ZNALECKÝ POSUDEK. č /2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9876-27/2015"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK č /2015 o ceně souboru nemovitých věcí - pozemku parc.č. 2453/53 a 2 ideálních podílů 625/10000 stavby Horní Litvínov č.p. 842 na pozemku parc.č. 2453/4, vše v k.ú. Horní Litvínov, obec Litvínov, okres Most, kraj Ústecký Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Soudní exekutor Mgr. Martin Svoboda Husitská 692/ Teplice zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 11785/13-365) Dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 340/2013 Sb., č. 344/2013 Sb. a 228/2014 Sb., podle stavu ke dni znalecký posudek vypracoval: Ing. Zdeněk Garlík Srbice Teplice telefon: Znalecký posudek obsahuje 26 stran textu včetně titulního listu a 13 stran příloh. Objednavateli se předává ve 2 vyhotoveních. V Srbicích

2 A. NÁLEZ 1. Znalecký úkol Znalecký posudek o ceně souboru nemovitých věcí - pozemku parc.č. 2453/53 a 2 ideálních podílů 625/10000 stavby Horní Litvínov č.p. 842 na pozemku parc.č. 2453/4, vše v k.ú. Horní Litvínov, obec Litvínov, okres Most, kraj Ústecký. Na základě usnesení Soudního exekutora Mgr. Martina Svobody, Exekutorský úřad Teplice se sídlem Husitská 692/3, Teplice (číslo jednací: 110 Ex 11785/ ze dne ) se jedná o zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení. Vzhledem k účelu je proveden odhad ceny obvyklé ve smyslu definice uvedené v 2, odst. 1 zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku a v souladu s Mezinárodními oceňovacími standardy (IVSC). Pro odhad obvyklé ceny jsou běžně užívány metody věcná, výnosová a porovnávací, s následujícím zdůvodněním obvyklé ceny. Vzhledem k oceňované kategorii nemovitosti bytový dům, je pro stanovení obvyklé ceny použita kombinace metod věcné, výnosové a srovnávací (tržní). U samostatného pozemku pak metoda srovnávací (tržní). 2. Základní informace Název předmětu ocenění: Bytový dům Adresa předmětu ocenění: U Zámeckého parku Litvínov Kraj: Ústecký Okres: Most Obec: Litvínov Katastrální území: Horní Litvínov Počet obyvatel: Prohlídka a zaměření Prohlídka se zaměřením byla provedena dne za přítomnosti paní Evy Červeňákové a znalce. 4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku - usnesení Soudního exekutora Mgr. Martina Svobody, Exekutorský úřad Teplice, číslo jednací 110 Ex 11785/ ze dne výpisy z KN vyhotovené dálkovým přístupem dne (LV č. 32, LV č.3330) - kopie katastrální mapy v měřítku 1:1000 z nahlížení do KN ze dne skutečnosti a výměry zjištěné na místě - informace a údaje sdělené paní Červeňákovou - mapa oblasti 5. Vlastnické a evidenční údaje Na listu vlastnictví č. 32 pro k.ú. Horní Litvínov je uvedeno (týká se pouze části, uvedené v usnesení): A - Vlastnické právo: SJM Červeňák Sergej a Červeňáková Eva, U Zámeckého parku 842, Horní Litvínov, Litvínov B - Nemovitosti: - 2 -

3 Pozemky: parc.č. 2453/53 18 m 2 zastavěná plocha a nádvoří na pozemku stojí stavba: Horní Litvínov, č.p. 832, bytový dům, LV 3261 B1 - Jiná práva. Bez zápisu. C - Omezení vlastnického práva: Zástavní práva exekutorská a z rozhodnutí správního orgánu, zahájení exekucí a exekuční příkazy k prodeji. D - Jiné zápisy: Bez zápisu E - Nabývací tituly: Podrobně viz. příloha LV č. 32. Na listu vlastnictví č pro k.ú. Horní Litvínov je uvedeno: A - Vlastnické právo: Červeňák Sergej, U Zámeckého parku 842, Horní Litvínov, Litvínov podíl 625/10000 Červeňáková Eva, U Zámeckého parku 842, Horní Litvínov, Litvínov podíl 625/10000 dalších 9 podílových spoluvlastníků B - Nemovitosti: Stavby: Horní Litvínov, č.p. 842, způsob využití bytový dům, na parcele 2453/4, LV 1 B1 - Jiná práva. Věcné břemeno strpět přístup a existenci uzávěrů energetických sítí v č.p. 843 na p. 2453/19 ve prospěch vlastníků č.p. 842 na p. 2453/4. C - Omezení vlastnického práva: Zástavní práva exekutorská a z rozhodnutí správního orgánu, zahájení exekucí a exekuční příkazy k prodeji k oceňovaným podílům nemovitých věcí. Věcné břemeno strpět přístup k šesti sklepním kójím v č.p. 842 na p. 2453/4 ve prospěch vlastníků č.p. 843 na p. 2453/19. D - Jiné zápisy: Bez zápisu E - Nabývací tituly: Podrobně viz. příloha LV č Nebyly zjištěny další skutečnosti, které ovlivňují cenu obvyklou nemovitosti, zejména uzavřené nájemní smlouvy - 3 -

