ina ina Diskrétn tní náhodná veličina může nabývat pouze spočetně mnoha hodnot (počet aut v náhodně vybraná domácnost, výsledek hodu kostkou)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ina ina Diskrétn tní náhodná veličina může nabývat pouze spočetně mnoha hodnot (počet aut v náhodně vybraná domácnost, výsledek hodu kostkou)"

Transkript

1 Náhodná velčna na Výsledek náhodného pokusu, daný reálným číslem je hodnotou náhodné velčny. Náhodná velčna je lbovolná reálná funkce defnovaná na množně elementárních E pravděpodobnostního prostoru S. Dskrétní náhodná velčna může nabývat pouze spočetně mnoha hodnot (počet aut v náhodně vybraná domácnost, výsledek hodu kostkou) Spojtá náhodná velčna může nabývat všech hodnot z nějakého ntervalu (doba bezporuchového chodu zařízení, výška náhodně vybraného člověka) Dskrétn tní náhodná velčna na Házejme mncem, které umíme rozlšt, např. pětkorunou, desetkorunou a dvacetkorunou českou. Na každé mnc může padnout líc (L) nebo rub (R). Určete prvky množny všech možných výsledků. n = V () = = Nechť udává počet líců. Pak je dskrétní náhodná velčna, která může nabývat hodnot 0,,,. Určeme její rozdělení

2 Dskrétn tní náhodná velčna na n = V () = = = 0) = = 0,5 = ) = = 0,75 = ) = = 0,75 = ) = = 0,5 { LLL, LLR, LRL, RLL, RRR, RRL, RLR, LRR} Dskrétn tní náhodná velčna na Hustota Dstrbuční pravděpodobnost funkce n = V () = = = 0) = = 0,5 = ) = = 0,75 = ) = = 0,75 = ) = = 0,5 pdf(x) 0,4 0,5 0, 0,5 0,50, 0,5 0, 0, F() pdf(x) 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,5 xx ( = x) ; F( x = x) f ( x) = P ) E( ) = ; V ( ) = ; RSD = 4

3 Dskrétn tní náhodná velčna na x sázíme 00 Kč na líc. Určete pst všech možností. 0,5 Rozdělení pravděpodobnost = 00) = = 0,5 = 00) = = 0,75 = 00) = = 0,75 = 00) = = 0,5 pdf(x) 0,4 0, 0, 0, pdf(x) 0,5 0,75 0,75 0,5 x ( ) = 5000 = E ( ) = 0; V ; RSD Náhodná velčna na Proměnná, jejíž hodnota je určena výsledkem náhodného pokusu. Každému el. jevu E z prostoru všech jevů S přřadíme reálnéčíslo (E), takové, že pro každé reálnéčíslo a je jevem množna Dskrétní náhodná velčna (množna hodnot je konečná, nebo spočetná) je popsána pravděpodobnostní funkcí a)=(e)=a), nebo dskrétní dstrbuční funkcí Spojtá náhodná velčna (množna hodnot je nterval I R) dstrbuční funkce F(x) F( x) = x) hustota pravděpodobnost f(x) x b F( x) = f ( u) du F( b) F( a) f ( u) du { E; ( E a} A = ) = a

4 Středn ední hodnota a rozptyl Střední hodnota dskrétní náhodné velčny spojté náhodné velčny E[ x] = x = x ) E[ ] = x f ( x) dx vlastnost střední hodnoty: E[c.] = c.e[] E[+Y] = E[] + E[Y] E[.Y] = E[]. E[Y] pro, Y nezávslé Rozptyl dskrétní náhodné velčny spojté náhodné velčny ( ) V [ x] = x E[ ] = x ) ( ) V [ ] = x E( ) f ( x) dx Vybrané rozložen ení pravděpodobnost podobnost Dskrétní rozdělení pravděpodobnost Bnomcké Geometrcké Possonovo Spojté rozdělení pravděpodobnost Rovnoměrné Normální Exponencální Erlangovo 4

