Struktura organických sloučenin

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Struktura organických sloučenin"

Transkript

1 Struktura organických sloučenin Vzorce: Empirický (stechiometrický) druh atomů a jejich poměrné zastoupení v molekule Sumární(molekulový) druh a počet atomů v molekule Strukturní které atomy jsou spojeny s kterými a jakými vazbami Racionální vynecháváněkterésymboly vazeb nebo i označeníatomůuhlíku a vodíku Empirický Sumární Strukturní Racionální Benzen C C 6 6 Izomerie: Izomerie konstituční: způsob a navázání atomů v molekule Struktura organických sloučenin butan C 4 10 C 3 3 C C C 3 2-methylpropan C 2 6 O ethanol dimethylether 1

2 Izomerie: Izomerie konstituční: způsob a navázání atomů v molekule Struktura organických sloučenin Tautomerie liší se polohou vodíkového atomu a dvojné vazby Acetaldehyd oxo forma C 2 4 O Acetaldehyd enol forma Struktura organických sloučenin Izomerie: Izomerie konfigurační: stejná konstituce, odlišné rozložení v prostoru Geometrická izomerie Z-but-2-en (Z = zusammen = spolu); starší označení je cis E-but-2-en (E = entgegen = proti); starší označení je trans 2

3 Struktura organických sloučenin Izomerie: Izomerie konfigurační: stejná konstituce, odlišné rozložení v prostoru Optická izomerie (zrcadlové obrazy) S-2-aminopropanová kyselina (S-alanin) plná vazba směřuje před rovinu nákresu, čárkovaná vazba směřuje za rovinu nákresu R-2-aminopropanová kyselina (R-alanin) plná vazba směřuje před rovinu nákresu, čárkovaná vazba směřuje za rovinu nákresu Struktura organických sloučenin Izomerie: Izomerie konfigurační: stejná konstituce, odlišné rozložení v prostoru Konformační izomerie: volné otáčení kolem vazeb, konformery přecházejí jeden na druhý (např. butan) C 3 C 3 C 3 C 3 3

4 Názvosloví Alkany: Alkeny: Alkyny: C1 methan C2 ethan ethen ethyn C3 propan propen propyn C4 butan buten butyn C5 pentan penten pentyn C6 hexan hexen hexyn C7 heptan hepten heptyn C8 oktan okten oktyn C9 nonan nonen nonyn C10 dekan decen decyn C11 undekan undecen undecyn C12 dodekan dodecen dodecyn Nejdelší řetězec: Názvosloví 2-methylbutan 3-methylpentan (není to 2-ethylbutan) jinak nakreslený 3-methylpentan je stále 3-methylpentan Dvojná nebo trojná vazba má číslo atomu, ze kterého vychází. Pro více vazeb se volíčíslovánítak, aby byly lokanty co nejnižší. Pokud jsou dvě možnosti nejnižších lokantůstejné, pak mádvojnávazba přednost před trojnou. but-2-en but-1-en-3-yn pent-1,3-dien 4

5 Názvosloví Cykly: předpona cyklo C 3 methylcyklohexa n 3-methylcyklohexen Nejčastější funkční skupiny: předpona koncovka alogen fluorchlorbromjod- Amin amino- Nitro nitro- Alkohol hydroxy- -ol Aldehyd oxo- -al Keton oxo- -on Karboxyl karboxy- -ová kyselina Další informace o názvosloví jsou ještě u jednotlivých skupin sloučenin Typy vazeb : viz Obecná chemie Chemická vazba Prvky s vyššíelektronegativitou si přitahujíelektrony => polarizace vazby (např. C->halogen; C->O; C->N; C<-Li, C<-Mg) Indukční efekt kladný (substituent poskytuje elektrony více než vodík) např. alkyl záporný (substituent odtahuje elektrony více než vodík) např. halogen, hydroxyl, amin Mezomerní efekt kladný (substituent s volným elektronovým párem jej poskytuje do konjugace (pravidelné střídání dvojných a jednoduchých vazeb) např. -F, -Cl, -Br, -I, -O, -OR, -N 2, -NR, -NR 2, -S, -SR záporný (substituenty s násobnou vazbou) např. -C=O, -C(=O)R, -COO, -COOR, -CON 2, -NO 2, -SO 3, -CN 5

6 Stereochemie Optická izomerie: Chiralita molekuly jsou neztotožnitelné zrcadlové obrazy atom uhlíku se čtyřmi různými substituenty (asymetrický uhlík) = centrální (bodová) chiralita Další typy chirality podle osy, podle roviny Zrcadlovéobrazy jsou enantiomery (lišíse pouze směrem stáčeníroviny polarizovaného světla) Směs enantiomerů1 : 1 je racemát Stereochemie Způsoby zobrazování: prostorové vzorce plná vazba směřuje před rovinu a čárkovaná za rovinu Fischerova projekce = Vodorovnévazby směřujívždy k nám, svislévždy od nás Svisle se kreslí uhlíkový řetězce; nejvyšší oxidační stupeň se kreslí nahoru Pro stanoveníkonfigurace je nutnéstanovit si prioritu jednotlivých substituentů 6

