REPORTÉR. modrý. Národní muzeum nabízí návštěvníkům nevšední zážitky Le Musée national offre des expériences peu banales à ses visiteurs str./p.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REPORTÉR. modrý. Národní muzeum nabízí návštěvníkům nevšední zážitky Le Musée national offre des expériences peu banales à ses visiteurs str./p."

Transkript

1 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2011 srpen aout ˆ Den otevřených dveří v Třebovicích přilákal přes tisícovku návštěvníků La Journée portes ouvertes a attiré plus de mille visiteurs str./p. 4-5 Národní muzeum nabízí návštěvníkům nevšední zážitky Le Musée national offre des expériences peu banales à ses visiteurs str./p Gabriela Lefenda je tváří ranního vysílání České televize Gabriela Lefenda : visage du «Télématin» tchèque str./p

2 obsah / sommaire strana 03 page 03 strana 04 page 05 strana 12 Úvodník Éditorial Aktuality Actualités Národní muzeum nabízí návštěvníkům nevšední zážitky strana 18 page 19 strana 20 page 21 Místo, kde psi dostávají novou šanci Une nouvelle chance pour les chiens Gabriela Lefenda je tváří ranního vysílání České televize Gabriela Lefenda : visage du «Télématin» tchèque page 13 Le Musée national offre des expériences peu banales à ses visiteurs strana 23 page 23 Křížovka Mots croisés strana 16 MiNiGRANTY pomáhají dobré věci page 17 Les MiNiGRANTS aident les bonnes oeuvres Plavecký stadion v Olomouci, jehož provozovatelem je společnost Olterm&TD Olomouc Le stade nautique d Olomouc, exploité par la société Olterm&TD Olomouc Vydává / Editeur: Dalkia Česká republika, a.s., 28. října 3337/7, Ostrava - Moravská Ostrava, Česká republika Redakční rada / Rédaction: Laurent Barrieux, Renaud Capris, Martina Kantorová, Petr Přívozník, Reda Rahma, Olivier Rigaux, Hana Šulová, Eva Tmejová Náklad / Tirage: ks / pc Foto / Photographies: Archiv skupiny Dalkia v ČR / Photothèque de Dalkia en République tchèque Design: Jaromír Kopecký Realizace / Réalisation: Nord Service s.r.o. Připomínky a náměty mohou čtenáři zasílat na ovou adresu redakce: / Nous recevrons volontiers toutes vos propositions et remarques à notre rédaction à l adresse électronique suivante: 02

3 úvodník / éditorial V ážené čtenářky, vážení čtenáři, v době, kdy se vám dostává do rukou toto číslo Modrého reportéra, se už letní prázdniny pomalu, ale jistě chýlí ke konci. Ačkoli média toto období často nazývají okurkovou sezónou, ve skupině Dalkia v České republice to v žádném případě neplatí, o čemž se můžete přesvědčit na následujících stránkách. Řada novinek souvisí s naší nejnovější dceřinou společností Dalkia Industry CZ. V současné době probíhají na teplárně Dolu ČSM významné investice, jejichž cílem je zvýšit kvalitu dodávek všech energetických komodit a zároveň zlepšit bezpečnost práce. V plném proudu je také příprava převodu aktivit souvisejících s dodávkami tepla domácnostem, které doposud zajišťovala Dalkia Industry CZ, na mateřskou společnost Dalkia Česká republika. Kromě toho Dalkia Industry CZ změnila v létě své sídlo stejně jako její dceřiná firma CZECH-KARBON, ta se navíc přejmenovala na Dalkia Commodities CZ. Jedním z jejích významných klientů je Národní muzeum v Praze, jehož aktivity a novinky vám představíme v obsáhlém interview. Pokud vám náš rozhovor poslouží jako tip na výlet, budeme jenom rádi. Hlavní budova na Václavském náměstí je sice od července kvůli rekonstrukci na pět let uzavřena, za zhlédnutí ale určitě stojí i výstavy v dalších objektech muzea nejen v Praze. Stejně tak vás možná inspiruje článek o projektu Minigranty, který podporuje veřejně prospěšné aktivity našich zaměstnanců. A na závěr vám poodhalíme zákulisí televizního vysílání v rozhovoru s moderátorkou Gabrielou Lefenda, díky níž jsou manažeři Dalkie v komunikaci s médii zase o něco zkušenější. Přeji vám příjemné čtení a hezký zbytek léta. JUDr. Lubomír Lubojacký Ředitel pro právní vztahy Ch ères lectrices, chers lecteurs, Alors que vous recevez ce numéro du Reporter bleu, les vacances d été touchent lentement à leur fin. Même si les médias qualifient souvent cette période de «saison morte», cela ne s applique pas au groupe Dalkia en République tchèque comme vous pourrez vous en convaincre au fil des pages suivantes. De nombreuses nouvelles concernent notre dernière filiale, Dalkia Industry CZ. De grands investissements sont actuellement réalisés dans la centrale de chauffe de la mine ČSM pour améliorer la qualité des fournitures de toutes les utilités énergétiques, tout en renforçant la sécurité au travail. Les préparatifs du transfert des activités liées aux fournitures de chaleur des ménages battent leur plein. Jusqu ici assurées par Dalkia Industry CZ, elles seront reprises par sa sociétémère, Dalkia Česká republika. Par ailleurs, Dalkia Industry CZ a changé de siège cet été, tout comme sa filiale CZECH-KARBON qui, dans le même temps, a été rebaptisée Dalkia Commodities CZ. Nons vous présentons, dans une longue interview, les activités d un de leurs importants clients, le Musée national de Prague. Le bâtiment principal de celui-ci, situé place Venceslas, est fermé depuis juillet pour une rénovation, mais les expositions dans les autres bâtiments du musée, à Prague et ailleurs, méritent aussi le détour. Si cet entretien vous donnait une idée d excursion, nous n en serions que plus heureux. Vous serez peut-être aussi inspirés par l article sur le projet Minigrants, qui soutient les activités d utilité publique de nos salariés. Pour finir, nous lèverons le voile sur les coulisses des émissions télévisées dans un entretien avec l animatrice Gabriela Lefenda, grâce à laquelle les cadres de Dalkia sont mieux armés pour communiquer avec les médias. Je vous souhaite une bonne lecture et une agréable fin d été. Lubomír Lubojacký Directeur juridique 03

4 služby pro zákazníky Oceňujete práci techniků a spolehlivost dodávek Jak hodnotíte služby Dalkie a přístup jejích zaměstnanců? Co je podle vás třeba zlepšit? Tyto a další otázky jsme v březnu a dubnu položili klientům skupiny Dalkia v ČR. A jak jsme v průzkumu spokojenosti uspěli? Dostali jsme od vás celkovou známku 1,5 na stupnici od 1 do 4, což nás těší a zároveň zavazuje k dalšímu zlepšování našich služeb. Pravidelné průzkumy spokojenosti, které již tradičně připravuje útvar Řízení distribuce a služeb, probíhají prostřednictvím telefonických rozhovorů, jež se zákazníky vedou operátoři call centra. Ivany Niedobové, která je odpovědná za call centrum a kvalitu služeb společnosti Dalkia a na starosti má také průzkumy spokojenosti, jsme se zeptali na letošní výsledky: aktuality Den otevřených dveří v Třebovicích přilákal přes tisícovku návštěvníků Průzkum spokojenosti zákazníků skupiny Dalkia v České republice 2011 Dalkia je významným hráčem na trhu s energiemi, zejména v oblasti výroby a dodávek tepla a elektřiny pro různé typy zákazníků, jako jsou např. bytová družstva, společenství vlastníků, úřady a instituce, zdravotnická zařízení, obchodní centra nebo průmyslové podniky. Cílem Dalkie je neustále zvyšovat kvalitu produktů a služeb a tím i spokojenost našich zákazníků. Proto klienty pravidelně oslovujeme se žádostí o spolupráci na průzkumu spokojenosti, který se uskutečnil i letos v průběhu března a dubna. Velmi děkujeme těm, kdo se průzkumu zúčastnili, a rádi bychom zveřejnili jeho základní výsledky. Celková spokojenost 41 % 4 % 55 % Silné stránky Zcela spokojen Spíše spokojen Spíše/zcela nespokojen Práce techniků a spolehlivost dodávek patří mezi dvě oblasti, se kterými jsou naši klienti nejvíce spokojeni (dali jim nejlepší známku). Spolehlivost je zároveň nejčastější odpovědí na otázku Jaké jsou podle vás silné stránky Dalkie? 1,32 1,25 Technici Co je třeba zlepšit Spolehlivost dodávek 1,5 Průměrná známka 1,5 (na stupnici od 1 do 4) 84 % zákazníků by se znovu rozhodlo pro společnost Dalkia Komunikaci a informovanost Přestože 8 % zákazníků uvedlo komunikaci jako naši silnou stránku, mnoho z vás očekává častější komunikaci s našimi pracovníky. Dle vašeho názoru bychom měli zlepšit informovanost o odstávkách, zásazích na zařízení i naší činnosti obecně. Uděláme maximum, abychom naše zákazníky pravidelně a dostatečně informovali a zvážíme zprovoznění služby automatického zasílání informací o odstávkách prostřednictvím SMS zpráv. Naši zákazníci jsou nejvíce spokojeni s prací techniků a spolehlivostí dodávek, což je pro ně spolu s cenami, tvorbou smluv a reakcí na poruchy jedna z priorit. Na druhou stranu zůstává prostor ke zlepšení v oblasti komunikace a informovanosti. Klienti by si přáli být lépe informováni o zásazích prováděných na zařízení a mít včasné informace o odstávkách. V tomto směru se nám velmi osvědčila internetová aplikace D-line, díky níž mají zákazníci přístup k aktuálním údajům o spotřebách a zásazích na zařízení a mohou si zde také stáhnout faktury nebo jiné dokumenty v elektronické podobě. 93 % oslovených respondentů, kteří ještě neměli do D-line přístup, o něj požádali. Abychom zlepšili informovanost zákazníků o odstávkách, zvažujeme do budoucna zprovoznění služby automatického zasílání těchto informací prostřednictvím SMS zpráv. Dále nás potěšilo, že si klienti všímají nejen naší hlavní činnosti v oblasti energetiky, ale také našich kroků směrem ke zlepšení životního prostředí a nadačních aktivit. Všem, kdo se do průzkumu spokojenosti zapojili a poskytli nám tak cennou zpětnou vazbu, děkujeme za účast a názor. Výsledky, které jsou zveřejněny na našich internetových stránkách, nám budou sloužit při sestavování konkrétních nápravných opatření, jejichž cílem je další zvýšení spokojenosti zákazníků. Poslední květnovou sobotu měli obyvatelé Ostravy a blízkého okolí výjimečnou příležitost prohlédnout si na vlastní oči Elektrárnu Třebovice, kterou vlastní a provozuje společnost Dalkia Česká republika. Mimořádná akce se setkala s velkým ohlasem - na Den otevřených dveří zavítala i přes nepřízeň počasí více než tisícovka návštěvníků! Byli mezi nimi jak rodinní příslušníci zaměstnanců, tak i účastníci z řad široké veřejnosti, které zajímá, kde a jak se vyrábí teplo pro Ostravu a jak fungují energetická zařízení v závodě, který doposud znali jen z dálky. Zaměstnanci elektrárny provedli návštěvníky provozem a ukázali jim, jak vypadá zauhlování, kotelna, kde se vyrábí teplo, strojovna s turbínami pro výrobu elektřiny a velíny, odkud se vše řídí a kontroluje. Nevynechali ani nově postavené zařízení, díky němuž emise síry a dusíku z největšího výrobního zdroje skupiny Dalkia v ČR klesly o 10 % pod stanovené emisní limity. Jan Babinec, který v Elektrárně Třebovice pracuje jako směnový inženýr, řekl: Velmi nás překvapil zájem lidí o to, jak se vyrábí teplo a elektřina. Je to hezké a milé. Účastníci všech věkových kategorií se nejvíce ptali na výšku komínů a chladících věží, ale i na objemy kotlů a množství uhlí, které se zde za rok spálí. Součástí Dne otevřených dveří byla také výstava z historie a současnosti elektrárny. Děti se mohly vydovádět na skákacím hradu. 04

