Neurologické poruchy v těhotenství. Josef Bednařík

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Neurologické poruchy v těhotenství. Josef Bednařík"

Transkript

1 Neurologické poruchy v těhotenství Josef Bednařík

2 Hlavní medicínsko nsko-legální problémy v graviditě z hlediska neurologa Neschopnost diagnostikovat neurologické onemocnění či i komplikaci vzniklé během gravidity Neschopnost předejp edejít teratogennímu působení a/nebo vyvarovat se teratogenní medikaci Neschopnost předvp edvídat dat či i varovat před p nepříznivým vlivem gravidity na existující onemocnění

3 Doporučen ení u žen ve fertilním m věku v z hlediska neurologa Pokud se vyskytne defekt neuráln lní trubice v předchozí graviditě: 4 mg kyseliny listové/d (2 tbl. à 10 mg týdně) genetická konzultace, ultrasonografie plodu se zaměř ěřením m na kranium a pátep teř Vegetariánky: upozornit na možnost hypovitaminózy B12, sledovat hladiny, event. suplementace vitamínů Vyvarovat se alkoholu, kouřen ení a drog (kokain) před počet etím m a během b těhotenstvt hotenství Revize všech v lékůl s ohledem na možnou teratogenitu

4 Doporučen ení u žen ve fertilním m věku v s neurologickým onemocněním Konzultovat svého porodníka a neurologa před p počet etím: Probrat rizika Změnit medikaci Konzultovat porodníka a neurologa co nejdříve během b gravidity: Vysadit teratogenní medikaci,, pokud nebude ohrožena matka

5 Rizika farmakoterapie v graviditě Existují dva systémy hodnotící rizika v graviditě: FDA: Category A - Controlled human studies show no risk Category B - No evidence of risk in humans, but no controlled human studies are documented Category C - Risk to humans has not been excluded Category D - Positive evidence of risk to humans from human and/or animal studies Category X - Contraindicated in pregnancy teratogenní riziko není stanoveno u > 90 % lékůl povolených v období většinou klasifikace C.

6 Rizika farmakoterapie v graviditě Existují dva systémy hodnotící rizika v graviditě: Teratogen Information System (TERIS): None (N) Minimal (Min) Small (S) Moderate (M) High (H) Undetermined or Unlikely (U)

7 Cefalea: preexistující migréna

8 Cefalea: preexistující migréna Preexistující migréna: % zlepšen ení (obvykle měsíc) m vzestup a vysoká hladina estrogenů? 15 % beze změny 5 % zhoršen ení (s aurou, hyperemesis,, menstruáln lní migréna, zhoršen ení při i předchozp edchozí graviditě) Rozdíln lná senzitivita estrogenních receptorů v hypotalamu? Migréna zvyšuje riziko: Hypertenzní choroby během b těhotenstvt hotenství (OR: 2,95) Nízké porodní váhy (OR: 1,97) periporodní CMP a preeklampsie

9 Cefalea vzniklá de novo během b gravidity Nově vzniklá bolest je nejčast astěji tenzní Nově vzniklá migréna během b gravidity můžm ůže e vzniknout během trimestru, často s aurou! Dg. migrény s aurou či i komplikované migrény de novo během gravidity je nutno stanovit velmi opatrně!! Nutno vyloučit onemocnění,, která migrénu napodobují: A-V V malformace (krvácen cení ve druhé polovině těhotenství) Vaskulitida Tumory (někter které rostou rychle během b těhotenstvt hotenství meningeomy, choriokarcinomy, adenomy hypofýzy)

10 Cefalea vzniklá de novo během b gravidity Temporáln lní arteritida Disekce intrakraniáln lní tepny Subarachnoidáln lní krvácen cení z aneuryzmatu (týden ) Cerebráln lní venózn zní trombóza (periporodn( periporodní období) Meningitida Preeklampsie/eklampsie Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome (PRES) Pituitárn rní apoplexie Syndrom Sheehanové (pituitární nekróza v důsledku d hemoragického ho šoku během b či i po porodu a vedoucí k hypopituitarismu)

11 Cefalea po porodu Během prvního týdne po porodu mám bolest hlavy 40 % žen Likvorová hypotenze po punkci dury během epiduráln lní anestézie nebo vliv anestetika Migréna (pokles hladiny estrogenů?) CMP (venózn zní trombóza), SAK Preeklampsie/eklampsie Zadní leukoencefalopatie vazokonstrikce malých arterií Poporodní cerebráln lní angiopatie vazokonstrikce velkých a středn edních cerebráln lních arterií Pituitárn rní apoplexie Syndrom Sheehanové

12 Cefalea: : léčbal Léčba migrény během b těhotenstvt hotenství: Akutní léčba: Akceptované jsou paracetamol,, kofein (B), opioidy (B-C) Triptany nejsou obecně doporučovan ované (chybí data), ale někten kteří doporučuj ují (C) Ibuprofen, indometacin, naproxen (B), kys. acetylosalicylová, prochlorperazin, prednisolon (C) s výjimkou posledního trimestru (D) Ergotaminy a valproáty jsou kontraindikované (X) Antiemetika: metoclopramid (B), fenothiaziny a butyrofenony (C), trimethobenzamid (C)

13 Cefalea: : léčbal Léčba migrény během b těhotenstvt hotenství: Akutní léčba: status migrenosus: i.v.: prochlorperazin, opioidy,, kortikosteroidy

14 Cefalea: : léčbal Léčba migrény během b těhotenstvt hotenství: Profylaktická léčba: Beta blokátory tory,, kalciové blokátory tory, gabapentin, topiramat, lamotrigin mají nízké riziko klasifikace C Ne valproáty ty, methysergide, fenytoin, primidon, amitriptylin D SSRI: B-C B C (ALE: Fluoxetin: : vzácn cná,, ale závaz važná rizika) Lithium: teratogenní u zvířat, u lidí nejsou informace

15 Rizika farmakoterapie během b kojení Klasifikace škodlivosti farmakoterapie během b kojení: Contraindicated Requires temporary cessation of breastfeeding Effect unknown but may be of concern Use with caution Compatible (or probably compatible)

