Nové nátěrové systémy pro oblast infrastruktury. Osvědčená technologie Nové výhody

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nové nátěrové systémy pro oblast infrastruktury. Osvědčená technologie Nové výhody"

Transkript

1 Nvé nátěrvé systémy pr blast infrastruktury HEMADUR MASTIC 4588W/HEMADUR HEMATHANE HS Osvědčená technlgie Nvé výhdy 1

2 Testvání Špičkvá kvalita a splehlivst nátěrvých systémů HEMEL je garantvána mnha světvě uznávanými zkuškami, certifikáty a schváleními. HEMEL je držitelem certifikátu ISO 9001:2000 systému řízení jaksti a ISO systému chrany živtníh prstředí. HEMEL také prvádí celu řadu interních testů, aby zajistil vysku kvalitu svých prduktů. Dále jsu uvedeny některé příklady externích a interních zkušek nátěrvých systémů pr blast infrastruktury. Externí testy: Jedntlivé prdukty a systémy jsu schváleny: Institutem pr prtikrzní chranu v Drážďanech v Německu Agenturu pr dálnice ve Velké Británii Institutem pr vývj budv v lsku Dle ISO [Centrum vr Onderzek en technisch advies (COT)] Dle Nrsk M501 Interní testy: Nátěrvé hmty pr blast infrastruktury byly testvány na: Aplikační vlastnsti za předepsaných pdmínek Slučitelnst s různými pdklady (včetně již prvedených základních nátěrů) Mechanické vlastnsti (pružnst, dlnst vůči nárazu, těru atd.) Odlnst vůči urychleným atmsferickým vlivům (slná mlha, kndenzační kmra, QUV, cyklické testy) Odlnst vůči skutečným atmsferickým vlivům v reálném prstředí R&D ři prjektvání celvé specifikaci nátěru KRITÉRIA Dluhdbá chrana pr různé třídy krzní agresivity Optimalizace výrby, zvýšení prduktivity práce Dpad na živtní prstředí Tat bržura vysvětluje jak je mžné navrhnut krzních třídách, snížit náklady a splnit HEMADUR Nvá rychleschnucí epxidvá nátěrvá hmta pr pdkladní vrstvy nátěru, je vhdná také jak jednvrstvý samzákladující nátěr pr nižší třídy krzní agresivity. Obsahuje zinkfsfát. HEMADUR MASTIC 4588W Nvý rychleschnucí epxidvý pdkladní nátěr, který vytváří tvrdý a dlný pvrch, má dbré vlastnsti a vytvrzuje i při nízkých tepltách. HEMATHANE HS Nvý vrchní plyuretanvý nátěr s dbru stálstí barvy a lesku, vhdný pr chranu nvých budv neb údržbu celvých knstrukcí. ředstavení výrbků OSVĚDČENÁ TECHNOLOGIE NOVÉ VÝHODY Výzkumná a vývjvá centra splečnsti HEMEL neustále pracují na snížení bsahu rganických rzpuštědel a zvýšení bsahu sušiny v nátěrvé hmtě, urychlení prcesu aplikace a zvýšení živtnsti chrannéh nátěru., HEMADUR MASTIC 4588W a jsu vylepšené verze předchzích nejprdávanějších nátěrů. Tyt nvé prdukty nejen rychle schnu, ale