Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014."

Transkript

1 Pracvní sešit výukvéh mdulu č. 7 prjektu Invace vzdělávání na SOŠ a SOU Hrky nad Jizeru pr šklní rk 2013/2014 Fiktivní firma Bc. Alena Sládečkvá Antace: Cílem předmětu je rzvj klíčvých kmpetencí a pdnikatelských dvednstí žáků, zvyšvání jejich finanční gramtnsti a zvýšení jejich šancí na uplatnění se na pracvním trhu. Je t nejlepší frma výuky pr t, jak se uplatnit v prfesním živtě. Stěžejní sučástí aktivity je zalžení fiktivní firmy. Fiktivní firma dpvídá reálné splečnsti svjí frmu, strukturu a funkcí, řídí se stejnými právními předpisy, užívá stejné pdklady z hspdářské praxe. Žák získá znalsti běžných bchdních zvyklstech. Jedntlivé třídy mají v předmětu fiktivní firmy splečný cíl: Zalžit a prvzvat fiktivní firmu ve svém učebním bru. Tent prjekt byl splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky, Reg.č.prjektu: CZ.1.07/1.1.32/ , Invace vzdělávání na SOŠ a SOU Hrky nad Jizeru

2 Obsah 1. Fiktivní firma teretická část Prameny bchdníh práva Obchdní zákník Živnstenský zákn Občanský zákník Fiktivní firma praktická část Cíl vyučvacíh předmětu Fiktivní firma Náplň vyučvacíh předmětu Fiktivní firma Pdnikatelský záměr Zalžení živnsti Kntaktní údaje Reklama a prpagace Fiktivní firma realizace pdnikatelskéh záměru v praxi Zaknčení účetníh bdbí, vyhdncení praktickéh věření návrhu Uknčení účetníh bdbí Vyúčtvání daně z příjmů ze závislé činnsti Vyúčtvání samstatně výdělečné činnsti pr OSSZ Vyúčtvání samstatně výdělečné činnsti pr ZP Přílhy Přílha 1: Žádst zápis d evidence zemědělskéh pdnikatele Přílha 2: Hrmadné známení zaměstnavatele Přílha 3: Oznámení nástupu d zaměstnání Přílha 4: Přiznání k dani z příjmů fyzických sb Přílha 5: Přehled příjmech a výdajích OSVČ...35

3 1. Fiktivní firma - teretická část 1.1 Prameny bchdníh práva Obchdní zákník: 513/1991 Sb., ve znění pzdějších předpisů Živnstenský zákn: 455/91 Sb., ve znění pzdějších předpisů Občanský zákník: 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů Směnečný a šekvý zákník: 191/1950 Sb., ve znění pzdějších předpisů Občanský sudní řád: 99/1963 Sb., ve znění pzdějších předpisů Zákn cenných papírech: 591/1992 Sb., ve znění pzdějších předpisů Zákn na chranu hspdářské sutěže: 143/2001 Sb., ve znění pzdějších předpisů Zákn rzhdčím řízení: 216/1994 Sb., ve znění pzdějších předpisů Zákn státním pdniku: 77/1997 Sb., ve znění pzdějších předpisů Zákn dluhpisech: 190/2004 Sb., ve znění pzdějších předpisů S těmit uvedenými zákny můžete přijít d styku v případě, že budete pdnikat. Ve Vašem případě se zpravidla setkáte hlavě s Obchdním zákníkem, Živnstenským záknem a Občanským zákníkem Obchdní zákník Obchdní zákník služí k úpravě sukrméh práva a v aktuálním znění se skládá ze tří částí: Ta první s názvem Obecná ustanvení ( 1 až 55) definuje základní pjmy včetně pdnikání zahraničních sb, bchdníh rejstříku, účetnictví pdnikatelů a hspdářské sutěže. Část druhá ( 56 až 260) se věnuje bchdním splečnstem (veřejná bchdní splečnst, kmanditní splečnst, splečnst s ručením mezeným a akcivá splečnst) a družstvu. Část třetí pak bchdním závazkvým vztahům ( 261 až 755). 3

4 Sučasný Obchdní zákník bude pčátkem rku 2014 nahrazen Záknem bchdních krpracích. ROZSAH PŮSOBNOSTI (1)Tent zákn upravuje pstavení pdnikatelů, bchdní závazkvé vztahy, jakž i některé jiné vztahy s pdnikáním suvisející, a zapracvává příslušné předpisy Evrpských splečenství ( 1) PODNIKÁNÍ (1) Pdnikáním se rzumí sustavná činnst prváděná samstatně pdnikatelem vlastním jménem a na vlastní dpvědnst za účelem dsažení zisku ( 2) FIRMA (1) Firmu fyzické sby musí být vždy její jmén a příjmení (dále jen "jmén"). Firma fyzické sby může bsahvat ddatek dlišující sbu pdnikatele neb druh pdnikání vztahující se zpravidla k tét sbě neb druhu pdnikání. ( 9) Při tvrbě názvu bchdní firmy je nutné respektvat princip pravdivsti a nezaměnitelnsti. ÚKOL 1: Ppište, c si pd těmit principy představujete. ÚKOL 2: Zaškrtněte správné značení firmy fyzické sby. a) NOVÁK truhlářství b) Truhlářství c) Truhlářství Nvák d) Jsef Nvák e) Jsef Nvák truhlářství NEKALÁ SOUTĚŽ 4

