str./p. 8-9 str./p str./p

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "str./p. 8-9 str./p. 12-15 str./p. 20-22"

Transkript

1 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2011 květen mai Francouzský velvyslanec navštívil Elektrárnu Třebovice L ambassadeur de France a visité la centrale électrique de Třebovice str./p. 8-9 Ostravský Avion Shopping Park je dlouholetým a spokojeným klientem Dalkie Avion Shopping Park, client de longue date, est satisfait de Dalkia str./p Nejoblíbenější česká miss podniká a zasedá v zastupitelstvu La miss préférée des Tchèques, entrepreneuse et élue municipale str./p

2 obsah / sommaire strana 03 page 03 strana 04 page 04 strana 12 page 13 strana 16 Úvodník Éditorial Aktuality Actualités Ostravský Avion Shopping Park je dlouholetým a spokojeným klientem Dalkie Avion Shopping Park, client de longue date, est satisfait de Dalkia Anglickým černohlavým ovečkám se v podhůří Beskyd daří výborně strana 19 page 19 strana 20 page 21 strana 23 page 23 Vítkovičtí hokejisté obhájili stříbro Seconde place conservée pour les hockeyeurs de Vítkovice Nejoblíbenější česká miss podniká a zasedá v zastupitelstvu La miss préférée des Tchèques, entrepreneuse et élue municipale Křížovka Mots croisés page 17 Les moutons anglais à tête noire se portent à merveille au pied des Beskydes strana 18 Pohled do vesmíru je fascinující exkurzí do dávné minulosti page 18 Observer l espace: une excursion fascinante dans le passé Vydává / Editeur: Dalkia Česká republika, a.s., 28. října 3123/152, Ostrava, Česká republika Redakční rada / Rédaction: Laurent Barrieux, Renaud Capris, Martina Kantorová, Petr Přívozník, Reda Rahma, Olivier Rigaux, Hana Šulová, Eva Tmejová Náklad / Tirage: ks / pc Foto / Photographies: Archiv skupiny Dalkia v ČR / Photothèque de Dalkia en République tchèque Design: Jaromír Kopecký Realizace / Réalisation: Nord Service s.r.o. Připomínky a náměty mohou čtenáři zasílat na ovou adresu redakce: / Nous recevrons volontiers toutes vos propositions et remarques à notre rédaction à l adresse électronique suivante: 02

3 úvodník / éditorial V ážené čtenářky, vážení čtenáři, v rukách držíte květnové číslo Modrého reportéra, které je jako vždy plné novinek ze života skupiny Dalkia v České republice. Velmi rádi se s vámi podělíme o naše nejnovější úspěchy. Patří mezi ně například tři ocenění udělená v rámci Teplárenských dnů za naše projekty realizované v uplynulém roce nebo třetí místo našeho generálního ředitele Laurenta Barrieux v soutěži Manažer roku V pravidelné rubrice Naši klienti vám tentokrát představíme nákupní centrum Avion Shopping Park firmy IKEA v Ostravě, s nímž nás pojí dlouholeté a kvalitní partnerství. Nejen mužské oko jistě potěší rozhovor s bývalou miss Monikou Žídkovou a sportovní fanoušci si s chutí připomenou stříbrnou jízdu vítkovických hokejistů v uplynulé sezóně. Rád bych využil této příležitosti a na stránkách našeho časopisu se s vámi alespoň symbolicky rozloučil, neboť na konci července má mise ve skupině Dalkia v ČR po 12 letech končí a mé kroky nyní zamíří do Bulharska. Na roky strávené v České republice budu vždy velmi rád vzpomínat. Prožil jsem tady mnoho krásného jak v oblasti pracovní (postupně jsem působil v Olomouci, Ústí nad Labem, Praze a Ostravě), tak v soukromém životě moje rodina si tady vytvořila opravdový domov. Jsem rád, že jsem měl příležitost sledovat pokroky, kterých skupina Dalkia v České republice a její zaměstnanci během uplynulých let dosáhli nejen v technické oblasti. Jsem přesvědčen, že tato společnost má před sebou velkou budoucnost. Přeji vám příjemné čtení a krásné prožití zasloužené letní dovolené. Renaud Capris Výrobní ředitel Ch ères lectrices, chers lecteurs, Vous tenez en main le numéro de mai du Reporter bleu qui est, comme toujours, plein de nouveautés sur la vie du groupe Dalkia en République tchèque. Nous sommes très heureux de partager avec vous nos succès les plus récents. En font partie, par exemple, les trois prix attribués à Dalkia dans le cadre des Journées du chauffage urbain pour nos projets réalisés l an passé, ou encore la troisième place de notre directeur général, Laurent Barrieux, dans le concours «Manager de l année 2010». Dans la rubrique régulière «Nos clients», nous vous présentons cette fois-ci le centre commercial Avion Shopping Park de la société IKEA à Ostrava, avec laquelle nous lie, de longue date, un partenariat de qualité. L entretien avec l ex-miss Monika Žídková sera, à n en pas douter, pour tous, un plaisir pour les yeux. Enfin, les fans de sport se rappelleront avec envie le parcours de vice-champions des hockeyeurs de Vítkovice la saison dernière. J aimerais utiliser cette occasion pour, au moins de manière symbolique, vous faire mes adieux dans les pages de notre magazine. En effet, après 12 années, ma mission au sein du groupe Dalkia en République tchèque s achève à la fin du mois de juillet et mes pas vont maintenant me mener en Bulgarie. Je me rappellerai toujours avec grand plaisir les années passées ici. J y ai vécu beaucoup de bons moments tant au niveau professionnel (ayant successivement travaillé à Olomouc, Ústí nad Labem, Prague et Ostrava), que de ma vie privée ma famille s étant créée ici un vrai foyer. Je suis heureux d avoir eu la possibilité de suivre les progrès que le groupe Dalkia en République tchèque et ses employés ont réalisé au cours des années passées, et ce pas uniquement dans le domaine technique. Je suis convaincu que cette société a un grand avenir devant elle. Je vous souhaite une agréable lecture et de passer de bonnes vacances d été bien méritées. Renaud Capris Directeur des opérations 03

4 služby pro zákazníky Máme nové webové stránky aktuality Dalších 5 % akcií pro EPH Loni v prosinci Energetický a průmyslový holding (EPH) získal 5 % akcií Dalkie Česká republika. Letos v květnu tento strategický investor v energetice a průmyslu využil opci a odkoupil dalších 5 % akcií. Stal se tak vlastníkem 10% podílu v naší společnosti. Vedle EPH je menšinovým vlastníkem Dalkie Česká republika také ČEZ, kterému od května 2010 patří 15 % akcií. Internetové stránky změnily v průběhu května svou tvář. Změnou patrnou na první pohled je nová grafika, která odpovídá grafickému stylu webových stránek naší mateřské skupiny. Další novinkou je větší zacílení na klienty. Pro ně je nově zavedena rubrika Pro zákazníky, kde najdou mnoho praktických a užitečných informací. Velká pozornost je věnována také charakteristice našich služeb. V následujících měsících budou ve stejném stylu postupně změněny webové stránky všech dceřiných společností s výjimkou Dalkie Kolín a Dalkie Mariánské Lázně, jejichž internetové stránky ve stávající samostatné podobě již nebudou existovat. Veškeré informace, které se těchto firem týkají, se budou nacházet právě na webu Věříme, že se vám nové internetové stránky líbí a že na nich najdete, co potřebujete. Laurent Barrieux třetí v anketě Manažer roku Country manažer skupiny Dalkia v České republice a generální ředitel Dalkie Česká republika Laurent Barrieux v dubnu dosáhl velkého úspěchu, když se v české anketě Manažer roku 2010 v konkurenci několika stovek účastníků a 72 finalistů umístil na vynikajícím 3. místě. Zároveň získal titul Manažer odvětví. Cílem prestižní soutěže pod záštitou českého premiéra je vyhledávat významné osobnosti managementu a ocenit jejich osobní přínos k výkonnosti firem a celé ekonomiky České republiky. Laurent Barrieux ke svému úspěchu sdělil: Třetí místo v soutěži Manažer roku mě velmi potěšilo a chápu je jako ocenění úspěchů skupiny Dalkia v České republice, kterých se nám v uplynulých letech podařilo dosáhnout. Bez podpory a spolupráce všech našich zaměstnanců bych toto ocenění nikdy nezískal, třetí místo tedy nepatří mně, ale celé skupině, Laurent Barrieux (vlevo / à gauche) já jsem pouze jejím lídrem. Personální změny ve vedení Dalkie v ČR Ve vedení skupiny Dalkia v ČR dochází od července 2011 k několika personálním změnám. Po 12 letech působení v České republice skončí na konci července ve funkci výrobního ředitele Renaud Capris, který se stane country manažerem skupiny Dalkia v Bulharsku. Na pozici výrobního ředitele nastoupí dosavadní ředitel Regionu Čechy Josef Novák, jehož nahradí Reda Rahma, který doposud působil jako jeho obchodní náměstek. Renaud Capris Sídlo Dalkie Česká republika mění adresu Ředitelství společnosti Dalkia Česká republika se v průběhu dubna přestěhovalo z Domu energetiky na novou adresu v centru Ostravy, kde sídlí v nové moderní administrativní budově Biskupská vedle Sýkorova mostu. Oficiálně však bude sídlo společnosti změněno až ke dni konání valné hromady, tj. 16. června 2011, do té doby adresa zůstává 28. října 3123/152. Nová adresa bude 28. října 3337/7. 04

5 actualités 5 % supplémentaires d actions pour EPH En décembre dernier, Energetický a průmyslový holding (la Holding énergétique et industrielle EPH) a acquis 5 % des actions de Dalkia Česká republika. En mai, cet investisseur stratégique dans le domaine de l énergie et l industrie a ensuite profité de l option de rachat prévue dans son contrat pour acquérir 5 % supplémentaires d actions. EPH devient ainsi propriétaire aujourd hui de 10 % du capital de notre société. Hormis EPH, Dalkia Česká republika compte un autre actionnaire minoritaire, ČEZ, qui détient 15 % de ses actions depuis mai Laurent Barrieux décroche la 3 e place dans l enquête «Manager de l année» Laurent Barrieux, country manager de Dalkia en République tchèque et directeur général de Dalkia Česká republika, a obtenu, en avril, la 3 e place au classement de l enquête tchèque «Manager de l année 2010», en même temps que le titre de meilleur «Manager de la branche énergie». Une sélection faite parmi 72 finalistes, eux-mêmes choisis au sein d une concurrence de plusieurs centaines de participants. L objectif de ce prestigieux concours, patronné par le Premier ministre tchèque, est de récompenser des personnalités importantes du management pour leur apport personnel aux performances de leur entreprise et ainsi de toute l économie du pays. Laurent Barrieux a commenté son succès : «Je suis très heureux d avoir reçu cette troisième place. Je l interprète comme une reconnaissance des succès atteints ces dernières années par Dalkia en République tchèque. Sans le soutien et la coopération de tous nos collaborateurs, je n aurais jamais obtenu cette distinction. Ainsi, cette dernière n est pas la mienne, mais celle du groupe Dalkia dans ce pays, dont je ne suis que le leader.» Changement d adresse pour le siège de Dalkia Česká republika La direction de Dalkia Česká republika a déménagé au cours du mois d avril. Ses bureaux ont, en effet, été transférés de la Maison de l énergie (Dům energetiky) à une nouvelle adresse du centre d Ostrava, dans un nouveau bâtiment administratif moderne nommé «Biskupská», à côté du pont Sýkora (Sýkorův most). Officiellement, le siège de la société ne sera toutefois modifié qu à la date de son assemblée générale, le 16 juin Ainsi, jusqu à ce jour, l adresse de la société reste inchangée, à savoir 28. října 3123/152. Puis, sa nouvelle adresse sera : 28. října 3337/7. services pour les clients De nouvelles pages web pour Dalkia Les pages Internet ont, pendant le mois de mai, changé de visage. Le premier changement, évident au premier regard, est le nouveau graphisme qui correspond à celui de notre société-mère. Autre changement, le contenu qui prête une plus grande attention à nos clients. Une nouvelle rubrique appelée Pour les clients a été lancée, dans laquelle ceux-ci peuvent trouver de nombreuses informations pratiques et utiles. L accent est mis aussi sur les caractéristiques de nos services. Ensuite, dans les mois à venir, les pages web de toutes les filiales seront changées selon un même style, à l exception de Dalkia Kolín et Dalkia Mariánské Lázně. Les adresses des pages web de ces deux sociétés - et www. dalkiamarianskelazne.cz - ne fonctionneront plus dans la forme existante. Toutes les informations les concernant se trouveront sur le site www. dalkia.cz. Nous espérons que vous apprécierez le style et le contenu de ces nouvelles pages et que vous y trouverez tout ce qu il vous faut. Remaniement à la direction de Dalkia en République tchèque La direction du groupe Dalkia en République tchèque connaîtra, à partir de juillet, plusieurs changements. Après 12 ans passés en République tchèque, Renaud Capris quitte sa fonction de directeur des opérations à la fin du mois de juillet pour devenir directeur pays du groupe Dalkia en Bulgarie. A son poste sera affecté l actuel directeur de la Région Bohême, Josef Novák, lui-même remplacé par Reda Rahma, travaillant jusqu à présent à la position de son adjoint commercial. Josef Novák 05

