Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014."

Transkript

1 Pracvní sešit výukvéh mdulu č. 7 prjektu Invace vzdělávání na SOŠ a SOU Hrky nad Jizeru pr šklní rk 2013/2014 Fiktivní firma Bc. Alena Sládečkvá Antace: Cílem předmětu je rzvj klíčvých kmpetencí a pdnikatelských dvednstí žáků, zvyšvání jejich finanční gramtnsti a zvýšení jejich šancí na uplatnění se na pracvním trhu. Je t nejlepší frma výuky pr t, jak se uplatnit v prfesním živtě. Stěžejní sučástí aktivity je zalžení fiktivní firmy. Fiktivní firma dpvídá reálné splečnsti svjí frmu, strukturu a funkcí, řídí se stejnými právními předpisy, užívá stejné pdklady z hspdářské praxe. Žák získá znalsti běžných bchdních zvyklstech. Jedntlivé třídy mají v předmětu fiktivní firmy splečný cíl: Zalžit a prvzvat fiktivní firmu ve svém učebním bru. Tent prjekt byl splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky, Reg.č.prjektu: CZ.1.07/1.1.32/ , Invace vzdělávání na SOŠ a SOU Hrky nad Jizeru

2 Obsah 1. Fiktivní firma teretická část Prameny bchdníh práva Obchdní zákník Živnstenský zákn Občanský zákník Fiktivní firma praktická část Cíl vyučvacíh předmětu Fiktivní firma Náplň vyučvacíh předmětu Fiktivní firma Pdnikatelský záměr Zalžení živnsti Kntaktní údaje Reklama a prpagace Fiktivní firma realizace pdnikatelskéh záměru v praxi Zaknčení účetníh bdbí, vyhdncení praktickéh věření návrhu Uknčení účetníh bdbí Vyúčtvání daně z příjmů ze závislé činnsti Vyúčtvání samstatně výdělečné činnsti pr OSSZ Vyúčtvání samstatně výdělečné činnsti pr ZP Přílhy Přílha 1: Žádst zápis d evidence zemědělskéh pdnikatele Přílha 2: Hrmadné známení zaměstnavatele Přílha 3: Oznámení nástupu d zaměstnání Přílha 4: Přiznání k dani z příjmů fyzických sb Přílha 5: Přehled příjmech a výdajích OSVČ...35

3 1. Fiktivní firma - teretická část 1.1 Prameny bchdníh práva Obchdní zákník: 513/1991 Sb., ve znění pzdějších předpisů Živnstenský zákn: 455/91 Sb., ve znění pzdějších předpisů Občanský zákník: 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů Směnečný a šekvý zákník: 191/1950 Sb., ve znění pzdějších předpisů Občanský sudní řád: 99/1963 Sb., ve znění pzdějších předpisů Zákn cenných papírech: 591/1992 Sb., ve znění pzdějších předpisů Zákn na chranu hspdářské sutěže: 143/2001 Sb., ve znění pzdějších předpisů Zákn rzhdčím řízení: 216/1994 Sb., ve znění pzdějších předpisů Zákn státním pdniku: 77/1997 Sb., ve znění pzdějších předpisů Zákn dluhpisech: 190/2004 Sb., ve znění pzdějších předpisů S těmit uvedenými zákny můžete přijít d styku v případě, že budete pdnikat. Ve Vašem případě se zpravidla setkáte hlavě s Obchdním zákníkem, Živnstenským záknem a Občanským zákníkem Obchdní zákník Obchdní zákník služí k úpravě sukrméh práva a v aktuálním znění se skládá ze tří částí: Ta první s názvem Obecná ustanvení ( 1 až 55) definuje základní pjmy včetně pdnikání zahraničních sb, bchdníh rejstříku, účetnictví pdnikatelů a hspdářské sutěže. Část druhá ( 56 až 260) se věnuje bchdním splečnstem (veřejná bchdní splečnst, kmanditní splečnst, splečnst s ručením mezeným a akcivá splečnst) a družstvu. Část třetí pak bchdním závazkvým vztahům ( 261 až 755). 3

4 Sučasný Obchdní zákník bude pčátkem rku 2014 nahrazen Záknem bchdních krpracích. ROZSAH PŮSOBNOSTI (1)Tent zákn upravuje pstavení pdnikatelů, bchdní závazkvé vztahy, jakž i některé jiné vztahy s pdnikáním suvisející, a zapracvává příslušné předpisy Evrpských splečenství ( 1) PODNIKÁNÍ (1) Pdnikáním se rzumí sustavná činnst prváděná samstatně pdnikatelem vlastním jménem a na vlastní dpvědnst za účelem dsažení zisku ( 2) FIRMA (1) Firmu fyzické sby musí být vždy její jmén a příjmení (dále jen "jmén"). Firma fyzické sby může bsahvat ddatek dlišující sbu pdnikatele neb druh pdnikání vztahující se zpravidla k tét sbě neb druhu pdnikání. ( 9) Při tvrbě názvu bchdní firmy je nutné respektvat princip pravdivsti a nezaměnitelnsti. ÚKOL 1: Ppište, c si pd těmit principy představujete. ÚKOL 2: Zaškrtněte správné značení firmy fyzické sby. a) NOVÁK truhlářství b) Truhlářství c) Truhlářství Nvák d) Jsef Nvák e) Jsef Nvák truhlářství NEKALÁ SOUTĚŽ 4

