ZNALECKÝ POSUDEK. č /2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9876-27/2015"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK č /2015 o ceně souboru nemovitých věcí - pozemku parc.č. 2453/53 a 2 ideálních podílů 625/10000 stavby Horní Litvínov č.p. 842 na pozemku parc.č. 2453/4, vše v k.ú. Horní Litvínov, obec Litvínov, okres Most, kraj Ústecký Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Soudní exekutor Mgr. Martin Svoboda Husitská 692/ Teplice zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 11785/13-365) Dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 340/2013 Sb., č. 344/2013 Sb. a 228/2014 Sb., podle stavu ke dni znalecký posudek vypracoval: Ing. Zdeněk Garlík Srbice Teplice telefon: Znalecký posudek obsahuje 26 stran textu včetně titulního listu a 13 stran příloh. Objednavateli se předává ve 2 vyhotoveních. V Srbicích

2 A. NÁLEZ 1. Znalecký úkol Znalecký posudek o ceně souboru nemovitých věcí - pozemku parc.č. 2453/53 a 2 ideálních podílů 625/10000 stavby Horní Litvínov č.p. 842 na pozemku parc.č. 2453/4, vše v k.ú. Horní Litvínov, obec Litvínov, okres Most, kraj Ústecký. Na základě usnesení Soudního exekutora Mgr. Martina Svobody, Exekutorský úřad Teplice se sídlem Husitská 692/3, Teplice (číslo jednací: 110 Ex 11785/ ze dne ) se jedná o zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení. Vzhledem k účelu je proveden odhad ceny obvyklé ve smyslu definice uvedené v 2, odst. 1 zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku a v souladu s Mezinárodními oceňovacími standardy (IVSC). Pro odhad obvyklé ceny jsou běžně užívány metody věcná, výnosová a porovnávací, s následujícím zdůvodněním obvyklé ceny. Vzhledem k oceňované kategorii nemovitosti bytový dům, je pro stanovení obvyklé ceny použita kombinace metod věcné, výnosové a srovnávací (tržní). U samostatného pozemku pak metoda srovnávací (tržní). 2. Základní informace Název předmětu ocenění: Bytový dům Adresa předmětu ocenění: U Zámeckého parku Litvínov Kraj: Ústecký Okres: Most Obec: Litvínov Katastrální území: Horní Litvínov Počet obyvatel: Prohlídka a zaměření Prohlídka se zaměřením byla provedena dne za přítomnosti paní Evy Červeňákové a znalce. 4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku - usnesení Soudního exekutora Mgr. Martina Svobody, Exekutorský úřad Teplice, číslo jednací 110 Ex 11785/ ze dne výpisy z KN vyhotovené dálkovým přístupem dne (LV č. 32, LV č.3330) - kopie katastrální mapy v měřítku 1:1000 z nahlížení do KN ze dne skutečnosti a výměry zjištěné na místě - informace a údaje sdělené paní Červeňákovou - mapa oblasti 5. Vlastnické a evidenční údaje Na listu vlastnictví č. 32 pro k.ú. Horní Litvínov je uvedeno (týká se pouze části, uvedené v usnesení): A - Vlastnické právo: SJM Červeňák Sergej a Červeňáková Eva, U Zámeckého parku 842, Horní Litvínov, Litvínov B - Nemovitosti: - 2 -

3 Pozemky: parc.č. 2453/53 18 m 2 zastavěná plocha a nádvoří na pozemku stojí stavba: Horní Litvínov, č.p. 832, bytový dům, LV 3261 B1 - Jiná práva. Bez zápisu. C - Omezení vlastnického práva: Zástavní práva exekutorská a z rozhodnutí správního orgánu, zahájení exekucí a exekuční příkazy k prodeji. D - Jiné zápisy: Bez zápisu E - Nabývací tituly: Podrobně viz. příloha LV č. 32. Na listu vlastnictví č pro k.ú. Horní Litvínov je uvedeno: A - Vlastnické právo: Červeňák Sergej, U Zámeckého parku 842, Horní Litvínov, Litvínov podíl 625/10000 Červeňáková Eva, U Zámeckého parku 842, Horní Litvínov, Litvínov podíl 625/10000 dalších 9 podílových spoluvlastníků B - Nemovitosti: Stavby: Horní Litvínov, č.p. 842, způsob využití bytový dům, na parcele 2453/4, LV 1 B1 - Jiná práva. Věcné břemeno strpět přístup a existenci uzávěrů energetických sítí v č.p. 843 na p. 2453/19 ve prospěch vlastníků č.p. 842 na p. 2453/4. C - Omezení vlastnického práva: Zástavní práva exekutorská a z rozhodnutí správního orgánu, zahájení exekucí a exekuční příkazy k prodeji k oceňovaným podílům nemovitých věcí. Věcné břemeno strpět přístup k šesti sklepním kójím v č.p. 842 na p. 2453/4 ve prospěch vlastníků č.p. 843 na p. 2453/19. D - Jiné zápisy: Bez zápisu E - Nabývací tituly: Podrobně viz. příloha LV č Nebyly zjištěny další skutečnosti, které ovlivňují cenu obvyklou nemovitosti, zejména uzavřené nájemní smlouvy - 3 -

4 6. Dokumentace a skutečnost Projektová dokumentace není k dispozici, ocenění je provedeno na základě vlastních měření a zjištění znalce a na základě sdělení paní Červeňákové. 7. Celkový popis nemovité věci a lokality Jedná se o ocenění části pozemku pod bytovým domem č.p. 832, ležícím přes ulici a části pozemku vedle tohoto domu a 2 podílů nemovitosti (společně odpovídajících podílu podlahové plochy bytu užívaného manželi Červeňákovými z celkové podlahové plochy v domě), kterou tvoří dům Horní Litvínov č.p polovina dvojdomu, s jedním podzemním a čtyřmi nadzemními podlažími. Situování je v zástavbě obdobných zděných bytových domů v ulici U Zámeckého parku v Litvínově. Dům je napojen na vodovod, kanalizaci, plynovod a rozvod el. energie. Další příslušenství není. Území je rovinné až mírně svažité směrem na jih. Přístup je po chodníku ze zpevněné komunikace. Litvínov je velkým městem okresu Most, které je s okresním městem spojeno MHD (tramvaj) a leží na úpatí Krušných hor. Město je známé především chemickým průmyslem, s jeho rozvojem souvisí také obytná výstavba. Ve městě je nadstandardní občanská vybavenost a kompletní vybavenost inženýrskými sítěmi. Situování oceňované nemovitosti je v blízkosti centra města, cca 500 m, zastávka MHD je cca 100 m. B. ZNALECKÝ POSUDEK Na základě usnesení Soudního exekutora Mgr. Martina Svobody, Exekutorský úřad Teplice se sídlem Husitská 692/3, Teplice (číslo jednací: 110 Ex 11785/ ze dne ) se jedná o zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení. Vzhledem k účelu je proveden odhad ceny obvyklé ve smyslu definice uvedené v 2, odst. 1 zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku a v souladu s Mezinárodními oceňovacími standardy (IVSC). Pro odhad obvyklé ceny jsou běžně užívány metody věcná, výnosová a porovnávací, s následujícím zdůvodněním obvyklé ceny. Vzhledem k oceňované kategorii nemovitosti bytový dům, je pro stanovení obvyklé ceny použita kombinace metod věcné, výnosové a srovnávací (tržní). U samostatného pozemku pak metoda srovnávací (tržní). 1. Popis objektů a pozemků Dům Horní Litvínov č.p. 842 Jak bylo uvedeno, jedná se o dům s jedním podzemním a čtyřmi nadzemními podlažími, který tvoří polovinu dvojdomu. Dům je zděný, založení na základových pasech s izolací proti zemní vlhkosti, s valbovou střechou, - 4 -