6 Ocitne-li se pacient v bezvědomí, tedy nereaguje-li na žádný podnět, musíme nejdříve zjistit, zda dýchá. Otevřeme dýchací cesty tlakem na čelo a tahem za bradu. 1 Pokud postižený dýchá, přesuneme jej do stabilizované polohy na boku. 2 Na větší proud krve, popřípadě s vystřikováním, používáme tlakový obvaz. Nejprve přiložíme sterilní krytí 1 (např. čtverec z obvazového balíčku). Na něj se položí tlakový polštářek (např. nerozvinutý obvazový balíček) a pod tlakem se ovine dalším obinadlem. 2 Vzniká nejčastěji ve špatně t ě větraném é a teplém prostředí. Příznaky bledost, opocení, pocit na omdlení, nízký tlak. První pomoc Pacienta uložíme do protišokové polohy. 1 Je-li pacient při plném vědomí, můžeme mu dodat tekutiny. Přesuneme jej na čerstvý vzduch. 2 Ihned musíme přerušit zdroj tepla, odstranit oděv (Co je přiškvařeno k pacientovu tělu, neodstraňujeme!). 1 Popálená místa chladíme studenou vodou. 2 Při obtížném a sípavém dýchání a případném modrání rtů, sliznic či nehtových lůžek musíme dopravit pacienta co nejdříve na čistý vzduch. U pacientů v bezvědomí udržuje volné dýchací cesty a brání vdechnutí krve nebo žaludečního obsahu při zvracení. Přistoupíme k boku ležícího poraněného a jeho nohu, která je k nám blíže, ohneme v koleně do ostrého úhlu. 1 Vzdálenější ruku poraněného uchopíme za paži a převalíme ho na bok k sobě, druhou rukou si pomáháme za kyčel sterilní krytí prolijeme vodou poraněná končetina popálená končetina Jakmile zjistíme, že pacient nedýchá nebo má lapavé dechy, je třeba volat 155 a zahájit masáž srdce. 3 Jestliže pacient nedýchá, provedeme nepřímou srdeční masáž. Pacienta položíme vodorovně na tvrdou podložku. Uprostřed hrudníku působíme tlakem na hrudní kost co nejmenší plochou dlaně. 4 Dále používáme pro zástavu krvácení 3 zaškrcení nad ránou na jedné kosti pomocí Esmarchova škrtidla (v lékárničce). Můžeme v případě nouze použít i náhradní škrtidlo, ovšem nikoli úzké, jako jsou provaz nebo drát, ale něco dostatečně širokého (kravatu, rukáv...). 3 Při velkých krevních ztrátách uložíme 4 pacienta do protišokové polohy. 4 Příznaky pálivá bolest na hrudi, úzkost, 1 bledost, studený pot, může se vyskytovat dušnost a zvracení. První pomoc Pacienta musíme uklidnit, posadit s nohama volně svěšenýma, zabránit mu v námaze a celkově zklidnit. 1 V případě zástavy srdce provedeme resuscitaci. Vždy dbáme na vlastní bezpečnost. I při malém poranění v místě vstupu a výstupu voláme 155. Při poskytování první pomoci nejdříve postiženého uložíme z dosahu působení elektrického proudu. Při zástavě srdce a dýchání zahájíme neodkladnou resuscitaci. Upravíme polohu poraněného tak, že hlava je zakloněná a horní končetina pod bradou pacienta Poté provedeme dva vdechy, buď z úst do 5 úst nebo z úst do nosu. Délka vdechu je cca 1 sekunda. 5 Poměr stlačení a vdechů hrudníku je vždy 30:2, frekvence stlačení 100 za minutu, hloubka stlačení 4-6 cm (orientační). V případě, že zachránce nemůže provádět umělé dýchání, je nutná alespoň masáž srdce bez přerušení. Důležité si pamatovat Pokud pacient dýchá, přesuneme jej do stabilizované polohy! Pokud pacient NEdýchá, co nejrychleji zahájíme masáž srdce! Příznaky zrychlený puls, později zpomalený, nízký krevní tlak, bledá a studeně opocená kůže, žízeň, pocit na zvracení, poruchy vědomí až bezvědomí. První pomoc Pacienta přesuneme do protišokové polohy. 1 Pacienta udržujeme v tichu a teple. Tekutiny nepodáváme, ale můžeme mu zvlhčovat rty. 2 Příznaky pád na zem, záškuby končetin a celého těla, může se objevit pěna u úst. 1 První pomoc Podložíme postiženému hlavu něčím měkkým, ale relativně tenkým. Hlavu mu zlehka přidržíme a bráníme dalšímu zranění. 1 Příznaky bolest v zádech, ztráta citlivosti v dolních nebo ve všech končetinách, popřípadě celková ztráta hybnosti. První pomoc S pacientem raději vůbec nehýbeme, jen v případě bezprostředního ohrožení jeho života. Jestliže došlo k zástavě, bez ohledu na další poškození páteře zahájíme resuscitaci. 1 Jako transportní prostředek používáme pevnou desku. 2 Poloha v sedě 1 Používá se při srdečních potížích. Pacient sedí s dolními končetinami volně. 1 Protišoková poloha Provádí se u pacienta v kolapsovém stavu, v mdlobách, při větší ztrátě krve a vznikajícím šoku. Pacientovi pozvedneme dolní končetiny do úhlu cca integrovaný systém řízení Víme, jak poskytnout první pomoc? Každý z nás se může kdykoliv dostat do situace, ve které bude nutné poskytnout někomu první pomoc. Víme ale všichni, jak na to? Zásady první pomoci shrnuje nový plakát pro zaměstnance, který skupina Dalkia v ČR vyvěsila na všech regionech, divizích a společnostech. Plakát připomíná, jak provést umělé dýchání či masáž srdce, jak zastavit krvácení, jak uložit postiženého do stabilizované polohy a další důležité rady, které mohou zachránit lidský život. Zásady první pomoci 112 Centrum tísňového volání aktuality Dalkia získala na Teplárenských dnech tři ocenění Ředitel Dalkie Kolín Rostislav Krempaský a ředitelka Nadačního fondu Helena Gižová. Bezvědomí Zástava krvácení Základní neodkladná resuscitace Šok 45 Rostislav Krempaský, directeur de Dalkia Kolín, et Helena Gižová, directrice de la Fondation 45 Kolapsový stav Mdloba Bolest na hrudi Epileptický záchvat Popáleniny Stabilizovaná poloha 45 Úraz elektrickým proudem Poranění páteře Dynamicky, společně, bezpečně Poloha v sedě a protišoková poloha Úraz elektrickým proudem Pro skupinu Dalkia je bezpečnost zaměstnanců prioritou a nejinak se k této důležité oblasti staví vedení dceřiné společnosti Dalkia Industry CZ, která vyhlásila na celý rok 2011 soutěž pro zaměstnance s názvem Dynamicky, společně, bezpečně. Zaměstnanci byli rozděleni do dvanácti týmů, které vzájemně soutěží v několika kategoriích, jako je např. maximální počet dní bez evidovaného pracovního úrazu, minimální délka pracovních neschopností v důsledku pracovního úrazu, ověření znalostí z bezpečnosti práce formou testu, plánované i neohlášené bezpečnostní audity na pracovištích atd. Součástí klání je vyhlášení Bezpečnostního projektu, v jehož rámci mohou jednotlivé týmy podávat návrhy na zvýšení bezpečnosti na svém pracovišti. Celkové vyhodnocení soutěže, jejímž cílem je další zlepšení bezpečnosti práce a aktivní zapojení zaměstnanců do této oblasti, proběhne v lednu Ostrava, sídlo skupiny Dalkia v České republice, hostila v dubnu 17. ročník nejvýznamnější akce svého druhu v zemi - Teplárenské dny Zhruba 800 odborníků na energetiku na konferencích diskutovalo o posledních novinkách i aktuálních problémech a budoucnosti českého teplárenství. Na veletrhu samozřejmě nechyběl stánek Dalkie, kde jsme se prezentovali klientům, obchodním partnerům, dodavatelům i široké veřejnosti. Součástí Teplárenských dnů každoročně bývá vyhlášení výsledků soutěže Projekt roku, do níž se letos přihlásilo rekordních 16 projektů realizovaných v roce Cílem soutěže je ocenit zajímavé projekty v oblasti dálkového zásobování teplem, které přispívají ke zlepšení životního prostředí a přinášejí ekonomické úspory zákazníkům. Dalkia získala ocenění v kategorii Snižování emisí znečišťujících látek za projekt Snížení emisí SO 2 a NO x v Elektrárně Třebovice. Teplárenské sdružení ČR nám zároveň udělilo dvě mimořádná ocenění v kategorii Počin roku za příspěvek k pozitivnímu vnímání teplárenství díky projektům 10 let činnosti Nadačního fondu Dalkia Česká republika a Nový image komína Dalkie Kolín. Novinky z Dalkie Kolín Dceřiná společnost Dalkia Kolín začala od konce ledna 2011 poskytovat novou podpůrnou službu pro Českou přenosovou soustavu s názvem QS - Quick Start (15), kterou nahradila po tři uplynulé roky poskytovanou službu TR (terciární regulace). Oproti ní je doba vyjetí na požadovaný výkon u QS (15) patnáct minut namísto pěti, a to bez sledování trendu změny tohoto výkonu. Získáním tohoto kontraktu se zachovala kontinuita jednoho z pilířů, na kterém je postaven rozvoj Dalkie Kolín v oblasti elektrické energie. Dalším pilířem je spoluspalování biomasy pro výrobu elektřiny. V roce 2010 bylo uhlí nahrazeno biomasou v podobě rostlinných peletek v objemu tun a z obnovitelných zdrojů bylo vyrobeno MWh elektřiny, což je 21 % celkového množství elektrické energie vyrobené v Dalkii Kolín. 06

