Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014."

Transkript

1 Pracvní sešit výukvéh mdulu č. 7 prjektu Invace vzdělávání na SOŠ a SOU Hrky nad Jizeru pr šklní rk 2013/2014 Fiktivní firma Bc. Alena Sládečkvá Antace: Cílem předmětu je rzvj klíčvých kmpetencí a pdnikatelských dvednstí žáků, zvyšvání jejich finanční gramtnsti a zvýšení jejich šancí na uplatnění se na pracvním trhu. Je t nejlepší frma výuky pr t, jak se uplatnit v prfesním živtě. Stěžejní sučástí aktivity je zalžení fiktivní firmy. Fiktivní firma dpvídá reálné splečnsti svjí frmu, strukturu a funkcí, řídí se stejnými právními předpisy, užívá stejné pdklady z hspdářské praxe. Žák získá znalsti běžných bchdních zvyklstech. Jedntlivé třídy mají v předmětu fiktivní firmy splečný cíl: Zalžit a prvzvat fiktivní firmu ve svém učebním bru. Tent prjekt byl splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky, Reg.č.prjektu: CZ.1.07/1.1.32/ , Invace vzdělávání na SOŠ a SOU Hrky nad Jizeru

2 Obsah 1. Fiktivní firma teretická část Prameny bchdníh práva Obchdní zákník Živnstenský zákn Občanský zákník Fiktivní firma praktická část Cíl vyučvacíh předmětu Fiktivní firma Náplň vyučvacíh předmětu Fiktivní firma Pdnikatelský záměr Zalžení živnsti Kntaktní údaje Reklama a prpagace Fiktivní firma realizace pdnikatelskéh záměru v praxi Zaknčení účetníh bdbí, vyhdncení praktickéh věření návrhu Uknčení účetníh bdbí Vyúčtvání daně z příjmů ze závislé činnsti Vyúčtvání samstatně výdělečné činnsti pr OSSZ Vyúčtvání samstatně výdělečné činnsti pr ZP Přílhy Přílha 1: Žádst zápis d evidence zemědělskéh pdnikatele Přílha 2: Hrmadné známení zaměstnavatele Přílha 3: Oznámení nástupu d zaměstnání Přílha 4: Přiznání k dani z příjmů fyzických sb Přílha 5: Přehled příjmech a výdajích OSVČ...35

3 1. Fiktivní firma - teretická část 1.1 Prameny bchdníh práva Obchdní zákník: 513/1991 Sb., ve znění pzdějších předpisů Živnstenský zákn: 455/91 Sb., ve znění pzdějších předpisů Občanský zákník: 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů Směnečný a šekvý zákník: 191/1950 Sb., ve znění pzdějších předpisů Občanský sudní řád: 99/1963 Sb., ve znění pzdějších předpisů Zákn cenných papírech: 591/1992 Sb., ve znění pzdějších předpisů Zákn na chranu hspdářské sutěže: 143/2001 Sb., ve znění pzdějších předpisů Zákn rzhdčím řízení: 216/1994 Sb., ve znění pzdějších předpisů Zákn státním pdniku: 77/1997 Sb., ve znění pzdějších předpisů Zákn dluhpisech: 190/2004 Sb., ve znění pzdějších předpisů S těmit uvedenými zákny můžete přijít d styku v případě, že budete pdnikat. Ve Vašem případě se zpravidla setkáte hlavě s Obchdním zákníkem, Živnstenským záknem a Občanským zákníkem Obchdní zákník Obchdní zákník služí k úpravě sukrméh práva a v aktuálním znění se skládá ze tří částí: Ta první s názvem Obecná ustanvení ( 1 až 55) definuje základní pjmy včetně pdnikání zahraničních sb, bchdníh rejstříku, účetnictví pdnikatelů a hspdářské sutěže. Část druhá ( 56 až 260) se věnuje bchdním splečnstem (veřejná bchdní splečnst, kmanditní splečnst, splečnst s ručením mezeným a akcivá splečnst) a družstvu. Část třetí pak bchdním závazkvým vztahům ( 261 až 755). 3

4 Sučasný Obchdní zákník bude pčátkem rku 2014 nahrazen Záknem bchdních krpracích. ROZSAH PŮSOBNOSTI (1)Tent zákn upravuje pstavení pdnikatelů, bchdní závazkvé vztahy, jakž i některé jiné vztahy s pdnikáním suvisející, a zapracvává příslušné předpisy Evrpských splečenství ( 1) PODNIKÁNÍ (1) Pdnikáním se rzumí sustavná činnst prváděná samstatně pdnikatelem vlastním jménem a na vlastní dpvědnst za účelem dsažení zisku ( 2) FIRMA (1) Firmu fyzické sby musí být vždy její jmén a příjmení (dále jen "jmén"). Firma fyzické sby může bsahvat ddatek dlišující sbu pdnikatele neb druh pdnikání vztahující se zpravidla k tét sbě neb druhu pdnikání. ( 9) Při tvrbě názvu bchdní firmy je nutné respektvat princip pravdivsti a nezaměnitelnsti. ÚKOL 1: Ppište, c si pd těmit principy představujete. ÚKOL 2: Zaškrtněte správné značení firmy fyzické sby. a) NOVÁK truhlářství b) Truhlářství c) Truhlářství Nvák d) Jsef Nvák e) Jsef Nvák truhlářství NEKALÁ SOUTĚŽ 4

