Požárně bezpečnostní řešení stavby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Požárně bezpečnostní řešení stavby"

Transkript

1 Požárně bezpečnostní řešení stavby STUPEŇ PD: NÁZEV PROJEKTU: MÍSTO: INVESTOR: Stavební úpravy mateřské školy, Brno Brněnské Ivanovice ( MŠ U Lípy Svobody 3, Brno) U Lípy Svobody 3, Brno , katastrální území Brněnské Ivanovice, p.č. 922/1, 923/1 Název: Sídlo: Identifikační číslo osoby: Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, , Brno Brnoměsto ZPRACOVAL: ČÍSLO OSVĚDČENÍ: PODPIS: Ing. Jaromír Dejl, autorizovaný technik pro požární bezpečnost staveb, č.: Š 155/96 MOB. TEL.: OBSAH: Základní údaje... 2 Stanovení technických požadavků... 3 Stavební konstrukce... 4 Únikové cesty (ÚC)... 8 Odstupy Zařízení pro protipožární zásah Technická zařízení Bezpečnostní tabulky Použitá dokumentace, ČSN a předpisy Závěr Přílohy Strana 1

2 Základní údaje Pro akci bylo zpracováno požárně bezpečnostní řešení stavby, vypr. Ing. Jana Gálová, datum 2013/10, dále též PBRS/2013. Nyní se jedná změnu stavby před dokončením. Předmět změn: 1. změna dispozičního řešení 1. a 2.NP (vč. chráněné únikové cesty typu A (CHUC A)) 2. změna způsobu větrání chráněné únikové cesty (CHUC A) 3. změna ve využití části 2.NP místnost pro pohybovou aktivitu bude tvořit součást MŠ, tzn. budou zajištěny dva směry úniku 4. navýšení kapacity MŠ nově bude kapacita 71 dětí (oproti stávajícím 50 dětem) Propojení úrovně 1.NP a 2.NP je zajištěno betonovým monolitickým schodištěm. POŽÁRNĚ TECHNICKÝ POPIS OBJEKTU 2 NP, nepodsklepený objekt svislé konstrukce cihelné zdivo, SDKpříčky strop nad 1.PP stávající cihelná klenba strop nad 1.NP částečně nový strop nad 1.NP je železobetonový do ztraceného bednění z trapézových plechů s SDK podhledem strop nad 1.NP částečně stávající dřevěná konstrukce ze spodní strany opatřená SDKpodhledem strop nad 2.NP střecha zateplena minerální izolací a zevnitř s SDK podhledem střešní krytina plech konstrukční systém smíšený požární výška objektu činí 3,30 m Strana 2

3 Stanovení technických požadavků 1. Rozdělení do požárních úseků (PU) a stupeň požární bezpečnosti Označení PU pv /kg.m 2 /, RESP. tau e /min/ konstrukční systém: smíšený, požární výška objektu = 3,30 m a k8/ skupina výrob Délka x šířka (mezní/ skut.), Plocha (mezní/ skut.) Počet užit. podlaží (mezní/skut.) počet HJ/ nutnost zásahu HS 1.PP BEZE ZMĚN III. N1.01 DENNÍ MÍSTNOST I, DENNÍ MÍSTNOST II, JÍDELNA, ŠATNA, PŘÍPRAVA JÍDEL, UMÝVÁRNA TERMOSŮ, UMÝVÁRNA A WC DĚTÍ, CENTRÁLNÍ CHODBA 35,00 0,97 50 x 35/ max. 25 x 25 /1 II. SPB N1.02 DENNÍ MÍSTNOST III, UMÝVÁRNA A WC DĚTÍ N1.03 SKLAD, KOTELNA, ÚKLIDKOMORA PRAČKA, SPOJOVACÍ CHODBA, HYG. ZAŘ. PERSONÁLU, ŠATNA PERSONÁLU 35,00 1,00 50 x 35/ max. 25 x 25 25,00 0,96 50 x 35/ max. 25 x 25 /1 II. /1 II. N1.04 SKLAD PRO SCHODIŠTĚM 55,00 1,00 50 x 35/ max. 25 x 25 /1 III. N2.01 SPOLEČNÁ HERNA, LOŽNICE, WC DĚTÍ N2.02 DENNÍ MÍSTNOST LOGOPEDIE, LOŽNICE LOGOPEDIE, WC DĚTÍ 35,00 1,00 50 x 35/ max. 25 x 25 35,00 1,00 50 x 35/ max. 25 x 25 N2.03 KUCHYŇKASKLAD, WC 45,00 1,00 50 x 35/ max. 25 x 25 N2.04 KANCELÁŘ, LOGOPEDIE 47,75 1,00 50 x 35/ max. 25 x 25 /1 II. /1 II. /1 III. /1 III. CHUC A CHRÁNĚNÁ ÚNIKOVÁ CESTA II. Strana 3

4 Stavební konstrukce Požární odolnost konstrukcí požárních stěn (vč. prostupů), požárních uzávěrů otvorů (vč. požárních uzávěrů VZT, tzn. požárních klapek, i jiných rozvodů) oddělující jednotlivé požární úseky se vždy stanovuje podle požadavků pro požární úsek s vyšším stupněm požární bezpečnosti (SPB). Požadavky na požární odolnost /min/ stanovené dle tab.12 ČSN a ČSN Požární odolnost 1.1. jednotlivé PU N1.01 DENNÍ MÍSTNOST I, DENNÍ MÍSTNOST II, JÍDELNA, ŠATNA, PŘÍPRAVA JÍDEL, UMÝVÁRNA TERMOSŮ, UMÝVÁRNA A WC DĚTÍ, CENTRÁLNÍ CHODBA SPB II. N1.02 DENNÍ MÍSTNOST III, UMÝVÁRNA A WC DĚTÍ II. N1.03 SKLAD, KOTELNA, ÚKLIDKOMORAPRAČKA, SPOJOVACÍ CHODBA, HYG. ZAŘ. PERSONÁLU, ŠATNA PERSONÁLU II. N1.04 SKLAD PRO SCHODIŠTĚM III. N2.01 SPOLEČNÁ HERNA, LOŽNICE, WC DĚTÍ II. N2.02 DENNÍ MÍSTNOST LOGOPEDIE, LOŽNICE LOGOPEDIE, WC DĚTÍ II. N2.03 KUCHYŇKASKLAD, WC III. N2.04 KANCELÁŘ, LOGOPEDIE III. Konstrukce: Požární odolnost /min/ Provedení: požadovaná: skutečná: Požární strop nad PU nad částí N1.01, N1.02 ocelobetonová konstrukce, ze spodní strany SDKpodhled tak, aby bylo dosaženo požadované požární odolnosti nad částí N1.01, N1.02 dřevěná konstrukce střechy, ze spodní strany SDKpodhled tak, aby bylo dosaženo požadované požární odolnosti REI 30/DP1 bude doloženo atestem 1) REI 30/DP2 bude doloženo atestem 1) nad N1.03 stávající ŽB konstrukce REI 30/DP1 REI 45/DP1 vyhovuje nad N1.04 ŽB monolitická konstrukce, tl. 180 mm, osová vzd. hlavní výztuže od povrchu betonu vystaveného požáru 20 mm, obyč. beton obj. hmotnosti 2000 až 2600 kg.m 3 s křemičitým kamenivem REI 30/DP1 REI 60/DP1 vyhovuje nad N2.01, N2.02, N2.03, N2.04 a nad CHUC A dřevěná konstrukce střechy, ze spodní strany SDKpodhled tak, aby bylo dosaženo požadované požární odolnosti REI 30/DP2 bude doloženo atestem 1) Požární stěny ohraničující PU oddělující N1.04 a sklepní prostor cihelné zdivo tl. min. 150 mm REI 45/DP1 REI 90/DP1 vyhovuje oddělující ostatní PU cihelné zdivo tl. min. 150 mm, alt. SDKpříčky provedení tak, aby bylo dosaženo požadované požární odolnosti REI 30/DP1 REI 90/DP1 vyhovuje, resp. bude doloženo atestem 1) v případě SDKpříček pevně zasklené, neotvíravé okno mezi m.č.109šatna a 101vst. zádveří EI 30/DP1 bude doloženo atestem1) Požární uzávěry otvorů (dále též PUO) viz samostatná kapitola Strana 4

5 Obvodové stěny N1.04 cihelné zdivo tl. min. 300 mm (pálené zdivo, obsah dutin méně než 5%, objemová hmotnost 1000 kg.m 3 a současně 2400 kg.m 3 ) REW 45/DP1 REI 180/DP1 vyhovuje ostatní PU cihelné zdivo tl. min. 300 mm (pálené zdivo, obsah dutin méně než 5%, objemová hmotnost 1000 kg.m 3 a současně 2400 kg.m 3 ) REW 30/DP1 REI 180/DP1 vyhovuje Nosné konstrukce uvnitř PU viz stěny a stropy Nosné konstrukce vně PU nevyskytují se Nosné konstrukce uvnitř PU, které nezajišťují stabilitu objektu nevyskytují se Nenosné konstrukce uvnitř PU, které nezajišťují stabilitu objektu nestanovuje se Nosné konstrukce schodiště ŽB schodiště v CHUC bez požadavků jedná se o CHUC Nosná konstrukce střechy dřevěná konstrukce bez požadavků nachází se nad požárním stropem Střešní plášť z vnitřní strany krytina bez požadavků nachází se nad požární stropem Strana 5

