Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze"

Transkript

1 Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD MENU VYTVOŘENÍ DODATKU VYTVOŘENÍ DODATKU Načtení pjistné smluvy Pdmínky pr vytvření ddatku C lze ddatkem měnit Infrmace smluvě Pjistník Vzidl Blk pvinné ručení Blk havarijní pjištění Blk Pjistné a slevy Blk Získatelé na smluvě Práce s vytvřeným ddatkem Tiskvý výstup PROVIZE ZE SJEDNANÉHO DODATKU CO BY VÁS MOHLO ZAJÍMAT... 7

2 1 Úvd Knslidvaný nástrj získatele mdul Kalkulačka (Dále jen Kalkulačka ) je nvě dplněn mžnst vytvření ddatku ke stávající smluvě prduktu NAMÍRU a t jak ve variantě GLV, tak ve variantě GL2. Tent manuál by měl vysvětlit princip zpracvání ddatku ke stávající smluvě a jeh mžnsti. Navazuje na základní manuál KNZ a neřeší tedy becné pstupy, jak je přihlášení d KNZ, nastavení uživatele, právnění a pdbně. Ddatek je vytvřen jak rekapitulační, t znamená, že klientvi je předlžen nvý stav smluvy p vytvření pžadvaných změn. Sučástí tisku je ptm také rekapitulace změn v rzsahu pjištění. 2 Menu vytvření ddatku P přihlášení d KNZ je pr vytvření ddatku určena zálžka Vytvření ddatku br. 1 Obr. 1 vstupní brazvka p zvlení vlby vytvření ddatku Pr zbrazení vlby Vytvření ddatku je třeba, aby získatel/ uživatel měl nastaven příslušné právnění ve správě uživatele. 3 Vytvření Ddatku 3.1 Načtení pjistné smluvy Smluva je načítána z prvzníh systému GOLEM, na základě zadanéh čísla PS ple Čísl pjistné smluvy, kntrlníh údaje RČ neb IČO pjistníka a data účinnsti ddatku - ple Datum změny. Datum účinnsti ddatku je velice důležité, prtže v prvzním systému může být něklik ddatku změnvých, prlngačních a systém ptřebuje vědět, jaký stav smluvy má být měněn. Datum účinnsti ddatku nelze v rzpracvaném ddatku měnit. Prt je třeba si rzmyslet, k jakému datu je skutečně změna pžadvána a zda bude d uvedenéh data vytvřen riginál ddatku. Systém stejně jak u nvé smluvy neumžňuje vytvření ddatku se zpětnu účinnstí, Datum změny při vytváření riginálu tedy nemůže být menší než DNES. 3.2 Pdmínky pr vytvření ddatku Datum aktualizace -1- Ing. Petr Vlachvský

3 Jsu stanveny becné pdmínky, které musí smluva smluvy splňvat, aby byl mžn ddatek vytvřit Jedná se smluvu Kmlexníh pjištění mtrvých vzidel NAMÍRU verze GLV i GL2 Smluva musí být ke dni platnsti ddatku živá a v systému Nesmí být v čekárně stren Neexistuje pr ně v KNZ rzpracvaný ddatek Mají k datu změny platný prlngační ddatek v prvzním systému Smluva nemá v systému mimtarifní slevu neb přirážku větší než 12Kč v tmt případě lze přídit ddatek puze ručně Pkud smluva nesplňuje některu z výše uvedených pdmínek, je získatel při pkusu načíst pjistnu smluvu upzrněn chybvu hlášku. br. 2 Obr. 2 příklady chybvých hlášek při načtení smluvy 3.3 C lze ddatkem měnit Smluva je p načtení zbrazena ve standardním frmuláři, stejně jak při tvrbě nvé pjistné smluvy. Obecně lze ddatkem měnit vše, c je demčen pr editaci. Ostatní ple jsu pr editaci nepřístupná Infrmace smluvě V blku infrmace smluvě je defaultně značen, že se jedná ddatek, je zbrazen čísl pjistné smluvy, datum pčátku, výrční den a datum pčátku ddatku. Editvatelná ple jsu Datum Datum aktualizace -2- Ing. Petr Vlachvský

