Straumann CARES Visual 9

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Straumann CARES Visual 9"

Transkript

1 Straumann CARES Visual 9 Aktualizace softwaru Co je nového? Verze softwaru 9.0 Datum vydání 15. října 2014 Nejdůležitější novinky Nová grafika uživatelského rozhraní Nové typy třmenů Nové typy abutmentů Antirotační prvky na abutmentu Straumann CARES Visual 9.0 Strana 1 / 40

2 1. Nová grafika uživatelského rozhraní Nové ikony a nástroje Nová menu Nové funkce zobrazení Evidence zakázek Uživatelská nastavení Nové funkce a výrobky v Straumann CARES Visual Nové typy třmenů pro fixní pryskyřičné protézy... 8 a. Základní třmeny pro fixní pryskyřičnou protézu... 9 b. Pokročilé třmeny pro fixní pryskyřičnou protézu c. Pracovní postup d. Funkce a vysvětlení hlášení Individuální formovač gingivy Nový typ implantátu (Pure Ceramic Implant Monotype*) Vylepšení softwaru Automatický návrh náhrady Nové typy individuálních abutmentů a návrh modelace Antirotační prvky na individuálním abutmentu Modelace spojů Zobrazení minimální tloušťky materiálu pro náhrady na pahýlech Řezy Přizpůsobení do okluze Flexibilita změny materiálu a indikace Online Nápověda Synergy propojení s codiagnostix Spojení Pracovní postup v CARES Visual Nová plocha Opravené chyby Tipy a triky Straumann CARES Visual 9.0 Strana 2 / 40

3 1. Nová grafika uživatelského rozhraní Výraznou změnou v rámci této aktualizace je nová, svěží a přehlednější uživatelská grafika. Zavedením tohoto nového stylu získáváte vylepšený přístup k jednotlivým funkcím. Následuje krátký popis nového grafického uživatelského rozhraní Straumann CARES Nové ikony a nástroje Vodorovný panel nástrojů je rozdělen na skupiny (Nová zakázka, CAD aplikace, Nastavení..) stejně jako v předchozí verzi CARES Visual 8. Popis funkce ikony se zobrazí po najetí myší nad ikonu. Nové funkce: Přídavné programové moduly (např. Skelety apod.) Uživatelská nastavení Odstraněna ikona Výpočet Při založení nové zakázky můžete nově v levém svislém panelu vybírat z různých typů zakázek. Ostatní funkce panelu Nová zakázka zůstaly stejné jako v předchozí verzi programu. Tlačítko Posunout o krok vpřed je nyní uprostřed dole (viz obr.) Straumann CARES Visual 9.0 Strana 3 / 40

4 1.2 Nová menu Všechna menu lze otevřít stiknutím ikony pravého tlačítka myši., nebo použitím Seznam zakázek lze třídit nebo filtrovat pomocí těchto nástrojů: Název zakázky lze zobrazit různými způsoby pomocí tlačítka: Funkce Výpočet je nyní integrována do CAD Modelace. Průběh výpočtu náhrady je zobrazen pod číslem zakázky. Straumann CARES Visual 9.0 Strana 4 / 40

5 1.3 Nové funkce zobrazení Nově lze zapnout nebo vypnout Efekty zobrazení. Pokud tuto funkci vypnete, zobrazení objektů bude stejné jako v předchozí verzi programu. Pokud Vám aktuální zobrazení nevyhovuje, můžete ho během editace krčkového uzávěru změnit pomocí posuvníku Stínování. Straumann CARES Visual 9.0 Strana 5 / 40

6 1.4 Evidence zakázek Celková funkce menu se nezměnila. Popis funkce ikony se zobrazí po najetí myší nad ikonu. Číslo zakázky, jméno lékaře nebo pacienta lze snadno vepsat do okna hledání a snadno najít hledanou zakázku. Detaily každé zakázky jsou zobrazeny na spodním řádku obrazovky. Zde naleznete nebo můžete přidat také komentáře nebo si zobrazit náhled snímků obrazovky pořízených během skenování nebo modelace. Po stisknutí ikony změny náhledu se Vám zobrazí náhled modelu nebo konstrukce (dle toho, zda zvolíte celou zakázku nebo jen jeden objekt). Straumann CARES Visual 9.0 Strana 6 / 40

7 1.5 Uživatelská nastavení Uživatelská nastavení jsou nyní součástí hlavního horního vodorovného panelu nástrojů a lze je spustit pomocí ikony. Informace o Vaší laboratoři jsou nyní dostupná na hlavním panelu v Uživatelských nastaveních. Straumann CARES Visual 9.0 Strana 7 / 40

8 2. Nové funkce a výrobky v Straumann CARES Visual 2.1 Nové typy třmenů pro fixní pryskyřičné protézy Přibyly čtyři nové typy třmenů a byly rozděleny do dvou skupin. Tyto profily třmenů Vám nyní umožňují modelovat retenční třmeny pro částečnou nebo celkovou pryskyřičnou fasetaci. Lze je libovolně modelovat (při dodržení minimálních rozměrů) Jejich geometrie může být designována nezávisle na průběhu čelisti a lze tak vytvořit co nejlepší anatomickou retenci pro protézu (frontálně i distálně). Straumann CARES Visual 9.0 Strana 8 / 40

9 a. Základní třmeny pro fixní pryskyřičnou protézu Všechny nové typy třmenů lze modelovat pomocí posouvání úchopů v náhledu řezu nebo v 3D náhledu pomocí kuliček na fialové linii. Zde jsou popisy funkcí těchto úchopů dle typu třmenu: Profil kříž: Máte k dispozici dva úchopy pro změnu geometrie třmenu. Vodorovný výstupek je neměnný v pozici a objemu, a je vždy umístěn vertikálně uprostřed. Straumann CARES Visual 9.0 Strana 9 / 40

10 Profil Lambda: Máte k dispozici čtyři úchopy pro změnu velikosti, pozice a tvaru třmenu Profil Lichoběžník: Máte k dispozici čtyři úchopy pro změnu velikosti, pozice, tvaru a orientace geometrie třmenu. Straumann CARES Visual 9.0 Strana 10 / 40

11 b. Pokročilé třmeny pro fixní pryskyřičnou protézu Brenemarkův můstek: Máte k dispozici šest úchopů pro modelaci geometrie konstrukce. Dva úchopy slouží k editaci retenčních prvků, jeden úchop pro vestibulární dosed pryskyřičné náhrady, jeden úchop pro tvar bazální části a další dva pro orální výztuhu. Možnosti vytvoření různých tvarů konstrukce dle situace. Straumann CARES Visual 9.0 Strana 11 / 40

12 c. Pracovní postup Pro základní i pokročilé typy třmenů je doporučeno naskenovat waxup protézy. Pracovní postup a funkce v rámci Vytvoření zakázky, Skenování i CAD modelace jsou shodné s prací na třmenech pro snímatelné náhrady. Po otevření zakázky v CAD modelaci můžete zahájit modelaci třmenu pomocí okna Designéru třmenů. Zde si vyberte zvolený typ třmenu. Straumann CARES Visual 9.0 Strana 12 / 40

