Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol"

Transkript

1 Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál

2 MF - infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Kntaktní zaměstnanci Ministerstva financí : Infrmační systém FKVS - manuál k Mdulu pr vyhdncvání rčních výsledků finančních kntrl kntaktní sba Ing. Dana Ratajská, pracvník MF ddělení Harmnizace interníh auditu tel , Kntaktní zaměstnanci ASD Sftware, s.r..: veducí prjektu Ing. Martin Prem, veducí prjektu, tel , technická pdpra pr uživatele Oddělení služeb zákazníkům, tel , Manuál pr rutinní prvz Mdulu pr vyhdncvání rčních výsledků finančních kntrl je zveřejněn na internetvé stránce Ministerstva financí ( v části ministerstv, kategrie IS veřejné správy nabídka FKVS ). Manuál mdulu pr vyhdncvání rčních výsledků finančních kntrl 2

3 MF - infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Obsah 1 ÚVOD DEFINICE POJMŮ POPIS MODULU PRO VYHODNOCENÍ ROČNÍCH ZPRÁV SPRÁVA SESTAV TVORBA SESTAV Zadávání parametrů sestavy Sekce Suhrnné infrmace Sekce Seskupení Sekce Ukazatele Sekce Rzlžení Genervání sestavy Základní rzlžení brazvky výstupu Tlačítk Dplňující nastavení Tlačítk Pdílvý ukazatel Tlačítk Genervání grafu Tlačítk Exprt Tlačítk Tisk Tlačítk Dplňkvé infrmace výstupní sestavě Průzkumník pdezření Manuál mdulu pr vyhdncvání rčních výsledků finančních kntrl 3

4 MF - infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě 1 Úvd Zákn č. 320/2001 Sb., finanční kntrle ve veřejné správě ukládá Ministerstvu financí předkládat vládě rční zprávy výsledcích finančních kntrl splu s návrhem státníh závěrečnéh účtu. Tent zákn sučasně stanví správcům kapitl státníh rzpčtu, krajům a hl. městu Praze pvinnst předkládat rční zprávy výsledcích finančních kntrl Ministerstvu financí. Jak pdpra pr přípravu rční zprávy byl Ministerstvem financí připraven, ve splupráci se sftwarvu firmu ASD Sftware, s.r.. se sídlem v Šumperku, Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl. Mdul služí pr analytické vyhdncvání údajů z rčních zpráv výsledcích finančních kntrl, které jsu v elektrnické pdbě ulženy v Mdulu rčních zpráv systému FKVS. Při realizaci tht mdulu byla využita bdbná technlgie jak v případě mdulu rčních zpráv. Mdul je přístupný z úvdní brazvky systému FKVS. Mdul zahrnuje tyt činnsti: vytvářet statistické sestavy na základě definice bdbí, subjektu, ukazatelů, způsbu zbrazení a následně je ukládat pr další pužití nad vytvřenu sestavu je mžné aplikvat matematické perace (pdíly, indexy ), další zpřesňující filtrační pdmínky, prvádět třídění dle různých kritérií atd. je pdprván výstup ve frmě tabulky neb grafu a v bu případech je mžné výstup vytisknut neb vyexprtvat (MS Excel) Pr práci s mdulem platí následující pravidla: přístup d mdulu mají všichni uživatelé mdulu rčních zpráv (bez hledu na přiřazenu rli) s platným certifikátem mdul nabízí uživateli puze ta data, ke kterým má běžně přístup v rámci mdulu rčních zpráv (tj. své a svých subpředkladatelů) mdul pracuje puze s daty z pstupených rčních zpráv (tat pdmínka neplatí pr data předkladatele, který s mdulem pracuje) k vytvřeným statistickým sestavám má přístup puze uživatel, který je vytvřil (tj. každý uživatel má mžnst vytvřit sestavy, ke kterým nemá přístup jiný uživatel) Úklem tht manuálu je seznámit předkladatele rčních zpráv s Mdulem pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl a ukázat mžnst, jak rychle a efektivně je mžné získat ptřebné infrmace z rčních zpráv evidvaných v Mdulu rčních zpráv. Manuál mdulu pr vyhdncvání rčních výsledků finančních kntrl 4

