výrobní družstevnictví

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "výrobní družstevnictví"

Transkript

1 02/2011 MĚSÍČNÍK ROČNÍK 58 CENA 20 Kč výrobní družstevnictví časopis českých a moravských výrobních družstev Manažer roku 2010: Rozhovor s předsedou SČMVD Janem Wiesnerem Ceorepubiková konference Daňové změny v roce 2011 aneb pánovaná reforma daňového systému KDS Sedčany, nožířské VD saví 60. výročí KOVODRUŽSTVO, výrobní družstvo v Žebráku OBZOR, výrobní družstvo Pzeň TRINOM Brno, v. d.

2 obsah KOVODRUŽSTVO, 3-5 výrobní družstvo v Žebráku OBZOR, 6-7 výrobní družstvo Pzeň 8-9 TRINOM Brno, v. d. KDS Sedčany, nožířské VD saví 60. výročí Manažer roku 2010: Rozhovor s předsedou SČMVD Janem Wiesnerem Ceorepubiková konference Daňové změny v roce 2011 aneb pánovaná reforma daňového systému Aktuání informace, 16 otázky a odpovědi Digitání agenda: jednoduché inteigentní teefony a dáková ovádání pomáhají seniorům 17 a zdravotně postiženým idem zvádat domácnost AČN reaguje na dotazy veřejnosti v souvisosti s odhaením nábytku s nadměrnými 18 emisemi formadehydu na českém trhu 19 Mezinárodní rok družstev VD GRANÁT Turnov 20 Souprava z koekce PR v praxi Pronájem jednacích místností 23 v budově SČMVD Dostává se vám do rukou únorové číso našeho časopisu. Tentokrát jsme navštívii VD Kovodružstvo Žebrák, výrobce kovových vozíků a dětských tříkoek, a Trinom Brno, jehož činností je výroba pracovních oděvů pro záchranáře. Přečíst si můžete také o VD Obzor Pzeň a KDS Sedčany. Na téma prestižní soutěže Manažer roku nám rozhovor poskyt předseda SČMVD Jan Wiesner. Zúčastnii jsme se ceorepubikové konference Daňové změny v roce 2011 aneb pánovaná reforma daňového systému. Jak jste si jistě všimi, časopis Výrobní družstevnictví má novou podobu, je více přehedný a snažii jsme se, abyste v něm naši zajímavé informace. Věřím, že se vám nové ztvárnění bude íbit a zachováte nám i nadáe přízeň. Jana Henychová šéfredaktorka 2 Adresa redakce: Svaz českých a moravských výrobních družstev Redakce časopisu Výrobní družstevnictví Vácavské nám Praha 1 Šéfredaktorka: Jana Henychová Te.: Te./fax: Zasíání tiskových zpráv: Objednávky inzerce:

3 KOVODRUŽSTVO, výrobní družstvo v Žebráku Město Žebrák, ežící u dánice spojující Prahu s Pzní, je sídem úspěšného výrobního Kovodružstva, které si dokázao získat zákazníky nejen na domácím trhu, ae i v zahraničí. O historii družstva a jeho současné moderní podobě hovoří jeho předseda Antonín Havín. VŽebráku, v bývaé mydárně U Zacharů, zřídio v roce 1950 Západočeské autodružstvo v Pzni svoji provozovnu, vyrábějící kooběžky, vozíky za koa, poštovní vozíky a jiné kovovýrobky. V roce 1951 vydaa Ústřední rada družstva dispozice k rozděení Západočeského autodružstva v Pzni na ceek pzeňský a pražský. Žebrácký závod se přitom se souhasem svého mateřského podniku osamostatni a sta se nositeem družstevní myšenky mezi řemesníky kovooboru v bývaém hořovickém okrese. Lidé, kteří stái u zrodu nového družstevního koektivu, netušii, že ustavují organizaci, která si za někoik et získá stabiní hospodářskou pozici jak na domácím, tak na zahraničním trhu. V roce 1992 došo k transformaci družstva do jeho současné podoby. Družstvo ztratio pět provozoven a výroba se koncentrovaa do tří provozoven, které máme dodnes, vzpomíná předseda družstva Havín. V současné době pracuje v družstvu 40 zaměstnanců. Mezi činnosti, které nabízí, patří isování, ohýbání, tvarování trubek a pechů, povrchové úpravy práškovými barvami, gavanický pokov a topenářské sužby jako jsou rozvody, montáže pynových a eektrických kotů i kotů na tuhá paiva. Družstvo má v současnosti 15 vastníků a oni vykázao obrat ve výši 28 miionů korun. Kvaita za dobrou cenu Kvaita za dobrou cenu K nejznámějším výrobkům Kovodružstva patří dvoukoové ruční vozíky, dětské kooběžky a tříkoky. Sortiment dopňují pechové zásobníky na toaetní papír a papírové ručníky, ofukovací pistoky a květinové stojany. Zákadem našeho výrobního programu jsou každopádně dvoukoové ruční vozíky, které dnes představují zhruba 20 procent cekové produkce družstva, informova nás předseda. Tyto vozíky se upatniy především v sektoru pošt. Před někoika ety jsme získai zajímavou zakázku pro švédskou poštu, pro kterou dodáváme vozíky s připojením za koo, určené pro rozvoz tiskovin. Také jsme vyhrái konkurz pro Českou poštu ta od našeho družstva nakupuje pozinkované dvoukoové vozíky s kabeou, dodávané se znakem České pošty. Tyto vozíky souží poštovním doručovateům při rozvozu tiskovin. Jak nás předseda dáe informova, dříve družstvo České poště dodávao 2000 těchto vozíků ročně, nyní se jejich počet ustái na 1000 kusech. Tendr pro tohoto významného zákazníka naše družstvo vyhráo mezi osmi výrobci díky kvaitě a přijatené ceně nabízeného produktu, doda předseda. 3

4 tivně dobrou pozici na trhu díky dobré kvaitě. U těchto výrobků je přeprava poměrně finančně náročná, proto na nás asijská konkurence zatím cenově nedosahuje. I kvaita asijského zboží je mnohem nižší, vysvěti předseda. Jak dáe řek, kromě domácího trhu Kovodružstvo v současné době dodává svoje produkty kromě Švédska také na Sovensko, do Maďarska a Německa. Na Sovensku se prosadiy naše vozíky, do Německa dodáváme přepravní vozíky pod kanoe a kajaky, upřesni předseda skadbu exportu. Ten v současné době tvoří zhruba 12 procent z cekového obratu. Samozřejmě, že bychom chtěi podí exportu navýšit, ae uvidíme, jak se situace na zahraničních trzích bude vyvíjet, doda. Koncentrace výroby Kovodružstvo má v současné době tři provozovny, z nichž dvě jsou v Žebráku a jedna v nedaekých Cerhovicích. Tato provozovna zajišťuje závěsové a hromadné zinkování. Kovodružstvo rovněž funguje jako subdodavate činností pro různé firmy. Největším zákazníkem v obasti kooperace jsou dvě české firmy zabývající se dodávkami eektromontážních komponentů, pro které družstvo vyrábí kabeové ávky včetně přísušenství pro průmysové eektrorozvodny a dáe pak přísušenství pro trakční vedení tramvají a troejbusů. Provádí také individuání výrobu pode přání zákazníka. Před ety družstvo nabízeo širší sortiment vozítek pro děti, ae v konkurenci s asijskými výrobci neměo šanci v obasti jednodušších výrobků obstát. Dnes vyrábí pouze kooběžky a tříkoky. V obasti dvoukoových vozíků si zatím dokázao uchovat rea- 4

5 V Žebráku je umístěna isovna, mechanické děení materiáu, tváření na výstředníkových, třecích a hydrauických isech tun, zámečnické práce, obrábění, prášková akovna (komaxit) a vypaovací pec o rozměrech 1,7 x 2 x 2,4 metru, dáe provozy pro výrobu maé dopravní a přepravní techniky a dětských vozítek, bytových dopňků jako stojany či věšáky a sanitární program. V provozovně na Žebráku bya největší investicí posední doby instaace odmašťovacího zařízení v hodnotě jednoho miionu korun. Navyšování kapacit družstvo v nejbižší době nepánuje, naopak provedo koncentraci výroby do jedné okaity z důvodu úspory nákadů. Přesunui jsme cerhovickou provozovnu do Žebráku, nákady zejména na energie byy neúměrně vysoké. Představovay téměř 400 tisíc korun za rok jen na vytápění a z tohoto hediska se přesun pod jednu střechu jeví jako ogický krok, uved předseda Havín. A jaké jsou pány Kovodružstva z Žebráku do budoucna? Uvidíme, jak se bude vyvíjet ekonomická i poitická situace, říká předseda. Rozhodně si chceme uchovat naše místo na trhu. Cestou může být i inovace sortimentu, v současné době připravujeme zefektivnění výroby dětské tříkoky, kterou nabídneme na českém trhu v nejbižší době. Způsob, jak udržet či snížit ceny našich výrobků, je předmětem našich úvah neustáe. Jen tak dokážeme obstát v boji s asijskou konkurencí, doda. Kde ze zboží zakoupit: Kovodružstvo dodává zboží do vekoobchodů, mj. M.A.T. Pzeň a Libros Ostrava. Výrobky ze zakoupit také přímo v síde družstva (Na náměstí 11, 12, Žebrák). Zboží si zákazník může zakoupit i prostřednictvím internetových stránek Pro příp. informace ze použít e-mai 5