16 Cefalea: : léčbal Léčba migrény během b kojení: Akutní léčba: Ibuprofen, naproxen, kys. acetylosalicylová, paracetamol, kofein, opioidy (kompatibilní) Triptany s opatrností (pravděpodobn podobně kompatibilní) Vyvarovat se ergotaminů a lithia (kontraindikované) Profylaktická léčba: Beta blokátory tory,, kalciové blokátory (kompatibilní) Gabapentin (pravděpodobn podobně kompatibilní) Topiramát, amitriptylin (s opatrností) Methysergid (kontraindikované)

17 Bolesti v zádech: z predispozice, příčinyp Faktory ovlivňuj ující vznik bolestí v zádech z během b gravidity: Nárůst tělesnt lesné hmotnosti Zvýraznění bederní lordózy Protažen ení a snížen ení tonu břišníb muskulatury Uvolnění pánevních ligament a kloubů SI + symphysis pubis (10náson soné zvýšen ení hladiny relaxinu) Nebyl prokázán n podíl častější herniace disku Mohou se vyskytnout stejné příčiny jako u netěhotných

18 Bolesti v zádech: z specifické typy Bolesti v bederní oblasti (low( back pain): lokalizované v oblasti dolní bederní páteře, e, bez iradiace, spasmy, provokace pohyby v L oblasti, stoj neprovokuje Bolesti v oblasti zadní části pánve: p v oblasti hýždí,, sakráln lní kosti, více v lateralizované,, mohou iradiovat do DKK, spíš íše e jen do stehen, zhoršen ení v noci, v sedu, při p i chůzi zi; jde o nový typ bolestí, který nebyl přítomen p před p graviditou

19 Bolesti v zádech: z epidemiologie Prevalence bolestí v lumbáln lní oblasti a v kříži k i (pánvi) v graviditě: Retrospektivní studie: % Prospektivní studie: % Prevalence izolované bolesti v kříži k i (zadní části pánve): p Prospektivní studie: % Během gravidity jsou častější bolesti v kříži, k po porodu v bederní páteři. Prevalence narůst stá s gestačním věkem, vrchol v měsíci. Po porodu bolest ustupuje do 6 měsíců m (pokud nebyla před p začátkem gravidity)

20 Bolesti v zádech: z specifické typy (příčiny) Dysfunkce SI skloubení (často provázen zená symfyziolýzou) Dg.: pružen ení, Patrick, iliac separation nebo compression test Izolovaná symfýziolýza Noční bolesti v zádech z (2. polovina gravidity): komprese v.cava cava, event.. i lumbosakráln lního plexu zvětšeným uterem, zejména v poloze na zádech z - venózn zní stáza a edém? (DH-ergotamin působí úlevu?)

21 Bolesti v zádech: z predikce Pravděpodobnost bolestí během těhotenstvt hotenství zvyšuje: přítomnost bolestí v předchozp edchozím těhotenství věk k matky?

22 Bolesti během b porodu Bolesti z dělod ložních kontrakcí (předn ední a zadní) Bolesti na perineu Epiziotomické bolesti Bolesti v zádech z (nejhorší bolest u 1/3 rodiček): tah za adnexa,, močový ový měchým chýř, uretru,, rektum a lumbosakráln lní plexus jde o přenesenou p bolest Zhoršen ení venózn zní stázy a intraabdomináln lního tlaku

23 Prognóza Prognóza bolestí vzniklých de novo je obecně dobrá, bolesti vymizí do 6 měsíců m (pokud nebyly před p začátkem těhotenstvt hotenství) Nepříznivými prediktory přetrvp etrvávání po porodu jsou: Bolest před p těhotenstvt hotenstvím Velmi silná bolest Kombinace bolesti v pánvi p a pátep teři

24 Praktický management Edukace před p zahájen jením m těhotenstvt hotenství a během b těhotenství Protahovací a posilovací cvičen ení během gravidity, relaxační techniky Ne vysoké podpatky, polšťář pod bedra Spánek na levém m boku ulevuje kompresi v.cava inf.

25 Praktický management U dysfunkce SI a symfýziolýzy: : podpůrn rné pásy

26 Preeklampsie Preeklampsie: : art. hypertenze, proteinurie (>( 300 mg/24 hod) (dříve i otoky nohou) po 20.týdnu těhotenstvt hotenství Gestační hypertenze: (TK( TK>140/90): asi ¼ má preeklampsii Preeklampsie: : % gravidit Těžká preeklampsie: TK>160/110, proteinurie > 500 mg/24 h přítomnost symptomů možného postižen ení cílového orgánu (bolest hlavy, poruchy zraku)

27 Preeklampsie Asi 10 % nemocných s preeklampsií má HELLP: hemolysis molysis, elevated liver enzymes (dvojnásobek), low platelets (<100) Jde o formu těžt ěžké preeklampsie,, zvyšuj ující riziko postižen ení plodu i matky Klinicky: nausea,, zvracení,, zimnice

28 Eklampsie Eklampsie: preeklampsie + epileptické záchvaty (vzácn cně mohou předchp edcházet preeklampsii, 24 hod. po porodu, vzácn cně týden po porodu); Další možné symptomy: abrupce placenty, krvácen cení do jater, DIK, plicní edém, oligurie, edém m papily, cefalea, hyperreflexie,, halucinace, slepota

29 Eklamptická encefalopatie Patologicko-anatomick anatomické změny: U pacientek, které zemřely ely na eklampsii, se nacházej zejí: Mozkový edém, hypertenzní encefalopatie, subarachnoidáln lní, subkortikáln lní a petechiáln lní mozkové hemoragie,, infarkty. Predilekčně jsou postiženy: okcipitáln lní,, parietáln lní lalok a watershed areas. I když kterékoliv koliv z těchto t lézí mohou způsobovat epileptické záchvaty, nemocná nemusí mít t záchvaty. z Definice eklampsie založen ená na přítomnosti p epileptického záchvatu je přílip liš restriktivní.

30 Rizikové faktory preeklampsie Faktory zvyšuj ující výskyt preeklampsie: předchozí preeklampsie, vícečetné těhotenství, diabetes mellitus, hyperkoagulační stav, vyšší věk, dyslipidémie mie, mikroalbuminurie, antifosfolipidový syndrom, první gravidita, chronická arteriáln lní hypertenze, kouřen ení snad paradoxně riziko snižuje.

