Změny ve mzdách systému EKONOM od

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014"

Transkript

1 Změny ve mzdách systému EKONOM d Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty s hledem na pčet parametrů jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná pmcí kláves PgUp/PgDn: Parametry, které nejsu v přehledu uvedeny se nemění. Změněné parametry je nutné naplnit před výpčtem za leden Změněné údaje v parametrech: - minimální mzda = minimální mzda pr nárk na bnus na dítě = hranice pr srážkvu daň = redukční hranice pr náhradu = 151,38-2. redukční hranice pr náhradu = 227,15-3. redukční hranice pr náhradu = 454,13 - max. vyměř. hranice pr sc. zabezpečení = živ. min. na pracvníka = na vyživ. sbu = limit pr výpčet třetin, nad limit se srazí vše = průměrná mzda pr slidární daň = 25942

2 Údaj: Hdnty d Sleva na dani, daňvé zvýhdnění na děti: - student 335 beze změny - manžel/ka 2070 beze změny - pplatník 2070 beze změny - invalidita 1. a 2. stupně 210 beze změny - invalidita 3. stupně 420 beze změny - inv. s průkazem ZTTP 1345 beze změny - vyživvané dítě 1117 beze změny - bnus měsíční limit 5025 beze změny - bnus minimum za měsíc 50 beze změny Údaje pr záknné srážky: Živtní minimum pracvníka 6189 změna - na vyživvanu sbu 1547 změna - limit pr výpčet třetin (nad limit srazí vše) 9283 změna Minimální mzda 8500 změna Nvý parametr d rku 2006 Minim. mzda pr nárk na bnus D údaje se vyplní ½ minimální mzdy platné k v rce a je platný pr celý rk 4250 změna Zaměstnání maléh rzsahu limit ZP 2500 beze změny limit SZ 2500 beze změny Limit pr důchdvé pjištění d r zrušen 6285 nepužívá se 1. redukční hranice pr dávky NP 610 zrušen 2. redukční hranice pr dávky NP 870 zrušen 1. redukční hranice pr náhrady za den DPN 151,38 změna 2. redukční hranice pr náhrady za den DPN 227,15 změna 3, redukční hranice pr náhrady za den DPN 454,13 změna % pr výpčet dávek NP první 3 dny 25 zrušen % pr náhrady za DPN den 0 beze změny % pr výpčet dávek NP za mat. dv.pr NP z r zrušen % krácení 1. redukční hranice 90 beze změny % krácení 2. redukční hranice 60 beze změny % krácení 3. redukční hranice 30 beze změny % pr výpčet náhrad za DPN d 1. d 14. dne 60 beze změny % pr výpčet dávek NP d 31. d 60. dne 66 zrušen % pr výpčet dávek NP d 61. dne dále 72 zrušen Maximální vyměř. základ pr zdr. pj. d r zrušen 0 beze změny Limit pr příspěvek zaměst. na živ. pj. a penz. přip beze změny SZ pracvník 6,5 beze změny SZ firma 25 beze změny SZ jen důchdvé pjištění pracvník d r zrušen 6,5 nepužívá se SZ jen důchdvé pjištění firma d r zrušen 21,5 nepužívá se Přidělený variabilní symbl 10 míst beze změny Kód OSSZ Dle čís.kresů beze změny Místně příslušná OSSZ Oprav míst v 1. pádě beze zm. Průměrný výdělek x 1,15 (pr slevy na pj.sc.zab.) zrušen Pčítat slevu na pjištění (pr slevy na pj.sc.zab.) NE zrušen Dbrvlné zvýšení sc. zab. za firmu 1 neb 0 beze změny Limit pr nem. pj. DPP platí d beze změny Maximální vyměřvací základ pr sc. zab. platí d změna Účastník důchdvéh spření 2. pilíř (nvé d r. 2013) 2 beze změny Snížení sc. zab. pr výpčet důchdvéh spření 3 beze změny Hranice pr srážkvu daň Průměrná mzda (nvé d r. 2013) Prcent slidární daně (nvé d r změna změna 7 beze změny

