Případ č. 42. Klinická historie a anamnéza

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Případ č. 42. Klinická historie a anamnéza"

Transkript

1

2 Klinická historie a anamnéza NO: 61-letá žena, která se dostavila na plicní kliniku ke kontrolnímu vyšetření. Na rtg snímku byl zjištěn suspektní nález (rozpadový proces) na pravé plíci. Doporučena hospitalizace. RA: Vdova, manžel zemřel před 10 lety (ve věku 55 let) pro mozkové krvácení při diabetu, otec zemřel v 37 letech na rakovinu žaludku, matka zdráva, žije (87 let). Pacientka má 2 zdravé děti.

3 Klinická historie a anamnéza OA: Běžné dětské nemoci, v 11 letech úraz hlavy a fraktura žeber (bez následků), Ve 43 letech flebitida, v posledních letech bolesti kloubů při artróze. Kouřila zejména po manželově smrti asi 15 cigaret denně, předtím jen příležitostně. Nyní kouření omezuje. V posledních letech postupně hrubnutí hlasu, dvakrát těžká dysfonie, ztatila hlas. Před 4 roky vyšetřena na ORL klinice, dvakrát objednána na další vyšetření, nedostavila se. Subjektivně nyní bez potíží, hubnutí nepozoruje, zažívací, dýchací ani jiné potíže nemá. PA: Zaměstnána v provozovnách zpracovávajících kůže a kožešiny, potom ve skladu textilu, dále jako opravářka elektrospotřebičů, úřednice, pokladní, nyní jako uklízečka na odd. patologie.

4 Výsledky vyšetření Při přijetí: Orientována, hlava, krk bpn, plíce poklep plný jasný, dýchání sklípkové, bez vedlejších fenoménů, srdce ozvy ohraničené, akce pravidelná, puls pravidelný 76/min., TK 180/95, břicho bpn, DK bez otoků. Laboratorní nálezy: FW 13/28, Hb 148, Htk 0,55, KO: E 4,8, Tr 154, Leu 6,0, seg 0,38, tyčky 0,16, bazo 0,01, mono 0,08, lymf 0,37. Normální hodnoty Na, K, Cl, urea, kreatinin, bilirubin, TZR, ALT, AST, ALF, HBsAg, Quick, PTT, ASLO, moč. cholesterol 5,5. C-reaktivní protein pozitivní, latex-fixační test pozitivní. Provedena kultivace sputa: BK negativní, nespecifická fyziologická flóra. Bronchoskopie: nález v mezích normy. Všechna prohlédnutá ústí volná. Brush cytologie: PAPA II, známky zánětu, ojediněle dlaždicobuněčná metaplazie, LE buňky nenalezeny.

5 Výsledky vyšetření ORL vyšetření: Reinkeho edém hlasivek, doporučeno operační řešení. Funkční vyšetření plic: Ventilace zachována v celém rozsahu. Zobrazovací metody: RTG plic vpravo, v průběhu 3. žebra skvrnité zastření na ploše asi 2 2,5 cm. Bránice hladká, zevní úhly ostré. CT plic v pravém horním laloku, v segmentu 1,2 kaudálně, v sousedství interlobulární pleury se zobrazuje hypodenzní ložisko 2 x 2,5 cm, na které nasedá laločnatý dutinový útvar velikosti 2,5 2 cm. Ložisko je neostře ohraničené, má cípaté kontury, dutinový útvar má stěnu tenkou 2-3 mm. Ostatní tkáň bez ložiskových změn. Kalcifikace v ascendentní hrudní aortě.

6 Diskuze studentů

7 Klinická historie pokračování Pacientky propuštěna z rodinných důvodů domů po podepsání reversu. Po návratu vyšetření s podobnými výsledky. Laboratorní nálezy: uvedeny jen změny - FW 24/34, krevní skupina A- Zobrazovací metody: RTG plic ve srovnání s minulým vyšetřením progrese nálezu. Vzhledem k progresi nálezu pacientka indikována k chirurgickému řešení. Provedeno interní předoperační vyšetření, které konstatovalo kompenzovanou hypertenzi I. až II. stupně a stav po zánětu žil se suspektní embolizací. Výkonu v celkové anestezii byla pacientka schopná, doporučovala se však kontrola TK, bandáž DK a po operaci preventivní miniheparinizace.

8 Byla proveden horní lobektomie vpravo, operační preparát byl odeslán k histologickému vyšetření s dg.: Tumor? tuberkulom? lobi sup. pulm. dx. Makroskopický nález: Resekovaný plicní lalok cm, ve střední výši je periferně uložený nepravidelně laločnatý útvar o průměru 2,5 cm, složený z bělavé tkáně s centrální antrakózou a retrakcí. Bloky: A hilus, B,C,D,E útvar, F plíce mimo útvar.

