Rok zahájení Kód studie Investigátor Pracoviště Název studie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rok zahájení Kód studie Investigátor Pracoviště Název studie"

Transkript

1 Rok zahájení Kód studie Investigátor Pracoviště Název studie ;; /// MUDr. Tomáš Hrbáč Neurochirurgická klinika 2008 TULEP 1 MUDr. Michal Bar, Ph.D Neurologická klinika 2008 CORONARY MUDr. Radim Brát, Ph.D Kardiochirurgické centrum 2008 /// MUDr. Radomír Hodan Klinika ÚČOCH 2008 /// MUDr. Adriana Němcová Klinika dětského lékařství MUDr. Jan Krhut, Ph.D Urologické oddělení 2008 XM22-02-INT MUDr. David Feltl, Ph.D Onkologická klinika 2008 AMR PH GL 2007 CL 001 MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D TRN klinika 2008 PMR-EC-1210 MUDr. Jarmila Dědochová Interní klinika 2008 CFTY720D2301E1 MUDr. Olga Zapletalová Neurologická klinika Aplikace léčiva ACNU 50mg (Nimustinhydrochlorid) k lokální chemoterapii maligních mozkových gliomů Transdermánlí použití Lisuridu u časné Parkinsonovy choroby: Dvojitě slepá, náhodně rozdělená studie, kontrolovaná placebem a pramipexolem, ke zhodnocení účinnosti a bezpečnosti Lisuridu TTS. CABG Off or On Pump Revascularization Study (CORONARY) Lokální aplikace analgetika (metamizolu) do extrakční rány (studentská práce) Klinická, placebem kontrolovaná studie vlivu antioxidantu lykopenu na stupeň oxidačního stresu u chronických a zánětlivých onemocnění A Multicenter, Double-Blind, Ramdomized, Placebo- Controlled, Parallel - Group Stady of the Safety and Efficacy of a Single Treatment with Two Dose Levels of BOTOX ( Botulinum Toxin Type A ) Purified Neurotoxin Comlex Followed by Repeat Treatment with BOTOX in Patientes with Urinary Incontinence Due to Neurogenetic Detrusor Overactivity Dose-finding of a fixed dose XM22 in patients with breast cancer receiving 4 cycles of chemotherapy versus 6mg Neulasta. A multinational, multicentre, randomised, doublebling, controlled study A Randomized, Open_Label, Multinational Phase 3 Trial CompaRING Amrubicin Versus Topotecan in Patientes With Extensive or Limited and Sensitive or Refractory Small Cell Lung Cancer After Failure of First-Line Chemotherapy A multicenter, four arm, randomized, open label clinical stady investigating optimized dosing in a Profgal / Advagraf - based immunosuppressive regimen in kidney transplant subject An extension of the 24-month, double-blind, randomized, multicenter, placebo-controlled, parallel-groub stady comparing afficacy safety of FTY mg and 0.5mg administered orally once daily versus placebo in patients with relapsing- remitting multiple sclerosis

2 2008 /// MUDr. Pavel Klvaňa Interní klinika A Multicenter, Randomized, Double-Blind, Pacebo- Controlled Stady to Evaluate the Safety, Tolerability, and Efficacy of AVONEX in Subject with Moderate to Severe Ulcerative Colitis Txice-daily oral direct trombin inhibitor dabigatran etexilate in the long-term prevention of recurrent symptomatic venous trombo-embolism in patients with symptomatic deep-vein trombossis or pulmonary embolism.re-sonate UC201 MUDr. Petr Matoška Interní klinika 2008 /// MUDr. Zdeněk Cichý Ortopedické oddělení Vliv operačního stresu u pacientůs TEP kyčle 2008 BC01-06 MUDr. David Feltl, Ph.D Onkologická klinika A Double-Blind, Randomized, Repeat-Dose, Phase III, Multicentre Stady of Alpharadin (tm) for the Treatment of Hormone-Refractory Prostate Patientes with Skeletal Metastases CL-046 MUDr. Jan Krhut, Ph.D Urologické oddělení 2008 P04736 MUDr. Roman Štípal, CSc. Interní klinika 2008 M MUDr. Pavel Klvaňa Interní klinika CL-049 MUDr. Jan Krhut, Ph.D Urologické oddělení 2008 XIB55 MUDr. David Feltl,PhD Onkologická klinika 2008 E2090-E MUDr. Michal Bar, Ph.D Neurologická klinika A Randomized, Double-Blind, Parallel Group, Placebo and Active Controlled, Multi-center Stady to Assess the Efficacy and safety of the Beta-3 Agonist YM178 (50 mg qd and 100 mg qd ) in Subjects with Symptoms of Overactive Bladder. A multicenter, randomized, Double-Blind, Placebo- Controlled Stady to Evaluate the Safety and Efficacy of SCH in Addition to Standard of Care in Subjects with Acute Coronary Syndrome Trombin Receptor Antagonist for Clinical Event Reduction in Acute Coronary Syndrome (TRA.CER) A multicenter, Open Label Study of the Human Anti-TNF Monoclonal Antibody Adalimumab to Evaluate the Long Term Safety and Tolerability of repeated Administration of Adalimumab in Subjects with Ulcerative colitis A Randomized, Double-Blind, Parallel Group, Placebo and Active Controlled, Multi-center Stady to Assess the Efficacy and safety of the Beta-3 Agonist YM178 (50 mg qd and 100 mg qd ) in Subjects with Symptoms of Overactive Bladder Neoadjuvantní radioterapie technikou simuntánního integrovaného boostu (SIB ) s konkomitantním podáním capecitabinu studie fáze I / II A randomized, multi-centre, double-blind study, to compare the efficacy and safety of zonisamide and carbamazepine as monotherapy in newly diagnosed partial epilepsy

