MISTROVSTVÍ EVROPY TEAMGYM SENIOŘI A JUNIOŘI PRAVIDLA ZÁŘÍ 2013 ČESKÝ PŘEKLAD. revize k Pravidla TeamGym září 2013 Strana 1 z 14

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MISTROVSTVÍ EVROPY TEAMGYM SENIOŘI A JUNIOŘI PRAVIDLA ZÁŘÍ 2013 ČESKÝ PŘEKLAD. revize k 1.12.2015. Pravidla TeamGym září 2013 Strana 1 z 14"

Transkript

1 MISTROVSTVÍ EVROPY TEAMGYM SENIOŘI A JUNIOŘI PRAVIDLA ZÁŘÍ 2013 ČESKÝ PŘEKLAD revize k Pravidla TeamGym září 2013 Strana 1 z 14

2 Úvd Tat pravidla se vztahují na závdy senirů i junirů. Tat verze pravidel byla značně upravena ve snaze učinit rzhdvání jedndušší a spravedlivější. Pravidla beru v úvahu následující aspekty: Kntrlu btížnsti za účelem vyvážení tří disciplín Upřesnění pžadavků Upřesnění specifikace prvků Vývj sprtu v pslední dbě Pdněty z dbrné knference v Praze 2012 Pdněty d mnhých gymnastických federací Pravidla byla rzdělena d čtyř částí, které pkrývají Část I Závdní prgram Část II Obecná ustanvení Část III Specifické pžadavky disciplín Část IV Přílhy bsahující Tabulky btížnsti Kresby Raili Hämäläinen Všichni členvé kmise UEG TeamGym se pdíleli na tét verzi pravidel Keith Hughes Prezident technické kmise TeamGym Per Sjöstrand Více prezident Heli Lemmetty Člen Rsa Dvracek Člen Petr Gryga Člen Tat nvá pravidla pršla mnhými fázemi vývje. Veškeré pdněty byly zváženy. Kmise upřímně děkuje každému, kd věnval svůj čas a pskytl své kmentáře. Je mnh rzdílných názrů, jakým směrem by se pravidla měla vyvíjet. Kmise vybrala nejvhdnějšíkmbinaci nejvíce prefervaných návrhů. Tat pravidla zcela nahrazují revidvanu verzi Pravidel z rku Frmát zůstává c nejvíce zachván. Pravidla TeamGym září 2013 Strana 2 z 14

3 Obsah ÚVOD... 2 OBSAH... 3 ČÁST I ZÁVODNÍ PROGRAM ÚČEL A CÍL PRAVIDEL ORGANIZAČNÍ VÝBOR Členvé Zdpvědnst SOUTĚŽNÍ KOMISE Odvlací kmise Vrchní sutěžní kmise ROZHODOVÁNÍ Obecně Panely rzhdčích Pvinnsti rzhdčích Pvinnsti vrchníh rzhdčíh Rzmístění rzhdčích ROZDĚLENÍ BODŮ URČENÍ ZNÁMKY Obecně Výpčet výsledné známky STANOVENÍ DISCIPLÍN (NAVRHUJI JEN DISCIPLÍNY) Obecně Frmuláře hdncení pr phybvu skladbu Frmuláře hdncení pr akrbacii Frmuláře hdncení pr tramplínu OBLEČENÍ Rzhdčí Gymnasté Trenéři DOPOMOC A ZÁCHRANA OPAKOVÁNÍ CVIČENÍ ČÁST II OBECNÁ USTANOVENÍ HODNOCENÍ ZÁVODNÍHO PROGRAMU Obecně UZNÁVÁNÍ NOVÝCH PRVKŮ Phybvá skladba Akrbacie a tramplína AKTUALIZACE PRAVIDEL Pravidla TeamGym září 2013 Strana 3 z 14

4 Část I Závdní prgram 1. Účel a cíl pravidel zaručit c největší mžnu bjektivitu a jedntnst v rzhdvání zvýšit znalsti rzhdčích pmáhat trenérům a gymnastům 2. Organizační výbr TC-TG/UEG jmenuje pr každu sutěž rganizační výbr 2.1 Členvé Slžení rganizačníh výbru: delegát nminvaný TC-TG/UEG ředitel závdu zástupce přádající gymnastické federace 2.2 Zdpvědnst Organizační výbr je zdpvědný za: průběh závdu v suladu s pžadavkem UEG míst knání závdu a nářadí rzpis závdu kntrlu nářadí kntrlu při akreditaci (pjištění, pasy, frmuláře hdncení) 3. Sutěžní kmise Technický řád UEG rzeznává dvě kmise - kmisi dvlací a vrchní sutěžní kmisi. Práva, pvinnsti a kmpetence dvlací kmise, vrchní sutěžní kmise, rganizačníh výbru a rzhdčích jsu uvedeny v těcht pravidlech. 3.1 Odvlací kmise Je slžena ze dvu členů výknnéh výbru UEG (jeden z nich má funkci předsedy kmise) a jednh člena rganizačníh výbru, kteréh nminuje výknný výbr UEG. Odvlací kmise je zdpvědná za: řešení prtestů řešení nečekávaných situací. 3.2 Vrchní sutěžní kmise Sutěžní kmise je slžena z předsedy a členů technické kmise UEG, z nichž je každý pvěřen svým specifickým úklem. Vrchní sutěžní kmise: dhlíží na práci panelu rzhdčích uplatňuje správnu interpretaci pravidel Pravidla TeamGym září 2013 Strana 4 z 14