13 Pomocí prvního Design módu v horní liště okna umístěte třmen do anatomicky vhodné polohy. Použijte transparentní náhled waxupu pro správnou orientaci a pozici třmenu. V módu modelace segmentu můžete editovat jednotlivé části třmenu včetně jeho profilu. Použijte úchopy ve 2D náhledu nebo upravujte fialovou linii v 3D náhledu. Rozsah modelace třmenu je určen posuvníkem Oblast deformace. Náhled řezu třmenu lze posunovat po celé délce konstrukce. Straumann CARES Visual 9.0 Strana 13 / 40

14 V módu editace pilířů můžete měnit výšku a další parametry pilíře. V případě potřeby lze horní část pilíře seříznout pomocí funkce Seříznutí. U pokročilých třmenů lze pomocí nástroje Výřez vytvořit trny jako retenční prvky pro zuby. Pokročilý třmen lze také přizpůsobit anatomickému tvaru gingivy (popř. s odstupem od gingivy). Tím se vytvoří těsný kontakt sedla s gingivou. Záporné hodnoty odstupu od gingivy vytvoří tlak na měkké tkáně. Straumann CARES Visual 9.0 Strana 14 / 40

15 d. Funkce a vysvětlení hlášení 2D Modelace Použijte 2D Modelaci pro změnu geometrie třmenu. Náhled zobrazuje také řez gingivy a waxupu (pokud je naskenován) aktuální pozice úchopu řezu. V náhledu je zobrazen rozměr minimálního průřezu a tvar v aktuálním náhledu řezu. Část profilu, která není vybarvena (tzn. výřez nebo otvor pro šroubek) nebude součástí finální konstrukce. Náhled řezu lze posunem úchopu zobrazit postupně pro celý průběh třmenu. Straumann CARES Visual 9.0 Strana 15 / 40

16 Zobrazení rozměrů Pro zobrazení rozměrů jednotlivých segmentů třmenu a vzdáleností mezi třmenem a gingivou / waxupem (pokud je naskenován) v 2D náhledu řezu zaškrtněte políčko Zobrazit rozměry. Straumann CARES Visual 9.0 Strana 16 / 40

17 Podsekřiviny Pro maximální flexibilitu designu lze vytvářet podsekřivé plochy na konstrukci třmenu. Barevné zobrazení podsekřivin lze aktivovat pomocí zaškrtávacího políčka Zobrazit podsekřiviny. Pomocí náhledu podsekřivin můžete vhodně upravit modelaci třmenu. Straumann CARES Visual 9.0 Strana 17 / 40

18 Rozsah deformace Pomocí posuvníku Rozsah deformace nastavíte oblast, kterou bude ovlivňovat pohyb úchopu. Funkce má vliv na modelaci v 2D řezu i v 3D náhledu. Posunutím posuvníku doleva zmenšujete oblast modelace. Posouváním posuvníku doprava zvětšujete oblast modelace. Pokud je posuvník zcela vpravo, ovlivňujete tvar celého třmenu. Reset, Zpět/Znovu Tlačítka (šipky) Zpět/Znovu lze použít v každém módu modelace. Tlačítko Reset obnovuje kroky modelace pouze v aktuálním módu. Straumann CARES Visual 9.0 Strana 18 / 40

19 Výřez Nástroj Výřez naleznete v módu attachmentů. Výřezy lze umístit na Pokročilý třmen klinutím na horní část třmenu. Tvar výřezu můžete libovolně měnit. Straumann CARES Visual 9.0 Strana 19 / 40

20 Chráněná část třmenu Barevná část třmenu je chráněna a nelze ji adaptovat na gingivu. Pokud je tato část třmenu pod gingivou, objeví se chybové hlášení o kolizi s gingivou. Chráněná část třmenu má zelenou barvu, pokud má třmen dostatečný průřez a rozměry. V případě nedostatečných rozměrů nebo průřezu třmenu se zobrazí chráněná část třmenu červenou barvou. Straumann CARES Visual 9.0 Strana 20 / 40

21 Chráněný průřez třmenu V případě nedostatečného rozměru průřezu se objeví chybové hlášení a oblast se v 3D náhledu označí červenou barvou. Chráněná oblast třmenu se změní na červenou barvu (u Pokročilého třmenu). Upravte modelaci třmenu pro splnění minimálních rozměrů a dalších parametrů. Straumann CARES Visual 9.0 Strana 21 / 40

22 Nedostatečný kontakt s pilířem Chybové hlášení se objeví v případě nedostatečného kontaktu mezi pilířem a segmentem třmenu. Upravte tvar třmenu tak, abyste dosáhli požadovaného kontaktu pilíře a třmenu. Bod zlomu POZOR: Výška pilířů může být nižší než výška třmenu, což může vést k modelaci nepovoleného designu. Kanálek pro šroubek jako minimální rozměr výřezu může způsobit nedostatečný průřez konstrukce třmenu a vytvořit tak potenciální bod zlomu. V takovém případě se objeví chybové hlášení. Poté upravte tvar třmenu dle požadovaných parametrů. Straumann CARES Visual 9.0 Strana 22 / 40

23 Kontakt s gingivou Třmeny, které neumožňují adaptaci na gingivu mohou kolidovat s gingivou. Takový kontakt by neumožnil nasazení konstrukce na model nebo do úst pacienta. Zobrazí se chybové hlášení, že část třmenu koliduje s gingivou. Oblast se označí červenou barvou. Straumann CARES Visual 9.0 Strana 23 / 40

24 2.2 Individuální formovač gingivy Nově naleznete ve Skupině náhrad Abutmenty detailní typ náhrady Individuální formovač gingivy. Formovač gingivy lze vytvořit na všech typech titanové báze Variobase v materiálu Polycon ae. Tip: Po dokončení individuální modelace emergence profilu můžete změnit typ náhrady a materiál a vytvořit libovolný CARES X-Stream abutment bez ztráty modelace tvaru abutmentu v sulku. Použijete již hotovou modelaci z individuálního formovače gingivy. To vede k výrazné úspoře času při modelaci. Straumann CARES Visual 9.0 Strana 24 / 40

25 2.3 Nový typ implantátu (Pure Ceramic Implant Monotype*) V knihovně implantátů objevíte nově celokeramický implantát Pure Ceramic Implant: Ø4.1mm RD, AH 4mm Ø4.1mm RD, AH 5.5mm Ø3.3mm ND, AH 4mm Ø3.3mm ND, AH 5.5mm Tabulka zobrazuje povolené kombinace indikací a materiálů: Individuální abutment Redukovaná korunka na implantát Anatomická korunka na implantát zerion HT zerion LT polycon ae IPS e.max CAD LT IPS e.max CAD HT IPS e.max CAD MO X X X X X X X X X X X X X X Pracovní postup Implantát Pure Ceramic Monotype nemá skenovací tělísko pro skenování v ústech nebo na modelu. Naskenujte repliku implantátu a program provede rekonstrukci umístění implantátu pomocí 3bodového sesazení. *not yet available in CA/USA Straumann CARES Visual 9.0 Strana 25 / 40