jsu také vyráběny v suladu s nejpřísnějšími směrnicemi na snižvání VOC a nabízejí dluhdbu chranu. Tut cestu je mezen negativní dpad na živtní prstředí, avšak bez jakýchkliv kmprmisů na výsledném efektu. knstrukce jsu pr správnu nejdůležitější tři kritéria: ŘEŠENÍ SOLEČNOSTI HEMEL 3 výrbky 11 systémů pr všechny třídy krzní agresivity 54 % rychlejší čas na aplikaci 43 % rychlejší schnutí při nízkých tepltách 27 % nižší sptřeba nátěru 52 % nižší emise VOC nvý prjekt v blasti infrastruktury ve všech legislativu týkající se chrany živtníh prstředí. Fyzikální vlastnsti HEMADUR Viz grafy na str. 4 a 5 HEMADUR MASTIC 4588W Vystavení nátěrů skutečnému prstředí u prjektů v blasti infrastruktury je nejlepším důkazem svědčené kvality a naplnění ptřeb a čekávání zákazníků., a HEMATHANE HS byly již vyzkušeny a pužity v mnha zemích. Naši zákazníci byli s těmit prdukty velmi spkjeni. CHANGHONG Electrnics, jeden z největších výrbců TV v Číně, pstavil výrbní halu v České republice. Ddavatel prjektu, SKANSKA CZ, si vyžádal chranné nátěry se snadnu a časvě nenárčnu aplikací, aby hala na plazmvé TV mhla být c nejrychleji pstavena. Natíraná plcha výrbní haly v Nymburku, ve středních Čechách, činila m 2. HEMEL splnil všechny pžadavky zákazníka a ddal litrů nátěru HEMADUR MASTIC 4588W, nvé rychleschnucí epxidvé nátěrvé hmty pr pdkladní vrstvu systému. Firma rficlr, která nátěr prváděla, vyjádřila velku spkjenst s rychlstí a snadnstí celéh prcesu aplikace. HEMEL Hlandsk uzavřel ddavatelsku smluvu se splečnstí Cntainer Service Grenenbm B.V. (C.S.G.), jednu z největších nizzemských splečnstí zabývajících se údržbu přepravních kntejnerů. C.S.G. má pevné vazby se zákazníky jak Hitachi, AVR a Hamburg-Süd. HEMEL ddává C.S.G. přibližně litrů nátěrů rčně. Nvé prdukty v srtimentu firmy HEMEL, jak a HEMATHANE HS 55610, byly velmi dbře přijaty. Aplikátři si u nvých prduktů nejvíce cenili krátku dbu schnutí, efekt hladkéh pvrchu a sulad s legislativními pžadavky na chranu živtníh prstředí. HEMATHANE HS Odstín: Šedá, Červená * Červená ** Bílá/ Všechny dstíny Obsah sušiny, % 75 ± 1 80 ± 1 65 ± 1 Teretická vydatnst 6,0 m²/litr 125 µm 4,0 m²/litr 200 µm 6,5 m²/litr 100 µm Bd vzplanutí 24 C 40 C 31 C Specifická hmtnst 1,0 kg/litr 1,4 kg/litr 1,4 kg/litr Suchý na dtyk: 2 hdiny při 20 C 4 hdiny při 20 C 5 hdin při 20 C Obsah VOC: 250 g/litr 195 g/litr 330 g/litr Min. přetírací interval: 3 hdiny při 20 C 7 hdin při 20 C 16 hdin při 20 C ŘÍADOVÉ STUDIE * Další barevné dstíny dle katalgu ** Tmavé dstíny na vyžádání 2 3