5 actualités La Journée portes ouvertes a attiré plus de mille visiteurs Fin mai, les habitants d Ostrava et des environs ont eu l occasion exceptionnelle de découvrir la centrale électrique de Třebovice, exploitée par Dalkia Česká republika qui en est également propriétaire. Cet événement extraordinaire a remporté un franc succès plus de mille visiteurs ont été accueillis lors cette Journée portes ouvertes! Parmi les visiteurs figuraient des familles de salariés, mais aussi des représentants du grand public, curieux de voir où et comment est produite la chaleur pour Ostrava et comment fonctionnent les installations énergétiques de cette centrale qu ils ne connaissaient jusque-là que de loin. Les employés de l usine ont fait visiter l exploitation au grand public et ont montré à quoi ressemblent l alimentation en charbon, la salle des chaudières où est produite la chaleur, la salle des machines et ses turbines pour la production d électricité, et aussi les postes de commande à partir desquels tout est géré et contrôlé. Ils n ont pas omis de présenter les nouveaux dispositifs grâce auxquels les émissions de soufre et d azote de la plus grande installation de production de Dalkia en République tchèque ont diminué de 10 % par rapport aux plafonds d émissions réglementaires. Jan Babinec, qui travaille à la centrale de Třebovice comme ingénieur d équipe, a déclaré : «Nous avons été très étonnés par l intérêt des gens, curieux de voir comment on produit de la chaleur et de l électricité. Cet intérêt pour notre travail nous a fait plaisir.» Les participants ont surtout posé des questions sur la hauteur des cheminées et des tours de refroidissement, mais aussi sur le volume des chaudières et la quantité de charbon brûlée ici annuellement. Dans le cadre de cette Journée portes ouvertes, une exposition sur l histoire et le présent de la centrale a aussi été mise en place. Les enfants ont également pu s en donner à cœur joie en sautant sur un château gonflable, installé pour l occasion. services pour les clients Des services appréciés par les clients Quel est votre avis sur les services de Dalkia et l attitude de ses employés? Que faudrait-il améliorer? Voici les questions que nous avons posées, parmi d autres, aux clients de groupe Dalkia en RT en mars et avril. Ces derniers ont donné une note générale de 1,5 sur une échelle de satisfaction allant de 4, pour la moins bonne note, à 1, pour la meilleure. Ce résultat nous encourage à poursuivre l amélioration de nos services. Les études de satisfaction régulières, élaborées par le service de gestion de la distribution et des services, sont réalisées sous la forme d entretiens téléphoniques avec nos clients. Nous avons questionné Ivana Niedobová, responsable du centre d appels et de qualité des services de Dalkia, chargée aussi des enquêtes de satisfaction, au sujet des résultats de cette année : «Nos clients sont particulièrement satisfaits du travail des techniciens et de la fiabilité des fournitures, qui sont pour eux des priorités, à côté des prix, de la formation des contrats et des réactions en cas de pannes. Des améliorations restent toutefois possibles dans le domaine de la communication et de l information. Co je pro vás důležité Kromě ceny je pro naše klienty největší prioritou tvorba smluv, reakce na poruchy a spolehlivost dodávek, jako důležitou však vnímají také bezpečnost a ochranu životního prostředí. Všímáte si nejen naší hlavní činnosti v oblasti energetiky, ale také našich nadačních aktivit. Myslíte si, že se společnost Dalkia dostatečně angažuje v oblasti životního prostředí? Oproti roku 2009 jsme zaznamenali nárůst těch, kdo pozitivně hodnotí angažovanost Dalkie v oblasti životního prostředí, o 3 %. Dalkia se zapojuje do boje proti znečišťování životního prostředí tím, že investuje do modernizace zařízení a nových technologií a využívá obnovitelné zdroje, zejména biomasu. ANO NEVÍ NE 56 % 41 % 3 % 70 % D-line Zákazníci chtějí mít přístup k aktuálním informacím o spotřebách i zásazích na zařízení a k fakturám. 93 % oslovených klientů, kteří ještě neměli přístup do aplikace D-line, o něj požádalo. zákazníků zná webové stránky Dalkie a využívá informace, které jsou na nich zveřejněny, např. odstávky atd. zákazníků ví, že Dalkia dodává také elektrickou energii, a mají zájem o zaslání cenové nabídky (1/3 oslovených) Dalkia vám děkuje za důvěru a za čas, který jste věnovali tomuto průzkumu. V případě jakéhokoli dotazu prosím pište na ovou adresu Těšíme se na vás u dalšího průzkumu, který proběhne v první polovině roku Nos clients souhaiteraient être mieux informés quant aux interventions réalisées sur les installations et obtenir à temps des informations sur les coupures. Sur ce point, l application Internet D-line a fait ses preuves. Grâce à elle, les clients ont accès aux informations actualisées sur les consommations et les interventions. Ils peuvent même y télécharger leurs factures ou d autres documents sous forme électronique. Ainsi, 93 % des personnes interrogées qui n avaient pas encore accès à D-line l ont demandé. Pour améliorer la communication sur les coupures, nous envisageons aussi de mettre en place un service d envoi automatique de ces informations aux clients par SMS. Nous nous réjouissons que nos clients apprécient notre activité principale dans le domaine des énergies, mais aussi nos actions en faveur de l environnement et les activités de notre Fondation. Nous remercions tous les participants de cette enquête qui nous ont ainsi donné un précieux retour d informations. Les résultats, publiés sur notre site Internet, nous serviront à mettre en place des mesures correctives concrètes dans le but d améliorer encore la satisfaction de nos clients.» 05

6 integrovaný systém řízení Další krok ve prospěch životního prostředí Zlepšovat přístup k životnímu prostředí, zvyšovat kvalitu služeb pro zákazníky i bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci, to jsou tři cíle skupiny Dalkia v ČR. Dceřiná společnost Dalkia Industry CZ se v současné době soustřeďuje především na oblast životního prostředí - připravuje se na zavedení systému environmentálního řízení (EMS) dle norem ČS EN ISO Přípravná fáze, která zahrnuje školení zaměstnanců, zajištění veškeré dokumentace atd., bude završena certifikací v březnu 2012 pro část organizačních jednotek Dalkie Industry CZ. Následně se systém EMS bude zavádět i v dalších lokalitách souběžně se systémem bezpečnosti práce. Jak už jsme vás dříve informovali, nedávno významného úspěchu dosáhla dceřiná společnost Olterm&TD Olomouc, která v hanácké metropoli zajišťuje dodávky tepla a provozuje tamní plavecký stadion, když v prosinci dokončila zavádění integrovaného systému řízení zahrnujícího normy vztahující se k systémům kvality, environmentálního řízení i bezpečnosti práce. Skupina Dalkia v ČR usiluje o to, aby tyto certifikáty postupně získaly všechny společnosti, a zavádění systému EMS v Dalkii Industry CZ je tak další vlaštovkou. AmpluServis má nového ředitele V červenci došlo k personálním změnám ve vedení dceřiné společnosti Amplu- Servis, která je v rámci skupiny Dalkia specialistou na opravy a montáže energetických zařízení a expertní a chemické služby. aktuality Investice mění teplárnu Dolu ČSM k lepšímu Velké změny k lepšímu se v současné době připravují na teplárně Dolu ČSM Sever. Dalkia Industry CZ zde realizuje velmi významné investice, jejichž cílem je zkvalitnění veškerých dodávek komodit našemu klientovi, společnosti OKD. Předmětem investic je výstavba třetího transformátoru 110 kv s tercielním vinutím na úrovni 6 kv, nového zdroje elektrické energie TG3 o výkonu 5 MWe, transformátorů pro napájení nových kompresorů a vyvedení výkonu turbíny TG3. Dále jsou instalovány kompresory Atlas Copco pro zásobování dolu vzduchem a kompenzační stanice pro řízení kompenzačního výkonu v dané lokalitě. V rámci těchto akcí probíhá také modernizace výměníkové stanice umístěné na teplárně ČSM Sever, která dodává teplo pro lokality ČSM Sever, ČSM Jih a Darkov. Náročné stavební práce si v červenci přijel prohlédnout country manažer skupiny Dalkia v ČR Laurent Barrieux. Své návštěvy využil i k tomu, aby pohovořil se zaměstnanci Dalkie Industry CZ a jejími dodavateli, kteří se na výstavbě nových zařízení podílejí, o bezpečnosti práce. Od doby, kdy do naší společnosti vstoupila Dalkia, došlo v oblasti BOZP ke změně k lepšímu, hlavně co se týká využívání osobních ochranných pracovních pomůcek a zpřísnění bezpečnostních pravidel, což vnímáme velmi pozitivně, sdělil strojník parního turbokompresoru Tomáš Přibylan. Podobný názor má i Adriana Milerská, která pracuje jako technik chemických provozů. Díky kompletní renovaci skladu chemikálií jsou zařízení mnohem bezpečnější, zejména v oblasti manipulace s chemickými látkami. Laurent Barrieux byl po návštěvě dolu velmi spokojen. Jsem rád, že jsem se i v době takto významných investičních prací, kdy na místě působí mnoho subdodavatelů, přesvědčil na vlastní oči, že Dalkia Industry CZ klade na bezpečnost práce svých zaměstnanců i pracovníků dodavatelských firem velký důraz. Těší mě, že všichni oceňují změny v oblasti BOZP, které zde skupina Dalkia zavedla. Novým ředitelem se 1. července stal Miroslav Pajchl, který převzal funkci po Františku Švrčkovi, jenž i nadále zůstává náměstkem generálního ředitele pro strategii výroby ve společnosti Dalkia Česká republika. Zástupcem ředitele AmpluServisu byl jmenován Jan Janoš. 06

7 actualités Des investissements pour améliorer la centrale de chauffe de la mine ČSM De grandes améliorations sont actuellement en cours dans la centrale de chauffe de la mine ČSM Sever. Dalkia Industry CZ y réalise d importants investissements afin d améliorer la qualité des fournitures d utilités à notre client, la société OKD. systeme de management intégré Une nouvelle mesure en faveur de l environnement Dalkia en République tchèque a trois objectifs : améliorer son approche de l environnement, la qualité de ses services, ainsi que la sécurité et la protection de la santé des salariés au travail. En ce moment, la filiale Dalkia Industry CZ se consacre essentiellement au domaine de l environnement. En effet, elle se prépare au déploiement d un système de management environnemental (SME) selon les normes ČS EN ISO La phase préparatoire - qui inclut la formation des salariés, la rédaction de toute la documentation, etc. - se terminera par la certification, en mars 2012, d une partie des unités organisationnelles de Dalkia Industry CZ. Le système SME sera ensuite déployé sur les autres sites, parallèlement au système de sécurité du travail. Les investissements portent sur la construction d un troisième transformateur 110 kv à enroulement tertiaire au niveau 6 kv, d une nouvelle source d énergie électrique TG3 d une puissance de 5 MWe, de transformateurs pour l alimentation des nouveaux compresseurs et de la sortie de la puissance de la turbine TG3. Des compresseurs Atlas Copco sont également installés pour approvisionner la mine en air et une station de compensation est mise en place pour la gestion de la puissance de compensation sur le site. Dans le cadre de ces opérations, une modernisation du poste d échangeurs de la centrale de chauffe de ČSM Sever, qui fournit la chaleur aux sites ČSM Sever, ČSM Jih et Darkov, est également en cours. Le country manager de Dalkia en République tchèque, Laurent Barrieux, est venu voir, en juillet, ces difficiles travaux de construction. Il a profité de sa visite pour parler de sécurité au travail avec les employés de Dalkia Industry CZ et avec les fournisseurs participant à la construction de ces nouveaux équipements. «Depuis que Dalkia est entré dans notre société, le domaine de la SST s est amélioré, surtout en ce qui concerne l utilisation d équipements de protection individuelle et les règles de sécurité», a déclaré Tomáš Přibylan, machiniste opérateur de turbocompresseur à vapeur. Adriana Milerská, technicienne des services de chimie, exprime une opinion similaire : «Grâce à la rénovation complète du dépôt de produits chimiques, les installations sont beaucoup plus sûres, en particulier dans le domaine de la manutention des substances chimiques.» Laurent Barrieux a été très satisfait de sa visite : «Je suis heureux de voir qu au moment d investissements si importants, alors que de nombreux sous-traitants travaillent sur le site, Dalkia Industry CZ met fortement l accent sur la sécurité du travail de ses employés et de ceux de ses fournisseurs. Je suis content que tous apprécient les changements apportés par Dalkia dans le domaine de la SST.» Comme nous vous en avions déjà informés, la filiale Olterm&TD Olomouc, qui assure les fournitures de chaleur dans la capitale de la Haná et y exploite le stade nautique, a remporté un grand succès en achevant, en décembre, la mise en œuvre de son système de management intégré qui inclut les normes relatives aux systèmes de qualité, de management environnemental et de sécurité du travail. Le groupe Dalkia souhaite que toutes ses sociétés en République tchèque obtiennent progressivement ces certificats. Le déploiement du système SME chez Dalkia Industry CZ est ainsi un nouveau pas en ce sens. AmpluServis a un nouveau directeur En juillet, des changements sont intervenus dans la direction de la filiale AmpluServis, spécialiste du groupe Dalkia pour les réparations et les assemblages d installations énergétiques, ainsi que pour les services d expert et de chimie. Depuis le 1 er juillet, le nouveau directeur d AmpluServis est Miroslav Pajchl. Ce dernier succède à František Švrček, qui, pour sa part, reste adjoint au directeur général pour la stratégie de production dans la société Dalkia Česká republika. Jan Janoš a été nommé au poste d adjoint au directeur d AmpluServis. 07

