str./p. 10 str./p. 24 str./p. 36

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "str./p. 10 str./p. 24 str./p. 36"

Transkript

1 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice 1 / 2007 duben avril Naše spolupráce s Dalkií je v Evropě ojedinělá, říká finanční ředitel Accor Hotels Nicolas Bellot «Notre coopération avec Dalkia est unique en Europe,» dit Nicolas Bellot, directeur financier d Accor Hotels str./p. 10 Elektrárna Kolín je novou společností patřící do skupiny Dalkia v ČR Elektrárna Kolín est la nouvelle société appartenant au groupe Dalkia en RT str./p. 24 Praha poprvé hostila vyhlášení Vítězství Dalkia 2006 Prague a accueilli pour la première fois la remise des Victoires de Dalkia 2006 str./p. 36

2 obsah / sommaire strana 03 page 03 strana 04 page 04 strana 10 page 10 strana 14 page 14 strana 16 page 17 strana 20 page 20 strana 22 page 23 strana 24 page 25 strana 27 page 27 strana 30 page 30 strana 32 page 33 strana 34 page 35 strana 36 page 36 strana 38 page 38 strana 39 page 39 Úvodník Editorial Aktuality Actualités Naše spolupráce s Dalkií je v Evropě ojedinělá, říká finanční ředitel Accor Hotels Nicolas Bellot «Notre coopération avec Dalkia est unique en Europe,» dit Nicolas Bellot, directeur financier d Accor Hotels Dalkia v pohybu Dalkia en mouvement Představujeme závody Divize Olomouc Nous vous présentons les unités de la Division d Olomouc Kam směřuje Dalkia? Où va Dalkia? Ondřej Blacha: Práce i život na Slovensku jsou příjemnou změnou. Ondřej Blacha : «Travailler et vivre en Slovaquie est un changement agréable.» Elektrárna Kolín je novou akvizicí Dalkie Elektrárna Kolín est la dernière acquisition en date de Dalkia Prioritou bytového družstva je bezproblémové bydlení za přiměřenou cenu La priorité de la coopérative de logements est d offrir un habitat sans problèmes à un prix raisonnable Skleník Zdeňka Nováka skrývá tisícovku kaktusů La serre de Zdeněk Novák abrite un millier de cactus Představujeme profesi TOPIČ OPERÁTOR Petite présentation du métier de CHAUFFEUR OPERATEUR Nadační fond Dalkia Česká republika podpořil výrobu včelích produktů v Šenově La Fondation Dalkia Česká republika soutient la production apicole à Šenov Předvánoční Praha hostila vyhlášení Vítězství Dalkie 2006 Le Prague de l avent a accueilli la remise des Victoires de Dalkia 2006 Křížovka pro radost Des mots croisés pour votre divertissement Reklamní kampaň Dalkie Campagne publicitaire de Dalkia 02 Vydává/Editeur: Dalkia Česká republika, a.s., 28. října 3123/152, Ostrava, Česká republika Redakční rada / Rédaction: Laurent Barrieux, Renaud Capris, Eva Tmejová, Olivier Rigaux, Milan Wagner, Hana Polášková, Martina Kantorová, Aline Capris Náklad / Tirage: ks / pc Foto / Photographies: Hana Polášková, Dana Ešnerová, Martina Kantorová, František Řezníček Design: Jaromír Kopecký Realizace / Réalisation: Nord Service s.r.o. Připomínky a náměty mohou čtenáři zasílat na ovou adresu redakce: / Nous accueillerons bien volontiers toutes vos propositions et remarques à notre rédaction à l adresse électronique suivante:

3 V ážené čtenářky, vážení čtenáři, první číslo Modrého reportéra letošního roku, které držíte v rukou, je dobrou příležitostí pro bilanci roku uplynulého. Byl to rok klimaticky odlišný od předchozích let. Zima, která naplno udeřila již v říjnu 2005, byla vytrvalá a umožnila nám dodávat tepelnou pohodu našim zákazníkům až do počátku června Pak rázem nastalo suché léto, které prakticky do konce roku neskončilo, takže ač se to nezdá, rok byl teplotně průměrný. Co však nebylo průměrné, byla naše snaha o poskytování těch nejlepších služeb pro naše zákazníky, úspěšné bylo i naše úsilí o získání zákazníků nových. Skupina Dalkia využila řadu příležitostí, které trh poskytoval pro dodavatele v oblasti energií. Opět tak potvrdila filozofii svého podnikání - že nejsme jen pouhým dodavatelem komodit, ale jsme i partnerem občanů, podnikatelských subjektů, nemocnic, institucí i obcí v regionech, který přináší kvalitu a pohodu do života. V roce 2006 dosáhla skupina Dalkia výnosů ve výši 9,5 miliard Kč, což ji řadí mezi největší energetické celky v České republice. Provozní výsledek přesahující dvě miliardy Kč je důkazem toho, že k vyšší výkonnosti skupiny přispěly všechny její divize i ostatní společnosti. Velmi si vážíme stávajících obchodních partnerů, a proto se snažíme naše služby stále rozšiřovat. Klesající spotřebu tepla v bytovém sektoru i na straně průmyslových klientů kompenzujeme získáváním nových zákazníků. Chtěl bych proto poděkovat svým spolupracovníkům za jejich schopnost reagovat na potřeby nových zahraničních investorů, kteří přicházejí do průmyslových zón. Dovolím si jmenovat Briggs&Stratton, GDX Automotive, Ringier Print a Baumann Springs na severní Moravě nebo průmyslový lihovar v Trmicích v Čechách. V roce 2006 nám udělalo radost i to, že Dalkii svěřily péči o svá tepelná zařízení nemocnice v Bohumíně, Frýdku-Místku a Šternberku a školy v Horním Berouně, Zbraslavi atd. V oblasti facility managementu jsme podepsali smlouvy např. s hotely Dorint a Park Hotel. Velmi významná byla akvizice Elektrárny Kolín, jejíž zaměstnance a obchodní partnery na stránkách Modrého reportéra srdečně zdravím. Dobré byly i hospodářské výsledky společnosti, které posoudí akcionáři společnosti na valné hromadě Dalkia ČR dne 23. května Za všechny naše úspěchy bych chtěl poděkovat našim obchodním partnerům, zákazníkům a všem spolupracovníkům. Doufám, že letošní rok bude lepší než ten, co byl, a horší než ten, co přijde. S úctou Ing. Zdeněk Duba předseda představenstva Chères lectrices, chers lecteurs, úvodník / éditorial Ce premier numéro annuel du Reporter bleu que vous avez entre les mains présente une bonne occasion de faire le bilan de l année écoulée. Le climat de l année dernière a été différent de celui des années précédentes. L hiver qui s est fait sentir dans toute sa force dès octobre 2005 a été persistant, et nos clients ont donc eu besoin de notre confort thermique jusqu à début juin Puis, tout d un coup, un été sec est arrivé, qui s est poursuivi pratiquement jusqu à la fin de l année. Donc, même si de prime abord cela peut ne pas paraître évident, ce fut une année moyenne en terme de températures. Mais ce qui n a pas été moyen, ce fut notre acharnement à fournir les meilleurs services possibles à nos clients ; et nos efforts dans l acquisition de nouveaux clients furent également couronnés de succès. Dalkia a profité de nombreuses occasions que le marché offrait aux fournisseurs d énergies. Le groupe a ainsi réaffirmé la philosophie de son métier que nous ne sommes pas un simple fournisseur de commodités, mais aussi un partenaire pour les citoyens, les entreprises, les hôpitaux et les institutions ainsi que pour les collectivités dans les régions, qui apporte qualité de vie et sérénité. En 2006, le groupe Dalkia en République tchèque a porté son chiffre d affaires à 9,5 milliards de CZK et se place parmi les tous premiers énergéticiens en RT. Le résultat opérationnel de plus de deux milliards de CZK témoigne de l engagement de toutes les divisions et toutes les sociétés dans l amélioration de la performance du groupe. Nous estimons beaucoup nos partenaires commerciaux et c est pourquoi nous nous efforçons en permanence de développer nos services. Nous compensons la demande décroissante en chaleur du logement et de l industrie par l acquisition de nouveaux clients. Je tiens donc à remercier mes collaborateurs de leur capacité à répondre aux besoins des nouveaux investisseurs étrangers qui s implantent dans les zones industrielles. Permettez-moi de citer Briggs&Stratton, GDX Automotive, Ringier Print et Baumann Springs en Moravie du Nord ou encore la distillerie industrielle de Trmice en Bohême. En 2006, nous nous sommes également réjouis lorsque les hôpitaux de Bohumín, Frýdek-Místek et Šternberk et les écoles de Horní Beroun, Zbraslav, parmi beaucoup d autres, nous ont confié leurs installations thermiques. Quant au facility management, nous avons par exemple signé des contrats avec les hôtels Dorint et Park Hotel. L acquisition d Elektrárna Kolín et je profite de l occasion qui m est donnée par le Reporter bleu pour saluer cordialement ses employés et ses partenaires commerciaux a été une démarche très importante. Les résultats de la société ont également été bons : les actionnaires de la société pourront en juger à l assemblée générale de Dalkia ČR le 23 mai Je souhaite remercier tous nos partenaires commerciaux, clients et collaborateurs pour tous nos succès. J espère que cette année sera meilleure que celle qui vient de s écouler et pire que celle qui lui succèdera. Je vous fais part de ma profonde estime. Zdeněk Duba président du directoire 03

4 BOZP a PO nově aktuality Dalkia pomáhá svým klientům v boji proti bakteriím legionella Společnost Dalkia Česká republika se neustále snaží rozšiřovat a zkvalitňovat služby pro své klienty. Příkladem je i její pomoc zákazníkům v boji proti bakteriím legionella. Dalkia začala jako jedna z prvních společností aplikovat preventivní opatření, která vedou ke snížení rizika množení legionel v zařízeních našich zákazníků, a to zejména v nemocničním a terciálním sektoru. Zároveň Dalkia zavedla systematickou informační kampaň, aby zákazníky seznámila s problematikou legionelly a nabídla jim pro ně nejvhodnější opatření pro prevenci a snížení rizik, uvedl specialista životního prostředí Josef Prokop. Na základě uzavřených dodatků ke smlouvám o provozování a údržbě tepelného hospodářství zákazníků Dalkia legionellu eliminuje různými postupy: termodezinfekcí, chemickou dezinfekcí nebo instalací kompaktní elektrolytické úpravny teplé užitkové vody. Dalkia pomáhá svým zákazníkům vytvářet dlouhodobé i krátkodobé plány k řešení legionely. Nemocnici v Novém Jičíně jsme navrhli způsob termodezinfikace neboli přehřívání teplé užitkové vody na 72 C a v současné době připravujeme k provozu elektrolýzu EuroClean. Kromě toho, že oproti klasickým elektrolýzám, které kontinuálně odstraňují železo a nerozpustné látky, zabezpečuje EuroClean i dostatečnou dezinfekci TUV se snížením mikrobiologického života v rozvodech. Zde při povrchu katody a anody dochází k oxidačním reakcím a k vývinu malého množství chlóru. Tyto biocidy pomáhají v rozvodech TUV udržovat na přijatelné úrovni kolonie Legionelly Pneumophilla, vysvětluje Václav Skala ze sektoru Nový Jičín. Metodu přehřívání systému Dalkia aplikuje také v nemocnicích v Karviné, Havířově nebo Bohumíně. Při teplotě kolem 45 C se množení bakterií zpomaluje, od teplot nad 50 C se již dále nemnoží a při teplotě nad 60 C jsou zničeny, vysvětluje princip Josef Prokop. Metodu dávkování chemických látek (chlordioxidu nebo Sanosilu) Dalkia využívá ve Fakultní nemocnici v Olomouci a dále v nemocnicích v Karviné-Ráji, Orlové, Frýdku-Místku či ve Šternberku. Elektrolytická úpravna je provozována například v pražském hotelu Hilton. Bakterie legionella se nacházejí přirozeně ve sladkých povrchových vodách. K jejich množení dochází zejména v okruzích teplé užitkové vody a v klimatizačních systémech při teplotách mezi 25 C a 40 C. Vdechnutí vody kontaminované bakteriemi legionelly může způsobit plicní onemocnění legionelózu neboli legionářskou nemoc, které se projevuje buď mírnější formou podobající se chřipce, nebo vážnou plicní kapénkovou infekcí, která v některých případech snížené imunity organismu může být smrtelná. 04 Dalkia má novou kolektivní smlouvu Novou kolektivní smlouvu podepsali počátkem ledna 2007 zástupci vedení Dalkie Česká republika s jedenácti odborovými organizacemi v rámci dvou odborových svazů ECHO a KOVO. Smlouva, jež reaguje na nový zákoník práce, byla uzavřena na tři roky s výjimkou mzdové části, která je platná pouze pro rok 2007 a která zaručuje nárůst mezd a příplatků o 4,5 %. Novinkou je navýšení osobního účtu každého zaměstnance, z něhož lze čerpat například na rekreaci, lázeňský pobyt, stavební spoření, životní pojištění nebo penzijní připojištění, o tisícikorunu na 25 tisíc korun pro rok V následujících dvou letech pak výše osobního účtu poroste vždy o tisíc korun. O stejnou částku se oproti roku 2006 zvyšuje také příspěvek na dětskou rekreaci, nyní bude činit Kč ročně. Nejlepší zaměstnavatel regionu musí mít jednu z nejlepších kolektivních smluv, komentovala výsledky kolektivního vyjednání ředitelka pro lidské zdroje Dalkie Eva Tmejová. S podobou kolektivní smlouvy jsou po devíti měsících jednání spokojeni také odboráři. Vyjednávání bylo komplikované vzhledem k delšímu období navrhované platnosti smlouvy a také kvůli rozdílným názorům obou stran v nejdůležitějších bodech, kterými byly mzdy a sociální výhody zaměstnanců, ale probíhalo konstruktivně a korektně. Díky tomuto přístupu byla podepsána smlouva na období tří let, která zaručuje velmi dobré pracovní, mzdové a sociální podmínky srovnatelné s jinými významnými společnostmi v České republice, zhodnotil jednání předseda ZO OS ECHO v Karviné Ladislav Kugler. Dalkia a une nouvelle convention collective Une nouvelle convention collective a été signée début janvier 2007 par les représentants de la direction de Dalkia Česká republika et onze organisations syndicales des deux unions syndicales ECHO et KOVO. La convention, qui se conforme au nouveau code du travail, a été conclue pour trois ans à l exception de la partie salariale qui n est valide que pour l année 2007 et qui garantit une augmentation de 4,5 % des salaires et majorations. Une nouveauté est par exemple l augmentation du compte personnel de chaque employé, qui peut être utilisé pour des loisirs, des séjours en cure, de l épargne-logement, de l assurance-vie ou de l assurance retraite complémentaire, de mille couronnes pour atteindre CZK pour l année Les deux années suivantes, le montant du compte personnel sera majoré de mille couronnes par an. La contribution pour les séjours de loisirs pour enfants est augmentée de la même somme par rapport à 2006, et s élève maintenant à CZK par an. «Le meilleur employeur de la région se doit d avoir une des meilleures conventions collectives,» a commenté les résultats des négociations collectives la directrice des ressources humaines de Dalkia, Eva Tmejová. Après neuf mois de négociations, les syndicats sont eux aussi satisfaits de la convention collective. «Les négociations ont été compliquées vu la longue durée de validité proposée pour la convention mais aussi en raison des divergences des deux parties sur les points les plus importants, à savoir les salaires et les avantages sociaux des employés, mais elles ont été menées de manière constructive et correcte. Grâce à cette approche, la convention a été signée pour une période de trois ans, et garantit de très bonnes conditions de travail, salariales et sociales, comparables à celles des autres sociétés importantes de République tchèque,» a évalué les négociations le président de l organisation syndicale de base OS ECHO à Karviná, Ladislav Kugler.