5 e) Jsef Nvák truhlářství NEKALÁ SOUTĚŽ (1) Nekalu sutěží je jednání v hspdářské sutěži neb v hspdářském styku, které (1) Nekalu je v rzpru sutěží s je dbrými jednání v mravy hspdářské sutěže sutěži a je způsbilé neb v hspdářském přivdit újmu styku, jiným které sutěžitelům, je v rzpru sptřebitelům s dbrými neb mravy dalším sutěže zákazníkům. 4 a je Nekalá způsbilé sutěž přivdit se zakazuje. újmu jiným (2) sutěžitelům, Nekalu sutěží sptřebitelům pdle dstavce neb dalším 1 je zejména: zákazníkům. Nekalá sutěž se zakazuje. a) (2) klamavá Nekalu reklama, sutěží pdle dstavce 1 je zejména: b) a) klamavé klamavá značvání reklama, zbží a služeb, b) c) vyvlávání klamavé značvání nebezpečí zbží záměny, a služeb, c) d) vyvlávání parazitvání nebezpečí na pvěsti záměny, pdniku, výrbků či služeb jinéh sutěžitele, d) e) parazitvání pdplácení, na pvěsti pdniku, výrbků či služeb jinéh sutěžitele, f) e) zlehčvání, pdplácení, g) f) zlehčvání, srvnávací reklama, h) g) srvnávací prušvání reklama, bchdníh tajemství, i) h) hržvání prušvání zdraví bchdníh sptřebitelů tajemství, a živtníh prstředí. ( 44) i) hržvání zdraví sptřebitelů a živtníh prstředí. ( 44) ÚKOL 3: Napište, c znamená pjem klamavá reklama, klamavé značvání ÚKOL zbží a 3: služeb, Napište, vyvlání c znamená nebezpečí pjem záměny. klamavá reklama, klamavé značvání zbží a služeb, vyvlání nebezpečí záměny. OBCHODNÍ REJSTŘÍK OBCHODNÍ REJSTŘÍK (1) Obchdní rejstřík je veřejný seznam, d kteréh se zapisují záknem stanvené údaje (1) Obchdní pdnikatelích. rejstřík je Obchdní veřejný seznam, rejstřík je d veden kteréh v elektrnické se zapisují pdbě. záknem stanvené (2) údaje Obchdní pdnikatelích. rejstřík Obchdní vede k rejstřík tmu je veden zvláštním v elektrnické právním pdbě. předpisem určený (2) sud [krajské Obchdní sudy, rejstřík v Praze vede je k t tmu sud městský]. zvláštním právním předpisem určený sud [krajské sudy, v Praze je t sud městský]. (3) Rejstříkvý sud vede pr každéh zapsanéh pdnikatele, rganizační slžku pdniku, (3) Rejstříkvý sud vede pr každéh zapsanéh pdnikatele, rganizační slžku pdniku, (4) Rejstříkvý sud zveřejní zápis d bchdníh rejstříku, jeh změnu či výmaz, jakž (4) Rejstříkvý i ulžení sud listiny zveřejní d sbírky zápis listin d bez bchdníh zbytečnéh rejstříku, dkladu jeh p změnu zápisu, či výmaz, ledaže právní jakž i předpis ulžení ukládá listiny tut d sbírky pvinnst listin někmu bez zbytečnéh jinému. Zveřejňvané dkladu p údaje zápisu, rejstříkvý ledaže sud právní nejpzději předpis ukládá d jednh tut pvinnst týdne někmu de dne jinému. zápisu Zveřejňvané známí také údaje příslušnému rejstříkvý daňvému sud nejpzději rgánu, d jednh rgánu státní týdne de statistiky dne zápisu a rgánu, známí který také vydal příslušnému průkaz živnstenskéh daňvému rgánu, neb jinéh rgánu pdnikatelskéh státní statistiky právnění. a rgánu, ( 27) který vydal průkaz živnstenskéh neb jinéh pdnikatelskéh právnění. ( 27) (1) D bchdníh rejstříku se zapisují: a) (1) bchdní D bchdníh splečnsti rejstříku a družstva, se zapisují: a) bchdní splečnsti a družstva, 5 5