31 Patofyziologie preeklampsie Patofyziologie preeklampsie: : není známa Asociace s polymorfismem angiotenzinového genu genetická predispozice Poškozen kození feto-placent placentárního oběhu můžm ůže e vést v k produkci látek l poškozuj kozujících ch endotel a vedoucí k vazospazmům a orgánov novému postižen ení. Solubilní substance tyrozin kináza 1 (toxická substance produkovaná placentou) redukuje hladinu angiogenních trofických faktorů jako vaskulárn rní endoteliáln lní růstový faktor a placentárn rní růstový faktor. Nedostatek těchto t látek snad vede k preeklampsii?

32 Eklamptická encefalopatie Patofyziologie mozkových lézí: Vzestup TK překonp ekoná ochranu prekapilárn rního arteriolárn rního svěra rače, dojde ke ztrátě autoregulace, rupturám m fragilních kapilár, hemoragiím a trombózám podobně jako u hypertenzní encefalopatie. Difúzn zní cerebráln lní endoteliáln lní dysfunkce můžm ůže provokovat generalizované cerebráln lní vazospazmy vedoucí ke stejným změnám. m.

33 Eklamptická encefalopatie Patofyziologie mozkových lézí: Posterior reversible leukoencephalopathy syndrome (PRES) Jde o formu hypertenzní encefalopatie,, kdy porucha autoregulace v důsledku d náhln hlého ho vzestupu TK predilekčně postihne zadní cirkulaci. Disponované jsou nemocné s eklampsií, medikující imunosupresíva va,, s hypomagnezémi mií, převodněním. Klinická manifestace: epileptické záchvaty, slepota Adekvátn tní normalizace TK vede k rychlému ústupu klinických příznakp znaků i zobrazovacích ch abnormalit, v opačném m případp padě může e vést v aža k infarktům či i krvácen cení.

34 Léčba preeklampie a eklampsie Preeklampsie: Monitorace těhotné a plodu Léčba arteriáln lní hypertenze Těžká preeklampsie (včetn etně HELLP), eklampsie: porod do hodin magnesium sulfát t (ukončen ení 24 hodin po porodu) Účinnější než antiepileptika: Profylaxe eklampsie: RR výskytu eklampsie u preeklampsie: : 0,41; pravděpodobn podobně snižuje maternáln lní mortalitu Léčba eklampsie: účinnější než diazepam, hydantoináty ty,, lytický koktejl Mechanismus není znám, možná ovlivňuje postižen ení mozku spíš íše než působí antikonvulzivně

35 Prevence preeklampie a eklampsie Preeklampsie: Pre-eclampsia eclampsia is associated with deficient intravascular production of prostacyclin,, a vasodilator, and excessive production of thromboxane,, a vasoconstrictor and stimulant of platelet aggregation.. These observations led to the hypotheses that antiplatelet agents, low-dose aspirin in particular, might prevent or delay development of pre-eclampsia eclampsia. Protidestičkov kové léky, zejména malé dávky ASA, mají středn edně silný vliv na redukci výskytu preeklampsie a jejich komplikací.. Není jasné,, jaké dávky, které ženy, kdy?

36 Mozkové tumory v graviditě Výskyt je nižší než očekávaný (asi 38 % z očekávaných 100 %): příčinou p je snížen ená fertilita, ne snížen ená dispozice k růstu r mozkových nádorů v graviditě Mohou se manifestovat spontánn nním m potratem, a to i dříve, d než se tumor manifestuje Zda gravidita zhoršuje morbiditu a mortalitu u mozkových tumorů,, není známo

37 Mozkové tumory v graviditě V graviditě se zrychluje růst r některých n nádorn dorů: Meningiomy (mají estrogenové receptory): manifestace obvykle ve trimestru Nádory hypofýzy Cévní tumory: ve 3. trimestru Schwannomy n.vestibuli Po porodu můžm ůže e dojít t k remisi!!! U benigních tumorů je možné počkat s chirurgickou léčbou l několik týdnů po porodu

38 Mozkové tumory v graviditě Porod u většiny v matek s mozkovým nádorem je veden cestou s.c.: u spontánn nního porodu vaginání cestou hrozí vznik mozkových herniací

39 Mozkové tumory v graviditě Vešker kerá protinádorov dorová léčba je toxická pro plod! Kortikosteroidy: riziko fetáln lního hypoadrenalismu Plod obdrží během aktinoterapie 30 Gy dávku 0,03-0,06 0,06 Gy Expozice 0,01-0,02 0,02 Gy zvyšuje riziko leukémie 1:6000 Expozice 0,1 Gy způsobuje vážnév postižen ení plodu: zpomalení růstu, očnío malformace, mikrocefalie

40 Nádory hypofýzy Nemocné s neléčenou enou hyperprolaktinemií mají zástavu ovulace a jsou neplodné Léčba prolaktinomů dopaminergními agonisty (bromokryptin): zmenší nádor, nebyl prokázán teratogenní efekt, ale někteří doporučuj ují podávat jen v případp padě nezbytnosti; bromokryptin tlumí laktaci

41 Nádory hypofýzy Mikroadenom hypofýzy (<10( mm): riziko klinické manifestace: < 5% Asymptomatický makroadenom: : riziko klinické manifestace % Porod u adenomu hypofýzy: obvykle vagináln lní cestou Terapeutické možnosti u symptomatického makroprolaktinomu: Bromokryptin Operace Přerušení těhotenství

42 Idiopatická intrakraniání hypertenze (pseudotumor mozku) Preexistující IIH se můžm ůže e v těhotenstvt hotenství dekompenzovat odložen ení gravidity aža do doby, než onemocnění ustoupí Může e vzniknout de novo v graviditě: : obvykle ve 14. týdnu, ustoupí do měsíců, m, méněm často přetrvává až do puerperia Léčba standardní: : kortikosteroidy, opakované LP, fenetrace pochvy zrakového nevu, lumboperitoneáln lní shunt