5 Dalkia aide ses clients à lutter contre la bactérie Legionella nouveau CHSCT et protection d incendie La société Dalkia Česká republika travaille sans cesse à étendre et améliorer la qualité de ses services. Citons par exemple l assistance qu elle apporte à ses clients dans leur lutte contre la bactérie Legionella. «Dalkia a été l une des premières sociétés à prendre des mesures préventives afin de réduire les risquec de reproduction de la Legionella dans les équipements de nos clients, notamment dans le secteur hospitalier et le secteur tertiaire. Dalkia a simultanément lancé une campagne d information systématique de ses clients sur le problème de la Legionella et leur a conseillé les actions préventives les plus appropriées contre les risques,» a indiqué Josef Prokop, spécialiste de l environnement. Suite à la conclusion d avenants aux contrats d exploitation et de maintenance de la gestion thermique des clients, Dalkia élimine la Legionella de diverses manières : thermodésinfection, désinfection chimique ou installation d une station compacte de traitement par électrolyse de l eau chaude sanitaire. Dalkia aide ses clients à dresser des plans à court et long terme pour traiter la Legionella. «Nous avons proposé à l hôpital de Nový Jičín un mode de thermodésinfection par surchauffe de l eau chaude sanitaire à 72 C et nous préparons maintenant la mise en service d un système d électrolyse EuroClean. En plus de l élimination continue du fer et des matières en suspension des électrolyses classiques, EuroClean assure une désinfection suffisante de l ECS et réduit la vie microbiologique dans les réseaux. Une réaction d oxydation se produit à la surface de la cathode et de l anode, dégageant une petite quantité de chlore. Ces biocides contribuent à maintenir à un niveau acceptable les colonies de Legionella Pneumophilla dans les réseaux d ECS,» explique Václav Skala, du secteur de Nový Jičín. Dalkia applique aussi une méthode de surchauffe du système dans les hôpitaux de Karviná, Havířov ou Bohumín. «A une température de l ordre de 45 C, la reproduction de la bactérie ralentit ; à des températures de plus de 50 C elle ne se reproduit plus, et à une température de plus de 60 C, elle est détruite,» explique Josef Prokop. Dalkia emploie une méthode impliquant un dosage de produits chimiques (dioxyde de chlore ou Sanosil) à l Hôpital universitaire d Olomouc et dans les hôpitaux de Karviná-Ráj, Orlová, Frýdek-Místek ou Šternberk. Et l hôtel Hilton de Prague, par exemple, dispose d une station de traitement par électrolyse. La bactérie Legionella est naturellement présente dans les eaux douces de surface. Elle se reproduit entre autres dans les circuits d eau chaude sanitaire et les systèmes de climatisation à des températures entre 25 C et 40 C. L inhalation d eau contaminée par la bactérie Legionella peut causer la légionellose ou maladie du légionnaire, une maladie respiratoire qui se manifeste soit sous une forme bénigne ressemblant à la grippe, soit par une grave infection pulmonaire en raison des gouttelettes inhalées, qui peut parfois s avérer mortelle si le système immunitaire est faible. Dalkia pokračuje v dobývání trhu východní Evropy actualité Energetická skupina Dalkia International uskutečnila na začátku roku 2007 dvě významné akvizice v zemích východní Evropy. Nejprve v lednu získala v rámci privatizace energetického sektoru v Bulharsku teplárnu a primární síť tepla ve Varně, která zásobuje teplem 10 % obyvatel tohoto třetího největšího bulharského města, ležícího na břehu Černého moře. Je to první výběrové řízení, ve kterém Dalkia v Bulharsku zvítězila. Chtěli bychom se podílet na ekonomickém rozvoji země, podobně jako jsme se podíleli na ekonomickém rozvoji České republiky, Polska nebo Slovenska, uvedl ředitel pro rozvoj pro střední a východní Evropu Jérôme Ladrière. Dalkia International si připsala významný úspěch také v Maďarsku, kde se její dceřiná společnost Dalkia Energia stala majitelem energetické společnosti Pannon Power Holding. Ta vlastní a provozuje největší elektrárnu na biomasu v zemi ve městě Pécs, která zásobuje teplem zhruba třicet tisíc bytů a dodává páru pro dvacet průmyslových klientů. Tato akvizice je součástí strategie Dalkie, která spočívá v podpoře výroby energie z obnovitelných zdrojů. Nová akvizice zároveň Dalkii nabízí perspektivu rozvoje v Maďarsku a sousedních zemích, především v Srbsku a Chorvatsku, sdělil prezident Dalkie Olivier Barbaroux. Dalkia poursuit sa conquête du marché en Europe de l Est Le groupe énergétique Dalkia International a réalisé début 2007 deux acquisitions importantes dans des pays d Europe de l Est. Tout d abord, en janvier il a acquis dans le cadre de la privatisation du secteur des énergies en Bulgarie la centrale de production et le réseau primaire de chaleur de Varna, qui approvisionne 10 % des habitants de cette ville sur la Mer Noire ; la troisième de Bulgarie. «C est le premier appel d offres remporté par Dalkia en Bulgarie. Nous voudrions participer au développement économique du pays, tout comme nous l avons fait en République tchèque, en Pologne ou en Slovaquie,» a déclaré le directeur du développement pour l Europe Centrale et Orientale, Jérôme Ladrière. Dalkia International a aussi remporté un succès important en Hongrie, où sa filiale Dalkia Energia est devenue propriétaire de la société énergétique Pannon Power Holding. Celle-ci détient et exploite dans la ville de Pécs la plus grande centrale électrique à biomasse du pays, qui dessert en chaleur environ trente mille appartements et fournit de la vapeur à vingt clients industriels. «Cette acquisition s inscrit dans la stratégie de Dalkia qui consiste à développer des opérations contribuant à la promotion d énergies renouvelables. Elle offre également à Dalkia des perspectives de développement en Hongrie et dans les pays limitrophes, notamment en Serbie et en Croatie,» a indiqué le président de Dalkia, Olivier Barbaroux. 05

6 Distribuce a Služby 06 nově Operátoři Call centra pomáhají zákazníkům řešit technické problémy Zlepšit služby pro zákazníky a zkvalitnit komunikaci, to je hlavním cílem bezplatné zákaznické linky Dalkia v ČR. Její součástí je Call centrum, jehož zázemí v prostorách IS na Zelené ulici si na konci února prohlédli členové vedení Dalkie Česká republika včetně vedení jejích divizí. S aktivitami Call centra a organizací jeho provozu je seznámila vedoucí zákaznické linky Ivana Niedobová, která je odpovědná za sledování kvality služeb. Náplní mé práce je sledovat spokojenost zákazníků jednotlivých divizí, což patří k cílům naší politiky trvale udržitelného rozvoje. Úroveň kvality komunikace se zákazníky je sledována v reálném čase supervizorem Call centra a všichni operátoři jsou pravidelně hodnoceni, uvedla Ivana Niedobová. Zatím Call centrum funguje pro zákazníky z Ostravy a Prahy, ale našim cílem je, aby bylo postupně k dispozici všem klientům z celé České republiky. Je to důležitá služba pro naše zákazníky, kteří jsou připojení k našim sítím nebo kterým poskytujeme služby, sdělil výrobní ředitel Dalkie Česká republika Renaud Capris. V Call centru se prozatím střídá pět operátorů, kteří 24 hodin denně zaznamenávají volání zákazníků týkající se nejen technických problémů, ale i dalších požadavků či dotazů. aktuality Symbióza ukázala, že zájem studentů o Dalkii neustále roste Skupina Dalkia v České republice se již potřetí prezentovala vysokoškolským studentům a absolventům na největší a nejprestižnější personalistické akci v České republice Symbióze, která se konala ve dnech 13. a 14. března v areálu Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava (VŠB- -TU Ostrava). Symbióza nám umožňuje jednak seznámit se s aktuální nabídkou studijních oborů jednotlivých vysokých škol Moravskoslezského kraje, jednak navázat přímé kontakty se studenty a absolventy a informovat je o naší činnosti i nabídkách zaměstnání ve skupině Dalkia. Můžeme zde získat stážisty, z nichž se později často stávají naši noví zaměstnanci, vysvětluje vedoucí útvaru pro rozvoj a kompetence lidských zdrojů Dalkie Česká republika Jaroslav Kubát. Letos poprvé byla Symbióza určená nejen studentům a absolventům VŠB-TU Ostrava, ale mohli se jí zúčastnit také studenti dalších vysokých škol Moravskoslezského kraje. Rozšíření cílové skupiny se nepochybně projevilo ve vyšším zájmu studentů. Tuto skutečnost vítáme, přestože si myslím, že naší hlavní cílovou skupinou i nadále zůstanou studenti VŠB vzhledem k atraktivnosti jejich oborů pro naši společnost. Nejvíce zájemců bylo již tradičně mezi studenty z Fakulty strojní a Fakulty elektrotechniky a informatiky, rostoucí poptávku ale personalisté Dalkie zaznamenali i v ekonomických oborech. Mezi studenty máme dobrý kredit především díky naší široké nabídce (letos nabízíme 22 letních projektů, 20 témat diplomových prací a 1 téma pro bakalářskou práci) a dobrým podmínkám pro jejich realizaci. Je zřejmé, že díky naší pravidelné účasti na Symbióze a informování studentů prostřednictvím on-line databáze VŠB-TU Ostrava se naše společnost již zapsala do jejich povědomí, pochvaluje si velký zájem Jaroslav Kubát. Symbióza a démontré que l intérêt que les étudiants portent à Dalkia va croissant C était déjà pour la troisième fois que le groupe Dalkia se présentait aux étudiants et aux diplômés des grandes écoles lors de la plus grande et plus prestigieuse manifestation en matière de ressources humaines en République tchèque Symbióza, qui s est tenue les 13 et 14 mars dans le complexe de la Haute école des mines Université technique d Ostrava (VŠB-TU Ostrava). «Symbióza nous permet d une part de prendre connaissance de l offre actuelle de spécialités d études des différentes grandes écoles de la Région de Moravie-Silésie et d autre part de nouer des contacts directs avec les étudiants et diplômés, et de les informer de nos activités et des opportunités d emploi chez le groupe Dalkia. Il y a là des stagiaires qui souvent sont ensuite embauchés,» explique le responsable du développement et des compétences des ressources humaines de Dalkia Česká republika, Jaroslav Kubát. Cette année, Symbióza était ouverte non seulement aux étudiants et diplômés de VŠB-TU Ostrava, mais aussi aux étudiants d autres grandes écoles de la Région de Moravie-Silésie. «L élargissement du groupe cible s est indubitablement traduit par un intérêt accru des étudiants. C est un fait que nous apprécions, même si je pense que notre groupe cible principal reste les étudiants de VŠB vu l attrait que présentent leurs champs de spécialisation pour notre société.» Traditionnellement, c étaient les étudiants de la Faculté de mécanique et de la Faculté d électrotechnique et d information qui étaient les plus intéressés, mais les spécialistes en ressources humaines de Dalkia ont aussi enregistré une augmentation de la demande dans les domaines économiques. «Nous avons une bonne réputation auprès des étudiants, surtout grâce à notre offre très variée (cette année nous proposons 22 projets d été, 20 thèmes de mémoires de diplôme et 1 thème de mémoire Bac+2) et à ses bonnes conditions de réalisation. Il est clair que grâce à notre participation régulière à Symbióza et à l information des étudiants par le biais de la banque de données en ligne de VŠB-TU Ostrava, ils sont maintenant sensibilisés à notre société,» se félicite Jaroslav Kubát du grand intérêt rencontré.

