PLÁN PRÁCE SOŠ a SOU Písek Komenského 86, Písek pro školní rok 2007/2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLÁN PRÁCE SOŠ a SOU Písek Komenského 86, 397 11 Písek pro školní rok 2007/2008"

Transkript

1 PLÁN PRÁCE SOŠ a SOU Písek Komenského 86, Písek pro školní rok 2007/2008

2 OBSAH : stránky : 1. Charakteristika SOŠ a SOU Písek Organizace školního roku 5 3. Úsek teoretického vyuování 6 4. Úsek praktického vyuování Výchovný proces, stravování a ubytování Ekonomika SOŠ a SOU Písek Porady, kontakty s rodii Pijímání ke studiu, ukonování studia Pílohy 15 1

3 1. CHARAKTERISTIKA SOŠ A SOU PÍSEK 1. Základní identifikaní údaje a) Název a adresa: Stední odborná škola a Stední odborné uilišt, Písek, Komenského 86 b) IZO SOU : IZO SOŠ : IZO Domov mládeže IZO Školní jídelna-výdejna IZO Školní jídelna c) OKE d) Bankovní spojení-.ú. KB /0100 e) Identifikaní íslo organizace f) Daové identifikaní íslo CZ g) Kontakty : telefon editel , mobil telefon ústedna , fax škola editel internetové stránky: h) Statutární zástupce SOŠ a SOU: Václav Hanus, editel i) Identifikátor zaízení: Právní subjektivita Stední odborné uilišt bylo zízeno k , je samostatným právním subjektem píspvkovou organizací. Zizovatelem je od Krajský úad Jihoeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, eské Budjovice. Zmna názvu od na SOŠ a SOU, Písek, Komenského 86. 2

4 Hlavní innost SOŠ a SOU: - teoretická výuka - praktická výuka - doplková innost - ubytování žák 3. Teoretická výuka a) Tíleté uební obory : Zedník, tesa, klempí stavební výroba, instalatér, montér suchých staveb (sádrokartoná), truhlá (výroba nábytku a zaízení, devné konstrukce), automechanik, prodava smíšené zboží, kucha, íšník-servírka, kucha íšník pro pohostinství, cukrá/ka, krejí, zámenické práce a údržba, malíské, lakýrnické a natraské práce, zednické práce, kvtináské a aranžérské práce, kuchaské práce, peovatelské práce ve zdravotnických a sociálních zaízeních b) tyleté studijní obory : Obchodník (dobíhající obor) Obchodn podnikatelská innost Autotronik c) Nástavbové maturitní dvouleté studium denní forma : Devaská a nábytkáská výroba Stavební provoz Podnikání d) Nástavbové maturitní tíleté studium dálková forma : Podnikání Teoretické vyuování navštvuje celkem 1079 žák. Ve škole je 42 ueben (z toho 32 kmenových, 9 odborných, 1 pro stídání skupin). SOŠ má 3 tídy a SOU 48 tíd (u tíletých uebních obor se ob týden stídá teoretická výuka odborný výcvik). 4. Odborný výcvik Odborný výcvik zabezpeuje SOŠ a SOU Písek pro tyto obory : zedník, tesa, klempí, automechanik, instalatér, montér suchých staveb (sádrokartoná), truhlá (ob zamení), prodava-smíšené zboží, kucha, íšník-servírka, kucha-íšník pro pohostinství, obchodník, krejí, cukrá/ka, zámenické práce a údržba, malíské, lakýrnické a natraské práce, zednické práce, kvtináské a aranžérské práce, kuchaské práce. Ostatní 3

5 praxe jsou ešeny na provozních pracovištích a u podnikatel. 5. Ubytování Ubytování žák je zajištno na vlastním domov mládeže a internátu DM, Sovova 1556, Písek. 6. Personální zabezpeení SOŠ a SOU má celkem 153 zamstnanc, z toho: editel a zástupci editele 6 Uitelé 51 Vychovatelé 8 Asistent pedagoga 1 Odborný výcvik poet uitel OV 52 Ostatní pracovníci 37 Materiální, technické a provozní vybavení jak v oblasti teorie i praxe je na standardní úrovni, v nkterých oblastech na nadstandardní úrovni. Inovace výchovného procesu, dovybavení dílen a úseku teoretické výuky probíhá prbžn na základ dostupných finanních prostedk, program a grant. 4

6 2. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU PRÁZDNINY, SVÁTKY Zahájení školního vyuování B (sudý týden) pondlí A (lichý týden) pondlí Školní rok 1. pololetí od pondlí do tvrtka (datum vydání vysvdení ) 2. pololetí od do (datum vydání vysvdení ) Prázdniny, svátky Státní svátek pátek Státní svátek nedle Podzimní prázdniny t pá Státní svátek sobota Vánoní prázdniny so st (výuka od tvrtka ) Pololetní prázdniny pátek Jarní prázdniny po - ne (výuka od pondlí ) Velikononí prázdniny t pá svátek pondlí (Velikononí pondlí) svátek tvrtek (Svátek práce) Státní svátek tvrtek Hlavní prázdniny po - ne (nástup do školy v pondlí ) 5

7 3. ÚSEK TEORETICKÉHO VYUOVÁNÍ Uební dokumenty : Tématické plány jsou zpracovány podle platné dokumentace (osnovy). Obsahov jsou konzultovány v pedmtových a metodických komisích, s uiteli odborného výcviku a odsouhlaseny editelem SOŠ a SOU. Poskytované vzdlání : 1. Stední odborné vzdlání v denním studiu v 19 ti uebních tíletých oborech (13 obor s oznaením H a 6 obor s oznaením E). Zahrnuje složku všeobecného vzdlání a odbornou teoretickou a praktickou pípravu v oboru. Je ukoneno vykonáním závrené zkoušky. 2. Úplné stední odborné vzdlání, které se zakonuje vykonáním maturitní zkoušky ve studijním oborech Obchodník (L), Obchodn podnikatelská innost (M) a Autotronik (L). 3. Dvouleté nástavbové maturitní studium v denní form v oborech : Devaská a nábytkáská výroba Stavební provoz Podnikání 4. Tíleté nástavbové maturitní studium v dálkové form v oborech : Podnikání 6