3 C5 C2 C5 * Všechny kvvé části, které je třeba chránit nátěrem, jsu zelené Jednvrstvé nátěrvé systémy pr vnitřní celvé knstrukce C2/ pr stavební celvé knstrukce (knstrukční cel, výrbní jedntky, ptrubí a ventily, nádrže, strjírenská výrba atd.) pr nvu výstavbu Střední živtnst (5-15 let)* **) HEMADUR FAST DRY *Očekávaná živtnst pdle definic ISO 12944, část 1 & 5 **Tent systém bsahuje zinkfsfát a je dpručván pr tut krzní třídu a živtnst Střední až vyská živtnst (5-15 let) Vyská živtnst(>15 let) HEMADUR (µm) Vyská živtnst (>15 let)* HEMADUR ZINC (µm) 200 (µm) 120 (µm) 120 Základní epxidvý nátěr s bsahem zinku Epxidvá bariérvá chrana pr žárvě pzinkvanu cel, hliník, nerezvu cel (systémy pužívané pr schdy, lávky, zábradlí, ptrubí atd., z pzinkvané celi, hliníku či nerezvé celi). říklad aplikace plchy m 2 Nátěr s vyským bsahem sušiny (75 %) Nátěr s vyským bsahem sušiny (65%) (µm) Sptřeba nátěru* (Litr) užitím následujicíh systému + můžete ušetřit 27 % nátěrvé hmty a uvlnit 52 % méně VOC Uvlněné VOC (kg) NOVÝ DVOUVRSTVÝ SYSTÉM STANDARDNÍ VÝROBEK Nátěr s nízkým bsahem sušiny (51%) STANDARDNÍ VÝROBEK Nátěr s nízkým bsahem sušiny (51%) STANDARDNÍ DVOUVRSTVÝ SYSTÉM *) Teretická vydatnst byla spčítána pdle vzrce: Obsah sušiny (%) x 10 = m 2 /l Tlušťka suchéh nátěrvéh filmu (mikrmetr) Osvědčená technlgie Nvé výhdy 1764 kg VOC 841 kg VOC m m 2 STANDARDNÍ VÝROBEK 3920 l Mensí sptřeba nátěrvé hmty Mensí emise VOC 2873 l / C5 I pr nvu výstavbu pr žárvě pzinkvanu cel, hliník, nerezvu cel (systémy pužívané pr schdy, lávky, zábradlí, ptrubí atd., z pzinkvané celi, hliníku neb nerezvé celi). /C5 I drbnější údaje vlastnstech a pužití všech výrbků najdete v příslušných údajvých listech. 1 Velmi rychlá aplikace 2 Vlastnsti a výhdy nátěrvých systémů Dluhdbá živtnst 3 Nízký bsah VOC Dále můžeme nabídnut systémy: s různu tlušťku vrstvy nátěrvéh filmu, která vlivňuje výslednu živtnst s různým pčtem vrstev, rvněž jednvrstvé systémy systémy s vduředitelnými nátěrvými hmtami a kmbinací rzpuštědlvých a vduředitelných nátěrvých hmt systémy bez bsahu rganických rzpuštědel další typy nátěrvých hmt Nátěrvé systémy pr celvé knstrukce (knstrukční cel, výrbní jedntky, ptrubí a ventily, nádrže, strjírenská výrba atd.) * Očekávaná živtnst pdle definic ISO 12944, část 1 a 5 Střední živtnst (5-15 let)* HEMADUR ZINC (μm) 200 Vyská živtnst (>15 let) HEMADUR S nvými nátěrvými systémy HEMEL můžete dsáhnut v průměru 54 % rychlejší aplikace! * Odhady jsu zalženy na následujících pdmínkách: - Vystavení středním atmsferickým pdmínkách - Minimálních intervalech mezi nátěry - Systému dvu epxidvých vrstev a vrchníh plyuretanvéh nátěru Vyská živtnst (>15 let)* HEMADUR ZINC (μm) 280 (µm) Epxidvý základní nátěr s bsahem zinku Epxidvá bariérvá chrana ři pužití můžete dsáhnut v průměru až 43 % rychlejší schnutí při nízkých tepltách. * pr vrstvu tlušťky 200 μm pr každý prdukt 4 5

