výrobní družstevnictví

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "výrobní družstevnictví"

Transkript

1 02/2011 MĚSÍČNÍK ROČNÍK 58 CENA 20 Kč výrobní družstevnictví časopis českých a moravských výrobních družstev Manažer roku 2010: Rozhovor s předsedou SČMVD Janem Wiesnerem Ceorepubiková konference Daňové změny v roce 2011 aneb pánovaná reforma daňového systému KDS Sedčany, nožířské VD saví 60. výročí KOVODRUŽSTVO, výrobní družstvo v Žebráku OBZOR, výrobní družstvo Pzeň TRINOM Brno, v. d.

2 obsah KOVODRUŽSTVO, 3-5 výrobní družstvo v Žebráku OBZOR, 6-7 výrobní družstvo Pzeň 8-9 TRINOM Brno, v. d. KDS Sedčany, nožířské VD saví 60. výročí Manažer roku 2010: Rozhovor s předsedou SČMVD Janem Wiesnerem Ceorepubiková konference Daňové změny v roce 2011 aneb pánovaná reforma daňového systému Aktuání informace, 16 otázky a odpovědi Digitání agenda: jednoduché inteigentní teefony a dáková ovádání pomáhají seniorům 17 a zdravotně postiženým idem zvádat domácnost AČN reaguje na dotazy veřejnosti v souvisosti s odhaením nábytku s nadměrnými 18 emisemi formadehydu na českém trhu 19 Mezinárodní rok družstev VD GRANÁT Turnov 20 Souprava z koekce PR v praxi Pronájem jednacích místností 23 v budově SČMVD Dostává se vám do rukou únorové číso našeho časopisu. Tentokrát jsme navštívii VD Kovodružstvo Žebrák, výrobce kovových vozíků a dětských tříkoek, a Trinom Brno, jehož činností je výroba pracovních oděvů pro záchranáře. Přečíst si můžete také o VD Obzor Pzeň a KDS Sedčany. Na téma prestižní soutěže Manažer roku nám rozhovor poskyt předseda SČMVD Jan Wiesner. Zúčastnii jsme se ceorepubikové konference Daňové změny v roce 2011 aneb pánovaná reforma daňového systému. Jak jste si jistě všimi, časopis Výrobní družstevnictví má novou podobu, je více přehedný a snažii jsme se, abyste v něm naši zajímavé informace. Věřím, že se vám nové ztvárnění bude íbit a zachováte nám i nadáe přízeň. Jana Henychová šéfredaktorka 2 Adresa redakce: Svaz českých a moravských výrobních družstev Redakce časopisu Výrobní družstevnictví Vácavské nám Praha 1 Šéfredaktorka: Jana Henychová Te.: Te./fax: Zasíání tiskových zpráv: Objednávky inzerce:

3 KOVODRUŽSTVO, výrobní družstvo v Žebráku Město Žebrák, ežící u dánice spojující Prahu s Pzní, je sídem úspěšného výrobního Kovodružstva, které si dokázao získat zákazníky nejen na domácím trhu, ae i v zahraničí. O historii družstva a jeho současné moderní podobě hovoří jeho předseda Antonín Havín. VŽebráku, v bývaé mydárně U Zacharů, zřídio v roce 1950 Západočeské autodružstvo v Pzni svoji provozovnu, vyrábějící kooběžky, vozíky za koa, poštovní vozíky a jiné kovovýrobky. V roce 1951 vydaa Ústřední rada družstva dispozice k rozděení Západočeského autodružstva v Pzni na ceek pzeňský a pražský. Žebrácký závod se přitom se souhasem svého mateřského podniku osamostatni a sta se nositeem družstevní myšenky mezi řemesníky kovooboru v bývaém hořovickém okrese. Lidé, kteří stái u zrodu nového družstevního koektivu, netušii, že ustavují organizaci, která si za někoik et získá stabiní hospodářskou pozici jak na domácím, tak na zahraničním trhu. V roce 1992 došo k transformaci družstva do jeho současné podoby. Družstvo ztratio pět provozoven a výroba se koncentrovaa do tří provozoven, které máme dodnes, vzpomíná předseda družstva Havín. V současné době pracuje v družstvu 40 zaměstnanců. Mezi činnosti, které nabízí, patří isování, ohýbání, tvarování trubek a pechů, povrchové úpravy práškovými barvami, gavanický pokov a topenářské sužby jako jsou rozvody, montáže pynových a eektrických kotů i kotů na tuhá paiva. Družstvo má v současnosti 15 vastníků a oni vykázao obrat ve výši 28 miionů korun. Kvaita za dobrou cenu Kvaita za dobrou cenu K nejznámějším výrobkům Kovodružstva patří dvoukoové ruční vozíky, dětské kooběžky a tříkoky. Sortiment dopňují pechové zásobníky na toaetní papír a papírové ručníky, ofukovací pistoky a květinové stojany. Zákadem našeho výrobního programu jsou každopádně dvoukoové ruční vozíky, které dnes představují zhruba 20 procent cekové produkce družstva, informova nás předseda. Tyto vozíky se upatniy především v sektoru pošt. Před někoika ety jsme získai zajímavou zakázku pro švédskou poštu, pro kterou dodáváme vozíky s připojením za koo, určené pro rozvoz tiskovin. Také jsme vyhrái konkurz pro Českou poštu ta od našeho družstva nakupuje pozinkované dvoukoové vozíky s kabeou, dodávané se znakem České pošty. Tyto vozíky souží poštovním doručovateům při rozvozu tiskovin. Jak nás předseda dáe informova, dříve družstvo České poště dodávao 2000 těchto vozíků ročně, nyní se jejich počet ustái na 1000 kusech. Tendr pro tohoto významného zákazníka naše družstvo vyhráo mezi osmi výrobci díky kvaitě a přijatené ceně nabízeného produktu, doda předseda. 3

4 tivně dobrou pozici na trhu díky dobré kvaitě. U těchto výrobků je přeprava poměrně finančně náročná, proto na nás asijská konkurence zatím cenově nedosahuje. I kvaita asijského zboží je mnohem nižší, vysvěti předseda. Jak dáe řek, kromě domácího trhu Kovodružstvo v současné době dodává svoje produkty kromě Švédska také na Sovensko, do Maďarska a Německa. Na Sovensku se prosadiy naše vozíky, do Německa dodáváme přepravní vozíky pod kanoe a kajaky, upřesni předseda skadbu exportu. Ten v současné době tvoří zhruba 12 procent z cekového obratu. Samozřejmě, že bychom chtěi podí exportu navýšit, ae uvidíme, jak se situace na zahraničních trzích bude vyvíjet, doda. Koncentrace výroby Kovodružstvo má v současné době tři provozovny, z nichž dvě jsou v Žebráku a jedna v nedaekých Cerhovicích. Tato provozovna zajišťuje závěsové a hromadné zinkování. Kovodružstvo rovněž funguje jako subdodavate činností pro různé firmy. Největším zákazníkem v obasti kooperace jsou dvě české firmy zabývající se dodávkami eektromontážních komponentů, pro které družstvo vyrábí kabeové ávky včetně přísušenství pro průmysové eektrorozvodny a dáe pak přísušenství pro trakční vedení tramvají a troejbusů. Provádí také individuání výrobu pode přání zákazníka. Před ety družstvo nabízeo širší sortiment vozítek pro děti, ae v konkurenci s asijskými výrobci neměo šanci v obasti jednodušších výrobků obstát. Dnes vyrábí pouze kooběžky a tříkoky. V obasti dvoukoových vozíků si zatím dokázao uchovat rea- 4

5 V Žebráku je umístěna isovna, mechanické děení materiáu, tváření na výstředníkových, třecích a hydrauických isech tun, zámečnické práce, obrábění, prášková akovna (komaxit) a vypaovací pec o rozměrech 1,7 x 2 x 2,4 metru, dáe provozy pro výrobu maé dopravní a přepravní techniky a dětských vozítek, bytových dopňků jako stojany či věšáky a sanitární program. V provozovně na Žebráku bya největší investicí posední doby instaace odmašťovacího zařízení v hodnotě jednoho miionu korun. Navyšování kapacit družstvo v nejbižší době nepánuje, naopak provedo koncentraci výroby do jedné okaity z důvodu úspory nákadů. Přesunui jsme cerhovickou provozovnu do Žebráku, nákady zejména na energie byy neúměrně vysoké. Představovay téměř 400 tisíc korun za rok jen na vytápění a z tohoto hediska se přesun pod jednu střechu jeví jako ogický krok, uved předseda Havín. A jaké jsou pány Kovodružstva z Žebráku do budoucna? Uvidíme, jak se bude vyvíjet ekonomická i poitická situace, říká předseda. Rozhodně si chceme uchovat naše místo na trhu. Cestou může být i inovace sortimentu, v současné době připravujeme zefektivnění výroby dětské tříkoky, kterou nabídneme na českém trhu v nejbižší době. Způsob, jak udržet či snížit ceny našich výrobků, je předmětem našich úvah neustáe. Jen tak dokážeme obstát v boji s asijskou konkurencí, doda. Kde ze zboží zakoupit: Kovodružstvo dodává zboží do vekoobchodů, mj. M.A.T. Pzeň a Libros Ostrava. Výrobky ze zakoupit také přímo v síde družstva (Na náměstí 11, 12, Žebrák). Zboží si zákazník může zakoupit i prostřednictvím internetových stránek Pro příp. informace ze použít e-mai 5