5 e) Jsef Nvák truhlářství NEKALÁ SOUTĚŽ (1) Nekalu sutěží je jednání v hspdářské sutěži neb v hspdářském styku, které (1) Nekalu je v rzpru sutěží s je dbrými jednání v mravy hspdářské sutěže sutěži a je způsbilé neb v hspdářském přivdit újmu styku, jiným které sutěžitelům, je v rzpru sptřebitelům s dbrými neb mravy dalším sutěže zákazníkům. 4 a je Nekalá způsbilé sutěž přivdit se zakazuje. újmu jiným (2) sutěžitelům, Nekalu sutěží sptřebitelům pdle dstavce neb dalším 1 je zejména: zákazníkům. Nekalá sutěž se zakazuje. a) (2) klamavá Nekalu reklama, sutěží pdle dstavce 1 je zejména: b) a) klamavé klamavá značvání reklama, zbží a služeb, b) c) vyvlávání klamavé značvání nebezpečí zbží záměny, a služeb, c) d) vyvlávání parazitvání nebezpečí na pvěsti záměny, pdniku, výrbků či služeb jinéh sutěžitele, d) e) parazitvání pdplácení, na pvěsti pdniku, výrbků či služeb jinéh sutěžitele, f) e) zlehčvání, pdplácení, g) f) zlehčvání, srvnávací reklama, h) g) srvnávací prušvání reklama, bchdníh tajemství, i) h) hržvání prušvání zdraví bchdníh sptřebitelů tajemství, a živtníh prstředí. ( 44) i) hržvání zdraví sptřebitelů a živtníh prstředí. ( 44) ÚKOL 3: Napište, c znamená pjem klamavá reklama, klamavé značvání ÚKOL zbží a 3: služeb, Napište, vyvlání c znamená nebezpečí pjem záměny. klamavá reklama, klamavé značvání zbží a služeb, vyvlání nebezpečí záměny. OBCHODNÍ REJSTŘÍK OBCHODNÍ REJSTŘÍK (1) Obchdní rejstřík je veřejný seznam, d kteréh se zapisují záknem stanvené údaje (1) Obchdní pdnikatelích. rejstřík je Obchdní veřejný seznam, rejstřík je d veden kteréh v elektrnické se zapisují pdbě. záknem stanvené (2) údaje Obchdní pdnikatelích. rejstřík Obchdní vede k rejstřík tmu je veden zvláštním v elektrnické právním pdbě. předpisem určený (2) sud [krajské Obchdní sudy, rejstřík v Praze vede je k t tmu sud městský]. zvláštním právním předpisem určený sud [krajské sudy, v Praze je t sud městský]. (3) Rejstříkvý sud vede pr každéh zapsanéh pdnikatele, rganizační slžku pdniku, (3) Rejstříkvý sud vede pr každéh zapsanéh pdnikatele, rganizační slžku pdniku, (4) Rejstříkvý sud zveřejní zápis d bchdníh rejstříku, jeh změnu či výmaz, jakž (4) Rejstříkvý i ulžení sud listiny zveřejní d sbírky zápis listin d bez bchdníh zbytečnéh rejstříku, dkladu jeh p změnu zápisu, či výmaz, ledaže právní jakž i předpis ulžení ukládá listiny tut d sbírky pvinnst listin někmu bez zbytečnéh jinému. Zveřejňvané dkladu p údaje zápisu, rejstříkvý ledaže sud právní nejpzději předpis ukládá d jednh tut pvinnst týdne někmu de dne jinému. zápisu Zveřejňvané známí také údaje příslušnému rejstříkvý daňvému sud nejpzději rgánu, d jednh rgánu státní týdne de statistiky dne zápisu a rgánu, známí který také vydal příslušnému průkaz živnstenskéh daňvému rgánu, neb jinéh rgánu pdnikatelskéh státní statistiky právnění. a rgánu, ( 27) který vydal průkaz živnstenskéh neb jinéh pdnikatelskéh právnění. ( 27) (1) D bchdníh rejstříku se zapisují: a) (1) bchdní D bchdníh splečnsti rejstříku a družstva, se zapisují: a) bchdní splečnsti a družstva, 5 5

6 daňvému rgánu, rgánu státní statistiky a rgánu, který vydal průkaz živnstenskéh neb jinéh pdnikatelskéh právnění. ( 27) (1) D bchdníh rejstříku se zapisují: a) bchdní splečnsti a družstva, c) fyzické sby, které jsu pdnikateli a mají bydliště v České republice, pkud zápis c) fyzické pžádají, sby, a které jsu pdnikateli a mají 5 bydliště v České republice, pkud zápis d) další pžádají, sby, stanví-li a pvinnst jejich zápisu zvláštní právní předpis. d) (2) další Fyzická sby, sba, stanví-li která pvinnst je pdnikatelem, jejich zápisu se zapíše zvláštní d právní bchdníh předpis. rejstříku vždy, jestliže (2) Fyzická výše sba, jejích která výnsů je pdnikatelem, neb příjmů snížených se zapíše d daň bchdníh z přidané rejstříku hdnty, vždy, je-li jestliže sučástí výše výnsů jejích neb výnsů příjmů, neb dsáhla příjmů neb snížených přesáhla za daň dvě z p přidané sbě bezprstředně hdnty, je-li následující sučástí výnsů účetní neb bdbí příjmů, v průměru dsáhla částku neb st přesáhla dvacet za milinů dvě p Kč. sbě ( 34) bezprstředně následující účetní bdbí v průměru částku st dvacet milinů Kč. ( 34) OBCHODNÍ ZÁVAZKOVÉ VZTAHY A JEJICH PRVKY OBCHODNÍ ZÁVAZKOVÉ VZTAHY A JEJICH PRVKY Jsu t takvé vztahy, kdy jedna sba je pvinna pskytnut nějaké plnění a druhá Jsu sba t je takvé pvinna vztahy, takvé kdy plnění jedna přijmut. sba je pvinna pskytnut nějaké plnění a druhá sba je pvinna takvé plnění přijmut. Smluvní strana, která není pdnikatelem, nese dpvědnst za prušení pvinnstí z Smluvní těcht vztahů strana, pdle která bčanskéh není pdnikatelem, zákníku nese a dpvědnst na její splečné za prušení závazky pvinnstí se pužijí z těcht ustanvení vztahů bčanskéh pdle bčanskéh zákníku. zákníku a na její splečné závazky se pužijí ustanvení bčanskéh zákníku. Kupní smluva (1) Kupní smluva smluvu se prdávající zavazuje ddat kupujícímu mvitu věc (zbží) určenu (1) Kupní jedntlivě smluvu neb se prdávající c d mnžství zavazuje a druhu ddat a převést kupujícímu na něh mvitu vlastnické věc (zbží) práv určenu k tét věci jedntlivě a kupující neb se zavazuje c d mnžství zaplatit a kupní druhu cenu. a převést na něh vlastnické práv (2) k tét Ve věci smluvě a kupující musí se být zavazuje kupní cena zaplatit dhdnuta kupní cenu. neb musí v ní být alespň stanven (2) způsb Ve smluvě jejíh ddatečnéh musí být kupní určení, cena ledaže dhdnuta z jednání neb musí uzavření v být smluvy alespň vyplývá stanven vůle způsb stran ji uzavřít jejíh ddatečnéh i bez určení určení, kupní ceny. ledaže V z tmt jednání případě uzavření je kupující smluvy pvinen vyplývá zaplatit vůle kupní stran ji cenu uzavřít stanvenu i bez určení pdle kupní 448. ceny. ( 409) V tmt případě je kupující pvinen zaplatit kupní cenu stanvenu pdle 448. ( 409) Smluva díl (1) Smluva Smluvu díl díl se zavazuje zhtvitel k prvedení určitéh díla a bjednatel se zavazuje (1) Smluvu k zaplacení díl se ceny zavazuje jeh zhtvitel prvedení. k prvedení určitéh díla a bjednatel se zavazuje (2) Dílem k se zaplacení rzumí ceny zhtvení za jeh určité prvedení. věci, pkud nespadá pd kupní smluvu, (2) mntáž Dílem určité se rzumí věci, její zhtvení údržba, prvedení určité věci, dhdnuté pkud pravy nespadá neb pd úpravy kupní určité smluvu, věci neb mntáž hmtně určité věci, zachycený její údržba, výsledek prvedení jiné činnsti. dhdnuté Dílem pravy se rzumí neb úpravy vždy zhtvení, určité věci neb mntáž, hmtně údržba, zachycený prava neb výsledek úprava jiné stavby činnsti. neb její Dílem části. se rzumí vždy zhtvení, mntáž, (3) Cena údržba, musí být prava ve smluvě neb úprava dhdnuta stavby neb neb její v ní části. musí být alespň stanven způsb (3) Cena jejíh musí určení, být ve ledaže smluvě z jednání dhdnuta uzavření neb smluvy v ní musí vyplývá být alespň vůle stran stanven uzavřít smluvu způsb jejíh i bez určení, tht určení. ledaže ( z jednání 536) uzavření smluvy vyplývá vůle stran uzavřít smluvu i bez tht určení. ( 536) ÚKOL 4: Vytvřte vzr Kupní smluvy a Smluvy díl. Vytvřenu, vytištěnu ÚKOL Kupní 4: smluvu Vytvřte a Smluvu vzr Kupní smluvy díl vlžte a Smluvy d pracvníh díl. sešitu. Vytvřenu, Jak vytištěnu pmůcku pr Kupní vytvření smluvu Kupní a Smluvu smluvy díl a vlžte Smluvy d pracvníh díl pužijte sešitu. např. Jak internetvé pmůcku pr stránky. vytvření Kupní smluvy a Smluvy díl pužijte např. internetvé stránky Živnstenský zákn Živnstenský zákn 6 6