5 opatřenou plechovou krytinou, včetně klemp. konstrukcí z pozink. plechu a hromosvodu, s fasádou z břizolitu, se zateplením pouze štítu. Provedení jednotlivých podlaží: Byl mi umožněn vstup pouze do společných prostor (chodba a schodiště) a dále do bytu v 1.NP, který je užíván spoluvlastníky nemovitých věcí manželi Červeňákovými. Byty jsou podle spoluvlastnických podílů velikostně totožné, s výjimkou jednoho bytu zřejmě menšího, byt manželů Červeňákových je po rekonstrukci před cca 6 roky. Obvodové stěny zděné v tl. 45, stropy nespalné s rovným podhledem, vnitřní úpravy povrchů štukovou omítkou hladkou, částečný keramický obklad, schody betonové s teracem, podlahy laminátové plovoucí a z keramické dlažby. Osazena plastová okna a dýhované dveře. Proveden rozvod světelné a motorové elektroinstalace, teplé a studené vody, plynu a kanalizace. Vytápění jednotlivých bytů je ústřední z dálkovodu, stejně ohřev teplé vody. Osazeno běžné vybavení - rohová vana, sprchový kout, umyvadlo, WC, kombinovaný sporák v kuchyňské lince. Výčet místností: 1.PP: Chodba a schodiště, garsoniéra, sklepy v bytům. 1.NP: Chodba a schodiště, 2 byty 2+1 s lodžiemi. 2.NP: Chodba a schodiště, 2 byty 2+1 s lodžiemi. 3.NP: Chodba a schodiště, 2 byty 2+1 s lodžiemi. 4.NP: Chodba a schodiště, 2 byty 2+1 s lodžiemi. Charakter stavby: Dům má 4 nadzemní podlaží a je v něm 9 bytů. Jedná se o vícebytový dům netypový. Stáří a opotřebení: Stáří domu předpokládám podle postupu výstavby ve městě cca 65 roků. Z větších investic byla na domě před jeho prodejem nájemníkům vyměněna střešní krytina a provedeno zateplení štítu. Následně pouze výměna oken za plastová. Dům je průměrně udržovaný, byt je po rekonstrukci před cca 6 roky. Pozemky Pozemek zastavěný oceňovaným bytovým domem je ve vlastnictví Města Litvínov. Předmětem ocenění je dále pozemek parc.č. 2453/53, který je částečně zastavěn domem č.p. 832, ležícím přes ulici a dále pozemkem, přilehlým k tomuto domu - pozemek je mírně svažitý směrem na jih, napojení na všechny inženýrské sítě, přístup ze zpevněné komunikace. Výměra pozemků: parc.č. 2453/53 18 m 2 zastavěná plocha a nádvoří - 5 -

6 2. Obvyklá cena Pro odhad obvyklé ceny je hodnocení prováděno jak v zahraniční, tak v naší praxi v zásadě třemi základními metodami, které jsou používány v různých modifikacích. Jednotlivé metody pro zjištění obvyklé ceny nemovitosti a) metoda nákladového ohodnocení (věcná) b) metoda výnosová (příjmová) c) metoda srovnávací (tržní) d) zdůvodnění obvyklé ceny Stručná charakteristika a použití těchto metod: a) metoda nákladového ohodnocení (věcná) Jedná se v podstatě o stanovení nákladů na pořízení v současných cenách a určení opotřebení přiměřeného stáří a skutečnému stavu (časová cena, vystihující reálný, technický stav v čase hodnocení). V tomto případě je použita nákladová cena staveb s využitím oceňovacího předpisu (vyhláška Ministerstva financí České republiky č. č. 441/2014 Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb. - nákladová cena bez koeficientu pp). Obvyklá cena pozemku je stanovena na základě seznamu směrných cen stavebních pozemků, zpracovaném členy České společnosti certifikovaných odhadců majetku (www.cscom.cz). b) metoda výnosová (příjmová) Vyjadřuje schopnost nemovitosti vytvářet výnos (příjem). Dosahovaný výnos je charakteristikou užitkovosti. c) metoda srovnávací (tržní) V principu se jedná o vyhodnocení prodaných nebo nabízených porovnatelných nemovitostí. Obvyklá cena pro danou kategorii stanovena kombinací hodnoty věcné, výnosové a srovnávací. a) metoda nákladového ohodnocení (věcná) Stavby: Dům Horní Litvínov č.p. 842 Zatřídění pro potřeby ocenění Budova 12: K. domy vícebytové (netypové) Svislá nosná konstrukce: zděná Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 1122 Výpočet jednotlivých ploch Podlaží Plocha [m 2 ] - 6 -

7 1.PP 16,00*10,00 = 160,00 1.NP 16,00*10,00 = 160,00 2.NP 16,00*10,00 = 160,00 3.NP 16,00*10,00 = 160,00 4.NP 16,00*10,00 = 160,00 Zastavěné plochy a výšky podlaží Podlaží Zastavěná Konstr. plocha výška Součin 1.PP 160,00 m 2 2,60 m 416,00 1.NP 160,00 m 2 2,80 m 448,00 2.NP 160,00 m 2 2,80 m 448,00 3.NP 160,00 m 2 2,80 m 448,00 4.NP 160,00 m 2 2,80 m 448,00 Součet 800,00 m ,00 Průměrná výška podlaží: PVP = 2 208,00 / 800,00 = 2,76 m Průměrná zastavěná plocha podlaží: PZP = 800,00 / 5 = 160,00 m 2 Obestavěný prostor Výpočet jednotlivých výměr Podlaží Obestavěný prostor Spodní stavba 16,00*10,00*2,60 = 416,00 m 3 Vrchní stavba 16,00*10,00*4*2,80 = 1 792,00 m 3 Zastřešení 10,00*10,00*(0,00+4,00/2)-10,00*5,00/2*4,00/3 = 166,67 m 3 (PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) Podlaží Typ Obestavěný prostor Spodní stavba PP 416,00 m 3 Vrchní stavba NP 1 792,00 m 3 Zastřešení Z 166,67 m 3 Obestavěný prostor - celkem: 2 374,67 m 3 Popis a hodnocení standardu (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Výpočet koeficientu K 4 Konstrukce, vybavení Obj. podíl [%] Část Upravený Koef. [%] obj. podíl 1. Základy včetně zemních prací: S 6, ,00 6,00 2. Svislé konstrukce: S 18, ,00 18,80 3. Stropy: S 8, ,00 8,20 4. Krov, střecha: S 5, ,00 5,30 5. Krytiny střech: S 2, ,00 2,40 6. Klempířské konstrukce: S 0, ,00 0,70-7 -