4 6. Dokumentace a skutečnost Projektová dokumentace není k dispozici, ocenění je provedeno na základě vlastních měření a zjištění znalce a na základě sdělení paní Červeňákové. 7. Celkový popis nemovité věci a lokality Jedná se o ocenění části pozemku pod bytovým domem č.p. 832, ležícím přes ulici a části pozemku vedle tohoto domu a 2 podílů nemovitosti (společně odpovídajících podílu podlahové plochy bytu užívaného manželi Červeňákovými z celkové podlahové plochy v domě), kterou tvoří dům Horní Litvínov č.p polovina dvojdomu, s jedním podzemním a čtyřmi nadzemními podlažími. Situování je v zástavbě obdobných zděných bytových domů v ulici U Zámeckého parku v Litvínově. Dům je napojen na vodovod, kanalizaci, plynovod a rozvod el. energie. Další příslušenství není. Území je rovinné až mírně svažité směrem na jih. Přístup je po chodníku ze zpevněné komunikace. Litvínov je velkým městem okresu Most, které je s okresním městem spojeno MHD (tramvaj) a leží na úpatí Krušných hor. Město je známé především chemickým průmyslem, s jeho rozvojem souvisí také obytná výstavba. Ve městě je nadstandardní občanská vybavenost a kompletní vybavenost inženýrskými sítěmi. Situování oceňované nemovitosti je v blízkosti centra města, cca 500 m, zastávka MHD je cca 100 m. B. ZNALECKÝ POSUDEK Na základě usnesení Soudního exekutora Mgr. Martina Svobody, Exekutorský úřad Teplice se sídlem Husitská 692/3, Teplice (číslo jednací: 110 Ex 11785/ ze dne ) se jedná o zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení. Vzhledem k účelu je proveden odhad ceny obvyklé ve smyslu definice uvedené v 2, odst. 1 zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku a v souladu s Mezinárodními oceňovacími standardy (IVSC). Pro odhad obvyklé ceny jsou běžně užívány metody věcná, výnosová a porovnávací, s následujícím zdůvodněním obvyklé ceny. Vzhledem k oceňované kategorii nemovitosti bytový dům, je pro stanovení obvyklé ceny použita kombinace metod věcné, výnosové a srovnávací (tržní). U samostatného pozemku pak metoda srovnávací (tržní). 1. Popis objektů a pozemků Dům Horní Litvínov č.p. 842 Jak bylo uvedeno, jedná se o dům s jedním podzemním a čtyřmi nadzemními podlažími, který tvoří polovinu dvojdomu. Dům je zděný, založení na základových pasech s izolací proti zemní vlhkosti, s valbovou střechou, - 4 -