7 stránky Živnstenský zákn Živnstenský zákn je sučástí sukrméh práva a služí k úpravě pdmínek živnstenskéh pdnikání. Skládá se z 5 částí: 6 V té první ( 1 až 18) upravuje pjem živnst a pdmínky prvzvání živnsti. V druhé ( 19 až 27) se detailně zabývá jedntlivými druhy živnstí (kncesvané a hlašvací: řemeslné, vázané, vlné). Část třetí se v rzmezí paragrafů 28 až 44 věnuje rzsahu živnstenskéh právnění a pvinnstem pdnikatele. Část čtvrtá ( 45 až 60) pak vzniku, změně a zániku živnstenskéh právnění a živnstenskému rejstříku. Pátá část ( 60a až 64) upravuje živnstensku kntrlu a správní delikty. Živnstí je sustavná činnst prvzvaná samstatně, vlastním jménem, na vlastní dpvědnst, za účelem dsažení zisku a za pdmínek stanvených tímt záknem. ( 2) ÚKOL 5: Napište, jaku živnst byste chtěl/a prvzvat Vy. Ppište, prč jste si vybral/a právě ji. SUBJEKTY OPRÁVNĚNÉ PROVOZOVAT ŽIVNOST (1) Živnst může prvzvat fyzická neb právnická sba, splní-li pdmínky stanvené tímt záknem (dále jen "pdnikatel"); státní pvlení k prvzvání živnsti (dále jen "kncese") se vyžaduje jen v případech vymezených tímt záknem. ( 5) ROZDĚLENÍ ŽIVNOSTÍ ( 9) 7

8 záknem. ( 5) ROZDĚLENÍ ŽIVNOSTÍ ( 9) Živnsti jsu: A) hlašvací, které při splnění stanvených pdmínek smějí být prvzvány na základě hlášení: a) řemeslné, např.: Pekařství, cukrářství Zednictví Hličství, kadeřnictví Oprava silničních vzidel Hstinská činnst b) vázané, např.: Činnst účetních pradců Prvzvání autškly Prvádění staveb Gedetické práce 7 c) vlné: předmět pdnikání: výrba, bchd a služby neuvedené v přílhách 1 až 3 živnstenskéh zákna, např.: Pskytvání služeb pr zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivst (Puze pr blast zemědělství je třeba na OŽÚ vyplnit speciální žádst, viz Přílha 1 Žádst zápis d evidence zemědělskéh pdnikatele.). Chv zvířat a jejich výcvik (s výjimku živčišné výrby) Výrba ptravinářských a škrbárenských výrbků Zpracvání dřeva, výrba dřevěných, krkvých, prutěných a slaměných výrbků Výrba hnjiv Přípravné a dknčvací stavební práce, specializvané stavební činnsti Zprstředkvání bchdu a služeb Velkbchd a malbchd Ubytvací služby Realitní činnst, správa a údržba nemvitstí Prnájem a půjčvání věcí mvitých Prjektvání pzemkvých úprav Reklamní činnst, marketing, mediální zastupení Návrhářská, designérská, aranžérská činnst a mdeling 8

