Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS"

Transkript

1 Setkání starstů MAS ORLICKO Operační prgramy a strategie MAS České Libchavy, Ing. Ivana Vanická Ing. Alice Bržkvá Ing. Lukáš Bednář Ing. Tmáš Vacenvský

2 Obsah prezentace: - Integrvaný reginální perační prgram - Operační prgram Zaměstnanst - Prgram rzvje venkva - Operační prgram Pdnikání a invace

3 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SC 1.2. Zvýšení pdílu udržitelných frem dpravy IROP nárdní úrveň Pdprvaná aktivita: Bezpečnst Zvyšvání bezpečnsti dpravy, např. bezbariérvý přístup zastávek, zvukvá a jiná signalizace pr nevidmé, přizpůsbení kmunikací pr nemtrvu dpravu sbám s mezenu phyblivstí neb rientací. Kritéria přijatelnsti: Prjekt je v suladu s Dpravní plitiku ČR ; prjekt v bcích, které mají méně než 50 tis. byvatel, dkládá Kartu suladu prjektu s principy udržitelné mbility; prjekt přispívá k eliminaci negativních vlivů dpravy na živtní prstředí; prjekt přispívá ke zvýšení bezpečnsti; - prjekt je v suladu s Nárdní strategií rzvje cyklistické dpravy ČR pr léta Příjemci: kraje; bce; dbrvlné svazky bcí - a jejich zřizvané neb zakládané rganizace Příklad: Zvýšení bezpečnsti u autbusvé zastávky. Předpkládaná hdnta prjektu 800 tis. Kč. Ppis: Realizace zvýšených zastávkvých nástupních strůvků u bytvých dmů. Včetně bezbariérvéh přístupu.

4 Prvnání strategie MAS a nárdníh kla SCLLD Nárdní kl Opatření Fiche IROP / 1 IROP, patření Typvý prjekt neb způsb jeh určení Harmngram výzev Alkace Zvyšvání bezpečnsti dpravy Každrčně Předpklad 25 mil. Kč Zvyšvání bezpečnsti dpravy 1. výzva 12/2015 Dtace 95 % 90 % Dpručená výše dtace neb jinak definvaná velikst prjektu Cca 800 tis. Kč Zatím není přesně stanven 1. výzva 2,0 mld. Kč na celé patření Zatím není stanven

5 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SC 1.2. Zvýšení pdílu udržitelných frem dpravy IROP nárdní úrveň Pdprvaná aktivita: Cykldprava Výstavba a mdernizace cyklstezek v pdbě stavebně upravených a dpravním značením vymezených kmunikací, na kterých je vylučená autmbilvá dprava. Výstavba a mdernizace cykltras se zaměřením na pdpru integrvaných řešení, např. cyklistické pruhy na kmunikacích neb víceúčelvé pruhy. Sučástí prjektu může být budvání dprvdné infrastruktury, např. stjanů na kla, úschven kl, dpčívadel a dpravníh značení. Dplňkvě lze d prjektu zařadit zeleň, např. zelené pásy a linivé výsadby u cyklstezek a cykltras. Pdpřeny mhu být cyklstezky a cykltrasy služící k dpravě d zaměstnání, škl a za službami. Kritéria přijatelnsti: dtt Příjemci: dtt Příklad: Prpjení cyklstezek ve městě ke zvýšení bezpečnsti cyklistů dpravujících se d zaměstnání. Předpkládaná hdnta prjektu 5 mil. Kč.

6 Prvnání strategie MAS a nárdníh kla SCLLD Nárdní kl Opatření Fiche IROP / 2 IROP, patření Typvý prjekt neb způsb jeh určení Harmngram výzev Alkace Zvyšvání bezpečnsti dpravy 2017, 2018, výzva 12/2015 Předpklad 15 mil. Kč Dtace 95 % 90 % Dpručená výše dtace neb jinak definvaná velikst prjektu Cca 800 tis. Kč na jednu zapjenu bec d prjektu Zatím není přesně stanven Zvyšvání bezpečnsti dpravy 1. výzva 2,0 mld. Kč na celé patření Zatím není stanven

7 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SC 1.2. Zvýšení pdílu udržitelných frem dpravy IROP nárdní úrveň Pdprvaná aktivita: Nízkemisní vzidla a suvisející plnící stanice Nákup nízkemisních a bezemisních vzidel, využívajících alternativní zdrje paliv jak je elektřina, CNG a další, splňujících nrmu EURO 6 pr přepravu sb, nákup trakčních vzidel městské dpravy (tramvaje, trlejbusy) pr zajištění základní dpravní bslužnsti v rámci závazku veřejné služby. Vzidla zhledňují specifické ptřeby účastníků dpravy se ztíženu mžnstí phybu a rientace. Výstavba plnicích a dbíjecích stanic pr nízkemisní a bezemisní vzidla pr přepravu sb za účelem zmírnění negativních dpadů v dpravě. Pdprují se prjekty subjektů, které zajišťují dpravní bslužnst v závazku veřejné služby. Kritéria přijatelnsti: Prjekt je v suladu s Dpravní plitiku ČR ; prjekt v bcích, které mají méně než 50 tis. byvatel, dkládá Kartu suladu prjektu s principy udržitelné mbility; prjekt přispívá k eliminaci negativních vlivů dpravy na živtní prstředí; vzidla, nakupvaná pr veřejnu dpravu, jsu upravená pr přepravu sb se sníženu schpnstí phybu a rientace; vzidla, nakupvaná pr veřejnu dpravu, splňují Eur 6;

8 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SC 1.2. Zvýšení pdílu udržitelných frem dpravy IROP nárdní úrveň Příjemci: - prvzvatelé dráhy neb drážní dpravy pdle zákna č. 266/1994 Sb., drahách - dpravci ve veřejné linkvé dpravě pdle zákna č. 111/1994 Sb., silniční dpravě - Ministerstv dpravy ČR - subjekty zajišťující dpravní bslužnst, uvedené v 8 dst. 1 zákna č. 194/2010 Sb., veřejných službách v přepravě cestujících a změně dalších záknů, tedy stát, kraje a bce, pkud pskytují veřejné služby v přepravě cestujících samy, a dpravci, kteří jsu prvzvateli veřejné linkvé dpravy pdle zákna č. 111/1994 Sb., silniční dpravě, na základě smluvy veřejných službách v přepravě cestujících

9 Prvnání strategie MAS a nárdníh kla SCLLD Nárdní kl Opatření Fiche IROP / 3 IROP, patření Typvý prjekt neb způsb jeh určení Harmngram výzev Alkace Zvyšvání bezpečnsti dpravy 2018, výzva 12/2015 Půvdní předpklad 5 mil. Kč Dtace 95 % 90 % Dpručená výše dtace neb jinak definvaná velikst prjektu Cca 800 tis. Kč na jednu zapjenu bec d prjektu Zvyšvání bezpečnsti dpravy 1. výzva 2,0 mld. Kč na celé patření Zatím není stanven