3 Rční přepčet daně za rk 2013 Pr přepčet daně za rk 2013 platí stejné zásady jak při přepčtu za rk Zdravtní pjištění a sciální zabezpečení za firmu se přičte k hrubé mzdě, stejně jak při výpčtu mzdy za měsíc. Tat změna se prvede autmaticky. Pkud zaměstnanec nastupil v průběhu rku a má z předchzíh zaměstnání Ptvrzení zdanitelných příjmech zadá se d brazvky CTRL+F i pjistné za firmu. UPOZORNĚNÍ: Dpručujeme věnvat kntrle sestavy zvýšenu pzrnst. Rzhdnutí, zda je výpčet správný a mají se vygenervat dchylky vratky daně a bnusy zůstává stejné jak v minulých letech. P výpčtu mezd je nutné vytisknut Rekapitulaci krunvých dchylek, ve které se tisknu sučty vygenervaných dchylek. Vzhledem k tmu, že d nemají starbní důchdci nárk na slevu na dani na pplatníka musí se už pr výpčet za leden 2013 tt zvýhdnění v KMENI zrušit. V údaji daňvé zvýhdnění bude NE. Starbním důchdcům, kteří měli v r nárk na slevu na dani se prvede správně přepčet daně, jestliže mají v KMENI na brazvce A dplněn druh důchdu = 13 a datum výměry důchdu a ve mzdvém listu mají uváděnu hdntu slevy na 2. straně ML pd textem Sleva na dani nárk. Tent údaj se ukládá autmaticky měsíčně při výpčtu mezd. Pzr! Pr přepčet daně je nutné mít u všech zaměstnanců (i nvě nastupivších) v KMENI na brazvce CTRL+B údaje mzdy vyplacené d - d za minulý rk. Např. pr výpčet za rk 2013 budu údaje Tt platí i pr zaměstnance, kterým se přepčet neprvede. Tyt údaje se mění autmaticky pr nvý rk při změně bdbí z 6. na 7. měsíc. 2. Změna daňvých pásem: Pr rk 2014 zůstává jedntná sazba daně 15 % pr daň zálhvu i srážkvu. Pr zaměstnance, kteří přesáhli čtyřnásbek průměrné mzdy pr rk 2014 přibyla tak zvaná slidární daň. Pr výpčet tét daně je nutné vyplnit parametry: Průměrná mzda = a % slidární daně = 7. Zaměstnanci, kterým se ve výpčtu mezd spčítá tat daň mají v sestavě Daň zálhvá, slevy na dani a daňvé bnusy před údaji dětech písmen A, statní zaměstnanci N. Zaměstnanci, kteří budu v průběhu rku platit slidární daň si musí pdat sami daňvé přiznání. 3. Změny v subrech: Kmen pracvníka: Nvé údaje a změny textů: Obrazvka CTRL+B: Obrazvka CTRL+C Obrazvka CTRL+G Zdanění: prstřední řádek míst Prhl. nepdepsal 15 % = NEPOUŽÍVÁ SE. Pkud u někh je tent údaj v KMENI ulžen, spčítá se zálhvá daň. Ve střední části brazvky se mění dny náhrad na den. Manželku (manžela) se stejným křestním jménem lze zavést d KMENE s rdným číslem. 4. Změny ve výpčtu mezd Srážkvá daň se spčítá puze pracvníkům s dhdu prvedení práce (dále jen DPP), kteří nepdepsali prhlášení k dani. Nvý limit pr výpčet srážkvé daně je 10000, jak je uveden ve změnách parametrů. Těmt zaměstnancům se zahrne srážkvá daň d Ptvrzení zdanitelných příjmech. Zaměstnanci s DPP musí být v KMENI zavedeni takt: na brazvce CTRL+A v prvním údaji vprav nahře Prvedení práce, na brazvce CTRL+B: zdravtní pjištění a sciální zabezpečení Hlídat DPP, Zdanění: Prhlášení pdepsal neb nepdepsal pdle th, zda už pdepsal jinde či ne. Údaj Daní: = ANO. Ostatní zaměstnanci, kteří nepdepíší prhlášení mají zálhvu daň (d kruny).

