Diagnostika příčin selhání antiagregační léčby. Slavík L., Úlehlová J., Krčová V., Hluší A., Procházková J. Hemato-onkologická klinika FN Olomouc

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Diagnostika příčin selhání antiagregační léčby. Slavík L., Úlehlová J., Krčová V., Hluší A., Procházková J. Hemato-onkologická klinika FN Olomouc"

Transkript

1 Diagnstika příčin selhání antiagregační léčby Slavík L., Úlehlvá J., Krčvá V., Hluší A., Prcházkvá J. Hemat-nklgická klinika FN Olmuc

2 Úvd Antiagregační léčba je základním kamenem léčby kardivaskulárních nemcnění Klinické studie ukázaly jak rizik selhání terapie tak rizik krvácení Mnitrvání antiagregační terapie přináší Mžnst ptimalizvat léčbu Minimalizvat vedlejší efekty léčby Redukvat trmbtické příhdy

3 Sučasné mžnsti antiagregační terapie Inhibitry COX-1 receptru Kys. acetylsalicylvá Inhibitry ADP receptru Ticlpidin Clpidgrel Prasugrel Inhibitry GlIIb/IIIa receptru Myší-lidská chimerická prtilátka (např. abciximab) Syntetické peptidy (např. eptifibatid) Syntetické nn-peptidy (např. tirfiban)

4 Sučasné mžnsti antiagregační terapie

5 Inhibitry COX-1 nevratně inhibuje enzym COX, cž vede ke snížení aktivace krevních destiček z TXA 2 (trmbxan - účinný vazknstriktr, který snižuje mnžství cyklickéh AMP). Inhibice trmbxanu je hlavním efektem účinku ASA Měření TXB2 indikuje efektivitu léčby ASA

6 Inhibitry ADP receptru Střevní absrpce prléčiva je mezena efluxem pumpy P-glykprteinu, jež je kódván genem ABCB1. Většina účinnéh léku je metablizvána na neaktivní metablity všudypřítmnými esterázami. Menšina je biaktivvaná různými izfrmami cytchrmu P450 (CYP) na aktivní metablity Tyt metablity nevratně blkují adensindifsfát (ADP) receptr (kódvaný genem P2RY12 ), cž následně deaktivuje fibringen receptr (glykprtein IIb / IIIa receptr kódvaný genem ITGB3), který se pdílí na agregaci krevních destiček.

7 Inhibitry GpIIb/IIIa Během aktivace trmbcytu dchází ke změně knfigurace pvrchvéh transmembránvéh receptru GP IIb/IIIa, při které djde k dhalení vazných míst bivalentních prteinů vázajících aktivvané trmbcyty navzájem (tzv. aktivace receptru). Antagnisté receptrů GP IIb/IIIa brání vazbě bivalentních prteinů (fibringenu neb vwf) k membránvým integrinvým receptrům trmbcytů bsazením tht receptru. Důležitým pznatkem pslední dby je skutečnst, že antagnisté GP IIb/IIIa mhu svu vazbu na inaktivní receptr indukvat změnu jeh knfigurace (tedy receptr aktivvat) a p uvlnění z vazby tak umžnit navázání fibringenu, mluvíme tedy vnitřní pragregační aktivitě.

8 Metdy stanvení funkce trmbcytů Verify nw Impedanční agregmetrie LTA Platelet Wrks Multiplate PFA 100 Flw cytmetrie

9 Optická agregmetrie Induktry ADP Trmbin TXA2 Klagen Epinefrin Ristcetin TRAP

10 Prblémy, výhdy a nevýhdy pr klinicku aplikaci Časvě nárčná prcedura přípravy vzrku Aktivace trmbcytů v průběhu dběru a zpracvání vzrku Agregace trmbcytů prbíhá za nefyzilgických pdmínek Agregace závisí Pčtu destiček Kncentraci fibringenu Lipidech (inteferují při ptickém měření) Závislst na různých kncentracích induktrů Závislst na zkušensti bsluhy

11 Verify Nw Mdifikván z Michelsn A.D. et al., Am. J. Cardil. 2006, 98; 4-10 Tubidimetrický ptický princip detekce Měřící technlgie zalžená na mikrbeads aglutinační technlgii Agregace destiček je indukvána Beads s navázaným lidským fibringenem Specifickými induktry Není nutná žádná předpříprava vzrků

