Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI."

Transkript

1 Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slvance Praha 8 Ppis Stavby: akce: Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pr předmntáž a uskladnění technlgie ELI. Na vyznačeném území ELI2, v sučasné dbě areál firmy Verebex, budeme realizvat výstavbu nvé haly pr předmntáž a uskladnění technlgie ELI. Sučástí výstavby nvé haly bude i adaptace celéh areálu ELI2. V rámci adaptace areálu ELI2 se zejména vybuduje nvé plcení, inženýrské sítě a bude vyřešena dpravní bslužnst celéh areálu tak, aby areál lgicky navazvala na susední centrum ELI-Beamlines. Areál ELI2 leží v jižní části bce Dlní Břežany, v bezprstřední blízksti plánvanéh laservéh centra ELI Beamlines, a jeh převážná část leží na pzemku 81/3 v katastru bce. Areál se nachází na mírně svažitém pzemku, který se svažuje přibližně severním směrem. Obrázek 1: Ortmapa areálu ELI2

2 Strategie realizace stavební akce : Fáze I Cílem tét fáze je mít pravmcně nabyté Stavební pvlení pr stavbu předmntážní haly a areálu ELI2. Sučástí výstavby nvé haly bude i adaptace celéh areálu ELI2. Vybuduje se nvé plcení, inženýrské sítě a bude vyřešena dpravní bslužnst tht areálu tak, aby areál ELI2 lgicky navazval na susední centrum ELI-Beamlines. Sučástí tét fáze je: Výběrvé řízení na prjektanty, kteří zpracují: Architektnická bjemvá zastavvací studie: Prvedení architektnické bjemvé zastavvací studie Areálu ELI2, která bude řešit pdrbné navržení stavby předmntážní/skladvé haly, plcení, zabezpečení Areálu ELI2, dpravní bslužnst areálu a inženýrské sítě, v měřítku M 1:500. Navrhvané řešení musí splňvat pdmínku variabilnsti, a t tak, aby při stejných vnějších rzměrech, nsnéh knstrukčníh systému byla mžná vestavba jakékliv z uvažvaných variant I až III a dále musí být v suladu s platnu územně plánvací dkumentací. Sučástí plnění uchazeče je dále předlžení Zadavateli ke schválení: dvě kncepce knstrukčníh řešení předmntážní/skladvé haly a zpracvání zastavvací studie Areálu ELI2. Uchazeč pr účely splnění tht dílčíh plnění zhtví nejširší variantu č. III. Dkumentace pr územní řízení: Prvedení dkumentace pr územní rzhdnutí Areálu ELI2, tzn. v rzsahu dle přílhy č. 4 vyhlášky č. 503/2006 Sb., pdrbnější úpravě územníh řízení, veřejnprávní smluvy a územníh patření. Dkumentace pr stavební pvlení: Prvedení dkumentace pr stavební pvlení Areálu ELI2, tzn. v rzsahu dle přílhy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., dkumentaci staveb. Inženýrská činnst: Zajištění veškeré inženýrské činnsti v suvislsti se Stavbu, jak uveden v čl. III dst. 3 bd i) až v) Smluvy díl, a t za účelem získání pravmcnéh územníh rzhdnutí a stavebníh pvlení na Stavbu. Průzkumy: Zajištění pr Zadavatele a) radnvý průzkum, b) gelgick-inženýrský průzkum, c) hydrlgický průzkum pr účely získání územníh rzhdnutí umístění Stavby a stavebníh pvlení na Stavbu. Plžkvý rzpčet: Prvedení plžkvéh rzpčtu Stavby ve struktuře dle cenvé sustavy URS neb RTS. Fáze II Cílem Fáze II je prstřednictví výběrvéh řízení nalézt ddavatele stavby Předmntážní haly a adaptace areálu ELI2 ve frmátu Design and Build na základě Stavebníh pvlení a zpracvané prjektvé dkumentace v rzpracvansti pr Stavební pvlení. Fáze III Během Fáze III vybraný ddavatel stavby vyprjektuje dkumentaci v detailu pr prvedení stavby na variantu vnitřní vestavby III a zahájí stavební práce A Přípravná fáze. P schválení dkumentace zahájí práce B Hrubá stavba. D dknčení části B bude mít prjektvý team ELI práv zasáhnut a zvlit jinu (úsprnější) variantu vnitřní výstavby. Prjekt předmntážní haly bude kncipván, tak aby úprava (snížení pčtu labratří) vnitřní 2 5

