Charakteristika softwaru - Software se nikdy fyzicky neopotřebuje. Software je řešen a vyvíjen inženýry.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Charakteristika softwaru - Software se nikdy fyzicky neopotřebuje. Software je řešen a vyvíjen inženýry."

Transkript

1 Sftwarvý prces

2 Sftwarvý prces definice suvisejících pjmů Sftware - Prgramvé vybavení pčítače. Sftware je tvřen suhrnem pčítačvých prgramů, pravidel, úvdní dkumentace a dat, která náleží prvzu pčítačvéh systému. Charakteristika sftwaru - Sftware se nikdy fyzicky neptřebuje. Sftware je řešen a vyvíjen inženýry. září 08 Střední průmyslvá škla Bruntál 2

3 Sftwarvý prces sftwarvé inženýrství Sftwarvé inženýrství - je samstatný ing. br, který řeší systematický přístup k vývji, prvzvání, údržbě a nahrazvání staréh sftwaru. září 08 Střední průmyslvá škla Bruntál 3

4 Sftwarvý prces Vývj sftware je prces, při němž jsu uživatelvy ptřeby transfrmvány na pžadavky na sftware, tyt jsu transfrmvány na návrh, návrh je implementván pmcí kódu, kód je testván, dkumentván pr knečné pužití. září 08 Střední průmyslvá škla Bruntál 4

5 Sftwarvý prces Jinak řečen sftwarvý prces nám umžňuje sledvat celý průběh vývje sftware tak, abychm lépe dkázali vyhvět ptřebám klienta. Letité pznatky v zásadě umžnily rzdělit sftwarvý prces d něklika základních aktivit. září 08 Střední průmyslvá škla Bruntál 5

6 Sftwarvý prces aktivity při vývji sftware Specifikace pžadavků becná definice funkcí a jiných mezení vyvíjenéh sftwaru. Vývj implementace systémů dle daných výsledků specifikace (musí dpvídat pžadavkům) Validace aktivita, ve které se skutečně věří, že sftware dpvídá zadání. Evluce musí být umžněn další vývj sftware tak, aby byl umžněn a zajištěn jeh další vývj září 08 Střední průmyslvá škla Bruntál 6

7 Sftwarvý prces viditelné znaky vývje sftware Artefakty Výpisy z prgramů Dkumentace Data Zdrjvé kódy Prcesy Pracvní pstupy Uznávaná pravidla Interakce mezi členy týmu září 08 Střední průmyslvá škla Bruntál 7

8 Sftwarvý prces prgramvání ve velkém vs. v malém Przatím pužijte pznámky z hdin. září 08 Střední průmyslvá škla Bruntál 8

9 Sftwarvý prces viditelné znaky vývje sftware Vzhledem k pvaze sftwaru je právě viditelnst jedntlivých artefaktů a prcesů velmi důležitá. Je t t jediné c nám umžňuje ptimalizvat aktivity. Při knfrntaci s jiným dvětvím výrby, jak jsu například stavebnictví a strjírenství, kde je každá s fází výrby jasně zřetelná, je výrba sftwaru prblematičtější. Víme z vlastních zkušenstí, že u sftwaru může být viditelný výsledek práce až p něklika desítkách hdin. září 08 Střední průmyslvá škla Bruntál 9

10 Sftwarvý prces mdely živtníh cyklu Mdely živtníh cyklu jsu jakýmsi pracvním pstupem, kterými se řídí výrba sftwaru. Každý z níže uváděných mdelů je pak vhdný pr různrdé typy prjektů. Cž bude jedn ze srvnávacích kritérii. Mdely živtníh cyklu nám umžní lépe sledvat již zmíněné aktivity a zlepšují řízení vývje sftwaru. září 08 Střední průmyslvá škla Bruntál 10

11 Sftwarvý prces mdely živtníh cyklu: Vdpád září 08 Střední průmyslvá škla Bruntál 11

12 Sftwarvý prces mdely živtníh cyklu: Vdpád Pr kvalitu sftware by byl nejvhdnější, kdyby každá fáze byla úplná 100% a už bychm se k ní nemuseli vracet t by garantval také úplný výstup. Z praxe však víme, že se žádná fáze nepdaří napprvé dknčit a je ptřeba se k nim vracet. září 08 Střední průmyslvá škla Bruntál 12

13 Sftwarvý prces mdely živtníh cyklu: Vdpád Definice pžadavků prbíhají knzultace s klientem, jejichž výsledkem by měla být c mžná nejpřesnější specifikace pžadavků uvažvanéh sftwaru. Analýza a návrh sftware zde se připravují na základě pžadavků pdklady pr prgramátra. Jinak řečen, musíme přesně říct c a jak má prgramátr udělat. Implementace a testvání kmpnent pět zde vycházíme z předchzíh cyklu. V tét části prbíhá kódvání v knkrétním jazyce a věření správnsti výsledků. září 08 Střední průmyslvá škla Bruntál 13

14 Sftwarvý prces mdely živtníh cyklu: Vdpád Testvání celéh systému předpslední fáze věřuje splnění pžadavků na systém. Prvz a údržba nenápadná, částečně pmíjená fáze, ale časvě nejnárčnější. V tét fázi musí být zajištěna reakce na změny půsbící na sftware z klníh prstředí (nvé technlgie, perační systémy, architektury pčítačů, apd.) září 08 Střední průmyslvá škla Bruntál 14