12 Prblémy, výhdy a nevýhdy pr klinicku aplikaci POCT přístrj Mžnst kntrly přím u pacienta Analýza z plné krve Není nutná příprava vzrku Rychlá, jednduchá a na bjem vzrku nenárčná aplikace Prediktivní výsledky x Chybí prvnání s statními metdami

13 Multiplate Impedanční princip detekce Měřící technlgie zalžená na stříbrem ptažených duálních elektrdách Agregace destiček je indukvána AA ADP + PGE1 ADP TRAP Není nutná žádná předpříprava vzrků Mdifikván z Tóth O., Calatzis A., Penz S.,.Thrmb Haemst Dec;96(6):781-8

14 Prblémy, výhdy a nevýhdy pr klinicku aplikaci POCT přístrj Mžnst kntrly přím u pacienta?? Analýza z plné krve Není nutná příprava vzrku Rychlá a jednduchá aplikace Prediktivní výsledky x Chybí prvnání s statními metdami

15 Cne and plate analyzátr princip Primárně určen na měření destičkvých pruch Aspirin clpidgrel Měření precenta pkrytéh pvrchu Mdifikván z Michelsn A.D. et al., Am. J. Cardil. 2006, 98; 4-10

16 Prblémy, výhdy a nevýhdy pr klinicku aplikaci POCT přístrj Mžnst kntrly přím u pacienta Vyský shear navzení fyzilgických pdmínek Jednduchá a rychlá metda Analýza z plné krve Vyšší senzitivita než u aggregmetrie x Mál publikací Chybí prvnání s statními metdami

17 PFA 100 Apertura 147 um Klagenvá membrána Agnnisté ADP/epinefrin Vyské pměr smykvéh tření /s Nrmální neb zkrácený CT aktivace trmbcytů Prdlužený CT inhibice destiček neb destičkvá prucha Aspirin prdlužuje CT-EPI Clpidgrel prdlužuje CT-P2Y (dstupná až v pslední dbě) Mdifikván z Michelsn A.D. et al., Am. J. Cardil. 2006, 98; 4-10

18 Prblémy, výhdy a nevýhdy pr klinicku aplikaci POCT přístrj Mžnst kntrly přím u pacienta Vyský shear navzení fyzilgických pdmínek Jednduchá a rychlá metda Analýza z plné krve Prediktivní výsledky x Limitace cartridgemi Chybí prvnání s statními metdami Nízká reprdukvatelnst a specifita

19 Průtkvá cytmetrie Měření destičkvých aktivačních markerů CD 40 CD 41 CD 63 CD 62 P-selektin CD 144 VASP fsfrylace Mdifikván z Michelsn A.D. et al., Am. J. Cardil. 2006, 98; 4-10

20 Prblémy, výhdy a nevýhdy pr klinicku aplikaci Měření rzdílných ppulací trmbcytů simultánně Měření z plné krve (minimální manipulace) Malé bjemy Flexibilní tvrba metd x Puze specializvané labratře Nutné prvnání s funkčními metdami

21 Platelet Wrks Prvnává pčet destiček v EDTA kntrle s pčtem destiček v citrátu p indukci aggregace ADP neb klagenem Pdíl agregace je měřen jak ztráta jedntlivých destiček Jednduchá, rychlá a levná metda Analýza z plné krve Prediktivní výsledky x Limitace induktry Chybí prvnání s statními metdami Chybí prediktivní výstupy

22 Příčiny rezistence Endgenní příčiny ASA rezistence Buněčné cesty neblkvané ASA (indukce agregace erytrcyty, trmbinem, klagenem, adrenalinem, ADP, cytkiny) senzitivita destiček na klagen a ADP verexprese COX-2 (rychlá regenerace trmb) regenervaná COX-1 (M,Ma,endtelie) Genetické plymrfizmus COX-1 (alteruje aktivní míst a brání acetylaci aspirinem),cox-2, TXA2 syntetázy ADP plymrfizmus GP Ia/IIa, Ib/V/IX, IIb/IIIa receptru plymrfizmus receptru pr klagen GP VI, vwf GP Ia plymrfizmus f XIII (Val34Leu), který vede k inhibici aktivace faktru XIII při léčbě ASA reslving tvrba 8-is-PGF

23 LightCycler HRM COX1 heter hm WT Nrmal dliší skupiny wt+hm a heter

24 LightCycler HRM COX1 heter hm WT Spiked dliší skupiny het+hm (někdy i tyt mezi sebu) a wt. Kmbinací bu výsledků lze jasně určit všechny tři gentypy.