7 Distribution et Services nouveau Les opérateurs du Centre d appel aident les clients à résoudre leurs problèmes techniques Améliorer les services aux clients et la qualité de communication, c est l objectif principal de la ligne clients gratuite de Dalkia en RT. Son Centre d appels, dont les locaux sont situés au Service d information sur la rue Zelená, a reçu une visite des membres de la direction de Dalkia en RT y compris les directeurs des divisions. Ivana Niedobová, responsable de suivi de la qualité des services et du Centre d appel, leur a présenté ses activités et son organisation. «Une partie importante de mon travail est de suivre la satisfaction des clients de différentes divisions ce qui est aussi l un des objectifs de notre Politique de développement durable. Le niveau de la qualité de communication avec les clients est suivi en temps réel par le superviseur et tous les opérateurs du Centre d appels sont régulièrement évalués,» explique Ivana Niedobová. «Pour l instant, le Centre d appels fonctionne uniquement pour les clients d Ostrava et Prague, mais notre objectif est d élargir son activité et le mettre en disponibilité à tous les clients de Dalkia en République tchèque. C est un service important pour nos clients qu ils soient raccordés à nos réseaux ou que nous leur fournissions des services,» affirme Renaud Capris, directeur des opérations de Dalkia Česká republika. Cinq opérateurs alternent actuellement au Centre d appel. Ils reçoivent 24 heures sur 24 les appels des clients concernant des incidents techniques, mais aussi d autres demandes ou questions. Generální ředitel Dalkie ČR Laurent Barrieux získal čestné členství Alliance Française Významné pocty se dostalo generálnímu řediteli Dalkie Česká republika panu Laurentu Barrieux. Spolu s hejtmanem Moravskoslezského kraje Evženem Tošenovským získal 19. března 2007 čestné členství Alliance Française v Ostravě. Slavnostní ceremonie, která se uskutečnila v rámci Dnů frankofonie, se konala ve francouzské kavárně Café au père tranquille před zraky zástupce francouzské ambasády nebo velvyslance Maroka. Dalkia je náš nejvýznamnější sponzor. Pan Barrieux projevuje o naše aktivity upřímný zájem a zahrnuje nás velkou přízní, zdůvodnila udělení čestného členství prezidentka Alliance Française Ostrava Zdena Typovská. Divize Praha získala certifikát ISO 9001 Pražská divize Dalkie Česká republika získala v prosinci loňského roku mezinárodně uznávaný certifikát dle normy ČSN EN ISO Toto osvědčení je signálem pro stávající i potenciální klienty, že firma zavedla efektivní a moderní vnitřní procesy řízení, aby zákazníkům poskytovala co nejkvalitnější služby. La Division de Prague certifiée ISO 9001 En décembre dernier, la division praguoise de Dalkia Česká republika a obtenu la certification internationalement reconnue selon le référentiel ČSN EN ISO Ce certificat sera pour ses clients actuels et futurs le signe que la société met en œuvre des processus internes de gestion efficaces et modernes afin de fournir des services de première qualité. Jusqu à présent la Division de Prague de Dalkia Česká republika, tout comme ses autres divisions, était titulaire d un certificat selon le référentiel ČSN EN ISO qui, outre les aspects environnementaux, impose aussi des exigences en matière de gestion de la qualité. «C est la pression du marché et la concurrence qui nous ont amenés à déposer une demande de certification selon ISO Nous montrons ainsi clairement aux sociétés et aux clients notre approche des principes de qualité et notre engagement à l amélioration continue des services et à une satisfaction toujours plus grande du client,» explique le directeur de la Division de Prague, Pavel Míčka. «Ce Laurent Barrieux, directeur général de Dalkia ČR, a été nommé membre honoraire de l Alliance française actualité M. Laurent Barrieux, directeur général de Dalkia ČR, vient de recevoir une importante distinction. Le 19 mars dernier, il a été nommé membre honoraire de l Alliance française d Ostrava, en même temps qu Evžen Tošenovský, préfet de la région de Moravie-Silésie. La cérémonie, organisée dans le cadre des Journées de la Francophonie, a eu lieu au bistrot français le Café au père tranquille en présence du représentant de l Ambassade de France et de l Ambassadeur du Maroc. Expliquant les raisons de l attribution de cet honneur, la présidente de l Alliance Française d Ostrava, Mme Zdena Typovská, a déclaré: «Dalkia est notre sponsor le plus important. M. Barrieux porte un grand intérêt à nos activités et nous apporte un soutien considérable.» 07

8 Doposud byla pražská divize společnosti Dalkia Česká republika, stejně jako ostatní divize, certifikována dle normy ČSN EN ISO 14001, která zahrnuje kromě environmentálních aspektů také požadavky řízení kvality. K žádosti o provedení certifikace dle ISO 9001 nás přiměl tlak trhu a konkurence. Tímto způsobem dáváme firmám i klientům na vědomí náš přístup k uplatňování zásad jakosti a trvalé úsilí o zlepšování služeb a zvyšování spokojenosti zákazníka, vysvětlil ředitel Divize Praha Pavel Míčka. Tato norma nám neustále připomíná, že při každé činnosti musíme dbát na kvalitu pracovních procesů a výstupů. Navíc je dnes z formálního hlediska ve většině výběrových řízeních certifikace dle normy ISO 9001 požadována, proto musíme vzhledem k našim ambiciózním rozvojovým plánům udělat vše pro to, aby cesta k našim novým zákazníkům byla co nejschůdnější, podotýká Pavel Míčka. Díky zavedení této normy se nám podařilo jasně definovat pracovní postupy a stanovit kompetence a odpovědnosti jednotlivých zaměstnanců. Konkrétním přínosem pro obchodní útvar bylo stanovení postupu při předávání nově získaných zakázek do péče provozního útvaru. V minulosti byla komunikace mezi obchodním a provozním útvarem naším slabým místem, což mělo vliv na spokojenost klienta, říká vedoucí obchodního oddělení Divize Praha Radek Pařízek. Certifikát ISO 9001 má platnost tři roky. V průběhu tohoto období budou probíhat interní audity a pravidelná přezkoumávání vedením, která budou kontrolovat plnění definovaných cílů. Smyslem certifikátu je zakořenit v našich zaměstnancích trvalou snahu o zlepšování našich výkonů a služeb, zdůraznil Pavel Míčka. Postupně budeme o tento certifikát usilovat i na dalších závodech Distribuce a Služby. Tento rok se chystáme zavést na Divizi Ústí nad Labem systém řízení bezpečnosti práce OHSAS 18001, řekla vedoucí Útvaru environmentálního řízení Simona Janíčková, která je zodpovědná za metodické řízení procesu certifikace. Potřeby a očekávání zákazníka Management Monitorování a měření PROCES Lidské zdroje S přidanou hodnotou Spokojenost zákazníka Příklad procesu Smlouva, charakteristika technologie provozovaného místa, plnění legislativních požadavků Pracovníci odpovědní za provozované místo Provozování a údržba Vyhodnocení jakosti služeb Nástroje řízení zásahů na zařízení Realizace služeb Zpráva o zásazích na zařízení - Snížení počtu poruch - Snížení rizik - Systematický přehled o zásazích -... référentiel nous rappelle en tous temps que nous devons veiller à la qualité des processus de travail et des éléments de sortie quelle que soit l activité réalisée. De surcroît, d un point de vue formel, la certification ISO 9001 est exigée dans la plupart des appels d offres et vu nos projets de développement ambitieux, nous devons tout faire pour dégager le plus possible le chemin vers nos nouveaux clients,» ajoute Pavel Míčka. «Grâce à l application de ce référentiel nous sommes parvenus à définir clairement les procédures ainsi que les compétences et les responsabilités des différents employés. Dans la pratique, pour le service commercial cela a mené à une définition de la procédure de remise des affaires nouvelles au service d exploitation. Par le passé, la communication entre les services commercial et d exploitation était notre point faible, ce qui avait des répercussions sur la satisfaction du client,» déclare le responsable du service commercial de la Division de Prague, Radek Pařízek. Le certificat ISO 9001 est valable pour 3 ans. «Au cours de cette période, on réalisera des audits internes et des revues de direction qui contrôleront le respect de nos objectifs définis. Le certificat a pour objectif d ancrer dans nos collaborateurs la volonté de s efforcer en permanence d améliorer nos performances et nos services,» souligne Pavel Míčka. «Nous nous efforcerons d obtenir ce certificat aussi pour nos autres entités de Distribution et Services. Cette année, nous entendons mettre en œuvre dans la Division d Ústí nad Labem un système de gestion de la sécurité au travail selon OHSAS 18001,» déclare la responsable du Service de gestion environnementale Simona Janíčková, responsable de la gestion méthodologique du processus de certification. Besoins et attentes du client 08 Direction Surveillance et mesures PROCESSUS Ressources humaines À valeur ajoutée Satisfaction du client Exemple de processus Contrat, descriptif des équipements, du site géré, conformité aux exigences légales Personnel responsable du site géré Gestion et maintenance Évaluation de la qualité des services Outils de gestion des interventions sur les installations Réalisation des services Rapport sur les interventions sur les installations - Réduction du nombre de défaillances - Réduction des risques - Vue systématique des interventions -...

9 aktuality / actualité Zaměstnanci Dalkie sbírali zkušenosti v Lyonu Dvoudenní návštěvu francouzského Lyonu s cílem doplnit si zkušenosti v oblasti výroby a distribuce chladu a seznámit se s fungováním tamní kotelny na biomasu o středním výkonu absolvovala v únoru 2007 skupinka čtrnácti zaměstnanců Dalkie Česká republika. Středem jejich zájmu byla dceřiná společnost Dalkie France E.L.V.Y.A (Énergie Lyon Villeurbanne Avenir), která spravuje druhou největší síť chladu ve Francii. Zařízení svými parametry zcela odpovídá jednomu z aktuálních projektů Divize Ostrava, proto návštěvu velmi ocenil její ředitel Radek Sandri. Ověřili jsme si naše zkušenosti s dimenzováním centrálního zdroje chladu, zejména současnost odběru chladu. Potvrdili jsme si dosud teoretické hypotézy, které jsme konečně viděli i v praxi. Určitě bychom rádi tyto zkušenosti uplatnili i u našich klientů v Ostravě, konstatoval Radek Sandri. Organizátorem návštěvy Lyonu byl vedoucí technického útvaru pro rozvoj a metodiku Michel Bourloux, který dodává: Zajímali jsme se také o oblast, která je pro Dalkii Česká republika velmi aktuální, a tou jsou kotelny využívající jako palivo biomasu. Proto jsme zamířili do kotelny Bourg v Bresse vzdálené asi 80 km od Lyonu, která je modelem koncepčnosti a bezporuchovosti kotelen spalujících biomasu. Další skupinka se věnovala problematice správy energie, řízení a plánování údržby nebo organizaci provozních týmů. Výměna zkušeností byla velmi užitečná pro všechny účastníky. Naše země sice nemají stejnou historii ani stejnou kulturu, ale spojuje nás technika. Zkušenosti jedněch pomohou druhým, a to je hlavním smyslem a výhodou toho, že patříme do stejné velké mezinárodní skupiny, prohlásil Michel Bourloux. Les employés de Dalkia ont acquis de l expérience à Lyon Un groupe de quatorze collaborateurs de Dalkia Česká republika a visité Lyon pendant deux jours en février 2007 afin de compléter son expérience dans le domaine de la production et de la distribution de froid, et, se familiariser avec une chaufferie à biomasse de moyenne puissance. Ils se sont intéressés à la filiale de Dalkia France E.L.V.Y.A (Énergie Lyon Villeurbanne Avenir), qui gère le deuxième plus grand réseau de froid de France. Par ses paramètres, cette installation correspond tout à fait à l un des projets actuels de la Division d Ostrava, et c est pourquoi son directeur Radek Sandri a beaucoup apprécié cette visite. «Nous avons vérifié nos hypothèses de dimensionnement d une installation centrale de production de froid, notamment en termes de simultanéité des consommations de froid. Nous avons eu confirmation de certaines hypothèses jusque-là théoriques, que nous avons enfin vues en pratique. Nous aimerions évidemment mettre à profit cette expérience pour nos clients à Ostrava,» a constaté Radek Sandri. La visite à Lyon avait été organisée par le responsable du service technique pour le développement et la méthodologie, Michel Bourloux, qui ajoute : «Nous nous sommes aussi intéressés à un domaine qui est vraiment d actualité pour Dalkia Česká republika, à savoir les chaufferies utilisant de la biomasse comme combustible. Nous nous sommes donc rendus dans une chaufferie de Bourg en Bresse, à environ 80 km de Lyon, qui est un modèle de conception et de fiabilité pour les chaufferies brûlant de la biomasse. Un autre groupe s est consacré à la problématique de la gestion des énergies, de la direction et de la planification de la maintenance et de l organisation des équipes d exploitation. L échange d expériences a été très utile pour tous les participants. Nos pays n ont certes pas la même histoire ni la même culture, mais la technique nous réunit. Les expériences des uns aident les autres, et c est le sens principal et l avantage de notre appartenance au même grand groupe international,» a déclaré Michel Bourloux. 09