9 Histologický nález: Suspektní ložisko tvořeno tumorem s převažující strukturou adenokarcinomu s regionální polymorfií, na periferii papilárními strukturami a růstem připomínajícím bronchioloalveolární karcinom. Místy známky dlaždicobuněčné metaplasie, dispersně nekrózy a invaze do arteriálních stěn. Okolní plicní parenchym prostoupen masivním intersticiálním lymfocytárním infiltrátem, dispersně s přítomností mnohojaderných buněk, ojediněle s výskytem nekaseifikujících granulomů nejistého původu (profesionální expozice prachům?). Stupeň lymfoidní infiltrace by mohl být prognosticky příznivým znakem. Resekční linie v oblasti hilu bez známek nádorového růstu. V plicním parenchymu mimo nádor známky exacerbované chronické bronchitidy.

10 Diagnóza: adenokarcinom bronchogenní, exacerbovaná bronchitida, granulomatózní zánět.

11 Klinická historie pokračování Tři roky po operaci a následné chemo- a radioterapii pacientka žije, potíže neudává, údajně nekouří.

12 Shrnutí závažné nádorové onemocnění, jehož etiopatogeneze se odvozuje od expozice azbestu, radonu a především kancerogenům obsaženým v cigaretovém kouři a znečištěném prostředí. Bezpochyby část nádorů vzniká u geneticky predisponovaných jedinců s mutacemi genů kódujících nádorové supresory a onkogeny. komplikace jsou způsobené změněnou funkcí plic, obstrukcí bronchiálního kmene, metastázami do lymfatických uzlin a vzdálených orgánů. nejčastějším histologickým typem je adenokarcinom, druhým nejčastějším je spinocelulární karcinom. pro určení nejvhodnějšího způsobu léčby je kromě určení histologického typu nádoru (typing) velmi důležité určení stupně diferenciace (grading) a stadia onemocnění (staging).

13 Léčba a prognóza U operabilních stadií onemocnění mají pacienti největší benefit z úplného operačního odstranění tumoru a případných lokalizovaných metastáz. Dle léčebných strategií následují operační výkon cykly radioterapie a chemoterapie. V poslední době vzrůstá úloha biologické léčby, která závisí na určení prediktivních a prognostických znaků (rating). Příklady: (1) tyrosin kinázové inhibitory EGFR jsou doporučovány pro léčbu první volby u pacientů s metastazujícím plicním adenokarcinomem, který má charakteristickou aktivující mutaci tohoto receptoru. (2) cílená biologická léčba se uplatňuje u adenokarcinomů s translokací EML4-ALK. Prognóza u nádorů vyšších stadií je špatná.

14 Otázky Hlavní histologické typy karcinomů plic, TNM klasifikace, faktory ovlivňující vznik a vývoj karcinomů plic, prediktivní faktory, biologická léčba.

15

16

17

18 Výskyt karcinomu plic v jednotlivých krajích (NOR-IBA Brno) Autor: Postgraduální medicína

19 TNM klasifikace bronchogenního karcinomu podle UICC a AJCC, revize z roku 1997 Autor: Postgraduální medicína

20 Zařazení do stadií podle stávající klasifikace Autor: Postgraduální medicína

21 Parametry nové klasifikace Autor: Postgraduální medicína

22

Srovnatelnost skupin pacientů v observačních a klinických studiích Bakalářská práce

Srovnatelnost skupin pacientů v observačních a klinických studiích Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM: EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE Srovnatelnost skupin pacientů v observačních a klinických studiích Bakalářská práce Adéla Šenková VEDOUCÍ PRÁCE: RND

Více

Chronická plicní hypertenze

Chronická plicní hypertenze DOPORUČENÍ PRO Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jde však o doporučení, nikoli předpisy, proto je nutný individuální přístup ke každému

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU ENBREL 50 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje etanerceptum

Více

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 30 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Statim: ano Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: sérum: 8 hodin při 15-25 C, 72 hodin

Více

XXXVIII. český radiologický kongres

XXXVIII. český radiologický kongres XXXVIII. český radiologický kongres 0.. října 0 Olomouc Kardiovaskulární radiologie, uroradiologie, varia strana 37 Program XXXVIII. českého radiologického kongresu 0 sál EVROPA Středa 0. října 0.00 Zahájení.30

Více

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení Lymfom Help, 2010 Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: stabilita ve fluoridové plazmě: 24 hodin při 15-25

Více

Program. na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu. a vývoje. na léta 2015 2022

Program. na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu. a vývoje. na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 2022 Obsah 1. Název Programu... 3 2. Právní rámec Programu... 3 3. Poskytovatel... 3 4. Identifikační kód Programu... 4 5. Doba

Více

Pandemický plán České republiky

Pandemický plán České republiky Pandemický plán České republiky 0 Předmluva Znalosti získané v průběhu pandemií 20. století vedly vládu ČR již v roce 2001 k vypracování prvního plánu pro případ nutnosti opět čelit chřipkové pandemii.