6 OBZOR, výrobní družstvo, Pzeň podporujeme vaši budoucnost OBZOR, výrobní družstvo, Pzeň byo zaoženo v roce 1965 a v současné době zaměstnává více než 200 pracovníků, z toho minimáně 50 % se zdravotním postižením. Havní závod je umístěn v Pzni, kde také sídí vedení družstva. Daší závody jsou v Sušici, Domažicích a Hořovicích. V etech 2001 a 2002 bya provedena certifikace družstva de ISO a ISO/TS Družstvo je významným dodavateem zákazníkům v automobiovém průmysu ať už první řady t.j. automobiek nebo druhé t.j. subdodavateů. Havním výrobním artikem jsou bovdenové systémy pro ovádání pohybivých částí vozů. Z výsedků zkušebních výrob a dvoudenních produkcí pro automobiový průmys vypynua potřeba zvýšení úrovně profesního vzděávání, a to především v obasti obsuhy a údržby technoogicky specifických a náročných strojů a přístrojů. Zaměstnanci družstva se musí naučit efektivně ovádat jednoúčeové výrobní stroje a zařízení, aby byi schopni vyrobit produkty, jejichž výroba bude probíhat v násedujících etech. Proto OBZOR, výrobní družstvo, Pzeň zahájio od etošního roku dvouetý projekt, který řeší specifické vzděávání zaměstnanců výrobního družstva. Tento projekt je financován prostřednictvím Evropského sociáního fondu Operačním programem Lidské zdroje a zaměstnanost Gobání Grant Educa. Cíem projektu je vytvořit specifický vzděávací systém, který bude reagovat na identifikované potřeby podniku v obasti vzděávání a zajistí napnění pánovaných přínosů. Díčí cíe projektu jsou: inovace současného vzděávacího systému firmy vzděávání vastními odborníky schopnými vzděávat i osoby se sníženou pracovní schopností rozvoj kvaifikační a odborné úrovně zaměstnanců v údržbě a obsuze jednoúčeových strojů zajištění zastupitenosti pracovníků dosažení stanovených přínosů projektu Cíovou skupinu tvoří 118 zaměstnanců ze závodů v Pzni, Sušici a Domažicích. Většina z pracovníků, kteří jsou v družstvu zaměstnáni, má zdravotní postižení. Jejich schopnost učit se novým věcem je často snížená. Mobiita pracovníků je vzhedem k jejich znevýhodnění na trhu i omezené fyzické mobiitě ztížena. Zaměstnanci v družstvu pracují často ceý život. Skoro poovina jich je starší 6

7 provozovna Pzeň provozovna Hořovice provozovna Domažice provozovna Sušice 50 et. Není obvyké, aby měnii pracovní místa a přenášei tak nabyté znaosti do jiných podniků. Vzděávání této cíové skupiny je časově vemi náročné a vyžaduje zvýšenou pozornost a individuání přístup ektora. V rámci tohoto projektu budou vyškoeni tři zkušení pracovníci družstva, budoucí interní ektoři. Ti absovují specifická škoení na ovádání jednoúčeových strojů vyrobených na míru potřebám družstva. Tito ektoři budou násedně škoit 100 pracovníků z výroby. Každý děník přitom absovuje šest kíčových aktivit, ve kterých se naučí správně ovádat stroje pro výrobu speciáních díů (bovdenů) do různých značek automobiů. Kurzy budou probíhat v interních učebnách a dínách družstva v Pzni, Sušici a v Domažicích. 7

8 TRINOM Brno, v.d. Výrobní družstvo TRINOM Brno vzniko v roce 1993, čenem SČMVD je od 25. března Mezi jeho nejdůežitější činnost patří výroba pracovních, profesních, ochranných a výstražných oděvů. Největší důraz je kaden na výrobu a vývoj oděvů pro zdravotnickou záchrannou a dopravní sužbu nemocných. Oděvy družstva TRINOM Brno, v.d. jsou chráněny průmysovým vzory pod čísy V a a jsou vyráběny pode ČSN EN 471, která definuje jednotivé materiáy a koncepci oděvů s vysokou viditeností. V současné době jejich výrobky odebírá více než 200 firem a nemocnic z ceého území České repubiky a vyvážejí je též do Sovenské repubiky. V jednání jsou vývozy výrobků v rámci Evropské unie a na východ. Trinom Brno se zabývá výrobou a distribucí profesních, ochranných a výstražných oděvů. Důežitou pozornost věnuje profesním a výstražným oděvům určeným pro záchrannou sužbu ve zdravotnictví. Vzhedem k tomu, že jde o specifické oděvy, vývoj proše ceou řadou změn a probíhaa trvaá spoupráce se záchranáři. Profesní oděvy jsou zhotoveny ze stoprocentní bavny s hydrofobní úpravou nebo z tkaniny ve sožení 65% PES/35 % bavna v barvě červené dopněné refexními pruhy. Materiáy mají dobré mechanicko-fyzikání parametry. Havní podmínkou u těchto materiáů je maá sráživost, vysoká kvaita a zajištění maximání životnosti oděvů, střihové řešení zaručuje komfort při nošení. Oděv je přizpůsoben práci v terénu a požadavkům záchranářů. Oděvy jsou chráněné průmysovým vzorem, byo vydáno prohášení o shodě. Výstražné oděvy s vysokou viditeností mají certifikát Státní zkušebny č. 219 v Brně. Používané materiáy, mají certifikát de EN 471, což zaručuje, že vyhovují požadavkům na životnost, na výdrž v namáhání, jako je ohyb, mráz, změna tepa, praní a chemické čištění. Tento oděv dosahuje výrazně zepšení v ochraně zdravotníků a zajišťuje bezpečnost při práci v terénu. Při zásahu je zdravotní personá dobře viditený a neze jej přehédnout. Oděv zároveň chrání záchranáře v noci, mze a za snížené viditenosti, kdy je nasvícená siueta dobře čitená. Koekce obsahuje kahoty do pasu, kahoty se zvýšeným pasem, ceoroční bundu s odepínacími rukávy a hygienickou bavněnou mřížkou. V zimním období se oděvy dopňují zimní vestou nebo zimní bundou, obojí s kapucí. Sortiment je rozšířen o košii s krátkým rukávem, bavněné tričko s ogem, petený svetr, petenou vestu a čepici. Na oděvy ze apikovat ogo firmy buď tiskem nebo výšivkou. 8

9 Zeptai jsme se Ing. Miana Vodstrčia, předsedy družstva TRINOM Brno Navrhujete pro záchranáře vastní modey? Naše oděvy máme chráněné průmysovými vzory. To je zákad. Vzhedem k tomu, že vývoj materiáu jde stáe dopředu, provádíme inovaci výrobků a navrhujeme a zhotovujeme stáe nové, epší, funkčnější oděvy. Spoupracujete s nějakým výrobním družstvem? Ano, spoupracovai jsme v minuosti s Brněnskou Drutěvou, kdy jsme jim dodai nastříhané zboží a oni pro nás ušii požadované výrobky. Daším družstvem by Vzor Náchod v.d. - tomu jsme zadai zhotovit petené svetry a vesty. Jak byste přibížii vaše zákazníky? Máme svůj okruh zákazníků, záchranné sužby v jednotivých krajích, studenty odborných ško pro záchranáře. Jsme operativní, jsme schopni uděat menší zakázky pro určitou skupinu záchranářů s jejich firemním ogem a i jeden kus oděvu a postupně oděvy dopňovat. Spoupracujeme také přímo se škoami pro záchranáře napříkad medici chodící na praxi potřebují obečení. Mezi naše zákazníky patřia i armáda, poicie, šii jsme pro ně speciání výrobky. Jak vastně vypadá takový oděv pro záchranáře? Zmíním třeba ceoroční bundu zhotovenou ze 100% bavny tuzemské výroby má někoik praktických kapes na mobi, vysíačku a daší pomůcky záchranáře, dáe odepínací rukávy, kdy po odepnutí rukávů zůstane vesta. Kapuce je všitá do ímce. Uvnitř bundy je hygienická bavněná mřížka, která v étě odvádí pot. 9