6 daňvému rgánu, rgánu státní statistiky a rgánu, který vydal průkaz živnstenskéh neb jinéh pdnikatelskéh právnění. ( 27) (1) D bchdníh rejstříku se zapisují: a) bchdní splečnsti a družstva, c) fyzické sby, které jsu pdnikateli a mají bydliště v České republice, pkud zápis c) fyzické pžádají, sby, a které jsu pdnikateli a mají 5 bydliště v České republice, pkud zápis d) další pžádají, sby, stanví-li a pvinnst jejich zápisu zvláštní právní předpis. d) (2) další Fyzická sby, sba, stanví-li která pvinnst je pdnikatelem, jejich zápisu se zapíše zvláštní d právní bchdníh předpis. rejstříku vždy, jestliže (2) Fyzická výše sba, jejích která výnsů je pdnikatelem, neb příjmů snížených se zapíše d daň bchdníh z přidané rejstříku hdnty, vždy, je-li jestliže sučástí výše výnsů jejích neb výnsů příjmů, neb dsáhla příjmů neb snížených přesáhla za daň dvě z p přidané sbě bezprstředně hdnty, je-li následující sučástí výnsů účetní neb bdbí příjmů, v průměru dsáhla částku neb st přesáhla dvacet za milinů dvě p Kč. sbě ( 34) bezprstředně následující účetní bdbí v průměru částku st dvacet milinů Kč. ( 34) OBCHODNÍ ZÁVAZKOVÉ VZTAHY A JEJICH PRVKY OBCHODNÍ ZÁVAZKOVÉ VZTAHY A JEJICH PRVKY Jsu t takvé vztahy, kdy jedna sba je pvinna pskytnut nějaké plnění a druhá Jsu sba t je takvé pvinna vztahy, takvé kdy plnění jedna přijmut. sba je pvinna pskytnut nějaké plnění a druhá sba je pvinna takvé plnění přijmut. Smluvní strana, která není pdnikatelem, nese dpvědnst za prušení pvinnstí z Smluvní těcht vztahů strana, pdle která bčanskéh není pdnikatelem, zákníku nese a dpvědnst na její splečné za prušení závazky pvinnstí se pužijí z těcht ustanvení vztahů bčanskéh pdle bčanskéh zákníku. zákníku a na její splečné závazky se pužijí ustanvení bčanskéh zákníku. Kupní smluva (1) Kupní smluva smluvu se prdávající zavazuje ddat kupujícímu mvitu věc (zbží) určenu (1) Kupní jedntlivě smluvu neb se prdávající c d mnžství zavazuje a druhu ddat a převést kupujícímu na něh mvitu vlastnické věc (zbží) práv určenu k tét věci jedntlivě a kupující neb se zavazuje c d mnžství zaplatit a kupní druhu cenu. a převést na něh vlastnické práv (2) k tét Ve věci smluvě a kupující musí se být zavazuje kupní cena zaplatit dhdnuta kupní cenu. neb musí v ní být alespň stanven (2) způsb Ve smluvě jejíh ddatečnéh musí být kupní určení, cena ledaže dhdnuta z jednání neb musí uzavření v být smluvy alespň vyplývá stanven vůle způsb stran ji uzavřít jejíh ddatečnéh i bez určení určení, kupní ceny. ledaže V z tmt jednání případě uzavření je kupující smluvy pvinen vyplývá zaplatit vůle kupní stran ji cenu uzavřít stanvenu i bez určení pdle kupní 448. ceny. ( 409) V tmt případě je kupující pvinen zaplatit kupní cenu stanvenu pdle 448. ( 409) Smluva díl (1) Smluva Smluvu díl díl se zavazuje zhtvitel k prvedení určitéh díla a bjednatel se zavazuje (1) Smluvu k zaplacení díl se ceny zavazuje jeh zhtvitel prvedení. k prvedení určitéh díla a bjednatel se zavazuje (2) Dílem k se zaplacení rzumí ceny zhtvení za jeh určité prvedení. věci, pkud nespadá pd kupní smluvu, (2) mntáž Dílem určité se rzumí věci, její zhtvení údržba, prvedení určité věci, dhdnuté pkud pravy nespadá neb pd úpravy kupní určité smluvu, věci neb mntáž hmtně určité věci, zachycený její údržba, výsledek prvedení jiné činnsti. dhdnuté Dílem pravy se rzumí neb úpravy vždy zhtvení, určité věci neb mntáž, hmtně údržba, zachycený prava neb výsledek úprava jiné stavby činnsti. neb její Dílem části. se rzumí vždy zhtvení, mntáž, (3) Cena údržba, musí být prava ve smluvě neb úprava dhdnuta stavby neb neb její v ní části. musí být alespň stanven způsb (3) Cena jejíh musí určení, být ve ledaže smluvě z jednání dhdnuta uzavření neb smluvy v ní musí vyplývá být alespň vůle stran stanven uzavřít smluvu způsb jejíh i bez určení, tht určení. ledaže ( z jednání 536) uzavření smluvy vyplývá vůle stran uzavřít smluvu i bez tht určení. ( 536) ÚKOL 4: Vytvřte vzr Kupní smluvy a Smluvy díl. Vytvřenu, vytištěnu ÚKOL Kupní 4: smluvu Vytvřte a Smluvu vzr Kupní smluvy díl vlžte a Smluvy d pracvníh díl. sešitu. Vytvřenu, Jak vytištěnu pmůcku pr Kupní vytvření smluvu Kupní a Smluvu smluvy díl a vlžte Smluvy d pracvníh díl pužijte sešitu. např. Jak internetvé pmůcku pr stránky. vytvření Kupní smluvy a Smluvy díl pužijte např. internetvé stránky Živnstenský zákn Živnstenský zákn 6 6

7 stránky Živnstenský zákn Živnstenský zákn je sučástí sukrméh práva a služí k úpravě pdmínek živnstenskéh pdnikání. Skládá se z 5 částí: 6 V té první ( 1 až 18) upravuje pjem živnst a pdmínky prvzvání živnsti. V druhé ( 19 až 27) se detailně zabývá jedntlivými druhy živnstí (kncesvané a hlašvací: řemeslné, vázané, vlné). Část třetí se v rzmezí paragrafů 28 až 44 věnuje rzsahu živnstenskéh právnění a pvinnstem pdnikatele. Část čtvrtá ( 45 až 60) pak vzniku, změně a zániku živnstenskéh právnění a živnstenskému rejstříku. Pátá část ( 60a až 64) upravuje živnstensku kntrlu a správní delikty. Živnstí je sustavná činnst prvzvaná samstatně, vlastním jménem, na vlastní dpvědnst, za účelem dsažení zisku a za pdmínek stanvených tímt záknem. ( 2) ÚKOL 5: Napište, jaku živnst byste chtěl/a prvzvat Vy. Ppište, prč jste si vybral/a právě ji. SUBJEKTY OPRÁVNĚNÉ PROVOZOVAT ŽIVNOST (1) Živnst může prvzvat fyzická neb právnická sba, splní-li pdmínky stanvené tímt záknem (dále jen "pdnikatel"); státní pvlení k prvzvání živnsti (dále jen "kncese") se vyžaduje jen v případech vymezených tímt záknem. ( 5) ROZDĚLENÍ ŽIVNOSTÍ ( 9) 7