6 OBZOR, výrobní družstvo, Pzeň podporujeme vaši budoucnost OBZOR, výrobní družstvo, Pzeň byo zaoženo v roce 1965 a v současné době zaměstnává více než 200 pracovníků, z toho minimáně 50 % se zdravotním postižením. Havní závod je umístěn v Pzni, kde také sídí vedení družstva. Daší závody jsou v Sušici, Domažicích a Hořovicích. V etech 2001 a 2002 bya provedena certifikace družstva de ISO a ISO/TS Družstvo je významným dodavateem zákazníkům v automobiovém průmysu ať už první řady t.j. automobiek nebo druhé t.j. subdodavateů. Havním výrobním artikem jsou bovdenové systémy pro ovádání pohybivých částí vozů. Z výsedků zkušebních výrob a dvoudenních produkcí pro automobiový průmys vypynua potřeba zvýšení úrovně profesního vzděávání, a to především v obasti obsuhy a údržby technoogicky specifických a náročných strojů a přístrojů. Zaměstnanci družstva se musí naučit efektivně ovádat jednoúčeové výrobní stroje a zařízení, aby byi schopni vyrobit produkty, jejichž výroba bude probíhat v násedujících etech. Proto OBZOR, výrobní družstvo, Pzeň zahájio od etošního roku dvouetý projekt, který řeší specifické vzděávání zaměstnanců výrobního družstva. Tento projekt je financován prostřednictvím Evropského sociáního fondu Operačním programem Lidské zdroje a zaměstnanost Gobání Grant Educa. Cíem projektu je vytvořit specifický vzděávací systém, který bude reagovat na identifikované potřeby podniku v obasti vzděávání a zajistí napnění pánovaných přínosů. Díčí cíe projektu jsou: inovace současného vzděávacího systému firmy vzděávání vastními odborníky schopnými vzděávat i osoby se sníženou pracovní schopností rozvoj kvaifikační a odborné úrovně zaměstnanců v údržbě a obsuze jednoúčeových strojů zajištění zastupitenosti pracovníků dosažení stanovených přínosů projektu Cíovou skupinu tvoří 118 zaměstnanců ze závodů v Pzni, Sušici a Domažicích. Většina z pracovníků, kteří jsou v družstvu zaměstnáni, má zdravotní postižení. Jejich schopnost učit se novým věcem je často snížená. Mobiita pracovníků je vzhedem k jejich znevýhodnění na trhu i omezené fyzické mobiitě ztížena. Zaměstnanci v družstvu pracují často ceý život. Skoro poovina jich je starší 6

7 provozovna Pzeň provozovna Hořovice provozovna Domažice provozovna Sušice 50 et. Není obvyké, aby měnii pracovní místa a přenášei tak nabyté znaosti do jiných podniků. Vzděávání této cíové skupiny je časově vemi náročné a vyžaduje zvýšenou pozornost a individuání přístup ektora. V rámci tohoto projektu budou vyškoeni tři zkušení pracovníci družstva, budoucí interní ektoři. Ti absovují specifická škoení na ovádání jednoúčeových strojů vyrobených na míru potřebám družstva. Tito ektoři budou násedně škoit 100 pracovníků z výroby. Každý děník přitom absovuje šest kíčových aktivit, ve kterých se naučí správně ovádat stroje pro výrobu speciáních díů (bovdenů) do různých značek automobiů. Kurzy budou probíhat v interních učebnách a dínách družstva v Pzni, Sušici a v Domažicích. 7

8 TRINOM Brno, v.d. Výrobní družstvo TRINOM Brno vzniko v roce 1993, čenem SČMVD je od 25. března Mezi jeho nejdůežitější činnost patří výroba pracovních, profesních, ochranných a výstražných oděvů. Největší důraz je kaden na výrobu a vývoj oděvů pro zdravotnickou záchrannou a dopravní sužbu nemocných. Oděvy družstva TRINOM Brno, v.d. jsou chráněny průmysovým vzory pod čísy V a a jsou vyráběny pode ČSN EN 471, která definuje jednotivé materiáy a koncepci oděvů s vysokou viditeností. V současné době jejich výrobky odebírá více než 200 firem a nemocnic z ceého území České repubiky a vyvážejí je též do Sovenské repubiky. V jednání jsou vývozy výrobků v rámci Evropské unie a na východ. Trinom Brno se zabývá výrobou a distribucí profesních, ochranných a výstražných oděvů. Důežitou pozornost věnuje profesním a výstražným oděvům určeným pro záchrannou sužbu ve zdravotnictví. Vzhedem k tomu, že jde o specifické oděvy, vývoj proše ceou řadou změn a probíhaa trvaá spoupráce se záchranáři. Profesní oděvy jsou zhotoveny ze stoprocentní bavny s hydrofobní úpravou nebo z tkaniny ve sožení 65% PES/35 % bavna v barvě červené dopněné refexními pruhy. Materiáy mají dobré mechanicko-fyzikání parametry. Havní podmínkou u těchto materiáů je maá sráživost, vysoká kvaita a zajištění maximání životnosti oděvů, střihové řešení zaručuje komfort při nošení. Oděv je přizpůsoben práci v terénu a požadavkům záchranářů. Oděvy jsou chráněné průmysovým vzorem, byo vydáno prohášení o shodě. Výstražné oděvy s vysokou viditeností mají certifikát Státní zkušebny č. 219 v Brně. Používané materiáy, mají certifikát de EN 471, což zaručuje, že vyhovují požadavkům na životnost, na výdrž v namáhání, jako je ohyb, mráz, změna tepa, praní a chemické čištění. Tento oděv dosahuje výrazně zepšení v ochraně zdravotníků a zajišťuje bezpečnost při práci v terénu. Při zásahu je zdravotní personá dobře viditený a neze jej přehédnout. Oděv zároveň chrání záchranáře v noci, mze a za snížené viditenosti, kdy je nasvícená siueta dobře čitená. Koekce obsahuje kahoty do pasu, kahoty se zvýšeným pasem, ceoroční bundu s odepínacími rukávy a hygienickou bavněnou mřížkou. V zimním období se oděvy dopňují zimní vestou nebo zimní bundou, obojí s kapucí. Sortiment je rozšířen o košii s krátkým rukávem, bavněné tričko s ogem, petený svetr, petenou vestu a čepici. Na oděvy ze apikovat ogo firmy buď tiskem nebo výšivkou. 8

9 Zeptai jsme se Ing. Miana Vodstrčia, předsedy družstva TRINOM Brno Navrhujete pro záchranáře vastní modey? Naše oděvy máme chráněné průmysovými vzory. To je zákad. Vzhedem k tomu, že vývoj materiáu jde stáe dopředu, provádíme inovaci výrobků a navrhujeme a zhotovujeme stáe nové, epší, funkčnější oděvy. Spoupracujete s nějakým výrobním družstvem? Ano, spoupracovai jsme v minuosti s Brněnskou Drutěvou, kdy jsme jim dodai nastříhané zboží a oni pro nás ušii požadované výrobky. Daším družstvem by Vzor Náchod v.d. - tomu jsme zadai zhotovit petené svetry a vesty. Jak byste přibížii vaše zákazníky? Máme svůj okruh zákazníků, záchranné sužby v jednotivých krajích, studenty odborných ško pro záchranáře. Jsme operativní, jsme schopni uděat menší zakázky pro určitou skupinu záchranářů s jejich firemním ogem a i jeden kus oděvu a postupně oděvy dopňovat. Spoupracujeme také přímo se škoami pro záchranáře napříkad medici chodící na praxi potřebují obečení. Mezi naše zákazníky patřia i armáda, poicie, šii jsme pro ně speciání výrobky. Jak vastně vypadá takový oděv pro záchranáře? Zmíním třeba ceoroční bundu zhotovenou ze 100% bavny tuzemské výroby má někoik praktických kapes na mobi, vysíačku a daší pomůcky záchranáře, dáe odepínací rukávy, kdy po odepnutí rukávů zůstane vesta. Kapuce je všitá do ímce. Uvnitř bundy je hygienická bavněná mřížka, která v étě odvádí pot. 9