9 Ftgrafické služby Ftgrafické služby Prvzvání cestvní agentury a průvdcvská činnst v blasti Prvzvání cestvníh ruchu cestvní agentury a průvdcvská činnst v blasti cestvníh ruchu Prvzvání kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, Prvzvání přádání kulturních kulturních, prdukcí, kulturně-vzdělávacích zábav, výstav, veletrhů, a zábavních přehlídek, zařízení, prdejních přádání kulturních a bdbných prdukcí, akcí zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prdejních a bdbných akcí Praní pr dmácnst, žehlení, pravy a údržba děvů, bytvéh textilu Praní a sbníh pr dmácnst, zbží žehlení, pravy a údržba děvů, bytvéh textilu a sbníh zbží Pskytvání služeb pr rdinu a dmácnst Pskytvání služeb pr rdinu a dmácnst Výrba, bchd a služby jinde nezařazené Výrba, bchd a služby jinde nezařazené B) kncesvané, které smějí být prvzvány na základě kncese, např.: B) kncesvané, Prvzvání které smějí cestvní být prvzvány kanceláře na základě kncese, např.: Prvzvání Silniční mtrvá cestvní dprava kanceláře Služby Silniční sukrmých mtrvá dprava detektivů Prvzvání Služby sukrmých krematria detektivů Prvzvání krematria Kncesvaná živnst, je takvá, na kteru není právní nárk. Žadatel pžádá kncesvanu Kncesvaná živnst, je ale takvá, neví, na zda kteru ji získá, není právní prtže nárk. musí Žadatel splňvat pžádá ještě kncesvanu pdmínku splehlivsti, živnst, atd. ale Kncesi neví, zda uděluje ji získá, Obecní prtže živnstenský musí úřad splňvat a uchazeč ještě musí pdmínku mít dpvídající splehlivsti, vzdělání atd. Kncesi včetně uděluje speciálních Obecní kurzů živnstenský apd. úřad a uchazeč musí mít dpvídající vzdělání včetně speciálních kurzů apd. OŽÚ vydává Výpis z živnstenskéh rejstříku. O živnsti vlné, vázané, řemeslné, OŽÚ neb kncesi vydává Výpis rzhdne z živnstenskéh přím OŽÚ při rejstříku. Vaší sbní O živnsti návštěvě. vlné, vázané, řemeslné, neb kncesi rzhdne přím OŽÚ při Vaší sbní návštěvě. ÚKOL 6: Napište, na který knkrétní úřad (míst, telefnní čísl, vá ÚKOL adresa) 6: se Napište, brátíte na v případě který knkrétní svéh uvedenéh úřad (míst, pdnikání, telefnní aby čísl, Vám pradili, vá jaku adresa) živnst se brátíte se jedná, v případě c máte svéh žádat uvedenéh a jaké dklady pdnikání, bude aby třeba Vám z Vaší pradili, strany dlžit. jaku živnst se jedná, c máte žádat a jaké dklady bude třeba z Vaší strany dlžit Občanský zákník Občanský zákník 9 9

10 1.1.3 Občanský zákník Občanský zákník služí k úpravě sukrméh 9 práva a v aktuálním znění se skládá z pěti částí. V té první s názvem Obecná ustanvení ( 1 až 122) jsu upraveny bčanskprávní vztahy, jejich chrana, účastníci, zastupení, právní úkny, sptřebitelské smluvy, prmlčení a některé další pjmy. Část druhá Věcná práva ( 123 až 180) bsahuje úpravu vlastnickéh práva, spluvlastnictví a splečnéh jmění, práva k cizím věcem a práv zástavní a zadržvací. Následuje až část šestá Odpvědnst za škdu a za bezdůvdné bhacení ( 415 až 459), část sedmá upravující dědění ( 460 až 487) a část smá Závazkvé práv ( 488 až 852k) upravující různé druhy smluv, sázku a hru či veřejnu sutěž. Sučasný Občanský zákník bude pčátkem rku 2014 nahrazen nvým Občanským zákníkem. 2. Fiktivní firma praktická část 2.1 Cíl předmětu fiktivní firma Cílem předmětu fiktivní firma je rzvj klíčvých kmpetencí a pdnikatelských dvednstí žáků, zvyšvání jejich finanční gramtnsti a zvýšení jejich šancí na uplatnění se na pracvním trhu. Stěžejní sučástí aktivity je zalžení fiktivní firmy. Fiktivní firma dpvídá reálné splečnsti svjí frmu, strukturu a funkcí, řídí se stejnými právními předpisy, využívá stejné pdklady z hspdářské praxe. Získáte znalsti běžných bchdních zvyklstech. 2.2 Náplň předmětu fiktivní firma Jedntlivé třídy mají splečný cíl: zalžit a prvzvat fiktivní firmu. Předmětem pak bude zvlená náplň a činnsti. 2.3 Pdnikatelský záměr Pdnikatelský záměr je základní plán pdnikání. Jde prakticky ideál, jemuž se pdnikatel snaží v průběhu pdnikání přiblížit. Pdnikatelský záměr lze chápat jak dluhdbu strategii pdnikání, ze které pdnikatel vychází a s níž by měl být celé jeh pdnikání v naprstém suladu. 10

11 Typickým znakem pdnikatelskéh záměru je utajení jeh klíčvých částí až d kamžiku realizace. Pdnikatel usiluje v rámci vlnéh trhu knkurenční výhdu, a prt se snaží své záměry tajit, dkud je t jen mžné, aby je nezneužila dříve jeh knkurence. Úspěšnst pdnikatelskéh záměru je tak d značné míry závislá na jeh praktickém prvedení a kvalitě záměru. 1 Před rzhdnutím zahájení pdnikání je důležité zvážit jeh výhdy a nevýhdy. ÚKOL 7: Napište výhdy a nevýhdy pdnikatelské činnsti. Můžete využít znalstí a zkušenstí rdičů, příbuzných a známých. Výhdy: Nevýhdy: ÚKOL 8: Uveďte, jakéh cíle chcete ve svém pdnikání dsáhnut a c je Vaší priritu. ÚKOL 9: Psuďte své fyzické, duševní a finanční mžnsti. 1 Zdrj: 11

12 ÚKOL 10: Vyjmenujte, které příležitsti pr Vaše pdnikání pskytuje trh, a jaká má rizika. ÚKOL 11: Uveďte, kd je knečným zákazníkem Vaší fiktivní firmy. ÚKOL 12: Zmapujte knkurenci svéh bru činnsti. 12

13 ÚKOL 13: Vyjmenujte, která dd lení/funkce by m la mít firma, aby byla schpná prvzu. ÚKOL 14: S pmcí u itele zvlte majitele firmy fyzicku sbu (na ni bude vystaven výpis z živnstenskéh rejst íku). Pak bsa te jedntlivé funkce (bude se pak jednat zam stnance) a zaneste je d rganiza ní struktury, jejíž grafický návrh si sami vytv íte. 13