15 Sftwarvý prces mdely živtníh cyklu: Vdpád Nevýhdy Pr klienty je btížné dpředu jasně specifikvat c vlastně chtějí. Čast vznáší ddatečné pžadavky, cž naburává sled fází Vdpádu. Výsledky dsti pžděně p sepsání pžadavků, cž zvyšuje nárky na trpělivst klienta. Prblematické je též hledání chyb. Když si představíme, že snahu je vyhtvit každu z fází c nejúplnější, pak chyba ppřípadě nvý pžadavek značně zvyšuje nárky na čas a tím zvyšuje i cenu prjektu. V reálném prstředí se jedntlivé fáze btížně ddržují. V případě pužití Vdpádu u webvých aplikací, kde jsu zvýšené nárky na design (implementace), djde k psunu části implementace. září 08 Střední průmyslvá škla Bruntál 15

16 Sftwarvý prces mdely živtníh cyklu: Vdpád Výhdy Díky jasnému rzdělení jedntlivých etap lze lépe rzdělvat práci mezi jedntlivé specialisty. V dnešní dbě se stává jen zřídka, že by jeden člvěk realizval rzumně velké sftwarvé díl efektivně sám. Je ptřeba mít velké mnžství znalstí. V případě ddržení sledu a bsahu jedntlivých etap je Vdpád velmi efektivní z phledu zapracvání pžadavků, zvyšuje tak celkvu pravděpdbnst úspěšnsti prjektu. Díky tét schpnsti bývá v praxi čast preferván před statními mdely. září 08 Střední průmyslvá škla Bruntál 16

17 Sftwarvý prces mdely živtníh cyklu: Výzkumník září 08 Střední průmyslvá škla Bruntál 17

18 Sftwarvý prces mdely živtníh cyklu: Výzkumník Stává se, že blast, pr kteru je systém vyvíjen není příliš bvyklá pr realizační tým. Pr příklad lze uvést například systém pr evidenci drgistických výrbků. Zde z největší pravděpdbnstí nelze čekávat pdrbnu znalst řešitelů v daném dvětví. Během získávání pznatků se vývjáři mhu čast vracet zpět na začátek. V tmt knkrétním případě by mhl být vhdnější pužít mdel Výzkumník. Napak například pr evidenci CD/DVD disků Vdpád, prtže čekáváme, že řešitel, dkáže hned v úvdu krigvat pžadavky. září 08 Střední průmyslvá škla Bruntál 18

19 Sftwarvý prces mdely živtníh cyklu: Výzkumník Vytvř systém s vědmstí nespecifikvanéh výsledku, řešitel přistupí přím k tvrbě rámcvých specifikací. Implementuj systém výsledkem tét etapy je funkční systém se všemi čekávanými vlastnstmi. Pužívej systém klient testuje systém a zjišťuje zda mu vyhvuje, či nikli. Předání htvéh systém v ideálním případě je mžné, že již při prvním pkusu djde k předání systému. září 08 Střední průmyslvá škla Bruntál 19

20 Sftwarvý prces mdely živtníh cyklu: Výzkumník Nevýhdy Při pužití Výzkumníka nevzniká příliš kvalitní dkumentace. Většinu řešitel prvedené změny v implementaci nezapracvává d dkumentace. Tent fakt částečně kmplikuje další vývj sftwaru. Je vhdný puze pr menší nadané řešitelské týmy. Velmi špatně se sledují jedntlivé etapy vývje jak jsu analýza a návrh. Obtížné manažerské řízení dělba úklů. Těžká nahraditelnst řešitelů prjektu. Nvý prgramátr má díky neúplné dkumentaci prblémy se změnami aplikaci září 08 Střední průmyslvá škla Bruntál 20

21 Sftwarvý prces mdely živtníh cyklu: Výzkumník Výhdy Existuje reálná šance, že je výrbek schválen hned napprvé a předán k užívání. Dba řešení prjektu bývá kratší než u Vdpádu. Vynecháním částí, kde se tvří dkumentace, je mžné zásadně vlivnit cenu výslednéh prduktu. Je velmi výknný u malých prjektů, takvých jež se nedají rzumně rzdělit na menší samstatně existující pdsystémy. září 08 Střední průmyslvá škla Bruntál 21

22 Sftwarvý prces mdely živtníh cyklu: Prttyp Sběr pžadavků a tvrba analýzy Rychlý návrh Vylepšení návrhu prttypu Vytvření prttypu Vyhdncení prttypu klientem Specifikace systému Návrh a implementace systému září 08 Střední průmyslvá škla Bruntál 22

23 Sftwarvý prces mdely živtníh cyklu: Prttyp Phled prttypu na sftwarvý prces se čekávaně dlišuje d Výzkumníka a Vdpádu. Pžadavky a analýza systému jsu tvřeny s vědmím, že se během vývje mhu změnit. Očekává se, že některé části již vyvinutéh sftwaru budu vědmě zahzeny. Prttyp prhlubuje splupráci mezi řešiteli a zákazníkem. Klient během vývje testuje prttypy (buď ve frmě specifikace neb úplné implementace) a dále upřesňuje své pžadavky. Tent způsb vývje je vhdný v situacích, kdy zákazník přesně neví c d systému chce. září 08 Střední průmyslvá škla Bruntál 23