10 KDS Sedčany, nožířské výrobní družstvo saví 60. výročí KDS Sedčany vyrábí nože 60 et. Ani řada nepříznivých faktorů nenarušia jeho pozici největšího českého výrobce v oboru. Nožířské výrobní družstvo KDS Sedčany si připomíná svoji šedesátietou tradici. Byo zaoženo v prosinci 1950 při ceostátním procesu znárodňování. V počátcích v KDS Sedčany pracovao 47 idí a objem výnosů představova 1,3 miionu korun. O 40 et později družstvo zaměstnávao 637 idí a v té době objem výroby dosahova 113 miionů korun. Za zomový označi předseda družstva Jan Stěhue 90. éta. Došo k přerušení veškerých stávajících obchodních vazeb. Přiši jsme o obrovský trh v Rusku a musei jsme proto ceou výrobu znovu konsoidovat. Proces transformace by vemi náročný, ae firmu se nakonec podařio zachovat. Havně proto, že po našich výrobcích stáe existovaa poptávka, uved k udáostem po roce Nyní nožířské výrobní družstvo KDS dává pracovní příežitost 134 idem, kteří pracují na rozdí od minuých et výhradně v Sedčanech. Těžiště výroby spočívá v sortimentu kuchyňských a řeznických nožů, kuchyňského a řeznického náčiní, nůžek pro domácnost a řezných díů pro masové strojky a kuchyňské roboty. Řezné díy do strojků na maso v současné době představují náš kíčový výrobek, který v České repubice nikdo jiný nevyrábí, zdůrazni předseda družstva. Při výrobě nožů používáme hutní materiá, převážně ze zahraničí, a to zejména z Francie. Rukojeť výrobků je z kvaitního a nezávadného poypropyenu, upřesni. Výrobní konkurenci v České repubice KDS Sedčany pode sov předsedy v podstatě nemá. Samozřejmě, sině pociťujeme viv evného asijského zboží, které zapavio český trh. Jeho kvaita je ae ve většině případů veice nízká. Cenově s tímto zbožím konkurovat nedokážeme. Pozorujeme nicméně ústup spotřebiteů od tohoto typu zboží, kdy se opět více přikánějí k produktům domácí výroby. Zde vidíme naši havní příežitost. V této obasti nás neohrožují ani vysoce kvaitní výrobky z Německa či Itáie, protože naše nože mají srovnatenou kvaitu a jsou pro českého spotřebitee cenově výhodnější, řek předseda. Jak nás předseda družstva dáe informova, žádné osavy k 60. výročí zaožení družstva z úsporných důvodu neděai. Zaměstnanci a důchodci (bývaí zaměstnanci) obdržei od družstva KDS věcné dary. Družstvo s vekými obtížemi prošo dobou hospodářské krize za použití všech podpor, které byo možné využít ať to byy 10

11 programy vzděávání nebo egisativně povoené daňové úevy. Přesto jsme se neubránii některým nepopuárním opatřením. Snižovai jsme prémiové sožky, také jsme pracovai na zkrácenou pracovní dobu jen čtyři dny v týdnu a vypácei jsme za posední den 60 procent. Tímto způsobem jsme se přenesi především přes rok Rok 2010 by o poznání epší. Co bude dá, ze těžko odhadnout. Finanční krize sice odeznívá, ae prohubuje se sociání krize, řek předseda družstva. Zůstávám však optimistou, poznamena k budoucímu vývoji. K pánům pro nejbižší budoucnost předseda družstva KDS uved: Zhruba 20 procent cekové produkce směřuje na export, havně do Německa, kam vyvážíme především řezné díy do strojků na maso. V obasti potřeb pro domácnost se nám daří upatnit na trhu v Maďarsku a v současné době se připravujeme na vstup na ruský trh. Havním úkoem příštích et bude pode jeho sov stabiizace výrobního programu a daší upevňování pozic na trhu. Nevyhýbáme se ani případné obchodní nebo výrobní spoupráci se zahraničním partnerem, který se zabývá obdobnou výrobou, doda. * Nožířská tradice bya v Sedčanech poprvé písemně doožena již na konci 16. stoetí, kdy město patřio pod panství regenta Jakuba Krčína. * Obastní idové Kovodružstvo byo zaoženo 27. prosince 1950 v hostinci U Kara IV. v Sedčanech. * Na historicky první vané hromadě zvoii čenové představenstvo ve sožení: Jiří Novotný, Antonín Zamrazi, Odřich Bouma, Mirosav Sochůrek a Prokop Nechvíe. Prvním předsedou by zvoen Prokop Nechvíe, douhoetý nožířský děník firmy Rebec, které toto řemeso ováda. 11

12 rozhovor Jan Wiesner: Je potřeba ocenit zejména manažery maých a středních firem Již 15. února končí nominační období pro 18. ročník prestižní soutěže manažerských osobností Manažer roku. Cíem soutěže je vyhedávat významné osobnosti managementu v České repubice a ocenit jejich osobní přínos k výkonnosti firem a ceé ekonomiky ČR. Do této soutěže jsou každým rokem nominováni také manažeři z řad čenských výrobních družstev. Vyhašovatei soutěže MR je Česká manažerská asociace, Konfederace zaměstnavateských a podnikateských svazů a Svaz průmysu a dopravy. Probematiku nám přibíži předseda SČMVD a KZPS Jan Wiesner. Jakým způsobem jsou vybírání z řad výrobních družstev nominace pro soutěž Manažer roku? Vybíráme pode výsedků přísušného roku, za který je prováděno hodnocení. Do soutěže se nemůže dostat někdo, kdo dosáh špatných výsedků. Soutěž Manažer roku je jedna z nejprestižnějších v naší repubice, nedá se zde něco zfašovat, ani se neposuzuje pode objektiv- ních názorů. Je prováděn podrobný rozbor firmy, prověřují se ekonomické výsedky, činnost a daší aktivity firmy, její pozice na trhu. Výsedky projednává komise, která současně jezdí přímo po firmách a ověřuje správnost dodaných informací. Kontrouje dokady, výsedovky a především tito hodnotiteé mají možnost vidět, jak podnik funguje reáně. Každý profesioná, který se projde po firmě vidí, jak podnik funguje a zda dobré výsedky představují douhodobý či pouze krátkodobý výhed. KZPS i SČMVD, který je v tom vemi aktivní, spoupůsobí při pořádání této soutěže. Je potřeba ukázat, že naši manažeři, šéfové jednotivých výrobních družstev, jsou na patřičné úrovni, že stojí za to, aby se prezentovai v tak prestižní soutěži. A protože se výběr děá pode výsedků firmy, nemůže se tam dostat nikdo, kdo má výsedky špatné, anebo dejme tomu byy jeho výsedky dobré v posedním roce firemní výsedky se totiž posuzují tři roky zpět. Také se nám zatím nestao za ceou dobu této soutěže, že by někdo z těch, které jsme nominovai, ved družstvo, které zkrachovao. I když se samozřejmě mohou takové věci stát a příčiny mohou být hubší, nicméně všechny, které jsme doposud doporučii, nás vždy vzorně reprezentovai. 12 Kategorie jsou stanoveny mj. pode veikosti firem Představuje to, předpokádám, odstupnění, pokud je manažer dobrý, aby mě šanci na ohodnocení v MR, i když vede menší firmu? Ano, právě kategorizace dává šanci, aby se v soutěži objevii schopní manažeři i z menších firem, aby nebyy při posuzová-

13 v cekovém pořadí bya na prvním místě žena, ae je to bráno objektivně. Kdyby dosáha nejepších výsedků, pak je vybrán dáe první z mužů s nejepšími výsedky, který získá titu Manažer roku. Cekové pořadí není zveřejňováno. Oba tituy, Manažer roku a Manažerka roku, jsou brány na stejné úrovni. Pokud manažeři výrobních družstev získají ohodnocení v soutěži MR, jaký to má pro ně význam v podnikání? Soutěž Manažer roku je především prestižní záežitostí. Zprávy o výsedcích jsou zveřejňovány v médiích, družstva mohou tuto informaci používat ve svých propagačních materiáech, propagace se netýká jen manažera, ae ceého družstva podnik tak přispěním manažera získa prestiž. Jsem rád, že naši manažeři jsou hodnoceni a oceňováni. Současně má veký význam, že družstevnictví je bráno na stejné rovině jako ostatní typy podnikání. Když před 17 ety soutěž začaa, manažeři z výrobních družstev byi často podceňováni. Je vemi důežité, že mezi podnikateskou veřejností se o družstvech ví, a také, aby družstva bya z hediska odbornosti a schopnosti jejich manažerů i odborných znaostí hodnocena jako všichni ostatní. Koneckonců je to rovnocenná forma podnikání a to se musí změnit havně v myšení idí. Stane se tak pouze, pokud se ní kritérií brány v úvahu pouze ekonomické výsedky, jako výše zisku atd., a aby tak dostay šanci zviditenit se i maé a střední podniky. Vždyť manažer v maém podniku musí mít dovednosti daeko větší, což je právě případ výrobních družstev. Co vím z vastní zkušenosti za 40 et praxe ve výrobním družstevnictví, manažeři v družstvech byi vždy na vyšší úrovni než v některých podnicích, protože musei obsáhnout vše, být všestranní po ekonomické stránce, rozumět obchodu a současně být odborníkem v profesi. Oproti tomu ve vekých podnicích musí být šéf samozřejmě zdatný v řízení firmy, avšak už nemusí znát detaiy různých podnikových činností. Je proto potřeba ocenit, jak jsem již zmíni, zejména maé a střední podniky veké firmy vždy někdo ocení, mají daeko více příežitostí se prezentovat svou činností. budou prezentovat dobré výsedky a dobří manažeři. Naši idé si to zasouží, neboť mají mnohdy více starostí než běžný podnikate. Musí se kromě vedení spoečnosti starat i o své idi, což není v maém a středním podniku ehké a nikdy to ehké nebyo. Musí mít osobní vztah k zaměstnancům, na rozdí od vekých firem či zahraničních spoečností, kde je vše anonymní, osobní přístup chybí a pokud někdo uděá chybu, musí firmu opustit Naopak výrobní družstva se snaží s idmi vyjít, vzájemně spoupracovat a také se starat o jejich daší růst. (-jh-) Když navrhujete nominace, určujete vždy, do které kategorie spadají? Řešíme pouze profesní sožení, vzhedem k tomu, že v některých výrobních družstvech je profesí více. Takže vybíráme, která profese převádá, aby družstvo byo zařazeno do přísušné správné kategorie. Co se týče kategorií týkajících se veikosti firmy, to je určeno automaticky odbornou komisí na zákadě podkadů o družstvu. Kromě tituu Manažer roku je voena také Manažerka roku. Můžete přibížit pravida? Ženy i muži jsou hodnoceni pode jednotných pravide. Ten, kdo má nejepší výsedky, získává titu Manažer roku a Manažerka roku. Za upynuých 17 ročníků se zatím nestao, že by 13