10 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SC 2.4. Zvýšení kvality a dstupnsti infrastruktury pr vzdělávání a celživtní učení ALOKACE: 472,5 mil. EUR PODPOROVANÉ AKTIVITY: A1. Pdpra infrastruktury pr předšklní vzdělávání pdpra zařízení péče děti d 3 let, dětských skupin a mateřských škl A2. Pdpra infrastruktury pr základní vzdělávání v základních šklách A3. Pdpra infrastruktury škl a šklských zařízení pr střední a vyšší dbrné vzdělávání A4. Pdpra infrastruktury celživtníh vzdělávání VÝZVY DO NÁRODNÍHO KOLA: listpad / 2015

11 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SC 2.4. Zvýšení kvality a dstupnsti infrastruktury pr vzdělávání a celživtní učení IROP nárdní úrveň A1 Pdpra infrastruktury pr předšklní vzdělávání pdpra zařízení péče děti d 3 let, dětských skupin a mateřských škl stavby, stavební úpravy, přízení vybavení za účelem zajištění dstatečné kapacity kvalitních a cenvě dstupných zařízení péče děti, ve vazbě na území. pdpra sciální inkluze prstřednictvím stavebních úprav budv, učeben, venkvních prstr, přízení vybavení kmpenzačních pmůcek a vybavení Kritéria přijatelnsti: prjekt je v suladu s akčním plánem rzvje vzdělávání prjekt vždy vede ke zvýšení kapacity Odůvdnění ptřebnsti: čekávaný demgrafický vývj, pdíl dmítnutých přihlášek, Příjemci: zařízení péče děti d 3 let, škly a šklská zařízení v blasti předšklníh vzdělávání, další subjekty pdílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje, bce a rganizace jimi zřizvané neb zakládané, NNO, církve, církevní rganizace, rganizační slžky státu,.. Dtace: : bce a jimi zřizvané rganizace 90%, NNO 95% Příklad: úprava zahrady v přírdním stylu u MŠ mžnst jak dplňkvá aktivita, která bude spjena s rzšířením kapacit MŠ či její výstavbu pdpra vybavení pr inkluzi puze jak dplňkvá aktivity k rzšíření kapacity MŠ

12 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SC 2.4. Zvýšení kvality a dstupnsti infrastruktury pr vzdělávání a celživtní učení IROP nárdní úrveň A2 Pdpra infrastruktury pr základní vzdělávání v základních šklách stavební úpravy, přízení vybavení pr zajištění rzvje žáků v blasti kmunikace v cizích jazycích, technických a řemeslných brů, přírdních věd, ve schpnsti práce s digitálními technlgiemi pdpra sciální inkluze prstřednictvím stavebních úprav budv, učeben, venkvních prstr, přízení vybavení kmpenzačních pmůcek a vybavení zajištění vnitřní knektivity škl a šklských zařízení a připjení k internetu rzšiřvání kapacit ZŠ mim klíčvé kmpetence je mžné puze na území správníh bvdu ORP se SVL Kritéria přijatelnsti: prjekt je v suladu s akčním plánem rzvje vzdělávání (MAP, KAP) Příjemci: škly a šklská zařízení v blasti základníh vzdělávání, další subjekty pdílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje, rganizace zřizvané neb zakládané kraji, bce, rganizace zřizvané neb zakládané bcemi, NNO, církve, církevní rganizace, rganizační slžky státu,.. Dtace: bce a jimi zřizvané rganizace 90% Příklad: nebude pdprvána výstavba sprtvišť nebude pdprvána reknstrukce sciálníh zázemí

13 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SC 2.4. Zvýšení kvality a dstupnsti infrastruktury pr vzdělávání a celživtní učení IROP nárdní úrveň A3. Pdpra infrastruktury škl a šklských zařízení pr střední a vyšší dbrné vzdělávání stavební úpravy, přízení vybavení pr zajištění rzvje žáků v blasti kmunikace v cizích jazycích, technických a řemeslných brů, přírdních věd, ve schpnsti práce s digitálními technlgiemi pdpra sciální inkluze prstřednictvím stavebních úprav budv, učeben, venkvních prstr, přízení vybavení kmpenzačních pmůcek a vybavení zajištění vnitřní knektivity škl a šklských zařízení a připjení k internetu Kritéria přijatelnsti: prjekt je v suladu s akčním plánem rzvje vzdělávání Příjemci: škly a šklská zařízení v blasti středníh vzdělávání a vyšší dbrné škly, další subjekty pdílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje, rganizace zřizvané neb zakládané kraji, bce, rganizace zřizvané neb zakládané bcemi, NNO, církve, církevní rganizace, rganizační slžky státu,.. Dtace: 90% (bce a kraje a jimi zřizvané rganizace ) - 100% (OSS)

14 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SC 2.4. Zvýšení kvality a dstupnsti infrastruktury pr vzdělávání a celživtní učení IROP nárdní úrveň A4. Pdpra infrastruktury pr zájmvé a nefrmální vzdělávání mládeže Stavební úpravy, přízení vybavení pr zajištění rzvje v blasti kmunikace v cizích jazycích, v blasti technických a řemeslných brů, přírdních věd, ve schpnsti práce s digitálními technlgiemi Kritéria přijatelnsti: prjekt je v suladu s akčním plánem rzvje vzdělávání Příjemci: zařízení péče děti d 3 let, škly a šklská zařízení v blasti předšklníh, základníh a středníh vzdělávání a vyšší dbrné škly, další subjekty pdílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje, rganizace zřizvané neb zakládané kraji, bce, rganizace zřizvané neb zakládané bcemi, NNO, církve, církevní rganizace, rganizační slžky státu,.. Dtace: %

15 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SC 2.4. Zvýšení kvality a dstupnsti infrastruktury pr vzdělávání a celživtní učení IROP nárdní úrveň A5. Pdpra infrastruktury celživtníh vzdělávání Stavební úpravy, přízení vybavení pr vybudvání a zkvalitnění kapacity pr účely dalšíh vzdělávání ve vazbě na ptřeby sladění nabídky a pptávky na reginálním trhu práce v blasti kmunikace v cizích jazycích, v blasti technických a řemeslných brů a přírdních věd, ve schpnsti práce s digitálními technlgiemi. Kritéria přijatelnsti: prjekt je v suladu s akčním plánem rzvje vzdělávání Příjemci: další subjekty pdílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje, rganizace zřizvané neb zakládané kraji, bce, rganizace zřizvané neb zakládané bcemi, NNO, církve, církevní rganizace, rganizační slžky státu,.. Dtace: 90% - 100%