3 2008 V S-001 MUDr. Michal Bar, PhD Neurologická klinika 2008 WA21493/ACT4422g MUDr. Ivana Woznicová Neurologická klinika 2008 /// MUDr. Václav Procházka, Ph.D., MSc. Ústav radiodiagnostický A MUDr. Ivana Vejrová Oddělení kožní MUDr. Ondřej Šimetka Porodnicko-gynekologická klinika 2008 /// MUDr. Jitka Svobodová, Ph.D Psychiatrické oddělení 2008 CFTY720D2306 MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D. Neurologická klinika 2008 GWSP0604 MUDr. Olga Zapletalová Neurologická klinika A Phase IIa, Multi-Centre Study to evaluate the Safety an Efficacy of V10153 in Ischeamic Stroke Phase II, Multicenter, randomized, parallel-group, partially blinded, placebo and Avonex controlled dose finding study to evaluate the efficacy as measured by brain MRI lesions, and safety of 2 dose regimens of ocrelizumab in patients with RRMS. Aplikace autologního transferu kmenových buněk ( BMSC Bone Marrow Stem Cells ) metodou negativní separace centrifugací přístrojem Harvest technology, k léčbě chronické kritické končetinové ischemie, v orthopedických a jiných indikacích A Randomized, Double-blind Trial Assessing the Efficacy and Safety of Etanercept 50 mg Twice Weekly and Etanercept 50 mg for the Treatment of Moderate to Severe Psoriasis A PRIORI: A Prospective Data Audit from patients Treated with Aranesp Duo the Chemotherapy Induced Anaemia Amgen Protocol Number Sledování klinické účinnosti léčiv Subutex 2mg a Suboxon 2/0.5 mg při medikované detoxikaci pacientů závislých na heroinu. A double-blind, randomized, multicenter, placebo-controlled, parallel-group study comparing the efficacy and safety of 1,25mg FTY720 administered orally once daily versus placebo inpatients with primary progressive multiple sclerosis A two-phase Phase 3 study of the safety and efficacy of Sativex, in the symptomatic relief of spasticity in subjects with spasticity due to multiple sclerosis: Phase A single blind response assessment; Phase B double blind, randomised, placebo controlled, parallel group study EFC6520 MUDr. Tomáš Posolda Oddělení operačních sálů A Multinational, Multicenter, Randomized, Double Blind Study comparing the Efficacy and Safety of AVE5026 with enoxaparin for the Prevention of Venous Thromboembolism in Patients Undergoing Major Abdominal Surgery 2008 SN GS MUDr. Vlasta Janštová Klinika dětského lékařství Výzkum genů ovlivňujících rychlost růstu

4 2008 /// MUDr. Václav Procházka, Ph.D., MSc. Ústav radiodiagnostický 2008 EFC10572 MUDr. Petr Matoška Interní klinika 2008 CASA MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D. TRN klinika 2008 /// MUDr. Evžen Machytka Interní klinika 2008 EFC10531 MUDr. Ivana Woznicová Neurologická klinika 2008 A MUDr. Jana Černá Klinika dětského lékařství 2008 BMSC MUDr. Petr Mašek, CSc. Oční klinika 2008 CV MUDr. Petr Matoška Interní klinika 2008 A MUDr. Jan Jahoda ARK klinika 2008 AP MUDr. Libor Ševčík, Ph.D. Porodnicko-gynekologická klinika Žádost o schválení metody transplantace autologních kmenových buněk kostní dřeně (Adult Bone Marrow Stem Cells) u pacientů s mišním poraněním (transverzální míšní lézí). A multinational, multicenter, randomized, double-blind study comparing the efficacy an safety of AVE5026 with enoxaparin for the primary prevention of venous thromboembolism in acutely ill medical patientes with restricted mobility A Phase III, randomized, double-blind, placebo-controlled multi-center study of CASA404 in combination with paclitaxel and carboplatin as first-line treatment for locally advanced or metastatic ( stage IIIb/IV ) non.smoll cell lung cancer (NSCLC) Human clinical trial of effectiveness and safety of new generation adjustable intragastric ballon in treatment of obesity. A multi-center double blind parallel group placebo controlled study of the efficacy and safety of teriflunomide in patients with relapsing multiple sclerosis using interferonbeta 1a ( Rebif ) as an open-label rater-blind calibrator Dvouleté multicentrické randomisované klinické hodnocení se dvěma léčebnými skupinami podávání Genotropinu velmi mladým dětem s menší porodní délkou, než by odpovídala gestačnímu věku: časný růst a psychomotorický vývoj (EGN). Retrobulbární/parabulbární transplantace autologních kmenových buněk (BMSC). A Safety and Efficacy Trial Evaluating the Use of Apixaban in the Treatment of Symptomatic Deep Vein Trombosis and Pulmonary Embolism Open-label, non-comparative, study od intravenous anidulafungin, followed optionally by oral voriconazole or fluconazole therapy, for treatment of documented candidemia ú invasive candidiasis in intensive care unit patient populations Randomizované klinické hodnocení fáze II hodnotící deforolimus (AP23573) ve srovnání s progestinem u dospělých žen s karcinomem endometria po první linii léčby.

5 Ústav radiodiagnostický 2008 /// MUDr. Václav Procházka, Ph.D., MSc CV MUDr. Petr Matoška Interní klinika 2008 A MUDr. Jan Jahoda ARK klinika Kombinovaná radikální extirpace a sekvenční intraarteriální chemoterapie (Carboplatinum -TEVA) plus bevacizumab (Avastin-Roche) v léčbě Rekurentního Maligního Glioblastomu monitorované peroperační 5- ALA fluorescencí, volumovou CT-perfuzí a DWI/SWI- MRI zobrazením. A Safety and Efficacy Trial Evaluating the Use of Apixaban in the Treatment of Symptomatic Deep Vein Trombosis and Pulmonary Embolism Open-label, non-comparative, study od intravenous anidulafungin, followed optionally by oral voriconazole or fluconazole therapy, for treatment of documented candidemia ú invasive candidiasis in intensive care unit patient populations 2008 CAEB071A2206 Doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc. Interní klinika 2008 /// MUDr. Otakar Kraft, Ph.D Klinika nukleární medicíny Letecium /// MUDr. Lubomír Martínek, Ph.D Chirurgická klinika A 12-month, open-label, randomized, multicenter, sequential cohort, dose finding study to evaluate the efficacy, safety an tolerability of oral AEB071 versus Neoral, in combinational with Certican, Simulect and corticosteroids in do nevo adult renal transplant recipients.. Částečně vstřebatelná síťka a připevnění síťky tkáňovým lepidlem při laparoskopické operaci 2008 /// MUDr. Ivo Valkovský Interní klinika Retrospektivná analýza dat z choboropisů a jejich porovnání 2008 ARG098-CL-001 MUDr. Jana Rolová Interní klinika Dose escalation study of a single intra-articular administration of ARG098 to the target knee in patients with rheuma toid arthritis HOLLT MUDr. Roman Madeja Traumatologické centrum Studie vlivu hyperbarické oxygenoterapie (dále HBO) na prognózu pacientů trpících traumatem otevřenou zlomeninou bérce 2008 BH21260 MUDr. Ivo Valkovský Interní klinika A randomized, controlled, open-label, multi-centre, parallelgroup study to assess all-case mortality and cardiovascular morbidity in patients with chronic kidney disease on dialysis and those not on renal replacement therapy under treatment with MICERA or reference ESAs