6 Střešní plášť z vnější strany krytina neleží v požárně nebezpečném prostoru jiných PU a jedná se o požárně uzavřenou plochu Broof (t3) ČSN , čl b)2) tzn. střešní plášť nad požárním stropem plášť bude proveden z nehořlavých hmot, nebo z hmot vyhovujících klasifikaci Broof (t3), což bude doloženo atestem 1) Vzduchotechnické zařízení v konstrukcích ohraničující PU chráněné VZT potrubí EI 30/DP1 potrubí v podstřešním prostoru a v blízkosti hořlavých konstrukcí bude opatřeno izolací s požadovanou požární odolností požární klapky EI 30/DP1C nejsou navrženy větrací mřížky v požárních stěnách (do plochy 0,09 m 2 ) větrací mřížky v požárních stěnách (nad plochu 0,09 m 2 ) E 30/DP1 EW 30/DP1 nejsou navrženy nejsou navrženy 1) Aplikace všech protipožárních systémů vychází z technologických a konstrukčních podkladů výrobců. Údaje výrobců (o požární odolnosti) k jednotlivým konstrukcím lze vztáhnout na dokončené aplikace pouze v případě, že bylo použito stejných technologií a postupů, jako u zkoušených a hodnocených vzorků. Z tohoto důvodu mohou tyto aplikace provádět výhradně firmy, zaškolené výrobcem a mající příslušné oprávnění. V opačném případě tyto atesty neplatí. 2) Zpěňující nátěry či jiné ochrany konstrukcí, které nemají ověřenou a zaručenou dostatečnou životnost (alespoň po celou předpokládanou životnost stavebního či technologického celku), je možno užít jen na těch částech konstrukcí, které i po zabudování jsou přístupné k o obnovování ochran, jakož i kontrole stavu těchto ochran, přičemž prokázaná a zaručená doba životnosti ochrany konstrukce v daných podmínkách je do první obnovy nejméně 10 let. Životnost požárních ochran se prokazuje zkouškami dle ETAG ROZVADĚČE EE Rozvaděče (platí pro rozvaděče, které mají napětí větší než 200 V a více než 25 A) umístěné v: CHUC, ČSN :2009, čl.6.1.7, resp. ČSN , čl musí tvořit samostatné požární úseky. ČSN :2009, čl.6.1.7, resp. ČSN , čl el. rozvaděče SPB II. Konstrukce: Požární odolnost /min/ požadovaná: skutečná: Požárně dělící konstrukce el. rozvaděče (bez určení třídy reakce použitých materiálů) požárně dělící konstrukce (mimo uzávěry, viz níže) EI 30/DP1 bude doloženo atestem 1) revizní dvířka EI 15/DP1Sm bude doloženo atestem 1) 2. Požadavky na požární pásy Svislé ani vodorovné požární pásy se nevyžadují. Strana 6

7 3. Požární uzávěry otvorů Pozn.: Nadsvětlíky a boční části dveří se mohou považovat za součást požárního uzávěru pouze v rozsahu dle čl ČSN , nebo ČSN , tzn. za součást dveřního uzávěru se považuje i dveřní nadsvětlík, popř. část příčky, pokud plocha těchto konstrukcí není větší než 1,5 násobek plochy otevíratelného požárního uzávěru, nejvýše však 6 m 2. Dvoukřídlé požární uzávěry budou opatřeny koordinátory zavírání dveří. 1.NP Konstrukce: Požární odolnost /min/ požadovaná: skutečná: Požární uzávěry otvorů (dále též PUO) dveře mezi m.č.: EI 30/DP3C bude doloženo atestem 108chodba a 107sklad 108chodba a 111denní míst. 108chodba a 113spoj. chodba 108chodba a109šatna 101vstupní zádveří a 109šatna dveře mezi m.č.: EW 30/DP3C bude doloženo atestem 109šatna a 113vstup do 1.PP 102chodba a sklad 102chodba a 125chodba 102chodba a 113chodba 2.NP Konstrukce: Požární odolnost /min/ požadovaná: skutečná: Požární uzávěry otvorů (dále též PUO) dveře mezi m.č.: 202chodba a 203kancelář 202chodba a 204logopedie 202chodba a 215herna 202chodba a 205wc 202chodba a 207kuchyňka 202chodba a 208wc 202chodba a 213denní míst. logopedie EI 30/DP3C bude doloženo atestem 1) 4. Povrchové úpravy stavebních konstrukcí Povrchové úpravy obvodových stěn z vnější strany objektu: Index šíření plamene stavebních hmot použitých na povrchovou úpravu se musí rovnat 0 mm.min 1 v těchto případech: ohraničuje CHUC, pokud jsou otvory (okna a dveře) Povrchové úpravy stavebních konstrukcí uvnitř objektu: Požární úsek Skupina Nejvyšší dovolený index šíření plamene stavebních hmot použitých na povrchovou úpravu (mm.min 1 ) N1.01 DENNÍ MÍSTNOST I, DENNÍ MÍSTNOST II, JÍDELNA, ŠATNA, PŘÍPRAVA JÍDEL, UMÝVÁRNA TERMOSŮ, UMÝVÁRNA A WC DĚTÍ, CENTRÁLNÍ CHODBA N1.02 DENNÍ MÍSTNOST III, UMÝVÁRNA A WC DĚTÍ stěn podhledů U U N1.03 SKLAD, KOTELNA, ÚKLIDKOMORA PRAČKA, SPOJOVACÍ CHODBA, HYG. ZAŘ. PERSONÁLU, ŠATNA PERSONÁLU N1.04 SKLAD PRO SCHODIŠTĚM N2.01 SPOLEČNÁ HERNA, LOŽNICE, WC DĚTÍ N2.02 DENNÍ MÍSTNOST LOGOPEDIE, LOŽNICE LOGOPEDIE, WC DĚTÍ U U Požadovaná klasifikace podlah dle ČSN EN N2.03 KUCHYŇKASKLAD, WC N2.04 KANCELÁŘ, LOGOPEDIE Na povrchové úpravy povrchů konstrukcí PU skupiny U2 nesmí být užito stav. výrobků třídy reakce na oheň D až F. Požadavky na CHUC viz dále. Strana 7

8 Únikové cesty (ÚC) Z PU, kde jsou třídy MŠ, tzn. N1.01, N1.02, N2.01 a N2.02 bude zajištěn únik dvěma směry a to: z PU N1.01, N1.02 přímo na volné prostranství nebo do CHUC z PU N2.01, N2.02 na volné prostranství přes venkovní schodiště nebo do CHUC 1. Únikové cesty stanovení počtu unikajících osob PU PROSTOR: Plocha [m 2 ]: Plocha na 1 os.[m2]: Pol. Počet osob: s: N1.01 DENNÍ MÍSTNOST I, 71x osoba 1,3 součinitel dle ČSN 92 1,5 DENNÍ MÍSTNOST II, dle projektu (92x1,5=138) JÍDELNA, ŠATNA, PŘÍPRAVA JÍDEL, UMÝVÁRNA TERMOSŮ, UMÝVÁRNA A WC DĚTÍ, CENTRÁLNÍ CHODBA N1.02 DENNÍ MÍSTNOST III, UMÝVÁRNA A WC DĚTÍ N1.03 SKLAD, KOTELNA, ÚKLIDKOMORA PRAČKA, SPOJOVACÍ CHODBA, HYG. ZAŘ. PERSONÁLU, ŠATNA PERSONÁLU N1.04 SKLAD PRO SCHODIŠTĚM N2.01 SPOLEČNÁ HERNA, LOŽNICE, WC DĚTÍ N2.02 DENNÍ MÍSTNOST LOGOPEDIE, LOŽNICE LOGOPEDIE, WC DĚTÍ 19x osoba dle projektu 5x osoba dle projektu 1,3 součinitel dle ČSN ,3 součinitel dle ČSN (25x1,5=38) 1, x osoba dle projektu 14x osoba dle projektu 1,3 součinitel dle ČSN ,3 součinitel dle ČSN (74x1,5=111) 18 (18x1,5=27) N2.03 KUCHYŇKASKLAD, WC N2.04 KANCELÁŘ, LOGOPEDIE 10,38+ 8,49= 18,87 s.. součinitel vyjadřující podmínky evakuace 5, ,5 1,5 2. Únikové cesty posouzení délky, šířky a doby evakuace nechráněné únikové cesty Doba evakuace Neposuzuje se v žádném PU nejedná se o PU: dle bod g) až k, až ČSN kde se navrhuje SOZ kde se podrobně posuzují podmínky evakuace 2.1. N1.01 Posouzení délky nechráněné únikové cesty Délka NUC [m] NUC z m.č.106denní místnost přes šatnu do CHUC, nebo přes m.č.105 denní místnost na volné prostranství (VP) jediná z části m.č.106denní místnost je jeden směr úniku, tato část má plochu 14 m2, tzn. méně než 74,49/3 = 24,83 m2, tzn. považuje se za místnost se dvěma směry úniku 1) Stanovení max. délky ÚC dle ČSN , pro a = 0,97. více 40/25 vyhovuje 2) Délka UC se počítá od východu z místnosti ve smyslu čl ČSN Strana 8

9 Nechráněné únikové cesty Šířka ÚC (m) 1) Počet únikových pruhů (skutečný/ požadovaný) K počet evakuovaných osob v jednom únikovém pruhu/ celková kapacita dle skutečné šířky ÚC Skutečný počet evakuovaných osob Východ na volné prostranství (VP) nebo do CHUC 1.NP, 1x dveře na VP, 0,8+0,8 1,5+1,5/1,5+1,5 120/ x dveře do CHUC, únik po rovině, a=0,97 (120 kapacita up) (mimo dveře musí šířka UC činit min. 0,825 m) vyhovuje Místa, kde ÚC nedosahuje šířky východu na volné prostranství Místa, kde dochází ke změně počtu evakuovaných osob v jednom únikovém pruhu 1) Stanovení min. počtu únik. pruhů: u min = (E.s)/ K 2.1. N1.02 Posouzení délky nechráněné únikové cesty Délka NUC [m] NUC z m.č.111denní místnost na volné prostranství (VP) nebo do CHUC jediná všude dva směry úniku 1) Stanovení max. délky ÚC dle ČSN , pro a = 1,00. více 40/10 vyhovuje 2) Délka UC se počítá od východu z místnosti ve smyslu čl ČSN Nechráněné únikové cesty Šířka ÚC (m) 1) Počet únikových pruhů (skutečný/ požadovaný) K počet evakuovaných osob v jednom únikovém pruhu/ celková kapacita dle skutečné šířky ÚC Skutečný počet evakuovaných osob Východ na volné prostranství (VP) nebo do CHUC 1.NP, 1x dveře na VP, 0,8+0,8 1,5+1,5/1,5+1,5 120/ x dveře do CHUC, únik po rovině, a=1,00 (120 kapacita up) (mimo dveře musí šířka UC činit min. 0,825 m) vyhovuje Místa, kde ÚC nedosahuje šířky východu na volné prostranství Místa, kde dochází ke změně počtu evakuovaných osob v jednom únikovém pruhu 1) Stanovení min. počtu únik. pruhů: u min = (E.s)/ K 2.1. N1.03 Posouzení délky nechráněné únikové cesty Délka NUC [m] jediná více NUC z m.č.113spoj. chodba 2) na volné prostranství (VP) 25/5 vyhovuje 1) Stanovení max. délky ÚC dle ČSN , pro a = 0,96. 2) Délka UC se počítá od východu z místnosti ve smyslu čl ČSN Strana 9