3 dispzice nijak nevlivňvala nsnu knstrukci a nebyl tak nutné upravvat prjektvu dkumentaci. Fáze IV V tét fázi je připravenu území ELI2 a předmntážní/skladvá hala dle nejaktuálnějších ptřeb prjektvéh týmu ELI. Ppis stavby Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pr předmntáž a uskladnění technlgie ELI Sučástí stavební akce jsu: A. Terénní úpravy mdelace terénu s důrazem na dvd dešťvých vd B. Oplcení areálu histrické plcení pdél hranice pzemku se zámecku bru bude zachván a reknstruván, zbývající hranice pzemku bude plcena nvým pltem C. Osvětlení areálu D. Zabezpečení kamervý systém E. Kmunikace a dpravní bslužnst areálu reknstrukce stávajících vnitr areálvých kmunikací, vyřešení návaznsti na centrum ELI-Beamlines F. Inženýrské sítě vda, plyn, kanalizace, elektr přípjky, infrmační sítě (ptické, metalické kabely), apd. G. Sadvé úpravy H. Mbiliář v exteriéru (lavičky, dpadkvé kše, bariéry, stjany na kla, apd.) I. Předmntážní hala tři varianty Uvažvané varianty předmntážní/skladvé haly v areálu ELI2. Budvaná celvá/betnvá mntvaná hala musí splňvat pdmínku variabilnsti, a t tak aby při stejných půdrysných a výškvých rzměrech byla mžná vestavba jakékliv ze tří uvažvaných variant vestavby prstr s řízenu čisttu vzduchu. Jedntlivé varianty se dvíjejí d vývje výstavby prjektů ELI, HILASE a vývje jedntlivých technlgií prjektů. Obecně budeme řešit prjekt pr variantu III, z kteréh pdle situace budeme mci snižvat nárky na vestavbu labratří. V prstrech s kntrlvanu čisttu vzduchu je nutná dluhdbá tepltní stabilita +-1,5 během 24 hdin a relativní vlhkst by neměla překrčit 50%. Všechny tři níže řešené varianty předmntážní haly pčítají s demlicí sučasné blukvé haly. Na jejím místě vyrste nvá mntvaná hala rzměrech cca 70x30x6 metrů (detailní ppis budvy bude znám p zpracvání prjektvé dkumentace). Tat hala se v jedntlivých variantách liší velikstí čistých prstr a plchu samtnéh skladu. Tent návrh pčítá s tím, že v územním řízení bude schválená hala s výše zmíněnými rzměry, ale její účel se mírně liší, který by se řešil v dalších správních řízeních (změna stavby před dknčením apd. Fáze II Design and Build). 3 5

4 Tabulka 1: Tabulka základních místnstí pr účely předmntáže a uskladnění technlgie ELI Místnst Název místnsti čistta š d v m2 prstředí I/2 Testing f chambers fr beam distributin system ISO8 II/2 Optical labratry/interfermetry ISO8 II/3 Optical labratry/general ISO8 III/1 Crygenic lp ISO8 III/2 10 J laser develpment (including frnt end) ISO8 IV/3 Chambers fr L1 cmpressr and OPCPA ISO8 E2-E ISO8 Wrkshps 80 N/A Strages 1500 N/A Clean strage 100 ISO8 VARIANTA I žádná předmntáž na ELI2 Náklady cca 48 mil. Kč bez DPH Ppis: zastavěná plcha 2100m 2 bestavěný prstr m 3 plcha skladu 1865 m 2 plcha čistých prstr 180 m 2 zázemí 35 m 2 4 5

5 VARIANTA II částečná předmntáž na ELI2 Náklady 50 mil. Kč bez DPH Ppis: Zastavěná plcha 2100m 2 bestavěný prstr m 3 plcha skladu 1250 m 2 plcha čistých prstr 580 m 2 zázemí 140 m 2 VARIANTA III úplná předmntáž na ELI2 Náklady 51 mil. Kč bez DPH Ppis: zastavěná plcha 2100m 2 bestavěný prstr m 3 plcha skladu 1100 m 2 plcha čistých prstr 765 m 2 zázemí 140 m 2 5 5

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějvice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějvice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějvice Viz

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Čj: MCP8 008775/2014 2 Spis. zn.: MCP8087231/2013/0V.Pet Č.jedn.: MCP8008775/2014 Vyřizuje: Ing. Vendula Peterkvá Výrkvá část: v, v, MESTSKA CAST PRAHA 8 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - dbr výstavby - Zenklva 35,