14 Ceorepubiková konference Daňové změny v roce 2011aneb pánovaná reforma daňového systému Hospodářská komora ČR pořádaa ve středu 19. edna ceorepubikovou konferenci Daňové změny v roce 2011 aneb pánovaná reforma daňového systému. V dopoední části konference prezident HK ČR Petr Kuže, viceprezident a předseda Daňové skupiny HK ČR a předseda SČMVD Jan Wiesner, zástupce Ministerstva financí ČR, Komory daňových poradců ČR a poradenské spoečnosti PwC ČR hovořii o pánované reformě daňového systému Odpoední odborná část bya věnována změnám v egisativě přímých a nepřímých daní účinných od 1. edna etošního roku. 14 komora České repubiky vítá přístup a odhodanost Ministerstva financí pokračovat Hospodářská a zintenzivnit práce na nové egisativě tak, aby by nový daňový systém účinný již v roce K havním principům budoucího zákona o dani z příjmů by měo patřit především zdanění ekonomické aktivity, nikoi kapitáu právnických osob, uved na konferenci prezident HK ČR Petr Kuže. Rovněž očekáváme, že se nezvýší daňová zátěž a dojde k cekovému významnému zjednodušení daňového systému. Vhodné by byo pokračovat i v reformě DPH, při níž by došo ke změně režimu. V praxi by to znamenao přiznat a odvést DPH v den přijetí patby, řek Kuže. Úvodní sovo prones také viceprezident a předseda Daňové skupiny HK ČR Jan Wiesner: Chceme se i dáe zabývat zejména systémovými opatřeními, jako je změna ceého daňového systému, vedoucí k tomu, aby se daně nezvyšovay, tak jak je uvedeno ve vádním prohášení. Jde nám zejména o zjednodušení daní, protože žádný živnostník, podnikate, ae i firmy většího rázu, které mají své daňové poradce, se ve věcech daných jednotivými zákony mnohdy samy nevyznají. Je naším zájmem, aby se v přísušných zákonech objeviy věci, které v reáném podnikání a v reáné podnikateské sféře jsou naprosto srozumitené a jdou také využít, uved. Ředite odboru strategie daňové poitiky a správy MF ČR Martin Jareš přibíži daňové změny v roce 2011 a dáe změny v etech 2012 až Tématem jeho vystoupení byo přibížení změn v obasti dani z příjmů, DPH, spotřební daně, majetkové daně a daňového řádu. Mimo jiné zdůrazni nutnost snížení administrativní zátěže, zjednodušení daňového systému a jeho vyšší efektivitu. Cíem je jedno inkasní místo, jeden formuář, zepšení kientského přístupu a snížení administrativní zátěže zavedením jednoho správce, řek. Jak dáe informova, sjednocení vyměřovacího zákadu daní a pojistného představuje jeden tiskopis, jednu patbu a také jednu kontrou. Obsahem pánované reformy daňového systému je zefektivnění daňového procesu, zefektivnění zdaňování příjmů a majetku (přijetí nového zákona o daních z příjmů) a součení a restrukturaizace daňové, cení správy a institutu sociáního zabezpečení jednotné kontroní místo a jednotné inkasní místo. Vystupující se na konferenci shodi na tom, že je nezbytné při reaizaci pánova-

15 né reformy daňového systému navázat na již započaté egisativní práce. Při nich se podařio zreformovat daňový proces (např. vyměření, výběr, vymáhání daně). Od 1. edna 2011 patí nový daňový řád, který nahradi zákon o správě daní a popatků. Za těžké ekonomické situace si váda nemůže dovoit uevit firmám snížením daní, protože i veřejné finance jsou pod takem. Může ae snížit daňové zatížení podniků prostřednictvím jednodušší daňové administrativy, řek na konferenci Peter Chrenko, partner v Daňovém a právním odděení spoečnosti PwC ČR. Jak dáe informova, studie PwC ukázaa, že modeová firma potřebovaa oni ke spnění svých daňových povinností o zhruba týden méně času než v předchozím roce. Na druhou stranu, srovnání s ostatními zeměmi EU ukazuje, že je tu ještě veký prostor ke zjednodušení daňových povinností pro firmy a podnikatee. Pode viceprezidenta Komory daňových poradců ČR Jiřího Škampy daňový systém moc zjednodušit neze. Je možné něco zpřesnit, něco vypustit a je možné něco přeskádat, aby by text srozumitenější, řek. Pode jeho sov je jednou z největších deviz daňového systému stabiita, kterou osobně v nejbižším období neočekává. 15

16 Aktuání informace 5. edna se uskutečnio škoení Změny v nemocenském pojištění a pojistném na sociání zabezpečení od 1. edna 2011, přednášející: Ing. Marta Ženíšková - MPSV.? Otázky a odpovědi 11. edna se uskutečnio škoení Daň z příjmů ze závisé činnosti v roce 2011, roční zúčtování za rok 2010, přednášející: Irena Jindrová. Ve dnech února se koná na výstavišti v Praze Hoešovicích veetrh TOP GASTRO, který je součástí veetrhu cestovního ruchu Hoiday Word. Na spoečné cekové poše 30 metrů čtverečních budou na Křižíkově fontáně E vystavovat výrobní družstva Čoko Kasik Česká Třebová, Vkus Frýdek Místek, Doris Březová, Kooperativa Uhířské Janovice, pivovar Poutník a Tempářské skepy Čejkovice. Dotaz: Jaký je pán vyhášení daších výzev pro podnikateské subjekty pro rok 2011? Odpověď: 16 Ve dnech února 2011 proběhne veetrh Sty a Kabo v Brně. Na spoečném stánku SČMVD v pavionu V se budou prezentovat Vývoj Třešť, Moděva Konice, Modea Pardubice a Integra Zín. Veetrh REKLAMA Praha se bude etos konat ve dnech března. Ve spoečné expozici Výrobních družstev budou vystavovat čenská VD Brněnská Drutěva Brno, Napako Praha, Tempářské skepy Čejkovice, Tvar Pardubice a Znak Maá Skáa. Informace z redakce Výrobního družstevnictví SČMVD nabízí čenským výrobním družstvům prezentaci jejich výrobků a sužeb v časopisu Výrobní družstevnictví. Kromě externích možností, které družstvům zprostředkovává odbor podnikateských sužeb, mají VD možnost prezentovat se v našem časopisu. Prostor v časopisu Výrobní družstevnictví mohou využít zdarma všechna čenská výrobní družstva pro PR aktivity, případně pošnou inzerci. V případě zájmu mohou též využít daší bezpatné nabídky mohou zasat podkady pro inzerci na a inzerce bude pro ně zpracována zdarma. V současné době tuto možnost využívá jen maé procento čenských VD - neváhejte nás kontaktovat, pokud potřebujete pomoci s propagací, návrhem inzerce atd či upoutávky na Váš výrobek či sužbu. Pokud některé čenské družstvo má zájem o reportáž, rozhovor atd., prosím kontaktujte nás: e-mai te (Jana Henychová). Připomínáme možnost zasíat dotazy do rubriky Otázky a odpovědi. Rubrika je tematicky zaměřena na probematiku výrobního družstevnictví. Na vaše dotazy budou odpovídat kompetentní pracovníci SČMVD. Těšíme se na vaše dotazy, které zasíejte na e-mai Odpovídat budeme na příspěvky související s výrobním družstevnictvím a současně bude možné pubikovat odpověď v našem časopisu, jehož čtenářskou cíovou skupinu tvoří částečně i veřejnost. Odpovědi interního charakteru obdrží pisate na e-maiovou adresu. V případě, že máte zájem o některé ze starších číse časopisu, je možné ho poskytnout čenským družstvům zdarma. Napište nám požadavek na počet a číso na adresu Pode dosavadních informací budou daší výzvy vyhašovány až ve 2. pooetí Většinou to budou v tomto rozpočtovém období, tedy do konce roku 2013, výzvy posední. Předpokadem je ve většině žádaných programů dohodnocení projektů z ukončených výzev. Program ROZVOJ: předpokádá se vyhášení výzvy v červnu 2011, žádosti se budou předkádat od září. Program EKOENERGIE: de informací z Czechinvestu se počítá s výzvou až v roce 2012, i když předpokadem je navýšení aokace. Pode jiných zdrojů již nová výzva nebude. Bude ještě upřesněno. Program MARKETING: měa by být 1 výzva nejdříve ve 2. pooetí Program NEMOVITOSTI: Program je ve stavu, kdy je uzavřena a čeká se, jak tato výzva dopadne hodnocení v 1. po. 2011, na jeho zákadě bude nebo nebude vyhášena výzva III, nejdříve však ve 4.Q Program EDUCA: předchozí výzva č. 60 nebude obnovena, na konci roku bude vyhášena daší, posední výzva. Škoicí střediska: připravuje se výzva ve 2.pooetí Prosperita: připravuje se výzva ve 2.pooetí Vzděávání zaměstnanců (typu Škoení je šance): do konce období bude vyhášena ještě jedna výzva. Ing. Svatava Dytrychová, odbor správy FDÚ SČMVD

Progresivní Plastové Konstrukce

Progresivní Plastové Konstrukce Příjemce dotace AURO, spo. s r.o. Moravany u Brna Název projektu: Tvorba vzděávacího programu Progresivní pastové konstrukce v ekoogických a jiných stavbách Číso projektu: CZ.1.07/3.2.04/04.0051 Progresivní

Více

Představení společnosti COPRA spol. s r.o.

