Návod k použití vědeckého kalkulátoru HP10s

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k použití vědeckého kalkulátoru HP10s"

Transkript

1 2. 1. Návd k pužití vědeckéh kalkulátru HP10s Obsah 1. Pužití chrannéh krytu Bezpečnstní upzrnění Další upzrnění Dvuřádkvý displej Příprava kalkulátru Módy Limitace vstupu Oprava chyb ve vstupu Vyvlání předchzí kalkulace Indikátr chyby Zadání více výpčtů naráz Expnenciální frmát displeje Desetinná čárka a ddělvač Opětvná inicializace kalkulátru Základní výpčty Aritmetické perace Pčítání se zlmky Změna frmátu zbrazení Pčítání s prcenty Pčítání s úhly (stupně, minuty, vteřiny) FIX, SCI, RND Výpčty pracující s pamětí Paměť výsledku Pkračující kalkulace Prměnná M Prměnné Vědecké funkce Trignmetrické a inversní trignmetrické funkce Hyperblické a inversní hyperblické funkce Lgaritmus, přirzený lgaritmus, a expnenciální funkce. 4 - Mcniny a dmcniny, faktriály, náhdná čísla, permutace a kmbinace Převd úhlvých jedntek Suřadnicvé systémy Vyjádření čísla v technickém frmátu Statistické funkce Vkládání subru dat Statistické perace Regresní funkce Vkládání subru dat Výpčty regresních hdnt Lineární regrese Lgaritmická, expnenciální, mcninná a inverzní regrese. 7 - Kvadratická regrese Technické údaje Řešení prblémů Chybvé zprávy... 7 Pkud nastane chyba, kalkulátr kamžitě přestane s výpčtem. Stiskněte pr smazání chybvé zprávy neb stiskněte či pr zbrazení zadanéh výrazu s mžnstí pravit v něm chybu Pvlené rzsahy vstupních hdnt Přadí perací Zásbník Autmatické vypínání Specifikace Likvidace dpadu z dmácnstí v EU Sulad s právem EU Pužití chrannéh krytu Nenasazujte prsím chranný kryt ze strany LCD displeje. 1. Před pužitím vyjměte kalkulátr z chrannéh krytu jak na brázku P pužití nasaďtě chranný kryt na kalkulátr jak na brázku Bezpečnstní upzrnění Před pužitím tht kalkulátru si prsím pečlivě přečtěte následující bezpečnstní upzrnění. - Udržujte baterii mim dsah dětí. Pkud by dšl ke splknutí baterie, vyhledejte kamžitě lékařsku pmc. - Nepkušejte se baterii nabít, rzlžit, zkratvat neb zahřívat. - Při výměně baterie umístěte nvu baterii tak, aby plusvá strana baterie byla nahru. - Pužívejte puze baterie určené pr tent kalkulátr. - Při likvidaci kalkulátru h nevyhazujte d kše, ale pstupujte pdle legislativy pr likvidaci elektrdpadu. 3. Další upzrnění - Zbrazení displeje a tlačítek v tét příručce nemusí přesně dpvídat těm, které jsu na kalkulátru - Před zapčetím pužívání kalkulátru, stiskněte tlačítk 1

2 - Baterie se může d dby kdy je kalkulátr vyrben d dby než drazí k Vám vybíjet. Prt riginální baterie nemusí vydržet tlik jak nvá baterie a může být vhdné ji vyměnit. - Když je napětí baterie velice nízké, paměť kalkulátru může být pškzena neb úplně vymazána. Abyste se vyhnuli ztrátě v pěmti ulžených dat, uchvávajte si je i jinu kpii. - Vyhněte se pužívání či skladvání kalkulátru za extrémních pdmínek (Nízká teplta může způsbit, že dezva kalkulátru bude delší, displej bude vypadat nekmpletní a živtnst baterie se zkrátí. Navíc kalkulátr by neměl být přím vystaven Slunci neb umístěn blízk tpení. Vyská teplta může způsbit ztrátu barvy kalkulátru neb dknce jeh pškzení.) - Neskladujte kalkulátr ve vlhkém prstředí neb prstředí s vysku prašnstí, jinak riskujete pškzení vnitřních bvdů. - S kalkulátrem nehažte ani h jinak neupuštějte na zem. - Nehýbejte, netáčet ani jinak nepškzujte kalkulátr. - Nepužívajte prpisku neb jiný strý předmět k mačkání tlačítek - Nenste kalkulátr v kapse může se tím hnut neb pškdit. - K čištění kalkulátru pužívejte čistu látku. Pr čištění může být pužit rztk nějakéh neutrálníh dmácíh čističe. Namčte látku v rztku a vykruťte ji před jejím pužitím na kalkulátr. Nepužívejte benzín ani jiné rzpuštědl, jinak riskujete pškzení balu a tlačítek. 4. Dvuřádkvý displej Kalkulátr ukazuje jak zadaný výraz, tak výsledek jeh zpracvání. Na první řádku je přitm zbrazen zadaný výraz, jeh výsledek ptm na řádku druhém. Pkud má výsledek více než 3 číslice, před každým trjčíslím se zbrazí ddělvač. 5. Příprava kalkulátru - Módy Před prváděním výpčtů si zvlte vhdný mód kalkulátru. Druh výpčtu Operace Mód Základní výpčty COMP Standardní dchylka Výpčty pužívající regresy SD REG Zmáčkněte tlačítk pr zbrazení různých brazvek s nastavením. Každá z těcht brazvek je dále ppsána v tmt návdu. V tmt návdu je nastavení módu, který výpčty vyžadují vždy uveden, když je druh výpčtu vysvětlen. Pr navrácení kalkulátru d jeh základníh nastavení (Mód COMP, úhlvá jedntka stupeň, desetinný ddělvač tečka) stiskněte pstupně za sebu v tmt přadí tlačítka V hrní části displeje je vypsán aktuální nastavení módů. Před prváděním výpčtů zkntrlujte nastavení módu (COMP, REG, SD) a úhlvé jedntky (stupně, radiány, grady). - Limitace vstupu Paměť kalkulátru může zpracvat až 79 znaků v jednm výpčtu. Přitm stisk číselnéh tlačítka neb arithmetickéh perátru se pčítá jak jeden znak. Tlačítka neb se nepčítají jak znak, takže například stisknutí se pčítá jak jeden znak. Když zadáte 73tí znak jakhkliv výpčtu, kurzr se změní z na aby Vás upzrnil, že bsah paměti je již téměř celý využit. Pkud chcete pčítat výpčty delší než 79 znaků, rzdělte výpčet d dvu či více menších výpčtů a jejich výsledky ptm zkmbinujte. Stiskněte tlačítk pr pužití předchzíh výsledku v dalším výpčtu. Pr více infrmací tlačítku pdívejte d sekce Tlačítka paměti. se - Oprava chyb ve vstupu Stiskněte tlačítk neb pr phyb kurzru d ptřebné pzice. Stiskněte tlačítk pr vymazání číslice neb funkce na pzici kurzru. Stiskněte tlačítka pr aktivaci vkládacíh kurzru. Ckliv nyní napíšete se vlží na aktuální pzici kurzru. Stiskněte pět pr návrat k nrmální funkcinalitě. - Vyvlání předchzí kalkulace Každý výpčet a jeh výsledek je uchván v paměti. Stiskněte pr vyvlání přechzíh výpčtu a jeh výsledku. Stiskněte znvu pr vyvlání dalšíh předchzíh výpčtu a tak dalšíh a dalšíh. Když je vyvlán předchzí výpčet, můžete aktivvat editaci stiknutím neb. P každém výpčtu může být tent výpčet rvnu editván stiknutím neb. Stisknutí nemaže paměť výpčtů, takže když stisknete, předchzí výsledky a výpčty jsu stáel k dispzici. Kapacita výpčtů a výsledků je 128 bajtů. - Indikátr chyby Pkud se vyskytne chyba stikněte neb. Výpčet se znvu bjeví a kurzr je autmaticky zbrazen na místě chyby. - Zadání více výpčtů naráz Více menších výpčtů zaráz můžete zadat tak, že je navzájem ddělíte perátrem dvjtečky (: - napsán stisknutím a Pl( ) - Expnenciální frmát displeje Displej může zbrazit maximálně 10 číslic. Pkud má daná hdnta více než 10 číslic, bude autmaticky zbrazena v expnenciální ntaci. Pr tut ntaci jsu v nastavení dva frmáty. Pr změnu frmátu displeje pakvaně mačkejte tlačítk dkud se nebjeví tat brazvka: Dále stiskněte tlačítk s číslem 3. V další brazvce nastavení, která se ptm bjeví, si můžete tlačítkem s číslem 1 vybrat První nastavení a tlačítkem s číslem 2 ptm Druhé nastavení. 2