7 Stereochemie Priorita podle sekvenčních pravidel (Cahn, Ingold, Prelog) Vyjdeme z chirálního centra ve směru šipek a zjistíme k jakému atomu dojdeme V uvedeném případěto jsou vodík, uhlík, dusík a uhlík Priorita atomů se stanovuje podle jejich atomového čísla (= hmotnost) V uvedeném případěje vodík tedy číslo čtyři a dusík číslo jedna, mezi uhlíky nemůžeme rozhodnout. Pokud nelze rozhodnout, pokračujeme sekvenčně dál. Za uhlíkem umístěným dole jsou navázány tři atomy vodíku. Za uhlíkem umístěným nahoře jsou navázány tři atomy kyslíku (jsou sice dva, ale jeden je vázaný dvojnou vazbou, tj. dvakrát). Kyslík mávyššíprioritu nežvodík => karboxyl je číslo dva a methyl je číslo tři. Stereochemie V našem případě je tedy pořadí substituentů následující: Vzorec je potřeba umístit tak, aby substituent s nejnižšíprioritou směřoval od nás a zbylé tři substituenty tvořily jakýsi volant Směr otáčeníod jedničky přes dvojku k trojce je buďpo směru hodinových ručiček, tj. konfigurace R (výše uvedený případ), nebo proti směru hodinových ručiček, tj. konfigurace S 7

8 Stereochemie Molekula, kterámávíce chirálních center vede k počtu izomerů2 n, kde n je počet chirálních center. Např. molekula se dvěma chirálními centry má tedy čtyři izomery. enantiomery enantiomery diastereomery diastereomery Stereochemie Možnéjsou tedy celkem čtyři kombinace R,R; S,S; R,S a S,R Zrcadlovéobrazy (R,R x S,S a R,S x S,R) jsou enantiomery Molekuly, kterémajíjedno chirálnícentrum se shodnou konfiguracía druhés odlišnou (R,R x R,S nebo R,R x S,R a S,S x S,R nebo S,S x R,S) jsou diastereomery. Diastereomery mají odlišné fyzikální vlastnosti. Mesoforma: Pokud je molekula symetrickápodle naznačenéosy, otočením pravémolekuly v roviněpapíru ve směru hodinových ručiček získáme jejízrcadlový obraz. Molekula tedy není opticky aktivní. Je to mesoforma. 8

9 Stereochemie Pro označenírelativníkonfigurace dvou substituentůse používáoznačeníthreo a erythro erythro threo Pokud se tedy jedná o erythro 2,3,4-trihydroxybutanal, je to jeden z dvojice uvedené vlevo, kdy jsou obě hydroxylové skupiny na stejné straně Rozdělení reakcí radikálové elektrofilní nukleofilní substituce S R S E S N adice A R A E A N eliminace E - reakce se třídí podle činidel (nukleofilní činidlo nukleofilní reakce atd.) - řád vazby se nemění(substituce), zvětšuje (eliminace) nebo zmenšuje (adice); 9

ORGANICKÁ CHEMIE A BIOCHEMIE

ORGANICKÁ CHEMIE A BIOCHEMIE ORGANICKÁ CHEMIE A BIOCHEMIE pro vyšší stupeň Gymnázia v Duchcově 1. díl JIŘÍ ROUBAL motto: 1. Nikdy nemůžete zvítězit, v nejlepším případě dosáhnete nerozhodného výsledku. 2. Nerozhodného výsledku můžete

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba,

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, Wichterlovo gymnázium, strava-poruba, příspěvková organizace STUDIJNÍ PRA DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NÁZVSLVÍ A ZÁKLADNÍ TYPY REAKCÍ V RGANICKÉ CEMII PAVEL CZERNEK TMÁŠ KRCŇÁK JARSLAV VERLÍK strava 2006 Recenze:

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ORGANIKÁ EMIE = chemie sloučenin látek obsahujících vazby Organické látky = všechny uhlíkaté sloučeniny kromě..., metal... and metal... Zdroje organických sloučenin = živé organismy nebo jejich fosílie:

Více

4. Tvorba názvů v organické chemii

4. Tvorba názvů v organické chemii 4. Tvorba názvů v organické chemii Systematický substituční název organické sloučeniny tvořený morfémy lze rozdělit na kmen, předpony (prefixy), přípony (safixy) a lokanty. Kmen je taková část názvu, která

