Změny ve mzdách systému EKONOM od

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008"

Transkript

1 Změny ve mzdách systému EKONOM d Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty a přibyly další parametry s hledem na jejich mnžství jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná pmcí kláves PgUp/PgDn: Údaj: Hdnty d Sleva na dani, daňvé zvýhdnění na děti: - student manžel/ka pplatník část. invalidita plná invalidita inv. s průkazem ZTTP vyživvané dítě bnus měsíční limit bnus minimum za měsíc 50 Údaje pr záknné srážky: Živtní minimum pracvníka na vyživvanu sbu limit pr výpčet třetin (nad limit srazí vše) 6281 Minimální mzda 8000 beze změny Nvý parametr d rku 2006 Minim. mzda pr nárk na bnus 4000 beze změny D údaje se vyplní ½ minimální mzdy platné k v rce a je platný pr celý rk redukční hranice pr dávky NP jak v r beze změny 2. redukční hranice pr dávky NP jak v r beze změny % pr výpčet dávek NP první 3 dny 0 % pr výpčet dávek NP za mat. dv. 69 % krácení 1. redukční hranice 90 beze změny % krácení 2. redukční hranice 60 beze změny % pr výpčet dávek NP d 4. d 30. dne 60 % pr výpčet dávek NP d 31. d 60. dne 66 % pr výpčet dávek NP d 61. dne dále 72 Maximální vyměř. základ pr zdr. pj. a sc. zab Limit pr příspěvek zaměst. na živ. pj. a penz. přip Rční přepčet daně za rk 2007: Pr přepčet daně za rk 2007 platí stejné zásady jak při přepčtu za rk Jediná změna je v zahrnutí členských příspěvků dbrům. D dpčtu d základu daně se autmaticky zahrnu příspěvky za a 1. až , není třeba ručně upravvat.

2 UPOZORNĚNÍ: Dpručujeme věnvat kntrle sestavy zvýšenu pzrnst. Rzhdnutí, zda je výpčet správný a mají se vygenervat dchylky vratky daně a bnusy zůstává stejné jak v minulých letech. 3. Změna daňvých pásem: Od je jedntná sazba daně 15 % pr daň zálhvu i srážkvu. Základem daně je superhrubá mzda, cž je (zjedndušeně) hrubá mzda + zdravtní pjištění za firmu + sciální zabezpečení za firmu. 4. Změny v subrech: Kmen pracvníka: Obrazvka CTRL+A : Datum začátku nem. pjištění. Tent údaj se využije při autmatické tvrbě ELDP = datum Výdělečná činnst v rg. d. Pkud má zaměstnanec smluvu a tedy i datum nástupu v Kmeni v nepracvní den (např. svátek, sbta, neděle), musí se uvést d tht data skutečný den nástupu d práce, jinak se využije datum nástupu, které je uveden na téže brazvce. Datum začátku nemcenskéh pjištění je třeba kntrlvat d nástupů v rce DOPORUČENÍ: Jednrázvě zaveďte datum začátku nemcenskéh pjištění alespň u těch pracvníků, kdy není shdné s datem nástupu. UPOZORNĚNÍ: Od se dvádí zdravtní pjištění a sciální zabezpečení z 1% hdnty auta pužívanéh i pr sukrmé účely. Na brazvce CTRL+A zaveďte hdntu d řádku Naturální pžitky s ZP a SZ. Od mají pracující starbní důchdci (pkud pdepíší Prhlášení k dani), nárk na slevu daně. Pr výpčet za leden je třeba těmt zaměstnancům na brazvku CTRL+B zadat d slevy na pplatníka ANO. Obrazvka CTRL+C: Pkrač. nemci den (ulží se autmaticky maximálně 27 dnů) Pkrač. nemci den (ulží se autmaticky maximálně 30 dnů) Obrazvka CTRL+D: Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připjištění Přísp. zaměst. na penz. přip. svb. d daně Úhrn vyměř. zákl. zdravtníh pjištění Úhrn vyměř. zákl. ZP nad limit Úhrn vyměřvacích zákl. sc. zab. Úhrn vyměř. zákl. nad limit Všechny uvedené údaje se naplňují autmaticky při výpčtu. 5. Změny dchylek Text u stávajících dchylek, které mají v textu 20% daně, změňte, prsím na následující text: 147 Odm. členům statut. rg. se ZP 15%

