Neurologické poruchy v těhotenství. Josef Bednařík

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Neurologické poruchy v těhotenství. Josef Bednařík"

Transkript

1 Neurologické poruchy v těhotenství Josef Bednařík

2 Hlavní medicínsko nsko-legální problémy v graviditě z hlediska neurologa Neschopnost diagnostikovat neurologické onemocnění či i komplikaci vzniklé během gravidity Neschopnost předejp edejít teratogennímu působení a/nebo vyvarovat se teratogenní medikaci Neschopnost předvp edvídat dat či i varovat před p nepříznivým vlivem gravidity na existující onemocnění

3 Doporučen ení u žen ve fertilním m věku v z hlediska neurologa Pokud se vyskytne defekt neuráln lní trubice v předchozí graviditě: 4 mg kyseliny listové/d (2 tbl. à 10 mg týdně) genetická konzultace, ultrasonografie plodu se zaměř ěřením m na kranium a pátep teř Vegetariánky: upozornit na možnost hypovitaminózy B12, sledovat hladiny, event. suplementace vitamínů Vyvarovat se alkoholu, kouřen ení a drog (kokain) před počet etím m a během b těhotenstvt hotenství Revize všech v lékůl s ohledem na možnou teratogenitu

4 Doporučen ení u žen ve fertilním m věku v s neurologickým onemocněním Konzultovat svého porodníka a neurologa před p počet etím: Probrat rizika Změnit medikaci Konzultovat porodníka a neurologa co nejdříve během b gravidity: Vysadit teratogenní medikaci,, pokud nebude ohrožena matka

5 Rizika farmakoterapie v graviditě Existují dva systémy hodnotící rizika v graviditě: FDA: Category A - Controlled human studies show no risk Category B - No evidence of risk in humans, but no controlled human studies are documented Category C - Risk to humans has not been excluded Category D - Positive evidence of risk to humans from human and/or animal studies Category X - Contraindicated in pregnancy teratogenní riziko není stanoveno u > 90 % lékůl povolených v období většinou klasifikace C.

6 Rizika farmakoterapie v graviditě Existují dva systémy hodnotící rizika v graviditě: Teratogen Information System (TERIS): None (N) Minimal (Min) Small (S) Moderate (M) High (H) Undetermined or Unlikely (U)

7 Cefalea: preexistující migréna

8 Cefalea: preexistující migréna Preexistující migréna: % zlepšen ení (obvykle měsíc) m vzestup a vysoká hladina estrogenů? 15 % beze změny 5 % zhoršen ení (s aurou, hyperemesis,, menstruáln lní migréna, zhoršen ení při i předchozp edchozí graviditě) Rozdíln lná senzitivita estrogenních receptorů v hypotalamu? Migréna zvyšuje riziko: Hypertenzní choroby během b těhotenstvt hotenství (OR: 2,95) Nízké porodní váhy (OR: 1,97) periporodní CMP a preeklampsie

9 Cefalea vzniklá de novo během b gravidity Nově vzniklá bolest je nejčast astěji tenzní Nově vzniklá migréna během b gravidity můžm ůže e vzniknout během trimestru, často s aurou! Dg. migrény s aurou či i komplikované migrény de novo během gravidity je nutno stanovit velmi opatrně!! Nutno vyloučit onemocnění,, která migrénu napodobují: A-V V malformace (krvácen cení ve druhé polovině těhotenství) Vaskulitida Tumory (někter které rostou rychle během b těhotenstvt hotenství meningeomy, choriokarcinomy, adenomy hypofýzy)

10 Cefalea vzniklá de novo během b gravidity Temporáln lní arteritida Disekce intrakraniáln lní tepny Subarachnoidáln lní krvácen cení z aneuryzmatu (týden ) Cerebráln lní venózn zní trombóza (periporodn( periporodní období) Meningitida Preeklampsie/eklampsie Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome (PRES) Pituitárn rní apoplexie Syndrom Sheehanové (pituitární nekróza v důsledku d hemoragického ho šoku během b či i po porodu a vedoucí k hypopituitarismu)

11 Cefalea po porodu Během prvního týdne po porodu mám bolest hlavy 40 % žen Likvorová hypotenze po punkci dury během epiduráln lní anestézie nebo vliv anestetika Migréna (pokles hladiny estrogenů?) CMP (venózn zní trombóza), SAK Preeklampsie/eklampsie Zadní leukoencefalopatie vazokonstrikce malých arterií Poporodní cerebráln lní angiopatie vazokonstrikce velkých a středn edních cerebráln lních arterií Pituitárn rní apoplexie Syndrom Sheehanové

12 Cefalea: : léčbal Léčba migrény během b těhotenstvt hotenství: Akutní léčba: Akceptované jsou paracetamol,, kofein (B), opioidy (B-C) Triptany nejsou obecně doporučovan ované (chybí data), ale někten kteří doporučuj ují (C) Ibuprofen, indometacin, naproxen (B), kys. acetylosalicylová, prochlorperazin, prednisolon (C) s výjimkou posledního trimestru (D) Ergotaminy a valproáty jsou kontraindikované (X) Antiemetika: metoclopramid (B), fenothiaziny a butyrofenony (C), trimethobenzamid (C)

13 Cefalea: : léčbal Léčba migrény během b těhotenstvt hotenství: Akutní léčba: status migrenosus: i.v.: prochlorperazin, opioidy,, kortikosteroidy

14 Cefalea: : léčbal Léčba migrény během b těhotenstvt hotenství: Profylaktická léčba: Beta blokátory tory,, kalciové blokátory tory, gabapentin, topiramat, lamotrigin mají nízké riziko klasifikace C Ne valproáty ty, methysergide, fenytoin, primidon, amitriptylin D SSRI: B-C B C (ALE: Fluoxetin: : vzácn cná,, ale závaz važná rizika) Lithium: teratogenní u zvířat, u lidí nejsou informace

15 Rizika farmakoterapie během b kojení Klasifikace škodlivosti farmakoterapie během b kojení: Contraindicated Requires temporary cessation of breastfeeding Effect unknown but may be of concern Use with caution Compatible (or probably compatible)

16 Cefalea: : léčbal Léčba migrény během b kojení: Akutní léčba: Ibuprofen, naproxen, kys. acetylosalicylová, paracetamol, kofein, opioidy (kompatibilní) Triptany s opatrností (pravděpodobn podobně kompatibilní) Vyvarovat se ergotaminů a lithia (kontraindikované) Profylaktická léčba: Beta blokátory tory,, kalciové blokátory (kompatibilní) Gabapentin (pravděpodobn podobně kompatibilní) Topiramát, amitriptylin (s opatrností) Methysergid (kontraindikované)

17 Bolesti v zádech: z predispozice, příčinyp Faktory ovlivňuj ující vznik bolestí v zádech z během b gravidity: Nárůst tělesnt lesné hmotnosti Zvýraznění bederní lordózy Protažen ení a snížen ení tonu břišníb muskulatury Uvolnění pánevních ligament a kloubů SI + symphysis pubis (10náson soné zvýšen ení hladiny relaxinu) Nebyl prokázán n podíl častější herniace disku Mohou se vyskytnout stejné příčiny jako u netěhotných