5 opatřenou plechovou krytinou, včetně klemp. konstrukcí z pozink. plechu a hromosvodu, s fasádou z břizolitu, se zateplením pouze štítu. Provedení jednotlivých podlaží: Byl mi umožněn vstup pouze do společných prostor (chodba a schodiště) a dále do bytu v 1.NP, který je užíván spoluvlastníky nemovitých věcí manželi Červeňákovými. Byty jsou podle spoluvlastnických podílů velikostně totožné, s výjimkou jednoho bytu zřejmě menšího, byt manželů Červeňákových je po rekonstrukci před cca 6 roky. Obvodové stěny zděné v tl. 45, stropy nespalné s rovným podhledem, vnitřní úpravy povrchů štukovou omítkou hladkou, částečný keramický obklad, schody betonové s teracem, podlahy laminátové plovoucí a z keramické dlažby. Osazena plastová okna a dýhované dveře. Proveden rozvod světelné a motorové elektroinstalace, teplé a studené vody, plynu a kanalizace. Vytápění jednotlivých bytů je ústřední z dálkovodu, stejně ohřev teplé vody. Osazeno běžné vybavení - rohová vana, sprchový kout, umyvadlo, WC, kombinovaný sporák v kuchyňské lince. Výčet místností: 1.PP: Chodba a schodiště, garsoniéra, sklepy v bytům. 1.NP: Chodba a schodiště, 2 byty 2+1 s lodžiemi. 2.NP: Chodba a schodiště, 2 byty 2+1 s lodžiemi. 3.NP: Chodba a schodiště, 2 byty 2+1 s lodžiemi. 4.NP: Chodba a schodiště, 2 byty 2+1 s lodžiemi. Charakter stavby: Dům má 4 nadzemní podlaží a je v něm 9 bytů. Jedná se o vícebytový dům netypový. Stáří a opotřebení: Stáří domu předpokládám podle postupu výstavby ve městě cca 65 roků. Z větších investic byla na domě před jeho prodejem nájemníkům vyměněna střešní krytina a provedeno zateplení štítu. Následně pouze výměna oken za plastová. Dům je průměrně udržovaný, byt je po rekonstrukci před cca 6 roky. Pozemky Pozemek zastavěný oceňovaným bytovým domem je ve vlastnictví Města Litvínov. Předmětem ocenění je dále pozemek parc.č. 2453/53, který je částečně zastavěn domem č.p. 832, ležícím přes ulici a dále pozemkem, přilehlým k tomuto domu - pozemek je mírně svažitý směrem na jih, napojení na všechny inženýrské sítě, přístup ze zpevněné komunikace. Výměra pozemků: parc.č. 2453/53 18 m 2 zastavěná plocha a nádvoří - 5 -

6 2. Obvyklá cena Pro odhad obvyklé ceny je hodnocení prováděno jak v zahraniční, tak v naší praxi v zásadě třemi základními metodami, které jsou používány v různých modifikacích. Jednotlivé metody pro zjištění obvyklé ceny nemovitosti a) metoda nákladového ohodnocení (věcná) b) metoda výnosová (příjmová) c) metoda srovnávací (tržní) d) zdůvodnění obvyklé ceny Stručná charakteristika a použití těchto metod: a) metoda nákladového ohodnocení (věcná) Jedná se v podstatě o stanovení nákladů na pořízení v současných cenách a určení opotřebení přiměřeného stáří a skutečnému stavu (časová cena, vystihující reálný, technický stav v čase hodnocení). V tomto případě je použita nákladová cena staveb s využitím oceňovacího předpisu (vyhláška Ministerstva financí České republiky č. č. 441/2014 Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb. - nákladová cena bez koeficientu pp). Obvyklá cena pozemku je stanovena na základě seznamu směrných cen stavebních pozemků, zpracovaném členy České společnosti certifikovaných odhadců majetku (www.cscom.cz). b) metoda výnosová (příjmová) Vyjadřuje schopnost nemovitosti vytvářet výnos (příjem). Dosahovaný výnos je charakteristikou užitkovosti. c) metoda srovnávací (tržní) V principu se jedná o vyhodnocení prodaných nebo nabízených porovnatelných nemovitostí. Obvyklá cena pro danou kategorii stanovena kombinací hodnoty věcné, výnosové a srovnávací. a) metoda nákladového ohodnocení (věcná) Stavby: Dům Horní Litvínov č.p. 842 Zatřídění pro potřeby ocenění Budova 12: K. domy vícebytové (netypové) Svislá nosná konstrukce: zděná Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 1122 Výpočet jednotlivých ploch Podlaží Plocha [m 2 ] - 6 -