7 actualités Dalkia a obtenu trois prix aux Journées de la chauffe En avril dernier, Ostrava, siège de Dalkia en République tchèque, a accueilli la 17 e édition des Journées de la chauffe, évènement national majeur dans le domaine de l énergie. Environ 800 spécialistes du domaine de l énergie se sont réunis, lors de conférences, pour discuter des actualités dans le secteur tchèque de la chauffe, ainsi que des problèmes actuels et à venir. Dans le cadre du salon, Dalkia avait bien évidemment un stand pour présenter ses activités aux clients, partenaires commerciaux, fournisseurs, ainsi qu au grand public. À chaque édition, les Journées de la chauffe donnent lieu à l annonce des résultats de l enquête «Projet de l année», à laquelle ont participé, cette année, 16 projets (un nombre record!) réalisés en Ce concours a pour objectif de récompenser des projets contribuant à améliorer l environnement et permettant aux clients de réaliser des économies dans le domaine de la distribution de chaleur à distance. Ainsi, Dalkia a obtenu le premier prix dans la catégorie Réduction des émissions de substances polluantes pour son projet de réduction des émissions de SO 2 et NO x à la centrale de Třebovice. Deux autres prix exceptionnels ont été attribués à Dalkia dans la catégorie Action de l année pour sa contribution à la perception positive du secteur de la chauffe. Ces prix ont récompensé les projets 10 ans d activités de la Fondation Dalkia Česká republika et Nouvelle image de la cheminée de Dalkia Kolín. Nouvelles de Dalkia Kolín La filiale Dalkia Kolín a commencé, fin janvier, à fournir un nouveau service de soutien pour le Système de transport tchèque (ČEPS), appelé QS - Quick Start (15), qui a remplacé, après trois ans de prestations, le service TR (régulation tertiaire). Pour ce service, le temps de démarrage pour atteindre la puissance requise est de 15 minutes pour le QS (15) à la place de cinq. L obtention de ce contrat a permis de préserver la continuité de l un des piliers du développement de Dalkia Kolín dans le domaine de l électricité. L autre pilier est la combustion combinée de biomasse pour la production d électricité. En 2010, le charbon a été remplacé par de la biomasse sous forme de pellets végétaux à un volume de tonnes. Ainsi, MWh d électricité ont été produits à partir de sources renouvelables, ce qui représente 21 % de la quantité totale d électricité générée à Dalkia Kolín. systeme de management intégré Savons-nous les principes de premiers secours? Chacun d entre nous peut se retrouver dans une situation où il sera contraint de prodiguer à quelqu un des gestes de premiers secours. Mais savons-nous tous comment nous y prendre? Les principes de premiers secours sont résumés dans une nouvelle affiche pour les empoyés, créée par Dalkia en République tchèque et placardée dans toutes ses régions, divisions et sociétés. Cette affiche rappelle comment procéder à la ventilation artificielle, effectuer un massage cardiaque, arrêter une hémorragie, placer une victime en position de sécurité. Elle apporte également d autres conseils importants qui peuvent sauver une vie humaine. Dynamiquement, ensemble, en toute sécurité Pour le groupe Dalkia, la sécurité de ses collaborateurs est une priorité. Sur ce thème important, il en va de même à la direction de la filiale Dalkia Industry CZ. Celle-ci a, en effet, lancé, sur l année 2011, un challenge destiné à ses employés intitulé «Dynamiquement, ensemble, en toute sécurité». Dynamicky, společně, bezpečně Společnost Dalkia Industry CZ vyhlašuje soutěž pro týmy zaměstnanců zaměřenou na zkvalitnění bezpečnosti práce na všech našich organizačních jednotkách útvaru distribuce EE a útvaru TE a STV průmysl. Termín soutěže: od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011 Vyhodnocení: čtvrtletně 5 vítězných týmů získá hodnotné ceny: místo pro týmy s nejvyšším počtem dosažených bodů Cenu poroty za Nejlepší projekt Cenu poroty pro Nejiniciativnější tým Pravidla soutěže budou k dispozici v průběhu prosince Pro více informací se můžete od ledna 2011 obrátit na Ing. Luďka Oborného (telefon: , popř. na vedoucího bezpečnosti (telefon: , Zapojte se i VY a přispějte ke zlepšení bezpečnosti práce ve společnosti Dalkia Industry CZ! Les employés ont été répartis en 12 équipes qui concourent dans plusieurs catégories telles que le nombre maximum de jours sans accident du travail, la durée minimum des incapacités de travail dues à des accidents du travail, la vérification des connaissances en matière de sécurité au travail, les audits de sécurité planifiés ou non sur le lieu de travail, etc. Ce challenge comprend aussi le lancement du «Projet de sécurité», dans le cadre duquel les équipes peuvent aussi soumettre leurs propositions pour optimiser la sécurité sur leur lieu de travail. Les résultats du concours, dont l objectif est d améliorer la sécurité au travail et de faire participer activement les employés dans ce domaine, seront connus en janvier

8 aktuality Francouzský velvyslanec navštívil Elektrárnu Třebovice Elektrárna Třebovice přivítala v dubnu vzácnou návštěvu: v rámci své návštěvy Ostravy sem zavítal francouzský velvyslanec Pierre Lévy. Pan velvyslanec spolu s obchodním a ekonomickým radou francouzského velvyslanectví Bernardem Boidinem si se zaujetím prohlédli provoz Elektrárny Třebovice, která je největším výrobním závodem společnosti Dalkia Česká republika patřící do francouzské skupiny Dalkia. Prostřednictvím jedné z nejrozsáhlejších sítí dálkového tepla ve střední Evropě (357 km) zásobuje teplem většinu ze 100 tisíc ostravských domácností a zároveň vyrábí a distribuuje elektřinu. V roce 2010 bylo v tomto závodě zprovozněno zařízení na odsíření a denitrifikaci spalin, díky němuž emise SO 2 a NO x klesly o 10 % oproti uloženým emisním stropům. Francouzsko-česká spolupráce v oblasti energetiky je velmi úzká a společnost Dalkia aktivně rozvíjí naše strategické partnerství. Závod tohoto typu jsem navštívil dnes poprvé a zaujala mě jeho velikost, energetická účinnost zařízení a opatření pro zlepšení životního prostředí, zhodnotil svou návštěvu v Elektrárně Třebovice Pierre Lévy. Nová akreditace zvýší prestiž AmpluServisu Společnost AmpluServis prošla na přelomu března a dubna náročným auditem, který provedli pracovníci Českého institutu pro akreditaci (ČIA) pod vedením Ing. Zdeňka Fialy z útvaru certifikace a inspekce. Jedním z výsledků auditu bylo rozšíření akreditované inspekční činnosti AmpluServisu o kontroly na plynových zařízeních. Zdeněk Fiala Co je to Český institut pro akreditaci? Zdeněk Fiala: ČIA je obecně prospěšnou společností založenou vládou ČR, která má na starosti akreditace v nejrůznějších oborech od zkušebních laboratoří až po certifikační a inspekční orgány. ČIA jako součást mezinárodních organizací podepsala řadu multilaterálních dohod o vzájemném uznávání výsledků akreditací na evropské i celosvětové úrovni, které garantují, že akreditační orgány signatářských zemí postupují stejným způsobem a podle stejných pravidel. K čemu jsou akreditace potřebné? Slovo akreditace je odvozeno z latinského accredo, což znamená dáti důvěru. Jde tedy o zvýšení důvěryhodnosti akreditované společnosti. Akreditace je často vyžadována především u státních zakázek a nesporně zvyšuje prestiž firmy na trhu. Zákazníkům například zaručuje vysokou kvalitu inspekčních zkoušek včetně bezproblémového řešení případných reklamací. Na co jste se v AmpluServisu konkrétně zaměřili? Provedli jsme mj. kontrolu systému jakosti a dodržování mezinárodních norem, které jsou předepsány pro inspekční orgány. Rovněž jsme s našimi externími odbornými posuzovateli zkontrolovali úroveň vlastních činností inspektorů AmpluServisu. AmpluServis má kromě akreditovaných laboratoří od roku 2009 akreditovány také inspekční činnosti na vyhrazených tlakových zařízeních a točivých strojích. Letos nám během každoročního dozorového auditu ČIA rozšířila akreditované inspekční činnosti i na plynová zařízení, což jenom potvrzuje kvalitu našeho systému, dodává spokojeně vedoucí střediska expertních služeb AmpluServisu Přemysl Ryšavý s tím, že inspekce provádí nezávislý inspekční orgán AmpluSevisu, který se řídí vlastní příručkou kvality. 08

9 actualités L ambassadeur de France a visité la centrale électrique de Třebovice Au mois d avril, la centrale électrique de Třebovice a accueilli un hôte rare, Pierre Lévy, ambassadeur de France en République tchèque, qui dans le cadre de son voyage à Ostrava a visité ses services. Pierre Lévy, accompagné du conseiller économique et commercial de l Ambassade de France, Bernard Boidin, a visité les services de la centrale de Třebovice, la plus grande unité de production de Dalkia Česká republika, membre du groupe français Dalkia. Par l intermédiaire d un des réseaux de chauffage urbain les plus étendus d Europe centrale (357 km), cette centrale approvisionne en chaleur la majorité des ménages d Ostrava tout en produisant et distribuant de l électricité. En 2010, un dispositif de désulfuration et de dénitrification des gaz de combustion a été mis en service dans cette usine, grâce auquel les émissions de SO 2 et NO x de l installation sont 10 % inférieures aux plafonds d émissions autorisés. «La coopération francotchèque dans le domaine de l énergie est très proche et Dalkia développe activement notre partenariat stratégique. C est la première fois que je visite une centrale de ce type. Je suis impressionné par sa taille, l efficacité énergétique de ses installations et les mesures prises en faveur de l environnement», a indiqué Pierre Lévy. Une nouvelle accréditation pour AmpluServis La société AmpluServis a été l objet, récemment, d un audit exigeant réalisé par les employés de l Institut tchèque d accréditation, sous la direction de Zdeněk Fiala, du département de certification et d inspection. Le passage de cet audit permet l extension de l activité d inspection d AmpluServis, qui désormais est aussi accrédité pour le contrôle des installations gazières. Qu est-ce que l Institut tchèque d accréditation? Zdeněk Fiala : «L Institut tchèque d accréditation est une société d utilité publique fondée par le gouvernement tchèque et chargée des accréditations dans des domaines variés, des laboratoires d essais aux organismes de certification et d inspection. L Institut a signé de nombreux accords de reconnaissance mutuelle des résultats d accréditations aux niveaux européen et mondial. Ces accords garantissent des accréditations réalisées selon les mêmes règles et protocoles par les États signataires.» À quoi les accréditations servent-elles? «Le mot accréditation vient du latin «accredo» qui signifie «donner crédit». Il s agit donc de donner une plus grande crédibilité à la société accréditée. Une accréditation est souvent demandée pour des marchés publics. Elle accroît incontestablement le prestige de l entreprise sur le marché. Elle garantit, par exemple, aux clients une qualité élevée des tests d inspection et un traitement sans encombre des éventuelles réclamations.» Concrètement, sur quoi vous êtes-vous concentrés à AmpluServis? «Nous avons procédé à un contrôle du système de qualité et du respect des normes internationales prescrites pour les organismes d inspection. Nous avons également contrôlé, avec nos évaluateurs spécialisés externes, le niveau des activités des inspecteurs d AmpluServis.» «En plus de ses laboratoires agréés, AmpluServis bénéficie, depuis 2009, d une accréditation pour l inspection des équipements spéciaux sous pression et des machines rotatives. Cette année, lors de l audit de contrôle annuel, l Institut tchèque d accréditation a élargi les activités d inspection agréées aux installations gazières, ce qui ne fait que confirmer la qualité de notre système», ajoute le chef du centre des services experts d AmpluServis, Přemysl Ryšavý. Il précise que les inspections sont effectuées par l organisme d inspection indépendant d AmpluServis, qui obéit à son propre manuel de qualité. 09