5 Geometrck cké rozdělen lení dskrétn tní náhodné velčny ny Počet pokusů do prvního úspěšného výsledku. Expermenty jsou nezávslé, pravděpodobnost úspěchu je dána p. p = = ) = p ( p) E[ ] = p p V[ ] = p p=/4 Příklad: Zařízení kontrolujeme pravdelně jednou za hodnu. Pravděpodobnost, že se za hodnu zařízení nepokazí je 0,9. Určete pravděpodobnost, že k chybě zařízení dojde př šesté kontrole. Určete průměrnou dobu bezvadného chodu. p = 0, P 5 ( = 6) = 0, (0, 9) = 0, 059 E[ ] = = 0 ( hod ) 0. Bnomcké rozdělen lení dskrétn tní náhodné velčny ny Nechť je počet úspěšných výsledků z n provedených nezávslých expermentů, kde pravděpodobnost úspěšného výsledku je dána p, potom n n p = = ) = p ( p) E[ ] = n p V[ ] = np p ( ) 5

6 Bnomcké rozdělen lení dskrétn tní náhodné velčny ny Nechť je počet úspěšných výsledků z n provedených nezávslých expermentů, kde pravděpodobnost úspěšného výsledku je dána p, potom n n p = = ) = p ( p) E[ ] = n p V[ ] = np p ( ) Příklad: Test obsahuje 0 otázek s výběrem z 5 možných odpovědí.. Určete pravděpodobnost, že student nezaškrtne an jednu odpověď správně = 0) = 0, 5. Určete pravděpodobnost, že všechny odpověd budou správné P ( = 0) = 0, Určete pravděpodobnost, že student zvolí alespoň 7 odpovědí správně 4. Určete průměrný počet správných odpovědí ( ) = ( = ) + ( = ) + ( = ) + ( = ) P 7 P 7 P P 9 P 0 0, E ( ) = 0 = 5 Bnomcké rozdělen lení v Excelu 6

7 Possonovo rozdělen lení dskrétn tní náhodné velčny ny počet výskytů sledovaného jevu v určtém časovém ntervalu t, jestlže posloupnost časových okamžků sledovaného jevu tvoří ordnální homogenní proces s nezávslým přírůstky (Elementární tok). k ( λ t ) λ t = = E[ ] = λ t P ( N ( t) k ) e k! Possonovo rozdělen lení dskrétn tní náhodné velčny ny Pokud n, np=λ, pak náhodná velčna s bnomckým rozdělením konverguje k Possonovu rozdělení Bnom( n, p) Posson( n p) P E ( = k ) [ ] = λ k λ e = k! λ np=5 n=0 n=0 n=000 7

8 Possonovo rozdělen lení v Excelu Rovnoměrn rné rozdělen lení spojté náhodné velčny ny f ( x) = ; a x b b a ( a + b) a + b E[ ] = ; V[ ] = Příklad: Tramvaje jezdí pravdelně každých 5 mnut. Na zastávku přjdeme náhodně.. Určete pravděpodobnost, že budeme čekat nejvýš mnutu. Určete průměrnou dobu čekání f ( x) = ; 0 x 5 5 x < ) = dx = x 5 = E[ ] = ; 0 0

9 Exponencáln lní rozdělen lení spojté náhodné velčny ny λx f ( x) = λe ; 0 x F( x) = e E[ ] = ; V[ ] = λ λ λx Příklad:. Doba dvou po sobě následujících jevů je exponencálně rozdělená náhodná velčna s parametrem λ. Určete průměrný počet jevů za časovou jednotku. E[ T ] = λ. Doba bezvadného chodu nového automoblu je náhodná velčna =/0 [rok]. a) Určete pravděpodobnost, že se do 5 let neobjeví žádná závada. 0 ( 5) ( 5) x P = F = e = e = 0,606 b) Určete průměrnou dobu bezvadného chodu auta. E[ T ] = = 0 ( let) 0. Exponencáln lní rozdělen lení v Excelu 9