43 Wernickeova encefalopatie v graviditě Vyskytuje se obvykle ve týdnu gravidity Je vyvolána nedostatkem thiaminu Přispívá hyperemesis gravidarum,, zejména těžt ěžší forma (déle než 2-33 týdny), i.v. glukóza bez suplementace vitaminů Manifestace: očnío příznaky (nystagmus, oftalmoplegie), ataxie, poruchy vědomv domí (kvalitativní i kvantitativní)

44 Wernickeova encefalopatie v graviditě Dg.: hyperintenzita v T2, FLAIR v oblasti hypotalamu,, talamu paraventrikulárn rně, tektum, corpora mamilaria, periaqeduktáln lní šeď mezencefala,, horní část vermis Prevence: při p i prolongovaném m zvracení > 2 týdny 100 mg thiaminu denně Léčba: thiamin i.v. po dobu minim.1 týdne

45 Hormonáln lní antikoncepce Incidence CMP v populaci žen ve věku v let je 11,3/ Obsah estrogenů > 80 mg: zvýšen ené riziko CMP Obsah estrogenů < 50 mg: bez arteriáln lní hypertenze a diabetu: OR < 2,5 kouřen ení: : zvýšen ené riziko hemoragické příhody (OR 3,64) Migréna s aurou: potenciáln lní vzestup rizika CMP u kombinované peroráln lní antikoncepce, zejména v kombinaci s kouřen ením Migreničky, které kouří,, by před p zavedením m antikoncepce měly přestat p kouřit Zvýšené riziko venózn zního iktu se dále d zvyšuje u mutací protrombinového genu či i genu faktoru V

Preeklampsie, eklampsie, HELLP syndrom - anesteziologický postup. Petr Kříž KARIM VFN Praha 1. LF UK Praha

Preeklampsie, eklampsie, HELLP syndrom - anesteziologický postup. Petr Kříž KARIM VFN Praha 1. LF UK Praha Preeklampsie, eklampsie, HELLP syndrom - anesteziologický postup Petr Kříž KARIM VFN Praha 1. LF UK Praha Preeklampsie - definice Těhotenstvím indukovaná hypertenze (PIH) Preeklampsie těhotenstvím podmíněná

Více

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc.

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc. Tranzitorní ischemická ataka pohled neurologické sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN Ostrava Bc. Kamila Carbolová Cévní mozková příhoda 2. - 3. místo v počtu č úmrtí (umírá 12 35% CMP) 1. místo

Více

CÉVNÍ MALFORMACE MOZKU - KAVERNOMY

CÉVNÍ MALFORMACE MOZKU - KAVERNOMY CÉVNÍ MALFORMACE MOZKU - KAVERNOMY E.Vítková, D.Krajíčková, J.Náhlovský Neurologická a Neurochirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové Kavernomy Makroskopicky Morušovitý útvar mm až několik cm Dutinky

Více

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak?

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Miroslav Solař Oddělení akutní kardiologie I. interní klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Chronická arteriální hypertenze Hypertenze u akutních

Více

Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří

Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří přibližně 25% všech intrakraniálních nádorů 50% menigeomů

Více

Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností. MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB

Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností. MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Základní dělení bolesti Akutní bolest Přirozený fyziologický jev Ochranná funkce Vegetativní

Více

DOPORUČENÍ WHO K PŘEPISU KOMBINOVANÉ ORÁLNÍ KONTRACEPCE 2004

DOPORUČENÍ WHO K PŘEPISU KOMBINOVANÉ ORÁLNÍ KONTRACEPCE 2004 Supplementum 18.3.2005 15:14 Stránka 11 DOPORUČENÍ WHO K PŘEPISU KOMBINOVANÉ ORÁLNÍ KONTRACEPCE 2004 P. Čepický Levret s. r. o., Praha Jak užívat tento dokument Tento dokument nepřináší závazné postupy,

Více

Specifika léčby u pacientek s epilepsií. Jana Zárubová Neurologická klinika 2.LF UK a FN Motol

Specifika léčby u pacientek s epilepsií. Jana Zárubová Neurologická klinika 2.LF UK a FN Motol Specifika léčby u pacientek s epilepsií Jana Zárubová Neurologická klinika 2.LF UK a FN Motol Specifika léčby žen Volba antiepileptik Kontracepce Těhotenství a porod Perimenopauza a postmenopauza Volba

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

Arteriální hypertenze Lékové interakce

Arteriální hypertenze Lékové interakce Arteriální hypertenze Lékové interakce MUDr. Jan Václavík, Ph.D. Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba MUDr. Zdeňka Vyhnánková Hormonální změny během menstruačního cyklu do ovulace stoupá hladina estrogenů 10x, hladina progesteronu je nulová v druhé polovině

Více

Bacteria shrink tumors in humans, dogs

Bacteria shrink tumors in humans, dogs Bacteria shrink tumors in humans, dogs Mitch, L. (2014): Bacteria shrink tumors in humans, dogs, Science. Crlíková Hana Svobodová Vendula OPVK (CZ.1.07/2.2.00/28.0032) Bakterie injekce škodlivých bakterií

Více

OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 I. TRIMESTR (0. AŽ 12. TÝDEN) 20

OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 I. TRIMESTR (0. AŽ 12. TÝDEN) 20 OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 VĚK OBOU PARTNERŮ 11 ZDRAVOTNÍ STAV 12 Epilepsie 12 Diabetes mellitus 13 Srdeční choroby 13 Astma 13 Onemocnění ledvin 13 Herpes simplex II (genitální opar) 14

Více

M. Mulačová 1, D. Krajíčková 1, L. Klzo 2 1. Neurologická a 2 Radiologická klinika LF UK a FN v Hradci Králové

M. Mulačová 1, D. Krajíčková 1, L. Klzo 2 1. Neurologická a 2 Radiologická klinika LF UK a FN v Hradci Králové M. Mulačová 1, D. Krajíčková 1, L. Klzo 2 1 Neurologická a 2 Radiologická klinika LF UK a FN v Hradci Králové 1 Vzácné onemocnění roční incidence 2-4/ milion (.5/milion) většinou mladé osoby (78 % do 50

Více

46. Syndrom nitrolební hypotenze 47. Syndrom nitrolební hypertenze 48. Mozkové konusy 49. Meningeální syndrom 50. Likvor a jeho funkce 51.