7 1.PP 16,00*10,00 = 160,00 1.NP 16,00*10,00 = 160,00 2.NP 16,00*10,00 = 160,00 3.NP 16,00*10,00 = 160,00 4.NP 16,00*10,00 = 160,00 Zastavěné plochy a výšky podlaží Podlaží Zastavěná Konstr. plocha výška Součin 1.PP 160,00 m 2 2,60 m 416,00 1.NP 160,00 m 2 2,80 m 448,00 2.NP 160,00 m 2 2,80 m 448,00 3.NP 160,00 m 2 2,80 m 448,00 4.NP 160,00 m 2 2,80 m 448,00 Součet 800,00 m ,00 Průměrná výška podlaží: PVP = 2 208,00 / 800,00 = 2,76 m Průměrná zastavěná plocha podlaží: PZP = 800,00 / 5 = 160,00 m 2 Obestavěný prostor Výpočet jednotlivých výměr Podlaží Obestavěný prostor Spodní stavba 16,00*10,00*2,60 = 416,00 m 3 Vrchní stavba 16,00*10,00*4*2,80 = 1 792,00 m 3 Zastřešení 10,00*10,00*(0,00+4,00/2)-10,00*5,00/2*4,00/3 = 166,67 m 3 (PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) Podlaží Typ Obestavěný prostor Spodní stavba PP 416,00 m 3 Vrchní stavba NP 1 792,00 m 3 Zastřešení Z 166,67 m 3 Obestavěný prostor - celkem: 2 374,67 m 3 Popis a hodnocení standardu (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Výpočet koeficientu K 4 Konstrukce, vybavení Obj. podíl [%] Část Upravený Koef. [%] obj. podíl 1. Základy včetně zemních prací: S 6, ,00 6,00 2. Svislé konstrukce: S 18, ,00 18,80 3. Stropy: S 8, ,00 8,20 4. Krov, střecha: S 5, ,00 5,30 5. Krytiny střech: S 2, ,00 2,40 6. Klempířské konstrukce: S 0, ,00 0,70-7 -

8 7. Úprava vnitřních povrchů: S 6, ,00 6,90 8. Úprava vnějších povrchů: S 3, ,00 3,10 9. Vnitřní obklady keramické: S 2, ,00 2, Schody: S 3, ,00 3, Dveře: S 3, ,00 3, Vrata: X 0, ,00 0, Okna: S 5, ,00 5, Povrchy podlah: S 3, ,00 3, Vytápění: S 4, ,00 4, Elektroinstalace: S 5, ,00 5, Bleskosvod: S 0, ,00 0, Vnitřní vodovod: S 3, ,00 3, Vnitřní kanalizace: S 3, ,00 3, Vnitřní plynovod: S 0, ,00 0, Ohřev vody: S 2, ,00 2, Vybavení kuchyní: S 1, ,00 1, Vnitřní hygienické vybavení: S 3, ,00 3, Výtahy: C 1, ,00 0, Ostatní: C 5, ,00 0, Instalační prefabrikovaná jádra: X 0, ,00 0,00 Součet upravených objemových podílů 93,10 Koeficient vybavení K 4 : 0,9310 Ocenění Základní cena (dle příl. č. 8) [Kč/m 3 ]: = 2 150,- Koeficient konstrukce K 1 (dle příl. č. 10): * 0,9390 Koeficient K 2 = 0,92+(6,60/PZP): * 0,9613 Koeficient K 3 = 0,30+(2,10/PVP): * 1,0609 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 0,9310 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,0000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,1000 Základní cena upravená [Kč/m 3 ] = 4 025,38 Plná cena: 2 374,67 m 3 * 4 025,38 Kč/m 3 = ,12 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 65 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 45 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 110 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 65 / 110 = 59,1 % Koeficient opotřebení: (1-59,1 % / 100) * 0,409 Dům Horní Litvínov č.p zjištěná cena = ,19 Kč Rekapitulace nákladové ceny staveb: Dům Horní Litvínov č.p ,19 Kč ,19 Kč Nákladové ceny - celkem = ,19 Kč - 8 -

