Nádory plic a pleury

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nádory plic a pleury"

Transkript

1 Nádory plic a pleury Kolářová M Hotel Primavera*** Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační číslo projektu CZ.01.07/3.2.02/

2 Ca plic celosvětově mezi nejčastější a nejagresivnější typ rakoviny U mužů - převážně způsobena nikotinismem V západních zemích - potlačení prodeje tabáku pokles Nárůst v rozvojových zemích s inovací průmyslu V Evropě - narůstající trend mezi mladými ženami Prognóza přežití je stále nízká -5 leté přežití se pohybuje kolem 10% Prevence - zanechání kouření, vyhnutí se abusu Souvislost kouření a vzniku rakoviny plic -prokázána epidemiologicky i průkazem přítomností molekulárního přesmyku G:C > T:A vdna vgenu TP53, který je snejvětší pravděpodobností způsoben benzapyrenem, přítomným v tabákovém kouři

3 Estimated numbers (thousands) Lung Cancer Incidence, Mortality and Prevalence Worldwide in 2008 Summary Men Women Both sexes Cases Deaths 5-year p r e v. Cases Deaths 5-year p r e v. Cases Deaths 5-year p r e v. World More developed regions Less developed regions WHO Africa region (AFRO) WHO Americas region (PAHO) WHO East Mediterranean region (EMRO) WHO Europe region (EURO) WHO South-East Asia region (SEARO) WHO Western Pacific region (WPRO) IARC membership (22 countries) United States of America China India European Union (EU-27)

4 Klasifikace Maligní epitelové nádory: karcinom ze skvamózníchbuněk, malobuněčný karcinom plic, adenokarcinom, velkobuněčnýkarcinom plic, sarkom, karcionid, nádory slinných žlaz, preinvazivní léze a mezenchymální nádory Benigní epitelové tumory: papilomy a adenomy Další: lymfoproliferativníonemocnění, smíšené nádory, metastatické procesy

5 Klinický obraz Kombinace symptomů: pocit dušnosti, bolest na hrudi, kašel, chrapot, ztrátu hlasu, hemoptýza Výraznější úbytek na váze, ztráta chuti kjídlu, horečky bez jasné příčiny,bolesti břicha, bolesti zad a kostí, anémie nejasného origa, arytmie, uzlinový syndrom, různě pokročilá dysfagie Recidivující pneumonie Asymptomatické -malobuněčný karcinom či adenokarcinom Malobuněčný karcinom -často diagnostikován pozdě sdiseminací

6 Diagnostika Terapeutická bronchoskopie -dostupná část bronchu či plicní tkáně bioptický vzorek zmetastaticky postižené tkáně (uzlina, střevo, kost, nadledviny) Plicní funkce -jen vpřípadě uvážení možné operability daného tumoru Bronchoalveolární laváž, transthorakálníct spunkcí tenkou jehlou, pokud je ložisko tumoru uloženo periferně Možností je i klínovitá resekce kzahájení diagnostiky

7 TNM Zařazení je důležité stran dalšího postupu a diagnostiky Výjímku tvoří malobuněčný karcinom, který má obecně prognózu přežití velmi malou: 1) Limitovaná choroba: lokalizace tumoru do stejnostranného hemithoraxu slokálním metastatickým postižením uzlin hilové uzliny jsou postižené ipsilaterálně i kontralaterálně, dále uzliny mediastina postižené oboustranně, nadklíčkové uzliny postižené oboustranně, ipsilaterální postižení pleury nezávisle na cytologickém vyšetření. Toto odpovídá klasifikaci stadia I.-III. Dle TNM. 2) Extenzivní choroba, kde postižení je velmi rozsáhlé a odpovídá stadiu IV. dle TNM klasifikace Staging se stanovuje zejména kvůli léčbě -diferencuje kandidáty na chirurgickou léčbu, dále pacienty slokálním postižením a vneposlední řadě pacienty skompletním metastatickým postižením

8 Vyšetřovací metody Snímek plic, fyzikální vyšetření, bronchoskopické vyšetření, odběry krve CT scan plic a břicha Pokud CT odhalí metastatické procesy, a i přesto by se zvažoval chirurgický zásah, následuje mediastinoskopie s odběrem uzlin

9 Incidence a mortalita celosvětově

10 Vývoj incidence a mortality ve vybraných zemích na 100 tis. můžů

11 Vývoj incidence a mortality ve vybraných zemích

12 Vývoj incidence a mortality ve vybraných zemích

13 Dlaždicobuněčný karcinom Maligní epitelový nádor plic spřítomností keratinizace nebo/a přítomností intercelulárních spojení, která vycházejí z epitelu bronchu Přes 90% případů kuřáci Pracovní zařazení - arsen, azbest, složky chromu a niklu, uhelný prach, ionizují záření, radon apod. jsou velmi ohrožení karcinomem plic vsouvislosti s nemocí z povolání výroba skla, kovů, pokovování, hornictví obecně, práce sbarvami a pigmenty, pracoviště sionizujícím zářením, zpracování železa a ocele atd.

14 Malobuněčný karcinom plic SCLC (small cell carcinoma of the lung) Maligní epitelový nádor tvořený malými buňkami bez jasného ohraničení, sjemně granulovaným jaderným chromatinem a chybějícím či velmi nenápadným jádrem. Jednotlivé buňky mají tvar kulovitý, oválný nebo vřetenovitý Nekróza je typicky velmi extenzivní a přítomna vysoká mitotická aktivita

15 Mesoteliom Mesoteliom je jedním z nejčastějších postižení pleury Ačkoli je spojitost mezi expozicí asbestu a vznikem mesoteliomuznáma >50 let, ve světě vrcholila četnost užití a expozice mezi lety 1970 až 1990 vusa a ve většině Evropy jeho užití zakázáno, stále roste incidence Vzápadoevropských zemích se předpokládá zhruba případů, které se ještě objeví vprůběhu následujících 25 let Navzdory faktům proti užití asbestu se jeho světová produkce příliš nesnížila

16 Mesoteliom Difúzní maligní mesoteliom se odvíjí od mesoteliálních buněk přítomných vpleuře. Vykazuje difúzní šíření a růst po povrchu obou částí pleury. Obvykle jsou zjištěny u osob starších 60 let. Pro představu úmrtí vdůsledku mesoteliomu činí 100%. VAustrálii vroce 2000 činila incidence výskytu 60 mužů na 1 milion mužů.