Více

UHLOVODÍKY UHLOVODÍKY

UHLOVODÍKY UHLOVODÍKY Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CHEMIE PRVNÍ Mgr. Tomáš MAŇÁK 29. září 2013 Název zpracovaného celku: UHLOVODÍKY UHLOVODÍKY Uhlovodíky organické sloučeniny, jejichž molekuly obsahují pouze atomy uhlíku

Více

Testy k procvičení Základy organické chemie

Testy k procvičení Základy organické chemie 1. Které z uvedených vzorců představují organické sloučeniny? C 6 H 12 O 6 (A), Na 2 CO 3 (B), NH 2 CONH 2 (C), CuSO 4 (D), HCI 3 (E), CO (F), C 2 H 6 (G) a) ABCE b) ACDG c) ACEG d) ACFG 2. Typické vaznosti

Více

Názvosloví organické chemie: část 1. - uhlovodíky

Názvosloví organické chemie: část 1. - uhlovodíky Názvosloví organické chemie: část. - uhlovodíky Irena Jirotková opyright istudium, 005, http://www.istudium.cz Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě

Více

Sbírka atraktivních úloh z organické chemie I

Sbírka atraktivních úloh z organické chemie I Gymnázium Botičská Sbírka atraktivních úloh z organické chemie I Úvod do organické chemie, uhlovodíky, halogenderiváty, dusíkaté deriváty Tuto sbírku úloh sestavil Petr Šíma, učitel Gymnázia Botičská v

Více

Novela názvosloví organické chemie přehled změn

Novela názvosloví organické chemie přehled změn Novela názvosloví organické chemie přehled změn 1. Úvod Přibližně před rokem vyšla názvoslovná příručka Průvodce názvoslovím organických sloučenin podle IUPAC 1,2 obsahující řadu změn v pravopise, interpunkci,

Více

Chemie Organická a biochemická část. Třída: 9. Organická chemie...2. Uhlovodíky...3. Paliva... 12. Deriváty uhlovodíků...9. Přírodní látky...

Chemie Organická a biochemická část. Třída: 9. Organická chemie...2. Uhlovodíky...3. Paliva... 12. Deriváty uhlovodíků...9. Přírodní látky... Pozn. Šedě označené texty jsou pouze doplňkové a zajímavosti Pokud je v textu a nejedná se o chemickou reakci, čtěte jako: z toho plyne, to vede k, díky tomu hemie rganická a biochemická část Autor: Mgr.

Více

Chemie. 5. K uvedeným vzorcům (1 5) přiřaďte tvar struktury (A D) jejich molekuly. 1) CO 2 2) SO 2 3) SO 3 4) NH 3 5) BF 3.

Chemie. 5. K uvedeným vzorcům (1 5) přiřaďte tvar struktury (A D) jejich molekuly. 1) CO 2 2) SO 2 3) SO 3 4) NH 3 5) BF 3. Chemie 1. Analýzou vzorku bylo zjištěno, že vzorek o hmotnosti 25 g obsahuje 15,385 g mědi, 3,845 g síry a zbytek připadá na kyslík. Který empirický vzorec uvedeným výsledkům analýzy odpovídá? A r (Cu)

Více

Ch - Uhlovodíky VARIACE

Ch - Uhlovodíky VARIACE Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukových materiálů je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Název materiálu: Opakovací test

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2009/2010 CHEMIE Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 16, 566 01 Vysoké Mýto Alkeny Vlastnosti dvojné vazby Hybridizace uhlíku vázaného dvojnou vazbou je sp. Valenční úhel který svírají vazby na uhlíkovém atomu je přibližně

Více

Organická chemie II (Přednášky pro posluchače kombinovaného studia studijního oboru Klinická biologie a chemie)

Organická chemie II (Přednášky pro posluchače kombinovaného studia studijního oboru Klinická biologie a chemie) UIVEZITA PADUBIE FAKULTA EMIK-TELGIKÁ Katedra organické chemie Jiří anusek 2003 rganická chemie II (Přednášky pro posluchače kombinovaného studia studijního oboru Klinická biologie a chemie) Ing. Jiří

Více

CHEMIE CHI0D11C0T01. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn!