24 Sftwarvý prces mdely živtníh cyklu: Prttyp Sběr pžadavků a tvrba analýzy v prttypu může být neúplná čekávají se změny. Rychlý návrh ze znalstíz předchzí fáze se prvede rychlý návrh prttypu systému. Vytvření prttypu musíbýt funkční, v prvních fázích nemusí sledvat mdel chvání, dále je vhdné tvřit prttyp tak aby jeh části byly znvu pužitelné. Viz. Kmpnentní technlgie. Tent přístup může výrazně urychlit další vývj. září 08 Střední průmyslvá škla Bruntál 24

25 Sftwarvý prces mdely živtníh cyklu: Prttyp Vyhdncení prttypu klientem klient se vyjádří k prttypu, věří prttyp vlastním testváním. Aby byl efekt testvání c nejlepší, je zaptřebí úplně zdkumentvat výsledky testů. Vylepšení návrh prttypu zapracvání pznatků z předchzí fáze. Specifikace systému + Návrh a implementace systému využití pznatků ze specifikace a implementace prttypů. Jedná se finální zkmpletvání. září 08 Střední průmyslvá škla Bruntál 25

26 Sftwarvý prces mdely živtníh cyklu: Prttyp Nevýhdy Vyské nárky na interakci s klientem, při větším pčtu prttypů se ztrácí efektivita. Navíc vyské mnžství prttypů zvyšuje dbu řešení prjektu. Prttyp je nevhdný pr řešení velmi velkých prjektů a těch prjektů, které vyžadují velké mnžství přerzdělvané práce. Z phledu manažerskéh řízení se špatně přerzděluje práce. Zpravidla každý prttyp má svůj vlastní evluční vývj. Některé prttypy mhu být úplně nepužitelné, zbytečná práce. Špatně se určuje cena díla. září 08 Střední průmyslvá škla Bruntál 26

27 Sftwarvý prces mdely živtníh cyklu: Prttyp Výhdy Hlavní výhda spčívá především v tm, že se může prttypvat tak dluh, dkud není systém dle pžadavků zákazníka. Pkud řešitelé tvří specifikaci a následně implementaci tak, že se dá pět pužít, může být prttypvání velmi rychlé. V případě, že prttypujeme puze specifikaci můžeme ušetřit čas strávený nad implementací. září 08 Střední průmyslvá škla Bruntál 27

28 Sftwarvý prces mdely živtníh cyklu: Ratinal Unified Prcess září 08 Střední průmyslvá škla Bruntál 28

29 Sftwarvý prces mdely živtníh cyklu: Ratinal Unified Prcess Metdlgie Ratinal Unified Prces (RUP) je kmerčním rzšířením Unified Prces (UP) d firmy IBM. Nejpdstatnějším rzdílem je rzšíření pracvních pstupů: přidání Byznys mdelvání před pžadavky a přidání Nasazení. Metdlgie samzřejmě bsahují i další rzdíly, ale ty jsu pr naše ptřeby zanedbatelné. Bez újmy na úplnsti se budeme zabývat UP a pzději rzšíříme výklad i RUP. září 08 Střední průmyslvá škla Bruntál 29

30 Sftwarvý prces mdely živtníh cyklu: Unified Prcess Unified prces (UP) definuje prces vývje sftware a s ním spjené tři základní tázky: kd, c, kdy a jak. UP je prti UML, které tvří jazykvu část, částí prcesní. Metdika UP byla vyvinuta v rce Jelikž se d sebe jedntlivé prjekty zpracvávané pmcí UP liší, cž je přirzený stav vyplívající z pžadavků na systém, je nutné pr každý prjekt vytvřit nvu instanci. Díky tmut pstupu je dcílena vyská univerzalizace, která se dá pužít na každý prjekt. Metdika UP bsahuje tři základní aximy. Zásada řízení případem užití a rizikem. Zásada sustředění na architekturu. Zásada iterace a přírůstku. září 08 Střední průmyslvá škla Bruntál 30

31 Sftwarvý prces mdely živtníh cyklu: Unified Prcess Kd, c, kdy a jak? Při průchdu dbejte na t, aby jste si dkázaly dpvědět na výše uvedené tázky! Sledujete naplnění dpvědí během jedntlivých iterací, v každé iteraci si je musíte věřit! září 08 Střední průmyslvá škla Bruntál 31

32 Sftwarvý prces mdely živtníh cyklu: Unified Prcess Jak hlavní příns UP chápeme iterativní přístup k jedntlivým pracvním pstupům. V každé iteraci pak díky testvání věřujeme správnst dsavadních výsledků. Výška křivky v jedntlivých pracvních pstupech pak vyjadřuje mnžství vyknané práce. Viditelné rzčlenění umžňuje dbru kntrlu a dělbu práce mezi jedntlivé specialisty. září 08 Střední průmyslvá škla Bruntál 32

33 Sftwarvý prces mdely živtníh cyklu: Unified Prcess Pracvní pstupy a iterace UP přesně specifikuje pracvní pstup, který ve svém sledu určuje, c je třeba udělat a způsby, kterými je mžné cíle dsáhnut. Základních pracvních pstupů je pět, každý z nich bvykle zahrnuje plánvání, dhad a další pstupy a mechanismy, které jsu pr danu iteraci specifické. Pžadavky Analýza Návrh Implementace Testvání září 08 Střední průmyslvá škla Bruntál 33