16 Aktivity implementvané d SCLLD MAS Opatření IROP 4 Odbrné vzdělávání IROP 5 Vzdělávání žáků se SVP Typvý prjekt neb způsb jeh určení Harmngram výzev Vybavení a stavebně technické úpravy pr plytechnické vzdělávání, přírdvědné vzdělávání, kmunikaci v cizích jazycích a IT Vybavení reedukačních učeben 2016, 2018, , , 2019 Přízení kmpenzačních pmůcek Alkace Kč Kč Dpručená výše dtace neb jinak definvaná velikst prjektu Příjemci ZŠ: tis. Kč SŠ: Kč Škly a šklská zařízení, rganizace zřizvané a zakládané kraji a bcemi ZŠ a gymnázia s nižším stupněm: Kč Šklská zařízení (PPP ÚO) Prjednává se Škly a šklská zařízení, rganizace zřizvané a zakládané kraji a bcemi

17 Aktivity implementvané d SCLLD MAS Opatření IROP 6 Nefrmální a zájmvé vzdělávání IROP 7 Dstupná péče děti IROP 8 Invace ve vzdělávání Typvý prjekt neb způsb jeh určení Stavebně technické úpravy a přízení vybavení pr plytechnické a přírdvědné vzdělávání, výuku cizích jazyků Stavebně technické úpravy a vybavení menšíh rzsahu pr zajištění péče děti d 2 d 7 let frmu dětské skupiny Stavebně technické úpravy a přízení vybavení pr plytechnické a přírdvědné vzdělávání, výuku cizích jazyků. Harmngram výzev Každrčně Prjednává se Prjednává se Alkace Dpručená výše dtace neb jinak definvaná velikst prjektu Příjemci Kč Kč Kč Neziskvé rganizace v rámci zájmvéh vzdělávání, církve a církevní rganizace SVČ MŠ (SRPDŠ?)??? Kč Kč Prjednává se Zařízení péče děti d 3 let, NNO, další subjekty pdílející se na realizaci vzděl. aktivit, Š a ŠZ Kč Škly a šklská zařízení, rganizace zřizvané a zakládané kraji a bcemi, zařízení péče děti d 3 let, NNO, další subjekty pdílející se na realizaci vzdělávacích aktivit

18 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SC 2.1. Zvýšení kvality a dstupnsti služeb veducích k sciální inkluzi ALOKACE: 337,8 mil. EUR PODPOROVANÉ AKTIVITY: A1. Deinstitucinalizace sciálních služeb za účelem sciálníh začleňvání a zvýšení uplatnitelnsti na trhu práce A2. Infrastruktura pr dstupnst a rzvj sciální služby A3. Pdpra rzvje infrastruktury kmunitních center za účelem sciálníh začleňvání a zvýšení uplatnitelnsti na trhu práce A4. Sciální bydlení D. Dplňkvá aktivita VÝZVY DO NÁRODNÍHO KOLA: xxx

19 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SC 2.1. Zvýšení kvality a dstupnsti služeb veducích k sciální inkluzi IROP nárdní úrveň A2 Infrastruktura pr dstupnst a rzvj sciální služby Nákup bjektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy pr kvalitní pskytvání sciálních služeb Zázemí pr terénní služby a vybavení zařízením Prstrvé ddělení ambulantních služeb d pbytvých frem, reknstrukce a vybavení stávajících prstr, vybudvání hygienickéh zázemí,. Pbytvé sciální služby např. přestavba azylvých dmů Kritéria přijatelnsti: je v suladu s plánem sciálníh začleňvání neb kmunitním plánem neb s krajským střednědbým plánem rzvje sciálních služeb Sulad se záknem sciálních službách Příjemci: NNO, kraje, bce, dbrvlné svazky bcí a rganizace jimi zřizvané, církve a církevní rganizace Dtace: % Příklad: nebude pdprván vybudvání zázemí pr neregistrvané služby

20 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SC 2.1. Zvýšení kvality a dstupnsti služeb veducích k sciální inkluzi IROP nárdní úrveň A3 Pdpra rzvje infrastruktury kmunitních center za účelem sciálníh začleňvání a zvýšení uplatnitelnsti na trhu práce Jedná se veřejná víceúčelvá zařízení, ve kterých se setkávají členvé kmunity za účelem realizace sciálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sciální situaci těcht jedntlivců a kmunity jak celku. V zařízení je pskytván minimálně základní sciální pradenství, sciální služba v ambulantní a terénní frmě Kritéria přijatelnsti: je v suladu s plánem sciálníh začleňvání neb kmunitním plánem neb s krajským střednědbým plánem rzvje sciálních služeb Příjemci: NNO, kraje, bce, dbrvlné svazky bcí a rganizace jimi zřizvané, církve a církevní rganizace Dtace: % Příklad: cílem není budvat kulturní centra, neb zařízení pr masvu zábavu

21 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SC 2.2. Vznik nvých a rzvj existujících pdnikatelských aktivit v blasti sciálníh pdnikání A Výstavba, reknstrukce a vybavení sciálních pdniků Vznik nvéh sciálníh pdniku Rzšíření kapacity pdniku Kritéria přijatelnsti: Prjekt je v suladu s principy sciálníh pdnikání (sciální prspěch, eknmický prspěch, envirnmentální a místních prspěch) V případě rzšíření kapacity pdniku splnění jedné z 5 dalších pdmínek (5 dplňujících kritérií) Příjemci: OSVČ, malé a střední pdniky, bce, kraje, DSO a jimi zřizvané rganizace, NNO, církve a církevní rganizace Dtace: 85 90%

22 Aktivity implementvané d SCLLD MAS Opatření Typvý prjekt neb způsb jeh určení SCLLD IROP / 9 Infrastruktura sciálních služeb Stavebně technické úpravy a přízení vybavení pr terénní a ambulantní služby SCLLD IROP/10 Infrastruktura pr sciální pdnikání Stavebně technické úpravy a přízení vybavení pr sciální pdnikání Harmngram výzev Alkace a dpručená výše dtace Prjednání Prjednání Prjednání Prjednání Příjemce: Obce a NNO (pskytvatelé služeb) Preferenční zvýhdnění žadatelů se sídlem v území OSVČ, malé a střední pdniky, bce, kraje, DSO a jimi zřizvané rganizace, NNO, církve a církevní rganizace

23 OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST Pdprvané aktivity MPSV stanvil metdicku infrmací indikativní výčet pdprvaných aktivit, kterým zužuje pdprvané aktivity a blasti uvedené příslušnými priritními sami / patřeními OP Z prezentace pdpr není relevantní pr mžné srvnání s pdprami MAS Pdpry MAS 4 skupiny: 1. Sciální služby a sciální začleňvání 2. Sciální pdnikání 3. Zaměstnanst 4. Prrdinná patření