5 e) Jsef Nvák truhlářství NEKALÁ SOUTĚŽ (1) Nekalu sutěží je jednání v hspdářské sutěži neb v hspdářském styku, které (1) Nekalu je v rzpru sutěží s je dbrými jednání v mravy hspdářské sutěže sutěži a je způsbilé neb v hspdářském přivdit újmu styku, jiným které sutěžitelům, je v rzpru sptřebitelům s dbrými neb mravy dalším sutěže zákazníkům. 4 a je Nekalá způsbilé sutěž přivdit se zakazuje. újmu jiným (2) sutěžitelům, Nekalu sutěží sptřebitelům pdle dstavce neb dalším 1 je zejména: zákazníkům. Nekalá sutěž se zakazuje. a) (2) klamavá Nekalu reklama, sutěží pdle dstavce 1 je zejména: b) a) klamavé klamavá značvání reklama, zbží a služeb, b) c) vyvlávání klamavé značvání nebezpečí zbží záměny, a služeb, c) d) vyvlávání parazitvání nebezpečí na pvěsti záměny, pdniku, výrbků či služeb jinéh sutěžitele, d) e) parazitvání pdplácení, na pvěsti pdniku, výrbků či služeb jinéh sutěžitele, f) e) zlehčvání, pdplácení, g) f) zlehčvání, srvnávací reklama, h) g) srvnávací prušvání reklama, bchdníh tajemství, i) h) hržvání prušvání zdraví bchdníh sptřebitelů tajemství, a živtníh prstředí. ( 44) i) hržvání zdraví sptřebitelů a živtníh prstředí. ( 44) ÚKOL 3: Napište, c znamená pjem klamavá reklama, klamavé značvání ÚKOL zbží a 3: služeb, Napište, vyvlání c znamená nebezpečí pjem záměny. klamavá reklama, klamavé značvání zbží a služeb, vyvlání nebezpečí záměny. OBCHODNÍ REJSTŘÍK OBCHODNÍ REJSTŘÍK (1) Obchdní rejstřík je veřejný seznam, d kteréh se zapisují záknem stanvené údaje (1) Obchdní pdnikatelích. rejstřík je Obchdní veřejný seznam, rejstřík je d veden kteréh v elektrnické se zapisují pdbě. záknem stanvené (2) údaje Obchdní pdnikatelích. rejstřík Obchdní vede k rejstřík tmu je veden zvláštním v elektrnické právním pdbě. předpisem určený (2) sud [krajské Obchdní sudy, rejstřík v Praze vede je k t tmu sud městský]. zvláštním právním předpisem určený sud [krajské sudy, v Praze je t sud městský]. (3) Rejstříkvý sud vede pr každéh zapsanéh pdnikatele, rganizační slžku pdniku, (3) Rejstříkvý sud vede pr každéh zapsanéh pdnikatele, rganizační slžku pdniku, (4) Rejstříkvý sud zveřejní zápis d bchdníh rejstříku, jeh změnu či výmaz, jakž (4) Rejstříkvý i ulžení sud listiny zveřejní d sbírky zápis listin d bez bchdníh zbytečnéh rejstříku, dkladu jeh p změnu zápisu, či výmaz, ledaže právní jakž i předpis ulžení ukládá listiny tut d sbírky pvinnst listin někmu bez zbytečnéh jinému. Zveřejňvané dkladu p údaje zápisu, rejstříkvý ledaže sud právní nejpzději předpis ukládá d jednh tut pvinnst týdne někmu de dne jinému. zápisu Zveřejňvané známí také údaje příslušnému rejstříkvý daňvému sud nejpzději rgánu, d jednh rgánu státní týdne de statistiky dne zápisu a rgánu, známí který také vydal příslušnému průkaz živnstenskéh daňvému rgánu, neb jinéh rgánu pdnikatelskéh státní statistiky právnění. a rgánu, ( 27) který vydal průkaz živnstenskéh neb jinéh pdnikatelskéh právnění. ( 27) (1) D bchdníh rejstříku se zapisují: a) (1) bchdní D bchdníh splečnsti rejstříku a družstva, se zapisují: a) bchdní splečnsti a družstva, 5 5

6 daňvému rgánu, rgánu státní statistiky a rgánu, který vydal průkaz živnstenskéh neb jinéh pdnikatelskéh právnění. ( 27) (1) D bchdníh rejstříku se zapisují: a) bchdní splečnsti a družstva, c) fyzické sby, které jsu pdnikateli a mají bydliště v České republice, pkud zápis c) fyzické pžádají, sby, a které jsu pdnikateli a mají 5 bydliště v České republice, pkud zápis d) další pžádají, sby, stanví-li a pvinnst jejich zápisu zvláštní právní předpis. d) (2) další Fyzická sby, sba, stanví-li která pvinnst je pdnikatelem, jejich zápisu se zapíše zvláštní d právní bchdníh předpis. rejstříku vždy, jestliže (2) Fyzická výše sba, jejích která výnsů je pdnikatelem, neb příjmů snížených se zapíše d daň bchdníh z přidané rejstříku hdnty, vždy, je-li jestliže sučástí výše výnsů jejích neb výnsů příjmů, neb dsáhla příjmů neb snížených přesáhla za daň dvě z p přidané sbě bezprstředně hdnty, je-li následující sučástí výnsů účetní neb bdbí příjmů, v průměru dsáhla částku neb st přesáhla dvacet za milinů dvě p Kč. sbě ( 34) bezprstředně následující účetní bdbí v průměru částku st dvacet milinů Kč. ( 34) OBCHODNÍ ZÁVAZKOVÉ VZTAHY A JEJICH PRVKY OBCHODNÍ ZÁVAZKOVÉ VZTAHY A JEJICH PRVKY Jsu t takvé vztahy, kdy jedna sba je pvinna pskytnut nějaké plnění a druhá Jsu sba t je takvé pvinna vztahy, takvé kdy plnění jedna přijmut. sba je pvinna pskytnut nějaké plnění a druhá sba je pvinna takvé plnění přijmut. Smluvní strana, která není pdnikatelem, nese dpvědnst za prušení pvinnstí z Smluvní těcht vztahů strana, pdle která bčanskéh není pdnikatelem, zákníku nese a dpvědnst na její splečné za prušení závazky pvinnstí se pužijí z těcht ustanvení vztahů bčanskéh pdle bčanskéh zákníku. zákníku a na její splečné závazky se pužijí ustanvení bčanskéh zákníku. Kupní smluva (1) Kupní smluva smluvu se prdávající zavazuje ddat kupujícímu mvitu věc (zbží) určenu (1) Kupní jedntlivě smluvu neb se prdávající c d mnžství zavazuje a druhu ddat a převést kupujícímu na něh mvitu vlastnické věc (zbží) práv určenu k tét věci jedntlivě a kupující neb se zavazuje c d mnžství zaplatit a kupní druhu cenu. a převést na něh vlastnické práv (2) k tét Ve věci smluvě a kupující musí se být zavazuje kupní cena zaplatit dhdnuta kupní cenu. neb musí v ní být alespň stanven (2) způsb Ve smluvě jejíh ddatečnéh musí být kupní určení, cena ledaže dhdnuta z jednání neb musí uzavření v být smluvy alespň vyplývá stanven vůle způsb stran ji uzavřít jejíh ddatečnéh i bez určení určení, kupní ceny. ledaže V z tmt jednání případě uzavření je kupující smluvy pvinen vyplývá zaplatit vůle kupní stran ji cenu uzavřít stanvenu i bez určení pdle kupní 448. ceny. ( 409) V tmt případě je kupující pvinen zaplatit kupní cenu stanvenu pdle 448. ( 409) Smluva díl (1) Smluva Smluvu díl díl se zavazuje zhtvitel k prvedení určitéh díla a bjednatel se zavazuje (1) Smluvu k zaplacení díl se ceny zavazuje jeh zhtvitel prvedení. k prvedení určitéh díla a bjednatel se zavazuje (2) Dílem k se zaplacení rzumí ceny zhtvení za jeh určité prvedení. věci, pkud nespadá pd kupní smluvu, (2) mntáž Dílem určité se rzumí věci, její zhtvení údržba, prvedení určité věci, dhdnuté pkud pravy nespadá neb pd úpravy kupní určité smluvu, věci neb mntáž hmtně určité věci, zachycený její údržba, výsledek prvedení jiné činnsti. dhdnuté Dílem pravy se rzumí neb úpravy vždy zhtvení, určité věci neb mntáž, hmtně údržba, zachycený prava neb výsledek úprava jiné stavby činnsti. neb její Dílem části. se rzumí vždy zhtvení, mntáž, (3) Cena údržba, musí být prava ve smluvě neb úprava dhdnuta stavby neb neb její v ní části. musí být alespň stanven způsb (3) Cena jejíh musí určení, být ve ledaže smluvě z jednání dhdnuta uzavření neb smluvy v ní musí vyplývá být alespň vůle stran stanven uzavřít smluvu způsb jejíh i bez určení, tht určení. ledaže ( z jednání 536) uzavření smluvy vyplývá vůle stran uzavřít smluvu i bez tht určení. ( 536) ÚKOL 4: Vytvřte vzr Kupní smluvy a Smluvy díl. Vytvřenu, vytištěnu ÚKOL Kupní 4: smluvu Vytvřte a Smluvu vzr Kupní smluvy díl vlžte a Smluvy d pracvníh díl. sešitu. Vytvřenu, Jak vytištěnu pmůcku pr Kupní vytvření smluvu Kupní a Smluvu smluvy díl a vlžte Smluvy d pracvníh díl pužijte sešitu. např. Jak internetvé pmůcku pr stránky. vytvření Kupní smluvy a Smluvy díl pužijte např. internetvé stránky Živnstenský zákn Živnstenský zákn 6 6