18 Bolesti v zádech: z specifické typy Bolesti v bederní oblasti (low( back pain): lokalizované v oblasti dolní bederní páteře, e, bez iradiace, spasmy, provokace pohyby v L oblasti, stoj neprovokuje Bolesti v oblasti zadní části pánve: p v oblasti hýždí,, sakráln lní kosti, více v lateralizované,, mohou iradiovat do DKK, spíš íše e jen do stehen, zhoršen ení v noci, v sedu, při p i chůzi zi; jde o nový typ bolestí, který nebyl přítomen p před p graviditou

19 Bolesti v zádech: z epidemiologie Prevalence bolestí v lumbáln lní oblasti a v kříži k i (pánvi) v graviditě: Retrospektivní studie: % Prospektivní studie: % Prevalence izolované bolesti v kříži k i (zadní části pánve): p Prospektivní studie: % Během gravidity jsou častější bolesti v kříži, k po porodu v bederní páteři. Prevalence narůst stá s gestačním věkem, vrchol v měsíci. Po porodu bolest ustupuje do 6 měsíců m (pokud nebyla před p začátkem gravidity)

20 Bolesti v zádech: z specifické typy (příčiny) Dysfunkce SI skloubení (často provázen zená symfyziolýzou) Dg.: pružen ení, Patrick, iliac separation nebo compression test Izolovaná symfýziolýza Noční bolesti v zádech z (2. polovina gravidity): komprese v.cava cava, event.. i lumbosakráln lního plexu zvětšeným uterem, zejména v poloze na zádech z - venózn zní stáza a edém? (DH-ergotamin působí úlevu?)

21 Bolesti v zádech: z predikce Pravděpodobnost bolestí během těhotenstvt hotenství zvyšuje: přítomnost bolestí v předchozp edchozím těhotenství věk k matky?

22 Bolesti během b porodu Bolesti z dělod ložních kontrakcí (předn ední a zadní) Bolesti na perineu Epiziotomické bolesti Bolesti v zádech z (nejhorší bolest u 1/3 rodiček): tah za adnexa,, močový ový měchým chýř, uretru,, rektum a lumbosakráln lní plexus jde o přenesenou p bolest Zhoršen ení venózn zní stázy a intraabdomináln lního tlaku

23 Prognóza Prognóza bolestí vzniklých de novo je obecně dobrá, bolesti vymizí do 6 měsíců m (pokud nebyly před p začátkem těhotenstvt hotenství) Nepříznivými prediktory přetrvp etrvávání po porodu jsou: Bolest před p těhotenstvt hotenstvím Velmi silná bolest Kombinace bolesti v pánvi p a pátep teři

24 Praktický management Edukace před p zahájen jením m těhotenstvt hotenství a během b těhotenství Protahovací a posilovací cvičen ení během gravidity, relaxační techniky Ne vysoké podpatky, polšťář pod bedra Spánek na levém m boku ulevuje kompresi v.cava inf.

25 Praktický management U dysfunkce SI a symfýziolýzy: : podpůrn rné pásy

26 Preeklampsie Preeklampsie: : art. hypertenze, proteinurie (>( 300 mg/24 hod) (dříve i otoky nohou) po 20.týdnu těhotenstvt hotenství Gestační hypertenze: (TK( TK>140/90): asi ¼ má preeklampsii Preeklampsie: : % gravidit Těžká preeklampsie: TK>160/110, proteinurie > 500 mg/24 h přítomnost symptomů možného postižen ení cílového orgánu (bolest hlavy, poruchy zraku)

27 Preeklampsie Asi 10 % nemocných s preeklampsií má HELLP: hemolysis molysis, elevated liver enzymes (dvojnásobek), low platelets (<100) Jde o formu těžt ěžké preeklampsie,, zvyšuj ující riziko postižen ení plodu i matky Klinicky: nausea,, zvracení,, zimnice

28 Eklampsie Eklampsie: preeklampsie + epileptické záchvaty (vzácn cně mohou předchp edcházet preeklampsii, 24 hod. po porodu, vzácn cně týden po porodu); Další možné symptomy: abrupce placenty, krvácen cení do jater, DIK, plicní edém, oligurie, edém m papily, cefalea, hyperreflexie,, halucinace, slepota

29 Eklamptická encefalopatie Patologicko-anatomick anatomické změny: U pacientek, které zemřely ely na eklampsii, se nacházej zejí: Mozkový edém, hypertenzní encefalopatie, subarachnoidáln lní, subkortikáln lní a petechiáln lní mozkové hemoragie,, infarkty. Predilekčně jsou postiženy: okcipitáln lní,, parietáln lní lalok a watershed areas. I když kterékoliv koliv z těchto t lézí mohou způsobovat epileptické záchvaty, nemocná nemusí mít t záchvaty. z Definice eklampsie založen ená na přítomnosti p epileptického záchvatu je přílip liš restriktivní.

30 Rizikové faktory preeklampsie Faktory zvyšuj ující výskyt preeklampsie: předchozí preeklampsie, vícečetné těhotenství, diabetes mellitus, hyperkoagulační stav, vyšší věk, dyslipidémie mie, mikroalbuminurie, antifosfolipidový syndrom, první gravidita, chronická arteriáln lní hypertenze, kouřen ení snad paradoxně riziko snižuje.

31 Patofyziologie preeklampsie Patofyziologie preeklampsie: : není známa Asociace s polymorfismem angiotenzinového genu genetická predispozice Poškozen kození feto-placent placentárního oběhu můžm ůže e vést v k produkci látek l poškozuj kozujících ch endotel a vedoucí k vazospazmům a orgánov novému postižen ení. Solubilní substance tyrozin kináza 1 (toxická substance produkovaná placentou) redukuje hladinu angiogenních trofických faktorů jako vaskulárn rní endoteliáln lní růstový faktor a placentárn rní růstový faktor. Nedostatek těchto t látek snad vede k preeklampsii?

32 Eklamptická encefalopatie Patofyziologie mozkových lézí: Vzestup TK překonp ekoná ochranu prekapilárn rního arteriolárn rního svěra rače, dojde ke ztrátě autoregulace, rupturám m fragilních kapilár, hemoragiím a trombózám podobně jako u hypertenzní encefalopatie. Difúzn zní cerebráln lní endoteliáln lní dysfunkce můžm ůže provokovat generalizované cerebráln lní vazospazmy vedoucí ke stejným změnám. m.

33 Eklamptická encefalopatie Patofyziologie mozkových lézí: Posterior reversible leukoencephalopathy syndrome (PRES) Jde o formu hypertenzní encefalopatie,, kdy porucha autoregulace v důsledku d náhln hlého ho vzestupu TK predilekčně postihne zadní cirkulaci. Disponované jsou nemocné s eklampsií, medikující imunosupresíva va,, s hypomagnezémi mií, převodněním. Klinická manifestace: epileptické záchvaty, slepota Adekvátn tní normalizace TK vede k rychlému ústupu klinických příznakp znaků i zobrazovacích ch abnormalit, v opačném m případp padě může e vést v aža k infarktům či i krvácen cení.