5 MF - infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě 2 Definice pjmů Sestava Rční zpráva Předkladatel Subpředkladatel Garant systému Správce systému MSIE suhrnný pjem pr celek bsahující vstupní parametry a ddatečná nastavení pžadvané pr prces vyhdncení a analýzy. Sestavy mají perzistentní charakter jejich definice může být ulžena v databázi IS FKVS je definvána dst. 1 až 5 22 zákna č. 320/2001 Sb. a 32 a 33 vyhlášky č. 416/2004 Sb. jsu rgány, které jsu definvané v 32 dst. 2 vyhlášky č. 416/2004 Sb. je předkladatel, jehž rční zpráva je zdrjem pr vytvření jiné rční zprávy (pdle 33 vyhlášky č. 416/2004 Sb.) garantem systému je Ministerstv financí je zaměstnanec garanta, který je dpvědný za správu systému Micrsft Internet Explrer (Internet prhlížeč firmy Micrsft) Manuál mdulu pr vyhdncvání rčních výsledků finančních kntrl 5

6 MF - infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě 3 Ppis mdulu pr vyhdncení rčních zpráv Mdul statistických sestav MRZ se spuští kliknutím na iknu rčních zpráv. v základní brazvce mdulu Práci se sestavami lze rzdělit d dvu základních krků: Správa sestav v tét části má uživatel přístup k předdefinvaným šablnám (sestavám) s mžnstí jejich rganizace (mazání, editace základních údajů). Rvněž zde má mžnst zalžit nvu sestavu, viz dále. Tvrba sestav v tét části prbíhá definice vstupních parametrů (bdbí, subjekty, ukazatele) a ddatečných nastavení pr vlastní prces vyhdncení a další perace s výsledkem. Nvu sestavu je mžné ulžit pr její pětvné využití. 3.1 Správa sestav Správu sestav prvádí uživatel v tzv. Správci sestav. Úklem správce sestav je umžnit uživateli správu ulžených sestav, jejich pětvné pužití neb zalžení nvé sestavy. Správce sestav je vstupním bdem mdulu pr vyhdncení rčních zpráv (viz Obrázek 1). Obrázek 1 - Správce sestav V hrní části kna pr správu sestav se nacházejí základní tlačítka se následující funkčnstí: služí k vytvření nvé sestavy kliknutím na tlačítk se zbrazí nápvěda k mdulu. - služí k návratu na úvdní brazvku mdulu rčních zpráv - zavře aktuální kn. Manuál mdulu pr vyhdncvání rčních výsledků finančních kntrl 6

7 MF - infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Správce sestav je rzdělen na dvě části: Ulžené sestavy zde jsu zbrazeny sestavy, které byly v průběhu práce uživatelem ulženy Nedknčené sestavy zde jsu zbrazeny rzpracvané sestavy, které ještě nemají zadány všechny ptřebné parametry a nebyly uživatelem ještě ulženy. Výběrem plžky v seznamu ulžených sestav (klepnutím na hypertextvý dkaz) djde ke zbrazení detailu výstupní sestavy. Údaje v detailu sestavy je mžn měnit a změněnu sestavu pté ulžit. Klepnutím na tlačítk Nvá sestava djde k přechdu d rzhraní definice nvé sestavy, ve kterém uživatel zadává vstupní parametry a ddatečná nastavení pr následný prces vyhdncení. Každu ulženu sestavu je mžn stiskem tlačítka smazat. 3.2 Tvrba sestav Definice nvé sestavy sestává ze dvu základních krků: V prvním krku se definují vstupní parametry pr vlastní prces vyhdncení. D pdmínek lze zahrnut následující údaje: Rky za které je výpis prveden. Výběr subjektů včetně dplňujících údajů, u kterých se zvlené ukazatele budu sledvat. Ukazatele, které se budu sledvat. Vzhled sestavy V druhém krku je generván výstup na brazvku. Zde je mžné uplatňvat následující perace: Aplikace uživatelských funkcí (prcentuální pdíly, mezirční přírůstky atd.) Filtrace zbrazených plžek Exprt d prgramu MS Excel Tisk výsledku Ulžení všech nastavení včetně vstupních pdmínek pr jejich pětvné pzdější využití Výše uvedené části mdulu jsu řešeny pmcí funkčních tlačítek v jedntlivých částech kna Suhrnné infrmace (viz Obrázek 2). Okn a funkční tlačítka (vzhled, funkčnst atd.) budu pdrbně ppsána v následujících kapitlách Zadávání parametrů sestavy Okn pr zadávání parametrů je kvůli své kmplexnsti rzdělen na jedntlivé části a zadávání parametrů sestavy se děje pmcí funkčních tlačítek v příslušné části. Jejich význam bude ppsán dále. Manuál mdulu pr vyhdncvání rčních výsledků finančních kntrl 7