9 Výsledná věcná hodnota nemovitosti po zaokrouhlení činí ,- Kč Pozemky: 18 m2 á 500,- Kč/m2 = 9 000,- Kč Výsledná věcná hodnota nemovitosti po zaokrouhlení činí 9 000,- Kč b) metoda výnosová (příjmová) Vyjadřuje schopnost nemovitosti vytvářet výnos (příjem). Dosahovaný výnos je charakteristikou užitkovosti. Typ hodnocené nemovitosti (areál) se v dané lokalitě občasně pronajímá, výnosovou hodnotu lze zjistit. Popis: Dům je v podílovém spoluvlastnictví uživatelů bytů. Vzhledem k možnému pronájmu je provedeno ocenění výnosovým způsobem. Obvyklé nájemné uvažuji u bytů ve výši cca 5 000,- Kč/měs. (2 500,- Kč/měs.). Celková výměra bytů odvozena ze změřené podlahové plochy bytu manželů Červeňákových (bez započtení plochy lodžie). Vzhledem k celkové výměře ploch uvažuji s výpadkem nájemného cca 15%. Celkové náklady (údaje o placené dani z nemovitosti a pojistném, náklady na opravy a údržbu a na obnovu investice, náklady na správu) jsou uvažovány vzhledem ke stavu budovy ve výši cca 40% výnosů. Míru kapitalizace uvažuji vzhledem k oblibě lokality, malé výměře bytů, o které je zájem, uprostřed obecně doporučeného rozpětí (6.00 až %) ve výši 9.00%. Výnosy z pronajímaných prostor Název Plocha [m 2 ] Nájemné Nájemné Roční výnos [Kč] [Kč/m 2 /rok] [Kč/měsíc] Garsoniéra v 1.PP 28, , , ,- Byt 2+1 v 1.NP 56, , , ,- Byt 2+1 v 1.NP 56, , , ,- Byt 2+1 v 2.NP 56, , , ,- Byt 2+1 v 2.NP 56, , , ,- Byt 2+1 v 3.NP 56, , , ,- Byt 2+1 v 3.NP 56, , , ,- Byt 2+1 ve 4.NP 56, , , ,- Byt 2+1 ve 4.NP 56, , , ,- Výnosy celkem ,- Ocenění Celkové roční výnosy z pronajímaných prostor: = ,- Kč Výnosy se zohledněním výpadku nájemného ,- Kč Propočet nákladů spojených s provozem nemovitosti: - 9 -

10 40% ze ,- Kč = ,- Kč Výpočet čistého ročního výnosu z nemovitosti: Zisk: ,-Kč ,-Kč = ,-Kč Výnosová hodnota nemovitosti stanovená tzv. věčnou rentou: Úroková míra: 9,00 % Výnosová hodnota: ( ,-/ 0,0900) = ,-Kč Výnosová hodnota = ,-Kč c) metoda srovnávací (tržní) K dispozici údaje z inzerce obdobných nemovitostí v Livínově (podíly na domě v obdobném bytovém domě, nabízené jako byt nebo byt v osobním vlastnictví): Prodej bytu 4+1, 70 m2, U Zámeckého parku, Litvínov Horní Litvínov Byt v podílovém spoluvlastnictví o dispozici 4+1 s velkým balkonem, který se nachází ve třetím patře cihlového domu. Byt prošel částečnou rekonstrukcí (kuchyňská linka, koupelna). Dům, ve kterém se předmětný byt nachází je osazen plastovými okny, v současné době se rozhoduje o termínu zateplení a nové fasády. Polohou je dům v těsné blízkosti centra města s veškerou občanskou vybaveností. Inzerce na sreality.cz, ID zakázky (Realitní kancelář Reality IQ a.s., 28. října 1584/281, Ostrava - Hulváky), aktualizace , inzerovaná cena 850 tis. Kč, pozemek neuveden. Jednotková cena za 1 m2 užitné plochy ,- Kč. Porovnání: Inzerce obdobného podílu na bytovém domě ve stejné ulici, dům v obdobném stavu (u oceňovaného méně oblíbené 1.NP), stejně byt. Koef. porovnání (odráží, kolikrát je oceňovaná nemovitost podle názoru znalce lepší nebo horší než srovnávaná nemovitost a zohledňuje: inzerce, lokalita, stav, vybavení, velikost domu, velikost podílu odpovídajícímu bytu, vlastnictví): 0,85x1,00x0,90x1,00x1,00x1,00x1,00=0,77. Redukovaná jednotková cena: 9 300,- Kč/m2 Prodej bytu 3+1, 71 m2, Horská, Litvínov Chudeřín Prodej bytu 3+1, 71 m2 v 3. NP cihlového domu v obci Litvínov, části obce Chudeřín, ul. Horská s podílem na domě. Interiér bytu je po úplné rekonstrukci, je zde nová koupelna, elektřina v mědi, nové stoupací rozvody (v celém domě), rozvody do radiátorů v měděných trubkách, plastová okna. K bytu náleží sklepní kóje. V dosahu je veškerá občanská vybavenost. Inzerce na sreality.cz, ID zakázky (Realitní kancelář STING, s.r.o., Masarykova třída 10, Teplice),