10 Nechráněné únikové cesty Šířka ÚC (m) 1) Počet únikových pruhů (skutečný/ požadovaný) K počet evakuovaných osob v jednom únikovém pruhu/ celková kapacita dle skutečné šířky ÚC Skutečný počet evakuovaných osob Východ na volné prostranství (VP) 1.NP, 1x dveře na VP, 0,8 1,5/1,5 vyhovuje 60/90 7 únik po rovině, a=0,96 (60 kapacita up) (mimo dveře musí šířka UC činit min. 0,825 m) Místa, kde ÚC nedosahuje šířky východu na volné prostranství Místa, kde dochází ke změně počtu evakuovaných osob v jednom únikovém pruhu 1) Stanovení min. počtu únik. pruhů: u min = (E.s)/ K 2.1. N1.04 Posouzení délky nechráněné únikové cesty Délka NUC [m] jediná více NUC z m.č.107sklad 2) do CHUC 25/0 vyhovuje 1) Stanovení max. délky ÚC dle ČSN , pro a = 1,00. 2) Délka UC se počítá od východu z místnosti ve smyslu čl ČSN Nechráněné únikové cesty Šířka ÚC (m) 1) Počet únikových pruhů (skutečný/ požadovaný) K počet evakuovaných osob v jednom únikovém pruhu/ celková kapacita dle skutečné šířky ÚC Skutečný počet evakuovaných osob Východ na volné prostranství (VP) nebo do CHUC 1.NP, 1x dveře do 0,8 1,5/1,5 vyhovuje 60/90 3 CHUC, únik po rovině, a=0,96 (60 kapacita up) (mimo dveře musí šířka UC činit min. 0,825 m) Místa, kde ÚC nedosahuje šířky východu na volné prostranství Místa, kde dochází ke změně počtu evakuovaných osob v jednom únikovém pruhu 1) Stanovení min. počtu únik. pruhů: u min = (E.s)/ K 2.1. N2.01 Posouzení délky nechráněné únikové cesty Délka NUC [m] NUC z m.č.215denní místnost do CHUC, nebo přes m.č.216ložnice na venkovní schodiště jediná všude dva směry úniku 1) Stanovení max. délky ÚC dle ČSN , pro a = 1,00. více 40/25 vyhovuje 2) Délka UC se počítá od východu z místnosti ve smyslu čl ČSN Strana 10

11 Nechráněné únikové cesty Šířka ÚC (m) 1) Počet únikových pruhů (skutečný/ požadovaný) K počet evakuovaných osob v jednom únikovém pruhu/ celková kapacita dle skutečné šířky ÚC Skutečný počet evakuovaných osob Východ na volné prostranství (VP) nebo do CHUC 2.NP, 1x dveře na VP, 0,8+0,8 1,5+1,5/1,5+1,5 120/ x dveře do CHUC, únik po rovině, a=1,00 (120 kapacita up) (mimo dveře musí šířka UC činit min. 0,825 m) vyhovuje Místa, kde ÚC nedosahuje šířky východu na volné prostranství Místa, kde dochází ke změně počtu evakuovaných osob v jednom únikovém pruhu po schodech dolů, a=1,00 (80 kapacita up) 0,9 1,5/1,5 vyhovuje 80/ ) Stanovení min. počtu únik. pruhů: u min = (E.s)/ K 2.1. N2.02 Posouzení délky nechráněné únikové cesty Délka NUC [m] NUC z m.č.213denní místnost do CHUC nebo na venkovní schodiště jediná všude dva směry úniku 1) Stanovení max. délky ÚC dle ČSN , pro a = 1,00. více 40/12,5 vyhovuje 2) Délka UC se počítá od východu z místnosti ve smyslu čl ČSN Nechráněné únikové cesty Šířka ÚC (m) 1) Počet únikových pruhů (skutečný/ požadovaný) K počet evakuovaných osob v jednom únikovém pruhu/ celková kapacita dle skutečné šířky ÚC Skutečný počet evakuovaných osob Východ na volné prostranství (VP) nebo do CHUC 2.NP, 1x dveře na VP, 0,8+0,68 1,5+1,0/1,5+1,0 120/ x dveře do CHUC, únik po rovině, a=1,00 (120 kapacita up) (mimo dveře musí šířka UC činit min. 0,825 m) vyhovuje Místa, kde ÚC nedosahuje šířky východu na volné prostranství Místa, kde dochází ke změně počtu evakuovaných osob v jednom únikovém pruhu po schodech dolů, a=1,00 (80 kapacita up) 0,9 1,5/1,5 vyhovuje 80/ ) Stanovení min. počtu únik. pruhů: u min = (E.s)/ K Strana 11

12 2.1. N2.03 Posouzení délky nechráněné únikové cesty Délka NUC [m] jediná více NUC z m.č.207kuchyňka 2) do CHUC 25/0 vyhovuje 1) Stanovení max. délky ÚC dle ČSN , pro a = 1,00. 2) Délka UC se počítá od východu z místnosti ve smyslu čl ČSN Nechráněné únikové cesty Šířka ÚC (m) 1) Počet únikových pruhů (skutečný/ požadovaný) K počet evakuovaných osob v jednom únikovém pruhu/ celková kapacita dle skutečné šířky ÚC Skutečný počet evakuovaných osob Východ na volné prostranství (VP) nebo do CHUC 2.NP, 1x dveře do 0,8 11,5/1,5 vyhovuje 60/90 3 CHUC, únik po rovině, a=1,00 (60 kapacita up) (mimo dveře musí šířka UC činit min. 0,825 m) Místa, kde ÚC nedosahuje šířky východu na volné prostranství Místa, kde dochází ke změně počtu evakuovaných osob v jednom únikovém pruhu 1) Stanovení min. počtu únik. pruhů: u min = (E.s)/ K 2.1. N2.04 Posouzení délky nechráněné únikové cesty Délka NUC [m] jediná více NUC z m.č.204kancelář 2) do CHUC 25/0 vyhovuje 1) Stanovení max. délky ÚC dle ČSN , pro a = 1,00. 2) Délka UC se počítá od východu z místnosti ve smyslu čl ČSN Nechráněné únikové cesty Šířka ÚC (m) 1) Počet únikových pruhů (skutečný/ požadovaný) K počet evakuovaných osob v jednom únikovém pruhu/ celková kapacita dle skutečné šířky ÚC Skutečný počet evakuovaných osob Východ na volné prostranství (VP) nebo do CHUC 2.NP, 1x dveře do 0,8 11,5/1,5 vyhovuje 60/90 4 CHUC, únik po rovině, a=1,00 (60 kapacita up) (mimo dveře musí šířka UC činit min. 0,825 m) Místa, kde ÚC nedosahuje šířky východu na volné prostranství Místa, kde dochází ke změně počtu evakuovaných osob v jednom únikovém pruhu 1) Stanovení min. počtu únik. pruhů: u min = (E.s)/ K Strana 12

13 3. Evakuační výtah Objekt nemusí být vybaven evakuačním výtahem. 4. Venkovní schodiště Venkovní schodiště se považují za CHUC typu A s kapacitou únikových pruhů pro II.SPB nejsou zajištěny všechny ochrany vnějšího schodiště dle čl , ČSN , přesto se délka nechráněné únikové cesty měří až po opuštění tohoto schodiště a počítá se s kapacitou pro nechráněnou únikovou cestu řešení na straně bezpečnosti. Schodiště však musí být chráněné proti zasněžení a námraze, proto bude toto schodiště z pororoštu a v požárním řádu a provozním řádu objektu bude stanovena povinnost pravidelného odklízení sněhu a případné námrazy. 5. Chráněná úniková cesta A 5.1. Provedení CHUC A V CHUC nesmí být žádné požární zatížení kromě hořlavých hmot v konstrukcích oken a dveří (třída reakce na oheň nutno nejméně A1 až D), podlah (musí se použít podlahových krytin třídy reakce na oheň nejméně Cfls1) a madel. Povrchové úpravy stavebních konstrukcí (mimo podlah a madel) musí být z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2. Dále v CHUC nesmí být umístěny: 1. zařizovací předměty nebo jiná zařízení, zužující průchozí šířku, 2. volně vedené rozvody hořlavých látek, nebo jakékoliv volně vedené potrubní rozvody z hořlavých hmot 3. volně vedené rozvody VZT zařízení, které neslouží pouze CHUC, 4. volně vedené kouřovody, rozvody středotlaké a vysokotlaké páry nebo toxických látek či jinak nebezpečných látek, 5. volně vedené el. rozvody, pokud nemají izolace třídy reakce oheň B2ca, s1, d0 a nesplňují třídu funkčnosti P15R (čl a ČSN , resp. čl a, ČSN a ČSN , (pozn.: dle vyhl.268/2011 lze i kabel B2ca, s1 d1 a to v případě instalace v chráněné únikové cestě pro PBZ a pro zařízení jejichž chod j epři požáru nezbytný z hlediska osob, zvířat a majetku) Rozvody podle bodu 3) a 4) mohou být v CHUC, budouli zabudovány v nehořlavé konstrukci a od CHUC požárně odděleny krycí vrstvou s požární odolností alespoň EW 30/DP1. El. rozvody (bez požadované třídy reakce na oheň) podle bodu 5) musí být v CHUC uloženy či chráněny tak, aby byly požárně odděleny krycí vrstvou s požární odolností alespoň EI 30/DP1 (např. pod omítkou s krytím min. 10 mm, nebo chráněny deskami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 tl. min. 10 mm apod., a budou odpovídat ČSN IEC 60331, viz čl c) ČSN , resp c, ČSN ) Odvětrání CHUC A CHUC A bude odvětrána přirozeně větracími otvory, viz tabulka CHUC/ PODLAŽÍ CHUC A/ 1.NP CHUC A/ 2.NP PLOCHA PODLAŽÍ PLOCHA VĚTRACÍCH OTVORŮ POŽADOVANÁ PLOCHA OTVOR m 2 m 2 do 20 m2 0,8x2,0=1,60 1,50 vyhovuje dveře na volné prostranství i dveře mezi zádveřím a chodbou musí být vybaveny samozavíračem umožňujícím aretaci v otevřené poloze do 20 m2 1,3x1,69=2,19 1,50 vyhovuje nadpraží okna je výše než úroveň podlahy ve 2.NP, otvírání otvoru bude nejvýše 1,8 m nad úrovní přilehlé podesty TYP VĚTRANÍ jednostranné jednostranné Strana 13