8 MF - infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Obrázek 2 Okn pr zadávání parametrů sestavy Sekce Suhrnné infrmace V tét části jsu zbrazeny základní suhrnné infrmace k sestavě: Název sestavy Zvlené časvé bdbí Analyzvaný předkladatel Tyt údaje lze měnit a ukládat pmcí funkčních tlačítek, které jsu umístěny v rámci sekce: Tlačítk Ulžit Tlačítk Obdbí Tlačítk Ulžit Pmcí tht tlačítka je mžn všechny nadefinvané vstupní parametry a ddatečná nastavení ulžit pr další pužití. P zadání názvu sestavy a jejíh ppisu v nabídce (viz Obrázek 3), která se bjeví p stisku příslušnéh tlačítka na nástrjvé liště, se nastavené údaje ulží d databáze a při dalším spuštění mdulu pr vyhdncení rčních zpráv bude ulžená sestava k dispzici v úvdní nabídce Správce sestav. Při ukládání sestavy má uživatel navíc k dispzici následující dplňující nastavení: Ulžit jak nvu sestavu Vlbu tét mžnsti se aktuálně zvlená a mdifikvaná sestava ulží jak nvý záznam. Obrázek 3 - Definice bdbí a typu předkladatele Manuál mdulu pr vyhdncvání rčních výsledků finančních kntrl 8

9 MF - infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Tlačítk Obdbí Pmcí tlačítka je mžné definvat typ předkladatele, pr kteréh bude analýza prváděna a časvé bdbí, za které bude analýza prváděna. Při definici bdbí má uživatel k dispzici následující vlby (viz Obrázek 4): knkrétní rk (např. 2003), časvý interval (např ) Autmatické zvyšvání hrní hranice bdbí tat vlba zajistí autmatické přizpůsbení půvdně zadanéh bdbí na aktuální rk. V případě časvé řady zůstane zachván výchzí základ a přizpůsbí se puze hrní hranice časvé řady. Obrázek 4 - Definice bdbí a typu předkladatele Sekce Seskupení V tét části kna je mžné vybírat jedntlivé subjekty pr zbrazení d výsledné sestavy včetně definice mnžiny typů subjektů, spadajících pd vybraný subjekt, které budu d sestavy zahrnuty. Pr práci se seskupeními služí ptm tlačítka, která lze rzdělit na dva druhy: Tlačítk pr definici nvých seskupení Tlačítka pr zbrazení a úpravu stávajících seskupení, která jsu umístěna přím v detailu seskupení: Tlačítk Filtrace Tlačítk Detailní výběr Tlačítk Odstranit seskupení ze sestavy Tlačítk Seskupení Pmcí tht tlačítka je mžné vybírat jedntlivé mnžiny typů subjektů pr zbrazení d výsledné sestavy Vlba plžky ze strmu subjektů se prvede zatržením bxu u dané plžky (viz Obrázek 5 ). Manuál mdulu pr vyhdncvání rčních výsledků finančních kntrl 9

10 MF - infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Obrázek 5 Definice filtru seskupení Tlačítk Filtrace Tlačítk služí ke zbrazení a úpravě filtru seskupení u již vytvřenéh seskupení. P stisknutí tlačítka se zbrazí dialgvé kn (viz Obrázek 6), ve kterém jsu vybrány typy subjektů, které byly vybrány při definici seskupení. Práce s plžkami v dialgvém kně byla ppsána v předchzí kapitle Tlačítk Detailní výběr Pmcí tht tlačítka se prvede detailní výběr subjektů z typů subjektů definvaných v předchzím krku. Výběr se pět prvádí zaškrtnutím bxu vedle vybíranéh subjektu. Při výběru platí následující pravidla: Zaškrtnutím bxu u nadřízené skupiny djde k zaškrtnutí všech plžek spadajících d tét skupiny Pkud chcete vybrat puze určité subjekty ze skupiny, je třeba nejdříve skupinu rzbalit kliknutím na tlačítk a ptm zaškrtnut bx u pžadvanéh subjektu (neb napak zrušit zaškrtnutí u subjektů, které d sestavy zahrnut nechcete). Obrázek 6 Detailní výběr subjektů Manuál mdulu pr vyhdncvání rčních výsledků finančních kntrl 10