10 aktuality Divizi Karviná čeká náročný úkol Náročný technický oříšek musí v letošním roce rozlousknout karvinská divize Dalkie Česká republika. Jejím úkolem je zajistit přeložení horkovodu zabezpečujícího dodávky tepla do Karviné, což si žádá aktuálně probíhající rekonstrukce mostu přes řeku Olši. Více prozradí vedoucí Závodu distribuce a služby Dalibor Šafran. Proč je nutné horkovod přeložit? Důvodem realizace přeložky horkovodu v celkové délce zhruba 190 metrů je řešení povodňových škod z minulých let, zejména z roku 2010, a provedení protipovodňových opatření. V současné době probíhá rekonstrukce silničního mostu přes Olši a Dalkia musí na novou situaci urychleně reagovat. Jaká úskalí rekonstrukce mostu přináší? Nový most bude založen pouze na březích a překlene Olši bez jediného pilíře v korytě řeky. Tím však dojde k odkrytí pilířů, na kterých je po směru toku uložen stávající horkovod zásobující teplem celé město. Nechali jsme jejich stabilitu posoudit a z posudku vyplynulo, že bez zabezpečení nevydrží další povodňový nápor. Pro jaké řešení jste se rozhodli? Pro zachování bezpečných dodávek tepla do Karviné jsme se rozhodli pro přeložku horkovodu připoložením potrubí 2xDN 600 k nové mostní konstrukci, které nám všichni smluvní partneři (Moravskoslezský kraj, město Karviná, Povodí Odry a další subjekty) schválili. V čem spočívá vámi navržené technické řešení? Zvolené řešení vychází z možného statického přitížení mostní konstrukce, při kterém bude potrubí uloženo symetricky po obou stranách mostu tak, aby se jejich hmotnost rozložila. Horkovodní potrubí tedy vybočí před a za řekou ze stávajícího směru a přimkne se k novému mostu. Přívodní větev navíc musí dvakrát překřížit silnici 1/58, aby se Dalibor Šafran dostala na druhou stranu mostu, což bude vyžadovat náročné stavební řešení s uložením potrubí na pilotech a tzv. průlezných kanálech. Součástí přeložky bude také nový tzv. sekční objekt s armaturami pro vypouštění, odvzdušnění atd. Projektovou dokumentaci přeložky horkovodu zpracoval Dopravoprojekt Ostrava. Jaké jsou výhody této varianty? Tímto řešením jsme pomohli vyřešit dočasný přechod řeky pro občany a zároveň zachovat spolehlivé a bezpečné dodávky tepla. Po dobu rekonstrukce mostu, která probíhá od dubna a potrvá do září, jako dočasná náhradní lávka pro pěší a cyklisty slouží stávající horkovod, na němž byla vytvořena lávka z dřevěné konstrukce. Samotná přeložka bude realizována letos na podzim. Dalkia Industry CZ je především exkluzivním dodavatelem energií pro doly těžební společnosti OKD. Mezi její klienty však patří vedle 21 tisíc bytů na severní Moravě také soukromé firmy, nejnověji obchodní centrum Hornbach v Ostravě, kterému dodáváme elektřinu. Dalkia Industry CZ díky svému technickému zázemí navrhla připojení, které spočívá ve využití distribuční kapacity vedení VN 22 kv pro napájení lokality Jeremenko. V roce 2010 byla postavena kiosková trafostanice 22/0,4 kv, která byla následně připojena k naší lokální distribuční soustavě. Distribuce elektřiny byla zahájena v září 2010, v první fázi zejména pro výstavbu obchodního centra Hornbach. Vzhledem k technickým možnostem je však dále uvažováno o možném napojení i dalších podnikatelských subjektů na volné ploše areálu. 10 Elektřina pro Hornbach

11 actualités Une tâche difficile pour la Division Karviná Cette année, la Division Karviná de Dalkia Česká republika va devoir résoudre un véritable casse-tête technique. En effet, elle est chargée d assurer le déplacement du conduit d eau surchauffée approvisionnant Karviná en chaleur en raison de travaux sur le pont de la rivière Olše. Dalibor Šafran, chef de l Unité distribution et services, nous en apprend plus. Pourquoi faut-il déplacer ce conduit d eau? «Le déplacement, d environ 190 m., de ce conduit découle du projet de liquidation des dommages causés par les précédentes inondations, notamment celle de 2010, et de prise de mesures anti-inondations. Les travaux du pont routier passant sur la rivière Olše sont en cours et Dalkia doit réagir d urgence à cette nouvelle situation.» Quelles difficultés présente la reconstruction de ce pont? «Le nouveau pont sera ancré uniquement sur les rives, sans pilier dans le lit de la rivière. Ceci entraîne l exposition des piliers situés en aval, sur lesquels repose le conduit d eau actuel approvisionnant toute la ville. Nous avons fait évaluer leur stabilité et il apparaît que sans protection ils ne résisteront pas à la pression d une nouvelle inondation.» Quelle solution avez-vous choisie? «Pour maintenir des fournitures de chaleur sûres à Karviná, nous avons décidé de déplacer le conduit de distribution de chaleur en apposant deux conduits DN 600 sur la structure du nouveau pont. Ce projet a été approuvé par tous nos partenaires contractuels (la Région de Moravie-Silésie, la ville de Karviná, l Agence de bassin de l Oder et d autres entités).» De l électricité pour Hornbach Dalkia Industry CZ est essentiellement le fournisseur d énergies exclusif des mines de la société OKD. Toutefois, parmi ses clients, la société compte aussi plus de appartements en Moravie du Nord, des entreprises privées et, depuis peu, le centre commercial Hornbach d Ostrava qu elle approvisionne en électricité. Grâce à son savoir-faire technique, Dalkia Industry CZ a conçu ce projet de raccordement qui repose sur l utilisation de la capacité de distribution de la ligne HT 22 kv pour alimenter le quartier de Jeremenko. En 2010, un poste de transformation 22/0,4 kv de type kiosque a été construit, puis raccordé à notre réseau de distribution local. La distribution d électricité a été lancée en septembre 2010, pour alimenter dans un premier temps le centre commercial Hornbach alors en construction. Compte tenu des possibilités techniques, il est envisagé de raccorder également d autres entreprises sur l espace libre du site. En quoi consiste la solution technique que vous avez proposée? «La solution retenue tient compte d une éventuelle surcharge statique de la structure du pont. Les conduits seront placés symétriquement de chaque coté de manière à répartir leur poids. Ils effectueront donc un tournant avant et après la rivière, par rapport à son axe actuel, et seront rattachés au nouveau pont. La branche de raccordement devra, de plus, croiser par deux fois la route 1/58 afin d atteindre l autre côté du pont. Ceci nécessitera des solutions techniques complexes pour la pose des conduits sur les pylônes et les canaux de passage. Ce déplacement, qui sera effectué à l automne, comportera également une nouvelle section avec des vannes pour les vidanges, la purge d air, etc. La documentation de ce projet a été réalisée par Dopravoprojekt Ostrava.» Quels sont les avantages de cette variante? «Cette solution nous a permis de régler le problème temporaire de traversée de la rivière et de maintenir des fournitures fiables et sûres de chaleur. Durant la reconstruction du pont, d avril à septembre, le conduit actuel (sur lequel a été ajouté une structure en bois) servira de passerelle de remplacement pour piétons et cyclistes.» 11

12 naši klienti Ostravský Avion Shopping Park je dlouholetým a spokojeným klientem Dalkie Bydlíte v Ostravě nebo blízkém okolí a nakupujete rádi ve velkých obchodních centrech? Pokud ano, zajisté čas od času zavítáte do největšího nákupního areálu v moravskoslezské metropoli Avion Shopping Parku firmy IKEA. O známém obchodním centru i jeho spolupráci se společností Dalkia si Modrý reportér povídal s Radimem Gavendou, facility managerem Inter IKEA Centre Group pro Českou a Slovenskou republiku. Můžete nám prosím představit obchodní centra společnosti IKEA v ČR? IKEA - pod těmito čtyřmi písmeny si většina z nás představí úspěšného a vyhledávaného prodejce s nábytkem a bytovými doplňky v typickém modro-žlutém obchodním domě. Aby tomu tak bylo i do budoucna a IKEA se mohla plně soustředit na svou hlavní činnost - prodej, vznikla v roce 2001 dceřiná společnost Inter IKEA Centre Group (IICG). IICG vyvíjí a provozuje nákupní centra s unikátním kotevním nájemníkem IKEA. Spravuje víc než milion m 2 prodejní plochy v třinácti zemích Evropy a cílem je tuto plochu v průběhu následujících let zdvojnásobit a rozšířit působení 12 do Číny. Součástí skupiny IICG je i Inter IKEA Centre Česká republika a Inter IKEA Centre Slovensko (dále IIC), která v současné době provozuje čtyři nákupní centra v Praze, Brně, Ostravě a Bratislavě, známé pod názvem Avion Shopping Park. Čím je výjimečné vaše ostravské obchodní centrum? Je to největší a nejznámější nákupní centrum v Moravskoslezském kraji. Příjemné prostory a živá atmosféra lákají rodiny hlavně k nákupu (v současné době je zde 153 obchodů s nejrůznějším sortimentem od značkové módy přes elektroniku po nábytek), ale také k celodenním výletům a víkendové zábavě. Silná skladba nájemců a prvotřídní umístění dělá z Avionu ideální místo pro setkávání lidí všech věkových skupin z celého regionu. Jaké jsou hlavní vize vaší společnosti? Co nejvíce lidem zpříjemnit a usnadnit každodenní život. To je naše vize a myšlenka, které se držíme při řešení všech úkolů. Dodavatelem energií pro Avion Shopping Park v Ostravě je společnost Dalkia Česká republika. Jak jste se vzájemnou spoluprací spokojeni? Odběrateli tepla a chladu od Dalkie jsme již

13 nos clients Avion Shopping Park, client de longue date, est satisfait de Dalkia Vous habitez Ostrava ou ses environs proches et aimez acheter dans les grands centres commerciaux? Si tel est le cas, vous devez certainement vous rendre de temps à autre dans le plus grand complexe commercial de la région moravo-silésienne, Avion Shopping Park de la société IKEA. Le Reporter bleu s est entretenu avec Radim Gavenda, facility manager d Inter IKEA Centre Group pour la République tchèque et la Slovaquie, de ce célèbre centre et de sa collaboration avec la société Dalkia. Pouvez-vous nous présenter les centres commerciaux d IKEA en République tchèque? «IKEA. Sous ces quatre lettres, la plupart d entre nous s imaginent un vendeur à succès de mobilier et de décoration pour la maison dans un grand bâtiment bleu et jaune. Pour que cela reste le cas dans le futur et qu IKEA puisse pleinement se concentrer sur son activité principale de vente, est née, en 2001, la filiale Inter IKEA Centre Group (IICG). IICG développe et exploite des centres commerciaux avec pour unique locataire permanent IKEA. Il gère plus d un million de m 2 de surface de vente dans 13 pays d Europe avec pour but de doubler cette surface au cours des années à venir et d élargir le champ d action à la Chine. Inter IKEA Centre République tchèque et Inter IKEA Centre Slovaquie (ci-après dénommé IIC), qui, à l heure actuelle, exploitent quatre centres commerciaux à Prague, Brno, Ostrava et Bratislava, connus sous le nom d Avion Shopping Park, font aussi partie du groupe IICG.» En quoi votre centre commercial d Ostrava est-il exceptionnel? «Il s agit du plus grand et du plus connu dans la région moravosilésienne. Les espaces agréables et l atmosphère animée attirent les familles pour les achats (à l heure actuelle, on y compte 153 magasins avec les produits les plus divers, de la mode de marque, en passant par l électronique jusqu aux meubles), mais également pour des promenades en semaine ou le week-end. La structure forte des locataires et son emplacement de toute première qualité font d Avion un lieu idéal de rencontre pour des gens de tous âges venant de l ensemble de la région.» Quels sont les grands objectifs de votre société? «Rendre plus agréable et simplifier la vie quotidienne au plus grand nombre de gens possible. Voilà notre vision et l idée à laquelle nous nous tenons en résolvant l ensemble de nos tâches.» Le fournisseur d énergies pour Avion Shopping Park à Ostrava est Dalkia Česká republika. Etes-vous satisfait de cette collaboration? «Nous achetons de la chaleur et du froid à Dalkia depuis plus de dix ans déjà. Nous sommes très contents de cette collaboration de longue date. Dalkia est un partenaire sur qui nous avons pu compter lors de chaque étape de notre développement. J aimerais ainsi remercier la direction de la société Dalkia, ses commerciaux et techniciens pour cette collaboration longue et réussie.» 13