34 Léčba preeklampie a eklampsie Preeklampsie: Monitorace těhotné a plodu Léčba arteriáln lní hypertenze Těžká preeklampsie (včetn etně HELLP), eklampsie: porod do hodin magnesium sulfát t (ukončen ení 24 hodin po porodu) Účinnější než antiepileptika: Profylaxe eklampsie: RR výskytu eklampsie u preeklampsie: : 0,41; pravděpodobn podobně snižuje maternáln lní mortalitu Léčba eklampsie: účinnější než diazepam, hydantoináty ty,, lytický koktejl Mechanismus není znám, možná ovlivňuje postižen ení mozku spíš íše než působí antikonvulzivně

35 Prevence preeklampie a eklampsie Preeklampsie: Pre-eclampsia eclampsia is associated with deficient intravascular production of prostacyclin,, a vasodilator, and excessive production of thromboxane,, a vasoconstrictor and stimulant of platelet aggregation.. These observations led to the hypotheses that antiplatelet agents, low-dose aspirin in particular, might prevent or delay development of pre-eclampsia eclampsia. Protidestičkov kové léky, zejména malé dávky ASA, mají středn edně silný vliv na redukci výskytu preeklampsie a jejich komplikací.. Není jasné,, jaké dávky, které ženy, kdy?

36 Mozkové tumory v graviditě Výskyt je nižší než očekávaný (asi 38 % z očekávaných 100 %): příčinou p je snížen ená fertilita, ne snížen ená dispozice k růstu r mozkových nádorů v graviditě Mohou se manifestovat spontánn nním m potratem, a to i dříve, d než se tumor manifestuje Zda gravidita zhoršuje morbiditu a mortalitu u mozkových tumorů,, není známo

37 Mozkové tumory v graviditě V graviditě se zrychluje růst r některých n nádorn dorů: Meningiomy (mají estrogenové receptory): manifestace obvykle ve trimestru Nádory hypofýzy Cévní tumory: ve 3. trimestru Schwannomy n.vestibuli Po porodu můžm ůže e dojít t k remisi!!! U benigních tumorů je možné počkat s chirurgickou léčbou l několik týdnů po porodu

38 Mozkové tumory v graviditě Porod u většiny v matek s mozkovým nádorem je veden cestou s.c.: u spontánn nního porodu vaginání cestou hrozí vznik mozkových herniací

39 Mozkové tumory v graviditě Vešker kerá protinádorov dorová léčba je toxická pro plod! Kortikosteroidy: riziko fetáln lního hypoadrenalismu Plod obdrží během aktinoterapie 30 Gy dávku 0,03-0,06 0,06 Gy Expozice 0,01-0,02 0,02 Gy zvyšuje riziko leukémie 1:6000 Expozice 0,1 Gy způsobuje vážnév postižen ení plodu: zpomalení růstu, očnío malformace, mikrocefalie

40 Nádory hypofýzy Nemocné s neléčenou enou hyperprolaktinemií mají zástavu ovulace a jsou neplodné Léčba prolaktinomů dopaminergními agonisty (bromokryptin): zmenší nádor, nebyl prokázán teratogenní efekt, ale někteří doporučuj ují podávat jen v případp padě nezbytnosti; bromokryptin tlumí laktaci

41 Nádory hypofýzy Mikroadenom hypofýzy (<10( mm): riziko klinické manifestace: < 5% Asymptomatický makroadenom: : riziko klinické manifestace % Porod u adenomu hypofýzy: obvykle vagináln lní cestou Terapeutické možnosti u symptomatického makroprolaktinomu: Bromokryptin Operace Přerušení těhotenství

42 Idiopatická intrakraniání hypertenze (pseudotumor mozku) Preexistující IIH se můžm ůže e v těhotenstvt hotenství dekompenzovat odložen ení gravidity aža do doby, než onemocnění ustoupí Může e vzniknout de novo v graviditě: : obvykle ve 14. týdnu, ustoupí do měsíců, m, méněm často přetrvává až do puerperia Léčba standardní: : kortikosteroidy, opakované LP, fenetrace pochvy zrakového nevu, lumboperitoneáln lní shunt

43 Wernickeova encefalopatie v graviditě Vyskytuje se obvykle ve týdnu gravidity Je vyvolána nedostatkem thiaminu Přispívá hyperemesis gravidarum,, zejména těžt ěžší forma (déle než 2-33 týdny), i.v. glukóza bez suplementace vitaminů Manifestace: očnío příznaky (nystagmus, oftalmoplegie), ataxie, poruchy vědomv domí (kvalitativní i kvantitativní)

44 Wernickeova encefalopatie v graviditě Dg.: hyperintenzita v T2, FLAIR v oblasti hypotalamu,, talamu paraventrikulárn rně, tektum, corpora mamilaria, periaqeduktáln lní šeď mezencefala,, horní část vermis Prevence: při p i prolongovaném m zvracení > 2 týdny 100 mg thiaminu denně Léčba: thiamin i.v. po dobu minim.1 týdne

45 Hormonáln lní antikoncepce Incidence CMP v populaci žen ve věku v let je 11,3/ Obsah estrogenů > 80 mg: zvýšen ené riziko CMP Obsah estrogenů < 50 mg: bez arteriáln lní hypertenze a diabetu: OR < 2,5 kouřen ení: : zvýšen ené riziko hemoragické příhody (OR 3,64) Migréna s aurou: potenciáln lní vzestup rizika CMP u kombinované peroráln lní antikoncepce, zejména v kombinaci s kouřen ením Migreničky, které kouří,, by před p zavedením m antikoncepce měly přestat p kouřit Zvýšené riziko venózn zního iktu se dále d zvyšuje u mutací protrombinového genu či i genu faktoru V

Roztroušen gravidita. MUDr.Petra Praksová NK FN Brno

Roztroušen gravidita. MUDr.Petra Praksová NK FN Brno Roztroušen ená skleróza a gravidita MUDr.Petra Praksová NK FN Brno 21.5.2010 Úvod onemocnění s převahou p u žen ženy v reprodukčním m věkuv plánuj nují těhotenství jsou těhotnt hotné kojící ženy těhotenství

Více

Klasifikace Diagnostika Dif.dg Terapie. Neurologická klinika IPVZ-FTN Praha

Klasifikace Diagnostika Dif.dg Terapie. Neurologická klinika IPVZ-FTN Praha Bolesti hlavy Klasifikace Diagnostika Dif.dg Terapie Jolana Marková Neurologická klinika IPVZ-FTN Praha Bolesti hlavy Klasifikační systém ( IHS) Primární bolesti hlavy skupina 1-4 Sk Sekundármí bolesti

Více

Hypertenze v těhotenství

Hypertenze v těhotenství Gynekologicko porodnická klinika MU a FN Brno Přednosta: prof. MUDr. P. Ventruba, DrSc. Hypertenze v těhotenství Petr Janků Kritické stavy v porodnictví 2010 Praha, 11. 12. 2010 Nomenklatura a klasifikace