10 Erlangovo rozdělen lení spojté náhodné velčny ny ~ Erlang(λ,k) k λx ( λx) k k f ( x) = λe ; 0 x E[ ] = ; V[ ] = ( k )! λ λ Součet k nezávslých náhodných velčn, jež mají všechny exponencální rozdělení ~exp(λ) je Erlangovo rozdělení ~ Erlang(λ,k) Normáln lní rozdělen lení spojté náhodné velčny ny ~ N(µ,σ ) f ( x) = e πσ ( x µ ) σ Počet bodů z testu ntelgence σ = 5, µ = 00 0

11 Normáln lní rozdělen lení v Excelu Studentovo rozdělen lení Pokud má proměnná normální rozdělení, pak proměnná µ Z = σ má normované normální rozdělení. Průměr náhodného výběru má normální rozdělení se směrodatnou odchylkou σ σ = n Odchylku σ většnou neznáme, ale můžeme j odhadnout pomocí výběrové směrodatné odchylky s. Proměnná t má Studentovo t rozdělen lení. µ t = s

12 Studentovo rozdělen lení U N (0,) V χ ( n) n = 0 n = n = Obr. t-dstrbuce pro různé stupně volnost n. Pro n=, t dstrbuce je dentcká s normální dstrbucí. Studentovo rozdělen lení v Excelu

13 χ rozdělen lení Součet kvadrátů proměnné s normálním rozdělením. Domácí úkol - Centráln lní lmtní věta Centrální lmtní věta označuje tvrzení, podle něhož (za určtých podmínek) se rozdělení výběrového průměru blíží k normálnímu rozdělení. O náhodné velčně s uvedeným chováním říkáme, že má asymptotcky normální rozdělení. WkpedE Např: Vygenerujte 00 hodnot náhodné velčny s rovnoměrným rozdělením na ntervalu (a,b) a vypočtěte průměr vzorku. Výběr 50 x opakujte. Nakreslete hstogram výběrových průměrů, vypočtěte průměr a směrodatnou odchylku. =NÁHČÍSLO()*(0-)+ =PRŮMĚR(data) =ČETNOSTI(data;horní meze ntervalů)

14 Domácí úkol Centráln lní lmtní věta Vygenerujte 00 hodnot náhodné velčny s rovnoměrným rozdělením na ntervalu (a,b) a vypočtěte průměr vzorku. Výběr 50 x opakujte. Nakreslete hstogram výběrových průměrů, vypočtěte průměr a směrodatnou odchylku. =NÁHČÍSLO()*(0-)+ =PRŮMĚR(data) =ČETNOSTI(data;horní meze ntervalů) Movreova-Laplaceova věta 4

15 Spojnce trendu x hustota pravděpodobnost podobnost 5

Jiří Militky Škály měření Nepřímá měření Teorie měření Kalibrace

Jiří Militky Škály měření Nepřímá měření Teorie měření Kalibrace Tetlní zkušebnctv ebnctví II Jří Mltky Škály měření epřímá měření Teore měření Kalbrace Základní pojmy I PRAVDĚPODOBOST Jev A, byl sledován v m pokusech. astal celkem m a krát. Relatvní četnost výskytu

Více

Ω = 6 6 3 = 1 36 = 0.0277,

Ω = 6 6 3 = 1 36 = 0.0277, Příklad : Házíme třemi kostkami. Jaká je pravděpodobnost, že součet bude roven 5? Jev A značí příznivé možnosti: {,, 3}; {,, }; {, 3, }; {,, }; {,, }; {3,, }; P (A) = A Ω = 6 6 3 = 36 = 0.077, kde. značí

Více

E(X) = np D(X) = np(1 p) 1 2p np(1 p) (n + 1)p 1 ˆx (n + 1)p. A 3 (X) =

E(X) = np D(X) = np(1 p) 1 2p np(1 p) (n + 1)p 1 ˆx (n + 1)p. A 3 (X) = Základní rozdělení pravděpodobnosti Diskrétní rozdělení pravděpodobnosti. Pojem Náhodná veličina s Binomickým rozdělením Bi(n, p), kde n je přirozené číslo, p je reálné číslo, < p < má pravděpodobnostní

Více

SÍŤOVÁ ANALÝZA. Základní pojmy síťové analýzy. u,. Sjednocením množin { u, u,..., 2. nazýváme grafem G.