8 7. Úprava vnitřních povrchů: S 6, ,00 6,90 8. Úprava vnějších povrchů: S 3, ,00 3,10 9. Vnitřní obklady keramické: S 2, ,00 2, Schody: S 3, ,00 3, Dveře: S 3, ,00 3, Vrata: X 0, ,00 0, Okna: S 5, ,00 5, Povrchy podlah: S 3, ,00 3, Vytápění: S 4, ,00 4, Elektroinstalace: S 5, ,00 5, Bleskosvod: S 0, ,00 0, Vnitřní vodovod: S 3, ,00 3, Vnitřní kanalizace: S 3, ,00 3, Vnitřní plynovod: S 0, ,00 0, Ohřev vody: S 2, ,00 2, Vybavení kuchyní: S 1, ,00 1, Vnitřní hygienické vybavení: S 3, ,00 3, Výtahy: C 1, ,00 0, Ostatní: C 5, ,00 0, Instalační prefabrikovaná jádra: X 0, ,00 0,00 Součet upravených objemových podílů 93,10 Koeficient vybavení K 4 : 0,9310 Ocenění Základní cena (dle příl. č. 8) [Kč/m 3 ]: = 2 150,- Koeficient konstrukce K 1 (dle příl. č. 10): * 0,9390 Koeficient K 2 = 0,92+(6,60/PZP): * 0,9613 Koeficient K 3 = 0,30+(2,10/PVP): * 1,0609 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 0,9310 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,0000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,1000 Základní cena upravená [Kč/m 3 ] = 4 025,38 Plná cena: 2 374,67 m 3 * 4 025,38 Kč/m 3 = ,12 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 65 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 45 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 110 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 65 / 110 = 59,1 % Koeficient opotřebení: (1-59,1 % / 100) * 0,409 Dům Horní Litvínov č.p zjištěná cena = ,19 Kč Rekapitulace nákladové ceny staveb: Dům Horní Litvínov č.p ,19 Kč ,19 Kč Nákladové ceny - celkem = ,19 Kč - 8 -

9 Výsledná věcná hodnota nemovitosti po zaokrouhlení činí ,- Kč Pozemky: 18 m2 á 500,- Kč/m2 = 9 000,- Kč Výsledná věcná hodnota nemovitosti po zaokrouhlení činí 9 000,- Kč b) metoda výnosová (příjmová) Vyjadřuje schopnost nemovitosti vytvářet výnos (příjem). Dosahovaný výnos je charakteristikou užitkovosti. Typ hodnocené nemovitosti (areál) se v dané lokalitě občasně pronajímá, výnosovou hodnotu lze zjistit. Popis: Dům je v podílovém spoluvlastnictví uživatelů bytů. Vzhledem k možnému pronájmu je provedeno ocenění výnosovým způsobem. Obvyklé nájemné uvažuji u bytů ve výši cca 5 000,- Kč/měs. (2 500,- Kč/měs.). Celková výměra bytů odvozena ze změřené podlahové plochy bytu manželů Červeňákových (bez započtení plochy lodžie). Vzhledem k celkové výměře ploch uvažuji s výpadkem nájemného cca 15%. Celkové náklady (údaje o placené dani z nemovitosti a pojistném, náklady na opravy a údržbu a na obnovu investice, náklady na správu) jsou uvažovány vzhledem ke stavu budovy ve výši cca 40% výnosů. Míru kapitalizace uvažuji vzhledem k oblibě lokality, malé výměře bytů, o které je zájem, uprostřed obecně doporučeného rozpětí (6.00 až %) ve výši 9.00%. Výnosy z pronajímaných prostor Název Plocha [m 2 ] Nájemné Nájemné Roční výnos [Kč] [Kč/m 2 /rok] [Kč/měsíc] Garsoniéra v 1.PP 28, , , ,- Byt 2+1 v 1.NP 56, , , ,- Byt 2+1 v 1.NP 56, , , ,- Byt 2+1 v 2.NP 56, , , ,- Byt 2+1 v 2.NP 56, , , ,- Byt 2+1 v 3.NP 56, , , ,- Byt 2+1 v 3.NP 56, , , ,- Byt 2+1 ve 4.NP 56, , , ,- Byt 2+1 ve 4.NP 56, , , ,- Výnosy celkem ,- Ocenění Celkové roční výnosy z pronajímaných prostor: = ,- Kč Výnosy se zohledněním výpadku nájemného ,- Kč Propočet nákladů spojených s provozem nemovitosti: - 9 -

10 40% ze ,- Kč = ,- Kč Výpočet čistého ročního výnosu z nemovitosti: Zisk: ,-Kč ,-Kč = ,-Kč Výnosová hodnota nemovitosti stanovená tzv. věčnou rentou: Úroková míra: 9,00 % Výnosová hodnota: ( ,-/ 0,0900) = ,-Kč Výnosová hodnota = ,-Kč c) metoda srovnávací (tržní) K dispozici údaje z inzerce obdobných nemovitostí v Livínově (podíly na domě v obdobném bytovém domě, nabízené jako byt nebo byt v osobním vlastnictví): Prodej bytu 4+1, 70 m2, U Zámeckého parku, Litvínov Horní Litvínov Byt v podílovém spoluvlastnictví o dispozici 4+1 s velkým balkonem, který se nachází ve třetím patře cihlového domu. Byt prošel částečnou rekonstrukcí (kuchyňská linka, koupelna). Dům, ve kterém se předmětný byt nachází je osazen plastovými okny, v současné době se rozhoduje o termínu zateplení a nové fasády. Polohou je dům v těsné blízkosti centra města s veškerou občanskou vybaveností. Inzerce na sreality.cz, ID zakázky (Realitní kancelář Reality IQ a.s., 28. října 1584/281, Ostrava - Hulváky), aktualizace , inzerovaná cena 850 tis. Kč, pozemek neuveden. Jednotková cena za 1 m2 užitné plochy ,- Kč. Porovnání: Inzerce obdobného podílu na bytovém domě ve stejné ulici, dům v obdobném stavu (u oceňovaného méně oblíbené 1.NP), stejně byt. Koef. porovnání (odráží, kolikrát je oceňovaná nemovitost podle názoru znalce lepší nebo horší než srovnávaná nemovitost a zohledňuje: inzerce, lokalita, stav, vybavení, velikost domu, velikost podílu odpovídajícímu bytu, vlastnictví): 0,85x1,00x0,90x1,00x1,00x1,00x1,00=0,77. Redukovaná jednotková cena: 9 300,- Kč/m2 Prodej bytu 3+1, 71 m2, Horská, Litvínov Chudeřín Prodej bytu 3+1, 71 m2 v 3. NP cihlového domu v obci Litvínov, části obce Chudeřín, ul. Horská s podílem na domě. Interiér bytu je po úplné rekonstrukci, je zde nová koupelna, elektřina v mědi, nové stoupací rozvody (v celém domě), rozvody do radiátorů v měděných trubkách, plastová okna. K bytu náleží sklepní kóje. V dosahu je veškerá občanská vybavenost. Inzerce na sreality.cz, ID zakázky (Realitní kancelář STING, s.r.o., Masarykova třída 10, Teplice),

