REPORTÉR. modrý. str./p. 4-5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REPORTÉR. modrý. str./p. 4-5"

Transkript

1 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2010 červen juin Dalkia a ČEZ jsou partnery Dalkia et ČEZ sont partenaires str./p. 4-5 Dalkia je pro Lázně Darkov spolehlivým partnerem Dalkia est un partenaire fiable pour les Thermes de Darkov str./p Lukáš Krenželok: Titul vicemistra s HC Vítkovice Steel pro mě znamená vrchol «Le titre de vice-champion avec le HC Vítkovice Steel est pour moi synonyme de sommet» str./p

2 obsah / sommaire strana 03 page 03 Úvodník Éditorial strana 17 AmpluServis pomáhá ČEZu prodlužovat životnost energetických zařízení strana 04 page 04 strana 10 Aktuality Actualités Dalkia je Lázním Darkov spolehlivým partnerem, jak potvrdily i letošní povodně, říká Vladimír Cigánek page 17 strana 18 AmpluServis aide ČEZ à prolonger la durée de vie de ses installations énergétiques Šikovné ruce Pavla Maška pomáhají seniorům, samoživitelkám i amatérům page 11 «Dalkia est un partenaire fiable pour les Thermes de Darkov, ce qui a été confirmé lors des inondations de cette page 19 Les mains habiles de Pavel Mašek aident les personnes âgées, les femmes seules et les amateurs strana 14 page 15 année» Ministerstvo průmyslu a obchodu svádí těžký boj o novou státní energetickou koncepci Le ministère de l Industrie et du Commerce mène une lutte difficile pour la nouvelle politique énergétique nationale strana 20 page 21 strana 23 page 23 Lukáš Krenželok: Titul vicemistra s HC Vítkovice Steel pro mě znamená vrchol «Le titre de vice-champion avec le HC Vítkovice Steel est pour moi synonyme de sommet» Křížovka Mots croisés Vydává / Editeur: Dalkia Česká republika, a.s., 28. října 3123/152, Ostrava, Česká republika Redakční rada / Rédaction: Laurent Barrieux, Renaud Capris, Martina Kantorová, Petr Přívozník, Reda Rahma, Olivier Rigaux, Hana Šulová, Eva Tmejová Náklad / Tirage: ks / pc Foto / Photographies: Archiv skupiny Dalkia v ČR / Photothèque de Dalkia en République tchèque Design: Jaromír Kopecký Realizace / Réalisation: Nord Service s.r.o. Připomínky a náměty mohou čtenáři zasílat na ovou adresu redakce: / Nous recevrons volontiers toutes vos propositions et remarques à notre rédaction à l adresse électronique suivante: 02

3 úvodník / éditorial V ážené čtenářky, vážení čtenáři, máme za sebou velmi důležité parlamentní volby, které proběhly na konci května. Jejich výsledek je pro mne trochu překvapivý hned ze dvou důvodů. Tím prvním je, že došlo k významné výměně politiků, a tím druhým, že po mnoha letech existuje reálná možnost vytvoření silné vlády. Voliči řekli své hlasité ne dalšímu zadlužování a korupci a ano snižování nadbytečných výdajů. Dali tak politikům jasný vzkaz, co mají dělat. V době tvorby tohoto úvodníku se teprve rozbíhají jednání o případné koaliční smlouvě a já věřím, že vznikne a bude realizován program, který povede k prosperitě České republiky a spokojenosti jejích obyvatel. V rukách držíte červnové číslo Modrého reportéra, ve kterém se dozvíte, co je nového ve skupině Dalkia v ČR. Jednou z nejdůležitějších událostí tohoto roku je uzavření strategického partnerství se společností ČEZ, která se stala menšinovým akcionářem Dalkie Česká republika a novým vlastníkem Dalkie Ústí nad Labem. Jsme přesvědčeni, že toto partnerství bude ku prospěchu našim klientům, protože nám umožní realizovat řadu zajímavých projektů. Bohužel i letos Moravu postihly povodně, které zasáhly také Přerov, kde řeka Bečva zaplavila areál naší teplárny. Díky maximálnímu úsilí našich zaměstnanců i záložnímu zdroji, který Dalkia vybudovala v roce 2005, se nám však podařilo obnovit dodávky tepelné energie v nejkratší možné době. O problémech, které s sebou přinesla velká voda, i o pohotové pomoci Dalkie hovoří v našem rozhovoru také Vladimír Cigánek z Lázní Darkov, jež jsou jedním z našich významných klientů. Pokud byste se potřebovali v horkých letních dnech zchladit, zveme vás na ledovou plochu, kde se spolu s útočníkem Lukášem Krenželokem ohlédneme za stříbrnou sezónou HC Vítkovice Steel. Dalkia jako sponzor týmu k tomuto vynikajícímu výsledku gratuluje. Všichni se už určitě těšíte na dovolenou, proto vám přeji spoustu nevšedních letních zážitků i zaslouženého odpočinku pro dobití energie. Chères lectrices, chers lecteurs, Nous venons de vivre des élections législatives très importantes, fin mai, et leurs résultats sont, selon moi, un peu surprenants pour deux raisons. La première est que ces élections ont entraîné un changement significatif parmi les hommes politiques. La deuxième est qu il existe désormais, après de nombreuses années, une réelle possibilité de créer un gouvernement fort. Les électeurs ont opposé un NON fort à la poursuite de l endettement et à la corruption et dit OUI à la réduction des dépenses superflues. Ils ont ainsi envoyé aux hommes politiques un message clair quant à ce qu ils doivent faire. À l heure où je rédige cet éditorial, les négociations concernant un éventuel contrat de coalition commencent à peine. Pour ma part, je crois que naîtra et sera réalisé un programme qui conduira la République tchèque à la prospérité et permettra la satisfaction de ses habitants. Vous avez dans les mains le Reporter bleu du mois de juin, dans lequel vous découvrirez ce qu il y a de nouveau dans le groupe Dalkia en République tchèque. L un des évènements les plus importants de cette année est la conclusion d un partenariat stratégique avec la société ČEZ, désormais actionnaire minoritaire de Dalkia Česká republika et nouveau propriétaire de Dalkia Ústí nad Labem. Nous sommes convaincus que ce partenariat sera bénéfique pour nos clients car il nous permettra de concrétiser toute une série de projets intéressants. Malheureusement, cette année encore, la Moravie a été frappée par des inondations ayant également affecté Přerov où la rivière Bečva a inondé les installations de notre centrale thermique. Les efforts colossaux déployés par nos collaborateurs et l installation de secours construite par Dalkia, en 2005, nous ont cependant permis de rétablir les approvisionnements en énergie de chauffage dans les meilleurs délais. Vladimír Cigánek de Lázně Darkov, l un de nos plus grands clients, nous parle, lui aussi, dans un entretien des difficultés liées aux inondations, ainsi que de l aide apportée rapidement par Dalkia. Si vous avez besoin, pendant les grandes chaleurs estivales, de vous refroidir, nous vous invitons sur la glace où nous reviendrons, avec l attaquant Lukáš Krenželok, sur la saison du club de hockey HC Vítkovice Steel, saison conclue par une médaille d argent. Dalkia, sponsor de l équipe, félicite les joueurs pour ce résultat exceptionnel. Enfin, vous vous réjouissez sûrement tous des vacances à venir. Je vous souhaite, donc, de vivre plein de choses extraordinaires cet été et de profiter d un repos bien mérité pour refaire le plein d énergie. Zdeněk Duba Président du directoire Zdeněk Duba předseda představenstva 03

4 služby pro zákazníky Zákazníky o odstávkách informují nové letáky Váš výrobce a dodavatel tepla a elektřiny Blížící se léto je obdobím, kdy společnost Dalkia provádí různé opravy a preventivní údržbářské práce na svých zařízeních tak, aby byla co nejlépe připravena na topnou sezónu a mohla svým zákazníkům poskytovat co nejlepší služby. Pro provedení oprav je však nutné na potřebnou dobu dodávky tepla a teplé vody přerušit. K odstávkám ale může dojít také nečekaně, například vlivem povodní, jak se stalo v květnu v Přerově. O všech plánovaných i mimořádných odstávkách Dalkia své klienty informuje prostřednictvím nových letáků. Letáky ve formátu A4 vylepí v objektech, kterých se odstávky týkají, zaměstnanci příslušných regionů, divizí a dceřiných společností. Zákazník je tak včas a přehledně informován, jak dlouho bude přerušení dodávek trvat. Aktuální informace o odstávkách mohou klienti získat nejen prostřednictvím těchto letáků, ale také na webových stránkách skupiny Dalkia v ČR ( v sekci Info o odstávkách a dále na bezplatné Zákaznické lince Ta byla zavedena již v roce 2003 a její působnost se postupně rozšířila na všechna města v České republice, kde Dalkia působí. Klienti všech divizí, regionů a společností skupiny Dalkia v ČR mohou na toto číslo telefonovat 24 hodin denně 365 dní v roce. Školení operátoři call centra jim pomáhají řešit technické problémy nebo potíže s fakturací a odpovídají na nejrůznější dotazy. Nejnověji - od 1. června mohou Zákaznickou linku využívat také klienti z Mariánských Lázní, uvedla Ivana Niedobová, specialista sledování kvality služeb. Informace o Zákaznické lince najdou klienti také na samolepkách, které jsou vyvěšeny na zařízeních provozovaných Dalkií (výměníkových stanicích, kotelnách atd.) a v menším formátu i na vchodech budov, kam Dalkia dodává teplo nebo teplou vodu. aktuality Dalkia a ČEZ jsou partnery Na začátku května 2010 odstartovala nové etapa spolupráce mezi společnostmi Dalkia a ČEZ. Dvě dohody uzavřené loni v listopadu, podle nichž ČEZ získává 15% podíl v Dalkii Česká republika a 85% podíl v Dalkii Ústí nad Labem, totiž schválily příslušné antimonopolní úřady. Teplárenská jednička v ČR a největší výrobce elektřiny v zemi se tak již oficiálně stali partnery a dceřiná společnost Dalkia Ústí nad Labem se začlenila do skupiny ČEZ, nově pod hlavičkou Teplárna Trmice. Country manažer skupiny Dalkia v ČR Laurent Barrieux komentoval spolupráci s firmou ČEZ těmito slovy: Obě transakce a uzavření partnerství se společností ČEZ jsou významným a logickým krokem pro další rozvoj Dalkie v České republice. Získání nového akcionáře přispěje k upevnění naší pozice na českém energetickém trhu. Naším cílem je být i nadále co nejblíže našim odběratelům, poskytovat jim co nejkvalitnější služby, dosahovat úspor energií a teplo a elektřinu vyrábět s ohledem na životní prostředí. Společně nás čeká hodně práce, ale všichni se na budoucí spolupráci těšíme. Co vedlo společnost ČEZ k navázání partnerství s Dalkií? Vysvětluje Tomáš Petráň, projektový manažer fúzí a akvizic ČEZ: Dalkii vnímáme jako stabilního a silného partnera s téměř dvacetiletou historií na českém energetickém trhu. Věřím, že naše spolupráce bude plodná a že se nám společně podaří realizovat mnoho rozvojových projektů v teplárenství. Co se týká Dalkie Ústí nad Labem, která se po začlenění do skupiny ČEZ nově jmenuje Teplárna Trmice, tato transakce je přínosná pro všechny strany ČEZ, Dalkii i město Ústí nad Labem. ČEZ touto akvizicí naplňuje své dlouhodobé zájmy v oblasti teplárenství, které považujeme za perspektivní obor. V této lokalitě již vlastníme společnosti Martia a PPC Úžín a podíl v Tepelném hospodářství Ústí nad Labem. Jsme přesvědčeni, že partnerství s ČEZem bude pro klienty Dalkie přínosné, dodal Laurent Barrieux. Komín Dalkie Kolín ozdobí motýli Zatímco z komína teplárny v Krnově na město dohlížejí létající draci, dominantu města Kolína brzy ozdobí motýli. Tento motiv společně vybrali obyvatelé, zástupci města a společnosti Dalkia. Vítězný návrh vzešel z projektu, který Dalkia Kolín vyhlásila pro žáky místních základních škol a jehož cílem bylo navrhnout a vybrat nový motiv pro její komín. Děti vytvořily více než 400 návrhů, dvacet nejlepších pak vybrala v anketě široká veřejnost. Možnosti ovlivnit svým hlasem vzhled města využilo přes 600 lidí. Poslední slovo měla výběrová komise, které se nejvíce líbili právě barevní a veselí motýlci. Změna vizáže komína je plánována na letošní léto a my už se na nový vzhled moc těšíme 04