10 KDS Sedčany, nožířské výrobní družstvo saví 60. výročí KDS Sedčany vyrábí nože 60 et. Ani řada nepříznivých faktorů nenarušia jeho pozici největšího českého výrobce v oboru. Nožířské výrobní družstvo KDS Sedčany si připomíná svoji šedesátietou tradici. Byo zaoženo v prosinci 1950 při ceostátním procesu znárodňování. V počátcích v KDS Sedčany pracovao 47 idí a objem výnosů představova 1,3 miionu korun. O 40 et později družstvo zaměstnávao 637 idí a v té době objem výroby dosahova 113 miionů korun. Za zomový označi předseda družstva Jan Stěhue 90. éta. Došo k přerušení veškerých stávajících obchodních vazeb. Přiši jsme o obrovský trh v Rusku a musei jsme proto ceou výrobu znovu konsoidovat. Proces transformace by vemi náročný, ae firmu se nakonec podařio zachovat. Havně proto, že po našich výrobcích stáe existovaa poptávka, uved k udáostem po roce Nyní nožířské výrobní družstvo KDS dává pracovní příežitost 134 idem, kteří pracují na rozdí od minuých et výhradně v Sedčanech. Těžiště výroby spočívá v sortimentu kuchyňských a řeznických nožů, kuchyňského a řeznického náčiní, nůžek pro domácnost a řezných díů pro masové strojky a kuchyňské roboty. Řezné díy do strojků na maso v současné době představují náš kíčový výrobek, který v České repubice nikdo jiný nevyrábí, zdůrazni předseda družstva. Při výrobě nožů používáme hutní materiá, převážně ze zahraničí, a to zejména z Francie. Rukojeť výrobků je z kvaitního a nezávadného poypropyenu, upřesni. Výrobní konkurenci v České repubice KDS Sedčany pode sov předsedy v podstatě nemá. Samozřejmě, sině pociťujeme viv evného asijského zboží, které zapavio český trh. Jeho kvaita je ae ve většině případů veice nízká. Cenově s tímto zbožím konkurovat nedokážeme. Pozorujeme nicméně ústup spotřebiteů od tohoto typu zboží, kdy se opět více přikánějí k produktům domácí výroby. Zde vidíme naši havní příežitost. V této obasti nás neohrožují ani vysoce kvaitní výrobky z Německa či Itáie, protože naše nože mají srovnatenou kvaitu a jsou pro českého spotřebitee cenově výhodnější, řek předseda. Jak nás předseda družstva dáe informova, žádné osavy k 60. výročí zaožení družstva z úsporných důvodu neděai. Zaměstnanci a důchodci (bývaí zaměstnanci) obdržei od družstva KDS věcné dary. Družstvo s vekými obtížemi prošo dobou hospodářské krize za použití všech podpor, které byo možné využít ať to byy 10

11 programy vzděávání nebo egisativně povoené daňové úevy. Přesto jsme se neubránii některým nepopuárním opatřením. Snižovai jsme prémiové sožky, také jsme pracovai na zkrácenou pracovní dobu jen čtyři dny v týdnu a vypácei jsme za posední den 60 procent. Tímto způsobem jsme se přenesi především přes rok Rok 2010 by o poznání epší. Co bude dá, ze těžko odhadnout. Finanční krize sice odeznívá, ae prohubuje se sociání krize, řek předseda družstva. Zůstávám však optimistou, poznamena k budoucímu vývoji. K pánům pro nejbižší budoucnost předseda družstva KDS uved: Zhruba 20 procent cekové produkce směřuje na export, havně do Německa, kam vyvážíme především řezné díy do strojků na maso. V obasti potřeb pro domácnost se nám daří upatnit na trhu v Maďarsku a v současné době se připravujeme na vstup na ruský trh. Havním úkoem příštích et bude pode jeho sov stabiizace výrobního programu a daší upevňování pozic na trhu. Nevyhýbáme se ani případné obchodní nebo výrobní spoupráci se zahraničním partnerem, který se zabývá obdobnou výrobou, doda. * Nožířská tradice bya v Sedčanech poprvé písemně doožena již na konci 16. stoetí, kdy město patřio pod panství regenta Jakuba Krčína. * Obastní idové Kovodružstvo byo zaoženo 27. prosince 1950 v hostinci U Kara IV. v Sedčanech. * Na historicky první vané hromadě zvoii čenové představenstvo ve sožení: Jiří Novotný, Antonín Zamrazi, Odřich Bouma, Mirosav Sochůrek a Prokop Nechvíe. Prvním předsedou by zvoen Prokop Nechvíe, douhoetý nožířský děník firmy Rebec, které toto řemeso ováda. 11

12 rozhovor Jan Wiesner: Je potřeba ocenit zejména manažery maých a středních firem Již 15. února končí nominační období pro 18. ročník prestižní soutěže manažerských osobností Manažer roku. Cíem soutěže je vyhedávat významné osobnosti managementu v České repubice a ocenit jejich osobní přínos k výkonnosti firem a ceé ekonomiky ČR. Do této soutěže jsou každým rokem nominováni také manažeři z řad čenských výrobních družstev. Vyhašovatei soutěže MR je Česká manažerská asociace, Konfederace zaměstnavateských a podnikateských svazů a Svaz průmysu a dopravy. Probematiku nám přibíži předseda SČMVD a KZPS Jan Wiesner. Jakým způsobem jsou vybírání z řad výrobních družstev nominace pro soutěž Manažer roku? Vybíráme pode výsedků přísušného roku, za který je prováděno hodnocení. Do soutěže se nemůže dostat někdo, kdo dosáh špatných výsedků. Soutěž Manažer roku je jedna z nejprestižnějších v naší repubice, nedá se zde něco zfašovat, ani se neposuzuje pode objektiv- ních názorů. Je prováděn podrobný rozbor firmy, prověřují se ekonomické výsedky, činnost a daší aktivity firmy, její pozice na trhu. Výsedky projednává komise, která současně jezdí přímo po firmách a ověřuje správnost dodaných informací. Kontrouje dokady, výsedovky a především tito hodnotiteé mají možnost vidět, jak podnik funguje reáně. Každý profesioná, který se projde po firmě vidí, jak podnik funguje a zda dobré výsedky představují douhodobý či pouze krátkodobý výhed. KZPS i SČMVD, který je v tom vemi aktivní, spoupůsobí při pořádání této soutěže. Je potřeba ukázat, že naši manažeři, šéfové jednotivých výrobních družstev, jsou na patřičné úrovni, že stojí za to, aby se prezentovai v tak prestižní soutěži. A protože se výběr děá pode výsedků firmy, nemůže se tam dostat nikdo, kdo má výsedky špatné, anebo dejme tomu byy jeho výsedky dobré v posedním roce firemní výsedky se totiž posuzují tři roky zpět. Také se nám zatím nestao za ceou dobu této soutěže, že by někdo z těch, které jsme nominovai, ved družstvo, které zkrachovao. I když se samozřejmě mohou takové věci stát a příčiny mohou být hubší, nicméně všechny, které jsme doposud doporučii, nás vždy vzorně reprezentovai. 12 Kategorie jsou stanoveny mj. pode veikosti firem Představuje to, předpokádám, odstupnění, pokud je manažer dobrý, aby mě šanci na ohodnocení v MR, i když vede menší firmu? Ano, právě kategorizace dává šanci, aby se v soutěži objevii schopní manažeři i z menších firem, aby nebyy při posuzová-

13 v cekovém pořadí bya na prvním místě žena, ae je to bráno objektivně. Kdyby dosáha nejepších výsedků, pak je vybrán dáe první z mužů s nejepšími výsedky, který získá titu Manažer roku. Cekové pořadí není zveřejňováno. Oba tituy, Manažer roku a Manažerka roku, jsou brány na stejné úrovni. Pokud manažeři výrobních družstev získají ohodnocení v soutěži MR, jaký to má pro ně význam v podnikání? Soutěž Manažer roku je především prestižní záežitostí. Zprávy o výsedcích jsou zveřejňovány v médiích, družstva mohou tuto informaci používat ve svých propagačních materiáech, propagace se netýká jen manažera, ae ceého družstva podnik tak přispěním manažera získa prestiž. Jsem rád, že naši manažeři jsou hodnoceni a oceňováni. Současně má veký význam, že družstevnictví je bráno na stejné rovině jako ostatní typy podnikání. Když před 17 ety soutěž začaa, manažeři z výrobních družstev byi často podceňováni. Je vemi důežité, že mezi podnikateskou veřejností se o družstvech ví, a také, aby družstva bya z hediska odbornosti a schopnosti jejich manažerů i odborných znaostí hodnocena jako všichni ostatní. Koneckonců je to rovnocenná forma podnikání a to se musí změnit havně v myšení idí. Stane se tak pouze, pokud se ní kritérií brány v úvahu pouze ekonomické výsedky, jako výše zisku atd., a aby tak dostay šanci zviditenit se i maé a střední podniky. Vždyť manažer v maém podniku musí mít dovednosti daeko větší, což je právě případ výrobních družstev. Co vím z vastní zkušenosti za 40 et praxe ve výrobním družstevnictví, manažeři v družstvech byi vždy na vyšší úrovni než v některých podnicích, protože musei obsáhnout vše, být všestranní po ekonomické stránce, rozumět obchodu a současně být odborníkem v profesi. Oproti tomu ve vekých podnicích musí být šéf samozřejmě zdatný v řízení firmy, avšak už nemusí znát detaiy různých podnikových činností. Je proto potřeba ocenit, jak jsem již zmíni, zejména maé a střední podniky veké firmy vždy někdo ocení, mají daeko více příežitostí se prezentovat svou činností. budou prezentovat dobré výsedky a dobří manažeři. Naši idé si to zasouží, neboť mají mnohdy více starostí než běžný podnikate. Musí se kromě vedení spoečnosti starat i o své idi, což není v maém a středním podniku ehké a nikdy to ehké nebyo. Musí mít osobní vztah k zaměstnancům, na rozdí od vekých firem či zahraničních spoečností, kde je vše anonymní, osobní přístup chybí a pokud někdo uděá chybu, musí firmu opustit Naopak výrobní družstva se snaží s idmi vyjít, vzájemně spoupracovat a také se starat o jejich daší růst. (-jh-) Když navrhujete nominace, určujete vždy, do které kategorie spadají? Řešíme pouze profesní sožení, vzhedem k tomu, že v některých výrobních družstvech je profesí více. Takže vybíráme, která profese převádá, aby družstvo byo zařazeno do přísušné správné kategorie. Co se týče kategorií týkajících se veikosti firmy, to je určeno automaticky odbornou komisí na zákadě podkadů o družstvu. Kromě tituu Manažer roku je voena také Manažerka roku. Můžete přibížit pravida? Ženy i muži jsou hodnoceni pode jednotných pravide. Ten, kdo má nejepší výsedky, získává titu Manažer roku a Manažerka roku. Za upynuých 17 ročníků se zatím nestao, že by 13