8 aktuality Zaměřeno na kotle Společnost AmpluServis v březnu v Ostravě uspořádala druhý ročník semináře Den pro kotle, jehož hlavním cílem byla výměna zkušeností a informace o novinkách souvisejících s provozem a údržbou kotlů. Stejně jako loni bylo naším cílem představit nejnovější poznatky v oblasti provozu a údržby tepelně energetických zařízení, především kotlů. Účastníci i tentokrát hodnotili kvalitu semináře velmi kladně, sdělil někdejší ředitel AmpluServisu František Švrček. Mezi přednášejícími byli zaměstnanci skupiny Dalkia v ČR i přední odborníci z dalších firem a institucí. Jedním z nejzajímavějších témat byl příspěvek na téma Monitoring stability spalování granulačních kotlů na černé uhlí v podání Dr. Ing. Bohumíra Čecha z katedry energetiky VŠB TU Ostrava, který u této příležitosti Modrému reportérovi prozradil: Společnosti Dalkia Česká republika i AmpluServis pro nás svým zaměřením a velikostí představují významného partnera. V současné době je na VŠB sedm fakult, jejichž zaměření více či méně souvisí s oborem činnosti Dalkie a kde se vzdělávají budoucí i současní zaměstnanci. Jsou to technicky vyspělí odborníci, kteří zvládají provoz náročných zařízení, mají přehled o nejnovějších technických trendech a dokážou je aplikovat v praxi. Spolu- pracujeme také na nejrůznějších technických úkolech. Výzvou jsou pro nás rychle se měnící poměry na trhu s palivy a zvyšující se nároky na ekologii i ekonomii provozu. S Dalkií tradičně nejvíce spolupracují fakulty strojní a elektrotechnická, a to zejména v oblasti měření a diagnostiky. Některé činnosti se zaměřují i na návrhy rekonstrukcí a úprav zařízení. Vzájemná spolupráce je dlouhodobě přínosná pro obě strany, řekl Bohumír Čech. Nové adresy, nový název Společnosti Dalkia Industry CZ a CZECH-KARBON změnily během léta své sídlo, druhá jmenovaná firma navíc nese i nový název. Od 15. července Dalkia Industry CZ, která se zabývá dodávkami elektřiny a výrobou tepla, teplé vody a stlačeného vzduchu především pro doly OKD, sídlí na nové adrese v Ostravě- Mariánských Horách na ulici Zelená 2061/88a. K 1. srpnu změnila sídlo a název i její dceřiná firma CZECH-KARBON, která patří mezi přední obchodníky na českém trhu s elektřinou. Společnost s novým jménem Dalkia Commodities CZ se přestěhovala do centra Ostravy na adresu 28. října 3337/7, kde je rovněž sídlo Dalkie Česká republika. Kolínská vodní elektrárna prochází rekonstrukcí Osmdesát let. Tolik roků byla v provozu jediná vodní elektrárna skupiny Dalkia v ČR. Ke konci března se však činnost kolínské hydroelektrárny zastavila z důvodu její rekonstrukce, během níž bude instalováno sedm nových turbín o celkovém výkonu 820 kwe. Podnětem k zahájení rekonstrukce hydroelektrárny se čtyřmi původními turbínami o instalovaném výkonu 710 kwe byl podpis smlouvy mezi společností Dalkia Kolín a rodinou Mandelíků, vlastníků objektu, o další spolupráci. V jejím rámci bylo dohodnuto, že Mandelíkovi nahradí původní technologii, která byla v majetku Dalkie Kolín, novými turbínami a Dalkia Kolín bude modernizovanou hydroelektrárnu i nadále provozovat. Rekonstrukce byla zahájena v dubnu 2011 a měla by trvat do poloviny příštího roku. Stavba mostu a elektrárny na Labi začala v roce 1923, uvedení do provozu proběhlo o osm let později. Původní zařízení již bylo z velké části zmodernizováno, avšak využití vyrobené energie se nezměnilo: elektřina je z hydroelektrárny přenášena vysokonapěťovým kabelem do elektrárny Dalkie Kolín k vlastní spotřebě nebo k transformaci na vyšší napětí a prodeji. 08

9 actualités Les chaudières en vedette En mars, la société AmpluServis a organisé à Ostrava la deuxième édition du séminaire Journée des chaudières, dont le principal objectif était l échange d expériences et d informations sur les nouveautés relatives à l exploitation et à la maintenance des chaudières. «Tout comme l année dernière, notre objectif était de présenter les nouveautés dans le domaine de l exploitation et de la maintenance d installations énergétiques thermiques, principalement des chaudières. Les participants ont, à nouveau, jugé très positivement la qualité de ce séminaire», a indiqué l ancien directeur d AmpluServis, František Švrček. Parmi les intervenants, on comptait des employés de Dalkia en RT, mais aussi des spécialistes reconnus d autres entreprises et institutions. Une des interventions les plus appréciées a porté sur le thème Surveillance de la stabilité de la combustion de houille des chaudières à granulation, présentée par Bohumír Čech de la Haute école des mines Université technique d Ostrava. «Les sociétés Dalkia Česká republika et AmpluServis sont, pour nous, des partenaires importants. Actuellement, la Haute école des mines compte sept facultés spécialisées plus ou moins dans les domaines d activités de Dalkia, qui forment donc de potentiels employés. Ce sont des spécialistes de pointe au niveau technique, qui maîtrisent l exploitation d installations complexes, connaissent les tendances techniques les plus Rénovation en cours à la centrale hydroélectrique de Kolín récentes et savent les mettre en pratique. Nous collaborons également sur les tâches techniques les plus diverses. L évolution rapide du marché des combustibles et les exigences de plus en plus strictes en matière d écologie et d économie de l exploitation sont des défis que nous devons relever. Ce sont généralement nos facultés de mécanique Quatre-vingts ans. C est la durée pendant laquelle la seule centrale hydroélectrique du groupe Dalkia en République tchèque, située à Kolín, a été en exploitation. Mais fin mars, son activité s est arrêtée pour sa rénovation au cours de laquelle sept nouvelles turbines d une puissance totale de 820 kwe seront installées. L impulsion pour le lancement de la rénovation de cette centrale hydroélectrique - initialement équipée de quatre turbines pour une puissance installée de 710 kwe - a été la signature d un contrat de coopération entre Dalkia Kolín et la famille Mandelík, propriétaire du bâtiment. Il y a été convenu que les Mandelík remplaceraient, par de nouvelles turbines, les installations techniques d origine appartenant à Dalkia Kolín et que ce dernier continuerait d exploiter la centrale ainsi modernisée. La rénovation a débuté en avril 2011 et devrait durer jusqu à la moitié de l année prochaine. La construction du pont et de la centrale électrique sur l Elbe a débuté en 1923; sa mise en service a eu lieu huit ans plus tard. Les installations d origine ont déjà été modernisées en majeure partie, mais l utilisation de l énergie produite n a pas changé : l électricité est transportée par un câble haute tension à la centrale électrique de Dalkia Kolín pour son autoconsommation ou pour sa transformation à une tension supérieure et sa vente. et d électrotechnique qui coopèrent le plus avec Dalkia, en particulier dans le domaine des mesurages et des diagnostics. Certaines activités portent également sur des projets de rénovation et de modification d installations. Notre coopération est ainsi durablement avantageuse pour les deux parties», a-t-il déclaré. Nouvelles adresses, nouvelle dénomination Cet été, les sociétés Dalkia Industry CZ et CZECH-KARBON ont changé de siège. Cette dernière a également reçu une nouvelle dénomination. Depuis le 15 juillet, Dalkia Industry CZ, qui réalise des fournitures d électricité et la production de chaleur, d eau chaude et d air comprimé, essentiellement pour les mines d OKD, a son nouveau siège à Ostrava-Mariánské Hory, rue Zelená 2061/88a. Au 1 er août, sa filiale CZECH-KARBON, un des premiers négociants sur le marché tchèque de l électricité, a changé de siège et de dénomination. La société, rebaptisée Dalkia Commodities CZ, a emménagé au centre d Ostrava à l adresse 28. října 3337/7, qui est aussi celle du siège de Dalkia Česká republika. 09

10 aktuality Teplo pro domácnosti nově Dalkia Industry CZ zajišťuje vedle dodávky a distribuce elektřiny a výroby tepla, teplé vody a stlačeného vzduchu pro doly OKD také tepelnou pohodu pro domácnosti na severní Moravě. To se však od 1. září 2011 změní. Dalkia Industry CZ (DIN) distribuuje ekologicky šetrné dálkové teplo 21 tisícům domácností především v Ostravě, Karviné a Havířově, které je primárně vyráběno Dalkií Česká republika. To se od 1. září 2011 změní. Část podniku DIN s názvem Teplo obyvatelstvo totiž převezme mateřská společnost Dalkia Česká republika, pro níž jsou dodávky tepla do bytů jedním z pilířů její činnosti v současné době zajišťuje tepelnou pohodu více než 250 tisícům domácností v celé České republice. Dalkia Industry CZ se tak bude moci plně soustředit na svůj klíčový obor, jímž jsou dodávky energetických komodit pro doly společnosti OKD a distribuce elektrické energie v rámci lokální distribuční soustavy. Pro naše klienty se tímto transferem nic nezmění. I nadále se budou moci spolehnout na kvalitní a bezpečné dodávky tepla, uvedl ředitel Dalkie Industry CZ Laurent Tupinier. Zásobování ostravských domác- ností převezme v rámci společnosti Dalkia Česká republika Region Severní Morava, zatímco karvinským a havířovským bytům bude teplo dodávat Divize Karviná. Nové sídlo Dalkii sluší Jak už jsme vás informovali v minulém čísle Modrého reportéra, ředitelství společnosti Dalkia Česká republika změnilo na jaře své sídlo. Nová administrativní budova Biskupská v centru Ostravy byla slavnostně otevřena dne 12. července. Oficiálního otevření moderního objektu se zúčastnili zaměstnanci ředitelství, kteří v nových kancelářích pracují od dubna, ale také významné osobnosti Ostravy a Moravskoslezského kraje. O slavnostní přestřižení pásky se postarali Laurent Barrieux, generální ředitel Dalkie Česká republika, která si prostory pronajímá, a developer stavby Lukáš Semerák. Jsme velmi rádi, že v naší budově sídlí tak významná společnost, jako je Dalkia, které adresa v centru Ostravy nepochybně sluší. Všem zaměstnancům přeji, aby se jim zde dobře pracovalo a byli tady spokojení, řekl Lukáš Semerák. Proč jsme se přestěhovali? Odjakživa bylo sídlo naší společnosti spjato s Domem energetiky. Když jsem na přelomu let přijel do České republiky, říkal jsem si, že to místo není špatné, ale mělo určité nevýhody: malé oddělené kanceláře, kde zaměstnanci neměli pocit, že pracují společně, a poloha mimo centrum. U Sýkorova mostu jsme našli reprezentativní a prosvětlené prostory a jsem rád, že ohlasy od zaměstnanců, kteří měli zpočátku ze stěhování obavy, jsou velmi pozitivní, dodává Laurent Barrieux. Pásku slavnostně přestřihli generální ředitel Dalkie Česká republika Laurent Barrieux (vpravo) a developer stavby Lukáš Semerák. Le ruban d inauguration a été officiellement coupé par le directeur général de Dalkia Česká republika, Laurent Barrieux (à droite), et par le propriétaire de l immeuble, Lukáš Semerák. Dalkia Slovensko bude používat první slovenský elektromobil Dalkia a Citroën Slovakia uvedly do provozu první městský elektromobil Citroën C-ZERO vyrobený na Slovensku. Pro Dalkii má výběr tohoto elektrického vozidla, které bude využívat především v městském provozu, nejen strategický význam. Důvodem k jeho nákupu byl zejména ekologicky čistý provoz. Zaměstnanci Dalkie Slovensko budou elektromobil používat pro přepravu mezi jednotlivými provozy. Toto elektrické vozidlo představuje pro Dalkii další významný krok v hledání možností energetických úspor a snížení škodlivých emisí na lokální úrovni. Naše společnost je certifikovaná podle normy ISO týkající se právě životního prostředí. Kromě snahy o zlepšení životního prostředí v Bratislavě již deset let přinášíme jejím obyvatelům řešení otázek v oblasti optimalizace distribuce tepla, uvedl generální ředitel Dalkie Slovensko Vincent Barbier. Cestování elektrickým vozidlem sníží emise CO 2 až o 5 tun ročně. 10