8 4. ÚSEK PRAKTICKÉHO VYUOVÁNÍ Odborný výcvik ( praktické vyuování ) žák je zajišován na odlouených pracovištích ( OP ) praktické výuky SOŠ a SOU Písek a na Stední odborné škole zdravotnické a SOU eský Krumlov dle jednotlivých obor a na provozních pracovištích u smluvních organizací. Odlouená pracovišt : OP 500, Samoty 2124, Písek vedoucí Ing. Pavel Jíška Tíleté uební obory : zedník, tesa, klempí stavební výroba, instalatér, truhlá, montér suchých staveb, OP 600, Raisova 410, Strakonice vedoucí Josef Zeman Tíleté uební obory : tesa, klempí stavební výroba, instalatér, truhlá OP 700, Samoty 2124, Písek vedoucí Miloslav Mareš Tíletý uební obor : automechanik tyletý studijní obor.:.autotronik OP 800, Komenského 86, Písek vedoucí Hana ervenková Tíleté uební obory : prodava smíšené zboží, kucha, cukrá výroba, íšník servírka, kucha íšník pro pohostinství Studijní obor : obchodník OP 900, Na Spravedlnosti 741, Písek Tíletý uební obor : krejí UOV Kvta Košiárová OP 550, ížová Tíleté uební obory : truhlá vedoucí Ladislav Hanus OP 360, Tída Národní svobody, Písek vedoucí Bc. Radoslav Jonák Tíleté uební obory : zednické práce, zámenické práce, malíské a natraské práce, kuchaské práce, práce ve zdrav. a soc. za., aranžérské práce SOŠZ a SOU eský Krumlov Pod Kamenem 179.K.vedoucí Pavel Dolan Tíleté uební obory : tesa, klempí stavební výroba 7

9 Provozní pracovišt u organizací : obory : prodava smíšené zboží pracovišt : Drogerie Jouja obchodník Potraviny Rychlý, Písek Domácí poteby Probyt, Písek Kaufland, Strakonice - Písek Polari, Písek Domácí poteby Písek, Chelického VOBUKO Písek Pramen CZ Protivín obory : kucha pracovišt : OtavAréna Písek íšník, servírka Restaurace Olympie, Písek Restaurace U Reiner, Písek Penzion u kapliky, Písek Penzion U Kloud, Písek Bistro Appetito, Písek Restaurace Sokolovna, Blatná Restaurace U Rudolfa Písek Písek Café Piazza, Písek Kulturní centrum Družba Froll Milevsko Restaurace Na ostrov Písek obory: kuchaské práce Jídelna DM Budjovická Písek obory: práce ve zdrav. a social. zaízení Domov dchodc Drhovle st. Písek Diakonie CE Jiráskovo náb. Písek obory: aranžérské a kvtináské práce Lesní školka Olešná obory : zedník pracovišt : StavinvestQ Písek Ivan Svatoš a.s. Písek Zednictví Horka, Temelín SALVETE Strakonice tesa Prima a.s., Strakonice truhlá devné konstrukce Protom, Strakonice montér suchých staveb Fila, Písek Š+H Týn nad Vltavou Gajdšek Písek 8

10 obor : instalatér pracovišt : INTEPS, Písek, Kollárova 511 Firma Václav Profant, Písek KLIMAINTOP Písek Brabenec Písek Šesták Protivín Jikast Písek Jihospol a.s. Strakonice obor : automechanik pracovišt : Ford - Auto Novák, Písek TOYOTA Dolák, Písek Autoopravna Hašek Chrastiny Autoopravna Vank obor : cukrá - výroba pracovišt : Cukráská výroba Gaigher, Písek, Tyršova 644 Pekar s.r.o. Zdenk Karas, Písek Prácheská cukrárna, Stakonice Cukráská výroba Polanský, Protivín Cukrárna U Volf Cukrárna Mirovice obor : klempí stavební výroba pracovišt : Klempíství Vrbka, Písek Protom Strakonice Jihospol a.s. Strakonice Kulhánek Jindichv Hradec 9

11 5. VÝCHOVNÝ PROCES, STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ Výchovný proces : Výchovný proces se ídí zákonem. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT. 13/2005 Sb. o stedním vzdláván a vzdlávání v konzervatoi. Vyuovací den v rámci teoretického vyuování se ídí dle platného rozvrhu. Vyuovací den v rámci odborného výcviku je v rozsahu : I. roník 6 hodin II. roník 6 hodin III. roník 6 hodin Stravování : Stravování žák stedních odborných uiliš se ídí vyhláškou.107/2005 Sb. Stravování žák školy pi teoretickém i praktickém vyuování v Písku je zabezpeeno v Domov mládeže (Budjovická ul.), školní jídeln SOŠ a SOU (Komenského) a ve školní jídeln SZeŠ Písek. Ubytování : Ubytování žák se ídí vyhláškou MŠMT R. 108/2005 Sb. o školských výchovných a ubytovacích zaízeních a školských úelových zaízeních. Ubytování je zajištno v Domov mládeže a internátu, Sovova 1556, Písek. 10