8 záknem. ( 5) ROZDĚLENÍ ŽIVNOSTÍ ( 9) Živnsti jsu: A) hlašvací, které při splnění stanvených pdmínek smějí být prvzvány na základě hlášení: a) řemeslné, např.: Pekařství, cukrářství Zednictví Hličství, kadeřnictví Oprava silničních vzidel Hstinská činnst b) vázané, např.: Činnst účetních pradců Prvzvání autškly Prvádění staveb Gedetické práce 7 c) vlné: předmět pdnikání: výrba, bchd a služby neuvedené v přílhách 1 až 3 živnstenskéh zákna, např.: Pskytvání služeb pr zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivst (Puze pr blast zemědělství je třeba na OŽÚ vyplnit speciální žádst, viz Přílha 1 Žádst zápis d evidence zemědělskéh pdnikatele.). Chv zvířat a jejich výcvik (s výjimku živčišné výrby) Výrba ptravinářských a škrbárenských výrbků Zpracvání dřeva, výrba dřevěných, krkvých, prutěných a slaměných výrbků Výrba hnjiv Přípravné a dknčvací stavební práce, specializvané stavební činnsti Zprstředkvání bchdu a služeb Velkbchd a malbchd Ubytvací služby Realitní činnst, správa a údržba nemvitstí Prnájem a půjčvání věcí mvitých Prjektvání pzemkvých úprav Reklamní činnst, marketing, mediální zastupení Návrhářská, designérská, aranžérská činnst a mdeling 8

9 Ftgrafické služby Ftgrafické služby Prvzvání cestvní agentury a průvdcvská činnst v blasti Prvzvání cestvníh ruchu cestvní agentury a průvdcvská činnst v blasti cestvníh ruchu Prvzvání kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, Prvzvání přádání kulturních kulturních, prdukcí, kulturně-vzdělávacích zábav, výstav, veletrhů, a zábavních přehlídek, zařízení, prdejních přádání kulturních a bdbných prdukcí, akcí zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prdejních a bdbných akcí Praní pr dmácnst, žehlení, pravy a údržba děvů, bytvéh textilu Praní a sbníh pr dmácnst, zbží žehlení, pravy a údržba děvů, bytvéh textilu a sbníh zbží Pskytvání služeb pr rdinu a dmácnst Pskytvání služeb pr rdinu a dmácnst Výrba, bchd a služby jinde nezařazené Výrba, bchd a služby jinde nezařazené B) kncesvané, které smějí být prvzvány na základě kncese, např.: B) kncesvané, Prvzvání které smějí cestvní být prvzvány kanceláře na základě kncese, např.: Prvzvání Silniční mtrvá cestvní dprava kanceláře Služby Silniční sukrmých mtrvá dprava detektivů Prvzvání Služby sukrmých krematria detektivů Prvzvání krematria Kncesvaná živnst, je takvá, na kteru není právní nárk. Žadatel pžádá kncesvanu Kncesvaná živnst, je ale takvá, neví, na zda kteru ji získá, není právní prtže nárk. musí Žadatel splňvat pžádá ještě kncesvanu pdmínku splehlivsti, živnst, atd. ale Kncesi neví, zda uděluje ji získá, Obecní prtže živnstenský musí úřad splňvat a uchazeč ještě musí pdmínku mít dpvídající splehlivsti, vzdělání atd. Kncesi včetně uděluje speciálních Obecní kurzů živnstenský apd. úřad a uchazeč musí mít dpvídající vzdělání včetně speciálních kurzů apd. OŽÚ vydává Výpis z živnstenskéh rejstříku. O živnsti vlné, vázané, řemeslné, OŽÚ neb kncesi vydává Výpis rzhdne z živnstenskéh přím OŽÚ při rejstříku. Vaší sbní O živnsti návštěvě. vlné, vázané, řemeslné, neb kncesi rzhdne přím OŽÚ při Vaší sbní návštěvě. ÚKOL 6: Napište, na který knkrétní úřad (míst, telefnní čísl, vá ÚKOL adresa) 6: se Napište, brátíte na v případě který knkrétní svéh uvedenéh úřad (míst, pdnikání, telefnní aby čísl, Vám pradili, vá jaku adresa) živnst se brátíte se jedná, v případě c máte svéh žádat uvedenéh a jaké dklady pdnikání, bude aby třeba Vám z Vaší pradili, strany dlžit. jaku živnst se jedná, c máte žádat a jaké dklady bude třeba z Vaší strany dlžit Občanský zákník Občanský zákník 9 9