3 První nastavení expnenciální ntace je pužita autmaticky na každé čísl, jehž abslutní hdnta je větší neb rvna neb menší než Druhé nastavení expnenciální ntace je pužita autmaticky na každé čísl, jehž abslutní hdnta je větší neb rvna neb menší než V tmt návdu jsu dále výsledky uváděny v Prvním nastavení. - Desetinná čárka a ddělvač Obrazvka nastavení displeje je pužívána ke specifikaci pžadvanéh ddělvače desetinných míst a ddělvače mezi každu trjicí číslic. Pr změnu tht nastavení pakvaně mačkejte tlačítk dkud se nebjeví tat brazvka: Stiskněte pr přechd na brazvku s nastavením Pkud chcete jak desetinný ddělvač tečku a jak ddělvač trjic čísel čárku, stiskněte dále tlačítk s číslicí 1 Pkud chcete jak desetinný ddělvač čárku a jak ddělvač trjic čísel tečku, stiskněte dále tlačítk s číslicí 2 - Opětvná inicializace kalkulátru Pr pětvnu inicializaci kalkulátru (vymazání paměti a všech prměnných, stejně jak resetu všech mdů d jejich tvárníh nastavení) stiskněte ppřadě. 6. Základní výpčty Pr pčítání základních výpčtů by kalkulačka měla být nastavena v módu COMP. D tht módu ji nastavíte pstupným stisknutím tlačítek. - Aritmetické perace Při prvádění mcniny z negativních čísel dávejte pzr, zda je i záprné znaménk uvnitř závrek. Pr více infrmací se pdívejte d části návdu věnvané Přadí perátrů. Negativní expnent nemusí být prti základu mcniny v závrkách. Například 3*4*10-7 zadáme jak Znak uzavření závrky může být ve výrazu vynechán, pkud by jím výraz knčil a následval by znak = - Pčítání se zlmky Kalkulátr má tři mžnsti jak zbrazit výsledky ve zlmcích jak desetinné čísl, jak zlmek a ve smíšeném tvaru. Zlmek můžete zadat dvěma způsby buď klasickým dělením neb zvláštním tlačítkem pr zlmky. Příklad lze zadat buď jak 1/3+2/5= neb jak. Pdle způsbu zadání bude také autmaticky zbrazen výsledek při zadání klasickým dělením jak desetinné čísl (0, ), při zadání zlmky jak zlmek ( ) Pkud bude ve výpčtu zlmek a desetinné čísl, bvykle bude výsledek zbrazen jak desetinné čísl. - Změna frmátu zbrazení Pkud je výsledek desetinné čísl, je mžné přepnut na zbrazení zlmku i na smíšený tvar jak v následujícím příkladu. Pdbně pkud je výsledek ve tvaru zlmku, je mžné přepnut na zbrazení desetinnéh čísla (tlačítkem )i na smíšený tvar ( ). Nastavením lze změnit výchzí frmát, ve kterém se budu zbrazvat zlmky (buď zlmkvý neb smíšený). Pr změnu tht nastavení pakvaně mačkejte tlačítk nebjeví tat brazvka: dkud se Dále stiskněte tlačítk 1 pr zbrazení další brazvky Pr vlbu smíšenéh frmátu stiskněte tlačítk 1, pr vlbu zlmkvéh frmátu stiskněte tlačítk 2 Pkud ale zvlíte zlmkvý frmát a zadáte zlmek ve smíšeném frmátu, vypíše kalkulátr chybvu hlášku - Pčítání s prcenty Pr spčítání 15% z 1000 (=150) zadejte: Pr výpčet klik prcent ze 440 je 330 (=75%) zadejte: Pr výpčet klik je 1000 zvýšen 15% (=1150): zadejte: Pr výpčet klik je 1000 zmenšen 15% (=850): zadejte: Pr výpčet příkladu Pkud k půvdní váze 400g přídáme dalších 100g. Klik prcent půvdní váhy váží nvá váha? (=125%): zadejte: Pr výpčet příkladu Pkud se teplta zvýší z 60 C na 66 C, klik prcent vzrstla? (=10%): zadejte: - Pčítání s úhly (stupně, minuty, vteřiny) Kalkulátr pdpruje převdy desetinným vyjádřením stupňů a frmátem ve stupních, minutách a vteřinách. Například k vyjádření klik je d stupňů, minut a vteřin a pak zpat stačí zadat: Pr výpčet klik je 12 stupňů, 34 minut, 56 vteřin krát 7.89 zadejte: - FIX, SCI, RND Kalkulátr umžňuje nastavení pčtu zbrazvaných číslic, k tmu služí nastavení FIX, SCI a NORM. Pr tt nastavení pakvaně mačkejte tlačítk dkud se nebjeví tat brazvka: Stiskněte tlačítk 1, 2 neb 3 pdle th c chcete změnit. Tlačítk 1 (Fix) služí k nastavení pčtu zbrazvaných desetinných míst, tlačítk 2 (Sci) k nastavení pčtu zbrazvaných významných číslic a tlačítk 3 (Nrm) k vrácení nastavení displeje d nrmálu. P stisknutí tlačítka 1 3