4 sjednání ddatku, které nesmí být menší než datum pčátku a zárveň nesmí být menší než dnes a ID nabídky. ID nabídky služí stejně jak u smluvy k ppisu pr uživatele. Obr 3 Obr. 3 blk Infrmace smluvě Pjistník V blku pjistník ( becně v blku klient) je editace zakázána. Pvlenými údaji pr změnu jsu kntaktní údaje klienta, tedy a Mbil a Telefn, titul před a za jménem tedy becně bílá ple br. 4 Obr. 4 blk Pjistník Přepsáním kntaktních údajů dchází k přepsání těcht údajů na všech smluvách klienta Vzidl Vzidl je uzamčen pr editaci. Parametry vzidla jsu sazbtvrné a nelze umžnit jejich změnu. Pr různé druhy pjištění se sazbtvrné parametry liší. K editaci jsu uvlněna puze ple Registrační značka, VIN vzidla a Série a čísl TP a t puze v případě, že v systému není tent údaj uveden. Datum aktualizace -3- Ing. Petr Vlachvský

5 Ddatky v KNZ nejsu určeny pr prvádění puze netechnických změn. Není vhdné tedy ddatkem měnit například puze identifikátry vzidla Blk pvinné ručení V blku pvinné ručení lze Nelze Připjistit pvinné ručení, pkud na smluvě nebyl pjištěn v tmt případě jsu dstupné všechny vlby, jak v případě uzavření nvé smluvy Dpjistit, změnit neb dpjistit dplňkvé pjištění Odpjistit pjištění dpvědnsti uknčení tht pjištění pdléhá záknem stanveným důvdům a lhůtám Měnit parametry pjištění dpvědnsti Limity, slevy, bnusy Tent stav nemusí být knečný, ale s hledem na prvázání limitů s bnusy, bchdními slevami, minimálním pjistným atd. není v tét fázi tat mžnst uvlněna. Při ddatkvání smluv GLV je aktuálně nabízen pslední stav prduktu k , tedy k datu kdy byl prdukt nahrazen prduktem GL2. Rizika, která byla dplněna p nejsu dstupná. Tent stav pět nemusí být knečný. Je třeba zvážit, jaká rizika má smysl v rámci starších prduktů dplňvat a udržvat Blk havarijní pjištění V blku havarijní pjištění lze Připjistit havarijní pjištění, pkud na smluvě nebyl pjištěn v tmt případě jsu dstupné všechny vlby, jak v případě uzavření nvé smluvy Připjistit dílčí havarijní rizik, které není pjištěn Odpjistit rizik Živel a Vandalismus Změnit parametry výbavy a zabezpečení vzidla U prduktu GLV zadat neb změnit řidiče Dpjistit nestandardní výbavu vzidla Nelze Odpjistit hlavní havarijní rizika Základní havárie, Sezónní havárie a Odcizení uknčení tht pjištění pdléhá záknem stanveným důvdům a lhůtám Měnit parametry již sjednanéh havarijníh pjištění spluúčast, bchdní slevy, bnusy, pjistnu částku Změny parametrů výbavy, zabezpečení, PSČ bvykléh stanviště, řidičů mhu mít dpad i d ceny již sjednanéh pjištění. Datum aktualizace -4- Ing. Petr Vlachvský

6 Opět platí, že prdukt GLV je v rámci ddatku sjednáván tak, jak byl kncipván k kdy knčil Blk Pjistné a slevy V rámci blku pjistné a slevy lze vlit změnu způsbu placení. Způsb vypřádání přeplatku je vždy dbrpisem na následující pjistné bdbí. Obr. 5 blk Pjistné a slevy Blk Získatelé na smluvě Při uzavření ddatku není uvedena standardní sestava získatelů, ani není uvedena sestava půvdních získatelů na smluvě. Pr ddatek pjistné smluvy je uveden puze jeden získatel a tent získatel je ttžný se získatelem, pd kteréh přihlášený uživatel spadá. 3.4 Práce s vytvřeným ddatkem P vytvření ddatku smluvy jsu bdbné vlby jak p vytvření smluvy br. 6 Obr. 6 nabídka práce se smluvu Jedntlivé vlby znamenají Stav ukazuje v jakém stavu je ddatek. Ulžit ulží rzpracvaný ddatek. Ddatek pak bude v přehledu jak R s uvedeným číslem pjistné smluvy (rzpracvaná PS nemá čísl ) neb O riginál ddatku Datum aktualizace -5- Ing. Petr Vlachvský