Více

Preeklampsie, eklampsie, HELLP syndrom - anesteziologický postup. Petr Kříž KARIM VFN Praha 1. LF UK Praha

Preeklampsie, eklampsie, HELLP syndrom - anesteziologický postup. Petr Kříž KARIM VFN Praha 1. LF UK Praha Preeklampsie, eklampsie, HELLP syndrom - anesteziologický postup Petr Kříž KARIM VFN Praha 1. LF UK Praha Preeklampsie - definice Těhotenstvím indukovaná hypertenze (PIH) Preeklampsie těhotenstvím podmíněná

Více

Hypertenze v těhotenství

Hypertenze v těhotenství Gynekologicko porodnická klinika MU Fakultní nemocnice Brno Hypertenze v těhotenství Weinberger V., Janků P. Kritické stavy v porodnictví, Praha, 6.12.2008 Kontroverze v klasifikaci hypertenzí v těhotenství

Více

Oko a celková onemocnění

Oko a celková onemocnění Oko a celková onemocnění Myasthenia gravis Onemocnění postihující nervosvalový přenos (příčně pruhované svalstvo) Vytváří se protilátky proti acetylcholinovým receptorům na nervosvalové ploténce Tvorba

Více

Psychofarmaka a gravidita. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Psychofarmaka a gravidita. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Psychofarmaka a gravidita MUDr. Zdeňka Vyhnánková ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO FARMAKOTERAPII V TĚHOTENSTVÍ nemoc většinou znamená větší riziko než léčba indikace by měla být podložená a ne alibistická většina

Více

Farmakoterapie v těhotenstvt hotenství osnova realita a současný stav teratogeny, teratogenní působení LČ rizika vybrané skupiny léčiv potraviny po zvláštní výživu závěr realita a současný stav - ČR neexistence

Více

Neurologická klinika FNKV, 3. LF UK Praha

Neurologická klinika FNKV, 3. LF UK Praha Cévní mozkové příhody (CMP) MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D. Neurologická klinika FNKV, 3. LF UK Praha Osnova rozdělen lení a definice CMP patofyziologie CMP klinický obraz CMP obecně ischemické CMP typy, diagnostika,

Více

Fetální alkoholový syndrom (FAS)

Fetální alkoholový syndrom (FAS) (FAS) Klinická genetika cvičení 22.10.2014 kruh č. 16 Marie Ostrá Barbora Roháčková Lucia Slaná Jiří Libra obecně jedná se o soubor tělesných a mentálních vývojových vad plodu, které vznikají v důsledku

Více

Obezita a diabetes v graviditě. Hana Krejčí 3. Interní klinika a Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1.LFUK, Praha

Obezita a diabetes v graviditě. Hana Krejčí 3. Interní klinika a Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1.LFUK, Praha Obezita a diabetes v graviditě Hana Krejčí 3. Interní klinika a Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1.LFUK, Praha procenta Epidemie obezity Obezita v ČR a ve světě 1975 vs 2014 80 70 69,2 66 60 50 50

Více

Je rutinní vážení těhotných zbytečností či ještě stále prvním krokem k prevenci těhotenských komplikací?

Je rutinní vážení těhotných zbytečností či ještě stále prvním krokem k prevenci těhotenských komplikací? Je rutinní vážení těhotných zbytečností či ještě stále prvním krokem k prevenci těhotenských komplikací? Tereza Šmrhová-Kovács, Gynpraxe Tábor Pavel Calda, Centrum fetální medicíny 1.LF UK a VFN Praha

Více

Atestační otázky z oboru gynekologie a porodnictví

Atestační otázky z oboru gynekologie a porodnictví Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Atestační otázky z oboru gynekologie a porodnictví Okruh diferenciální diagnostika diagnostický algoritmus 1. Absence

Více

DOPORUČENÍ WHO K PŘEPISU KOMBINOVANÉ ORÁLNÍ KONTRACEPCE 2004

DOPORUČENÍ WHO K PŘEPISU KOMBINOVANÉ ORÁLNÍ KONTRACEPCE 2004 Supplementum 18.3.2005 15:14 Stránka 11 DOPORUČENÍ WHO K PŘEPISU KOMBINOVANÉ ORÁLNÍ KONTRACEPCE 2004 P. Čepický Levret s. r. o., Praha Jak užívat tento dokument Tento dokument nepřináší závazné postupy,

Více

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE RADA A POUČENÍ LÉKAŘE Obsah: Uživatelky kombinované hormonální antikoncepce Léčebné účinky kombinované hormonální antikoncepce Kontraindikace kombinované hormonální antikoncepce Vysvětlivky: COC = z anglického

Více

Incidence hypotrofických. ková, jr., Pavel Langhammer

Incidence hypotrofických. ková, jr., Pavel Langhammer Incidence hypotrofických novorozenců včr Antonín Šípek, Jitka Rychtaříkov ková, Vladimír r Gregor, Antonín Šípek jr., Pavel Langhammer Cíle: Retrospektivní studie dat s analýzou četností hypotrofických

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Ischemická choroba dolních končetin. MUDr. Miroslav Chochola, CSc.

Ischemická choroba dolních končetin. MUDr. Miroslav Chochola, CSc. Ischemická choroba dolních končetin MUDr. Miroslav Chochola, CSc. Definice ICHDK Onemocnění, kdy tkáně DK trpí akutním nebo chron. nedostatkem kyslíku a živin potřebných pro jejích správnou funkci. ACC/AHA

Více

KRVÁCENÍ DO CNS U HEMOFILIKŮ

KRVÁCENÍ DO CNS U HEMOFILIKŮ KRVÁCENÍ DO CNS U HEMOFILIKŮ Hluší A. a kol. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Každoroční setkání spolupracujících pracivišť, Prostějov 9.11.2013 úvod velmi těžká krvácivá komplikace s vysokou

Více

Syndrom neklidných nohou. Hana Streitová Eduard Minks,, Martin Bareš I. NK, FN U sv. Anny, Brno

Syndrom neklidných nohou. Hana Streitová Eduard Minks,, Martin Bareš I. NK, FN U sv. Anny, Brno Syndrom neklidných nohou korelát t v EMG? Pilotní studie Hana Streitová Eduard Minks,, Martin Bareš I. NK, FN U sv. Anny, Brno Syndrom neklidných nohou -restless legs syndrome (RLS) švédský neurolog Karl

Více

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc.

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc. Tranzitorní ischemická ataka pohled neurologické sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN Ostrava Bc. Kamila Carbolová Cévní mozková příhoda 2. - 3. místo v počtu č úmrtí (umírá 12 35% CMP) 1. místo

Více

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak?