4 HEMEL Technický servis Reference Antikrzní chranné systémy HEMEL se pužívají již více než 90 let a jejich špičkvu kvalitu dkládají tisíce referencí z celéh světa. Tyt reference zahrnují velku pestrst prjektů z blasti infrastruktury, jak jsu msty, letištní haly, výstavní prstry, supermarkety, skladiště, výrbní jedntky, ale také velmi nárčné prjekty jak těžební mřské plšiny, chemické a petrchemické závdy, rpná a plynvá ptrubí a zásbníky neb dsiřvací zařízení. Následující seznam nabízí krátký přehled vybraných referencí z pslední dby. Na všechny prjekty byly pužity nátěrvé systémy bsahující epxidvu a ve většině případů plyuretanvu vrchní vrstvu. Všechny pdrbnsti k uvedeným prjektům jsu k nahlédnutí v místní pbčce HEMEL, ve Vašem reginu. re - service Technický servis splečnsti HEMEL je zajištěn díky celsvětvé síti více než 400 speciálně vyšklených dbrných inspektrů. Ti mhu přím na místě prvést prfesinální inspekci přípravy pvrchu a aplikace nátěru během všech fází prjektu, cž může výrazně prdlužit živtnst antikrzních systémů a také pmci snížit náklady. HEMEL nabízí pět různých stupňů svéh servisu: NÁZEV ROJEKTU TY STAVBY ROK ZEMĚ y přes Kalixälven v Mrjärv přes Ångermanälven, Sllefteå Železniční mst Dluhá Třebvá Silniční mst Tšanvice Nadjezd na dálnici A2 Wartkwice Dąbie Železniční stanice Magistrála v raze 2007 Švédsk Švédsk ředprdejní servis V tét fázi jsu knzultvány technické specifikace a návrh prvedení pvrchvé úpravy. Cílem je nalézt ptimální technické řešení s něklika alternativami. Servis na místě prvádění Odbrní nátěrví inspektři knzultují přípravu pvrchu a aplikaci nátěru tak, aby se dsáhl nejlepšíh výsledku. Jsu t vysce kvalifikvaní dbrníci, čast vlastní certifikáty FROSIO, pužívají nejmdernější technické vybavení a pracují dle standardních ISO pstupů. Inspekční zpráva dknčení prjektu je vypracvána závěrečná zpráva celém jeh průběhu. Zpráva detailně ppisuje pdmínky při přípravě pvrchu a při aplikaci nátěru pdle dhdnuté úrvně servisu a příslušných nrem. Nákupní centra Tesc v Szczawn Zdrój Hypermarket Glbus lzeň Chdv raha Nákupní centra Kaufland Nákupní centra TESCO y Cutisin Jilemnice Kimberley & Clark Krnspan Jihlava razdrj lzeň Amylum Slvakia Bleráz Baumit Rhžník Skladvací prstry Hypermarket Hypermarket Cementárna 2002 ři uknčení prjektu je mžn dhdnut s firmu HEMEL návrh směrnice pr údržbu jejíž ddržvání příznivě vlivňuje živtnst stavby. Následné prhlídky Odbrní nátěrví inspektři dále pdle pžadavků zákazníka v pravidelných intervalech kntrlují stálst a kvalitu nátěrvéh systému a věřují, zda aktuální stav dpvídá půvdním návrhům. Sklady pr Dbré Jablk Reknstrukce výrbní haly v ZOS Vrútky Intercell Ostłeka Michelin Olsztyn Skladvací haly AČR Jarměř Další Multifunkční hala SAZKA raha Eur Stadin Jse Alvalade Helsingørvejen (Dálnice) Ahld lgistický park, Klecany Servisní hangár BOEING Ostrava Mšnv ISA Vlakvé nádraží Irini Slupvý tčný jeřáb Odense Výstavní hala Mercedes ve Varšavě Hala Stadin Vlnité celvé stěny Lgistický park Hangár Vlakvé nádraží Jeřáby Výstavní hala 2007 rtugalsk Dánsk Řeck Dánsk 6 7