7 Zkntrlvat prvede kntrlu ddatku a její přepčítání (stejná funkce jak přepčítat v menu Pjistné ). Případné chyby a upzrnění na ddatku se zbrazí ve speciálním kně. Tisk prvede tisk Návrhu ddatku neb tisk ddatku v závislsti na stavu ddatku, dále tisk VPP, tisk slženky, tisk zelené karty. Vytvřit ddatek prvede překlpení ddatku d stavu riginál ze stavu rzpracvaný, ddatek již pak nelze editvat. Sučasně desílá data. U ddatku vytvření riginálu navíc demkne smluvu pr další ddatek. Kpie ddatku v ddatcích nevyužit Strn ddatku prvede strn ddatku (puze v kalkulačce nikliv v Glemu). Sučasně je smluva demčena pr ddatkvání Zpět na výběr vrátí se d úvdníh menu Help nápvěda k aplikaci Bezpečnstní limit ukazuje čas, který p vypršení prvede dhlášení z kalkulačky. P každém stisku tlačítka Přepčítat bude nastaven znvu na 60 minut. Při načtení smluvy pr ddatkvání je smluva pr statní uživatele uzamčena. Smluva je demčena buď vytvřením riginálu smluvy, neb strnem rzpracvanéh ddatku. Pkud se Vám nepvede ddatek zpracvat a den změny je menší než dnes, smluva se Vám zablkuje a ddatek nelze dknčit. Pužijte v tmt případě strn ddatku. Smluvu ptm načtěte znvu ze systému. 3.5 Tiskvý výstup Jak byl řečen, tiskvý výstup je rekapitulací nvéh stavu smluvy. Odlišnsti jsu v Hlavičce viz br. 7 Obr.7 Hlavička tisku Ddatku k pjistné smluvě Dále je dlišná rekapitulace pjistnéh br.8 Datum aktualizace -6- Ing. Petr Vlachvský

8 Obr.8 Rekapitulace pjistnéh na Ddatku k pjistné smluvě A nad pdpis je umístěna v Ddatku rekapitulace technických změn, tedy tím c se dpjišťuje, dpjišťuje a mění tímt ddatkem na pjistné smluvě viz br. 9 Obr.9 Rekapitulace Ddatku 4 Prvize ze sjednanéh ddatku Jak byl uveden, na ddatku PS je uveden jeden získatel, který ddatek k pjistné smluvě sjednal. Pkud sjednáním ddatku djde ke snížení pjistnéh, neb se pjistné nemění, nedchází k výplatě žádné prvize za ddatek. Pkud sjednáním ddatku djde k navýšení pjistnéh na pjistné smluvě, je d data účinnsti ddatku zaveden nvý získatel a jeh pdíl dpvídá pjistnému, které byl pjistné na PS navýšen. Přadí získatelů na smluvě se ddatkem nemění. Pkud se získatel nevyskytuje na půvdní smluvě se stejným (100%) pdílem, přibude na smluvě na pslední pzici s příslušným pdílem. Ostatním získatelům je pdíl pměrně pkrácen a t v pměru k= půvdní pjistné / nvé pjistné Příklad Půvdní stav smluvy: Rční pjistné Kč Získatelé: 1. Nvák - 0% 2. Velký agent - 100%, prvize 10%, v Kč: 2000 * 0,10 = 200,- Nvý stav smluvy: ddatek sjednal pan Nvtný Nvé rční pjistné 4000 Kč k = 2000 / 4000 = 0,5 Získatelé: 1. Nvák pdíl 0% * 0,5 = 0% 2. Velký agent pdíl 100% * 0,5=50% prvize 10%, v Kč: 4000 * 0,10 * 0,5 = 200,- 3. Nvtný pdíl 50%, prvize 8%, v Kč: 4000 * 0,08 * 0,5 = 160,- Půvdnímu získateli zůstává stejná prvize ze smluvy, jak dpsud. 5 C by vás mhl zajímat Záleží na tm, zda byly smluvy vytvřeny v ISOSU neb KNZ Datum aktualizace -7- Ing. Petr Vlachvský