11 aktualizace , inzerovaná cena 550 tis. Kč. Jednotková cena za 1 m2 užitné plochy 7 800,- Kč. Porovnání: Inzerce podílu na bytovém domě v obdobném bytovém domě v horší lokalitě, dům v obdobném stavu (u oceňovaného méně oblíbené 1.NP), stejně byt. Koef. porovnání (odráží, kolikrát je oceňovaná nemovitost podle názoru znalce lepší nebo horší než srovnávaná nemovitost a zohledňuje: inzerce, lokalita, stav, vybavení, velikost domu, velikost podílu odpovídajícímu bytu, vlastnictví): 0,85x1,20x0,90x1,00x1,00x1,00x1,00=0,92. Redukovaná jednotková cena: 7 200,- Kč/m2 Prodej bytu 2+1, 62 m2, U Zámeckého parku, Litvínov Horní Litvínov Byt v osobním vlastnictví ve 3.NP po celkové rekonstrukci v ulici U Zámeckého parku. Pár metrů od bytu je velké dětské hřiště. Celý dům je po kompletní revitalizaci, tj. zateplení, plastová okna i eurovýtah. Byt je předělán na 3+1, velká místnost je přepažena sádrokartonem, který lze samozřejmě uvést do původního stavu. Vyzděné jádro. Součástí kuchyně je velká kuchyňská linka a kombinovaná kamna. Podlahy jsou provedeny převážně v dlažbě. Inzerce na sreality.cz, ID zakázky (CA reality, s.r.o., Revoluční 45/7, Chomutov), aktualizace , inzerovaná cena 589 tis. Kč, pozemek neuváděn. Jednotková cena za 1 m2 užitné plochy 9 500,- Kč. Porovnání: Inzerce bytu v osobním vlastnictví ve stejné ulici, byt po rekonstrukci ve 3.NP (zahrnuta menší obliba bytu v 1.NP u oceňovaného bytu i panelový dům u srovnávaného bytu), zateplený panelový dům. Koef. porovnání (odráží, kolikrát je oceňovaná nemovitost podle názoru znalce lepší nebo horší než srovnávaná nemovitost a zohledňuje: inzerce, lokalita, stav, vybavení, velikost domu, velikost podílu odpovídajícímu bytu, vlastnictví): 0,85x1,00x1,10x1,00x1,00x1,00x0,90=0,84. Redukovaná jednotková cena: 8 000,- Kč/m2 Vyhodnocení srovnávací hodnoty: Jedná se o podíly na bytovém domě přiměřeně velkém, s devíti byty. V Litvínově je v nabídce množství bytů v obdobných cihlových domech, které jsou z části v osobním vlastnictví, z části se jedná o podíly na bytovém domě, které odpovídají užívanému bytu. Proto i srovnání je provedeno prakticky pro byt (je zohledněno zejména vlastnictví osobní vlastnictví je v porovnání zvýhodněno s ohledem na možnost získání úvěru při koupi oproti podílu na domu). Pro odpovídající výměru podlahové plochy bytu odpovídající podílu na bytovém domě ve výši 56,25 m2 uvažuji vzhledem k uvedenému srovnání jednotkovou cenu v průměrné výši cca 8 tis. Kč/m2 a srovnávací hodnotu 450 tis. Kč, pro oceňovaný podíl poloviční. Srovnávací hodnota pro podíl 625/10000 = ,-Kč

12 d) Zdůvodnění obvyklé ceny LV č ideální podíly 625/10000 stavby Horní Litvínov č.p. 842 Pro ocenění cenou obvyklou byly stanoveny hodnoty věcná, výnosová a srovnávací (věcná a výnosová pro bytový dům jako celek, srovnávací pro podíl 625/10000, odpovídající polovině užívaného bytu). V regionu jsou prodejní ceny u všech typů nemovitostí převážně pod věcnou hodnotou. Po přepočtu na parametry oceňovaných podílů činí věcná hodnota cca 244 tis. Kč, výnosová hodnota cca 180 tis. Kč. Největší důraz kladu na srovnávací hodnotu (jedná se o obdobu bytu). Obvyklá cena je stanovena bez vlivu zahájených exekucí, exekučních příkazů k prodeji a zástavních práv k oceňovaným podílům nemovité věci. Na základě uvedených skutečností odhaduji cenu obvyklou ve výši: Výsledná obvyklá cena ideálního podílu 625/10000 nemovitých věcí ,-Kč slovy: dvěstědvacettisíc Kč LV č pozemek parc.č. 2453/53 Obvyklá cena je odhadnuta ve výši srovnávací hodnoty. Obvyklá cena je stanovena bez vlivu zahájených exekucí, exekučních příkazů k prodeji a zástavních práv k oceňované nemovité věci. Na základě uvedených skutečností odhaduji cenu obvyklou ve výši: Výsledná obvyklá cena nemovité věci 9 000,-Kč slovy: devěttisíc Kč