4 Vzhledem k těmt změnám se d mzdvéh listu dplňuje nvý údaj zda zaměstnanec prhlášení pdepsal či ne. Údaj se vytiskne na třetí straně mzdvéh listu jak pslední údaj. A = an, N = ne. Krmě mzdvéh listu se tat nvá infrmace vytiskne u všech zaměstnanců v nvé sestavě : Přehled pdepsaných prhlášení. Sestava služí jak pdpůrná infrmace při rčním přepčtu daně. Od platí zaměstnavatel náhradu za dčasnu pracvní neschpnst p dbu 14ti kalendářních dnů. Pr pracvní neschpnst zapčatu v rce 2014 se pužijí dchylky 31, 32, 34, 35, 531, 532, 534, 535, které jsu připraveny pr nvé zásady výpčtu (prplatí náhradu jen d 14ti dnů). Pr pkračvání nemci z rku 2013 se pužijí dchylky 3031, 3032, 3034, 3035, 3531, 3532, 3534, 3535, které zabezpečí prplacení náhrad za nemc až d 21. dne. Odchylky pr pkračvání z rku 2013 musí mít v údaji B 1 t znamená pkračvání z minuléh rku, jinak bude výpčet chybný. 5. Změny v sestavách u níže uvedených sestav je v závrce uveden písmen, pd jakým se vyskytuje v menu sestav, případně přístup z KMENE. Měsíční sestavy: D: Daň zálhvá, slevy na daní a bnusy V sestavě se tiskne infrmace plátcích slidární daně. Před údaji dětech se vytiskne A u zaměstnanců, kterým byla spčítána slidární daň. U statních zaměstnanců se tiskne N. Tat infrmace se tiskne již celý rk Nyní jen připmínáme zaměstnanec, který platil slidární daň si musí pdat daňvé přiznání. N: a O: Případy NP dle středisek (dle výplatních míst) - přehled V sestavě je praven pčet dnů prplácení náhrad. V 1. části sestavy se tiskne pkračvání nemci z minuléh rku, v záhlaví je 21 dnů. V 2. části se tisknu nemci z nvéh rku, v záhlaví je 14 dnů. Výplatní sestavy: Úhrnvé, čtvrtletní a rčních sestavy: D: Daň rční přepčet Tisk sestavy je stejný jak za rk 2012, ale při zpracvání pzr na daňvé zvýhdnění u starbních důchdců viz pkyny pr zpracvání v úvdní stati. H: Hrmadný tisk mzdvéh listu H1: Tisk všech mzdvých listů pdle abecedy Na 3. straně mzdvéh listu přibyla infrmace, zda zaměstnanec pdepsal neb nepdepsal prhlášení. Infrmace je i při tisku z KMENE. P4: Ptvrzení výdělku za s. čísl d r Údaje se tisknu stejné jak v r. 2013, jen data v tiskpise se mění. Od se d zdanitelných příjmů a daně zahrnuje i základ srážkvé daně a srážkvá daň. PP: Přehled pdepsaných a nepdepsaných prhlášení V sestavě se tiskne přehled všech zaměstnanců a p měsících zda pdepsal prhlášení neb ne. Při tisku lze zvlit tisk za minulý neb letšní rk. S3: Rční pdklad pr sc. dávky r Tisk sestavy je beze změny, infrmace se tisknu ze mzdvéh listu za rk N: Rční přehled dkladů PN dle případů V první části sestavy (nemci z min. rku) se v záhlaví tiskne 21 dnů, v druhé části se tiskne 14 dnů.

5 Změny pr rk 2014 Změna pdmínek a výpčtu srážkvé daně. Limit pr výpčet je Kč, pčítá se jen u dhd prvedení práce, když nepdepíše prhlášení. U všech statních je daň zálhvá. Srážkvá daň se zahrnuje d ptvrzení zdanitelných příjmech. Změna pčtu dnů při výpčtu náhrad za DPN u zaměstnavatele. U pkračvání nemci z rku 2013 se prplácí 21 dnů, u nemci z rku 2014 se prplácí 14 dnů. Příjmy za práci žáků a studentů jsu svbzeny d daně. V KMENI na brazvce CTRL+B je třeba zadat u údaje zdanit NE. Změna minimální mzdy a plviny minimální mzdy pr výpčet nárku na bnus. Změna redukčních hranic pr výpčet náhrad za DPN Změna živtníh minima a dalších hdnt pr výpčet záknných srážek viz parametry Změna pdmínek pr výpčet statních srážek. Srazit lze d plviny hrubé mzdy. Tat varianta není autmaticky řešena. Lze zadat pevnu částku jak spření pevná úlžka. S prváděním srážek ze mzdy musí zaměstnavatel suhlasit. Maximální hranice pr dpčet darů d daňvéh základu je 15 % (byl 10 %)