10 Naše spolupráce s Dalkií je v Evropě ojedinělá, říká finanční ředitel Accor Hotels Nicolas Bellot Skupina Accor Hotels je evropským lídrem v hotelových službách a turismu, který působí v téměř sto zemích světa a provozuje přes čtyři tisíce hotelů. V České republice zajišťuje provoz šesti hotelů a o údržbu a bezproblémové fungování pěti z nich se ke spokojenosti obou partnerů starají zaměstnanci Divize Praha společnosti Dalkia Česká republika. O výhodách spolupráce s Dalkií, ale také o životě v Praze si s Modrým reportérem ve své kanceláři v hotelu Ibis Old Town povídal finanční ředitel Accor Hotels pro země východní Evropy pan Nicolas Bellot. «Notre coopération avec Dalkia est unique en Europe,» dit Nicolas Bellot, directeur financier d Accor Hotels. Reporter bleu : Pouvez-vous présenter brièvement le groupe Accor Hotels en République tchèque? Nicolas Bellot : «Nous exploitons en République tchèque et plus particulièrement à Prague six hôtels. Nous sommes arrivés dans votre pays en 1998 quand nous avons repris la gestion de l hôtel Ibis Karlín. Nous sommes propriétaires des hôtels Novotel et Ibis rue Kateřinská et Ibis rue Plzenska 14, et locataires des hôtels Ibis et Mercure rue Na Poříčí. Jusqu en janvier de cette année nous avons également dirigé l hôtel Dorint Novotel Don Giovanni à Žižkov, repris récemment par sa société mère Dorint AG.» 10 Le Groupe Accor Hotels est le leader européen des services hôteliers et de tourisme, opérant dans près de cent pays aux quatre coins du globe et exploitant plus de quatre mille hôtels. En République tchèque, le groupe exploite six hôtels, et les employés de la Division de Prague de la société Dalkia Česká republika se chargent de l entretien et du bon fonctionnement de cinq d entre eux à la satisfaction des deux partenaires. Les avantages de la coopération avec Dalkia et, par ailleurs, la vie à Prague ont été les thèmes de l entretien accordé au Reporter bleu dans son bureau à l hôtel Ibis Old Town par M o n s i e u r N i c o l a s B e l l o t, d i r e c t e u r financier d Accor Hotels pour les pays d Europe de l Est.

11 naši klienti / nos clients Modrý reportér: Můžete prosím stručně představit skupinu Accor Hotels v České republice? Nicolas Bellot: V České republice, konkrétně v Praze, provozujeme celkem šest hotelů. Do vaší země jsme vstoupili v roce 1998, kdy jsme převzali management hotelu Ibis Karlín. Patří nám hotely Novotel a Ibis na ulici Kateřinská a Ibis na ulici Plzeňská 14, v pronájmu máme hotely Ibis a Mercure Na Poříčí. Až do letošního ledna jsme po tři roky řídili také Dorint Novotel Don Giovanni na Žižkově, který si však nyní převzala jeho mateřská společnost Dorint AG. Modrý reportér: Skupina Accor Hotels je doposud přítomna pouze v Praze. Máte v plánu také expanzi do dalších měst České republiky? Nicolas Bellot: Naše sesterská společnost Accor Services, která je poskytovatelem stravenek a dárkových poukazů, již nyní působí mimo Prahu, své kanceláře má také v Brně. Během následujících tří let máme i my v plánu naše aktivity rozšířit i mimo hlavní město, ale zatím nechceme naše záměry upřesňovat. Modrý reportér: Pro jaké klienty jsou vaše hotely určeny? Nicolas Bellot: V Praze máme hotely několika typů. Ibis má tři hvězdy, Novotel a Mercure jsou čtyřhvězdičkové. Z 96 % naši klientelu tvoří cizinci, z nichž jedna třetina do Prahy jezdí za byznysem, většina našich hostů tedy Prahu navštěvuje jako turisté. Toto procentuální rozložení klientů, stejně jako naše ceny, odpovídají celkovému trhu v Praze. Modrý reportér: Vaše spolupráce s Dalkií funguje od roku 2004, kdy byla podepsána smlouva o provozu a údržbě technologických zařízení vašich hotelů. Proč jste se rozhodli právě pro Dalkii? Nicolas Bellot: Když jsme otevřeli hotely na ulici Kateřinská, měli jsme určité organizační problémy s údržbou a nedokázali jsme řídit naše zařízení, jak bychom si představovali. Museli jsme uzavřít řadu kontraktů na údržbu jednotlivých zařízení, ale taková správa nebyla optimální, proto jsme se rozhodli údržbu našich hotelů zefektivnit a předat ji externí firmě. V roce 2003 jsme vyhlásili výběrové řízení, ve kterém jsme volili mezi Dalkií a jejími přímými konkurenty. Pro Dalkii rozhodla po osmi měsících náročného jednání cena a kvalita jejích služeb. Modrý reportér: Pomohlo Dalkii ve výběrovém řízení i to, že zajišťuje správu a údržbu také dalších pražských hotelů, například Radisson nebo Hilton? Nicolas Bellot: Důležitějším faktorem při rozhodování pro nás bylo to, že Accor s Dalkií spolupracuje například v Dubaji nebo ve Francii. Musím říci, že naše vzájemná spolupráce s Dalkií v České republice je ojedinělá v tom, že všechny hotely tady jsou spravovány jedinou externí společností, v žádné jiné zemi to takto nefunguje. Je to možné díky tomu, že v Praze jsou všechny hotely blízko sebe a technici se mezi nimi mohou lehce přesunovat. Navíc jsou všechna rozhodnutí centralizována, to vše usnadňuje naše vztahy. Modrý reportér: V čem konkrétně spočívá vaše partnerství? Jaké služby Vám Dalkia poskytuje? Nicolas Bellot: Dalkia nám zajišťuje veškerou údržbu našich budov a jejich technologických zařízení - výtahů, kotlů, klimatizace apod. ve všech hotelech kromě Ibis Karlín, kde se staráme pouze o management. Dalkia nám rovněž zajišťuje údržbu hotelových pokojů, pečuje o vnitřní i venkovní osvětlení, vyhledává možnosti úspor energií atd. V každém hotelu má Dalkia vlastního technika, který dohlíží na to, aby vše fungovalo. Modrý reportér: Z vaší řeči vyplývá, že jste se spoluprací s Dalkií velmi spokojen Nicolas Bellot: Samozřejmě trvalo několik měsíců, než jsme se s vašimi techniky naučili společně fungovat, ale nyní již vše podstatné probíhá bez problémů. Lidé z Dalkie už vědí, jaké služby od nich očekáváme. Jediným problémem snad je pomalejší reakce na některé naše specifické potřeby, ale to je normální. Pokud něco nefunguje, spolu s naším technickým ředitelem Milanem Řezníčkem se sejdeme s techniky Dalkie a ujasníme si naše požadavky. Vždy nakonec dosáhneme kompromisu. 11

12 Modrý reportér: V letošním roce váš kontrakt s Dalkií vyprší. Jaká je budoucnost další vzájemné spolupráce? Nicolas Bellot: Řídíme se heslem, že pokud máme s naším dodavatelem dobré vztahy, nechceme to měnit. S Dalkií máme výborné zkušenosti, její technici rozumí tomu, co od nich chceme. Počítáme s prodloužením smlouvy, za podmínky samozřejmě, že Dalkia nezvýší nijak významně své ceny. V Praze máme pouze nové hotely, které bychom rádi udržovali co nejefektivnějším způsobem, nechceme dělat investice každé dva tři roky. Proto jsou pro nás služby, které nám Dalkia poskytuje, velmi důležité. Modrý reportér: Jak se vám líbí život v Praze? Čeština vám nedělá problémy? Nicolas Bellot: Praha je mezinárodní město, kde můžete neustále objevovat nová místa a zákoutí. Vyhovuje mi také to, že se odsud letadlem všude dostanu za dvě hodiny. Trávím tady ale jen zhruba polovinu měsíce, ve zbývajících dnech jsem v Rusku a Rumunsku, které mám rovněž na starosti. Až v České republice dokončím naše současné projekty, nebudu se bránit přesunu do jiné země, je to vždy velká výzva. PROFIL: Nicolas Bellot se narodil v roce 1972 ve francouzském Grenoble. V Marseille studoval hoteliérství a následně se věnoval studiu vysoké školy ekonomické v Montpellier. Pro skupinu Accor ve Francii začal pracovat v roce 1996 a od té doby jí zůstává věrný. Díky své profesi navštívil řadu zajímavých i exotických míst - nejprve pracoval tři roky v Moskvě, několik měsíců strávil v Dubaji ve Spojených arabských emirátech, v Estonsku nebo v Maroku, kde se podílel na otevření hotelů řetězce Accor, v České republice působí od roku Nicolas Bellot je ženatý, má sedmiletou dceru a tříletého syna. Ve volném čase si s chutí zahraje fotbal spolu s dalšími Francouzi žijícími v Praze vytvořili družstvo při francouzském lyceu, dále ho baví vaření nebo si rád vyrazí s rodinou na víkend objevovat zajímavá místa v České republice. Reporter bleu : Le Groupe Accor Hotels n est aujourd hui présent qu à Prague. Envisagez-vous d étendre vos activités à d autres villes tchèques? Nicolas Bellot: «Notre compagnie sœur Accor Services, prestataire de tickets de restauration et de coupon cadeaux, travaille aussi en dehors de Prague, avec des bureaux également à Brno. Nous aussi envisageons pour les trois années à venir d étendre nos activités hors de la capitale, mais pour le moment nous préférons ne pas donner de détails sur nos projets.» Reporter bleu : Quelle est la clientèle cible de vos hôtels? Nicolas Bellot : «À Prague, nous avons des hôtels de diverses catégories. Ibis est un hôtel trois étoiles, Novotel et Mercure quatre étoiles. À 96 %, notre clientèle est étrangère, dont un tiers viennent à Prague pour faire des affaires ; et donc la plupart de nos clients visitent Prague en touristes. Cette répartition des clients ainsi que nos prix correspondent à la situation globale sur le marché praguois.» Reporter bleu : Votre coopération avec Dalkia fonctionne depuis 2004 alors qu à été signé le contrat d exploitation et d entretien des installations techniques de vos hôtels. Pourquoi avez-vous choisi Dalkia? Nicolas Bellot : «Lorsque nous avons 12 inauguré les hôtels rue Kateřinská, nous étions confrontés à certains problèmes d ordre organisationnel concernant l entretien et n étions pas en mesure de gérer nos installations comme nous l aurions souhaité. Nous avons dû conclure toute une série de contrats d entretien des différentes installations, mais une telle méthode de gestion n étant pas optimale, nous avons décidé de rendre l entretien de nos hôtels plus efficace et de l externaliser. En 2003, nous avons lancé un appel d offres dans lequel nous avons eu à faire un choix entre Dalkia et ses concurrents. Après huit mois d intenses négociations, Dalkia a été retenue grâce à son prix et à la qualité de ses prestations.» Reporter bleu : Le fait que Dalkia se charge de la gestion et de l entretien d autres hôtels praguois, par exemple le Radisson ou le Hilton, a-t-il constitué un autre atout pour Dalkia dans l appel d offres? Nicolas Bellot : «Pour prendre notre décision, plus important encore était le fait qu Accor coopère avec Dalkia par exemple à Dubaï ou en France. Je me dois de souligner que notre coopération avec Dalkia en République tchèque est unique en ce sens que tous les hôtels ici sont gérés par une seule compagnie externe, ce qui n est le cas dans aucun autre pays. Cela est possible grâce au fait qu à Prague tous les hôtels se trouvent à proximité, les techniciens pouvant ainsi se déplacer entre eux sans difficultés. De plus, toutes les décisions sont prises en central ce qui facilite nos relations.» Reporter bleu : En quoi consiste concrètement votre partenariat? Quels sont les services que vous fournit Dalkia? Nicolas Bellot : «Dalkia se charge pour nous de tout l entretien de nos bâtiments et des installations techniques ascenseurs, chaudières, climatisations, etc. dans tous les hôtels sauf Ibis Karlín, dont nous n assurons que la gestion. Dalkia nous fournit également les services d entretien des chambres d hôtel, s occupe de l éclairage intérieur et extérieur, recherche des possibilités d économiser les énergies, etc. Dans chaque hôtel, Dalkia dispose d un technicien pour surveiller que tout fonctionne bien.» Reporter bleu : Vos paroles laissent entendre que vous êtes très content de la coopération avec Dalkia Nicolas Bellot : «Bien évidemment, il nous a fallu plusieurs mois pour apprendre à travailler avec vos techniciens, mais aujourd hui l essentiel se passe sans problèmes. Les gens de Dalkia savent déjà quels services nous attendons d eux. Le seul problème est peut-être une réaction peu rapide à certains de nos besoins spécifiques, mais c est normal. Lorsqu un dysfonctionnement est constaté, nous nous réunissons avec notre directeur technique Milan Řezníček et les techniciens de Dalkia pour clarifier nos exigences. Finalement, nous parvenons toujours à un compromis.»