34 Sftwarvý prces mdely živtníh cyklu: Unified Prcess Pžadavky. Zaznamenávají, c by měl systém dělat, jak by se měl chvat a další kritéria definvané zadavatelem. Analýza. Zjemnění pžadavků, určení jejich struktury, snaha hlubší pchpení. Návrh. Prvádí realizaci knkrétních pžadavků a kmpzici architektury systému. Implementace. Jedná se zápis kódu v daném jazyce na základě prvedenéh návrhu. Testvání. V tét části se věřuje, zda systém dpvídá pžadavkům a zahrnuje čekávané funkce. září 08 Střední průmyslvá škla Bruntál 34

35 Sftwarvý prces mdely živtníh cyklu: Unified Prcess Fáze metdiky UP Každý pracvní pstup iterace je rzlžen d něklika základních fází. Je evidentní, že každý ztěcht pstupů nemůže být vyhtven přím. Jinak řečen každá metdika by se měla skládat z čtyř fází, které by měli být dděleny tzv. milníkem. Začátek Rzpracvání Knstrukce Zavedení září 08 Střední průmyslvá škla Bruntál 35

36 Sftwarvý prces mdely živtníh cyklu: Unified Prcess Začátek. V tét fázi djde k samtnému dstartvání. Milníkem je definice cíle, kteréh se má dsáhnut p uknčení dané fáze. Tent faktr je velmi důležitý, prtže prti statním vývjvým prcesům, které se spíše zaměřují na artefakty, UP je zaměřena více na knečné cíle. Rzpracvání. V tét fázi je důležité vytvření spustitelné architektury. Jedná se již spustitelný systém, který pkrývá nejméně 80 % funkčních pžadavků. Je určen k dalšímu dpracvání a zjemnění. Milníkem tét fáze je vytvření živtníh cyklu se všemi náležitstmi. září 08 Střední průmyslvá škla Bruntál 36

37 Sftwarvý prces mdely živtníh cyklu: Unified Prcess Knstrukce. Zde se již ze spustitelnéh základu vytvřenéh ve stádiu rzpracvání stává knečná verze systému. V tmt stádiu jsu dále dknčeny veškeré mdely, a systém zahrnuje veškeré pžadavky. Milník je prvzní způsbilst. Zavedení. Pslední částí je zavedení. Zde se snažíme především dknčení testvání a pravu všech chyb. Dalšími cíly jsu příprava uživatelů, tvrba manuálů, šklenía dalšíkrky ptřebné pr zavedení sftwaru d praxe. Nasazení prduktu je psledním milníkem. září 08 Střední průmyslvá škla Bruntál 37

38 Sftwarvý prces mdely živtníh cyklu: Unified Prcess Nevýhdy Pr malé prjekty není UP příliš vhdné, důvdem je pžadavek na úplnu a kvalitní dkumentaci, jejíž tvrba může být zdluhavá. Zdluhavst vývje je prblematické z phledu klních změn, délka vývje, může být natlik dluhá, že dynamický vývj v tmt bru, může rychlejší než rychlst tvrby prduktu. září 08 Střední průmyslvá škla Bruntál 38

39 Sftwarvý prces mdely živtníh cyklu: Unified Prcess Výhdy Lze velmi rychle nalézt chybu, dstranění chyby v ranném kamžiku vývje aplikace, snižuje náklady na její pzdější dstranění. Pzdější dstranění je ttiž zásadně dražší a navíc pzdě dhalená chyby jde většinu na vrub řešitele. Lze velmi elegantně přerzdělvat práci a průběžně sledvat výsledky jedntlivých pracvních týmů. Od středně velkých prjektů je UP neb její mdifikace nejefektivnější. Důvdem je právě na ptimalizace dělby a kntrly práce. září 08 Střední průmyslvá škla Bruntál 39

40 Sftwarvý prces Agilní metdiky Nejužívanějšíagilnímetdiky SCRUM Extrémní prgramvání LEAN Develpment Feauture Driven Develpment Test Driven Develpment Další metdiky Crystal Adaptive Driven Develpment září 08 Střední průmyslvá škla Bruntál 40

41 Sftwarvý prces Agilní metdiky SCRUM Develpment prces Zvýšení efektivity vývje sfwtare Iterativní přístup Inkrementální přístup Každý vývjář dpvídá za svu mnžinu bjektů Tři až sm pevně daných pslupnstí s pevnými časvými intervaly (Sprints) Denní schůzky (suplují centrální plánvání) Každý Sprint knčí výsledkem (Dem) Klíčvé pjmy Flexibilní předměty ddání (nejasné cíle) Flexibilní harmngram Malé týmy (tři až šest členů kmbinace týmů) Časté revize (každdenní zkumání) Splupráce září 08 Střední průmyslvá škla Bruntál 41

42 Sftwarvý prces Agilní metdiky SCRUM Develpment prces Pjmy metdiky SCRUM Backlg (Nsič infrmací činnstech, funkcích, vlastnstech, uživatelských příbězích Rizik (silně rientván na analýzu rizik) Pslupnst krků a fází Plánvání (Rzsah aktuální verze, harmngram, nutné zdrje. Důležitý je Backlg je mapván na bjekty) Architektura a design (vytvření architektury) Vývj Uzavření (Zákazník psudí parametry aktuální verze) září 08 Střední průmyslvá škla Bruntál 42