4 neb 2 je ptřeba pčet míst d 0 d 9. K tlačítku Nrm a vlbě viz. kapitla Expnencíální nastavení displeje Například při zadání příkladu 100/3*5 dstaneme výsledek: Pkud bychm chtěli zbrazit 3 desetinná místa, zdali bychm Důležité přitm je, že zatímc se zbrazují tři desetinná místa, kalkulátr celu dbu pracuje s číslem v plné přesnsti: Pkud bychm chtěli, aby pracval puze s číslem jak je zbrazen, je třeba pužít funkci zakruhlení: Nastavením NORM na hdntu jedna neb dva zrušíme prvedené nastavení FIX. Nastavení významných číslic služí ke zpřehlednění výsledků. Například výsledek příkladu 2/3 se běžně zbrazí jak 0, Pkud bychm si nastavili SCI na hdntu 2, dstaneme výsledek: Takt si můžeme nastavit pžadvaný pčet významných číslic d 1 d 10 (při zadání 0 se bere jak 10 míst). Nastavením NORM na hdntu jedna neb dva zrušíme také prvedená nastavení SCI. 7. Výpčty pracující s pamětí Pr pčítání výpčtů pracujících s pamětí by kalkulačka měla být nastavena v módu COMP. D tht módu ji nastavíte pstupným stisknutím tlačítek. - Paměť výsledku Paměť výsledku je aktualizvána p každém stisknutí neb kmbinací,,, neb zadaném p písmeni (A až F, M, X neb Y) Stiknutí tlačítka paměti výsledku ( ) vyvlá bsah paměti výsledku. V tét paměti je vždy ulžena puze jedna hdnta (výsledek perace, která vyvlala aktualizaci). Pkud nastane chyba ve vstupu, paměť výsledku není aktualizvána. - Pkračující kalkulace Výsledek pslední prvedené perace (ulžený v paměti výsledku) může být pužit pr další výpčty. Stačí stisknut tlačítk a nápis Ans se bjeví na displeji, přičemž zastupuje právě pslední výsledek. Může být přitm využit těmit funkcemi: - Prměnná M Prměnnu M můžete pužít pr výpčet sučtu více příkladů, které mhu být d prměnné M vlženy přím neb d ní dečteny či k ní napak přičteny. Pr ulžení výsledku d prměnné M je třeba zadat příklad a za něj míst = zadat. Pr vymazání prměnné M stačí d ní ulžit 0, tedy. Ulžení hdnty, přičítání a dčítání znázrňuje následující příklad: - Prměnné Kalkulátr umí pužívat celkem 9 prměnných, a t prměnné A, B, C, D, E, F, M, X a Y. Tyt mhu být pužity pr ukládání dat, knstatnt výsledků neb jiných číselných hdnt. Ukládání d prměnných se zadává stejně jak výše uvedené vkládání d prměnné M, tedy kmbinací (zde ukládání d prměnné A, pr ukládání d jiné prměnné stačí zadat na knci její písmen). Vymazání prměnné je stejně jak u prměnné M jejích přepsáním nulu. Například zadáním ulžím d prměnné A hdntu 1234, následným zadáním dstanu výsledek 49,36 (tedy výsledek 1234/25) 8. Vědecké funkce Pr pčítání vědeckých funkcí by kalkulačka měla být nastavena v módu COMP. D tht módu ji nastavíte pstupným stisknutím tlačítek. Některé vědecké funkce mhu trvat déle než jiné druhy výpčtů. Další výpčet přitm lze zapččít až p zbrazení výsledku předchzíh. Pr hdntu π je pužita hdnta 3, Trignmetrické a inversní trignmetrické funkce Pr změnu úhlvých jedntek (stupně, radiány neb grady), mačkejte pakvaně tlačítk brazvka: dkud se nebjeví tat Dále stiskněte tlačítk 1, 2 neb 3 pdle th jaku jedntku chcete pužívat (180 = π radiánů = 200 gradů) Pkud chcete spčístat sinus (=0, ), stačí nastavit jedntky na stupně ( ) a pak zadat Pkud chcete spčítat csinus π/3 radiánů (=0,5), stačí nastavit jedntky na radiány ( ) a ptm zadat Opačně pkud chcete spčítat v radiánech (=0,25π radiánů = cca 0, radiánu), stačí nastavit jedntky na radiány ( ) a ptm zadat Pdbně pkud chcete spčítat ve stupních (=38, ) stačí nastavit jedntky na stupně ( ) a pak zadat - Hyperblické a inversní hyperblické funkce Pr výpčet sinh (hyperblický sinus) 4,5 (=45, ) zadejte Pr výpčet csh -1 (inverze vyperblickéh ksinu) 60 (=4, ) zadejte - Lgaritmus, přirzený lgaritmus, a expnenciální funkce Pr výpčet dekadickéh lgaritmu například z čísla 1,2 (=0, ) zadejte 4

5 Pr výpčet přirzenéh lgaritmu například z čísla 90 (=4, ) zadejte Pr výpčet e 10 (=22026,46579) zadejte Pr výpčet 10 2,5 (=316,227766) zadejte Pr výpčet 2 5 (=0,03125) zadejte Pr výpčet ( 2) 6 (=64) zadejte (Pzr záprná hdnta mcněnéh čísla musí být umístěna v závrkách. Více sekce Přadí perací). - Mcniny a dmcniny, faktriály, náhdná čísla, permutace a kmbinace Druhu dmcninu spčítáte tlačítkem. Například (=4, ) zadáte jak Třetí dmcninu spčítáte tlačítkem. Například (=-0, ) zadáte jak Čtvrtu a vyšší dmcninu zadáte tlačítkem. Například (=3, ) zadáte jak Druhu mcninu spčítáte tlačítkem. Například (=2148) zadáte jak Třetí mcninu spčítáte tlačítkem. Například (=157464) zadáte jak Faktriál spčítáte tlačítkem. Například faktriál šesti (=720) spčítáte zadáním Náhdné čísl d 0 d vygenerujete kmbinací Permutace spčítáte tlačítkem. Například řešení příkladu Klik různých pěticiferných čísel může být sestaven z čísel d 1 d 6, když žádná z číslic nemůže být pužita dvakrát? (=720) dstanete zadání Kmbinace spčítáte tlačítkem. Například řešení příkladu Klik různých skupin třech lidech může být utvřen mezi 10 lidmi? (=120) dstanete zadáním - Převd úhlvých jedntek Pr převd úhlvých jedntek stiskněte. Zbrazí se tabulka Stiskněte 1, 2 neb 3 k převdu na zvlenu úhlvu jedntku (stupně, radiány neb grady). Například převd z 2,34 radiánů na stupně uděláte kmbinací - Suřadnicvé systémy Výsledky budu autmaticky ulženy v prměnných E a F Například pr vyjádření bdu zadanéh v plárních suřadnicích jak v kartézských suřadnicích (x,y) zadejte x (=3, ) stiskněte. Pr získání hdnty. Pr získání hdnty y (=2) stiskněte. Napak pr vyjádření kartézských suřadnic (2, 5) v plárních suřadnicích zadejte. Pr získání hdnt vyvlejte z paměti prměnné E a F stejně jak v předchzím dstavci. - Vyjádření čísla v technickém frmátu Čísl vyjádříte v technickém frmátu tlačítkem Například vrátí 54,321 * 10 3 Pdbně vrátí 12,34 * 10-3 Převd d technickéh frmátu je vhdný například pr převdy jedntek (metry na kilmetry, gramy na miligramy atd.) 9. Statistické funkce Pr pčítání statistických výpčtů by kalkulačka měla být nastavena v módu SD. D tht módu ji nastavíte pstupným stisknutím tlačítek. Když je kalkulátr přepnutý v módu SD neb REG, tlačítk se chvá (a bude v návdu značen) jak tlačítk Před vkládáním dat nejprve vymažte statisticku paměť stiknutím tlačítek - Vkládání subru dat Ke vkládání dat služí právě zmíněné tlačítk (stejné jak je v COMP módu zadáním a následným stisknutím ). Jedntlivá data se vkládají jejich. Například subr dat 15, 14, 11, 15, 13, 13, 14, 12 vlžíte pstupným zadání Na displeji se přitm zbrazuje pčet zadaných hdnt ve tvar n=x, kde X je právě tent pčet (např. n=8 p zadání výše uvedené sekvence příkazů) Při stisknutí djde k vlžení té stejné hdnty dvakrát (viz vlžení čísla 13 ve vzrvém příkladu) Pmcí tlačítek můžete vlžit danu datvu plžku něklikrát. Například pslupnst čísl krát. U vkládaných peracích nezáleží na přadí vlží Pmcí šipek a můžete listvat vlženými daty Takt zbrazená data můžete editvat. Nvá data nahradí stará data p jejich vlžení a ptvrzení znakem. Jestli chcete mezitím prvést jiný výpčet, musíte nejprve uknčit prhlížení dat klávesu. Datvu plžku lze také při jejím zbrazení smazat stisknutím Vkládaná data jsu ukládána d paměti. Pkud se na displeji bjeví nápis Data full, je paměť plná. V takvém případě stiskněte k zbrazení tht menu: Stiskněte tlačítk 2 pr uknčení perace vkládání dat bez ulžení vlžených hdnt. Alternativně stiskněte tlačítk 1 pr vymazání hdnt, zatímc zůstanete v méd vkladu dat. 5