5 actualités Dalkia et ČEZ sont partenaires Début mai 2010, une nouvelle étape de la coopération entre les sociétés Dalkia et ČEZ a commencé. Deux accords conclus en novembre dernier, aux termes desquels ČEZ acquiert une participation de 15 % dans Dalkia Česká republika et de 85 % dans Dalkia Ústí nas Labem, ont, en effet, été validés par les autorités anti-monopole compétentes. Le numéro 1 de la chaleur en République tchèque et le plus grand producteur d électricité du pays sont ainsi officiellement partenaires. De son côté, la filiale Dalkia Ústí nad Labem fait, à présent, partie du groupe ČEZ sous la dénomination Teplárna Trmice. Le country manager du groupe Dalkia en République tchèque, Laurent Barrieux, a commenté la coopération avec l entreprise ČEZ en ces termes : «Les deux transactions et la conclusion du partenariat avec la société ČEZ sont une évolution significative et logique pour le développement à venir de Dalkia en République tchèque. L entrée d un nouvel actionnaire contribuera à renforcer notre position sur le marché énergétique tchèque. Notre objectif est de continuer à être au plus près de nos clients finaux, de leur apporter des services de la meilleure qualité possible, de réaliser des économies d énergie et de produire de la chaleur et de l électricité en respectant l environnement. Nous avons beaucoup de travail à accomplir ensemble, mais nous nous réjouissons tous de cette prochaine coopération.» Quelles raisons ont conduit la société ČEZ à conclure un partenariat avec Dalkia? Tomáš Petráň, responsable de projet Fusions et acquisitions chez ČEZ, nous explique : «Pour nous, Dalkia est un partenaire stable et solide, doté d une expérience de près de 20 ans sur le marché énergétique tchèque. Je suis convaincu que notre coopération sera fructueuse et qu ensemble nous mènerons à bien de nombreux projets de développement dans le domaine de la chaleur. Pour ce qui est de Dalkia Ústí nad Labem qui, suite à son intégration dans le groupe ČEZ, s appelle désormais Teplárna Trmice, cette transaction est bénéfique pour tous : ČEZ, Dalkia et la ville d Ústí nad Labem. Avec cette acquisition, ČEZ satisfait l intérêt qu il porte depuis longtemps à la chaleur, un domaine que nous considérons comme doté de belles perspectives d avenir. Dans cette ville, nous détenons déjà les sociétés Martia et PPC Úžín, ainsi qu une participation dans les installations de chaleur Tepelné hospodářství Ústí nad Labem.» «Nous sommes persuadés que le partenariat avec ČEZ sera profitable aux clients de Dalkia», a ajouté Laurent Barrieux. Des papillons pour décorer la cheminée de Dalkia Kolín Alors que des dragons volants veillent sur la ville depuis la cheminée de la centrale thermique de Krnov, le point dominant de Kolín sera, lui, bientôt paré de papillons. Ce décor a été choisi en commun par les habitants, les représentants de la ville et la société Dalkia. La proposition gagnante est le résultat du projet lancé par Dalkia Kolín pour les élèves des écoles primaires des environs et dont l objectif était de proposer et de sélectionner le nouvel ornement de sa cheminée. Les enfants ont créé plus de 400 projets, parmi lesquels le public a retenu les 20 meilleurs par le biais d un sondage. Plus de 600 personnes ont profité de l opportunité qui leur était offerte d influencer par leur vote l apparence de la ville. La décision finale a été laissée à la Commission de sélection qui a le plus apprécié ces papillons colorés et gais. Le changement d apparence de la cheminée est prévu pour cet été et nous sommes vraiment impatients de découvrir son nouveau visage! services pour les clients Les clients informés des coupures par de nouvelles affiches L été qui approche est la période pendant laquelle la société Dalkia procède à diverses réparations et travaux de maintenance préventifs sur ses installations afin de se préparer au mieux pour la saison de chauffage et de pouvoir fournir à ses clients les meilleurs services possibles. La réalisation de ces réparations nécessite toutefois que les approvisionnements en chaleur et en eau chaude soient suspendus pendant la durée nécessaire. Des coupures peuvent, en outre, survenir de façon impromptue, comme cela a été le cas, par exemple, en mai à Přerov, du fait des inondations. Dalkia informe ses clients de toutes les coupures, qu elles soient programmées ou exceptionnelles, par le biais de nouvelles affiches. Ces affiches de format A4 sont collées dans les bâtiments affectés par les coupures, par les collaborateurs des régions, divisions et filiales concernées. Le client est ainsi informé, en temps utile et de façon claire, de la durée de l interruption d approvisionnement prévue. Les clients peuvent aussi obtenir des informations d actualité concernant les coupures sur le site internet du groupe Dalkia en République tchèque ( dans la rubrique Information sur les coupures (Info o odstávkách / Temporary shutdowns), ainsi que gratuitement par téléphone au , auprès du service clients. Ce numéro a été mis en service en 2003 et son champ d action s est progressivement élargi à toutes les villes de République tchèque où Dalkia est présent. «Les clients de toutes les divisions, régions et sociétés du groupe Dalkia en République tchèque peuvent contacter ce numéro 24h/24, 365 jours par an. Les opérateurs formés du call center les aident à résoudre leurs problèmes, qu ils soient d ordre technique ou qu ils concernent la facturation, et répondent aux questions les plus diverses. La toute dernière nouveauté depuis le 1 er juin 2010 est que cette ligne, consacrée aux clients de la société, peut désormais être également utilisée par nos clients de Mariánské Lázně», a indiqué Ivana Niedobová, spécialiste du suivi de la qualité des services. Les clients peuvent trouver des informations concernant ce centre d appels sur les autocollants apposés dans les installations exploitées par Dalkia (sous-stations, chaudières, etc.) et, en plus petite taille, à l entrée des bâtiments approvisionnés en chaleur ou en eau chaude par Dalkia. 05

6 integrovaný systém řízení Dalkia se neustále zlepšuje. Svědčí o tom její certifikáty. Dalkia má několik hlavních priorit: poskytovat svým zákazníkům co nejkvalitnější služby, zajistit svým zaměstnancům co nejbezpečnější pracovní podmínky a energie vyrábět s ohledem na životní prostředí. V souladu s těmito cíli Dalkia Česká republika již od roku 2003 postupně zaváděla tzv. Integrovaný systém řízení, který zastřešuje všechny tři zmíněné oblasti. Letos v dubnu celý proces úspěšně dokončila, když se celé společnosti včetně Nadačního fondu Dalkia Česká republika podařilo certifikovat na systémy EMS (životní prostředí), QMS (kvalita) a OHSAS (bezpečnost práce). Znamená to další významný krok v procesu neustálého zlepšování. Kterých jednotek Dalkie Česká republika se závěrečné kolo certifikace a recertifikace týkalo? Ředitelství, Nadační fond Dalkia Česká republika, Region Severní Morava a Divize Karviná získaly certifikát bezpečnosti práce dle ČSN OHSAS 18001, Ředitelství, Nadační fond Dalkia Česká republika a Region Střední Morava - Závod Distribuce a služby získaly certifikát kvality dle ČSN EN ISO 9001, v rámci recertifikace všechny jednotky obhájily certifikát EMS dle ČSN EN ISO 14001, Region Střední Morava a Divize Praha certifikát dle ČSN OHSAS a Region Severní Morava a Divize Karviná certifikát dle ČSN EN ISO Na všechny tyto certifikace jsme velmi hrdí, neboť představují známku naší kvality interně i externě a jsou dokladem naší konkurenceschopnosti. Dokazují, že Dalkia zákazníkům poskytuje kvalitní služby, chová se šetrně k životnímu prostředí a věnuje velkou pozornost bezpečnosti práce svých zaměstnanců. Mé poděkování patří všem kolegům, bez jejichž schopností a zkušeností bychom tato osvědčení nemohli získat. Naším cílem je, aby uvedené tři certifikáty získaly výhledově všechny dceřiné společnosti skupiny Dalkia v České republice, řekl vedoucí útvaru environmentálního řízení Dalkie Česká republika Dalibor Pyš. Zatím je držitelem všech tří certifikátů dceřiná společnost AmpluServis, která se specializuje na opravy a montáže energetických zařízení a expertní služby. AmpluServis prošel v dubnu 2010 úspěšně dvěma dozorovými audity. Poprvé byl auditován jako celek Integrovaný systém řízení. V oblasti ocelových konstrukcí jsme dokonce dostali pochvalu od auditorů. Druhý dozorový audit posuzoval systém řízení kvality akreditovaného Inspekčního orgánu a byl zaměřen na vibrační diagnostiku. Naším cílem pro letošní rok je rozšířit akreditaci našeho Inspekčního orgánu o inspekci svařování, plynových zařízení a nízkotlakých kotelen. U chemických služeb bychom chtěli rozšířit akreditované analýzy paliva o akreditaci chemické laboratoře v Teplárně Olomouc, sdělil ředitel AmpluServisu František Švrček. 06 aktuality Teplárenské dny 2010: čtyři tituly Projekt roku pro Dalkii Teplárenské dny 2010 přinesly společnosti Dalkia Česká republika velký úspěch: čtyři její projekty, které realizovala v roce 2009, získaly titul Projekt roku. Teplárenské dny, jejichž 16. ročník proběhl poslední dubnový týden, se poprvé konaly v Plzni až doposud vždy byly dějištěm této významné odborné výstavy spojené s konferencemi Pardubice a Hradec Králové. I tentokrát zde Dalkia měla svůj stánek, kde se prezentovala klientům, partnerům, dodavatelům i široké veřejnosti. Tradiční součástí Teplárenských dnů je vyhlašování nejlepších projektů, které přispívají k rozvoji systémů dálkového vytápění a chlazení. Dalkia získala titul Projekt roku 2009 za následující akce: Biokotel v Krnově, Výměna turbíny TG4 v Olomouci, Obchodní centrum Forum Ústí nad Labem a Střední školy Havířov-Šumbark. Předseda představenstva Dalkie Česká republika Zdeněk Duba u této příležitosti uvedl: Velmi nás těší, že Teplárenské sdružení ČR, které je důležitým aktérem v oblasti energetiky, ocenilo všechny čtyři naše přihlášené projekty z celkem devíti nominovaných. Titulů Projekt roku si velmi vážíme a chápeme je jako významné ocenění naší práce a přínosu v oblasti dálkového vytápění a chlazení. Věřím, že i za rok 2010 budeme mít dobré projekty k přihlášení. My už teď můžeme prozradit, že Teplárenské dny 2011 se poprvé přesunou na Moravu, konkrétně do Ostravy, která je sídlem skupiny Dalkia v České republice. Dalkia v Polsku chystá největší projekt na spalování biomasy Skupina Dalkia považuje biomasu za strategické palivo budoucnosti, které je významnou alternativou fosilních paliv a umožňuje zvýšit energetickou i ekologickou účinnost zařízení. V souladu s touto strategií se rozhodla v Polsku postavit dva kotle využívající výhradně obnovitelné zdroje. Jedná se o doposud největší projekt spalování biomasy v rámci skupiny Dalkia. Dalkia v následujících měsících přestaví své kogenerační jednotky v Lodži a Poznani tak, aby od konce roku 2011 mohla vyrábět 18 % energie z obnovitelných zdrojů. To je dokonce o 3 % více, než stanovuje Polská energetická politika. Uhlí tak bude nahrazeno 700 tisíci tunami biomasy především lesního původu, čímž se ušetří 460 tun emisí CO 2 ročně. Společnosti Dalkia Poznaň ZEC a Dalkia Lodž budou dodávat zelenou energii do národní distribuční sítě a zásobovat dálkovým teplem 700 tisíc obyvatel.

7 actualités Les Journées de la chauffe 2010 : quatre titres de «Projet de l année» pour Dalkia Les Journées de la chauffe 2010 ont été synonymes de grand succès pour la société Dalkia Česká republika puisque quatre de ses projets, réalisés en 2009, ont obtenu le titre de «Projet de l année». Les Journées de la chauffe, dont la 16 e édition s est déroulée la dernière semaine d avril, ont eu lieu pour la première fois à Pilsen ; cette importante exposition technique accompagnée de conférences avait jusqu à présent toujours été organisée à Pardubice et Hradec Králové. Cette fois encore, Dalkia y disposait d un stand pour se présenter aux clients, aux partenaires, aux fournisseurs et au grand public. Comme de tradition, les Journées de la chauffe ont donné lieu à l élection des meilleurs projets contribuant au développement des systèmes de chauffage et de refroidissement à distance. Dalkia a obtenu le titre de «Meilleur projet de l année 2009» pour les projets suivants : la chaudière à biomasse de Krnov, le remplacement de la turbine TG4 d Olomouc, le centre commercial Forum d Ústí nad Labem et les écoles d Havířov-Šumbark. Le président du directoire de Dalkia Česká republika, Zdeněk Duba, a déclaré à cette occasion : «Nous sommes très heureux que l Association de la chauffe de la République tchèque (Teplárenské sdružení ČR), acteur important dans le domaine énergétique, ait récompensé les quatre projets que nous avons présentés sur les neuf nominés au total. Le titre de «Projet de l année» est très important pour nous et nous le comprenons comme une reconnaissance significative de notre travail et de ce que nous apportons dans le domaine de la chaleur et du refroidissement à distance. Je suis persuadé qu en 2010 aussi nous aurons de bons projets à présenter.» Nous pouvons d ores et déjà révéler que les Journées de la chauffe 2011 se dérouleront pour la première fois en Moravie, plus précisément à Ostrava, siège du groupe Dalkia en République tchèque. Dalkia prépare en Pologne son plus grand projet de combustion de biomasse Le groupe Dalkia considère la biomasse comme le combustible stratégique de l avenir, une alternative significative aux combustibles fossiles qui permet d améliorer la performance énergétique et écologique des installations. En accord avec cette stratégie, il a décidé de construire en Pologne deux chaudières utilisant exclusivement des sources renouvelables. Il s agit du plus grand projet de combustion de biomasse jamais mis en œuvre au sein du groupe Dalkia. Ces prochains mois, Dalkia transformera ses unités de cogénération de Łódź et Poznań afin de pouvoir produire, dès la fin de l année 2011, 18 % d énergie renouvelable, c est-à-dire 3 % de plus que l objectif fixé par la Politique énergétique polonaise. Le charbon sera ainsi remplacé par tonnes de biomasse d origine essentiellement forestière, ce qui permettra de réduire de 460 tonnes par an les émissions de CO 2. Les sociétés Dalkia Poznań ZEC et Dalkia Łódź alimenteront le réseau national de distribution en énergie verte et approvisionneront habitants en chaleur à distance. systeme de management integré Dalkia s améliore en permanence. En témoignent ses certificats. Dalkia a plusieurs grandes priorités : fournir à ses clients des services de la meilleure qualité possible, assurer à ses collaborateurs les conditions de travail les plus sûres et produire des énergies dans le respect de l environnement Conformément à ces objectifs, Dalkia Česká republika a progressivement instauré, depuis 2003, un «Système de management intégré» couvrant les trois domaines sus-mentionnés. Tout ce processus a été finalisé avec succès, en avril dernier, avec l obtention par la société entière, y compris la Fondation Dalkia Česká republika, de la certification pour les systèmes SME (environnement), SMQ (qualité) et OHSAS (sécurité du travail). Voilà une nouvelle étape importante franchie dans le processus d amélioration permanente. Quelles unités de Dalkia Česká republika le dernier tour de certification et de renouvellement de certification a-t-il concerné? Le siège, la Fondation Dalkia Česká republika, la Région Moravie du Nord et la Division de Karviná ont obtenu le certificat Sécurité du travail, conforme à la norme ČSN OHSAS 18001, Le siège, la Fondation Dalkia Česká republika, la Région Moravie centrale Unité de Distribution et services - ont obtenu le certificat Qualité, conforme à la norme ČSN EN ISO 9001, Dans le cadre du renouvellement de la certification, toutes les unités ont conservé leur certificat SME, conforme à la norme ČSN EN ISO ; la Région Moravie centrale et la Division de Prague le certificat conforme à la norme ČSN OHSAS et la Région Moravie du Nord et la Division de Karviná le certificat conforme à la norme ČSN EN ISO «Nous sommes très fiers de toutes ces certifications car elles sont la marque de notre qualité, en interne comme en externe, et prouvent notre compétitivité. Elles montrent que Dalkia apporte à ses clients des services de qualité, respecte l environnement et accorde une grande attention à la sécurité du travail de ses employés. Je remercie tous les collègues sans les compétences et l expérience desquels nous n aurions pu obtenir ces certificats. Notre objectif, à terme, est que toutes les filiales du groupe Dalkia en République tchèque obtiennent les trois certificats mentionnés», a indiqué le responsable du service gestion environnementale de Dalkia Česká republika, Dalibor Pyš. Est pour l instant titulaire de ces trois certificats la filiale AmpluServis, qui se spécialise dans la réparation et le montage d installations énergétiques et dans les services experts. «AmpluServis a passé avec succès, en avril 2010, deux audits de contrôle. C est la première fois que le Système de management intégré était audité en tant que tel. Nous avons même été félicités par les auditeurs dans le domaine des charpentes métalliques. Le deuxième audit portait, quant à lui, sur le système de gestion de la qualité de l organe d inspection accrédité et concernait les diagnostics vibratoires. Notre objectif pour cette année est d étendre les procédures accréditées de notre organe d inspection à l inspection du soudage, des installations gazières et des chaufferies basse pression. S agissant des services de chimie, nous aimerions élargir les analyses accréditées du combustible à l accréditation du laboratoire chimique de la centrale thermique d Olomouc», a expliqué le directeur d AmpluServis, František Švrček. 07