14 naši klienti více než deset let. S dlouhodobou spoluprací jsme velmi spokojeni, o čemž svědčí i to, že Dalkia je naším spolehlivým partnerem při každé etapě rozvoje. Rád bych touto cestou poděkoval vedení společnosti Dalkia i jejím obchodníkům a technikům za dlouholetou a úspěšnou spolupráci. Partnerství mezi společnostmi IKEA (IIC) a Dalkia vzniklo již v roce Co bylo na jeho začátku? V roce 1999 jsme v rámci přípravy projektu ostravského Avion Shopping Parku zvažovali různé alternativy způsobu vytápění a chlazení. Původně jsme plánovali vytápění plynem, jak je běžná praxe ve všech obchodních centrech firmy IKEA. Dalkia nás však přesvědčila, že vhodnějším řešením pro nás bude připojení na její distribuční horkovodní síť, která k nám přivede teplo z Elektrárny Třebovice. To pro nás byla zajímavá varianta nejen z ekonomických důvodů, ale i z hlediska environmentálního. Ve spolupráci s vámi Dalkia v Avion Shopping Parku zavedla metodu chlazení tzv. absorpcí. Jaké jsou její přednosti? Dalkia nám navrhla tuto technologii, kterou měla již vyzkoušenou ve Francii a která byla v našem regionu zcela nová. My jsme byli první, kdo mohl metodu absorpce převzít, a to pro nás byla určitá výzva. Navržené řešení chlazení absorpčními jednotkami dokázalo významným způsobem snížit energetickou spotřebu celého nákupního centra. Následovala etapa rozšíření Avion Východ. V čem spočívala? V roce 2007 jsme začali připravovat další projekt rozšíření nákupní galerie, a to směrem k ulici Výškovická. I zde jsme navázali na spolupráci s firmou Dalkia a zvolili stejný způsob dodávky dálkového tepla a výroby chladu metodou absorpce. V současné době probíhá realizace projektu Avion Sever a Jih. Co v rámci této etapy vznikne? Začátkem roku 2010 byla zahájena výstavba nových objektů o celkové ploše m 2 pro komerční využití v severní a jižní oblasti areálu. Ve spolupráci s Dalkií se snažíme propojit stávající a novou technologii tak, abychom mohli vzájemně pokrýt rizika případných odstávek a optimalizovat celkový provoz starší i nové části. Proto je Dalkia významně zapojena již od přípravné fáze projektu. IIC v rámci společného projektu vybuduje na vlastní náklady dvě předávací stanice a technologii absorpčního chlazení, Dalkia bude provozovat systém absorpce. Otevření objektu pro veřejnost je plánováno na červen Jaké máte v Ostravě další plány? Naším současným cílem je dokončit zmíněné projekty Sever a Jih a připravit se případně na další, např. rekonstrukci nejstarších technologií. Rozvoj Avion Shopping Parku je takové perpetuum mobile (úsměv). PROFIL: Radim Gavenda (1971), absolvent ostravské Vysoké školy podnikání v oboru ekonomika a management, pracuje ve společnosti IIC již od roku 2001, nejprve v pozici maintenance managera pro ostravský Avion Shopping Park a od roku 2010 jako facility manager pro Českou a Slovenskou republiku. Součástí mé práce je technická podpora pro naše nákupní centra, obnova stávajících a implementace nových technologií, redukce provozních nákladů, energetický management, centrální výběry dodavatelů apod., říká Radim Gavenda, mezi jehož koníčky patří sport a hory. 14

15 nos clients Le partenariat entre les sociétés IKEA (IIC) et Dalkia est né en Quelle en fut son origine? «En 1999, nous avions envisagé - dans le cadre du projet d un Avion Shopping Park à Ostrava - plusieurs alternatives pour le mode de chauffage et de refroidissement. Nous avions, à l origine, prévu un chauffage au gaz, mode de chauffage le plus courant dans les centres commerciaux d IKEA. Dalkia nous a toutefois convaincus qu une solution plus appropriée pour nous serait de se raccorder à son réseau de distribution d eau chaude, qui nous amènerait de la chaleur depuis la centrale de Třebovice. Il s agissait pour nous d une variante intéressante non seulement pour des raisons économiques, mais également d un point de vue environnemental.» Dalkia a, en collaboration avec vous, lancé à Avion Shopping Park le procédé de refroidissement par absorption. Quels en sont les avantages? «Dalkia nous a proposé cette technologie qu il avait déjà expérimentée en France et qui était tout à fait nouvelle dans notre région. Nous avons été les premiers à avoir pu adopter la méthode d absorption et ce fut, pour nous, un challenge certain. La solution proposée pour le refroidissement par unités d absorption a permis de réduire de façon significative la consommation énergétique de l ensemble du centre commercial.» A l heure actuelle se déroule la réalisation du projet Avion Nord et Sud. Que naîtra dans le cadre de cette étape? «Début 2010 a été lancée l édification de nouveaux bâtiments d une surface totale de m 2 pour une utilisation commerciale dans la zone Nord et Sud du complexe. Nous nous efforçons, en collaboration avec Dalkia, de raccorder les technologies existantes et nouvelles de façon à pouvoir couvrir mutuellement les risques d éventuelles pannes et optimiser l ensemble de l exploitation. Par conséquent, Dalkia est déjà impliqué de manière importante depuis la phase préparatoire du projet. IIC édifie à ses propres frais, dans le cadre de ce projet commun, deux sous-stations et une technologie de refroidissement par absorption, Dalkia étant l exploitant du système d absorption. L ouverture du bâtiment au public est prévue en juin 2011.» Quels sont vos autres projets à Ostrava? «Notre objectif actuel est d achever les projets Nord et Sud et de se préparer, le cas échéant, pour d autres, comme par exemple la reconstruction des technologies les plus anciennes. Le développement d Avion Shopping Park est, en quelque sorte, en perpétuel mouvement (sourire).» PROFIL : Radim Gavenda (1971), diplômé de l Ecole supérieure d entrepreneuriat en économie et management, travaille au sein de la société IIC depuis 2001, d abord au poste de responsable de maintenance pour Avion Shopping Park Ostrava et, depuis 2010, en tant que facility manager pour la République tchèque et la Slovaquie. «Le soutien technique de nos centres commerciaux, la rénovation des technologies actuelles et l implémentation de nouvelles, la réduction des coûts d exploitation, le management énergétique, la sélection des fournisseurs au niveau central, etc., font partie de mon travail,» explique Radim Gavenda, dont les hobbies sont, entre autres, le sport et la montagne. 15

16 sociální odpovědnost Anglickým černohlavým ovečkám se v podhůří Beskyd daří výborně Stáda ovcí a cinkání jejich zvonců patří k neodmyslitelnému koloritu vesnic v podhůří Beskyd. Černohlavá zvířata, která chovají manželé Lenka a Igor Sikorovi z Návsí, se však od typických beskydských oveček na první pohled liší. Jedná se totiž o bezrohé suffolské ovce, vyšlechtěné v 18. století ve Velké Británii. Na naší rodinné farmě jsme začali pracovat v roce 2008, kdy jsme si přivezli tři čistokrevné suffolské ovce, jež jsou mezi chovateli známy také pod názvem blackface podle typické černé hlavy. První mláďata, která se u nás narodila, jsme si ponechali jako základ budoucího stáda. Když jsme pak zjistili, že je o naše ovce mezi lidmi zájem, šli jsme do toho naplno. Budujeme kvalitní a zdravý chov, a proto mají naše bahnice mláďata až druhým rokem, tedy v době, když jsou už zcela dospělé. V současné době chováme 42 kusů, ale stádo stále rozšiřujeme. Naši rodinnou farmu letos podpořil také Nadační fond Dalkia Česká republika, s jehož finančním příspěvkem jsme mohli zakoupit stříhací stroj na ovce a speciální vozík, který nám výrazně usnadňuje manipulaci se zvířaty, vysvětluje Igor Sikora a zkušeným pohybem z vozíku vytahuje jednu z černohlavých krasavic, aby jí ostříhal její bohaté rouno. Nejkvalitnější beránci míří na aukci Ovčí vlna se dnes prodává velmi špatně, raději ji proto s našimi odběrateli vyměníme za hotové výrobky z ovčího rouna. S manželkou se zabýváme především produkcí plemenného materiálu a na aukcích v nedaleké Vendryni prodáváme plemenné beránky. Jejich výběr však není vůbec jednoduchý. Na jehňata se v rozmezí 80 až 120 dnů od porodu přijdou podívat kontroloři, kteří je zváží a vypočítají jejich váhový přírůstek. Ultrazvukem jim také přeměří množství tuku a svaloviny a na základě těchto údajů nám vydají certifikát CPH, který určí jejich celkovou plemennou hodnotu. Vybrané beránky pak odvážíme na aukci, ostatní jsou určeni k prodeji na maso. My s manželkou ale skopové nejíme, říká Igor Sikora a poté, co jí na krk připne zvonec, vypouští ostříhanou ovci do ohrady. Cinkot zvonců a bečení oveček zkrátka k Beskydám patří. 16 Od založení Nadačního fondu Depuis la création de la Fondation nových pracovních míst nouveaux emplois 873 projektů projets retenus

17 responsabilité sociale Les moutons anglais à tête noire se portent à merveille au pied des Beskydes Les troupeaux de moutons et le tintement de leurs clochettes font partie du folklore des villages situés au pied des Beskydes. Les bêtes à tête noire, élevées par les époux Lenka et Igor Sikora de Návsí, se distinguent pourtant des moutons typiques de la région. Il s agit, en effet, de moutons suffolk sans corne, race créée au 18 e siècle en Grande-Bretagne. «Nous avons commencé à travailler dans notre ferme familiale en 2008, lorsque nous avons acheté trois moutons suffolk pur sang connus aussi parmi les éleveurs sous le nom de blackface, du fait de leur tête noire typique. Nous avons gardé les premiers petits nés chez nous comme base de notre futur troupeau. Quand nous avons ensuite constaté que les gens étaient intéressés par nos moutons, nous nous sommes lancés à fond. Nous construisons un troupeau sain et de qualité, c est pourquoi nos brebis n ont des petits que la deuxième année, c est-à-dire quand elles sont déjà tout à fait adultes. À l heure actuelle, nous élevons 42 têtes, mais nous agrandissons sans cesse le troupeau. Cette année, notre ferme familiale a été soutenue par la Fondation Dalkia Česká republika, dont l aide financière nous a permis d acheter une tondeuse pour les moutons et un chariot qui nous facilite beaucoup la manipulation des animaux», explique Igor Sikora, sortant d un geste expérimenté une de ces bêtes à tête noire du chariot pour la tondre. Les meilleurs béliers sont destinés aux enchères «La laine de mouton se vend mal de nos jours. C est pourquoi nous préférons l échanger avec nos clients contre des produits finis en poils de mouton. Avec mon épouse, nous nous occupons surtout de l élevage d animaux de reproduction. Ainsi, près d ici à Vendryně, nous vendons nos béliers reproducteurs lors de ventes aux enchères. Toutefois, leur sélection n est pas simple. Des contrôleurs viennent voir les agneaux 80 à 120 jours après leur naissance. Ils les pèsent et calculent leur prise de poids. Puis à l aide d une sonde échographique, ils mesurent le pourcentage de graisse et de masse musculaire. Sur la base de ces données, ils nous délivrent un certificat qui détermine leur valeur reproductrice globale. Nous emmenons, ensuite, les béliers sélectionnés à la vente aux enchères. Les autres sont vendus pour leur viande. Cependant, pour notre part, ni ma femme ni moi ne mangeons du mouton», précise Igor Sikora relâchant le mouton tondu dans l enclos après lui avoir attaché une clochette au cou. Le tintement des clochettes et les bêlements des moutons font tout simplement partie des Beskydes. 17