6 Stiskněte pr zrušení vkladu dat Jakmile jednu přepnete z SD neb REG módu, nebude již mžné data zbrazit ani editvat. - Statistické perace Jakmile máte zadaná data, pr výpčet dané statistické hdnty stačí zmáčknut uvedenu pslupnst tlačítek. Pr uvedený příklad dat by výsledky byly suma čtverců = 1445, suma hdnt = 107, pčet hdnt = 8, průměr = 13,375, standardizvaná dchylka ppulace = 1, a standardizvaná dchylka vzrku = 1, Regresní funkce Pr pčítání regresních výpčtů by kalkulačka měla být nastavena v módu REG. D tht módu ji nastavíte pstupným stisknutím tlačítek. Když je kalkulátr přepnutý v módu SD neb REG, tlačítk Statistická perace Pslupnst tlačítek se chvá (a bude v návdu značen) jak tlačítk P vlbě REG módu se zbrazí následující brazvka: - Vkládání subru dat Před zadáním dat stiskněte pr vymazáním statistické paměti. Data vkládejte pdbně jak u statistických funkcí, ale ve tvaru x y. Tedy například datvu plžku kde x=12 a y=10 vlžíte jak Při stisknutí djde k vlžení té stejné datbé plžkydvakrát Pmcí tlačítek můžete vlžit danu datvu plžku něklikrát. Například pslupnst vlží datvu plžku {30,40} 5krát. Při jakýchkliv statistických výpčtech neukládejte data d prměnných A až F ani X a Y. Tyt prměnné jsu využívány jak dčasná paměť pr výpčty a jejich bsah tak může být v průběhu výpčtu přemazán. Tyt prměnné jsu také při vlbě REG módu vymazány, stejně jak když změníte zvlený typ regrese. - Výpčty regresních hdnt Regresní hdnty jsu určeny vstupními daty. Jejich výsledky zbrazíte pmcí kmbinací tlačítek v následující tabulce. Regresní hdnta Pslupnst tlačítek A prti tmu pr kvadraticku regresy Regresní hdnta Regresní keficient C - Lineární regrese Vzrec pr lineární regresy je y= A + Bx Například: vztah mezi atmsferickým tlakem a tepltu vzduchu je dán následující tabulku: Teplta Atmsferický Na tmt príkladu bude vzduchu tlak ukázán jak spčítat regresní 10 C 1003 hpa keficienty a jak pužít 15 C 1005 hpa regresní vzrec pr určení 20 C 1010 hpa teplty vzduchu při tlaku 25 C 1011 hpa 1000 hpa a tlak vzduchu při 30 C 1014 hpa tepltě -5 C. Také zjistíme keficient determinace (r 2 ) Nejprve vymažeme statisticku paměť( ) Ptm načteme data. Pkaždém stisknutí jsu data ulžena a je zbrazen pčet načtených datvých párů n. Vzrvá data zadáme sekvencí Pslupnst tlačítek Z tét tabulky zvlte mžnst pdle th, jaký typ regrese chcete pužít: Lineární regrese Lgaritmická regrese Expnenciální regrese Mcninná regrese Inverzní regrese Kvadratická regrese Regresní keficient A Regresní keficient B Dále pr všechny nekvadratické druhy regrese Regresní keficient r Nyní můžeme dpčítat regresní keficienty a celý příklad Regresní keficient A (=997,4) Regresní keficient B (=0,56) Regresní keficient r (=0, ) Atmsférický tlak při tepltě vzduchu -5 C (=994,6) Teplta vzduchu při atmsferickém tlaku 1000 hpa (=4, ) Keficient detrminace (=4, ) 6

7 - Lgaritmická, expnenciální, mcninná a inverzní regrese S těmit druhy regrese se pracuje stejně jak s lineární regresí, dlišnstí je puze jiný uplětněný regresní vzrec. Tyt vzrce jsu: Lgaritmická y = A + B ln x regrese Expnenciální y = A e B x (ln y = ln A + B x) regrese Mcninná regrese y = A x B (ln y = ln A + B ln x) Inverzní regrese y = A + B x - Kvadratická regrese Regresní vzrec pr kvadraticku regresi je y = A + Bx + Cx 2 xi Yi Příklad: Ze zadaných dat 29 1,6 vypčtěte kvadrticku regresí 50 23,5 regresní vzrec a spčítejte dhadvanu hdntu y při ,4 xi=16 a dhadvanu hdntu x při yi=20 Nejprve vymažeme statisticku paměť( ), ptm načteme data (viz lineární regrese) zadáním sekvence Dále dpčítáme regresní keficienty a celý příklad Regresní keficient A (=-35, ) Regresní keficient B (=1, ) Regresní keficient C (=-6, *10-3 ) Odhadvaná hdnta y při xi=16 (=-13, ) Odhadvaná hdnta x1 při yi=20 (=47, ) Odhadvaná hdnta x2 při yi=20 (=47, ) 11. Technické údaje - Řešení prblémů Pkud výsledek výpčtu není takvý, jaký byl čekáván, neb se bjeví chybvé hlášení, prveďte prsím následující krky: Stiskněte pslupnst tlačítek, kteru restratujere všechny módy a nastavení Zkntrlujte zda je vzrec či výraz, který jste zadali správně Zvlte správný mód a zkuste výpčet znvu Pkud prblém přetrvá, stiskněte tlačítk. Kalkulátr tak prvede kntrlu nastavení a pkud najde prblém, vymaže všechna data. (Prt byste měli mít vždy kpii všech důležitých dat ulženu mim kalkulátr) - Chybvé zprávy Pkud nastane chyba, kalkulátr kamžitě přestane s výpčtem. Stiskněte pr smazání chybvé zprávy neb stiskněte či pr zbrazení zadanéh výrazu s mžnstí pravit v něm chybu. MATH ERROR Příčinnu může být, že výsledek přesahuje rzsah, ve kterém je kalkulátr schpný pčítat, pkusili jste se zadat hdntu, která není v pvlených hdntách vstupu neb Vámi zvlená perace není matematicky krektní (například dělení nulu). Pr pravu zkntrlujte zda je vstupní hdnta v pvleném rzmezí a pkud pužíváte prměnné, zkntrlujte zda v nich ulžené hdnty nezpůsbují přečerpání výpčetníh rzsahu kalkulátru. STACK ERROR Příčinnu je, že kapacita číselnéh zásbníku kalkulačky byla překrčena. Číselný zásbník může mít 10 úrvní a perátrvý zásbník 24 úrvní. Pr pravu szjedndušte výpčet neb h rzdělte d více menších výpčtů. SYNTAX ERROR Příčinnu je zadání čísla neb perátru na místě kam nepatří neb v nesprávném frmátu. Pr pravu stiskněte neb pr zbrazení zadanéh výrazu. Kurzr bude umístěn na místě kde nastala chyba. Opravte ji a pkračujte ve výpčtu. ARG ERROR Příčinnu je, že parametr, který jste zadali nebyl čekáván neb nebyl ve správném frmátu. Pr pravu stiskněte neb pr zbrazení zadanéh výrazu. Kurzr bude umístěn na místě kde nastala chyba. Opravte ji a pkračujte ve výpčtu. - Pvlené rzsahy vstupních hdnt Funkce Pvlený rzsah vstupu Stejně jak sin x krmě Stejně jak sin x krmě Stejně jak sin x krmě (x je celé čísl) (n a r jsu celá čísla) (n a r jsu celá čísla) Stejný jak pr sin x Desítkvý na úhlvý frmát 7