7 stránky Živnstenský zákn Živnstenský zákn je sučástí sukrméh práva a služí k úpravě pdmínek živnstenskéh pdnikání. Skládá se z 5 částí: 6 V té první ( 1 až 18) upravuje pjem živnst a pdmínky prvzvání živnsti. V druhé ( 19 až 27) se detailně zabývá jedntlivými druhy živnstí (kncesvané a hlašvací: řemeslné, vázané, vlné). Část třetí se v rzmezí paragrafů 28 až 44 věnuje rzsahu živnstenskéh právnění a pvinnstem pdnikatele. Část čtvrtá ( 45 až 60) pak vzniku, změně a zániku živnstenskéh právnění a živnstenskému rejstříku. Pátá část ( 60a až 64) upravuje živnstensku kntrlu a správní delikty. Živnstí je sustavná činnst prvzvaná samstatně, vlastním jménem, na vlastní dpvědnst, za účelem dsažení zisku a za pdmínek stanvených tímt záknem. ( 2) ÚKOL 5: Napište, jaku živnst byste chtěl/a prvzvat Vy. Ppište, prč jste si vybral/a právě ji. SUBJEKTY OPRÁVNĚNÉ PROVOZOVAT ŽIVNOST (1) Živnst může prvzvat fyzická neb právnická sba, splní-li pdmínky stanvené tímt záknem (dále jen "pdnikatel"); státní pvlení k prvzvání živnsti (dále jen "kncese") se vyžaduje jen v případech vymezených tímt záknem. ( 5) ROZDĚLENÍ ŽIVNOSTÍ ( 9) 7

8 záknem. ( 5) ROZDĚLENÍ ŽIVNOSTÍ ( 9) Živnsti jsu: A) hlašvací, které při splnění stanvených pdmínek smějí být prvzvány na základě hlášení: a) řemeslné, např.: Pekařství, cukrářství Zednictví Hličství, kadeřnictví Oprava silničních vzidel Hstinská činnst b) vázané, např.: Činnst účetních pradců Prvzvání autškly Prvádění staveb Gedetické práce 7 c) vlné: předmět pdnikání: výrba, bchd a služby neuvedené v přílhách 1 až 3 živnstenskéh zákna, např.: Pskytvání služeb pr zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivst (Puze pr blast zemědělství je třeba na OŽÚ vyplnit speciální žádst, viz Přílha 1 Žádst zápis d evidence zemědělskéh pdnikatele.). Chv zvířat a jejich výcvik (s výjimku živčišné výrby) Výrba ptravinářských a škrbárenských výrbků Zpracvání dřeva, výrba dřevěných, krkvých, prutěných a slaměných výrbků Výrba hnjiv Přípravné a dknčvací stavební práce, specializvané stavební činnsti Zprstředkvání bchdu a služeb Velkbchd a malbchd Ubytvací služby Realitní činnst, správa a údržba nemvitstí Prnájem a půjčvání věcí mvitých Prjektvání pzemkvých úprav Reklamní činnst, marketing, mediální zastupení Návrhářská, designérská, aranžérská činnst a mdeling 8