10 1.1.3 Občanský zákník Občanský zákník služí k úpravě sukrméh 9 práva a v aktuálním znění se skládá z pěti částí. V té první s názvem Obecná ustanvení ( 1 až 122) jsu upraveny bčanskprávní vztahy, jejich chrana, účastníci, zastupení, právní úkny, sptřebitelské smluvy, prmlčení a některé další pjmy. Část druhá Věcná práva ( 123 až 180) bsahuje úpravu vlastnickéh práva, spluvlastnictví a splečnéh jmění, práva k cizím věcem a práv zástavní a zadržvací. Následuje až část šestá Odpvědnst za škdu a za bezdůvdné bhacení ( 415 až 459), část sedmá upravující dědění ( 460 až 487) a část smá Závazkvé práv ( 488 až 852k) upravující různé druhy smluv, sázku a hru či veřejnu sutěž. Sučasný Občanský zákník bude pčátkem rku 2014 nahrazen nvým Občanským zákníkem. 2. Fiktivní firma praktická část 2.1 Cíl předmětu fiktivní firma Cílem předmětu fiktivní firma je rzvj klíčvých kmpetencí a pdnikatelských dvednstí žáků, zvyšvání jejich finanční gramtnsti a zvýšení jejich šancí na uplatnění se na pracvním trhu. Stěžejní sučástí aktivity je zalžení fiktivní firmy. Fiktivní firma dpvídá reálné splečnsti svjí frmu, strukturu a funkcí, řídí se stejnými právními předpisy, využívá stejné pdklady z hspdářské praxe. Získáte znalsti běžných bchdních zvyklstech. 2.2 Náplň předmětu fiktivní firma Jedntlivé třídy mají splečný cíl: zalžit a prvzvat fiktivní firmu. Předmětem pak bude zvlená náplň a činnsti. 2.3 Pdnikatelský záměr Pdnikatelský záměr je základní plán pdnikání. Jde prakticky ideál, jemuž se pdnikatel snaží v průběhu pdnikání přiblížit. Pdnikatelský záměr lze chápat jak dluhdbu strategii pdnikání, ze které pdnikatel vychází a s níž by měl být celé jeh pdnikání v naprstém suladu. 10

11 Typickým znakem pdnikatelskéh záměru je utajení jeh klíčvých částí až d kamžiku realizace. Pdnikatel usiluje v rámci vlnéh trhu knkurenční výhdu, a prt se snaží své záměry tajit, dkud je t jen mžné, aby je nezneužila dříve jeh knkurence. Úspěšnst pdnikatelskéh záměru je tak d značné míry závislá na jeh praktickém prvedení a kvalitě záměru. 1 Před rzhdnutím zahájení pdnikání je důležité zvážit jeh výhdy a nevýhdy. ÚKOL 7: Napište výhdy a nevýhdy pdnikatelské činnsti. Můžete využít znalstí a zkušenstí rdičů, příbuzných a známých. Výhdy: Nevýhdy: ÚKOL 8: Uveďte, jakéh cíle chcete ve svém pdnikání dsáhnut a c je Vaší priritu. ÚKOL 9: Psuďte své fyzické, duševní a finanční mžnsti. 1 Zdrj: 11

12 ÚKOL 10: Vyjmenujte, které příležitsti pr Vaše pdnikání pskytuje trh, a jaká má rizika. ÚKOL 11: Uveďte, kd je knečným zákazníkem Vaší fiktivní firmy. ÚKOL 12: Zmapujte knkurenci svéh bru činnsti. 12

13 ÚKOL 13: Vyjmenujte, která dd lení/funkce by m la mít firma, aby byla schpná prvzu. ÚKOL 14: S pmcí u itele zvlte majitele firmy fyzicku sbu (na ni bude vystaven výpis z živnstenskéh rejst íku). Pak bsa te jedntlivé funkce (bude se pak jednat zam stnance) a zaneste je d rganiza ní struktury, jejíž grafický návrh si sami vytv íte. 13

14

15 ÚKOL 15: Vypracujte knkrétní pdnikatelský záměr pr svu fiktivní firmu (mim ÚKOL 15: pracvní Vypracujte sešit, knkrétní např. jak pdnikatelský zvláštní bržura záměr s ftkami, pr svu v pwerpintvé fiktivní firmu (mim prezentaci pracvní apd.). sešit, např. jak zvláštní bržura s ftkami, v pwerpintvé prezentaci apd.). ÚKOL 16: Dplňte d tabulky knkrétní údaje Vaší fiktivní firmy a jejíh majitele. ÚKOL 16: Tyt Dplňte údaje následně d tabulky pužijete knkrétní při žádsti údaje Vaší na Obecním fiktivní živnstenském firmy a jejíh majitele. úřadu. Tyt údaje následně pužijete při žádsti na Obecním živnstenském úřadu. Údaje firmě: Údaje firmě: Jmén, příjmení Jmén, příjmení Rdné čísl Rdné čísl Datum narzení Datum narzení Bydliště Bydliště Míst pdnikání Míst pdnikání Předmět pdnikání Předmět pdnikání Vznik právnění Vznik právnění Dba platnsti právnění Dba platnsti právnění 2.4 Zalžení živnsti 2.4 Zalžení živnsti ÚKOL 17: S vyplněnu tabulku pžádejte OŽÚ (učitele) vydání Výpisu z živnstenskéh ÚKOL 17: S vyplněnu rejstříku. tabulku pžádejte OŽÚ (učitele) vydání Výpisu z živnstenskéh rejstříku. ÚKOL 18: P bdržení Výpisu z ŽR uveďte, jak budete dále pstupvat. ÚKOL 18: P bdržení Výpisu z ŽR uveďte, jak budete dále pstupvat. ÚKOL 19: Zalžte fiktivní firemní bankvní účet. ÚKOL 19: Zalžte fiktivní firemní bankvní účet