17 Mesoteliom

18 RTG snímek

19 Expozice azbestu Ve většině industrializovaných zemí připadá 90% mesoteliomů na kontakt s azbestem Latence se pohybuje kolem let od expozice Zřídkakdy se můžeme setkat smesoteliomem slatencí 15 let Ve Velké Británii se počítá snejvyšší úmrtností po expozici azbestu mezi lety , zčehož by ročně zemřelo 2000 osob Vzápadní Evropě jsou nyní vohrožení muži narozeni v letech

20 Vakcinace Během let 1955 a 1962 byly některé vakcíny proti obrně infikované opičím virem Simian 40, a ve studiích bylo zjištěno, že působí vznik neoplasmatických onemocnění, zejména mesoteliom, mozkové nádory, kostní sarkomy, non-hodgkinské lymfomy U mesoteliomu toto bylo potvrzeno vroce 1994, kdy se takový případ skutečně objevil. Epidemiologické studie však neprokázaly, že u lidí, kteří byly očkováni touto vakcínou, je větší riziko jakéhokoliv typu rakoviny

21 Symptomy dominuje dušnost, ve většině případů způsobená masivním pleurálním výpotkem, a bolest hrudní stěny Mohou se objevit i celkové příznaky jako hubnutí či nevolnosti zimnice, pocení, slabost Neobvyklým příznakem je spontánní pneumothorax, kolaps plicního laloku, obstrukce horní duté žíly nebo obrna n. laryngeus reccurens

22 Diagnostika Na CT a MR můžeme lépe vidět rozšíření mesoteliomu na přilehlé části -hrudní stěnu, bránici, lymfatické uzliny mediastina nebo část plíce Nejlepší diagnostiku nám poskytne videothorakoskopie Thorakotomienení doporučována kdiagnóze vzhledem k vysokému riziku rozsevu a implantaci metastáz Zatím žádná zdostupných metod (MR, CT, PET) není natolik spolehlivá, aby určila přítomnost postižení lymfatických uzlin

23 Diferenciální diagnostika metastázy karcinomu, sarkomu, lymfomu, maligního melanomu do pleury Zprimárních sarkomů pleury: angiosarkom, epiteloidní hemangioepiteliom, synoviální sarkom a další typy sarkomů Nádory thymu a jeho metastáz. Lokalizované primární nádory pleury zahrnují lokalizovaný maligní mesoteliom, solitární fibrom, sarkom, dobře diferencovaný papilární mesoteliom, kalcifikující fibrózní tumor, nodulární pleurální plaky

24 Prognóza Na prognóze se zde podílí přítomnost jednotlivých symptomů Horší je všeobecně přítomnost dušnosti a úbytek hmotnosti Lepší prognózu mají jedinci mladšího věku, bez bolesti hrudníku, nižší stadium a samozřejmě dobrý stav výživy

25 Sarkomatoidní karcinom plic špatně diferencované nemalobuněčné karcinomy plic, které vsobě mají zahrnutu složku sarkomu nebo sarkomu podobnému karcinomu 5 podtypů: pleomorfní karcinom, vřetenobuněčný karcinom, obrovskobuněčný karcinom, karcinosarkom a pulmonální blastom

26 Incidence Výskyt těchto tumorů je vzácný, zhruba kolem 0,3-1,3% všech plicních nádorů. Průměrný věk zjištění se pohybuje kolem 60 let věku Ve většině případů se jedná o velmi silné kuřáky, nebo o dlouhodobou expozici asbestu

27 Metastázy Agresivní -postihují i velmi neobvyklé struktury jako jsou jícen, jejunum, konečník či ledviny

28 Prognóza závislá hlavně na stádiu pokročilosti obecně vzato mají tyto tumory horší prognózu než již zmiňované nemalobuněčné tumory Prognóza pětiletého přežití je jen 20%, a i když se nemoc rozpozná vraném stadiu -> adjuvantní chemoterapie a radioterapie neúčinkují!

29 Složky účastnící se na vzniku ca plic dle IARC Hliník, Arsen, Asbest, Beryllium, Bis(chloromethyl)ether, chloromethyl methyl ether Cadmium, Chrom (ox.č.iv), uhlí, svítiplyn, kamenouhelný dehet, produkce koksu Zplodiny motorového průmyslu, dolování hematitu, výroba železa a ocele MOPP (vincristine-prednisone-nitrogen mustard-procarbazine mixture) Sloučeniny niklu Malířské barvy, Plutonium, Radon a jeho rozpadové produkty Gumárenský průmysl Křemičitý prach, saze, siřičitany Tabákový kouř Rentgenové záření, gamma záření

30 stavební materiál Radon průměrná hodnota [Bq/kg] stavební kámen 27,5 925 nejvyšší hodnota [Bq/kg] cihly 45,2 143 beton 21,1 192 pórobeton 46,1 85 škvárobeton 66,7 118 malty 19,8 82 omítky 13,9 56 keramické obklady 63,0 117 písek 13,3 41 jíl 40,9 199 kamenivo 34, popílek, škvára 75,5 363 cement 36,5 88 vápno 12,5 94 sádra 12,1 86

31 Kamenouhelný dehet Příprava farmaceutických preparátů pro léčbu kožních onemocnění svrab, ekzém Sacharin -chemický preparát z mezivýrobků dehtu kamenouhelného -chemicky kyselina orlosulfaminobenzoová nebo její sodná sůl -> cukrářství Výroba, použití, zpracování asfaltu

32 Výroba železa a ocele výroba topných těles, částí strojů, potrubí, odlitků atd., většina se zpracovává na ocel ocel měkčí a je kujná -vlastnosti se dají výrazně zlepšit přídavkem některých kovů (např. titanu, vanadu, chromu, manganu, niklu atd.) -> různé druhy ocelí, např. nerezová ocel, žáruvzdorná ocel, zvlášť tvrdá ocel pro obráběcí nástroje apod.