14 Kapacita CHUC A Šířka ÚC (m) Východ na volné prostranství 1.NPCHUC A, dveře 0,9, resp. na VP, SPBII 0,8 v (160/120/100) případě dveří 1) Počet únikových pruhů (skutečný/ požadovaný) K počet evakuovaných osob v jednom únikovém pruhu/ celková kapacita dle skutečné šířky ÚC Skutečný počet evakuovaných osob 1,5/1,5 vyhovuje 160/240 děti: 71x1,3x1,5 = 138 pedagogové: 10x1,3x1,0 + 4 = 17 celkem 155 Místa, kde ÚC nedosahuje šířky východu na volné prostranství Nevyskytují se Místa, kde dochází ke změně počtu evakuovaných osob v jednom únikovém pruhu 2.NPCHUC A, schodiště, SPBII (160/120/100) Kapacity, šířky a délky UC jsou vyhovující. 1,1 2,0/1,5 vyhovuje 120/240 děti: 71x1,3x1,5 = 138 pedagogové: 10x1,3x1,0 + 4 = 17 celkem Dveře na únikových cestách Jedná se o stavbu užívanou k činnosti školy a školského zařízení proto nesmí být na únikové cestě použity kývavé nebo turniketové dveře nevyskytují se. Dveře jimiž prochází UC budou otvíravé ve směru úniku otáčením křídel v postranních závěsech nebo čepech. Dveře na volné prostranství lze otvírat i proti směru úniku uniká jimi méně než 200 osob, čl ČSN Dveře, jimiž prochází UC nebudou mít prahy (s výjimkou prostor, kde UC ve smyslu ČSN začíná). Dveře na únikových cestách budou mít ve směru úniku kování v souladu s čl ČSN , které umožní po vyhlášení poplachu otevření dveří samočinné či ručně, ať již jsou dveře zamčené, zablokované či jinak zajištěné proti vloupání. Netýká se dveří které budou během provozní doby trvale odemčené toto musí být uvedeno v provozním řádu objektu, nebo v požárním řádu a evakuačním plánu. Dveře z místností a prostorů soc. zař, šaten, odpočíváren apod. musí být opatřeny kováním,. které i bez speciálního nářadí umožňuje otevřít zvenčí dveře zevnitř zajištěné. Odstupy Beze změn oproti PBRS/2013. Zařízení pro protipožární zásah 1. Nouzový zvukový systém Nevyžaduje se. 2. Zařízení autonomní detekce a signalizace PU N1.01, N1.02, N2.01 a N2.02 (tzn. PU obsahující třídy MŠ) budou vybaveny zařízením autonomní detekce a signalizace autonomními hlásiči kouře dle ČSN EN 14604, případně hlásiči požáru dle ČSN EN 54 (tvořícími součást elektrického zabezpečovacího systému dle ČSN EN Poplachové systémy elektrické zabezpečovací systémy). Strana 14

15 Hlásiče nutno umístit v prostoru: 105,106, 111 denní místnost 215herna, 216ložnice, 213denní místnost, 214ložnice 3. Elektrická požární signalizace /EPS/ Nevyžaduje se. 4. Samočinné stabilní hasící zařízení /SSHZ/ Nevyžaduje se. 5. Samočinné odvětrací zařízení /SOZ/ Nevyžaduje se. 6. Počet přenosných hasících přístrojů /PHP/ rozmístění PHP: PU prostor počet hasících jednotek 1) : nhj=6xnr N1.01 DENNÍ MÍSTNOST I, DENNÍ MÍSTNOST II, JÍDELNA, ŠATNA, PŘÍPRAVA JÍDEL, UMÝVÁRNA TERMOSŮ, UMÝVÁRNA A WC DĚTÍ, CENTRÁLNÍ CHODBA Hasící schopnost třída A 3x6=18 práškový, např. 3x21A N1.02 DENNÍ MÍSTNOST III, UMÝVÁRNA A WC DĚTÍ 2x6=12 práškový, např. 2x21A N1.03 SKLAD, KOTELNA, ÚKLIDKOMORAPRAČKA, SPOJOVACÍ 6 práškový, CHODBA, HYG. ZAŘ. PERSONÁLU, ŠATNA PERSONÁLU např. 1x21A N1.04 SKLAD PRO SCHODIŠTĚM 6 práškový, např. 1x21A N2.01 SPOLEČNÁ HERNA, LOŽNICE, WC DĚTÍ 2x6=12 práškový, např. 2x21A N2.02 DENNÍ MÍSTNOST LOGOPEDIE, LOŽNICE LOGOPEDIE, WC DĚTÍ 2x6=12 práškový, např. 2x21A třída B, C N2.03 KUCHYŇKASKLAD, WC 6 práškový, např. 1x21A N2.04 KANCELÁŘ, LOGOPEDIE 6 práškový, např. 1x21A 1) Počet hasících jednotek nepředstavuje počet PHP! Počet PHP závisí na hasící schopnosti konkrétního typu PHP a ve druhém a třetím sloupci tabulky je uveden počet PHP přepočítaný podle nejběžnějších typů PHP (jejich hasící schopnosti). Rukojeť hasicího přístroje umístěného na svislé stavební konstrukci musí být nejvýše 1,5 m nad podlahou. Hasicí přístroje umístěné na podlaze nebo na jiné vodorovné stavební konstrukci musí být vhodným způsobem zajištěny proti pádu. 7. Vnější odběrná místa Beze změn oproti PBRS/2013. Strana 15

16 8. Vnitřní odběrná místa Označení PU Požadavek na vnitřní odběrné místo N1.01 DENNÍ MÍSTNOST I, DENNÍ ANO součin plocha x zatížení = 9236, TZN. MÍSTNOST II, JÍDELNA, ŠATNA, je menší než 9000 PŘÍPRAVA JÍDEL, UMÝVÁRNA TERMOSŮ, UMÝVÁRNA A WC DĚTÍ, CENTRÁLNÍ CHODBA N1.02 DENNÍ MÍSTNOST III, UMÝVÁRNA A WC DĚTÍ N1.03 SKLAD, KOTELNA, ÚKLID KOMORAPRAČKA, SPOJOVACÍ CHODBA, HYG. ZAŘ. PERSONÁLU, ŠATNA PERSONÁLU NE součin plocha x zatížení je menší než 9000 NE součin plocha x zatížení je menší než 9000 N1.04 SKLAD PRO SCHODIŠTĚM NE součin plocha x zatížení je menší než 9000 N2.01 SPOLEČNÁ HERNA, LOŽNICE, WC DĚTÍ N2.02 DENNÍ MÍSTNOST LOGOPEDIE, LOŽNICE LOGOPEDIE, WC DĚTÍ NE součin plocha x zatížení je menší než 9000 NE součin plocha x zatížení je menší než 9000 N2.03 KUCHYŇKASKLAD, WC NE součin plocha x zatížení je menší než 9000 N2.04 KANCELÁŘ, LOGOPEDIE NE součin plocha x zatížení je menší než 9000 Vnitřní odběrná místa musí být instalována tak, aby umožňovala provedení zásahu alespoň v PU N1.01. V objektu bude instalován hydrantový systém typu D (dále též HS) s tvarově stálou hadicí o průměru 19 mm a délce 20 m s uzavírací proudnicí tak, aby nejodlehlejší místo bylo vzdáleno nejvýše 30 m. Vydatnost tohoto HS musí být Q 0,3 l.s 1, tento průtok musí být zajištěn i na nejnepříznivěji položeném výtoku hydrantového systému při minimálním hydrodynamickém přetlaku 0,2 Mpa. HS bude umístěn ve výšce 1,1 až 1,3 m nad podlahou (měřeno ke středu zařízení). 9. Přístupové komunikace Beze změn oproti PBRS/ Vnitřní zásahové cesty Beze změn oproti PBRS/ Vnější zásahové cesty Beze změn oproti PBRS/ Nástupní plochy Beze změn oproti PBRS/2013. Technická zařízení Materiály, které jsou stanovenými výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády 163/2002 Sb., musí mít zhotovitelem stavby doklady o tom, že bylo k těmto výrobkům vydáno prohlášení o shodě výrobcem či dovozcem. 1. Vytápění Beze změn oproti PBRS/2013. Strana 16