SÍŤOVÁ ANALÝZA. Základní pojmy síťové analýzy. u,. Sjednocením množin { u, u,..., 2. nazýváme grafem G. SÍŤOVÁ ANALÝZA Využívá grafcko-analytcké metody pro plánování, řízení a kontrolu složtých návazných procesů. yto procesy se daí rozložt na dílčí a organzačně spolu souvseící čnnost. yto procesy se nazývaí

Více

Transformace dat a počítačově intenzivní metody

Transformace dat a počítačově intenzivní metody Transformace dat a počítačově ntenzvní metody Jří Mltký Katedra textlních materálů, Textlní fakulta, Techncká unversta v Lberc, Lberec, e- mal jr.mltky@vslb.cz Mlan Meloun, Katedra analytcké cheme, Unversta

Více

CHYBY MĚŘENÍ. uvádíme ve tvaru x = x ± δ.

CHYBY MĚŘENÍ. uvádíme ve tvaru x = x ± δ. CHYBY MĚŘENÍ Úvod Představte s, že máte změřt délku válečku. Použjete posuvné měřítko a získáte určtou hodnotu. Pamětlv přísloví provedete ještě jedno měření. Ale ouha! Výsledek je jný. Co dělat? Měřt

Více

1 Náhodný výběr a normální rozdělení 1.1 Teoretická a statistická pravděpodobnost

1 Náhodný výběr a normální rozdělení 1.1 Teoretická a statistická pravděpodobnost 1 Náhodný výběr a normální rozdělení 1.1 Teoretická a statistická pravděpodobnost Ve světě kolem nás eistují děje, jejichž výsledek nelze předem jednoznačně určit. Například nemůžete předem určit, kolik

Více

8 Střední hodnota a rozptyl

8 Střední hodnota a rozptyl Břetislav Fajmon, UMAT FEKT, VUT Brno Této přednášce odpovídá kapitola 10 ze skript [1]. Také je k dispozici sbírka úloh [2], kde si můžete procvičit příklady z kapitol 2, 3 a 4. K samostatnému procvičení

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika

Pravděpodobnost a matematická statistika Pravděpodobnost a matematická statistika Mirko Navara Centrum strojového vnímání katedra kybernetiky FEL ČVUT Karlovo náměstí, budova G, místnost 104a http://cmp.felk.cvut.cz/ navara/mvt http://cmp.felk.cvut.cz/

Více

Střední hodnota a rozptyl náhodné. kvantilu. Ing. Michael Rost, Ph.D.

Střední hodnota a rozptyl náhodné. kvantilu. Ing. Michael Rost, Ph.D. Střední hodnota a rozptyl náhodné veličiny, vybraná rozdělení diskrétních a spojitých náhodných veličin, pojem kvantilu Ing. Michael Rost, Ph.D. Príklad Předpokládejme že máme náhodnou veličinu X která

Více

Vybrané kapitoly z pravděpodobnosti (interaktivní učební text) - Řešené příklady. Martina Litschmannová

Vybrané kapitoly z pravděpodobnosti (interaktivní učební text) - Řešené příklady. Martina Litschmannová Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Západočeská univerzita v Plzni Vybrané kapitoly z pravděpodobnosti (interaktivní učební text) - Řešené příklady Martina Litschmannová 1. strana ze 102 1