Představení společnosti COPRA spol. s r.o. Představení spoečnosti COPRA spo. s r.o. 10/2014 Kdo jsme? Rodinná poradenská firma zaožená v roce 1991, která pomáhá při: Nákupu firem Prodeji firem Hedání strategických a finančních partnerů Máme zkušenosti

Více

Speciální pěny. Polyetylenová řešení

Speciální pěny. Polyetylenová řešení Speciání pěny Poyetyenová řešení SPECIÁLNÍ PĚNY Posání spoečnosti Seaed Air je zaoženo na ochraně vašich produktů při jejich přepravě po ceém světě. Tuto odpovědnost bereme vemi vážně. Tým zodpovědný za

Více

Program:, vl a a bud v PŘÍKLAD LKO A ĚŽ ZNOJMO. TR LALÉ ODSTRANĚNÍ LHKOSTI Z OBJEKTU. l g. l l l. ž l. Jsme. I l l l

Program:, vl a a bud v PŘÍKLAD LKO A ĚŽ ZNOJMO. TR LALÉ ODSTRANĚNÍ LHKOSTI Z OBJEKTU. l g. l l l. ž l. Jsme. I l l l Program:, v a a bud v PŘÍKLAD LKO A ĚŽ ZNOJMO. TR LALÉ ODSTRANĚNÍ LHKOSTI Z OBJEKTU. g. Jsme I V I i 4 x P ň T V trvae v Řešení vhkosti a vytápění budovy VLKOVA VĚŽ Termín akce : od 10.12.2013 do 26.3.2013

Více

Novinky v online marketingu SEO, GA, News

Novinky v online marketingu SEO, GA, News Novinky v onine marketingu SEO, GA, News Googe Anaytics, SEO, Linkbuiding Tomáš Nohá Obsah škoení: SEO v dnešní době Novinky v Googe Anaytics Efektivní reaizace Newsetterů Googe Anaytics, SEO, Linkbuiding

Více

OPQ Manager Plus Report

OPQ Manager Plus Report OPQ Profi OPQ Manager Pus Report Jméno Pan Sampe Candidate Datum 25 září 2013 www.ceb.sh.com ÚVOD Tato zpráva je určena pro použití iniovým manažerům a personaistům. Obsahuje řadu informací, které jsou

Více

Dotační programy pro obce Jihomoravského kraje

Dotační programy pro obce Jihomoravského kraje Dotační programy pro obce Jihomoravského kraje Dotační programy pro obce Jihomoravského kraje Zpracovate: Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor regionáního rozvoje odděení strategického rozvoje ve spoupráci

Více

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Záruční list pro tepelná čerpadla

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Záruční list pro tepelná čerpadla Záruční ist pro tepená čerpada Proč Vaiant? Tradice, kvaita, inovace, technická podpora. Záruční ist pro tepená čerpada Prováděno vyškoenými servisními techniky Montáž tepeného čerpada zajištěna autorizovanými

Více

Mladí lidé a skupina NEET v Evropě: První zjištění

Mladí lidé a skupina NEET v Evropě: První zjištění Evropská nadace pro zepšení životních a pracovních podmínek Madí idé a skupina NEET v Evropě: První zjištění > Shrnutí < I když madí nemají pokaždé pravdu, spoečnost, která je ignoruje a shazuje, nemá

Více

S plnou silou do náročných úkolů

S plnou silou do náročných úkolů S pnou siou do náročných úkoů Pro téměř každé průmysové použití se najde ten správný stroj z řady Kärcher IC a I s výkom od,4 do 7,5 a nádobou o objemu a 00. ýkonné a spoehivé vysavače jsou skvěe vhodné

Více

K5 Kontaktní fasádní deska

K5 Kontaktní fasádní deska Izoace Čtvrté vydání Březen 2016 K5 Kontaktní fasádní deska NEJÚČINNĚJŠÍ TEPELNÁ IZOLACE PRO VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY Deska z tuhé pěny s hodnotou λ již od 0,020 W/m K Výborné tepeně izoační

Více

Národní digitální archiv. Jiří Bernas, Milan Vojáček Národní archiv

Národní digitální archiv. Jiří Bernas, Milan Vojáček Národní archiv Národní digitání archiv Jiří Bernas, Mian Vojáček Národní archiv NDA ve 20 minutách Digitání archiváie vers. digitání data Životní cykus e-dokumentu Zákadní požadavky na archivaci Východiska projektu NDA

Více

Závěrečná zpráva o činnosti metanol v Ústeckém kraji

Závěrečná zpráva o činnosti metanol v Ústeckém kraji Závěrečná zpráva o činnosti metano v Ústeckém kraji A) popis situace v regionu (vývoj intoxikace, počet úmrtí, počet intoxikovaných): V Ústeckém kraji bo šetřeno někoik podezření na intoxikaci metakohoem,

Více

POKUTOVÉ BLOKY. Samostatné oddělení 904 Správní činnosti Září 2012

POKUTOVÉ BLOKY. Samostatné oddělení 904 Správní činnosti Září 2012 POKUTOVÉ BLOKY Samostatné odděení 904 Správní činnosti Září 2012 Zákadní informace Ustanovení 85 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dáe jen zák. č. 200/1990 Sb. ), stanoví

Více

Scia Engineer - popis modulu

Scia Engineer - popis modulu Scia Engineer - popis moduu Nástroje produktivity esa.06 Nástroje produktivity nabízejí řadu funkcí pro usnadnění práce a zvýšení produktivity. Ty zasahují do všech částí návrhu konstrukce - definování

Více

Petr Šmíd, Petra Lukešová, Daniel Mourek. Plány mobility. Přínos pro podniky a instituce

Petr Šmíd, Petra Lukešová, Daniel Mourek. Plány mobility. Přínos pro podniky a instituce Petr Šmíd, Petra Lukešová, Danie Mourek Pány mobiity Přínos pro podniky a instituce Nadace Partnerství 2011 Pány mobiity Pány mobiity: Přínos pro podniky a instituce Autoři pubikace: Petr Šmíd, Petra

Více

Společnost Gerflor klíč k úspěchu

Společnost Gerflor klíč k úspěchu Spoečnost Gerfor kíč k úspěchu N 3 ve světě N 2 v Evropě 10 výrobních závodů na 5 kontinentech Technická odbornost Gerfor je francouzská spoečnost s kvaifikací v někoika oborech: stavebnictví, sport, doprava

Více

Kapitola 7. Štafeta života

Kapitola 7. Štafeta života Kapitoa 7 Štafeta života Kapitoa 7 Štafeta života V předchozí kapitoe této knihy jsme se se čtenáři poděii o střízivý rozbor toho, jak se dědicové strůjců Osvětimi už opět pokoušejí získat světovádu. Uvědomíme-i

Více

výrobní družstevnictví

výrobní družstevnictví 03/2011 MĚSÍČNÍK ROČNÍK 57 CENA 20 Kč výrobní družstevnictví časopis českých a moravských výrobních družstev Veetrhy: SPIELWARENMESSE STYL a KABO TOP GASTRO Reportáže z čenských VD: Eektrodružstvo Bečov

Více

APLIKACE METOD ELEKTRONICKÉHO OBCHODOVÁNÍ V KNIHOVNÁCH

APLIKACE METOD ELEKTRONICKÉHO OBCHODOVÁNÍ V KNIHOVNÁCH APLIKACE METOD ELEKTRONICKÉHO OBCHODOVÁNÍ V KNIHOVNÁCH TEORETICKÉ PŘÍSTUPY A ZAHRANIČNÍ PŘÍKLADY ŘEŠENÍ Aeš Vaněk Evropské informační středisko Univerzity Karovy v Praze aes.vanek@eis.cuni.cz Poznámka

Více

Osciloskopy a další technika pro elektronickou výrobu a vývoj. Ing. Otto Vodvářka ROHDE & SCHWARZ - Praha, s.r.o.