11 aktualizace , inzerovaná cena 550 tis. Kč. Jednotková cena za 1 m2 užitné plochy 7 800,- Kč. Porovnání: Inzerce podílu na bytovém domě v obdobném bytovém domě v horší lokalitě, dům v obdobném stavu (u oceňovaného méně oblíbené 1.NP), stejně byt. Koef. porovnání (odráží, kolikrát je oceňovaná nemovitost podle názoru znalce lepší nebo horší než srovnávaná nemovitost a zohledňuje: inzerce, lokalita, stav, vybavení, velikost domu, velikost podílu odpovídajícímu bytu, vlastnictví): 0,85x1,20x0,90x1,00x1,00x1,00x1,00=0,92. Redukovaná jednotková cena: 7 200,- Kč/m2 Prodej bytu 2+1, 62 m2, U Zámeckého parku, Litvínov Horní Litvínov Byt v osobním vlastnictví ve 3.NP po celkové rekonstrukci v ulici U Zámeckého parku. Pár metrů od bytu je velké dětské hřiště. Celý dům je po kompletní revitalizaci, tj. zateplení, plastová okna i eurovýtah. Byt je předělán na 3+1, velká místnost je přepažena sádrokartonem, který lze samozřejmě uvést do původního stavu. Vyzděné jádro. Součástí kuchyně je velká kuchyňská linka a kombinovaná kamna. Podlahy jsou provedeny převážně v dlažbě. Inzerce na sreality.cz, ID zakázky (CA reality, s.r.o., Revoluční 45/7, Chomutov), aktualizace , inzerovaná cena 589 tis. Kč, pozemek neuváděn. Jednotková cena za 1 m2 užitné plochy 9 500,- Kč. Porovnání: Inzerce bytu v osobním vlastnictví ve stejné ulici, byt po rekonstrukci ve 3.NP (zahrnuta menší obliba bytu v 1.NP u oceňovaného bytu i panelový dům u srovnávaného bytu), zateplený panelový dům. Koef. porovnání (odráží, kolikrát je oceňovaná nemovitost podle názoru znalce lepší nebo horší než srovnávaná nemovitost a zohledňuje: inzerce, lokalita, stav, vybavení, velikost domu, velikost podílu odpovídajícímu bytu, vlastnictví): 0,85x1,00x1,10x1,00x1,00x1,00x0,90=0,84. Redukovaná jednotková cena: 8 000,- Kč/m2 Vyhodnocení srovnávací hodnoty: Jedná se o podíly na bytovém domě přiměřeně velkém, s devíti byty. V Litvínově je v nabídce množství bytů v obdobných cihlových domech, které jsou z části v osobním vlastnictví, z části se jedná o podíly na bytovém domě, které odpovídají užívanému bytu. Proto i srovnání je provedeno prakticky pro byt (je zohledněno zejména vlastnictví osobní vlastnictví je v porovnání zvýhodněno s ohledem na možnost získání úvěru při koupi oproti podílu na domu). Pro odpovídající výměru podlahové plochy bytu odpovídající podílu na bytovém domě ve výši 56,25 m2 uvažuji vzhledem k uvedenému srovnání jednotkovou cenu v průměrné výši cca 8 tis. Kč/m2 a srovnávací hodnotu 450 tis. Kč, pro oceňovaný podíl poloviční. Srovnávací hodnota pro podíl 625/10000 = ,-Kč

12 d) Zdůvodnění obvyklé ceny LV č ideální podíly 625/10000 stavby Horní Litvínov č.p. 842 Pro ocenění cenou obvyklou byly stanoveny hodnoty věcná, výnosová a srovnávací (věcná a výnosová pro bytový dům jako celek, srovnávací pro podíl 625/10000, odpovídající polovině užívaného bytu). V regionu jsou prodejní ceny u všech typů nemovitostí převážně pod věcnou hodnotou. Po přepočtu na parametry oceňovaných podílů činí věcná hodnota cca 244 tis. Kč, výnosová hodnota cca 180 tis. Kč. Největší důraz kladu na srovnávací hodnotu (jedná se o obdobu bytu). Obvyklá cena je stanovena bez vlivu zahájených exekucí, exekučních příkazů k prodeji a zástavních práv k oceňovaným podílům nemovité věci. Na základě uvedených skutečností odhaduji cenu obvyklou ve výši: Výsledná obvyklá cena ideálního podílu 625/10000 nemovitých věcí ,-Kč slovy: dvěstědvacettisíc Kč LV č pozemek parc.č. 2453/53 Obvyklá cena je odhadnuta ve výši srovnávací hodnoty. Obvyklá cena je stanovena bez vlivu zahájených exekucí, exekučních příkazů k prodeji a zástavních práv k oceňované nemovité věci. Na základě uvedených skutečností odhaduji cenu obvyklou ve výši: Výsledná obvyklá cena nemovité věci 9 000,-Kč slovy: devěttisíc Kč

13 e) Vliv věcného břemene Na LV č je uvedeno: V části B1 Věcné břemeno strpět přístup a existenci uzávěrů energetických sítí v č.p. 843 na p. 2453/19 ve prospěch vlastníků č.p. 842 na p. 2453/4. V části C Věcné břemeno strpět přístup k šesti sklepním kójím v č.p. 842 na p. 2453/4 ve prospěch vlastníků č.p. 843 na p. 2453/19. Vzhledem k oceňované kategorii nemovitosti sice podíl na bytovém domě, ale prakticky byt, nemají tato věcná břemena vliv na výši obvyklé ceny. V Srbicích Ing. Zdeněk Garlík Srbice Teplice D. ZNALECKÁ DOLOŽKA Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím předsedy Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne , č.j. Spr. 2146/91 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č /2015 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č V Srbicích Ing. Zdeněk Garlík

14 Fotodokumentace ze dne pohledy na dům zadní a z ulice U Zámeckého parku, interiér bytu užívaného vlastníky oceňovaných podílů pokoj, kuchyň, koupelna s WC, pokoj

15 - 15 -

16 - 16 -

17 - 17 -

18 - 18 -

19 - 19 -

20 - 20 -

21 - 21 -

22 - 22 -

23 - 23 -

24 - 24 -

25 - 25 -

26 - 26 -

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 1389/11-244)

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 1389/11-244) ZNALECKÝ POSUDEK č. 9340-101/2013 o ceně nemovitosti - bytu č. 796/13 v bytovém domě Teplické Předměstí č.p. 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797 v Sídlišti Za Chlumem včetně podílu 353/97176 na příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9247-29/2013. Husitská 692/3 415 01 Teplice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9247-29/2013. Husitská 692/3 415 01 Teplice ZNALECKÝ POSUDEK č. 9247-29/2013 o ceně nemovitosti - bytu č. 5095/3 v bytovém domě Chomutov č.p. 5094, 5095 v ulici Školní Pěšina včetně podílu 759/24480 na příslušenství a společných částech domu Chomutov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016. Husitská 692/ Teplice

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016. Husitská 692/ Teplice ZNALECKÝ POSUDEK č. 10037-72/2016 o ceně družstevního podílu povinné osoby Roman Nový v bytovém družstvu Stavební bytové družstvo Krušnohor, Československé armády 1766, 434 01 Most, IČ 00043257, spojeného