Více

2 Zpracování naměřených dat. 2.1 Gaussův zákon chyb. 2.2 Náhodná veličina a její rozdělení

2 Zpracování naměřených dat. 2.1 Gaussův zákon chyb. 2.2 Náhodná veličina a její rozdělení 2 Zpracování naměřených dat Důležitou součástí každé experimentální práce je statistické zpracování naměřených dat. V této krátké kapitole se budeme věnovat určení intervalů spolehlivosti získaných výsledků

Více

Malé statistické repetitorium Verze s řešením

Malé statistické repetitorium Verze s řešením Verze s řešením Příklad : Rozdělení náhodné veličiny základní charakteristiky Rozdělení diskrétní náhodné veličiny X je dáno následující tabulkou x 0 4 5 P(X = x) 005 05 05 0 a) Nakreslete graf distribuční

Více

SPECIMEN. Základy zpracování dat. Michal Otyepka, Pavel Banáš, Eva Otyepková verze 16.2.2007. tento text byl vysázen systémem L A TEX2 ε

SPECIMEN. Základy zpracování dat. Michal Otyepka, Pavel Banáš, Eva Otyepková verze 16.2.2007. tento text byl vysázen systémem L A TEX2 ε Základy zpracování dat Michal Otyepka, Pavel Banáš, Eva Otyepková verze 16.2.2007 tento text byl vysázen systémem L A TEX2 ε ii Skripta vznikla pro potřeby kurzu Základy zpracování dat určeného studentům

Více

Úvod do statistiky (interaktivní učební text) - Řešené příklady. Martina Litschmannová

Úvod do statistiky (interaktivní učební text) - Řešené příklady. Martina Litschmannová Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Západočeská univerzita v Plzni Úvod do statistiky (interaktivní učební text) - Řešené příklady Martina Litschmannová 1. strana ze 159 1 Explorační analýza

Více

Základy pravděpodobnosti poznámky. Jana Klicnarová

Základy pravděpodobnosti poznámky. Jana Klicnarová Základy pravděpodobnosti poznámky Jana Klicnarová 1 V této části připomeneme základní pojmy a vztahy pro práci s náhodou. 0.1 Náhodné jevy Uvažujme situace, které mohou a nemusí nastat a o kterých v nějakém

Více

ADZ základní statistické funkce

ADZ základní statistické funkce ADZ základní statistické funkce Základní statistické funkce a znaky v softwaru Excel Znak Stručný popis + Sčítání buněk - Odčítání buněk * Násobení buněk / Dělení buněk Ctrl+c Vyjmutí buňky Ctrl+v Vložení

Více

Při statistickém zkoumání se snažíme udělat nějaký závěr ohledně vlastností celého statistického souboru

Při statistickém zkoumání se snažíme udělat nějaký závěr ohledně vlastností celého statistického souboru 0.1 Základy statistického zpracování dat 1 0.1 Základy statistického zpracování dat Statistika se zabývá shromažďováním, tříděním a popisem velkých souborů dat. Někdy se pod pojmem statistika myslí přímo

Více

- 1 - Zdeněk Havel, Jan Hnízdil. Cvičení z Antropomotoriky. Obsah:

- 1 - Zdeněk Havel, Jan Hnízdil. Cvičení z Antropomotoriky. Obsah: - - Zdeněk Havel, Jan Hnízdl Cvčení z Antropomotorky Obsah: Úvod... S Základní charakterstky statstckých souborů...3 S Charakterstka základních výběrových technk a teoretcká rozložení četností...9 S 3

Více

Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta. Statistika II

Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta. Statistika II Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Statistika II distanční studijní opora Marie Budíková Brno 2006 Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie v rámci programu SOCRATES

Více

Základní pojmy a úvod do teorie pravděpodobnosti. Ing. Michael Rost, Ph.D.