17 2. Větrání Objekt není a nebude vybaven VZT zařízením napojeným na strojovnu VZT, pouze zde může být nucené odvětrání sociálního zařízení apod.. Prostupy VZT potrubí (požárně dělícími konstrukcemi) o průřezu větším než mm 2 musí být opatřeny protipožárními klapkami nebo musí potrubí být v celé délce prostupu sousedním PU chráněné viz STAVEBNÍ KONSTRUKCE. Prostupy odvětrávacího zařízení budou výlučně do průřezu mm 2 a mohou prostupovat požárně dělícími konstrukcemi bez dalších opatření (nevztahuje se na různé otvory sloužící k výměně vzduchu mezi sousedními PU) za těchto podmínek: vzájemná vzdálenost prostupů musí být nejméně 500 mm a celková plocha prostupů nesmí být větší než 1/100 plochy, kterou prostupují prostupy budou utěsněny hmotami alespoň stejné třídy reakce na oheň jako je požárně dělící konstrukce, nejvýše však třídy reakce na oheň C VZT potrubí musí být alespoň v místě prostupu z z hmot třídy reakce na oheň A1, nebo A2 (případná izolace musí být alespoň z hmot třídy reakce na oheň nejvýše B a to do vzdálenosti L = (průřezová plocha), nejméně však 500 mm; vzdálenost L se měří u potrubí bez požární klapky od vnějšího líce pož. dělící konstrukce, do vzdálenosti L (viz výše) nesmí být na potrubí žádné vyústky (ale VZT potrubí může v požárně dělící konstrukci vyústkou končit) prostupy VZT potrubí z hmot třídy reakce na oheň B až F budou provedeny v souladu s čl ČSN :2009 Potrubí VZT zařízení (vně i uvnitř objektu), které nejsou opatřeny požárními klapkami a při požáru jimi mohou protékat horké plyny (čl ČSN ), je nutno umístit alespoň 400 mm od stavebních konstrukcí z hořlavých hmot, případně opatřit izolací s požární odolností alespoň EI 30/DP1. 3. Prostupy kabelů a potrubí Veškeré prostupy je nutno utěsnit v souladu s ČSN Prostupy instalací budou požárně předěleny při průchodu požárně dělící konstrukcí (požární strop, nebo stěna). Prostupy hořlavých látek: Požárně dělícími konstrukcemi bude prostupovat plynové potrubí v nehořlavém potrubí (třída reakce na oheň A1, A2)o průřezu menším než mm 2 bez dalších požadavků, prostup bude dozděn, tzn. bude vykazovat stejnou požární odolnost jako konstrukce (stěna, strop) kterou prostupuje. Prostupy nehořlavých látek Požárně dělícími konstrukcemi bude prostupovat vodovodní a kanalizační potrubí v nehořlavém potrubí (třída reakce na oheň A1, A2) o průřezu méně než mm 2 bez dalších požadavků, prostup bude dozděn, tzn. bude vykazovat stejnou požární odolnost jako konstrukce (stěna, strop), kterou prostupuje. V případě použití hořlavého potrubí (třída reakce na oheň B až F) budou použity požární manžety v souladu s ČSN Prostupy kabeláže Požárně dělícími konstrukcemi bude prostupovat kabeláž rozvodu el. energie, prostup bude dozděn a dotěsněn hmotami třídy reakce na oheň nejvýše A1, A2 nebo B tak, aby vykazoval požární odolnost jako konstrukce (stěna, strop), kterou prostupuje. Upozorňuji, že utěsněné prostupy musí vykazovat stejnou požární odolnost jako konstrukce, kterou prostupují. Prostupem požárně dělící konstrukcí je myšlena situace, kdy posuzované instalační potrubí na jedné straně do konstrukce vstupuje a na druhé straně vystupuje a pokračuje dále v sousedním požárním úseku. Tedy případ, kdy je potrubí vedeno ve zdi, nebo na požární stěně je zavěšen nehořlavý zařizovací předmět se za prostup nepovažuje. Strana 17

18 4. Elektroinstalace Požárně bezpečnostní zařízení Třída funkčnosti kabelové trasy Doba zajištění náhradní dodávky el. energie (v minutách) nouzové osvětlení CHUC zde se nestanovuje 1) 15 2) 1) Dle pozn. pozn. k čl ČSN záložní zdroj (akumulátor) bude součástí zařízení, přičemž akumulátor se dobíjí průběžně. 2) Záložní zdroj bude součástí zařízení. Nevyžaduje se další nezávislý zdroj požadovaná doba funkce nouzového osvětlení nepřesahuje 30 minut, viz pozn. k čl , ČSN Nebude zde vybavení objektu rozvody el. zařízení sloužících k ovládání protipožárního zabezpečení. Rozvody ostatních el. zařízení (tj. nesloužících k ovládání protipožárního zabezpečení) budou v souladu s čl ČSN : volně vedené v jednotlivých místnostech bez další ochrany, pokud hmotnost izolace vodičů nepřesáhne 0,2 kg na m 3 (vyjádřeno v přepočtu na normovou výhřevnost dřeva) obestavěného prostoru místnosti, ve které současně připadá na 1 osobu méně než 10 m 2 půdorysné plochy (v místnostech kde na jednu osobu připadá více než 10 m 2 dle ČSN se k izolacím vodičů a kabelů nepřihlíží) v ostatních případech (tj. pokud hmotnost izolace vodičů přesáhne 0,2 kg na m 3 (vyjádřeno v přepočtu na normovou výhřevnost) obestavěného prostoru místnosti, ve které současně připadá na 1 osobu méně než 10 m 2 půdorysné plochy): o o budou chráněny konstrukcí, která bude vykazovat požární odolnost alespoň EI 30/DP1 (případné obložení z hmot třídy reakce na oheň A1 nebo A2 bude mít tl. nejméně 10 mm, případná krycí vrstva omítky bude tl. rovněž alespoň 10 mm) a budou odpovídat ČSN IEC 60331, nebo budou vodiče a kabely třídy reakce na oheň B2ca s1,d0 (dle vyhl.268/2011 lze i kabel B2ca (mimo CHUC) V případě chráněné únikové cesty budou el. rozvody (nesloužící k protipožárnímu zabezpečení objektu): volně vedené, pokud vodiče a kabely splňují třídu funkčnosti P15R a jsou třídy reakce na oheň B2ca s1,d0 (dle vyhl.268/2011 lze i kabel B2ca, s1 d1 a to v případě instalace v chráněné únikové cestě pro PBZ a pro zařízení jejichž chod je při požáru nezbytný z hlediska osob, zvířat a majetku) pokud nesplňují výše uvedené požadavky budou vedeny v drážkách, truhlících, šachtách či kanálech určených pouze pro el. vodiče a kabely a chráněny konstrukcí, která bude vykazovat požární odolnost alespoň EI 30/DP1 (případné obložení z hmot třídy reakce na oheň A1 nebo A2 bude mít tl. nejméně 10 mm, případná krycí vrstva omítky bude tl. rovněž alespoň 10 mm) a budou odpovídat ČSN IEC Rozvaděče umístěné v CHUC budou vykazovat požární odolnost viz kapitola Stavební konstrukce. Elektroinstalace bude provedena v souladu s platnými technickými normami. Proti účinkům statické a atmosférické elektřiny je objekt chráněn zemněním a hromosvodem podle platných technických norem. Bezpečnostní tabulky V posuzovaném prostoru budou rozmístěny tyto bezpečnostní tabulky: označení směrů úniku (fotoluminiscenční) hlavní uzávěr vody hlavní uzávěr plynu vypínač elektrické energie Strana 18

19 Použitá dokumentace, ČSN a předpisy Projektová dokumentace vypracovaná vyhl. MV 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru vyhl. MV 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění pozdějších předpisů (vyhl. 268/2011 Sb.) ČSN Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty, Květen 2009 ČSN Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty, Únor 2010 ČSN Požární bezpečnost staveb. Společná ustanovení, Duben 2009 ČSN Požární bezpečnost staveb. Obsazení objektu osobami, Srpen 1997 ČSN Požární bezpečnost staveb. Požární odolnost stavebních konstrukcí, ed.2 ČSN Požární bezpečnost staveb. Změny staveb, Březen 2011 ČSN Požární bezpečnost staveb. Kabelové rozvody, Duben 2009 ČSN Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením, Leden 1996 ČSN Požární bezpečnost staveb. Zásobování požární vodou, Červen 2003 ČSN Komíny a kouřovody Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů, Pavus, 2009 Upozorňuji, že musí být dodrženy dotčené požadavky ve výše uvedených ČSN a předpisů! Závěr Stavební úpravy MŠ nevyžaduje žádná další opatření z hlediska požární bezpečnosti při dodržení údajů tohoto požárně bezpečnostního řešení stavby (PBRS). Pozn.: Dokumentace je vyhotovena v podrobnosti dokumentace pro stavební povolení a nenahrazuje realizační dokumentaci ani výrobní dokumentaci. V Olomouci dne Ing. Jaromír Dejl, Přílohy Strana 19

Požárně bezpečnostní řešení. Rozšíření MŠ Stratov na 28 míst. Stratov č.p. 90, 289 22 Lysá nad Labem. Pozemek č.: 1/1. projekt pro stavební povolení

Požárně bezpečnostní řešení. Rozšíření MŠ Stratov na 28 míst. Stratov č.p. 90, 289 22 Lysá nad Labem. Pozemek č.: 1/1. projekt pro stavební povolení Akce: Investor: Rozšíření MŠ Stratov na 28 míst Obec Stratov Stratov č.p. 90, 289 22 Lysá nad Labem Místo stavby: Stratov Pozemek č.: 1/1 Projektant: Stupeň PD Ing. arch. Vladimír Kapička projekt pro stavební

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY zpracováno dle 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Stavba: Stavební

Více

REZIDENCE AURUM Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov

REZIDENCE AURUM Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov Akce : REZIDENCE AURUM Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov Vypracovala : Ing. Martina Doubková V údolí 16 165 00 Praha 6 IČO 12614 793 tel. +420 220 923060, mobil.tel. +420 777 017 246 martina.doubkova@email.cz

Více

Tel./Zázn.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52

Tel./Zázn.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52 Tel./Zázn.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52 STAVBA: e-mail: http: jtronicek@iol.cz www.uni-tron.eu osvědčení ČKAIT č. 3915

Více

a)seznam použitých podkladů

a)seznam použitých podkladů AKCE : Novostavba rodinného domu Jesenice u Prahy p.p.č. 246/169, k.ú. Zdiměřice MÍSTO : Jesenice u Prahy,p.p.č. 246/169, k.ú. ZDIMĚŘICE INVESTOR : Kopecký Bohumil, Květnového vítězství 945/82a, Praha

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva požární ochrany Název a místo stavby :, Obec Habrovany, parc.č. 110/2, 109/2, 110/3, 108/1 Investor : Obec Habrovany, Habrovany 13, 683 01 Rousínov Datum :

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY Obsah a rozsah požárně bezpečnostního řešení odpovídá prováděcí vyhlášce č.246/2001 Sb., o požární prevenci, vydané k zákonu č. 133/1985