9 Ftgrafické služby Ftgrafické služby Prvzvání cestvní agentury a průvdcvská činnst v blasti Prvzvání cestvníh ruchu cestvní agentury a průvdcvská činnst v blasti cestvníh ruchu Prvzvání kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, Prvzvání přádání kulturních kulturních, prdukcí, kulturně-vzdělávacích zábav, výstav, veletrhů, a zábavních přehlídek, zařízení, prdejních přádání kulturních a bdbných prdukcí, akcí zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prdejních a bdbných akcí Praní pr dmácnst, žehlení, pravy a údržba děvů, bytvéh textilu Praní a sbníh pr dmácnst, zbží žehlení, pravy a údržba děvů, bytvéh textilu a sbníh zbží Pskytvání služeb pr rdinu a dmácnst Pskytvání služeb pr rdinu a dmácnst Výrba, bchd a služby jinde nezařazené Výrba, bchd a služby jinde nezařazené B) kncesvané, které smějí být prvzvány na základě kncese, např.: B) kncesvané, Prvzvání které smějí cestvní být prvzvány kanceláře na základě kncese, např.: Prvzvání Silniční mtrvá cestvní dprava kanceláře Služby Silniční sukrmých mtrvá dprava detektivů Prvzvání Služby sukrmých krematria detektivů Prvzvání krematria Kncesvaná živnst, je takvá, na kteru není právní nárk. Žadatel pžádá kncesvanu Kncesvaná živnst, je ale takvá, neví, na zda kteru ji získá, není právní prtže nárk. musí Žadatel splňvat pžádá ještě kncesvanu pdmínku splehlivsti, živnst, atd. ale Kncesi neví, zda uděluje ji získá, Obecní prtže živnstenský musí úřad splňvat a uchazeč ještě musí pdmínku mít dpvídající splehlivsti, vzdělání atd. Kncesi včetně uděluje speciálních Obecní kurzů živnstenský apd. úřad a uchazeč musí mít dpvídající vzdělání včetně speciálních kurzů apd. OŽÚ vydává Výpis z živnstenskéh rejstříku. O živnsti vlné, vázané, řemeslné, OŽÚ neb kncesi vydává Výpis rzhdne z živnstenskéh přím OŽÚ při rejstříku. Vaší sbní O živnsti návštěvě. vlné, vázané, řemeslné, neb kncesi rzhdne přím OŽÚ při Vaší sbní návštěvě. ÚKOL 6: Napište, na který knkrétní úřad (míst, telefnní čísl, vá ÚKOL adresa) 6: se Napište, brátíte na v případě který knkrétní svéh uvedenéh úřad (míst, pdnikání, telefnní aby čísl, Vám pradili, vá jaku adresa) živnst se brátíte se jedná, v případě c máte svéh žádat uvedenéh a jaké dklady pdnikání, bude aby třeba Vám z Vaší pradili, strany dlžit. jaku živnst se jedná, c máte žádat a jaké dklady bude třeba z Vaší strany dlžit Občanský zákník Občanský zákník 9 9

10 1.1.3 Občanský zákník Občanský zákník služí k úpravě sukrméh 9 práva a v aktuálním znění se skládá z pěti částí. V té první s názvem Obecná ustanvení ( 1 až 122) jsu upraveny bčanskprávní vztahy, jejich chrana, účastníci, zastupení, právní úkny, sptřebitelské smluvy, prmlčení a některé další pjmy. Část druhá Věcná práva ( 123 až 180) bsahuje úpravu vlastnickéh práva, spluvlastnictví a splečnéh jmění, práva k cizím věcem a práv zástavní a zadržvací. Následuje až část šestá Odpvědnst za škdu a za bezdůvdné bhacení ( 415 až 459), část sedmá upravující dědění ( 460 až 487) a část smá Závazkvé práv ( 488 až 852k) upravující různé druhy smluv, sázku a hru či veřejnu sutěž. Sučasný Občanský zákník bude pčátkem rku 2014 nahrazen nvým Občanským zákníkem. 2. Fiktivní firma praktická část 2.1 Cíl předmětu fiktivní firma Cílem předmětu fiktivní firma je rzvj klíčvých kmpetencí a pdnikatelských dvednstí žáků, zvyšvání jejich finanční gramtnsti a zvýšení jejich šancí na uplatnění se na pracvním trhu. Stěžejní sučástí aktivity je zalžení fiktivní firmy. Fiktivní firma dpvídá reálné splečnsti svjí frmu, strukturu a funkcí, řídí se stejnými právními předpisy, využívá stejné pdklady z hspdářské praxe. Získáte znalsti běžných bchdních zvyklstech. 2.2 Náplň předmětu fiktivní firma Jedntlivé třídy mají splečný cíl: zalžit a prvzvat fiktivní firmu. Předmětem pak bude zvlená náplň a činnsti. 2.3 Pdnikatelský záměr Pdnikatelský záměr je základní plán pdnikání. Jde prakticky ideál, jemuž se pdnikatel snaží v průběhu pdnikání přiblížit. Pdnikatelský záměr lze chápat jak dluhdbu strategii pdnikání, ze které pdnikatel vychází a s níž by měl být celé jeh pdnikání v naprstém suladu. 10

11 Typickým znakem pdnikatelskéh záměru je utajení jeh klíčvých částí až d kamžiku realizace. Pdnikatel usiluje v rámci vlnéh trhu knkurenční výhdu, a prt se snaží své záměry tajit, dkud je t jen mžné, aby je nezneužila dříve jeh knkurence. Úspěšnst pdnikatelskéh záměru je tak d značné míry závislá na jeh praktickém prvedení a kvalitě záměru. 1 Před rzhdnutím zahájení pdnikání je důležité zvážit jeh výhdy a nevýhdy. ÚKOL 7: Napište výhdy a nevýhdy pdnikatelské činnsti. Můžete využít znalstí a zkušenstí rdičů, příbuzných a známých. Výhdy: Nevýhdy: ÚKOL 8: Uveďte, jakéh cíle chcete ve svém pdnikání dsáhnut a c je Vaší priritu. ÚKOL 9: Psuďte své fyzické, duševní a finanční mžnsti. 1 Zdrj: 11

12 ÚKOL 10: Vyjmenujte, které příležitsti pr Vaše pdnikání pskytuje trh, a jaká má rizika. ÚKOL 11: Uveďte, kd je knečným zákazníkem Vaší fiktivní firmy. ÚKOL 12: Zmapujte knkurenci svéh bru činnsti. 12

13 ÚKOL 13: Vyjmenujte, která dd lení/funkce by m la mít firma, aby byla schpná prvzu. ÚKOL 14: S pmcí u itele zvlte majitele firmy fyzicku sbu (na ni bude vystaven výpis z živnstenskéh rejst íku). Pak bsa te jedntlivé funkce (bude se pak jednat zam stnance) a zaneste je d rganiza ní struktury, jejíž grafický návrh si sami vytv íte. 13