5 řeší technické námitky. 4. Rzhdvání 4.1 Obecně Rzhdčí se musí účastnit prady rzhdčích a lsvání Vrchní rzhdčí jsu jmenváni TC TG/UEG. Všechny statní pzice v panelech rzhdčích jsu lsvány. Všichni rzhdčí musí být přítmni na závdišti v příslušném panelu rzhdčích 15 minut před začátkem závdu Pkud rzhdčí neddržují výše uvedená ustanvení, vrchní sutěžní kmise je může nahradit jinými rzhdčími Pkud rzhdčí neddržují pravidla a řády sutěže neb nevystupují prfesinálně (nesprávně a zaujatě rzhdují, nejsu na svém místě atd.), dstanu varvání a pkud prblém přetrvává, budu vylučeni z panelu rzhdčích. 4.2 Panely rzhdčích Panel D Obtížnst Phybvá skladba Skládá se z vrchníh rzhdčíh (D1) a dvu rzhdčích (D2 a D3) Akrbacie a tramplína Skládá se z vrchníh rzhdčíh (DC1) a jednh rzhdčíh (DC2) Panel E Prvedení Phybvá skladba, Akrbacie, Tramplína Skládá se z vrchníh rzhdčíh (E1) a tří rzhdčích (E2, E3 a E4) Panel C Kmpzice Phybvá skladba Skládá se z vrchníh rzhdčíh (C1) a jednh rzhdčíh (C2) Akrbacie a tramplína Stejný panel jak v Pvinnsti rzhdčích Obecně Všem rzhdčím je dpručen sledvat rzcvičení, aby získali přehled úrvni závdu. Všichni rzhdčí musí hdntit cvičení s c nejvyšší přesnstí. Všichni rzhdčí přidělují známku nezávisle na známce statních rzhdčích. Rzhdčí ihned desílá svji známku ke kntrle a k vypčtení výsledné známky. Pravidla TeamGym září 2013 Strana 5 z 14

6 Každý rzhdčí musí být připraven v případě ptřeby vysvětlit své srážky a zdůvdnit svu známku panelu rzhdčích. Každý rzhdčí musí p sknčení závdu před puštěním svéh panelu pdepsat příslušné frmuláře a ptvrdit své známky Pvinnsti panelu D Před začátkem závdu zkntrlvat nahlášené hdnty btížnsti v jejich disciplíně. Během závdu kntrlvat hdntu prvků, které splňují nrmy na phybvé skladbě, akrbacii a tramplíně. P stanvení své individuální známky je pvlen rzhdčím panelu D diskutvat za účelem stanvení výsledné D známky. Pkud se nemhu dhdnut, bude pužit průměr jejich známek (viz 6.2.1) Pvinnsti panelu E Během závdu pzrně sledvat jedntlivá cvičení a správně hdntit chyby a dpvídající srážky, nezávisle a nezaujatě. Srážky jsu udělvány za prvedení, viz Přílha A4 Technické pžadavky pr uznání hdnty prvků Přílha A5 Tabulka becných chyb a srážek. Vyplnit svu známku a na lístku rzhdčíh ji deslat sekretáři neb vlžit známku d pčítače Pvinnsti panelu C Během závdu zaznamenat srážky za kmpzici z maxima 4 bdů na phybvé skladbě a 2 bdů na akrbacii a tramplíně. Vyplnit svu známku a na lístku rzhdčíh ji deslat sekretáři neb vlžit známku d pčítače. 4.4 Pvinnsti vrchníh rzhdčíh Puze rzhdčí, kteří dsáhnu nejlepších výsledků na kurzu rzhdčích, mhu být vybráni jak vrchní rzhdčí ve specifickém panelu. Vrchní rzhdčí musí stanvit svu známku dříve než uvidí známky statních rzhdčí Specifické pvinnsti vrchníh rzhdčíh za btížnst (D1 a DC1) Kntrluje, zda jsu hdnty btížnsti jedntlivých rzhdčích v pvlené tleranci Vypčítá výslednu známku panelu Svlává schůzi rzhdčích v případě nepvlené tlerance V případě, že se rzhdčí neshdnu, vypčítá průměrnu hdntu btížnsti Vyplňuje svu známku a na lístku rzhdčíh ji desílá sekretáři neb vkládá známku d pčítače Specifické pvinnsti vrchníh rzhdčíh za prvedení (E1) Zastává rli veducíh vrchníh rzhdčíh Pravidla TeamGym září 2013 Strana 6 z 14