8 Funkce Ale Ale Všechny perace jsu přesná na +-1 na desátém msítě. Při výpčtech kmbinujících něklik perací se ale může chyba sčítat. Chyba může být také větší u inflexníh bdu funkce. - Přadí perací 1. Transfmace suřadnic 2. Funkce typu A takvé, u kterých musí být nejdřív zadána hdnta a pak funkční klíč. Patří sem převd úhlvých jedntek, Pvlený rzsah vstupu (n je celé čísl) (n je celé čísl dlišné d 0) Celkvý pčet číslic a perátrů musí být menší než Mcniny a dmcniny vyšších řádu Lgaritmy, vyčíslení eulerva čísla a pí 6. Funkce typu B funkcev u kterých musí být zadán nejprve funkční symbl a pak hdnta. Patř sem 7. Implikvané násbení před funkcemi typu B (2 3) 8. Permutace a kmbinace 9. Násbení a dělení 10. Sčítání a dčítání Pkud mají dvě kmpnenty ve výrazu stejnu priritu, má přednst ta první zprava dleva. Ostatní výpčty se prvádí zleva dprava. Výpčty v závrkách jsu prvedeny jak první Pkud výpčet zahrnuje záprná čísla, měla by být uvedena v závrkách. Prtže mínusvé znaménk je funkce typu B, je třeba zvláštní pzrnsti, když jsu záprná čísla vkládaná d funkcí typu A, jak je například mcnina. Kupříkladu ( 3 4 ) = 81 ale 3 4 = 81 - Zásbník Zásbník je blast paměti pužívaná pr dčasné ukládání hdnt (číselný zásbník) a přadí perací (perátrvý zásbník) v průběhu výpčtu. Pkud bude jeh kapacita překrčena, djde k chybě STACK ERROR. Příklad ulžení dat v zásbníku: Výpčet bude prváděn v přadí ppsaném v sekci Přadí perací. V průběhu výpčtu budu ba zásbníky vyprázdněny. - Autmatické vypínání Pkud jste kalkulátr nepužili déle než 5 minut, autmaticky se vypne kvůli úspře energie. Pr pětvné zapnutí stiskněte tlačítk 12. Specifikace Napájení: Slární pnael zabudvaný na přední straně kalkulátru Baterie LR44 Rzměry 152x81x13 mm (kalkulátr samtný) 153,96x80,72x15,4 (v chranném puzdře) Váha 93 g (kalkulátr samtný) 120 g (v chranném puzdře) Prvzní teplta 0 C 40 C - Likvidace dpadu z dmácnstí v EU Tent symvl na balení výrbku značí, že tent výrbek nesmí být vyhzen d kmunálníh dpadu. Míst th je pvinnstí jeh majitele devzdat h zpět prdejci neb na jiné sběrné míst pr sběr elektrzařízení. Oddělený sběr a recyklace elektrzařízení pmůže zachvat přírdní zdrje, stejně jak lidské zdraví a živtní prstředí. Pr více infrmací recyklvání kntaktujte prdejce zařízení, případně příslušné městské rgány. - Sulad s právem EU Tent výrbek je v suladu se Směrnicí Evrpskéh parlamentu a Rady 2006/95/ES ze dne 12.prsince 2006 harmnizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pr pužívání v určitých mezích napětí stejně jak se Směrnicí Evrpskéh parlamentu a Rady 2004/108/ES ze dne 15. prsince 2004 sbližvání právních předpisů členských států týkajících se elektrmagnetické kmpatibility a zrušení směrnice 89/336/EHS. Sulad s těmit směrnicemi dkazuje sulad s harmnizvanými Evrpskými standardy, které jsu uvedeny na Deklaraci suladu s předpisy EU vydané splečnstí Hewlett-Packard pr tent výrbek neb jemu příbuzné výrbky. Tent sulad je na balení vyznačen symblem 8

SMART Notebook Math Tools 11

SMART Notebook Math Tools 11 SMART Ntebk Math Tls 11 Operační systémy Windws Uživatelská příručka Upzrnění chranných známkách SMART Bard, SMART Ntebk, smarttech, l SMART a všechna značení SMART jsu chranné známky neb reistrvané chranné

Více

5. Zobrazení stručné informace o právě běžícím programu. 6. Zobrazení podrobné informace o právě běžícím programu

5. Zobrazení stručné informace o právě běžícím programu. 6. Zobrazení podrobné informace o právě běžícím programu 1. Přepínání kanálů Psun na susední kanál Přímá vlba pmcí čísla kanálu Vlba výběrem z přehledu všech kanálu Kanál chráněný rdičvským zámkem 2. Vypnutí a zapnutí STB 3. NULTÝ kanál 4. Dialg "nejste právněn"

Více

Témata v MarushkaDesignu

Témata v MarushkaDesignu 0 Témata v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...5-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme práci

Více

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business.

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business. Zakázka na vytvření výukvé aplikace Start-up businees a Interaktivní webvé rzhraní Přílha č. 2 Technická specifikace Pžadavky: Specifikace pr SW aplikaci Start-up business. Obecné pžadavky Cílem je vytvřit

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy N Náávvrrh hn naa zzvveeřřeejjn něěn níí žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa ssm maazzáán níí zzvveeřřeejjn něěn néé žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa eed

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí vvěěssttn nííkku u S Sm maazzáán níí vvěěssttn nííkku u P Přřiid dáán níí p přřííll h h kkee zzvveeřřeejjn něěn néém mu u vvěěssttn nííkku u Vytvřen dne: 16.3.2012

Více

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah 1. ÚVOD DO HRY 3 1.1. Histrie hry 3 1.2. Pravidla hry 3 1.3. Pčítačvá verze hry 3 2. INSTALACE HRY 4 2.1. Instalace z disku CD-ROM 4 2.2. Instalace hry stažené z internetu

Více

2.1. Operační systém. 2.1.1. První kroky. 2.1.1.1. Zapnutí počítače a přihlášení do systému. 2.1.1.2. Restartování počítače

2.1. Operační systém. 2.1.1. První kroky. 2.1.1.1. Zapnutí počítače a přihlášení do systému. 2.1.1.2. Restartování počítače Pužívání pčítače a správa subrů (Windws 7) 2.1. Operační systém Operační systém Micrsft Windws 7 je mderní perační systém, který se vládá pmcí tlačítek, panelů, ken a dalších prvků. Název peračníh systému

Více

Indukční vařič IK 105.835 105.930 105.930S. Uchovejte tuto příručku na dostupném místi v blízkosti přístroje!

Indukční vařič IK 105.835 105.930 105.930S. Uchovejte tuto příručku na dostupném místi v blízkosti přístroje! Indukční vařič IK 105.835 105.930 105.930S Uchvejte tut příručku na dstupném místi v blízksti přístrje! Obsah 1. Obecné infrmace...3 1.1 Infrmace příručce...3 1.2 Klíč k symblům...3 1.3 Záruka...3 1.4

Více

Silverline A135.009 V1/0612

Silverline A135.009 V1/0612 Silverline A135.009 V1/0612 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana autrských práv 135 1.5 Prhlášení

Více

Kotlík na polévku Party

Kotlík na polévku Party Ktlík na plévku Party 100.054 V3/0107-1 - CZ 1. Obecné infrmace 102 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 102 1.2 Vysvětlivky symblů 102 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 102-103 1.4 Ochrana autrských práv

Více

INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL

INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL Verze 3.3, vydaná 1. 3. 2016 Vážení zástupci realitních kanceláří, Rádi bychm vám představili nvu verzi našeh blíbenéh realitníh sftwaru, která jak vždy, přináší spustu

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5.5

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5.5 Prgramvá příručka GPal Navigatr verze 5.5 GPal Navigatr verze 5.5 Obsah KAPITOLA 1: ÚVOD... 1 Uvítání...1 Obsah CD/DVD...1 Systémvé pžadavky...3 Knvence v tét příručce...3 Rady a varvná upzrnění...4 Důležité