16 ÚKOL 19: Zalžte fiktivní firemní bankvní účet. Pkud pdnikatel bude zaměstnávat zaměstnance, musí s nimi uzavřít pracvní pměr na základě Zákníku práce (262/2006). 14 Může tak učinit pmcí pracvní smluvy, dhdy prvedení práce neb dhdy pracvní činnsti. Pracvní smluva (1) Pracvní pměr se zakládá pracvní smluvu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem ( 33) (1) Pracvní smluva musí bsahvat a) druh práce, který má zaměstnanec pr zaměstnavatele vyknávat, b) míst neb místa výknu práce, ve kterých má být práce pdle písmene a) vyknávána, c) den nástupu d práce. (2) Od pracvní smluvy je mžné dstupit, jen dkud zaměstnanec nenastupil d práce. (3) Nenastupí-li zaměstnanec ve sjednaný den d práce, aniž mu v tm bránila překážka v práci, neb se zaměstnavatel d týdne ( 350a) nedzví tét překážce, může zaměstnavatel d pracvní smluvy dstupit. (4) Pracvní smluva musí být uzavřena písemně; ttéž platí změně pracvní smluvy a dstupení d ní. (5) Každá smluvní strana musí bdržet jedn vyhtvení pracvní smluvy. ( 34) Dhda prvedení práce Zaměstnanec může Dhdu prvedení práce uzavřít s libvlným pčtem zaměstnavatelů, s každým zaměstnavatelem až na 300 hdin rčně, musí být uzavřena písemně. Zaměstnanec ani zaměstnavatel neplatí zdravtní, sciální ani nemcenské pjištění z dměny, která u jednh neb více zaměstnavatele nepřesáhne Kč za měsíc. Přitm může mít takvut dhdu i u více zaměstnavatelů. Pkud má zaměstnanec u zaměstnavatele více takvých dhd, neplatí se z nich zdravtní pjištění. Sciální a nemcenské pjištění se z těcht dhd platit musí, pkud sučet dměn za měsíc přesáhne 10 tisíc Kč. Pkud zaměstnanec nemá v knkrétním měsíci jiný příjem než z Dhdy prvedení práce d Kč měsíčně a není za něj plátcem pjistnéh stát, musí se přihlásit d 8 dnů zdravtní pjišťvně jak sba bez zdanitelných příjmů a sám platit pjistné (výše tht pjistnéh nezávisí na dměně z Dhdy a je pměrně nízká.). 2 2 Zdrj: 15

17 Dhda prvedení pracvní činnsti Dhda pracvní činnst i je na vedlejší pracvní pměr a nemá výhdy pracvní smluvy. Dhdu pracvní činnsti lze uzavřít na zabezpečení úklů neb ptřeb za předpkladu, že je práce vyknávána v průměru d plviny stanvené týdenní pracvní dby. Ddržení tht limitu se psuzuje za celu dbu, na kteru byla tat dhda uzavřena, nejdéle však za bdbí 52 týdnů. Dhda pracvní činnsti může být uzavřena, i když rzsah práce nebude přesahvat v témže kalendářním rce 300 hdin. Dhdu pracvní činnsti je pvinen zaměstnavatel uzavřít písemně. Jedn vyhtvení tét dhdy vydá zaměstnanci. V dhdě pracvní činnsti musí být uvedeny sjednané práce, sjednaný rzsah pracvní dby a dba, na kteru se dhda uzavírá. Sjednává se na dbu určitu neb neurčitu. V dhdě lze sjednat způsb jejíh zrušení, případné kamžité zrušení dhdy lze sjednat jen pr ty případy, kdy lze zrušit pracvní pměr. 3 ÚKOL 20: Najděte vzr pracvní smluvy a pužijte ji pr uzavření pracvníh vztahu se zaměstnanci, vlžte ji d pracvníh sešitu. Pr vyšší rčníky: ÚKOL 20a): Prvnejte rzdíly mezi pracvní smluvu, dhdu prvedení práce a dhdu pracvní činnsti ve vztahu zaměstnanec a zaměstnavatel, zaměstnanec a rgány státní správy. Pr vyšší rčníky: 3 Zdrj: 16

18 ÚKOL 20b): Se zaměstnanci fiktivní firmy uzavřete pracvní pměr: na pracvní smluvu, dhdu prvedení práce a dhdu prvedení pracvní činnsti. Vyplněnu smluvu a dhdy vlžte d pracvníh sešitu. Pdnikatel musí nahlásit na FÚ, že zaměstnává zaměstnance. Na ZP pdnikatel vyplní tiskpis Hrmadné známení zaměstnavatele a na OSSZ vyplní Oznámení nástupu d zaměstnání: ÚKOL 21: Vyplňte Hrmadné známení zaměstnavatele (ZP). (Přílha 2) ÚKOL 22: Vyplňte Oznámení nástupu d zaměstnání (OSSZ). (Přílha 3) 2.5 Kntaktní údaje ÚKOL 23: Vytvřte vlastní vu adresu a název internetvých stránek. ÚKOL 24: Vytvřte grafický návrh vizitky. 17

19 2.6 Reklama a prpagace ÚKOL 25: Zjistěte, jaké druhy reklamy existují a jak mhu vypadat. ÚKOL 26: Napište, které typy reklamy zvlíte pr svu fiktivní firmu a prč. ÚKOL 27: Vytvřte zvlený typ reklamy. 18

20 ÚKOL 28: Vytvřte písemnu nabídku na zvlený prdukt své fiktivní firmy. Uveďte, kd a kmu ji zašle. 3. Fiktivní firma - realizace pdnikatelskéh záměru v praxi ÚKOL 29: Vypčtěte velikst zásb pr zahájení činnsti. ÚKOL 30: Napište bjednávky na nákup zbží, které bude ptřeba před zahájením prvzu, a dešlete je. ÚKOL 31: Zkntrlujte a zaevidujte přijaté faktury, prplaťte je a předejte zbží d prvzu. ÚKOL 32: Najděte frmuláře příjmvéh a výdajvéh dkladu, faktury. ÚKOL 33: Začněte vést daňvu evidenci každý pdnikatel i jeh zaměstnanec pdle náplně své práce. 4 ÚKOL 34: Stanvte cenu výrbku (služby). ÚKOL 35: Napište, jak budete získávat bchdní kntakty. 4 D daňvé evidence patří: deník příjmů a výdajů, kniha phledávek a závazků, karty dluhdbéh majetku, karty zásb, karty rezerv, karty pr zapisvání nepeněžních transakcí, mzdvá evidence, pkladní kniha, evidence stálých plateb, kniha jízd. 19