7 Vede schůzi rzhdčích před závdem v každé kategrii Zeleným praprkem dává pvlení k zahájení cvičení družstva v dané disciplíně Rzhduje, zda přerušení cvičení byl zaviněn družstvem neb technickým defektem Asistuje vrchní sutěžní kmisi při řešení nejasnstní či námitek v příslušné disciplíně Prvádí srážky vrchníh rzhdčíh za prvedení z výsledné známky Infrmuje panel rzhdčích udělení srážek vrchníh rzhdčíh pté, c rzhdčí deslali svu známku Zaznamenává srážky vrchníh rzhdčíh na frmulář pr srážky vrchníh rzhdčíh, který je předán sekretáři Kntrluje pvlenu tleranci mezi známkami Škrtá nejvyšší a nejnižší známku Výsledná známka je průměrem dvu středních známek Příklad vrchní rzhdčí (E1) rzhdčí E2 rzhdčí E3 8.0 rzhdčí E4 8.6 výsledná známka E střední známka střední známka Pčítá výslednu známku panelu pr každé družstv Svlává pradu rzhdčích v případě nepvlené tlerance mezi známkami rzhdčích Vypčítává Base známku, pkud známky rzhdčích zůstanu mim pvlenu tleranci V případě ptřeby předává lístky rzhdčích sekretáři Rzhduje v případě neshdy v panelu D (btížnst) Specifické pvinnsti vrchníh rzhdčíh za kmpzici (C1 a DC1) Pvěří druhéh rzhdčíh kntrlu časvéh limitu Kntrluje pvlenu tleranci mezi známkami rzhdčích Vypčítává výslednu známku panelu (průměr z bu známek) Svlává pradu rzhdčích v případě nepvlené tlerance mezi známkami rzhdčích V případě ptřeby předává lístky rzhdčích sekretáři. 4.5 Rzmístění rzhdčích Všichni rzhdčí musí sedět na takvém místě, které umžňuje nerušené sledvání cvičení celéh týmu, v dstatečných vzdálenstech d sebe. Rzhdčí D a DC mají pvlen diskutvat hdnty btížnsti. Rzmístění rzhdčích na phybvé skladbě D3 E4 C1 E1 Sec A1 E2 C2 E3 D2 Pravidla TeamGym září 2013 Strana 7 z 14

8 Rzmístění rzhdčích na akrbacii/tramplíně E4 DC2 DC1 E1 Sec E2 E3 5. Rzdělení bdů Phybvá skladba Akrbacie/Tramplína Obtížnst Otevřená Otevřená Prvedení Kmpzice Určení známky 6.1 Obecně Rzhdčí musí psudit btížnst, prvedení a kmpzici. Srážky jsu prváděny následvně: Malé chyby 0.1 Střední chyby 0.2 Velké chyby 0.3, 0.4 Závažné chyby 0.5, 0.8, 1.0, 1.5 Specifické srážky v jedntlivých disciplínách P uknčení cvičení družstva rzhdčí dešle svu známku na lístku rzhdčíh (neb vlží d pčítače). V průběhu celé sutěže je každá E známka a každá C známka prvnávána s cvičením prvníh družstva, které nastavuje úrveň hdncení v dané kategrii, v dané disciplíně. 6.2 Výpčet výsledné známky Výsledná známka v dané disciplíně je dána sučtem hdnty btížnsti a známek za prvedení a kmpzici. Sučet výsledných známek ze všech tří disciplín dává celkvu známku týmu Tlerance mezi známkami rzhdčích panelu D Rzdíl mezi nejnižší a nejvyšší známku za btížnst nemůže být větší než 0.6 bdu na phybvé skladbě a 0.2 bdu na akrbacii neb tramplíně. V případě rzdílu mezi známkami rzhdčích musí prběhnut diskuze za účelem stanvení známky za btížnst. Pkud se neshdnu, ale jejich známky splňují tleranci, vrchní rzhdčí (D1) vypčítá průměrnu hdntu btížnsti. V případě nepvlené tlerance mezi známkami rzhdčích, rzhdčí musí diskutvat a upravit jejich známky, dkud se neshdnu neb známky nejsu v pvlené tleranci. Pkud se nedhdnu, rzhdne veducí vrchní rzhdčí (E1) Tlerance mezi známkami rzhdčích panelu E Rzdíl mezi nejnižší a nejvyšší známku všech rzhdčích nesmí být větší než 0.6 bdu, pkud je výsledná známka 8.0 neb vyšší a 1.0 bd pr známky nižší než 8.0. Pravidla TeamGym září 2013 Strana 8 z 14

9 Rzdíl mezi dvěma středními známkami nesmí být větší než: Výsledná známka v rzmezí Pvlená tlerance středních známek Pvlená tlerance nejvyšších a nejnižších známek Je-li rzdíl mezi známkami jedntlivých rzhdčích příliš velký neb rzdíl mezi středními známkami není v pvlené tleranci, vrchní rzhdčí (E1) svlá pradu rzhdčích. Během prady buď: rzhdčí upraví své známky tak, aby vyhvvaly pvlené tleranci neb rzhdčí nesuhlasí se změnu známky a jak výsledná E známka se vypčítá Base známka Base známka Base známka = průměr 2 středních známek + známka vrchníh rzhdčíh (E1) 2 Příklad: vrchní rzhdčí (E1) 8.3 střední známka rzhdčí E2 8.9 rzhdčí E3 8.3 rzhdčí E střední známka Výsledná známka by byla 8.55, ale střední známky nejsu v pvlené tleranci. Base známka: ( )/2 = Tlerance mezi známkami rzhdčích panelu C Rzdíl mezi nejnižší a nejvyšší známku za kmpzici nesmí být větší než 0.2 bdu. V případě rzdílu mezi známkami rzhdčích musí mezi nimi prběhnut diskuze a následně buď: rzhdčí upraví své známky tak, aby vyhvvaly pvlené tleranci neb rzhdčí nesuhlasí se změnu známky a jak výsledná C známka se vypčítá Base známka Base známka Base známka = průměr 2 středních známek + známka vrchníh rzhdčíh C1 2 Pravidla TeamGym září 2013 Strana 9 z 14