25 LightCycler GT C34T WT hm heter Vyhdncení: wt ~ 56 C; hm ~ 63 C; heter ba peaky

26 LightCycler GT P2RY T744C WT heter Vyhdncení: wt ~ 49,5 C; hm ~ 58 C; heter ba peaky

27 LightCycler GP1bA (-5T>C; rs ) WT hm heter Vyhdncení: wt ~ 59 C; hm ~ 66 C; heter ba peaky

28 LightCycler GP6 (T13254C; rs ) WT heter Vyhdncení: wt ~ 65,5 C; hm ~ 58,5 C; heter ba peaky

29 Zastupení jedntlivých plymrfismů ve sledvaném subru 124 pacientů s AIM Celý subr Rezistentní Plymrfismus Typ mutace Pčet % Pčet % P2RY12; i-t744c (rs ) Heterzygt Hmzygt Wild type ,74 0,00 82, ,88 0,00 78,12 P2RY12; C34T (rs ) Heterzygt Hmzygt Wild type ,55 12,10 44, ,00 15,63 34,37 COX1_A1;-A842G (rs ) Heterzygt Hmzygt Wild type ,26 0,00 92, ,78 0,00 72,22 GP1bA ; -5T>C (rs ) Heterzygt Hmzygt Wild type ,97 3,23 75, ,8 0,0 72, ,7 6,3 75 GP6 ; T13254C (rs ) Heterzygt Hmzygt Wild type ,90 0,00 87, ,2 0,0 77, ,2 0,0 77,8

30 Incidence destičkvých genetických plymrfismů WT heter hm

31 ASA resistence COX COX-1plymrfismus jiná příčina ASA resistence p = 0,003 14,51% pacientů s AIM je rezistentních na 100 mg ANP

32 Clpidgrelvá resistence 11 C34T 21 destičkvý plymrfismus P2Y12 jiná příčina clpidgrelvé resistence 32 N = clpidgrelvá resistence bez clpidgrelvé resistence 25 T744C 25,80% pacientů s AIM je rezistentních na 75 mg thienpyridinu

33 Výsledky vyšetření efektivity prtidestičkvé léčby velmi závisí na pužité metdě Žádný standard není všebecné uznáván

34 Závěr - je nutné mnitrvat prtidestičkvu léčbu? ESC GUIDELINES RECOMMEND PLATELET FUNCTION TESTING ESC stanvila dpručení ve dvu bdech třídy IIb : "Gentypizace a/neb vyšetření funkční aktivity destiček se dpručuje u vybraných případů pužití clpidgrelu." Zvýšení udržvací terapie clpidgrelu na základě funkčníh testvání destiček není dpručen rutinně, ale má být prváděn u vybraných pacientů".

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2009 Bc. Václav Dunovský

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2009 Bc. Václav Dunovský UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Václav Dunvský Dpravní fakulta Jana Pernera Bezpečnstní rám závdníh autmbilu z hlediska psuzení knstrukce výpčtvým mdelváním

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Výběrvé řízení v rámci prjektu Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a POKYNY PRO UCHAZEČE 1 Prjekt je splufinancván

Více

DPH), výše. Tato cena. této. Při výkonu. prostředí. podle. bankovní spojení; den. cenu dodávky; a. cena - 2 - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9.

DPH), výše. Tato cena. této. Při výkonu. prostředí. podle. bankovní spojení; den. cenu dodávky; a. cena - 2 - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9. 3. 3.1 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY V suladu se zněním 2 zákna č. 526/1990 Sb., cenách, v platném znění se cena ddávky sjednává dhdu Stran ve výši: 7.196.000,- Kč (sedmmiliónůstdevadesátšesttisíc krun českých

Více

Je technika stará jako lidstvo samo. Všechny dávné civilizace všech světadílů znaly již před mnoha tisíci lety zázračné působení sopečného kamene.