3 157 Odm. členům statut. rg. se ZP i SZ 15% 203 Základ daně 15% 213 Daň zálhvá 15% Nvé kódy dchylek: 335 superhrubá mzda údaj se naplňuje při výpčtu mezd autmaticky. D údaje se načítá hrubá mzda + zdravtní pjištění za firmu, + sciální zabezpečení za firmu 336 zdravtní pjištění za firmu z plžek mzdy, z kterých firma zdravtní pjištění platí 337 sciální zabezpečení za firmu z plžek mzdy, z kterých firma sc. pj. platí. 338 zdravtní pjištění nad limit 339 sciální zabezpečení nad limit Shra uvedené dchylky lze pužít pr eventuální pravy chyb z minulých bdbí je nutné dbře uvážit, c je třeba pravit. Odchylky 338 a 339 se šetřují autmaticky. Pkud je třeba hdnty z minulých bdbí pravit, je nutné pravit v KMENI na brazvce CTRL+D a ve mzdvém listu. 340 základna pr zdrav. pj. ze suběžnéh pracvníh pměru 341 základna pr sc. zab. ze suběžnéh pracvníh pměru Odchylky 340 a 341 se pužijí pr suběžné pracvní pměry, které musí být zdaněny splečně s hlavním pracvním pměrem pracvníka. Při předvýpčtu se tyt dchylky vytvří autmaticky u sbníh čísla hlavníh pracvníh pměru. Pkud je třeba pravit, je nutné zadat pravné hdnty rvněž k sbnímu číslu hlavníh pracvníh pměru. Opravné dchylky je nutné zadat až p předvýpčtu, před hlavním výpčtem. ZADÁNÍ údajů pr splečné zdanění hlavníh a suběžnéh pracvníh pměru a výpčet: KMEN pr sbní čísl s hlavním pracvním pměrem beze změny KMEN pr sbní čísl s vedlejším suběžným pracvním pměrem na brazvce CTRL+B v údaji Výpčty: Zdravtní pjištění pdle charakteru dhdy při DPČ hlídat 400 při DPP NE Sciální zabezpečení pět pdle dhdy při DPČ hlídat 400 Při DPP NE Daní se zadá NE, zdanění se prvede u hlavníh pracvníh pměru. Pr vedlejší pracvní pměr se zadá dměna dchylku 161 neb 1161 dle zvyklstí Spustí se PŘEDVÝPOČET, ve kterém se autmaticky vytvří dchylky pr splečné zdanění bu pracvních pměrů Spustí se HLAVNÍ VÝPOČET Při ddržení uvedenéh pstupu není třeba nic ddatečně pravvat.