Osciloskopy a další technika pro elektronickou výrobu a vývoj. Ing. Otto Vodvářka ROHDE & SCHWARZ - Praha, s.r.o. Oscioskopy a daší technika pro eektronickou výrobu a vývoj Ing. Otto Vodvářka ROHDE & SCHWARZ - Praha, s.r.o. Kdo jsme Největší výrobce eektronické měřicí techniky Evropě Zaujímá přední místo v technoogii

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická Ústav fyziky a materiálového inženýrství

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická Ústav fyziky a materiálového inženýrství Univerzita Tomáše Bati ve Zíně, Fakuta technoogická Ústav fyziky a materiáového inženýrství Jméno a příjmení Josef Novák Ročník / Skupina x Předmět Laboratorní cvičení z předmětu Datum měření xx. xx. xxxx

Více

INICIO 50. www.inicio50.cz

INICIO 50. www.inicio50.cz INICIO 50 www.inicio50.cz CO JE INICIO 50? Projek, který učí idi nad 50 et (kteří ztratí práci a chtějí začít podnikat) jak a v čem začít podnikat. Nástroj outpacementu, který používají uvědoměí zaměstnavateé

Více

BRUMOVSKÁ SPECIÁLNÍ VÝROBA CHIRURGICKÉ ŠICÍ JEHLY OUŠKOVÉ PATOLOGICKÉ JEHLY HROTY A DRÁTOVÉ VÝROBKY JEHLY A HROTY PRO TEXTILNÍ PRŮMYSL

BRUMOVSKÁ SPECIÁLNÍ VÝROBA CHIRURGICKÉ ŠICÍ JEHLY OUŠKOVÉ PATOLOGICKÉ JEHLY HROTY A DRÁTOVÉ VÝROBKY JEHLY A HROTY PRO TEXTILNÍ PRŮMYSL CHIRURGICKÉ ŠICÍ JEHLY OUŠKOVÉ PATOLOGICKÉ JEHLY HROTY A DRÁTOVÉ VÝROBKY JEHLY A HROTY PRO TEXTILNÍ PRŮMYSL JEHLY A VODIČE NITÍ PRO TEXTILNÍ STROJE TETOVACÍ JEHLY A NÁSTAVCE SLUŽBY BRUMOVSKÁ SPECIÁLNÍ

Více

dvouměsíčník/ročník 6 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 6 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 01_OBALKA_2ciso12.qxd 3.4.2012 8:56 StrÆnka 1 2 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

ZERTIFIKATEJOURNAL. Oil & Gas HSCEI. Manipulovaný LIBOR Poctivý PRIBOR. FinTech. BBI Portfolio

ZERTIFIKATEJOURNAL. Oil & Gas HSCEI. Manipulovaný LIBOR Poctivý PRIBOR. FinTech. BBI Portfolio ZJ 06.2015 / 23. duben 14. ročník Manipuovaný LIBOR Poctivý PRIBOR Po někoik et manipuovay banky s referenční úrokovou sazbou tzv. LIBOR. Tato sazba má veký viv na ceý finanční trh a je podkadem pro obchody

Více

Nová kvalita bydlení. Hliníkové okenní systémy

Nová kvalita bydlení. Hliníkové okenní systémy Nová kvaita bydení Hiníkové okenní systémy 2 Schüco Hiníkové okenní systémy Obsah Schüco 3 Voný výhed, trvaá hodnota Obsah Okna zajišťují prosvětené obytné prostory, voný výhed do okoí a současně chrání

Více

Pohony pro vjezdové brány a garážová vrata

Pohony pro vjezdové brány a garážová vrata POHONY PRO vjezdové brány a garážová vrata Pohony pro vjezdové brány a garážová vrata Venkovní žauzie Roety Exteriérové screeny Markýzy Garážová vrata Napříkad pohon Dexxo Pro 800/000 S RTS Vstupní dveře

Více

ZERTIFIKATEJOURNAL. Luxury(Index. Smart(Cars( Globální(lídr(((((((((((((( MSCI( Oil(Consumer(Index. BBI(Portfolio !!! !!!

ZERTIFIKATEJOURNAL. Luxury(Index. Smart(Cars( Globální(lídr(((((((((((((( MSCI( Oil(Consumer(Index. BBI(Portfolio !!! !!! ZJ 15.2015 / 24. září 14. ročník Gobání(ídr(((((((((((((( MSCI( Krátce předtím, než Čína pořádně vyděsia investory, se konao v Ženevě důežité setkání. Ačkoiv nikdo z přítomných netuši, že čínská burza

Více

Zabezpečení pro tiskárny a multifunkční tiskárny umožňující používat řešení od společnosti Lexmark

Zabezpečení pro tiskárny a multifunkční tiskárny umožňující používat řešení od společnosti Lexmark Zabezpečení pro tiskárny a mutifunkční tiskárny umožňující používat řešení od spoečnosti Lexmark Zvyšte zabezpečení vašich podnikových dokumentů a dat Když dojde na zabezpečení, vaše organizace potřebuje

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING Identifikace výzvy: MARKETING I Operační program Podnikání a inovace Správcem programu (poskytovatelem dotace) je Ministerstvo průmyslu

Více

Jednička na trhu zpravodajských deníků

Jednička na trhu zpravodajských deníků Jednička na trhu zpravodajských deníků PŘEDSTAVENÍ POZICE NA TRHU PROFIL ČTENÁŘE 71 regionálních deníků pod jednou střechou 23 vkládaných týdeníků Regionální zaměření i celostátní možnosti V září roku

Více

OBCHODNĚ-PROPAGAČNÍ ČINNOST

OBCHODNĚ-PROPAGAČNÍ ČINNOST Druh dokumentu: POKYN PŘEDSEDY Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: 3. 1. 2014 3.0 9 1 Číslo výtisku: 1 Číslo kopie: Datum: Garant: Funkce: Podpis: 3. 1. 2014 Mgr. Petr Prchal ředitel odboru

Více

Svaz průmyslu a dopravy ČR Zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty

Svaz průmyslu a dopravy ČR Zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Svaz průmysu a dopravy ČR Úvod Svaz průmysu a dopravy ČR představuje největší zaměstnavateskou organizaci v České repubice. Za třináct et svého působení si díky siné a odborně zdatné čenské zákadně vybudova

Více

K15 Fasádní deska. Izolace NEJÚČINNĚJŠÍ IZOLACE PRO PROVĚTRÁVANÉ FASÁDNÍ SYSTÉMY. Druhé vydání Duben 2016

K15 Fasádní deska. Izolace NEJÚČINNĚJŠÍ IZOLACE PRO PROVĚTRÁVANÉ FASÁDNÍ SYSTÉMY. Druhé vydání Duben 2016 Izoace Druhé vydání Duben 2016 K15 Fasádní deska NEJÚČINNĚJŠÍ IZOLACE PRO PROVĚTRÁVANÉ FASÁDNÍ SYSTÉMY Vysoce účinná izoační deska z tuhé pěny se součiniteem tepené vodivosti (λ) již od 0,020 W/(m K) Požadovaná

Více

Kmitavý pohyb trochu jinak

Kmitavý pohyb trochu jinak Kmitavý pohyb trochu jinak JIŘÍ ESAŘ, PER BAROŠ Katedra fyziky, Pedaoická fakuta, JU České Budějovice Kmitavý pohyb patří mezi zákadní fyzikání děje. Většinou se tato část fyziky redukuje na matematický

Více

Nástěnné kotle s průtokovým ohřevem TUV

Nástěnné kotle s průtokovým ohřevem TUV NOVINKA Nástěnné kote s průtokovým ohřevem TUV THERM 20, 28 CX.A a TCX.A Nová řídící eektronika je konstruována s důrazem na zvýšení uživateského komfortu, dispej integrovaný přímo na desce Software automatiky

Více

Jsme nezávislé vydavatelství cílící na čtenáře s vlivem, moderní byznys a instituce. Co máme za sebou (ceny a projekty)

Jsme nezávislé vydavatelství cílící na čtenáře s vlivem, moderní byznys a instituce. Co máme za sebou (ceny a projekty) D L M Jsme nezávislé vydavatelství cílící na čtenáře s vlivem, moderní byznys a instituce. Píšeme pro lidi v rozhodovacích pozicích s vlivem na společenské dění, politiku a ekonomiku. Oslovujeme čtenáře

Více

Představení a ceník inzerce L M

Představení a ceník inzerce L M Představení a ceník inzerce D L M Jsme nezávislé vydavatelství cílící na čtenáře s vlivem, moderní byznys a instituce. Píšeme pro lidi v rozhodovacích pozicích s vlivem na společenské dění, politiku a

Více

INKONTINENCE V ČR 2013

INKONTINENCE V ČR 2013 INKONTINENCE V ČR 2013 2/ INKONTINENCE V ČR 2013 INKONTINENCE V ČR 2013 /3 Obsah Chce to jen odvahu požádat o pomoc 3 Nová kategorizace zdravotnických prostředků a inkontinence 4 OZP a inkontinenční zdravotnické

Více

doc. doc RNDr.Bo B h o u h m u ír Štěd ě r d oň o, ň CS C c. S SVĚT SVĚT 2 0 2 4 0 0 4 BRN BR O N 20 2 1 0 5 1

doc. doc RNDr.Bo B h o u h m u ír Štěd ě r d oň o, ň CS C c. S SVĚT SVĚT 2 0 2 4 0 0 4 BRN BR O N 20 2 1 0 5 1 doc.rndr.bohumír Štědroň,CSc. SVĚT 2040 BRNO 2015 Mysíte si, že je to scifi? V roce 1915 vypadao scifi takto: Teevize Video Počítače Lety do vesmíru Mobiní teefon 3D tisk Internet Roboti Eektronické pacení

Více

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna Výhled na 2Q 2015 a dále Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Podnikatelé v nejlepší náladě za poslední rok a půl

Více

Pohony pro posuvné brány

Pohony pro posuvné brány POHONY PRO vjezdové brány a garážová vrata Pohony pro posuvné brány Typická instaace. Eixo 500 S RTS. Výstražný maják. Venkovní anténa 0 V Proč posuvnou bránu? Samonosná posuvná brána je ideáním řešením

Více

Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých programů

Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých programů Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých Konference OPPI podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha RNDr. Lenka

Více

Pojízdné stavební kompresory. MOBILAIR M1 3 - M 350 S celosvětově uznávaným SIGMA PROFILEM Dodávané množství 1,2 až 34,0 m³/min. www.kaeser.