14 Ceorepubiková konference Daňové změny v roce 2011aneb pánovaná reforma daňového systému Hospodářská komora ČR pořádaa ve středu 19. edna ceorepubikovou konferenci Daňové změny v roce 2011 aneb pánovaná reforma daňového systému. V dopoední části konference prezident HK ČR Petr Kuže, viceprezident a předseda Daňové skupiny HK ČR a předseda SČMVD Jan Wiesner, zástupce Ministerstva financí ČR, Komory daňových poradců ČR a poradenské spoečnosti PwC ČR hovořii o pánované reformě daňového systému Odpoední odborná část bya věnována změnám v egisativě přímých a nepřímých daní účinných od 1. edna etošního roku. 14 komora České repubiky vítá přístup a odhodanost Ministerstva financí pokračovat Hospodářská a zintenzivnit práce na nové egisativě tak, aby by nový daňový systém účinný již v roce K havním principům budoucího zákona o dani z příjmů by měo patřit především zdanění ekonomické aktivity, nikoi kapitáu právnických osob, uved na konferenci prezident HK ČR Petr Kuže. Rovněž očekáváme, že se nezvýší daňová zátěž a dojde k cekovému významnému zjednodušení daňového systému. Vhodné by byo pokračovat i v reformě DPH, při níž by došo ke změně režimu. V praxi by to znamenao přiznat a odvést DPH v den přijetí patby, řek Kuže. Úvodní sovo prones také viceprezident a předseda Daňové skupiny HK ČR Jan Wiesner: Chceme se i dáe zabývat zejména systémovými opatřeními, jako je změna ceého daňového systému, vedoucí k tomu, aby se daně nezvyšovay, tak jak je uvedeno ve vádním prohášení. Jde nám zejména o zjednodušení daní, protože žádný živnostník, podnikate, ae i firmy většího rázu, které mají své daňové poradce, se ve věcech daných jednotivými zákony mnohdy samy nevyznají. Je naším zájmem, aby se v přísušných zákonech objeviy věci, které v reáném podnikání a v reáné podnikateské sféře jsou naprosto srozumitené a jdou také využít, uved. Ředite odboru strategie daňové poitiky a správy MF ČR Martin Jareš přibíži daňové změny v roce 2011 a dáe změny v etech 2012 až Tématem jeho vystoupení byo přibížení změn v obasti dani z příjmů, DPH, spotřební daně, majetkové daně a daňového řádu. Mimo jiné zdůrazni nutnost snížení administrativní zátěže, zjednodušení daňového systému a jeho vyšší efektivitu. Cíem je jedno inkasní místo, jeden formuář, zepšení kientského přístupu a snížení administrativní zátěže zavedením jednoho správce, řek. Jak dáe informova, sjednocení vyměřovacího zákadu daní a pojistného představuje jeden tiskopis, jednu patbu a také jednu kontrou. Obsahem pánované reformy daňového systému je zefektivnění daňového procesu, zefektivnění zdaňování příjmů a majetku (přijetí nového zákona o daních z příjmů) a součení a restrukturaizace daňové, cení správy a institutu sociáního zabezpečení jednotné kontroní místo a jednotné inkasní místo. Vystupující se na konferenci shodi na tom, že je nezbytné při reaizaci pánova-

15 né reformy daňového systému navázat na již započaté egisativní práce. Při nich se podařio zreformovat daňový proces (např. vyměření, výběr, vymáhání daně). Od 1. edna 2011 patí nový daňový řád, který nahradi zákon o správě daní a popatků. Za těžké ekonomické situace si váda nemůže dovoit uevit firmám snížením daní, protože i veřejné finance jsou pod takem. Může ae snížit daňové zatížení podniků prostřednictvím jednodušší daňové administrativy, řek na konferenci Peter Chrenko, partner v Daňovém a právním odděení spoečnosti PwC ČR. Jak dáe informova, studie PwC ukázaa, že modeová firma potřebovaa oni ke spnění svých daňových povinností o zhruba týden méně času než v předchozím roce. Na druhou stranu, srovnání s ostatními zeměmi EU ukazuje, že je tu ještě veký prostor ke zjednodušení daňových povinností pro firmy a podnikatee. Pode viceprezidenta Komory daňových poradců ČR Jiřího Škampy daňový systém moc zjednodušit neze. Je možné něco zpřesnit, něco vypustit a je možné něco přeskádat, aby by text srozumitenější, řek. Pode jeho sov je jednou z největších deviz daňového systému stabiita, kterou osobně v nejbižším období neočekává. 15

16 Aktuání informace 5. edna se uskutečnio škoení Změny v nemocenském pojištění a pojistném na sociání zabezpečení od 1. edna 2011, přednášející: Ing. Marta Ženíšková - MPSV.? Otázky a odpovědi 11. edna se uskutečnio škoení Daň z příjmů ze závisé činnosti v roce 2011, roční zúčtování za rok 2010, přednášející: Irena Jindrová. Ve dnech února se koná na výstavišti v Praze Hoešovicích veetrh TOP GASTRO, který je součástí veetrhu cestovního ruchu Hoiday Word. Na spoečné cekové poše 30 metrů čtverečních budou na Křižíkově fontáně E vystavovat výrobní družstva Čoko Kasik Česká Třebová, Vkus Frýdek Místek, Doris Březová, Kooperativa Uhířské Janovice, pivovar Poutník a Tempářské skepy Čejkovice. Dotaz: Jaký je pán vyhášení daších výzev pro podnikateské subjekty pro rok 2011? Odpověď: 16 Ve dnech února 2011 proběhne veetrh Sty a Kabo v Brně. Na spoečném stánku SČMVD v pavionu V se budou prezentovat Vývoj Třešť, Moděva Konice, Modea Pardubice a Integra Zín. Veetrh REKLAMA Praha se bude etos konat ve dnech března. Ve spoečné expozici Výrobních družstev budou vystavovat čenská VD Brněnská Drutěva Brno, Napako Praha, Tempářské skepy Čejkovice, Tvar Pardubice a Znak Maá Skáa. Informace z redakce Výrobního družstevnictví SČMVD nabízí čenským výrobním družstvům prezentaci jejich výrobků a sužeb v časopisu Výrobní družstevnictví. Kromě externích možností, které družstvům zprostředkovává odbor podnikateských sužeb, mají VD možnost prezentovat se v našem časopisu. Prostor v časopisu Výrobní družstevnictví mohou využít zdarma všechna čenská výrobní družstva pro PR aktivity, případně pošnou inzerci. V případě zájmu mohou též využít daší bezpatné nabídky mohou zasat podkady pro inzerci na a inzerce bude pro ně zpracována zdarma. V současné době tuto možnost využívá jen maé procento čenských VD - neváhejte nás kontaktovat, pokud potřebujete pomoci s propagací, návrhem inzerce atd či upoutávky na Váš výrobek či sužbu. Pokud některé čenské družstvo má zájem o reportáž, rozhovor atd., prosím kontaktujte nás: e-mai te (Jana Henychová). Připomínáme možnost zasíat dotazy do rubriky Otázky a odpovědi. Rubrika je tematicky zaměřena na probematiku výrobního družstevnictví. Na vaše dotazy budou odpovídat kompetentní pracovníci SČMVD. Těšíme se na vaše dotazy, které zasíejte na e-mai Odpovídat budeme na příspěvky související s výrobním družstevnictvím a současně bude možné pubikovat odpověď v našem časopisu, jehož čtenářskou cíovou skupinu tvoří částečně i veřejnost. Odpovědi interního charakteru obdrží pisate na e-maiovou adresu. V případě, že máte zájem o některé ze starších číse časopisu, je možné ho poskytnout čenským družstvům zdarma. Napište nám požadavek na počet a číso na adresu Pode dosavadních informací budou daší výzvy vyhašovány až ve 2. pooetí Většinou to budou v tomto rozpočtovém období, tedy do konce roku 2013, výzvy posední. Předpokadem je ve většině žádaných programů dohodnocení projektů z ukončených výzev. Program ROZVOJ: předpokádá se vyhášení výzvy v červnu 2011, žádosti se budou předkádat od září. Program EKOENERGIE: de informací z Czechinvestu se počítá s výzvou až v roce 2012, i když předpokadem je navýšení aokace. Pode jiných zdrojů již nová výzva nebude. Bude ještě upřesněno. Program MARKETING: měa by být 1 výzva nejdříve ve 2. pooetí Program NEMOVITOSTI: Program je ve stavu, kdy je uzavřena a čeká se, jak tato výzva dopadne hodnocení v 1. po. 2011, na jeho zákadě bude nebo nebude vyhášena výzva III, nejdříve však ve 4.Q Program EDUCA: předchozí výzva č. 60 nebude obnovena, na konci roku bude vyhášena daší, posední výzva. Škoicí střediska: připravuje se výzva ve 2.pooetí Prosperita: připravuje se výzva ve 2.pooetí Vzděávání zaměstnanců (typu Škoení je šance): do konce období bude vyhášena ještě jedna výzva. Ing. Svatava Dytrychová, odbor správy FDÚ SČMVD

Progresivní Plastové Konstrukce

Progresivní Plastové Konstrukce Příjemce dotace AURO, spo. s r.o. Moravany u Brna Název projektu: Tvorba vzděávacího programu Progresivní pastové konstrukce v ekoogických a jiných stavbách Číso projektu: CZ.1.07/3.2.04/04.0051 Progresivní

Více

Představení společnosti COPRA spol. s r.o.