4 1034 hdiny přesčas v sbtu a neděli způsb zadání: A B C 1034 % přípl. Za SO,NE pčet hdin dchylka zabezpečí výpčet mzdy za dpracvaný čas, přesčasvý příplatek s pužitím % z KMENE a příplatek za sbtu, neděli dle zadanéh % v údaji B. ZMĚNY ve způsbu pužití starých dchylek v suvislsti se změnu ZDP d : 205 základna pr zdravtní pjištění 206 základna pr sciální zabezpečení Při zadání těcht dchylek pr pravu minulých bdbí se už nesmí zadat dchylka 215 neb 216 cž je vypčítané zdravtní neb sciální pjištění za zaměstnance. Zadáním dchylky 205 a 206 je zabezpečen i výpčet za zaměstnance i za firmu. Vypčítaná hdnta za firmu se zahrne d superhrubé mzdy. 178 vyrvnání d minimální mzdy Odchylku je nutné pužít při Dhdách pracvní činnsti, pkud zaměstnanec nemá jiný pracvní pměr a nedvádí zdravtní pjištění alespň z minimální mzdy. Odchylku 178 se zadá rzdíl mezi minimální mzdu a dměnu plynucí z DPČ. Tat dchylka se nezahrne d základny pr výpčet zdravtníh pjištění za firmu. Vyrvnání d minimální mzdy se zaměstnancům v hlavním pracvním pměru spčítá autmaticky. Mzdvá účetní musí mít ptvrzení z jinéh zaměstnání, že zaměstnanec platí zdravtní pjištění aspň z minimální mzdy. Pkud neplatí, je třeba vyrvnat d minimální mzdy. 194 základna pr ZP za vln neplacené spčítá se autmaticky z denní dchylky 7. Z autmatickéh výpčtu je následující výsledek: zdravtní pjištění za zaměstnance t. j. 4,5% zaplatí zaměstnanec srazí se ze mzdy zdravtní pjištění za firmu t. j. 9 % zaplatí firma zahrne se d superhrubé mzdy. Pkud ve firmě uživatele platí jiné zásady, je třeba pravit nvu dchylku 336 zdravtní pjištění za firmu. Pkračvání nemci z rku 2007 se musí prplácet pdle zákna platnéh d Pr pkračvání nemci jsu určeny kódy dchylek s knstantu , 3501, 3551, 3002, 3502, 3552, 3003, 3503, 3004, 3504, 3554, 3005, 3505, Jen pr mateřsku dvlenu zůstávají kódy stejné tj. 6, 506, výpčet dávek nemcenskéh pjištění se nemění. UPOZORNĚNÍ! Při pravách daňvéh zvýhdnění na děti a bnusu za minulé měsíce, kdy zaměstnanec neměl v KMENI správně pčet dětí je vždy nutné zadat tři následující dchylky: 323 měsíční daňvé zvýhdnění (nárk)

5 324 měsíční daňvé zvýhdnění (skutečný rzdíl) 325 měsíční daňvý bnus (skutečný rzdíl). Nestačí zadat jen dchylku 323 nárk, prtže nelze autmaticky zpětně spčítat, zda vznikl nárk na bnus či nikliv. Sučasně se zadáním těcht dchylek je nutné psudit, případně pravit údaj v KMENI na brazvce CTRL+B pčet dětí za rk. D tht údaje se načítá pčet daňvých zvýhdnění za rk pr rční přepčet daně. 6. Změny v sestavách u níže uvedených sestav je v závrce uveden písmen, pd jakým se vyskytuje v menu sestav, případně přístup z KMENE. Výplatní lístek (A, B, C, S, U, UF) nvé údaje základna pr výpčet zdravtníh pjištění za firmu zdravtní pjištění za firmu 9 % základna pr výpčet sciálníh zabezpečení za firmu sciální zabezpečení za firmu 26 % superhrubá mzda t. j. základ daně Vzhledem k eventuálním rzdílům mezi vyměřvacím základem pr výpčet zdravtníh pjištění za zaměstnance a za firmu se tiskne výčet plžek, které jsu příčinu rzdílu mezi hrubu mzdu zaměstnance a základem pr výpčet v sestavě Výplatní sáček. Mzdvý list (z KMENE CTRL+E, sest. H, H1) - nvé údaje základna pr výpčet ZP z vlna neplacenéh se tiskne v samstatném údaji základna pr výpčet ZP z absence nemluvené rvněž v samstatném údaji základna pr ZP z DPČ - suběh základna pr SZ z DPČ - suběh dměna člena statutárníh rgánu, ze které se dvádí ZP dměna člena statutárníh rgánu, ze které se dvádí ZP i SZ základna ZP za firmu základna SZ za firmu ZP za firmu SZ za firmu Super hrubá mzda ZP nad limit SZ nad limit Rekapitulace mzdvéh listu (M) Je bhacena stejné nvé údaje jak mzdvý list zaměstnance