33 Cadmium prokázaná toxicita Pokrytí cadmiem- antikorozní ochrana především pro železo a slitiny Galvanické kadmiování různých pracovních nástrojů a železných součástek sloužilo jako vysoce účinná ochrana před atmosférickou korozí žlutý malířský pigment, CdS sulfid kademnatý kadmiová žluť Doposud při výroběpájek -> slitiny kadmia sestříbrem,cínemazinkem-> velmi dobře vedou elektrický proud -> i přes nepříznivé zdravotní účinky kadmia hojně v elektronickém průmyslu LegislativaEvropské unievelmi brzy zakáže kompletně používání pájek s obsahem kadmia v elektrotechnické výrobě - Direktiva unie RoHS (RestrictionofHazardousSubstances) použití kadmia v elektroprůmyslu zakazuje Nezbytné pro výrobunikl-kadmiových akumulátorů-> materiál pro zápornou elektrodu Uplatnění má i při výrobě CRT televizních obrazovek, kde je součástí luminoforů v množstvích do 5%

34 Chrom Metalurgickém průmysl -> výroba legovaných ocelí Od obsahu cca. 12% Crrozpuštěného v tuhém roztoku je ocel korozivzdorná (pasivace povrchu), Crzlepšuje také její žáruvzdornost a žárupevnost Ocel s nižším zastoupením chromu -> výroba geologických vrtných nástrojů, vysoce výkonných nožů pro stříhání kovů, frézovacích nástrojů pro opracování dřeva a v řadě podobných aplikací Výroba chirurgických nástrojů, sterilizátorů, zubařské nástroje, v potravinářském průmyslu, vodních strojích (odlitky vodních turbín) atd., přidává se do mosazi (vyšší tvrdost) V civilním životě -vybavení koupelen, součást luxusních automobilových doplňků atd.

35 Hliník Značná chemická odolnost a nízká hmotnosti drobné mince, kuchyňské nádobí a příbory tenké folie alobal, ochranný obalový materiál pro nejrůznější aplikace Ve stavebnictví se používají lisované hliníkové profily, ze kterých se vyrábějí např. okna a dveře Společně sestříbremslouží hliník ve formě velmi tenké folie jako záznamové médium vkompaktních discích(cd) ať již pro záznam zvuku nebo jako paměťové médium ve výpočetní technice -na plastový podklad obvykle napařuje tichým elektrickým výbojem ve vakuu slitinashořčíkem,mědíamanganem, známá jakodural -větší pevnost a tvrdost při zachování velmi malé měrné hmotnosti, odolné vůči korozi -> ideální materiál pro letecký a automobilový průmysl, výroba výtahů, jízdních kol, lehkých žebříků

36 Arsen, sloučeniny arsenu Elektronika - Např. arsenid gallia- vynikající polovodičové Dotování krystalů superčistého křemíku přesným množstvím atomů arsenu vytvářípolovodič typu N-základní součást všechtranzistorů, i všech počítačových procesorů Nejvýznamnější je slitina s olovem s obsahem arsenu kolem 0,5% - výroba broků a střeliva oxid arsenitý -arsenik, silně toxická sloučenina, dobře rozpustná ve vodě jed na hlodavce nebo lovu kožešinové zvěře v arktických oblastech, v minulosti častý nástroj, na arsenik je možné získat poměrně rychle toleranci (byl používán jako hemopoetický prostředek V analytické chemii - primární standard pro oxidimetrické titrace Sulfid arsenitý - mimořádně dobře kryjící barevný pigment - královská žluť

37 Azbest Nebezpečnost - malé rozměry vláknitých struktur do vzduchu a odtud do plic, kde se azbest zabodává do plicních sklípků -> silně karcinogenní látka Fibróza a mesotheliom Používání azbestu -v mnoha zemích zakázáno a v současnosti se pracuje na odstranění azbestu z okolí lidských sídel Azbestóza-zaprášení plic azbestem, dochází k zjizvení plic způsobenému vdechováním azbestových vláken, způsobuje dušnost a nakonec vede ke smrti

38 Výskyt azbestu -vlákna

39 Beryllium a sloučeniny Výroba jaderných zbraní odráží neutrony Vysoce toxická látka Vytěsňuje hořčík a vápník z vazeb Inhalace poškození nosohltanu -> berylióza

40 Ionizující záření Akutní nemoc z ozáření Akutní lokální změny Poškození vyvíjejícího se plodu v těle matky Nenádorová pozdní poškození Zhoubné nádory Genetické změny

41 Zhoubné nádory ionizující záření nejzávažnější pozdní somatické účinky Ionizující záření může podle současných poznatků působit na různých stupních procesu vývoje rakoviny vyvolávány i malými dávkami ionizujícího záření pozorování -studie přeživších obětí atomových útoků v Hirošimě a Nagasaki, pozorování pacientů léčených v Anglii rtg zářením pro onemocnění páteře a rozbor příčin smrti amerických radiologů exponovaných v letech nejvnímavější patří kostní dřeň, žaludek, tlusté střevo a plíce, mléčná žláza u žen populační riziko smrti na rakovinu je cca 25%, na rakovinu tedy zemře prakticky každý čtvrtý člověk bez přídatného ozáření nádor vzniká po několikaletém období latence (leukemie 5-20 let, u nádorů plic let)

42 Kasuistika č.1 muž, *1938 Při vstupní prohlídce do nového zaměstnání vroce 2007 byl náhodně zachycen nález na rentgenovém snímku plic. Byl diagnostikován nemalobuněčný bronchiální karcinom plic a provedena pravostranná bilobektomie. Následně byly extrahovány mediastinální uzliny a provedena adjuvantní chemoterapie. Vroce 2008 bylo provedeno PET snálezem metastatického postižení hrudníku vpravo se současným postižením pravostranných hilových uzlin, navíc prokázán útlak jater. Subjektivně došlo i ke zhoršení kašle sobčasným vykašláním kousků hlenu spříměsí krve, celkovému zhoršení dušnosti. Pracoval 8 let a 6 měsíců vuranových dolech, kde byl trvale exponován ionizujícímu záření, zejména radonu a jeho rozpadovým produktům. Do práce vdolech nastoupil v18 letech, onemocnění plic bylo zjištěno vroce Kumulovaná expozice záření odhadem činila 141 WLM, přičemž limit byl 100 WLM, což vede kzávěru vysoké pravděpodobnosti účinku záření na vznik nádorového onemocnění. Onemocnění bylo ohlášeno jako profesionální dle kapitoly III, položka 6.