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Miroslav Solař Oddělení akutní kardiologie I. interní klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Chronická arteriální hypertenze Hypertenze u akutních

Více

CÉVNÍ MALFORMACE MOZKU - KAVERNOMY

CÉVNÍ MALFORMACE MOZKU - KAVERNOMY CÉVNÍ MALFORMACE MOZKU - KAVERNOMY E.Vítková, D.Krajíčková, J.Náhlovský Neurologická a Neurochirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové Kavernomy Makroskopicky Morušovitý útvar mm až několik cm Dutinky

Více

BOLESTI DOLNÍ ČÁSTI ZAD A PÁNVE VGRAVIDITĚ. Blanka Adamová Neurologická klinika LF MU a FN Brno, CEITEC MU

BOLESTI DOLNÍ ČÁSTI ZAD A PÁNVE VGRAVIDITĚ. Blanka Adamová Neurologická klinika LF MU a FN Brno, CEITEC MU BOLESTI DOLNÍ ČÁSTI ZAD A PÁNVE VGRAVIDITĚ Blanka Adamová Neurologická klinika LF MU a FN Brno, CEITEC MU ZMĚNY V TĚHOTENSTVÍ Gravidita ovlivnění muskuloskeletálního systému zejména axiálního skeletu MECHANISMY

Více

Trombocytopenie v těhotenství

Trombocytopenie v těhotenství Trombocytopenie v těhotenství doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze Definice normální počet trombocytů u netěhotných žen 150-400 x 10 9 /l v těhotenství

Více

Hemorhagické CMP, antikoagulační léčba a kardiální onemocnění v graviditě

Hemorhagické CMP, antikoagulační léčba a kardiální onemocnění v graviditě Hemorhagické CMP, antikoagulační léčba a kardiální onemocnění v graviditě René Jura Neurologická klinika. LF MU a NK FN Brno Hemorhagické CMP Méněčastý výskyt než ICMP či venózních infarktů 2-7% všech

Více

Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří

Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří přibližně 25% všech intrakraniálních nádorů 50% menigeomů

Více

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba MUDr. Zdeňka Vyhnánková Hormonální změny během menstruačního cyklu do ovulace stoupá hladina estrogenů 10x, hladina progesteronu je nulová v druhé polovině

Více

Rizikové faktory spontánních intrakraniálních hemoragií Roman Herzig

Rizikové faktory spontánních intrakraniálních hemoragií Roman Herzig Rizikové faktory spontánních intrakraniálních hemoragií Roman Herzig ROZDĚLENÍ CMP Ischemické CMP (icmp) 73-80% Hemoragické CMP (hcmp, spontánní intrakraniální hemoragie, SIKH) 20-27% kompartment mozkové

Více

HELLP syndrom. T.Binder. Gyn.-por.klinika 2.LF - UK a FN Motol, Praha

HELLP syndrom. T.Binder. Gyn.-por.klinika 2.LF - UK a FN Motol, Praha HELLP syndrom T.Binder Gyn.-por.klinika 2.LF - UK a FN Motol, Praha 2006 Charakteristika 1982 - Weinstein součást progrese onemocnění preeklampsií H - mikroangiopatická hemolytická anémie EL - elevace

Více

Transfuze a HELLP syndrom

Transfuze a HELLP syndrom Dagmar Seidlová ARO II pracoviště reprodukční medicíny Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity Brno, Fakultní nemocnice Brno dseidlova@fnbrno.cz

Více

Trombolytická léčba akutních iktů v ČR. Škoda O., Neurologické oddělení, Nemocnice Jihlava, Cerebrovaskulární sekce ČNS JEP

Trombolytická léčba akutních iktů v ČR. Škoda O., Neurologické oddělení, Nemocnice Jihlava, Cerebrovaskulární sekce ČNS JEP Trombolytická léčba akutních iktů v ČR Škoda O., Neurologické oddělení, Nemocnice Jihlava, Cerebrovaskulární sekce ČNS JEP Rozdělení CMP dle etiologie CMP (iktus, Stroke ) - heterogenní skupina onemocnění,

Více

PREEKLAMPSIE a HELLP syndrom NOVINKY

PREEKLAMPSIE a HELLP syndrom NOVINKY Gynekologicko porodnická klinika OU a FN Ostrava přednosta: doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA PREEKLAMPSIE a HELLP syndrom NOVINKY Ondřej Šimetka Colours of Sepsis 2017 Případ č. 1 35 let, gemini,

Více

Výživa i v t v ě t hote hot nst ns ví t M. Dastych

Výživa i v t v ě t hote hot nst ns ví t M. Dastych Výživa v těhotenství M. Dastych Plánování těhotenství kritické období z pohledu výživy 1-2 měsíce před koncepcí a 1. trimestr největší vulnerabilita plodu 8.-10.tg Alkohol, toxiny, léky, nutriční deficity

Více

Léčba hypertenze v těhotenství

Léčba hypertenze v těhotenství Léčba hypertenze v těhotenství Zelinka Tomáš III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu, 1. LF UK a VFN, Praha Centrum pro výzkum, diagnostiku a léčbu arteriální hypertenze Komplexní kardiovaskulární

Více

KOMPLIKACE V TĚHOTENSTVÍ DALŠÍ RIZIKOVÝ FAKTOR ATEROSKLERÓZY

KOMPLIKACE V TĚHOTENSTVÍ DALŠÍ RIZIKOVÝ FAKTOR ATEROSKLERÓZY KOMPLIKACE V TĚHOTENSTVÍ DALŠÍ RIZIKOVÝ FAKTOR ATEROSKLERÓZY Piťha J. /Praha/, Fórum zdravé výživy Celostátní konference nutričních terapeutů 2013 Výživa od začátků 20.11.2013 Obsah Rizikové faktory kardiovaskulárních

Více

Subarachnoideální krvácení - up to date 2013

Subarachnoideální krvácení - up to date 2013 Subarachnoideální krvácení - up to date 2013 Martin Vališ Neurologická klinika LF a FN v Hradci Králové je intrakraniální extracerebrální krvácení, mezi pia mater a arachnoideou představuje cca 8 % všech

Více

Chronická pankreatitis

Chronická pankreatitis Chronická pankreatitis Jaroslav Veselý Ústav patologické fyziologie LF UP Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313

Více

Arteriální hypertenze

Arteriální hypertenze Arteriální hypertenze K. Horký II. interní klinika kardiologie a angiologie 1.LF UK a VFN Praha Přednáška pro studenty medicíny 2010 Definice arteriální hypertenze Setrvalé zvýšení TK nad hraniční hodnoty

Více

Neuropatická bolest periferní a centráln

Neuropatická bolest periferní a centráln Neuropatická bolest periferní a centráln lní nervové soustavy MUDr. Jan Bartoušek Oddělen lení urgentního příjmup Fakultní nemocnice Olomouc Bolest Je varovný signál l pro organismus. Bolest je pociťov

Více

Příloha II. Vědecké závěry a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci

Příloha II. Vědecké závěry a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci Příloha II Vědecké závěry a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci 12 Vědecké závěry a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci Po zvážení doporučení Farmakovigilančního výboru pro

Více

Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností. MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB

Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností. MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Základní dělení bolesti Akutní bolest Přirozený fyziologický jev Ochranná funkce Vegetativní