Pojízdné stavební kompresory. MOBILAIR M1 3 - M 350 S celosvětově uznávaným SIGMA PROFILEM Dodávané množství 1,2 až 34,0 m³/min. www.kaeser. Pojízdné stavební kompresory MOBILAIR M1 3 - M 350 S ceosvětově uznávaným SIGMA PROFILEM Dodávané 1,2 až 34,0 www.kaeser.com Made in Germany Ve městě Coburg (severní Bavorsko) vznikají v bezprostřední

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

Součástí projektu je webová stránka, která díky propojení s nejčtenějším zpravodajským týdeníkem v ČR Týdnem zaručuje zásah u klíčových zadavatelů.

Součástí projektu je webová stránka, která díky propojení s nejčtenějším zpravodajským týdeníkem v ČR Týdnem zaručuje zásah u klíčových zadavatelů. MarketingSalesMedia je první titul v České republice určený primárně pro zadavatele reklamy s řízenou distribucí, která pokrývá 5000 odběratelů na Českém trhu. Projekt MarketingSalesMedia dodává lidem

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing Identifikace výzvy Prioritní osa 6 Program Marketing Individuální

Více

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE MEZINÁRODNÍ KONFERENCE GALAVEČER S ČESKOU KVALITOU KONFERENCE VÍTĚZŮ CEN ZA KVALITU NÁRODNÍ CENY KVALITY ČR A CSR zřizovatel Rady kvality ČR Záštitu

Více

dvouměsíčník/ročník 6 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 6 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 01_OBALKA_6ciso12.qxd 7.12.2012 7:44 StrÆnka 1 6 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna 1 Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna Marketing B2B firem v ČR Jak se firmy vypořádali s krizí a jaké očekávají hospodářské výsledky v roce 2011 Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova

Více

Příloha D Technické podmínky

Příloha D Technické podmínky Příoha D Technické podmínky Pro část č.1 obast pesticidů Předmětem veřejné zakázky je, v části č.1, dodávka pesticidů všech podskupin, zejména herbicidů, fungicidů a insekticidů, pro všechny způsoby apikací,

Více

PŘÍČNÉ LISOVANÉ ZTUŽIDLO VE STŘEŠNÍ ROVINĚ KONSTRUKCÍ Z DŘEVĚNÝCH

PŘÍČNÉ LISOVANÉ ZTUŽIDLO VE STŘEŠNÍ ROVINĚ KONSTRUKCÍ Z DŘEVĚNÝCH PŘÍČNÉ LISOVANÉ ZTUŽIDLO VE STŘEŠNÍ ROVINĚ KONSTRUKCÍ Z DŘEVĚNÝCH VAZNÍKŮ S KOVOVÝMI DESKAMI S PROLISOVANÝMI TRNY Petr Kukík 1, Micha Grec 2, Aeš Tajbr 3 Abstrakt Timber trusses with punched meta pate

Více

Název: Studium kmitání matematického kyvadla

Název: Studium kmitání matematického kyvadla Název: Studium kmitání matematického kyvada Autor: Doc. RNDr. Mian Rojko, CSc. Název škoy: Gymnázium Jana Nerudy, škoa h. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: fyzika, biooie Ročník: 3. (1. ročník

Více

Strategie činnosti ATOK v roce 2017

Strategie činnosti ATOK v roce 2017 Strategie činnosti ATOK v roce 2017 Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje: - Strategii činnosti ATOK v roce 2017 Projednal a schválil SV ATOK dne 8. 11. 2016 1/7 Strategie činnosti ATOK v roce 2017 Mgr.

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

TEMPUS MEDICORUM. STANDARDY Budou, či nebudou? časopis české lékařské komory. Sloučení ZP Média. Iuventus Medica fond na podporu mladých lékařů

TEMPUS MEDICORUM. STANDARDY Budou, či nebudou? časopis české lékařské komory. Sloučení ZP Média. Iuventus Medica fond na podporu mladých lékařů 4/2011 ročník 20 časopis české ékařské komory V tomto číse: Součení ZP Média a VZP Iuventus Medica fond na podporu madých ékařů Pravida spoupráce ékařů a farmaceutických firem ČLK odmítá generickou preskripci

Více

9.2.1 Náhodné pokusy, možné výsledky, jevy

9.2.1 Náhodné pokusy, možné výsledky, jevy 9.2.1 Náhodné pokusy, možné výsedky, jevy Předpokady: 9110, 9114 Hodím kámen za normáních okoností jediný výsedek = spadne na zem Hodíme kámen na terč někoik možných výsedků (trefíme desítku, devítku,,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Název zakázky: Identifikace: Název

Více

Aktuální možnosti podpory podnikání

Aktuální možnosti podpory podnikání Aktuální možnosti podpory podnikání 28.11. 2013 Regionální kancelář pro Středočeský kraj a Prahu - Reprezentuje CzechInvest v regionu - Poskytuje informace o možnostech podpory podnikání ze strukturálních

Více

Nová generace firemního tisku.

Nová generace firemního tisku. Lexmark OfficeEdge Profesionání barevné tiskárny a mutifunkční zařízení Nová generace firemního tisku. Řada OfficeEdge představuje novou kategorii zařízení určenou pro firemní kienteu. Kvaita odpovídající

Více

Pohony pro posuvné brány

Pohony pro posuvné brány POHONY PRO vjezdové brány a garážová vrata Pohony pro posuvné brány Typická instaace. Eixo 500 S RTS. Výstražný maják. Venkovní anténa 0 V Proč posuvnou bránu? Samonosná posuvná brána je ideáním řešením

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Úloha agentury CzechInvest při implementaci OPPI a její pomoc podnikatelům 9. prosinec 2010 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Cíle agentury

Více

Součástí projektu je webová stránka, která díky propojení s nejčtenějším zpravodajským týdeníkem v ČR Týdnem zaručuje zásah u klíčových zadavatelů.

Součástí projektu je webová stránka, která díky propojení s nejčtenějším zpravodajským týdeníkem v ČR Týdnem zaručuje zásah u klíčových zadavatelů. MarketingSalesMedia je první titul v České republice určený primárně pro zadavatele reklamy s řízenou distribucí, která pokrývá 5000 odběratelů na Českém trhu. Projekt MarketingSalesMedia dodává lidem

Více

Úvod do problematiky ochrany proti hluku v dřevostavbách by

Úvod do problematiky ochrany proti hluku v dřevostavbách by OCHRANA PROTI HLUKU V DŘEVOSTAVBÁCH Úvod do probematiky ochrany proti huku v dřevostavbách by mě projektantům, zhotoviteům a investorům v obasti dřevostaveb poskytnout všeobecný zákad pro diskuzi a objasnění

Více

Technické plyny pro zlepšení kvality pitné vody

Technické plyny pro zlepšení kvality pitné vody Technické pyny pro zepšení kvaity pitné vody Voda - nejdůežitější a nejpřísněji kontroovaná potravina Impementace směrnice 98/83/EC Evropské rady do národních egisativ čenských zemí EU přinesa nové, nižší

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

charakteristika skautingu

charakteristika skautingu ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SKAUTINGU Zákadní charakteristika skautingu OBSAH n Podí na výchově madých idí... 58 n pomocí systému postupné sebevýchovy... 64 n zaožené na souboru hodnot... 73 n Hnutí... 75

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

5/20. bydlení nové generace. Dřevostavbo, ztichni! Fasády jdou s dobou Nový dům se starým srdcem Jak se dělá masivní dřevěný panel.