14

15 ÚKOL 15: Vypracujte knkrétní pdnikatelský záměr pr svu fiktivní firmu (mim ÚKOL 15: pracvní Vypracujte sešit, knkrétní např. jak pdnikatelský zvláštní bržura záměr s ftkami, pr svu v pwerpintvé fiktivní firmu (mim prezentaci pracvní apd.). sešit, např. jak zvláštní bržura s ftkami, v pwerpintvé prezentaci apd.). ÚKOL 16: Dplňte d tabulky knkrétní údaje Vaší fiktivní firmy a jejíh majitele. ÚKOL 16: Tyt Dplňte údaje následně d tabulky pužijete knkrétní při žádsti údaje Vaší na Obecním fiktivní živnstenském firmy a jejíh majitele. úřadu. Tyt údaje následně pužijete při žádsti na Obecním živnstenském úřadu. Údaje firmě: Údaje firmě: Jmén, příjmení Jmén, příjmení Rdné čísl Rdné čísl Datum narzení Datum narzení Bydliště Bydliště Míst pdnikání Míst pdnikání Předmět pdnikání Předmět pdnikání Vznik právnění Vznik právnění Dba platnsti právnění Dba platnsti právnění 2.4 Zalžení živnsti 2.4 Zalžení živnsti ÚKOL 17: S vyplněnu tabulku pžádejte OŽÚ (učitele) vydání Výpisu z živnstenskéh ÚKOL 17: S vyplněnu rejstříku. tabulku pžádejte OŽÚ (učitele) vydání Výpisu z živnstenskéh rejstříku. ÚKOL 18: P bdržení Výpisu z ŽR uveďte, jak budete dále pstupvat. ÚKOL 18: P bdržení Výpisu z ŽR uveďte, jak budete dále pstupvat. ÚKOL 19: Zalžte fiktivní firemní bankvní účet. ÚKOL 19: Zalžte fiktivní firemní bankvní účet

16 ÚKOL 19: Zalžte fiktivní firemní bankvní účet. Pkud pdnikatel bude zaměstnávat zaměstnance, musí s nimi uzavřít pracvní pměr na základě Zákníku práce (262/2006). 14 Může tak učinit pmcí pracvní smluvy, dhdy prvedení práce neb dhdy pracvní činnsti. Pracvní smluva (1) Pracvní pměr se zakládá pracvní smluvu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem ( 33) (1) Pracvní smluva musí bsahvat a) druh práce, který má zaměstnanec pr zaměstnavatele vyknávat, b) míst neb místa výknu práce, ve kterých má být práce pdle písmene a) vyknávána, c) den nástupu d práce. (2) Od pracvní smluvy je mžné dstupit, jen dkud zaměstnanec nenastupil d práce. (3) Nenastupí-li zaměstnanec ve sjednaný den d práce, aniž mu v tm bránila překážka v práci, neb se zaměstnavatel d týdne ( 350a) nedzví tét překážce, může zaměstnavatel d pracvní smluvy dstupit. (4) Pracvní smluva musí být uzavřena písemně; ttéž platí změně pracvní smluvy a dstupení d ní. (5) Každá smluvní strana musí bdržet jedn vyhtvení pracvní smluvy. ( 34) Dhda prvedení práce Zaměstnanec může Dhdu prvedení práce uzavřít s libvlným pčtem zaměstnavatelů, s každým zaměstnavatelem až na 300 hdin rčně, musí být uzavřena písemně. Zaměstnanec ani zaměstnavatel neplatí zdravtní, sciální ani nemcenské pjištění z dměny, která u jednh neb více zaměstnavatele nepřesáhne Kč za měsíc. Přitm může mít takvut dhdu i u více zaměstnavatelů. Pkud má zaměstnanec u zaměstnavatele více takvých dhd, neplatí se z nich zdravtní pjištění. Sciální a nemcenské pjištění se z těcht dhd platit musí, pkud sučet dměn za měsíc přesáhne 10 tisíc Kč. Pkud zaměstnanec nemá v knkrétním měsíci jiný příjem než z Dhdy prvedení práce d Kč měsíčně a není za něj plátcem pjistnéh stát, musí se přihlásit d 8 dnů zdravtní pjišťvně jak sba bez zdanitelných příjmů a sám platit pjistné (výše tht pjistnéh nezávisí na dměně z Dhdy a je pměrně nízká.). 2 2 Zdrj: 15

17 Dhda prvedení pracvní činnsti Dhda pracvní činnst i je na vedlejší pracvní pměr a nemá výhdy pracvní smluvy. Dhdu pracvní činnsti lze uzavřít na zabezpečení úklů neb ptřeb za předpkladu, že je práce vyknávána v průměru d plviny stanvené týdenní pracvní dby. Ddržení tht limitu se psuzuje za celu dbu, na kteru byla tat dhda uzavřena, nejdéle však za bdbí 52 týdnů. Dhda pracvní činnsti může být uzavřena, i když rzsah práce nebude přesahvat v témže kalendářním rce 300 hdin. Dhdu pracvní činnsti je pvinen zaměstnavatel uzavřít písemně. Jedn vyhtvení tét dhdy vydá zaměstnanci. V dhdě pracvní činnsti musí být uvedeny sjednané práce, sjednaný rzsah pracvní dby a dba, na kteru se dhda uzavírá. Sjednává se na dbu určitu neb neurčitu. V dhdě lze sjednat způsb jejíh zrušení, případné kamžité zrušení dhdy lze sjednat jen pr ty případy, kdy lze zrušit pracvní pměr. 3 ÚKOL 20: Najděte vzr pracvní smluvy a pužijte ji pr uzavření pracvníh vztahu se zaměstnanci, vlžte ji d pracvníh sešitu. Pr vyšší rčníky: ÚKOL 20a): Prvnejte rzdíly mezi pracvní smluvu, dhdu prvedení práce a dhdu pracvní činnsti ve vztahu zaměstnanec a zaměstnavatel, zaměstnanec a rgány státní správy. Pr vyšší rčníky: 3 Zdrj: 16