13 naši klienti / nos clients Reporter bleu : Cette année, votre contrat avec Dalkia expire. Quel est l avenir de votre coopération? Nicolas Bellot : «Notre devise est que tant que nos relations avec un fournisseur sont bonnes, nous ne les changeons pas. Nous avons une très bonne expérience de Dalkia, ses techniciens comprennent ce que nous voulons d eux. Nous pensons reconduire le contrat, à condition bien sûr que Dalkia n augmente pas trop ses prix. À Prague nous n avons que des hôtels neufs que nous aimerions entretenir de la manière la plus efficace possible ; nous ne voulons pas faire des investissements tous les deux ou trois ans. C est pourquoi les services que nous fournit Dalkia sont d une très grande importance pour nous.» Reporter bleu : Comment appréciez-vous la vie à Prague? Le tchèque vous pose-il des problèmes? Nicolas Bellot : «Prague est une ville internationale où l on peut toujours découvrir de nouveaux endroits et coins. Ce qui me convient également c est qu en avion je peux me rendre partout en deux heures. Je ne passe toutefois ici qu environ une quinzaine de jours chaque mois, le reste du temps je me trouve en Russie et en Roumanie, pays dont je m occupe également. Lorsque j aurais achevé nos projets en République tchèque, je ne serais pas contre une mutation vers un autre pays ; c est toujours un grand défi.» PROFIL : Nicolas Bellot est né en 1972 à Grenoble, France. Il a fait ses études d hôtellerie à Marseille, puis a étudié à l École Supérieure de Commerce à Montpellier. En 1996, il a commencé à travailler pour le groupe Accor en France et lui est resté fidèle depuis. Grâce à sa profession, il a pu visiter de nombreux endroits intéressants et exotiques il a d abord travaillé pendant trois ans à Moscou, puis passé plusieurs mois à Dubaï aux Émirats arabes unis, en Estonie et au Maroc où il a participé à l ouverture d hôtels de la chaîne Accor ; il travaille en République tchèque depuis Nicolas Bellot est marié et père d une fille de sept ans et d un garçon de trois ans. Dans ses temps libres il aime à jouer au football : avec d autres Français vivant à Prague, ils ont formé une équipe auprès du Lycée français ; il aime également cuisiner ou partir avec sa famille le week-end pour découvrir des sites intéressants en République tchèque. 13

14 DALKIA V POHYBU První měsíce roku 2007 přinesly řadu personálních změn na ředitelství i na divizích Dalkie Česká republika. Všem zaměstnancům, kteří změnili místo nebo k nám nově nastoupili, přejeme na novém působišti mnoho pracovních úspěchů. DALKIA en mouvement Les premiers mois de 2007 ont apporté de nombreux changements de personnel au siège et dans les divisions de Dalkia Česká republika. Nous souhaitons beaucoup de succès professionnel à tous les employés mutés ou qui ont rejoint nos rangs. Rostislav Krempaský opustil křeslo ředitele Divize Krnov a stal se generálním ředitelem Elektrárny Kolín. Rostislav Krempaský a quitté le poste de directeur de la Division de Krnov et est devenu directeur général d Elektrárna Kolín. Na pozici ředitele krnovské divize ho nahradil Pavel Dostál, který doposud působil v Divizi Ústí nad Labem jako náměstek ředitele pro výrobu. Il a été remplacé au poste de directeur de la Division de Krnov par Pavel Dostál, qui travaillait auparavant à la Division d Ústí nad Labem comme directeur adjoint pour la production. Vedoucí obchodního útvaru Divize Ústí nad Labem Reda Rahma byl nově jmenován náměstkem obchodního ředitele Dalkie pro oblast Čechy. Le chef du service commercial de la Division d Ústí nad Labem, Reda Rahma, a été nommé directeur commercial adjoint de Dalkia pour la Bohême. Na pozici vedoucího obchodního útvaru v Divizi Ústí nad Labem ho nahradil Alexej Hrebiček. Alexej Hrebiček le remplace au poste de responsable commercial de la Division d Ústí nad Labem. Útvar plánu a rozpočtu na ředitelství Dalkie opustil také Jan Chmelař, který se přesunul na Divizi Krnov, kde působí jako vedoucí administrativně správního útvaru. Jan Chmelař a quitté le service du plan et du budget du siège de 14 Dalkia pour rejoindre la Division de Krnov, où il travaille comme responsable administratif et de gestion des bâtiments. Funkci zde převzal po Hynku Riesovi, který se stal po odchodu Františka Pachmana do starobního důchodu novým vedoucím ekonomického útvaru a nákupu na Divizi Olomouc. Il y a repris les fonctions de Hynek Ries, qui suite au départ à la retraite de František Pachman, est devenu le nouveau responsable économique et achat de la Division d Olomouc. Zuzana Bastinová se stala vedoucí personálního útvaru na Divizi Praha. Na její místo nastoupila Zuzana Šebestová jako specialista lidských zdrojů. Zuzana Bastinová est devenue responsable du service des ressources humaines à la Division de Prague. Elle a été remplacée par Zuzana Šebestová en tant que spécialiste des ressources humaines. Novou vedoucí ekonomického útvaru na Divizi Praha je Michaela Černá, bývalý plánovač na stejné divizi. La nouvelle responsable du service économique de la Division de Prague est Michaela Černá, auparavant planificatrice de cette même division. Martin Soldát je novým vedoucím sektoru podpůrné procesy na Divizi Praha. Martin Soldát est le nouveau responsable du secteur des processus de soutien à la Division de Prague. Bývalý asistent generálního ředitele Arnošt Gross se přesunul z ředitelství na Divizi Ostrava, kde nyní pracuje jako směnový inženýr v Elektrárně Třebovice. L ancien assistant du directeur général Arnošt Gross a quitté le siège pour rejoindre la Division d Ostrava, où il travaille maintenant comme ingénieur d équipe à Elektrárna Třebovice. a embauché deux nouveaux stagiaires, Alena Fabiánová et Tomáš Mlčák, qui travailleront dans le domaine du soutien technique au développement des services. Divize Olomouc přijala dva nové praktikanty Alenu Fabiánovou a Tomáše Mlčáka, kteří budou působit v oblasti technické podpory rozvoje služeb. La Division d Olomouc Za zkušenou do světa vyrazil Richard Janoštík, který pracoval na ředitelství jako vedoucí útvaru plánu a rozpočtu. Zamířil do Paříže na útvar kontroly investic Dalkia. Richard Janoštík, qui travaillait à la direction comme responsable du service du plan et du budget, est parti à Paris, au service du contrôle des investissements de Dalkia. Uvolněné místo zaujal Maxime Marsault, který byl vedoucím administrativně správního útvaru na Divizi Praha a zároveň vedoucím útvaru plánu a rozpočtu na Divizi Ústí nad Labem. Sa place a été prise par Maxime Marsault, qui était responsable du service de gestion administrative de la Division de Prague et responsable du service du plan et du budget de la Division d Ústí nad Labem.

15 Dalkia v České republice / Dalkia en République tcheque Útvar obchodu s energiemi na ředitelství společnosti zaměstnává nově technika nákupu paliva Petra Tomeška, laboranta přejímky paliv Tomáše Wójcika a technika zásobování Davida Pořízku. Le service de vente des énergies du siège de la société emploie nouvellement le technicien des achats de combustible Petr Tomešek, le laborantin de réception des combustibles Tomáš Wójcik et le technicien d approvisionnement David Pořízka. Jana Miklasová se stala supervisorem Call centra na Útvaru řízení Distribuce a Služeb. Lukáš Halický je novým operátorem Call centra. Marie Hentšelová přestoupila na stejnou funkci z Dalkie Ostrava. Jana Miklasová est devenue superviseur du Call center au Service de gestion de la Distribution et des Services. Lukáš Halický est un nouvel opérateur du Call center. Venue de Dalkia Ostrava, Marie Hentšelová a pris les mêmes fonctions. Útvar rozvoje prodeje tepla a služeb pro Moravu přijal nového projektového manažera Jiřího Černotu. Le service du développement des ventes de chaleur et des services pour la Moravie a embauché le nouveau chef de projet Jiří Černota. Na podatelně na ředitelství společnosti se setkáváte s novou tváří Lenkou Lacinovou, referentkou správní činnosti Útvaru správy majetku. Au bureau d e n r e g i s t r e m e n t du siège, vous pouvez rencontrer Lenka Lacinová, employée des activités administratives du Service du patrimoine. Z Dalkie Ostrava přestoupila na Ředitelství společnosti na Útvar účetnictví a financování také účetní Anna Horsinková. La comptable Anna Horsinková est aussi passée de Dalkia Ostrava au Service de la comptabilité et du financement du siège. en études Miloš Tichý et Michal Šváb sont passés de la Division de Prague au Service pour le développement et la méthode de la direction de la société. Na Útvar pro rozvoj a metodiku na ředitelství společnosti přestoupili z Divize Praha dva specialisté studií Miloš Tichý a Michal Šváb. Les deux spécialistes Novou asistentkou generálního ředitele se stala Martina Kantorová, která nadále zůstává manažerkou pro interní komunikaci. La nouvelle assistante du directeur général est Martina Kantorová, qui continue d être également responsable de la communication interne. Antonie Kulíková je novou asistentkou ředitelky pro lidské zdroje Dalkia Evy Tmejové. Antonie Kulíková est la nouvelle assistante de la directrice des ressources humaines de Dalkia Eva Tmejová. Radmila Čápová od března nastoupila na pozici asistentky obchodního ředitele Christopha Lanneluca. Radmila Čápová a pris en mars le poste d assistante du directeur commercial Christophe Lanneluc. Andrea Lardinoisová se stala asistentkou Michela Bourloux, vedoucího Technického útvaru pro rozvoj a metodiku. Andrea Lardinoisová est devenue assistante de Michel Bourloux, responsable technique pour le développement et la méthode. Zaměstnanci Dalkie se budou vzdělávat v odborných kurzech Více než 600 zaměstnanců skupiny Dalkia v České republice se zúčastní osmi odborných vzdělávacích kurzů, které budou realizovány v rámci nového projektu s názvem Rozvojem kompetencí zaměstnanců Dalkie Česká republika ke kvalitnějším službám zákazníkům v oblasti dodávek tepla a elektřiny a tím také k větší ochraně životního prostředí. Projekt, který byl zahájen v letošním roce a potrvá do června 2008, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Partnery Dalkie v projektu jsou dceřiné společnosti Dalkia Ostrava, Olterm & TD Olomouc a AmpluServis. Les employés de Dalkia suivront des cours de formation professionnelle Plus de 600 employés du groupe Dalkia en République tchèque prendront part à huit cours de formation professionnelle organisés dans le cadre d un nouveau projet baptisé «Vers des services de meilleure qualité à nos clients dans les fournitures de chaleur et d électricité et une meilleure protection de l environnement par le développement des compétences des employés de Dalkia Česká republika». Ce projet, lancé cette année et devant se poursuivre jusqu en juin 2008, est cofinancé par le Fonds social européen et inscrit au budget de la République tchèque. Les partenaires de Dalkia dans ce projet sont ses filiales Dalkia Ostrava, Olterm & TD Olomouc et AmpluServis. 15

16 Představujeme závody Divize Olomouc I. Teplárna Olomouc (TOL) Z historie teplárny Historie teplárny v Olomouci sahá do roku 1947, kdy byla z podnětu významných průmyslových podniků Milo, Zora, Sigma a Pivovaru Olomouc zahájena příprava výstavby teplárny. Vlastní provoz teplárny se datuje k prosinci roku 1951, kdy byl na teplárně poprvé zapálen kotel K1. Již na začátku roku 1951 teplárna zahájila dodávku tepla do malé parní sítě z pronajaté kotelny Pivovaru Olomouc. Byl to historicky první případ poskytování služeb z pronajatého zařízení z oblasti působení společnosti Dalkia Česká republika, připomíná Ing. Petr Botlík. V lednu 1956 byl do provozu uveden kotel K2, kotle K3 a K4 následovaly v letech 1964 až Parní turbína TG1 o výkonu 6,3 MW byla spuštěna v červnu Dnešní podobu teplárna získala během rozsáhlé modernizace v letech 1996 až Teplárna Olomouc: Hlavní činnosti teplárny Mezi hlavní činnosti TOL patří výroba tepla a silové elektřiny a poskytování podpůrných služeb. Výrobu tepelné energie na TOL zajišťují dva uhelné kotle, kterým zejména v zimním a přechodovém období pomáhají čtyři olejové kotle ze Špičkové výtopny Olomouc (ŠVOL), z nichž dva mohou spalovat i zemní plyn. Vlastní výrobu elektrické energie zajišťují dvě protitlaké turbíny TG1 a TG3, TG3 je navíc schopna poskytovat celou škálu podpůrných služeb pro ČEPS, popisuje hlavní činnosti Petr Botlík. Počet zaměstnanců 71 Instalovaný tepelný výkon 415,4 MW Instalovaný elektrický výkon 47,3 MWe Roční dodávka tepla TJ Roční výroba elektřiny MWh Spalovaná paliva hnědé a černé uhlí, různé druhy biomasy, zemní plyn hnědouhelný generátorový dehet a těžký topný olej Divize Olomouc společnosti Dalkia Česká republika se může pochlubit hned několika primáty. Byla první, které se podařilo získat důvěru vedení nemocnice a začala provozovat její tepelné hospodářství s mnoha náročnými technologiemi specifickými pro zdravotnictví. Divize Olomouc také provozuje jeden z nejmodernějších zdrojů v České republice - kotel s fluidním spalováním, který umožňuje spalovat široký sortiment paliv včetně biomasy. Olomoucká divize dodává teplo do téměř domácností a mezi její největší průmyslové klienty patří Olterm, Setuza, Fakultní nemocnice Olomouc, Olma, Nestlé Čokoládovny, Farmak, Česká drožďárenská společnost a další. Divize Olomouc se skládá ze dvou závodů: I. Teplárna Olomouc II. Závod Distribuce a Služby S hlavními činnostmi závodů, jejich historickými mezníky i klíčovými technickými údaji seznamují čtenáře Modrého reportéra náměstek ředitele divize Olomouc Ing. Petr Botlík a vedoucí závodu Distribuce a služby Ing. Stanislav Kubáček. 16