Více

ROČ NÍK 2003. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Kč OBSAH

ROČ NÍK 2003. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Kč OBSAH ROČ NÍK 2003 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Indikační kritéria pro zobrazovací metody - upravený český překlad dokumentu

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU RECOXA 15 Tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Recoxa 15: Jedna tableta obsahuje

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls185256/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Melovis 15 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Meloxicamum 15 mg Pomocná

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls274189/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Eloine 0,02 mg /3 mg potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 24 světle růžových potahovaných tablet: Jedna potahovaná

Více

Kontraindikace a další speciální požadavky pro léčení daného onemocnění. Číslo. Lázeňské místo

Kontraindikace a další speciální požadavky pro léčení daného onemocnění. Číslo. Lázeňské místo Seznam lázeňských míst, ve kterých má VZP ČR smluvní partnery a Odborná kritéria pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče k Indikačnímu seznamu pro dospělé Číslo indikace I Indikace Kontraindikace

Více

Uvedené diagnózy nejsou omezujícím výčtem diagnóz pro přiznání invalidity pro účely vzniku nároku na pojistné plnění.

Uvedené diagnózy nejsou omezujícím výčtem diagnóz pro přiznání invalidity pro účely vzniku nároku na pojistné plnění. Příloha A: Diagnózy rozhodující pro přiznání plnění za invaliditu 1., 2., a 3. stupně U níže uvedených definic diagnóz postupuje pojistitel tak, že považuje podmínku vzniku invalidity za prokázanou, bez

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta obsahuje 10 mg ezetimibum a 10, 20 nebo 40 mg simvastatinum.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta obsahuje 10 mg ezetimibum a 10, 20 nebo 40 mg simvastatinum. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU INEGY 10 mg/10 mg tablety INEGY 10 mg/20 mg tablety INEGY 10 mg/40 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 10 mg ezetimibum

Více

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA PATOLOGICKÝCH PROCESŮ V OBLASTI TURECKÉHO SEDLA

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA PATOLOGICKÝCH PROCESŮ V OBLASTI TURECKÉHO SEDLA DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA PATOLOGICKÝCH PROCESŮ V OBLASTI TURECKÉHO SEDLA DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF PATHOLOGIC CONDITIONS IN THE SELLA REGION přehledový článek Jan Žižka Radiologická klinika Lékařské fakulty

Více

Jedna potahovaná tableta obsahuje levonorgestrelum 0,15 mg a ethinylestradiolum 0,03 mg.

Jedna potahovaná tableta obsahuje levonorgestrelum 0,15 mg a ethinylestradiolum 0,03 mg. Sp. zn. sukls97605/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Elziette 0,15 mg/0,03 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje levonorgestrelum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum 10 mg (atorvastatinum calcicum trihydricum).

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum 10 mg (atorvastatinum calcicum trihydricum). 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SORTIS 10 mg SORTIS 20 mg SORTIS 40 mg SORTIS 80 mg Potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ SORTIS 10 mg Jedna potahovaná tableta obsahuje

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,13 mg laktózy (jako monohydrátu), viz bod 4.4.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,13 mg laktózy (jako monohydrátu), viz bod 4.4. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, Pardubice, nám. Republiky 115, PSČ 530 02, IČ: 47452820. Datum zápisu v OR vedeném KS v Hradci Králové 1. 10. 1992 v oddílu B a vložce 855. Speciální

Více

Zpráva o zdraví. obyvatel České republiky

Zpráva o zdraví. obyvatel České republiky Zpráva o zdraví obyvatel České republiky 2014 Zpráva o zdraví obyvatel České republiky Ministerstvo zdravotnictví České republiky Praha 2014 Autoři: MUDr Danuše Antošová, MUDr. Čestmír Beneš, PhDr. Ladislav

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Kinzalmono 20 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje telmisartanum 20 mg. Pomocné látky se známým účinkem: Jedna

Více

Výsledky studií prezentovaných v sekci Hot Lines

Výsledky studií prezentovaných v sekci Hot Lines XVII. výroční sjezd České kardiologické společnosti 10. 13. května 2009, Brno, areál BVV Centrum pro plicní hypertenzi II. interní klinika VFN a 1. LF UK U nemocnice 2, 128 08 Praha 2 VOLEJTE ZDARMA: 800

Více

CT angiography and percutaneous embolization of anomalous

CT angiography and percutaneous embolization of anomalous Anomálně odstupující bronchiální tepna jako zdroj masivní hemoptýzy CT diagnostika a endovaskulární léčba CT angiography and percutaneous embolization of anomalous bronchial artery in patient with massive

Více

Roztroušená skleróza. Multiple Sclerosis MINIMONOGRAFIE

Roztroušená skleróza. Multiple Sclerosis MINIMONOGRAFIE MINIMONOGRAFIE Roztroušená skleróza Multiple Sclerosis Souhrn Roztroušená skleróza (RS) představuje víceložiskové zánětlivé onemocnění CNS mladých dospělých s podílem autoimunitních i neurodegenerativních

Více

Klinické registry zrají jako víno jen je využít

Klinické registry zrají jako víno jen je využít Ročník VI Číslo 19 13. září 2010 Sešit C onkologie Pouze 286 Kč/ks (cena je včetně 10 % DPH) ONKOLOGIE HEMATOONKOLOGIE VÝŽIVA AKTUALIZOVANÉ A ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ VYJDE V LISTOPADU 2010 Více informací naleznete

Více