12 6. EKONOMIKA SOŠ A SOU PÍSEK Hospodáská stediska SOŠ a SOU: 100 Správa SOŠ a SOU. 300 Úsek teorie SOU. 301 Úsek teorie SOŠ. 330 Stedisko ESF 350 Úsek teorie Nádražní ulice. 360 Odlouené pracovišt - Národní svobody. 400 Domov mládeže. 401 Internát. 500 Odlouené pracovišt - stavební obory Písek. 550 Odlouené pracovišt TN ížová. 600 Odlouené pracovišt - stavební obory Strakonice. 700 Odlouené pracovišt automechanici. 800 Stedisko obchodu a služeb. 801 Výdejna stravy. 850 Bufety a školní jídelna SOŠ a SOU. 900 Odlouené pracovišt Na Spravedlnosti. I pro školní rok 2007/2008 musí být, vzhledem k výši píspvku od zizovatele, uplatnna radikální úsporná opatení na všech úsecích innosti a dále pln využity všechny možnosti produktivní práce žák a doplkové innosti ke zlepšení finanní situace. Nadále platí úsporná opatení: - dsledné šetení v oblasti PHM, elektrické energie, vytápní a vody, - vybavení žák pracovními odvy a pracovními nástroji se ídí Smrnicí SOŠ a SOU, - odborné exkurze, zájezdy, výlety a kulturní akce lze uskutenit pouze po schválení píslušným zástupcem editele (v odvodnných pípadech lze na exkurzi poskytnout píspvek z prostedk Nadaního fondu SOŠ a SOU), piemž je preferována pedevším úast na odborných akcích. O píspvek je nutné požádat prostednictvím ZTe, - dsledn bude dbáno na ochranu majetku SOŠ a SOU. Všichni vedoucí a pedagogití pracovníci jsou odpovdni za dsledné uplatování náhrad škod u zavinných ztrát, poškození nebo zniení majetku vi podízeným pracovníkm a žákm. V SOŠ a SOU je zízena náhradová komise, které jsou vedoucí a pedagogití pracovníci povinni oznamovat veškeré škody - viz píkaz editele SOŠ a SOU z , - jsou evidovány telefonní hovory, pracovníci si hradí soukromé hovory a bude požadována úhrada i v pípad, že nadízený pracovník (Z) nepovolí služební hovor. Na úseku stravování dochází prbžn ke zvyšování cen, které bude zejm i nadále pokraovat a SOŠ a SOU nemže výši ceny ovlivnit. Cena jídla se odvíjí od hodnoty poizovací ceny potravin. Produktivní innost žák. Výsledek z "prodeje" produktivní innosti zlepšuje výsledek hlavní innosti, tj. výuky SOŠ a SOU. Vedoucí jednotlivých stedisek SOŠ a SOU jsou odpovdni za dsledné fakturování všech prací odbratelm. Doplková innost. Pro zlepšení finanní situace SOŠ a SOU bude v letošním školním roce provozována tato doplková innost: 11

13 - truhláství - výroba pilaská a impregnace deva - oprava silniních vozidel - provozování autoškoly - výroba textilního zboží, výroba odv a odvních doplk (krom kožešinových). - poskytování služeb pro zemdlství a zahradnictví - hostinská innost - pekaství, cukráství - výchova a mimoškolní vzdlávání - poádání odborných kurz, školení a jiných vzdlávacích akcí vetn lektorské innosti - ubytovací služby. Dosažený zisk z doplkové innosti nemže SOŠ a SOU použít pímo, ale dotuje z nj, po schválení zizovatelem, fond odmn a rezervní fond. 12

14 7. PEHLED KONÁNÍ PEDAGOGICKÝCH RAD, PROVOZNÍCH PORAD A KONTAKT S RODII I. Pedagogické rady pátek úvodní pedagogická rada pondlí tvrtletní pedagogická rada - obory H, M, L steda tvrtletní pedagogická rada - obory E pondlí pololetní klasifikaní pedagogická rada - obory H, M, L steda pololetní klasifikaní pedagogická rada - obory E pondlí titvrtiletní pedagogická rada - obory H, M, L steda titvrtiletní pedagogická rada - obory E závrené klasifikaní pedagogické rady pro konící tídy budou stanoveny dodaten dle konkrétního rozpisu konání ústní ásti maturitních zkoušek tvrtek závrená pedagogická rada pro pokraující tídy - obory E pátek závrená pedagogická rada pro pokraující tídy - obory H, M, L pátek úvodní pedagogická rada pro školní rok 2008/2009 II. Provozní porady Budou realizovány cca každý tetí týden v návaznosti na porady vedení s možností využití termín ádných pedagogických rad. Další úkoly a informace provozního a pedagogického charakteru budou zveejovány na nástnkách ve sborovn školy a prostednictvím pedmtových a metodických komisí. Individuální úkoly a informace budou pedávány osobn jednotlivým pedagogickým pracovníkm. III. Spolupráce s rodii Den otevených dveí : tvrtek Schzky s rodii : pátek pouze pro I. roníky pátek pátek Individuální konzultaní hodiny jednotlivých vyuujících budou vypsány po dohod s rodiovskou veejností. 13

15 8. PIJÍMÁNÍ KE STUDIU A UKONOVÁNÍ STUDIA I. Pijímací zkoušky pijímací ízení (uební obory, studijní obor) pondlí pijímací ízení (nástavby) pondlí II. Maturitní zkoušky 2. termín maturitních zkoušek za rok 2006/2007 : praktická a písemná steda ústní pátek písemná ást MZ z JL ( všichni ) steda písemná ást MZ z úetnictví ( O4 ) steda praktická ást MZ út-pá (dle rozpisu) ústní ást MZ po-pá (dle rozpisu) III. Závrené zkoušky 2. termín závrených zkoušek za rok 2006/2007 : písemná steda praktická po - st ústní tvrtek písemná ást pátek , praktická ást (dle rozpisu) ústní ást (dle rozpisu) 14

16 PÍLOHY : stránky : I. Metodické komise II. Pedmtové komise III. Plán innosti komisí 20 IV. Rozpis teoretického vyuování 21 V. Seznam tíd VI. Poty žák 24 VII. Organizaní schéma 25 VIII. Vybrané kontakty 26 IX. Seznam pedagogických pracovník