18 sociální odpovědnost Pohled do vesmíru je fascinující exkurzí do dávné minulosti Dalkia v loňském roce v rámci Minigrantů finančně podpořila také projekt rekonstrukce hvězdárny v Olomouci Lošově, který přihlásil náš kolega Jan Šustek, jenž pracuje jako operátor multitechnických služeb ve společnosti Olterm&TD Olomouc. Částka ve výši 15 tisíc korun pokryje především klempířské opravy a natření kopule. Hvězdárna byla postavena v roce 1957 a za tu dobu se zde vystřídalo mnoho majitelů. Za některých vzkvétala, jiní ji nechali zchát- rat, říká Jan Šustek, pro kterého je astrono- mie velkým koníčkem již řadu let. Přivedl mě k ní kamarád, s nímž provozuji další své hobby - radioamatérství. Od doby, kdy jsme po- prvé vylezli s vysílačkami na kopec u Lošova, kde hvězdárna stojí, už uplynulo patnáct let. Stal jsem se pak jejím pravidelným návštěv- níkem a v roce 2004 i členem občanského sdružení Hvězdárna Olomouc, které je sou- časným majitelem hvězdárny. V kupoli je umístěn dalekohled s průměrem čočky 11 cm, ale máme k dispozici i přenosný zrcadlový dalekohled s daleko lepšími para- metry. Díky nim můžeme pozorovat Venuši, Mars, Saturn a Jupiter, ale když je pěkné počasí, vidíme i vzdálenější Uran a Neptun. Přenosný dalekohled používáme také během besed na letních dětských táborech v okolí Olomouce, kam každoročně jezdíme. Dě- tem ukazujeme planety a seznamujeme je se souhvězdími na letní obloze. Se staršími zájemci pak hledáme vzdálené mlhoviny a ga- laxie. Pohled do vesmíru je vlastně pohledem do minulosti, protože světlo z dalekých hvězd k nám letí mnoho let. I sluneční paprsky k nám dopadnou asi až za osm minut, vy- práví se zaujetím Jan Šustek. Pro veřejnost je naše hvězdárna otevřena každý pátek s výjimkou zimních měsíců. Pokud však na obloze nastane některý méně častý úkaz, jakým bylo například zatmění Slunce letošního 4. ledna, umožníme lidem i takové mimo- řádné pozorování. Observer l espace: une excursion fascinante dans le passé L année dernière, Dalkia a soutenu financièrement, dans le cadre des Minigrants, un projet de rénovation de l observatoire d Olomouc Lošov, présenté par notre collègue Jan Šustek, opérateur de services multitechniques chez Olterm&TD Olomouc. L aide s élevant à couronnes a couvert les réparations de ferblanterie et la peinture de la coupole. «L observatoire a été construit en 1957 et depuis, de nombreux propriétaires s y sont succédés. Certains en ont fait un endroit florissant, d autres l ont laissé tomber en ruines», dit Jan Šustek, grand amateur d astronomie depuis de longues années. «Cela fait déjà quinze ans que nous avons, avec un ami, gravi pour la première fois avec nos émetteurs la colline de Lošov, où se dresse l observatoire. En 2004, je suis devenu membre de l association Hvězdárna Olomouc, actuel propriétaire de l observatoire. La coupole est équipée d un télescope doté d une lentille de 11 cm, mais nous disposons aussi d un télescope portable à miroir qui a de meilleurs paramètres. Grâce à eux, nous pouvons observer Vénus, Mars, Saturne et 18 Jupiter, et quand il fait beau nous voyons même aussi loin qu Uranus et Neptune. Nous utilisons notre télescope mobile aussi pour des présentations dans des colonies de vacances aux environs d Olomouc, où nous nous rendons chaque été. Nous montrons les planètes aux enfants et nous leur apprenons à reconnaître les constellations dans le ciel d été. Avec les plus âgés, nous cherchons les nébuleuses et galaxies éloignées. Le regard sur l espace est en fait un regard sur le passé, car la lumière des étoiles éloignées met de très nombreuses années à nous parvenir. Même les rayons du soleil mettent huit minutes à arriver jusqu à nous», explique avec passion Jan Šustek. «Notre observatoire est ouvert au public tous les vendredis, sauf les mois d hiver. Par contre, si un phénomène peu fréquent se présente, comme par exemple une éclipse du soleil, nous permettons au public d en profiter.»

19 responsabilité sociale Vítkovičtí hokejisté obhájili stříbro Ve výborné formě je v posledních sezónách mužstvo HC Vítkovice Steel, jehož významným sponzorem je společnost Dalkia Česká republika. Vítkovičtí hokejisté se podruhé za sebou probojovali až do finále extraligy, kde bohužel nestačili na třinecké Oceláře a patří jim tak opět titul vicemistra. Mužstvo pod vedením trenéra Mojmíra Trličíka skončilo po základní části na třetím místě. Ve čtvrtfinále se vítkovičtí hráči střetli s českobudějovickým týmem HC Mountfield, který porazili v sérii 4:2. V semifinále se utkali s hokejisty HC Eaton Pardubice, na něž neměli ty nejlepší vzpomínky v uplynulé sezóně jim právě tento soupeř překazil sen o zlatu krutým výpraskem 4:0. Tentokrát se naštěstí loňský scénář nezopakoval a Vítkovičtí zvítězili s přehledem 4:1. Ve finále změřili síly se severomoravským rivalem týmem HC Oceláři Třinec, ale bohužel na něj nestačili. Třinečtí potvrdili roli favorita (do play-off postoupili z prvního místa v tabulce) a v pětizápasové sérii zvítězili 4:1. Hráčům HC Vítkovice Steel gratulujeme k obhajobě titulu vicemistra a přejeme hodně štěstí do nadcházející sezóny. Třeba se v ní vyplní rčení do třetice všeho dobrého Seconde place conservée pour les hockeyeurs de Vítkovice L équipe du HC Vítkovice Steel, dont Dalkia Česká republika est un des principaux sponsors, est dans une forme excellente ces dernières saisons. Ses hockeyeurs sont arrivés, pour la deuxième fois consécutive, en finale de l Extra ligue, où ils n ont, hélas, pas réussi à battre les Sidérurgistes de Třinec. L équipe, sous la direction de l entraîneur Mojmír Trličík, a fini, après la première phase, à la troisième place. En quart de finale, les joueurs de Vítkovice ont affronté l équipe du HC Mountfield de České Budějovice qu ils ont battue 4 à 2. En demi-finale, ils ont affronté les hockeyeurs du HC Eaton Pardubice, dont ils n avaient pas gardé de bons souvenirs. En effet, l année passée, c est cet adversaire qui avait mis fin à leur rêve d or par une cruelle défaite de 4 à 0. Par bonheur, le scénario de l année dernière ne s est pas répété cette fois et les hockeyeurs de Vítkovice l ont largement emporté 4 à 1. En finale, ils ont mesuré leurs forces avec un rival de Moravie du Nord, l équipe de Třinec, mais ont, hélas, dû s incliner. Les Sidérurgistes ont ainsi confirmé leur titre de favori (ils s étaient qualifiés pour les play-offs en finissant premiers du classement) et ceux-ci l ont emporté 4 à 1 dans une série de cinq matchs. Nous félicitons les joueurs du HC Vítkovice Steel pour avoir conservé leur titre de vice-champion de la République tchèque et leur souhaitons bonne chance pour la saison à venir. Le dicton «Jamais deux sans trois» s y accomplira peut-être 19

20 rozhovor Nejoblíbenější česká miss podniká a zasedá v zastupitelstvu Miss České republiky 1995 a Miss Europe 1995 Monika Žídková patří dlouhodobě k populárním osobnostem, a to nejenom v Moravskoslezském kraji. Potvrdili to ostatně i diváci, kteří ji letos v televizní anketě zvolili nejoblíbenější českou miss v historii. Půvabná mladá žena je zároveň úspěšnou podnikatelkou a zastupitelkou v rodných Kravařích na Opavsku. Jak se dívka z Kravař najednou ocitne v soutěži o korunku miss? Do soutěže Miss České republiky 1995 mě přihlásila maminka, která to však se mnou samozřejmě nejdříve konzultovala. Jedním z impulsů bylo to, že jsem na střední škole vyhrála soutěž Miss Krnov. V té době mě navíc velmi bavil modeling, i když jsem většinou chodila jen na módní přehlídky pro zdejší butiky. Honoráře byly tehdy opravdu symbolické. Když mě například tatínek vezl na nějakou přehlídku do Opavy, zaplatil za benzín víc peněz, než jsem tam vydělala. Jak vzpomínáte na finálový galavečer a týdny před ním? Od volby miss v roce 1995 už uplynula hezká řádka let. Vzpomínám si jenom, že jsme absolvovaly mnoho zkoušek a stále nás přitom sledovaly televizní kamery. Samotný finálový večer byl velmi náročný a byla jsem moc ráda, 20 že už to mám všechno za sebou. Hlavně jsem se těšila do postele, abych se konečně mohla v klidu vyspat. Ta největší radost se dostavila až o něco později. Poté jste jako první Češka vyhrála soutěž Miss Europe. Co pro vás toto vítězství znamenalo? Na Miss Europe 1995, která se konala v tureckém Istanbulu, vzpomínám moc ráda. Byl to pro mě velmi zajímavý měsíc a díky krátkým zájezdům spojeným s fotografováním a natáčením mám dnes Turecko docela dobře zmapované. Na velké mezinárodní soutěže, jako je Miss Europe, se nejezdí vyhrávat, ale především dobře reprezentovat svou zemi. To, že jsem nakonec korunku získala, bylo samozřejmě perfektní. Letos jste se během volby České miss 2011 stala vítězkou ankety o nejoblíbenější českou miss v historii. Udělalo vám to radost? Ano, bylo to pro mě moc příjemné, především proto, že o výsledku nerozhodla odborná porota, ale přímo diváci. Jste vzácnou výjimkou v českém šoubyznysu - vaše manželství přetrvalo všechna náročná období, která s sebou soutěže krásy přinášejí. Prozradíte nám váš recept na spokojený vztah? Myslím, že jde především o toleranci, kdy partner respektuje vaše přátele a zájmy a tím vám dává určitou svobodu. Samozřejmě i u nás občas přijde nějaká ta bouřka a dokážeme se pořádně pohádat, což je dáno i tím, že máme odlišné povahy. Jak jste se s manželem Petrem Brzeskou seznámila? S Petrem jsme spolu začali chodit, když mi

Minulý čas složený Passé composé Pracovní list

Minulý čas složený Passé composé Pracovní list VY_32_INOVACE_FJ_145 Minulý čas složený Passé composé Pracovní list Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné

Více

Le droit des affaires (des sociétés)

Le droit des affaires (des sociétés) Le droit des affaires (des sociétés) Le droit commercial est traditionnellement considéré comme régissant le droit privé du commerce comprenant les activités de distribution et celles de production. Dans

Více

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace Název: Posloupnosti Autor: Mgr. Jiří Bureš, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace Ročník: 5. (3. ročník vyššího gymnázia,

Více

Personnage principal du roman Bel-Ami vu par des différentes adaptations de théâtre Comparaison de deux versions, la tchèque et la française

Personnage principal du roman Bel-Ami vu par des différentes adaptations de théâtre Comparaison de deux versions, la tchèque et la française MASARYKOVA UNIVERZITA, FILOZOFICKA FAKULTA, USTAV ROMANSKÝCH JAZYKU A LITERATUR Personnage principal du roman Bel-Ami vu par des différentes adaptations de théâtre Comparaison de deux versions, la tchèque

Více

PASSÉ COMPOSÉ MINULÝ ČAS SLOŽENÝ prezentace

PASSÉ COMPOSÉ MINULÝ ČAS SLOŽENÝ prezentace VY_32_INOVACE_FJ_144 PASSÉ COMPOSÉ MINULÝ ČAS SLOŽENÝ prezentace Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu

Více

Francouzský jazyk. Voyages IIIcestování

Francouzský jazyk. Voyages IIIcestování Francouzský jazyk Voyages IIIcestování III Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0229 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_126 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Anna Fekiačová

Více

SOMMAIRE / OBSAH E Hospodářské noviny... 9

SOMMAIRE / OBSAH E Hospodářské noviny... 9 PAVILLON FRANCE AU SALON INTERNATIONAL DE LA CONSTRUCTION MÉCANIQUE À BRNO / FRANCOUZSKÝ PAVILON NA MEZINÁRODNÍM STROJÍRENSKÉM VELETRHU V BRNĚ DOSSIER DE PRESSE / TISKOVÝ MATERIÁL Valable au 7 octobre

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 16-17. str./p. 6-7. str./p. 12-15

REPORTÉR. modrý. str./p. 16-17. str./p. 6-7. str./p. 12-15 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2009 květen mai Náměstkyně

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 27. 5. 2010 Bod pořadu jednání: Smlouva o partnerské spolupráci Zpracovala: odbor, oddělení: Ing. Miluše Charyparová odd.