14

15 ÚKOL 15: Vypracujte knkrétní pdnikatelský záměr pr svu fiktivní firmu (mim ÚKOL 15: pracvní Vypracujte sešit, knkrétní např. jak pdnikatelský zvláštní bržura záměr s ftkami, pr svu v pwerpintvé fiktivní firmu (mim prezentaci pracvní apd.). sešit, např. jak zvláštní bržura s ftkami, v pwerpintvé prezentaci apd.). ÚKOL 16: Dplňte d tabulky knkrétní údaje Vaší fiktivní firmy a jejíh majitele. ÚKOL 16: Tyt Dplňte údaje následně d tabulky pužijete knkrétní při žádsti údaje Vaší na Obecním fiktivní živnstenském firmy a jejíh majitele. úřadu. Tyt údaje následně pužijete při žádsti na Obecním živnstenském úřadu. Údaje firmě: Údaje firmě: Jmén, příjmení Jmén, příjmení Rdné čísl Rdné čísl Datum narzení Datum narzení Bydliště Bydliště Míst pdnikání Míst pdnikání Předmět pdnikání Předmět pdnikání Vznik právnění Vznik právnění Dba platnsti právnění Dba platnsti právnění 2.4 Zalžení živnsti 2.4 Zalžení živnsti ÚKOL 17: S vyplněnu tabulku pžádejte OŽÚ (učitele) vydání Výpisu z živnstenskéh ÚKOL 17: S vyplněnu rejstříku. tabulku pžádejte OŽÚ (učitele) vydání Výpisu z živnstenskéh rejstříku. ÚKOL 18: P bdržení Výpisu z ŽR uveďte, jak budete dále pstupvat. ÚKOL 18: P bdržení Výpisu z ŽR uveďte, jak budete dále pstupvat. ÚKOL 19: Zalžte fiktivní firemní bankvní účet. ÚKOL 19: Zalžte fiktivní firemní bankvní účet

16 ÚKOL 19: Zalžte fiktivní firemní bankvní účet. Pkud pdnikatel bude zaměstnávat zaměstnance, musí s nimi uzavřít pracvní pměr na základě Zákníku práce (262/2006). 14 Může tak učinit pmcí pracvní smluvy, dhdy prvedení práce neb dhdy pracvní činnsti. Pracvní smluva (1) Pracvní pměr se zakládá pracvní smluvu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem ( 33) (1) Pracvní smluva musí bsahvat a) druh práce, který má zaměstnanec pr zaměstnavatele vyknávat, b) míst neb místa výknu práce, ve kterých má být práce pdle písmene a) vyknávána, c) den nástupu d práce. (2) Od pracvní smluvy je mžné dstupit, jen dkud zaměstnanec nenastupil d práce. (3) Nenastupí-li zaměstnanec ve sjednaný den d práce, aniž mu v tm bránila překážka v práci, neb se zaměstnavatel d týdne ( 350a) nedzví tét překážce, může zaměstnavatel d pracvní smluvy dstupit. (4) Pracvní smluva musí být uzavřena písemně; ttéž platí změně pracvní smluvy a dstupení d ní. (5) Každá smluvní strana musí bdržet jedn vyhtvení pracvní smluvy. ( 34) Dhda prvedení práce Zaměstnanec může Dhdu prvedení práce uzavřít s libvlným pčtem zaměstnavatelů, s každým zaměstnavatelem až na 300 hdin rčně, musí být uzavřena písemně. Zaměstnanec ani zaměstnavatel neplatí zdravtní, sciální ani nemcenské pjištění z dměny, která u jednh neb více zaměstnavatele nepřesáhne Kč za měsíc. Přitm může mít takvut dhdu i u více zaměstnavatelů. Pkud má zaměstnanec u zaměstnavatele více takvých dhd, neplatí se z nich zdravtní pjištění. Sciální a nemcenské pjištění se z těcht dhd platit musí, pkud sučet dměn za měsíc přesáhne 10 tisíc Kč. Pkud zaměstnanec nemá v knkrétním měsíci jiný příjem než z Dhdy prvedení práce d Kč měsíčně a není za něj plátcem pjistnéh stát, musí se přihlásit d 8 dnů zdravtní pjišťvně jak sba bez zdanitelných příjmů a sám platit pjistné (výše tht pjistnéh nezávisí na dměně z Dhdy a je pměrně nízká.). 2 2 Zdrj: 15

17 Dhda prvedení pracvní činnsti Dhda pracvní činnst i je na vedlejší pracvní pměr a nemá výhdy pracvní smluvy. Dhdu pracvní činnsti lze uzavřít na zabezpečení úklů neb ptřeb za předpkladu, že je práce vyknávána v průměru d plviny stanvené týdenní pracvní dby. Ddržení tht limitu se psuzuje za celu dbu, na kteru byla tat dhda uzavřena, nejdéle však za bdbí 52 týdnů. Dhda pracvní činnsti může být uzavřena, i když rzsah práce nebude přesahvat v témže kalendářním rce 300 hdin. Dhdu pracvní činnsti je pvinen zaměstnavatel uzavřít písemně. Jedn vyhtvení tét dhdy vydá zaměstnanci. V dhdě pracvní činnsti musí být uvedeny sjednané práce, sjednaný rzsah pracvní dby a dba, na kteru se dhda uzavírá. Sjednává se na dbu určitu neb neurčitu. V dhdě lze sjednat způsb jejíh zrušení, případné kamžité zrušení dhdy lze sjednat jen pr ty případy, kdy lze zrušit pracvní pměr. 3 ÚKOL 20: Najděte vzr pracvní smluvy a pužijte ji pr uzavření pracvníh vztahu se zaměstnanci, vlžte ji d pracvníh sešitu. Pr vyšší rčníky: ÚKOL 20a): Prvnejte rzdíly mezi pracvní smluvu, dhdu prvedení práce a dhdu pracvní činnsti ve vztahu zaměstnanec a zaměstnavatel, zaměstnanec a rgány státní správy. Pr vyšší rčníky: 3 Zdrj: 16

18 ÚKOL 20b): Se zaměstnanci fiktivní firmy uzavřete pracvní pměr: na pracvní smluvu, dhdu prvedení práce a dhdu prvedení pracvní činnsti. Vyplněnu smluvu a dhdy vlžte d pracvníh sešitu. Pdnikatel musí nahlásit na FÚ, že zaměstnává zaměstnance. Na ZP pdnikatel vyplní tiskpis Hrmadné známení zaměstnavatele a na OSSZ vyplní Oznámení nástupu d zaměstnání: ÚKOL 21: Vyplňte Hrmadné známení zaměstnavatele (ZP). (Přílha 2) ÚKOL 22: Vyplňte Oznámení nástupu d zaměstnání (OSSZ). (Přílha 3) 2.5 Kntaktní údaje ÚKOL 23: Vytvřte vlastní vu adresu a název internetvých stránek. ÚKOL 24: Vytvřte grafický návrh vizitky. 17

19 2.6 Reklama a prpagace ÚKOL 25: Zjistěte, jaké druhy reklamy existují a jak mhu vypadat. ÚKOL 26: Napište, které typy reklamy zvlíte pr svu fiktivní firmu a prč. ÚKOL 27: Vytvřte zvlený typ reklamy. 18