11 Chaleur pour les habitants En plus des fournitures et de la distribution d électricité et de la production de chaleur, d eau chaude et d air comprimé pour les mines d OKD, Dalkia Industry CZ se charge également du confort thermique de ménages en Moravie du Nord. Cela changera, cependant, à partir du 1 er septembre. Dalkia Industry CZ (DIN) distribue la chaleur à distance, respectueuse de l environnement, à ménages principalement à Ostrava, Karviná et Havířov, cette chaleur étant surtout produite par sa société-mère, Dalkia Česká republika. Cela va changer à partir du 1 er septembre puisque la partie de l entreprise dénommée «Chaleur ménages» sera reprise par Dalkia Česká republika, pour qui la fourniture de chaleur à des logements constitue un des piliers de son activité. En effet, celle-ci assure actuellement le confort thermique de plus de ménages dans toute la République tchèque. Dalkia Industry CZ pourra ainsi se consacrer pleinement à son cœur de métier, les fournitures d utilités énergétiques pour les mines d OKD et la distribution d électricité par le système local de distribution. «Ce transfert ne change rien pour nos clients. Ils pourront continuer à bénéficier, en toute confiance, de fournitures de chaleur sûres et de qualité», a déclaré le directeur de Dalkia Industry CZ, Laurent Tupinier. Dans le cadre de Dalkia Česká republika, l approvisionnement des ménages d Ostrava sera repris par la Région Moravie du Nord, tandis que les logements de Karviná et Havířov seront chauffés par la Division Karviná. actualités Le nouveau siège sur mesure de Dalkia Comme nous vous en avions informés dans le dernier numéro du Reporter bleu, la direction de Dalkia Česká republika a changé de siège au printemps. Le nouveau bâtiment administratif «Biskupská», situé au centre d Ostrava, a été officiellement inauguré le 12 juillet. Les employés de la direction, qui travaillent dans les nouveaux bureaux depuis avril, ont participé à l ouverture officielle de ce bâtiment moderne en présence de personnalités importantes d Ostrava et de la région Moravie-Silésie. Ce sont Laurent Barrieux, directeur général de Dalkia Česká republika, qui loue les locaux, et le propriétaire du bâtiment, Lukáš Semerák, qui se sont chargés de couper le ruban officiel. «Nous sommes très heureux qu une société aussi importante que Dalkia loue notre bâtiment car elle mérite incontestablement une adresse au centre d Ostrava. Je souhaite à tous les employés que leur travail y soit agréable et qu ils y soient satisfaits», a déclaré Lukáš Semerák. «Pourquoi avons-nous déménagé? Depuis toujours le siège de notre société était lié à la Maison de l énergétique. Lorsque je suis arrivé en République tchèque, entre 2005 et 2006, je me suis dit que cet endroit n était pas mauvais, mais qu il présentait certains inconvénients : de petits bureaux séparés où les employés n avaient pas l impression de travailler ensemble, et une localisation hors du centre. Nous avons trouvé près du pont Sýkora des locaux lumineux et prestigieux. Je suis heureux que les réactions des employés, qui avaient d abord exprimé des craintes quant au déménagement, soient très positives», ajoute Laurent Barrieux. Dalkia Slovaquie s équipe du premier véhicule électrique du pays Dalkia et Citroën Slovakia ont lancé le premier véhicule électrique urbain en Slovaquie, une Citroën C-ZERO. Pour Dalkia, le choix de cette voiture, essentiellement urbaine, est non seulement stratégique, mais surtout environnemental. Les employés de Dalkia Slovaquie vont utiliser la voiture électrique pour les trajets entre leurs différentes exploitations. «Ce véhicule électrique est localement une nouvelle étape importante pour Dalkia dans les économies d énergie et la réduction des émissions polluantes. Notre société est certifiée selon la norme ISO 14001, s appliquant justement à l environnement. Outre la volonté d améliorer l environnement à Bratislava, nous apportons depuis 10 ans à ses habitants des solutions aux questions d optimisation de la distribution de chaleur», a constaté Vincent Barbier, directeur général de Dalkia Slovaquie. L utilisation d un véhicule électrique permet d économiser jusqu à 5 tonnes d émissions de CO 2 par an. 11

12 naši klienti Národní muzeum nabízí návštěvníkům nevšední zážitky Historická budova Národního muzea na Václavském náměstí Bâtiment historique du Musée national, place Venceslas Národní muzeum v Praze je jednou z nejstarších institucí v naší zemi jeho historická budova na Václavském náměstí otevřela návštěvníkům brány již v roce V současné době muzeum využívá pro své rozsáhlé a vzácné exponáty devíti objektů, které slouží jako výstavní budovy a centrální depozitáře. Do těchto budov dodává od roku 2011 silovou elektřinu společnost CZECH-KARBON (od srpna přejmenována na Dalkia Commodities CZ), která už více než rok patří do skupiny Dalkia v ČR. O historii i budoucnosti Národního muzea jsme si povídali s náměstkyní generálního ředitele pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost Mgr. Dagmar Fialovou. Jak dlouho se už Praha a vlastně celá naše země chlubí Národním muzeem? Historická budova na Václavském náměstí přivítala první návštěvníky 18. května Přestože Národní muzeum nebylo první muzejní institucí na našem území, hned od počátku mělo nejširší sbírkotvorný a vědecký program, u jehož zrodu stály aristokratické elity v čele s hraběcím rodem Šternberků. V současné době má pět sbírkových odborů - Historické muzeum, Přírodovědecké muzeum, Knihovnu Národního muzea, České muzeum hudby a Náprstkovo muzeum asij- 12 ských, afrických a amerických kultur. Sbírky jsou umístěny v řadě objektů nejen v Praze. Letos v červenci byla historická budova kvůli rekonstrukci pro veřejnost uzavřena. Kam teď mohou milovníci historie a přírodních věd zamířit? Historická budova sloužila nepřetržitě 120 let a za tu dobu nebyla významněji opravována. Cílem náročné rekonstrukce, která bude probíhat pět let, tedy do roku 2016, je zachránit význačnou národní kulturní památku a proměnit ji v moderní muzejní prostor. Během oprav mohou zájemci zhlédnout řadu expozic v dalších objektech, například v naší Nové budově, kde v minulosti sídlilo Federální shromáždění. Zajímavé expozice nabízí také Náprstkovo muzeum, muzea Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetany, památník na Vítkově, Národopisné muzeum v letohrádku Kinských na Petříně nebo České muzeum hudby. Národní muzeum umožňuje rovněž návštěvu historického bytu Františka Palackého a Modrého pokoje hudebního skladatele Jaroslava Ježka. Mimo Prahu stojí za zhlédnutí památník Bedřicha Smetany v Jabkenicích,

13 nos clients Le Musée national offre des expériences peu banales à ses visiteurs Le Musée national de Prague est l une des plus anciennes institutions de notre pays. En effet, son bâtiment, place Venceslas, a été ouvert au public en Actuellement, le musée utilise, pour ses collections, neuf bâtiments qui servent de locaux d exposition et de dépôt central. C est la société CZECH-KARBON (rebaptisée Dalkia Commodities CZ), membre depuis plus d un an du groupe Dalkia en République tchèque, qui fournit l électricité de puissance à ces bâtiments depuis cette année. Nous avons parlé de l histoire et de l avenir du Musée national avec l adjointe au directeur général pour les activités centrales d expositions et de gestion des collections, M me Dagmar Fialová. Depuis combien de temps Prague et tout notre pays peuvent se féliciter d avoir un Musée national? «Le bâtiment historique a accueilli ses premiers visiteurs le 18 mai Même si le Musée national n était pas la première institution de ce type sur notre territoire, il a disposé, dès le début, du plus grand programme scientifique et de création de collections, soutenu par les élites aristocratiques et surtout par les comtes de Šternberk. Il comporte actuellement cinq départements de collections : le Musée historique, le Musée de sciences naturelles, la Bibliothèque du Musée national, le Musée tchèque de la musique et le Musée Náprstek des cultures asiatiques, africaines et américaines. Les collections sont réparties dans plusieurs bâtiments, pas seulement à Prague.» Le bâtiment historique a été fermé au public en juin dernier pour sa rénovation. Où peuvent maintenant se rendre les amateurs d histoire et de sciences naturelles? «Le bâtiment historique a servi sans interruption pendant 120 ans, sans bénéficier de réparations importantes. Cette difficile rénovation, qui durera jusqu en 2016, a pour objectif de sauver cet important monument culturel national et de le transformer en un espace de musée moderne. Au cours des réparations, les visiteurs pourront voir de nombreuses expositions dans les autres bâtiments, par exemple dans notre Nouveau bâtiment, qui abritait autrefois l Assemblée fédérale. Le musée Náprstek, le musée Antonín Dvořák, le musée Bedřich Smetana, le mémorial de Vítkov, le Musée ethnographique de la maison de plaisance Kinský à Petřín ou le Musée tchèque de la musique proposent aussi des expositions. Le Musée national permet également la visite de l appartement historique de František Palacký et de la Chambre bleue du compositeur Jaroslav Ježek. En dehors de Prague, il est intéressant de visiter le mémorial de Bedřich Smetana à Jabkenice, le Musée des marionnettes et du cirque à Prachatice ou le château de Vrchotovy Janovice.» Combien de visiteurs reçoit annuellement le Musée national et quel est l objet exposé le plus admiré? «L année dernière, plus d un demi-million de visiteurs sont venus voir nos expositions. Dans le bâtiment historique, c est certainement notre squelette de baleine qu ont le plus admiré des générations entières de visiteurs. Il s agit du squelette d un rorqual commun long de plus de 20 mètres, qui est en quelque sorte devenu l icône du musée. Étant 13