6 MUDr.Vantuchová Yvetta, Ph.D. Kožní oddělení A double- blind, randomized, placebo-controlled phase III study to assess the efficacy of recmage-a3 + AS15 ASCI as adjuvant therapy in patients with MAGE-A3-positive resected melanomastudie fáze III hodnotící prospěšnost nového druhu protinádorové léčby u vhodných pacientů s melanomem po odstranění jejich nádorů CR-IBD-1-08 MUDr. Pavel Klvaňa Interní klinika A double- blind, randomized, placebo and mesalazine controlled phase II study to explore the safety and activity of dersalazine in patients with mild to moderate active colitis 2008 B MUDr. Jaromir Roubec, Ph.D, TRN klinika A rondomized, multicenter phase II study to explore whether boimarkers correlate with treatment outcome in chemonaive patients with advaced or recurrent non-squamous nonsmall cell lung cancer, who recieve treatment with bevacuzumab ( at a dose of either 7,5 mg/kg or 15 mg/kg )in addition to carboplatin-based chemotherapy (gemcitabine or paclitaxel) /// MUDr. Václav Procházka, Ph.D., MSc. Ústav radiodiagnostický transplantace kmenových buněk u dítěte - aktutní případ 2008 EFC10342 MUDr. Jan Káňa Ortopedické oddělení A multinational, multicenter, randomized, double-blind study comparing the efficacy and safety of AVE5026 with enoxaparin for the prevention of venous thromboembolism in patientns undergoing elective total hip replecement surgery 2008 EFC10571 MUDr. Jan Káňa Ortopedické oddělení A multinational, multicenter, randomized, double-blind study comparing the efficacy and safety of AVE5026 with enoxaparin for the prevention of venous thromboembolism in patientns undergoing elective total knee replacement surgery 2008 EFC10343 MUDr. Milan Šír Traumatologické centrum 2008 ACS3001 MUDr. Leoš Pleva Interní klinika A multinational, multicenter, randomized, double-blind study comparing the efficacy and safety of AVE5026 with enoxaparin for the prevention of venous thromboembolism in patientns undergoing hip fracture surgery A randomized, double-blind, placebo-controlled, eventdriven multicenter study to evaluate the efficacy and safery of rivaroxaban in subjects with a recent acute coronary syndromes

7 MUDr. Yvatta Vantuchová, Ph.D. Oddělení kožní 2008 /// MUDr. Monika Jelínková Neurologická klinika 2009 EPO-ANE 3018 MUDr. Cecília Bodzásová Ústav klinické hematologie MUDr. Yvatta Vantuchová, Ph.D. Oddělení kožní 2009 N01258 MUDr. Michal Bar, Ph.D. Neurologická klinika 2009 /// Mgr. Markéta Ryzí Ústav klinické hematologie 2009 N01125 MUDr.Michal Bar Ph.D. Neurologická klinika 2009 IMA MUDr.Olga Zapletalová Neurologická klinika REPTIVA-European observational multi-centre long-term pharmaco-epidemiological and safety study in subjects with psoriasis.evropská pozorovací multicentrická farmakoepidemiologická studie posuzující bezpečnost dlouhodobého užívání přípravku Raptiva u pacientů s psoriázou Transkraniální ultrazvukové vyšetření mozkových struktur u dětí a dospělých Randomizované dvojitě zaslepené multicentrické klinické hodnocení přípravku Epoetin Alfa kontrolované placebem se zahajovací dávkou IU týdně nebo IU týdně v porovnáním s placebem u subkeltů s myelodysplastickým syndrómem s nízkým až středním rizikem 1 dle klasifikace IPSS s rizikem transfúze Jednodenní studie fáze IV zkoumající závažnou trombocytopenii a autoimunitní onemocnění z jednoho krevního vzorku u pacientů s psoriázou, kteří byli v minulosti léčeni přípravkem Raptiva (efalizumab) v rámci evropské pozorovací studie (CLEARESTTM) posuzující bezpečnost tohoto přípravku. Multicentrická, otevřená čtyřramenná randomizovaná studie za účelem zhodnocení bezpečnosti a tolerance nitrožilní infuze a bolusu brivaracetamu, podávaných dvakrát denně jako adjuvantní terapie pacientů ve věku 16-70let, trpících epilepsií. Stanovení protrombinového testu z kapilární krve přístrojem INRATIO 2-srovnání s koagulometry Sysmex CA-7000 a Sysmex CA-1500 Otevřené, multicentrické, následné klinické hodnocení dlouhodobé bezpečnosti a účinnosti brivaracetamu (ucb 34714) používaného jako doplňková léčba s flexibilní dávkou do maximálně 150 mg/den u pacientů ve věku 16 let či starší trpících epilepsií. Otevřená, multinárodní, multicentrická, prospektivní pozorovací studie

8 2009 D1532COOO16 MUDr. Jaromír Roubec Ph.D. TRN klinika 2009 AX MUDr. Martin Roubec Neurologická klinika 2009 /// MUDr. Zita Obdržálková Klinika dětského lékařství 2009 /// Doc. MUDr. David Školoudík, Ph.D. Neurologická klinika 2009 GEM017 MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D. TRN klinika MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D. TRN klinika 2009 AC l MUDr. Štefan Reguli Neurochirurgická klinika Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie fáze II. srovnávající účinnost AZD6244 (hyd-sulfát) při podání v kombinaci s docetaxelem s účinností placeba v kombinaci s docetaxelem v druhé linii léčby pacientů s lokálně pokročilým nebo metastazujícím (stupeň IIIB/IV) nemalobuněčným plicním karcinomem a pozitivní KRAS mutací. AX200 při léčbě akutní ischemické cévní mozkové příhodymezinárodní multicentrická, randomizovaná, dvojitě slepá, placebem-kontrolovaná studie fáze II. COPAT - Výskyt metabolického syndromu jeho prevence včasnou diagnostikou a léčbou obezity u dětí a adolescentů Invazivní detekce fyziologických a ultrazvukově indukovaných změn hemodynamiky a fibrinolýzy v lidských tepnách. Klinické hodnocení fáze I. s následnou randomizovanou fází II. hodnotící karboplatinu a etoposid s nebo bez obatoclaxu podávaného každé 3 týdny u pacientů s malobuněčným karcinomem plic v extenzivním stadiu (ES-SCLC). Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení sledující dlouhodobou bezpečnost a účinnost darbepoetinu alfa podávaného v dávce 500 ug jednou za tři týdny anemickým pacientům s nemalobuněčným karcinomem plic v pokročilém stádiu léčeným cyklickou chemoterapií Prospektivní, multicentrické, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení s paralelními skupinami ke zhodnocení účinnosti a bezpečnosti přípravku klazosentan podávaného ke snížení morbidity spojené svazospasmem a celkové mortality u dospělých pacientů s aneurysmatickým subarachnoidálním krvácením léčeným endovaskulárním coilingem