24 Aktivity implementvané d SCLLD MAS Opatření Typvý prjekt neb způsb jeh určení Harmngram výzev Alkace (předkládaná k jednání) Dpručená výše dtace Příjemce: SCLLD OP Z _ 1 Rzvj služeb sciálníh začleňvání a prevence sciálníh vylučení Další prgramy a činnsti v rámci sciálníh začleňvání nad rámec/mi režim zákna č. 108/2006 Sb. (finanční gramtnst, pdpra nefrmálních pečvatelů hspicvá a paliativní péče,atd.) Prjednání Kč Prjednání Pskytvatelé sciálních služeb registrvaní dle zákna č. 108/2006 Sb., sciálních službách, NNO Preferenční zvýhdnění žadatelů se sídlem / pbčku v území (primární pdpra etablvaných subjektů)

25 Aktivity implementvané d SCLLD MAS Opatření Typvý prjekt neb způsb jeh určení Harmngram výzev SCLLD OP Z _ 2 Pdpra sciálně vylučených lkalit Další prgramy a činnsti v rámci sciálníh začleňvání nad rámec/mi režim zákna č. 108/2006 Sb. (finanční gramtnst, pdpra nefrmálních pečvatelů hspicvá a paliativní péče,atd.) Kmunitní sciální práce Prjednání Alkace (předkládaná k jednání) Kč Dpručená výše dtace Prjednání Příjemce: Pskytvatelé sciálních služeb registrvaní dle zákna č. 108/2006 Sb., sciálních službách, NNO Preferenční zvýhdnění žadatelů se sídlem / pbčku v území (primární pdpra etablvaných subjektů)

26 Aktivity implementvané d SCLLD MAS Opatření Typvý prjekt neb způsb jeh určení Harmngram výzev Alkace (předkládaná k jednání) Dpručená výše dtace SCLLD OP Z _ 3 Pdpra sciálníh pdnikání Aktivity spjené s prvzváním sciálníh pdniku (vytvření a zachvání pracvních míst, marketing a prvz sciálníh pdniku) Prjednání Kč Kč / prjekt Příjemce: Celá šíře pdprvaných žadatelů

27 Aktivity implementvané d SCLLD MAS Opatření Typvý prjekt neb způsb jeh určení Harmngram výzev Alkace (předkládaná k jednání) Dpručená výše dtace SCLLD OP Z _ 3 Pdpra sciálníh pdnikání Aktivity spjené s prvzváním sciálníh pdniku (vytvření a zachvání pracvních míst, marketing a prvz sciálníh pdniku) Prjednání Kč Kč / prjekt Příjemce: Celá šíře pdprvaných žadatelů

28 Aktivity implementvané d SCLLD MAS Opatření Typvý prjekt neb způsb jeh určení Harmngram výzev Alkace (předkládaná k jednání) Dpručená výše dtace Příjemce: OP Z _ 4 Prrdinná patření SCLLD Zvýšení kapacity šklní družiny, neb rzšíření dby prvzu šklní družiny Realizace příměstských tábrů Prvz dětské skupiny (v případě navýšení) Prjednání Kč Prjednání ! Limit OP Z realizace frmu klíčvéh prjektu (zapjení d prjektu již dpředu) Pskytvatelé sciálních služeb registrvaní dle zákna č. 108/2006 Sb., sciálních službách, NNO, MAS, škly a šklská zařízení

29 Další aktivity týkající se škl Technická pmc pr škly při čerpání dtací z šabln (OP VVV) semináře metdické vedení škl při zpracvání žádstí d MS 2014, při realizaci VŘ a zpracvání ŽOP Zpracvání agendy Místních akčních plánů V území MAS ORLICKO z.s. = 3 MAPy MAS jak nsitel pr: MAP ORP Žamberk Králíky MAP ORP Ústí nad Orlicí Česká Třebvá MAS jak účastník: MAP ORP Lanškrun Nezbytná agenda pr čerpání dtací z IROP (včetně strategie MAS ORLICKO, z.s.) Příprava žádsti a detailní seznámení s prjektem / říjen Zajištění suhlasů ředitelů škl /říjen - listpad

30 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Opatření MO1 Investice d hmtnéh majetku Operace Investice d zemědělských pdniků Pdprvané aktivity stavby a technlgie v živčišné výrbě stavby a technlgie pr rstlinnu a šklkařsku výrbu speciální mbilní strje pr zemědělsku výrbu peletárny, jejichž veškerá prdukce bude sptřebvána přím v zemědělském pdniku nákup zemědělské nemvitsti (max. 10% CZV) Kritéria přijatelnsti: kladné zhdncení prjektu s vyhdncením aspektů účelnsti, ptřebnsti, efektivnsti, hspdárnsti a prveditelnsti dbré finanční zdraví u prjektů nad 1 mil. Kč výdaje na speciální mbilní strje pr živčišnu výrbu mhu tvřit maximálně 49% Příjemci: zemědělský pdnikatel neb skupina zemědělců Dtace: 40% (+10% LFA, +10% mladý začínající zemědělec)

31 Prvnání strategie MAS a nárdníh kla Opatření Typvý prjekt neb způsb jeh určení Harmngram výzev Alkace Dpručená výše dtace neb jinak definvaná velikst prjektu SCLLD Fiche PRV / 1 - ŽV Fiche PRV / 3 - RV stavby a technlgie v živčišné a rstlinné výrbě PRV / 1 PRV / PRV / 1 10 mil. Kč PRV / 3 5 mil. Kč 40% - 60% 1 mil. Kč (d 2018) 500 tis. Kč (p 2018) Nárdní kl PRV, perace stavby a technlgie v živčišné a rstlinné výrbě , pté 1x rčně 1. výzva 3,28 mld. Kč Příjemci zemědělci zemědělci 40% - 60% CZV 100 tis. 150 mil. Kč

32 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Opatření MO1 Investice d hmtnéh majetku Operace Zpracvání a uvádění na trh zem. prduktů Pdprvané aktivity přízení strjů, nástrjů a zařízení pr zpracvání zemědělských prduktů výstavba, mdernizace a reknstrukce budv investice suvisející se skladváním investice veducí ke zvyšvání a mnitrvání kvality prduktů investice suvisející s uváděním vlastních prduktů na trh (včetně marketingu) investice d zařízení na čištění dpadních vd ve zpracvatelském prvzu Kritéria přijatelnsti: kladné zhdncení prjektu s vyhdncením aspektů účelnsti, ptřebnsti, efektivnsti, hspdárnsti a prveditelnsti dbré finanční zdraví u prjektů nad 1 mil. Kč Příjemci: zemědělský pdnikatel, výrbce ptravin neb krmiv Dtace: 40%