8 aktuality Dalkia se po roce opět potýkala s povodněmi V květnu 2010 opět postihly severní a střední Moravu povodně, které se nevyhnuly ani městům, kde působí společnost Dalkia. Nejzávažnější dopady měly záplavy v Přerově, kde voda z řeky Bečvy zatopila areál teplárny. Obyvatelé města i průmyslové podniky tak byli několik dnů bez tepla a teplé vody, díky vysokému nasazení zaměstnanců Dalkie se však podařilo dodávky obnovit v nejkratší možné době. Loni v červnu povodně nejvíce zasáhly Novojičínsko, které stejně jako Přerov spadá do působnosti Regionu Střední Morava společnosti Dalkia Česká republika. Mimořádné dny letošního května popisuje Michal Gardián, vedoucí závodu Teplárna Přerov: Rozvodněná řeka Bečva, která protéká v bezprostřední blízkosti našeho areálu, zaplavila teplárnu v pondělí 17. května okolo půl jedenácté v noci. Hladina zde dosahovala až do výšky 40 cm. Byli jsme nuceni odstavit závod z provozu, čímž došlo k přerušení dodávek tepelné energie pro obyvatele Přerova i místní průmyslové podniky. Zaměstnanci Dalkie spolu s hasiči intenzivně pracovali na odčerpávání vody. V první fázi bylo naším cílem zprovoznění záložní kotelny. Tu jsme po předchozích zkušenostech s povodněmi vybudovali v roce 2005 na vyvýšeném místě tak, aby odolala i více než stoleté vodě a my byli i v těchto mimořádných situacích schopni zajišťovat výrobu tepla. Záložní zdroj jsme zprovoznili v pátek 21. května dopoledne. Do téhož dne jsme ve spolupráci s přerovskými hasiči odčerpávali vodu ze zatopených páteřních parovodů ve městě. V podvečerních hodinách jsme začali postupně obnovovat dodávky tepla do předávacích stanic v Přerově, přednostně pro přípravu teplé vody, ale také pro průmyslové podniky Precheza a Meopta, řekl Michal Gardián. Hlavní zdroj Teplárny Přerov se podařilo díky maximálnímu úsilí a osobnímu nasazení zaměstnanců plně zprovoznit o 10 dnů později. S problémy s velkou vodou se potýkaly i Teplárna Přívoz v Ostravě a teplárenské sítě v Karviné a v centru Ostravy. Dalkia také pomáhala řešit krizovou situaci v areálu svého významného klienta Lázní Darkov, více se dočtete na stranách 10 až 13 v rozhovoru s jejich provoznětechnickým ředitelem Vladimírem Cigánkem. Děkuji všem zaměstnancům Teplárny Přerov a dalším moravským kolegům, ale také jednotkám hasičů města Přerova za jejich vysoké nasazení a profesionalitu v této výjimečné a náročné situaci. Věříme, že naši klienti z řad obyvatel i průmyslových podniků tak rychlé obnovení dodávek ocenili. Renaud Capris, výrobní ředitel 08

9 Dalkia de nouveau touché par les inondations un an après actualités La Moravie du Nord et la Moravie centrale ont de nouveau été touchées, en mai 2010, par des inondations ayant également affecté les villes dans lesquelles la société Dalkia est présente. Les effets les plus graves ont été ceux provoqués par la montée des eaux à Přerov où la rivière Bečva, sortie de son lit, a inondé les installations de l usine thermique. Les habitants de la ville et les entreprises industrielles se sont ainsi retrouvés plusieurs jours sans chaleur, ni eau chaude. Néanmoins, la forte mobilisation des collaborateurs de Dalkia a permis de rétablir les approvisionnements dans les meilleurs délais. L année dernière en juin, les inondations avaient essentiellement touché la région de Nový Jičín qui, de même que Přerov, est incluse dans le champ d action de la Région Moravie centrale de la société Dalkia Česká republika. Michal Gardián, responsable d usine de la centrale thermique de Přerov nous parle de ces jours peu communs du mois de mai. «La rivière Bečva, qui coule juste à côté de nos installations, a inondé la centrale lundi 17 mai vers 22h30. Le niveau de l eau a presque atteint les 40 cm. Nous avons été contraints d arrêter l usine, ce qui a interrompu les approvisionnements en chaleur pour les habitants de Přerov et les entreprises industrielles de la zone. Les collaborateurs de Dalkia ont intensivement travaillé avec les pompiers pour évacuer l eau. Dans un premier temps, notre objectif a été de mettre en marche la chaudière de secours. Nous l avons construite en 2005, suite à des inondations, sur un emplacement surélevé de sorte qu elle puisse résister à des inondations même plus graves que la crue du siècle et que nous soyons capables, y compris dans de telles situations exceptionnelles, d assurer la production de chaleur. Nous avons réussi à mettre en marche cette installation de secours vendredi 21 mai dans la matinée. Avant cela, nous avions, avec l aide des pompiers de Přerov, évacué l eau des principales conduites de vapeur de la ville qui étaient inondées. En fin de journée, nous avons progressivement réussi à rétablir les approvisionnements en chaleur dans les sous-stations de Přerov, en priorité pour la préparation d eau chaude mais aussi pour les entreprises industrielles Precheza et Meopta», a indiqué Michal Gardián. La principale installation de la centrale thermique de Přerov a pu être de nouveau pleinement fonctionnelle dix jours après, grâce aux efforts maximums et à l implication personnelle des collaborateurs. Ont également été confrontés au débordement des eaux la centrale thermique Přívoz d Ostrava et le réseau de chaleur de Karviná et du centre-ville d Ostrava. Dalkia a, en outre, contribué à résoudre la situation de crise survenue chez son important client Lázně Darkov (Thermes de Darkov). Pour en savoir plus, rendez-vous pages 10 à 13 pour y lire l entretien que nous a accordé leur directeur technique opérationnel, Vladimír Cigánek. «Merci à tous les collaborateurs de la centrale thermique de Přerov, à nos autres collègues de Moravie ainsi qu aux unités de pompiers de la ville de Přerov pour la forte mobilisation et le grand professionnalisme dont ils ont fait preuve dans cette situation exceptionnelle et difficile. Nous espérons que nos clients, particuliers ou entreprises industrielles, ont su apprécier à sa juste valeur le rétablissement si rapide des approvisionnements.» Renaud Capris, directeur des opérations 09

10 naši klienti Dalkia je Lázním Darkov spolehlivým partnerem, jak potvrdily i letošní povodně, říká provozně-technický ředitel Lázní Darkov Vladimír Cigánek Severomoravské Lázně Darkov, ležící nedaleko hranic s Polskem, patří ke známým lázeňským zařízením. Díky jedinečným službám sem každoročně zavítá na třináct tisíc spokojených lázeňských hostů. V minulém roce se Lázně Darkov staly dalším významným zákazníkem Dalkie, když uzavřely dlouhodobou smlouvu o nájmu, provozování a údržbě tepelného hospodářství a o prodeji tepla. Na základě kontraktu dodává Divize Karviná do Darkova 35 TJ tepelné energie ročně. O rozvoji tohoto významného lázeňského centra a o spolupráci s Dalkií, která se osvědčila také během nedávných záplav, jsme hovořili s provozně-technickým ředitelem společnosti Lázně Darkov, a.s. Ing. Vladimírem Cigánkem. 10 Modrý reportér: Jaké speciální služby Lázně Darkov svým zákazníkům poskytují? Vladimír Cigánek: Našim klientům nabízíme vedle léčebných pobytů a procedur také jedinečný projekt TEP, na němž spolupracujeme s nemocnicemi. Jedná se o program následné rehabilitační péče po operacích, při nichž byly pacientům voperovány totální endoprotézy kyčelních nebo kolenních kloubů. Již po pěti až šesti dnech po operaci jsou k nám pacienti převáženi přímo z nemocnic. U nás je čeká asi 35 dnů rehabilitací, nácviků správné chůze, sebeobsluhy a také cvičení na speciálních přístrojích pro procvičování kloubů. Pacienti jsou po absolvování programu TEP daleko lépe připraveni na život s totální endoprotézou. Modrý reportér: Může služeb Lázní Darkov využívat také širší veřejnost? Vladimír Cigánek: Ano, vedle tradičních procedur nabízíme služby našich zrekonstruovaných zařízení také veřejnosti, která může využít jodo-bromového i klasického sladkovodního bazénu, stejně jako unikátního polária, kde léčíme chladem. Modrý reportér: Vaše slavná jodo-bromová voda je pravděpodobně základem zdejší lázeňské léčby Vladimír Cigánek: Je tomu skutečně tak. Naše jodo-bromová voda je velmi vhodná pro rehabilitace pohybového aparátu, uvolňování cév a zlepšení prokrvení. Má však samozřejmě i spoustu dalších pozitivních účinků, nejenom co se týká pohybového aparátu, ale je dobrá i na srdce. V současné době čerpáme jodo-bromovou vodu ze čtrnácti vrtů, což představuje zhruba osmdesát metrů krychlových denně. U této vody jsou velké problémy s ohřevem, protože se jedná o solanku s vysokým obsahem minerálů. Při ohřevu tak může snadno dojít k inkrustaci neboli usazení nerostných látek na vnitřních stěnách potrubí, proto máme v současné době naše systémy zdvojené, aby byl vždy jeden v provozu a pacienti nepřišli v případě závady o své procedury. Modrý reportér: Kdy začala spolupráce mezi Lázněmi Darkov a Dalkií? Vladimír Cigánek: Se společností Dalkia spolupracujeme již od roku 2008, kdy jsme začali připravovat smlouvy na dodávky tepla a provozování našeho tepelného hospodářství. Tyto kontrakty byly podepsány v minulém roce, konkrétně 1. dubna Dalkia zpočátku provozovala naši kotelnu, ale po zprovoznění horkovodní přípojky v září 2009 jsme se napojili na síť dálkového tepla Dalkie a z naší kotelny se stal záložní zdroj. Dalkia u nás také postavila novou výměníkovou stanici. Modrý reportér: K čemu využíváte teplo od Dalkie? Vladimír Cigánek: Dalkia nám dodává 35 TJ tepelné energie ročně a my ji využíváme především k vytápění areá-