17 I. METODICKÉ KOMISE 1. STAVO ( zedník, instalatér, klempí, montér suchých staveb, tesa, nástavbové studium Stavební provoz ) vedoucí : P. Lasovský lenové : V. Hanus, Z. Kalinovský, R. Uher, A. Hušek, V. Adámek, V. Horika, J. Komín, J. Husinecký, J. Šlemar, V. Vondryska, J. Rychtaík, J. Horiková, J. Beran, M. Brousil, R. Stahlichová, zástupci odborného výcviku garanti obor : zedník instalatér klempí montér suchých staveb tesa stavební provoz : P. Lasovský, J. Kolafa : A. Hušek, L. Mráz : V. Horika, M.Baloušek : P. Lasovský, B. Grammetbauer : V. Horika, J. Kolafa : P. Lasovský 2. DEVO ( truhlá nábytká, truhlá pro devné konstrukce, truhlá, nástavbové studium Devaská a nábytkáská výroba ) vedoucí : M. Rod lenové : Z. Kalinovský J. Kíženecká, J. Kotlín, P. Lasovský,, R. Stahlichová, J. Husinecký, V. Maierová, L. Karvánková, F. Dušek, zástupci odborného výcviku garanti obor : truhlá nábytká : J. Kíženecká, M. eho truhlá pro DK : Z. Kalinovský, P. Kloud devaská a nábytkáská výroba : Z. Kalinovský 3. KOVO ( autotronik, automechanik ) vedoucí : B. Glaser lenové : L. Doležel, J. Šmidmajer, M. Brousil, Z. Kalinovský, V. Mchura, zástupci odborného výcviku 4. SLUŽBY ( kucha, íšník-servírka, kucha íšník pro pohostinství, cukrá ) vedoucí : H. ervenková lenové : Z. Sýbková, M. Matjková, M. Bryndová, M. Kosinová, L. Karvánková, Š. Mareš, J. Škodová, M. Zájedová, O. Krilová, M. Schránilová, Z. Kuková, I. Kostohryzová, J. Beran, zástupci odborného výcviku garanti obor : kucha : M. Bryndová, R. Cimburová íšník-servírka : M. Matjková, B. Supová cukrá : J. Škodová, M. Hovorková 16

18 5. OBCHOD ( krejí, prodava SZ, studijní obory Obchodník a Obchodn podnikatelská innost, nástavbové studium Podnikání, Podnikání v oborech obchodu a služeb denní i dálková forma ) vedoucí : L. Kinkorová lenové : I. Marešová, A. Jarešová, D. Kotalová, D. Havlíková, Vl. Suchanová, M. Bílková, I. Dvoáek, Z. Sýbková, M. Masojídková, M. Schránilová, M. Zájedová, M. Brousil, zástupci odborného výcviku garanti obor : krejí : Z. Kuková, K. Košiárová prodava - SZ : A. Jarešová, H. Grunzová obchodník : Z. Sýbková, J. Jaková obchodn podnikatelská innost : Z. Sýbková podnikání : D. Havlíková podnikání v oborech obchodu a služeb : D. Havlíková Stedisko Odlouené pracovišt Národní svobody 28, Písek: 1. Stavební ( zednické práce, malíské a natraské práce ) Vedoucí : lenové : Ing.Alena Sýkorová Stanislav Koliasa, Tomáš Majdl 2. Zámenická ( zámenické práce a údržba ) Vedoucí : lenové : Bc.Radoslav Jonák Vladimír Gotttfried, Miroslav Prokopius 3. Kvtináská ( kvtináské a aranžérské práce ) Vedoucí : lenové : Ivana Heroutová Lenka Hladíková, Jindiška Tumpachová, Libuše Rychtaíková 4. Kuchaská ( kuchaské práce ) Vedoucí : lenové : Lenka Titlová Kateina Charvátová, Eva Klimešová 5. Peovatelská (práce ve zdravotnických soc.zaízeních peovatelské práce ) Vedoucí : lenové : Hana Válová Veronika Bartušková, Zlatuše Koptová 17

19 II. PEDMTOVÉ KOMISE 1. TLESNÁ VÝCHOVA vedoucí lenové J. Šmidmajer O. Krilová, J. Beran, L. Doležel, J. Šácha 2. SPOLEENSKOVDNÍ PEDMTY ( obanská nauka, djepis, psychologie, hospodáský zempis, marketing a management, základy estetiky, propagace ) vedoucí lenové I. Dvoáek A. Jarešová, R. Stahlichová, I. Marešová, V. Maierová, M. Zájedová, Vl. Suchanová, Š. Mareš, M. Kosinová, P. Hemmerová, L. Kinkorová, I. Kostohryzová, V. Mchura, M. Schránilová, J. Salátová, M. Votavová, M. Brousil, J. Husinecký 3. PÍRODOVDNÉ PEDMTY ( matematika, fyzika, chemie, základy ekologie, základy pírodních vd ) vedoucí lenové D. Kotalová L. Karvánková, J. Škodová, L. Doležel, M. Bílková, J. Rychtaík, J. Komín, L. Kinkorová, J. Šmidmajer, M. Masojídková, M. Brousil, B. Glaser, D. Syišová, V. Vondryska, F. Dušek 4. VÝPOETNÍ TECHNIKA vedoucí lenové P. Hoštika M. Bílková, J.Bešák, Z. Kalinovský, Z. Kuková, D. Havlíková, Vl. Suchanová, M. Kosinová, A. Jarešová, M. Rod, F. Dušek, V. Vondryska, H. Musilová 5. ANGLICKÝ JAZYK vedoucí lenové V. Maierová O. Krilová, P. Hemmerová, I. Kostohryzová, L. Staková 6. NMECKÝ JAZYK vedoucí M. Zájedová lenové J. Husinecký, D. Syišová, M. Masojídková, M. Votavová, J. Salátová, R. Brejchová 18