Více

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5 Prgramvá příručka GPal Navigatr verze 5 GPal Navigatr verze 5 Obsah KAPITOLA 1: ÚVOD... 1 Uvítání... 1 Obsah CD/DVD... 1 Systémvé pžadavky... 3 Knvence v tét příručce... 3 Rady a varvná upzrnění... 4 Důležité

Více

RAILTRAC 1000 UNIKÁTNÍ, FLEXIBILNÍ A VÍCEÚČELOVÝ SYSTÉM PRO SVAŘOVÁNÍ A ŘEZÁNÍ

RAILTRAC 1000 UNIKÁTNÍ, FLEXIBILNÍ A VÍCEÚČELOVÝ SYSTÉM PRO SVAŘOVÁNÍ A ŘEZÁNÍ RAILTRAC 1000 UNIKÁTNÍ, FLEIBILNÍ A VÍCEÚČELOVÝ SYSTÉM PRO SVAŘOVÁNÍ A ŘEZÁNÍ 1 Flexibilní dpvěď na tvrdé pžadavky je systém kmpnent, který může být knfigurván, tak aby vytvřil ptimální řešení pr Vaše

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI. Proč je výhodné se zaregistrovat v systému ipartner

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI. Proč je výhodné se zaregistrovat v systému ipartner H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-4 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz 11. srpna 2009 Vážení uživatelé, dstáváte nvé verze

Více

Obsah. Obsah 1. Nastavení nabídky SETUP 7-8. Důležité bezpečnostní instrukce 2. Nastavení nabídky Úvod 9. Bezpečnostní opatření 3

Obsah. Obsah 1. Nastavení nabídky SETUP 7-8. Důležité bezpečnostní instrukce 2. Nastavení nabídky Úvod 9. Bezpečnostní opatření 3 Obsah Obsah 1 Důležité bezpečnstní instrukce 2 Bezpečnstní patření 3 Označení vladačů 4-6 Nastavení nabídky SETUP 7-8 Nastavení nabídky Úvd 9 Parametry a specifikace 10 Parametry baterie 10 1 Důležité

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

AVV&CRV na jednotkách řady 471

AVV&CRV na jednotkách řady 471 AVV&CRV na jedntkách řady 471 Inicializace: Přestavením režimvéh přepínače d plhy CB. Puze pkud jedntka stjí! Při přestavení režimvéh přepínače d plhy CB za jízdy bez předchzíh zadání údajů, zadá systém

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

brugermanual wearable digital audio player

brugermanual wearable digital audio player brugermanual käyttöppaita uživatelské příručky felhasználói útmutatók instrukcje bsługi pužívateľské príručka appleûíó Ó ÒÚ Ó ÔÓÎ ÁÓ ÚÂÎfl ÂÁ ÂÈÚ ÈÔ Ú ÛË kullanıcı elkitabı wearable digital audi player

Více

EDH 82 SS - EDH 82 CB - EDH 82

EDH 82 SS - EDH 82 CB - EDH 82 622424 EDH 82 SS - EDH 82 CB - EDH 82 2 1 11 3 5 4 6 19 20 7 1 10 11 16 2 9 17 13 6 12 30 7 8 8 3,,,,,,,,,, 23 18 6 23 29 5 1 2 3 6 5 27 28 25 26 21 24 22,,, 45,,,,,,,, Vzrky 0,3 0,5 0,5 0,3 0,5 34 38

Více

PROPER PIXI. PROPER PIXI apex lokátor

PROPER PIXI. PROPER PIXI apex lokátor PROPER PIXI apex lkátr 1 ÚVOD Gratulujeme k zakupení prper pixi apex lkátru. prper pixi je zařízení určené pr detekci menšíh apikálníh framenu zalžené na analýze elektrických vlastnstí různých tkání uvnitř

Více

I. Zobrazení dat a operace.

I. Zobrazení dat a operace. Zpracval: hypspave@fel.cvut.cz 11. Zbrazení dat a perace. Číselné sustavy. Sčítání, dčítání, psuvy, násbení a dělení ve dvjkvé sustavě a zapjení příslušných bvdů. Zbrazení čísel se znaménkem a perace s

Více

Dokumentace - Deliverable 3 elektronický prototyp

Dokumentace - Deliverable 3 elektronický prototyp SEN - Mbilní prstředí pr seniry ČVUT PRAHA Fakulta elektrtechnická Dkumentace - Deliverable 3 elektrnický prttyp Mbilní prstředí pr seniry A7B39PDA - Principy tvrby mbilních aplikací Tým: SEN Tmáš Slavíček,

Více

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL Testvání uživatelských rzhraní 2011 DeepBurner Free 1.9 Testvání uživatelskéh rzhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011 Daniel Mikeš Tmáš Pastýřík Ondřej Pánek Jiří Šebek Testvání uživatelských rzhraní

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

16. Kategorizace SW chyb, kritéria korektnosti a použitelnosti, spolehlivost SW

16. Kategorizace SW chyb, kritéria korektnosti a použitelnosti, spolehlivost SW 16. Kategrizace SW chyb, kritéria krektnsti a pužitelnsti, splehlivst SW 1. Sftwarvá chyba Prezentace th, že prgram dělá něc nepředpkládanéh Míra th, kdy prgram přestává být užitečný Je t nesuhlas mezi

Více

Mikrovlnná trouba 610.836

Mikrovlnná trouba 610.836 Mikrvlnná truba 610.836 CZ Uchvejte tut příručku na dstupném místě v blízksti přístrje! V1/0806 OBSAH 1. Obecné infrmace...2 2. Bezpečnst... 4 3. Ddání, balení a skladvání...5 4. Technické vlastnsti...6

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

neu, lassic, ariant, rofessional TEiKO spol. s r.o., 763 64 Spytihnìv è.p. 576, okres Zlín tel.: +420 577 110 311, fax: +420 577 110 315

neu, lassic, ariant, rofessional TEiKO spol. s r.o., 763 64 Spytihnìv è.p. 576, okres Zlín tel.: +420 577 110 311, fax: +420 577 110 315 p c V p neu, lassic, ariant, rfessinal TEiKO spl. s r.., 763 64 Spytihnìv è.p. 576, kres Zlín tel.: 420 577 110 311, fax: 420 577 110 315 http: www.teik.cz, email: teik@teik.cz zelená linka: 800 100 050

Více

Masážní křeslo JETT 618

Masážní křeslo JETT 618 Návd k pužití Důležité bezpečnstní instrukce Nebezpečí Varvání Pr mezení rizika úrazu elektrickým prudem: Zařízení vždy kamžitě p sknčení pužívání dpjte z elektrické zásuvky. Přístrj dpjte z elektrické

Více

Masážní křeslo DF1688F3-N

Masážní křeslo DF1688F3-N Masážní křesl DF1688F3-N Masážní křesl DF1688F3-N Návd k pužití Důležité bezpečnstní instrukce Nebezpečí Varvání Pr mezení rizika úrazu elektrickým prudem: Zařízení vždy kamžitě p sknčení pužívání dpjte

Více

Obsah cvic ení procvic ovane dovednosti

Obsah cvic ení procvic ovane dovednosti Výpčetní technika a algritmizace I Obsah cvic ení prcvic vane dvednsti Studijní cíle cvičení Ve cvičeních předmětu VA1: student si svjí základní práci s peračním systémem Windws, cž zahrnuje zejména: základní

Více

230V 50Hz 250V 5A zpožděná 230V 750W

230V 50Hz 250V 5A zpožděná 230V 750W POPIS Přijímač RSA Hz umžňuje vládat jeden jednfázvý mtr v rádivém systému řízení SIMU Hz Přijímač je mžné vládat spínačem a je kmpatibilní s vysílači Hz K přijímači je mžné připjit různé bezpečnstní prvky

Více

Lymfodrenážní terapeutický systém Q-1000

Lymfodrenážní terapeutický systém Q-1000 Lymfdrenážní terapeutický systém Q-1000 Lymfdrenážní terapeutický systém Q-1000 Návd k pužití Důležité bezpečnstní instrukce Dále uvedené instrukce jsu určené pr zajištění bezpečnsti uživatelů a přístrjů.