18 ÚKOL 20b): Se zaměstnanci fiktivní firmy uzavřete pracvní pměr: na pracvní smluvu, dhdu prvedení práce a dhdu prvedení pracvní činnsti. Vyplněnu smluvu a dhdy vlžte d pracvníh sešitu. Pdnikatel musí nahlásit na FÚ, že zaměstnává zaměstnance. Na ZP pdnikatel vyplní tiskpis Hrmadné známení zaměstnavatele a na OSSZ vyplní Oznámení nástupu d zaměstnání: ÚKOL 21: Vyplňte Hrmadné známení zaměstnavatele (ZP). (Přílha 2) ÚKOL 22: Vyplňte Oznámení nástupu d zaměstnání (OSSZ). (Přílha 3) 2.5 Kntaktní údaje ÚKOL 23: Vytvřte vlastní vu adresu a název internetvých stránek. ÚKOL 24: Vytvřte grafický návrh vizitky. 17

19 2.6 Reklama a prpagace ÚKOL 25: Zjistěte, jaké druhy reklamy existují a jak mhu vypadat. ÚKOL 26: Napište, které typy reklamy zvlíte pr svu fiktivní firmu a prč. ÚKOL 27: Vytvřte zvlený typ reklamy. 18

20 ÚKOL 28: Vytvřte písemnu nabídku na zvlený prdukt své fiktivní firmy. Uveďte, kd a kmu ji zašle. 3. Fiktivní firma - realizace pdnikatelskéh záměru v praxi ÚKOL 29: Vypčtěte velikst zásb pr zahájení činnsti. ÚKOL 30: Napište bjednávky na nákup zbží, které bude ptřeba před zahájením prvzu, a dešlete je. ÚKOL 31: Zkntrlujte a zaevidujte přijaté faktury, prplaťte je a předejte zbží d prvzu. ÚKOL 32: Najděte frmuláře příjmvéh a výdajvéh dkladu, faktury. ÚKOL 33: Začněte vést daňvu evidenci každý pdnikatel i jeh zaměstnanec pdle náplně své práce. 4 ÚKOL 34: Stanvte cenu výrbku (služby). ÚKOL 35: Napište, jak budete získávat bchdní kntakty. 4 D daňvé evidence patří: deník příjmů a výdajů, kniha phledávek a závazků, karty dluhdbéh majetku, karty zásb, karty rezerv, karty pr zapisvání nepeněžních transakcí, mzdvá evidence, pkladní kniha, evidence stálých plateb, kniha jízd. 19

21 ÚKOL 36: Uveďte, jak budete získávat nvé zakázky a zákazníky pr svu fiktivní firmu. ÚKOL 37: Napište, jakým způsbem budete udržvat a rzvíjet svu firmu. ÚKOL 38: Napište bchdní nabídku. 20

22 4. Zaknčení účetníh bdbí, vyhdncení praktickéh věření návrhu 4.1 Uknčení účetníh bdbí ÚKOL 39: Uknčete daňvu evidenci, zjistěte výsledek hspdaření a vyplňte ve splupráci s učitelem Přiznání k dani z příjmů fyzických sb. (Přílha 4) 4.2 Vyúčtvání daně z příjmů ze závislé činnsti Pr vyšší rčníky: ÚKOL 40: Prveďte ve splupráci s učitelem vyúčtvání daně z příjmů ze závislé činnsti. 4.3 Vyúčtvání samstatně výdělečné činnsti pr OSSZ ÚKOL 41: Vyplňte ve splupráci s učitelem Přehled příjmech a výdajích OSVČ. 5 (Přílha 5) 4.4 Vyúčtvání samstatně výdělečné činnsti pr ZP ÚKOL 42: Najděte na internetu tiskpis Přehled příjmech a výdajích pr ZP, vyplňte h ve splupráci s učitelem, vytiskněte a vlžte d pracvníh sešitu. 5 OSVČ je fyzická sba nebli pdnikatel. 21

23 5. Přílhy 5.1 Přílha 1: Žádst zápis d evidence zemědělskéh pdnikatele (2 strany) 5.2 Přílha 2: Hrmadné známení zaměstnavatele (1 strana) 5.3 Přílha 3: Oznámení nástupu d zaměstnání (1 strana) 5.4 Přílha 4: Přiznání k dani z příjmů fyzických sb (8 stran) 5.6 Přílha 5: Přehled příjmech a výdajích OSVČ (2 strany) 22

24

25

26 25

27 26

28 Finančnímu úřadu pr / Specializvanému finančnímu úřadu Než začnete vyplňvat tiskpis, přečtěte si, prsím, pkyny. Územnímu pracvišti v, ve, pr 01 Daňvé identifikační čísl C Z 02 Rdné čísl / 03 DAP 1 ) řádné pravné 04 Kód rzlišení typu DAP 2 ) ddatečné Důvdy pr pdání ddatečnéh DAP zjištěny dne Otisk pdacíh razítka finančníh úřadu Datum 05 DAP zpracval a předkládá daňvý pradce na základě plné mci k zastupvání, an ne která byla uplatněna u správce daně před uplynutím neprdlužené lhůty 1) 05a Záknná pvinnst věření účetní závěrky auditrem 1) an ne P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů fyzických sb pdle zákna č. 586/1992 Sb., daních z příjmů, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) za zdaňvací bdbí (kalendářní rk) neb jeh část 2 ) d d dále jen DAP 1. ddíl Údaje pplatníkvi 06 Příjmení 07 Rdné příjmení 08 Jmén(-a) 09 Titul 10 Státní příslušnst 11 Čísl pasu Adresa místa pbytu v den pdání dap 12 Obec 13 Ulice / část bce 14 Čísl ppisné / rientační 15 PSČ 16 Telefn / mbilní telefn 17 Fax / 18 Stát Adresa místa pbytu k pslednímu dni kalendářníh rku, za který se daň vyměřuje Řádky 19 až 22 vyplňte puze v případě, že adresa k pslednímu dni kalendářníh rku, za který se DAP pdává, je rzdílná d adresy v den pdání DAP. 19 Obec 20 Ulice / část bce 21 Čísl ppisné / rientační 22 PSČ Adresa místa pbytu na území České republiky, kde se pplatník bvykle ve zdaňvacím bdbí zdržval Řádky 23 až 28 vyplňte puze v případě, že nemáte bydliště (trvalý pbyt) na území České republiky. 23 Obec 24 Ulice / část bce 25 Čísl ppisné / rientační 26 PSČ 27 Telefn / mbilní telefn 28 Fax / 29 Kód státu vyplní jen daňvý nerezident 29a Výše celsvětvých příjmů Kč 30 Spjení se zahraničními sbami 1 ) an ne MFin 5405 vzr č. 19 1