9 2009 AC-058B201 MUDr.Olga Zapletalová Neurologická klinika 2009 /// MUDr. Jan Němčanský Oční klinika 2009 /// MUDr. Radim Lipina, Ph.D. Neurochirurgická klinika 2009 GWCA0701 MUDr. Jitka Záthurecká ARK klinika Mutlicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované, klinické hodnocení pro zjištění dávky probíhající v paralelních skupinách k vyhodnocení účinnosti, bezpečnosti a snášenlivosti tří různých dávkování přípravku ACT , orálního agonisty receptoru S1P1, v trvání dvaceti čtyř týdnů u pacientů s relaps-remitentní roztroušenou sklerózou. Klinické sledování efektu intravitreálně podaného Avastinu (bevacizumab) Endoskopické hodnocení autolytických změn na komorovém systému mozku. Dvojitě zaslepená, randomizovaná, placebem kontrolovaná, paralelní skupinová studie, zkoumající dávkování přípravku Sativexâ při podávání pro úlevu od bolestí u pacientů s pokročilým karcinomem, kteří nedosahují adekvátní analgezie při optimalizované chronické terapii opiáty. Multicentrické, randomizované, nezaslepené, do paralelních skupin rozdělené klinické hodnocení 3.fáze zjišťující účinnost a bezpečnost Lenalidomidu (Revlimidâ) versus Chlorambucil v léčbě první linie u dosud neléčených starších pacientů s b-buněčnou chronickou lymfocytární leukémií 2009 CC-5013-CLL-008 MUDr. Jaromír Gumulec Ústav klinické hematologie 2009 /// MUDr. Jaromír Gumulec Ústav klinické hematologie Registr monoklonálních gamatapií ORL klinika Postavení ambulantní 24-hodinové dvoukanálové ph-metrie v diagnostice a léčbě extraezofágeálního refluxu /// Doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA 2009 /// RNDr. Zdeněk Švagera, Ph.D. Ústav klinické biochemie Krevní vzorky 2009 E2090-E MUDr. Michal Bar, Ph.D. Neurologická klinika MUDr. Jan Krhut, Ph.D. Urologické oddělení Randomizovaná, dvojitě zaslepená rozšířená studie na vyhodnocení dlouhodobé bezpečnosti a posouzení dlouhodobé účinnosti léčivého přípravku zonisamid jako monoterapeutické léčby nově diagnostikovaných parciálních záchvatů. Multicentrická dlouhodobá následná studie sledující bezpečnost a účinnost dvou různých dávek přípravku BOTOX â (botulotoxin typu A), purifikovaného neurotoxinového imunokomplexu u nemocných s močovou inkontinencí v důsledku neurogenní hyperaktivity detrusoru močového měchýře.

10 MS301 MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D. Neurologická klinika 2009 LF-0207 MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D. TRN klinika LYM-3002 MUDr. Milan Matuška, Ph.D. Ústav klinické hematologie 2009 V00251 IV 201 MUDr. Záthurecký Evald ORL klinika 2009 /// Doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA ORL klinika 2009 CL MUDr. David Šipula Interní klinika 2009 /// Mgr. Markéta Ryzí Ústav klinické hematologie 2009 P04808 MUDr. Pavel Klvaňa Interní klinika 2009 /// MUDr. Evžen Machytka Interní klinika A multicentriská, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie s paralelními skupinami, která hodnotí účinnost a bezpečnost PEGylovaného interferonu BETA-1a (BIIB017) u osob s relabujicí roztroušenou sklerózou. Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze III hodnotící orálně užívaný talaktoferrin jako doplněk k nejlepší podpůrné léčbě u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic, u nichž selhaly alespoň dva režimy léčby. Randomizované, otevřené, multicentrické klinické hodnocení III. Fáze s kombinací rituximabu, cyklofosfamidu, doxorubicinu, Velcade a prednisonu (VcR-CAP) nebo rituximabu, cyklofosfamidu, doxorubicinu, vinkristinu a prednisonu (R-CHOP) u pacientů s nově diagnostikovaným lymfomem z plášťových buněk (Mantle Cell Lymphoma), kteří nejsou vhodní k transplantaci kostní dřeně. Studie účinnosti a tolerance V0251 v dávce 1g, 2g a 4g v léčbě zánětu vestibulárního nervu. Dvojitě zaslepená, multicentrická studie se 4 paralelními větvemi, kontolovaná Stanovení protrombinového testu z kapilární krve přístrojem INRATIO 2-srovnání s koagulometry Sysmex CA-7000 a Sysmex CA-1500 Evropský registr pro ulcerózní kolitidu. Prospektivní, pozorovací, neintervenční, postmarketingový bezpečnostní dohledový program Klinické testování nového typu žaludečního balonu v léčbě obezity

STUDIE 2014 KLINIKA ONKOLOGIE A RADIOTERAPIE AKTIVNÍ NÁBOR PACIENTŮ

STUDIE 2014 KLINIKA ONKOLOGIE A RADIOTERAPIE AKTIVNÍ NÁBOR PACIENTŮ STUDIE 2014 KLINIKA ONKOLOGIE A RADIOTERAPIE AKTIVNÍ NÁBOR PACIENTŮ KARCINOM PRSU Spoluzkoušející: MUDr.Iva Slánská, MUDr.Peter Priester,MUDr.Adam Paulík Název studie : PH3-01 Studie Present Prevence recidivy

Více

3.3 KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ

3.3 KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ 3.3 KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ Epidemiologie Zhoubné nádory pankreatu se vyskytují převážně ve vyšším věku po 60. roce života, převážně u mužů. Zhoubné nádory pankreatu Incidence a mortalita v České republice

Více

Studie probíhající v Onkologickém centru FNKV Praha Karcinom prsu:

Studie probíhající v Onkologickém centru FNKV Praha Karcinom prsu: Studie probíhající v Onkologickém centru FNKV Praha Karcinom prsu: ALTTO EGF 106708 Adjuvantní biologická terapie po skončení adjuvantní chemoterapie nebo v kombinaci s ní. Studie má 4 ramena: trastuzumab

Více

Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. Stav a nabídka klinických studií KHO FN Ostrava

Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. Stav a nabídka klinických studií KHO FN Ostrava Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. Stav a nabídka klinických studií KHO FN Ostrava Mnohočetný myelom Nová diagnóza Relaps AKTIVNÍ Studie EMN02 Studie Denosumab Studie CLARION AKTIVNÍ Studie ENDEAVOR Studie

Více

Indikace : karcinom prsu. Nábor : Aktivní. Počet pacientů: 0

Indikace : karcinom prsu. Nábor : Aktivní. Počet pacientů: 0 PŘEHLED AKTIVNÍCH STUDIÍ NA KLINICE ONKOLOGIE ------------------------------------------------------------------------------------------------------- KARCINOM PRSU: ------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN) St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR

Více

Přednáškové, publikační a výukové aktivity Kliniky dětské neurologie za rok 2006. I. Přednášky:

Přednáškové, publikační a výukové aktivity Kliniky dětské neurologie za rok 2006. I. Přednášky: Přednáškové, publikační a výukové aktivity Kliniky dětské neurologie za rok 2006 I. Přednášky: A) Regionální akce Cyklus seminářů pro praktické lékaře Nejčastější poruchy spánku, jejich diagnostika a léčba

Více

Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění

Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění Vývoj léčivých přípravků 2 Představení společnosti SOTIO je česká biotechnologická společnost vyvíjející nové léčivé přípravky zaměřené na léčbu

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

2. ZHOUBNÝ NOVOTVAR BRONCHU A PLÍCE (C34)

2. ZHOUBNÝ NOVOTVAR BRONCHU A PLÍCE (C34) 2. ZHOUBNÝ NOVOTVAR BRONCHU A PLÍCE (C34) 2.1 Nemalobuněčný karcinom Podání chemoterapie s radikálním léčebným záměrem (průkazné prodloužení života) 2.1.1 Nádory klinického stádia IIA a IIB pokud jsou