Více

SMART Notebook 10.8. Mac OS X software pro operační systémy. Uživatelská příručka

SMART Notebook 10.8. Mac OS X software pro operační systémy. Uživatelská příručka SMART Ntebk 10.8 Mac OS X sftware pr perační systémy Uživatelská příručka Oznámení chranných známkách SMART Ntebk, SMART Respnse, SMART Bard, SMART Dcument Camera, SMART Exchane, SMART Classrm Suite, DViT,

Více

Přeložit spolupráce s externím serverem Jazyk možnost nastavení jazykové kontroly a výběr jazyka

Přeložit spolupráce s externím serverem Jazyk možnost nastavení jazykové kontroly a výběr jazyka Kntrla pravpisu Pravpis a gramatika Zdrje infrmací Tezaurus Pčet slv Jazyk Přelžit splupráce s externím serverem Jazyk mžnst nastavení jazykvé kntrly a výběr jazyka Kmentář Mžnst, jak se vyjádřit k publikvanému

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Odpisy a opravné položky pohledávek

Odpisy a opravné položky pohledávek Odpisy a pravné plžky phledávek E S O 9 i n t e r n a t i n a l a. s. U M l ý n a 2 2 1 4 1 0 0, P r a h a www.es9.cz Strana 1 (celkem 9) Ppis... 3 Účetní perace (1.1.1.2), vzr Odpisy a pravné plžky...

Více

Mikrovlnná trouba s horkým a vzduchem grilem

Mikrovlnná trouba s horkým a vzduchem grilem Mikrvlnná truba s hrkým a vzduchem grilem 610.835 V3/0711 CZ Návd k bsluze by měl být vždy p ruce! 1. Obecné infrmace 62 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 62 1.2 Vysvětlivky symblů 62 1.3 Zdpvědnst

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

GeoDTM. Uživatelská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0

GeoDTM. Uživatelská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0 GeDTM Uživatelská příručka Verze Výstup byl vytvřen s finanční pdpru TA ČR v rámci prjektu TA02011056 2 Obsah 1 Úvd... 7 1.1 Systémvé pžadavky... 7 1.2 Hardwarvý klíč... 7 1.3 Struktura a způsb ulžení

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

Informace o této uživatelské příručce. Obsah

Informace o této uživatelské příručce. Obsah Infrmace tét uživatelské příručce V tét příručce naleznete všechny ptřebné infrmace pr pčáteční instalaci a vládání nvéh televizru. Přečtěte si také nápvědu, která se zbrazuje v dlní části brazvky. Pkud

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách.

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách. SITUACE NA MÍSTNÍM TRHU Na českém trhu panuje nedůvěra v realitní kanceláře a makléře. Spusta makléřů na trhu se chvá nepctivě. Většina realitních makléřů jsu špatní makléři. Dále dchází k bezdůvdnému

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

Příloha č. 9. Podmínky Výběru hotovosti a Bezhotovostního převodu. 1. Podmínky Výběru hotovosti prostřednictvím Bankomatu

Příloha č. 9. Podmínky Výběru hotovosti a Bezhotovostního převodu. 1. Podmínky Výběru hotovosti prostřednictvím Bankomatu Přílha č. 9 Pdmínky Výběru htvsti a Bezhtvstníh převdu 1. Pdmínky Výběru htvsti prstřednictvím Bankmatu 1.1. Obecné pdmínky pr Výběr htvsti Htvst lze vybrat u neúčelvé Dávky až d výše dispnibilníh zůstatku

Více

Vizualizace TIN (trojúhelníková nepravidelná síť) v Marushka Designu

Vizualizace TIN (trojúhelníková nepravidelná síť) v Marushka Designu ; Vizualizace TIN (trjúhelníkvá nepravidelná síť) v Marushka Designu 0 TIN v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGN...5-1

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

Vykreslení obrázku z databázového sloupce na referenční bod geometrie

Vykreslení obrázku z databázového sloupce na referenční bod geometrie 0 Vykreslení brázku z databázvéh slupce na referenční bd gemetrie OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...5-1 - 1 Cíl

Více

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Korunní 98, Praha 10, 101 00

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Korunní 98, Praha 10, 101 00 X. kngres Medicína katastrf Brn 5. únra 2015 MU s nebezpečnu chemicku látku - cvičení Metr Ing. Jarslav Slezák Zdravtnická záchranná služba hl. m. Prahy, Krunní 98, Praha 10, 101 00 ABSTRAKT Dne 22. 10.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

NÁVOD K VÝROBKU. Měřič průtoku, tepla, stavový přepočítávač plynů INMAT 66. typ 466

NÁVOD K VÝROBKU. Měřič průtoku, tepla, stavový přepočítávač plynů INMAT 66. typ 466 TP 274560/l Měřič průtku, tepla, stavvý přepčítávač plynů INMAT 66 NÁVOD K VÝROBKU typ 466 PRO JEDNOTLIVÁ PROVEDENÍ PŘILOŽEN PŘÍSLUŠNÝ DODATEK K NÁVODU Obrázek 1 - ROZMĚROVÝ NÁKRES POUŽITÍ - k měření průtku

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Eda. Evidence obchodních aktivit. Proces nákupu

Eda. Evidence obchodních aktivit. Proces nákupu Eda Prces nákupu Tent dkument bsahuje ppis prcesu nákupu včetně ukázky typických krků d bjednávky až p fakturaci. Obsah: Struktura dat... 2 Zalžení bjednávky... 3 Základní údaje... 3 Text bjednávky...

Více

MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT + UTV

MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT + UTV MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT + UTV KOTLE ÚT + UTV NÁVOD K OBSLUZE 2 Návd k bsluze SP-06 LOCJIC 1. Ppis předníh panelu 3 1 2 7 4 5 6 Phled na regulátr s značenými funkcemi Opis stanu pracy

Více

Elektronické digitální váhy. Obj. č. A300.067 Obj. č. A300.150. Návod k použití

Elektronické digitální váhy. Obj. č. A300.067 Obj. č. A300.150. Návod k použití Elektrnické digitální váhy Obj. č. A300.067 Obj. č. A300.150 Návd k pužití Bartscher GmbH Telefn: 05258/971-0 Strana 1 D-33154 Salzktten htttp://www.bartscher.de Obsah Strana Před uvedením d prvzu 2 Základní

Více

MyDroid. Jak nosit? Jak nabíjet?

MyDroid. Jak nosit? Jak nabíjet? MyDrid Jak nsit? - Ideální je umístění kusek nad zápěstím a zajištění pmcí pásku na místě aby se nemhl phybvat, senzr na spdní straně by se měl ideálně dtýkat kůže Jak nabíjet? - Ujistěte se je baterie

Více

V. NEŽÁDOUCÍ REAKCE U pacientů s citlivostí na latex se můžete setkat s alergickou reakcí na gutaperču, která obsahuje sušený přírodní kaučuk.