11 MF - infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Platí puze mezení, že ve zvlené mnžině mhu být jen subjekty ve stejné úrvni strmu a stejnéh typu (nelze např. kmbinvat subjekty typu kapitla a příspěvkvá rganizace). V kně se seznamem pr výstupní sestavu se krmě pjmenvaných výběrů zbrazí suhrnné infrmace bsahující zejména údaje pčtu plžek jedntlivých zvlených typů subjektů a údaj s celkvým pčtem plžek Tlačítk Odstranit seskupení ze sestavy Pmcí tht tlačítka se prvede p ptvrzení dialgu dstranění vybranéh seskupení ze sestavy Sekce Ukazatele V tét části lze prvést vlbu ukazatelů určených k vyhdncení. Z nabídky je mžn vybrat jedntlivé ukazatele definvané pdle přílh č. 1 až 5 k vyhlášce č. 416/2004 Sb. Ve výchzím stavu je zbrazen seznam všech dstupných přílh (viz Obrázek 7). Ukazatele lze rzdělit d tří kategrií: Obrázek 7 Základní seznam přílh Hlavní ukazatele tyt ukazatele byly definvány a zadávány v rámci zpracvání rčních zpráv Pmcné ukazatele byly vytvřeny u přílh, kde nebyly v dbě zpracvání definvány reálné ukazatele a byla vyplňvána knkrétní zjištění jak jedntlivé záznamy (přílhy 1 a 5). Pdílvé ukazatele z ukazatelů, které uživatel zahrnul d výstupní sestavy může dále definvat tzv. pdílvé ukazatele, které představují pdíl jednh ukazatele k druhému Tlačítk Ukazatel Výběr ukazatelů za jedntlivé přílhy se děje pmcí tlačítka a dále rzkliknutím skupinvéh tlačítka a zaškrtnutím bxu vedle názvu ukazatele ve zbrazeném dialgvém kně. Přílha č. 1 Jelikž v rámci přílhy č. 1 nejsu definvány žádné reálné ukazatele (vyplňují se knkrétní zjištění jak jedntlivé záznamy), byly vytvřeny pmcné ukazatele, pmcí kterých lze sledvat sumární údaje v rámci každé tabulky přílhy č. 1. U každé tabulky přílhy č.1 je sledván pčet zjištění a celkvé Manuál mdulu pr vyhdncvání rčních výsledků finančních kntrl 11

12 MF - infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě hdntvé vyjádření za všechna zjištění. Pr tabulku č. 3 jsu navíc definvány ukazatele sledující pčet prušení pdle jedntlivých typů a také jejich sumární hdnty (viz Obrázek 8). Obrázek 8 Pmcné ukazatele pr přílhu č. 1 Přílha č. 5 V přílze č. 5 se přizují jedntlivé záznamy, pdbně jak v přílze č.1. Zde se ale jedná záznamy kntrl prváděných v rámci určitéh prgramu. V systému se pak krmě jedntlivých kntrl uchvávají sumy za jedntlivé ukazatele pr určitý prgram. Prt jsu v nabídce pr výběr sledvaných ukazatelů tyt ukazatele rzčleněny d jedntlivých prgramů (viz Obrázek 9). Obrázek 9 Seznam ukazatelů v přílze č. 5 Manuál mdulu pr vyhdncvání rčních výsledků finančních kntrl 12

13 MF - infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Tlačítk Pdíl Pmcí tlačítka může uživatel definvat tzv. pdílvé ukazatele, které jsu definvány jak pdíl dvu reálných ukazatelů z přílh vyhlášky (viz Obrázek 10). Obrázek 10 Definice pdílvéh ukazatele Další mžnsti práce s ukazateli S ukazateli je mžn přím v sekci Ukazatele prvádět následující perace pmcí funkčních tlačítek: Prvádět změnu přadí ukazatelů v seznamu pmcí tlačítek Vymazat ukazatel ze seznamu pmcí tlačítka Sekce Rzlžení V části Rzlžení je mžn kliknutím na tlačítk definvat rzmístění sledvaných parametrů (bdbí, subjekty, ukazatele) v tabulce výstupní sestavy. Je tedy umžněn přizpůsbení knečnéh výstupu tak, aby nedcházel ke zbytečnému plýtvání místem. Uživatel má v systému mžnst výběru ze 4 variant rzlžení výstupní sestavy výběrem kliknutím na přepínač (viz Obrázek 11). Obrázek 11 Varianty rzlžení výstupní sestavy Manuál mdulu pr vyhdncvání rčních výsledků finančních kntrl 13