Více

2. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO 2011

2. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO 2011 Záštitu nad kolokviem převzaly: Evropská onkologická společnost Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Česká onkologická společnost Česká urologická společnost Česká

Více

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Helena Švábová, Andrea Žmijáková Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno Separační středisko je součástí Interní hematologické

Více

VII. PROGRAM. multioborové neurochirurgickoradiodiagnosticko-rehabilitační. sympozium. Hotel Soláň / 22. 23. ledna 2016

VII. PROGRAM. multioborové neurochirurgickoradiodiagnosticko-rehabilitační. sympozium. Hotel Soláň / 22. 23. ledna 2016 Neurochirurgická klinika, Klinika léčebné rehabilitace, Radiodiagnostický ústav Fakultní nemocnice v Ostravě ve spolupráci s OS ČLK Ostrava pod záštitou doc. MUDr. Davida Feltla,Ph.D.,MBA ředitele Fakultní

Více

KLINICKÉ STUDIE A JEJICH DOSTUPNOST U MNOHOČETN MYELOMEMU V ČR R V ROCE 2007

KLINICKÉ STUDIE A JEJICH DOSTUPNOST U MNOHOČETN MYELOMEMU V ČR R V ROCE 2007 KLINICKÉ STUDIE A JEJICH DOSTUPNOST U MNOHOČETN ETNÉHO MYELOMEMU V ČR R V ROCE 2007 MUDr. Evžen Gregora Pacientský seminář,, Lednice, 8.9. 2007 Česká myelomová skupina spolupracuje s lékaři v ČR a SR při

Více

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem MUDr. Tomáš Büchler, PhD. Onkologické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice a Onkologická klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN, Praha XIV. Staškovy

Více

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU MUDr. Miroslava Schützová 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele 20. - 21. listopadu 2009 Karlova Studánka ČESKÁ MYELOMOVÁ

Více

RENIS - Votrient. Klinický registr pacientů s renálním karcinomem. Stav registru k datu 26. 3. 2012

RENIS - Votrient. Klinický registr pacientů s renálním karcinomem. Stav registru k datu 26. 3. 2012 RENIS - Votrient Klinický registr pacientů s renálním karcinomem Stav registru k datu 26. 3. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr Brabec Mgr. Zbyněk

Více

Léčba DLBCL s nízkým rizikem

Léčba DLBCL s nízkým rizikem Léčba DLBCL s nízkým rizikem Jan Hudeček Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Martin Lymfómové fórum 2014 Bratislava, 21. 23. 3. 2014 Difuzní velkobuněčný B-lymfom (DLBCL) heterogenní skupina

Více

Klinika Číslo protokolu Název studie CZ Hlavní zkoušející

Klinika Číslo protokolu Název studie CZ Hlavní zkoušející Číslo protokolu Název studie CZ Hlavní zkoušející Chirurgická klinika IC-01-02-02-007 Implantace buněk odvozených z kosterní svaloviny pro léčbu inkontinence stolice: multicentrické, randomizované, dvojitě

Více

connecting patients and science Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění

connecting patients and science Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění connecting patients and science Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění O společnosti SOTIO SOTIO je biotechnologická společnost vyvíjející nové léčivé přípravky zaměřené na léčbu nádorových

Více

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11.

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. listopadu 2013 Personalizovaná vs standardní péče Cílená léčba Spojení diagnostiky

Více

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Historie: Onkologické oddělení bylo otevřeno v nemocnici Na Královských Vinohradech již v roce 1949 a později se stalo součástí Radiologické kliniky

Více

Nová diagnóza = Studiová indikace. První relaps = Studiová indikace

Nová diagnóza = Studiová indikace. První relaps = Studiová indikace Velcade dostupné léčebné protokoly Nová diagnóza = Studiová indikace První relaps = Studiová indikace C M G Velcade dostupné léčebné protokoly Nová diagnóza = Studiová indikace První relaps = Studiová

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více

connecting patients and science Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění

connecting patients and science Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění connecting patients and science Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění O společnosti SOTIO SOTIO je biotechnologická společnost vyvíjející nové léčivé přípravky zaměřené na léčbu nádorových

Více

Zkušenosti s aplikací protonové terapie. MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D. PTC Praha

Zkušenosti s aplikací protonové terapie. MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D. PTC Praha Zkušenosti s aplikací protonové terapie MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D. PTC Praha Protonová terapie - východiska Protonová radioterapie je formou léčby ionizujícím zářením Ionizující záření lze použít k destrukci

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. p ř e d m ě t : o š e t ř o v a t e l s t v í, 4. r. D S Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á http://thehaltenclinic.com/our-clinic/

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň Ing. Jaroslava Kunová Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální

Více

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Urbánek L., Kratochvílová J., Žák J. I. chirurgická klinika Oddělení hygieny a epidemiologie Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Klostridiová kolitida

Více

Přehled výzkumných aktivit

Přehled výzkumných aktivit Přehled výzkumných aktivit ROK 2004 Lenka Zahradová Laboratoř experimentální hematologie a buněčné imunoterapie Oddělení klinické hematologie FNB Bohunice Přednosta: prof. MUDr. M. Penka, CSc. Oddělení

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Vysokodávková chemoterapie a autologní transplantace krvetvorných buněk

Vysokodávková chemoterapie a autologní transplantace krvetvorných buněk Vysokodávková chemoterapie a autologní transplantace krvetvorných buněk Vladimír Maisnar II. interní klinika OKH FN a LF UK Hradec Králové Seminář pro pacienty s MM Lednice, září 2005 Česká myelomová skupina

Více

Nádorová. onemocnění plic ONKOLOGIE IVANA PÁLKOVÁ JANA SKŘIČKOVÁ

Nádorová. onemocnění plic ONKOLOGIE IVANA PÁLKOVÁ JANA SKŘIČKOVÁ ONKOLOGIE Nádorová onemocnění plic Každá epocha lidských dějin má své dominující nemoci. V minulém století to byla, vedle civilizačních chorob, především nádorová onemocnění. Změnu nelze očekávat ani ve

Více

MUŽI ŽENY CELKEM abs. na 100 000 abs. na 100 000 abs. na 100 000 C34 incidence 4660 93,0 1632 31,0 6292 62,0 mortalita 3907 78,0 1272 24,0 5179 50,0

MUŽI ŽENY CELKEM abs. na 100 000 abs. na 100 000 abs. na 100 000 C34 incidence 4660 93,0 1632 31,0 6292 62,0 mortalita 3907 78,0 1272 24,0 5179 50,0 2.1. Nemalobuněčný bronchogenní karcinom Epidemiologie Zhoubné nádory plic jsou ve vyspělých zemích světa jednou z nejvýznamnějších skupin nádorových onemocnění. V našich podmínkách jsou ZN plic u mužů