Je technika stará jako lidstvo samo. Všechny dávné civilizace všech světadílů znaly již před mnoha tisíci lety zázračné působení sopečného kamene. Je technika stará jak lidstv sam. Všechny dávné civilizace všech světadílů znaly již před mnha tisíci lety zázračné půsbení spečnéh kamene. Terapie hrkými kameny spjuje sílu tří elementů země, hně a vdy.

Více

Nezbytné je plán sestavit, pokud usilujete o finanční prostředky od banky či investora nebo chcete sehnat společníka pro společné podnikání.

Nezbytné je plán sestavit, pokud usilujete o finanční prostředky od banky či investora nebo chcete sehnat společníka pro společné podnikání. PODNIKATELSKÝ PLÁN KROK ZA KROKEM Prč mít pdnikatelský plán? Jedním z nejdůležitějších krků při začátcích pdnikání je správné sestavení pdnikatelskéh plánu. Správně sestavený plán řekne, zda je prjekt

Více

Administrace Enterprise vlastnosti. 2014 Profinit. All rights reserved.

Administrace Enterprise vlastnosti. 2014 Profinit. All rights reserved. Administrace Enterprise vlastnsti RNDr. Ondřej Zýka ndrej.zyka@prfinit.eu 2014 Prfinit. All rights reserved. Obsah Cíle administrace Instalace Zálhvání Zajištění dstupnsti Sledvání Ladění Zajištění bezpečnsti

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

Hemostáza jak ji možná neznáme

Hemostáza jak ji možná neznáme Klin. Biochem. Metab., 15 (36), 2007, No. 2, p. 97 101. Hemostáza jak ji možná neznáme Šlechtová J. Ústav klinické biochemie a hematologie LF UK a FN v Plzni SOUHRN Procesy srážení krve (hemostáza) a rozpuštění

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,13 mg laktózy (jako monohydrátu), viz bod 4.4.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,13 mg laktózy (jako monohydrátu), viz bod 4.4. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

Formae speciales - morfologicky stejné izoláty jednoho druhu, které se liší pouze schopností napadat hostitelské genotypy

Formae speciales - morfologicky stejné izoláty jednoho druhu, které se liší pouze schopností napadat hostitelské genotypy Sylabus 3. přednášky: klasifikace a charakteristika bitických vztahů mezi rganismy parazitismus fytpatgenních mikrrganismů, frmy parazitismu patgenismus, jeh klasifikace, patgenní ptenciál a jeh determinanty

Více

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 1 TECHNOLOGICKÝ KLINICKÝ STANDARD PRO LÉČBU PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU ODBORNÁ

Více

Práva nemocných dětí je třeba respektovat bez ohledu na to, zda je jim péče, kterou dostávají, poskytována v domácím prostředí nebo v nemocnici.

Práva nemocných dětí je třeba respektovat bez ohledu na to, zda je jim péče, kterou dostávají, poskytována v domácím prostředí nebo v nemocnici. Charta práv hspitalizvaných dětí /Charta EACH/ byla přijata v rce 1988 v hlandském Leidenu a je jakýmsi přehledem práv, která mají všechny děti v suvislsti s hspitalizací a t jak před svým pbytem v nemcnici,

Více

Program. na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu. a vývoje. na léta 2015 2022

Program. na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu. a vývoje. na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 2022 Obsah 1. Název Programu... 3 2. Právní rámec Programu... 3 3. Poskytovatel... 3 4. Identifikační kód Programu... 4 5. Doba

Více

SHRNUTÍ LÁTKY 7. ROČNÍKU Mgr. Iva Strolená

SHRNUTÍ LÁTKY 7. ROČNÍKU Mgr. Iva Strolená ARITMETIKA ZLOMKY A RACIONÁLNÍ ČÍSLA Jestliže něc (celek) rzdělíme na něklik stejných dílů, nazývá se každá část celku zlmkem. Zlmek tři čtvrtiny (tři lmen čtyřmi) zlmek Čitatel sděluje, klik těcht částí