43 Kasuistika č.2 muž,* 1929 Muž po cévní mozkové příhodě, diabetik ve starobním důchodu, byl hospitalizován vlistopadu 2009 pro zhoršení celkového stavu sdominancí slabosti. Při poslední hospitalizaci na plicním oddělení vříjnu 2009 byl vyšetřen pro přítomnost masivního fluidothoraxu scytologií výpotku a průkazem adenomatózního karcinomu. Byl vyšetřen komplexně a na CT snímku plic a mediastina bylo objektiviziváno ložisko mediálně vlevém kaudálním segmentu S10, zvětšené lymfatické uzliny při tracheální bifurkaci a v obou axilách. Pracoval jako bagrista do odchodu do starobního důchodu, předtím však pracoval od roku 1952 do roku 1963 vuranových dolech jako lamač, důlní kontrolor a vrtač. Do tohoto zaměstnání nastoupil v23 letech, rakovina diagnostikována vroce Odhad kumulované expozice ionizujícímu záření čítal 197 WLM. Fibrobronchoskopicky se daří ověřit malignitu buněk sdiagnózou epidermoidního bronchogenního karcinomu vlevo. Byly splněny podmínky pro ohlášení choroby zpovolání podle kapitoly III, položky 6. Onemocnění bylo uznáno jako profesionální a odškodněno.

44 Zdroje Pathology and Genetics, Tumours of the Lung, Pleura, Thymus and Heart - William D. Travis, Elizabeth Brambilla, H. Konrad Müller-Hermelink, Curtis C. Harris

45 Děkuji za pozornost!

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky P. Žáčková Pneumologická klinika 1. LFUK Thomayerova nemocnice Úvod a definice Každá buňka obsahuje informace

Více

OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic

OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic Tumory Místně neregulovatelný růst tkáně, buňky se vymkly kontrole Benigní ohraničené, nemetastazují, obvykle nerecidivují Prekanceroza předrakovinný

Více

BRONCHOGENNÍ KARCINOM

BRONCHOGENNÍ KARCINOM Nádory plic, pleury a mediastina: BRONCHOGENNÍ KARCINOM Jiří Ferda, Eva Ferdová, Hynek Mírka, Boris Kreuzberg Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni Epidemiologie Nejčastější malignita v celosvětovém

Více

Použití PET při diagnostice a terapii plicních nádorů

Použití PET při diagnostice a terapii plicních nádorů Použití PET při diagnostice a terapii plicních nádorů Košatová K, Bělohlávek O, Skácel Z, Schützner J. 1. plicní klinika 1. lékařská fakulta UK ONM - PET centrum Nemocnice Na Homolce Oddělení TRN FN Motol

Více

Hrudní chirurgie. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Hrudní chirurgie. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Hrudní chirurgie Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Anatomie Hrudník (thorax) 12 hrudních obratlů hrudní

Více

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém MUDr. Marek Grega Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Nádory prostaty v z každé buňky, která vytváří komplexní uspořádání

Více

Hrudní chirurgie na Chirurgické klinice 1. LF a FTNsP a chirurgická léčba karcinomu plic

Hrudní chirurgie na Chirurgické klinice 1. LF a FTNsP a chirurgická léčba karcinomu plic Hrudní chirurgie na Chirurgické klinice 1. LF a FTNsP a chirurgická léčba karcinomu plic Chirurgická klinika 1.LF a FTNsP Přednosta: Doc. MUDr. V. Visokai, PhD. Hytych V., Vernerová A., Horažďovský P.,

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Otázka: Rakovina plic (=karcinom plic, bronchogenní karcinom) Předmět: Biologie. Přidal(a): Tereza Horníková. Tereza Horníková, 3.

Otázka: Rakovina plic (=karcinom plic, bronchogenní karcinom) Předmět: Biologie. Přidal(a): Tereza Horníková. Tereza Horníková, 3. Otázka: Rakovina plic (=karcinom plic, bronchogenní karcinom) Předmět: Biologie Přidal(a): Tereza Horníková Tereza Horníková, 3.A Co je rakovina plic: Karcinom plic, obecně známý jako rakovina plic, je

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

Zobrazovací metody využívané v diagnostice nádorových onemocnění

Zobrazovací metody využívané v diagnostice nádorových onemocnění Zobrazovací metody využívané v diagnostice nádorových onemocnění Machartová L. 1.6.2013 Congress centre PRIMAVERA Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře

Více

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu J.Minařík, V.Ščudla Mnohočetný myelom Nekontrolované zmnožení nádorově změněných plasmatických buněk v kostní dřeni Mnohočetný = obvykle více oblastí kostní

Více

Klasifikace nádorů varlat

Klasifikace nádorů varlat Klasifikace nádorů varlat MUDr. Marek Grega Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Nádory varlat v různorodá skupina nádorových afekcí, která odpovídá komplikované histogenezi orgánu

Více

Základní rozdělení alergických onemocnění, přehled nemocí, účinky chemických látek Machartová V.

Základní rozdělení alergických onemocnění, přehled nemocí, účinky chemických látek Machartová V. Základní rozdělení alergických onemocnění, přehled nemocí, účinky chemických látek Machartová V. 20.4.2013 Kongresové centrum, hotel Primavera, Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt

Více

OBROVSKOBUNĚČNÝ KOSTNÍ TUMOR ŽEBRA - NEOBVYKLÁ KASUISTIKA

OBROVSKOBUNĚČNÝ KOSTNÍ TUMOR ŽEBRA - NEOBVYKLÁ KASUISTIKA OBROVSKOBUNĚČNÝ KOSTNÍ TUMOR ŽEBRA - NEOBVYKLÁ KASUISTIKA MUDr.Jana Dvořáčková Ph.D.1,2, MUDr. Tomáš Waloschek1, MUDr. Markéta Pernicová3 1Ústav patologie FNO Ostrava 2CGB laboratoř a.s. 3 Ústav radiodiagnostiky

Více

Karcinomy u dětí a dospívajících v letech na Klinice dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol

Karcinomy u dětí a dospívajících v letech na Klinice dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol Karcinomy u dětí a dospívajících v letech 2007-2012 na Klinice dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol L. Cingrošová 1, V. Šmelhaus 1 D. Sumerauer 1, J. Šnajdauf 2, P. Vlček 3, M. Kynčl 4, R.