5/20. bydlení nové generace. Dřevostavbo, ztichni! Fasády jdou s dobou Nový dům se starým srdcem Jak se dělá masivní dřevěný panel. HLA říjen istopad 5/20 15 bydení nové generace 75 Kč,,49EUR proj SUJTE ekt rodi AVYHR nné ho dajte omu Dřevostavbo, ztichni! Fasády jdou s dobou Nový dům se starým srdcem Jak se děá masivní dřevěný pane

Více

Mikroprostředí firmy

Mikroprostředí firmy VY_32_INOVACE_MAR_86 Mikroprostředí firmy Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ÚNOR 2010

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ÚNOR 2010 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ÚNOR 2010 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 370335 368681 Adresa 368479 368447 Tel. 100687 78686 Fax

Více

Jeřábová stavebnice KBK classic a KBK ergo. Doprava materiálu bez zatížení podlahy, exaktní nájezd do potřebné polohy, ergonomická manipulace

Jeřábová stavebnice KBK classic a KBK ergo. Doprava materiálu bez zatížení podlahy, exaktní nájezd do potřebné polohy, ergonomická manipulace Jeřábová stavebnice KBK cassic a KBK ergo Doprava materiáu bez zatížení podahy, exaktní nájezd do potřebné poohy, ergonomická manipuace 38008 Nechte svůj materiá cestovat vzduchem Jeřábová stavebnice KBK

Více

PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR

PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Erika Konupčíková Plzeň, 6.11.2014 Představení AIVD ČR, o.s. největší sdružení ve vzdělávání dospělých založena v roce 1990

Více

Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje 1. ročník konference: Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy, 19. 11. 2013,

Více

Masopust (str. 15 16)

Masopust (str. 15 16) MĚSÍČNÍK ROZTOK A ŽALOVA 2/2016 Masopust (str. 15 16) Proměny Levého Hradce (str. 8) Jakou jízdenku koupit dětem? (str. 12) Hodiny ze Schwarzwadu (str. 18) tiskárna powerprint přijmeme zaměstnance do knihárny

Více

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací METODIKA ČLENĚNÍ NÁKLADŮ 1. Popis problematiky Výše nákladů na propagaci/fundraising a administrativu/řízení organizace je podstatnou informací pro

Více

Metodické školení lektorů anglického jazyka

Metodické školení lektorů anglického jazyka Metodické školení lektorů anglického jazyka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE PRAVIDLA PRO ZAPOJENÍ DOTČENÉ VEŘEJNOSTI SO ORP Bystřice nad Pernštejnem Verze 1 Září 2016 Město Bystřice nad Pernštejnem

Více

1.9.1 Vyjádření neznámé ze vzorce I

1.9.1 Vyjádření neznámé ze vzorce I .9. Vyjádření neznámé ze vzorce I Předpokady: 75, 85 Pedagogická poznámka: Ačkoiv v normání učebnici zabírá vyjadřování ze vzorce jenom tři stránky, věnova jsem ji ceou podkapitou, z někoika důvodů: Autor

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

S T A T U T Asociace českých nábytkářů pro udělování značky kvality Česká kvalita

S T A T U T Asociace českých nábytkářů pro udělování značky kvality Česká kvalita S T A T U T Asociace českých nábytkářů pro udělování značky kvality Česká kvalita Představenstvo Asociace českých nábytkářů na základě usnesení valné hromady ze dne 19.5.2006 vydává tento statut v upraveném

Více

Jednička na trhu zpravodajských deníků

Jednička na trhu zpravodajských deníků Jednička na trhu zpravodajských deníků PŘEDSTAVENÍ POZICE NA TRHU PROFIL ČTENÁŘE 72 regionálních deníků pod jednou střechou 23 vkládaných týdeníků Regionální zaměření i celostátní možnosti V září roku

Více

Vzduchové trysky. vzduchové clony ofukování a vyfukování čištění chlazení sušení zahřívání dopravování a mnohem více...

Vzduchové trysky. vzduchové clony ofukování a vyfukování čištění chlazení sušení zahřívání dopravování a mnohem více... Vzduchové trysky Vzduchové trysky vzduchové cony ofukování a vyfukování čištění chazení sušení zahřívání dopravování a mnohem více Vzduchové trysky V zásadě můžete každou trysku s pochým nebo s tenkým

Více

CZ-Brno: Výzkum a vývoj a související služby 2012/S 250-414439. Oznámení předběžných informací. Služby

CZ-Brno: Výzkum a vývoj a související služby 2012/S 250-414439. Oznámení předběžných informací. Služby 1/6 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:414439-2012:text:cs:html CZ-Brno: Výzkum a vývoj a související služby 2012/S 250-414439 Oznámení předběžných informací Služby

Více

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007)

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) Tento program realizuje Prioritu 2. Rozvoj konkurenceschopnosti podniků Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem programu je posílení

Více

Prezentace. časopisu roku 2005, 2006 a 2007 v kategorii B2B. Vydává Economia, a.s. největší vydavatelství ekonomického a odborného tisku v ČR

Prezentace. časopisu roku 2005, 2006 a 2007 v kategorii B2B. Vydává Economia, a.s. největší vydavatelství ekonomického a odborného tisku v ČR Prezentace časopisu roku 2005, 2006 a 2007 v kategorii B2B Vydává Economia, a.s. největší vydavatelství ekonomického a odborného tisku v ČR Profil titulu REDAKČNÍ KONCEPT Aktuální zpravodajství, data,

Více

Anglická konverzace Bankovnictví Cestovní ruch Marketing a management Matematika volitelná... 6

Anglická konverzace Bankovnictví Cestovní ruch Marketing a management Matematika volitelná... 6 Obsah: Anglická konverzace... 2 Bankovnictví... 3 Cestovní ruch... 4 Marketing a management... 5 Matematika volitelná... 6 Konverzace v německém jazyce... 7 Konverzace v německém jazyce... 8 Podnikání

Více

Profesní růst Školení pracovníků

Profesní růst Školení pracovníků EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Název projektu: Profesní růst Školení pracovníků UNO Praha Příjemce dotace UNO PRAHA spol. s r.o. Thámova 1, 186 00 Praha 8 www.uno.cz

Více

Protective Packaging. Váš partner v obalech

Protective Packaging. Váš partner v obalech Protective Packaging Váš partner v obaech 2 Protective Packaging NÁVRH A VÝVOJ ZALOŽENÝ NA ŘEŠENÍ PRODUCT CARE Divize Product Care spoečnosti Seaed Air zajišťuje v našem neustáe se měnícím světě obast

Více

Výstavba v Nádražní ulici (str. 10 11)

Výstavba v Nádražní ulici (str. 10 11) MĚSÍČNÍK ROZTOK A ŽALOVA 4/2016 Výstavba v Nádražní uici (str. 10 11) Nová tvář ve vedení města (str. 5) Reguační pány (str. 6) Bojovai za vast (str. 19) ŽALUZIE SÍTĚ PROTI HMYZU Kvaitní a odborná montáž

Více

Praktické zkušenosti s klastrováním v českém nábytkářství. Ing. Radek Brychta předseda Klastru českých nábytkářů

Praktické zkušenosti s klastrováním v českém nábytkářství. Ing. Radek Brychta předseda Klastru českých nábytkářů Praktické zkušenosti s klastrováním v českém nábytkářství Ing. Radek Brychta předseda Klastru českých nábytkářů Potřebujeme hledat nové způsoby podpory českého nábytkářství? Jaká je kondice českého nábytkářského

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE HOSTINEC U STŘÍBRNÉHO KRUHU

PŘÍPADOVÁ STUDIE HOSTINEC U STŘÍBRNÉHO KRUHU PŘÍPADOVÁ STUDIE HOSTINEC U STŘÍBRNÉHO KRUHU KROK ZA KROKEM NA CESTĚ OD NÁPADU K JEHO REALIZACI Příprava plánu realizace nápadu / plánu změny 1. Osobní cíle versus cíle zaměstnanecké / podnikatelské 2.

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

I Stabil. Lepený kombinovaný nosník se stojnou z desky z orientovaných plochých třísek - OSB. Navrhování nosníků na účinky zatížení podle ČSN 73 1701

I Stabil. Lepený kombinovaný nosník se stojnou z desky z orientovaných plochých třísek - OSB. Navrhování nosníků na účinky zatížení podle ČSN 73 1701 I Stabi Lepený kombinovaný nosník se stojnou z desky z orientovaných pochých třísek - OSB Navrhování nosníků na účinky zatížení pode ČSN 73 1701 Část A Část B Část C Část D Výchozí předpokady, statické

Více

Stavebnicový systém zábradlí evropského výrobce DIEDA

Stavebnicový systém zábradlí evropského výrobce DIEDA Stavebnicový systém zábradlí evropského výrobce DIEDA Vážený zákazníku, v naší publikaci bychom Vás rádi seznámili se základními informacemi o stavebnicovém systému zábradlí DIEDA a zodpověděli tak Vaše

Více

Zvýhodněná doprava INTIME

Zvýhodněná doprava INTIME Zvýhodněná doprava INTIME Po dlouhém jednání se všemi dopravci, jsme vyjednali s firmou IN TIME co možná nejlepší možnou cenu dopravy pro všechny obchodníky Bohemiasoftu. Věříme, že za takto nastavených

Více

U NÁS V ČAKOVICÍCH. Prvním zazvoněním odstartoval další školní rok, str. 10 ZPRAVODAJ PRO OBČANY ČAKOVIC, MIŠKOVIC A TŘEBORADIC.

U NÁS V ČAKOVICÍCH. Prvním zazvoněním odstartoval další školní rok, str. 10 ZPRAVODAJ PRO OBČANY ČAKOVIC, MIŠKOVIC A TŘEBORADIC. U NÁS V ČAKOVICÍCH ZPRAVODAJ PRO OBČANY ČAKOVIC, MIŠKOVIC A TŘEBORADIC září 2014 Prvním zazvoněním odstartova daší škoní rok, str. 10 strana 11 Na své si zde přijdou maí i vecí Dnem i nocí v bezpečí trezoru

Více