43 Sftwarvý prces Agilní metdiky SCRUM Develpment prces Třetí fáze - Vývj září 08 Střední průmyslvá škla Bruntál 43

44 Sftwarvý prces Agilní metdiky SCRUM Develpment prces Výhdy Pružná reakce na změny zadání Každdenní reflexe vývje Objektvě rientvaný přístup Nevýhdy Obtížný přechd na nvý způsb práce Vhdné typy lidí Vyrvnání se s dlišným typem vývje SCRUM je spíše způsb vedení, nedefinuje knkrétní pstupy Zdrje: Agilní prgramvání, Václav Kadlec -SCRUM za pět minut září 08 Střední průmyslvá škla Bruntál 44

45 Sftwarvý prces Agilní metdiky Extrémní prgramvání Největší důraz je kladen na zdrjvý kód. Pvažuje se za jediný exaktní, jednznačný, změřitelný, věřitelný a nezpchybnitelný zdrj infrmací. Charakteristiky Jednduchst (nejjedndušší verze, která ještě může fungvat) Průběžné revize a kntrly zdrjvéh textu Neustálé zlepšvání návrhu (refaktrizace) Klíč k úspěchu je architektura Testvání mdulů Velmi krátké iterace (minuty, hdiny) září 08 Střední průmyslvá škla Bruntál 45

46 Sftwarvý prces Agilní metdiky Extrémní prgramvání září 08 Střední průmyslvá škla Bruntál 46

47 Sftwarvý prces Agilní metdiky Extrémní prgramvání Čtyři hdnty extrémníh prgramvání Kmunikace Jednduchst Odvaha Zpětná vazba Pátá, pdprahvá hdnta: respekt září 08 Střední průmyslvá škla Bruntál 47

48 Sftwarvý prces Agilní metdiky Extrémní prgramvání Výhdy V suladu s lidskými instinkty Iterativní a inkrementální vývj Nelpění na frmalitách Nevýhdy Nutný zaběhlý tým neúspěšný pkus Prč dělat věci jednduše, když t jde slžitě Prgramátři s dbru znalstí prgramátrských základů Klektivní vlastnictví kódu, kd za c zdpvídá září 08 Střední průmyslvá škla Bruntál 48

49 Sftwarvý prces Agilní metdiky LEAN Develpment Metdika převzata z výrby autmbilů z tzv. Lean Manufactring. Ta je pužívána v autmbilce Tyta (Tyta Prductin Systém) Cíle Vývj sftware za třetinu bvykléh času Třetina bvykléh rzpčtu Snížit na třetinu četnst chyb C je při vývji pdle LEAN Develpment nepstradatelné Surviny a základní materiály Výsledný prdukt, který někd kupí Nástrje pužívané týmem při výrbě prduktu Dvednsti získané týmem září 08 Střední průmyslvá škla Bruntál 49

50 Sftwarvý prces Agilní metdiky LEAN Develpment Odstranění zbytečnstí C můžeme pstrádat Minimální specifikace čast puze pžadavky Minimalizace zásb Vyvíjíme jen t c je ptřebné Ptřebujeme jen t c ptřebuje klient k prvzu Maximalizace tku Push systém rzdělení d krků Lineární vývj Vývj je tažen pptávku Rzhdnutí prvádět c nejpzději Vycházíme z měnících se pžadavků září 08 Střední průmyslvá škla Bruntál 50

51 Sftwarvý prces Agilní metdiky LEAN Develpment Pracvníci mají pravmci rzhdvat Nerzhduje se shra, pracvníci rzhdují sami Hlavním cílem je uspkjvat pžadavky zákazníků Častý kntakt s klientem Vyšší spkjenst Zavedení zpětné vazby Pčítáme s neúplnými pžadavky Mžnst přepisu či likvidace již htvých částí prgramu Odstranění lkálních ptimalizací Neptimalizvat lkální mduly. Zefektivnění jednh mdulu nemusí nutně znamenat zefektivnění celku. Optimalizvat celek září 08 Střední průmyslvá škla Bruntál 51

52 Sftwarvý prces Agilní metdiky LEAN Develpment Partnerství s ddavateli Pr ddávané části systému najít splehlivéh ddavatele Kultura pr neustálé zlepšvání Zvýšení mtivace členů týmu Zlepšení pracvníh prstředí září 08 Střední průmyslvá škla Bruntál 52

53 Sftwarvý prces Agilní metdiky LEAN Develpment Výhdy Mžný rychlý vývj systému Část pstupů lze aplikvat i d jiných metdik Velký prstr pr individuality v týmu Nevýhdy Není skutečnu metdiku Nevhdné pr velmi velké prjekty Lineární vývj je tak pmalý jak je pmalý nejpmalejší prgramátr září 08 Střední průmyslvá škla Bruntál 53

54 Sftwarvý prces Empirické zákny Během let, kdy byl vyvíjen sftware se zjistil, že existují pravidla a pstupy, které se pakují, neb které vykazují během dby živta sftware pdbné neb ttžné vlastnsti. Tyt pznatky daly za vznik Empirickým záknům. Nejčastěji sledvané vlastnsti: Dělba, plánvání (nrmvání) práce Ohdncení práce Nárčnst prací V závislsti na uvedeném - výsledky září 08 Střední průmyslvá škla Bruntál 54

55 Sftwarvý prces Empirické zákny Tat sledvání a prváděly především velké sftwarvé firmy (USA). Systematické sledvání dal za vznik Sftwarvé fyzice. Lehman a Belady studvali dynamiku sftwarvých systémů pté c byly dknčeny P statickém vyhdncení dat údržbě a vzrůstající veliksti systémů publikvali následujících pět záknů. září 08 Střední průmyslvá škla Bruntál 55