Představení společnosti COPRA spol. s r.o. Představení spoečnosti COPRA spo. s r.o. 10/2014 Kdo jsme? Rodinná poradenská firma zaožená v roce 1991, která pomáhá při: Nákupu firem Prodeji firem Hedání strategických a finančních partnerů Máme zkušenosti

Více

OPQ Manager Plus Report

OPQ Manager Plus Report OPQ Profi OPQ Manager Pus Report Jméno Pan Sampe Candidate Datum 25 září 2013 www.ceb.sh.com ÚVOD Tato zpráva je určena pro použití iniovým manažerům a personaistům. Obsahuje řadu informací, které jsou

Více

Novinky v online marketingu SEO, GA, News

Novinky v online marketingu SEO, GA, News Novinky v onine marketingu SEO, GA, News Googe Anaytics, SEO, Linkbuiding Tomáš Nohá Obsah škoení: SEO v dnešní době Novinky v Googe Anaytics Efektivní reaizace Newsetterů Googe Anaytics, SEO, Linkbuiding

Více

Mladí lidé a skupina NEET v Evropě: První zjištění

Mladí lidé a skupina NEET v Evropě: První zjištění Evropská nadace pro zepšení životních a pracovních podmínek Madí idé a skupina NEET v Evropě: První zjištění > Shrnutí < I když madí nemají pokaždé pravdu, spoečnost, která je ignoruje a shazuje, nemá

Více

Program:, vl a a bud v PŘÍKLAD LKO A ĚŽ ZNOJMO. TR LALÉ ODSTRANĚNÍ LHKOSTI Z OBJEKTU. l g. l l l. ž l. Jsme. I l l l

Program:, vl a a bud v PŘÍKLAD LKO A ĚŽ ZNOJMO. TR LALÉ ODSTRANĚNÍ LHKOSTI Z OBJEKTU. l g. l l l. ž l. Jsme. I l l l Program:, v a a bud v PŘÍKLAD LKO A ĚŽ ZNOJMO. TR LALÉ ODSTRANĚNÍ LHKOSTI Z OBJEKTU. g. Jsme I V I i 4 x P ň T V trvae v Řešení vhkosti a vytápění budovy VLKOVA VĚŽ Termín akce : od 10.12.2013 do 26.3.2013

Více

APLIKACE METOD ELEKTRONICKÉHO OBCHODOVÁNÍ V KNIHOVNÁCH

APLIKACE METOD ELEKTRONICKÉHO OBCHODOVÁNÍ V KNIHOVNÁCH APLIKACE METOD ELEKTRONICKÉHO OBCHODOVÁNÍ V KNIHOVNÁCH TEORETICKÉ PŘÍSTUPY A ZAHRANIČNÍ PŘÍKLADY ŘEŠENÍ Aeš Vaněk Evropské informační středisko Univerzity Karovy v Praze aes.vanek@eis.cuni.cz Poznámka

Více

Petr Šmíd, Petra Lukešová, Daniel Mourek. Plány mobility. Přínos pro podniky a instituce

Petr Šmíd, Petra Lukešová, Daniel Mourek. Plány mobility. Přínos pro podniky a instituce Petr Šmíd, Petra Lukešová, Danie Mourek Pány mobiity Přínos pro podniky a instituce Nadace Partnerství 2011 Pány mobiity Pány mobiity: Přínos pro podniky a instituce Autoři pubikace: Petr Šmíd, Petra

Více

Kapitola 7. Štafeta života

Kapitola 7. Štafeta života Kapitoa 7 Štafeta života Kapitoa 7 Štafeta života V předchozí kapitoe této knihy jsme se se čtenáři poděii o střízivý rozbor toho, jak se dědicové strůjců Osvětimi už opět pokoušejí získat světovádu. Uvědomíme-i

Více

Nová kvalita bydlení. Hliníkové okenní systémy

Nová kvalita bydlení. Hliníkové okenní systémy Nová kvaita bydení Hiníkové okenní systémy 2 Schüco Hiníkové okenní systémy Obsah Schüco 3 Voný výhed, trvaá hodnota Obsah Okna zajišťují prosvětené obytné prostory, voný výhed do okoí a současně chrání

Více

dvouměsíčník/ročník 6 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 6 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 01_OBALKA_2ciso12.qxd 3.4.2012 8:56 StrÆnka 1 2 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

ZERTIFIKATEJOURNAL. Luxury(Index. Smart(Cars( Globální(lídr(((((((((((((( MSCI( Oil(Consumer(Index. BBI(Portfolio !!! !!!

ZERTIFIKATEJOURNAL. Luxury(Index. Smart(Cars( Globální(lídr(((((((((((((( MSCI( Oil(Consumer(Index. BBI(Portfolio !!! !!! ZJ 15.2015 / 24. září 14. ročník Gobání(ídr(((((((((((((( MSCI( Krátce předtím, než Čína pořádně vyděsia investory, se konao v Ženevě důežité setkání. Ačkoiv nikdo z přítomných netuši, že čínská burza

Více

Zabezpečení pro tiskárny a multifunkční tiskárny umožňující používat řešení od společnosti Lexmark

Zabezpečení pro tiskárny a multifunkční tiskárny umožňující používat řešení od společnosti Lexmark Zabezpečení pro tiskárny a mutifunkční tiskárny umožňující používat řešení od spoečnosti Lexmark Zvyšte zabezpečení vašich podnikových dokumentů a dat Když dojde na zabezpečení, vaše organizace potřebuje

Více

TEMPUS MEDICORUM. STANDARDY Budou, či nebudou? časopis české lékařské komory. Sloučení ZP Média. Iuventus Medica fond na podporu mladých lékařů

TEMPUS MEDICORUM. STANDARDY Budou, či nebudou? časopis české lékařské komory. Sloučení ZP Média. Iuventus Medica fond na podporu mladých lékařů 4/2011 ročník 20 časopis české ékařské komory V tomto číse: Součení ZP Média a VZP Iuventus Medica fond na podporu madých ékařů Pravida spoupráce ékařů a farmaceutických firem ČLK odmítá generickou preskripci

Více

INKONTINENCE V ČR 2013

INKONTINENCE V ČR 2013 INKONTINENCE V ČR 2013 2/ INKONTINENCE V ČR 2013 INKONTINENCE V ČR 2013 /3 Obsah Chce to jen odvahu požádat o pomoc 3 Nová kategorizace zdravotnických prostředků a inkontinence 4 OZP a inkontinenční zdravotnické

Více

POKUTOVÉ BLOKY. Samostatné oddělení 904 Správní činnosti Září 2012

POKUTOVÉ BLOKY. Samostatné oddělení 904 Správní činnosti Září 2012 POKUTOVÉ BLOKY Samostatné odděení 904 Správní činnosti Září 2012 Zákadní informace Ustanovení 85 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dáe jen zák. č. 200/1990 Sb. ), stanoví

Více

Kmitavý pohyb trochu jinak

Kmitavý pohyb trochu jinak Kmitavý pohyb trochu jinak JIŘÍ ESAŘ, PER BAROŠ Katedra fyziky, Pedaoická fakuta, JU České Budějovice Kmitavý pohyb patří mezi zákadní fyzikání děje. Většinou se tato část fyziky redukuje na matematický

Více

Nová generace firemního tisku.