26 3. Vylepšení softwaru 3.1 Automatický návrh náhrady Patentovaná nová metoda výpočtu náhrady byla vyvinuta s cílem vytvoření co nejpřesnějšího a nejvhodnějšího návrhu náhrady. Metoda využívá anatomickou informaci stávajících zubů na modelu preparované čelisti a protiskusu. Nový výpočet náhrady tak šetří čas při modelaci, protože vytváří náhradu, která odpovídá morfologii tvaru zubů pacienta a jejich rozestavení v oblouku. Pro použití technologie Řetězec zubů a dosažení co nejlepších výsledků doporučujeme provést následující kroky: Tip: Použijte co nejvíce dostupných informací v modelu (preparovaná čelist a protiskus). Po naskenování modelu se nově vždy objeví okno Designér přiřazení modelu. Zaškrtněte políčko pro využití technologie Řetězce zubů. Stisknutím tlačítka Definovat řetězec zubů otevřete okno. Každý zub lze označit zvlášť jeho funkcí v metodě výpočtu. Lze vybírat mezi označením: Zub (stávající zuby) Preparace (pahýl) Inlay Fazeta Gingiva (implantáty a mezičleny) Straumann CARES Visual 9.0 Strana 26 / 40

27 Pahýly a stávající zuby pečlivě označte a zkontrolujte, zda jejich označení odpovídá skutečnosti. Výsledek návrhu náhrady díky technologii Řetězce zubů Straumann CARES Visual 9.0 Strana 27 / 40

28 3.2 Nové typy individuálních abutmentů a návrh modelace Nyní můžete vybírat ze dvou tvarů individuálních abutmentů. Výběr provedete v Nastavení parametrů nebo v Multidesignéru Konstrukce. Straumann CARES Visual 9.0 Strana 28 / 40

29 Mechanický individuální abutment Mechanický typ individuálního abutmentu je návrh tvaru, jak ho znáte z předchozí verze programu. Tento tvar má výrazné paralelní frikční plochy. Anatomický individuální abutment Anatomický typ individuálního abutmentu má vylepšený tvar pro co nejvhodnější návrh konstrukce. Abutment je v redukovaném anatomickém tvaru a lze ho využít pro všechny typy CARES X-Stream kombinací. Straumann CARES Visual 9.0 Strana 29 / 40

30 3.3 Antirotační prvky na individuálním abutmentu Nově můžete vytvářet antirotační prvky na individuálním abutmentu. Zářez přidáte pomocí funkce Přidat antirotační prvek v lokálním menu abutmentu. Velikost a pozici zářezu lze měnit pomocí posuvníku Pozice a nastavením ostatních parametrů. Poznámka: V případě náhrady CARES X-Stream vytvářejte antirotační prvky až úplně na konci Vaší modelace. Drážka se automaticky vypočítá na abutmentu i uvnitř korunky. 3.4 Modelace spojů Výpočet návrhu spojů byl vylepšen. Nyní můžete vytvářet jednodušeji hladší a více homogenní spoje bez skladů a ostrých hran. Straumann CARES Visual 9.0 Strana 30 / 40

31 3.5 Zobrazení minimální tloušťky materiálu pro náhrady na pahýlech Při editaci náhrady pomocí Multi-Designéru Konstrukce se nyní zobrazuje minimální síla materiálu červenou barvou. To Vám přehledně zobrazuje, které části korunky nedodržují minimální sílu konstrukce a budou tak dopočítány během kontroly designu korunky počítačem. Straumann CARES Visual 9.0 Strana 31 / 40

32 3.6 Řezy Funkce řezů byla vylepšena. Nyní můžete lépe vybírat zvolenou oblast pro zobrazení řezu. Pracovní postup Zvolte oblast kliknutím (oblast se zvýrazní) a poté zvolte zobrazení řezu. Zvolená oblast se zobrazí v řezu. Tip: Pro zobrazení v řezu v ose abutmentu, klikněte na abutment a zvolte mesiální řez. Pro zobrazení řezu v ose implantátu, klikněte na implantát a zvolte mesiální řez. 3.7 Přizpůsobení do okluze Funkce přizpůsobení do okluze byla vylepšena. Nyní můžete vytvořit anatomicky vhodný tvar. Vybírat lze ze dvou typů adaptace: Abrasivní Jemná Straumann CARES Visual 9.0 Strana 32 / 40

33 3.8 Flexibilita změny materiálu a indikace V okně Přepočítat byla přidána lišta pro změnu Detailního typu indikace. Modelace anatomického tvaru bude zachována, změní se pouze typ náhrady. Modelace anatomického tvaru bude zachována i při změně indikace pomocí okna Editace zakázky. Poznámka: Modelace tvaru konstrukce bude změněna, protože po změně indikace bude konstrukce přepočítána podle anatomického tvaru. Straumann CARES Visual 9.0 Strana 33 / 40

34 4. Online Nápověda CARES Visual 9 obsahuje nově online nápovědu v anglickém jazyce pro přímý přístup k relevantním informacím, kdykoli je potřebujete. Tlačítko Nápovědy je umístěno v CAD Modelaci a po jeho stisknutí se zobrazí konkrétní nápověda pro dané téma. Straumann CARES Visual 9.0 Strana 34 / 40

35 5. Synergy propojení s codiagnostix Program CARES Visual 9 je možné propojit s programem Navigované chirurgie codiagnostix a využít technologii Synergy. Synergy umožňuje synchronizaci mezi Diagnostickou korunkou, návrhem modelace v CARES Visual a plánem implantace v codiagnostix 5.1 Spojení Synergy propojení vytvoříte vyplněním přihlašovacího formuláře pomocí registračních údajů. Straumann CARES Visual 9.0 Strana 35 / 40

36 5.2 Pracovní postup v CARES Visual Pro vytvoření plánovaného projektu Diagnostické korunky musíte vytvořit codiagnostix abutmenty, které naleznete ve skupině náhrad Ostatní. Po naskenování nebo naimportování modelu otevřete projekt v CAD Modelaci. Otevře se svislé okno nástrojů Synergy. Ikona nahoře umožňuje propojení s partnerem s codiagnostix systémem, který je použitý v projektu. Straumann CARES Visual 9.0 Strana 36 / 40

37 Po vytvoření spojení musíte vybrat vhodnou knihovnu implantátů. Žlutě označený implantát je vybrán Vaším partnerem pomocí codiagnostix a šedý implantát je Vámi zvolená Knihovna implantátů. Nyní můžete modelovat diagnostickou korunku a Váš návrh se automaticky odešle do programu codiagnostix Vašeho partnera. Straumann CARES Visual 9.0 Strana 37 / 40

38 Po implantaci pomocí programu codiagnostix můžete diagnostickou korunku změnit na jakoukoli jinou indikaci ze skupiny Abutmenty. Tento abutment poté můžete odeslat do výrobního centra CADCAM Straumann. Straumann CARES Visual 9.0 Strana 38 / 40

39 6. Nová plocha Nové panely a názvy Straumann CARES Visual 9.0 Strana 39 / 40

40 7. Opravené chyby Počáteční a koncový úchop Teleskopické korunky byly někdy na stejném místě Barevné označení nedostatečného průřezu spoje v podmíněně snímatelném můstku se někdy zobrazilo pouze během editace Selhání rekonstrukce skenovacího tělíska při importu skenu při současném importu gingivy Další menší opravy chyb 8. Tipy a triky Seznam projektů v Evidenci zakázek, Inboxu a Výrobě zobrazuje 5 položek na stránku. Nyní můžete změnit počet zobrazených položek na stránce. Podmíněně snímatelný můstek (SRBB) při stisknutí klávesy Shift a posunováním úchopu ve 2D modelaci jsou změny designu aplikovány na celou konstrukci. Podmíněně snímatelný můstek (SRBB) při editaci třmenu nyní můžete pomocí kolečka myši měnit rozsah oblasti, která bude deformována. Třmen před odesláním třmenu z modelace překontrolujte celý průběh konstrukce třmenu v řezu. Postupně procházejte celý třmen a zkontrolujte, zda jsou splněna všechna doporučení a zda je konstrukce třmenu správně umístěna ve waxupu. Použijte doporučené parametry při modelaci můstku CARES X-Stream pro dosažení nejlepšího dosedu. Analogy keramických implantátů PURE posprejujte skenovacím sprejem pro přesné naskenování. Straumann CARES Visual 9.0 Strana 40 / 40