20 7. ESKÝ JAZYK A LITERATURA vedoucí lenové I. Marešová I. Dvoáek, J. Bergmannová, R. Stahlichová, Š. Mareš, V. Mchura, J. Salátová 8. EKONOMIKA A ÚETNICTVÍ vedoucí lenové Vl. Suchanová M. Schránilová Z. Sýbková, M. Kosinová, D. Havlíková, J. Komín, A. Jarešová, Stedisko Odlouené pracovišt Národní svobody 28, Písek: VŠEOBECN VZDLÁVACÍCH PEDMT ( matematika, eský jazyk, obanská výchova, tlesná výchova ) Vedoucí : lenové : Bc. Alena Rajtmajerová Mgr.Helena Beznická, Marie Bínová 19

21 III. RÁMCOVÝ PLÁN INNOSTI KOMISÍ editel SOŠ a SOU Písek zizuje jako poradní a iniciativní orgány vedení školy metodické a pedmtové komise. Rámcová nápl práce tchto komisí ve školním roce 2007/08 je následující : VIII IX - projednání tématických plán - plán odborných akcí na školní rok - plán innosti komise na školní rok X XI - návštvy pracoviš odborného výcviku - inovace uebních dokument - modernizace výukových materiál a uebních pomcek XII I - hodnocení za 1. pololetí II III - projednání témat a zadání k pijímacím, maturitním a závreným zkouškám IV V - hodnocení za 2. pololetí VI VII - zhodnocení školního roku - rámcový plán innosti komise na píští školní rok Ve školním roce 2007/2008 bude jedním z hlavních úkol jednotlivých komisí píprava ŠVP na základ schválených RVP. Jednání komisí svolává její pedseda písemn minimáln 10 dní ped jejím konáním. Na pozvánce je uvedeno konkrétní datum, as, místo a program jednání. Na jednání komise je zván též píslušný zástupce vedení školy. V pípad metodických komisí se jednání úastní bu všichni lenové komise, jenom zástupci teoretické výuování, nebo pouze zástupci praktického vyuování (rozhoduje pedseda komise dle programu jednání). Z jednání komise se poizuje písemný záznam, který všem lenm komise je doruen nejpozdji do 10-ti dn po jednání (kopie zápisu je vždy pedávána editeli školy a jeho zástupcm). Pedsedové komisí úzce spolupracují se zástupci editele na úseku teoretického vyuování a ídí se jejich pokyny. Z penášejí podnty z komisí do porady vedení. 20

22 IV. ROZPIS TEORETICKÉHO VYUOVÁNÍ ŠK.ROK 2007/08 Stední odborná škola a Stední odborné uilišt Písek, Komenského 86 Stedisko 300, stedisko 350 Týden A lichý Týden B sudý od od uebna tída t.uitel tída t.uitel Komenského: 1 POD1 Mareš POD1 Mareš 2 POD2 Suchanová POD2 Suchanová 3 O4 Marešová O4 Marešová 4 OP3 Havlíková OP3 Havlíková 5 OP1 Kotalová OP1 Kotalová 6 OP2 Masojídková OP2 Masojídková 7 SD2 Lasovský SD2 Lasovský 8 KU2C Schránilová KU3C Matjková 9 CS3 Mareš KU2 Zájedová 10 IK1 Vondryska ZT1 Horika 13 ZM3 Husinecký TD2 Maierová 14 TM1 Husinecký TN2 Karvánková 15 TR3 Kotlín TN1 Rod 16 KU3 Škodová K2 Kosinová 17 KU1 Kostohryzová KU1C Škodová CU3 Krilová CU2 Kuková Nádražní: 1 PK3 Jarešová 2 A3 Doležel A2 Glaser 4 AT1 Mchura AT1 Mchura 5 TK3 Komín A1 Šmidmajer 6 C1 Beran MK2 Rychtaík 8 ZT2 Horiková 9 SD1 Stahlichová SD1 Stahlichová 10 I3 Beran IP2 Brousil PRAXE: Dálkové studium: O4 sudé PO D1.A Dvoáek AT1 sudý PO, ÚT D1.B Masojídková D2.A Bílková D2.B Zájedová D3.A Havlíková 21

23 V. SEZNAM TÍD ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Stední odborná škola a Stední odborné uilišt Písek, Komenského 86 Stedisko 300, Stedisko 350 Týden A(lichý týden) Týden B(sudý týden) A3(automechanik)- Doležel A1(automechanik)-Šmidmajer A2(automechanik)- Glaser AT1(autotronik) - Mchura AT1(autotronik) - Mchura OP1(OP)- Kotalová OP1(OP)- Kotalová OP2(OP)- Masojídková OP2(OP)- Masojídková OP3(OP)- Havlíková OP3(OP)- Havlíková O4(obchodník)- Marešová O4(obchodník)- Marešová KU2C(kucha-íšník pro pohostinství) KU1C(kucha-íšník pro pohostinství) - Schránilová - Škodová KU3C(kucha-íšník pro pohostinství) - Matjková KU3(kucha) - Škodová K2(kucha, íšník)- Kosinová KU2(kucha) - Zájedová KU1(kucha) - Kostohryzová CS3(íšník/servírka) - Mareš C1(cukrá,íšník) Beran CU2(cukrá/ka) Kuková CU3(cukrá/ka)- Krilová PK3(prodava,krejí)-Jarešová IP2(instalatér prodava) - Brousil ZM3(zedník, montér)-husinecký TK3(tesa,klempí)-Komín I3(instalatér) - Beran IK1(instalatér, klempí)- Vondryska TM1(truhláDK,montér)- Husinecký TR3(truhlá-nábytká+DK)- Kotlín POD1(nástavba)-Mareš POD2(nástavba)- Suchanová SD1(nástavba)-Stahlichová SD2(nástavba)-Lasovský Dálkové studium- nástavby : D1.A Podnikání Dvoáek D1.B Podnikání - Masojídková D2.A Podnikání Bílková D2.B Podnikání - Zájedová D3.A Podnikání Havlíková ZT2(zedník,tesa) - Horiková MK2(montér,klempí)-Rychtaík ZT1(zedník,tesa) - Horika TN1(truhlá-nábytká)- Rod TN2(truhlá-nábytká)- Karvánková TD2(truhlá-DK)- Maierová POD1(nástavba)- Mareš POD2(nástavba)- Suchanová SD1(nástavba)- Stahlichová SD2(nástavba)- Lasovský 22