10 Příklad: vrchní rzhdčí C1 3.3 rzhdčí C2 2.8 Výsledná známka C by byla 3.05, ale střední známky nejsu v pvlené tleranci. Base známka: ( )/2 = Disciplíny 7.1 Obecně Hdnty btížnsti cvičení družstva na phybvé skladbě, akrbacii a tramplíně musí být vypčítány a známeny písemně na frmulářích hdncení, které budu zaslány přihlášeným družstvům splečně s rzpisem sutěže, neb d elektrnickéh systému zajištěnéh přadatelem Frmuláře hdncení musí být devzdány rganizátrům při akreditaci, neb mhu být devzdány n-line Opravy na náhradním frmuláři mhu být prvedeny nejpzději dvě (2) hdiny před zahájením závdu dané kategrie, pkud není v rzpisu sutěže stanven jinak Pkud se družstv kvalifikuje d finále závdu, nvé frmuláře hdncení pr finále musí být devzdány rganizátrům nejpzději d 60 minut p vyhlášení výsledků kvalifikace, pkud není v rzpisu sutěže stanven jinak. 7.2 Frmuláře hdncení pr phybvu skladbu Frmace musí být značeny pmcí teček neb křížků tak, aby frmace a pstavení jedntlivých gymnastů v nich byl jasné Kódy prvků, které budu zapčítávány d známky D Symbly prvků btížnsti Vypčítané hdnty btížnsti Části kmpzice Phybující se rytmická sekvence (RS) Směry (,, ) Strany (,,, ) 7.3 Frmuláře hdncení pr akrbacii Symbly jedntlivých prvků Vypčítané hdnty btížnsti akrbatických řad (včetně hdnt sérií) 7.4 Frmuláře hdncení pr tramplínu Symbly jedntlivých prvků Vypčítané hdnty btížnsti (včetně hdnt sérií) 8. Oblečení 8.1 Rzhdčí Rzhdčí musí mítšedé, tmavě mdré neb černé kalhty (ženy sukni), bílu kšili a sak Pravidla TeamGym září 2013 Strana 10 z 14

11 Muži musí mít kravatu 8.2 Gymnasté Obecně Ženy Oblečení by měl svým vzhledem půsbit estetickým a sprtvním djmem Oblečení musí být shdné pr všechny členy družstva, s některými výjimkami pr družstva smíšená - mixy (viz 8.2.4) Pužití gymnastických cviček záleží na individuální vlbě gymnasty v každé disciplíně, krmě phybvé skladby, kde je vyžadvána jedntná vlba celéh družstva Bandáže (včetně rtéz) jsu pvleny; musí být bezpečně upevněny a nesmí mít křiklavé barvy. Je vyžadvána tělvá barva. Bandáže mhu být ukryté pd závdním dresem. Obecně platí, že viditelné bandáže musí mít vždy barvu shdnu s blastí, kteru zakrývají. Gymnasté nesmí mít žádné šperky. Ozdbné vlasvé dplňky (spnky), drbné náušnice a piercing jsu klasifikvány jak šperky - jejich zakrývání pásku není pvlen. Malvání na těl není pvlen (srážka se nevztahuje na tetvání) Vlné sučásti jak pásky, šňůrky, spny, přezky nejsu pvleny Vlasvé dplňky (gumičky, spnky) musí být upevněné a bezpečné Reklama musí dpvídat platným pravidlům FIG/UEG Všichni závdníci musí mít na závdním blečení startvní čísl, a t 1-12 Všechna čísla musí mít stejnu velikst a musí být ve stejném fntu. Čísla musí být zřetelná, 8 10mm silná a přibližně 8cm vyská. Připevnění čísel musí být bezpečné a pevné Umístění čísel: u dluhých nhavic musí být čísl umístěn na stranách bu stehen, v jejich hrní části u krátkých nhavic musí být čísla na bu stranách c nejníže v případě, že mají závdníci puze trikt, musí být čísla na bu stranách nad pánevní kstí Čísla se musí zřetelně lišit d pzadí (např. bílá čísla na černých kalhtách) Srážky uděluje E1 pdle čl , a Ženy musí mít sprtvní přiléhavý neprůsvitný gymnastický dres Výstřih vpředu nesmí zasahvat níže než d plviny hrudní ksti a vzadu pd dlní kraj lpatek Vykrjení dlní části dresu nesmí zasahvat nad kyčelní kst Dres může být s rukávy i bez rukávů. Ramínka musí být širká minimálně dva (2) cm, úzká ramínka nejsu pvlena. Pravidla TeamGym září 2013 Strana 11 z 14