11 nos clients «Dalkia est un partenaire fiable pour les Thermes de Darkov, ce qui a été confirmé lors des inondations de cette année» Les Thermes de Darkov en Moravie du Nord, situés près de la frontière polonaise, font partie des établissements thermaux réputés. Grâce à des services uniques, ils accueillent chaque année près de clients satisfaits. L année dernière, les Thermes de Darkov sont devenus un nouveau client important de Dalkia avec la conclusion d un contrat de longue durée pour la location, l exploitation et la maintenance des installations thermiques et la vente de chaleur. En vertu de cet accord, la Division de Karviná fournit à Darkov 35 TJ d énergie thermique par an. Nous nous sommes entretenus du développement de ce grand centre thermal et de la coopération avec Dalkia, qui a également fait ses preuves lors des récentes inondations, avec le directeur technique opérationnel de la société des Thermes de Darkov (Lázně Darkov, a.s.) Vladimír Cigánek. Reporter bleu : Quels services spéciaux les Thermes de Darkov fournissent-ils à ses clients? Vladimír Cigánek : «Outre des séjours et des soins, nous proposons à nos clients un projet unique EPT (EndoProthèse Totale) sur lequel nous collaborons avec les hôpitaux. Il s agit d un programme de soins postopératoires de rééducation pour des patients auxquels ont été posées des endoprothèses totales de hanche ou de genou. Dès le 5 e ou le 6 e jour après l opération, les patients nous sont amenés directement des hôpitaux. Chez nous, ils auront environ 35 jours de rééducation, pendant lesquels ils réapprendront à marcher correctement, à être indépendants pour les gestes de la vie quotidienne et s exerceront sur des appareils de rodage articulaire. Après avoir participé au programme EPT, les patients sont beaucoup mieux préparés à vivre avec une prothèse totale.» Reporter bleu : Le grand public peut-il lui aussi profiter des services des Thermes de Darkov? Vladimír Cigánek : «Oui, en plus des procédures traditionnelles, nous proposons également les services de nos établissements rénovés au grand public qui peut ainsi profiter d une piscine à eau iodée et bromée, d une piscine à eau douce classique ainsi que d un polarium (cabine de cryothérapie pour le corps entier) unique où nous soignons par le froid.» Reporter bleu : Dans votre centre, le traitement thermal repose sans doute sur votre fameuse eau à base d iode et de brome Vladimír Cigánek : «C est le cas, en effet. Notre eau iodée et bromée est très bien adaptée à la rééducation de l appareil locomoteur, au décongestionnement veineux et à l amélioration de la circulation sanguine. Mais elle a bien sûr beaucoup d autres bienfaits, pas seulement en ce qui concerne l appareil locomoteur. Elle est également bonne pour le cœur. Actuellement, nous puisons de l eau iodée et bromée de 14 puits, ce qui représente environ 80 m 3 par jour. Le chauffage de cette eau est très problématique car il s agit d une eau saline à 11

12 naši klienti lu a také k ohřevu jodo-bromové i normální vody. V zimě samozřejmě vytápíme naše objekty na poněkud vyšší teplotu, než je běžné jinde, protože řada pacientů je nepohyblivých a mají vyšší nároky na teplo. V rehabilitačním bazénu je potřeba udržovat 31 stupňů Celsia a voda ve vířivkách má dokonce 37 stupňů. Modrý reportér: Jaké konkrétní přínosy má pro Lázně Darkov spolupráce s Dalkií? Vladimír Cigánek: Vedle okamžitých úspor energie pro nás byla podstatná také cena dálkového tepla, která je samozřejmě ekonomicky výhodnější než cena tepla z plynové kotelny díky nižší sazbě DPH. Jako zdravotnické zařízení si totiž neodčítáme celou výši DPH a získáváme tak další úsporu. Rozhodující však pro nás byla zkušenost a profesionalita Dalkie, která má k dispozici kvalitní odborníky a specialisty. Dalkia se navíc zavázala k zajímavému investičnímu programu a na vlastní náklady vybudovala horkovodní přípojku a již zmiňovanou předávací stanici. Zároveň provedla také další nezbytné opravy. Mimo jiné vyměnila staré ohřívače jodobromové vody za nové a účinnější ohřívače deskové. Způsob, jakým se k nám Dalkia zachovala v době letošních záplav, nás utvrdil v tom, že spolupráce s touto společností byla správnou volbou. Modrý reportér: Jak konkrétně vás květnové povodně postihly a jakou roli během nich sehrála Dalkia? Vladimír Cigánek: Lázně Darkov tvoří dvě léčebná zařízení: Rehabilitační sanatorium v Karviné-Hranicích, které Dalkia napojila na svou síť dálkového tepla, a Léčebna Darkov v Karviné-Darkově. Léčebna Darkov si své tepelné hospodářství, jež zahrnuje centrální plynovou kotelnu, rozvody topné vody a objektové předávací stanice, provozuje zatím sama. Areál Léčebny se nachází vedle řeky Olše, jejíž hladina po květnových přívalových deštích prudce stoupla, načež voda zatopila část objektových předávacích stanic ve sklepích ubytovacích objektů. Přestože Dalkia tepelné hospodářství Léčebny Darkov neprovozuje, ihned po opadnutí vody nám nabídla technickou výpomoc. Zapůjčila nám a instalovala svá oběhová čerpadla a pomohla nám při zprovozňování objektových předávacích stanic. Velmi si vážíme toho, že nám Dalkia v této těžké situaci nabídla pomocnou ruku a ulehčila nám návrat do běžného provozu. Ujistili jsme se, že se na Dalkii můžeme spolehnout i v tak mimořádných a náročných situacích, jakými povodně bezesporu jsou. Lázním Darkov přejeme mnoho spokojených pacientů. 12

13 nos clients forte teneur en minéraux. Le chauffage peut facilement aboutir à une incrustation ou à un dépôt de substances minérales sur les parois internes des conduites, c est pourquoi nous avons actuellement des réseaux doublés pour qu il y en ait toujours un d opérationnel et que les patients ne soient pas privés de leurs soins en cas de défaillance.» Reporter bleu : Quand la collaboration entre les Thermes de Darkov et Dalkia a-t-elle débuté? Vladimír Cigánek : «Nous collaborons avec Dalkia depuis 2008 déjà, année où nous avons commencé à préparer les contrats de fourniture de chaleur et d exploitation de nos installations thermiques. Ces documents ont été signés l année dernière, le 1 er avril 2009 pour être précis. Au début, Dalkia exploitait notre chaufferie. Mais après la mise en service du branchement à l eau surchauffée, en septembre 2009, nous nous sommes raccordés au réseau de chaleur à distance de Dalkia et notre chaufferie est devenue une source de secours. Dalkia a également construit, chez nous, une nouvelle sousstation.» Reporter bleu : Quels sont concrètement, pour les Thermes de Darkov, les apports de cette collaboration avec Dalkia? Vladimír Cigánek : «En plus d économies d énergie immédiates, ce qui importait aussi pour nous était le prix de la chaleur à distance, qui est bien sûr économiquement plus avantageux, pour nous, que celui de la chaleur produite par la chaufferie au gaz grâce à un taux de TVA moindre. En tant qu établissement de santé, nous ne déduisons pas l intégralité de la TVA et obtenons ainsi des économies supplémentaires. Mais ce qui était déterminant pour nous, c était l expérience et le professionnalisme de Dalkia qui a, à son service, des experts et des spécialistes de qualité. De plus, Dalkia s est engagé dans un programme d investissements intéressant et a construit, à ses propres frais, un raccordement à l eau surchauffée et la sous-station que nous avons déjà évoquée. Il a aussi procédé à d autres réparations nécessaires. La société a notamment remplacé les vieux réchauffeurs d eau iodée et bromée par des réchauffeurs à plaques neufs, plus performants. La façon dont Dalkia s est comporté à notre égard au cours des inondations de cette année nous a conforté dans l idée que notre collaboration avec cette société était le bon choix.» Reporter bleu : Comment, concrètement, avez-vous été touchés par les inondations du mois de mai et quel rôle Dalkia a-t-il joué à ce moment? Vladimír Cigánek : «Les Thermes de Darkov comprennent deux établissements de soins : le Sanatorium de rééducation de Karviná- Hranice, que Dalkia a raccordé à son réseau de chauffage urbain, et l Établissement de cure de Darkov à Karviná-Darkov. Ce dernier exploite pour le moment, lui-même, ses installations thermiques qui comprennent une chaufferie centrale au gaz, des conduites d eau de chauffage et des sous-stations de bâtiments. Le site de l Établissement de cure se trouve près de la rivière Olza dont le niveau, après les pluies torrentielles du mois de mai, a brusquement monté. L eau a inondé une partie des sous-stations situées dans les sous-sols des bâtiments d habitation. Bien que Dalkia n exploite pas les installations thermiques de cet établissement, il a, dès l amorce de la décrue, proposé une aide technique. Il nous a prêté et installé ses pompes de circulation et nous a aidé à remettre en service les sous-stations des bâtiments. Nous sommes très reconnaissants à Dalkia de nous avoir tendu la main dans cette situation difficile et de nous avoir facilité le retour à une exploitation normale. Nous avons ainsi pu nous assurer que nous pouvons faire confiance à Dalkia, même dans des situations aussi exceptionnelles et difficiles que des inondations.» Nous souhaitons aux Thermes de Darkov de nombreux patients satisfaits. Reporter bleu : À quoi sert la chaleur que vous prenez à Dalkia? Vladimír Cigánek : «Dalkia nous fournit 35 TJ d énergie thermique par an et nous l utilisons surtout pour chauffer le site et aussi pour chauffer l eau iodée, bromée et l eau normale. En hiver, nous chauffons, bien sûr, nos bâtiments à une température légèrement supérieure à ce qui se fait couramment ailleurs parce que de nombreux patients sont immobilisés et ont des besoins plus importants en chaleur. Dans la piscine destinée à la rééducation, il faut maintenir une température de 31 C et l eau dans les jacuzzis est même à 37 C.» 13

14 rozhovor Ministerstvo průmyslu a obchodu svádí těžký boj o novou státní energetickou koncepci Státní energetická koncepce České republiky definuje priority a strategické cíle v energetickém sektoru a je výrazem státní odpovědnosti za vytváření podmínek pro dlouhodobé bezpečné dodávky energie za přijatelné ceny. Zároveň definuje podmínky pro efektivní využití energie, která nebude ohrožovat životní prostředí a bude v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje. O energetické problematice a těžkostech při vzniku aktualizované Státní energetické koncepce s výhledem do roku 2050 jsme hovořili s náměstkem ministra průmyslu a obchodu Ing. Tomášem Hünerem, který vede sekci energetiky (pozn. autorky rozhovor vznikl v dubnu 2010). Modrý reportér: Co stálo u zrodu návrhu nové Státní energetické koncepce do roku 2050? Tomáš Hüner: Současná Státní energetická koncepce České republiky do roku 2030 byla schválena vládou v březnu 2004 a ze zákona je nutné ji v určitých intervalech aktualizovat. Především díky tlaku Strany zelených dala tehdejší vláda premiéra Topolánka podnět ke vzniku takzvané Pačesovy komise, pojmenované podle jejího šéfa a tehdejšího předsedy Akademie věd profesora Václava Pačese, která jako nezávislý orgán prozkoumala všechny podklady a na jejich základě vytvořila varianty možného vývoje energetiky v ČR. Modrý reportér: Jaké informace o české energetice Pačesova komise přinesla? Tomáš Hüner: Pačesova komise pracovala skutečně excelentně a prokázala, že celá řada podkladů o české energetice, s nimiž se na nejrůznějších místech a úrovních setkala, není zcela relevantních. Na základě analýzy pak došlo ke sjednocení všech dat, což považuji za velký přínos. Komise také došla k závěru, že bez rozvoje jaderné energetiky bude česká energetika v dlouhodobém horizontu Tomáš Hüner (uprostřed) byl významným hostem porady Dalkia Dynamic Společně, která se konala v prosinci 2009 ve Znojmě. Na fotografii je spolu s Alexejem Nováčkem, předsedou výkonné rady Teplárenského sdružení ČR (vlevo) a předsedou představenstva Dalkie Česká republika Zdeňkem Dubou. Tomáš Hüner (au milieu) a été un invité de marque de la réunion Dalkia Dynamic Ensemble qui a eu lieu en décembre dernier à Znojmo. Sur la photo, Tomáš Hüner est avec le président du conseil exécutif de l Association de la chauffe de la République tchèque, Alexej Nováček (à gauche) et le président du directoire de Dalkia Česká republika, Zdeněk Duba. stále více závislá na dovozech primárních surovin. Rád bych na tomto místě zdůraznil, že dnes již vědci zkoumají jaderné reaktory čtvrté generace, které nevyužívají klasický uran, ale thorium, a navíc řeší celý palivový cyklus. Dalším důležitým výsledkem Pačesovy komise bylo zjištění, že bude nutné upravit těžební limity uhlí, jinak se teplárenství v ČR může během několika let dostat do velmi vážných problémů. Modrý reportér: Co se dělo pak a v jaké fázi se nová Státní energetická koncepce nachází v současné době? Tomáš Hüner: Po vyhodnocení zprávy vláda následně pověřila oponentní komisi v čele s poradcem tehdejšího premiéra Mirka Topolánka Pavlem Stehlíkem, aby energetickou zprávu přezkoumali a zapracovali. Výsledky oponentury potvrdily problémy spojené s nedostatkem fosilních paliv v teplárenství. Ministerstvo průmyslu a obchodu pak na podzim 2009 představilo aktualizovanou Státní energetickou koncepci shrnující strategické cíle české energetické politiky s výhledem do roku 2050, která mj. hovoří o nutnosti prolomení limitů těžby uhlí a snížení závislosti na importu primárních surovin (především ropy a zemního plynu). Vláda se pak tímto materiálem měla zabývat a do konce roku měla být nová koncepce oficiálně přijata. K tomu však kvůli pádu Topolánkovy vlády nakonec nedošlo a dnes tak náš materiál stále čeká na projednání. Návrh aktualizace byl nicméně mezitím dán k připomínkování všem rezortům. V únoru 2010 prakticky zůstaly už jen zásadní rozpory mezi Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem průmyslu a obchodu. Modrý reportér: Čeho se tyto rozpory týkají? Tomáš Hüner: Jde o další rozvoj jaderné energetiky, který nová koncepce podporuje, a o prolomení limitů těžby hnědého uhlí pro klasické tepelné elektrárny, s nímž Ministerstvo životního prostředí nesouhlasí. Tyto limity nejsou dány zákonem, ale usnesením vlády, které každý nový kabinet může svým rozhodnutím změnit. Jde v podstatě o politický boj, ve kterém politické strany nechtějí ztrácet body za ekologii a prosazují využívání nerealistického objemu obnovitelných zdrojů. Zatím však není politická vůle tento problém řešit. 14