Více

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000)

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000) Nádory varlete Urologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Epidemiologie 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního

Více

Radiační patofyziologie. Zdroje záření. Typy ionizujícího záření: Jednotky pro měření radiace:

Radiační patofyziologie. Zdroje záření. Typy ionizujícího záření: Jednotky pro měření radiace: Radiační patofyziologie Radiační poškození vzniká účinkem ionizujícího záření. Co se týká jeho původu, ionizující záření vzniká: při radioaktivním rozpadu prvků, přichází z kosmického prostoru, je produkováno

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

Biopsie č /2012. Referuje: MUDr. Beáta Ostárková Odčítající: MUDr. Petr Buzrla FN Ostrava Ústav Patologie

Biopsie č /2012. Referuje: MUDr. Beáta Ostárková Odčítající: MUDr. Petr Buzrla FN Ostrava Ústav Patologie Biopsie č. 14580/2012 Referuje: MUDr. Beáta Ostárková Odčítající: MUDr. Petr Buzrla FN Ostrava Ústav Patologie Klinické údaje 5-měsíční holčička 22.10.2012 plánovaně přijata k došetření pro těžkou periferní

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

Hybridní metody v nukleární medicíně

Hybridní metody v nukleární medicíně Hybridní metody v nukleární medicíně Historie první anatometabolické zobrazování záznam pohybového scintigrafu + prostý RTG snímek (70.léta 20.stol.) Angerova scintilační kamera a rozvoj tomografického

Více

M ASARYKŮ V ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, Brno

M ASARYKŮ V ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, Brno PET. PET / CT, PET Centrum, Cyklotron Pozitronová emisní tomografie ( PET ) je neinvazivní vyšetřovací metoda nukleární medicíny založená na detekci záření z radiofarmaka podaného pacientovi.nejčastěji

Více

Epidemiologie CHOPN. MUDr. Tomáš Bártek Plicní klinika FNsP Ostrava

Epidemiologie CHOPN. MUDr. Tomáš Bártek Plicní klinika FNsP Ostrava Epidemiologie CHOPN MUDr. Tomáš Bártek Plicní klinika FNsP Ostrava Základní pojmy Epidemiologie: obor lékařství zabývající se příčinami vzniku a zákonitostmi šíření nemocí hromadného výskytu Prevalence:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17 Obsah Předmluva 11 Seznam použitých zkratek 13 Úvod 17 1 Anatomie, fyziologie a estetická hlediska (O. Coufal V. Fait) 19 1.1 Vývoj mléčné žlázy a vývojové vady 19 1.2 Anatomie mléčné žlázy 20 1.3 Svaly

Více

Vybrané prognostické faktory metastáz maligního melanomu

Vybrané prognostické faktory metastáz maligního melanomu Vybrané prognostické faktory metastáz maligního melanomu Bukvová M., Mejzlík J. Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pardubická krajská nemocnice a.s Maligní melanom neuroektodermální původ

Více

Nádorová onemocnění ledvin dle IARCu

Nádorová onemocnění ledvin dle IARCu Nádorová onemocnění ledvin dle IARCu Machartová V. 1.6.2013 Congress centre PRIMAVERA Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Budoucnost onkoprevence neznamená pouze screening

Budoucnost onkoprevence neznamená pouze screening Mozkoň obecná Cerebrea vulgaris (strom poznání? Kniha I, Genesis ) prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Budoucnost onkoprevence neznamená pouze screening zdravé příklady smyslu prevence pro veřejnost ( i zdravotníky)

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Preventivní prohlídky při expozici faktorům působícím na dýchací systém. B. Dlouhá, L. Rychlá SZÚ, CPL 17.konzultační den

Preventivní prohlídky při expozici faktorům působícím na dýchací systém. B. Dlouhá, L. Rychlá SZÚ, CPL 17.konzultační den Preventivní prohlídky při expozici faktorům působícím na dýchací systém B. Dlouhá, L. Rychlá SZÚ, CPL 17.konzultační den 18.10.2007 Dýchací systém v pracovním prostředí Specifické faktory pracovního prostředí

Více

Azbest a jeho účinky na zdraví

Azbest a jeho účinky na zdraví Azbest a jeho účinky na zdraví B. Dlouhá Centrum hygieny práce a pracovního lékařství Státní zdravotní ústav Praha Azbest prevence a minimalizace rizik 15.3.2012 Azbest. Azbestové vlákno RIZIKOVOST AZBESTU

Více

Profesionální karcinogeny

Profesionální karcinogeny Profesionální karcinogeny MUDr. Zdenka Fenclová, CSc. Klinika pracovního lékařství 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova v Praze a VFN v Praze Praha Genotoxické Karcinogeny dělíme reagují s genetickým

Více

F-FDG-PET/CT NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ SRDCE. EVA FERDOVÁ, JIŘÍ FERDA, JAN BAXA Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni

F-FDG-PET/CT NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ SRDCE. EVA FERDOVÁ, JIŘÍ FERDA, JAN BAXA Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni F-FDG-PET/CT 18 NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ SRDCE EVA FERDOVÁ, JIŘÍ FERDA, JAN BAXA Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni SRDCE Vzácná postižení prevalence v populaci 0,001-0,3%* 75% benigních, 25% maligních*

Více

ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE

ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE 1 ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE C 15% Th 70% L a S 15% 2 POKROKY V LÉČBĚ PÁTEŘNÍCH METASTÁZ Meta ca tlustého střeva v těle L3 a L4 3 POKROKY V LÉČBĚ PÁTEŘNÍCH METASTÁZ Exstirpace metastázy

Více

Diagnóza a klasifikace zhoubných nádorů ledvin

Diagnóza a klasifikace zhoubných nádorů ledvin Informace pro pacienty Čeština 2 Diagnóza a klasifikace zhoubných nádorů ledvin Podtržená slova jsou vysvětlena ve slovníčku pojmů Ve většině případů je zhoubné nádorové onemocnění ledvin asymptomatické,

Více

Mezenchymální nádory. Angiomyolipom Medulární fibrom Reninom (nádor z juxtaglomerulárních buněk)

Mezenchymální nádory. Angiomyolipom Medulární fibrom Reninom (nádor z juxtaglomerulárních buněk) Nádory ledvin Mezenchymální nádory Angiomyolipom Medulární fibrom Reninom (nádor z juxtaglomerulárních buněk) Angiomyolipom Nejčastější mezenchymální nádor ledviny Vznik z perivaskulárních vřetenitých

Více

Vyhláška 79/2013 Sb. Chemické faktory CD hotel Garni*** Plzeň

Vyhláška 79/2013 Sb. Chemické faktory CD hotel Garni*** Plzeň Vyhláška 79/2013 Sb. Chemické faktory 15.5.2013 CD hotel Garni*** Plzeň Bartizalová Š. Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační

Více

Paliativní radioterapie v managementu bolesti a krvácení

Paliativní radioterapie v managementu bolesti a krvácení Paliativní radioterapie v managementu bolesti a krvácení MUDr. Ludmila Hynková, Ph.D. Klinika radiační onkologie Masarykův onkologický ústav Lékařská fakulta MU Brno Základní otázky 1. Zářit nebo nezářit?