Více

Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU

Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU Porovnání 2 metod léčby úrazového měkotkáňového defektu v rámci otevřené zlomeniny u skupiny pacientů primárně léčených

Více

Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé

Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé 1) Onkologické centrum FNKV Úvod: v zájmu zlepšení prevence, diagnostiky a komplexní terapie onkologicky nemocných se zhoubnými nádory ve

Více

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu Obezita v evropském kontextu Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu OBEZITA CELOSVĚTOVÁ EPIDEMIE NA PŘELOMU TISÍCILETÍ 312 milionů lidí na světě je obézních a 1,3 miliardy lidí

Více

20. ZHOUBNÉ NOVOTVARY HLAVY A KRKU (C00-14, C30-32)

20. ZHOUBNÉ NOVOTVARY HLAVY A KRKU (C00-14, C30-32) 20. ZHOUBNÉ NOVOTVARY HLAVY A KRKU (C00-14, C30-32) Léčba nádorů hlavy a krku je velmi komplexní. Volba léčebné strategie závisí na lokalizaci primárního nádoru a jeho histologickém typu, přítomnosti regionálních

Více

Zhoubné nádory pankreatu se vyskytují převážně ve vyšším věku po 60. roce života, převážně u mužů.

Zhoubné nádory pankreatu se vyskytují převážně ve vyšším věku po 60. roce života, převážně u mužů. 3.3 KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ EPIDEMIOLOGIE Zhoubné nádory pankreatu se vyskytují převážně ve vyšším věku po 60. roce života, převážně u mužů. Zhoubné nádory pankreatu Incidence a mortalita v České republice

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Terapie hairy-cell leukémie

Terapie hairy-cell leukémie Terapie hairy-cell leukémie David Belada, II.interní klinika, OKH FN a LF v Hradci Králové Lymfomové fórum 2010 Grand Hotel Bellevue, Vysoké Tatry 12.-14.3.2010 Úvod Poprvé popsána v roce 1958 (Bouroncle

Více

CMG LÉČBA RELAPSU, NOVÉ LÉKY, KLINICKÉ STUDIE. MUDr. Miroslava Schützová. Poděbrady 11. září 2010. Hemato-onkologické odd. FN Plzeň NADAČNÍ FOND

CMG LÉČBA RELAPSU, NOVÉ LÉKY, KLINICKÉ STUDIE. MUDr. Miroslava Schützová. Poděbrady 11. září 2010. Hemato-onkologické odd. FN Plzeň NADAČNÍ FOND LÉČBA RELAPSU, NOVÉ LÉKY, KLINICKÉ STUDIE MUDr. Miroslava Schützová Hemato-onkologické odd. FN Plzeň Poděbrady 11. září 2010 ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA CZECH CMG M Y E L O M A NADAČNÍ FOND GROUP Česká myelomová

Více

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ RCD s.r.o. Americká 632 252 29 Dobřichovice IČO: 470525511 VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ Řídící pracovník studie: RNDr. Pavla Poučková, CSc Vedoucí pokusu: RNDr.

Více

Biologická léčba nemalobuněčného karcinomu plic

Biologická léčba nemalobuněčného karcinomu plic 292 Biologická léčba nemalobuněčného karcinomu plic Petr Zatloukal Klinika pneumologie a hrudní chirurgie, 3. LF UK Praha a FN Na Bulovce Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha Léčba

Více

PŘEHLED KLINICKÝCH STUDIÍ U MNOHOČETN ETNÉHO MYELOMU. MUDr. Evžen Gregora

PŘEHLED KLINICKÝCH STUDIÍ U MNOHOČETN ETNÉHO MYELOMU. MUDr. Evžen Gregora PŘEHLED KLINICKÝCH STUDIÍ U MNOHOČETN ETNÉHO MYELOMU V ČESKÉ REPUBLICE MUDr. Evžen Gregora VI. národnn rodní workshop Mnohočetný myelom, Velké Bílovice, 17. 19.4. 2008 KLINICKÉ STUDIE S UKONČENÝM NÁBOREM

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní zahájení... 3 09:00 10:30 State of Art v onkologii... 3

Více

Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. Stav a nabídka klinických studií KHO FN Ostrava

Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. Stav a nabídka klinických studií KHO FN Ostrava Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. Stav a nabídka klinických studií KHO FN Ostrava CLL Nová diagnóza AKTIVNÍ s náborem pacientů CLL - Wallaman Relaps AKTIVNÍ s náborem pacientů CLL - MURANO Chronická lymfocytární

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., Mráček M., Levý M. Chirurgická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze přednosta Doc. MUDr. V. Visokai,

Více

ŽIVOTOPIS. Marcela Tomíšková, MUDr., rozená Šusteková. Bydliště: Brno, Vavřinecká 32, Brno, psč 634 00. tuberkulózy

ŽIVOTOPIS. Marcela Tomíšková, MUDr., rozená Šusteková. Bydliště: Brno, Vavřinecká 32, Brno, psč 634 00. tuberkulózy ŽIVOTOPIS Jméno a příjmení: Narozena: Marcela Tomíšková, MUDr., rozená Šusteková 8.5.1958 v Chrudimi Rodné číslo: 585508/2222 Bydliště: Brno, Vavřinecká 32, Brno, psč 634 00 Rodinný stav: Povolání: Současné

Více

XOFIGO (RADIUM-223 DICHLORID) V LÉČBĚ METASTATICKÉHO KASTRAČNĚ REZISTENTNÍHO KARCINOMU PROSTATY

XOFIGO (RADIUM-223 DICHLORID) V LÉČBĚ METASTATICKÉHO KASTRAČNĚ REZISTENTNÍHO KARCINOMU PROSTATY NÁDORY PROSTATY 63 XOFIGO (RADIUM-223 DICHLORID) V LÉČBĚ METASTATICKÉHO KASTRAČNĚ REZISTENTNÍHO KARCINOMU PROSTATY Kolektiv autorů Úvod Léčivý přípravek (radium-223 dichlorid) byl 13. listopadu 2013 schválen

Více

Přípravek Avastin se společně s jinými protinádorovými léčivými přípravky používá u dospělých k léčbě těchto typů rakoviny:

Přípravek Avastin se společně s jinými protinádorovými léčivými přípravky používá u dospělých k léčbě těchto typů rakoviny: EMA/175824/2015 EMEA/H/C/000582 Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost bevacizumabum Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment Report, EPAR) pro přípravek.

Více

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Druhá anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům 26. 27. leden 2012 Clarion Congress Hotel Prague****

Více

Nové léčebné možnosti v léčbě mnohočetného myelomu GROUP. Roman Hájek 3.9.2005. Lednice

Nové léčebné možnosti v léčbě mnohočetného myelomu GROUP. Roman Hájek 3.9.2005. Lednice Nové léčebné možnosti v léčbě mnohočetného myelomu CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA CZECH CMG M Y E L O M A NADAČNÍ FOND GROUP Roman Hájek 3.9.2005 Lednice

Více

3.ZÁKLADNÍ POJMY 11 3.1. ROZDĚLENÍ NÁDORŮ 11 3.2.TNM SYSTÉM 11 3.3. INDIKACE RADIOTERAPIE PODLE ZÁMĚRU LÉČBY 14 3.4.