Více

H POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

H POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY H POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Akce : Stavební úpravy č.p.1 budovy MěÚ v Dolním Bousově změna užívání před dokončením Místo : Dolní Bousov Projektant : Ing. Petr Šturma Datum : 10/2014 Ing. Petr

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU TECHNICKÁ ZPRÁVA stavební povolení AKCE : Školící středisko č.p. 44, p.č. 51 Čechy INVESTOR: PLASTICO spol. s r.o., č.p. 46, 75115 Domaželice VYPRACOVAL: Jaroslava Pakostová,

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Dokumentace pro stavební povolení

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Dokumentace pro stavební povolení Akce : REKONSTRUKCE A DOSTAVBA POLIKLINIKY Místo stavby : HVĚZDOVA, PRAHA 4 Investor : LIMA spol. s r.o. Hvězdova 1601/21 140 00 Praha 4 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Dokumentace pro stavební povolení

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení - 1 - ing. Petr H A V L Í Č E K Na Bílkách 858 aut. ing. v oboru pozemní stavby 273 06 Libušín a požární bezpečnost staveb IČ: 619 19 624 tel. 737 262 143 e-mail: havlicek.pbs@seznam.cz Požárně bezpečnostní

Více

Národní třída 16, Praha 1. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Stavební úpravy objektu České advokátní komory,

Národní třída 16, Praha 1. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Stavební úpravy objektu České advokátní komory, -1- Akce: Stavební úpravy objektu České advokátní komory, Národní třída 16, Praha 1. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval : Radek

Více

Požárně bezpečnostní řešení stavby

Požárně bezpečnostní řešení stavby Požárně bezpečnostní řešení stavby STUPEŇ PD: NÁZEV PROJEKTU: MÍSTO: INVESTOR: IČ: ZPRACOVAL: ČÍSLO OSVĚDČENÍ: PODPIS: NÁSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY, ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 15, BRNO - I.ETAPA ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ČSN 730802 nevýrobní provozy ČSN 730834 změna staveb skupiny I VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: Klicperova 1541 539 01 Hlinsko Ing. Jiří Sokol Milan Netolický www.sonetbuilding.cz

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY VITTUS GROUP, s. r. o. : 180 00 Praha 8, Světova 1 * : 602 297 478 * IČ: 25690744 * DIČ: CZ-25690744, e-mail: jkdomus@seznam.cz POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY PRO ZMĚNU STAVBY:) STAVEBNÍ ÚPRAVY ROZŠÍŘENÍ

Více

POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Služby v požární ochraně; Hlučínská 3, 747 05 Opava; 602591856, e-mail: ignis@opava.cz POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce: OSSZ Trutnov rekonstrukce budovy A Místo: Trutnov

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Investor Obec Záboří Záboří 88, 387 34 Záboří Místo: parc.č. 126/1, k.ú. Záboří čp. 86 Projektant: Ing. Marian Vyžral, Svépomoc

Více

MEZINÁRODNÍ VÝZKUMNÉ LASEROVÉ CENTRUM ELI

MEZINÁRODNÍ VÝZKUMNÉ LASEROVÉ CENTRUM ELI IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název stavby : Místo stavby: Charakter stavby : Stupeň dokumentace: Investor: Generální projektant: HIP profesí domovní techniky: Projektant části PD: Objekt: MEZINÁRODNÍ VÝZKUMNÉ LASEROVÉ

Více

I. TECHNICKÁ ZPRÁVA. a) Seznam použitých podkladů

I. TECHNICKÁ ZPRÁVA. a) Seznam použitých podkladů I. TECHNICKÁ ZPRÁVA a) Seznam použitých podkladů Pro vypracování požárně bezpečnostního řešení stavby byly použity následující podklady: Zadávací podklady: 1. Požárně bezpečnostní řešení - Ing. Pavel Šebesta,

Více

23/2008 Sb. VYHLÁŠKA

23/2008 Sb. VYHLÁŠKA 23/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb Změna: 268/2011 Sb. Ministerstvo vnitra stanoví podle 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve

Více

SO 01 - obchodní galerie Písek - sever.

SO 01 - obchodní galerie Písek - sever. -1- Akce: Obchodní galerie Písek, SO 01 - obchodní galerie Písek - sever. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : územní rozhodnutí Vypracoval : Radek Příhoda

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ DLE 41 ODST. 2 VYHL. 246/2001 SB. ZÁKLADNÍ ÚDAJE NÁZEV STAVBY: Novostavba rodinného domu MÍSTO STAVBY: Okrouhlá, parc. č. 96/82 k.ú. Okrouhlá INVESTOR: Jaromír Bekr Rumunská

Více

ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 dokumentace pro stavební povolení dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Zhotovitel: Investor: PROFSTAV,

Více

Požárně bezpečnostní řešení stavby

Požárně bezpečnostní řešení stavby Požárně bezpečnostní řešení stavby STUPEŇ PD: NÁZEV PROJEKTU: MÍSTO: HL LUŽE-KOŠUMBERK-ZAJIŠTĚNÍ ODPOVÍDAJÍCÍ BEZBARIÉROVOSTI KOMPLEXU LÉČEBNÝCH PAVILONŮ D a G parc.č.st.457 k.ú.: Luže INVESTOR: Název:

Více

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO

Více

23/2008 Sb. VYHLÁKA. ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb

23/2008 Sb. VYHLÁKA. ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb 23/2008 Sb. VYHLÁKA ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb Změna: 268/2011 Sb. Ministerstvo vnitra stanoví podle 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Vypracování požárně bezpečnostního řešení vyplývá z požadavku 86 a 110 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, včetně souvisejících předpisů, 2 vyhlášky Ministerstva pro místní

Více

2 České technické normy řady 73 08xx z oboru požární bezpečnosti staveb

2 České technické normy řady 73 08xx z oboru požární bezpečnosti staveb 2 České technické normy řady 73 08xx z oboru požární bezpečnosti staveb 2.1 České technické normy a jejich aplikace Česká technická norma je dokument schválený pověřenou právnickou osobou pro opakované

Více

Zpevněná plocha v areálu firmy Purum s.r.o. Staré Město u Uherského Hradiště. Požárně bezpečnostní řešení stavby. č. 136 / 10

Zpevněná plocha v areálu firmy Purum s.r.o. Staré Město u Uherského Hradiště. Požárně bezpečnostní řešení stavby. č. 136 / 10 č. 136 / 10 Investor: Purum s. r. o IČ: 62414402 Národní 961/25, 110 01 Praha 1 Vypracovala: Ing. Helena Paličková, Boční 3332/17, 767 01 Kroměříž Stavba: Zakázka: 136 / 10 Zpevněná plocha v areálu firmy

Více

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ

Více

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ QATROSYSTEM, spol. s r. o., Kyjovská 3578, 580 01 Havlíčkův Brod Projekce a inženýrská činnost, 569 430 475, e-mail: projekce@qatrosystem.cz POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Stavba: Místo: Investor: Rekonstrukce

Více

Ekologizace kotlů K2, K3, K4 v Elektrárně Třebovice

Ekologizace kotlů K2, K3, K4 v Elektrárně Třebovice Dalkia Česká republika a.s. 28 října 3337/7 709 74 Ostrava Elektrárna (ETB) Ekologizace kotlů K2, K3, K4 v Elektrárně Dokumentace Část Fe PC (Část stavby) 03/B - Odsíření a odprášení kotle K2 Odprášení

Více

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 PROVOZNĚ TECHNICKÁ STUDIE REKONSTRUKCE PŮDNÍHO PROSTORU KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 číslo pare 15 Praha únor 2010 obsah: Textová část Průvodní a technická zpráva Výkresová část č. výkresu název měřítko formát

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ZPRACOVAL : Ing. Iveta Charousková, Počerny 124, 360 17 Karlovy Vary osvědčení o autorizaci v oboru požární bezpečnost staveb č. 8488 INVESTOR : G-PROJEKT, Roman

Více

REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ SPORTOVNÍHO CENTRA A SPORTOVNÍHO STŘEDISKA MLÁDEŽE V CHRUDIMI

REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ SPORTOVNÍHO CENTRA A SPORTOVNÍHO STŘEDISKA MLÁDEŽE V CHRUDIMI INVESTOR: PROJEKT Vypracoval : Ing. Jaroslav Habán IČO : 18121578 Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou, Tel: 566 651 191, Mobil: 603 546 997, e-mail: JaHaZr@centrum.cz OBČANSKÉ SDRUŽENÍ AFK CHRUDIM

Více

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4.3 SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Dokumentace pro provádění stavby Seznam příloh

Více

D.1.3-POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ. -vybudování nového zdroje tepla k.ú.těptín, Kamenice, Korunní čp.2, parc.č.931/1, 624/42, 825/1

D.1.3-POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ. -vybudování nového zdroje tepla k.ú.těptín, Kamenice, Korunní čp.2, parc.č.931/1, 624/42, 825/1 D.1.3-POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Investor: Vypracovala: SŠCHL Kamenice -vybudování nového zdroje tepla k.ú.těptín, Kamenice, Korunní čp.2, parc.č.931/1, 624/42, 825/1 HZS Středočeského kraje Kladno,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Vybudování venkovního výtahu TECHNICKÁ ZPRÁVA. Základní škola a Praktická škola, Opava D.1.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Vybudování venkovního výtahu TECHNICKÁ ZPRÁVA. Základní škola a Praktická škola, Opava D.1.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA c ZMĚNY b a DATUM PODPIS INVESTOR: Základní škola a Praktická škola, Opava Základní škola a Praktická škola Slezského odboje 5, příspěvková organizace Opava - Předměstí, 746 01 tel.: +420

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LÍŠEŇ na ul. Horníkova 34 v Brně - Líšni PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Investor: Statutární město

Více

Problematika požární prevence ve shromažďovacích prostorech

Problematika požární prevence ve shromažďovacích prostorech Problematika požární prevence ve shromažďovacích prostorech mjr. Ing. Pavel TUČEK HZS Olomouckého kraje 2.3.2013 Právní předpisy a normy zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 4 odst. 2 písmene h) činnost

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Název akce: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OBEC MOŠNOV Místo stavby: Mošnov, parc.č.227/3,1190, st.80, k.ú.mošnov Investor: OBEC MOŠNOV, č.p.175, Mošnov, psč. 742 51, IČ: 00600792 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ

Více

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 05

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 05 Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 05 V souladu s ustanovením 49 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), vydává veřejný zadavatel: Statutární

Více

A. ÚVOD B. POPIS OBJEKTU. A.1 Všeobecně. A.2 Podklady

A. ÚVOD B. POPIS OBJEKTU. A.1 Všeobecně. A.2 Podklady A. ÚVOD A.1 Všeobecně Předmětem této zprávy pro sloučené územní a stavební řízení je návrh požárně bezpečnostního řešení nástavby archivu se zázemím na stávajícím objektu garáží v úrovni 2.NP, který je

Více

D.1.4.c.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.4.c.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.c.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: Část: Vypracoval: Kontroloval: Archívní číslo: NOVÁ PASÁŽ A PŘÍSTAVBA SO 10 VZT - Kavárna a WC D.1.4.c Zařízení vzduchotechniky Radoslav Šultes Ing. Jiří Hájek P13P023

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 0 Identifikační údaje

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 0 Identifikační údaje 0 Identifikační údaje TECHNICKÁ ZPRÁVA 0.1 Zpracovatel projektové dokumentace : projektant : Ing. Jiří Šlanhof číslo autorizace : 1004152 obor autorizace : autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb

Více

Požárně bezpečnostní řešení stavby

Požárně bezpečnostní řešení stavby tel. 382 224 333 e-mail:servis@cuka.cz Václavská 1, 397 01 Písek IČO 438 11 108 www.cuka.cz Požárně bezpečnostní řešení stavby 1. Seznam použitých podkladů pro zpracování str. 2 2. Charakteristika obytného

Více

k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, -1-

k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, -1- -1- Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Vypracoval : Radek Příhoda Luční 9 370 01 České Budějovice telefon : 381 300 345 608 729 533 České Budějovice,

Více

Nedostatky v projektových dokumentacích a při realizacích staveb z hlediska požární bezpečnosti. Ing. Milan Brabec HZS Jihočeského kraje

Nedostatky v projektových dokumentacích a při realizacích staveb z hlediska požární bezpečnosti. Ing. Milan Brabec HZS Jihočeského kraje 14. ročník konference Červený kohout Nedostatky v projektových dokumentacích a při realizacích staveb z hlediska požární bezpečnosti Ing. Milan Brabec HZS Jihočeského kraje Nedostatky zjištěné v rámci

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení 1. Úvod Projektová dokumentace řeší úpravy v prostorách stávajícího objektu laboratoří archeologie a antropologie v Plzni, ul. Sedláčkova 36, 38, 40, Veleslavínova 27, 29. Stávající objekt je využíván

Více

Stavby srubového charakteru. Požárně bezpečnostní řešení

Stavby srubového charakteru. Požárně bezpečnostní řešení Stavby srubového charakteru Požárně bezpečnostní řešení Vladan Henek, 15.11. 2011 Základní vlastnosti dřeva Průměrná teplota bodu vzplanutí 180 275 C Hodnota bodu hoření 260 290 C Bod vznícení 330 470

Více

Akce: Stavební úpravy rodinného domu Adresa: Fügnerova 1764, Dobřichovice Zpracovatel: A.D.U. atelier s. r. o. Ing. arch. Květuše Berková, ČKA 3817

Akce: Stavební úpravy rodinného domu Adresa: Fügnerova 1764, Dobřichovice Zpracovatel: A.D.U. atelier s. r. o. Ing. arch. Květuše Berková, ČKA 3817 - 1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Stavební úpravy rodinného domu Adresa: Fügnerova 1764, Dobřichovice Zpracovatel: A.D.U. atelier s. r. o. Ing. arch. Květuše Berková,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Dokumentace pro provedení stavby

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Dokumentace pro provedení stavby TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ VÝROBNÍ HALY MEKTEC NA POZEMKU P.Č.1815/1 A 1815/5, V K.Ú. ČESKÉ BUDĚJOVICE 4 Investor: Mektec Europe GmbH,id.č. HRB 8384, Koepestrasse 4-6 Roľnícka

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 0 Identifikační údaje

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 0 Identifikační údaje 0 Identifikační údaje Přestavba pavilonu ZŠ Horníkova na MŠ, Brno-Líšeň TECHNICKÁ ZPRÁVA 0.1 Zpracovatel projektové dokumentace : projektant : Ing. Jiří Šlanhof číslo autorizace : 1004152 obor autorizace

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.220.01; 91.040.30 Květen 2009 ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb Nevýrobní objekty Fire protection of buildings Non-industrial buildings Sécurité des bâtimens contre l,incendie

Více

VĚZEŃSKÁ SKUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY V ě z n i c e K u ř i m Blanenská 1191, P.O. Box 21, 664 34 Kuřim Telefon a fax 541 555 111, Fax 541 555 130

VĚZEŃSKÁ SKUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY V ě z n i c e K u ř i m Blanenská 1191, P.O. Box 21, 664 34 Kuřim Telefon a fax 541 555 111, Fax 541 555 130 KUŘIM - ZVĚTŠENÍ KAPACITY SPRCH VE VÝROBNÍ HALE SVZ VS/101/33/2010-2/2010-1/log/502 05/2010 Zadávací podklady k veřejné zakázce na stavební práce Technická zpráva ozn. přílohy A VĚZEŃSKÁ SKUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA

SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA SEZNAM PŘÍLOH poř. č. název formát A4 01.04.01 Seznam příloh a technická zpráva 14 01.04.02 Tabulky místností 13 01.04.03 Tabulky zařízení 4 01.04.04 Tabulky požárních klapek 5 01.04.05 Půdorys 1.PP 15

Více

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Novostavba rodinného domu ALICE 4.01 Vypracoval: Ing. Radek Dědina, autorizovaný inženýr Alice 4.01 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 z 5 OBSAH: Požárně

Více

Praha 4, Poliklinika Hvězdova DSP. 2 Technická zpráva... 4

Praha 4, Poliklinika Hvězdova DSP. 2 Technická zpráva... 4 Obsah 1 Seznam příloh... 3 2... 4 2.1 Předmět projektu... 4 2.2 Základní technické údaje... 4 2.2.1 Napěťové soustavy... 4 2.2.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem... 4 Slaboproudé rozvody a zařízení

Více

277/11 a 277/12, k. ú. Dolní Břežany. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ. Akce: Novostavba 3 rodinných domů na p. č. -1-

277/11 a 277/12, k. ú. Dolní Břežany. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ. Akce: Novostavba 3 rodinných domů na p. č. -1- -1- Akce: Novostavba 3 rodinných domů na p. č. 277/11 a 277/12, k. ú. Dolní Břežany. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Vypracoval : Radek Příhoda Luční 9 370 01 České Budějovice telefon : 381 300 345 608 729

Více

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY P R O J E K Č N Í K A N C E L Á Ř I N G. P A V E L Š E D I V Ý A N T. D V O Ř Á K A 8 9, 6 7 5 7 1 N Á M Ě Š Ť N A D O S L A V O U e - m a i l : s e d i v y. p a v e l @ s e z n a m. c z t e l. 5 6 8 6

Více

POŽÁRNÍ OCHRANA ENGINEERS CZ

POŽÁRNÍ OCHRANA ENGINEERS CZ POŽÁRNÍ OCHRANA Projekční ateliér: ENGINEERS CZ s.r.o. IČO: 24127663 Projektant : Ing. Novák IČO: 14711770 Tel.: +420 252 546 463 info@engineers cz.cz Razítko: Kr.Úřad: Hlavní město Praha Místní Úřad:

Více

F 1.1.1 Technická zpráva

F 1.1.1 Technická zpráva F 1.1.1 Technická zpráva F 1.1.1 Technická zpráva... - 1 - a) Účel objektu... - 2 - b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav v okolí objektu,

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

ZATEPLENÍ DOMU Hrdlovská č.651 Osek Okres Teplice

ZATEPLENÍ DOMU Hrdlovská č.651 Osek Okres Teplice PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍHO POVOLENÍ ZATEPLENÍ DOMU Hrdlovská č.651 Osek Okres Teplice Město Osek Zahradní č. 246Radniční 1 417 05 Osek Požárně bezpečnostní řešení 04/2010 Ing.Zábojník... Počet

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ASIST KOLIN Stavba : STAVEBNÍ ÚPRAVA MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘÍSTAVBA OBJEKTU Místo : Kolín, Kmochova 335 Investor : Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín 1 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Více

Požárně bezpečnostní řešení stavby je zpracováno podle vyhlášky 246/2001 Sb. 41 2)

Požárně bezpečnostní řešení stavby je zpracováno podle vyhlášky 246/2001 Sb. 41 2) D 1.3.1 Požárně bezpečnostní řešení požární zpráva Předmětem projektové dokumentace je projekt pro stavební řízení a provedení stavby na akci Stavební úpravy a zateplení objektu č.p. 93, Lipí u Náchoda,

Více

Provedení nevýrobních objektů v závislosti na konstrukčním řešení a požární odolnosti stavebních konstrukcí.