Více

Název: Le Nord et le Sud: les contrastes démographiques

Název: Le Nord et le Sud: les contrastes démographiques Název: Le Nord et le Sud: les contrastes démographiques Autor: RNDr. Marie Šantrůčková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: zeměpis Ročník: 4. a 6.

Více

PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHEQUE POUR LES ENTREPRISES QUI SOUTIENNENT ACTIVEMENT L ENSEIGNEMENT TECHNIQUE

PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHEQUE POUR LES ENTREPRISES QUI SOUTIENNENT ACTIVEMENT L ENSEIGNEMENT TECHNIQUE PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHEQUE POUR LES ENTREPRISES QUI SOUTIENNENT ACTIVEMENT L ENSEIGNEMENT TECHNIQUE CENA FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY PRO SPOLEČNOSTI AKTIVNĚ PODPORUJÍCÍ TECHNICKÉ

Více

Souminulý čas Imparfait Test

Souminulý čas Imparfait Test VY_32_INOVACE_FJ_149 Souminulý čas Imparfait Test Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy a způsoby

Více

Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche TEST

Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche TEST VY_32_INOVACE_FJ_152 Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche TEST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: březen 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast:

Více

PhDr. Jana Bros-Svobodová

PhDr. Jana Bros-Svobodová Autor: Tematický celek: Učivo (téma): Stručná charakteristika: PhDr. Jana Bros-Svobodová Konverzace Famille (Rodina) Pracovní list lze zařadit do hodin konverzace francouzského jazyka. Základem je poslechové

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Paris Généralités, fonctions et liste des lieux et des monuments GÉNÉRALITÉS Consigne : Présentez les informations générales sur Paris : la

Více

Francouzský jazyk 9. ročník

Francouzský jazyk 9. ročník Francouzský jazyk 9. ročník evátá třída (Testovací klíč: GEXFTMOO) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 8 14 Poslech / Gramatika / Konverzace / Čtení s porozuměním /

Více

Subjonctif Konjunktiv

Subjonctif Konjunktiv VY_32_INOVACE_FJ_157 Subjonctif Konjunktiv PRACOVNÍ LIST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy

Více

Název: Komplexní čísla zobrazení v rovině

Název: Komplexní čísla zobrazení v rovině Název: Komplexní čísla zobrazení v rovině Autor: Mgr. Jiří Bureš, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace Ročník: 6. (4.

Více

Présent Přítomný čas TEST

Présent Přítomný čas TEST VY_32_INOVACE_FJ_143 Présent Přítomný čas TEST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy a způsoby Předmět:

Více

Praha hostila personalisty společnosti Veolia Environnement z celého světa

Praha hostila personalisty společnosti Veolia Environnement z celého světa 2 / 2004 duben avril Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche Pracovní list

Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche Pracovní list VY_32_INOVACE_FJ_151 Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche Pracovní list Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: březen 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 4-5

REPORTÉR. modrý. str./p. 4-5 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2010 červen juin Dalkia

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 6. Kmotři jsou nenahraditelnými pomocníky Nadačního fondu Dalkia Česká republika. 24. listopad 2008 den bezpečnosti práce

REPORTÉR. modrý. str./p. 6. Kmotři jsou nenahraditelnými pomocníky Nadačního fondu Dalkia Česká republika. 24. listopad 2008 den bezpečnosti práce modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2013 květen mai

REPORTÉR. modrý. 2 / 2013 květen mai modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2013 květen mai Laurent Barrieux

Více

REFERENCE: MTF4 CODIC:

REFERENCE: MTF4 CODIC: MARQUE: PROLINE REFERENCE: MTF4 CODIC: 3523551 MTF4 AVERTISSEMENTS Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre

Více

Název: Bilan de matière

Název: Bilan de matière Název: Bilan de matière Výukové materiály Autor: RNDr. Markéta Bludská Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie a její aplikace, matematika Ročník:

Více

Souminulý čas Imparfait Pracovní list

Souminulý čas Imparfait Pracovní list VY_32_INOVACE_FJ_148 Souminulý čas Imparfait Pracovní list Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy

Více

4 / 2006 červen juin. člen skupiny

4 / 2006 červen juin. člen skupiny 4 / 2006 červen juin Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Česká republika, Dalkia Ostrava, OLTERM

Více

Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague

Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague IFTG Francouzsko-český institut řízení (IFTG) je vzdělávacím střediskem

Více

Jumelage Nancy Brno Výměna Nancy Brno

Jumelage Nancy Brno Výměna Nancy Brno Jumelage Nancy Brno Výměna Nancy Brno 29. 9.2011 5. 10. 2011 Ludovic Labesse / Alena Bulantová Théo Krauss / Jan Marek Pierre Hommez / Kateřina Kührová Théophile Berteloot Les Questions / Otázky Question

Více

Název: Décomposition thermique de l hydrogénocarbonate de sodium (bilan de matière)

Název: Décomposition thermique de l hydrogénocarbonate de sodium (bilan de matière) Výukové materiály Název: Décomposition thermique de l hydrogénocarbonate de sodium (bilan de matière) Autor: RNDr. Markéta Bludská Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové

Více

Téma: Les boissons VY_32_INOVACE_292

Téma: Les boissons VY_32_INOVACE_292 Téma: Les boissons Autor: Číslo projektu: Mgr. Michaela Bašná CZ.1.07/1.5.00/34.1072 Ročník: 2. 3. Obor vzdělávání: Vzdělávací oblast: Tematický okruh: hotelnictví jazykové vzdělávání odborná slovní zásoba

Více

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5 Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5 4 2 1 3 7 5 6 1 : Interrupteur marche / arrêt - Hlavní vypínač Zapnuto/Vypnuto L interrupteur principal de la S8 LAN TV permet la mise sous tension et l arrêt

Více

Žádost o práci v Lucembursku

Žádost o práci v Lucembursku Evropské služby zaměstnanosti Žádost o práci v Lucembursku Písemné podklady V Lucembursku není dán žádný všeobecně platný styl žádání o práci. Často hraje roli to, z jaké země podnik nebo firma pochází,

Více

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný VY_32_INOVACE_FJ_154 Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný PRACOVNÍ LIST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: březen 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie:

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2012 květen mai

REPORTÉR. modrý. 2 / 2012 květen mai modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2012 květen mai Franck

Více

První pomoc při úrazu (nejen elektrických) proudem

První pomoc při úrazu (nejen elektrických) proudem BOZP První pomoc První pomoc při úrazu (nejen elektrických) proudem Školení bezpečnosti práce (BOZP) České vysoké učení technické v Praze, Katedra kybernetiky BOZP První pomoc (1/7) Působení el. proudu

Více

Produkty. Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka.

Produkty. Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka. Produkty Podrobnosti Šití Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka. Akustické materiály Nabízíme řadu řešení pro odzvučení

Více

Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion. Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague

Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion. Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague IFTG Francouzsko-český institut řízení (IFTG) je vzdělávacím střediskem

Více

Laurent Barrieux a François Leimgruber prezentovali hospodářské výsledky za rok 2005

Laurent Barrieux a François Leimgruber prezentovali hospodářské výsledky za rok 2005 5 / 2006 červenec juillet Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Česká republika, Dalkia Ostrava,

Více

REPORTÉR. modrý. Dalkia Česká republika má nového akcionáře Nouvel actionnaire de Dalkia Česká republika str./p. 4-5

REPORTÉR. modrý. Dalkia Česká republika má nového akcionáře Nouvel actionnaire de Dalkia Česká republika str./p. 4-5 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 4 / 2009 prosinec décembre

Více

MA FAMILLE ET MOI / MOJE RODINA A JÁ

MA FAMILLE ET MOI / MOJE RODINA A JÁ LEÇON DEUX 2 MA FAMILLE ET MOI / MOJE RODINA A JÁ J aimerais bien vous présenter ma famille. Nous sommes une famille nombreuse. Nous avons une ferme dans les montagnes. Nous, ça veut dire mes parents,

Více

REPORTÉR. modrý. 3 / 2012 listopad novembre

REPORTÉR. modrý. 3 / 2012 listopad novembre modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2012 listopad novembre Dalkia

Více

REPORTÉR. modrý. Národní muzeum nabízí návštěvníkům nevšední zážitky Le Musée national offre des expériences peu banales à ses visiteurs str./p.

REPORTÉR. modrý. Národní muzeum nabízí návštěvníkům nevšední zážitky Le Musée national offre des expériences peu banales à ses visiteurs str./p. modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2011 srpen aout ˆ Den

Více

1. Určovatelé: Členy a nesamostatná zájmena Les déterminants Člen určitý (l article défini)

1. Určovatelé: Členy a nesamostatná zájmena Les déterminants Člen určitý (l article défini) 1. Určovatelé: Členy a nesamostatná zájmena Les déterminants Člen určitý (l article défini) Rod mužský le/l les Rod ženský la/l les Jednotné číslo V češtině rozlišujeme tři rody, ve francouzštině pouze

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 12-13. str./p. 14-15

REPORTÉR. modrý. str./p. 12-13. str./p. 14-15 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2009 srpen aout České

Více

REPORTÉR. modrý. Dalkia získala společnost NWR Energy Rachat de la société NWR Energy str./p. 4-5

REPORTÉR. modrý. Dalkia získala společnost NWR Energy Rachat de la société NWR Energy str./p. 4-5 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2010 březen mars Dalkia

Více

LA BELGIQUE MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

LA BELGIQUE MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 LA BELGIQUE Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

Chapeau Dalkia Morava!