15 interview Le ministère de l Industrie et du Commerce mène une lutte difficile pour la nouvelle politique énergétique nationale La politique énergétique nationale tchèque définit les priorités et les objectifs stratégiques dans le secteur énergétique. Elle est l expression de la responsabilité de l État à l égard de la création de conditions permettant un approvisionnement énergétique sûr, sur le long terme et à des tarifs acceptables. Elle définit également les conditions d une utilisation efficace d une énergie sans qu elle ne constitue une menace pour l environnement et pour qu elle soit conforme aux principes du développement durable à long terme. Nous nous sommes entretenus avec l adjoint du ministre tchèque de l Industrie et du Commerce, Tomáš Hüner, responsable de la section Énergie, sur le sujet de la problématique énergétique et des difficultés liées à l élaboration de la version actualisée de la politique énergétique nationale dont la vision s étend jusqu à l année 2050 (remarque de l auteur : l interview a été réalisée en avril 2010). Reporter bleu : Sur quoi repose la naissance du projet d une nouvelle politique énergétique nationale jusqu en 2050? Tomáš Hüner : «L actuelle politique énergétique nationale tchèque, allant jusqu en 2030, a été approuvée par le gouvernement, en mars La loi prévoit qu elle soit réactualisée à certains intervalles. C est en particulier grâce à la pression exercée par le Parti des Verts (Strana zelených) que le gouvernement d alors, conduit par le premier ministre Mirek Topolánek, a donné l impulsion à l origine de la création de la Commission Pačes (du nom de son chef et président de l Académie des sciences de l époque, Václav Pačes), un organe indépendant ayant étudié tous les éléments avant de proposer plusieurs variantes pour le développement du secteur énergétique en République tchèque.» Reporter bleu : Quelles informations sur le secteur énergétique tchèque la Commission Pačes a-t-elle apporté? Tomáš Hüner : «La Commission Pačes a très bien travaillé. Elle a montré que de nombreux documents concernant le secteur énergétique tchèque, sur lesquels elle s est penchée, ne sont pas complètement pertinents. L analyse qu elle a menée a permis une unification de toutes les données, ce que je considère comme un grand apport. La commission est également parvenue à la conclusion que, sans développement de l énergie nucléaire, le secteur énergétique tchèque serait à long terme de plus en plus dépendant des importations de matières premières primaires. J aimerais ici souligner qu aujourd hui déjà, les scientifiques travaillent sur des réacteurs nucléaires de quatrième génération qui n utilisent pas d uranium classique mais du thorium, et qu ils étudient, en outre, tout le cycle du combustible. La Commission Pačes a, par ailleurs, permis de déterminer que les limites concernant l extraction du charbon devront être modifiées, faute de quoi le secteur de la chaleur en République tchèque risquera de se trouver dans une situation très délicate d ici quelques années.» Reporter bleu : Que s est-il ensuite passé et à quel stade en est actuellement la nouvelle politique énergétique nationale? Tomáš Hüner : «Après analyse du rapport, le gouvernement a chargé une commission de contre-expertise - dirigée par Pavel Stehlík, conseiller du premier ministre d alors, Mirek Topolánek - d étudier le rapport remis par la Commission Pačes et de l intégrer. Les résultats ont confirmé les problèmes liés au manque de combustibles fossiles dans le secteur de la chaleur. Le ministère de l Industrie et du Commerce a ensuite présenté, à l automne 2009, une version actualisée de la politique énergétique nationale résumant les objectifs stratégiques de la politique énergétique tchèque avec une vision allant jusqu en 2050 et mettant notamment en évidence la nécessité de relever les limites concernant l extraction du charbon et celle de réduire la dépendance aux importations de matières premières primaires (essentiellement pétrole et gaz naturel). Le gouvernement devait ensuite se pencher sur ce document et une nouvelle politique devait être officiellement approuvée avant la fin de l année. Il n en a toutefois pas été ainsi du fait de la chute du gouvernement Topolánek. Le texte attend donc aujourd hui toujours d être débattu. Le projet d actualisation a néanmoins été, entre temps, soumis à tous les ministères dans le cadre d une procédure de consultation. En février 2010, il ne restait plus, concrètement, de litiges substantiels qu entre le ministère de l Environnement et celui de l Industrie et du Commerce.» 15

16 rozhovor / interview Modrý reportér: O jaké další hlavní body se nová koncepce opírá? Tomáš Hüner: Koncepce předpokládá ještě výraznější omezení tuhých paliv. Zatímco stávající koncepce počítala do roku 2030 s využitím 31 % tuhých paliv, ta aktualizovaná už jenom s 24 %, takže jde celkově o sedmiprocentní ekologickou úsporu. Naopak se počítá se zvýšením využití jaderného paliva o 6 %. Důležitou roli v energetické koncepci státu samozřejmě hrají také lidské zdroje. Bez náležitě vzdělaných lidí si rozvoj tak složitého oboru, jako je jaderná energetika, nedovedu představit. Technologický pokrok jde v oblasti energetiky vpřed mílovými kroky a týká se jak dělnických profesí, tak středoškolsky a vysokoškolsky vzdělaných odborníků. Snahou našeho ministerstva je nejen podpořit vědu a výzkum, rozvoj nových studijních oborů i talentovaných odborníků, ale uzavírat také mezivládní dohody o výměně špičkového know-how, kde máme světu co nabídnout. Modrý reportér: Na závěr obecná otázka: Česká republika je energeticky velmi náročnou zemí. Kde je podle vás vysvětlení? Tomáš Hüner: Energetická náročnost v České republice je dána především historickou strukturou průmyslu, která zahrnuje zejména těžební, hutní, strojírenský a chemický průmysl. Mnohé podniky musí z důvodu konkurenceschopnosti navíc používat čím dál složitější a tedy energeticky náročnější technologické metody, čímž spotřebovávají více energie. Jediná cesta z toho ven je restrukturalizace průmyslu jako takového. Existují samozřejmě již náznaky změn. Pokud se zaměřím například na Ostravsko, tak zde už vidíme počátky výroby hi tech technologií a rozvoj průmyslových zón s lehkým průmyslem. To je však pořád velmi málo. PROFIL: Náměstek ministra průmyslu a obchodu Ing. Tomáš Hüner se narodil 26. června 1959, je ženatý a má dvě dcery. Tomáš Hüner vystudoval Fakultu strojní, katedru tepelných strojů a jaderných zařízení na Vysokém učení technickém v Brně. V letech pracoval v Elektrárně Dětmarovice, kde své působení zakončil na pozici náměstka ředitele pro výrobu. V letech vedl jako generální ředitel a předseda představenstva akciovou společnost Severomoravská energetika. V roce 2002 se stal konzultantem společnosti AP&P, která mimo jiné prováděla restrukturalizaci akciové společnosti Slovenské elektrárne. V letech zastával Tomáš Hüner post Country Managera společnosti ČEZ v Bulharsku. Od září 2006 je náměstkem ministra průmyslu a obchodu a řídí sekci energetiky. Tomáš Hüner se řídí životním krédem Vše, co děláš, dělej, jak nejlépe umíš, a mysli na konec. Mezi jeho záliby patří automobilové závody, lyžování a tracking. Reporter bleu : Sur quoi portaient ces litiges? Tomáš Hüner : «Ils portaient sur le développement futur de l énergie nucléaire, soutenu par la nouvelle politique, et sur le relèvement des limites concernant l extraction de lignite pour les centrales thermoélectriques classiques. Deux perspectives avec lesquelles le Ministère de l Environnement n est pas d accord. Ces limites ne sont pas fixées par la loi mais par une décision du gouvernement susceptible d être modifiée à chaque remaniement. Il s agit en fait d un combat politique dans lequel les différents partis ne veulent pas perdre de points en termes écologiques et prônent l exploitation d un volume non réaliste de sources renouvelables. Mais la volonté politique n est pas pour l instant de résoudre ce problème.» PROFIL : Tomáš Hüner, adjoint au ministre de l Industrie et du Commerce, est né le 26 juin Il est marié et père de deux filles. Tomáš Hüner est diplômé de la Faculté d ingénierie mécanique, département des appareils de chauffage et installations nucléaires de l Université technologique de Brno. Entre 1984 et 1994, il a travaillé à la centrale électrique de Dětmarovice où ses dernières fonctions étaient celles de directeur-adjoint de la production. Entre 1994 et 2002, il a conduit, en tant que directeur général et président du conseil d administration, la Société Anonyme (S.A.) Severomoravská energetika. En 2002, il est devenu consultant pour la société AP&P, notamment chargée de la restructuration de la S.A. Slovenská elektrárna. Tomáš Hüner a occupé, entre 2004 et 2006, le poste de country manager de la société ČEZ en Bulgarie avant de prendre les fonctions d adjoint au ministre de l Industrie et du Commerce et la direction de la section Énergie, en septembre Tomáš Hüner a pour devise : «Fais tout ce que tu fais aussi bien que tu le peux et pense à la fin.» Parmi ses hobbies : la course automobile, le ski et le trekking. 16 Reporter bleu : Sur quels autres points principaux la nouvelle politique repose-t-elle? Tomáš Hüner : «Cette nouvelle politique repose sur le principe d une limitation encore plus marquée des combustibles solides. Alors que la politique actuelle prévoyait, jusqu à 2030, l utilisation de 31 % de combustibles solides, la version actualisée n en prévoit plus que 24 % ; soit une économie écologique totale de 7 %. Par contre, l utilisation des combustibles nucléaires est, quant à elle, accrue de 6 %. Un rôle important dans la politique énergétique de l État est bien sûr celui joué par les hommes. Je n imagine pas qu un secteur aussi complexe que celui de l énergie nucléaire puisse se développer en l absence de personnel dûment formé. Le progrès technologique avance à toute allure dans le secteur de l énergie et concerne tant les ouvriers que les spécialistes ayant des formations secondaires ou universitaires. Notre ministère s efforce non seulement de soutenir la science et la recherche, le développement de nouveaux domaines dans l enseignement et de spécialistes talentueux, mais aussi de conclure des accords intergouvernementaux portant sur l échange de savoir-faire au plus haut niveau, un échange dans lequel nous avons notre place à l échelle mondiale.» Reporter bleu : Pour finir, une question générale : la République tchèque est très gourmande en énergie. Comment cela s explique-t-il, selon vous? Tomáš Hüner : «Les besoins énergétiques de la République tchèque sont essentiellement liés à la structure historique de son industrie composée principalement d industries de l extraction, de la métallurgie, de la construction mécanique et d industries chimiques. Pour rester compétitives, de nombreuses entreprises doivent, par ailleurs, avoir recours à des technologies de plus en plus complexes et, par voie de conséquence, énergétiquement plus demandeuses. Elles consomment donc plus d énergie. Le seul moyen pour mettre un terme à cette situation est de restructurer l industrie en tant que telle. Il y a bien sûr déjà des signes de changement. La région d Ostrava, par exemple, a déjà commencé à produire des technologies high-tech et des zones d industries légères s y développent. Mais cela reste certes très limité.»

17 rozhovor / interview AmpluServis pomáhá ČEZu prodlužovat životnost energetických zařízení Jak jsme vás informovali v minulém čísle Modrého reportéra, dceřiná společnost AmpluServis uspořádala v únoru v Ostravě první ročník semináře Den pro kotle 2010, jehož cílem bylo seznámit účastníky s nejnovějšími trendy v oblasti provozu a údržby energetických zařízení. Jedním z významným hostů byl vedoucí inspekčního orgánu ČEZ Radovan Šťastný, který hovořil o strategii údržby ve skupině ČEZ i o spolupráci s firmou AmpluServis. Modrý reportér: Co je inspekční orgán ČEZ a jaká je jeho role? Radovan Šťastný: Inspekční orgán ČEZ zajišťuje technické kontroly, revize a diagnostiku zařízení v rámci Divize výroba ČEZ s cílem zjistit jejich technický stav. Tyto výsledky pak pomáhají při určování rozsahů a termínů generálních oprav, případně termínů ukončení provozu výrobních bloků. Zaměřujeme se hlavně na technologie, jejichž porucha může mít za následek výpadek výrobního bloku - tlakové systémy kotlů, turbíny, chladící věže, komíny, transformátory nebo generátory. Modrý reportér: Kromě svých zhruba 30 kmenových zaměstnanců využíváte dalších 130 externích kolegů. Jednou z vašich dodavatelských firem je i AmpluServis odkdy a v jaké oblasti spolupracujete? Radovan Šťastný: S AmpluServisem máme velmi dobré pracovní i osobní vztahy, které jsme navázali už v době, kdy ještě existova- ly Ostravsko-karvinské elektrárny. Běžně si vyměňujeme zkušenosti a znalosti, zaměstnanci AmpluServisu navštěvují různé vzdělávací akce a odborné semináře pořádané pod záštitou ČEZu. Díky tomu, že AmpluServis také vytvořil svůj inspekční orgán a zvítězil v našem výběrovém řízení, můžeme využívat jeho služeb v oblasti revize zvedacích zařízení. Modrý reportér: Jak se vám tato firma osvědčila jako externí dodavatel? Radovan Šťastný: Spolupráce s Amplu- Servisem je pro nás přínosná hlavně v oblasti jiných zařízení, než které provozuje ČEZ, který má hlavně typové elektrárny, většinou 200megawattové. Zaměstnanci AmpluServisu se starají o mnohem širší škálu technologií, díky čemuž mají velké a bohaté zkušenosti. Jejich znalostí si velmi vážíme a využíváme je při prodlužování životnosti našich technických zařízení, což má samozřejmě pozitivní ekonomické dopady. AmpluServis aide ČEZ à prolonger la durée de vie de ses installations énergétiques Comme nous vous en avions informés dans le dernier numéro du Reporter bleu, la filiale AmpluServis a organisé, en février, à Ostrava, la 1 re édition du séminaire Journée des chaudières Cette dernière avait pour objectif d informer les participants sur les tendances les plus récentes dans le domaine de l exploitation et de la maintenance des installations énergétiques. L un des invités de marque de cette manifestation était le chef de l organe d inspection de ČEZ, Radovan Šťastný, qui a parlé de la stratégie de maintenance dans le groupe ČEZ et de la coopération avec l entreprise AmpluServis. Reporter bleu : Qu est-ce que l organe d inspection de ČEZ et quel est son rôle? Radovan Šťastný : «L organe d inspection de ČEZ se charge des contrôles techniques, des inspections et des diagnostics des installations de la Division de production de ČEZ, dans le but d en déterminer l état technique. Ces résultats sont ensuite utiles pour déterminer l étendue et les dates des réparations générales, ainsi que, le cas échéant, les dates de fin d exploitation des tranches de production. Nous nous consacrons surtout aux équipements techniques dont la défaillance peut provoquer un arrêt de la tranche de production : systèmes sous pression des chaudières, turbines, tours de refroidissement, cheminées, transformateurs ou génératrices.» Reporter bleu : Outre environ 30 salariés titulaires, vous employez 130 autres collaborateurs externes. AmpluServis fait partie de vos fournisseurs. Depuis quand et dans quels domaines coopérez-vous? Radovan Šťastný : «Nous avons de très bonnes relations professionnelles et aussi personnelles avec AmpluServis, que nous avons liées alors qu existaient encore les centrales électriques d Ostrava- Karviná. Nous nous échangeons régulièrement des expériences et des connaissances. Les employés d AmpluServis participent également à diverses actions de formation et à des séminaires techniques organisés sous les auspices de ČEZ. Comme AmpluServis a aussi créé son organe d inspection et a remporté notre appel d offres, nous pouvons faire appel à ses services dans le domaine des inspections d équipements de levage.» Reporter bleu : Comment cette entreprise a-t-elle fait ses preuves en tant que fournisseur externe? Radovan Šťastný : «Pour nous, la coopération avec AmpluServis est avantageuse surtout dans le domaine des installations autres que celles qu exploite ČEZ, qui a surtout des centrales électriques standardisées, en général de 200 mégawatts. Les employés d AmpluServis sont compétents pour un éventail de technologies bien plus large, grâce à quoi ils disposent d une grande et riche expérience. Nous apprécions beaucoup leurs connaissances et nous les mettons à profit pour prolonger la durée de vie de nos installations techniques, ce qui a évidemment des impacts économiques positifs.» 17