21 ÚKOL 36: Uveďte, jak budete získávat nvé zakázky a zákazníky pr svu fiktivní firmu. ÚKOL 37: Napište, jakým způsbem budete udržvat a rzvíjet svu firmu. ÚKOL 38: Napište bchdní nabídku. 20

22 4. Zaknčení účetníh bdbí, vyhdncení praktickéh věření návrhu 4.1 Uknčení účetníh bdbí ÚKOL 39: Uknčete daňvu evidenci, zjistěte výsledek hspdaření a vyplňte ve splupráci s učitelem Přiznání k dani z příjmů fyzických sb. (Přílha 4) 4.2 Vyúčtvání daně z příjmů ze závislé činnsti Pr vyšší rčníky: ÚKOL 40: Prveďte ve splupráci s učitelem vyúčtvání daně z příjmů ze závislé činnsti. 4.3 Vyúčtvání samstatně výdělečné činnsti pr OSSZ ÚKOL 41: Vyplňte ve splupráci s učitelem Přehled příjmech a výdajích OSVČ. 5 (Přílha 5) 4.4 Vyúčtvání samstatně výdělečné činnsti pr ZP ÚKOL 42: Najděte na internetu tiskpis Přehled příjmech a výdajích pr ZP, vyplňte h ve splupráci s učitelem, vytiskněte a vlžte d pracvníh sešitu. 5 OSVČ je fyzická sba nebli pdnikatel. 21

23 5. Přílhy 5.1 Přílha 1: Žádst zápis d evidence zemědělskéh pdnikatele (2 strany) 5.2 Přílha 2: Hrmadné známení zaměstnavatele (1 strana) 5.3 Přílha 3: Oznámení nástupu d zaměstnání (1 strana) 5.4 Přílha 4: Přiznání k dani z příjmů fyzických sb (8 stran) 5.6 Přílha 5: Přehled příjmech a výdajích OSVČ (2 strany) 22

24

25

26 25

27 26

28 Finančnímu úřadu pr / Specializvanému finančnímu úřadu Než začnete vyplňvat tiskpis, přečtěte si, prsím, pkyny. Územnímu pracvišti v, ve, pr 01 Daňvé identifikační čísl C Z 02 Rdné čísl / 03 DAP 1 ) řádné pravné 04 Kód rzlišení typu DAP 2 ) ddatečné Důvdy pr pdání ddatečnéh DAP zjištěny dne Otisk pdacíh razítka finančníh úřadu Datum 05 DAP zpracval a předkládá daňvý pradce na základě plné mci k zastupvání, an ne která byla uplatněna u správce daně před uplynutím neprdlužené lhůty 1) 05a Záknná pvinnst věření účetní závěrky auditrem 1) an ne P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů fyzických sb pdle zákna č. 586/1992 Sb., daních z příjmů, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) za zdaňvací bdbí (kalendářní rk) neb jeh část 2 ) d d dále jen DAP 1. ddíl Údaje pplatníkvi 06 Příjmení 07 Rdné příjmení 08 Jmén(-a) 09 Titul 10 Státní příslušnst 11 Čísl pasu Adresa místa pbytu v den pdání dap 12 Obec 13 Ulice / část bce 14 Čísl ppisné / rientační 15 PSČ 16 Telefn / mbilní telefn 17 Fax / 18 Stát Adresa místa pbytu k pslednímu dni kalendářníh rku, za který se daň vyměřuje Řádky 19 až 22 vyplňte puze v případě, že adresa k pslednímu dni kalendářníh rku, za který se DAP pdává, je rzdílná d adresy v den pdání DAP. 19 Obec 20 Ulice / část bce 21 Čísl ppisné / rientační 22 PSČ Adresa místa pbytu na území České republiky, kde se pplatník bvykle ve zdaňvacím bdbí zdržval Řádky 23 až 28 vyplňte puze v případě, že nemáte bydliště (trvalý pbyt) na území České republiky. 23 Obec 24 Ulice / část bce 25 Čísl ppisné / rientační 26 PSČ 27 Telefn / mbilní telefn 28 Fax / 29 Kód státu vyplní jen daňvý nerezident 29a Výše celsvětvých příjmů Kč 30 Spjení se zahraničními sbami 1 ) an ne MFin 5405 vzr č. 19 1