33 Prvnání strategie MAS a nárdníh kla Opatření Typvý prjekt neb způsb jeh určení Harmngram výzev SCLLD Fiche PRV / 2 - ptravinářství investice v blasti ptravinářství a výrby krmiv - stavby a technlgie Nárdní kl PRV, perace investice v blasti ptravinářství a výrby krmiv - stavby a technlgie , pté 1x rčně Alkace 10 mil. Kč 1. výzva mil. Kč Dpručená výše dtace neb jinak definvaná velikst prjektu Příjemci 40% 1 mil. Kč (d 2018) 500 tis. Kč (p 2018) zemědělci, ptravináři, krmiváři 40% CZV 100 tis. 150 mil. Kč zemědělci, ptravináři, krmiváři

34 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Opatření M06 Rzvj zem. pdniků a pdnikatelské činnsti Operace Investice d nezemědělských činnstí Pdprvané aktivity stavební bnva či nvá výstavba prvzvny přízení strjů, technlgií a dalšíh vybavení dplňující výdaje jak sučást prjektu (úprava pvrchů, náklady na výstavbu dstavných stání) nákup nemvitstí (d 10% CZV) Kritéria přijatelnsti: budu upřesněna výzvu kladné zhdncení prjektu s vyhdncením aspektů účelnsti, ptřebnsti, efektivnsti, hspdárnsti a prveditelnsti dbré finanční zdraví u prjektů nad 1 mil. Kč Příjemci: zemědělský pdnikatel Dtace: 25-45% dle veliksti pdniku

35 Prvnání strategie MAS a nárdníh kla Opatření Typvý prjekt neb způsb jeh určení Harmngram výzev SCLLD Fiche PRV / 4 diverzifikace diverzifikace v blasti malbchdu Alkace 5 mil. Kč? Dpručená výše dtace neb jinak definvaná velikst prjektu 25-45% 1 mil. Kč (d 2018) 500 tis. Kč (p 2018) Nárdní kl PRV, perace investice d nezemědělských činnstí jar 2016 Příjemci zemědělci zemědělci 25-45% CZV 200 tis. 10 mil. Kč

36 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA M08 Investice d rzvje les. blastí a zlepš. živtaschpnsti lesů Operace Technické vybavení dřevzpracujících prvzven Pdprvané aktivity mdernizace dřevzpracujícíh prvzu - stavba a technlgické vybavení (zejména strjní vybavení pilnic a strje a technlgie služící k sušení, paření a impregnvání masivníh dřeva) nákup pzemků (d 10% CZV) Kritéria přijatelnsti: budu dále upřesněna ve výzvě kladné zhdncení prjektu s vyhdncením aspektů účelnsti, ptřebnsti, efektivnsti, hspdárnsti a prveditelnsti dbré finanční zdraví u prjektů nad 1 mil. Kč Příjemci: fyzické neb právnické sby pdnikající v lesnictví neb suvisejícím dvětví (mikr neb malý pdnik) Dtace: 50%

37 Prvnání strategie MAS a nárdníh kla Opatření Typvý prjekt neb způsb jeh určení Harmngram výzev 2018 SCLLD Fiche PRV / 5 zpracvání dřeva mdernizace dřevzpracujícíh prvzu - stavba a technlgické vybavení Alkace 1 mil. Kč? Dpručená výše dtace neb jinak definvaná velikst prjektu Příjemci 50% 500 tis. Kč (p 2018) pdnikatelé v lesnictví a zpracvání dřeva Nárdní kl PRV, perace mdernizace dřevzpracujícíh prvzu - stavba a technlgické vybavení jar 2016 pté 1x rčně 50% CZV? pdnikatelé v lesnictví a zpracvání dřeva

38 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA M08 Investice d rzvje les. blastí a zlepš. živtaschpnsti lesů Operace Technika a technlgie pr lesní hspdářství Pdprvané aktivity strje a technlgie pr bnvu, výchvu a těžbu lesních prstů strje ke zpracvání ptěžebních zbytků strje pr přípravu půdy před zalesněním strje, technlgie a zařízení pr lesní šklkařsku činnst Kritéria přijatelnsti: kladné zhdncení prjektu s vyhdncením aspektů účelnsti, ptřebnsti, efektivnsti, hspdárnsti a prveditelnsti dbré finanční zdraví u prjektů nad 1 mil. Kč žadatel je vlastníkem/nájemcem, pachtýřem neb vypůjčitelem lesních pzemků a hspdaří pdle LHP neb LHO, a t na minimální výměře 3 ha Příjemci: fyzická neb právnická sba, sdružení s právní subjektivitu, bce neb jejich svazky, lesní pdniky vyských škl hspdařící v lesích Dtace: 50%

39 Prvnání strategie MAS a nárdníh kla Opatření Typvý prjekt neb způsb jeh určení Harmngram výzev SCLLD Fiche PRV / 6 lesnické hspdaření stje a technlgie v lesním hspdářství Nárdní kl PRV, perace stje a technlgie v lesním hspdářství , pté 1x rčně Alkace 5 mil. Kč 1. výzva mil. Kč Dpručená výše dtace neb jinak definvaná velikst prjektu Příjemci 50% 1 mil. Kč (d 2018) 250 tis. Kč (p 2018) subjekty hspdařící v lesích 50% CZV 100 tis. 9 mil. Kč subjekty hspdařící v lesích

40 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA M08 Investice d rzvje les. blastí a zlepš. živtaschpnsti lesů Operace Neprduktivní investice v lesích Pdprvané aktivity patření k psílení rekreační funkce lesa - značení, výstavba a reknstrukce stezek pr turisty, výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků patření k usměrňvání návštěvnsti území - zřizvání dpčinkvých stanvišť, přístřešků, infrmačních tabulí, závry patření k údržbě lesníh prstředí - zařízení k dkládání dpadků, patření k zajištění bezpečnsti návštěvníků lesa - mstky, lávky, zábradlí, stupně nákup pzemků a prjektvá dkumentace Kritéria přijatelnsti: prjekty musí být realizvaný na lesních pzemcích (PUPFL) žadatel na pzemku hspdaří dle schválenéh LHP neb LHO Příjemci: sukrmí a veřejní vlastníci, nájemci, pachtýři a vypůjčitelé lesa a jiné sukrmprávní a veřejnprávní subjekty a jejich sdružení a splky Dtace: 100%