56 Sftwarvý prces Empirické/Lehmanvy zákny Zákn trvalé prměny: Systém pužívaný v reálném prstředí se neustále mění, dkud není cenvě výhdnější systém restrukturalizvat neb jej nahradit zcela nvu verzí. Zákn rstucí slžitsti: Při evlučních změnách je prgram stále méně a méně strukturvaný (vzrůstá entrpie) a vzrůstá tedy jeh slžitst. Odstranění narůstající slžitsti vyžaduje ddatečné úsilí. Zákn vývje prgramu: Rychlst změn glbálních atributů systému se může jevit v mezeném časvém intervalu jak náhdná. V dluhdbém phledu se však jedná seberegulující prces, který lze statisticky sledvat a předvídat. září 08 Střední průmyslvá škla Bruntál 56

57 Sftwarvý prces Empirické/Lehmanvy zákny Zákn invariantní sptřeby práce: Celkvý pkrk při vývji prjektů je statisticky invariantní. Jinak řečen, rychlst vývje prgramů je přibližně knstantní a nekreluje s vynalženými prstředky. Zákn mezené veliksti přírůstku: Systém určuje přípustnu velikst přírůstku v nvých verzích. Pkud je limita překrčena, bjeví se závažné prblémy týkající se kvality a pužitelnsti systému. září 08 Střední průmyslvá škla Bruntál 57

58 Sftwarvý prces Behemv TpTen 1. Nalezení a prava sftwarvéh prblému je 100x dražší než dstranění defektu ve fázi pžadavků a v úvdních fázích návrhu. 2. Údaje uvedené v plánu práce lze stlačit ( přidáním lidí peněz atd.) 25%, ale víc ne. 3. Údržba stjí 2x tlik, c vývj aplikací. 4. Vývj a údržba jsu především funkcí veliksti prduktu 5. Variace lidských schpnstí je příčinu největších variací v prduktivitě 6. Pdíl ceny SW a HW se změnil z hdnty 15:85 v rce 1955 na 85:15 v rce 1985 a stále rste ve prspěch SW. září 08 Střední průmyslvá škla Bruntál 58

59 Sftwarvý prces Behemv TpTen 7. Puze 15% práce tvří kódvání 8. Instrukce aplikačníh prgramu je 3x dražší než instrukce individuálníh prgramu, instrukce systémvých prgramů jsu 9x dražší 9. Inspekce prgramu zachyt 60% chyb 10. Mnhé SW prcesy splňují Paretv rzlžení: 20% mdul přispívají k 80% ceny, 20% mdul bsahuje 80% chyb, 20% chyb sptřebuje 80% rzpčtu vyhrazenéh na pravy, 20% mdul sptřebuje 80% času výpčtu, 20% nástrjů pužívá 80% času září 08 Střední průmyslvá škla Bruntál 59

60 Sftwarvý prces Literatura: září 08 Střední průmyslvá škla Bruntál 60

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014 Vedení prjektů, Odhadvání, histrie Jiří Mach 26. 11. 2014 Agenda Dcházka Specifikace Vedení prjektů Pár slv SW prjektu na MFF Odhadvání Histrie prjektů Dtazy 2 Prject management C je t prjekt? Frmální

Více

16. Kategorizace SW chyb, kritéria korektnosti a použitelnosti, spolehlivost SW

16. Kategorizace SW chyb, kritéria korektnosti a použitelnosti, spolehlivost SW 16. Kategrizace SW chyb, kritéria krektnsti a pužitelnsti, splehlivst SW 1. Sftwarvá chyba Prezentace th, že prgram dělá něc nepředpkládanéh Míra th, kdy prgram přestává být užitečný Je t nesuhlas mezi

Více

Maintenance. Tomáš Krátký. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Maintenance. Tomáš Krátký. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evrpský sciální fnd Praha & EU: Investujeme d vaší buducnsti Maintenance Tmáš Krátký tmas.kratky@prfinit.eu http://www.prfinit.eu/cz/pdpra-univerzit/univerzitni-vyuka C je údržba? Stav systému Systém je

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Configuration Management

Configuration Management Evrpský sciální fnd Praha & EU: Investujeme d vaší buducnsti Cnfiguratin Management Tmáš Krátký tmas.kratky@prfinit.eu http://www.prfinit.eu/cz/pdpra-univerzit/univerzitni-vyuka Sftwarvý prces??? Sftwarvý

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Odhady, nabídky, měření a historie

Odhady, nabídky, měření a historie Odhady, nabídky, měření a histrie Tmáš Krátký, Michal Petřík, Bhumír Zubek tmas.kratky@prfinit.eu, michal.petrik@prfinit.eu, bhumir.zubek@prfinit.eu http://www.prfinit.eu/pr-univerzity/univerzitnivyuka/a4m33sep.html

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách.