6 Přílha mzdvéh listu ( z KMENE CTRL+E, sest. H, H1, I) nvý údaj začátek nemcenskéh pjištění údaj se vytiskne prázdný, pkud si nedplníte d KMENE na br. CTRL+A. Viz text ke změnám KMENE. Rekapitulace mezd ( R ) na ř. 88 se tiskne suma superhrubé mzdy za firmu Rční pdklad pr sc. dávky r (S7) Ptvrzení výdělku d r zatím není přepracván, nvý tiskpis není k dispzici. Sumarizace zdravtníh pjištění (T) Rzpis sumarizace zdravtníh pjištění (T1) Sumarizace sciálníh zabezpečení (U) Rzpis sumarizace sc. zabezpečení (U1) Ve shra uvedených sestavách se tiskne zdravtní pjištění a sciální zabezpečení nad limit Odměny členům statutárních rgánů jsu svbzeny jen d dvdu sciálníh zabezpečení, zdravtní pjištění se z těcht dměn dvádí. Přehled příspěvků zaměstnavatele na penzijní připjištění (měsíční) (J) Přehled příspěvků zaměstnavatele na živtní pjištění (měsíční) (K) Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připjištění (d pč. rku) (G) Ve shra uvedených sestavách jsu prvedeny úpravy v suladu se změnu ZDP, příspěvek na penzijní připjištění už není dvislý d základny pr výpčet sciálníh zabezpečení, ale pr ba příspěvky zaměstnavatele je platný splečný limit 24000,-- za rk. D limitu jsu příspěvky svbzené d daně a nedvádí se z nich zdravtní a sciální zabezpečení. Evidenční list důchdvéh pjištění: (tvrba z KMENE CTRL+L) d údaje Výdělečná činnst v rg. d se tiskne datum začátku nemcenskéh pjištění z KMENE, pkud není údaj naplněn, vytiskne se datum nástupu d vyměřvacích základů se zahrne i základna pr sciální zabezpečení nad limit (i sest. E) Přílha k dkladům pracvní neschpnsti dle jedntlivých případů (měsíc) (N, O) pkračvání nemcí z rku 2007 se tiskne ve frmě sestavy z rku 2007 nemci z rku 2008 se tisknu v nvé sestavě s údaji platnými d rku Pdklad pr statistiku PN (N2) Pdklad pr statistiku PN rekapitulace (N3) Shra uvedené sestavy zůstávají beze změny a zahrnují nemci pkračující z rku 2007 i nvé nemci z rku Rční přehled dkladů pracvní neschpnsti dle jedntlivých případů (N) přibyla mžnst zvlit tisk bez stránkvání (jak dsud) neb stránkvat za sbní čísl tent způsb tisku lze využít k dkladvání nemcí pdle zaměstnanců.

7 Nejdřív se vytiskne sestava pkračvání nemci z rku 2007 p klávese ESC se vytiskne sestava nemcí z rku Nvé sestavy: V Měsíčních sestavách I: Hrubá mzda zaměstnanců neplatících daň z příjmů V sestavě se vytiskne přehled zaměstnanců a jejich hrubé mzdy, kteří se zdaňují splečně s hlavním pracvním pměrem. Sestava služí k věření správnsti výpčtu superhrubé mzdy za firmu. Kntrlu lze prvést ze sučtu výplatních lístků za firmu: Hrubá mzda + ZP za firmu + SZ za firmu sv. d daně + připčitatelné plžky hrubá mzda zaměstnanců neplatících daň (ze suběžnéh prac. pměru) = superhrubá mzda. V Nepravidelných sestavách P: Pdklad pr ptvrzení pr banky V sestavě se vytiskne za vybranéh zaměstnance průměr za 3, 6, 12 měsíců a přehled ptřebných údajů za psledních 24 měsíců. Z těcht pdkladů lze vyplnit nejčastěji se vyskytující údaje d ptvrzení pr úvěry.