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 9998-33/2016 o ceně nemovité věci - bytu č. 1462/55 v bytovém domě Most č.p. 1461, 1462, 1463, 1464 v ulici Moskevské včetně podílu 549/43761 na společných částech domu Most č.p. 1461,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016. Husitská 692/ Teplice

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016. Husitská 692/ Teplice ZNALECKÝ POSUDEK č. 10069-104/2016 o ceně družstevního podílu povinné osoby Libor Farbár a manželky povinné osoby Lenky Farbárové v bytovém družstvu Stavební bytové družstvo Chomutov, spojeného s právem

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8868-117/11. o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku:

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8868-117/11. o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku: ZNALECKÝ POSUDEK č. 8868-117/11 o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 10324-359/2016 o ceně nemovité věci - pozemku na parc.č. 1051/10 se stavbou Ústí nad Labem - centrum, č.e. 894 v k.ú., obci a okrese Ústí nad Labem, kraj Ústecký Objednavatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2017. Husitská 692/ Teplice

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2017. Husitská 692/ Teplice ZNALECKÝ POSUDEK č. 10386-1/2017 o ceně ideálního podílu 1/3 nemovité věci - bytu č. 5039/5 v bytovém domě Chomutov č.p. 5039, 5040, 5041, 5042, 5043, 5044 v ulici Písečné, zapsaného na LV č. 10046 včetně

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016. Husitská 692/ Teplice

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016. Husitská 692/ Teplice ZNALECKÝ POSUDEK č. 10320-354/2016 o ceně družstevního podílu povinné osoby Bohumil Koptiš za účasti manžela Jana Koptišová, oba bytem Na Borku 1617, 43111 Jirkov v bytovém družstvu Stavební bytové družstvo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9881-32/2015. Husitská 692/3 415 01 Teplice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9881-32/2015. Husitská 692/3 415 01 Teplice ZNALECKÝ POSUDEK č. 9881-32/2015 o ceně ideálního podílu ½ nemovité věci - bytu č. 500/2 v bytovém domě Klášterec nad Ohří č.p. 497, 498, 499, 500 v ulici Školní včetně podílu 543/41260 na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 33/12-124)

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 33/12-124) ZNALECKÝ POSUDEK č. 9136-700/2012 o ceně nemovitosti - bytu č. 710/483 v bytovém domě Teplické Předměstí č.p. 707, 708, 709, 710 v Sídlišti U Nového nádraží včetně podílu 6443/567208 na příslušenství a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016. Ostrovského Praha 5 - Smíchov zjištění obvyklé ceny nemovité věci pro insolvenční řízení

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016. Ostrovského Praha 5 - Smíchov zjištění obvyklé ceny nemovité věci pro insolvenční řízení ZNALECKÝ POSUDEK č. 10272-307/2016 o ceně nemovité věci - bytu č. 303/22 v bytovém domě Újezdské Předměstí č.p. 303 včetně podílu 4390/178827 na společných částech domu Újezdské Předměstí č.p. 303 a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016. Husitská 692/ Teplice

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016. Husitská 692/ Teplice ZNALECKÝ POSUDEK č. 10343-378/2016 o ceně nebytové prostoru (dílna nebo provozovna) č. 1750/501 v bytové domě Ústí nad Labemcentrum č.p. 1750 v ulici U Nemocnice včetně podílu 648/9814 na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 2856/10-181)

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 2856/10-181) ZNALECKÝ POSUDEK č. 8653-217/2012 o ceně nemovitosti - bytu č. 90/9 v bytovém domě Hrobčice č.p. 81, 90 včetně podílu 551/10002 na příslušenství a společných částech domu Hrobčice č.p. 81, 90 a pozemcích

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1266-350/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1266-350/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1266-350/2013 o odhadu ceny obvyklé bytové jednotky č. 1467/20 situované v bytovém domě č.p. 1467 na pozemku parc.č. st. 2396, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016. Husitská 692/ Teplice

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016. Husitská 692/ Teplice ZNALECKÝ POSUDEK č. 10036-71/2016 o ceně družstevního podílu povinné osoby Mychajlo Vasyljovyč Ciple v bytovém družstvu Stavební bytové družstvo Chomutov, Husova 2079/10, 430 03 Chomutov, IČ 00041955,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8191-128/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8191-128/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 8191-128/2011 o ceně nemovitosti - bytu č. 2657/29 v bytovém domě Most č.p. 2656, 2657, 2658 v ulici Jaroslava Vrchlického včetně podílu 5416/299125 na příslušenství a společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 2105/07-235)

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 2105/07-235) ZNALECKÝ POSUDEK č. 9202-766/2012 o ceně nemovitosti - bytu č. 1132/12 v bytovém domě Jirkov č.p. 1132, 1133 v ulici K. H. Máchy včetně podílu 521/14022 na příslušenství a společných částech domu Jirkov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8809-58/11. o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8809-58/11. o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8809-58/11 o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 3620/12-120)

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 3620/12-120) ZNALECKÝ POSUDEK č. 9312-93/2013 o ceně nemovitosti - bytu č. 32/90 v bytovém domě Most č.p. 29, 30, 31, 32, 33 v ulici Kpt. Jaroše včetně podílu 6866/707832 na společných částech domu Most č.p. 29, 30,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13902-342/13. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Poděbradova 41. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13902-342/13. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Poděbradova 41. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13902-342/13 o ceně rodinného domu č.p.52 na parc.č.st.63/3, katastrální území a obec Velké Albrechtice, okres Nový Jičín, včetně příslušenství, pozemků parc.č.st.63/3, 279/1 a

Více

Znalecký posudek č. 2875/148/2013

Znalecký posudek č. 2875/148/2013 Znalecký posudek č. 2875/148/2013 O ceně provozních jednotek č.669//302 a 669/303 s podílem na domě č.p.669 a pozemku parc.č. 81 v k.ú.děčín, obec Děčín, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2017. zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí pro potřeby veřejné dražby dobrovolné

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2017. zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí pro potřeby veřejné dražby dobrovolné ZNALECKÝ POSUDEK č. 10452-67/2017 o ceně nemovité věci - bytu č. 2021/6 v bytovém domě Libeň č.p. 2021, 2022, 2023, 2024 včetně podílu 5670/260879 na společných částech domu Libeň č.p. 2021, 2022, 2023,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1902/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1 v ul. Tachovská 1383/63 s podílem na společných prostorech a pozemcích č.p. 3617 a 3618 vedených jako zastavěná plocha a nádvoří

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2015. O obvyklé ceně zemědělské stavby bez. č. p./č. ev. v Rané, k. ú. Raná u Loun.