29 2. ODDÍL Dílčí základ daně, základ daně, ztráta 1. Výpčet dílčíh základu daně z příjmů fyzických sb ze závislé činnsti a z funkčních pžitků ( 6 zákna) 31 Úhrn příjmů d všech zaměstnavatelů 32 Úhrn pvinnéh pjistnéh pdle 6 dst.13 zákna 33 Daň zaplacená v zahraničí pdle 6 dst. 14 zákna pplatník finanční úřad 34 Dílčí základ daně pdle 6 zákna (ř ř. 32 ř. 33) 35 Úhrn příjmů plynucí ze zahraničí zvýšený pvinné pjistné pdle 6 dst. 13 zákna 2. Dílčí základy daně z příjmů fyzických sb pdle 6, 7, 8, 9 a 10 zákna, základ daně a ztráta 36 Dílčí základ daně ze závislé činnsti pdle 6 zákna (ř. 34) 36a Dílčí základ daně ze závislé činnsti pdle 6 zákna p vynětí (ř. 36 úhrn vyňatých příjmů ze zdrjů v zahraničí pdle 6 zákna neb ř. 36) 37 Dílčí základ daně neb ztráta z pdnikání a z jiné samstatné výdělečné činnsti pdle 7 zákna (ř. 113 přílhy č. 1 DAP) 38 Dílčí základ daně z kapitálvéh majetku pdle 8 zákna 39 Dílčí základ daně neb ztráta z prnájmu pdle 9 zákna (ř. 206 přílhy č. 2 DAP) 40 Dílčí základ daně z statních příjmů pdle 10 zákna (ř. 209 přílhy č. 2 DAP) 41 Úhrn řádků (ř ř ř ř. 40). 41a Úhrn dílčích základů daně pdle 7 až 10 zákna p vynětí (ř. 41 úhrn vyňatých příjmů ze zdrjů v zahraničí pdle 7 až 10 zákna neb ř. 41) 42 Základ daně (36a + kladná hdnta z ř. 41a) 43 (nebsazen) 44 Uplatňvaná výše ztráty vzniklé a vyměřené za předcházející zdaňvací bdbí maximálně d výše ř. 41a 45 Základ daně p dečtení ztráty (ř. 42 ř. 44) Částka pdle ODDÍL Nezdanitelné části základu daně, dčitatelné plžky a daň celkem Pčet měsíců Pčet měsíců 46 Odst. 1 zákna (hdnta daru/darů) 47 Odst. 3 a 4 zákna (dečet úrků) 48 Odst. 5 zákna (penzijní připjištění a penzijní pjištění) 49 Odst. 6 zákna (živtní pjištění) 50 Odst. 7 zákna (dbrvé příspěvky) 51 Odst. 8 zákna (úhrada za další vzdělávání) dst. 4 zákna (výzkum a vývj) 53 Další částky 54 Úhrn nezdanitelných částí základu daně a plžek dčitatelných d základu daně (ř ř ř ř ř ř ř ř. 53) 55 Základ daně snížený nezdanitelné části základu daně a plžky dčitatelné d základu daně (ř. 45 ř. 54) 56 Základ daně zakruhlený na celá sta Kč dlů 57 Daň pdle 16 zákna 58 Daň pdle 16 zákna (ř. 57) neb částka z ř. 330 přílhy č. 3 DAP 59 (nebsazen) 4. ODDÍL Daň celkem, ztráta 60 Daň celkem zakruhlená na celé Kč nahru (ř. 58) 61 Daňvá ztráta - zakruhlená na celé Kč nahru bez znaménka minus 62 Slevy celkem pdle 35 dst. 1 zákna 63 Sleva pdle 35a neb 35b zákna 5. ODDÍL Uplatnění slev na dani a daňvéh zvýhdnění 2

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1 Obsah: 1. Úvd 2. Základní infrmace splečnsti 3. Slžení splečnsti 4. Struktura Nemcnice Žatec,.p.s. 5. Zpráva činnsti DS Levandule za rk 2014 6. Zhdncení základních eknmických a finančních ukazatelů za

Více

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně:

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně: Ing. Eliška Galambicvá Maturitní tázka č. 14. 14/ Zúčtvání daní a dtací. Základní pjmy v blasti daní (daň, správce daně, plátce, pplatník, zdaňvací bdbí, splatnst daně). Členění daní (daně přímé a nepřímé).

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000 Kč Úrkvá sazba : 7,9 % až 16,1

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

Nezbytné je plán sestavit, pokud usilujete o finanční prostředky od banky či investora nebo chcete sehnat společníka pro společné podnikání.

Nezbytné je plán sestavit, pokud usilujete o finanční prostředky od banky či investora nebo chcete sehnat společníka pro společné podnikání. PODNIKATELSKÝ PLÁN KROK ZA KROKEM Prč mít pdnikatelský plán? Jedním z nejdůležitějších krků při začátcích pdnikání je správné sestavení pdnikatelskéh plánu. Správně sestavený plán řekne, zda je prjekt

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástrje a rizika s nimi suvisející Předmětem tht materiálu je infrmvání zákazníků v suladu s 15d dst. 1 písm. b), c) a d) zákna č. 256/2004 Sb., pdnikání na kapitálvém trhu,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

Základy firemních financí vypracované otázky

Základy firemních financí vypracované otázky Základy firemních financí vypracvané tázky 1. Pjem pdnikvých financí, jejich předmět a subjekty. Pjem finančníh řízení, jeh 3/4 funkce a 2 blasti půsbnsti. Finanční cíle pdnikání a zdrje financvání pdnikatelských

Více

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání Úvdní slv V rámci prjektu Splečně v dalším vzdělávání jsme připravili bržuru, která má za cíl prpagvat blast dalšíh vzdělávání dspělých v Jihmravském kraji. Tat nabídka vznikla na základě slvení vzdělávacích

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU Adresát: Nejvyšší státní zastupitelství České Republiky Značka: SL11 OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU dle 180 (neprávněné nakládání s sbními údaji) trestníh zákníku

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

Řízení organizací sociálních služeb

Řízení organizací sociálních služeb Řízení rganizací sciálních služeb vybrané prblémy Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědecku radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Výběrvé řízení v rámci prjektu Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a POKYNY PRO UCHAZEČE 1 Prjekt je splufinancván

Více

Korporátní daně v Evropské unii

Korporátní daně v Evropské unii Speciální analýzy únr 2013 Krprátní daně v Evrpské unii EU OFFICE Česká spřitelna, a.s. Olbrachtva 1929/62 140 00 Praha 4 tel.: +420 956 718 012 fax: +420 224 641 301 EU_ffice@csas.cz http://www.csas.cz/eu

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více