Straumann CARES Visual 9

Straumann CARES Visual 9 Straumann CARES Visual 9 Aktualizace software Co je nového? Verze Softwaru 9.5 Datum vydání 16. března 2015 1. Nové funkce a vylepšení v programu Straumann CARES Visual... 2 1.1 Standardní a individuální

Více

Straumann CARES Visual 9

Straumann CARES Visual 9 Straumann CARES Visual 9 Aktualizace programu Co je nového? Software verze 9.0.1 Datum 18. listopadu 2014 1. Nové funkce v programu Straumann CARES Visual... 2 1.1 Nový sken skenovacího tělíska pro lepší

Více

Straumann CARES Visual 8.9

Straumann CARES Visual 8.9 Straumann CARES Visual 8.9 Aktualizace software Co je nového? Verze softwaru 8.9.0. Datum vydání 01. 07. 2014 1. Vylepšení programu Straumann CARES Visual... 2 1.1 Vyhlazení všech protetických indikací...

Více

Straumann CARES Visual 10

Straumann CARES Visual 10 Straumann CARES Visual 10 Aktualizace softwaru Co je nového Verze softwaru 10.0 Datum vydání 1. dubna 2016 Contents 1. Nové funkce a výrobky... 2 1.1 Korunky s frézováním... 2 1.2 Kombinace skeletů s ostatními

Více

Straumann CARES Visual 11

Straumann CARES Visual 11 Straumann CARES Visual 11 Aktualizace programu Co je nového v CARES Visual Verze software 11.0 Vydání Duben 2017 Straumann CARES Visual 11 Strana 1 z 19 Obsah Nové funkce a výrobky... 3 1.1 Nová plocha

Více

Straumann CARES Visual 10.2

Straumann CARES Visual 10.2 Straumann CARES Visual 10.2 Verze softwaru 10.2 Datum vydání Říjen 2016 Nové probarvené materiály... 2 Rychlé použití waxupu pro můstek na zubech... 4 Zadání zakázky Jednoduchá kapna s waxupem... 4 Skenování...

Více

Straumann CARES Visual 11.2

Straumann CARES Visual 11.2 Straumann CARES Visual 11.2 Aktualizace programu Co je nového v CARES Visual Verze software 11.2 Datum zveřejnění 15. leden 2018 Obsah 1. Nové výrobky a funkce v CARES centrální frézování... 2 1.1 3M ESPE

Více

Co je nového. CARES Visual 12.1

Co je nového. CARES Visual 12.1 Co je nového CARES Visual 12.1 Obsah Nové výrobky a indikace pro centrální a inhouse výrobu....3 Nové funkce v programu...12 Tipy a triky...14 2 Nové výrobky a indikace pro centrální a inhouse výrobu Nové

Více

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress www.webdevel.cz Webdevel s.r.o. IČ 285 97 192 DIČ CZ28597192 W www.webdevel.cz E info@webdevel.cz Ostrava Obránců míru 863/7 703 00 Ostrava Vítkovice M 603

Více

SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM

SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM Základní informace pro každého Následující popis je určen pro stručné a rychlé seznámení s programem a jeho ovládáním. Detailnější vysvětlení funkcí programu naleznete v českém i

Více

1 Naši truhláři = tradice i budoucnost, CZ.1.07/1.1.34/01.0027

1 Naši truhláři = tradice i budoucnost, CZ.1.07/1.1.34/01.0027 1 ArtCAM Pro je umělecký software pro jednoduché vytváření 3D modelů a 3D reliéfů. Můžete vytvářet komplikované 3D modely z 2D předloh nebo fotografií. Unikátní nástroje vás provedou celým procesem od

Více

VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ

VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ Mgr. Hana Rohrová Ing. Miroslava Mourková Ing. Martina Husáková Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Projekt je spolufinancován Evropským

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora krizového řízení

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora krizového řízení Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora krizového řízení Vytvořeno dne: 15. 6. 2011 Aktualizováno: 22. 10. 2014 Verze: 2.2 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

Jak začít s ed MARKETEM

Jak začít s ed MARKETEM Jak začít s ed MARKETEM Ostrava, 26. ledna 2016 E LINKX a.s. Novoveská 1262/95, 709 00 Ostrava tel.: +420 597 444 777 e-mail: obchod@elinkx.cz www.elinkx.cz Obsah 1. Úvod... 3 2. Jak nastavit e-shop...

Více

Stravenky Exit. 1. Spuštění modulu Stravenky Exit

Stravenky Exit. 1. Spuštění modulu Stravenky Exit Stravenky Exit 1. Spuštění modulu Stravenky Exit 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Stravenky Exit 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Hlavní záložky 2.2.1 Záložka "Seznam" 2.2.1.1 Záložka "Exit" 2.2.1.2

Více

Pracovní postup pro importování výrobních souborů pro Straumann Inhouse výrobní proces

Pracovní postup pro importování výrobních souborů pro Straumann Inhouse výrobní proces Pracovní postup pro importování výrobních souborů pro Straumann Inhouse výrobní proces Software Version CARES Visual 12 Obsah Zákazníci Straumann s Inhouse výrobou mají možnost importu kompletně namodelovaných

Více

MANUÁL uživatelská příručka Speciální IT systémové řešení

MANUÁL uživatelská příručka Speciální IT systémové řešení MANUÁL uživatelská příručka Speciální IT systémové řešení Číslo projektu: CZ.2.17/2.1.00/37012 Název projektu: Na svobodu připraven! Období realizace: 1.1.2015 31.10.2015 Řešení bylo vyvinuto v rámci realizace

Více

Základní ovládání aplikace

Základní ovládání aplikace Základní ovládání aplikace Základem ovládání aplikace je jednoduchý toolbar (panel nástrojů) ve spodní části obrazovky, který umožňuje přepínání mezi jednotlivými obrazovkami aplikace. Jsou zde zobrazeny

Více

Volby a Referenda. 2013 ALIS spol. s r.o.