9 Ne, ddatkvat lze smluvy GLV i GL2 vytvřené jak v ISOSu, tak v KNZ. Pdstatné je, aby smluva splňvala becné pdmínky uvedené v bdě 3.2? Prč nelze ddatkvat smluvy statních prduktů pjištění mtrvých vzidel, například Glbal? Aby mhla být smluva ddatkvána v KNZ, je nutné aby měla pr KNZ nastavenu prduktvu pdpru. Ta je zajištěna puze pr prdukty GLV a GL2 Lze sjednat druhý ddatek k pjistné smluvě? An, je mžné sjednat více ddatků, pkud je smluva pr ddatky demčená. Je třeba si všem uvědmit, že smluva je načítána z stréh prvzníh systému a dpvídá tmut stavu. Pkud tedy ddatek ještě nebude akceptván, nebude zhledněn ani při načtení smluvy C když má pjistník předepsán na další pjistné bdbí, ale změnu chce prvést ještě před splatnstí nvéh předpisu Pkud je vytvřen prlngační ddatek na další rk, ale klient pžaduje změnu s účinnstí ještě d výrčí, je t mžné prvést. Systém sám dstrnuje pslední ddatek, prvede změnu a znvu vytvří prlngační ddatek již s upraveným rzsahem pjištění. C znamená věta v závěru tiskvéh výstupu? Rční pjistné za jedntlivá pjištění a Pjistné za pjistné bdbí je platné pr aktuální pjistné bdbí. Výše pjistnéh prnásledující pjistné bdbí bude pjistníkvi známena písemně, a t zvlenými prstředky kmunikace. Navazuji na předchzí dpvěď. Znamená t, že hdnty na ddatku dpvídají pjistnému za bdbí, d kteréh změna spadá. Stejně tak vyjádřený přeplatek neb nedplatek, je puze d knce bdbí, na které je předepsán. Nvý předpis, který bude zahrnvat změnu, bude klientvi zaslán. Pzr!! Tent předpis nemusí dpvídat částce Nvé pjistné za pjistné bdbí. Pkud například djde k indexaci, neb například k prpadu bnusem, PU apd., může se předpis na další pjistné lišit. Zjistím v Glemu, že na smluvě je zpracváván ddatek? Ne, žádný příznak rzpracvaném ddatku d Glema předáván není. Zamykání smluv s rzpracvaným ddatkem prbíhá v KNZ Datum aktualizace -8- Ing. Petr Vlachvský

10 Kd má práv ddatkvat mje smluvy? Aktuální nastavení je dle zadání takvé, že zpracvávat ddatek lze na smluvy libvlnéh získatele. Lze uzavřít ddatek ke smluvě frmu prdeje na dálku, neb s vlastnručním digitálním pdpisem? Ne, aktuálně není umžněn sjednávat ddatky smluv ani frmu prdeje na dálku, ani s bimetrickým pdpisem. Mám k vytištěnému ddatku pjistníkvi předat dkumenty Vítejte v Kperativě, Infrmace pr zájemce pjištění, pjistné pdmínky,? Je třeba rzlišvat smluvy uzavřené dle Zákna pjistné smluvě a smluvy uzavřené dle NOZ. Pjistníkvi předejte minimálně ty pjistné pdmínky, které se týkají nvě uzavřených pjištění. Příslušné pjistné pdmínky jsu uvedeny v ddíle Pjistné pdmínky. Pkud již nemáte k dispzici pjistné pdmínky dle Zákna pjistné smluvě, lze tyt pjistné pdmínky vytisknu z KNZ. Mám k vytištěnému ddatku pjistníkvi a Kperativě předat frmulář Upzrnění pjistitele pdle 2789 zákna č. 89/2012 Sb., bčanskéh zákníku? An, ale puze v případě, že existují nesrvnalsti mezi pžadavky a ptřebami klienta a nabízeným pjištění. V tm případě pužijte průpisvý frmulář neb interaktivní pdf frmulář. Datum aktualizace -9- Ing. Petr Vlachvský

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka DOCHÁZKA Autmatizvaný dcházkvý a přístupvý systém Verze 3.xx Uživatelská příručka RON Sftware spl. s r.. Nám. Budvatelů 1405 735 06 Karviná - Nvé Měst tel.: +420 596 312 827, +420 596 317 877, fax : +420

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, 18. ledna 2013 dstáváte nvu verzi

Více

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive.

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive. Verze 6.1, 8/2008 Uživatelský manuál WebActive s.r..,hviezdslavva 16, 400 03 Ústí nad Labem www.webactive.cz - inf@webactive.cz Úvd Cntent Management Server WebJet (dále jen CMS WebJet) je systém pr ucelenu

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 Účinnst d: 1. 12. 2012 Ministerstv pr místní rzvj ČR Starměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze:

Více

NET Genium. Příručka administrátora

NET Genium. Příručka administrátora NET Genium Příručka administrátra Verze: 1.0 Datum: 2.9.2013 Autr: Bc. Michael Kupka, +420 242 441 548, michael.kupka@netgenium.cm Splečnst: NetGenium s.r.., www.netgenium.cm 1/91 Histrie změn Autr Datum

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014.