24 SEZNAM TÍD ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Odlouené pracovišt Národní svobody 28, Písek Stedisko 360 Znaka tídy Tídy Tídní uitel K1 K1 Lenka Titlová Kuchaské práce A1P A1 P1 Hana Válová Kvtináské a aranžérské práce Peovatelské práce ve zdravotnických a sociálních zaízeních M1Z M1 Z1 Ing.Alena Sýkorová Malíské, lakýrnické a natraské práce Zámenické práce a údržba A2P A2 P2 Veronika Bartušková Kvtináské a aranžérské práce Peovatelské práce ve zdravotnických a sociálních zaízeních M2Z M2 Ze2 Ing.Alena Sýkorová Malíské, lakýrnické a natraské práce Zednické práce K2Z K2 Z2 Bc.Alena Rajtmajerová Kuchaské práce Zámenické práce a údržba A3Z A3 Z3 Ivana Heroutová Kvtináské a aranžérské práce Zámenické práce a údržba M3P M3 P3 Zlatuše Koptová Malíské, lakýrnické a natraské práce Peovatelské práce ve zdravotnických a sociálních zaízeních K3 K3 Kateina Charvátová Kuchaské práce 23

25 VI. POTY ŽÁK Kód Název oboru roník studia KKOV E004 Zámenické práce a údržba xxx 3657E005 Malíské a natraské práce xxx 3667E001 Zednické práce xxx 4152E008 Kvtináské práce - kvtináské a aranžérské práce xxx 6552E001 Kuchaské práce xxx 6955E005 Práce ve zdrav. a soc. zaízeních - peovatelské práce xxx CELKEM UEBNÍ OBORY "E" H001 Automechanik xxx 3655H001 Klempí - stavební výroba xxx 2954H002 Cukrá - výroba xxx 3158H001 Krejí xxx 3356H001 Truhlá - výroba nábytku a zaízení xxx 3356H001 Truhlá - devné konstrukce xxx 3667H001 Zedník xxx 3664H001 Tesa xxx 3652H001 Instalatér xxx 3666H001 Montér suchých staveb xxx 6553H001 íšník, servírka xxx 6552H001 Kucha xxx 6551H002 Kucha - íšník pro pohostinství xxx 6651H004 Prodava - smíšené zboží xxx CELKEM UEBNÍ OBORY "H" L008 Obchodník M006 Obchodn podnikatelská innost L001 Autotronik CELKEM STUDIJNÍ OBORY L503 Devaská a nábytkáská výroba xxx xxx 3644L502 Stavební provoz xxx xxx 6441L524 Podnikání xxx xxx 6441L524 Podnikání - DS xxx CELKEM NÁSTAVBY CELKEM SOŠ A SOU PÍSEK

26 VII. ORGANIZANÍ SCHÉMA 25

27 VIII. VYBRANÉ KONTAKTY OP, SPV, PP vedoucí / UOV adresa telefon OP 500 Písek Ing. Pavel Jíška Samoty ( sekretáka ) Písek , (ved.) Bohumil Grammetbauer Na Spravedlonosti 741, Písek , ( montér suchých staveb ) OP 600 Strakonice Josef Zeman Raisova , Strakonice OP 700 Písek Miloslav Mareš Samoty , Písek OP 800 Písek Hana ervenková Komenského , Písek OP 900 Písek Kvta Košiárová Na Spravedlnosti 741 OP 550 ížová Písek Ladislav Hanus , ížová OP 360 Písek Bc. R. Jonák T. Národní svobody Písek SOŠ a SOU eský Krumlov Pavel Dolan Pod Kamenem Krumlov PP Cukráská výroba M. Hovorková, L. Píchová Na Spravedlnosti Písek PP Potraviny Milan Rychlý Dr. Milady Horákové Písek PP Olympie Harantova Písek PP Reiner R. Cimburová, B. Supová Heydukova Písek DM Písek Ing. Stanislav Šubrt Sovova Písek DM Písek Budjovická Písek 26

28 IX. PEDAGOGITÍ PRACOVNÍCI píjmení jméno titul zkratka poznámka Adámek Václav Ing. AD Bartušková Veronika BAR Bayernheimerová Jitka Ing. BA Beran Jan Mgr. BER Bergmannová Jana Mgr. BG Bešák Jan Mgr. BŠ ZPV Bílková Marie Mgr. BK Bínová Marie BÍN ZTV Blažek Václav Ing. BLA Brejchová Radka Mgr. BRE Brousil Miloslav Ing. BR Bryndová Marie BRY Doležel Lubomír Mgr. DO Dušek Filip DiS. DUŠ Dvoáek Ivo Mgr. DVO Glaser Bohumil Ing. GL Gottfried Vladimír GOT uitel OV Grillová Gabriela Mgr. mateská dovolená Hanus Václav HAN editel školy Havlíková Dagmar Ing. HA Hemmerová Petra HE Heroutová Ivana HER Hladíková Lenka HLA uitelka OV Holba Pavel HOL Holeek Josef Mgr. HOL externista Horika Václav Ing. HR Horiková Jana H externista Hoštika Petr Ing. HOŠ Husinecký Jií JH Hušek Antonín HUŠ dchodce ástený úvazek Charvátová Kateina CHA uitelka OV Jarešová Alena JAR Kalinovský Zdenk Ing. KAL Z Karvánková Ludmila Mgr. KAR Kinkorová Libuše Ing. KIN Klimešová Eva KLI uitelka OV Kocmanová Iva Mgr. KOC 27