41 Prvnání strategie MAS a nárdníh kla Opatření Typvý prjekt neb způsb jeh určení Harmngram výzev 2018 SCLLD Fiche PRV / 8 cestvní ruch v lesích infrastruktura CR na lesních pzemcích Alkace 2 mil. Kč? Dpručená výše dtace neb jinak definvaná velikst prjektu Příjemci 100% 500 tis. Kč (p 2018) dbrvlné svazky bcí případně bce Nárdní kl PRV, perace infrastruktura CR na lesních pzemcích jar 2016, pté 1x rčně 100% CZV? subjekty hspdařící v lesích

42 OP PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Prgram TECHNOLOGIE pr mikrpdniky Pdprvané aktivity dluhdbý hmtný majetek (strje, zařízení, technlgie, HW) dluhdbý nehmtný majetek (patentvé licence a ptřebný SW) drbný hmtný a nehmtný majetek (zejména HW a SW) Kritéria přijatelnsti: žadatelem je drbný pdnik s činnstí ve vymezených CZ_NACE pdnikatelská histrie žadatele není delší než 3 rky v dbě pdání žádsti Příjemci: mikrpdniky (max. 9 zaměstnanců) Dtace: 45% MAS pskytuje knzultační a pradenský servis pr prgram TECHNOLOGIE!

43 Prvnání strategie MAS a nárdníh kla Opatření Typvý prjekt neb způsb jeh určení Harmngram výzev SCLLD Fiche PRV / 7 nezemědělské pdniky investice d strjů a technlgií Nárdní kl OPPIK TECHNOLOGIE investice d strjů a technlgií Alkace 3 mil. Kč 250 mil. Kč Dpručená výše dtace neb jinak definvaná velikst prjektu 45% 750 tis. mil. Kč (d 2018) 250 tis. Kč (p 2018) 45% CZV tis. Kč Příjemci mikrdpdniky začínající mikrdpdniky

44 DISKUSE Děkujeme za pzrnst Team MAS ORLICKO

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií III.1.1 Diverzifikace činnstí nezemědělské pvahy Charakteristika patření patření je zaměřen na realizaci jedntlivých aktivit ve venkvských blastech v rámci diverzifikace činnstí zemědělských subjektů (malých

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020 Integrvaný akč ní pla n rzvje ú zemí MAS Prste jv venkv 2014-2020 Verze 12.2014 Tvrba strategie byl pdpřena v rce 2014 z příspěvku Olmuckéh kraje 1. Ppis implementačníh prcesu na úrvni MAS, typy prjektů,

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE VÝZVA Č. 11 MAS NADĚJE O.P.S. (15/000/00000/342/000153) Výzva MAS Naděje o.p.s. PRV Žádosti o podporu v rámci operace 19.2.

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE VÝZVA Č. 11 MAS NADĚJE O.P.S. (15/000/00000/342/000153) Výzva MAS Naděje o.p.s. PRV Žádosti o podporu v rámci operace 19.2. SEMINÁŘ PRO ŽADATELE VÝZVA Č. 11 MAS NADĚJE O.P.S. (15/000/00000/342/000153) Výzva MAS Naděje.p.s. PRV Žádsti pdpru v rámci perace 19.2.1 Mst, 22. 06. 2018 PROGRAM SEMINÁŘE 08:50 09:00 Prezence účastníků

Více

Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji. Jan Hladík Regionální rozvojová agentura jižní Moravy Brno

Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji. Jan Hladík Regionální rozvojová agentura jižní Moravy Brno Regenerace brwnfieldů v Jihmravském kraji Jan Hladík Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Brn 27. 2. 2019 1 hlavní aktivity RRAJM rzvj měst a bcí JMK frmulace a zacílení záměru živtní prstředí, cestvní

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: BŘEZINY Územní plán čistpis Evidenční čísl: 27-006-166 Přizvatel: Městský úřad Plička

Více

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. M A J E T Í N ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: palacka@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 tel.: +420 545

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO Suchá Lz č.p.72 687 53 Suchá Lz IČO: 27015777 Zápis z jednání valné hrmady MAS Výchdní Slváck dne 15.11.2012, Strání Přítmni: Hsté: dle prezenční listiny 24 členů Ing. Pavel Rada,

Více

Valná hromada partnerů MAS Sokolovsko. Datum a místo: 21.10.2015, Horní Slavkov

Valná hromada partnerů MAS Sokolovsko. Datum a místo: 21.10.2015, Horní Slavkov Valná hromada partnerů MAS Sokolovsko Datum a místo: 21.10.2015, Horní Slavkov Obsah Stručné představení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Sokolovsko na období 2014-2020 (tzv. SCLLD) a

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA I. ÚZEMNÍ PLÁN ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Akce územní plán Šebrv- návrh Evidenční čísl zhtvitele 212 001 538 Objednatel: bec Šebrv- Přizvatel : Úřad

Více

Dotační a grantové příležitosti

Dotační a grantové příležitosti Dtační a grantvé příležitsti verze 4/2016 Pzn.: 1. Dkument je aktualizván v měsíčním intervalu k 10. dni danéh měsíce. 2. Nvě vlžené či aktualizvané dtační příležitsti prti minulé verzi jsu zvýrazněny

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Doprava a přeprava základní pojmy

Doprava a přeprava základní pojmy Dprava a přeprava základní pjmy Dprava je způsb phybvání se bjektů z místa na míst. Jde přemisťvání. Objektem můžu být předměty, sby, zvířata ale třeba i infrmace neb energie. Dpravní technlgie sestávají

Více

Územní plán Bukovany

Územní plán Bukovany Územní plán Bukvany Návrh územníh plánu Pr splečné jednání Obec Bukvany 40, 262 72 Březnice Statutární zástupce: Jiří Macun, starsta bce Pvěřený zastupitel: Ing. David Kaiser Kntakt: bukvanypb@seznam.cz,

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykv náměstí 1, 741 01 Nvý Jičín VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE Č.J.: SP. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.:

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

30. výzva Ministerstva životního prostředí

30. výzva Ministerstva životního prostředí Čísl výzvy v MS 2014+: 05_16_030 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_30. výzva, PO 4, SC 4.4, klvá 30. výzva Ministerstva živtníh prstředí k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Operačníh prgramu Živtní prstředí

Více

Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji

Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji Regenerace brwnfieldů v Jihmravském kraji Jan Hladík Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Brn 28. 2. 2018 www.rrajm.cz 1 hlavní aktivity RRAJM rzvj měst a bcí JMK frmulace a zacílení záměru živtní prstředí,

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR Resilience a adaptace na klimaticku změnu v reginálních strategiích Strategie přizpůsbení se změně klimatu v pdmínkách ČR Havlíčkův Brd, 16. 3. 2016 Jakub Hrecký dbr becné chrany přírdy a krajiny Jana

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1122-105-2014

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji

Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji Regenerace brwnfieldů v Jihmravském kraji Jan Hladík Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Brn, Jihmravský kraj 28. 2. 2017 www.rrajm.cz 1 hlavní aktivity RRAJM rzvj měst a bcí zahraniční splupráce pdpra

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Autpjištění Allianz pjišťvna nabízí zaměstnancům Vyské škly báňské Technické univerzity Ostrava cenvě

Více

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí.