17 Dalkia v České republice / Dalkia en République tcheque Nous vous présentons les unités de la Division d Olomouc I. Teplárna Olomouc (TOL) Histoire de la centrale thermique L histoire de la centrale thermique d Olomouc remonte à 1947, lorsque débuta la préparation de la construction de la centrale thermique à l instigation des grandes sociétés industrielles Milo, Zora, Sigma et Pivovar Olomouc. Son exploitation remonte à décembre 1951, avec le premier allumage de la chaudière K1. «Dès le début de l année 1951, la centrale a commencé à fournir de la chaleur au moyen d un petit réseau de vapeur depuis une chaufferie louée à Pivovar Olomouc. Historiquement, il s agit du premier cas de services fournis à partir d un équipement loué dans le secteur d activités de la société Dalkia Česká republika,» rappelle Petr Botlík. En janvier 1956, la chaudière K2 fut mise en service, puis les chaudières K3 et K4 en 1964 et 1965 respectivement. La turbine à vapeur TG1, d une puissance de 6,3 MW, a été lancée en juin L apparence actuelle de la centrale date d une vaste modernisation dans les années 1996 à Teplárna Olomouc: Activités principales de la centrale thermique Les principales activités de TOL comprennent la production de chaleur et d électricité de force ainsi que la prestation de services de soutien. «La production d énergie thermique de TOL est assurée par deux chaudières au charbon, soutenus notamment en hiver et période transitoire par les quatre chaudières à huile de la Chaufferie de point d Olomouc (ŠVOL), dont deux peuvent aussi brûler du gaz naturel. Deux turbines à contre-pression TG1 et TG3 assurent la production d électricité, la TG3 étant de plus capable de fournir toute une série de services de soutien à ČEPS,» indique Petr Botlík pour décrire les activités principales. Effectifs 71 Puissance thermique installée 415,4 MW Puissance électrique installée 47,3 MWe Fourniture annuelle de chaleur TJ Production annuelle d électricité MWh Combustibles brûlés lignite et houille, divers types de biomasse, gaz naturel goudron de lignite reconstitué et fioul lourd La Division d Olomouc de la société Dalkia Česká republika peut se targuer d occuper plusieurs premières places. Elle a été la première à gagner la confiance de la direction d un hôpital dont elle a commencé à exploiter la gestion thermique, avec de nombreuses exigences technologiques, spécifiques à la médecine. La Division d Olomouc exploite aussi l une des sources les plus modernes de République tchèque une chaudière à lit fluidisé, qui permet de brûler une grande variété de combustibles, dont de la biomasse. La Division d Olomouc fournit de la chaleur à près de ménages et compte parmi ses plus grands clients industriels Olterm, Setuza, l Hôpital universitaire d Olomouc, Olma, Nestlé Čokoládovny, Farmak, Česká drožďárenská společnost et d autres encore. La Division d Olomouc est formée de deux unités : I. Teplárna Olomouc II. Entité Distribution et Services Les principales activités des unités, les jalons de leur histoire et leurs données techniques essentielles sont présentés aux lecteurs du Reporter Bleu par le directeur adjoint de la division d Olomouc, Petr Botlík, et le responsable de l Entité Distribution et Services, Stanislav Kubáček. 17

18 II. Závod Distribuce a Služby (ZDS) Hlavní činnosti teplárny ZDS provozuje v Olomouci parní a horkovodní primární síť o celkové délce téměř 100 km, jejímž prostřednictvím se teplo dostává k jednotlivým předávacím stanicím. Závod jich z celkového počtu 530 stanic provozuje 51 (300 stanic provozuje dceřiná společnost Dalkie Olterm a zbylých 179 stanic si provozují klienti sami). Hlavními zdroji tepelné energie, která přichází do primární sítě, jsou právě provoz Teplárna Olomouc a provoz Špičková výtopna Olomouc. Dalšími diverzifikovanými zdroji tepla jsou provozy plynových kotelen ve Fakultní nemocnici a v průmyslovém závodě Setuza Olomouc. Těmito zdroji můžeme v případě potřeby dodávat tepelnou energii do naší parní sítě a našim klientům můžeme tímto propojením garantovat vysokou spolehlivost našich dodávek, uvádí Stanislav Kubáček. Kromě provozování primární sítě a předávacích stanic se ZDS stará o tepelná hospodářství třech významných klientů: Fakultní nemocnice Olomouc, Setuzy Olomouc a Nemocnice Šternberk. V budoucnu chceme tento sektor služeb dále rozšiřovat a získat do provozování další vhodná tepelná hospodářství. V neposlední řadě ZDS poskytuje na objednávku topenářské práce na předávacích stanicích u klientů, říká Stanislav Kubáček. Pro plánování a řízení prací na síti a na předávacích stanicích s úspěchem používáme program Mona, program Ember nám zase pomáhá sledovat a vyhodnocovat dodávky tepla na jednotlivých odběrných místech, sdělil Stanislav Kubáček, který je nejen vedoucím ZDS, ale zároveň také vedoucím obchodního útvaru Divize Olomouc. Výhodu tohoto spojení spatřujeme při přípravě, projednávání a uzavření obchodních případů, na nichž se technicky podílejí také pracovníci ZDS. Další výhodou tohoto uspořádání je operativnější řízení prací v obou útvarech, snazší předávání informací mezi nimi a těsnější spolupráce při řešení nových i stávajících obchodních případů, vyjmenovává pozitiva spojení obou pozic Kubáček. Z historie teplárny Závod Distribuce a služby existuje ve stávající podobě teprve krátce založen byl v lednu Do té doby fungoval na Divizi Olomouc útvar Rozvodu tepla, který se staral o provoz a údržbu primární sítě a od 90. let také o provoz předávacích stanic. Struktura ZDS je členěna do třech základních sektorů - sektor primárních sítí, sektor stanic a sektor služeb - a dále do ní byla zařazena provozní jednotka Špičková výtopna Olomouc (ŠVOL). Důvodem tohoto začlenění bylo využití potenciálu zkušených pracovníků s provozem plynových kotlů také u nově získaných tepelných hospodářství, vysvětluje Stanislav Kubáček. Špičková výtopna Olomouc byla budována po etapách od roku 1974 do roku Závod Distribuce a Služby: Počet zaměstnanců 58 Přenášený tepelný výkon v roce MW Délka parní sítě 47,021 km Délka horkovodní sítě 51,878 km Prodej tepla v roce GJ 18

19 Dalkia en République tcheque II. Entité Distribution et Services (ZDS) Principales activités de ZDS ZDS exploite à Olomouc un réseau primaire de vapeur et d eau surchauffée long de presque 100 km, par l intermédiaire duquel la chaleur arrive aux différentes sous-stations. Sur un total de 530 sous-stations, l unité en exploite 51 (300 stations sont exploités par la filiale de Dalkia Olterm et les 179 stations restantes sont exploitées par les clients eux-mêmes). Les principales sources de l énergie thermique entrant dans le réseau primaire sont Teplárna Olomouc et la Chaufferie de pointe d Olomouc. «Les autres sources diversifiées de chaleur sont les chaufferies au gaz de l Hôpital universitaire et de l entreprise industrielle Setuza Olomouc. Avec ces sources, nous pouvons, si nécessaire, fournir de l énergie thermique dans nos réseaux de vapeur et grâce à ce raccordement garantir à nos clients la fiabilité élevée de nos fournitures,» indique Stanislav Kubáček. En plus de l exploitation du réseau primaire et des sous-stations, ZDS s occupe de la gestion thermique de trois grands clients : l Hôpital universitaire d Olomouc, Setuza Olomouc et l Hôpital de Šternberk. «À l avenir, nous voulons encore étendre ce secteur des services et obtenir l exploitation d autres installations thermiques appropriées. ZDS fournit aussi sur commande des travaux de chauffagiste pour les sous-stations des clients,» dit Stanislav Kubáček. «Pour la planification et la gestion des travaux sur les réseaux et les sous-stations nous utilisons avec succès l outil Mona, et l outil Ember nous aide à suivre et évaluer les fournitures de chaleur aux différents points de consommation,» a indiqué Stanislav Kubáček, qui est non seulement le responsable de ZDS, mais aussi le responsable du service commercial de la Division d Olomouc. «L avantage de ce cumul est visible lors de la préparation, de la négociation et du bouclage des affaires, auxquelles participent aussi au plan technique les employés de ZDS. Un autre atout de cette organisation est une gestion plus efficace des travaux dans les deux services, une meilleure transmission de l information entre eux et une coopération plus étroite dans le traitement des affaires existantes ou nouvelles,» dit Kubáček pour énoncer les points positifs du cumul des deux postes. Histoire de ZDS L unité de la Distribution et des services n existe que depuis peu sous sa forme actuelle elle a été fondée en janvier Auparavant, la Division d Olomouc disposait d un service de la Distribution de chaleur, qui s occupait de l exploitation et de la maintenance du réseau primaire et, à partir des années 90, de l exploitation des sous-stations. La structure de ZDS est divisée en trois secteurs de base le secteur des réseaux primaires, le secteur des sous-stations et le secteur des services et elle a intégré l unité d exploitation Chaufferie de pointe d Olomouc (ŠVOL). «Cette intégration avait pour motif l utilisation du potentiel en travailleurs expérimentés dans l exploitation de chaudières à gaz également pour les installations thermiques nouvellement confiées,» explique Stanislav Kubáček. La Chaufferie de pointe d Olomouc a été construite par étapes de 1974 à Entité Distribution et Services : Effectifs 58 Puissance thermique transférée en MW Longueur du réseau de vapeur 47,021 km Longueur du réseau d eau surchauffée 51,878 km Ventes de chaleur en GJ 19

20 Kam směřuje Dalkia? Někteří z Vás již jistě zaslechli slovní spojení jako Dalkia 2010 či Dalkia Jedná se o strategický plán rozvoje naší společnosti, díky kterému se nám podaří naplnit cíle, které jsme si stanovili do roku 2012 zdvojnásobit obrat Dalkie v České republice. Zdeněk Duba, předseda představenstva Heslo WORK BETTER TOGETHER (PRACUJME SPOLEČNĚ LÉPE) vystihuje vše. Pokud všichni nepotáhneme za jeden provaz, pokud jednotlivé složky společnosti nebudou spolupracovat a na druhé straně nebudou mít před sebou motivaci, nedosáhneme našeho společného cíle. Nemůžeme si hrát na alibisty, na ředitelství nemůžeme sedět a čekat, co nám pošlou z divizí, a pak to poslat někam výš. Musíme se pořád snažit naše cíle naplňovat, a to jak u stávajících zákazníků, tak u těch potenciálních. Základem je symbióza a sdílení a přenášení informací. Olivier Barbaroux, prezident skupiny Dalkia Výsledky za rok 2006 jsou společným dílem nás všech. Rád bych Vám k nim poblahopřál a zároveň Vás povzbudil k dalšímu rozvíjení hodnot, díky nimž se nám daří : k rozvíjení takového přístupu ke službám, kdy zákazníkovi opravdu nasloucháme, takového týmového ducha, kdy nasloucháme kolegům a kdy se vzájemně dělíme o přínosné zkušenosti. Naše heslo na rok 2007 lze vyjádřit velmi stručně: čím dál víc. Znamená to pokračovat v čím dál úspěšnějším rozvoji, a vytvářet tak čím dál více pracovních míst, s čímž zase souvisí poskytování čím dál většího množství služeb každému zákazníkovi. Taktéž musíme čím dál více dbát na bezpečnost práce. Rok 2007 se musí nést ve znamení důsledného používání osobních ochranných prostředků, které zachraňují životy i zdraví každého z nás. Ústí nad Labem Zdeněk Duba, président du directoire «Le slogan WORK BETTER TOGETHER (MIEUX TRAVAILLER ENSEMBLE) est exhaustif. Si tous ne tirent pas sur la même corde, si les différents établissements de la société ne coopèrent pas et si d autre part ils n ont pas devant eux un facteur de motivation, nous ne parviendrons pas à atteindre notre objectif commun. Nous ne pouvons pas nous chercher des alibis, rester assis au siège et attendre ce que les divisions remontent jusqu à nous et simplement le transmettre quelque part plus haut. Nous devons toujours nous efforcer d accomplir nos objectifs, tant auprès des clients existants que des clients potentiels. L essentiel, c est la symbiose, le partage et l échange d informations.» PRAHA Kolín Jiří Lukeš, náměstek generálního ředitele Uvědomte si, že řešení cílů musí být společné. Každý na své pozici je důležitý, bez něj se cíle nesplní. Každý by měl zodpovědně prodat svůj díl práce někomu druhému alias naši společnosti, tedy nám všem. Táhněte všichni za jeden provaz. Vyhýbejte se slovům, že něco nejde, že nemáte čas na něco důležitého. Všechno jde, jen se musí chtít. Jiří Lukeš, adjoint du directeur général «Il faut réaliser que les objectifs doivent être atteints par une démarche commune. Chacun est important à son poste ; sans chacun de nous il ne sera pas possible d atteindre ces objectifs. Chacun devrait vendre de manière responsable sa part du travail à quelqu un d autre, en l occurrence à notre société, et donc à nous tous. Il faut tous tirer sur la même corde. Évitez de dire que quelque chose est impossible ou que vous n avez pas le temps pour quelque chose d important. Tout est faisable, il suffit de le vouloir.» 20 Milan Wagner, zodpovědný za vnější vztahy a mluvčí společnosti Máme před sebou skvělou budoucnost, záleží pouze na nás všech, jaká přesně bude. Tato příležitost je neopakovatelná. Milan Wagner, responsable de la communication externe et porte-parole «Nous avons devant nous un bel avenir et comment il sera exactement ne dépend que de nous. Cette une occasion unique à ne pas manquer.»