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

NA ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ DOMÁCNOSTÍ

NA ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ DOMÁCNOSTÍ PŘEDBĚŽNÁ ANALÝZA DOPADY SJEDNOCENÍ SAZEB DPH NA 20% NA ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ DOMÁCNOSTÍ 18. ÚNORA 2011 LIBOR DUŠEK, PH.D., PETR JANSKÝ, M.SC. Shrnutí: 1. Úvd Plánvané sjedncení sazeb DPH na 20% p pvinné valrizaci

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive.

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive. Verze 6.1, 8/2008 Uživatelský manuál WebActive s.r..,hviezdslavva 16, 400 03 Ústí nad Labem www.webactive.cz - inf@webactive.cz Úvd Cntent Management Server WebJet (dále jen CMS WebJet) je systém pr ucelenu

Více

Vykazování dat prostřednictvím SDNS Web Services

Vykazování dat prostřednictvím SDNS Web Services Sekce infrmatiky Odbr infrmačních systémů Vykazvání dat prstřednictvím SDNS Web Services Příručka uživatele (prgramátra) verze 1.8 Autr: Zdeněk Teska (NESS Czech s.r..) Jiří Smlík (ČNB) prsinec 2012 Vykazvání

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Nezbytné je plán sestavit, pokud usilujete o finanční prostředky od banky či investora nebo chcete sehnat společníka pro společné podnikání.

Nezbytné je plán sestavit, pokud usilujete o finanční prostředky od banky či investora nebo chcete sehnat společníka pro společné podnikání. PODNIKATELSKÝ PLÁN KROK ZA KROKEM Prč mít pdnikatelský plán? Jedním z nejdůležitějších krků při začátcích pdnikání je správné sestavení pdnikatelskéh plánu. Správně sestavený plán řekne, zda je prjekt

Více

Základy firemních financí vypracované otázky

Základy firemních financí vypracované otázky Základy firemních financí vypracvané tázky 1. Pjem pdnikvých financí, jejich předmět a subjekty. Pjem finančníh řízení, jeh 3/4 funkce a 2 blasti půsbnsti. Finanční cíle pdnikání a zdrje financvání pdnikatelských

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějvice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějvice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějvice Viz

Více

DPH), výše. Tato cena. této. Při výkonu. prostředí. podle. bankovní spojení; den. cenu dodávky; a. cena - 2 - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9.

DPH), výše. Tato cena. této. Při výkonu. prostředí. podle. bankovní spojení; den. cenu dodávky; a. cena - 2 - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9. 3. 3.1 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY V suladu se zněním 2 zákna č. 526/1990 Sb., cenách, v platném znění se cena ddávky sjednává dhdu Stran ve výši: 7.196.000,- Kč (sedmmiliónůstdevadesátšesttisíc krun českých

Více

pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014

pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 č.

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU Adresát: Nejvyšší státní zastupitelství České Republiky Značka: SL11 OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU dle 180 (neprávněné nakládání s sbními údaji) trestníh zákníku

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu. A. Základní identifikace

Více

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013 Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu. 1. Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) ř.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Výběrvé řízení v rámci prjektu Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a POKYNY PRO UCHAZEČE 1 Prjekt je splufinancván

Více

V E R Z E EGJE _ e201105 Mzdy

V E R Z E EGJE _ e201105 Mzdy V E R Z E EGJE _ e201105 Mzdy Výdej 20.5.2011 Rušen ení nepoužívaných část stí EGJE Legislativní platnost do 31.12.2009 - odstraněn výpočet nemocenských dávek, který platil do konce roku 2008/2009 - zrušen

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán Zdeněk Kndler Zlín Státní energetická inspekce 28. 3. 2014 Státní energetická inspekce jak dtčený rgán v rámci plitiky územníh rzvje a územníh plánvání stanviska k plitice územníh rzvje a územně plánvací

Více

Řízení organizací sociálních služeb

Řízení organizací sociálních služeb Řízení rganizací sciálních služeb vybrané prblémy Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědecku radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 20 Ježek software s.r.o. 2012 2 O B S A H Rozdílová

Více