29 Koliasa Stanislav KOL uitel OV Komín Jan Ing. KO Koptová Zlatuše KOP uitelka OV Kosinová Milada Ing. KOS Kostohryzová Iva Mgr. KYZ Košiárová Kvta KŠ Kotalová Daniela Mgr. KT Kotlín Jií KOT Krilová Otomara Mgr. KR Kíženecká Jana KÁ Kuková Zdena Ing. KK Kvaltýn Vladimír KV Lasovská Lucie LL Lasovský Petr Ing. LAS Maierová Vra Ing. MAJ Majdl Tomáš MAJ uitel OV Mareš Štpán Mgr. MA Marešová Ilona Mgr. MAR Masojídková Marie Mgr. MAS Matjková Milena MAT Mchura Vratislav Mgr. MCH Prokopius Miroslav PRO uitel OV Rajtmajerová Alena Bc. RAJ Rod Martin Ing. RO Rychtaík Josef Ing. RY Rychtaíková Libuše RYCH uitelka OV Salátová Jiina Mgr. SAL Schránilová Miloslava Bc. SCH Stahlichová Radka Mgr. STA Staková Lenka Ing. ST Suchanová Vladislava Mgr. SUC Sýbková Zuzana Ing. SYB ZTV Sýkorová Alena Ing. SÝK Syišová Dagmar Mgr. SY Šácha Josef Mgr. ŠCH Škodová Jaroslava Ing. ŠKO Šlemar Josef Ing. ŠLE dchodce ástený úvazek Šmidmajer Jií Mgr. JŠ Titlová Lenka TIT Tumpachová Jindiška TUM uitelka OV Uher Richard Mgr. UH dchodce ástený úvazek 28

30 Válová Hana VÁL uitelka OV Vondryska Viktor Mgr. VON Votavová Magdaléna Mgr. VOT Zájedová Marcela Mgr. ZÁJ 29

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y

G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y PLÁN PRÁCE na školní rok 2007/2008... PaedDr. Milan Báa editel školy SVITAVY záí 2007 1. Základní informace o škole Adresa : Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDLÁVÁNÍ Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Ve školním roce 2011/2012

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012.

ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012. Stední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Kosinova 4, 772 00 Olomouc,tel.: 585 220 663, fax: 585 223 576, ssto@kosinka.com ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012. Pro školní rok 2012/2013 budeme

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor školy: 600 100 677

Více

Výroní zpráva o škole

Výroní zpráva o škole o škole za školní rok 2004/2005 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5, 120 00 PRAHA 2 Telefon 224 262 286, 224 261 173 Záznamník

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 2, 3 2. Vzdlávací programy školy str. 4, 5 3. Údaje o zamstnancích školy str. 6, 7, 8, 9, 10 4. Údaje o zaazování žák str. 11, 12, 13 5. Výsledky vzdlávání žák str.

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Plán práce školy ve školním roce 2005/2006 Schváleno na pedagogické rad dne 1. 9. 2005 Mgr. Jaroslava Skácelíková editelka školy Schze

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Studie. 16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

!" # $ % % & ' ( " % ) * +, -. / 01 2

! # $ % % & ' (  % ) * +, -. / 01 2 !" # $ % % & ' ( " % ) * $ % %!# $ % % +, -. / 01 2 + 3 4 * " 53$ % % Mgr. Josef Žáek, editel školy Ing. Jan Grünwald, pedseda Rady školy 1 " + Název školy: Mstská stední odborná škola, Klobouky u Brna,

Více

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy Kostelní nám. 2, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor: 600 100 677 Zizovatel:

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E. s v o l á v á m

M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E. s v o l á v á m M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E Datum 3. 5. 2013 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 4. zasedání Zastupitelstva

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 1/2015 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Rozpoet msta Stíbra na rok 2004 I.PÍJMY CELKEM 110 663,0. z toho daové 52 983,0 nedaové 15 842,0 kapitálové 1 400,0 dotace neinvestiní 40 438,0

Rozpoet msta Stíbra na rok 2004 I.PÍJMY CELKEM 110 663,0. z toho daové 52 983,0 nedaové 15 842,0 kapitálové 1 400,0 dotace neinvestiní 40 438,0 Rozpoet msta Stíbra na rok 2004 I.PÍJMY CELKEM 110 663,0 z toho daové 52 983,0 nedaové 15 842,0 kapitálové 1 400,0 dotace neinvestiní 40 438,0 II. VÝDAJE CELKEM 110 724,5 z toho bžné 100 931,0 kapitálové

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zaízeních a školských úelových zaízeních, ve znní pozdjších pedpis VYHLÁŠKA ze dne... 2014, kterou se mní vyhláška. 108/2005 Sb.,

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 4/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005

VÝRONÍ ZPRÁVA. o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005 VÝRONÍ ZPRÁVA o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005 Brno, kvten 2006 1 1. Úvod - Rašínova vysoká škola s. r. o., IO: 26275619; - RaVŠ; - Hudcova 78, 612 00 Brno, kraj Jihomoravský; - tel.:

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY 2005 2006 Strana 1 (celkem 26) 1. Základní údaje o škole Název školy: Stední odborná škola a Stední odborné uilišt, Mladá Boleslav, Jiínská 762 Sídlo školy: Jiínská

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI SOU 2005-2006

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI SOU 2005-2006 Stední odborné uilišt obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14 PS 779 00 tel. 585200211 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI SOU 2005-2006 V Olomouci dne: 29. záí 2006 Zpracoval: Lubomír Škoda Mgr.Sylva Guziková Sedláková

Více

WOOD & Company Financial Services, a.s.