13 e) Vliv věcného břemene Na LV č je uvedeno: V části B1 Věcné břemeno strpět přístup a existenci uzávěrů energetických sítí v č.p. 843 na p. 2453/19 ve prospěch vlastníků č.p. 842 na p. 2453/4. V části C Věcné břemeno strpět přístup k šesti sklepním kójím v č.p. 842 na p. 2453/4 ve prospěch vlastníků č.p. 843 na p. 2453/19. Vzhledem k oceňované kategorii nemovitosti sice podíl na bytovém domě, ale prakticky byt, nemají tato věcná břemena vliv na výši obvyklé ceny. V Srbicích Ing. Zdeněk Garlík Srbice Teplice D. ZNALECKÁ DOLOŽKA Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím předsedy Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne , č.j. Spr. 2146/91 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č /2015 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č V Srbicích Ing. Zdeněk Garlík

14 Fotodokumentace ze dne pohledy na dům zadní a z ulice U Zámeckého parku, interiér bytu užívaného vlastníky oceňovaných podílů pokoj, kuchyň, koupelna s WC, pokoj

15 - 15 -

16 - 16 -

17 - 17 -

18 - 18 -

19 - 19 -

20 - 20 -

21 - 21 -

22 - 22 -

23 - 23 -

24 - 24 -

25 - 25 -

26 - 26 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 249/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinném domě č.p. 15 na pozemku p. č. st. 33, zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 34 a pozemků p. č. st. 33,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2191-16/12

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2191-16/12 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2191-16/12 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu id. 1/4 nemovitosti - bytového domu čp. 121 postaveného na pozemcích jiného vlastníka parc.č. st. 302/1 a st. 302/2 v k.ú. a obci

Více

Znalecký posudek č. 2012/041

Znalecký posudek č. 2012/041 Znalecký posudek č. 2012/041 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 4125 na parcele č. st.6464 s příslušenstvím a pozemky, parcely č. st.6464, 604/79, v katastrálním území Kroměříž, obec Kroměříž, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3396-219/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3396-219/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3396-219/2013 O ceně rodinného domu v obci Prostějov, Přemyslovka č.p.2484/5, včetně příslušenství a pozemku p.č.4488, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 393 m 2, vše zapsáno na

Více

znalec a certifikovaný odhadce Brigádnická 65 621 00 Brno tel./fax: + 602755296 e-mail: svancarova@iol.cz

znalec a certifikovaný odhadce Brigádnická 65 621 00 Brno tel./fax: + 602755296 e-mail: svancarova@iol.cz Znalecký posudek číslo 1672-103/2010 o obvyklé, obecné, tržní hodnotě nemovitosti bytové jednotky č. 2743/8 na ul. Vrobelova č.or. 18, Kroměříž o velikosti 2+1 včetně všech součástí a příslušenství nacházející

Více

Krakovská 1675/2 11000 Praha. podklad pro dražbu

Krakovská 1675/2 11000 Praha. podklad pro dražbu ZNALECKÝ POSUDEK č. 6440-123/2012 O ceně obvyklé nemovitosti - Penzionu ZOJA čp. 152 na stp.č.169 a objektu garáží na stp.č.170 včetně studny, venkovních úprav přípojka elektro, vody, kanalizace, septik,

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu bydlení č.p. 5 na pozemku parc.č. St. 142/2 s příslušenstvím, objektu bydlení č.p. 22 na pozemku parc.č. St. 177

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4873/56/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4873/56/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4873/56/2014 o ceně pozemků parc. č. 2365 jehož součástí je stavba bez čp., technické vybavení, parc. č. 2367 jehož součástí je stavba Sedlčany, čp. 763, bydlení (bývalý mlýn), parc.