Volby a Referenda. 2013 ALIS spol. s r.o. 21.10.2013 2 Obsah 1 KEOX - Volby 4 2 Postup zpracování 5 3 Číselníky a parametry 9 3.1 Číselníky-přehled... 9 3.2 Číselníky-popis... 9 3.3 Parametry... 10 4 Metodika a legislativa 12 4.1 Úvod... 12 pojmy

Více

Ceník stomatologických výrobků

Ceník stomatologických výrobků KÓD NÁZEV GRAMÁŽ CENA 62857 Duceralloy C 1 g 30,0 Kč 60082 Remanium Gweich 1 g 30,0 Kč 60059 Colado CC - Ivoclar 1 g 30,0 Kč Kov počítán paušálně 3g na 1 člen Kov počítán paušálně 4g na člen u implantátů

Více

Uživatelská příručka pro program

Uživatelská příručka pro program NEWARE Uživatelský manuál Uživatelská příručka pro program ve spojení se zabezpečovacím systémem strana 1 Uživatelský manuál NEWARE strana 2 NEWARE Uživatelský manuál Vaše zabezpečovací ústředna DIGIPLEX

Více

Uživatelská příručka nabídky majetku státních institucí

Uživatelská příručka nabídky majetku státních institucí Uživatelská příručka nabídky majetku státních institucí 1 O systému dne 1. března 2016 nabyl účinnosti zákon č. 51/2016, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování

Více

Program pro flexibilní tvorbu evidencí. VIKLAN - Evidence. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu

Program pro flexibilní tvorbu evidencí. VIKLAN - Evidence. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu Program pro flexibilní tvorbu evidencí VIKLAN - Evidence Uživatelská příručka pro seznámení se základními možnostmi programu Vlastimil Kubínek, Ing. Josef Spilka VIKLAN - Evidence Verse 1.11.8.1 Copyright

Více

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI OBSAH Přihlášení se do webové aplikace BAKALÁŘI Zadání přístupových údajů Úvodní stránka Hlavní panel s kartami nabídek Karta Úvod Karta Osobní údaje Karta Klasifikace

Více

Manuál k aplikaci WANAS

Manuál k aplikaci WANAS Manuál k aplikaci WANAS OBSAH 1 DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO PRÁCI V NOVÉ VERZI APLIKACE WANAS.. 2 2 PROSTOROVÁ DATA... 3 2.1 POPIS HLAVNÍCH FUNKCÍ... 3 2.2 PRÁCE S DEFINIČNÍM BODEM SEGMENTU... 4 2.3 PRÁCE S

Více

Uživatelská příručka ClinkMe

Uživatelská příručka ClinkMe Uživatelská příručka ClinkMe OBSAH DIALER 1 ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ APLIKACE... 1 KONTAKTY... 2 POČET TELEFONNÍCH ČÍSEL KONTAKTU... 4 ZÁLOŽKY PRO FILTROVÁNÍ KONTAKTŮ... 5 PANEL PRO ZADÁVÁNÍ VYHLEDÁVACÍCH KRITÉRIÍ...

Více

MAWIS. Uživatelská dokumentace

MAWIS. Uživatelská dokumentace MAWIS Uživatelská dokumentace Verze 27-11-2008 OBSAH OBSAH... 2 1) O MAPOVÉM SERVERU... 3 2) POTŘEBNÁ NASTAVENÍ... 3 Hardwarové požadavky... 3 Softwarové požadavky... 3 Nastavení Internet Exploreru:...

Více

návod Bidvest dealer 4

návod Bidvest dealer 4 návod Bidvest dealer 4 Nové menu Synchronizace pro data a odesílání objednávek Synchronizace dat Nyní je několik způsobů synchronizace: pro data, pro kalendáře a zprávy, pro soubory a kontrolu stavu objednávek.

Více

Patenty. 1. Spuštění modulu Patenty. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Patenty

Patenty. 1. Spuštění modulu Patenty. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Patenty Patenty Modul slouží k přehledu a zadávání údajů o patentech do centrální databáze VUT. Data jsou pořizována za účelem předávání údajů o výsledcích výzkumu a vývoje do Rejstříku informací o výsledcích

Více

Obr. 1 - Seznam smluv

Obr. 1 - Seznam smluv Modul Evidence smluv je určen pro správu smluvních dokumentů na VUT v Brně. S tímto modulem úzce souvisí modul Smluvní partneři, ve kterém se spravují smluvní strany smluvních dokumentů. Pro nastavení

Více

Objednávky OBX. Objednávkový systém určený k instalaci na PC u zákazníka pro tvorbu offline objednávek zboží

Objednávky OBX. Objednávkový systém určený k instalaci na PC u zákazníka pro tvorbu offline objednávek zboží Objednávky OBX Objednávkový systém určený k instalaci na PC u zákazníka pro tvorbu offline objednávek zboží Obsah Úvod Instalace aplikace, spuštění Konfigurace aplikace První načtení ceníku Principy ovládání

Více

Univerzální program k výpočtu denního osvětlení dle ČSN 73 0580

Univerzální program k výpočtu denního osvětlení dle ČSN 73 0580 Univerzální program k výpočtu denního osvětlení dle ČSN 73 0580 Popis prostředí programu Hlavní okno Po spuštění programu Wdls se na obrazovce objeví výše uvedené hlavní okno. Toto okno lze rozdělit na

Více

Aplikované úlohy Solid Edge

Aplikované úlohy Solid Edge Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jana Kalinová [ÚLOHA 36 ÚVOD DO PROSTŘEDÍ SESTAVA A SVAŘENEC] 1 CÍL KAPITOLY. Cílem této kapitoly je co nejrychlejší zorientování se v novém modulu

Více

Cvičení 6 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ VÝKRES

Cvičení 6 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ VÝKRES Cvičení 6 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ VÝKRES Cílem cvičení je osvojit si na jednoduchém modelu odlitého obrobku základní postupy při tvorbě výkresu.obrobek je vytvořen z předem vytvořeného

Více

Aplikace Repaint Magic pro úpravu obrázků v MS Word

Aplikace Repaint Magic pro úpravu obrázků v MS Word Aplikace Repaint Magic pro úpravu obrázků v MS Word Tato aplikace poskytuje nástrojový panel Repaint Magic s příkazy pro hromadný výběr grafických elementů obrázku se shodnou barvou výplně či čáry a umožňuje

Více

Další servery s elektronickým obsahem

Další servery s elektronickým obsahem Právní upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace... OBSAH ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5 INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...6 SPUŠTĚNÍ ADVANCE CADU...7 UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ ADVANCE

Více

Registr smluv. Dokumentace k registru smluv v IS ALeX pro ČSAD Vsetín, ČSAD Invest a další společnosti skupiny. v. 1.0 15.8.2014

Registr smluv. Dokumentace k registru smluv v IS ALeX pro ČSAD Vsetín, ČSAD Invest a další společnosti skupiny. v. 1.0 15.8.2014 Registr smluv Dokumentace k registru smluv v IS ALeX pro ČSAD Vsetín, ČSAD Invest a další společnosti skupiny v. 1.0 15.8.2014 EXCON, a.s. Sokolovská 187/203 190 00 Praha 9 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod...

Více

ZAČÍNÁME. špičkové technologie. SolidCAM + SolidWorks ÚSPORA ČASU. nová revoluční technologie frézování. Plně integrované v ýrobní ře šení

ZAČÍNÁME. špičkové technologie. SolidCAM + SolidWorks ÚSPORA ČASU. nová revoluční technologie frézování. Plně integrované v ýrobní ře šení SolidCAM + SolidWorks Plně integrované v ýrobní ře šení špičkové technologie nová revoluční technologie frézování AŽ ÚSPORA ČASU nová revoluční technologie frézování ZAČÍNÁME The Leaders in Integrated

Více

manuál CADKON-KROVY CADKON-KROVY kreslení dřevěných konstrukcí pro Autodesk Architectural Desktop

manuál CADKON-KROVY CADKON-KROVY kreslení dřevěných konstrukcí pro Autodesk Architectural Desktop kreslení dřevěných konstrukcí pro Autodesk Architectural Desktop Stav k 1.2.2007 Vzhledem k tomu, že se náš software průběžně vyvíjí, nemůžeme zaručit, že všechny uvedené údaje v příručce odpovídají aktuálnímu

Více

SPIRIT 2012. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha

SPIRIT 2012. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha SPIRIT 2012 Nové funkce SOFTconsult spol. s r. o., Praha Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 01/2012 (SPIRIT 2012 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol. s r.