Více

Nádorové léze žlučníku a žlučových cest. M. Hazlinger, Z. Heřmanová

Nádorové léze žlučníku a žlučových cest. M. Hazlinger, Z. Heřmanová Nádorové léze žlučníku a žlučových cest M. Hazlinger, Z. Heřmanová Anatomie žlučníku a žlučových cest Žlučník - tvar - hruškovitý, válcovitý, frygické čapky, jiný - části žlučníku - fundus, corpus, infundibulum,

Více

Úskalí diagnostiky kožních nádorů

Úskalí diagnostiky kožních nádorů Úskalí diagnostiky kožních nádorů Vojáčková Naděžda Dermatovenerologická klinika UK 2. LF a Nemocnice Na Bulovce, Praha Přednosta: prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc Things we knew, things we did Things we

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

INTERNÍ PROPEDEUTIKA - VYŠETŘENÍ DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ Martina Doubková

INTERNÍ PROPEDEUTIKA - VYŠETŘENÍ DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ Martina Doubková INTERNÍ PROPEDEUTIKA - VYŠETŘENÍ DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ Martina Doubková Vyšetřovací metody v pneumologii Anamnéza a fyzikální vyšetření Funkční vyšetření plic (včetně krevních plynů) Vyšetřovací metody (laboratorní,

Více

Aktuální data o zhoubných nádorech v ČR a o výsledcích péče

Aktuální data o zhoubných nádorech v ČR a o výsledcích péče INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Aktuální data o zhoubných nádorech v ČR a o výsledcích péče Epidemiologie zhoubných nádorů v ČR I.

Více

Patofyziologie radiačního poškození Jednotky, měření, vznik záření Bezprostřední biologické účinky Účinky na organizmus: - nestochastické - stochastické Ionizující záření Radiační poškození vzniká účinkem

Více

Tvorba pravidel kódování novotvarů pro systém CZ-DRG. Miroslav Zvolský Jiří Šedo

Tvorba pravidel kódování novotvarů pro systém CZ-DRG. Miroslav Zvolský Jiří Šedo Tvorba pravidel kódování novotvarů pro systém CZ-DRG Miroslav Zvolský Jiří Šedo Cíle nových pravidel pro CZ-DRG Upravit platná pravidla v MKN-10 s cílem: Sjednotit jejich výklad. Odstranit zjevné konflikty

Více

Karcinom žaludku. Výskyt

Karcinom žaludku. Výskyt Karcinom žaludku Výskyt Karcinom žaludku je zhoubné nádorové onemocnění žaludeční sliznice, které s další progresí postihuje žaludeční stěnu, regionální lymfatické uzliny a postupně i celou dutinu břišní,

Více

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ Markéta Vojtová MAGNETICKÁ REZONANCE MR 1 Nejmodernější a nejsložitější vyšetřovací metoda Umožňuje zobrazit patologické změny Probíhá

Více

Uran a jeho těžba z hlediska zdravotních rizik

Uran a jeho těžba z hlediska zdravotních rizik Uran a jeho těžba z hlediska zdravotních rizik Liberec, 20. listopadu 2008 odborný konzultant v oblasti zdravotních a ekologických rizik e-mail: miroslav.suta@centrum.cz Historie I. 1556 - Agricola -postižení

Více

Kolorektální karcinom (karcinom tlustého střeva a konečníku)

Kolorektální karcinom (karcinom tlustého střeva a konečníku) Kolorektální karcinom (karcinom tlustého střeva a konečníku) Autor: Hanáčková Veronika Výskyt Kolorektální karcinom (označován jako CRC) je jedním z nejčastějších nádorů a ve všech vyspělých státech jeho

Více

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Klinické studie provedené v Národním onkologickém centru, s nádorovým onemocněním mléčné žlázy, konečníku, střeva, plic a děložního čípku. STANDARDNÍ CHEMOTERAPIE,

Více

Diferenciální diagnostika SCLC s využitím markerů Elecsys progrp a Elecsys NSE

Diferenciální diagnostika SCLC s využitím markerů Elecsys progrp a Elecsys NSE Diferenciální diagnostika SCLC s využitím markerů Elecsys progrp a Elecsys NSE Ing. Eva Herkommerová, PhD. prim. MUDr. Hana Mrázková Krajská zdravotní, a.s.- Nemocnice Most 1. Oddělení laboratorního komplementu

Více

HIPE jednotka. ESRI, Dublin, Irsko, červen 2008

HIPE jednotka. ESRI, Dublin, Irsko, červen 2008 Novotvary Přehled novotvarů Novotvary Využívání histologických zpráv Lokalizace a chování novotvarů Primární a sekundární lokalizace Novotvary lymfatického a hemopoetického systému nesolidní orgány Ostatní

Více

Chirurgická léčba MG a thymomů

Chirurgická léčba MG a thymomů Chirurgická léčba MG a thymomů Schützner J, Tvrdoň J Mygra-cz 14. 15. 11. 2009 Roztoky u Prahy Thymus Žlaznatý orgán uložený v předním mediastinu za prsní kostí Významně se podílí na tvorbě imunitního

Více

Staging adenokarcinomu pankreatu

Staging adenokarcinomu pankreatu Staging adenokarcinomu pankreatu Litavcová, A. Radiologická klinika FN Brno a LF MU Brno Přednosta: prof. MUDr. V. Válek, CSc., MBA Epidemiologie patří k malignitám s nejvyšší letalitou Příčinou je biologická

Více

Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří

Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří přibližně 25% všech intrakraniálních nádorů 50% menigeomů