20 ÚKOL 28: Vytvřte písemnu nabídku na zvlený prdukt své fiktivní firmy. Uveďte, kd a kmu ji zašle. 3. Fiktivní firma - realizace pdnikatelskéh záměru v praxi ÚKOL 29: Vypčtěte velikst zásb pr zahájení činnsti. ÚKOL 30: Napište bjednávky na nákup zbží, které bude ptřeba před zahájením prvzu, a dešlete je. ÚKOL 31: Zkntrlujte a zaevidujte přijaté faktury, prplaťte je a předejte zbží d prvzu. ÚKOL 32: Najděte frmuláře příjmvéh a výdajvéh dkladu, faktury. ÚKOL 33: Začněte vést daňvu evidenci každý pdnikatel i jeh zaměstnanec pdle náplně své práce. 4 ÚKOL 34: Stanvte cenu výrbku (služby). ÚKOL 35: Napište, jak budete získávat bchdní kntakty. 4 D daňvé evidence patří: deník příjmů a výdajů, kniha phledávek a závazků, karty dluhdbéh majetku, karty zásb, karty rezerv, karty pr zapisvání nepeněžních transakcí, mzdvá evidence, pkladní kniha, evidence stálých plateb, kniha jízd. 19

21 ÚKOL 36: Uveďte, jak budete získávat nvé zakázky a zákazníky pr svu fiktivní firmu. ÚKOL 37: Napište, jakým způsbem budete udržvat a rzvíjet svu firmu. ÚKOL 38: Napište bchdní nabídku. 20

22 4. Zaknčení účetníh bdbí, vyhdncení praktickéh věření návrhu 4.1 Uknčení účetníh bdbí ÚKOL 39: Uknčete daňvu evidenci, zjistěte výsledek hspdaření a vyplňte ve splupráci s učitelem Přiznání k dani z příjmů fyzických sb. (Přílha 4) 4.2 Vyúčtvání daně z příjmů ze závislé činnsti Pr vyšší rčníky: ÚKOL 40: Prveďte ve splupráci s učitelem vyúčtvání daně z příjmů ze závislé činnsti. 4.3 Vyúčtvání samstatně výdělečné činnsti pr OSSZ ÚKOL 41: Vyplňte ve splupráci s učitelem Přehled příjmech a výdajích OSVČ. 5 (Přílha 5) 4.4 Vyúčtvání samstatně výdělečné činnsti pr ZP ÚKOL 42: Najděte na internetu tiskpis Přehled příjmech a výdajích pr ZP, vyplňte h ve splupráci s učitelem, vytiskněte a vlžte d pracvníh sešitu. 5 OSVČ je fyzická sba nebli pdnikatel. 21

23 5. Přílhy 5.1 Přílha 1: Žádst zápis d evidence zemědělskéh pdnikatele (2 strany) 5.2 Přílha 2: Hrmadné známení zaměstnavatele (1 strana) 5.3 Přílha 3: Oznámení nástupu d zaměstnání (1 strana) 5.4 Přílha 4: Přiznání k dani z příjmů fyzických sb (8 stran) 5.6 Přílha 5: Přehled příjmech a výdajích OSVČ (2 strany) 22

24

25

26 25

27 26

28 Finančnímu úřadu pr / Specializvanému finančnímu úřadu Než začnete vyplňvat tiskpis, přečtěte si, prsím, pkyny. Územnímu pracvišti v, ve, pr 01 Daňvé identifikační čísl C Z 02 Rdné čísl / 03 DAP 1 ) řádné pravné 04 Kód rzlišení typu DAP 2 ) ddatečné Důvdy pr pdání ddatečnéh DAP zjištěny dne Otisk pdacíh razítka finančníh úřadu Datum 05 DAP zpracval a předkládá daňvý pradce na základě plné mci k zastupvání, an ne která byla uplatněna u správce daně před uplynutím neprdlužené lhůty 1) 05a Záknná pvinnst věření účetní závěrky auditrem 1) an ne P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů fyzických sb pdle zákna č. 586/1992 Sb., daních z příjmů, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) za zdaňvací bdbí (kalendářní rk) neb jeh část 2 ) d d dále jen DAP 1. ddíl Údaje pplatníkvi 06 Příjmení 07 Rdné příjmení 08 Jmén(-a) 09 Titul 10 Státní příslušnst 11 Čísl pasu Adresa místa pbytu v den pdání dap 12 Obec 13 Ulice / část bce 14 Čísl ppisné / rientační 15 PSČ 16 Telefn / mbilní telefn 17 Fax / 18 Stát Adresa místa pbytu k pslednímu dni kalendářníh rku, za který se daň vyměřuje Řádky 19 až 22 vyplňte puze v případě, že adresa k pslednímu dni kalendářníh rku, za který se DAP pdává, je rzdílná d adresy v den pdání DAP. 19 Obec 20 Ulice / část bce 21 Čísl ppisné / rientační 22 PSČ Adresa místa pbytu na území České republiky, kde se pplatník bvykle ve zdaňvacím bdbí zdržval Řádky 23 až 28 vyplňte puze v případě, že nemáte bydliště (trvalý pbyt) na území České republiky. 23 Obec 24 Ulice / část bce 25 Čísl ppisné / rientační 26 PSČ 27 Telefn / mbilní telefn 28 Fax / 29 Kód státu vyplní jen daňvý nerezident 29a Výše celsvětvých příjmů Kč 30 Spjení se zahraničními sbami 1 ) an ne MFin 5405 vzr č. 19 1