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách. SITUACE NA MÍSTNÍM TRHU Na českém trhu panuje nedůvěra v realitní kanceláře a makléře. Spusta makléřů na trhu se chvá nepctivě. Většina realitních makléřů jsu špatní makléři. Dále dchází k bezdůvdnému

Více

A3RIP Řízení projektů. 13. seminář 8. 10. 12. 2014

A3RIP Řízení projektů. 13. seminář 8. 10. 12. 2014 A3RIP Řízení prjektů 13. seminář 8. 10. 12. 2014 Obsah 1. uknčení prjektu 1a. cíle při uknčení prjektu 1b. pakvaně pužitelné výsledky 1c. archivace dkumentů 2. hdncení prjektu 3. úspěch prjektu 4. time

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi Rle metdika v prcesu zavádění a věřvání standardů kvality v praxi Standardizace rgánu sciálně-právní chrany dětí na Městském úřadu v Třinci 20.05.2015 Standard kvality Standard nrma, kritérium, becně uznávaný

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010)

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Tématický plán a bsahvé zaměření seminářů 1. týden - Organizační záležitsti. Účetní systém pdniku a využití výpčetní techniky. Sftware pr účetnictví.

Více

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL Testvání uživatelských rzhraní 2011 DeepBurner Free 1.9 Testvání uživatelskéh rzhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011 Daniel Mikeš Tmáš Pastýřík Ondřej Pánek Jiří Šebek Testvání uživatelských rzhraní

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Přednášky Teorie řízení Tereza Sieberová, 2015 LS 2014/2015

Přednášky Teorie řízení Tereza Sieberová, 2015 LS 2014/2015 -černě přednášky -červeně cvičení různě přeházené, pdle th, jak jsme pakvali, datum dpvídá přednáškám PŘEDNÁŠKA 10.2. C je t řízení? Subjektivní, cílevědmá činnst lidí Objektivně nutná Pznává a využívá

Více

Podpora plánování a řízení projektů v CASE nástrojích

Podpora plánování a řízení projektů v CASE nástrojích Pdpra plánvání a řízení prjektů v CASE nástrjích seminární práce z předmětu IT572 Prstředky CASE a jejich využití při tvrbě IS Vítězslav Jánský Petr Kříž Jan Šebelík prsinec 2005-1 - Obsah Úvd...3 Cíl

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Tvorba elektronického herbáře

Tvorba elektronického herbáře Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků - Gymnázium Cheb Tvrba elektrnickéh herbáře Autr kurzu: Mgr. Mirslava Vaicvá Vyučvací předmět: Bilgie a infrmatika Rčník: Kvarta smiletéh studia gymnázia, ppř.

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Bezkontaktní platby v českém obchodě

Bezkontaktní platby v českém obchodě Bezkntaktní platby v českém bchdě Piltní prjekt NFC plateb Ing. Dr. M. Exner, CIO Glbus Retail Summit, Praha 01.02.2012 Elektrnické platby v Glbusu Akceptace platebních karet (ČS) 10/1998 Akceptace platebních

Více

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013 Strategické rámce správy a rzvje klasifikace DRG v rce 2013 Ministerstv zdravtnictví má až d knce rku 2013 uzavřenu s NRC prváděcí smluvu k prvádění některých činnstí týkajících se kultivace systému DRG

Více

STRUKTURA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

STRUKTURA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Struktura pdnikatelskéh záměru JÍZDNÍ ŘÁD FIRMY 1. Úvd a shrnutí (Executive Summary) Tent první ddíl shrnuje důležitst, atraktivitu a finanční zajímavst pdnikatelskéh záměru. Měl by bsahvat představení

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastupena: Rbinem Pvšíkem,

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Bakalářská práce. Redesign procesu testů a test management. Redesign of Test and Test Management Processes. Kateřina Urbanová

Bakalářská práce. Redesign procesu testů a test management. Redesign of Test and Test Management Processes. Kateřina Urbanová Bakalářská práce Redesign prcesu testů a test management Redesign f Test and Test Management Prcesses Kateřina Urbanvá Unicrn Cllege 2010 Unicrn Cllege, V Kapslvně 2767/2, Praha 3, 130 00 Název práce v

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

Doporučená struktura podnikatelského plánu

Doporučená struktura podnikatelského plánu Dpručená struktura pdnikatelskéh plánu 1 Pdnikatelský Plán Účel vypracvání pdnikatelskéh plánu má něklik rvin: Pr pdnikatele je tent dkument mžnstí zamyslet se ve strukturvané frmě nad jedntlivými blastmi

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

Otázky ústní. 1. Experimentální metody

Otázky ústní. 1. Experimentální metody Otázky ústní 1. Experimentální metdy Princip: napdbené, ale řízené prstředí vylučení rušivých vlivů snazší sběr dat typické, ale řízené úlhy systematické testvání STATISTICKY ZASTOUPENÍ UŽIVATELÉ většinu

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK Gymnázium, Milevsk, Masarykva 183 Šklní vzdělávací prgram (ŠVP) pr nižší stupeň smiletéh všebecnéh studia 5.1.4. Jazyk a jazykvá kmunikace Charakteristika vyučvacíh předmětu RUSKÝ JAZYK Obsahvé, časvé

Více

Mobilní zpravodajská aplikace idnes. A7B39PDA - Principy tvorby mobilních aplikací

Mobilní zpravodajská aplikace idnes. A7B39PDA - Principy tvorby mobilních aplikací Mbilní zpravdajská aplikace idnes A7B39PDA - Principy tvrby mbilních aplikací Autr: Marek Krátký kratkma2@fel.cvut.cz Ppis D1 Zpravdajská aplikace idnes je určena pr chytré telefny neb pr tablety. Aplikace