5 CZ 06/2010 CZ Další infrmace: CD rezentace splečnsti HEMEL a jejích prduktů rduktvé infrmační listy Detailní infrmace prduktech a nátěrvých systémech Údajvé listy Technické údaje prduktech HEMEL (Czech Republic) s.r.. Bartšva Brn Tel.: Fax:

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Člen sciace ddavatelů plastvých ptrubí KNLIZČNÍ SYSTÉMY technický manuál VÝhY PLSTVÝh PTrubÍ luhá živtnst Vyská dlnst abrazi Nízká hmtnst Pružnst a nerzbitnst Vyská bilgická a krzní dlnst Výbrné a stálé

Více

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Člen sciace ddavatelů plastvých ptrubí KNLIZČNÍ SYSTÉMY technický manuál OSH 1. GRVITČNÍ KNLIZE VŠEOENÉ ÚJE.................................strana 3 2. ÚJE K PROJEKTOVÁNÍ KNLIZČNÍH POTRUÍ.............................strana

Více

KANALIZAČNÍ SYSTÉMY technický manuál

KANALIZAČNÍ SYSTÉMY technický manuál KNLIZČNÍ SYSTÉMY technický manuál Ochrana živtníh prstředí je věcí nás všech. Vda, tedy i pdzemní vda je naším velkým bhatstvím a živtdárnu tekutinu. Její čisttu musíme prt chránit. Jedním ze zdrjů znečištění

Více

Charakteristika softwaru - Software se nikdy fyzicky neopotřebuje. Software je řešen a vyvíjen inženýry.

Charakteristika softwaru - Software se nikdy fyzicky neopotřebuje. Software je řešen a vyvíjen inženýry. Sftwarvý prces Sftwarvý prces definice suvisejících pjmů Sftware - Prgramvé vybavení pčítače. Sftware je tvřen suhrnem pčítačvých prgramů, pravidel, úvdní dkumentace a dat, která náleží prvzu pčítačvéh

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 Otázky kurzu 4IT417 Řízení pdnikvé infrmatiky verze z 1/2/2009 1.Pdnikvá infrmatika pjmy a kmpnenty (1) Objasněte pjmy: IS, ICT, ICT služba, ICT prces, ICT zdrj. Jaku dkumentaci k ICT službám, prcesům

Více

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ČAPPO a SAPPO seminář - Praha, 6.11.2013 Téma: Bezpečnst na čerpacích stanicích --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

SA_416 Závěrečný CASE Implementace IS/ICT do podniku České slévárny s.r.o.

SA_416 Závěrečný CASE Implementace IS/ICT do podniku České slévárny s.r.o. Závěrečný CASE Implementace IS/ICT d pdniku návrh řešení IS/ICT pstavenéh na pen surce ERP/CRM balíku COMPIERE Tým S11: Hrník Jiří (xhrj37@vse.cz) Měska Matěj (xmesm05@vse.cz) Mihulka Martin (xmihm01@vse.cz)

Více

5.12.2014 18.5.2015 25. MSK 82246/2015 2.7.2015 2.7.2015 3.12.2014 15.5.2015

5.12.2014 18.5.2015 25. MSK 82246/2015 2.7.2015 2.7.2015 3.12.2014 15.5.2015 V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení. Uvedený dkument má puze infrmativní charakter a není závazný. Aktuální znění výrkvé

Více

Technologie zpracování ovoce a zeleniny I

Technologie zpracování ovoce a zeleniny I Vyská škla chemick-technlgická v Praze Ústav knzervace ptravin a technlgie masa Sylabus textů k přednáškám z předmětu Technlgie zpracvání vce a zeleniny I Dc. Ing. Jarslav Dbiáš, CSc. Prvizrní učební text

Více

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 Účinnst d: 1. 12. 2012 Ministerstv pr místní rzvj ČR Starměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze:

Více

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán Zdeněk Kndler Zlín Státní energetická inspekce 28. 3. 2014 Státní energetická inspekce jak dtčený rgán v rámci plitiky územníh rzvje a územníh plánvání stanviska k plitice územníh rzvje a územně plánvací

Více

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství Právnická fakulta Masarykvy univerzity Práv a právní věda Katedra práva živtníh prstředí a pzemkvéh práva Diplmvá práce Ochrana živtníh prstředí a eklgické zemědělství Markéta Krchňavá 2009/ 2010 Prhlašuji,

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

Okruhy pro SZZ v magisterském oboru Aplikovaná informatika

Okruhy pro SZZ v magisterském oboru Aplikovaná informatika Okruhy pr SZZ v magisterském bru Aplikvaná infrmatika Cílem SZZ není psluchače zkušet z detailních znalstí, ale dbrně diskutvat na zadané téma. Příklady jsu záměrně vleny tak, jak jsu bvykle vleny tázky