Více

Jílové u Prahy - LOKALITA "ZA HUMNY" ÚZEMNÍ STUDIE. HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 1026/2 140 00 Praha 4 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Jílové u Prahy - LOKALITA ZA HUMNY ÚZEMNÍ STUDIE. HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 1026/2 140 00 Praha 4 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Rev. Datum Důvd vydání dkumentu, druh změny Vypracval Tech. kntrla Investr: PROFI AUTO CZ, a.s. Klvratská 1367/15 251 01 Říčany IČ 26178559 Kraj: Středčeský Okres: Praha - západ K.Ú.: Jílvé u Prahy, 660094

Více

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán Zdeněk Kndler Zlín Státní energetická inspekce 28. 3. 2014 Státní energetická inspekce jak dtčený rgán v rámci plitiky územníh rzvje a územníh plánvání stanviska k plitice územníh rzvje a územně plánvací

Více

ÚZEMNÍ STUDIE Z5 ROZVOJ PÍSEČNÉ BLANSKO

ÚZEMNÍ STUDIE Z5 ROZVOJ PÍSEČNÉ BLANSKO ÚZEMNÍ STUDIE Z5 ROZVOJ PÍSEČNÉ BLANSKO TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: ÚZEMNÍ STUDIE Z5 - ROZVOJ PÍSEČNÉ

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk Úřad Reginální rady Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v suladu s Reginálním peračním prgramem reginu

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8972-472/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8972-472/2014 Oceňvací a znalecká kancelář s.r.. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilva 1938/26, Přerv tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@psudek.cm zapsaná v bchdním rejstříku,

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 4.0 Znění účinné d: 14. 8. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 12. 8. 2015 Verze

Více

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014 KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ MĚSTO ČESKÝ BROD STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: 1. KONSOLIDACE HW A SW ÚŘADU VČETNĚ VIRTUALIZACE APLIKACÍ, DESKTOPŮ, SERVERŮ, INFRASTRUKTURY 3. ZVÝŠENÍ

Více

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce SOUBOR ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN UPRAVENÝ NÁVRH Evidenční čísl zhtvitele

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ pr Reginální perační prgram změnvá verze listpad 28 OBSAH. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3. 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 5. 6. 6.1 6.2 7. 8.

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku Všebecné stavební bchdní pdmínky dle 273 bchdníh zákníku (dále Pdmínky, neb VSOP ) Evidenční čísl: E-01/VSOP/sub//2004 vydané dne 1. 9. 2004 dd. 1 Hlavní stavbyveducí Hlavní stavbyveducí bjednatele je

Více

podle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb.

podle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb. Oznámení kncepce pdle přílhy č. 7 zákna č. 100/2001 Sb. ve znění pzdějších předpisů STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020 Duben 2014 EIA SERVIS s.r.. České

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj Listpad 2012 INFORMAČNÍ SERVIS Infrmační servis dtačních mžnstech pr Ústecký kraj Listpad 2012 OBSAH ÚVOD... 4 FONDY EVROPSKÉ UNIE... 5 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD... 5 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ

Více

PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Přílha č. 3 PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH Odbr chrany živtníh prstředí... 2 Finanční dbr... 4 Odbr dpravy a silničníh hspdářství... 6 Odbr kultury

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 Zpracvatel: SPF Grup, v..s. Masarykva 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: říjen 2011 Obsah: 1 Úvd... 3 1.1 Kntext a metdika přípravy

Více

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 Účinnst d: 1. 12. 2012 Ministerstv pr místní rzvj ČR Starměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze:

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Smlouva o dílo č. VR 18/2015

Smlouva o dílo č. VR 18/2015 v v ZS Na Sutce 28, čp. 440, Praha 8, k.ů. Trja "Stavební pravy a zhtvení nvých plcení" a v MS Na Pěšinách 13, čp. 1720, Praha 8 - k.ú.kbylisy "Stavební pravy" Smluva díl č. VR 18/2015 uzavřená mezi níže

Více

Znalecký posudek č. 15/04/79

Znalecký posudek č. 15/04/79 Znalecký psudek č. 15/04/79 O ceně: A) nemvité věci - pzemku p.č. 3873/2 - rná půda, zapsanéh na listu vlastnictví č. 6274, pr k.ú. Krnv-Hrní Předměstí, bec Krnv, kres Bruntál. B) nemvitých věcí - pzemků

Více