3.ZÁKLADNÍ POJMY 11 3.1. ROZDĚLENÍ NÁDORŮ 11 3.2.TNM SYSTÉM 11 3.3. INDIKACE RADIOTERAPIE PODLE ZÁMĚRU LÉČBY 14 3.4. 2. POSTAVENÍ RADIOTERAPIE V KOMPLEXNÍ LÉČBĚ NÁDORŮ 10 3.ZÁKLADNÍ POJMY 11 3.1. ROZDĚLENÍ NÁDORŮ 11 3.2.TNM SYSTÉM 11 3.3. INDIKACE RADIOTERAPIE PODLE ZÁMĚRU LÉČBY 14 3.4. FRAKCIONACE 15 4. FYZIKÁLNÍ ASPEKTY

Více

Protokol pro léčbu karcinomu močového měchýře

Protokol pro léčbu karcinomu močového měchýře 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 5 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu karcinomu močového měchýře

Více

Vývoj nových léčiv. Preklinický výzkum Klinický výzkum

Vývoj nových léčiv. Preklinický výzkum Klinický výzkum Vývoj nových léčiv Preklinický výzkum Klinický výzkum Úvod Léčivo = nejprověřenější potravina vstupující do organismu Ideální léčivo kvalitní, účinné, bezpečné a dostupné Financování výzkumu léčiv souvislost

Více

Možnosti využití hematologické léčby u MG

Možnosti využití hematologické léčby u MG Možnosti využití hematologické léčby u MG Tomáš Kozák 3. lékařská fakulta UK v Praze a FN Královské Vinohrady Autoimunitní choroby (AID) Ehrlich a Morgenroth, 1901: horror autotoxicus Shoenfeld, 1999,

Více

Hluboká mozková s-mulace: nemotorické aspekty (PN, AN)

Hluboká mozková s-mulace: nemotorické aspekty (PN, AN) Hluboká mozková s-mulace: nemotorické aspekty (PN, AN) Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze DBS a Parkinsonova nemoc

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Co je to toxicita léčby? Toxicita léčby lymfomů Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou? Dá se toxicita předvídat? Existuje

Více

Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV

Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV Úvod: v zájmu zlepšení prevence, diagnostiky a komplexní terapie onkologicky nemocných se zhoubnými nádory ve FNKV je nutno zlepšit koordinaci všech odborností,

Více

STRUKTURA REGISTRU MPM

STRUKTURA REGISTRU MPM STRUKTURA REGISTRU MPM 1. Vstupní parametry 1. Kouření (výběr) 1. Kuřák 2. Bývalý kuřák (rok před stanovením DG - dle WHO) 3. Nekuřák 4. Neuvedeno 2. Výška [cm] (reálné číslo) 3. Hmotnost pacienta v době

Více

Účinnost tocilizumabu v léčbě nemocných s revmatoidní artritidou po selhání léčby blokátory TNFα studie RADIATE

Účinnost tocilizumabu v léčbě nemocných s revmatoidní artritidou po selhání léčby blokátory TNFα studie RADIATE Účinnost tocilizumabu v léčbě nemocných s revmatoidní artritidou po selhání léčby blokátory TNFα studie RADIATE MUDr. Heřman Mann Revmatologický ústav Praha Otázka: Je léčba tocilizumabem (TCZ) účinná

Více

Psychiatrie. Reprint PRO PRAXI

Psychiatrie. Reprint PRO PRAXI Psychiatrie PRO PRAXI 32011 www.solen.cz ISSN 1213-0508 Ročník 12. Reprint Využívání maximálních dávek inhibitorů acetylcholinesteráz u pacientů s AD v České republice a základní role pečovatelů v systému

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče NEMOCNICE SEDLČANY Široké spektrum moderní zdravotní péče Rodinná atmosféra Kvalifikovaní odborníci Široké spektrum zdravotní péče Vícestupňová následná péče O nás Nemocnice Sedlčany je zdravotnické zařízení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ ROK: 4 tkáňové zařízení: Hematologicko - onkologické oddělení Fakultní nemocnice Plzeň alej Svobody 8, Plzeň 34 6 číslo tkáňové banky: odpovědná osoba: ICCBBA

Více

Vývoj nového léčiva. as. MUDr. Martin Votava, PhD.

Vývoj nového léčiva. as. MUDr. Martin Votava, PhD. Vývoj nového léčiva as. MUDr. Martin Votava, PhD. Příprava na vývoj a registraci LP Náklady na vývoj: 800 mil USD Doba vývoje: 10 let Úspěšnost: 0,005% - 0,001% Vývoj nového léčivého přípravku IND NDA

Více

Zařazení nemocného do čekací listiny na transplantaci ledviny: malignity

Zařazení nemocného do čekací listiny na transplantaci ledviny: malignity Zařazení nemocného do čekací listiny na transplantaci ledviny: malignity Štefan V í t k o Institut for Clinical & Experimental Medicine, Prague, Czech Republic stvi@medicon.cz Symposium České transplantační

Více

Nové možnos* v nechirugické léčbě gynekologických nádorů. Jiří Petera Klinika onkologie a radioterapie FN a LF Hradec Králové

Nové možnos* v nechirugické léčbě gynekologických nádorů. Jiří Petera Klinika onkologie a radioterapie FN a LF Hradec Králové Nové možnos* v nechirugické léčbě gynekologických nádorů Jiří Petera Klinika onkologie a radioterapie FN a LF Hradec Králové Nové techniky radioterapie a jejich využih u nádorů cervixu a endometria IMRT,

Více

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia)

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Chirurgie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Petr Pták Cíle předmětu: Seznámit posluchače s problematikou chirurgického

Více

Jak na Medline efektivně

Jak na Medline efektivně Univerzita Karlova v Praze Jak na Medline efektivně MUDr. Jitka Feberová, Ph.D. Ústav vědeckých informací, UK 2.LF Ústav výpočetní techniky UK Seminář Informační medicínské zdroje a způsoby vyhledávání

Více

Ekonomické aspekty biologické léčby Modelový příklad revmatoidní artritdy

Ekonomické aspekty biologické léčby Modelový příklad revmatoidní artritdy Ekonomické aspekty biologické léčby Modelový příklad revmatoidní artritdy MUDr. Jana Skoupá, MBA Pharma Projects s.r.o. Česká farmako-ekonomická společnost Praha, 15.9.2009 Struktura prezentace Proč model

Více

Přednáškové, publikační a výukové aktivity Kliniky dětské neurologie za rok 2008. I. Přednášky:

Přednáškové, publikační a výukové aktivity Kliniky dětské neurologie za rok 2008. I. Přednášky: Přednáškové, publikační a výukové aktivity Kliniky dětské neurologie za rok 2008 I. Přednášky: A) Regionální akce Regionální seminář neurologické kliniky FN Ostrava, Ostrava, 16.1.2008 Školoudík D., Fadrná

Více

Protonová radioterapie? Náklady nebo úspory?