Více

ŠKOLÍCÍ A DEMONSTRAČNÍ CENTRUM. nabídka praktických kurzů

ŠKOLÍCÍ A DEMONSTRAČNÍ CENTRUM. nabídka praktických kurzů ŠKOLÍCÍ A DEMONSTRAČNÍ CENTRUM nabídka praktických kurzů Vážení zákazníci, díky Vašemu zájmu o naše školení jsme pro Vás připravili další praktické kurzy u nás v našem Školícím a demonstračním centru v

Více

CAD Studio. Vypracoval: Ing. Lukáš Hrubý lukas.hruby@cadstudio.cz. Strana 1 (celkem 11)

CAD Studio. Vypracoval: Ing. Lukáš Hrubý lukas.hruby@cadstudio.cz. Strana 1 (celkem 11) Autodesk Inventor Subscription Advantage Pack CZ Vypracoval: Ing. Lukáš Hrubý lukas.hruby@cadstudio.cz Strana 1 (celkem 11) 1 Modelování součástí a sestav 1.1 Pohyb rovin v řezu v pohledech Tato možnost

Více

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Access 2007

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Access 2007 Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Access 2007 Microsoft pro školství 1 Autoři: Jiří Chytil & Boris Chytil Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKTORE

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKTORE INSTRUKTORE ÚVOD Vážený instruktore, rádi bychom vám poděkovali za stažení této uživatelské příručky. Pokud máte nějaké dotazy, kontaktujte prosím klíčového uživatele aplikace Ephorus ve vašem vzdělávacím

Více

Plně hybridní videorekordér

Plně hybridní videorekordér IWH3216 instalační manuál Plně hybridní videorekordér IWH3216 Touch II Instalační manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Systém WAK INTRA umožňuje automatické sestavení výkazu Kontrolní hlášení DPH (dále jen KH). Tento dokument popisuje jednotlivé kroky při generování KH ve formátu XML a jeho podání pomocí daňového portálu

Více

Dálkové ovládání s termostatem. ecoster 200 pro regulátory ecomax

Dálkové ovládání s termostatem. ecoster 200 pro regulátory ecomax Dálkové ovládání s termostatem ecoster 200 pro regulátory ecomax Obsah: 1. Bezpečnost... 3 2. Účel... 3 3. Informace týkající se dokumentace... 3 4. Uchovávání dokumentace... 3 5. Používané symboly...

Více

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Únor 2016 Podporovaná mobilní zařízení Aplikace Novell Filr je podporována v následujících mobilních zařízeních: Telefony a tablety se systémem ios 8 novějším

Více

AKUSTIKA. Základy práce s aplikací. Verze 1.0.0

AKUSTIKA. Základy práce s aplikací. Verze 1.0.0 AKUSTIKA Základy práce s aplikací Verze 1.0.0 OBSAH 1. Přehled verzí aplikace... 4 2. Spuštění... 5 2.1. Ze stránek www.stavebni-fyzika.cz... 5 2.2. Z jiné aplikace... 6 3. Princip jednoho souboru... 6

Více

CADKON/TZB verze 2007.1

CADKON/TZB verze 2007.1 Stránka č. 1 z 12 Pospis propojení programů CADKON/TZB a PROTECH (TZ, DIMOSW) CADKON/TZB verze 2007.1 Výpočet tepelných ztrát Rozmístění otopných těles Vkládání těles z databáze PROTECHu Vykreslení půdorysných

Více

TouchGuard Online pochůzkový systém

TouchGuard Online pochůzkový systém TouchGuard Online pochůzkový systém Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz

Více

Veřejné. Aplikace EP2W. Uživatelská příručka pro externího uživatele

Veřejné. Aplikace EP2W. Uživatelská příručka pro externího uživatele Aplikace EP2W Uživatelská příručka pro externího uživatele Verze: 1.04 Datum: 14.8.2012 Upozornění V dokumentu bylo použito názvů firem a produktů, které mohou být chráněny patentovými a autorskými právy

Více

STRAUMANN CARES VISUAL 8.0 MANUÁL PRO POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU COMMITED TO SIMPLY DOING MORE FOR DENTAL PROFESSIONALS

STRAUMANN CARES VISUAL 8.0 MANUÁL PRO POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU COMMITED TO SIMPLY DOING MORE FOR DENTAL PROFESSIONALS STRAUMANN CARES VISUAL 8.0 MANUÁL PRO POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU COMMITED TO SIMPLY DOING MORE FOR DENTAL PROFESSIONALS OBSAH 1. ÚVOD 7 1.1 Předmluva 7 1.2 O tomto manuálu 7 1.3 Validovaný proces 7 1.4 Externí

Více

WiFiS Uživatelská příručka Obsah

WiFiS Uživatelská příručka Obsah WiFiS Uživatelská příručka Obsah Nastavení aplikace Popis jednotlivých číselníků Agenda ISP internet service provider Obecné Nastavení Nastavení jednotlivých číselníků Skupiny číselníku Agenda, ISP a Obecné

Více

Postup objednávky www.akreditovanekurzy.cz

Postup objednávky www.akreditovanekurzy.cz Postup objednávky www.akreditovanekurzy.cz Objednávku e-learningových kurzů je možné provést: 1. Přihlášení přes záložku Personalista (Postup pro personalistu s jedinečnými přihl.údaji) 2. Přihlášení přímo

Více

7. Nástroje. 7.1 Pravopis. 7.2 Jazyk. Kapitola 7: Nástroje 47. Kontrola pravopisu

7. Nástroje. 7.1 Pravopis. 7.2 Jazyk. Kapitola 7: Nástroje 47. Kontrola pravopisu Kapitola 7: Nástroje 47 7. Nástroje Kontrola pravopisu 7.1 Pravopis V prezentaci Encian přichystejme dvě záměrné pravopisné chyby na prvním snímku. Slovo Váš nahradíme slovem Vaš a slovo přehledným nahradíme

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios - iphone)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios - iphone) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (ios - iphone) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Air 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem

Více

Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka

Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka Verze: 1.0 Podpora: GEOREAL spol. s r.o. http://www.georeal.cz email: podpora@georeal.cz Hot-line: 373 733 456 Běhové prostředí: Microsoft Internet Explorer,

Více

Postup doplnění kódu adresního místa a kontrola kódu ÚTJ u provozovny Ovzduší

Postup doplnění kódu adresního místa a kontrola kódu ÚTJ u provozovny Ovzduší Postup doplnění kódu adresního místa a kontrola kódu ÚTJ u provozovny Ovzduší Doplnění kódu adresního místa se provádí na Vašem účtu ISPOP a nesouvisí s hlášením F_OVZ_SPE. Není potřeba posílat nové hlášení