46. Syndrom nitrolební hypotenze 47. Syndrom nitrolební hypertenze 48. Mozkové konusy 49. Meningeální syndrom 50. Likvor a jeho funkce 51. Obecná neurologie 1. Stavba nervového systému, funkce neuronů a glie 2. Extrapyramidový systém 3. Pyramidový systém 4. Senzorické systémy účastné v řízení motoriky 5. Řízení motoriky: senzomotorická integrace

Více

Příčiny vzniku trombózy

Příčiny vzniku trombózy Trombofilní stavy v gynekologii a porodnictví Petr Kessler Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov Příčiny vzniku trombózy Porucha cévní stěny Stagnace proudu krve Porucha koagulační rovnováhy

Více

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči CZ.1.07/2.4.00/17.0059 Kraniocerebrální a spinální trauma Anesteziologie,

Více

MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8

MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8 Psychotické poruchy ve stáří MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8 Duševní poruchy s psychotickými příznaky Organické Neorganické Psychotické

Více

DIAGNOSTIKA ZÁCHVATŮ A EPILEPSIÍ. Petr Marusič

DIAGNOSTIKA ZÁCHVATŮ A EPILEPSIÍ. Petr Marusič DIAGNOSTIKA ZÁCHVATŮ A EPILEPSIÍ Petr Marusič Základní teze Ne všechny záchvaty jsou záchvaty epileptické Ne všechny epileptické záchvaty znamenají epilepsii Ne vždy musí být pro stanovení diagnózy záchvaty

Více

ŽENA - EPILEPSIE - GRAVIDITA. Miroslav Moráň FN Brno

ŽENA - EPILEPSIE - GRAVIDITA. Miroslav Moráň FN Brno ŽENA - EPILEPSIE - GRAVIDITA Miroslav Moráň FN Brno ADOLESCENCE epilepsie nejčastější neurologické onemocnění dospívajících změny biologické, kognitivní, emocionální, psychosociální sociální stigma společně

Více

Standardy péče o diabetes mellitus v těhotenství

Standardy péče o diabetes mellitus v těhotenství Standardy péče o diabetes mellitus v těhotenství Vzhledem k rostoucímu počtu diabetu 1.typu i diabetu 2.typu v populaci a zlepšení péče o pacienty s diabetem v posledních dvou desetiletích stoupá i počet

Více

Doporučení Farmakovigilančního výboru pro posuzování rizik léčiv (PRAC) k signálům pro aktualizaci informací o přípravku

Doporučení Farmakovigilančního výboru pro posuzování rizik léčiv (PRAC) k signálům pro aktualizaci informací o přípravku 22. ledna 2015 EMA/PRAC/63322/2015 Farmakovigilanční výbor pro posuzování rizik léčiv Doporučení Farmakovigilančního výboru pro posuzování rizik léčiv (PRAC) k signálům pro aktualizaci informací o přípravku

Více

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7, PSČ 150 00 OŠETŘOVATELSKÁ DOKUMENTACE PORODNÍ SÁL Místo odborné praxe: Jméno a příjmení studenta: Studijní obor: Podpis studenta: Ročník studia:

Více

Akutní selhání jater a podpůrné systémy

Akutní selhání jater a podpůrné systémy Akutní selhání jater a podpůrné systémy Jaterní selhání akutní- klinický syndrom s rychlým vývojem poruchy syntetické funkce jater se závažnou koagulopatií chronické /chronická jaterní insuficience/ s

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA (iktus, CMP) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA (iktus, CMP) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA (iktus, CMP) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Cévní zásobení mozku 1 http://cs.wikipedia.org/wiki/c%c3%a9vn%c3%ad_z%c3%a1soben%c3%ad_mozku Willisův okruh http://www.wikiskripta.eu/index.php/willis%c5%afv_okruh

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

Neurologické poruchy v graviditě Ischemická CMP, cerebrální venózní trombóza, antifosfolipidový syndrom, poporodní CMP

Neurologické poruchy v graviditě Ischemická CMP, cerebrální venózní trombóza, antifosfolipidový syndrom, poporodní CMP Neurologické poruchy v graviditě Ischemická CMP, cerebrální venózní trombóza, antifosfolipidový syndrom, poporodní CMP S. Peška NK LFMU a FN Brno Brno 21. 5. 2010 Incidence CVO 4-26 / 100 000 porodů 10,7

Více

Ztížený porod a patologické stavy v časném poporodním období u klisen. MVDr. Markéta Sedlinská, PhD, Klinika chorob koní

Ztížený porod a patologické stavy v časném poporodním období u klisen. MVDr. Markéta Sedlinská, PhD, Klinika chorob koní Ztížený porod a patologické stavy v časném poporodním období u klisen MVDr. Markéta Sedlinská, PhD, Klinika chorob koní Ztížený porod a patologické stavy v časném poporodním období Ztížený porod abnormality

Více

Farmakoterapie v graviditě a její rizika

Farmakoterapie v graviditě a její rizika Gynekologicko- porodnická klinika MU FN Brno Přednosta: prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc. Farmakoterapie v graviditě a její rizika Romana Gerychová Brno 21.5.2010 Placentární transport obousměrný přenos

Více

FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA PACIENTŮ S NEUROPATICKOU BOLESTÍ

FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA PACIENTŮ S NEUROPATICKOU BOLESTÍ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 29 FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA PACIENTŮ S NEUROPATICKOU BOLESTÍ INFORMACE PRO PACIENTY ŘÍJEN 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž

Více

evidence based medicine Josef Bednařík Neurologická klinika LF MU a FN Brno

evidence based medicine Josef Bednařík Neurologická klinika LF MU a FN Brno Léčba bolestí zad ve světle evidence based medicine Josef Bednařík Neurologická klinika LF MU a FN Brno Evidence based medicine a léčba l bolestí zad Existuje rozpor mezi obecným požadavkem používat pouze

Více

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP Asthma bronchiale -chronické celoživotní onemocnění Pokud je včas léčeno,lze je účinně dostat pod kontrolu Asthma bronchiale- definice Chronické

Více

Hospitalizovaní a zemřelí na cévní nemoci mozku v ČR v letech 2003 2010

Hospitalizovaní a zemřelí na cévní nemoci mozku v ČR v letech 2003 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 2. 2012 3 Hospitalizovaní a zemřelí na cévní nemoci mozku v ČR v letech 2003 2010 Cerebrovascular diseases - hospitalized