12 8.2.3 Muži Délka rukávů a délka nhavic je vlitelná, stejně tak délka legin (nhavice musí být přiléhavé v celé své délce) Leginy mhu být nšeny pd dresem neb na něm Muži mhu mít gymnastický dres, gymnastické trik/nátělník, trenýrky neb dluhé gymnastické kalhty, které nejsu vlné či plandavé Vykrjení vrchní části blečení nesmí na zádech zasahvat pd lpatky a níže než d plviny hrudní ksti vpředu Smíšená družstva - Mixy Ženy musí respektvat pravidla v bdě 8.2.2, muži v bdě Ženy a muži nemusí mít identické ani pdbné blečení, ale všechny ženy musí mít identické blečení a všichni muži musí mít identické blečení například ženy mhu mít blečení v jedné barvě, muži v jiné 8.3 Trenéři Trenéři na závdišti musí mít shdné sprtvní blečení Trenéři pskytující záchranu neb dpmc nesmí mít na sbě dplňky, které mhu být nebezpečené neb které mhu narušvat celkvý djem, zejména: nebezpečně upevněné neb křiklavé bandáže šperky, hdinky a prstýnky vlné sučásti jak pásky, šňůrky, spny, přezky nezabezpečené vlasvé dplňky (spnky, gumičky) akreditace či jiné cedulky a kartičky zavěšené na krku 9. Dpmc a záchrana Záchrana při cvičení na akrbacii a tramplíně je pvinná při všech prvcích během celéh cvičení družstva Vrchní rzhdčí za prvedení (E1) dá signál k zahájení cvičení puze tehdy, jsu-li v přádku všechna bezpečnstní patření Dpmc je vždy penalizvána Nereagvání v případě nebezpečné situace je také penalizván Trenérům není dvlen dávat verbální neb vizuální instrukce svému družstvu neb jiným způsbem narušvat jeh cvičení 10. Opakvání cvičení Cvičení lze pakvat puze v případě, že přerušení byl zaviněn defektem na nářadí neb na přehrávači hudby a t bez zavinění samtným družstvem Puze vrchní rzhdčí za prvedení (E1) je právněn rzhdnut pakvání cvičení družstva. V tmt případě družstv pakuje celé cvičení na dané disciplíně znvu d začátku v přadí za následujícím družstvem v závdě. V případě, že přerušení cvičení nebyl způsben samtným družstvem, má trenér družstva práv zastavit jeh cvičení Pravidla TeamGym září 2013 Strana 12 z 14

13 Pkud není cvičení není zastaven kamžitě, nemůže být pakván. Pravidla TeamGym září 2013 Strana 13 z 14

14 Část II Obecná ustanvení 11. Hdncení závdníh prgramu 11.1 Obecně Stejný závdní prgram lze předvést v kvalifikaci a ve finále Způsb hdncení daný těmit Pravidly bude pužit na ficiálním UEG Mistrvství Evrpy TeamGym a lze jej rvněž pužít všemi evrpskými zeměmi pr sutěže TeamGym 12. Uznávání nvých prvků 12.1 Phybvá skladba Náměty na nvé prvky, které dsud nejsu zahrnuty v tabulce prvků, jsu ze strany trenérů a gymnastů vítány Prvky mhu být jak prvky btížnsti v závdě uznány a p jejich prvedení bude jejich hdnta ptvrzena a přidána d pravidel jak ddatek Každý nvý prvek je třeba zaslat na TC-TG prstřednictvím u na sekretariát UEG. Zaslat nvý prvek je mžné kdykliv během rku, ale ne pzději než dva měsíce před sutěží neb datem stanveném v rzpise sutěže. Žádst uznání prvku musí bsahvat ppis prvku, technický brázek a údaje, stejně tak jak videnahrávku Nvé prvky budu hdnceny předem kmisí TC-TG a bude jim dán kód prvku, symbl a dčasná hdnta O tmt rzhdnutí bude v nejbližší mžné dbě infrmvána daná federace a také rzhdčí na pradě rzhdčích před daným závdem 12.2 Akrbacie a tramplína Na akrbacii a tramplíně je pvlen předvádět prvky, které nemají kód neb symbl, pkud jejich hdntu btížnsti je mžné spčítat ze základních hdnt prvků a přídatných hdnt prvků 13. Aktualizace pravidel P knání ficiální UEG sutěže vydá TC-TG/UEG aktualizaci pravidel frmu ddatku Ddatek pravidel bude zahrnvat nvé prvky a variace s kódy prvků a ilustracemi Aktualizace pravidel bude zaslána sekretariátem UEG všem přidruženým federacím a všem stávajícím rzhdčím splečně s datem, d kteréh je aktualizace platná. Pravidla TeamGym září 2013 Strana 14 z 14

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Soutěžní program TeamGym Junior I III

Soutěžní program TeamGym Junior I III ČESKÁ GYMNASTICKÁ FEDERACE 160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2, tel./ fax 242 429 260, e-mail: cgf@cstv.cz Soutěžní program TeamGym Junior I III platný od 1. 1. 2015 Soutěžní program TeamGym Junior I - III

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí vvěěssttn nííkku u S Sm maazzáán níí vvěěssttn nííkku u P Přřiid dáán níí p přřííll h h kkee zzvveeřřeejjn něěn néém mu u vvěěssttn nííkku u Vytvřen dne: 16.3.2012

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY:

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Výzva k účasti v elektrnickém výběrvém řízení pr kmditu Prdej vyřazených sluţebních sbních vzidel SMO (dále též jen Výzva ) 1. Datum knání: DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Sutěţní kl: 14. 6. 2011 d 10:00 hdin.