14 naši klienti Muzeum loutky a cirkusu v Prachaticích nebo zámek ve Vrchotových Janovicích. Kolik lidí ročně navštíví Národní muzeum a jaký exponát nejvíce obdivují? Loni si sbírky ve všech výstavních objektech prohlédlo více než půl milionu návštěvníků. V historické budově měly celé generace určitě největší zážitek z kostry velryby. Nejedná se vlastně o velrybu, ale o více než dvacet metrů dlouhý skelet plejtváka myšoka, který se stal jakousi ikonou Národního muzea. Vzhledem k tomu, že v minulosti byla kostra nekvalitně preparována a odmaštěna, ji však nemůžeme bez poškození demontovat, a tak musí i během rekonstrukčních prací zůstat na svém místě. Samozřejmě bude umístěna ve speciálním ochranném obalu. (Pozn. autora: při odmašťování kostry párou v Ringhofferově továrně v roce 1888 způsobil zápach velrybího tuku zuřivé protesty obyvatel pražského Smíchova.) Na jaké nové výstavy se mohou návštěvníci Národního muzea v nejbližší době těšit? V Nové budově Národního muzea otevřeme moderní zoologickou expozici, navíc tento objekt také čeká částečná rekonstrukce, abychom návštěvníkům nabídli prohlídky v nových výstavních sálech. Na podzim zde chystáme velký projekt Vynálezy a vynálezci, který má návštěvníkům ukázat, co dali čeští vědci světu. Výstava bude interaktivní a doufáme, že přitáhne hodně zájemců. Na příští rok připravujeme ve všech pražských objektech Národního muzea projekt Monarchie, jenž bude mapovat život Čechů v Rakousku Uhersku během 19. století. Naším dlouhodobým cílem je zpřístupnit novou budovu Národního muzea veřejnosti a sejmout z ní špatnou pověst z dob, kdy sloužila Federálnímu shromáždění komunistického Československa a později rozhlasové stanici Svobodná Evropa, kdy byla dokonce hlídána obrněnými transportéry. V roce 2011 se dodavatelem silové elektřiny do Národního muzea stala společnost CZECH-KARBON, nově Dalkia Commodities CZ. Jak se vám s ní spolupracuje? Tato společnost zvítězila v náročném výběrovém řízení v konkurenci čtyř největších obchodníků s elektřinou na českém trhu a od letošního roku nám dodává silovou elektřinu na hladině vysokého napětí. Dodávky v celkovém smluvním objemu MWh ročně se týkají devíti našich objektů v Praze, Středočeském a Severočeském kraji. Služby Dalkie Commodities CZ hodnotí naši techničtí specialisté jako velice profesionální, uzavřením smlouvy počínaje a vlastní dodávkou a fakturací konče. Ještě nevznikl problém, který bychom museli společně řešit. PROFIL: Mgr. Dagmar Fialová je rodilou Pražačkou. Po maturitě na gymnáziu nastoupila do Vojenského historického ústavu, kde pracovala na různých pozicích osm let, naposledy jako kurátorka sbírky cínových vojáčků ve Schwarzenberském paláci. Odtud její profesní cesta vedla do Asociace muzeí a galerií, kde působila jedenáct let. Během tohoto období vystudovala dějiny umění a muzeologie na Masarykově univerzitě v Brně. V roce 2006 se stala ředitelkou Českého muzea hudby a od roku 2010 je náměstkyní generálního ředitele Národního muzea pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost. Celoživotním zájmem Dagmar Fialové je její profese. Ve volných chvílích poslouchá moderní a filmovou hudbu a ráda sáhne po dobré knize. 14

15 nos clients Nová budova Národního muzea Nouveau bâtiment du Musée national En 2011, la société CZECH-KARBON, aujourd hui Dalkia Commodities CZ, est devenue le fournisseur d électricité de puissance du Musée national. La coopération est-elle bonne? «Cette société a remporté un difficile appel d offres parmi les quatre plus grands négociants en électricité du marché tchèque. Depuis cette année, elle nous livre l électricité de puissance à haute tension. Les fournitures pour un volume contractuel total de MWh par an concernent neuf de nos bâtiments à Prague et dans les régions Bohême centrale et Bohême du Nord. Nos spécialistes techniques apprécient les services de Dalkia Commodities CZ pour leur haut professionnalisme, de la conclusion du contrat jusqu à la fourniture et sa facturation. Nous n avons pas eu de problèmes jusqu ici.» donné que, dans le passé, ce squelette a été mal préparé et dégraissé, nous ne pouvons pas le démonter sans risquer de l endommager. Il devra donc rester à sa place pendant les travaux.» Quelles seront les prochaines expositions proposées aux visiteurs? «Nous allons ouvrir une exposition zoologique moderne dans le Nouveau bâtiment. Cet endroit doit lui aussi être partiellement rénové, pour pouvoir proposer aux visiteurs des expositions dans de nouveaux locaux. Nous préparons pour l automne le projet Découvertes et inventeurs qui vise à montrer ce que les savants tchèques ont donné au monde. L exposition sera interactive et nous espérons qu elle attirera beaucoup de visiteurs. Pour l année prochaine, nous préparons le projet Monarchie qui présentera la vie des Tchèques dans l Autriche- Hongrie du 19 e siècle. Notre objectif à long terme est de rendre accessible le Nouveau bâtiment et d en effacer la mauvaise réputation de l époque où il servait à l Assemblée fédérale de la Tchécoslovaquie communiste, puis à la radio Free Europe où il était gardé par des véhicules blindés.» PROFIL : M me Dagmar Fialová est pragoise de naissance. Après son baccalauréat, elle entre à l Institut d histoire militaire où elle travaille pendant huit ans, pour finir conservatrice des collections de soldats de plomb au palais Schwarzenberg. De là, sa carrière l a mène à l Association des musées et des galeries où elle travaille 11 ans. Durant cette période, elle suit des études d histoire de l art et de muséologie à l université Masaryk de Brno. En 2006, elle est devenue directrice du Musée tchèque de la musique et, depuis 2010, adjointe au directeur général du Musée national. La profession de Dagmar Fialová est en même temps sa passion. Dans son temps libre, elle écoute de la musique moderne et de films et aime lire. 15

16 sociální odpovědnost MiNiGRANTY pomáhají dobré věci V červnu proběhlo v Ostravě slavnostní předání nadačních příspěvků zaměstnancům skupiny Dalkia v ČR, kteří se ve svém volném čase dobrovolně angažují v nějaké veřejně prospěšné aktivitě. Jejich dobré skutky podpořil Nadační fond Veolia prostřednictvím projektu MiNiGRANTY. Všichni příjemci nadačních příspěvků získali na památku tričko s písmenem D jako Dobrovolník. Tous les bénéficiaires des contributions de la fondation ont obtenu en souvenir un tee-shirt avec la lettre D comme Dobrovolník (bénévole en tchèque) Projekt MiNiGRANTY existuje již čtyři roky, zaměstnanci Dalkie se do něj letos mohli zapojit podruhé. Zájem z jejich strany byl opravdu vysoký - o nadační příspěvek požádalo celkem 58 lidí prostřednictvím 64 projektů! Správní rada Nadačního fondu Veolia schválila podporu 28 z nich v objemu 700 tisíc korun. V obou ročnících již Dalkia vynaložila na podporu veřejně prospěšných činností svých zaměstnanců částku přesahující 1,3 milionu korun. Rozhodujícím kritériem pro přidělení příspěvku je přínos projektu a míra osobního zapojení žadatelů. Letos mezi úspěšnými projekty převažovala péče o zdravotně postižené občany, práce s dětmi a seniory, vedení nejrůznějších zájmových kroužků a ekologicky zaměřené aktivity. Můj projekt se jmenuje Minitenis do mateřských škol. Díky příspěvku jsem nakoupila vybavení přizpůsobené dětem od tří do pěti let. Děti si vyzvednu ve školce a vezmu je na tamní zahrádku, takže rodiče a paní učitelky se nemusí o nic starat. Na terase se učíme základům minitenisu, rozvoji obratnosti, zdatnosti a lásce ke sportu, uvedla Martina Zichová z ředitelství společnosti. Raritou mezi příjemci byli Iveta a Petr Hrachovinovi, kteří se stali jedinými držiteli manželského MiNiGRANTU. On je zaměstnancem Dalkie Česká republika, ona pracuje v dceřiné firmě AmpluServis, oba požádali o příspěvek na dva různé projekty a oba uspěli. Bydlíme na vesnici, kde fungují občanská sdružení zajišťující jakýsi společenský a kulturní život. Proto jsem pomohl klubu důchodců, který nemalou měrou přispívá k dění u nás v Nákle. Manželka je aktivní v tanečním kroužku pro mentálně handicapované ženy. Rádi pomáháme postiženým a starším občanům, vysvětlil Petr Hrachovina. 16

17 responsabilité sociale Les MiNiGRANTS aident les bonnes œuvres En juin dernier, les salariés de Dalkia en République tchèque s impliquant bénévolement durant leur temps libre dans des activités d intérêt public ont reçu des contributions de la Fondation Veolia. Celle-ci a soutenu leurs bonnes actions par l intermédiaire du projet MiNiGRANTS. Le projet MiNiGRANTS existe depuis quatre ans. Cette année, les salariés de Dalkia pouvaient y participer pour la seconde fois. Au total, 58 personnes ont demandé une aide pour 64 projets. Le conseil d administration de la fondation a décidé d en soutenir 28, pour une enveloppe totale de couronnes. En deux ans, Dalkia a déjà engagé plus de 1,3 million de couronnes pour le soutien desactivités d intérêt public de ses collaborateurs. Les critères déterminant l attribution d une aide financière sont l apport du projet et le niveau d implication personnelle des demandeurs. Cette année, la plupart des projets réussis portaient sur les soins aux personnes handicapées, le travail avec les enfants et les seniors, l organisation de diverses activités de loisirs ou à buts écologiques. «Mon projet s appelle Minitennis dans les écoles maternelles. Grâce à une contribution, j ai acheté un équipement adapté aux enfants de trois à cinq ans. Sur la terrasse du jardin de l école, nous apprenons les bases du tennis, le développement de l agilité, de l adresse et l amour du sport», a indiqué Martina Zichová, du siège de la société. Iveta et Petr Hrachovina ont été une exception parmi les bénéficiaires des contributions car ils sont devenus les seuls détenteurs d un MiNiGRANT destiné à des époux. Lui est employé de Dalkia Česká republika, elle travaille dans la filiale AmpluServis. Tous deux ont demandé une contribution pour deux projets différents et tous deux l ont obtenue. «Nous habitons dans un village où fonctionnent des associations de citoyens assurant une vie sociale et culturelle. J ai, par conséquent, aidé le club des retraités qui contribue dans une mesure importante aux activités chez nous, à Náklo. Mon épouse est active dans le cercle de danse pour les femmes handicapées mentales. Nous aimons aider les handicapés et les personnes âgées», nous a expliqué Petr Hrachovina. Na slavnostním předání nadačních příspěvků v Clarion Congress Hotel Ostrava nechyběli ani zástupci organizací, v jejichž prospěch je finanční částka určena. Les représentants des organisations auxquelles étaient destinées ces contributions étaient présents à leur remise officielle au Clarion Congress Hotel d Ostrava. 17

18 sociální odpovědnost Místo, kde psi dostávají novou šanci Malá vesnice Slezské Pavlovice na Osoblažsku ležící pouze několik kilometrů od českopolských hranic se může pochlubit jedním z největších a nejmodernějších psích útulků v celé České republice. Jeho provozovatelem je Tomáš Schulz, který úspěšné zařízení vybudoval i díky podpoře Nadačního fondu Dalkia Česká republika. Útulek slouží již dva roky jako přechodný domov pro opuštěné a týrané psy ze severní a střední Moravy a Slezska. Jeho zaměstnanci jsou nadšenci, kteří nehledí na čas ani pohodlí. Když jsme vstoupili do jejich pracovny, jako první se proti nám vybatolilo droboučké štěňátko, které někdo pohodil u popelnic. Naštěstí ho jiné a laskavější lidské ruce donesly do útulku včas, a tak ho zdejší pracovnice zachránily a odchovaly na umělé výživě. Naše budovy původně sloužily jako odchovna telat a stáje. Trvalo zhruba sedm let, než jsme objekty upravili podle svých představ a v souladu se všemi stavebními, veterinárními a hygienickými předpisy, líčí Tomáš Schulz. Je na něm vidět, že má své chlupaté svěřence opravdu rád, ať se jedná o trpasličího křížence nebo čtyřicetikilogramového pitbulteriéra. V současné době se staráme o 120 pejsků, celkově můžeme nabídnout dočasný domov až 360 opuštěným nebo zaběhnutým pejskům. Snažíme se jim zajistit co největší pohodlí, přesto u nás pobyt jednoho psa stojí pouze 60 korun denně, což je jedna z nejnižších cen v útulcích vůbec. Díky tomu jsme navázali úspěšnou spolupráci s řadou vzdálených měst a vesnic. Po odchytu nám zavolají a já si pro pejska přijedu. Po vyplnění protokolu o předání vede má cesta k veterináři, kde pejsek dostane elektronický čip a je naočkován, odčerven a odblešen. Pokud se nenajde původní majitel, náklady hradí město, kde byl pejsek odchycen, a to až do doby, než je adoptován. Provoz útulku je finančně náročný, vždyť pejsci zkonzumují měsíčně přes dvě tuny masa! Nový majitel však zaplatí pouze adopční poplatek ve výši 300 korun a odváží si pejska zbaveného všech parazitů a s kompletní vakcinací, vysvětluje Tomáš Schulz. Součástí útulku je i hotel pro čtyřnohé společníky, které jejich majitelé potřebují na krátký čas ubytovat v příjemném prostředí. Chceme, aby se u nás všichni pejsci cítili co nejlépe a měli co největší výběhy, proto budeme přikupovat další pozemky. Jsme velmi rádi, že naši činnost podpořil i Nadační fond Dalkia Česká republika, o jehož působení jsem se dozvěděl při rozhovoru s bývalým starostou Osoblahy, když jsem tam přijel pro zatoulaného pejska. Nadační fond jsme vzápětí oslovili a vypracovali projekt, který se zalíbil. Peníze na rozvoj a provoz útulku od Dalkie jsme použili především na nákup zabezpečovacího zařízení, sekačky na trávu, křovinořezů, odchytových rukavic a přepravek pro pejsky. Pokud byste měli zájem adoptovat si nového čtyřnohého miláčka nebo podpořit psí útulek ve Slezských Pavlovicích, další informace najdete na webových stránkách Od založení Nadačního fondu Depuis la création de la Fondation nových pracovních míst nouveaux emplois 897 projektů projets retenus 18