Základní pojmy a úvod do teorie pravděpodobnosti. Ing. Michael Rost, Ph.D. Základní pojmy a úvod do teorie pravděpodobnosti Ing. Michael Rost, Ph.D. Co je to Statistika? Statistiku lze definovat jako vědní obor, zabývající se hromadnými jevy a procesy. Statistika zahrnuje jak

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Modelování predikce časových řad návštěvnosti web domény pomocí SVM Bc.

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Modelování predikce časových řad návštěvnosti web domény pomocí SVM Bc. Unverzta Pardubce Fakulta ekonomcko-správní Modelování predkce časových řad návštěvnost web domény pomocí SVM Bc. Vlastml Flegl Dplomová práce 2011 Prohlašuj: Tuto prác jsem vypracoval samostatně. Veškeré

Více

( ) ( ) F t je = a (02) a ta se nazývá hustotou poruch. Příklad takové funkce f ( t ), která odpovídá funkci ( ) F t na

( ) ( ) F t je = a (02) a ta se nazývá hustotou poruch. Příklad takové funkce f ( t ), která odpovídá funkci ( ) F t na Doba do poruchy Uvažujme nějaký objekt, jenž je v čase t = 0 uveden do provozu. Tento objekt pracuje za určitých podmínek, o nichž budeme předpokládat, že se nemění s časem. V určitém čase t = x se ale

Více

Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie)

Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie) Míra nezaměstnanosti *%+ 211 Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie) Míra nezaměstnanosti *%+ (okres Opava, červen 21) Rozsah 77 Průměr 11,5 Minimum 5,5 Dolní kvartil 8,4 5 1 15 2 Medián 9,9 Horní

Více

Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum

Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum RNDr. Břetislav Fajmon, Ph.D. Mgr. Jan Koláček, Ph.D. ÚSTAV MATEMATIKY Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum 1 Obsah I Statistické metody 7 1 Odhad

Více

Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty

Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty Bohumír Procházka, SZÚ Praha 1 Co můžeme sledovat Pro charakteristiku nebo vlastnost, kterou chceme sledovat zvolíme termín jev.

Více

Hrubých chyb se musíme vyvarovat. Systematické chyby můžeme rozpoznat a opravit. U cvičeného pozorovatele je reakční doba pro

Hrubých chyb se musíme vyvarovat. Systematické chyby můžeme rozpoznat a opravit. U cvičeného pozorovatele je reakční doba pro III. Chyby měření a zpracování naměřených výsledků 1. Obecné úvahy Při měření nějaké fyzikální veličiny můžeme zásadně rozlišit dva případy: 1.) několikrát po sobě měříme veličinu, která je konstantní

Více

Posloupnosti a jejich konvergence POSLOUPNOSTI

Posloupnosti a jejich konvergence POSLOUPNOSTI Posloupnosti a jejich konvergence Pojem konvergence je velmi důležitý pro nediskrétní matematiku. Je nezbytný všude, kde je potřeba aproximovat nějaké hodnoty, řešit rovnice přibližně, používat derivace,

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA, PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚVOD DO STATISTIKY. Tomáš MRKVIČKA, Vladimíra PETRÁŠKOVÁ

JIHOČESKÁ UNIVERZITA, PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚVOD DO STATISTIKY. Tomáš MRKVIČKA, Vladimíra PETRÁŠKOVÁ JIHOČESKÁ UNIVERZITA, PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚVOD DO STATISTIKY Tomáš MRKVIČKA, Vladimíra PETRÁŠKOVÁ ČESKÉ BUDĚJOVICE 2006 Recenzenti: prof. RNDr. Jindřich Klůfa, CSc., doc. RNDr. Pavel Tlustý, CSc. c Tomáš

Více

MATEMATICKO STATISTICKÉ PARAMETRY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ

MATEMATICKO STATISTICKÉ PARAMETRY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ MATEMATICKO STATISTICKÉ PARAMETRY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ Má-li analytický výsledek objektivně vypovídat o chemickém složení vzorku, musí splňovat určitá kriteria: Mezinárodní metrologický slovník (VIM 3),

Více