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2014 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty s hledem na pčet parametrů jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná pmcí kláves PgUp/PgDn: Parametry,

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně:

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně: Ing. Eliška Galambicvá Maturitní tázka č. 14. 14/ Zúčtvání daní a dtací. Základní pjmy v blasti daní (daň, správce daně, plátce, pplatník, zdaňvací bdbí, splatnst daně). Členění daní (daně přímé a nepřímé).

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1 Obsah: 1. Úvd 2. Základní infrmace splečnsti 3. Slžení splečnsti 4. Struktura Nemcnice Žatec,.p.s. 5. Zpráva činnsti DS Levandule za rk 2014 6. Zhdncení základních eknmických a finančních ukazatelů za

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

Korporátní daně v Evropské unii

Korporátní daně v Evropské unii Speciální analýzy únr 2013 Krprátní daně v Evrpské unii EU OFFICE Česká spřitelna, a.s. Olbrachtva 1929/62 140 00 Praha 4 tel.: +420 956 718 012 fax: +420 224 641 301 EU_ffice@csas.cz http://www.csas.cz/eu

Více

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000 Kč Úrkvá sazba : 7,9 % až 16,1

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástrje a rizika s nimi suvisející Předmětem tht materiálu je infrmvání zákazníků v suladu s 15d dst. 1 písm. b), c) a d) zákna č. 256/2004 Sb., pdnikání na kapitálvém trhu,

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

NA ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ DOMÁCNOSTÍ

NA ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ DOMÁCNOSTÍ PŘEDBĚŽNÁ ANALÝZA DOPADY SJEDNOCENÍ SAZEB DPH NA 20% NA ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ DOMÁCNOSTÍ 18. ÚNORA 2011 LIBOR DUŠEK, PH.D., PETR JANSKÝ, M.SC. Shrnutí: 1. Úvd Plánvané sjedncení sazeb DPH na 20% p pvinné valrizaci

Více

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU Adresát: Nejvyšší státní zastupitelství České Republiky Značka: SL11 OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU dle 180 (neprávněné nakládání s sbními údaji) trestníh zákníku

Více

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive.

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive. Verze 6.1, 8/2008 Uživatelský manuál WebActive s.r..,hviezdslavva 16, 400 03 Ústí nad Labem www.webactive.cz - inf@webactive.cz Úvd Cntent Management Server WebJet (dále jen CMS WebJet) je systém pr ucelenu

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání Úvdní slv V rámci prjektu Splečně v dalším vzdělávání jsme připravili bržuru, která má za cíl prpagvat blast dalšíh vzdělávání dspělých v Jihmravském kraji. Tat nabídka vznikla na základě slvení vzdělávacích

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

Základy firemních financí vypracované otázky

Základy firemních financí vypracované otázky Základy firemních financí vypracvané tázky 1. Pjem pdnikvých financí, jejich předmět a subjekty. Pjem finančníh řízení, jeh 3/4 funkce a 2 blasti půsbnsti. Finanční cíle pdnikání a zdrje financvání pdnikatelských

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

OBDOBÍ/ZMĚNA OBDOBÍ/OTEVŘENÍ OBDOBÍ

OBDOBÍ/ZMĚNA OBDOBÍ/OTEVŘENÍ OBDOBÍ Školení leden 2015 ÚVOD k nové verzi IMES 2015 1. Datum verze v záhlaví musí být z 01/2015 2. Nápověda, změny verze průběžně se doplňují aktuální změny v systému IMES 3. Otevření období - menu OBDOBÍ/ZMĚNA

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

Nezbytné je plán sestavit, pokud usilujete o finanční prostředky od banky či investora nebo chcete sehnat společníka pro společné podnikání.

Nezbytné je plán sestavit, pokud usilujete o finanční prostředky od banky či investora nebo chcete sehnat společníka pro společné podnikání. PODNIKATELSKÝ PLÁN KROK ZA KROKEM Prč mít pdnikatelský plán? Jedním z nejdůležitějších krků při začátcích pdnikání je správné sestavení pdnikatelskéh plánu. Správně sestavený plán řekne, zda je prjekt

Více