19 responsabilité sociale Une nouvelle chance pour les chiens Le petit village de Slezské Pavlovice, à quelques pas de la frontière tchéco-polonaise, peut s enorgueillir d être un des refuges pour chiens les plus modernes de toute la République tchèque. Son exploitant, Tomáš Schulz, a bâti avec succès cet établissement en partie grâce au soutien de la Fondation Dalkia Česká republika. Le refuge de Tomáš Schulz sert, depuis deux ans, de foyer pour chiens abandonnés ou maltraités. Ses employés sont des passionnés qui n épargnent pas leur temps et se passent de confort. Quand nous sommes entrés dans leur bureau, c est d abord un petit chiot qui s est maladroitement dirigé vers nous. Il avait été abandonné près de poubelles. Heureusement, des personnes bienveillantes l ont amené à temps au refuge, où il a été sauvé et élevé au lait artificiel. «Nos locaux servaient à l origine d écuries et de lieu pour l élevage de veaux. Nous avons mis environ sept ans à aménager les bâtiments comme nous le souhaitions et en conformité avec tous les règlements, raconte Tomáš Schulz. Actuellement, nous nous occupons de 120 chiens, au total nous pouvons offrir un abri temporaire à 360 chiens abandonnés ou enfuis. Nous nous efforçons de leur donner le plus grand confort possible. Malgré cela, le séjour d un chien, chez nous, ne coûte que 60 couronnes par jour, soit un des prix les plus bas des refuges tchèques. Grâce à cela, nous avons pu engager une coopération avec de nombreuses villes et villages éloignés. Lorsque ces communes attrapent un chien, elles nous appellent et je viens le chercher. Une fois rempli le procès-verbal de remise, je passe chez le vétérinaire où le chien reçoit une puce électronique et est vacciné, vermifugé et débarrassé de ses puces. Si on ne retrouve pas son propriétaire, les frais sont payés par la municipalité où le chien a été trouvé, jusqu à son adoption. L exploitation du refuge est financièrement exigeante. Il faut, en effet, savoir que les chiens consomment mensuellement plus de deux tonnes de viande! Mais le nouveau propriétaire ne verse que les frais d adoption de 300 couronnes et repart avec un chien débarrassé de tous ses parasites et entièrement vacciné.» Le refuge comporte aussi un chenil destiné aux compagnons à quatre pattes que leurs maîtres souhaitent loger dans un environnement agréable pour une courte durée. «Nous voulons que tous les chiens se sentent le mieux possible chez nous et qu ils aient les plus grands enclos possibles. C est pourquoi nous allons acheter de nouveaux terrains. Nos sommes très heureux que notre activité ait aussi été soutenue par la Fondation Dalkia Česká republika, dont j ai appris l existence par hasard et que nous avons alors contactée. L argent reçu de Dalkia a été utilisé pour le développement et l exploitation du refuge, essentiellement en achetant des dispositifs de sécurité, une tondeuse à gazon, des débroussailleuses, des gants de capture et des caisses de transport pour les chiens.» Si vous souhaitez adopter un nouvel ami à quatre pattes ou aider ce refuge pour chiens, vous trouverez de plus amples informations sur le site 19

20 rozhovor Gabriela Lefenda se svým kolegou moderátorem z Dobrého rána Petrem Rajchrtem. Gabriela Lefenda avec son collègue animateur du «Télématin», Petr Rajchrt. Gabriela Lefenda je tváří ranního vysílání České televize V médiích se pohybuje už řadu let, v poslední době je však její tvář nejvíce spojována s Dobrým ránem v České televizi. Moderátorka Gabriela Lefenda, kterou mnozí zaměstnanci Dalkie znají díky tzv. mediatrainingu, nám při rozhovoru s Modrým reportérem prozradila kuriózní historky z natáčení, svůj recept na vstávání o půl čtvrté ráno i zvídavé dotazy, jaké jí klade sedmiletý syn Daniel. Jaká cesta vedla k moderování Dobrého rána? Velmi prozaická. Při studiu na VŠ jsem se dozvěděla, že místní regionální televize vypisuje konkurz na moderátory a redaktory, a protože jsem jako každý student neměla financí nazbyt, brala jsem účast v tomto konkurzu spíše jako legraci a možnost přivydělat si na studiích. Netušila jsem, že se brigáda stane později mým povoláním. Právě v Ostravě jsem získala ostruhy a po pár letech se vydala na další konkurz, tentokrát do Snídaně s Novou. Vybrali mne, a tak jsem začala v tomto ranním vysílání připravovat scénáře a posílali mne na živé vstupy z terénu. To znamenalo mé první stěhování do Prahy. Pamatuji si, jak jsem tehdy zálibně koukala na sourozence Gondíkovy a tajně si přála moderovat (úsměv). Později jsem začala 20 v ranním vysílání moderovat zprávy a posléze dostala od Pavla Zuny nabídku přejít do stálého zpravodajského týmu Novy. Po mateřské dovolené mne opět zlákalo zpravodajství a protože mám dvě hlídací babičky, už jsem se nevrátila do Prahy, ale zpět do Ostravy, kde jsem přijala funkci šéfredaktorky v televizi, v níž jsem začínala jako elév. A pak přišel zatím můj poslední konkurz, a sice na moderátory pořadu Dobré ráno v ČT, kde natáčím i česko-polský pořad Hranice dokořán. Jak vzpomínáte na práci redaktorky a reportérky? Pro mne to znamenalo hlavně hodně dřiny, permanentní připravenost vyjet kdykoli kamkoli za prací, velkou odpovědnost i krásné vzpomínky. Natáčet s herci, jako byli Jiří Sovák nebo Petr Haničinec, či s maratoncem Emilem Zátopkem, to byly zážitky, na které nezapomenu. Potkáte vědce, lékaře, jako prof. Antonína Holého, který je objevitelem řady antivirotik využívaných při léčbě HIV/ AIDS, a rázem vidíte, že tito slavní jsou často velmi skromnými lidmi a jak bývá pojem celebrita přeceňován. Zpravodajská praxe pro mne byla zásadní profesní zkušeností. Co vás na moderování nejvíce baví? Já si ho náramně užívám. Kupodivu nemívám trému, což mne samotnou překvapilo, protože když jsem do zpráv měla nějaký živý vstup, jímala mne občas panika. Možná to vypadá, že dvě a půl hodiny živého vysílání jsou pro trému daleko větší sousto, ale já už kamery vnímám jako bytový doplněk (úsměv). Dále mě baví to množství zajímavých osobností. Máte možnost poví-

Prague MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

Prague MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 1 Prague Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

Praha hostila personalisty společnosti Veolia Environnement z celého světa

Praha hostila personalisty společnosti Veolia Environnement z celého světa 2 / 2004 duben avril Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2013 květen mai

REPORTÉR. modrý. 2 / 2013 květen mai modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2013 květen mai Laurent Barrieux

Více

Produkty. Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka.

Produkty. Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka. Produkty Podrobnosti Šití Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka. Akustické materiály Nabízíme řadu řešení pro odzvučení

Více

str./p. 8-11 str./p. 12 str./p. 16-18

str./p. 8-11 str./p. 12 str./p. 16-18 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2011 únor février Poliklinika

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Paris Généralités, fonctions et liste des lieux et des monuments GÉNÉRALITÉS Consigne : Présentez les informations générales sur Paris : la

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2014 červenec juillet

REPORTÉR. modrý. 2 / 2014 červenec juillet modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2014 červenec juillet Biomasu

Více

REPORTÉR. modrý. 1 / 2014 březen mars

REPORTÉR. modrý. 1 / 2014 březen mars modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2014 březen mars Dalkia dodá

Více

Žádost o práci v Lucembursku

Žádost o práci v Lucembursku Evropské služby zaměstnanosti Žádost o práci v Lucembursku Písemné podklady V Lucembursku není dán žádný všeobecně platný styl žádání o práci. Často hraje roli to, z jaké země podnik nebo firma pochází,

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 4-5

REPORTÉR. modrý. str./p. 4-5 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2010 červen juin Dalkia

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2012 květen mai

REPORTÉR. modrý. 2 / 2012 květen mai modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2012 květen mai Franck

Více

REPORTÉR. modrý. 3 / 2014 prosinec décembre

REPORTÉR. modrý. 3 / 2014 prosinec décembre modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2014 prosinec décembre Dalkia

Více

REPORTÉR. modrý. 4 / 2011 listopad novembre

REPORTÉR. modrý. 4 / 2011 listopad novembre modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 4 / 2011 listopad novembre

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 18-19

REPORTÉR. modrý. str./p. 18-19 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 4 / 2010 listopad novembre

Více

Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague

Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague IFTG Francouzsko-český institut řízení (IFTG) je vzdělávacím střediskem

Více

Mezikulturní komunikace: francouzština

Mezikulturní komunikace: francouzština Mezikulturní komunikace: francouzština Modelový test Celkem 76 bodů, 60 minut 1) Přeložte do češtiny. (20 bodů) Les Français adorent jouer avec leur langue : qu ils soient écrivains, hommes politiques,

Více

Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour

Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour I Nom de l activité : Défis Sciences et Mathématiques par le biais de la visioconférence

Více

str./p. 10 str./p. 24 str./p. 36

str./p. 10 str./p. 24 str./p. 36 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

reportér modrý str./p. 13

reportér modrý str./p. 13 modrý reportér Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque

Více

5 / 2004 prosinec décembre. Tradiční setkání kmotrů Nadačního fondu Dalkie ČR

5 / 2004 prosinec décembre. Tradiční setkání kmotrů Nadačního fondu Dalkie ČR 5 / 2004 prosinec décembre Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD

Více

Paris ville, administration MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

Paris ville, administration MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 1 Paris ville, administration Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná

Více

REPORTÉR. modrý. 1 / 2013 únor février

REPORTÉR. modrý. 1 / 2013 únor février modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2013 únor février Úspěch jménem

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 12-13. str./p. 14-15

REPORTÉR. modrý. str./p. 12-13. str./p. 14-15 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2009 srpen aout České

Více

2 / Nejlepší obchodní projekty Vítězství Dalkie 2005. Les meilleurs projets commerciaux des «Victoires de Dalkia 2005»

2 / Nejlepší obchodní projekty Vítězství Dalkie 2005. Les meilleurs projets commerciaux des «Victoires de Dalkia 2005» 2 / 2005 duben april Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

str./p. 16-17 str./p. 6-7 str./p. 12-1

str./p. 16-17 str./p. 6-7 str./p. 12-1 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2009 březen mars Ostrava

Více

4 / 2004 září septembre. Jana Bobošíková: Zaujalo mě, jak Dalkia řídí své lidské zdroje

4 / 2004 září septembre. Jana Bobošíková: Zaujalo mě, jak Dalkia řídí své lidské zdroje 4 / 2004 září septembre Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

REPORTÉR. modrý. 20. září 2008

REPORTÉR. modrý. 20. září 2008 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

4 / 2005 červenec juillet

4 / 2005 červenec juillet 4 / 2005 červenec juillet Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

La République tchèque MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

La République tchèque MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 La République tchèque Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná škola

Více

REPORTÉR. modrý. Co znamená pojem facility management? Qu entend-on par le facility management? str./p. 4

REPORTÉR. modrý. Co znamená pojem facility management? Qu entend-on par le facility management? str./p. 4 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

