro diagnostiku a léčbu plicní arteriální hypertenze v ČR DOPORUČENÍ PRO Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jedná se však o doporučení, nikoliv předpisy, proto je nutný individuální přístup u

Více

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. Pavel Klener 1. interní klinika 1. LF a ÚHKT, Praha

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. Pavel Klener 1. interní klinika 1. LF a ÚHKT, Praha OMEZILO ZAVÁDĚNÍ TZV. CÍLENÉ LÉČBY VÝZNAM PROTINÁDOROVÉ CHEMOTERAPIE? Pavel Klener 1. interní klinika 1. LF a ÚHKT, Praha Protinádorová chemoterapie patří k základním metodám léčby nádorových onemocnění.

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006 V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Brno 2006 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně IČ: 00159816 právní forma: státní příspěvková organizace poštovní adresa: Fakultní nemocnice u sv.

Více

Diabetická asociace České republiky. Závěrečná zpráva

Diabetická asociace České republiky. Závěrečná zpráva 1.0 TITULNÍ STRANA Vztah diference glykémie nalačno a postprandiální glykémie k výsledku terapie analogy GLP 1 resp. inzulínem bazálním, bolusovým nebo jejich kombinací - PROROK II. Diabetická asociace

Více

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 30 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž

Více

VÝVOJ A KLINICKÉ HODNOCENÍ NOVÝCH LÉČIV

VÝVOJ A KLINICKÉ HODNOCENÍ NOVÝCH LÉČIV VÝVOJ A KLINICKÉ HODNOCENÍ NOVÝCH LÉČIV přehledový článek DEVELOPMENT AND CLINICAL EVALUATION OF NEW DRUGS David Suchý 1, Milan Hora 2, Jindřich Fínek 3 1 Oddělení klinické farmakologie FN, Plzeň 2 Urologická

Více