Více

Novinky verze SPIRIT 2015

Novinky verze SPIRIT 2015 Novinky verze SPIRIT 2015 Ostění pro okna a dveře (ZAK) Ve SPIRITu můžete použít každý ZAK komponent přímo z Prohlížeče komponentů způsobem drag and drop, kromě ostění oken a dveří. Ve SPIRITu 2015 máte

Více

MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ

MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ 1 OBSAH 1.Popis... 3 2.Ovládání aplikace...3 3.Základní pojmy... 3 3.1.Karta...3 3.2.Čtečka...3 3.3.Skupina...3 3.4.Kalendář...3 3.5.Volný

Více

Uživatelský manuál verze BP

Uživatelský manuál verze BP Multifunkční pedometr Uživatelský manuál verze BP www.e-corazonplus.cz 1 Co je ecorazon+? ecorazon+ je multifunkční zařízení s USB připojením k PC a kompatibilním zařízením, a s následujícími funkcemi:

Více

Route 66 podrobný manuál

Route 66 podrobný manuál Route 66 podrobný manuál Co je ROUTE 66? ROUTE 66 je špičkový program pro vyhledávání a plánování cest, který najde své uplatnění jak mezi profesionálními, tak domácími uživateli. ROUTE 66 je první plánovač

Více

Obsah. Seznam možných testů. Termíny úkolů

Obsah. Seznam možných testů. Termíny úkolů Obsah Přihlášení do aplikace Pracovní plocha Obecné nastavení Nastavení programu Aktuálně připojení uživatelé Obsah programu Uživatelé systému LMS Unifor Uživatel Seznam možných rolí pro aplikaci Tutor

Více

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání.

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. C100 Rychlý návod k použití Česky Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento rychlý

Více

Přídavný modul čtečky ClearReader +

Přídavný modul čtečky ClearReader + Přídavný modul čtečky ClearReader + Uživatelská příručka OPN: CR-MAG-FP Verze 2.1 2013 Optelec, Nizozemsko; (T) 2014 Spektra, ČR Všechna práva vyhrazena Optelec P.O. Box 399 2990 AJ Barendrecht Nizozemsko

Více

Tepelná čerpadla HP. tepelná čerpadla. Návod k obsluze a instalaci 03. 2013. pro verzi software. 01.07.xx

Tepelná čerpadla HP. tepelná čerpadla. Návod k obsluze a instalaci 03. 2013. pro verzi software. 01.07.xx tepelná čerpadla Tepelná čerpadla HP Návod k obsluze a instalaci 03. 2013 verze 01.07.00 pro verzi software 01.07.xx PZP HEATING a.s., Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629

Více

TVORBA VÝROBNÍ DOKUMENTACE CV

TVORBA VÝROBNÍ DOKUMENTACE CV Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní TVORBA VÝROBNÍ DOKUMENTACE CV Návody do cvičení předmětu Výrobní dokumentace v systému CAD Dr. Ing. Jaroslav Melecký Ostrava 2011 Tyto studijní

Více

MS PowerPoint 2010. Každá prezentace by se měla skládat ze tří klíčových částí: 1. Obsah

MS PowerPoint 2010. Každá prezentace by se měla skládat ze tří klíčových částí: 1. Obsah MS PowerPoint 2010 PowerPoint je vcelku jednoduchá aplikace na tvorbu prezentací, v které lze použít mnoho postupů z Wordu - formátování textu je téměř identické, PowerPoint ale nabízí uživatelsky příjemnější

Více

OBSAH. ÚVOD... 5 Advance Steel... 5 Nápověda... 6. INSTALACE... 7 Systémové požadavky... 7 Spuštění instalace... 7 SPUŠTĚNÍ ADVANCE STEELU...

OBSAH. ÚVOD... 5 Advance Steel... 5 Nápověda... 6. INSTALACE... 7 Systémové požadavky... 7 Spuštění instalace... 7 SPUŠTĚNÍ ADVANCE STEELU... První kroky OBSAH ÚVOD... 5 Advance Steel... 5 Nápověda... 6 INSTALACE... 7 Systémové požadavky... 7 Spuštění instalace... 7 SPUŠTĚNÍ ADVANCE STEELU... 7 UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ APLIKACE ADVANCE STEEL...

Více

Cvičení 5 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ ODLITKU - OBROBKU

Cvičení 5 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ ODLITKU - OBROBKU Cvičení 5 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ ODLITKU - OBROBKU Cílem cvičení je vytvořit jednoduchý model obrobku z odlitku. Obrobek je odvozen z předem vytvořeného odlitku z předcházejícího cvičení.

Více

Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0

Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0 Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0 postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 1.1 QCM, s. r. o., březen 2011 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah

Více

Uživatelská příručka - diagnostický systém

Uživatelská příručka - diagnostický systém Uživatelská příručka - diagnostický systém v 2.6.9 Autodiagnostika ROBEKO www.autodiagnostika-obd.cz Obsah: 1. Úvod : 1.1 Spuštění programu...4 1.2 Základní obrazovka...4 2. Základní funkce : 2.1 Navázání

Více

SPZ 2010 13.13. Uživatelská příručka

SPZ 2010 13.13. Uživatelská příručka SPZ 2010 13.13 Uživatelská příručka Listopad, 2010 Obsah Obsah ÚVOD... 2 Nápověda programu... 2 POŽADAVKY... 2 INSTALACE... 3 ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ... 5 PRVNÍ NAČTENÍ DAT... 6 Automatické načtení... 6 Doplnění

Více

Marek Laurenčík. Excel. práce s databázemi a kontingenčními tabulkami

Marek Laurenčík. Excel. práce s databázemi a kontingenčními tabulkami Marek Laurenčík Excel práce s databázemi a kontingenčními tabulkami 2010 Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována

Více

Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 první vydání Únor 2009 změny vyhrazeny

Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 první vydání Únor 2009 změny vyhrazeny Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 první vydání Únor 2009 změny vyhrazeny 1 TXV 003 28.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Únor 2009 1 První verze (odpovídá stavu nástroje ve verzi 1.6.2) Obsah 1 Úvod...3

Více

INTERNET SERVIS MANUÁL

INTERNET SERVIS MANUÁL INTERNET SERVIS MANUÁL VÍTÁME VÁS! Právě jste otevřeli manuál Raiffeisen stavební spořitelny a.s. (dále jen RSTS ) pro práci s první aplikací internetového servisu s aktivními operacemi pro stavební spoření

Více

SUN Outdoor Registrační systém. Návod pro pedagogy. Obsah návodu. Registrační systém. Návod pro pedagogy. 1 Registrace a přihlašování...