18 sociální odpovědnost Šikovné ruce Pavla Maška pomáhají seniorům, samoživitelkám i amatérům Potřebujete opravit kapající vodovodní baterii nebo vyměnit zámek ve dveřích a nevíte, jak na to? Netroufáte si sami položit plovoucí podlahu a právě přilepené tapety se vám odlepují od zdi? Pak jste typickými zákazníky pro hodinového manžela nebo také Šikulu pana Pavla Maška z Českého Těšína, jehož podnikatelský záměr nedávno podpořil Nadační fond Dalkia Česká republika. Co na to kmotra projektu Naděžda Hudečková? Pan Mašek si zmapoval situaci v Českém Těšíně a na Karvinsku a ví, že svým zákazníkům nabízí scházející službu. Menší údržbářské práce potřebuje občas každá domácnost, ať je to panelákový byt nebo rodinný domek. Chvíli sice možná potrvá, než se o firmě Šikula lidé dozvědí, ale dobré zprávy se šíří rychle a jsem přesvědčena, že pan Mašek si brzy najde svou klientelu. Hodinový manžel není svůdník, ale obratný řemeslník a opravář O práci hodinového manžela jsem poprvé slyšel vyprávět jednoho zákazníka v pražském supermarketu, kde jsem pracoval jako vedoucí. Zpočátku mě samozřejmě napadlo, že jde o něco nemravného, ale klient mě vyvedl z omylu a vysvětlil mi, na jakém principu taková firma se zaměřením na drobné opravy a montáže funguje. Když jsem později o svou manažerskou práci přišel a vrátil se zpět domů do Českého Těšína, tak jsem si na tento rozhovor vzpomněl, vypráví Pavel Mašek, který ve svém okolí marně hledal vhodné zaměstnání. Energický muž se však rozhodně nevzdal: Začal jsem na internetu studovat, co všechno práce hodinového manžela obnáší a jaká potřebuji povolení. Zanedlouho jsem zjistil, že bych to všechno docela dobře zvládl. Nejrůznějším řemeslům jsem se naučil během posledních dvaceti let při rekonstrukcích a montážních pracích ve vlastním bytě. Také v rodinném domku, kde jsem v mládí žil, jsem zvládal zahradnické práce a různé činnosti uvnitř i kolem domu. Manuální práci navíc považuji za výbornou relaxaci, během které jsem si vždy vyčistil hlavu od bývalého zaměstnání. Když jsem tedy nemohl sehnat místo v managementu, řekl jsem si, že přece nebudu sedět jen tak doma a naříkat. Jsem zvyklý celý život pracovat a v profesi hodinového manžela jsem viděl svou šanci i kvůli minimální konkurenci. Jako vyučený elektrikář jsem absolvoval na úřadu práce rekvalifikaci, abych mohl podle platné vyhlášky vykonávat tuto činnost samostatně. S podporou odborného garanta mohu provádět také práce malířské a natěračské. Oslovení hodinový manžel však již nyní 18 nepoužívám. Osvědčila se mi firemní značka Šikula, na kterou lidé velmi kladně reagují. Ve své předchozí práci na manažerském postu se Pavel Mašek setkal i s marketingem, takže velmi dobře věděl, že potřebuje především dobrou reklamu. Zvolil formu nabídkových letáků, které si nechal vytisknout a pak je vhazoval do schránek po celém Českém Těšíně. Svou první zakázku získal za pouhý týden. Za příspěvek od Nadačního fondu Šikula nakoupil řemeslnické vybavení Když jsem se rozhodl podnikat, pomohl mi můj kamarád. Ten se v práci setkal s ředitelkou Nadačního fondu Dalkia Česká republika Helenou Gižovou a během rozhovoru ji upozornil i na mé podnikání a dozvěděl se, že bych mohl požádat o nadační příspěvek. Paní ředitelku jsem pak kontaktoval a ona mě pozvala na schůzku do Ostravy. Všechno dopadlo dobře a já jsem díky pomoci a radám paní Gižové zpracoval podnikatelský záměr a získal podporu nejen od Nadačního fondu, ale také z Úřadu práce Karviná. Za poskytnuté finanční příspěvky jsem pak nakoupil kvalitní řemeslnické vybavení vrtačky, vrtací kladiva, pily, profesionální malířské potřeby a také svou chloubu malý pojízdný řemeslnický stůl, říká Pavel Mašek o úspěšném rozjezdu svého podnikání. S opravami a montážemi pomáhám především důchodcům, matkám samoživitelkám a tělesně postiženým lidem, ale zajíždím i do domovů s pečovatelskou službou. Těmto klientům nabízím slevy. Svůj servis však poskytuji i rodinám, jejichž členové nemají čas nebo schopnosti náročnější opravy provádět sami. Jednou mi například zatelefonoval starší pán, kterému již před měsícem slíbil elektrikář opravit světlo ve sklepě a on pořád marně čeká. Snažím se, aby moji zákazníci byli maximálně spokojeni. Nejsem typ řemeslníka, který přijde do bytu, provede opravu a pak zas odkráčí. Pro své klienty nakoupím a dovezu potřebný materiál, samozřejmostí je, že během vrtání používám odsávání, abych nenaprášil, a nakonec po sobě uklidím. Mým cílem je rozšířit služby i do dalších měst až do vzdálenosti dvaceti kilometrů, dodává s optimismem Pavel Mašek. Od založení Nadačního fondu Depuis la création de la Fondation nových pracovních míst nouveaux emplois 774 projektů projets retenus

19 responsabilité sociale Les mains habiles de Pavel Mašek aident les personnes âgées, les femmes seules et les amateurs Vous avez besoin de réparer un robinet qui coule ou de changer la serrure d une porte sans savoir comment faire? Vous n osez pas poser seul un parquet flottant et le papier peint que vous venez de poser se décolle du mur? Alors vous êtes un client typique pour l homme à tout faire ou L habile, Pavel Mašek, de Český Těšín, récemment soutenu dans son entreprise par la Fondation Dalkia Česká republika. L homme à tout faire n est pas un gigolo, mais un ouvrier et réparateur habile de ses mains. «J ai, pour la première fois, entendu parler du travail d homme à tout faire par un client du supermarché de Prague où je travaillais comme responsable. Au début, j ai bien sûr cru qu il s agissait de quelque chose d immoral, mais le client m a ouvert les yeux et expliqué le principe selon lequel fonctionne ce type d entreprise qui s occupe de petits travaux de réparation et d installation. Lorsque j ai par la suite perdu mon travail de responsable et que je suis rentré chez moi à Český Těšín, je me suis souvenu de cette conversation», explique Pavel Mašek qui a vainement cherché un nouvel emploi dans sa région. Cet homme dynamique n a pourtant pas abandonné : «J ai commencé à chercher sur Internet ce qu englobe le travail d homme à tout faire et les autorisations qu il me fallait pour pouvoir l exercer. J ai rapidement compris que j y arriverai très bien. J ai appris les métiers les plus variés ces vingt dernières années en faisant des travaux de reconstruction et d installation dans mon propre appartement. J ai aussi fait des travaux de jardinage dans la maison où j avais habité étant plus jeune, et accompli diverses tâches à l intérieur et autour de la maison. Les travaux manuels sont en plus, pour moi, une excellente source de relaxation qui m a toujours permis de faire le vide dans ma tête quand j occupais mes anciennes fonctions. Alors quand j ai vu que je n arrivais pas à trouver de poste dans le management, je me suis dit que je n allais sûrement pas rester assis chez moi à me lamenter sur mon sort. J ai travaillé toute ma vie et j ai pensé que le métier d homme à tout faire était ma chance, notamment du fait de la faible concurrence. Électricien de formation, j ai suivi un cours de requalification au Bureau pour l emploi pour pouvoir exercer cette activité comme travailleur indépendant en conformité avec les textes en vigueur. Je peux aussi effectuer des travaux de peinture si j ai le soutien d un responsable du métier. Aujourd hui, je n utilise plus l appellation homme à tout faire. Le nom L habile que j ai donné à mon entreprise a fait ses preuves. Les gens y réagissent très positivement.» Dans son précédent emploi où il occupait des fonctions managériales, Pavel Mašek avait également fait du marketing. Il savait donc très bien qu il avait surtout besoin d une bonne publicité. Il a choisi de faire imprimer des prospectus, puis les a distribués dans les boîtes aux lettres de tout Český Těšín. Il lui a suffi d une semaine pour recevoir sa première commande. Avec la contribution de la Fondation, L habile s est acheté des outils d artisan «Quand j ai pris la décision de créer mon entreprise, j ai été aidé par un ami. Celui-ci a rencontré la directrice de la Fondation Dalkia Česká republika, Helena Gižová, dans le cadre de son travail, et a profité d un entretien pour attirer son attention sur mon entreprise. C est là qu il a appris que je pouvais demander une contribution de la Fondation. J ai ensuite contacté la directrice qui m a invité à la rencontrer à Ostrava. Tout s est bien passé et j ai, avec l aide et les conseils de Mme Gižová, établi un projet d entreprise et obtenu de l aide non seulement de la Fondation, mais aussi du Bureau pour l emploi de Karviná. Les aides reçues m ont permis d acheter du matériel de qualité : perceuses, forets, scies, matériel de peinture professionnel et aussi ma fierté, un petit établi mobile», indique Pavel Mašek à propos des débuts réussis de son entreprise. «Avec mes travaux de réparation et d installation, j aide surtout les retraités, les mères célibataires et les personnes handicapées, mais j entre Qu en dit Naděžda Hudečková, marraine du projet? «Monsieur Mašek a mis au point la situation à Český Těšín et dans la région de Karviná, il sait donc qu il offre à ses clients un service manquant. De petits travaux de maintenance sont indispensables, de temps en temps, dans les appartements comme dans les maisons. Cela prendra peut-être un certain temps avant que les gens n apprennent l existence de l entreprise L habile, mais les bonnes nouvelles se répandent vite. Je suis persuadée que M. Mašek trouvera bientôt sa clientèle.» aussi dans les foyers de soins. Je propose des réductions à ces clients. J offre également mes services aux familles dont les membres n ont pas le temps ou ne sont pas capables d effectuer eux-mêmes les réparations les plus complexes. Un jour, par exemple, j ai été appelé par un vieux monsieur auquel un électricien avait promis, un mois auparavant, de venir réparer la lumière de sa cave, mais qui attendait toujours. J essaie de faire en sorte que mes clients soient satisfaits au maximum. Je ne suis pas le genre d artisan qui arrive, répare et s en va. J achète et j apporte le matériel nécessaire pour mes clients. Bien sûr, quand je perce, j aspire aussi en même temps pour ne pas mettre de la poussière partout, puis je nettoie. Mon objectif est d élargir mes services à d autres villes dans un rayon de 20 kilomètres», ajoute Pavel Mašek avec optimisme. 19