Personnage principal du roman Bel-Ami vu par des différentes adaptations de théâtre Comparaison de deux versions, la tchèque et la française

Personnage principal du roman Bel-Ami vu par des différentes adaptations de théâtre Comparaison de deux versions, la tchèque et la française MASARYKOVA UNIVERZITA, FILOZOFICKA FAKULTA, USTAV ROMANSKÝCH JAZYKU A LITERATUR Personnage principal du roman Bel-Ami vu par des différentes adaptations de théâtre Comparaison de deux versions, la tchèque

Více

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace Název: Posloupnosti Autor: Mgr. Jiří Bureš, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace Ročník: 5. (3. ročník vyššího gymnázia,

Více

Le droit des affaires (des sociétés)

Le droit des affaires (des sociétés) Le droit des affaires (des sociétés) Le droit commercial est traditionnellement considéré comme régissant le droit privé du commerce comprenant les activités de distribution et celles de production. Dans

Více

Minulý čas složený Passé composé Pracovní list

Minulý čas složený Passé composé Pracovní list VY_32_INOVACE_FJ_145 Minulý čas složený Passé composé Pracovní list Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 16-17. str./p. 6-7. str./p. 12-15

REPORTÉR. modrý. str./p. 16-17. str./p. 6-7. str./p. 12-15 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2009 květen mai Náměstkyně

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 27. 5. 2010 Bod pořadu jednání: Smlouva o partnerské spolupráci Zpracovala: odbor, oddělení: Ing. Miluše Charyparová odd.

Více

Praha hostila personalisty společnosti Veolia Environnement z celého světa

Praha hostila personalisty společnosti Veolia Environnement z celého světa 2 / 2004 duben avril Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

Název: Le Nord et le Sud: les contrastes démographiques

Název: Le Nord et le Sud: les contrastes démographiques Název: Le Nord et le Sud: les contrastes démographiques Autor: RNDr. Marie Šantrůčková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: zeměpis Ročník: 4. a 6.

Více

Žádost o práci v Lucembursku

Žádost o práci v Lucembursku Evropské služby zaměstnanosti Žádost o práci v Lucembursku Písemné podklady V Lucembursku není dán žádný všeobecně platný styl žádání o práci. Často hraje roli to, z jaké země podnik nebo firma pochází,

Více

Název: Komplexní čísla zobrazení v rovině

Název: Komplexní čísla zobrazení v rovině Název: Komplexní čísla zobrazení v rovině Autor: Mgr. Jiří Bureš, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace Ročník: 6. (4.

Více

Laurent Barrieux a François Leimgruber prezentovali hospodářské výsledky za rok 2005

Laurent Barrieux a François Leimgruber prezentovali hospodářské výsledky za rok 2005 5 / 2006 červenec juillet Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Česká republika, Dalkia Ostrava,

Více

SOMMAIRE / OBSAH E Hospodářské noviny... 9

SOMMAIRE / OBSAH E Hospodářské noviny... 9 PAVILLON FRANCE AU SALON INTERNATIONAL DE LA CONSTRUCTION MÉCANIQUE À BRNO / FRANCOUZSKÝ PAVILON NA MEZINÁRODNÍM STROJÍRENSKÉM VELETRHU V BRNĚ DOSSIER DE PRESSE / TISKOVÝ MATERIÁL Valable au 7 octobre

Více

Souminulý čas Imparfait Test

Souminulý čas Imparfait Test VY_32_INOVACE_FJ_149 Souminulý čas Imparfait Test Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy a způsoby

Více

Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague

Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague IFTG Francouzsko-český institut řízení (IFTG) je vzdělávacím střediskem

Více

Francouzský jazyk. Voyages IIIcestování

Francouzský jazyk. Voyages IIIcestování Francouzský jazyk Voyages IIIcestování III Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo

Více

PhDr. Jana Bros-Svobodová

PhDr. Jana Bros-Svobodová Autor: Tematický celek: Učivo (téma): Stručná charakteristika: PhDr. Jana Bros-Svobodová Konverzace Famille (Rodina) Pracovní list lze zařadit do hodin konverzace francouzského jazyka. Základem je poslechové

Více

PASSÉ COMPOSÉ MINULÝ ČAS SLOŽENÝ prezentace

PASSÉ COMPOSÉ MINULÝ ČAS SLOŽENÝ prezentace VY_32_INOVACE_FJ_144 PASSÉ COMPOSÉ MINULÝ ČAS SLOŽENÝ prezentace Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu

Více

REFERENCE: MTF4 CODIC:

REFERENCE: MTF4 CODIC: MARQUE: PROLINE REFERENCE: MTF4 CODIC: 3523551 MTF4 AVERTISSEMENTS Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0229 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_126 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Anna Fekiačová

Více

Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion. Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague

Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion. Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague IFTG Francouzsko-český institut řízení (IFTG) je vzdělávacím střediskem

Více

Présent Přítomný čas TEST

Présent Přítomný čas TEST VY_32_INOVACE_FJ_143 Présent Přítomný čas TEST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy a způsoby Předmět:

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 6. Kmotři jsou nenahraditelnými pomocníky Nadačního fondu Dalkia Česká republika. 24. listopad 2008 den bezpečnosti práce

REPORTÉR. modrý. str./p. 6. Kmotři jsou nenahraditelnými pomocníky Nadačního fondu Dalkia Česká republika. 24. listopad 2008 den bezpečnosti práce modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque

Více

DOSSIER DE PRESSE / TISKOVÝ MATERIÁL PAVILLON FRANCE AU SALON INTERNATIONAL DE LA CONSTRUCTION MÉCANIQUE À BRNO

DOSSIER DE PRESSE / TISKOVÝ MATERIÁL PAVILLON FRANCE AU SALON INTERNATIONAL DE LA CONSTRUCTION MÉCANIQUE À BRNO PAVILLON FRANCE AU SALON INTERNATIONAL DE LA CONSTRUCTION MÉCANIQUE À BRNO / FRANCOUZSKÝ PAVILON NA MEZINÁRODNÍM STROJÍRENSKÉM VELETRHU V BRNĚ DOSSIER DE PRESSE / TISKOVÝ MATERIÁL Valable au 16 octobre

Více

Produkty. Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka.

Produkty. Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka. Produkty Podrobnosti Šití Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka. Akustické materiály Nabízíme řadu řešení pro odzvučení

Více

Subjonctif Konjunktiv

Subjonctif Konjunktiv VY_32_INOVACE_FJ_157 Subjonctif Konjunktiv PRACOVNÍ LIST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy

Více

Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche TEST

Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche TEST VY_32_INOVACE_FJ_152 Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche TEST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: březen 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast:

Více

PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHEQUE POUR LES ENTREPRISES QUI SOUTIENNENT ACTIVEMENT L ENSEIGNEMENT TECHNIQUE

PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHEQUE POUR LES ENTREPRISES QUI SOUTIENNENT ACTIVEMENT L ENSEIGNEMENT TECHNIQUE PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHEQUE POUR LES ENTREPRISES QUI SOUTIENNENT ACTIVEMENT L ENSEIGNEMENT TECHNIQUE CENA FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY PRO SPOLEČNOSTI AKTIVNĚ PODPORUJÍCÍ TECHNICKÉ

Více

LA BELGIQUE MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

LA BELGIQUE MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 LA BELGIQUE Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

Recenze: Prof. Ing. Hana Machková, CSc. PhDr. Kateřina Heppnerová. FRANCOUZŠTINA V PODNIKOVÉ A OBCHODNÍ PRAXI Jana Kozmová, Pierre Brouland

Recenze: Prof. Ing. Hana Machková, CSc. PhDr. Kateřina Heppnerová. FRANCOUZŠTINA V PODNIKOVÉ A OBCHODNÍ PRAXI Jana Kozmová, Pierre Brouland Recenze: Prof. Ing. Hana Machková, CSc. PhDr. Kateřina Heppnerová FRANCOUZŠTINA V PODNIKOVÉ A OBCHODNÍ PRAXI Jana Kozmová, Pierre Brouland 2. přepracované vydání Vydalo nakladatelství Ekopress, s. r. o.

Více

4 / 2006 červen juin. člen skupiny

4 / 2006 červen juin. člen skupiny 4 / 2006 červen juin Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Česká republika, Dalkia Ostrava, OLTERM

Více

REPORTÉR. modrý. Dalkia Česká republika má nového akcionáře Nouvel actionnaire de Dalkia Česká republika str./p. 4-5

REPORTÉR. modrý. Dalkia Česká republika má nového akcionáře Nouvel actionnaire de Dalkia Česká republika str./p. 4-5 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 4 / 2009 prosinec décembre

Více

Žádost o zápis narození Demande d enregistrement de la naissance (nécessaire pour l établissement de l acte de naissance tchèque)

Žádost o zápis narození Demande d enregistrement de la naissance (nécessaire pour l établissement de l acte de naissance tchèque) Žádost o zápis narození Demande d enregistrement de la naissance (nécessaire pour l établissement de l acte de naissance tchèque) do zvláštní matriky vedené Úřadem městské části Brna, Brno-střed, podle

Více

2 / Nejlepší obchodní projekty Vítězství Dalkie 2005. Les meilleurs projets commerciaux des «Victoires de Dalkia 2005»

2 / Nejlepší obchodní projekty Vítězství Dalkie 2005. Les meilleurs projets commerciaux des «Victoires de Dalkia 2005» 2 / 2005 duben april Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

Název: Bilan de matière

Název: Bilan de matière Název: Bilan de matière Výukové materiály Autor: RNDr. Markéta Bludská Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie a její aplikace, matematika Ročník:

Více

REPORTÉR. modrý. 3 / 2012 listopad novembre

REPORTÉR. modrý. 3 / 2012 listopad novembre modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2012 listopad novembre Dalkia

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 4-5

REPORTÉR. modrý. str./p. 4-5 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2010 červen juin Dalkia

Více

REPORTÉR. modrý. 20. září 2008

REPORTÉR. modrý. 20. září 2008 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

1. Určovatelé: Členy a nesamostatná zájmena Les déterminants Člen určitý (l article défini)

1. Určovatelé: Členy a nesamostatná zájmena Les déterminants Člen určitý (l article défini) 1. Určovatelé: Členy a nesamostatná zájmena Les déterminants Člen určitý (l article défini) Rod mužský le/l les Rod ženský la/l les Jednotné číslo V češtině rozlišujeme tři rody, ve francouzštině pouze

Více

Téma: Les boissons VY_32_INOVACE_292

Téma: Les boissons VY_32_INOVACE_292 Téma: Les boissons Autor: Číslo projektu: Mgr. Michaela Bašná CZ.1.07/1.5.00/34.1072 Ročník: 2. 3. Obor vzdělávání: Vzdělávací oblast: Tematický okruh: hotelnictví jazykové vzdělávání odborná slovní zásoba

Více

Chapeau Dalkia Morava!