Protonová radioterapie? Náklady nebo úspory? Protonová radioterapie? Náklady nebo úspory? Proč tu jsme? K čemu??? 1969 1975 1989 1990 1991 1993 1994 1995 1996 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Protonová terapie

Více

XVIII. PAŘÍZKOVY DNY

XVIII. PAŘÍZKOVY DNY Konference s mezinárodní účastí XVIII. PAŘÍZKOVY DNY na téma Nová antikoagulancia v klinické praxi Nefrologie hematologie hyperviskozita Poporodní krvácení Dětská hematologie Poruchy primární hemostázy

Více

I. Ostravské urologicko-neurologické dny

I. Ostravské urologicko-neurologické dny Sekce neurourologie, urodynamiky a urogynekologie České urologické společnosti České lékařské společnosti J.E.Purkyně pořádá workshop I. Ostravské urologicko-neurologické dny Ostrava Hotel Park-Inn 23.-24.

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lang O, Balon H, Kuníková I, Křížová H, Wald M KNM UK 3. LF a FNKV, 1. Chirurgická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha 51. DNM, Seč Ústupky,

Více

KOMPLEXNÍ CEREBROVASKULÁRNÍ CENTRUM, NEUROLOGICKÁ KLINIKA LF UP A FN OLOMOUC

KOMPLEXNÍ CEREBROVASKULÁRNÍ CENTRUM, NEUROLOGICKÁ KLINIKA LF UP A FN OLOMOUC Dorňák T. 1, Herzig R. 1, Školoudík D. 1,2, Šaňák D. 1, Kuliha M. 1,2, Roubec M. 2, Köcher M. 3, Procházka V. 4, Král M. 1, Veverka T. 1, Bártková A. 1, Hluštík P. 1, Zapletalová J. 5, Heřman M. 3, Kaňovský

Více

Změny v indikaci léků a doporučené postupy na základě guidelines 2007

Změny v indikaci léků a doporučené postupy na základě guidelines 2007 Změny v indikaci léků a doporučené postupy na základě guidelines 2007 Roman Hájek H 21.4. 2007 Velké Bílovice Basic Treatment T Strategy Algorithms Protocols Initial Treatment Strategy Induction Consolidation

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Nová posila cílené léčby metastatického HER2+ karcinomu prsu pertuzumab

Nová posila cílené léčby metastatického HER2+ karcinomu prsu pertuzumab Nová posila cílené léčby metastatického HER2+ karcinomu prsu pertuzumab Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc. Onkologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha Souhrn Tesařová P. Nová posila cílené léčby metastatického

Více

Spokojenost s lékaři

Spokojenost s lékaři Spokojenost s lékaři Nadprůměrná spokojenost s lékaři je na těchto oborech: Hematoonkologie; Nukleární medicína; Popáleniny; Rehabilitace; Hematologie; Chirurgie plastická, Onkologie-radiologie, Oftalmologie,

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

AKTIVNÍ LÉČEBNÉ PROTOKOLY

AKTIVNÍ LÉČEBNÉ PROTOKOLY AKTIVNÍ LÉČEBNÉ PROTOKOLY Režim CTD junior se opakuje za dní) onemocnění. Je vhodný pro nemocné do let. Součástí režimu CTD je cyklofosfamid, thalidomid a dexametazon. Pokud je režim ( cykly) použitý před

Více

Elektronická knihovna chemoterapeutických režimů a její využití ve vzdělávání lékařů

Elektronická knihovna chemoterapeutických režimů a její využití ve vzdělávání lékařů Elektronická knihovna chemoterapeutických režimů a její využití ve vzdělávání lékařů D. Klimeš, L. Dušek, J. Fínek, M. Kubásek,J. Koptíková, L. Šnajdrová, P. Brabec,J. Novotný, R. Vyzula, J. Abrahámová,

Více

HFOV v dětské resuscitační péči

HFOV v dětské resuscitační péči HFOV v dětské resuscitační péči Pavlíček P. Klinika anesteziologie a resuscitace 2.LF a IPVZ FN v Motole, Praha HFOV historie 1980 : první 3100 A vyvinutý v Sant Antonio, TX 1984 : první neonatální studie

Více

Léčba MM dle guidelines a na pojišťovnu

Léčba MM dle guidelines a na pojišťovnu Léčba MM dle guidelines a na pojišťovnu MUDr. Jan Straub 11.4.2015 Mikulov Cíle léčby Vyléčení zatím stále akademická otázka u primoterapie předmětem studiové léčby Dosažení dlouhodobé remise - v primoterapii

Více

Mnohočetný myelom. Jan Straub a kolektiv. (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké. Česká myelomová skupina

Mnohočetný myelom. Jan Straub a kolektiv. (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké. Česká myelomová skupina Mnohočetný myelom (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké Jan Straub a kolektiv Česká myelomová skupina 12m Tato příručka je určena nemocným, kterým bylo zjištěno onemocnění

Více

Standardní katalog NSUZS

Standardní katalog NSUZS Standardní katalog NSUZS Generováno: 09.01.2013 13:26:56 QV0284xD1 Míra centralizace pacientů hospitalizovaných s CMP a ischemickou cévní mozkovou příhodou Ischemická CMP je závažné cévní onemocnění mozku,

Více

Pohled zdravotní pojišťovny na stanovení úhrad léčiv a ZP. Doc MUDr Karel Němeček, CSc ředitel odboru politiky léčiv a ZP VZP Eurofórum 18. 10.

Pohled zdravotní pojišťovny na stanovení úhrad léčiv a ZP. Doc MUDr Karel Němeček, CSc ředitel odboru politiky léčiv a ZP VZP Eurofórum 18. 10. Pohled zdravotní pojišťovny na stanovení úhrad léčiv a ZP Doc MUDr Karel Němeček, CSc ředitel odboru politiky léčiv a ZP VZP Eurofórum 18. 10. 2005 Cílem lékové politiky pojišťovny je zajistit bezpečné,

Více

29. FARMAKOTERAPIE KOSTNÍ NÁDOROVÉ NEMOCI

29. FARMAKOTERAPIE KOSTNÍ NÁDOROVÉ NEMOCI 29. FARMAKOTERAPIE KOSTNÍ NÁDOROVÉ NEMOCI 29.1 Kostní nádorová nemoc Skelet je jedním z nejčastějších míst nádorové diseminace. Kostní metastázy jsou zdrojem závažné morbidity: působí bolest, omezují hybnost,

Více

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení ARO 4510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 4510003001 Anesteziolog.-resusc.odd.-léčba bolesti 4510003002 Anesteziolog.-resusc.odd. - anestezie 4510003003 Anest.-resusc.odd.-jednotka pro zotavení

Více