29 2. ODDÍL Dílčí základ daně, základ daně, ztráta 1. Výpčet dílčíh základu daně z příjmů fyzických sb ze závislé činnsti a z funkčních pžitků ( 6 zákna) 31 Úhrn příjmů d všech zaměstnavatelů 32 Úhrn pvinnéh pjistnéh pdle 6 dst.13 zákna 33 Daň zaplacená v zahraničí pdle 6 dst. 14 zákna pplatník finanční úřad 34 Dílčí základ daně pdle 6 zákna (ř ř. 32 ř. 33) 35 Úhrn příjmů plynucí ze zahraničí zvýšený pvinné pjistné pdle 6 dst. 13 zákna 2. Dílčí základy daně z příjmů fyzických sb pdle 6, 7, 8, 9 a 10 zákna, základ daně a ztráta 36 Dílčí základ daně ze závislé činnsti pdle 6 zákna (ř. 34) 36a Dílčí základ daně ze závislé činnsti pdle 6 zákna p vynětí (ř. 36 úhrn vyňatých příjmů ze zdrjů v zahraničí pdle 6 zákna neb ř. 36) 37 Dílčí základ daně neb ztráta z pdnikání a z jiné samstatné výdělečné činnsti pdle 7 zákna (ř. 113 přílhy č. 1 DAP) 38 Dílčí základ daně z kapitálvéh majetku pdle 8 zákna 39 Dílčí základ daně neb ztráta z prnájmu pdle 9 zákna (ř. 206 přílhy č. 2 DAP) 40 Dílčí základ daně z statních příjmů pdle 10 zákna (ř. 209 přílhy č. 2 DAP) 41 Úhrn řádků (ř ř ř ř. 40). 41a Úhrn dílčích základů daně pdle 7 až 10 zákna p vynětí (ř. 41 úhrn vyňatých příjmů ze zdrjů v zahraničí pdle 7 až 10 zákna neb ř. 41) 42 Základ daně (36a + kladná hdnta z ř. 41a) 43 (nebsazen) 44 Uplatňvaná výše ztráty vzniklé a vyměřené za předcházející zdaňvací bdbí maximálně d výše ř. 41a 45 Základ daně p dečtení ztráty (ř. 42 ř. 44) Částka pdle ODDÍL Nezdanitelné části základu daně, dčitatelné plžky a daň celkem Pčet měsíců Pčet měsíců 46 Odst. 1 zákna (hdnta daru/darů) 47 Odst. 3 a 4 zákna (dečet úrků) 48 Odst. 5 zákna (penzijní připjištění a penzijní pjištění) 49 Odst. 6 zákna (živtní pjištění) 50 Odst. 7 zákna (dbrvé příspěvky) 51 Odst. 8 zákna (úhrada za další vzdělávání) dst. 4 zákna (výzkum a vývj) 53 Další částky 54 Úhrn nezdanitelných částí základu daně a plžek dčitatelných d základu daně (ř ř ř ř ř ř ř ř. 53) 55 Základ daně snížený nezdanitelné části základu daně a plžky dčitatelné d základu daně (ř. 45 ř. 54) 56 Základ daně zakruhlený na celá sta Kč dlů 57 Daň pdle 16 zákna 58 Daň pdle 16 zákna (ř. 57) neb částka z ř. 330 přílhy č. 3 DAP 59 (nebsazen) 4. ODDÍL Daň celkem, ztráta 60 Daň celkem zakruhlená na celé Kč nahru (ř. 58) 61 Daňvá ztráta - zakruhlená na celé Kč nahru bez znaménka minus 62 Slevy celkem pdle 35 dst. 1 zákna 63 Sleva pdle 35a neb 35b zákna 5. ODDÍL Uplatnění slev na dani a daňvéh zvýhdnění 2

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Rodné číslo / 03

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Středočeský kraj Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifi kační číslo C Z 7 6 7 6 Rodné číslo 7 6 7 / 6 3 DAP ) řádné opravné 4 Kód rozlišení

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Říčanech 0 Daňové identifi kační číslo

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Berouně Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 0 Daňové identifi kační číslo C Z 6 5 0 5 7 0 5 6 0 Rodné číslo 6 5 0 5 7 / 0 5 6 0 DAP ) řádné opravné

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Moravskoslezský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Opavě Daňové identifikační číslo

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Dobříši Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 0 Daňové identifi kační číslo C Z 6 0 9 9 9 0 Rodné číslo 6 0 9 / 9 9 03 DAP ) řádné opravné 04 Kód rozlišení

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Chebu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifi kační číslo C Z 7 3 2 Rodné číslo 7 3 / 3 DAP ) řádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP 2 )

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2014 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty s hledem na pčet parametrů jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná pmcí kláves PgUp/PgDn: Parametry,

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům Centrum sciálních služeb Jindřichův Hradec Dmv Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárku Vnitřní předpis směrnice č. 109/2014 Pravidla pr pskytvání fakultativních služeb klientům I. Obecná ustanvení

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

k dani z příjmů fyzických osob

k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Brandyse n.l. Stare Boleslavi Daňové identifikační číslo C Z 5 9 9 3 4 Rodné číslo 5 9 9 / 3 4 Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Vytisteno ˇ ˇ aplikací

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Říčanech Daňové identifi kační číslo

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

Legislativní změny od modul PAM

Legislativní změny od modul PAM Legislativní změny d 1. 1. 2017 - mdul PAM 1. NAŘÍZENÍ VLÁDY 336/2016 Sb., KTERÝM SE MĚNÍ NV 567/2006 Sb. O MINIMÁLNÍ MZDĚ, O NEJNIŽŠÍCH ÚROVNÍCH ZARUČENÉ MZDY. MINIMÁLNÍ MZDA Výše měsíční minimální mzdy

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně:

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně: Ing. Eliška Galambicvá Maturitní tázka č. 14. 14/ Zúčtvání daní a dtací. Základní pjmy v blasti daní (daň, správce daně, plátce, pplatník, zdaňvací bdbí, splatnst daně). Členění daní (daně přímé a nepřímé).

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 01 Daňové identifi kační číslo C Z 02 Rodné číslo / 03 DAP 1 ) řádné opravné 04 Kód rozlišení typu DAP 2 ) dodatečné

Více

k dani z příjmů fyzických osob

k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Melníce ˇ Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Vytisteno ˇ ˇ aplikací EPO Daňové identifikační číslo C Z 6 9 9 4 8 9 7 6 2 Rodné číslo 6 9 9 4 / 8 9

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

k dani z příjmů fyzických osob

k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Rícanech ˇ ˇ Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Vytisteno ˇ ˇ aplikací EPO Daňové identifikační číslo C Z 3 4 5 6 7 8 9 Rodné číslo 3 4 5 6 / 7 8 9

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Důvody pro podání dodatečného DAP zjištěny dne P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Důvody pro podání dodatečného DAP zjištěny dne P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob dz_dpfo5405_9.pdf - Adobe Acrobat Professional Finančnímu úřadu pro Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

k dani z příjmů fyzických osob

k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 01 Daňové identifikační číslo C Z 02 Rodné číslo 03 DAP 1 ) řádné opravné 04 Kód rozlišení typu DAP 1 ) prohlášení

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

PRILOHA K UCETNI ZA VERCE ZAROK2014

PRILOHA K UCETNI ZA VERCE ZAROK2014 ...,,,...,,,..., PRILOHA K UCETNI ZA VERCE ZAROK2014 I. Obecné údaje Název: Sídl: Právní frma: IČ: Předmět pdnikání: Datum vzniku splečnsti: Rzvahvý den: Datum sestavení účetní závěrky: Technické služby

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Tachově Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Vytisteno ˇ ˇ aplikací EPO Daňové identifi kační číslo C Z 7 8 4 2 5 5 9 7 6 2 Rodné číslo 7 8 4 2 5 / 5

Více

Důvody pro podání dodatečného DAP zjištěny dne nebo jeho část 2 ) od. dále jen "DAP" 1. ODDÍL - Údaje o poplatníkovi. Úzká.