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2015. O obvyklé ceně zemědělské stavby bez. č. p./č. ev. v Rané, k. ú. Raná u Loun. ZNALECKÝ POSUDEK č. 617-12/2015 O obvyklé ceně zemědělské stavby bez. č. p./č. ev. v Rané, k. ú. Raná u Loun. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Mgr. Jan Beneš, soudní exekutor, Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 422-20/2012 O ceně skladovací haly, v obci Džbánov, katastrální území Džbánov u Vysokého Mýta,, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6048-183/2014 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 1933/6 Katastrální údaje: Kraj Hl.m. Praha, okres Hl.m. Praha, obec Praha, k.ú. Libeň Adresa nemovité věci: Matějková

Více

Znalecký posudek č. 5123-287/13

Znalecký posudek č. 5123-287/13 Znalecký posudek č. 5123-287/13 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytového prostoru č. 1199/102, v prvním podzemním podlaží bytového domu v ulici Na Jezerce č.p. 1199, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2129

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2047-56/2013. o ceně bytu č.797/9 v bytovém domě čp.797-798, ul. Jateční, v Kolíně IV.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2047-56/2013. o ceně bytu č.797/9 v bytovém domě čp.797-798, ul. Jateční, v Kolíně IV. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2047-56/2013 o ceně bytu č.797/9 v bytovém domě čp.797-798, ul. Jateční, v ě IV. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Beroun - č.j.015 EX 1362/2011 Palackého 31/2 26601 Beroun

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9441-222/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9441-222/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 9441-222/2013 o ceně nemovitostí - domu Hamr č.p. 66 s příslušenstvím a pozemky parc.č. St. 189, 592/5, 592/6 v k.ú. Hamr u Litvínova, obec Litvínov, okres Most, kraj Ústecký Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9918-69/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9918-69/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 9918-69/2015 o ceně nemovitých věcí - pozemku parc.č. St. 130/2 se stavbou Kolešovice č.p. 252 a pozemku parc.č. 124, s příslušenstvím, vše v k.ú. a obci Kolešovice, okres Rakovník,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8435-88/10/d. JUDr. Petr Kocián Veveří 125 616 45 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8435-88/10/d. JUDr. Petr Kocián Veveří 125 616 45 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 8435-88/10/d o ceně bytu č. 23/4 v domě č.p. 23, k.ú. Merklín u Karlových Var, obec Merklín, okres Karlovy Vary. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 6526/11-85)

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 6526/11-85) ZNALECKÝ POSUDEK č. 8942-506/2012 o ceně ideálního podílu 1/2 nemovitostí - domu Kadaň č.p. 1657 na pozemku parc.č. 2787/3, garáží Kadaň č.e. 5668 na pozemku parc.č. 2787/6 a č.e. 5669 na pozemku parc.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6047-182/2014 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 183/13 Katastrální údaje: Kraj Ústecký, okres Litoměřice, obec Liběšice, k.ú. Liběšice u Litoměřic Adresa nemovité věci:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6373-78/2015 NEMOVITÁ VĚC: Katastrální údaje: Adresa nemovité věci: OBJEDNAVATEL: Adresa objednavatele: ZHOTOVITEL: Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ: Byt č. 120/3

Více

Znalecký posudek č. 2828/101/2013

Znalecký posudek č. 2828/101/2013 Znalecký posudek č. 2828/101/2013 O ceně obvyklé rodinného domu č.p.126 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 566, 568 a 1416 v k.ú. Bystřany, obec Bystřany, okres Teplice. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2013. Husitská 692/ Teplice

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2013. Husitská 692/ Teplice ZNALECKÝ POSUDEK č. 9275-57/2013 o ceně nemovitosti - domu Březenec č.p. 59 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 510/14, 531/1 v k.ú. Březenec, obec Jirkov, okres Chomutov, kraj Ústecký Objednatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 672-21/16 o obvyklé ceně nemovitosti bytové jednotky č. 965/7 obsažené v bytovém domě čp. 965, 966 a 967 včetně příslušenství a podílu na společných částech domu a na pozemkové parcele

Více

Znalecký posudek č. 2562/17/2012-A

Znalecký posudek č. 2562/17/2012-A Znalecký posudek č. 2562/17/2012-A O ceně bytové jednotky č. 493/3 s podílem na společných částech domu č.p.493 a pozemku parc.č. st. 642/1 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou, obec Rokytnice nad Jizerou,

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1487-73/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1487-73/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1487-73/2014 o odhadu ceny obvyklé bytové jednotky č. 745/9 situované v bytovém domě č.p. 745 na pozemku parc.č. 1989/4, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ číslo /2013

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ číslo /2013 ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ číslo 3372-76/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 2307/7 v Anglické ulici v Kladně. Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Kladno, obec Kladno, k.ú. Kročehlavy Adresa

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 1698/09-281)

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 1698/09-281) ZNALECKÝ POSUDEK č. 9179-743/2012 o ceně ideálního podílu ½ nemovitostí - garáže č.e. 127 s pozemkem parc.č. St. 262/6 v k.ú. Loučná u Lomu, obec Lom, okres Most, kraj Ústecký Objednatel posudku: Účel

Více

Znalecký posudek č. 3629/250/13

Znalecký posudek č. 3629/250/13 Znalecký posudek č. 3629/250/13 088EX 2843/08-63 O ceně ½ podílu bytového domu č.p. 67 Husova ul. a ½ podílu parc.č. St.25 v k.ú a obci Třebívlice, o. Litoměřice Postup při zpracování posudku : Dne 7.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6597-302/2015 NEMOVITÁ VĚC: Nebytové jednotky č. 2855/725 a 2855/726 s příslušenstvím a příslušným podílem na společných částech bytového domu čp. 2855 a na pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/ Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 424/05-285)

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/ Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 424/05-285) ZNALECKÝ POSUDEK č. 8034-317/2010 o ceně nemovitosti - bytu č. 2013/14 v bytovém domě Horní Litvínov č.p. 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 v ulici Mostecké včetně podílu 393/25622 na příslušenství a společných

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1124-208/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1124-208/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1124-208/2013 o odhadu ceny obvyklé bytové jednotky č. 528/11 situované v bytovém domě č.p. 528 na pozemku parc.č. 793/68 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

Znalecký posudek číslo /08

Znalecký posudek číslo /08 Znalecký posudek číslo 3800 140/08 O ceně nemovitosti: Občanská vybavenost T Ř I N E C katastrální území: Konská bývalý okres: Frýdek-Místek O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6913-228/2016 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka, Byt č. 976/20 s příslušenstvím a podílem ve výši 197/10000 na společných částech domu čp. 679, čp. 976 a na pozemku parc.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8469-122/10. o ceně garáže na parcele č. 1624/3, k.ú. Střekov, obec Ústí nad Labem.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8469-122/10. o ceně garáže na parcele č. 1624/3, k.ú. Střekov, obec Ústí nad Labem. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8469-122/10 o ceně garáže na parcele č. 1624/3, k.ú. Střekov, obec. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor Veveří 125 615

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 616-11/2015. O obvyklé ceně bytu v Praze, Záběhlicích, ul. Mikanova 3260/1. Stanovení obvyklé ceny pro účely exekučního řízení

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 616-11/2015. O obvyklé ceně bytu v Praze, Záběhlicích, ul. Mikanova 3260/1. Stanovení obvyklé ceny pro účely exekučního řízení ZNALECKÝ POSUDEK č. 616-11/2015 O obvyklé ceně bytu v Praze, Záběhlicích, ul. Mikanova 3260/1. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Mgr. Jan Beneš, soudní exekutor, Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2012. Americká Plzeň. JUDr. Miroslav Pelc Příkrá Plzeň