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Reserch a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Podpora infrastruktury pro cyklodopravu z IROP seminář Budou peníze na cyklostezky? Financování rozvoje aktivní mobility

Podpora infrastruktury pro cyklodopravu z IROP seminář Budou peníze na cyklostezky? Financování rozvoje aktivní mobility Pdpra infrastruktury pr cykldpravu z IROP seminář Budu peníze na cyklstezky? Financvání rzvje aktivní mbility 25. 9. 2019 Jihlava Mgr. Martin Janda SPECIFICKÝ CÍL 1.2: ZVÝŠENÍ PODÍLU UDRŽITELNÝCH FOREM

Více

POLITIKA CESTOVNÍHO RUCHU V ČR V LETECH 2007-2013 A JEJÍ OČEKÁVANÉ MOŽNOSTI V LETECH 2014-2020

POLITIKA CESTOVNÍHO RUCHU V ČR V LETECH 2007-2013 A JEJÍ OČEKÁVANÉ MOŽNOSTI V LETECH 2014-2020 DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-101 POLITIKA CESTOVNÍHO RUCHU V ČR V LETECH 2007-2013 A JEJÍ OČEKÁVANÉ MOŽNOSTI V LETECH 2014-2020 TOURISM POLICY IN THE CZECH REPUBLIC IN 2007-2013 AND THE PROSPECTIVE

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE

NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE Evidenční čísl : 210 008 420 Přizvatel

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

SDRUŽENÍ NERATOV,o.s. Sociální podnikání

SDRUŽENÍ NERATOV,o.s. Sociální podnikání SDRUŽENÍ NERATOV,.s. Sciální pdnikání HK 22.10.2015 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. Sdružení Neratv,.s. byl zalžen v rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa s pmcí handicapvaných

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 Milevsk 2013 1. Úvd 1.1. CHARAKTERISTIKA MĚSTA A REGIONU Měst Milevsk a jeh regin se nachází v Jihčeském

Více

STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016)

STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016) STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016) návrh pr schválení dle 42 zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební

Více

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody Mzdy a záknné dvdy MZDA pracvně-právní vztah = vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracvně-právní vztah se řídí zákníkem práce, kde je uveden, že zaměstnanci za vyknanu práci náleží MZDA je t částka,

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

Seminář pro potenciální žadatele v rámci CLLD MAS Sokolovsko

Seminář pro potenciální žadatele v rámci CLLD MAS Sokolovsko Seminář pro potenciální žadatele v rámci CLLD MAS Sokolovsko Integrovaný regionální operační program (IROP) Datum a místo: 7. dubna 2016, Královské Poříčí 13. dubna 2016, Kraslice Přednášející: Ing. Markéta

Více

se sídlem Purkyňova 125, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek

se sídlem Purkyňova 125, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Purkyňva 125, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Ve věci : Znalecký

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4130-80-2015 bvyklé ceně nemvitsti - pzemku parcel.č. 846 se stavbu garáže na pzem. parc.č. 846, bec Pardubice, k.ú. Svítkv, kres Pardubice, kraj Pardubický Objednavatel znaleckéh psudku:

Více

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 OBSAH 1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 4 ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21 4.3.1 SMLUVNÍ POLITIKA

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV DOKUMENTACE PRO VEŘEJNÉ ŘÍZENÍ Ing. arch. Břetislav Malinvský ARCHINVEST 11/2014 Identifikační údaje přizvatele a zpracvatele Obec, vydávající ÚPD: Měst Bakv nad Jizeru

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1

ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1 ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1 2 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI: I. VÝROKOVÁ ČÁST: A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ... 5 2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT... 5 2.1.

Více

Plánované výzvy k podání žádostí o dotace v rámci SCLLD. V rámci PRV

Plánované výzvy k podání žádostí o dotace v rámci SCLLD. V rámci PRV Plánované výzvy k podání žádostí o dotace v rámci SCLLD V rámci PRV Finanční rámec pro Programový rámec SCLLD PRV OPATŘENÍ / PODOPATŘE NÍ SCLLD (aktivity)000 PROGRAMOVÝ RÁMEC PRV Alokace dotace SCLLD P.1.1.1.

Více

Z Á P I S Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15. listopadu 2006

Z Á P I S Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15. listopadu 2006 Z Á P I S Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15. listpadu 2006 Míst knání: Městský úřad Slaný Čas knání: 15. listpadu 2006 Přítmni: Omluveni: RNDr. Iv Rubík, Ing. Petr Klačkvský, p. Jarslav Hlžek, p.

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV dbr stavebníh úřadu a územníh plánvání, třída Masarykva 239, 550 01 Brumv SPIS. ZN.: Č.J.: Oprávněná úřední sba TEL: E-MAIL: DATUM: MUBR 8720/2016 ST,ÚP/SD PDMUBR 16388/2016

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8850-350/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8850-350/2014 Oceňvací a znalecká kancelář s.r.. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilva 1938/26, Přerv tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@psudek.cm zapsaná v bchdním rejstříku,

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

STATIKUM s.r.o. znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR

STATIKUM s.r.o. znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1579-134-2015

Více

AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV

AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV 2014 SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ JIHOČESKÉHO KRAJE II. Rzbr udržitelnéh rzvje pr správní území ORP Český Krumlv ZPRACOVATEL: MĚSTO ČESKÝ

Více

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39 O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP V ROCE 2014 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Šklicí příručka Pžární chrany Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST 1 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: ZLÍN ÚZEMNÍ PLÁN Stupeň: PŘÍLOHA 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Evidenční čísl: 26 003

Více

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav VU3B- M7&/J&/& ý úřad Jihmravskéh kraje živtníh prstředí rtínv nám. 3, 61 82 Brn P!M h ( M 5O"UXOOXFOtnv\/ Váš dpis č.j.: Ze dne: tu Sp. zn.: Vyřizuje: Telefn: Datum: MUBR 883/215 25.11.215 JMK 759/216

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC

POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC ZNALECKÝ POSUDEK č. 19/107/2014 O CENĚ NEMOVITÝCH VĚCÍ POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC (POVINNÍ VLASTIMIL ĎURIŠ A JAROSLAVA ĎURIŠOVÁ EX 660/09119) OBJEDNATEL OCENĚNÍ: ÚČEL OCENĚNÍ: EXEKUTORSKÝ

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

Projekt Geostat 1B a Sčítání lidu, domů a bytů 2011 Konference k projektu ERRAM CZ-AT

Projekt Geostat 1B a Sčítání lidu, domů a bytů 2011 Konference k projektu ERRAM CZ-AT Prjekt Gestat 1B a Sčítání lidu, dmů a bytů 2011 Knference k prjektu ERRAM CZ-AT Jan Hnner Český statistický úřad, Praha České Budějvice 24. května 2013 SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2011 Sčítání je vyčerpávající

Více

Erasmus + Příručka k programu. V případě rozdílného výkladu jednotlivých jazykových verzí je třeba se řídit verzí v angličtině.