Více

Preeklampsie, eklampsie. Alena Měchurová Ústav pro péči o matku a dítě Praha

Preeklampsie, eklampsie. Alena Měchurová Ústav pro péči o matku a dítě Praha Preeklampsie, eklampsie Alena Měchurová Ústav pro péči o matku a dítě Praha Preeklampsie - definice těhotenstvím podmíněná hypertenze s proteinurií a případně edémy po 20. týdnu gravidity před 20. týdnem

Více

Jednočetná a vícečetná těhotenství podle údajů z Národního registru rodiček a Národního registru novorozenců v roce 2005

Jednočetná a vícečetná těhotenství podle údajů z Národního registru rodiček a Národního registru novorozenců v roce 2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13.11.26 3 Jednočetná a podle údajů z Národního registru rodiček a Národního registru novorozenců v roce Singleton

Více

Arteriální hypertenze Lékové interakce

Arteriální hypertenze Lékové interakce Arteriální hypertenze Lékové interakce MUDr. Jan Václavík, Ph.D. Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313

Více

GESTAČNÍ DIABETES MELLITUS A TYREOPATIE

GESTAČNÍ DIABETES MELLITUS A TYREOPATIE GESTAČNÍ DIABETES MELLITUS A TYREOPATIE Hana Vítková, doc. Jan Jiskra 3. interní klinika 1. LF UK a VFN V Praze Komplikace DM a tyreoidálních dysfunkcí v graviditě se překrývají Matka Dítě Komplikace Diabetes

Více

Úskalí diagnostiky tumorů CNS v graviditě

Úskalí diagnostiky tumorů CNS v graviditě Úskalí diagnostiky tumorů CNS v graviditě Nosková P. 1,3, Netuka D. 2,3, Ulrichová J. 1,3 1 KARIM VFN, 2 Neurochirurgická klinika ÚVN, 3 1.LF UK Praha V.Konference Akutně.cz Brno 2013 T.T. 1981 - těhotenství

Více

1. Náplň oboru 3 A Klasifikace a názvy léčiv 4

1. Náplň oboru 3 A Klasifikace a názvy léčiv 4 Obsah V A Obecné principy klinické farmakologie 1. Náplň oboru 3 A Klasifikace a názvy léčiv 4 2. Farmakokinetické principy 7 2.1. Příklady zjednodušených farmakokinetických výpočtů 9 2.1.1. Optimalizace

Více

Trombofilie v těhotenství

Trombofilie v těhotenství v těhotenství Doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. 24. dubna 2013, Praha Gynekologicko - porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze = zvýšená dispozice pro trombózu (TEN) Na jejím vzniku se podílí vlivy: 1.

Více

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE RADA A POUČENÍ LÉKAŘE KOMBINOVANÁ HORMONÁLNÍ ANTIKONCEPCE (MOŽNÉ UŽITÍ K YUZPEHO METODĚ) Obsah: a. Uživatelky kombinované hormonální antikoncepce b. Léčebné účinky kombinované hormonální antikoncepce c.

Více

Vrozené trombofilní stavy

Vrozené trombofilní stavy Vrozené trombofilní stavy MUDr. Dagmar Riegrová, CSc. Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na Lékařské fakultě a Fakultě zdravotnických

Více

PREEKLAMPSIE A RŮSTOVÁ RESTRIKCE PLODU. Autor: Hana Dubišarová

PREEKLAMPSIE A RŮSTOVÁ RESTRIKCE PLODU. Autor: Hana Dubišarová PREEKLAMPSIE A RŮSTOVÁ RESTRIKCE PLODU Autor: Hana Dubišarová Preeklampsie je multisystémové onemocnění, které vzniká u žen během těhotenství. Je definována jako přítomnost zvýšeného krevního tlaku spolu

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

Specifika léčby u pacientek s epilepsií. Jana Zárubová Neurologická klinika 2.LF UK a FN Motol

Specifika léčby u pacientek s epilepsií. Jana Zárubová Neurologická klinika 2.LF UK a FN Motol Specifika léčby u pacientek s epilepsií Jana Zárubová Neurologická klinika 2.LF UK a FN Motol Specifika léčby žen Volba antiepileptik Kontracepce Těhotenství a porod Perimenopauza a postmenopauza Volba

Více

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady 1 Hemoptýza 1.1 Úvod a definice 1.2 Patofyziologie hemoptýzy 1.3 Příčiny hemoptýzy 1.4 Klasifikace hemoptýzy 1.5 Vyšetřovací metody 1.6 Diagnostické algoritmy 1.7 Diferenciální diagnostika hemoptýzy 1.8

Více

Současná doporučení k využití PlGF a sflt_1 ve screeningu a diagnostice a praxe jejich využití. Drahomíra Springer ÚLBLD VFN a 1.

Současná doporučení k využití PlGF a sflt_1 ve screeningu a diagnostice a praxe jejich využití. Drahomíra Springer ÚLBLD VFN a 1. Současná doporučení k využití PlGF a sflt_1 ve screeningu a diagnostice a praxe jejich využití Drahomíra Springer ÚLBLD VFN a 1. LF UK Praha Preeklampsie Odhalena před více než 100 lety V posledních 20

Více

Incidence hypotrofických novorozenců v ČR

Incidence hypotrofických novorozenců v ČR Incidence hypotrofických novorozenců v ČR Antonín Šípek 1,2, Jitka Rychtaříková 3, Vladimír Gregor 1,4, Antonín Šípek jr. 5, Pavel Langhammer 6 OLG, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha 1 3. Lékařská

Více

Vertebrogenní onemocnění: Klasifikace,, terminologie, základy z anatomie

Vertebrogenní onemocnění: Klasifikace,, terminologie, základy z anatomie Vertebrogenní onemocnění: Klasifikace,, terminologie, základy z anatomie Josef Bednařík II. Neurologická klinika LF MU a FN Brno Zaměř ěření kursu Existují dva extrémy: Manuáln lní přístup stup důraz na

Více

Metodika. Registr pacientů RESET. (REgistr SElárních Tumorů) Stav k 19.09.2011

Metodika. Registr pacientů RESET. (REgistr SElárních Tumorů) Stav k 19.09.2011 Metodika Registr pacientů RESET (REgistr SElárních Tumorů) Stav k 19.09.2011 Cíl studie Cíl projektu: - Zjistit důležitá data prevalence makroprolaktinomů v ČR a SR - Popsat jednotlivé používané léčebné

Více

OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 I. TRIMESTR (0. AŽ 12. TÝDEN) 20

OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 I. TRIMESTR (0. AŽ 12. TÝDEN) 20 OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 VĚK OBOU PARTNERŮ 11 ZDRAVOTNÍ STAV 12 Epilepsie 12 Diabetes mellitus 13 Srdeční choroby 13 Astma 13 Onemocnění ledvin 13 Herpes simplex II (genitální opar) 14

Více

Fibrilace síní v akutní péči symptom nebo arytmie?