20 rozhovor Lukáš Krenželok: Titul vicemistra s HC Vítkovice Steel pro mě znamená vrchol Dalkia Česká republika je dlouholetým sponzorem extraligového týmu HC Vítkovice Steel, jehož hokejisté v uplynulé sezóně vybojovali skvělé druhé místo. Modrý reportér si o tomto mimořádném úspěchu povídal s útočníkem Lukášem Krenželokem, který patřil k výrazným vítkovickým oporám. Modrý reportér: Sezóna 2009/2010 byla pro HC Vítkovice Steel velmi úspěšná. Kdy jste začali tušit, že by mohla přinést mimořádný výsledek? Lukáš Krenželok: Uplynulá sezóna pro mě znamená vrchol, protože jsme se stali vicemistry ČR. Velmi si vážím toho, že jsem se na stříbrné medaili mohl podílet. Byli jsme výborná parta, do kabiny na kluky jsem se vždycky těšil a trenér Hadamczik u nás měl velký respekt. Sezónu jsme začali velmi dobře, v půlce jsme se pohybovali mezi prvním a druhým místem, ale pak už se nám tolik nedařilo a po základní části jsme skončili čtvrtí. Myslím, že rozhodující pro náš úspěch byla úvodní výhra ve čtvrtfinále play-off nad Spartou. Toto vítězství nás doslova nakoplo. Po porážce Sparty nás čekala Slavia, která Vítkovice loni vyřadila z play-off, takže jsme z ní měli respekt. Měli jsme ale lepší tým a semifinálovou sérii se Slavií jsme díky tomu vyhráli 4:1. Modrý reportér: Po vyřazení obou pražských S jste ve finále nastoupili proti Pardubicím. Jaké to bylo zahrát si proti Dominiku Haškovi? Lukáš Krenželok: Dominik Hašek je určitě výborný gólman, ale proti nám moc práce neměl, protože jsme se prakticky nedostali ke střelám na bránu. Pardubičtí hokejisté mě hodně překvapili. Měli opravdu silné mužstvo se skvěle organizovanou obranou, technicky dobře připravené. Navíc hráli agresivně a přitom disciplinovaně. Nám se ve finále nedařilo. Snažili jsme se celou sérii, připravovali se od zápasu k zápasu, ale i tak jsme nakonec prohráli 4:0. Modrý reportér: Druhé místo je skvělým úspěchem. Přesto nemrzí vás trochu, že jste na zlato nakonec nedosáhli? Lukáš Krenželok: Jasně že jsme na začátku finálové série pomýšleli PROFIL: Hokejový útočník Lukáš Krenželok se narodil 30. června 1983 v Ostravě a na bruslích stál poprvé ve čtyřech letech. Má dva sourozence bratra Davida a sestru Evu. Zatím je svobodný a bezdětný, žije s přítelkyní Danielou. Vedle hokeje si rád zahraje i tenis. Robustní hráč (187 cm a 92 kg), jemuž jeho kamarádi přezdívají Fero, je odchovancem Vítkovic, s nimiž letos vybojoval v extralize titul vicemistra. Po úspěšné sezóně přestoupil do pražské Slavie, kterou Vítkovice paradoxně vyřadily v semifinále. O Lukášových úspěších na ledové ploše jistě ještě hodně uslyšíme. 20

REPORTÉR. modrý. 2 / 2013 květen mai

REPORTÉR. modrý. 2 / 2013 květen mai modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2013 květen mai Laurent Barrieux

Více

str./p. 8-11 str./p. 12 str./p. 16-18

str./p. 8-11 str./p. 12 str./p. 16-18 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2011 únor février Poliklinika

Více

Produkty. Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka.

Produkty. Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka. Produkty Podrobnosti Šití Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka. Akustické materiály Nabízíme řadu řešení pro odzvučení

Více

Praha hostila personalisty společnosti Veolia Environnement z celého světa

Praha hostila personalisty společnosti Veolia Environnement z celého světa 2 / 2004 duben avril Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

REPORTÉR. modrý. 1 / 2014 březen mars

REPORTÉR. modrý. 1 / 2014 březen mars modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2014 březen mars Dalkia dodá

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2014 červenec juillet

REPORTÉR. modrý. 2 / 2014 červenec juillet modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2014 červenec juillet Biomasu

Více

REPORTÉR. modrý. 1 / 2013 únor février

REPORTÉR. modrý. 1 / 2013 únor février modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2013 únor février Úspěch jménem

Více

Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne?

Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne? Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne? Překlad Natálie Preslová (ukázka) 2 2: Koukni na něj. Co vidíš? 1: Muže na zemi. Klečí. 2: Třese se. 1: Možná je mu zima. 2: Možná. 1: Sklonil hlavu. 2: Stydí se. 1:

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2012 květen mai

REPORTÉR. modrý. 2 / 2012 květen mai modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2012 květen mai Franck

Více

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší francouzsky-česky

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší francouzsky-česky Všechno nejlepší : Manželství Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde. Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí. Félicitations et meilleurs vœux à vous deux pour

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 18-19

REPORTÉR. modrý. str./p. 18-19 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 4 / 2010 listopad novembre

Více

REPORTÉR. modrý. 4 / 2011 listopad novembre

REPORTÉR. modrý. 4 / 2011 listopad novembre modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 4 / 2011 listopad novembre

Více

2 / Nejlepší obchodní projekty Vítězství Dalkie 2005. Les meilleurs projets commerciaux des «Victoires de Dalkia 2005»

2 / Nejlepší obchodní projekty Vítězství Dalkie 2005. Les meilleurs projets commerciaux des «Victoires de Dalkia 2005» 2 / 2005 duben april Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 12-13. str./p. 14-15

REPORTÉR. modrý. str./p. 12-13. str./p. 14-15 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2009 srpen aout České

Více

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší česky-francouzsky

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší česky-francouzsky Všechno nejlepší : Manželství Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí. Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde. Gratuluje a přejeme vám oběma hodně štěstí k vašemu

Více

str./p. 10 str./p. 24 str./p. 36

str./p. 10 str./p. 24 str./p. 36 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

Žádost o práci v Lucembursku

Žádost o práci v Lucembursku Evropské služby zaměstnanosti Žádost o práci v Lucembursku Písemné podklady V Lucembursku není dán žádný všeobecně platný styl žádání o práci. Často hraje roli to, z jaké země podnik nebo firma pochází,

Více

SKUPINA Dalkia v České republice

SKUPINA Dalkia v České republice SKUPINA Dalkia v České republice PŘEHLED HLAVNÍCH ČINNOSTÍ SKUPINY DALKIA V ČESKÉ REPUBLICE výroba tepla, teplé vody a stlačeného vzduchu dodávky elektrické energie výroba dálkového tepla a elektřiny dodávky

Více

Prague MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

Prague MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 1 Prague Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

REPORTÉR. modrý. 20. září 2008

REPORTÉR. modrý. 20. září 2008 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour

Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour I Nom de l activité : Défis Sciences et Mathématiques par le biais de la visioconférence

Více

Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague

Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague IFTG Francouzsko-český institut řízení (IFTG) je vzdělávacím střediskem

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Paris Généralités, fonctions et liste des lieux et des monuments GÉNÉRALITÉS Consigne : Présentez les informations générales sur Paris : la

Více

KONJUNKTIV. nahrazení kondicionálu minulého v knižním stylu

KONJUNKTIV. nahrazení kondicionálu minulého v knižním stylu spojovací způsob KONJUNKTIV Zatímco čeština rozlišuje tři slovesné způsoby: indikativ (oznamovací), imperativ (rozkazovací) a kondicionál (podmiňovací), francouzština definuje čtvrtý slovesný způsob, jímž

Více

4 / 2005 červenec juillet

4 / 2005 červenec juillet 4 / 2005 červenec juillet Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

REPORTÉR. modrý. Co znamená pojem facility management? Qu entend-on par le facility management? str./p. 4

REPORTÉR. modrý. Co znamená pojem facility management? Qu entend-on par le facility management? str./p. 4 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

REPORTÉR. modrý. 3 / 2014 prosinec décembre

REPORTÉR. modrý. 3 / 2014 prosinec décembre modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2014 prosinec décembre Dalkia

Více

Výrobce slavného nápoje Kofola patří k nejvýznamnějším klientům Divize Krnov

Výrobce slavného nápoje Kofola patří k nejvýznamnějším klientům Divize Krnov 5 / 2005 říjen octobre Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

reportér modrý str./p. 13

reportér modrý str./p. 13 modrý reportér Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque

Více

Za dobu své existence umožnil Nadační fond Dalkie vznik 703 pracovních míst

Za dobu své existence umožnil Nadační fond Dalkie vznik 703 pracovních míst 2 / 2006 březen mars Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Česká republika, Dalkia Ostrava, OLTERM

Více

NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) A3 (b)(6) Pravidel pro řešení sporů o domény.eu (Pravidla ADR)

NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) A3 (b)(6) Pravidel pro řešení sporů o domény.eu (Pravidla ADR) NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) ADR Centrum pro řešení sporů o domény.eu při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (Rozhodčí

Více

str./p. 16-17 str./p. 6-7 str./p. 12-1

str./p. 16-17 str./p. 6-7 str./p. 12-1 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2009 březen mars Ostrava

Více

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný VY_32_INOVACE_FJ_155 Podmiňovací způsob přítomný TEST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy a způsoby

Více

4 / 2004 září septembre. Jana Bobošíková: Zaujalo mě, jak Dalkia řídí své lidské zdroje

4 / 2004 září septembre. Jana Bobošíková: Zaujalo mě, jak Dalkia řídí své lidské zdroje 4 / 2004 září septembre Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

5 / 2004 prosinec décembre. Tradiční setkání kmotrů Nadačního fondu Dalkie ČR

5 / 2004 prosinec décembre. Tradiční setkání kmotrů Nadačního fondu Dalkie ČR 5 / 2004 prosinec décembre Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD

Více

ČÁST 1: CVIČENÍ NA SLOVNÍ ZÁSOBU

ČÁST 1: CVIČENÍ NA SLOVNÍ ZÁSOBU P r a c o v n í l i s t yp r o f r a n c o u z s k ýj a z y k CZ. 1. 0 7 / 1. 1. 3 4 / 0 2. 0 0 5 2 ČÁST 1: CVIČENÍ NA SLOVNÍ ZÁSOBU 1. Přiřaďte slovíčka k obrázkům. Avoir mal à la tête / Casser la jambe

Více

Mezikulturní komunikace: francouzština

Mezikulturní komunikace: francouzština Mezikulturní komunikace: francouzština Modelový test Celkem 76 bodů, 60 minut 1) Přeložte do češtiny. (20 bodů) Les Français adorent jouer avec leur langue : qu ils soient écrivains, hommes politiques,

Více

1 / Exkluzivní rozhovor se zpěvačkou skupiny BLACK MILK Helenou Zeťovou Une interview exclusive d Helena Zetova, chanteuse du groupe «BLACK MILK»

1 / Exkluzivní rozhovor se zpěvačkou skupiny BLACK MILK Helenou Zeťovou Une interview exclusive d Helena Zetova, chanteuse du groupe «BLACK MILK» 1 / 2004 březen mars Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

REPORTÉR. modrý. Technická vítězství 2007 Victoires techniques 2007 str./p. 30

REPORTÉR. modrý. Technická vítězství 2007 Victoires techniques 2007 str./p. 30 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

1 / 2003. Obchodní centrum Nový Smíchov na vlnách obřích nákupů. Dalkia v Praze. Splněný sen provází klapot kopyt nová pracovní místa naší nadace

1 / 2003. Obchodní centrum Nový Smíchov na vlnách obřích nákupů. Dalkia v Praze. Splněný sen provází klapot kopyt nová pracovní místa naší nadace 1 / 2003 únor fevrier Reporter Bleu, une revue de Dalkia en République Tch que Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Morava, Olterm&TD Olomouc, Teplárna Ústí

Více

FRANCOUZSKÝ JAZYK FJIZD13C0T01

FRANCOUZSKÝ JAZYK FJIZD13C0T01 FRANCOUZSKÝ JAZYK FJIZD13C0T01 ILUSTRAČNÍ TEST DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický

Více

ŽÁDOST O DŮCHOD Z ČESKÉ REPUBLIKY DEMANDE DE PENSION DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

ŽÁDOST O DŮCHOD Z ČESKÉ REPUBLIKY DEMANDE DE PENSION DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE SMLOUVA O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A KANADOU ZE DNE 24. 5. 2001 ACCORD SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE ET LE CANADA EN DATE DU 24 MAI 2001 ŽÁDOST O DŮCHOD Z ČESKÉ

Více

Začala nová topná sezóna Dalkia k Vašim službám! En avant pour une nouvelle saison de chauffe a va chauffer!

Začala nová topná sezóna Dalkia k Vašim službám! En avant pour une nouvelle saison de chauffe a va chauffer! Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společnosti Dalkia v České republice 2002 / listopad / novembre (Dalkia Morava, Olterm &TD Olomouc, Teplárna Ústí nad Labem, PPC Trmice, Ekoterm a AmpluServis) Reporter

Více

Accord Canada / République Tchèque

Accord Canada / République Tchèque Accord Canada / République Tchèque Demande de prestations tchèques Voici des renseignements importants dont vous devez tenir compte au moment de remplir votre demande. Veuillez vous assurer de signer la

Více

STRUČNÁ HISTORIE A PROFIL FIRMY

STRUČNÁ HISTORIE A PROFIL FIRMY 2 www.ingtop.eu STRUČNÁ HISTORIE A PROFIL FIRMY Společnost INGTOP byla založena v roce 1990, nejprve jako jedno středisko firmy René Hoffman. Toto středisko se od prvopočátku zabývalo odbornými technickými

Více

Paris ville, administration MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

Paris ville, administration MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 1 Paris ville, administration Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná

Více

O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů

O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů TISKOVÁ ZPRÁVA O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů Do užší nominace 13. ročníku soutěže Projekty roku v soustavách zásobování teplem a chladem bylo za rok 2014 do čtyř kategorií vybráno

Více

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5 Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 2 1 4 3 6 1 : Interrupteur marche / arrêt - Hlavní vypínač Zapnuto/Vypnuto L interrupteur principal de la S LAN permet la mise sous tension et l arrêt des prises.