Nová generace firemního tisku. Lexmark OfficeEdge Profesionání barevné tiskárny a mutifunkční zařízení Nová generace firemního tisku. Řada OfficeEdge představuje novou kategorii zařízení určenou pro firemní kienteu. Kvaita odpovídající

Více

Výroční zpráva 2013 Řízení letového provozu České republiky

Výroční zpráva 2013 Řízení letového provozu České republiky ýroční zpráva ízení etového provozu eské repubiky ýroční annua report zpráva air ízení navigation etového services provozu of the eské czech repubiky repubic 4 5 8 9 5 6 8 9 6 8 4 6 4 46 57 58 59 74 75

Více

Jeřábová stavebnice KBK classic a KBK ergo. Doprava materiálu bez zatížení podlahy, exaktní nájezd do potřebné polohy, ergonomická manipulace

Jeřábová stavebnice KBK classic a KBK ergo. Doprava materiálu bez zatížení podlahy, exaktní nájezd do potřebné polohy, ergonomická manipulace Jeřábová stavebnice KBK cassic a KBK ergo Doprava materiáu bez zatížení podahy, exaktní nájezd do potřebné poohy, ergonomická manipuace 38008 Nechte svůj materiá cestovat vzduchem Jeřábová stavebnice KBK

Více

9.2.1 Náhodné pokusy, možné výsledky, jevy

9.2.1 Náhodné pokusy, možné výsledky, jevy 9.2.1 Náhodné pokusy, možné výsedky, jevy Předpokady: 9110, 9114 Hodím kámen za normáních okoností jediný výsedek = spadne na zem Hodíme kámen na terč někoik možných výsedků (trefíme desítku, devítku,,

Více

1.9.1 Vyjádření neznámé ze vzorce I

1.9.1 Vyjádření neznámé ze vzorce I .9. Vyjádření neznámé ze vzorce I Předpokady: 75, 85 Pedagogická poznámka: Ačkoiv v normání učebnici zabírá vyjadřování ze vzorce jenom tři stránky, věnova jsem ji ceou podkapitou, z někoika důvodů: Autor

Více

5/20. bydlení nové generace. Dřevostavbo, ztichni! Fasády jdou s dobou Nový dům se starým srdcem Jak se dělá masivní dřevěný panel.

5/20. bydlení nové generace. Dřevostavbo, ztichni! Fasády jdou s dobou Nový dům se starým srdcem Jak se dělá masivní dřevěný panel. HLA říjen istopad 5/20 15 bydení nové generace 75 Kč,,49EUR proj SUJTE ekt rodi AVYHR nné ho dajte omu Dřevostavbo, ztichni! Fasády jdou s dobou Nový dům se starým srdcem Jak se děá masivní dřevěný pane

Více

Spravedlivá společnost

Spravedlivá společnost Spravedivá spoečnost Voební manifest ČSSD ke krajským a senátním vobám 12. a 13. října 2012 SVOBODA SPRAVEDLNOST SOLIDARITA Vážené spouobčanky a vážení spouobčané, na podzim se bude v krajských a senátních

Více

TEMPUS MEDICORUM. Milan Kubek slavil přesvědčivé vítězství. časopis české lékařské komory

TEMPUS MEDICORUM. Milan Kubek slavil přesvědčivé vítězství. časopis české lékařské komory TEMPUS 12/2010 ročník 19 MEDICORUM časopis české ékařské komory Prezident ČLK Mian Kubek savi přesvědčivé vítězství V tomto číse: XXIV. sjezd ČLK (19. 21. 11. 2010 v Praze) zvoi prezidenta, představenstvo

Více

INICIO 50. www.inicio50.cz

INICIO 50. www.inicio50.cz INICIO 50 www.inicio50.cz CO JE INICIO 50? Projek, který učí idi nad 50 et (kteří ztratí práci a chtějí začít podnikat) jak a v čem začít podnikat. Nástroj outpacementu, který používají uvědoměí zaměstnavateé

Více

KOLIK SKUTEČNĚ STOJÍ ŽIVOT V PASIVNÍ DŘEVOSTAVBĚ?

KOLIK SKUTEČNĚ STOJÍ ŽIVOT V PASIVNÍ DŘEVOSTAVBĚ? KOLIK SKUTEČNĚ STOJÍ ŽIVOT V PASIVNÍ DŘEVOSTAVBĚ? ohřev tepé vody a vytápění zajišťuje tepené čerpado vzduch-voda, tři soární termické paney a záožní přímotopná patrona. V současné době je dům obydený

Více

dvouměsíčník/ročník 7 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 7 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 02_OBALKA_2ciso13.qxd 4.4.2013 14:28 StrÆnka 1 2 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

Obsah. Ohnivzdorné zásuvkové skříně Ohnivzdorné trezory na dokumenty. Trezory na utajované skutečnosti. Ohnivzdorné trezory pro počítačové nosiče dat

Obsah. Ohnivzdorné zásuvkové skříně Ohnivzdorné trezory na dokumenty. Trezory na utajované skutečnosti. Ohnivzdorné trezory pro počítačové nosiče dat KATALOG TREZORŮ Ohnivzdorné zásuvkové skříně Ohnivzdorné trezory na dokumenty Trezory na utajované skutečnosti Ohnivzdorné trezory pro počítačové nosiče dat Trezory na hotovost Trezory na zbraně Trezorové

Více

Určování geografického původu hudby. Petr Palko Mária Běhalová Jan Hakl Václav Steiger

Určování geografického původu hudby. Petr Palko Mária Běhalová Jan Hakl Václav Steiger Určování geografického původu hudby Petr Pako Mária Běhaová Jan Hak Vácav Steiger O čem budeme muvit? I. Formuace probému II. Řešení probému III.Diskuze výsedků I. Formuace probému Naezení geografické

Více

dvouměsíčník/ročník 7 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 7 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 01_OBALKA_1ciso13.qxd 8.2.2013 9:08 StrÆnka 1 1 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

Design floors. Návod k instalaci. click. Základní podmínky. Podklad - všeobecně

Design floors. Návod k instalaci. click. Základní podmínky. Podklad - všeobecně Design foors cick 1 2 Návod k instaaci Bahopřejeme Vám k zakoupení Vaší nové podahy Design Foors. Podaha je navržena tak, aby poskytovaa dokonaý pohed na detaiy a přírodní krásu, avšak s použitím ryché

Více

dvouměsíčník/ročník 5 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 5 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 01_OBALKA_3ciso11.qxd 6.6.2011 10:34 StrÆnka 1 3 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

Nissan Evalia je vybaven spoustou praktických doplňků, které vám usnadní život, ať jsou vaše potřeby jakékoliv.

Nissan Evalia je vybaven spoustou praktických doplňků, které vám usnadní život, ať jsou vaše potřeby jakékoliv. NISSAN EVALIA 15% 20 496 500 Kč Seva15 1.5 dci od 496 VŠESTRANNOST BEZ OMEZENÍ Chcete si uděat výet k jezeru? Nebo pomoct přáteům se stěhováním? Dovézt si na zahradu spoustu madých stromků? Nebo se jen

Více

LiLi a ViLi. K dispozici již 1. a 2. třída. Mezipředmětový učební komplet pro 1. stupeň základní školy

LiLi a ViLi. K dispozici již 1. a 2. třída. Mezipředmětový učební komplet pro 1. stupeň základní školy Genetická nebo anayticko-syntetická metoda v 1. třídě Jednotný koncept pro každý předmět Bohatá eektronická podpora K dispozici již 1. a 2. třída LiLi a ViLi Mezipředmětový učební kompet pro 1. stupeň

Více

Obsah. Důležitý je dialog 2 INKONTINENCE V ČR INKONTINENCE V ČR 3

Obsah. Důležitý je dialog 2 INKONTINENCE V ČR INKONTINENCE V ČR 3 INKONTINENCE v ČR 2 INKONTINENCE V ČR INKONTINENCE V ČR 3 Obsah Důežitý je diaog 3 Inkontinence moči pohedem urooga 4 5 Kontinence 6 7 Pomůcky pro inkontinentní (psk 02) kombinace a souběh pomůcek 8 9

Více

Lekce Pýtvání potravinami strana 1/1 Příoha 1 křížovka TÉMATEM DNEŠNÍ HODINY JE: 1. Obchod, ve kterém se prodává jído, se jmenuje 2. Mrkev, ceer a petrže je kořenová 3. Co nesníme, to jsou 4. Místo na

Více

NOVÉ BMW X6: ÚSPĚŠNÝ PŘÍBĚH NEJLÉPE PRODÁVANÉHO VOZU POKRAČUJE.

NOVÉ BMW X6: ÚSPĚŠNÝ PŘÍBĚH NEJLÉPE PRODÁVANÉHO VOZU POKRAČUJE. NOVÉ BMW X6: ÚSPĚŠNÝ PŘÍBĚH NEJLÉPE PRODÁVANÉHO VOZU POKRAČUJE. První Sports Activity Coupé na světě, BMW X6, je již někoik et vemi úspěšným modeem. Ačkoi byo na trh uvedeno teprve před třemi a pů ety,

Více

TEMPUS MEDICORUM. Quo usque tandem abutere patientia nostra? časopis české lékařské komory. Lži a pravda o platech lékařů

TEMPUS MEDICORUM. Quo usque tandem abutere patientia nostra? časopis české lékařské komory. Lži a pravda o platech lékařů TEMPUS 10/2010 ročník 19 MEDICORUM časopis české ékařské komory Quo usque tandem abutere patientia nostra? V tomto číse: Lži a pravda o patech ékařů Pán snížit tarifní paty ékařů vyvoa bouři Gobání krize

Více

dvouměsíčník/ročník 5 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 5 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 01_OBALKA_4ciso11.qxd 5.8.2011 8:18 StrÆnka 1 4 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ Druh dokumentu: POKYN PŘEDSEDY Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: 3. 1. 2014 5.0 9 1 Číslo výtisku: 1 Číslo kopie: Datum: Garant: Funkce: Podpis: 3. 1. 2014 Jana Henychová šéfredaktorka časopisu