Chapeau Dalkia Morava! Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia Morava, Olterm&TD a AmpluServis Reporter Bleu, une revue de Dalkia en Moravie 2002 / červen / juin Dalkia Morava Podnikatel roku v Olomouci Dalkia

Více

REPORTÉR. modrý. 1 / 2014 březen mars

REPORTÉR. modrý. 1 / 2014 březen mars modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2014 březen mars Dalkia dodá

Více

REPORTÉR. modrý. 1 / 2012 únor février

REPORTÉR. modrý. 1 / 2012 únor février modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2012 únor février Smlouva

Více

Žádost o zápis narození Demande d enregistrement de la naissance (nécessaire pour l établissement de l acte de naissance tchèque)

Žádost o zápis narození Demande d enregistrement de la naissance (nécessaire pour l établissement de l acte de naissance tchèque) Žádost o zápis narození Demande d enregistrement de la naissance (nécessaire pour l établissement de l acte de naissance tchèque) do zvláštní matriky vedené Úřadem městské části Brna, Brno-střed, podle

Více

Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour

Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour I Nom de l activité : Défis Sciences et Mathématiques par le biais de la visioconférence

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2014 červenec juillet

REPORTÉR. modrý. 2 / 2014 červenec juillet modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2014 červenec juillet Biomasu

Více

DOSSIER DE PRESSE / TISKOVÝ MATERIÁL PAVILLON FRANCE AU SALON INTERNATIONAL DE LA CONSTRUCTION MÉCANIQUE À BRNO

DOSSIER DE PRESSE / TISKOVÝ MATERIÁL PAVILLON FRANCE AU SALON INTERNATIONAL DE LA CONSTRUCTION MÉCANIQUE À BRNO PAVILLON FRANCE AU SALON INTERNATIONAL DE LA CONSTRUCTION MÉCANIQUE À BRNO / FRANCOUZSKÝ PAVILON NA MEZINÁRODNÍM STROJÍRENSKÉM VELETRHU V BRNĚ DOSSIER DE PRESSE / TISKOVÝ MATERIÁL Valable au 16 octobre

Více

2 / Nejlepší obchodní projekty Vítězství Dalkie 2005. Les meilleurs projets commerciaux des «Victoires de Dalkia 2005»

2 / Nejlepší obchodní projekty Vítězství Dalkie 2005. Les meilleurs projets commerciaux des «Victoires de Dalkia 2005» 2 / 2005 duben april Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

Název: La diversité des Etats nés après l'éclatement de la Yougoslavie et leurs relations problématiques.

Název: La diversité des Etats nés après l'éclatement de la Yougoslavie et leurs relations problématiques. Název: La diversité des Etats nés après l'éclatement de la Yougoslavie et leurs relations problématiques. Autor: RNDr. Marie Šantrůčková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět,

Více

Dialogue des cultures : interprétation, traduction

Dialogue des cultures : interprétation, traduction Colloque international Dialogue des cultures: interprétation, traduction organisé par l Institut de Traductologie Université Charles de Prague, en collaboration avec l association Gallica et l Union des

Více

Paris ville, administration MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

Paris ville, administration MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 1 Paris ville, administration Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná

Více

Prague MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

Prague MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 1 Prague Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) A3 (b)(6) Pravidel pro řešení sporů o domény.eu (Pravidla ADR)

NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) A3 (b)(6) Pravidel pro řešení sporů o domény.eu (Pravidla ADR) NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) ADR Centrum pro řešení sporů o domény.eu při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (Rozhodčí

Více

Subjonctif Konjunktiv

Subjonctif Konjunktiv VY_32_INOVACE_FJ_158 Subjonctif Konjunktiv TEST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy a způsoby

Více

francouzština Jméno, příjmení, tituly:...

francouzština Jméno, příjmení, tituly:... francouzština Jméno, příjmení, tituly:................................................................................. Datum:.................................................................................................................

Více

REPORTÉR. modrý. 4 / 2011 listopad novembre

REPORTÉR. modrý. 4 / 2011 listopad novembre modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 4 / 2011 listopad novembre

Více

str./p. 8-11 str./p. 12 str./p. 16-18

str./p. 8-11 str./p. 12 str./p. 16-18 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2011 únor février Poliklinika

Více

REPORTÉR. modrý. 1 / 2013 únor février

REPORTÉR. modrý. 1 / 2013 únor février modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2013 únor février Úspěch jménem

Více

Žádost o práci ve Francii

Žádost o práci ve Francii Evropské služby zaměstnanosti Žádost o práci ve Francii Po výběru vhodného pracovního místa z nabídky na trhu práce (databáze ANPE, APEC, OMI, personální agentury tisk, žluté stránky, EURES, aj.) je potřeba

Více

str./p. 16 str./p. 26 str./p. 38

str./p. 16 str./p. 26 str./p. 38 modrý reportér Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

Název: Les républiques baltes, l'espace influencé par l'histoire mouvementée

Název: Les républiques baltes, l'espace influencé par l'histoire mouvementée Název: Les républiques baltes, l'espace influencé par l'histoire mouvementée Autor: RNDr. Marie Šantrůčková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: zeměpis,

Více

REPORTÉR. modrý. 3 / 2013 listopad novembre

REPORTÉR. modrý. 3 / 2013 listopad novembre modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2013 listopad novembre Slavnostní

Více

str./p. 10 str./p. 24 str./p. 36

str./p. 10 str./p. 24 str./p. 36 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

ACIER INOXYDABLE UŠLECHTILÁ OCEL

ACIER INOXYDABLE UŠLECHTILÁ OCEL CIER INOXYDBLE UŠLECHTILÁ OCEL Solutions sur mesure en acier inoxydable Individuální řešení z ušlechtilé oceli Chez Wuppermann, nous vivons au quotidien notre passion de l acier pour répondre aux plus

Více

zvuková a grafická podoba jazyka - fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov

zvuková a grafická podoba jazyka - fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov 9.3.4. Jazyk a jazyková komunikace Francouzský jazyk - začátečníci - platný do 2015 Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce Průřezová

Více

Fête de la Saint-Venceslas / Svátého Václava

Fête de la Saint-Venceslas / Svátého Václava SOKOL DE PARIS Association Sportive et Culturelle Bulletin / Zpravodaj Sommaire / Obsah Fête de la Saint Venceslas Premier semestre au Sokol de Paris Cérémonies du souvenir Info Contacts Août 2015 N 75

Více

reportér modrý str./p. 13

reportér modrý str./p. 13 modrý reportér Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque

Více

Název: Fonction affine - révision

Název: Fonction affine - révision Název: Fonction aine - révision Autor: Mgr Hana Černá Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace Ročník: a 4 ročník bilingvní sekce

Více

v České republice v České republice 13,2 mld. Kč 14 832 TJ 2 350 Dalkia Česká republika, a.s. OLTERM & TD Olomouc, a.s. Dalkia Kolín, a.s.

v České republice v České republice 13,2 mld. Kč 14 832 TJ 2 350 Dalkia Česká republika, a.s. OLTERM & TD Olomouc, a.s. Dalkia Kolín, a.s. OČENKA SKUPINa DaLKIa V ČESKÉ REPUBLICE 2011 V dnešní době klimatických změn, přetrvávající ekonomické krizi a nestálých cenách energií nabízí Dalkia svým zákazníkům profesionální služby v oblasti dodávek

Více

Publikace vznikla v rámci kmenového úkolu NÚV Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání.

Publikace vznikla v rámci kmenového úkolu NÚV Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání. Publikace vznikla v rámci kmenového úkolu NÚV Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání. Kateřina Juřičková, Jitka Tůmová, 2015 ISBN 978-80-7481-148-7 Vydal NÚV, Praha 2015 Metodické komentáře

Více

Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdě d l ě á l vací c

Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdě d l ě á l vací c OŽIVOVACÍ TECHNIKY AnotacePrezentace seznamuje žáky s oživovacími technikami, zjištěním životních funkcí, dále s první pomocí člověku v bezvědomí a uložením do stabilizované polohy. Autor Mgr. Ludmila

Více

3 / 2006 květen mai. člen skupiny

3 / 2006 květen mai. člen skupiny 3 / 2006 květen mai Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Česká republika, Dalkia Ostrava, OLTERM

Více

Mezikulturní komunikace: francouzština

Mezikulturní komunikace: francouzština Mezikulturní komunikace: francouzština Modelový test Celkem 76 bodů, 60 minut 1) Přeložte do češtiny. (20 bodů) Les Français adorent jouer avec leur langue : qu ils soient écrivains, hommes politiques,

Více

Předmět: Francouzský jazyk

Předmět: Francouzský jazyk Předmět: Francouzský jazyk Charakteristika předmětu francouzský jazyk 2. stupeň Vyučovací předmět francouzský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 18-19

REPORTÉR. modrý. str./p. 18-19 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 4 / 2010 listopad novembre

Více

Resuscitace dospělého a dítěte

Resuscitace dospělého a dítěte Resuscitace dospělého a dítěte První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Více

REPORTÉR. modrý. Co znamená pojem facility management? Qu entend-on par le facility management? str./p. 4

REPORTÉR. modrý. Co znamená pojem facility management? Qu entend-on par le facility management? str./p. 4 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

4 / 2005 červenec juillet

4 / 2005 červenec juillet 4 / 2005 červenec juillet Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5 Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 2 1 4 3 6 1 : Interrupteur marche / arrêt - Hlavní vypínač Zapnuto/Vypnuto L interrupteur principal de la S LAN permet la mise sous tension et l arrêt des prises.

Více

Příloha č. 1 - Obrázky. Kardiopulmonální resuscitace. Zdroj: Koster, Obrázek 1: Kontrola základních životních funkcí

Příloha č. 1 - Obrázky. Kardiopulmonální resuscitace. Zdroj: Koster, Obrázek 1: Kontrola základních životních funkcí Příloha č. 1 - Obrázky Kardiopulmonální resuscitace Obrázek 1: Kontrola základních životních funkcí Obrázek 2: Uvolnění dýchacích cest Obrázek 3: Kontrola dýchání Obrázek 4: Umístění rukou při nepřímé

Více

3 / Nejlepší obchodní projekty byly oceněny v soutěži Vítězství Dalkie 2004

3 / Nejlepší obchodní projekty byly oceněny v soutěži Vítězství Dalkie 2004 3 / 2004 červen june Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE Škola Autor SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová Název Téma Datum tvorby

Více

REPORTÉR. modrý. 20. září 2008

REPORTÉR. modrý. 20. září 2008 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne?

Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne? Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne? Překlad Natálie Preslová (ukázka) 2 2: Koukni na něj. Co vidíš? 1: Muže na zemi. Klečí. 2: Třese se. 1: Možná je mu zima. 2: Možná. 1: Sklonil hlavu. 2: Stydí se. 1:

Více

Lyon: České obchodní projekty odměněny zvláštní cenou poroty ve finále soutěže Vítězství Dalkie 2004

Lyon: České obchodní projekty odměněny zvláštní cenou poroty ve finále soutěže Vítězství Dalkie 2004 1 / 2005 březen mars Reporter bleu, une revue de Dalkia en République Tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

ALABAMA-SUNNY - posuvné dveře do niky

ALABAMA-SUNNY - posuvné dveře do niky Montážní Návod / MONTÁŽNY NÁVOD / INSTALLATION MANUAL MODEL: ALABAMA-SUNNY - posuvné dveře do niky typ výrobku / type of product: posuvné dveře do niky - šířka 800 mm (instalace 77-790 mm) posuvné dvere

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o režimu kvót pro výrobu bramborového škrobu. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o režimu kvót pro výrobu bramborového škrobu. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 06.12.2004 KOM(2004) 772 v konečném znění 2004/0269 (CNS). ZPRÁVA KOMISE RADĚ o režimu kvót pro výrobu bramborového škrobu Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se mění

Více

4 / 2004 září septembre. Jana Bobošíková: Zaujalo mě, jak Dalkia řídí své lidské zdroje

4 / 2004 září septembre. Jana Bobošíková: Zaujalo mě, jak Dalkia řídí své lidské zdroje 4 / 2004 září septembre Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

Výrobce slavného nápoje Kofola patří k nejvýznamnějším klientům Divize Krnov

Výrobce slavného nápoje Kofola patří k nejvýznamnějším klientům Divize Krnov 5 / 2005 říjen octobre Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

c) barva krve záleží politickém statutu (urozený člověk ji má modrou, normální člověk červenou)

c) barva krve záleží politickém statutu (urozený člověk ji má modrou, normální člověk červenou) Řešení testu z webových stránek www.mlady-zdravotnik.wbs.cz 1. Při bodné ráně nožem? a) nůž vytáhneme b) necháme ho v ráně c) necháme ho v ráně a fixujeme 2. Jakou barvu má okysličená krev (př.: tepenné

Více

reportér modrý Nový Jičín rozšířil řady významných klientů Dalkie Nový Jičín s est rangée parmi les grands clients de Dalkia str./p.

reportér modrý Nový Jičín rozšířil řady významných klientů Dalkie Nový Jičín s est rangée parmi les grands clients de Dalkia str./p. modrý reportér Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více