29 2. ODDÍL Dílčí základ daně, základ daně, ztráta 1. Výpčet dílčíh základu daně z příjmů fyzických sb ze závislé činnsti a z funkčních pžitků ( 6 zákna) 31 Úhrn příjmů d všech zaměstnavatelů 32 Úhrn pvinnéh pjistnéh pdle 6 dst.13 zákna 33 Daň zaplacená v zahraničí pdle 6 dst. 14 zákna pplatník finanční úřad 34 Dílčí základ daně pdle 6 zákna (ř ř. 32 ř. 33) 35 Úhrn příjmů plynucí ze zahraničí zvýšený pvinné pjistné pdle 6 dst. 13 zákna 2. Dílčí základy daně z příjmů fyzických sb pdle 6, 7, 8, 9 a 10 zákna, základ daně a ztráta 36 Dílčí základ daně ze závislé činnsti pdle 6 zákna (ř. 34) 36a Dílčí základ daně ze závislé činnsti pdle 6 zákna p vynětí (ř. 36 úhrn vyňatých příjmů ze zdrjů v zahraničí pdle 6 zákna neb ř. 36) 37 Dílčí základ daně neb ztráta z pdnikání a z jiné samstatné výdělečné činnsti pdle 7 zákna (ř. 113 přílhy č. 1 DAP) 38 Dílčí základ daně z kapitálvéh majetku pdle 8 zákna 39 Dílčí základ daně neb ztráta z prnájmu pdle 9 zákna (ř. 206 přílhy č. 2 DAP) 40 Dílčí základ daně z statních příjmů pdle 10 zákna (ř. 209 přílhy č. 2 DAP) 41 Úhrn řádků (ř ř ř ř. 40). 41a Úhrn dílčích základů daně pdle 7 až 10 zákna p vynětí (ř. 41 úhrn vyňatých příjmů ze zdrjů v zahraničí pdle 7 až 10 zákna neb ř. 41) 42 Základ daně (36a + kladná hdnta z ř. 41a) 43 (nebsazen) 44 Uplatňvaná výše ztráty vzniklé a vyměřené za předcházející zdaňvací bdbí maximálně d výše ř. 41a 45 Základ daně p dečtení ztráty (ř. 42 ř. 44) Částka pdle ODDÍL Nezdanitelné části základu daně, dčitatelné plžky a daň celkem Pčet měsíců Pčet měsíců 46 Odst. 1 zákna (hdnta daru/darů) 47 Odst. 3 a 4 zákna (dečet úrků) 48 Odst. 5 zákna (penzijní připjištění a penzijní pjištění) 49 Odst. 6 zákna (živtní pjištění) 50 Odst. 7 zákna (dbrvé příspěvky) 51 Odst. 8 zákna (úhrada za další vzdělávání) dst. 4 zákna (výzkum a vývj) 53 Další částky 54 Úhrn nezdanitelných částí základu daně a plžek dčitatelných d základu daně (ř ř ř ř ř ř ř ř. 53) 55 Základ daně snížený nezdanitelné části základu daně a plžky dčitatelné d základu daně (ř. 45 ř. 54) 56 Základ daně zakruhlený na celá sta Kč dlů 57 Daň pdle 16 zákna 58 Daň pdle 16 zákna (ř. 57) neb částka z ř. 330 přílhy č. 3 DAP 59 (nebsazen) 4. ODDÍL Daň celkem, ztráta 60 Daň celkem zakruhlená na celé Kč nahru (ř. 58) 61 Daňvá ztráta - zakruhlená na celé Kč nahru bez znaménka minus 62 Slevy celkem pdle 35 dst. 1 zákna 63 Sleva pdle 35a neb 35b zákna 5. ODDÍL Uplatnění slev na dani a daňvéh zvýhdnění 2

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Rodné číslo / 03

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně:

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně: Ing. Eliška Galambicvá Maturitní tázka č. 14. 14/ Zúčtvání daní a dtací. Základní pjmy v blasti daní (daň, správce daně, plátce, pplatník, zdaňvací bdbí, splatnst daně). Členění daní (daně přímé a nepřímé).

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2014 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty s hledem na pčet parametrů jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná pmcí kláves PgUp/PgDn: Parametry,

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Středočeský kraj Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifi kační číslo C Z 7 6 7 6 Rodné číslo 7 6 7 / 6 3 DAP ) řádné opravné 4 Kód rozlišení

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Dobříši Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 0 Daňové identifi kační číslo C Z 6 0 9 9 9 0 Rodné číslo 6 0 9 / 9 9 03 DAP ) řádné opravné 04 Kód rozlišení

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Říčanech Daňové identifi kační číslo

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Moravskoslezský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Opavě Daňové identifikační číslo

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Důvody pro podání dodatečného DAP zjištěny dne P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Důvody pro podání dodatečného DAP zjištěny dne P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob dz_dpfo5405_9.pdf - Adobe Acrobat Professional Finančnímu úřadu pro Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2008 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty a přibyly další parametry s hledem na jejich mnžství jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí Zákn daních z příjmu Daň z příjmu právnických sb Sazby daně z příjmu právnických sb Od 1.1. 2004 1.1. 31.12. 2003 1.1. 31.12. 2002 Sazba 28 % 31% 31% Sazby daně z příjmu fyzických sb V rce 2004 zůstávají

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Brno II Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifi kační číslo C Z 7 7 7 7 7 7 Rodné číslo 7 7 7 / 7 7 7 3 DAP ) řádné opravné 4 Kód rozlišení

Více

k dani z příjmů fyzických osob

k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 01 Daňové identifikační číslo C Z 02 Rodné číslo 03 DAP 1 ) řádné opravné 04 Kód rozlišení typu DAP 1 ) prohlášení

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Tachově Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Vytisteno ˇ ˇ aplikací EPO Daňové identifi kační číslo C Z 7 8 4 2 5 5 9 7 6 2 Rodné číslo 7 8 4 2 5 / 5