WOOD & Company Financial Services, a.s. WOOD & Company Financial Services, a.s. Uveejování informací podle vyhlášky. 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev a obchodník s cennými papíry (dále jen

Více

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: ŠKOLNÍ VÝLETY Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším odborném

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského.p. 169 I: 603 717 57 Uherský Brod, PS 688

Více

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 eská myelomová skupina je sdružení léka a dalších vdeckých a odborných pracovník, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci zvané

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. I C T P L Á N Š K O L Y 2010/2011 školní rok 2010/2011 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY...3 2. POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU...4 2.1 Žáci...4 2.2 Pedagogití pracovníci...4 3. INFRASTRUKTURA

Více

Výroní zpráva o innosti školy

Výroní zpráva o innosti školy Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2004/2005 1. Název školy: Tyršova základní škola, Praha 5 Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 Poslední zaazení do sít škol: 1.9.2003 2. Zizovatel: ÚM Praha 5,

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

SOUBOR pedagogicko-organiza ních informací pro SŠTZ MOHELNICE školní rok 2013/2014 Zpracoval: Mgr. Radek Vymlátil Schválil: Bc.

SOUBOR pedagogicko-organiza ních informací pro SŠTZ MOHELNICE školní rok 2013/2014 Zpracoval: Mgr. Radek Vymlátil Schválil: Bc. SOUBOR pedagogicko-organizaních informací pro SŠTZ MOHELNICE na školní rok 2013/2014 Zpracoval: Mgr. Radek Vymlátil Schválil: Bc. Jií Ženožika OBSAH 1. Organizace školního roku 2013/2014... 3 2. Informace

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

2. Mzdy a ostatní osobní náklady

2. Mzdy a ostatní osobní náklady . Mzdy a ostatní osobní náklady íslo Název dokladu. Základní mzdy vetn píplatk. Nemocenské dávky. Prémie. Odmny hrazené z OON 5. Odmny pi jubileu 6. Pekážky v práci náhrady 7. Dovolená 8. Výkon rozhodnutí,

Více

SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN

SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN 1. Pedmt a rozsah úpravy 1.1. Tento metodický pokyn stanoví postupy vedoucí k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví žák ve škole

Více

Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka

Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka 1. Základní a úvodní ustanovení (1) Smrnice v návaznosti na Organizaní ád Junáka uruje pravidla pro oznaování jednotek Junáka

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 10/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941 eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice Identifikátor školy: 650 058 941 Termín konání inspekce:

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 Úvod Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis. 1 SOUBOR ÚDAJ O ŠKOLE 1. Pesný název školy

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY 2006 2007 Strana 1 (celkem 24) 1. Základní údaje o škole Název školy: Stední odborná škola a Stední odborné uilišt, Mladá Boleslav, Jiínská 762 Sídlo školy: Jiínská

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní úklidových služeb pro poteby R - eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

V Ý R O N Í Z P R Á V A

V Ý R O N Í Z P R Á V A Stední škola technická a zemdlská Mohelnice V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ZA ROK 2012/2013 a O HOSPODAENÍ ZA ROK 2012 1 Osnova: 1 Základní údaje o škole 2 Seznam studijních a uebních obor 3 Pehled

Více

Výroní zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2005/2006 - 1 -!" ## $$" %&##'() $$ - 2 - Ossnova 1 Charakteristika školy... 4 1.1 Obecná charakteristika školy... 4 1.2 Základní informace... 4 1.3 Souásti školy... 4 1.3.1 Základní škola... 4 1.3.2 Školní družina...

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 - 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 Výroní zpráva - 2 - Obchodní firma a sídlo spolenosti:

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a

Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a 1 Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a O s vtiman y Výroní zpráva o innosti základní školy ve školním roce 2009/2010 ást I. Základní charakteristika školy a) Základní údaje o škole Název školy

Více

Škola: Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Adresa: Masarykova č.p. 183, 399 01 Milevsko Kč/měs

Škola: Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Adresa: Masarykova č.p. 183, 399 01 Milevsko Kč/měs Škola: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek, Šobrova 111 Adresa: Šobrova č.p. 111, udějovické Předměstí, 397 01 Písek 1 Ředitel: Mgr. Ladislav Klíma, tel. 382 200 265 ddpisek@volny.cz

Více

Plán práce na rok 2005

Plán práce na rok 2005 Hvzdárna v Úpici Plán práce na rok 2005 Hlavní úkoly: 1. Pednášky pro veejnost, exkurze, praktická pozorování na hvzdárn i mimo hvzdárnu, pedávání informací široké veejnosti. 3. Práce s mládeží - astronomické

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

FAKULTY STROJNÍ ZÁPADOESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

FAKULTY STROJNÍ ZÁPADOESKÉ UNIVERZITY V PLZNI FAKULTY STROJNÍ ZÁPADOESKÉ UNIVERZITY V PLZNI Plze*2007 STATUT Fakulty strojní Západoeské univerzity v Plzni Akademický senát Fakulty strojní Západoeské univerzity v Plzni schválil podle 27 odst. 1 písm.

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

Výro ní zpráva školy byla zpracována na základ

Výro ní zpráva školy byla zpracována na základ 26. 10. 2009 Výroní zpráva školy byla zpracována na základ 10, 11 a 12 zákona. 561, Sb. o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlání (školský zákon) a vyhlášky. 15/2005, Sb. Úvod Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A. Výet položek podle vyhlášky. 504/2002 Sb. ve znní vyhlášky. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2011 Název, sídlo a právní forma a pedmt innosti úetní jednotky I 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39

Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Podle 30 zákona 561/2004 Sb. ve znní pozdjších pedpis vydává editel školy školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39, který vychází z platných

Více

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Ve smyslu zákona 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování knihovnických a informaních služeb /knihovní zákon/,

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád)

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) OBSAH I. Zásady hodnocení prbhu a výsledk vzdlávání a chování ve škole a na akcích poádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žák

Více

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení PROJEKT CZ.1.07/1.3.10/01.0039 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení kurz DVPP Obsah - podrobný

Více

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více