SKUPINA Dalkia v České republice

SKUPINA Dalkia v České republice SKUPINA Dalkia v České republice PŘEHLED HLAVNÍCH ČINNOSTÍ SKUPINY DALKIA V ČESKÉ REPUBLICE výroba tepla, teplé vody a stlačeného vzduchu dodávky elektrické energie výroba dálkového tepla a elektřiny dodávky

Více

REPORTÉR. modrý. Technická vítězství 2007 Victoires techniques 2007 str./p. 30

REPORTÉR. modrý. Technická vítězství 2007 Victoires techniques 2007 str./p. 30 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

1 / Exkluzivní rozhovor se zpěvačkou skupiny BLACK MILK Helenou Zeťovou Une interview exclusive d Helena Zetova, chanteuse du groupe «BLACK MILK»

1 / Exkluzivní rozhovor se zpěvačkou skupiny BLACK MILK Helenou Zeťovou Une interview exclusive d Helena Zetova, chanteuse du groupe «BLACK MILK» 1 / 2004 březen mars Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

Le mois de la Francophonie! 1er - 31 Mars

Le mois de la Francophonie! 1er - 31 Mars Le mois de la Francophonie! 1er - 31 Mars L Alliance Française de Pardubice est heureuse de vous inviter au mois de la Francophonie. Durant tout le mois de mars, vous aurez l occasion d assister à des

Více

ŽÁDOST O DŮCHOD Z ČESKÉ REPUBLIKY DEMANDE DE PENSION DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

ŽÁDOST O DŮCHOD Z ČESKÉ REPUBLIKY DEMANDE DE PENSION DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE SMLOUVA O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A KANADOU ZE DNE 24. 5. 2001 ACCORD SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE ET LE CANADA EN DATE DU 24 MAI 2001 ŽÁDOST O DŮCHOD Z ČESKÉ

Více

Výrobce slavného nápoje Kofola patří k nejvýznamnějším klientům Divize Krnov

Výrobce slavného nápoje Kofola patří k nejvýznamnějším klientům Divize Krnov 5 / 2005 říjen octobre Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) A3 (b)(6) Pravidel pro řešení sporů o domény.eu (Pravidla ADR)

NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) A3 (b)(6) Pravidel pro řešení sporů o domény.eu (Pravidla ADR) NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) ADR Centrum pro řešení sporů o domény.eu při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (Rozhodčí

Více

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší francouzsky-česky

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší francouzsky-česky Všechno nejlepší : Manželství Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde. Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí. Félicitations et meilleurs vœux à vous deux pour

Více

Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne?

Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne? Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne? Překlad Natálie Preslová (ukázka) 2 2: Koukni na něj. Co vidíš? 1: Muže na zemi. Klečí. 2: Třese se. 1: Možná je mu zima. 2: Možná. 1: Sklonil hlavu. 2: Stydí se. 1:

Více

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný VY_32_INOVACE_FJ_155 Podmiňovací způsob přítomný TEST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy a způsoby

Více

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5 Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 2 1 4 3 6 1 : Interrupteur marche / arrêt - Hlavní vypínač Zapnuto/Vypnuto L interrupteur principal de la S LAN permet la mise sous tension et l arrêt des prises.

Více

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší česky-francouzsky

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší česky-francouzsky Všechno nejlepší : Manželství Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí. Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde. Gratuluje a přejeme vám oběma hodně štěstí k vašemu

Více

1 / 2003. Obchodní centrum Nový Smíchov na vlnách obřích nákupů. Dalkia v Praze. Splněný sen provází klapot kopyt nová pracovní místa naší nadace

1 / 2003. Obchodní centrum Nový Smíchov na vlnách obřích nákupů. Dalkia v Praze. Splněný sen provází klapot kopyt nová pracovní místa naší nadace 1 / 2003 únor fevrier Reporter Bleu, une revue de Dalkia en République Tch que Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Morava, Olterm&TD Olomouc, Teplárna Ústí

Více

Za dobu své existence umožnil Nadační fond Dalkie vznik 703 pracovních míst

Za dobu své existence umožnil Nadační fond Dalkie vznik 703 pracovních míst 2 / 2006 březen mars Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Česká republika, Dalkia Ostrava, OLTERM

Více

FORUM ÉCONOMIQUE FRANCO-TCHÈQUE FRANCOUZSKO-ČESKÉ EKONOMICKÉ FÓRUM

FORUM ÉCONOMIQUE FRANCO-TCHÈQUE FRANCOUZSKO-ČESKÉ EKONOMICKÉ FÓRUM CHAMBREDECOMMERCE FRANCO-TCHÈQUE FRANCOUZSKO-ČESKÁ OBCHODNÍKOMORA DÉCEMBRE PROSINEC 2014 WWW.CCFT-FCOK.CZ FORUM ÉCONOMIQUE FRANCO-TCHÈQUE FRANCOUZSKO-ČESKÉ EKONOMICKÉ FÓRUM ÉCHANGES COMMERCIAUX FRANCO-TCHÈQUES

Více

Začala nová topná sezóna Dalkia k Vašim službám! En avant pour une nouvelle saison de chauffe a va chauffer!

Začala nová topná sezóna Dalkia k Vašim službám! En avant pour une nouvelle saison de chauffe a va chauffer! Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společnosti Dalkia v České republice 2002 / listopad / novembre (Dalkia Morava, Olterm &TD Olomouc, Teplárna Ústí nad Labem, PPC Trmice, Ekoterm a AmpluServis) Reporter

Více

la Sécurité sociale française la caisse d allocations familiales des Bouches-du-Rhône

la Sécurité sociale française la caisse d allocations familiales des Bouches-du-Rhône la Sécurité sociale française la caisse d allocations familiales des Bouches-du-Rhône Jean-Pierre Soureillat, Directeur général de la CAF des Bouches-du-Rhône Francouzský systém sociálního zabezpečení

Více

KONJUNKTIV. nahrazení kondicionálu minulého v knižním stylu

KONJUNKTIV. nahrazení kondicionálu minulého v knižním stylu spojovací způsob KONJUNKTIV Zatímco čeština rozlišuje tři slovesné způsoby: indikativ (oznamovací), imperativ (rozkazovací) a kondicionál (podmiňovací), francouzština definuje čtvrtý slovesný způsob, jímž

Více

ČÁST 1: CVIČENÍ NA SLOVNÍ ZÁSOBU

ČÁST 1: CVIČENÍ NA SLOVNÍ ZÁSOBU P r a c o v n í l i s t yp r o f r a n c o u z s k ýj a z y k CZ. 1. 0 7 / 1. 1. 3 4 / 0 2. 0 0 5 2 ČÁST 1: CVIČENÍ NA SLOVNÍ ZÁSOBU 1. Přiřaďte slovíčka k obrázkům. Avoir mal à la tête / Casser la jambe

Více

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám FRANCOUZSKÝ JAZYK FJMZD13C0T04 DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje

Více

Výroční zpráva 2014. Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.

Výroční zpráva 2014. Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. Výroční zpráva 2014 Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. Obsah 1 Identifikační a obecné údaje společnosti 2 1.1 Základní údaje 2 1.2 Charakteristika společnosti 3 1.3 Orgány společnosti 4 1.4 Ostatní skutečnosti

Více

PRIX CENA FČOK CCFT PRIX DE LA CCFT CENA FČOK PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE CENA FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY

PRIX CENA FČOK CCFT PRIX DE LA CCFT CENA FČOK PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE CENA FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY PRIX CENA FČOK CCFT PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE CENA FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY LE PRIX DE LA CCFT POUR LES ENTREPRISES QUI SOUTIENNENT ACTIVEMENT L ENSEIGNEMENT TECHNIQUE CENA

Více

actualités aktuality

actualités aktuality ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE actualités aktuality La rubrique a été réalisée par Komerční banka. Rubriku připravila Komerční banka. Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně

Více

ÉCONOMIE FRANCE RT EKONOMIKA FRANCIE ČR

ÉCONOMIE FRANCE RT EKONOMIKA FRANCIE ČR ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně La rubrique a été réalisée par Komerční banka. Rubriku připravila Komerční banka. ÉCONOMIE FRANCE RT

Více

vie de la chambre ze života komory VALNÁ HROMADA FRANCOUZSKO-čESKÉ OBCHODNÍ KOMORY MEMBRES DU CONSEIL DE LA CCFT

vie de la chambre ze života komory VALNÁ HROMADA FRANCOUZSKO-čESKÉ OBCHODNÍ KOMORY MEMBRES DU CONSEIL DE LA CCFT vie de la chambre ze života komory Assemblée générale de la Chambre de commerce franco-tchèque L Assemblée générale de la CCFT, qui s est déroulée le 23 mars dernier au restaurant Mlýnec à Prague, a réuni

Více

STRUČNÁ HISTORIE A PROFIL FIRMY

STRUČNÁ HISTORIE A PROFIL FIRMY 2 www.ingtop.eu STRUČNÁ HISTORIE A PROFIL FIRMY Společnost INGTOP byla založena v roce 1990, nejprve jako jedno středisko firmy René Hoffman. Toto středisko se od prvopočátku zabývalo odbornými technickými

Více

Business FRANÇAIS Fráze

Business FRANÇAIS Fráze Business FRANÇAIS Fráze Do francouzštiny přeložili: PhDr. Jana Kozmová, CSc. Pierre Brouland S použitím překladu knihy Business English Redewendungen nakladatelství Compact Verlag vydala Grada Publishing,

Více

2 e CONGRÈS EUROPÉEN DE LA FIPF

2 e CONGRÈS EUROPÉEN DE LA FIPF P R A G U E, D U 8 A U 1 0 S E P T E M B R E 2 0 1 1 U N I V E R S I T É D E C O N O M I E D E P R A G U E E T M A I S O N M U N I C I P A L E 2 e CONGRÈS EUROPÉEN DE LA FIPF Vers l éducation plurilingue

Více

FRANCOUZSKÝ JAZYK FJIZD13C0T01

FRANCOUZSKÝ JAZYK FJIZD13C0T01 FRANCOUZSKÝ JAZYK FJIZD13C0T01 ILUSTRAČNÍ TEST DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický

Více

Recenze: Prof. Ing. Hana Machková, CSc. PhDr. Kateřina Heppnerová. FRANCOUZŠTINA V PODNIKOVÉ A OBCHODNÍ PRAXI Jana Kozmová, Pierre Brouland

Recenze: Prof. Ing. Hana Machková, CSc. PhDr. Kateřina Heppnerová. FRANCOUZŠTINA V PODNIKOVÉ A OBCHODNÍ PRAXI Jana Kozmová, Pierre Brouland Recenze: Prof. Ing. Hana Machková, CSc. PhDr. Kateřina Heppnerová FRANCOUZŠTINA V PODNIKOVÉ A OBCHODNÍ PRAXI Jana Kozmová, Pierre Brouland 2. přepracované vydání Vydalo nakladatelství Ekopress, s. r. o.

Více

Dalkia v Ostravě. Radek Sandri. 11.9.2013, seminář Smart City Ostrava, VŠB-TUO

Dalkia v Ostravě. Radek Sandri. 11.9.2013, seminář Smart City Ostrava, VŠB-TUO Dalkia v Ostravě Radek Sandri 11.9.2013, seminář Smart City Ostrava, VŠB-TUO Skupina Dalkia v České republice 8 společností: Dalkia Česká republika Dalkia Kolín Dalkia Mariánské Lázně Olterm & TD Olomouc

Více

N 1/2014 Květen-Mai. Alliance Française de LIBEREC. Bon anniversaire!!