Více

Marek Mechl Jakub Foukal Jaroslav Sedmík. Radiologická klinika LF MU v Brně a FN Brno - Bohunice

Marek Mechl Jakub Foukal Jaroslav Sedmík. Radiologická klinika LF MU v Brně a FN Brno - Bohunice Marek Mechl Jakub Foukal Jaroslav Sedmík Radiologická klinika LF MU v Brně a FN Brno - Bohunice Prrostata anatomie přehled zobrazovacích metod benigní léze hyperplazie, cysty maligní léze - karcinom Anatomie

Více

Informační podpora screeningového programu

Informační podpora screeningového programu Informační podpora screeningového programu Ondřej Májek, Ladislav Dušek, Jan Mužík, Tomáš Pavlík, Daniel Klimeš Odborná garance programu: Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Účinnost organizovaného

Více

Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu

Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu Definice Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu v naprosté většině vycházejí z uroteliální výstelky horních močových cest a mají proto mnoho společných

Více

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013. Schválili: Datum: Podpis: Hlavní autor protokolu: MUDr. Jan Jansa 2.1.

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013. Schválili: Datum: Podpis: Hlavní autor protokolu: MUDr. Jan Jansa 2.1. 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 8 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu testikulárních nádorů Schválili:

Více

C64-C66 srovnání se světem

C64-C66 srovnání se světem Nádory ledvin C64-C66 srovnání se světem Karcinom ledviny incidence celosvětově: - 9 nejčastější nádor u mužů - 14 nejčastější nádor u žen mortalita celosvětově: - 16 nejčastější nádor Zhoubné nádory

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

Diagnostika maligních nádorů kůže. Ivana Krajsová

Diagnostika maligních nádorů kůže. Ivana Krajsová Diagnostika maligních nádorů kůže Ivana Krajsová Kožní nádory Nemelanomové kožní nádory ( NMSC) - prekancerózy - carcinomy in situ - maligní nádory -- basaliomy, spinaliom Melanom Cornu cutaneum Carcinoma

Více

Prevence rakoviny dělod

Prevence rakoviny dělod Můžeme zachránit více v životů? Prevence rakoviny dělod čípku v ČR MUDr. Milan Cabrnoch, ODS poslanec Evropského parlamentu Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR Praha, 28. února 2008 Karcinom dělod čípku:

Více

KARCINOM POCHVY (VAGINY) INCIDENCE

KARCINOM POCHVY (VAGINY) INCIDENCE KARCINOM POCHVY (VAGINY) INCIDENCE Zhoubné nádory (ZN) pochvy jsou velmi vzácné, tvoří 1-2 % všech gynekologických malignit. Karcinom pochvy se objevuje zejména u žen v 6. -7. deceniu, ale může být diagnostikován

Více

Vliv znečišťujících látek z lokálních topenišť na zdraví Ostrava,

Vliv znečišťujících látek z lokálních topenišť na zdraví Ostrava, Vliv znečišťujících látek z lokálních topenišť na zdraví Ostrava, 5.11.2015 MUDr. Helena Šebáková a kol. 595 138 200 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Na Bělidle 7,

Více

Benigní endometriální polyp

Benigní endometriální polyp Nádory dělohy POLYPY přisedlé nebo polokůlovité útvary, které vyklenují sliznici zdroj krvácení etiologicky funkční, hyperplastické, nádorové (riziko maligní transformace hyperplastického polypu je však

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH varlat OBSAH Co jsou varlata................................... 2 Co jsou nádory................................... 3 Jaké jsou rizikové faktory vzniku nádoru varlete......

Více

Zařazení polokovů v periodické tabulce [1]

Zařazení polokovů v periodické tabulce [1] Polokovy Zařazení polokovů v periodické tabulce [1] Obecné vlastnosti polokovů tvoří přechod mezi kovy a nekovy vlastnosti kovů: pevnost a lesk ( B, Si, Ge, Se, As) jsou křehké a nejsou kujné malá elektrická

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

Základy radioterapie

Základy radioterapie Základy radioterapie E-learningový výukový materiál pro studium biofyziky v 1.ročníku 1.L F UK MUDr. Jaroslava Kymplová, Ph.D. Ústav biofyziky a informatiky 1.LF UK Radioterapie Radioterapie využívá k

Více

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Martina Vašáková, Martina Šterclová Pneumologická klinika 1.LF UK Thomayerova nemocnice Praha Things we knew, things we did Things we have learnt,

Více

Diagnostika a klasifikace karcinomu prostaty

Diagnostika a klasifikace karcinomu prostaty Informace pro pacienty Čeština 32 Diagnostika a klasifikace karcinomu prostaty Podtržená slova jsou vysvětlena ve slovníčku pojmů. Ve většině případů je nádorové onemocnění prostaty asymptomatické, což

Více

Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře

Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM Urologická klinika VFN a 1.LF UK Praha Epidemiologie Zhoubné nádory močového měchýře jsou 9.

Více

Mezinárodní vzpomínkový den na oběti pracovních úrazů a nemocí z povolání

Mezinárodní vzpomínkový den na oběti pracovních úrazů a nemocí z povolání Mezinárodní vzpomínkový den na oběti pracovních úrazů a nemocí z povolání ČMKOS 28. dubna 2011 Pavel Urban, Zdenka Fenclová Národní zdravotní registr nemocí z povolání Státní zdravotní ústav v Praze Nemoci

Více

CORECT - VECTIBIX. Klinický registr pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem. Stav registru k datu

CORECT - VECTIBIX. Klinický registr pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem. Stav registru k datu CORECT - VECTIBIX Klinický registr pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem Stav registru k datu 26. 3. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr

Více

PROGRAM ACTIVITYDETERMINATION PRO DOPORUČENÍ AKTIVITY 131 I PRO LÉČBU PACIENTŮ S DIFERENCOVANÝM KARCINOMEM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY

PROGRAM ACTIVITYDETERMINATION PRO DOPORUČENÍ AKTIVITY 131 I PRO LÉČBU PACIENTŮ S DIFERENCOVANÝM KARCINOMEM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY PROGRAM ACTIVITYDETERMINATION PRO DOPORUČENÍ AKTIVITY 131 I PRO LÉČBU PACIENTŮ S DIFERENCOVANÝM KARCINOMEM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY DEMONSTRACE PROGRAMU J.ZIMÁK, P. VLČEK, J. VEJVALKA, K. PERSONOVÁ, K. TÁBORSKÁ KLINIKA

Více

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic FONS Symposium klinické biochemie Pardubice, 23.9. 25.9.202 M. Tomíšková, J. Skřičková, I. Klabenešová, M. Dastych 2 Klinika

Více

Okruhy k Státním závěrečným zkouškám na Fakultě zdravotnických věd UP pro akademický rok 2014/2015

Okruhy k Státním závěrečným zkouškám na Fakultě zdravotnických věd UP pro akademický rok 2014/2015 Pracoviště: Ústav radiologických metod Studijní obor: Radiologický asistent Diagnostické zobrazovací postupy 1. Vznik a vlastnosti rentgenového záření, vznik a tvorba rentgenového obrazu, radiační ochrana

Více

Metastatický karcinom prsu Kasuistické sdělení Česlarová K., Erhart D.