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo 448-24/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo 448-24/2014 Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736 31/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736 31/11 Ing. Michal Sirový, Kájovská 65, 381 01 Český Krumlov tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 1736 31/11 o stanovení obvyklé ceny rodinného domu

Více

Znalecký posudek č. 16-4041/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 16-4041/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 16-4041/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Pozemek parc.č. St. 402, jehož součástí

Více

Znalecký posudek č. 168-3213/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 168-3213/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 168-3213/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Předmět ocenění: Rodinný dům č.p. 75 na pozemku parc.č. St.

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2256-213/2015

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2256-213/2015 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2256-213/2015 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - pozemku parc.č. 677/2 jehož součástí je bytový dům č.p. 367, součástí a příslušenství, katastrální území a obec Stonava, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou.

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6092-234/2010 o ceně nebytové jednotky č.187/20, situované v budově č.p.187, postavené na pozemku parc.č.1201, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.187 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 140/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 140/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 140/14 o obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotce č. 1479/54, vymezeno v budově: Řečkovice č.p. 1479, bytový dům na pozemku p.č. 3125/9 a pozemku p.č. 3125/9 s příslušenstvím, LV

Více

Znalecký posudek č. 116-3161/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 116-3161/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 116-3161/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Předmět ocenění: Budova č.p. 744 na pozemku parc.č. 2015

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3/4044/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3/4044/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3/4044/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1192/11 s příslušenstvím v k.ú. Hulín Katastrální údaje : Kraj Zlínský, okres Kroměříž, obec Hulín, k.ú. Hulín Adresa nemovitosti: Družba

Více

Znalecký posudek č. 120-3165/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 120-3165/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 120-3165/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: pro exekutora Mgr. Jiřího Krále Spoluvlastnický podíl o velikosti id ½ na nemovitostech,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2446/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2446/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2446/2015 O ceně obvyklé nebytového prostoru č. 101 v ul. Oblá č.p./ č.o. 445/53 s podílem na společných pristiorech a pozemcích č.par. 2602/1 zastavěná plocha a nádvoří, č.par. 1988/3,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 192/14 o obvyklé ceně nemovité věci - pozemku p. č. 696/2 - orná půda, zapsané na LV číslo 95, katastrální území Kostelní Hlavno, obec Kostelní Hlavno, okres Praha-východ a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2018 28 / 2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2018 28 / 2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2018 28 / 2010 obvyklé ceny rodinného domu č.p. 259 včetně příslušenství a pozemku p.č. 1285 zastavěná plocha a nádvoří, výměry 254 m 2, Novoměstské nám., 264 01 Sedlčany, bez ceny

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 156-69/2013. Křenová 26 602 00 Brno. Zjištění obvyklé ceny nemovitostí pro účely dražby.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 156-69/2013. Křenová 26 602 00 Brno. Zjištění obvyklé ceny nemovitostí pro účely dražby. ZNALECKÝ POSUDEK č. 156-69/2013 O ceně nebytového prostoru č. 193/1, LV 4439, v budově Staré Brno, č.p. 193, LV 3939, byt.dům, na pozemku p.č. 1281 a pozemků p.č. 1281 a 1282 v obci Brno, katastrální území

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 494 / 14 / 2014

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 494 / 14 / 2014 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 494 / 14 / 2014 Typ nemovitosti Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu Účel ocenění exekuční řízení

Více

Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Bytová jednotka č. 65/1 v bytovém domě

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 157-088/2011 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p.247

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2025-611/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2025-611/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2025-611/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - bytové jednotky č. 1756/7 na ul. 8.května, umístěné v domě č.p. 1756,1757 na parc.č. St. 1997 a spoluvlastnického podílu na

Více

Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Rodinný dům č.p. 576 na pozemku parc.č.

Více

Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr.

Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Jednotka č. 1661/30 (nebytový prostor) a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI č. 966/2012 Ocenění bytové jednotky č. 755/4 zapsaná na listu vlastnictví č. 2140, v budově č.p. 755, zapsané na LV č. 2074, stojící na parcele č. 1714, zapsané

Více

Znalecký posudek č. 849-35/11

Znalecký posudek č. 849-35/11 Znalecký posudek č. 849-35/11 ve věci stanovení ceny obvyklé nemovitostí - jednotky (bytu) č. 638/1, vč. spoluvlastnických podílů na společných částech domu a jeho vybavení a spoluvlastnického podílu k

Více