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2012. Americká Plzeň. JUDr. Miroslav Pelc Příkrá Plzeň ZNALECKÝ POSUDEK č. 86-54/2012 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 989/6 v budově čp. 989, 990, 991, ulice Ke Špitálskému lesu, Plzeň, stojící na pozemcích parc. č. 834/43, 834/44, 834/45, včetně spoluvlastnického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9960-111/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9960-111/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 9960-111/2015 o ceně nemovité věci - stavby technického vybavení bez čp/če na pozemku parc.č. St. 131 v k.ú. Dolní Krupá u Mnichova Hradiště, obec Dolní Krupá, okres Mladá Boleslav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2093-102/2013. o ceně bytu č.2723/16 v bytovém domě čp.2723-2724, ul.sportovní, v Mělníku. Petra Bezruče 1416 27201 Kladno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2093-102/2013. o ceně bytu č.2723/16 v bytovém domě čp.2723-2724, ul.sportovní, v Mělníku. Petra Bezruče 1416 27201 Kladno ZNALECKÝ POSUDEK č. 2093-102/2013 o ceně bytu č.2723/16 v bytovém domě čp.2723-2724, ul.sportovní, v Mělníku. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Kladno - č.j. 088 EX 3683/10 Petra Bezruče

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 o ceně obvyklé nemovitosti jednotky č. 80/5 bytu v obytném domě čp. 80 na pozemku p.č.st. 438 kú Břežany u Znojma včetně spoluvlastnického podílu 320/10000 na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5953-88/2014 NEMOVITOST: Bytová jednotka Katastrální údaje: Kraj Olomoucký, okres Jeseník, obec Zlaté Hory, k.ú. Zlaté Hory v Jeseníkách Adresa nemovitosti: Polská

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8639-292/10. o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8639-292/10. o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8639-292/10 o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno -

Více

Znalecký posudek č. 1357-251/2011

Znalecký posudek č. 1357-251/2011 Znalecký posudek č. 1357-251/2011 O ceně nemovitosti - byt č. 2121/10 ve 4.NP bytového domu č.p. 2117, 2118, 2119, 2120, 2121 a 2122 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích

Více

Znalecký posudek č. 3541-32/07

Znalecký posudek č. 3541-32/07 Znalecký posudek č. 3541-32/07 o ceně 1/4 rodinného domku čp.15 a pozemků parc.č.st.9 a parc.č.21 v kat.území Nedrahovické Podhájí, obec Nedrahovice, okres Příbram. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr.

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 868-395/2012

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 868-395/2012 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 868-395/2012 o odhadu ceny obvyklé bytové jednotky č. 2353/5 situované v bytovém domě č.p. 2353 na pozemku parc.č. 1398/2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2417-170/2011

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2417-170/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2417-170/2011 o ceně bytové jednotky č.302/2, včetně příslušenství a podílu o velikosti 5/100 na společných částech domu a pozemku p.č.730/10, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3319-142/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3319-142/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3319-142/2013 O ceně bytové jednotky č.1670/4 v Ostravě-Zábřeh nad Odrou, Glazkovova č.p.1670/6, včetně příslušenství a podílu o velikosti 4873/29424 na společných částech domu a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1704/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1704/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1704/2011 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 4 v ul. Nádražní č.p. 354/7 s podílem na společných prostorech a pozemku č.par. 385 zastavěná plocha a nádvoří v obci Stará Role, okres

Více

Znalecký posudek č. 2712/167/2012

Znalecký posudek č. 2712/167/2012 Znalecký posudek č. 2712/167/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1105/1 s podílem na společných částech domu č.p.1105,1106,1107, 1108 a pozemků parc.č. 227/7,227/48,227/49,227/50 vše v k.ú.stará Boleslav,

Více

Znalecký posudek č. 2800/75/2013

Znalecký posudek č. 2800/75/2013 Znalecký posudek č. 2800/75/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 50/47 s podílem na společných částech domu č.p.48, 49 a 50 a pozemků parc.č. 4936/14, 4936/15 a 4936/16 v k.ú.most II, obec Most, okres

Více

Znalecký posudek č. 517/2012

Znalecký posudek č. 517/2012 Znalecký posudek č. 517/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1462/46 v objektu čp.1462, ulice Vršovická, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, to vše na LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/ Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 1853/08-158)

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/ Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 1853/08-158) ZNALECKÝ POSUDEK č. 8152-89/2011 o ceně nemovitosti - bytu č. 177/3 v bytovém domě Mojžíř č.p. 176, 177 v ulici Jindřicha Plachty včetně podílu 787/28360 na příslušenství a společných částech domu Mojžíř

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3663-486/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3663-486/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3663-486/2013 O ceně bytové jednotky č.2907/3 v Ostravě, Moravská Ostrava, Josefa Brabce 2907/17, včetně příslušenství a podílu o velikosti 760/13632 na společných částech domu a pozemku

Více

K č.j. EX 1843/08-96

K č.j. EX 1843/08-96 K č.j. EX 1843/08-96 1 2 Znalecký posudek č.4698 136 b /2010 Věc: Zjištění ceny nemovitosti nebytového prostoru 301 v domě č.p.611, ulice El.Krásnohorské, v obci Děčín, katastrální území Děčín, okres Děčín.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

Znalecký posudek č. 498/2012

Znalecký posudek č. 498/2012 Znalecký posudek č. 498/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1410/38 v objektu čp. 1410, ulice Uzbecká, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, to vše na LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 140 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 140 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6839-187/2012 o ceně obvyklé budovy bez č.p. ( budova A ) postavené na pozemku parc.č.st.5027, budovy bez č.p. ( budova B ), postavené na pozemcích parc.č.st.5709/1, 5709/2 a pozemků

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9219-1/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9219-1/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 9219-1/2013 o ceně nemovitostí - domu Hněvice č.p. 58 s příslušenstvím a pozemkem parc.č. St. 5/2 v k.ú. Hněvice, obec Štětí, okres Litoměřice, kraj Ústecký Objednatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4030-46/2015 O ceně bytové jednotky č.985/43 zapsané v KN na LV č.7881, vymezené v bytovém domě čp.985 zapsaném v KN na LV č.6042, stojící na pozemku p.č.st.3742,zapsaném na LV č.6042,

Více

Znalecký posudek č. 2839/112/2013 - A

Znalecký posudek č. 2839/112/2013 - A Znalecký posudek č. 2839/112/2013 - A O ceně obvyklé domu č.p.61 s příslušenstvím a pozemkem parc.č. 2657 v k.ú.plzeň, obec Plzeň, okres Plzeň - město. Objednatel posudku: Hypoteční banka a.s. Radlická

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2012

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2012 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 567-94/2012 o odhadu ceny obvyklé pozemku p.č. 1550/12 orná půda v k.ú. a obci Frenštát pod Radhoštěm, okresu Nový Jičín (LV 6781) Objednatel posudku: Účel posudku: Soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č o ceně rodinného domu č.p. 73/46, k.ú. Lověšice u Přerova vč. příslušenství a pozemku

ZNALECKÝ POSUDEK. č o ceně rodinného domu č.p. 73/46, k.ú. Lověšice u Přerova vč. příslušenství a pozemku ZNALECKÝ POSUDEK č. 173-2012 o ceně rodinného domu č.p. 73/46, k.ú. Lověšice u a vč. příslušenství a pozemku Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Šumperk Soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K.