Metastatický karcinom prsu Kasuistické sdělení Česlarová K., Erhart D. Metastatický karcinom prsu Kasuistické sdělení Česlarová K., Erhart D. Chirurgická klinika 2. LFUK a ÚVN Praha Přednosta plk. prof. MUDr. Ryska M., CSc. Kasuistika č. 1: K.I., r. 1946 Onkologická anamnéza:

Více

MANAGEMENT DIAGNOSTIKY A TERAPIE BRONCHOGENNÍHO KARCINOMU I. DÍL

MANAGEMENT DIAGNOSTIKY A TERAPIE BRONCHOGENNÍHO KARCINOMU I. DÍL MANAGEMENT DIAGNOSTIKY A TERAPIE BRONCHOGENNÍHO KARCINOMU I. DÍL doc. MUDr. Miloš Pešek 1, CSc., MUDr. Jindřich Fínek 2, MUDr. Petr Mukenšnabl 3 1 Klinika nemocí plicních a tuberkulózy FN Plzeň 2 Radioterapeutické

Více

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lang O, Balon H, Kuníková I, Křížová H, Wald M KNM UK 3. LF a FNKV, 1. Chirurgická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha 51. DNM, Seč Ústupky,

Více

STRUKTURA REGISTRU MPM

STRUKTURA REGISTRU MPM STRUKTURA REGISTRU MPM 1. Vstupní parametry 1. Kouření (výběr) 1. Kuřák 2. Bývalý kuřák (rok před stanovením DG - dle WHO) 3. Nekuřák 4. Neuvedeno 2. Výška [cm] (reálné číslo) 3. Hmotnost pacienta v době

Více

Nádorová. onemocnění plic ONKOLOGIE IVANA PÁLKOVÁ JANA SKŘIČKOVÁ

Nádorová. onemocnění plic ONKOLOGIE IVANA PÁLKOVÁ JANA SKŘIČKOVÁ ONKOLOGIE Nádorová onemocnění plic Každá epocha lidských dějin má své dominující nemoci. V minulém století to byla, vedle civilizačních chorob, především nádorová onemocnění. Změnu nelze očekávat ani ve

Více

Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém

Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém Národní screeningové

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

Adobe Captivate Wednesday, January 09, 2013. Slide 1 - Zhoubné nádory u dětí epidemiologie, odlišnosti od nádorů dospělých, nádorové markery

Adobe Captivate Wednesday, January 09, 2013. Slide 1 - Zhoubné nádory u dětí epidemiologie, odlišnosti od nádorů dospělých, nádorové markery Slide 1 - Zhoubné nádory u dětí epidemiologie, odlišnosti od nádorů dospělých, nádorové markery Page 1 of 45 Slide 2 - Zastoupení nádorů u dětí Page 2 of 45 Slide 3 - Epidemiologie nádorů dětského věku

Více

Vyhláška 79/2013 Sb.

Vyhláška 79/2013 Sb. Vyhláška 79/2013 Sb. Machartová V. 15.5.2013 CD hotel Garni*** Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační číslo projektu CZ.01.07/3.2.02/01.0026

Více

Neuroendokrinní nádory

Neuroendokrinní nádory Neuroendokrinní nádory Informace pro pacienty MUDr. Milana Šachlová MUDr. Petra Řiháčková Co jsou neuroendokrinní nádory? Abychom pochopili složitou problematiku neuroendokrinních nádorů, musíme si nejprve

Více

Otázky k atestaci z oboru Pneumologie a ftiseologie (verze 2013):

Otázky k atestaci z oboru Pneumologie a ftiseologie (verze 2013): Otázky k atestaci z oboru Pneumologie a ftiseologie (verze 2013): A) Pneumologie 1. Akutní respirační insuficience - rozdělení, patofyziologie a léčba 2. Chronická respirační insuficience etiopatogeneze,

Více

Léčba karcinomu prostaty. MUDr. Ondřej Havránek Ph.D. Urologické oddělení FNO

Léčba karcinomu prostaty. MUDr. Ondřej Havránek Ph.D. Urologické oddělení FNO Léčba karcinomu prostaty MUDr. Ondřej Havránek Ph.D. Urologické oddělení FNO Nádory prostaty Benigní benigní prostatická hyperplazie- problematika součástí jiné přednášky Karcinom prostaty (CaP) je nejčastější

Více

ZPŮSOBY PLEURODÉZY U RECIDIVUJÍCÍCH MALIGNÍCH VÝPOTKŮ

ZPŮSOBY PLEURODÉZY U RECIDIVUJÍCÍCH MALIGNÍCH VÝPOTKŮ ZPŮSOBY PLEURODÉZY U RECIDIVUJÍCÍCH MALIGNÍCH VÝPOTKŮ M. Tomíšková, J. Špeldová, J. Skřičková Klinika nemocí plicních a TBC Fakultní nemocnice Brno Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně Pleurodéza

Více

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Tomáš Büchler, PhD.

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Tomáš Büchler, PhD. Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu k mezinárodní klasifikaci nemocí a s přihlédnutím k Mezinárodní klasifikaci funkčních schopností

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Pavel Klener ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Galén Autor prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. I. interní klinika klinika hematologie 1. LF UK a VFN, Praha

Více

AZBESTOVÉ NEBEZPEČÍ VE STAVBÁCH

AZBESTOVÉ NEBEZPEČÍ VE STAVBÁCH AZBESTOVÉ NEBEZPEČÍ VE STAVBÁCH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více