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

Metoda klíčových ukazatelů pro činnosti zahrnující zvedání, držení, nošení

Metoda klíčových ukazatelů pro činnosti zahrnující zvedání, držení, nošení Metda klíčvých ukazatelů pr činnsti zahrnující zvedání, držení, nšení Pkyny pr pužití při hdncení pracvních pdmínek Hdncení se prvádí v pdstatě pr činnsti ruční manipulace a musí se týkat jednh pracvníh

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3 Zadávací dkumentace pr zakázku na služby zadávanu v suladu s pstupy pr zadávání zakázek v rámci prgramu JPD 3 Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců splečnsti EMCO spl. s r.. Název zadavatele: Emc spl.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu 0 Mžnsti připjení WMS služby d Klienta v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

VYUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY VE VÝUCE ANGLIČTINY UČÍME SE ANGLIČTINU S INTERAKTIVNÍ TABULÍ SMARTBOARD

VYUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY VE VÝUCE ANGLIČTINY UČÍME SE ANGLIČTINU S INTERAKTIVNÍ TABULÍ SMARTBOARD VYUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY VE VÝUCE ANGLIČTINY UČÍME SE ANGLIČTINU S INTERAKTIVNÍ TABULÍ SMARTBOARD Cíle kurzu: Účastník získá ptřebné infrmace a prakticky si svjí metdy, tipy a triky k efektivnímu

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk Scieknmická studie mikrreginu Frýdlantsk B.5. Analýza knkurenčníh ptenciálu skiareálu Smrk Únr 2008 Studie vznikla v rámci prjektu Alternativy pr Frýdlantsk, který krdinuje Jizerskještědský hrský splek.

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši Výsledky sledvání indikátru ECI/TIMUR A.3: Mbilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši Vydala: Týmvá iniciativa pr místní udržitelný rzvj Zpracval: Jsef Nvák http://www.timur.cz 2008 Úvd Indikátr

Více

Microsoft Select Plus

Microsoft Select Plus Micrsft Select Plus (jednrázvá neb rzlžená úhrada licence jsu trvalé) C si vyžádat d ddavatele Dklad nabytí licence s následujícími náležitstmi: dběratel/ddavatel, přesná specifikace typu prduktu (verze,

Více

Pražské služby, a.s. Analýza ekonomické situace s ohledem na realizaci záměru propachtování části podniku ve prospěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí -

Pražské služby, a.s. Analýza ekonomické situace s ohledem na realizaci záměru propachtování části podniku ve prospěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí - Pražské služby, a.s. Analýza eknmické situace s hledem na realizaci záměru prpachtvání části pdniku ve prspěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí - Říjen 2014 1 Manažerské shrnutí 1.1 Předmět a cíle prjektu

Více

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business.

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business. Zakázka na vytvření výukvé aplikace Start-up businees a Interaktivní webvé rzhraní Přílha č. 2 Technická specifikace Pžadavky: Specifikace pr SW aplikaci Start-up business. Obecné pžadavky Cílem je vytvřit

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

Co JE, K ČEMU JE A JAK SE PRACUJE S GISEM

Co JE, K ČEMU JE A JAK SE PRACUJE S GISEM C je, k čemu je a jak se pracuje s GISem C JE, K ČEMU JE A JAK SE PRACUJE S GISEM Ve sdělvacích prstředcích se stále více mluví tm, že žijeme v "infrmačním věku JJ. Na infrmace se nahlíží jak na klíč k

Více

Tile systém v Marushka Designu

Tile systém v Marushka Designu 0 Tile systém v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL

INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL Verze 3.3, vydaná 1. 3. 2016 Vážení zástupci realitních kanceláří, Rádi bychm vám představili nvu verzi našeh blíbenéh realitníh sftwaru, která jak vždy, přináší spustu

Více

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál MF - infrmační systém finanční

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2 PROVOZNÍ ŘÁD Závazný prvzní řád pr prdejní akce, jarmarky a farmářské a všebecné trhy, knané na Sfijském nám. Praha 12. Prvzvatel: Tmáš Trnka, Šlikva 549/4, Praha 6 Břevnv, IČO: 150 85 678 Preambule Upravuje

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO Rukvěť ekvzdělavatele I. Rukvěť (ek)vzdělavatele I. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr pedaggické pracvníky v blasti EVVO Vzdělávací akce pr pedaggické pracvníky charakteristika

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Autpjištění Allianz pjišťvna nabízí zaměstnancům Vyské škly báňské Technické univerzity Ostrava cenvě

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

Řízení a podpora logistiky ve výrobních areálech

Řízení a podpora logistiky ve výrobních areálech Řízení a pdpra lgistiky ve výrbních areálech Příklad řešení včetně mbilních technlgií Autr: Mirslav Franc, ixperta SE tel. 602 795 736 mirslav.franc@ixperta.cm Agenda 1. Představení řešení pr řízení a

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárdní nrmy Extrakt nenahrazuje samtnu technicku nrmu, je puze infrmativním materiálem nrmě. Elektrnický výběr pplatků (EFC) Zabezpečené mnitrvání pr autnmní systémy výběru mýtnéh Zkušení

Více

Requirements Engineering

Requirements Engineering Evrpský sciální fnd Praha & EU: Investujeme d vaší buducnsti Requirements Engineering Tmáš Krátký tmas.kratky@prfinit.eu http://www.prfinit.eu/cz/pdpra-univerzit/univerzitni-vyuka Schematický phled (Sftware

Více