Více

Status epilepticus. Petr Marusič

Status epilepticus. Petr Marusič Status epilepticus Petr Marusič Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol Status epilepticus Definice, dělení Epidemiologie, etiologie Patofyziologie Algoritmus postup a léčba Status epilepticus Definice

Více

Hepatopatie v těhotenství

Hepatopatie v těhotenství Hepatopatie v těhotenství Pavel Trunečka IKEM Onemocnění jater v těhotenství Chronická jaterní onemocnění předcházející těhotenství Jaterní onemocnění vzniklá v průběhu těhotenství ale bez souvislosti

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Bolesti hlavy v ordinaci praktického lékaře

Bolesti hlavy v ordinaci praktického lékaře MUDr. Bohumil Skála, Ph.D. Praktický lékař pro dospělé Odborný asistent ústavu sociálního lékařství LF UK Hradec Králové, Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP Bolesti hlavy v ordinaci praktického lékaře

Více

Cévní mozkové příhody MUDr. Petr Polidar

Cévní mozkové příhody MUDr. Petr Polidar Cévní mozkové příhody MUDr. Petr Polidar Cévní mozková příhoda Ztráta funkčnosti nervové tkáně z cévních příčin Ischemické CMP- 85-90% Intracerebrální hemoragie-8-12% Subarachnoidální krvácení-1-2% 4.

Více

Nechtěná iv aplikace při neuroaxiální blokádě. Machart S ARK FN Plzeň

Nechtěná iv aplikace při neuroaxiální blokádě. Machart S ARK FN Plzeň Nechtěná iv aplikace při neuroaxiální blokádě Machart S ARK FN Plzeň Riziko žilní punkce Ze strany anesteziologa: Zkušenost Vybavení (ekonomické tlaky) Časování (interval mezi kontrakcemi) Komunikace s

Více

Zvažte oddálení podání regadenosonu u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí.

Zvažte oddálení podání regadenosonu u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí. CAVE! Informační dopis pro zdravotníky Rapiscan (regadenoson) - Nové důležité doporučení pro minimalizaci rizika cévní mozkové příhody a prodloužení křečí vyvolaných přípravkem Rapiscan po podání aminofylinu.

Více

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA (CMP)

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA (CMP) Inclusion Definice Akutní mozková příhoda Telemedicína SBĚR DAT STUDIE DUQUE - CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA (CMP) Mozková příhoda je definována jako rychle se rozvíjející lokální (nebo globální) porucha mozkových

Více

Depresivní porucha a kardiovaskulární systém

Depresivní porucha a kardiovaskulární systém Depresivní porucha a kardiovaskulární systém Martin ANDERS Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Things we knew, things we did Things we have

Více

Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha

Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do PL neprovádí důsledně skríning diabetu

Více

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči CZ.1.07/2.4.00/17.0059 Cévní mozkové příhody Anesteziologie,

Více

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ Poruchy autistického spektra Všepronikající hrubá neurovývojová porucha mozku PAS (autistic spektrum disorder ASD) 1979 Lorna Wing a Judith Gould Výskyt

Více

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem MUDr. Tomáš Büchler, PhD. Onkologické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice a Onkologická klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN, Praha XIV. Staškovy

Více

CSE metoda porodní analgézie

CSE metoda porodní analgézie CSE metoda porodní analgézie AORA 2011 Krch J., ARO krajská nemocnice Liberec Prim. MUDr. Dušan Morman 1 CSE METODA v porodnictví rozšíření v 90. letech 20. století z Anglie ( B. Morgan ) poskytuje rychlou

Více

Akutní vertebrogenní onemocnění

Akutní vertebrogenní onemocnění Akutní vertebrogenní onemocnění dělení, symptomatologie, kauzální terapie MUDr. Jan Bartoušek OUP FN Olomouc Akutní vertebrogenní onemocnění 10 20 % pacientů neurologické amb.. OUP Převažují těžší nálezy

Více

Bederní algický syndrom - diferenciální diagnostika. Bartoš. M. Ochrana zdraví ŠKODA AUTO a.s.

Bederní algický syndrom - diferenciální diagnostika. Bartoš. M. Ochrana zdraví ŠKODA AUTO a.s. Bederní algický syndrom - diferenciální diagnostika Bartoš. M. Ochrana zdraví ŠKODA AUTO a.s. Úvod Algický bederní syndrom - Bolest zad - terminologie, definice Dělení bolestí zad Etiologie a diagnostika

Více

Novorozenecké k ř e č e J. Janota

Novorozenecké k ř e č e J. Janota Novorozenecké křeče J. Janota Definice Křeče jsou definovány klinicky jako paroxysmální (záchvatovitá) alterace neurologických funkcí (chování, motoriky, autonomních funkcí a kombinace). Incidence Výskyt

Více

Jiří Šantavý, Ishraq Dhaifalah, Vladimír Gregor

Jiří Šantavý, Ishraq Dhaifalah, Vladimír Gregor Moto: Nejvyšším štěstím každé rodiny je zdravé dítě Jiří Šantavý, Ishraq Dhaifalah, Vladimír Gregor ČLK, 14. února 2013 Úvod Od poznání možností, které nám nabízí prenatální diagnostika, se embryo či později

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

REFRAKTERNÍ STATUS EPILEPTICUS. Jana Slonková Neurologická klinika FN Ostrava

REFRAKTERNÍ STATUS EPILEPTICUS. Jana Slonková Neurologická klinika FN Ostrava REFRAKTERNÍ STATUS EPILEPTICUS Jana Slonková Neurologická klinika FN Ostrava Definice RSE Doba trvání záchvatové aktivity nad 5 minut ( 30 minut)(se) 60min RSE 2 nebo více záchvatů mezi nimiž nedošlo k

Více

Výživa těhotných a kojících žen. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Výživa těhotných a kojících žen. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Výživa těhotných a kojících žen Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Racionální výživa 1 Na výživě a zdravém životním stylu významně závisí dobrý průběh těhotenství a porození zdravého dítěte Správný

Více

Ascites Paracentéza. Tomáš Fejfar. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Ascites Paracentéza. Tomáš Fejfar. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Ascites Paracentéza Tomáš Fejfar Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Paracentéza Diagnostický výkon Terapeutický výkon Fyzikální nález (83%senzitivita)

Více

Fyziologie těhotenství

Fyziologie těhotenství Fyziologie těhotenství Oplodnění K oplození vajíčka dochází ve vejcovodu - spermie jsou vstříknuty do zadní poševní klenby o odtud musí projít až k vnitřnímu ústí vejcovodu (pohyb spermií = 3-6 mm/min.)