Erasmus + Příručka k programu. V případě rozdílného výkladu jednotlivých jazykových verzí je třeba se řídit verzí v angličtině. Erasmus + Příručka k prgramu V případě rzdílnéh výkladu jedntlivých jazykvých verzí je třeba se řídit verzí v angličtině. Verze 1 (2015): 1/10/2014 1 2 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU

Více

1.3. Požárně bezpečnostní řešení

1.3. Požárně bezpečnostní řešení 1.3. Pžárně bezpečnstní řešení Název akce : Míst : 3.ddělení MŠ přístavba budvy stávající MŠ, bří. Musálků 249, Řepiště kat.ú. Řepiště, par.č.292/2 Žadatel : Charakter akce : Obec Řepiště ul.mírvá 178

Více

Dotační a grantové příležitosti

Dotační a grantové příležitosti Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 7/2015 Dtační a grantvé příležitsti verze 7/2015 Pzn.: 1. Dkument je aktualizván v měsíčním intervalu k 10. dni danéh měsíce. 2. Nvě vlžené dtační

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova 2014 2020 23. 4. 2015, Velešín Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí PRV 2014-2020 Rozpočet přesun 300 mil. EUR do koheze rozpočet

Více

Průzkum mezi členskými subjekty klastrů v České republice

Průzkum mezi členskými subjekty klastrů v České republice Přílha A vzr dtazníku Průzkum mezi členskými subjekty klastrů v České republice *Pvinné ple Otázka č. 1. Klastr sdružuje: * 1-9 členů 10-49 členů 50-100 členů 101 a více členů Otázka č. 2. Délka členství

Více

Balíček oběhového hospodářství v Evropě

Balíček oběhového hospodářství v Evropě Balíček běhvéh hspdářství v Evrpě Pdkladvý materiál k debatě (9. 2. 2016, Evrpský dům) I. Úvd V sučasné dbě již k zajištění udržitelnéh růstu v Evrpské unii nestačí mdel, na který jsme byli v minulsti

Více

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Obsah: Šklící příručka Pžární chrany 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky

Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky Představení Centra pr reginální rzvj České republiky Setkání zpracvatelů MAP Olmuckéh kraje 28. 11. 2016 Ing. Dana Hutervá Rle Centra v IROP Centrum je státní příspěvkvá rganizace zřízená Záknem č. 248/2000

Více

S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O N C E P T C T E X T O V Á Č Á S T

S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O N C E P T C T E X T O V Á Č Á S T S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O N C E P T C T E X T O V Á Č Á S T důvdnění územníh plánu (kncept) Název díla: Stupeň: územní plán Kncept varianta Evidenční čísl zhtvitele 211

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN důvdnění Změny č. 1 ÚP Hdnín II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN UPRAVENÝ NÁVRH ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz

Více

Program rozvoje venkova ČR ohlédnutí za obdobím 2007-2013 a výhled na období 2014-2020

Program rozvoje venkova ČR ohlédnutí za obdobím 2007-2013 a výhled na období 2014-2020 Program rozvoje venkova ČR ohlédnutí za obdobím 2007-2013 a výhled na období 2014-2020 Ministerstvo zemědělství Národní konference VENKOV 16. 10. 2014 PRV 2007-2013 základní shrnutí Celková alokace 3 670

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2 PROVOZNÍ ŘÁD Závazný prvzní řád pr prdejní akce, jarmarky a farmářské a všebecné trhy, knané na Sfijském nám. Praha 12. Prvzvatel: Tmáš Trnka, Šlikva 549/4, Praha 6 Břevnv, IČO: 150 85 678 Preambule Upravuje

Více

Úřad Regionální rady Střední Morava - zprostředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července Olomouc

Úřad Regionální rady Střední Morava - zprostředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července Olomouc Úřad Reginální rady Střední Mrava - zprstředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července 2014 23. 10. 2014 Olmuc Osnva 1) Výchdiska pr zapjení ÚRR d implementace IROP 2) Strategie realizace, implementační

Více

Politologie. Stát a národ. Stát: Národ: Národnostní složení státu: Teorie vzniku státu: Novodobé tvoření státu: = věda o politice

Politologie. Stát a národ. Stát: Národ: Národnostní složení státu: Teorie vzniku státu: Novodobé tvoření státu: = věda o politice Plitlgie = věda plitice plis měst lgs věda iks rdina přelm 19./20. stletí - pjem 1949 - samstatná vědní disciplína vyučvaná na univerzitě prvpčátky už v Antice Stát a nárd Stát: - území - st. aparát -

Více

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov VÝZVA k pdání nabídky na prvz Kavárny na Nákladvém nádraží Žižkv Vyhlašvatel/zadavatel: Nárdní filmvý archiv, státní příspěvkvá rganizace se sídlem Malešická 12, Praha 3, 130 00, Č: 00057266 zřízená rzhdnutím

Více

ALOKACE* MAS HRUŠOVANSKO

ALOKACE* MAS HRUŠOVANSKO ALOKACE* MAS HRUŠOVANSKO IROP SC 4.1 IROP SC 4.2 PRV 19.2.1 PRV 19.2.3 16,278 mil Kč 7, 682952 mil Kč 11,076 mil Kč 0,528 mil Kč IROP SC 4.1 částka je vymezena na projekty žadatelů IROP SC 4.2 (celkem

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA Regulační plán A. TEXTOVÁ ČÁST RP ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Akce: POLIČKA LOKALITA MÁNESOVA regulační plán Evidenční čísl: 27 006 139 Přizvatel:

Více

Předem děkujeme za vyplnění a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse.

Předem děkujeme za vyplnění a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse. DOTAZNÍK PRO PODNIKATELE Vážení pdnikatelé, dvlujeme si Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb pdnikatelských subjektů půsbících v Nvém Hrádku. V dtazníku najdete tázky

Více

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání Úvdní slv V rámci prjektu Splečně v dalším vzdělávání jsme připravili bržuru, která má za cíl prpagvat blast dalšíh vzdělávání dspělých v Jihmravském kraji. Tat nabídka vznikla na základě slvení vzdělávacích

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více