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014. Pracvní sešit výukvéh mdulu č. 7 prjektu Invace vzdělávání na SOŠ a SOU Hrky nad Jizeru pr šklní rk 2013/2014 Fiktivní firma Bc. Alena Sládečkvá Antace: Cílem předmětu je rzvj klíčvých kmpetencí a pdnikatelských

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Microsoft Offi ce 365 a Windows Intune. Prodejní příručka Vydání září 2011

Microsoft Offi ce 365 a Windows Intune. Prodejní příručka Vydání září 2011 Micrsft Offi ce 365 a Windws Intune Prdejní příručka Vydání září 2011 Office 365 jsu sftwarvé prdukty pr kancelářsku prduktivitu nabízené frmu předplacených služeb pskytvaných v tzv. cludu. Zahrnují služby

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

Microsoft Online Services. Office 365 Windows Intune CRM Online. Prodejní příručka Vydání srpen 2012

Microsoft Online Services. Office 365 Windows Intune CRM Online. Prodejní příručka Vydání srpen 2012 Micrsft Online Services Office 365 Windws Intune CRM Online Prdejní příručka Vydání srpen 2012 Micrsft Office 365 jsu sftwarvé prdukty pr kancelářsku prduktivitu nabízené frmu předplacených služeb pskytvaných

Více

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU Adresát: Nejvyšší státní zastupitelství České Republiky Značka: SL11 OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU dle 180 (neprávněné nakládání s sbními údaji) trestníh zákníku

Více

Vykazování dat prostřednictvím SDNS Web Services

Vykazování dat prostřednictvím SDNS Web Services Sekce infrmatiky Odbr infrmačních systémů Vykazvání dat prstřednictvím SDNS Web Services Příručka uživatele (prgramátra) verze 1.8 Autr: Zdeněk Teska (NESS Czech s.r..) Jiří Smlík (ČNB) prsinec 2012 Vykazvání

Více

1. Definice os, typy os, služby a vrstvy, systémová volání, virtuální počítač Typy OS: Vrstvy: Služby: Systémová volání:

1. Definice os, typy os, služby a vrstvy, systémová volání, virtuální počítač Typy OS: Vrstvy: Služby: Systémová volání: 1. Definice s, typy s, služby a vrstvy, systémvá vlání, virtuální pčítač Definice: -sftwarvá nadstavba HW -splečně s hw představuje virtuální pčítač -je rzhraním mezi živitelem a systémem (laik, efektivní

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástrje a rizika s nimi suvisející Předmětem tht materiálu je infrmvání zákazníků v suladu s 15d dst. 1 písm. b), c) a d) zákna č. 256/2004 Sb., pdnikání na kapitálvém trhu,

Více

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000 Kč Úrkvá sazba : 7,9 % až 16,1

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstv pr místní rzvj Státní fnd rzvje bydlení Kncepce bydlení ČR d rku 2020 KPMG Česká republika, s.r.. 28. června 2011 Obsah 1. Úvd... 4 2. Analytická část... 6 2.1. Metdická výchdiska... 6

Více

Metodický manuál (3.4)

Metodický manuál (3.4) Metdický manuál (3.4) Pravidla pr hdncení a výběr prjektů ve 4. výzvě Jednací řád výběrvé kmise Výklad preferenčních kritérií (bdvací tabulky) Strategický plán Leader 2008-2013 MAS Mravská cesta (Litvelsk-Pmraví)

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

Příloha č. 1. Internetová prezentace nejkacka.eu a navazující systém on-line marketingové podpory

Příloha č. 1. Internetová prezentace nejkacka.eu a navazující systém on-line marketingové podpory Přílha č. 1 Klientský brief Internetvá prezentace nejkacka.eu a navazující systém n-line marketingvé pdpry Obsah 1. Úvd... 3 2. Marketingvá specifikace internetvé prezentace nejkacka.eu... 3 2.1. Cílvé

Více

SA_416 Závěrečný CASE Implementace IS/ICT do podniku České slévárny s.r.o.

SA_416 Závěrečný CASE Implementace IS/ICT do podniku České slévárny s.r.o. Závěrečný CASE Implementace IS/ICT d pdniku návrh řešení IS/ICT pstavenéh na pen surce ERP/CRM balíku COMPIERE Tým S11: Hrník Jiří (xhrj37@vse.cz) Měska Matěj (xmesm05@vse.cz) Mihulka Martin (xmihm01@vse.cz)

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více