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

Příloha č. 9. Podmínky Výběru hotovosti a Bezhotovostního převodu. 1. Podmínky Výběru hotovosti prostřednictvím Bankomatu

Příloha č. 9. Podmínky Výběru hotovosti a Bezhotovostního převodu. 1. Podmínky Výběru hotovosti prostřednictvím Bankomatu Přílha č. 9 Pdmínky Výběru htvsti a Bezhtvstníh převdu 1. Pdmínky Výběru htvsti prstřednictvím Bankmatu 1.1. Obecné pdmínky pr Výběr htvsti Htvst lze vybrat u neúčelvé Dávky až d výše dispnibilníh zůstatku

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více

Obecnou rovnici musíme upravit na středovou. 2 2 2 2 2 2 2 2. leží na kružnici musí vyhovovat její rovnici dosadíme ho do ní.

Obecnou rovnici musíme upravit na středovou. 2 2 2 2 2 2 2 2. leží na kružnici musí vyhovovat její rovnici dosadíme ho do ní. 75 Hledání kružnic I Předpklady: 750, kružnice z gemetrie Př : Kružnice je dána becnu rvnicí x y x y plměr Rzhdni, zda na kružnici leží bd A[ ; ] + + + 6 + = 0 Najdi její střed a Obecnu rvnici musíme upravit

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

5. Zobrazení stručné informace o právě běžícím programu. 6. Zobrazení podrobné informace o právě běžícím programu

5. Zobrazení stručné informace o právě běžícím programu. 6. Zobrazení podrobné informace o právě běžícím programu 1. Přepínání kanálů Psun na susední kanál Přímá vlba pmcí čísla kanálu Vlba výběrem z přehledu všech kanálu Kanál chráněný rdičvským zámkem 2. Vypnutí a zapnutí STB 3. NULTÝ kanál 4. Dialg "nejste právněn"

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany lllll KUMSP0eVSP8 MRAVSKSt.h r /,skv' KRAJ KRAJSKÝ 0ŘA1 _^'ÍSU.SMJ.i^UVV(iJIATKln př. asi.i rl Smluva závazku veřejné služby a vyrvnávací platbě za jeh výkn k;

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX004YPRY* UOHSX004YPRY ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S338/2012/VZ-13234/2013/512/JHl Brn 15. července 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ SOFTBALLOVÉ ASOCIACE

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ SOFTBALLOVÉ ASOCIACE SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ SOFTBALLOVÉ ASOCIACE PRO OTEVŘENÁ MISTROVSTVÍ ČR V MLÁDEŽNICKÝCH KATEGORIÍCH 2009 Vydala Sprtvně technická kmise ČSA STK ČSA 1 SŘ OMČR mládeže 2009 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Otevřená

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah 1. ÚVOD DO HRY 3 1.1. Histrie hry 3 1.2. Pravidla hry 3 1.3. Pčítačvá verze hry 3 2. INSTALACE HRY 4 2.1. Instalace z disku CD-ROM 4 2.2. Instalace hry stažené z internetu

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy N Náávvrrh hn naa zzvveeřřeejjn něěn níí žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa ssm maazzáán níí zzvveeřřeejjn něěn néé žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa eed

Více

MISTROVSTVÍ EVROPY TEAMGYM SENIOŘI A JUNIOŘI PRAVIDLA ZÁŘÍ 2013 ČESKÝ PŘEKLAD. Pravidla TeamGym září 2013 Strana 1 z 13

MISTROVSTVÍ EVROPY TEAMGYM SENIOŘI A JUNIOŘI PRAVIDLA ZÁŘÍ 2013 ČESKÝ PŘEKLAD. Pravidla TeamGym září 2013 Strana 1 z 13 MISTROVSTVÍ EVROPY TEAMGYM SENIOŘI A JUNIOŘI PRAVIDLA ZÁŘÍ 2013 ČESKÝ PŘEKLAD Pravidla TeamGym září 2013 Strana 1 z 13 Úvod Tato pravidla se vztahují na závody seniorů i juniorů. Tato verze pravidel byla

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE Úplná pravidla sutěže v rámci kmunikační kampaně Ria MÁNIE Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže v rámci sutěže Ria MÁNIE (dále jen "sutěž"). Tat pravidla jsu jediným dkumentem, který

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

Z á p i s. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 31.8. 2006 v Praze

Z á p i s. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 31.8. 2006 v Praze Z á p i s ze zasedání výknnéh výbru ČKA, knanéh dne 31.8. 2006 v Praze Přítmni: Omluveni: Jančálek, Dbeš,Kblížek Jakubek,Kupvá, Vaňura, Matyášvá, Palánvá, Pluhařvá. Jhn, Slavík, Němec (pracvní důvdy) 1.