Více

MEZIOPERAČNÍ DOPRAVA A MANIPULACE S MATERIÁLEM

MEZIOPERAČNÍ DOPRAVA A MANIPULACE S MATERIÁLEM MEZIOPERAČNÍ DOPRAVA A MANIPULACE S MATERIÁLEM Abstrakt Inter-operationa transport and materia handing Do. Ing. Zdeněk Čujan, CS. Vysoká škoa ogistiky Přerov, katedra ogistiky a tehnikýh disipin e-mai:

Více

ZPRAVODAJ. Obce Všemyslice INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA II. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VŠEMYSLICE

ZPRAVODAJ. Obce Všemyslice INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA II. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VŠEMYSLICE ZPRAVODAJ Obce Všemysice registrován u MK ČR pod č. 19860 1 2015 i INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA II. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VŠEMYSLICE n II. veřejné zasedání Zastupitestva obce Všemysice

Více

TEMPUS MEDICORUM. Cena za statečnost patří tvářím kampaně Děkujeme, odcházíme! časopis české lékařské komory

TEMPUS MEDICORUM. Cena za statečnost patří tvářím kampaně Děkujeme, odcházíme! časopis české lékařské komory 2/2011 ročník 20 časopis české ékařské komory Cena za statečnost patří tvářím kampaně Děkujeme, odcházíme! V tomto číse: ČLK jedná s poitiky o východiscích z krize českého zdravotnictví Příkady korupce

Více

STRUKTURA A VLASTNOSTI KAPALIN

STRUKTURA A VLASTNOSTI KAPALIN I N V E S T I C E D O O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í STUKTUA A VLASTNOSTI KAPALIN. Povrchové napětí a) yzikání jev Povrch kapain se chová jako napjatá pružná membrána (důkaz vodoměrka, maé kapičky koue)

Více

Součástí projektu je webová stránka, která díky propojení s nejčtenějším zpravodajským týdeníkem v ČR Týdnem zaručuje zásah u klíčových zadavatelů.

Součástí projektu je webová stránka, která díky propojení s nejčtenějším zpravodajským týdeníkem v ČR Týdnem zaručuje zásah u klíčových zadavatelů. MarketingSalesMedia je první titul v České republice určený primárně pro zadavatele reklamy s řízenou distribucí, která pokrývá 5000 odběratelů na Českém trhu. Projekt MarketingSalesMedia dodává lidem

Více

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích 1 OBSAH 1. PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY AQE ADVISORS... 3 2. POPIS KURZŮ... 4 2.1. Efektivní komunikace s pacientem...

Více

KATALOG tepelné techniky

KATALOG tepelné techniky T R A D I C E A K V A L I T A O D R O K U 1 9 2 1 w w w. r o j e k. c z KATALOG tepené techniky kote ROJEK jsou univerzání příjemné a evné tepo z přírodních zdrojů zákadní záruka 3 až 6 et de typu kote

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Metodické školení lektorů anglického jazyka

Metodické školení lektorů anglického jazyka Metodické školení lektorů anglického jazyka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Více

Dřeviny rostoucí mimo les

Dřeviny rostoucí mimo les Dřeviny rostoucí mimo es Jak je chránit a co děat, když je nutné kácet Informační ist pro samosprávu a státní správu stav po novee zákona z 1. 12. 2009 Co se dozvíte v tomto istu? 1. Význam stromů pro

Více

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Registrační číslo projektu Název

Více

Součástí projektu je webová stránka, která díky propojení s nejčtenějším zpravodajským týdeníkem v ČR Týdnem zaručuje zásah u klíčových zadavatelů.

Součástí projektu je webová stránka, která díky propojení s nejčtenějším zpravodajským týdeníkem v ČR Týdnem zaručuje zásah u klíčových zadavatelů. MarketingSalesMedia je první titul v České republice určený primárně pro zadavatele reklamy s řízenou distribucí, která pokrývá 5000 odběratelů na Českém trhu. Projekt MarketingSalesMedia dodává lidem

Více

Metodika pro kurz: Tvorba a evaluace E-learningu

Metodika pro kurz: Tvorba a evaluace E-learningu Číso projektu: CZ.1.07/3.2.04/04.0051 Metodika pro kurz: Tvorba a evauace E-earningu Progresivní Pastové Konstrukce AURO, spo. s r.o. Moravany u Brna Obsah Evauace e-earningu 3 Vymezení pojmu evauace 3

Více

Představení a ceník inzerce L M

Představení a ceník inzerce L M Představení a ceník inzerce D L M Jsme nezávislé vydavatelství cílící na čtenáře s vlivem, moderní byznys a instituce. Píšeme pro lidi v rozhodovacích pozicích s vlivem na společenské dění, politiku a

Více

/2/ ÚNOR 2015 ODESLÁN DOPIS NÁMĚSTKOVI MPO

/2/ ÚNOR 2015 ODESLÁN DOPIS NÁMĚSTKOVI MPO /2/ ÚNOR 2015 ODESLÁN DOPIS NÁMĚSTKOVI MPO AČN zaslala na MPO nesouhlasný dopis, ve kterém vyjádřila nesouhlas se současným stavem rozdělování financí státní podpory exportu, v němž je nábytkářský průmysl

Více

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. listopadu 2013

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. listopadu 2013 Žamberské LISTY ŽAMBERSKÉ 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. istopadu 2013 Pietní akt u pomníku TGM na Masarykově náměstí v Žamberku 26. října 2013. DNES V LISTECH: VÝSLEDKY VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY

Více

LUHAČOVICE 4 2012 ROČNÍK XVI založeny 1909 ZDARMA www.lazneluhacovice.cz. Jaký byl rok 2012 pro luhačovické lázně

LUHAČOVICE 4 2012 ROČNÍK XVI založeny 1909 ZDARMA www.lazneluhacovice.cz. Jaký byl rok 2012 pro luhačovické lázně Lázeňské isty LUHAČOVICE 4 2012 ROČNÍK XVI zaoženy 1909 ZDARMA www.lazneluhacovice.cz Jaký by rok 2012 pro uhačovické ázně Je to dáno jednak tím, že oxid uhičitý působí pozitivně na kardiovaskuární systém

Více

IZT-U Integrované akumulační a multivalentní zásobníky tepla s průtočným ohřevem teplé vody

IZT-U Integrované akumulační a multivalentní zásobníky tepla s průtočným ohřevem teplé vody IZT-U Integrované akumuační a mutivaentní zásobníky tepa s průtočným ohřevem tepé vody ideání pro nízkoenergetické nebo energeticky pasivní domy hygienický průtočný ohřev TV v nerezových výměnících vhodné

Více

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna Výhled na 2Q 2015 a dále Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Podnikatelé v nejlepší náladě za poslední rok a půl

Více

Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 3 lčíslo 12 l16. 12. 2009

Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 3 lčíslo 12 l16. 12. 2009 Vážení spouobčané, rok se s rokem seše a my, překvapeni rychostí pynutí času, opět biancujeme a zamýšíme se nad věcmi příštími. Letošní rok by poněkud zváštní. Pada váda a skupina náhradníků s mandátem

Více

Náš zákazník Jaguar Land Rover. Vše v jednom-speciální na míru šité služby pro Vás

Náš zákazník Jaguar Land Rover. Vše v jednom-speciální na míru šité služby pro Vás Náš zákazník Jaguar Land Rover Vše v jednom-speciální na míru šité služby pro Vás Outsourcing reklamy. Pro obchodní a marketingová oddělení je v dnešní době stále více důležité udržet náklady na minimu.

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 380463 380169 Adresa 379967 379967 Tel. 128763 101540 Fax

Více

dvouměsíčník/ročník 7 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 7 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 03_OBALKA_3ciso13.qxd 7.6.2013 9:20 StrÆnka 1 3 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

KČT Loko Teplice, Olafplaz,Klub Krušnohorců, Ústecká oblast KČT. připravili a tím zvou

KČT Loko Teplice, Olafplaz,Klub Krušnohorců, Ústecká oblast KČT. připravili a tím zvou KČT Loko Tepice, Oafpaz,Kub Krušnohorců, Ústecká obast KČT KKKKKK připravii a tím zvou všechny turisty,turistky a turistčata,ceé turistické oddíy, příznivce zimní turistiky a VHT,a daší odváţivce, kteří

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY

KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY Úplný katalog vzdělávacích akcí Textilního zkušebního ústavu, s.p. Nabídka seminářů... 3 1. Interní auditor QMS základní kurz... 4 2. Interní auditor QMS udržování

Více

Czech Event Awards 2015. Informace pro soutěžící 2015

Czech Event Awards 2015. Informace pro soutěžící 2015 Czech Event Awards 2015 Informace pro soutěžící 2015 Czech Event Awards O soutěži CEA je národní soutěž o nejlepší počiny v oblasti event marketingu, jejímž cílem je ocenit mimořádné eventové projekty,

Více

NABÍDKA REKLAMY. CENÍK INZERCE SOUBOR VELETRHŮ FOR FAMILY zahrnuje: VELETRŽNÍ PRŮVODCE V RÁMCI SOUBORU VELETRHŮ FOR FAMILY

NABÍDKA REKLAMY. CENÍK INZERCE SOUBOR VELETRHŮ FOR FAMILY zahrnuje: VELETRŽNÍ PRŮVODCE V RÁMCI SOUBORU VELETRHŮ FOR FAMILY NABÍDKA REKLAMY V RÁMCI SOUBORU VELETRHŮ FOR FAMILY CENÍK INZERCE SOUBOR VELETRHŮ FOR FAMILY zahrnuje: 17. veletrh bydlení FOR HABITAT, 4. veletrh zahradní architektury nábytku a techniky FOR GARDEN, 6.