V. NEŽÁDOUCÍ REAKCE U pacientů s citlivostí na latex se můžete setkat s alergickou reakcí na gutaperču, která obsahuje sušený přírodní kaučuk. GuttaCre POPIS PRODUKTU GuttaCre bturátry se pužívají pr plnění křenvých kanálků. I. INDIKACE Tyt prdukty je mžn pužít puze v klinickém neb dentálním zařízení, kvalifikvaným stmatlgem. Aplikační ple: GuttaCre

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárdní nrmy Extrakt nenahrazuje samtnu technicku nrmu, je puze infrmativním materiálem nrmě. Elektrnický výběr pplatků (EFC) Zabezpečené mnitrvání pr autnmní systémy výběru mýtnéh Zkušení

Více

Maturitní prací student osvědčuje svou schopnost samostatně pracovat na projektech a aktivně využívat nabyté zkušenosti

Maturitní prací student osvědčuje svou schopnost samostatně pracovat na projektech a aktivně využívat nabyté zkušenosti GYMNÁZIUM DR.J. PEKAŘE Maturitní prací student svědčuje svu schpnst samstatně pracvat na prjektech a aktivně využívat nabyté zkušensti Pravidla pr psaní maturitní práce. Hdncení práce Frmální zpracvání

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

FRONTA. Podobně jako u zásobníku lze prvek z fronty vyjmout pouze za takové podmínky, že je na řadě. Avšak jeho hodnotu můžeme přečíst kdykoliv.

FRONTA. Podobně jako u zásobníku lze prvek z fronty vyjmout pouze za takové podmínky, že je na řadě. Avšak jeho hodnotu můžeme přečíst kdykoliv. FRONTA Frnta je datvá struktura pdbná zásbníku, avšak její vnitřní rganizace je dlišná. Prvky d frnty vkládáme na jedné straně (na knci) a ubíráme na straně druhé (na začátku). Ve frntě jsu tyt prvky ulženy

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Středšklská matematika Nadace Geneze Vývj (Stručná histrie matematiky) - na levé straně je svislý nápis VÝVOJ stisk hrníh V vyvlá zbrazení časvé sy - stisk ikny se stránku (vprav nahře na brazvce časvé

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Autorizace mapového serveru

Autorizace mapového serveru 0 Autrizace mapvéh serveru OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme mžnsti

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Stránka 1/6 BEZPEČNOSTNÍ LIST pdle nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 24.9. 2009 Revize: I. vydání Vydal: BOHEMIACOLOR s.r.. Pčet stran: 6 Část 1 Identifikace přípravku,

Více

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÝ NÁVOD Eursat CS DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 4/8/16 KANÁLŮ PDR X5K 1.0 Děkujeme za zakupení digitálníh viderekrdéru. Před pužitím digitálníh viderekrdéru nastudujte tent uživatelský návd Bezpečnstní

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

Plánování směn verze 2.1, revize 03

Plánování směn verze 2.1, revize 03 Plánvání směn verze 2.1, revize 03 Ing. Antnín Vecheta Email: t254@seznam.cz Pžadavky na pčítač: 1) Operační systém: MS Windws Vista neb nvější (nutné) 2) Prcesr: Intel i5 (dpručení) 3) Paměť: 4GB (dpručení)

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk Scieknmická studie mikrreginu Frýdlantsk B.5. Analýza knkurenčníh ptenciálu skiareálu Smrk Únr 2008 Studie vznikla v rámci prjektu Alternativy pr Frýdlantsk, který krdinuje Jizerskještědský hrský splek.

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

silná pevná konstrukce, bezúdržbový řetězový pohon, krátká základní délka pro ušetření místa velikost Ø mm 1.500 1.650 1.800 2.200

silná pevná konstrukce, bezúdržbový řetězový pohon, krátká základní délka pro ušetření místa velikost Ø mm 1.500 1.650 1.800 2.200 FS31x / FS33x - víjecí strj Cenvě výhdné, velmi jednduše vladatelné a širce pužitelné strje. Při první instalaci máte mžnst nastavit různé prgramy a parametry (hrní víjení, spdní víjení, rychlsti). Parametry

Více

HITACHI. Vysokotlaká mycí pistole AW 130. Hitachi Koki. Návod k použití

HITACHI. Vysokotlaká mycí pistole AW 130. Hitachi Koki. Návod k použití HITACHI Vysktlaká mycí pistle AW 130 Návd k pužití Před pužitím si pečlivě prstudujte tent návd a zajistěte si jeh dknalé pchpení. Hitachi Kki 2 3 4 (1) 14 až 15 mm (2) 20 m neb méně (3) držák kabelu (4)

Více

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. Uživatelská příručka aplikace Partner24 mdul Zaměstnavatelský prtál Česká spřitelna penzijní splečnst, a.s. Verze: 1.20 (30.3.2011) Autr: Jan Zámstný, Lukáš Hns Schválil: Šárka Rlčíkvá Vlastník: ČS penzijní

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2013

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2013 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2013 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty a přibyly další parametry s hledem na jejich mnžství jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná

Více

Přednášky Teorie řízení Tereza Sieberová, 2015 LS 2014/2015

Přednášky Teorie řízení Tereza Sieberová, 2015 LS 2014/2015 -černě přednášky -červeně cvičení různě přeházené, pdle th, jak jsme pakvali, datum dpvídá přednáškám PŘEDNÁŠKA 10.2. C je t řízení? Subjektivní, cílevědmá činnst lidí Objektivně nutná Pznává a využívá

Více

Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - subverze 1.28

Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - subverze 1.28 Spisvá služba/elisa - Ddatek k manuálu - subverze 1.28 01.06.2016 Ddatek k manuálu subverze 1.28 1. Obsah 2. Filtrvací ple... 3 3. Zbrazení značky slžky... 4 4. Načítání seznamů (datagridů)... 4 5. Název

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4130-80-2015 bvyklé ceně nemvitsti - pzemku parcel.č. 846 se stavbu garáže na pzem. parc.č. 846, bec Pardubice, k.ú. Svítkv, kres Pardubice, kraj Pardubický Objednavatel znaleckéh psudku:

Více

C V I Č E N Í 3 1. Představení firmy Glaverbel Czech a.s. Teplice a. Vyráběný sortiment

C V I Č E N Í 3 1. Představení firmy Glaverbel Czech a.s. Teplice a. Vyráběný sortiment Technlgie skla 00/0 C V I Č E N Í. Představení firmy Glaverbel Czech a.s. [-]. Viskzitní křivka skla [,6]. Výpčet pmcí Vgel-Fulcher-Tammannvy rvnice [,6]. Výpčet z chemickéh slžení [,6]. Představení firmy

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

MODELOVÁNÍ A SIMULACE (analogové počítače) pro obor Aplikovaná fyzika

MODELOVÁNÍ A SIMULACE (analogové počítače) pro obor Aplikovaná fyzika Mderní technlgie ve studiu aplikvané fyziky MODELOVÁNÍ A SIMULACE (analgvé pčítače) pr br Aplikvaná fyzika Luděk Bartněk 2 OBSAH INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Mderní technlgie ve studiu aplikvané fyziky.

Více

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva Přídavky na děti v mezinárdních případech (Evrpská unie, Evrpský hspdářský prstr a Švýcarsk) Pužití nadstátníh práva Tent prspekt Vám má pskytnut přehled zvláštnstech v mezinárdních případech. Všebecné

Více

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY:

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Výzva k účasti v elektrnickém výběrvém řízení pr kmditu Prdej vyřazených sluţebních sbních vzidel SMO (dále též jen Výzva ) 1. Datum knání: DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Sutěţní kl: 14. 6. 2011 d 10:00 hdin.

Více

Přístupový systém RFID pro 2000 uživatelů

Přístupový systém RFID pro 2000 uživatelů 1420489921 VÝROBNÍ ČÍSLO Přístupvý systém RFID pr 2000 uživatelů 1. POPIS Tent univerzální přístupvý systém je určený jak pr dmácí, tak pr průmyslvé prstředí. Umžní uživatelům pmcí RFID klíčenky tevřít

Více