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Čáslavi Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 0 Daňové identifi kační číslo C Z 5 9 2 0 0 7 02 Rodné číslo 5 9 2 / 0 0 7 03 DAP ) řádné opravné XXX 04

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 20/12/2006 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář) OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hdinvá dtace: 4 vyuč. hdiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání Pracvní práv v kntextu nvely bčanskéh zákníku. Přehled důležitých změn vyplývajících

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob Kód rozlišení typu DAP ) Datum - - - - - - - - Daňové přiznání Petra Nováka Příloha č. Neţ začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2012

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2012 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2012 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty a přibyly další parametry s hledem na jejich mnžství jsu rzděleny d dvu brazvek, mezi kterými se přepíná

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Zdanění dluhopisů ERSTE

Zdanění dluhopisů ERSTE Zdanění dluhopisů ERSTE Úrokové příjmy ze zahraničních dluhopisů nejsou na rozdíl od dluhopisů České spořitelny zdaněny konečnou srážkovou daní. Za zdanění těchto příjmů odpovídá daňový poplatník, který

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Důchdvé zdravtní a sciální pjištění, DPH, pkladna PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 19/12/2007 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence M e t d i c k ý n á v d Energetickéh regulačníh úřadu k pdávání žádstí udělení, změny neb zrušení licencí pdle zákna č. 458/2000 Sb., pdmínkách pdnikání a výknu státní správy v energetických dvětvích a

Více

Majetek a zdroje krytí, inventarizace, pracovní list

Majetek a zdroje krytí, inventarizace, pracovní list Název škly Čísl prjektu Název prjektu Klíčvá aktivita Dstupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, rčník, br: Tematická blast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa,

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz Obchdní pdmínky pr prdej na internetvém bchdu www.mimibazarnataliri.cz I. Úvdní ustanvení Tyt bchdní pdmínky pr prdej zbží na internetu (dále jen bchdní pdmínky ) splečnsti 1.Fajne s.r.., sídlem Skla Tůmy

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2011

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2011 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2011 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty a přibyly další parametry s hledem na jejich mnžství jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná

Více

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí Legislativa a interní nrmy pr účely bje prti legalizaci výnsů z trestné činnsti a financvání terrismu (AML/CFT) a mezinárdních sankcí Zákn č. 253/2008 Sb., některých patřeních prti legalizaci výnsů z trestné

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky Stránka 1 z 8 platné d 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky internetvéh bchdu VOPIČÁK.CZ prvzvanéh na základě smluvy sdružení živnstníků Pavel Janušek Michal Halunek Mezi Šklami 2471/10 Uzbecká 1463/1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE Tat smluva: je uzavírána mezi splečnstí Art f All s.r.., se sídlem: Praha 3, Rháčva 188/37, PSČ 13000, Česká republika, IČ: 46991654, DUNS: 495931529 a

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.A. HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU Řádným dehráním sutěže vznikne příslušnému klubu nárk na hlas na zasedání Parlamentu za pdmínek daných Stanvami.

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín GRASPO CZ, a.s., Pd Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín OBCHODNÍ PODMÍNKY OBJEDNÁVKY Pr bjednávky realizvané v rámci webvé aplikace Návrhář diářů a ntesů platí v plném znění Obchdní pdmínky výrby a ddání díla

Více

Instrukce pro vyplňování: Při vyplňování lze zadávat hodnoty jen do bílých políček pokud na ně kliknete, zobrazí se vždy i příslušná nápověda.

Instrukce pro vyplňování: Při vyplňování lze zadávat hodnoty jen do bílých políček pokud na ně kliknete, zobrazí se vždy i příslušná nápověda. Vážení čtenáři, přinášíme vám interaktivní daňový formulář, který vám pomůže vyplnit řádné daňové přiznání za rok 214. Formulář byl odladěn a testován pro program Excel a funguje ve všech jeho posledních

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3 Fnd mikrprjektů Eurreginu Nisa prgram přeshraniční splupráce 2007-2013 CÍL 3 EVROPSKÁ UNIE Příručka pr příjemce dtace Verze 14 1.červen 2012 Fnd mikrprjektů reginu Nisa OBSAH: I. Knečný uživatel.....3

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

Jak se zúčastnit dražby

Jak se zúčastnit dražby Jak se zúčastnit dražby Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek nemvitstí, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál www.elektrnickedrazby.cz, přihlaste se d knkrétní(ch) dražby(eb),

Více

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok -rl'j J'*J JŤ KUMSP00QID62 \ y^x! K M>L } -' vv (OODATKLJ)_ " r Smluvní strany L^_ji

Více

HELIOS Fenix. Evidence daně z přidané hodnoty. Asseco Solutions, a.s. verze 7.00

HELIOS Fenix. Evidence daně z přidané hodnoty. Asseco Solutions, a.s. verze 7.00 HELIOS Fenix Evidence daně z přidané hdnty verze 7.00 Assec Slutins, a.s. 2012 HELIOS Fenix, subsystém eknmických infrmací Evidence DPH 2/34 Obsah: 1 Účetnictví... 4 1.1 Majitel... 4 1.2 Číselník DPH...

Více

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz Obchdní pdmínky e-shpu Vinylflr.cz Tyt bchdní pdmínky upravují v suladu s ustanvením 1751 dst. 1 zákna č. 89/2012 Sb., bčanskéh zákníku (dále jen bčanský zákník ) vzájemná práva a pvinnsti smluvních stran

Více

Reklamační řád. 1. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád. 1. Všeobecná ustanovení Reklamační řád Tent reklamační řád je platný d 1. 1. 2013 a ruší platnst předchzích reklamačních řádů. Tent reklamační řád je k dispzici na prdejně prdávajícíh neb jak dkument na www.prvyt.cz. 1. Všebecná

Více

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ...

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 01 Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 '........ >:. \... 1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, 58601

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Sídl:Lidická 7, 15000, Praha 5, tel 257 324 581 mbil: 607 120 287, e-mail: atest.reality@vlny.cz Prvzvna: Rseveltva 34/615, Praha 6, 160 00, tel. 233

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pstup uzavírání smluvy pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Martin Křapka, Bečv

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více