Více

Zaměstnávání zdravotně postižených pozitiva a výzvy

Zaměstnávání zdravotně postižených pozitiva a výzvy Zaměstnávání zdravotně postižených pozitiva a výzvy Historie a současnost občanského sdružení Střediska sdružení v Nové Pace Činnost OZP zaměstnanců sdružení Zaměstnávání zdravotně postižených zkušenosti,

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Úloha agentury CzechInvest při implementaci OPPI a její pomoc podnikatelům 9. prosinec 2010 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Cíle agentury

Více

S T A T U T Asociace českých nábytkářů pro udělování značky kvality Česká kvalita

S T A T U T Asociace českých nábytkářů pro udělování značky kvality Česká kvalita S T A T U T Asociace českých nábytkářů pro udělování značky kvality Česká kvalita Představenstvo Asociace českých nábytkářů na základě usnesení valné hromady ze dne 19.5.2006 vydává tento statut v upraveném

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

Ceník internetových služeb

Ceník internetových služeb Ceník internetových služeb vysokorychlostní připojení profesionální řešení pro firmy i domácnosti telefonní služby - pevná linka voip výhodné volání přes internet s veřejným číslem do telefonních sítí

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEÈENSTVÍ. Brusel, 19. 9. 2001 KOM(2001) 370 BÍLÁ KNIHA. Evropská dopravní politika pro rok 2010: èas rozhodnout

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEÈENSTVÍ. Brusel, 19. 9. 2001 KOM(2001) 370 BÍLÁ KNIHA. Evropská dopravní politika pro rok 2010: èas rozhodnout KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEÈENSTVÍ Bruse, 19. 9. 2001 KOM(2001) 370 BÍLÁ KNIHA Evropská dopravní poitika pro rok 2010: èas rozhodnout 2001 Pro ÈD, s.o., odštìpný závod DATIS vydao Nakadateství dopravy a turistiky,

Více

Prezentace Österreich Werbung pro Hospitality & Tourism Summit 08. červen 2010, Praha

Prezentace Österreich Werbung pro Hospitality & Tourism Summit 08. červen 2010, Praha Prezentace Österreich Werbung pro Hospitality & Tourism Summit 08. červen 2010, Praha Ingrid Sieder ředitelka Rakouské národní turistické centrály Österreich Werbung Praha Obsah hlavní body 1. Organizační

Více

Jak mi může pomoci věrnostní program?

Jak mi může pomoci věrnostní program? Jak mi může pomoci věrnostní program? POSÍLENÍM VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY Zavedení věrnostního programu je stávajícími zákazníky vnímáno jako krok vstřícnosti a ocenění ze strany Vás, obchodníka. PŘI ZÍSKÁVÁNÍ

Více

E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ

E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně Vsetín partnerství a zdravá komunita - celoživotní vzdělávání prosperita grantový projekt číslo CZ.1.04/3.4.04/26.00328 NABÍDKA SPECIFICKÝCH E-LEARNINGOVÝCH

Více

Komplexní přehled. NÁKLAD : 10 000 ks. We Build Your Goodwill.

Komplexní přehled. NÁKLAD : 10 000 ks. We Build Your Goodwill. Ročenka Travel & Event Manager s HANDBOOK je určena všem manažerům, kteří mají na starosti marketing, získávání nových zákazníků a s tím spojené organizování firemních akcí a večírků, konferencí a kongresů.

Více

STRATEGIE PROGRAM ČESKÁ KVALITA. Národní politiky kvality 2011-2015. Příloha č. 3. Obsah: 1. Zásady Programu Česká kvalita 2.

STRATEGIE PROGRAM ČESKÁ KVALITA. Národní politiky kvality 2011-2015. Příloha č. 3. Obsah: 1. Zásady Programu Česká kvalita 2. STRATEGIE Národní politiky kvality 2011-2015 Příloha č. 3 PROGRAM ČESKÁ KVALITA Obsah: 1. Zásady Programu Česká kvalita 2. Přehled značek Strategie 2011-15 Česká kvalita Str. 1/7 1. Zásady Programu Česká

Více

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11.

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. Workshop Sociální podnikání - vzdělávání Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. 2013 Na Technické univerzitě v Liberci na Ekonomické fakultě se vyučuje

Více

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FL PRŮVODCE PRODUKTEM

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FL PRŮVODCE PRODUKTEM Vovo Trucks. Driving Progress VOLVO FL PRŮVODCE PRODUKTEM Brzy ráno, pozdě v noci. Nebo uprostřed rušného pracovního dne. 2 Rozvoz po městě je vždy náročný. Těsné a úzké uice a mnoho zastávek. S vozidem

Více

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014 Energetická témata pro IA Jiří Mlynář 7 November 2014 Co nás dnes čeká Představení dopadu energetické politiky Energetické efektivita a možnosti IA REMIT a možnosti IA Page 2 Energetická témata 2 Evropská

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková Ing. Michael Ledvina Působení ve Svazu účetních člen Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele předseda Metodické rady Svazu účetních pro neziskové auditor, člen KA ČR člen Komory certifikovaných účetních

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Název zakázky: Identifikace: Název

Více

Náš zákazník Henkel. Centrální uzel pro složité přepravní úkoly

Náš zákazník Henkel. Centrální uzel pro složité přepravní úkoly Náš zákazník Henkel Centrální uzel pro složité přepravní úkoly Shrnutí Přeprava zboží z různých míst v Evropě zákazníkům v Bulharsku, Rumunsku, Srbsku nebo Chorvatsku po nejjednodušší trase, v různých

Více

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze Porovnání výše zdanění vybraných paliv spotřební a ekologickou daní. Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze 1. Úvod Česká republika se připravovala několik let na zavedení ekologických

Více

ŘEZání, StŘíHání. Rámové PilKy na Kov...150. nůžky na PlECH...151. PáKové nůžky na tyče A SvoRníKy...153. nože... 153. www.tona.

ŘEZání, StŘíHání. Rámové PilKy na Kov...150. nůžky na PlECH...151. PáKové nůžky na tyče A SvoRníKy...153. nože... 153. www.tona. Rámové PiKy na Kov...150 nůžky na PECH...151 PáKové nůžky na tyče A SvoRníKy...153 nože...... 153 www.tona.cz 149 PiKy na Kov PiKA na Kov S REvovERovou RuKojEtí A náhradním PátKEm - Revoverová rukojeť

Více

OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina

OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina 60 Anotace Ve spolupráci FNO Ostrava a VŠB-TU vzniká informační systém pro krevní centra, jehož hlavní úlohou je nabídka jednoduchého

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

Průzkum podnikatelského prostředí podzim 2006

Průzkum podnikatelského prostředí podzim 2006 I. VŠEOBECNÉ INFORMACE O PODNIKU Průzkum podnikatelského prostředí podzim 00. Ve kterém roce byla Vaše firma (nebo její předchůdce) zaloţena / etablovala se v tomto městě?. Jaká je právní forma Vašeho

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_35. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_35. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_35 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

CONCIERGE Unique Concept

CONCIERGE Unique Concept CONCIERGE Unique Concept CONCIERGE UNIQUE CONCEPT Virtuální svět budoucnosti vypráví o životě bez starostí. CONCIERGE Unique Concept nabízí takový svět již nyní. Svět, ve kterém je na dosah vše, co si

Více

Závěry z kulatých stolů

Závěry z kulatých stolů Závěry z kulatých stolů Analýza současného stavu a možností využívání EPD ve firmách - SWOT Analýza právního a institucionálního rámce EPD v ČR PS Udržitelné materiály Česká rada pro šetrné budovy, o.

Více

Energetické sluţby se zárukou a Energy Performance Contracting Ing. Jaroslav MAROUŠEK, CSc. SEVEn Energy, s.r.o.

Energetické sluţby se zárukou a Energy Performance Contracting Ing. Jaroslav MAROUŠEK, CSc. SEVEn Energy, s.r.o. Energetické sluţby se zárukou a Energy Performance Contracting Ing. Jaroslav MAROUŠEK, CSc. SEVEn Energy, s.r.o. Seminář BID, hotel Duo, Praha, 20. října 2011 1 Energetické sluţby: Zaručené úspory a metoda

Více

VÝZVA K ÚČASTI v tematické sekci SPŘ PROJEKTOVĚ ORIENTOVANÉ SPOLEČNOSTI

VÝZVA K ÚČASTI v tematické sekci SPŘ PROJEKTOVĚ ORIENTOVANÉ SPOLEČNOSTI VÝZVA K ÚČASTI v tematické sekci SPŘ Vážení členové SPŘ, níže jsou uvedeny výchozí formulace hlavních dokumentů zakládané sekce. Tato verze je určena k dalšímu rozpracování a upřesnění Vámi, budoucími

Více

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007)

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) Tento program realizuje Prioritu 2. Rozvoj konkurenceschopnosti podniků Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem programu je posílení

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více