Více

SMART Notebook 11. Operační systémy Windows

SMART Notebook 11. Operační systémy Windows SMART Ntebk 11 Operační systémy Windws Uživatelská příručka Pr zbrazení nápvě dy k sftwaru SMART Ntebk na svém mbilním telefnu neb jiném mbilním zařízení naskenujte následující QR kód. Upzrnění chranných

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Infrmace pr žadatele - SZP 2015 ZEMĚDĚLSKÝ PODNIKATEL, AKTIVNÍ ZEMĚDĚLEC V rce 2015 dchází ke změně subjektů, které mhu být příjemci některé z dtací patření v rámci Jedntné žádsti. ZEMĚDĚLSKÝ PODNIKATEL

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum 10 mg (atorvastatinum calcicum trihydricum).

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum 10 mg (atorvastatinum calcicum trihydricum). 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SORTIS 10 mg SORTIS 20 mg SORTIS 40 mg SORTIS 80 mg Potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ SORTIS 10 mg Jedna potahovaná tableta obsahuje

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU ENBREL 50 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje etanerceptum

Více

Aktuální verze: 4.0.0, vytvořená dne: 02.09.2014 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvořená dne: 14.08.2014 oblast: CZ

Aktuální verze: 4.0.0, vytvořená dne: 02.09.2014 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvořená dne: 14.08.2014 oblast: CZ Bezpečnstní list pdle 1907/2006/ES Obchdní jmén: Funguran-OH 50 WP Čísl prduktu: 30004299(30) Aktuální verze: 4.0.0, vytvřená dne: 02.09.2014 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvřená dne: 14.08.2014 blast: CZ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV Základní škla Kvářv, kres Písek 398 55 Kvářv 80 Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV 1. Identifikační údaje Název škly Adresa škly Ředitel škly Základní škla

Více

Perioperační ochrana myokardu - teorie nebo reálná možnost? Roman Hájek Kardiochirurgická klinika FN Olomouc

Perioperační ochrana myokardu - teorie nebo reálná možnost? Roman Hájek Kardiochirurgická klinika FN Olomouc Perioperační ochrana myokardu - teorie nebo reálná možnost? Roman Hájek Kardiochirurgická klinika FN Olomouc Klinické aspekty kardioprotekce kardiovaskulární komplikace jsou vedoucí příčinou morbidity

Více

Jak (ne)funguje imunitní systém

Jak (ne)funguje imunitní systém Jak (ne)funguje imunitní systém věda kolem nás co to je 8 Historie Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. (ÚMG) se odvíjí od Oddělení experimentální biologie a genetiky Biologického ústavu ČSAV, jehož

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Statim: ano Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: sérum: 8 hodin při 15-25 C, 72 hodin

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Čj: MCP8 008775/2014 2 Spis. zn.: MCP8087231/2013/0V.Pet Č.jedn.: MCP8008775/2014 Vyřizuje: Ing. Vendula Peterkvá Výrkvá část: v, v, MESTSKA CAST PRAHA 8 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - dbr výstavby - Zenklva 35,

Více

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

Chronická plicní hypertenze

Chronická plicní hypertenze DOPORUČENÍ PRO Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jde však o doporučení, nikoli předpisy, proto je nutný individuální přístup ke každému

Více

Hypertenzní krize, emergentní a urgentní hypertenzní stavy současný stav poznání a doporučení pro péči o tyto stavy

Hypertenzní krize, emergentní a urgentní hypertenzní stavy současný stav poznání a doporučení pro péči o tyto stavy 198 Hypertenzní krize, emergentní a urgentní hypertenzní stavy současný stav poznání a doporučení pro péči o tyto stavy Tomáš Janota, Jiří Widimský III. interní klinika VFN a 1. LF UK, Praha Hypertenzní

Více

Pou ití technických norem ve zdravotnictví - oblast zkušebnictví a pùsobnosti EZÚ Praha Ing. František Homolka

Pou ití technických norem ve zdravotnictví - oblast zkušebnictví a pùsobnosti EZÚ Praha Ing. František Homolka Uèební text vzniklý v rámci projektu spolufinancovaného evropským sociálním fondem a státním rozpoètem ÈR s názvem Zvýšení kvality praktického vzdìlání studentù studijního programu Biomedicínská a klinická

Více

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 30 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž

Více