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

Prováděcí předpisy pro soutěžní lezení pro rok 2014

Prováděcí předpisy pro soutěžní lezení pro rok 2014 Prváděcí předpisy pr sutěžní lezení pr rk 2014 1. Přadatel 1.1. Každý ddíl registrvaný v Českém hrlezeckém svazu (dále jen "ČHS") neb právnická či fyzická sba s příslušným právněním má práv pžádat ČHS

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Kotlík na polévku Party

Kotlík na polévku Party Ktlík na plévku Party 100.054 V3/0107-1 - CZ 1. Obecné infrmace 102 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 102 1.2 Vysvětlivky symblů 102 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 102-103 1.4 Ochrana autrských práv

Více

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net Organizační řád Občanskéh sdružení NHfree.net revize 1.3 ze dne 22.2.2009 Občanské sdružení NHfree.net, Stříbrné Hry 121, 341 01 Nalžvské Hry, IČO 27038114, nhnet@seznam.cz, www.nhfree.net Zaregistrván

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

Maturitní prací student osvědčuje svou schopnost samostatně pracovat na projektech a aktivně využívat nabyté zkušenosti

Maturitní prací student osvědčuje svou schopnost samostatně pracovat na projektech a aktivně využívat nabyté zkušenosti GYMNÁZIUM DR.J. PEKAŘE Maturitní prací student svědčuje svu schpnst samstatně pracvat na prjektech a aktivně využívat nabyté zkušensti Pravidla pr psaní maturitní práce. Hdncení práce Frmální zpracvání

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

SMART Notebook Math Tools 11

SMART Notebook Math Tools 11 SMART Ntebk Math Tls 11 Operační systémy Windws Uživatelská příručka Upzrnění chranných známkách SMART Bard, SMART Ntebk, smarttech, l SMART a všechna značení SMART jsu chranné známky neb reistrvané chranné

Více

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business.

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business. Zakázka na vytvření výukvé aplikace Start-up businees a Interaktivní webvé rzhraní Přílha č. 2 Technická specifikace Pžadavky: Specifikace pr SW aplikaci Start-up business. Obecné pžadavky Cílem je vytvřit

Více

Aktuální provozní řád

Aktuální provozní řád Aktuální prvzní řád SPOLEK PŘÁTEL PLAVÁNÍ A SAUNOVÁNÍ, z.s., Jesenice www.vdnideti.cz Suhlas s tímt prvzním řádem je pdmínku pr účast v kurzu a rdiče jej stvrzují vyplněním a desláním přihlášky (Prvzní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD Obecná ustanvení Tyt bchdní pdmínky upravují v suladu s ustanvením 1751 dst. 1 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník (dále jen bčanský zákník ) vzájemná práva a pvinnsti

Více

Z á p i s. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 16.6. 2006 v Praze

Z á p i s. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 16.6. 2006 v Praze Z á p i s ze zasedání výknnéh výbru ČKA, knanéh dne 16.6. 2006 v Praze Přítmni: Omluveni: Jančálek, Dbeš, Slavík, Jakubek,Kupvá, Jhn,Maryška (za MMK), Vaňura, Matyášvá, Palánvá, Pluhařvá Kblížek 1. Zahájení

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Politologie. Stát a národ. Stát: Národ: Národnostní složení státu: Teorie vzniku státu: Novodobé tvoření státu: = věda o politice

Politologie. Stát a národ. Stát: Národ: Národnostní složení státu: Teorie vzniku státu: Novodobé tvoření státu: = věda o politice Plitlgie = věda plitice plis měst lgs věda iks rdina přelm 19./20. stletí - pjem 1949 - samstatná vědní disciplína vyučvaná na univerzitě prvpčátky už v Antice Stát a nárd Stát: - území - st. aparát -

Více

Zadávací dokumentace PC3-Vyvedení výkonu a úpravy stávající rozvodny. Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612

Zadávací dokumentace PC3-Vyvedení výkonu a úpravy stávající rozvodny. Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612 Zadavatel: Míst stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavu Evidenční čísl prjektu: 3.1 EED 03/612 PC3 Vyvedení výknu a úprava stávající rzvdny Část A Smluva DÍLO na realizaci akce Vyvedení výknu a úprava stávající

Více

6 SEKCE POM POM ZKRATKA POM

6 SEKCE POM POM ZKRATKA POM 6 SEKCE POM POM ZKRATKA POM Dva základní kusy pm-pm na sutěžící DISCIPLÍNY: SKUPINY, SÓLOFORMACE POM 6.1 SKUPINY: Pchdvé defilé POM Délka trasy: 100 metrů, šířka minimálně 6 m. Trasa může mít až 4 zatáčky.

Více

silná pevná konstrukce, bezúdržbový řetězový pohon, krátká základní délka pro ušetření místa velikost Ø mm 1.500 1.650 1.800 2.200

silná pevná konstrukce, bezúdržbový řetězový pohon, krátká základní délka pro ušetření místa velikost Ø mm 1.500 1.650 1.800 2.200 FS31x / FS33x - víjecí strj Cenvě výhdné, velmi jednduše vladatelné a širce pužitelné strje. Při první instalaci máte mžnst nastavit různé prgramy a parametry (hrní víjení, spdní víjení, rychlsti). Parametry

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

MasterCard Obchodník roku 2015 pravidla hodnocení obchodníků

MasterCard Obchodník roku 2015 pravidla hodnocení obchodníků MasterCard Obchdník rku 2015 pravidla hdncení bchdníků 1. POŘADATEL A GENERÁLNÍ PARTNER Generálním partnerem sutěže MasterCard Obchdník rku 2015 (dále jen sutěž) je splečnst MasterCard Eurpe sprl, rganizační

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 ÚSTAVA ČR Prjekt: Invace bru Mechatrnik pr Zlínský kraj Registrační čísl: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Ústava je právní akt nejvyšší právní síly, upravující principy určitéh státu, základy rganizace veřejné