SUN Outdoor Registrační systém. Návod pro pedagogy. Obsah návodu. Registrační systém. Návod pro pedagogy. 1 Registrace a přihlašování... SUN Outdoor Registrační systém Obsah návodu 1 Registrace a přihlašování... 2 1.1 Registrace... 2 1.2 Zadání registračního klíče... 3 1.2.1 Registrační klíč mi nepřišel... 3 1.2.2 Vložení registračního

Více

TDS-TECHNIK 13.1 pro AutoCAD LT

TDS-TECHNIK 13.1 pro AutoCAD LT TDS-TECHNIK 13.1 pro AutoCAD LT V následujícím textu jsou uvedeny informace o novinkách strojírenské nadstavby TDS- TECHNIK pro AutoCAD LT. V přehledu je souhrn hlavních novinek verzí 13.0 a 13.1. Poznámka:

Více

E-ZAK, verze M-2 jednoduchý elektronický nástroj pro veřejné zakázky

E-ZAK, verze M-2 jednoduchý elektronický nástroj pro veřejné zakázky E-ZAK, verze M-2 jednoduchý elektronický nástroj pro veřejné zakázky uživatelská příručka pro zadavatele, verze 1.2 2008 QCM, s.r.o. Obsah Úvod......5 Požadavky na provoz......6 Přihlášení......6 Odhlášení......7

Více

LuxRiot uživatelský manuál verze 1.6.12. Uživatelský manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA

LuxRiot uživatelský manuál verze 1.6.12. Uživatelský manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA Uživatelský manuál Verze 1.6.12-1- 2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA LuxRiot je softwarový balík, určený pro sledování a ukládání dat z kamer. Umožňuje přijímat data z IP kamer a video serverů

Více

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 JEDNODUCHÉ PŘIHLÁŠENÍ 4 ADMINISTRAČNÍ PROSTŘEDÍ 5 PŘEPÍNÁNÍ JAZYKOVÉ VERZE 5 POLOŽKY HORNÍHO MENU 5 DOPLŇKOVÉ POLOŽKY MENU: 6 STROM SE STRÁNKAMI, RUBRIKAMI A ČLÁNKY 7 TITULNÍ

Více

TVORBA VÝROBNÍ DOKUMENTACE

TVORBA VÝROBNÍ DOKUMENTACE Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní TVORBA VÝROBNÍ DOKUMENTACE Učební text předmětu Výrobní dokumentace v systému CAD Dr. Ing. Jaroslav Melecký Ostrava 2011 Tyto studijní materiály

Více

Děkujeme vám, že jste si zakoupili přístroj The Little Black Box. Níže uvedené rady by vám měly pomoci s jeho instalací.

Děkujeme vám, že jste si zakoupili přístroj The Little Black Box. Níže uvedené rady by vám měly pomoci s jeho instalací. Děkujeme vám, že jste si zakoupili přístroj The Little Black Box. Níže uvedené rady by vám měly pomoci s jeho instalací. Prvotní instalace Přístroj nejprve správně zapojte dle dodávaného návodu. Důležité:

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf /apps Obsah Úvod 3 Instalace aplikace do mobilního telefonu s IOS 3 Nastavení 4 Ovládání 10 Úvod Aplikace ihc-mirf (pro mobilní telefony s IOS) jsou určeny k pohodlnému

Více

X-Sign Basic Uživatelská příručka

X-Sign Basic Uživatelská příručka X-Sign Basic Uživatelská příručka Copyright Copyright 2015, BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána do systému pro

Více

1. krok Přihlaste se. Klikněte na políčko Přihlášení

1. krok Přihlaste se. Klikněte na políčko Přihlášení 1. krok Přihlaste se Klikněte na políčko Přihlášení 1. krok Přihlaste se Zadejte své uživatelské jméno a heslo Rada: Pokud si heslo nepamatujete, použijte nápovědu Zapomněli jste své heslo?. 2. krok Aktualizujte

Více

Rámcový manuál pro práci s programem TopoL pro Windows

Rámcový manuál pro práci s programem TopoL pro Windows Rámcový manuál pro práci s programem TopoL pro Windows Příkazy v nabídce Předmět Volba rastru rychlá klávesa F4 Příkaz otevře vybraný rastr; tj. zobrazí ho v předmětu zájmu. Po vyvolání příkazu se objeví

Více

Začínáme s TREO 600. Strana 1. Strana 2 CO BUDETE POTŘEBOVAT:

Začínáme s TREO 600. Strana 1. Strana 2 CO BUDETE POTŘEBOVAT: Strana 1 Začínáme s TREO 600 Strana 2 CO BUDETE POTŘEBOVAT: Tak, jak budete procházet instrukcemi v této příručce, budete potřebovat všechny předměty, které byly součástí balení Trea a také následující:

Více

www.solar-elektro.cz NÁVOD K OBSLUZE

www.solar-elektro.cz NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ---------- Dálkový měřič MT-5 Dálkový měřič (model MT-5) je určen k propojení se solárním regulátorem řady Tracer MPPT. SOUHRN Digitální dálkový měřič zobrazuje systémové provozní informace,

Více

Okno Editoru nabízí v panelu nástrojů

Okno Editoru nabízí v panelu nástrojů 110 Editor pracovní nástroje Naučte se používat základní nástroje Editoru pro efektivní úpravy obrázků. VYBRANÉ OVLÁDACÍ PRVKY 112 POLYGONOVÉ LASO A LASO 124 VLOŽIT OBRÁZEK DO OBRÁZKU 132 VÝBĚRY 114 REDUKCE

Více

Uživatelská příručka pro dodavatele

Uživatelská příručka pro dodavatele Uživatelská příručka pro dodavatele Release 1.x.x B2B CENTRUM a.s. 3.2009 Obsah Úvod... 3 Obecná pravidla formátování... 3 Pravidla pro formátování písma... 3 Poznámky, Důležité, Varování... 4 Začínáme...

Více

Asset Web Interface 1.0.16.0

Asset Web Interface 1.0.16.0 Trade FIDES, a.s. Asset Web Interface 1.0.16.0 (aktualizace - 9/2014) Uživatelský manuál 2 Aplikace Asset Web Interface Obsah 1 Úvod... 3 2 Práce s aplikací... 4 2.1 Přihlášení do systému... 4 2.2 Seznam

Více

Můj účet Uživatelský manuál

Můj účet Uživatelský manuál Můj účet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum............................................................................. 4 2 Zprávy systému..................................................................................................

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf /apps Obsah Úvod 3 Instalace aplikace do mobilního telefonu s IOS 3 Nastavení 4 Ovládání 12 Úvod Aplikace ihc-mirf (pro mobilní telefony s IOS) jsou určeny k pohodlnému

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz GotU+ 5140 CHYTRÉ DIGITÁLNÍ DVEŘNÍ KUKÁTKO NÁVOD K POUŽITÍ Všechna práva vyhrazena, včetně jakýchkoliv změn vzhledu, technické funkce a použití produktu bez předchozího oznámení uživatelům. Jiné používání

Více

Funkce Chytrý dotyk. verze 1.4. A-61629_cs

Funkce Chytrý dotyk. verze 1.4. A-61629_cs Funkce Chytrý dotyk verze 1.4 A-61629_cs Používání funkce chytrého dotyku Obsah Přehled... 1 Spuštění funkce chytrého dotyku... 2 Používání funkce chytrého dotyku s výchozími čísly funkcí a předem definovanými

Více

Vasco Traveler NÁVOD K POUŽITÍ ČESKÝ

Vasco Traveler NÁVOD K POUŽITÍ ČESKÝ Vasco Traveler NÁVOD K POUŽITÍ ČESKÝ Copyright 2016 Vasco Electronics LLC www.vasco-electronics.com Obsah 1. Ovládání přístroje 4 1.1. Funkční tlačítka 4 1.2. Nabíjení baterie 5 1.3. Paměťová karta 6 1.4.

Více

Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje

Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj jsou partnery pro váš rozvoj. Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje Příručka pro Informační centra Olomouckého

Více