Více

Znalecký posudek č. 2624/80/2012

Znalecký posudek č. 2624/80/2012 Znalecký posudek č. 2624/80/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č.2567/22 s podílem na společných částech domu č.p.2566,2567 a 2568 a pozemku parc.č. 4949/68 v k.ú.ústí nad Labem, obec Ústí nad Labem,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9906-57/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9906-57/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 9906-57/2015 o ceně ideálního podílu 1/2 nemovitých věcí - pozemku parc.č. St. 1/1 se stavbou Roudníček, č.p. 20 s příslušenstvím v k.ú. Roudníček, obec Budyně nad Ohří, okres Litoměřice,

Více

Znalecký posudek č. 2096 / 68 / 2015

Znalecký posudek č. 2096 / 68 / 2015 Znalecký posudek č. 2096 / 68 / 2015 o ceně nemovitých věcí podíl 5/96 pozemku st.p.č. 3 jehož součástí je stavba č.p. 22 v katastrálním území Mýto v Čechách, obec Mýto, okres Rokycany. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9311-92/2013. o ceně pozemků parc.č. 237/25, 237/26 v k.ú. a obci Vrskmaň, okres Chomutov, kraj Ústecký

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9311-92/2013. o ceně pozemků parc.č. 237/25, 237/26 v k.ú. a obci Vrskmaň, okres Chomutov, kraj Ústecký ZNALECKÝ POSUDEK č. 9311-92/2013 o ceně pozemků parc.č. 237/25, 237/26 v k.ú. a obci Vrskmaň, okres Chomutov, kraj Ústecký Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Teplice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /12

ZNALECKÝ POSUDEK. č /12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 628-16/12 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu (id1/5) rodinného domu čp. 74 s příslušenstvím a pozemkem, vše uvedeno na LV č. 683 pro kat. území a obci Polní Voděrady, okres Kolín.

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2243-200/2015

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2243-200/2015 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2243-200/2015 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - bytové jednotky č. 2781/14, umístěné v domě č.p. 2781,2782 na pozemku parc.č.5189/200,5189/201 a spoluvlastnického podílu na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 741/211/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 741/211/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 741/211/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 62/9, v budově č.p. 62, bytový dům, na pozemku č. parc. St. 192, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

č. 1093/15 obec : Praha Objednatel posudku: MČ Praha 14 v zastoupení Správa majetku Praha 14 a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9

č. 1093/15 obec : Praha Objednatel posudku: MČ Praha 14 v zastoupení Správa majetku Praha 14 a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 1093/15 o ceně bytové jednotky č. 625/4 v budově č.p.625, 626, 668, 669 na pozemku par.č.566/27, 566/28, 566/29, 566/30, 566/31 včetně spoluvlastnického podílu na společných

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 622/093/2011

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 622/093/2011 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 622/093/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 3581/6, v budově č.p. 3580, 3581, 3595 na pozemcích č. parc. 337, 338, 339 vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných

Více

031 EX 2197/14-55 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ. číslo 1442/36

031 EX 2197/14-55 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ. číslo 1442/36 031 EX 2197/14-55 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1442/36 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 3987/3 Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Chomutov, obec Chomutov, k.ú. Chomutov II Adresa nemovité

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2126-135/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2126-135/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2126-135/2013 1/2 bytu č.419/9 v bytovém domě čp.409-420,713,714 ; ul.jablonecká, v Praze 9, v kat.území: Střížkov (část domu v k.ú.prosek). Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský

Více

Znalecký posudek č. 490/2012

Znalecký posudek č. 490/2012 Znalecký posudek č. 490/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1415/9 v objektu čp. 1415, ulice Taškenstká, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, to vše na LV

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 452-315/2011

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 452-315/2011 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 452-315/2011 o odhadu ceny obvyklé bytové jednotky č. 182/16 situované v bytovém domě č.p. 182 na parcele č. 797 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p.

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 743-270/2012

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 743-270/2012 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 743-270/2012 o ceně pozemku p.č. 4393/11 zahrada v k.ú. a obci Heřmanovice, okresu Bruntál a o odhadu ceny obvyklé (LV 289) Objednatel posudku: Účel posudku: Soudní exekutor Mgr.

Více

Znalecký posudek č. 505/2012

Znalecký posudek č. 505/2012 Znalecký posudek č. 505/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1463/154 (104) v objektu čp. 1463, ulice Uzbecká, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, to vše

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 112-2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 112-2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 112-2012 o ceně rodinného domu č.p. 677/3, k.ú. vč. příslušenství a pozemků Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Šumperk Soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 1294/2

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2092-101/2013. bytu č.205/9 v bytovém domě čp.40,120,121,202,205 ; ul.plzeňská, v Praze 5, kat.území: Košíře.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2092-101/2013. bytu č.205/9 v bytovém domě čp.40,120,121,202,205 ; ul.plzeňská, v Praze 5, kat.území: Košíře. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2092-101/2013 bytu č.205/9 v bytovém domě čp.40,120,121,202,205 ; ul.plzeňská, v Praze 5, kat.území: Košíře. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Kladno - č.j. 088 EX 3500/09

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1261-345/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1261-345/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1261-345/2013 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 2 na pozemku parc.č. 19, včetně pozemků p.č. 19, 20 a 21 a příslušenství, v k.ú. Starý Bohumín, obci Bohumín, okresu Karviná

Více

Znalecký posudek č. 2953/63/2014

Znalecký posudek č. 2953/63/2014 Znalecký posudek č. 2953/63/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č.144/26 s podílem na společných částech domu čp. 144 a pozemku parc.č. st 362 v k.ú.přísečná-domoradice, obec Český Krumlov, okres Český

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13879-319/13. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Poděbradova 41. Jablunkovská 160 Staré Město 739 61 Třinec

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13879-319/13. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Poděbradova 41. Jablunkovská 160 Staré Město 739 61 Třinec ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13879-319/13 o ceně výrobní haly bez čp/če na parc.č.1073/15, katastrální území a obec Třinec, okres Frýdek - Místek. (LV č.3294) Objednavatel posudku: Vlastník nemovitosti: Soudní

Více

č. 1098/15 obec : Praha Objednatel posudku: MČ Praha 14 v zastoupení Správa majetku Praha 14 a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9

č. 1098/15 obec : Praha Objednatel posudku: MČ Praha 14 v zastoupení Správa majetku Praha 14 a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 1098/15 o ceně bytové jednotky č. 993/6 v budově č.p.993, 994 na pozemku par.č.232/119, 232/120 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy, jejího příslušenství

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

Znalecký posudek číslo 4864-167/09

Znalecký posudek číslo 4864-167/09 Znalecký posudek číslo 4864-167/09 O obvyklé ceně nemovitosti: bytové jednotky číslo 1972/6 ulice: Dlouhá 12 obec: Nový Jičín katastrální území: Nový Jičín-Dolní Předměstí okres: Nový Jičín Objednatel

Více