Více

Trombofilní rizikový profil v gravidit

Trombofilní rizikový profil v gravidit Trombofilní rizikový profil v gravidit 25.10. 2010 Spolek léka eských doc. MUDr. Tomá Kvasnika, CSc Trombotické centrum, ÚKBLD, VFN a 1. LF UKPraha Fyziologická hyperkoagulace v gravidit dispozice: Fyziologická

Více

CHRONICKÉ MOHOU TRVAT AŽ 15 DNÍ V MĚSÍCI!

CHRONICKÉ MOHOU TRVAT AŽ 15 DNÍ V MĚSÍCI! Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Rok prevence 2015 S bolestmi hlavy se setkal téměř každý člověk TY CHRONICKÉ MOHOU TRVAT AŽ 15 DNÍ V MĚSÍCI! ROZLIŠUJEME PRIMÁRNÍ A SEKUNDÁRNÍ BOLESTI HLAVY Bolest

Více

Obsah 1 Úvod 2 Definice hypertenze 3 Klasifikace hypertenze 4 Vztah krevního tlaku k vaskulární mortalitě 5 Etiologie hypertenze

Obsah 1 Úvod 2 Definice hypertenze 3 Klasifikace hypertenze 4 Vztah krevního tlaku k vaskulární mortalitě 5 Etiologie hypertenze 1 Úvod 21 2 Definice hypertenze 23 3 Klasifikace hypertenze 26 3.1 Faktory ovlivňující prognózu hypertoniků 26 3.1.1 Stratifikace celkového K-V rizika v kategoriích nízké, středně těžké, vysoké a velmi

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Perioperační péče o nemocné s diabetem

Perioperační péče o nemocné s diabetem Perioperační péče o nemocné s diabetem Michal Anděl, Antonín Kratochvíl, Elena Šilhová Centrum výzkumu diabetu, metabolismu a výživy a 2. interní klinika 3. lékařská fakulta UK Praha, 16. listopadu 2013

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

A RIZIKOVÉ. ková, závislosti z tabáku III.interní kliniky 1.LF UK a VFN. integrace tní konference s mezinárodn

A RIZIKOVÉ. ková, závislosti z tabáku III.interní kliniky 1.LF UK a VFN. integrace tní konference s mezinárodn KOUŘEN ENÍ TABÁKU A RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ Eva Králíkov ková, Lenka Štěpánková Centrum léčby l závislosti z na tabáku III.interní kliniky 1.LF UK a VFN Primárn rní prevence rizikového chování specializace versus

Více

hypotyreózy u stárnoucích žen

hypotyreózy u stárnoucích žen Význam včasného záchytu hypotyreózy u stárnoucích žen Jan Jiskra, Zdeňka Límanová 3. Interní klinika 1. LF UK a VFN Praha Prevalence tyreopatií Kongenitální hypotyreóza: 1:4000 Tyreopatie v dětství a adolescenci:

Více

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Krčová V., Vlachová I.*, Slavík L., Hluší A., Novák P., Bártková A.*, Hemato-onkologická onkologická klinika FN Olomouc * Neurologická klinika FN Olomouc

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

Dieta porodnická dia ve FNKV. Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz

Dieta porodnická dia ve FNKV. Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz Dieta porodnická dia ve FNKV Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz Obecná výživová doporučení pro těhotné ženy Příjem energie: Navýšení energetického příjmu od 10. týdne těhotenství u žen s převažující

Více

Standardní katalog NSUZS

Standardní katalog NSUZS Standardní katalog NSUZS Generováno: 09.01.2013 13:26:56 QV0284xD1 Míra centralizace pacientů hospitalizovaných s CMP a ischemickou cévní mozkovou příhodou Ischemická CMP je závažné cévní onemocnění mozku,

Více

72/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. března 2011,

72/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. března 2011, 72/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. března 2011, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn.sukls15506/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn.sukls15506/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn.sukls5506/00 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. NÁZEV PŘÍPRAVKU PETINIMID měkké tobolky. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Ethosuximidum 50 mg v měkké tobolce

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Demografický vývoj, indikátory stárnutí

Demografický vývoj, indikátory stárnutí Demografický vývoj, indikátory stárnutí Ing.M.Chudobová, Mgr.V.Mazánková Lékařský dům Praha 19.listopad 2008 Hlavní rysy demografického vývoje (1) Počet obyvatel roste Podle prognózy ČSÚ do roku 2015 poroste,

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Konstrukce anastomóz z tenkého

Konstrukce anastomóz z tenkého Konstrukce anastomóz z tenkého střeva MUDr. Beata Hemmelová MUDr. Tomáš Grolich Vzdělávání pracovníků VaV MU a VFU Brno v endoskopických vyšet etřovacích ch technikách a endoskopicky asistované miniinvazivní

Více

Gernsheimer T, James A, Stasi R Blood 121, 2013,38-47

Gernsheimer T, James A, Stasi R Blood 121, 2013,38-47 How I treat Thrombocytopenia in pregnancy Gernsheimer T, James A, Stasi R Blood 121, 2013,38-47 Lehčí forma trombocytopenie je v těhotenství relativně častá a nemá výraznější dopad na zdraví matky či plodu.

Více

informace pro těhotné péče

informace pro těhotné péče informace pro těhotné prenatální péče V průběhu těhotenství je nezbytné podstoupit řadu vyšetření pro kontrolu správného vývoje plodu. Klinická a laboratorní vyšetření při poskytování prenatální péče rozdělujeme

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Která klinická data pomohou při odhadu výsledku rekanalizační léčby?