Fibrilace síní v akutní péči symptom nebo arytmie? Fibrilace síní v akutní péči symptom nebo arytmie? MUDr. David Šipula kardiovaskulární oddělení FNO Fibrilace síní Nejčastější setrvalá porucha srdečního rytmu odpovědná za podstatné zvýšení mortality

Více

Reverzibilní encefalopatie zadní cirkulaci - PRES

Reverzibilní encefalopatie zadní cirkulaci - PRES . v Reverzibilní encefalopatie zadní cirkulaci - PRES René Jura Neurologická klinika. LF MU a FN Brno PRES Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome v minulosti byl v literatuře publikován pod různými

Více

Příčiny vzniku trombózy

Příčiny vzniku trombózy Trombofilní stavy v gynekologii a porodnictví Petr Kessler Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov Příčiny vzniku trombózy Porucha cévní stěny Stagnace proudu krve Porucha koagulační rovnováhy

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Varicella v těhotenství. K.Roubalová Vidia s.r.o.

Varicella v těhotenství. K.Roubalová Vidia s.r.o. Varicella v těhotenství K.Roubalová Vidia s.r.o. Infekce VZV 90% v dětství (3-5 let), 10% v dospělosti (horší průběh) Většina primárních infekcí symptomatická - Varicella Vždy virémie Infekčnost: vysoká:

Více

46. Syndrom nitrolební hypotenze 47. Syndrom nitrolební hypertenze 48. Mozkové konusy 49. Meningeální syndrom 50. Likvor a jeho funkce 51.

46. Syndrom nitrolební hypotenze 47. Syndrom nitrolební hypertenze 48. Mozkové konusy 49. Meningeální syndrom 50. Likvor a jeho funkce 51. Obecná neurologie 1. Stavba nervového systému, funkce neuronů a glie 2. Extrapyramidový systém 3. Pyramidový systém 4. Senzorické systémy účastné v řízení motoriky 5. Řízení motoriky: senzomotorická integrace

Více

Epidurální versus spinální anestesie v porodnictví

Epidurální versus spinální anestesie v porodnictví Epidurální versus spinální anestesie v porodnictví D. Nalos ARO Ústí nad Labem Inervace porodních cest Odstartování technik regionální anestézie v porodnictví Rozbor případů mateřské úmrtnosti ve Spojených

Více

MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8

MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8 Psychotické poruchy ve stáří MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8 Duševní poruchy s psychotickými příznaky Organické Neorganické Psychotické

Více

DIAGNOSTIKA ZÁCHVATŮ A EPILEPSIÍ. Petr Marusič

DIAGNOSTIKA ZÁCHVATŮ A EPILEPSIÍ. Petr Marusič DIAGNOSTIKA ZÁCHVATŮ A EPILEPSIÍ Petr Marusič Základní teze Ne všechny záchvaty jsou záchvaty epileptické Ne všechny epileptické záchvaty znamenají epilepsii Ne vždy musí být pro stanovení diagnózy záchvaty

Více

Martina Mulačová, Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Martina Mulačová, Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Martina Mulačová, Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Porucha poznávacích funkcí ztráta jedné nebo více kognitivních funkcí (KF)- neméně hodnotný korelát anatomického poškození

Více

M. Mulačová 1, D. Krajíčková 1, L. Klzo 2 1. Neurologická a 2 Radiologická klinika LF UK a FN v Hradci Králové

M. Mulačová 1, D. Krajíčková 1, L. Klzo 2 1. Neurologická a 2 Radiologická klinika LF UK a FN v Hradci Králové M. Mulačová 1, D. Krajíčková 1, L. Klzo 2 1 Neurologická a 2 Radiologická klinika LF UK a FN v Hradci Králové 1 Vzácné onemocnění roční incidence 2-4/ milion (.5/milion) většinou mladé osoby (78 % do 50

Více

Poruchy metabolismu lipidů. Ateroskleróza. (C) MUDr. Martin Vejražka, Ústav lékařské biochemie 1.LF UK Praha 1

Poruchy metabolismu lipidů. Ateroskleróza. (C) MUDr. Martin Vejražka, Ústav lékařské biochemie 1.LF UK Praha 1 Poruchy metabolismu lipidů. Ateroskleróza (C) MUDr. Martin Vejražka, Ústav lékařské biochemie 1.LF UK Praha 1 Metabolismus lipoproteinů chylomikrony B-48, C, E LPL MK zbytky chylomikronů (C) MUDr. Martin

Více

Kritický stav v porodnictví a UZ diagnostika

Kritický stav v porodnictví a UZ diagnostika Kritický stav v porodnictví a UZ diagnostika Zdeněk Žižka Gynekologicko-porodnick porodnická klinika 1. LF UK a VFN Kapitola 1. IUGR hypotrofizace plodu Definice těžt ěžké hypotrofizace plodu růstové křivky

Více

Současná doporučení k využití PlGF a sflt_1 ve screeningu a diagnostice. Drahomíra Springer ÚLBLD VFN a 1. LF UK Praha

Současná doporučení k využití PlGF a sflt_1 ve screeningu a diagnostice. Drahomíra Springer ÚLBLD VFN a 1. LF UK Praha Současná doporučení k využití PlGF a sflt_1 ve screeningu a diagnostice Drahomíra Springer ÚLBLD VFN a 1. LF UK Praha Preeklampsie Odhalena před více než 100 lety V posledních 20 letech se rozvinula debata

Více

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči CZ.1.07/2.4.00/17.0059 Kraniocerebrální a spinální trauma Anesteziologie,

Více

Bacteria shrink tumors in humans, dogs

Bacteria shrink tumors in humans, dogs Bacteria shrink tumors in humans, dogs Mitch, L. (2014): Bacteria shrink tumors in humans, dogs, Science. Crlíková Hana Svobodová Vendula OPVK (CZ.1.07/2.2.00/28.0032) Bakterie injekce škodlivých bakterií

Více

Nežádoucí a toxické účinky léků, lékové alergie

Nežádoucí a toxické účinky léků, lékové alergie Nežádoucí a toxické účinky léků, lékové alergie Nežádoucí účinky Účinek vyvolán po podání běžné a doporučené MUDr. Olga Bartošová, Ph. D. Nežádoucí účinky - příčiny Alergie Lékové interakce Interakce s

Více

Dif.dg. bolestí hlavy. MUDr. Eva Medová Neurologická klinika FNKV Praha

Dif.dg. bolestí hlavy. MUDr. Eva Medová Neurologická klinika FNKV Praha Dif.dg. bolestí hlavy MUDr. Eva Medová Neurologická klinika FNKV Praha Co je bolest hlavy? Nejde o onemocnění jako takové Pouhý příznak Signalizuje, že se něco děje Příčina může být banální, ale i velmi

Více

Paliativní radioterapie v managementu bolesti a krvácení

Paliativní radioterapie v managementu bolesti a krvácení Paliativní radioterapie v managementu bolesti a krvácení MUDr. Ludmila Hynková, Ph.D. Klinika radiační onkologie Masarykův onkologický ústav Lékařská fakulta MU Brno Základní otázky 1. Zářit nebo nezářit?