CHEMIE CHI0D11C0T01. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn! CHEMIE DIDAKTICKÝ TEST CHI0D11C0T01 ILUSTRAČNÍ TEST Maximální bodové hodnocení: 78 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 33 úloh. Časový limit pro

Více

SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE

SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE (upravené vydání) Martin Fraiberk (editor) Editor: NAKLADATELSTVÍ PERES PRAHA, 2000 Martin Fraiberk

Více

TEST + ŘEŠENÍ. PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE bakalářský studijní obor Bioorganická chemie 2010

TEST + ŘEŠENÍ. PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE bakalářský studijní obor Bioorganická chemie 2010 30 otázek maximum: 60 bodů TEST + ŘEŠEÍ PÍSEMÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKUŠKY Z CEMIE bakalářský studijní obor Bioorganická chemie 2010 1. apište názvy anorganických sloučenin: (4 body) 4 BaCr 4 kyselina peroxodusičná

Více

Karboxylové kyseliny

Karboxylové kyseliny Karboxylové kyseliny Názvosloví pokud je karboxylováskupina součástířetězce, sloučenina mákoncovku -ovákyselina. Pokud je mimo řetězec má sloučenina koncovku karboxylová kyselina. butanová kyselina cyklohexankarboxylová

Více

Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253

Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Část 19 Chirální separace Enantiomery jsou molekuly, které nejsou ztotožnitelné se svými zrcadlovými obrazy. Obě zrcadlové formy

Více

Organická chemie pro biochemiky II část 14 14-1

Organická chemie pro biochemiky II část 14 14-1 rganická chemie pro biochemiky II část 14 14-1 oxidace a redukce mají v organické chemii trochu jiný charakter než v chemii anorganické obvykle u jde o adici na systém s dvojnou vazbou či štěpení vazby

Více

Struktura proteinů a funkce enzymů

Struktura proteinů a funkce enzymů Struktura proteinů a funkce enzymů RNDr. Tomáš Obšil, PhD. Katedra fyzikální a makromolekulární chemie Přírodovědecká fakulta UK v Praze HTobsil@natur.cuni.czTH 1. Struktura proteinů Proteiny se skládají

Více

OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE

OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE 1. díl pro vyšší stupeň Gymnázia v Duchcově JIŘÍ ROUBAL motto: Z ničeho se nemá dělat věda ani z vědy. Jan Werich Předmluva k třetímu vydání. Předkládaná skripta představují

Více

Úvod do obecné chemie

Úvod do obecné chemie Úvod do obecné chemie Hlavním úkolem chemie je - zkoumání látek a jejich přeměn při chemických dějích - zjišťování podmínek, za jakých tyto děje probíhají - zkoumání vnitřní stavby látek, která podmiňuje

Více

IR a UV VIS spektroskopie

IR a UV VIS spektroskopie IR a UV VIS spektroskopie IČ spektroskopie IR Spectroscopy FTIR moderní technika viz dále Použití: identifikace a strukturní charakterizace organických sloučenin a také stanovení anorganických látek k

Více

QSAR = QUANTITATIVE STRUCTURE ACTIVITY RELATIONSHIPS KVANTITATIVNÍ VZTAHY MEZI (CHEMICKOU) STRUKTUROU A (BIOLOGICKOU) AKTIVITOU

QSAR = QUANTITATIVE STRUCTURE ACTIVITY RELATIONSHIPS KVANTITATIVNÍ VZTAHY MEZI (CHEMICKOU) STRUKTUROU A (BIOLOGICKOU) AKTIVITOU QSAR = QUANTITATIVE STRUCTURE ACTIVITY RELATIONSHIPS KVANTITATIVNÍ VZTAHY MEZI (CHEMICKOU) STRUKTUROU A (BIOLOGICKOU) AKTIVITOU doc. PharmDr. Oldřich Farsa, PhD., 2012 Oldřich Farsa 2010 Hledáme vztah,

Více

Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669

Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 STUDIJNÍ OPORA DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ CHEMICKÉ NÁZVOSLOVÍ A ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY PAVEL CZERNEK JAROSLAV VERLÍK Ostrava 2005 Recenze: Doc. PaedDr. Dana Kričfaluši,

Více

1.1. ÚVOD - OSOBNÍ POHLED NA VZNIK SUPRAMOLEKULÁRNÍ CHEMIE

1.1. ÚVOD - OSOBNÍ POHLED NA VZNIK SUPRAMOLEKULÁRNÍ CHEMIE 1. ZÁKLADNÍ PJMY Ivan Stibor Ústav organické chemie, VŠCT, Praha, e-mail: stibori@vscht.cz bsah 1.1. Úvod osobní pohled na vznik supramolekulární chemie 1.2. istorie doložitelná 1.3. Základní principy

Více

CHEMIE POTRAVIN - cvičení SACHARIDY

CHEMIE POTRAVIN - cvičení SACHARIDY CHEMIE PTRAVIN - cvičení SACHARIDY Ústav analýzy potravin a výživy, VŠCHT Praha SACHARIDY MNSACHARIDY NÁZVSLVÍ CHIRALITA, PTICKÁ IZMERIE DERIVÁTY MNSACHARIDŮ DISACHARIDY LIGSACHARIDY PLYSACHARIDY REAKCE

Více