Která klinická data pomohou při odhadu výsledku rekanalizační léčby? Která klinická data pomohou při odhadu výsledku rekanalizační léčby? D. Krajíčková 1, A. Krajina 2, M. Lojík 2 1 Neurologická a 2 Radiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Historie rekanalizační léčby

Více

Hlášení těhotenství (formulář) RO-GNE: HLÁŠENÍ TĚHOTENSTVÍ

Hlášení těhotenství (formulář) RO-GNE: HLÁŠENÍ TĚHOTENSTVÍ Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Zároveň žádáme

Více

Oftalmologie atestační otázky

Oftalmologie atestační otázky Platnost: od 1.1.2015 Oftalmologie atestační otázky Okruh všeobecná oftalmologie 1. Akomodace, presbyopie a její korekce 2. Refrakce oka, způsoby korekce, komplikace (mimo kontaktní čočky) 3. Kontaktní

Více

INTOXIKACE V TĚHOTENSTVÍ. Mannová J.H. Gimunová O. KARIM FN Brno LF MU

INTOXIKACE V TĚHOTENSTVÍ. Mannová J.H. Gimunová O. KARIM FN Brno LF MU INTOXIKACE V TĚHOTENSTVÍ Mannová J.H. Gimunová O. KARIM FN Brno LF MU Intoxikace Suicidiální Náhodné (děti) Kriminální Nenáhodné(experimentování s drogou) (experimentování s abortivy) Intoxikace v těhotenství

Více

KOMPLEXNÍ CEREBROVASKULÁRNÍ CENTRUM, NEUROLOGICKÁ KLINIKA LF UP A FN OLOMOUC

KOMPLEXNÍ CEREBROVASKULÁRNÍ CENTRUM, NEUROLOGICKÁ KLINIKA LF UP A FN OLOMOUC Dorňák T. 1, Herzig R. 1, Školoudík D. 1,2, Šaňák D. 1, Kuliha M. 1,2, Roubec M. 2, Köcher M. 3, Procházka V. 4, Král M. 1, Veverka T. 1, Bártková A. 1, Hluštík P. 1, Zapletalová J. 5, Heřman M. 3, Kaňovský

Více

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Ošetřovatelský proces u nemocných s akutním onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský proces u nemocných s chronickým onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský

Více

ěžné výstupy projektu

ěžné výstupy projektu Průběž ěžné výstupy projektu Spolupráce na všech v frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Operační program: Prioritní osa: Oblast podpory: Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Počáte teční vzdělávání 1.2. Rovné

Více

Olomouc 2006 ZLOMENINY A DUTINOVÁ. FN Olomouc

Olomouc 2006 ZLOMENINY A DUTINOVÁ. FN Olomouc Seminář OUP Olomouc 2006 ZLOMENINY A DUTINOVÁ PORANĚNÍ Petr Hubáček Oddělen lení urgentního příjmu FN Olomouc ZLOMENINA každé porušen ení celistvosti kosti vzniklé následkem působenp sobení fyzické síly

Více

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Poznámka: Tento souhrn údajů o přípravku a příbalová informace mohou být následně dle potřeby aktualizovány

Více

Indikace k chirurgické léčbě, možnosti a limitace chirurgické léčby u nemocných s mnohočetným myelomem páteře

Indikace k chirurgické léčbě, možnosti a limitace chirurgické léčby u nemocných s mnohočetným myelomem páteře Indikace k chirurgické léčbě, možnosti a limitace chirurgické léčby u nemocných s mnohočetným myelomem páteře Málek V. Neurochirurgická klinika FN Hradec Králové Léčit chirurgicky nebo neléčit Radikální

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

Dva oříšky... aneb anesteziologický management u gravidní onkogynekologické pacientky

Dva oříšky... aneb anesteziologický management u gravidní onkogynekologické pacientky Dva oříšky... aneb anesteziologický management u gravidní onkogynekologické pacientky 2 oříšky???? gravidní pacientka s onkologickým onemocněním časový faktor vyvíjející se plod 2 oříšky???? gravidní pacientka

Více

Hodnocení stupně stenosy

Hodnocení stupně stenosy Dagmar Sváčková Hodnocení stupně stenosy 1. Neurosonologický interaktivní seminář Chomutov Vzdělávací síť iktových center Kde? A. carotis communis Karotická bifurkace Odstup a. carotis interna A. vertebralis

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

TIA A NEUROLEPTIKA. Mgr. Martin Vodička Krajská nemocnice T. Bati Zlín

TIA A NEUROLEPTIKA. Mgr. Martin Vodička Krajská nemocnice T. Bati Zlín TIA A NEUROLEPTIKA Mgr. Martin Vodička Krajská nemocnice T. Bati Zlín CÍL Vytipovat skupinu pacientů, které by mohly být výrazně poškozeny užíváním antipsychotik a to z pohledu jejich nežádoucích kardiovaskulárních

Více

Markery srdeční dysfunkce v sepsi

Markery srdeční dysfunkce v sepsi Markery srdeční dysfunkce v sepsi MUDr. Pavel Malina MUDr. Janka Franeková, Ph. D. Oddělení klinické biochemie Interní oddělení Nemocnice Písek, a.s. Pracoviště laboratorních metod IKEM Praha Colours of

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls79449/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli

Více

Cévní mozkové příhody: příčiny, klinický obraz, diagnostika a terapie Michal Král, Daniel Šaňák

Cévní mozkové příhody: příčiny, klinický obraz, diagnostika a terapie Michal Král, Daniel Šaňák Cévní mozkové příhody: příčiny, klinický obraz, diagnostika a terapie Michal Král, Daniel Šaňák Komplexní cerebrovaskulární centrum, Neurologická klinika FN Olomouc ROZDĚLEN LENÍ CMP Ischemické CMP (ICMP)

Více

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond. Epilepsie. Evžen Nešpor a Petr Bušek

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond. Epilepsie. Evžen Nešpor a Petr Bušek Epilepsie Evžen Nešpor a Petr Bušek Definice problému Diagnosa epilepsie je dána opakovaným výskytem neprovokovaných epileptických záchvatů Epileptický záchvat je paroxysmální porucha chování, emocí, motorických

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.z. sukls45761/2008

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.z. sukls45761/2008 Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.z. sukls45761/2008 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE METFIREX 1 G Metformini hydrochloridum potahované tablety Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více