Důvody pro podání dodatečného DAP zjištěny dne nebo jeho část 2 ) od. dále jen DAP 1. ODDÍL - Údaje o poplatníkovi. Úzká. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Brno IV 01 Daňové identifikační číslo C Z 550923073 02 Rodné číslo 550923 / 073 03 DAP 1 ) řádné opravné dodatečné

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné Smluva č. /2014 pskytvání služby sciální péče dmva se zvláštním režimem Oáza pkje pr psychicky nemcné dle 91 zákna č. 108/2006 Sb., sciálních službách, v platném znění. (dále jen Smluva) paní / panem (dále

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Seznam maturitních témat

Seznam maturitních témat Seznam maturitních témat Studijní br 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ Šklní rk 2016/2017 EKONOMIKA A ÚČETNICTVÍ 1. Tržní eknmika pjem eknmie, mikreknmie a makreknmie základní eknmické pjmy-ptřeby,statky, služby, živtní

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2008 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty a přibyly další parametry s hledem na jejich mnžství jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ Česká pšta, s.p. Praha 1, Plitických vězňů 909/4, PSČ 225 99 zapsán v bchdním rejstříku vedeném Městským sudem v Praze ddíl A, vlžka 7565 IČO: 47 11 49 83 DIČ: CZ47 11 49 83 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody Mzdy a záknné dvdy MZDA pracvně-právní vztah = vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracvně-právní vztah se řídí zákníkem práce, kde je uveden, že zaměstnanci za vyknanu práci náleží MZDA je t částka,

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí Zákn daních z příjmu Daň z příjmu právnických sb Sazby daně z příjmu právnických sb Od 1.1. 2004 1.1. 31.12. 2003 1.1. 31.12. 2002 Sazba 28 % 31% 31% Sazby daně z příjmu fyzických sb V rce 2004 zůstávají

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Brno II Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifi kační číslo C Z 7 7 7 7 7 7 Rodné číslo 7 7 7 / 7 7 7 3 DAP ) řádné opravné 4 Kód rozlišení

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015.

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015. Pravidla sutěže Desperads Facebk sutěž" Přadatel sutěže: Přadatelem sutěže je splečnst Heineken Česká Republika, a.s., se sídlem v Krušvicích, U Pivvaru 1, IČO 45148066, zapsaná v bchdním rejstříku vedeném

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

Zdanění dluhopisů ERSTE

Zdanění dluhopisů ERSTE Zdanění dluhopisů ERSTE Úrokové příjmy ze zahraničních dluhopisů nejsou na rozdíl od dluhopisů České spořitelny zdaněny konečnou srážkovou daní. Za zdanění těchto příjmů odpovídá daňový poplatník, který

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE dle ustanvení 38 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

1. Shrnutí povinností pro poskytovatele i žadatele EU dotací. Povinnost odkrýt vlastnickou strukturu a skutečné vlastníky, tzn.

1. Shrnutí povinností pro poskytovatele i žadatele EU dotací. Povinnost odkrýt vlastnickou strukturu a skutečné vlastníky, tzn. 1. Shrnutí pvinnstí pr pskytvatele i žadatele EU dtací Žadatelé Pvinnst dkrýt vlastnicku strukturu a skutečné vlastníky, tzn. učinit prhlášení vlastnické struktuře a skutečných majitelích, ve kterém jsu

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Čáslavi Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 0 Daňové identifi kační číslo C Z 5 9 2 0 0 7 02 Rodné číslo 5 9 2 / 0 0 7 03 DAP ) řádné opravné XXX 04

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více

BYT: 1. ŽADATEL 2. ŽADATEL. příjmení. jméno. titul. číslo OP. OP vydaný dne. adresa současného trvalého pobytu dle OP s uvedením PSČ a odkdy

BYT: 1. ŽADATEL 2. ŽADATEL. příjmení. jméno. titul. číslo OP. OP vydaný dne. adresa současného trvalého pobytu dle OP s uvedením PSČ a odkdy dbr majetkprávní Žádst uzavření nvé smluvy nájmu bytu 1 z 7 ŽÁDOST O UZAVŘENÍ NOVÉ SMLOUVY O NÁJMU BYTU (např. prdlužení nájmu bytu, bnva nájmu bytu, z důvdu rzvdu manželství, sňatku, zúžení sb splečných

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Pvinně zveřejňvané infrmace 1. 1) Oficiální název Obec Tčník 2) Důvd a způsb zalžení Obec Tčník vznikla jak územní samsprávná jedntka v suladu s 1 a 2 zákna č. 367/1990 Sb. bcích a dle 4 tht zákna vystupuje

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012.

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012. Zásady dtačníh prgramu pr pdpru činnstí, které navazují, kperují neb rzšiřují sciální služby v Králvéhradeckém kraji pr rk 2012. I. Úvdní ustanvení Nestátní neziskvé subjekty, právnické a fyzické sby vyvíjející

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 20/12/2006 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

Majetek a zdroje krytí, inventarizace, pracovní list

Majetek a zdroje krytí, inventarizace, pracovní list Název škly Čísl prjektu Název prjektu Klíčvá aktivita Dstupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, rčník, br: Tematická blast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Ddávka vzdělávacích aktivit pr realizaci prjektu Zvýšení adaptability zaměstnanců SEMIX PLUSO, spl. s r.. jejich vzděláváním. Identifikační údaje Zadavatel (název

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

Všeobecné obchodní podmínky - platné od 1.3.2006. Článek B.: Uspořená částka ze stavebního spoření

Všeobecné obchodní podmínky - platné od 1.3.2006. Článek B.: Uspořená částka ze stavebního spoření Všebecné bchdní pdmínky - platné d 1.3.2006 Článek A.: Smluva stavebním spření Článek B.: Uspřená částka ze stavebníh spření Článek C.: Změny a výpvěď smluvy stavebním spření Článek D.: Přidělení cílvé

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE 24. 07. 2013 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Jednající: Ing. Janem Havránkem,

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob Kód rozlišení typu DAP ) Datum - - - - - - - - Daňové přiznání Petra Nováka Příloha č. Neţ začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více