Více

Pravidla pro poskytování příspěvku na náklady spojené s reprezentací mládeže na mezinárodních závodech v roce 2013

Pravidla pro poskytování příspěvku na náklady spojené s reprezentací mládeže na mezinárodních závodech v roce 2013 Pravidla pr pskytvání příspěvku na náklady spjené s reprezentací mládeže na mezinárdních závdech v rce 2013 Stav vychází z kalendáře IFSC k 15.1.2013 Obtížnst: 2 závdy EYC + MEJ + MSJ Buldering: 3 závdy

Více

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010 Sylabus mdulu G: Řízení kvality, kntrling, rizika Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Branislav Lack Martina Plčákvá Kateřina Hrazdilvá Bčkvá - knzultantka 6. 12. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky

Více

Kupní smlouva číslo: č. zhotovitele: 3396/2013/169. Město Bohumín Masarykova 158 735 81, Bohumín Ing. Petrem Víchou, starostou města

Kupní smlouva číslo: č. zhotovitele: 3396/2013/169. Město Bohumín Masarykova 158 735 81, Bohumín Ing. Petrem Víchou, starostou města Kupní smluv čísl: č. zhtvitele: 3396/2013/169 I. Smluvní strny 1.1. Kupující: Sídl: Zstupený: zástupce pvěřený k jednání ve věcech: IC: DIČ: Dňvý režim: Bnkvní spjení: C.účtu: Tel.č.: 1.2. Prdávjící: Sídl:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škla a mateřská škla, Blížkvice, kr. Znjm příspěvkvá rganizace OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.. 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. CHARAKTERISTIKA

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

usnesení o nařízení termínu dražebního jednání

usnesení o nařízení termínu dražebního jednání 195 EX 638/06-63 Sudní exekutr Mgr. Tmáš Vbrník, Exekutrský úřad Pardubice, se sídlem 9. května 215, 533 72 Mravany, jmenvaný rzhdnutím ministryně spravedlnsti České republiky č.j. MSP- 400/2014-OJ-SO/4

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO Il INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Kraj vysčina KUJIP00ZG0V8 SMLOUVA O DÍLO uzavřená pdle 536 a násl., zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, v platném znění, na akci 1.

Více

ZÁPIS ZASEDÁNÍ VVS POOL

ZÁPIS ZASEDÁNÍ VVS POOL ZÁPIS ZASEDÁNÍ VVS POOL SCHŮZE VVS V PRAZE DNE 29. 09. 2013 PREZENCE PŘÍTOMNI ZA VV > Jan Janata JAJ > Jarslav Hřeňvský HOJ > Jarslav Javůrek JAV > Rbin Vladyka VLR > Daniel Pkrývka POD > Dávid Erös ERD

Více

Silverline A135.009 V1/0612

Silverline A135.009 V1/0612 Silverline A135.009 V1/0612 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana autrských práv 135 1.5 Prhlášení

Více

Jihomoravský POHÁR TALENTŮ 2015 13.12.2015. Místo: TJ Sokol Tišnov, Drbalova 274

Jihomoravský POHÁR TALENTŮ 2015 13.12.2015. Místo: TJ Sokol Tišnov, Drbalova 274 Jihmravský POHÁR TALENTŮ 2015 13.12.2015 Míst: TJ Skl Tišnv, Drbalva 274 3. kl sutěže pr nváčky karate bez STV až 6. kyu agility, kihn id a kihn kata Prgram: 09:00-09:30 - upřesnění prezentace 10:00 -

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 816/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31. 8. 2015 Šklská

Více

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5.5

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5.5 Prgramvá příručka GPal Navigatr verze 5.5 GPal Navigatr verze 5.5 Obsah KAPITOLA 1: ÚVOD... 1 Uvítání...1 Obsah CD/DVD...1 Systémvé pžadavky...3 Knvence v tét příručce...3 Rady a varvná upzrnění...4 Důležité

Více

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL Testvání uživatelských rzhraní 2011 DeepBurner Free 1.9 Testvání uživatelskéh rzhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011 Daniel Mikeš Tmáš Pastýřík Ondřej Pánek Jiří Šebek Testvání uživatelských rzhraní

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

Podklady k práci s Intranetem - administrátor

Podklady k práci s Intranetem - administrátor SPACE COM spl. s r.. Datum 29.8.2012 Na Závdí 1668 396 01 Humplec +420565535010;731612614 Pdklady k práci s Intranetem - administrátr 1) Přihlášení d systému - ve webvém prhlížeči na adrese http://intranet.sssluzeb.cz

Více

Soutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2015/2016

Soutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2015/2016 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2015/2016 Pdmínky sutěže Odbr SMT 2.10.2015 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2015/2016 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2015/2016

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách.

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách. SITUACE NA MÍSTNÍM TRHU Na českém trhu panuje nedůvěra v realitní kanceláře a makléře. Spusta makléřů na trhu se chvá nepctivě. Většina realitních makléřů jsu špatní makléři. Dále dchází k bezdůvdnému

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.A. HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU Řádným dehráním sutěže vznikne příslušnému klubu nárk na hlas na zasedání Parlamentu za pdmínek daných Stanvami.

Více

Didaktický test. Didaktický test

Didaktický test. Didaktický test Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2013/14 Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr šklní

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více