Provedení nevýrobních objektů v závislosti na konstrukčním řešení a požární odolnosti stavebních konstrukcí. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.5.201 NEVÝROBNÍ

Více

P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í S T A V B Y

P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í S T A V B Y Akce: Rekonstrukce VZDUCHOTECHNIKY v kuchyni ZŠ Chvaletická Místo stavby: Praha 9 Lehovec, Chvaletická čp. 918 Investor: MČ Praha 14, Úřad městské části, odbor školství, Bratří Venclíků 1073 Zpracovatel

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení Požárně bezpečnostní řešení Posouzení návrhu únikových cest Administrativní budova Městské části Praha 7 U průhonu 1338/38 P R A H A 7 Zpracoval: 2/2016 Fait Jiří Fait specialista PO 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA. Březinova 779/6, Opava-Předměstí

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA. Březinova 779/6, Opava-Předměstí PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA Březinova 779/6, Opava-Předměstí D.1.1 Architektonicko stavební řešení D.1.1.a) TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

OBSAH 1 ZADÁNÍ...2 1.1 ROZSAH PROJEKTU...2 1.2 PROJEKTOVÉ PODKLADY...2

OBSAH 1 ZADÁNÍ...2 1.1 ROZSAH PROJEKTU...2 1.2 PROJEKTOVÉ PODKLADY...2 Profese: D.1.4-G EL.SLABOPROUD Strana: 1 / 5 OBSAH 1 ZADÁNÍ...2 1.1 ROZSAH PROJEKTU...2 1.2 PROJEKTOVÉ PODKLADY...2 2 POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ...2 2.1 VŠEOBECNĚ...2 2.1.1 Popis objektu...2 2.1.2 Vnější

Více

Gymnázium Komenského 89, Písek Stavební úpravy TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE K PROVEDENÍ STAVBY GYMNÁZIUM KOMENSKÉHO 89, PÍSEK, STAVEBNÍ ÚPRAVY

Gymnázium Komenského 89, Písek Stavební úpravy TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE K PROVEDENÍ STAVBY GYMNÁZIUM KOMENSKÉHO 89, PÍSEK, STAVEBNÍ ÚPRAVY TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE K PROVEDENÍ STAVBY GYMNÁZIUM KOMENSKÉHO 89, PÍSEK, STAVEBNÍ ÚPRAVY BŘEZEN 2016 A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby : Gymnázium Komenského 89, Písek

Více

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY NOVOSTAVBA OBJEKTU MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VINOŘI. Stupeň. Dokumentace pro provedení stavby

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY NOVOSTAVBA OBJEKTU MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VINOŘI. Stupeň. Dokumentace pro provedení stavby D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY NOVOSTAVBA OBJEKTU MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VINOŘI Stupeň Dokumentace pro provedení stavby Adresa stavby ul. Mikulovská a Ronovská Praha 9 Vinoř č. parcely 1093/1, 1093/2,

Více

MEZINÁRODNÍ VÝZKUMNÉ LASEROVÉ CENTRUM ELI. Prováděcí dokumentace pro POV hlavní stavební fáze

MEZINÁRODNÍ VÝZKUMNÉ LASEROVÉ CENTRUM ELI. Prováděcí dokumentace pro POV hlavní stavební fáze Název stavby : Místo stavby: MEZINÁRODNÍ VÝZKUMNÉ LASEROVÉ CENTRUM ELI Dolní Břežany, Dolní Břežany, Charakter stavby : POV hlavní stavební fáze Stupeň dokumentace: Investor: Generální projektant: HIP

Více

Technická zpráva stavební část

Technická zpráva stavební část Technická zpráva stavební část Dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci stavby Zateplení objektu Mateřské školy v Luční ulici Chrastava Investor Vypracoval : Město Chrastava : Jiří Schneider a) Účel

Více

D.1.3 - Koncepce požární ochrany

D.1.3 - Koncepce požární ochrany Fürll & Hannemann Inženýrská kancelář Majitelé: Dr.-Ing. (TU) Peter Fürll & Dr. Ing. (TU) Joachim Hannemann poradenství projektování statika výběrová řízení vedení stavby posudky Ackermannstraße 17 01217

Více

29/03/2014 REI 30 DP1. Požadovaná PO Skutečná PO. KP5C / KP7A Požární bezpečnost staveb PPRE Požární prevence

29/03/2014 REI 30 DP1. Požadovaná PO Skutečná PO. KP5C / KP7A Požární bezpečnost staveb PPRE Požární prevence České vysoké učení technické v Praze F A K U L T A S T A V E B N Í Katedra konstrukcí pozemních staveb KP5C / KP7A Požární bezpečnost staveb PPRE Požární prevence Cvičení č. 3 Stavební konstrukce a požární

Více

1. Všeobecné údaje, seznam použitých podkladů pro zpracování. Předmětem tohoto PBŘ je posouzení nástavby a přístavby stávající ZŠ v Nučicích. Stavba bude posuzována podle následujících vyhlášek a norem

Více

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Zodp. projektant : Ing. Čestmír Kabátník datum : únor 2013 Vypracoval: atelier ASPIRA

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení Požárně bezpečnostní řešení k projektu stavby ke stavenímu povolení : Komunitní dům pro seniory Tyršova č.p. 73 k.ú. Broumov investor : Město Broumov Masarykova 239 Broumov projektant :PLANCON Kollárova

Více

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva 1 Obsah: A. Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje stavby a stavebníka A.2 Základní údaje A.2.1 A.2.2 A.2.3 A.2.4 Základní údaje charakterizující stavbu a její

Více

č. 17 (patologie) v areálu Nemocnice Prachatice na mateřskou školku a ubytování zaměstnanců. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ -1-

č. 17 (patologie) v areálu Nemocnice Prachatice na mateřskou školku a ubytování zaměstnanců. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ -1- -1- Akce: Stavební úpravy a změna užívání stávajícího objektu č. 17 (patologie) v areálu Nemocnice Prachatice na mateřskou školku a ubytování zaměstnanců. D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Vypracoval :

Více

Technická zpráva Slaboproudé elektroinstalace (05.6 - EZS)

Technická zpráva Slaboproudé elektroinstalace (05.6 - EZS) Technická zpráva Slaboproudé elektroinstalace (05.6 - EZS) 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 1.1 STAVEBNÍK (INVESTOR) 3 1.2 OBJEDNATEL 3 1.3 ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE (PROJEKTANT) 3 1.4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O

Více

LZ atelier s.r.o. Dokumentace pro dodatečné povolení stavby 05/2014. Obsah. B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA...3 B.1 Popis území stavby...

LZ atelier s.r.o. Dokumentace pro dodatečné povolení stavby 05/2014. Obsah. B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA...3 B.1 Popis území stavby... Obsah B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA...3 B.1 Popis území stavby...3 a) Charakteristika stavebního pozemku...3 b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum,

Více

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO OBSAH obsah... 1 1) identifikační údaje stavby... 2 2) základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz... 3 3) stavebně technické řešení... 3 3.1 Přípravné práce... 3 3.2 Bourací práce...

Více

Požárně bezpečnostní řešení stavby

Požárně bezpečnostní řešení stavby servis@cuka.cz tel.: 382 224 333 gsm: 602 433 918 Václavská 1, 397 01 Písek IČO 438 11 108 www.cuka.cz Požárně bezpečnostní řešení stavby Stupeň: Technická zpráva pro stavební řízení Datum: únor 2018 Vypracoval:

Více

ENERGIS 92, s.r.o. DPS. ATELIER SAEM, s.r.o. Energis 92, s.r.o. SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTOR. Vypracoval:

ENERGIS 92, s.r.o. DPS. ATELIER SAEM, s.r.o. Energis 92, s.r.o. SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTOR. Vypracoval: SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTORA. DATUM PODPIS INVESTOR Kubrova 31 ARCHITEKT ATELIER SAEM, s.r.o. Na Mlejnku 6/1012, 147 00 Praha 4 t: +420 223 001 670 info@saem.cz www.saem.cz ENERGIS

Více

D.1.1.a.02 MATERIÁLOVÉ STANDARDY

D.1.1.a.02 MATERIÁLOVÉ STANDARDY NÁSTAVBA OBJEKTU E II.ETAPA DISPOZIČNÍ ÚPRAVY 5.NP na pozemku p.č.25/2 v katastrálním území České Budějovice 7 D.1.1.a.02 MATERIÁLOVÉ STANDARDY DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: novostavba objektu rodinného domu a garáže Adresa: parc. č. 114/1, 115/1, 116/1, Babice nad Svitavou Zpracovatel: A.D.U. atelier

Více

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY Červenec 2013 O B S A H : 1. Úvod str. 3 2. Popis objektu str. 3 3. Stávající využití objektu str. 4 4. Budoucí využití objektu str. 5 5. Popis

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOMOV PRO SENIORY ROŽNOV POD RADHOŠTĚM A. č. : C6F / B / 002 HUMANIZACE POBYTOVÝCH SLUŽEB Z.č.:130322 Počet stran : 14 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Stavebník : Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90

Více

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Novostavba rodinného domu FRANTIŠKA 2.01 Vypracoval: Ing. Radek Dědina, autorizovaný inženýr Františka 2.01 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 z 5 OBSAH:

Více

Horníkova 2485/34, 628 00 Brno - Líšeň Sladkého 13, Brno 617 00

Horníkova 2485/34, 628 00 Brno - Líšeň Sladkého 13, Brno 617 00 1. Specifikace všech klempířských prvků jedná se o žárově pozinkovaný plech tl. 0,6 mm, opatřený vrstvou měkčeného PVC. Musí být zajištěna dokonalá adheze mezi plechem a PVC vrstvou vhodně ošetřený plech,

Více

Technická zpráva. č.: 23323/3558. zak.č.: 3558 / 564 / 0010. zákazník: Ing. Jiří Šlanhof

Technická zpráva. č.: 23323/3558. zak.č.: 3558 / 564 / 0010. zákazník: Ing. Jiří Šlanhof Luxel, spol. s r.o. Lazaretní 7, Brno, 615 00 tel: +420 545 152 705 fax: +420 545 152 768 luxel@seznam.cz Elektromontážní firma - projektování elektro, silnoproud, slaboproud, MaR - realizace silnoproud,

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE REKONSTRUKCE BYTU NA HUTÍCH STUPEŇ DSP TECHNICKÁ ZPRÁVA-VYTÁPĚNÍ OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 1 3. VÝCHOZÍ PODKLADY... 2 4. VÝPOČTOVÉ HODNOTY KLIMATICKÝCH POMĚRŮ... 2 5. TEPELNÁ BILANCE...

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany 1 Technická zpráva požární ochrany Akce: Stavební úpravy domu č.p. 2641 2642, Kutnohorská ul., Česká Lípa zateplení obvodového pláště štítů. Investor: Okresní stavební bytové družstvo, Barvířská ul. 738,

Více

Posuzování požárních vlastností stavebních výrobků Praha, 16.9.2015 Ing. Jana Buchtová, PAVUS, a.s.

Posuzování požárních vlastností stavebních výrobků Praha, 16.9.2015 Ing. Jana Buchtová, PAVUS, a.s. Seminář pro výrobce a uživatele stavebních výrobků opatřených označením CE ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011/EU (CPR), kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění

Více