Více

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková Měření spkjensti zákazníků ve VZP Eva Ticháčkvá Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Mje bakalářská práce je zaměřena na měření, analýzu spkjensti zákazníků VZP ČR ve Zlínském kraji. Měření spkjensti zákazníků

Více

Export do Polska. manuál pro exportéry. Zastupitelský úřad ČR v Polské republice 2012. Autoři. Karel Kysilka Svatopluk Opěla Katarzyna Baranowska

Export do Polska. manuál pro exportéry. Zastupitelský úřad ČR v Polské republice 2012. Autoři. Karel Kysilka Svatopluk Opěla Katarzyna Baranowska Exprt d Plska manuál pr exprtéry Zastupitelský úřad ČR v Plské republice 2012 Autři Karel Kysilka Svatpluk Opěla Katarzyna Baranwska Plsk je prvním přirzeným cílem marketingvých a akvizičních aktivit našich

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY Přílha č. 1: Regulatrní rámec systému studentských půjček v ČR Obsah 1 Výchdiska prjektu 1 1.1 Ppis a cíle prjektu 1 1.2 Sučasný stav financvání

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LIBEREC 2012 LUCIE BENEŠOVÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Studijní prgram: B3107 Textil Studijní br: 3107R007 Textilní

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ pr Reginální perační prgram změnvá verze listpad 28 OBSAH. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3. 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 5. 6. 6.1 6.2 7. 8.

Více

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014 KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ MĚSTO ČESKÝ BROD STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: 1. KONSOLIDACE HW A SW ÚŘADU VČETNĚ VIRTUALIZACE APLIKACÍ, DESKTOPŮ, SERVERŮ, INFRASTRUKTURY 3. ZVÝŠENÍ

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ. kontinuální procesy, procesy s velkým podílem operativního řízení (služby, zásobování.

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ. kontinuální procesy, procesy s velkým podílem operativního řízení (služby, zásobování. PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ Plánvání rganizvání a řízení úklů a jejich zdrjů v rámci ucelenéh prjektu za respektvání časvých, zdrjvých a nákladvých mezení. (bvykle s cílem dsažení maximálníh eknmickéh efektu) 2

Více

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz www.bezk.cz, www.eklist.cz Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: eklist@eklist.cz Výrční zpráva 2013 Obsah Kd jsme..................................................... 2 Realizvané prjekty

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název prjektu: Pdpra přírdvědnéh a technickéh vzdělávání v Mravskslezském kraji (NatTech MSK) Registrační čísl prjektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k prjektu Pdpra přírdvědnéh a technickéh

Více

Možnosti získání dotace pro výrobu tepla a energie z obnovitelných zdrojů (OZE)

Možnosti získání dotace pro výrobu tepla a energie z obnovitelných zdrojů (OZE) červenec 2007 Grantvý pradce Zdarma, rčník 2, čísl 4 Průvdce pr tpmanažery, prfesinální pradce a dbrníky státní správy Obsah A. Tp Téma Dtace na OZE B. Pdniky Nejzajímavější prgramy z rámce OPPI C. Analýza

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY

Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY Osnva prezentace 1. Data a jejich struktura 2. Databáze 3. Systém řízení báze dat 4. Databázvý systém (DBS) 5. Představitelé mdelů dat 6. Nrmalizace dat 7. Dtazvací jazyk

Více

BULLETIN ÚZEI. č. 12/2011 Ústav zemědělské ekonomiky a informací

BULLETIN ÚZEI. č. 12/2011 Ústav zemědělské ekonomiky a informací BULLETIN ÚZEI č. 12/2011 Ústav zemědělské eknmiky a infrmací STRUKTURÁLNÍ A EKONOMICKÉ ASPEKTY MLÉKÁRENSKÉHO OBORU V ČR OBSAH Úvd... 1 1 Pzice mlékárenskéh bru v ptravinářské struktuře... 2 2 Pdnikatelská

Více