Více

vie de la chambre ze života komory VALNÁ HROMADA FRANCOUZSKO-čESKÉ OBCHODNÍ KOMORY MEMBRES DU CONSEIL DE LA CCFT

vie de la chambre ze života komory VALNÁ HROMADA FRANCOUZSKO-čESKÉ OBCHODNÍ KOMORY MEMBRES DU CONSEIL DE LA CCFT vie de la chambre ze života komory Assemblée générale de la Chambre de commerce franco-tchèque L Assemblée générale de la CCFT, qui s est déroulée le 23 mars dernier au restaurant Mlýnec à Prague, a réuni

Více

Business FRANÇAIS Fráze

Business FRANÇAIS Fráze Business FRANÇAIS Fráze Do francouzštiny přeložili: PhDr. Jana Kozmová, CSc. Pierre Brouland S použitím překladu knihy Business English Redewendungen nakladatelství Compact Verlag vydala Grada Publishing,

Více

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám FRANCOUZSKÝ JAZYK FJMZD13C0T04 DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje

Více

PRIX CENA FČOK CCFT PRIX DE LA CCFT CENA FČOK PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE CENA FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY

PRIX CENA FČOK CCFT PRIX DE LA CCFT CENA FČOK PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE CENA FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY PRIX CENA FČOK CCFT PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE CENA FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY LE PRIX DE LA CCFT POUR LES ENTREPRISES QUI SOUTIENNENT ACTIVEMENT L ENSEIGNEMENT TECHNIQUE CENA

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika, plány měst, mapy, slovníky

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika, plány měst, mapy, slovníky Předmět: Třída: Náplň: Počet hodin: Pomůcky: Francouzský jazyk (FRJ) Druhý ročník Výstupy odpovídající úrovni A2 podle SERRJ 4 hodiny týdně Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika,

Více

Dalkia v Ostravě. Radek Sandri. 11.9.2013, seminář Smart City Ostrava, VŠB-TUO

Dalkia v Ostravě. Radek Sandri. 11.9.2013, seminář Smart City Ostrava, VŠB-TUO Dalkia v Ostravě Radek Sandri 11.9.2013, seminář Smart City Ostrava, VŠB-TUO Skupina Dalkia v České republice 8 společností: Dalkia Česká republika Dalkia Kolín Dalkia Mariánské Lázně Olterm & TD Olomouc

Více

2 e CONGRÈS EUROPÉEN DE LA FIPF

2 e CONGRÈS EUROPÉEN DE LA FIPF P R A G U E, D U 8 A U 1 0 S E P T E M B R E 2 0 1 1 U N I V E R S I T É D E C O N O M I E D E P R A G U E E T M A I S O N M U N I C I P A L E 2 e CONGRÈS EUROPÉEN DE LA FIPF Vers l éducation plurilingue

Více

la Sécurité sociale française la caisse d allocations familiales des Bouches-du-Rhône

la Sécurité sociale française la caisse d allocations familiales des Bouches-du-Rhône la Sécurité sociale française la caisse d allocations familiales des Bouches-du-Rhône Jean-Pierre Soureillat, Directeur général de la CAF des Bouches-du-Rhône Francouzský systém sociálního zabezpečení

Více

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012 Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR Ing. Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Listopad 2012 Spotřeba HU a ZP v ČR Celková spotřeba hnědého uhlí a zemního plynu v ČR v letech 2002-2011 2 Emise

Více

FORUM ÉCONOMIQUE FRANCO-TCHÈQUE FRANCOUZSKO-ČESKÉ EKONOMICKÉ FÓRUM

FORUM ÉCONOMIQUE FRANCO-TCHÈQUE FRANCOUZSKO-ČESKÉ EKONOMICKÉ FÓRUM CHAMBREDECOMMERCE FRANCO-TCHÈQUE FRANCOUZSKO-ČESKÁ OBCHODNÍKOMORA DÉCEMBRE PROSINEC 2014 WWW.CCFT-FCOK.CZ FORUM ÉCONOMIQUE FRANCO-TCHÈQUE FRANCOUZSKO-ČESKÉ EKONOMICKÉ FÓRUM ÉCHANGES COMMERCIAUX FRANCO-TCHÈQUES

Více

Název: Titrage conductimétrique

Název: Titrage conductimétrique Název: Titrage conductimétrique Výukové materiály Autor: RNDr. Markéta Bludská Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie a její aplikace, matematika,

Více

Nadační fond Veolia. Výroční zpráva 2007 zpráva za 5. rok & malé ohlédnutí za 5 lety

Nadační fond Veolia. Výroční zpráva 2007 zpráva za 5. rok & malé ohlédnutí za 5 lety Nadační fond Veolia Výroční zpráva 2007 zpráva za 5. rok & malé ohlédnutí za 5 lety Nadace Terezy Maxové Vzdělávací projekty Kufřík Tajemství vody Vraťme přírodě, co jí patří Clean Up The World Obsah Úvodní

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

actualités aktuality

actualités aktuality ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE actualités aktuality La rubrique a été réalisée par Komerční banka. Rubriku připravila Komerční banka. Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně

Více

La République tchèque MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

La République tchèque MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 La République tchèque Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná škola

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y

R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y HISTORIE Historie společnosti 1993 - založena společnost s ručením omezeným 1999 - TENZA transformována na akciovou společnost 2000 zavedení systému managementu

Více

N 1/2014 Květen-Mai. Alliance Française de LIBEREC. Bon anniversaire!!

N 1/2014 Květen-Mai. Alliance Française de LIBEREC. Bon anniversaire!! Alliance Française de LIBEREC N 1/2014 Květen-Mai La Gazette Lettre d information de l Alliance Française de Liberec * Informační zpravodaj Alliance Française Liberec EDITO : Bon anniversaire!! 23 ans

Více

L OFFRE ET LA CIRCULAIRE COMMERCIALE

L OFFRE ET LA CIRCULAIRE COMMERCIALE L OFFRE ET LA CIRCULAIRE L entreprise, pour contacter ses clients potentiels, peut recourir à l envoi d une lettre type envoyée à de nombreux correspondants (circulaire). Ces lettres ont pour objectif

Více

Syntax pro překladatele. Syntaxe pour les traducteurs

Syntax pro překladatele. Syntaxe pour les traducteurs Syntax pro překladatele Syntaxe pour les traducteurs Mgr. Jan Lazar, Ph.D. Mgr. Zuzana Honová, Ph.D. Ostrava 2014 1 Tento projekt je řešen v rámci Institucionálního rozvojového programu na rok 2014. Recenzovali:

Více

ÉCONOMIE EKONOMIKA Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně

ÉCONOMIE EKONOMIKA Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE ACTUALITÉS AKTUALITY La rubrique a été réalisée par Komerční banka. Rubriku připravila Komerční banka. FABRICE MARTIN-PLICHTA ÉCONOMIE EKONOMIKA Taux de croissance

Více

Le mois de la Francophonie! 1er - 31 Mars

Le mois de la Francophonie! 1er - 31 Mars Le mois de la Francophonie! 1er - 31 Mars L Alliance Française de Pardubice est heureuse de vous inviter au mois de la Francophonie. Durant tout le mois de mars, vous aurez l occasion d assister à des

Více

ÉCONOMIE FRANCE RT EKONOMIKA FRANCIE ČR

ÉCONOMIE FRANCE RT EKONOMIKA FRANCIE ČR ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně La rubrique a été réalisée par Komerční banka. Rubriku připravila Komerční banka. ÉCONOMIE FRANCE RT

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Francouzský jazyk

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Francouzský jazyk STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Francouzský jazyk Pracovní verze z 30. 4. 2013 Zpracováno dle upraveného RVP ZV platného od 1. 9. 2013 Vypracovala skupina pro přípravu standardů vzdělávacího oboru Francouzský

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY FRANCOUZSKÝ JAZYK

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY FRANCOUZSKÝ JAZYK KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 FRANCOUZSKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

FRANCOUZSKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti

FRANCOUZSKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti FRANCOUZSKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE FJMZD12C0T01 Maximální bodové hodnocení: 93 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

Recenze: Prof. Ing. Hana Machková, CSc. PhDr. Kateřina Heppnerová. FRANCOUZŠTINA V PODNIKOVÉ A OBCHODNÍ PRAXI Jana Kozmová, Pierre Brouland

Recenze: Prof. Ing. Hana Machková, CSc. PhDr. Kateřina Heppnerová. FRANCOUZŠTINA V PODNIKOVÉ A OBCHODNÍ PRAXI Jana Kozmová, Pierre Brouland Recenze: Prof. Ing. Hana Machková, CSc. PhDr. Kateřina Heppnerová FRANCOUZŠTINA V PODNIKOVÉ A OBCHODNÍ PRAXI Jana Kozmová, Pierre Brouland 2. přepracované vydání Vydalo nakladatelství Ekopress, s. r. o.

Více

6 LEÇON SIX. C est pour bientôt, le mariage?

6 LEÇON SIX. C est pour bientôt, le mariage? 6 LEÇON SIX C est pour bientôt, le mariage? Hélène passe sa dernière soirée chez Corinne et François. François a préparé un très bon repas et, tout en se régalant, ils parlent de choses et d autres. 1

Více

pendant quelques années» 12 Juin août 2012 / ČERVEN SRPEN 2012 CONTACT 64

pendant quelques années» 12 Juin août 2012 / ČERVEN SRPEN 2012 CONTACT 64 Déjeuner-débat avec le ministre des Finances Miroslav Kalousek Debatní oběd s ministrem financí Miroslavem Kalouskem FOTO: FČOK nationale «dépend des exportations et donc de la fin de la crise de confiance

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 23. 25. 4. 2014 HRADEC KRÁLOVÉ. Kongresové výstavní a společenské centrum ALDIS. www.dnytepen.cz www.tscr.cz www.exponex.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 23. 25. 4. 2014 HRADEC KRÁLOVÉ. Kongresové výstavní a společenské centrum ALDIS. www.dnytepen.cz www.tscr.cz www.exponex. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 23. 25. 4. 2014 HRADEC KRÁLOVÉ Kongresové výstavní a společenské centrum ALDIS ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 936 návštěvníků 73 přednášek 71 prezentujících se firem www.dnytepen.cz www.tscr.cz www.exponex.cz

Více

cesta k optimalizaci nákladů

cesta k optimalizaci nákladů ENERGETICKÉ SLUŽBY cesta k optimalizaci nákladů Pavel Míčka Praha, 26.8.2008 Představení Dalkia Dalkia jako součást světové skupiny g představuje v ČR největšího nezávislého výrobce a distributora tepla

Více

ÉCONOMIE EKONOMIKA ACTUALITÉS AKTUALITY ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE 9% OU 19% DE PAUVRES EN FABRICE MARTIN-PLICHTA

ÉCONOMIE EKONOMIKA ACTUALITÉS AKTUALITY ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE 9% OU 19% DE PAUVRES EN FABRICE MARTIN-PLICHTA ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE ACTUALITÉS AKTUALITY FABRICE MARTIN-PLICHTA Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně 7,5 % 5,5 % 3,5 % 1,5 % 0,5 % -2,5 % -4,5 % -6,5 % 1Q06 2Q06

Více

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách.

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách. Leonardo da Vinci Projekt Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 1 Zdroje energie Dodavatel energie Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 1 Zdroje energie 1 Obsah

Více

Prezentace společnosti

Prezentace společnosti Prezentace společnosti EP ENERGY TRADING, a. s. Praha 2013 Základní údaje 3 KDO JSME obchodní společnost zaměřená na prodej elektřiny, zemního plynu a souvisejících služeb koncovým zákazníkům působíme

Více

(Úspory energie a obnovitelné zdroje

(Úspory energie a obnovitelné zdroje Možnosti technické pomoci při zlepšov ování environmentáln lní výkonnosti (Úspory energie a obnovitelné zdroje energie v ubytovacích ch zařízen zeních) Jaroslav Jakubes, ENVIROS Obsah prezentace Kontext

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU Dny malých obcí Praha, 10.3.2009 Vyškov, 12.3.2009 Jan Hanuš, KB EU Point, Komerční banka ÚVOD Závazek ČR vyrábět do roku 2010 celých 8% elektrické energie

Více

FRANCOUZŠTINA maturitní příprava

FRANCOUZŠTINA maturitní příprava Klíč k pracovnímu sešitu FRANCOUZŠTINA maturitní příprava Podstatná jména a determinanty Rod; podstatná jména v jednotném a množném čísle (strany 4 5) A příklady možných odpovědí: 1 pâté, pavé; 2 passage,

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Z e l e n á e n e r g i e

Z e l e n á e n e r g i e Z e l e n á e n e r g i e Předvídat směry vývoje společnosti ve stále více globalizované společnosti vyžaduje nejen znalosti, ale i určitý stupeň vizionářství. Při uplatnění takových předpovědí v reálném

Více

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady)

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Pozitivní vliv MOVO na životní prostředí 1. Nakládání s vodami: Provádění

Více

JUDr. František Nekola Vice-president OS PHGN

JUDr. František Nekola Vice-president OS PHGN Future of the mining industry in Czech Republic JUDr. František Nekola Vice-president OS PHGN Tradiční hornické oblasti před rokem 1999 v České republice PKÚ Ústí n.l. UD HAMR VÚD Trutnov SHD MOST SOKOLOV

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

UEFA EUROPA LEAGUE - SAISON 2014/15 DOSSIERS DE PRESSE

UEFA EUROPA LEAGUE - SAISON 2014/15 DOSSIERS DE PRESSE AC Sparta Praha Mis à jour le 01/10/2014 16:48HEC UEFA EUROPA LEAGUE - SAISON 2014/15 DOSSIERS DE PRESSE Stadion Letná - Prague Jeudi, 2 octobre 2014 19.00HEC (19.00 heure locale) Groupe I - Journée 2

Více

Výroční zpráva 2013H

Výroční zpráva 2013H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2013H (1.4.2013 31.3.2014) 1. Úvodní slovo ředitele společnosti: Společnosti AZ KLIMA a.s. dokončila proces změny vlastnické struktury a

Více

(1) Překladatelství: čeština francouzština (2) Tlumočnictví: čeština francouzština

(1) Překladatelství: čeština francouzština (2) Tlumočnictví: čeština francouzština Modelový přijímací test pro navazující magisterské obory (1) Překladatelství: čeština francouzština (2) Tlumočnictví: čeština francouzština Celkem 50 bodů Část I (40 bodů, 60 minut) 1. Přeložte do češtiny

Více

Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti. Ing. Simon Palupčík, MBA

Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti. Ing. Simon Palupčík, MBA Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti Ing. Simon Palupčík, MBA Snímek 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Členské státy zajistí, aby podniky, které nejsou malými a středními podniky,

Více