Více

Stáza. Poškození žilního endotelu. Změny v krevní koagulaci

Stáza. Poškození žilního endotelu. Změny v krevní koagulaci MOŽNOSTI PREVENCE TEN Kateřina Ševčíková KARIM FN BRNO Hluboká žilní trombóza závažnost problému dle studií 1,5 mil. případů TEN ročně v EU PE u pacientů s hlubokou žilní trombózou usmrtí každý rok více

Více

Specifika péče o pacientky s STI v graviditě

Specifika péče o pacientky s STI v graviditě Specifika péče o pacientky s STI v graviditě M. Mojhová, I. Mikysková Gynekologicko porodnická klinika Nemocnice Na Bulovce 1. LF UK Prof. MUDr. Michael Halaška, Csc. STI/STD V klasickém pojetí hovoříme

Více

Problematika edému u intracerebrálních hemoragií

Problematika edému u intracerebrálních hemoragií Problematika edému u intracerebrálních hemoragií Vítková E., Krajíčková D. Komplexní cerebrovaskulární centrum Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Epidemiologie ICH Ø 15% všech CMP Ø 30% u asiatů

Více

Očkování těhotných nejúčinnější strategie prevence vzestupu pertuse u dětí?

Očkování těhotných nejúčinnější strategie prevence vzestupu pertuse u dětí? Očkování těhotných nejúčinnější strategie prevence vzestupu pertuse u dětí? Fabiánová Kateřina Centrum epidemiologie a mikrobiologie Státní zdravotní ústav, Praha X. Hradecké Vakcinologické dny 2. 4.10.2014,

Více

VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE. MUDr. Michal Král

VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE. MUDr. Michal Král VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE MUDr. Michal Král 2. Výskyt kardioselektivního troponinu T u pacientů v akutní fázi ischemické cévní mozkové

Více

Výživa těhotných a kojících žen. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Výživa těhotných a kojících žen. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Výživa těhotných a kojících žen Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa těhotné 1 Na výživě a zdravém životním stylu významně závisí dobrý průběh těhotenství a porození zdravého dítěte

Více

Ovlivní diabetes nástup první menstruace? NE - První menstruace se objeví zpravidla mezi 11.-15. rokem

Ovlivní diabetes nástup první menstruace? NE - První menstruace se objeví zpravidla mezi 11.-15. rokem Martin Trhlík Ovlivní diabetes nástup první menstruace? NE - První menstruace se objeví zpravidla mezi 11.-15. rokem - Dívka má více jak 17,5% tělesného tuku - Překročí hmotnost 47,5 kg - Má vyjádřeny

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Deficit mevalonátkinázy (MKD) (nebo hyper IgD syndrom)

Deficit mevalonátkinázy (MKD) (nebo hyper IgD syndrom) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Deficit mevalonátkinázy (MKD) (nebo hyper IgD syndrom) Verze č 2016 1. CO JE MKD? 1.1 Co je to? Deficit mevalonákinázy patří mezi dědičná onemocnění. Jedná

Více

Atestační otázky z oboru kardiologie

Atestační otázky z oboru kardiologie Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Atestační otázky z oboru kardiologie 1. Aortální stenóza CT a magnetická rezonance v kardiologii Antikoagulační léčba

Více

Emergentní hypertenzní stavy - význam a možnosti léčby. Jan Václavík I. Interní klinika - kardiologická FN a LF UP Olomouc

Emergentní hypertenzní stavy - význam a možnosti léčby. Jan Václavík I. Interní klinika - kardiologická FN a LF UP Olomouc Emergentní hypertenzní stavy - význam a možnosti léčby Jan Václavík I. Interní klinika - kardiologická FN a LF UP Olomouc Definice V minulosti bývaly v české i zahraniční literatuře akutní stavy spojené

Více

Akutní selhání jater a podpůrné systémy

Akutní selhání jater a podpůrné systémy Akutní selhání jater a podpůrné systémy Jaterní selhání akutní- klinický syndrom s rychlým vývojem poruchy syntetické funkce jater se závažnou koagulopatií chronické /chronická jaterní insuficience/ s

Více

APKIN Veronika Kulyková Duben 2016

APKIN Veronika Kulyková Duben 2016 APKIN Veronika Kulyková Duben 2016 ATEROSKLERÓZA Ateroskleróza = dlouhodobě probíhající onemocnění cévní stěny, jejíţ struktura je narušována tvorbou plátů (ateromů). Hlavní příčina KVO. Etiopatogeneze

Více

(Ne)plánovaný císařský řez očima rodičky. MUDr. Kateřina Vítková

(Ne)plánovaný císařský řez očima rodičky. MUDr. Kateřina Vítková (Ne)plánovaný císařský řez očima rodičky MUDr. Kateřina Vítková Sectio caesara - S.C. operační ukončení porodu - porodnická operace, během které je novorozenec vybaven z děložní dutiny cestou chirurgicky

Více

Katetrizační léčba mitrální regurgitace u pacientů s chronickou srdeční nedostatečností pomocí MitraClipu

Katetrizační léčba mitrální regurgitace u pacientů s chronickou srdeční nedostatečností pomocí MitraClipu Katetrizační léčba mitrální regurgitace u pacientů s chronickou srdeční nedostatečností pomocí MitraClipu V. Pořízka, M. Želízko, R. Kočková, Klinika kardiologie IKEM XXIV. výroční sjezd ČKS, Brno 6.5.06

Více

Triáž pacientů s akutními CMP

Triáž pacientů s akutními CMP Triáž pacientů s akutními CMP S. Peška Neurologická klinika LF MU a FN Brno Organizace cerebrovaskulární péče na regionální úrovni, pracovní setkání, Brno 12.11.2010 Hlavní zásady a cíle CMP je urgentní

Více

Vyšetření těhotné před neuroaxiální blokádou

Vyšetření těhotné před neuroaxiální blokádou Vyšetření těhotné před neuroaxiální blokádou Petr Kříž strana 1 Standardní předoperační anesteziologické vyšetření OA + předchozí anestezie a případné komplikace Anamnéza stran krvácivých stavů v těhotenství

Více

Těhotenství a KV choroby. P.Gregor, Kardiologická klinika FNKV a 3.LF UK Praha

Těhotenství a KV choroby. P.Gregor, Kardiologická klinika FNKV a 3.LF UK Praha Těhotenství a KV choroby P.Gregor, Kardiologická klinika FNKV a 3.LF UK Praha Těhotenství nejvýznamnější hemodynamické změny cirkulujícího objemu krve (až o 1,5 2 l) srdečního výdeje (o 50%), HR o 10-15/min.

Více

Press kit Těhotenskou cukrovku se nevyplácí podceňovat

Press kit Těhotenskou cukrovku se nevyplácí podceňovat Press kit Těhotenskou cukrovku se nevyplácí podceňovat 1 VÝSKYT TĚHOTENSKÉ CUKROVKY SE STÁLE ZVYŠUJE Těhotenská cukrovka je porucha metabolismu sacharidů v těhotenství, která je způsobena negativním vlivem

Více