Chapeau Dalkia Morava! Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia Morava, Olterm&TD a AmpluServis Reporter Bleu, une revue de Dalkia en Moravie 2002 / červen / juin Dalkia Morava Podnikatel roku v Olomouci Dalkia

Více

REPORTÉR. modrý. 3 / 2013 listopad novembre

REPORTÉR. modrý. 3 / 2013 listopad novembre modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2013 listopad novembre Slavnostní

Více

Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche Pracovní list

Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche Pracovní list VY_32_INOVACE_FJ_151 Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche Pracovní list Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: březen 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická

Více

Fête de la Saint-Venceslas / Svátého Václava

Fête de la Saint-Venceslas / Svátého Václava SOKOL DE PARIS Association Sportive et Culturelle Bulletin / Zpravodaj Sommaire / Obsah Fête de la Saint Venceslas Premier semestre au Sokol de Paris Cérémonies du souvenir Info Contacts Août 2015 N 75

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Paris Généralités, fonctions et liste des lieux et des monuments GÉNÉRALITÉS Consigne : Présentez les informations générales sur Paris : la

Více

reportér modrý Nový Jičín rozšířil řady významných klientů Dalkie Nový Jičín s est rangée parmi les grands clients de Dalkia str./p.

reportér modrý Nový Jičín rozšířil řady významných klientů Dalkie Nový Jičín s est rangée parmi les grands clients de Dalkia str./p. modrý reportér Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

Francouzský jazyk 9. ročník

Francouzský jazyk 9. ročník Francouzský jazyk 9. ročník evátá třída (Testovací klíč: GEXFTMOO) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 8 14 Poslech / Gramatika / Konverzace / Čtení s porozuměním /

Více

str./p. 16 str./p. 26 str./p. 38

str./p. 16 str./p. 26 str./p. 38 modrý reportér Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

str./p. 8-11 str./p. 12 str./p. 16-18

str./p. 8-11 str./p. 12 str./p. 16-18 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2011 únor février Poliklinika

Více

3 / Nejlepší obchodní projekty byly oceněny v soutěži Vítězství Dalkie 2004

3 / Nejlepší obchodní projekty byly oceněny v soutěži Vítězství Dalkie 2004 3 / 2004 červen june Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

REPORTÉR. modrý. Co znamená pojem facility management? Qu entend-on par le facility management? str./p. 4

REPORTÉR. modrý. Co znamená pojem facility management? Qu entend-on par le facility management? str./p. 4 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

Výrobce slavného nápoje Kofola patří k nejvýznamnějším klientům Divize Krnov

Výrobce slavného nápoje Kofola patří k nejvýznamnějším klientům Divize Krnov 5 / 2005 říjen octobre Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

REPORTÉR. modrý. Dalkia získala společnost NWR Energy Rachat de la société NWR Energy str./p. 4-5

REPORTÉR. modrý. Dalkia získala společnost NWR Energy Rachat de la société NWR Energy str./p. 4-5 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2010 březen mars Dalkia

Více

Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour

Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour I Nom de l activité : Défis Sciences et Mathématiques par le biais de la visioconférence

Více

Žádost o práci ve Francii

Žádost o práci ve Francii Evropské služby zaměstnanosti Žádost o práci ve Francii Po výběru vhodného pracovního místa z nabídky na trhu práce (databáze ANPE, APEC, OMI, personální agentury tisk, žluté stránky, EURES, aj.) je potřeba

Více

Název: Décomposition thermique de l hydrogénocarbonate de sodium (bilan de matière)

Název: Décomposition thermique de l hydrogénocarbonate de sodium (bilan de matière) Výukové materiály Název: Décomposition thermique de l hydrogénocarbonate de sodium (bilan de matière) Autor: RNDr. Markéta Bludská Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové

Více

MA FAMILLE ET MOI / MOJE RODINA A JÁ

MA FAMILLE ET MOI / MOJE RODINA A JÁ LEÇON DEUX 2 MA FAMILLE ET MOI / MOJE RODINA A JÁ J aimerais bien vous présenter ma famille. Nous sommes une famille nombreuse. Nous avons une ferme dans les montagnes. Nous, ça veut dire mes parents,

Více

REPORTÉR. modrý. 1 / 2012 únor février

REPORTÉR. modrý. 1 / 2012 únor février modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2012 únor février Smlouva

Více

Souminulý čas Imparfait Pracovní list

Souminulý čas Imparfait Pracovní list VY_32_INOVACE_FJ_148 Souminulý čas Imparfait Pracovní list Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy

Více

Název: La diversité des Etats nés après l'éclatement de la Yougoslavie et leurs relations problématiques.

Název: La diversité des Etats nés après l'éclatement de la Yougoslavie et leurs relations problématiques. Název: La diversité des Etats nés après l'éclatement de la Yougoslavie et leurs relations problématiques. Autor: RNDr. Marie Šantrůčková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět,

Více

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5 Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5 4 2 1 3 7 5 6 1 : Interrupteur marche / arrêt - Hlavní vypínač Zapnuto/Vypnuto L interrupteur principal de la S8 LAN TV permet la mise sous tension et l arrêt

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2014 červenec juillet

REPORTÉR. modrý. 2 / 2014 červenec juillet modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2014 červenec juillet Biomasu

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 12-13. str./p. 14-15

REPORTÉR. modrý. str./p. 12-13. str./p. 14-15 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2009 srpen aout České

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 18-19

REPORTÉR. modrý. str./p. 18-19 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 4 / 2010 listopad novembre

Více

Subjonctif Konjunktiv

Subjonctif Konjunktiv VY_32_INOVACE_FJ_158 Subjonctif Konjunktiv TEST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy a způsoby

Více

Mezikulturní komunikace: francouzština

Mezikulturní komunikace: francouzština Mezikulturní komunikace: francouzština Modelový test Celkem 76 bodů, 60 minut 1) Přeložte do češtiny. (20 bodů) Les Français adorent jouer avec leur langue : qu ils soient écrivains, hommes politiques,

Více

Název: Les républiques baltes, l'espace influencé par l'histoire mouvementée

Název: Les républiques baltes, l'espace influencé par l'histoire mouvementée Název: Les républiques baltes, l'espace influencé par l'histoire mouvementée Autor: RNDr. Marie Šantrůčková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: zeměpis,

Více

4 / 2005 červenec juillet

4 / 2005 červenec juillet 4 / 2005 červenec juillet Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

REPORTÉR. modrý. Používejte své OOPP, mohou vám zachránit život «Portons nos EPI, ils nous sauvent la vie» str./p. 8

REPORTÉR. modrý. Používejte své OOPP, mohou vám zachránit život «Portons nos EPI, ils nous sauvent la vie» str./p. 8 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

REPORTÉR. modrý. 1 / 2013 únor février

REPORTÉR. modrý. 1 / 2013 únor février modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2013 únor février Úspěch jménem

Více

str./p. 8-9 str./p. 12-15 str./p. 20-22

str./p. 8-9 str./p. 12-15 str./p. 20-22 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2011 květen mai Francouzský

Více

Dialogue des cultures : interprétation, traduction

Dialogue des cultures : interprétation, traduction Colloque international Dialogue des cultures: interprétation, traduction organisé par l Institut de Traductologie Université Charles de Prague, en collaboration avec l association Gallica et l Union des

Více

Lyon: České obchodní projekty odměněny zvláštní cenou poroty ve finále soutěže Vítězství Dalkie 2004

Lyon: České obchodní projekty odměněny zvláštní cenou poroty ve finále soutěže Vítězství Dalkie 2004 1 / 2005 březen mars Reporter bleu, une revue de Dalkia en République Tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o režimu kvót pro výrobu bramborového škrobu. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o režimu kvót pro výrobu bramborového škrobu. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 06.12.2004 KOM(2004) 772 v konečném znění 2004/0269 (CNS). ZPRÁVA KOMISE RADĚ o režimu kvót pro výrobu bramborového škrobu Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se mění

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2012 květen mai

REPORTÉR. modrý. 2 / 2012 květen mai modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2012 květen mai Franck

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2013 květen mai

REPORTÉR. modrý. 2 / 2013 květen mai modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2013 květen mai Laurent Barrieux

Více

Název: Fonction affine - révision

Název: Fonction affine - révision Název: Fonction aine - révision Autor: Mgr Hana Černá Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace Ročník: a 4 ročník bilingvní sekce

Více

reportér modrý str./p. 13

reportér modrý str./p. 13 modrý reportér Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque

Více

NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) A3 (b)(6) Pravidel pro řešení sporů o domény.eu (Pravidla ADR)

NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) A3 (b)(6) Pravidel pro řešení sporů o domény.eu (Pravidla ADR) NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) ADR Centrum pro řešení sporů o domény.eu při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (Rozhodčí

Více

3 / 2006 květen mai. člen skupiny

3 / 2006 květen mai. člen skupiny 3 / 2006 květen mai Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Česká republika, Dalkia Ostrava, OLTERM

Více

V Bruselu dne 10.12.2004 KOM(2004)794v konečném znění. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

V Bruselu dne 10.12.2004 KOM(2004)794v konečném znění. Návrh NAŘÍZENÍ RADY "A - "A - KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 1.12.24 KOM(24)794v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se mění nařízení (ES) č. 1255/96 o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního

Více

REPORTÉR. modrý. 1 / 2014 březen mars

REPORTÉR. modrý. 1 / 2014 březen mars modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2014 březen mars Dalkia dodá

Více

4 / 2004 září septembre. Jana Bobošíková: Zaujalo mě, jak Dalkia řídí své lidské zdroje

4 / 2004 září septembre. Jana Bobošíková: Zaujalo mě, jak Dalkia řídí své lidské zdroje 4 / 2004 září septembre Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

REPORTÉR. modrý. 4 / 2011 listopad novembre

REPORTÉR. modrý. 4 / 2011 listopad novembre modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 4 / 2011 listopad novembre

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI PŘI USKUTEČŇOVÁNÍ ODBORNÝCH STUDENTSKÝCH PRAXÍ CONTRAT DE COLLABORATION PENDANT LA RÉALISATION D UN STAGE ÉTUDIANT

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI PŘI USKUTEČŇOVÁNÍ ODBORNÝCH STUDENTSKÝCH PRAXÍ CONTRAT DE COLLABORATION PENDANT LA RÉALISATION D UN STAGE ÉTUDIANT Centre français de recherche en sciences sociales (CEFRES) UMIFRE 13 CNRS-MAEDI USR 3138 Na Florenci 1420/3, CZ-110 00 Prague 1 Tél. : (+420) 224 921 400 e-mail : cefres@cefres.cz www.cefres.cz SMLOUVA

Více

ACIER INOXYDABLE UŠLECHTILÁ OCEL

ACIER INOXYDABLE UŠLECHTILÁ OCEL CIER INOXYDBLE UŠLECHTILÁ OCEL Solutions sur mesure en acier inoxydable Individuální řešení z ušlechtilé oceli Chez Wuppermann, nous vivons au quotidien notre passion de l acier pour répondre aux plus

Více

Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne?

Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne? Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne? Překlad Natálie Preslová (ukázka) 2 2: Koukni na něj. Co vidíš? 1: Muže na zemi. Klečí. 2: Třese se. 1: Možná je mu zima. 2: Možná. 1: Sklonil hlavu. 2: Stydí se. 1:

Více

4 / 2003. prosinec décembre

4 / 2003. prosinec décembre 4 / 2003 prosinec décembre Reporter Bleu, une revue de Dalkia en République tch que Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM &TD Olomouc,

Více

REPORTÉR. modrý. Národní muzeum nabízí návštěvníkům nevšední zážitky Le Musée national offre des expériences peu banales à ses visiteurs str./p.

REPORTÉR. modrý. Národní muzeum nabízí návštěvníkům nevšední zážitky Le Musée national offre des expériences peu banales à ses visiteurs str./p. modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2011 srpen aout ˆ Den

Více

REPORTÉR. modrý. Technická vítězství 2007 Victoires techniques 2007 str./p. 30

REPORTÉR. modrý. Technická vítězství 2007 Victoires techniques 2007 str./p. 30 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

Ústav románských jazyků a literatur

Ústav románských jazyků a literatur Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav románských jazyků a literatur Bakalářská diplomová práce 2012 Martina Gromešová Masarykova univerzita Filozofická fakulta románských jazyků a literatur Francouzský

Více

str./p. 16-17 str./p. 6-7 str./p. 12-1

str./p. 16-17 str./p. 6-7 str./p. 12-1 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2009 březen mars Ostrava

Více

Za dobu své existence umožnil Nadační fond Dalkie vznik 703 pracovních míst

Za dobu své existence umožnil Nadační fond Dalkie vznik 703 pracovních míst 2 / 2006 březen mars Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Česká republika, Dalkia Ostrava, OLTERM

Více

la Sécurité sociale française la caisse d allocations familiales des Bouches-du-Rhône

la Sécurité sociale française la caisse d allocations familiales des Bouches-du-Rhône la Sécurité sociale française la caisse d allocations familiales des Bouches-du-Rhône Jean-Pierre Soureillat, Directeur général de la CAF des Bouches-du-Rhône Francouzský systém sociálního zabezpečení

Více

Jumelage Nancy Brno Výměna Nancy Brno

Jumelage Nancy Brno Výměna Nancy Brno Jumelage Nancy Brno Výměna Nancy Brno 29. 9.2011 5. 10. 2011 Ludovic Labesse / Alena Bulantová Théo Krauss / Jan Marek Pierre Hommez / Kateřina Kührová Théophile Berteloot Les Questions / Otázky Question

Více

5 / 2004 prosinec décembre. Tradiční setkání kmotrů Nadačního fondu Dalkie ČR

5 / 2004 prosinec décembre. Tradiční setkání kmotrů Nadačního fondu Dalkie ČR 5 / 2004 prosinec décembre Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD

Více

REPORTÉR. modrý. 3 / 2014 prosinec décembre

REPORTÉR. modrý. 3 / 2014 prosinec décembre modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2014 prosinec décembre Dalkia

Více

3 / 2003. Pavel Dostál: Daleká cesta z Moravy až na sever Čech. Dalkia se v Praze stará o nejlepší hotely. Jarmark Nadačního fondu Dalkie

3 / 2003. Pavel Dostál: Daleká cesta z Moravy až na sever Čech. Dalkia se v Praze stará o nejlepší hotely. Jarmark Nadačního fondu Dalkie 3 / 2003 říjen octobre Reporter Bleu, une revue de Dalkia en République Tch que Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Morava, ZTO, OLTERM &TD Olomouc, Teplárna

Více

Voyage Se débrouiller

Voyage Se débrouiller - Lieux Je suis perdu. Ne pas savoir où vous êtes Vous pouvez me montrer où c'est sur le plan? Demander un sur un plan Où puis-je trouver? Demander où se trouve une en particulier Ztratil(a) jsem se. Můžete/Můžeš

Více

Prague MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

Prague MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 1 Prague Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5 Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 2 1 4 3 6 1 : Interrupteur marche / arrêt - Hlavní vypínač Zapnuto/Vypnuto L interrupteur principal de la S LAN permet la mise sous tension et l arrêt des prises.

Více