N 1/2014 Květen-Mai. Alliance Française de LIBEREC. Bon anniversaire!! Alliance Française de LIBEREC N 1/2014 Květen-Mai La Gazette Lettre d information de l Alliance Française de Liberec * Informační zpravodaj Alliance Française Liberec EDITO : Bon anniversaire!! 23 ans

Více

L OFFRE ET LA CIRCULAIRE COMMERCIALE

L OFFRE ET LA CIRCULAIRE COMMERCIALE L OFFRE ET LA CIRCULAIRE L entreprise, pour contacter ses clients potentiels, peut recourir à l envoi d une lettre type envoyée à de nombreux correspondants (circulaire). Ces lettres ont pour objectif

Více

ÉCONOMIE EKONOMIKA Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně

ÉCONOMIE EKONOMIKA Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE ACTUALITÉS AKTUALITY La rubrique a été réalisée par Komerční banka. Rubriku připravila Komerční banka. FABRICE MARTIN-PLICHTA ÉCONOMIE EKONOMIKA Taux de croissance

Více

Madame Picard n est pas contente

Madame Picard n est pas contente 2 3 LEÇON TROIS Madame Picard n est pas contente Mme Picard : Sabine, où est Jean? Sabine : Je ne sais pas, maman. Mme Picard : Jean, tu es dans ta chambre? Jean : Non, maman. Mme Picard : Tu n es pas

Více

FRANCOUZSKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti

FRANCOUZSKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti FRANCOUZSKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE FJMZD12C0T01 Maximální bodové hodnocení: 93 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání

Více

pendant quelques années» 12 Juin août 2012 / ČERVEN SRPEN 2012 CONTACT 64

pendant quelques années» 12 Juin août 2012 / ČERVEN SRPEN 2012 CONTACT 64 Déjeuner-débat avec le ministre des Finances Miroslav Kalousek Debatní oběd s ministrem financí Miroslavem Kalouskem FOTO: FČOK nationale «dépend des exportations et donc de la fin de la crise de confiance

Více

Accord Canada / République Tchèque

Accord Canada / République Tchèque Accord Canada / République Tchèque Demande de prestations tchèques Voici des renseignements importants dont vous devez tenir compte au moment de remplir votre demande. Veuillez vous assurer de signer la

Více

Le magazine de la Chambre de commerce franco-tchèque Časopis Francouzsko-české obchodní komory

Le magazine de la Chambre de commerce franco-tchèque Časopis Francouzsko-české obchodní komory ÉDITO ÚVODNÍK SOMMAIRE OBSAH Chers amis, La présence française ici est forte : 100.000 emplois et une nouvelle entreprise tentant sa chance ici toutes les trois semaines environ sur les 7 dernières années.

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY FRANCOUZSKÝ JAZYK

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY FRANCOUZSKÝ JAZYK KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 FRANCOUZSKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

(1) Překladatelství: čeština francouzština (2) Tlumočnictví: čeština francouzština

(1) Překladatelství: čeština francouzština (2) Tlumočnictví: čeština francouzština Modelový přijímací test pro navazující magisterské obory (1) Překladatelství: čeština francouzština (2) Tlumočnictví: čeština francouzština Celkem 50 bodů Část I (40 bodů, 60 minut) 1. Přeložte do češtiny

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika, plány měst, mapy, slovníky

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika, plány měst, mapy, slovníky Předmět: Třída: Náplň: Počet hodin: Pomůcky: Francouzský jazyk (FRJ) Druhý ročník Výstupy odpovídající úrovni A2 podle SERRJ 4 hodiny týdně Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika,

Více

Seigneur, prends pitié. Pane, smiluj se. Seigneur, prends pitié. Kriste, smiluj se. O Christ, prends pitié. Kriste, smiluj se.

Seigneur, prends pitié. Pane, smiluj se. Seigneur, prends pitié. Kriste, smiluj se. O Christ, prends pitié. Kriste, smiluj se. + Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista i láska Otcova i společenství svatého Ducha s vámi se všemi. + Au nom du Père, et du Fils, et de l'esprit Saint. La grâce de Jésus

Více

RAPPORT ANNUEL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Chambre de commerce franco-tchèque / Francouzsko-česká obchodní komora. sociétés membres / členských společnost

RAPPORT ANNUEL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Chambre de commerce franco-tchèque / Francouzsko-česká obchodní komora. sociétés membres / členských společnost RAPPORT ANNUEL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Chambre de commerce franco-tchèque / Francouzsko-česká obchodní komora 2 941 288 participants aux événements / účastníků na akcích FČOK sociétés membres / členských společnost

Více

AWT TRADIČNÍ PARTNER S NOVÝM JMÉNEM

AWT TRADIČNÍ PARTNER S NOVÝM JMÉNEM AWT TRADIČNÍ PARTNER S NOVÝM JMÉNEM KONFERENCE ZNAČKY V REGIONU ROZVOJ REGIONU Hotel Imperial, Ostrava 20. květen 2010 / Petr Jonák, ředitel korporátní komunikace skupiny AWT ADVANCED WORLD TRANSPORT A.S.

Více

UEFA EUROPA LEAGUE - SAISON 2014/15 DOSSIERS DE PRESSE

UEFA EUROPA LEAGUE - SAISON 2014/15 DOSSIERS DE PRESSE AC Sparta Praha Mis à jour le 01/10/2014 16:48HEC UEFA EUROPA LEAGUE - SAISON 2014/15 DOSSIERS DE PRESSE Stadion Letná - Prague Jeudi, 2 octobre 2014 19.00HEC (19.00 heure locale) Groupe I - Journée 2

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Francouzský jazyk

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Francouzský jazyk STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Francouzský jazyk Pracovní verze z 30. 4. 2013 Zpracováno dle upraveného RVP ZV platného od 1. 9. 2013 Vypracovala skupina pro přípravu standardů vzdělávacího oboru Francouzský

Více

Vícepalivový tepelný zdroj

Vícepalivový tepelný zdroj Vícepalivový tepelný zdroj s kombinovanou výrobou elektrické energie a tepla z biomasy systémem ORC v Třebíči Historie projektu vícepalivového tepelného zdroje s kombinovanou výrobou el. energie a tepla

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Název: Titrage conductimétrique

Název: Titrage conductimétrique Název: Titrage conductimétrique Výukové materiály Autor: RNDr. Markéta Bludská Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie a její aplikace, matematika,

Více

Nadační fond Veolia. Výroční zpráva 2007 zpráva za 5. rok & malé ohlédnutí za 5 lety

Nadační fond Veolia. Výroční zpráva 2007 zpráva za 5. rok & malé ohlédnutí za 5 lety Nadační fond Veolia Výroční zpráva 2007 zpráva za 5. rok & malé ohlédnutí za 5 lety Nadace Terezy Maxové Vzdělávací projekty Kufřík Tajemství vody Vraťme přírodě, co jí patří Clean Up The World Obsah Úvodní

Více

O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů

O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů TISKOVÁ ZPRÁVA O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů Do užší nominace 13. ročníku soutěže Projekty roku v soustavách zásobování teplem a chladem bylo za rok 2014 do čtyř kategorií vybráno

Více

Exkurze do elektrárny Dětmarovice

Exkurze do elektrárny Dětmarovice Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633, 280 02 Kolín 2 Exkurze do elektrárny Dětmarovice 5. - 7.10.2011 Podzimní setkání členů Klubu světa energie Mgr. Milan Kašpar a Mgr. Oldřich Keltner Zpracoval:

Více

R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y

R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y HISTORIE Historie společnosti 1993 - založena společnost s ručením omezeným 1999 - TENZA transformována na akciovou společnost 2000 zavedení systému managementu

Více

MEZINÁRODNÍ ODBORNÁ KONFERENCE

MEZINÁRODNÍ ODBORNÁ KONFERENCE MEZINÁRODNÍ ODBORNÁ KONFERENCE Zkušenosti s podnikáním v Rusku Obsah příspěvku: 1.Představení společnosti Niersberger 2.Proč obchodovat v Rusku 3.Založení společnosti 4.Pracovní síla 5.Stavební trh 1.

Více

La deuxième édition du tournoi de golf organisé. inoubliables, un temps magnifique et

La deuxième édition du tournoi de golf organisé. inoubliables, un temps magnifique et French-Czech Golf Cup 2013 La deuxième édition du tournoi de golf organisé par la Chambre de commerce franco-tchèque a été marquée par des exploits sportifs inoubliables, un temps magnifique et un superbe

Více

ÉCONOMIE EKONOMIKA ACTUALITÉS AKTUALITY ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE 9% OU 19% DE PAUVRES EN FABRICE MARTIN-PLICHTA

ÉCONOMIE EKONOMIKA ACTUALITÉS AKTUALITY ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE 9% OU 19% DE PAUVRES EN FABRICE MARTIN-PLICHTA ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE ACTUALITÉS AKTUALITY FABRICE MARTIN-PLICHTA Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně 7,5 % 5,5 % 3,5 % 1,5 % 0,5 % -2,5 % -4,5 % -6,5 % 1Q06 2Q06

Více

FRANCOUZŠTINA maturitní příprava

FRANCOUZŠTINA maturitní příprava Klíč k pracovnímu sešitu FRANCOUZŠTINA maturitní příprava Podstatná jména a determinanty Rod; podstatná jména v jednotném a množném čísle (strany 4 5) A příklady možných odpovědí: 1 pâté, pavé; 2 passage,

Více

Teplárna Otrokovice a.s.

Teplárna Otrokovice a.s. Teplárna Otrokovice a.s. Historie společnosti 30.léta 20.století: postavena elektrárna, zásobuje elektřinou a teplem (kombinovaná výroba) areál Baťových závodů, sídliště Bahňák, obchodní centrum a hotel

Více

Les News de l'escargot

Les News de l'escargot Du 19 mai au 7 juin 2015 Nadal, champion?! Découvrez l'histoire de la Tour Eiffel Les News de l'escargot 3 Prix pour la France!! Dont 1 PALME D'OR!! 1. Canada 2. Russie 3. Etats-Unis 4. République tchèque

Více

Z e l e n á e n e r g i e

Z e l e n á e n e r g i e Z e l e n á e n e r g i e Předvídat směry vývoje společnosti ve stále více globalizované společnosti vyžaduje nejen znalosti, ale i určitý stupeň vizionářství. Při uplatnění takových předpovědí v reálném

Více

KONTEJNEROVÉ MIKRO-KOGENERAČNÍ JEDNOTKY

KONTEJNEROVÉ MIKRO-KOGENERAČNÍ JEDNOTKY KONTEJNEROVÉ MIKRO-KOGENERAČNÍ JEDNOTKY Energie pro budoucnost Brno 8/10/2013 1/14 Michal Schrimpel, Roman Mašika Skupina ČKD GROUP je společenství inženýrských a výrobních firem podnikajících v segmentech:

Více

Mezikulturní komunikace: francouzština čeština pro cizince (jednooborové studium)

Mezikulturní komunikace: francouzština čeština pro cizince (jednooborové studium) Mezikulturní komunikace: francouzština čeština pro cizince (jednooborové studium) Modelový test pro přijímací řízení v roce 2010 Celkem 100 bodů, 120 min. Část I (40 bodů, 30 minut) 1) Opravte pravopisné,

Více

ČSN EN ISO 14692-4 OPRAVA 1 45 0040

ČSN EN ISO 14692-4 OPRAVA 1 45 0040 ICS 23.040.01; 75.200 ČSN EN ISO 14692-4 OPRAVA 1 45 0040 Leden 2008 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA Naftový a plynárenský průmysl Sklolaminátová potrubí (GRP) Část 4: Výroba, montáž a provoz Český normalizační

Více

Syntax pro překladatele. Syntaxe pour les traducteurs

Syntax pro překladatele. Syntaxe pour les traducteurs Syntax pro překladatele Syntaxe pour les traducteurs Mgr. Jan Lazar, Ph.D. Mgr. Zuzana Honová, Ph.D. Ostrava 2014 1 Tento projekt je řešen v rámci Institucionálního rozvojového programu na rok 2014. Recenzovali:

Více

CLIL VE VÝUCE INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY

CLIL VE VÝUCE INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY CLIL VE VÝUCE INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY Orlová 2012 ÚVOD Publikace, která se Vám dostává do rukou, je jedním ze stěžejních výstupů projektu CLIL DATABASE tvorba metodických a učebních materiálů

Více

SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014

SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014 SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014 Martin Herrmann předseda představenstva, CEO RWE Česká republika STRANA 1 BEZPEČNOST ZÁSOBOVÁNÍ ZEMNÍM PLYNEM JE PRO RWE ABSOLUTNÍ PRIORITOU NÁKUP SKLADOVÁNÍ DISTRIBUCE > Dodávky

Více

Volitelný francouzský jazyk

Volitelný francouzský jazyk školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Volitelný francouzský jazyk PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého

Více

Virtuální elektrárna E.ON -příležitost pro malé výrobce

Virtuální elektrárna E.ON -příležitost pro malé výrobce Virtuální elektrárna E.ON -příležitost pro malé výrobce Tomáš Kortus E.ON Trend s.r.o. Josef Sucharda Desenská teplárenská společnost s ručením omezeným Obsah prezentace Představení společnosti E.ON Trend

Více