14 MF - infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Genervání sestavy Genervání sestavy se prvádí p nastavení všech pžadvaných parametrů kliknutím na tlačítk v hlavní nástrjvé liště systému. Vygenervaná sestava se zbrazí uživateli v samstatném kně jehž účelem je prezentvat uživatelem definvané vstupní parametry v přehledné tabulce s dalšími mžnstmi ddatečných nastavení, úprav a prezentace takt získanéh výstupu. Jedntlivé mžnsti nastavení budu ppsány dále Základní rzlžení brazvky výstupu Obrazvka výsledku je rzdělena na lištu nástrjů pr dplňkvé perace a nastavení a dále plchu, na které se zbrazuje výsledek (viz Obrázek 12). Nástrjvá lišta bsahuje následující ikny (jedná se puze základní ppis, pdrbnsti budu uvedeny dále): Dplňující nastavení Pdílvý ukazatel Genervání grafu Exprt výsledku d prgramu MS Excel Tisk Dplňkvé infrmace sestavě Obrázek 12 - Základní rzvržení brazvky vygenervané sestavy Manuál mdulu pr vyhdncvání rčních výsledků finančních kntrl 14

15 MF - infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Tlačítk Dplňující nastavení Kliknutím na tlačítk se zbrazí nabídku umžňující vlivnění genervané výstupní tabulky (viz Obrázek 13). Obrázek 13 Nabídka Dplňující nastavení V tét nabídce je mžn specifikvat následující nastavení: Vlba uživatelské funkce - Uživatelské funkce služí k zadání dalších parametrů genervané sestavy. V systému lze v sučasné dbě definvat následující uživatelské funkce: Index prti základu k rku XXX - výsledkem funkce je hdnta vyjadřující rzdíl hdnt každéh ukazatele z definvanéh bdbí, a téhž ukazatele za zvlený rk XXX. Mezirční index - Obdbná funkce jak předchzí s tím rzdílem, že rzdíl se pčítá pr každý ukazatel z definvanéh bdbí ke stejnému ukazateli v rce předchzím. Pr ukazatele na hranici pčátku zvlenéh bdbí je tat hdnta rvna hdntě vlastníh ukazatele - hdnta ukazatele z předchzíh rku = 0. Manuál mdulu pr vyhdncvání rčních výsledků finančních kntrl 15

16 MF - infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Pdíl k celku - celek reprezentuje seskupení XXX. Výsledkem funkce je pdíl hdnty každéh ukazatele ve všech seskupeních, k celkvé sumě zvlenéh seskupení XXX v rámci jedntlivých rků ve zvleném bdbí. Pdíl ke křeni seskupení - výsledkem funkce je pdíl hdnty každéh ukazatele v rámci seskupení, k hdntě téhž ukazatele u křene strmu rzpadu. Pdíl k nadřazenému - výsledkem je pdíl hdnty ukazatele u plžky ve strmu k hdntě téhž ukazatele přímé nadřízené plžky. Pzn. Tat funkce ztrácí význam při pužití vypnutí zbrazení d strmu a plně ji nahrazuje funkce Pdíl ke křeni seskupení. Řazení záznamů Pr sestavu lze definvat mžnst řazení záznamů buď dle názvu subjektu neb pdle určité hdnty (ukazatele, uživatelské funkce pr určitu přílhu a rk. Dále lze nastavit způsb řazení záznamů (vzestupně, sestupně) a způsb zbrazení výsledků (ve strmvé struktuře neb ne) Filtrace zbrazvaných záznamů Filtrace je implementvána z důvdu mžnéh velkéh pčtu plžek určitých typů subjektů (příspěvkvé rganizace územně správních celků, bce). Zde je mžné nastavit výběr pr interval hdnt ukazatele neb uživatelské funkce pr určitu přílhu a rk Tlačítk Pdílvý ukazatel Pmcí tht tlačítka lze definvat pdílvé ukazatele viz kapitla Tlačítk Genervání grafu Mdul bsahuje pdpru zbrazení výsledku d grafu za využití prstředků prgramvéh rzhraní pskytvanéh aplikací MS Excel. K nastavení výstupu d grafu služí nabídka Genervání grafu (viz Obrázek 14) přístupná z tlačítka Genervat graf v nástrjvé liště. Obrázek 14 nabídka Genervání grafu Manuál mdulu pr vyhdncvání rčních výsledků finančních kntrl 16

17 MF - infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mžnsti nastavení budu následující: Frmát grafu bude mžné vybrat si mezi základními typy grafů (slupcvý, pruhvý, spjnicvý a bdvý). Dále je mžn zadat výstupní frmát grafu (MS Excel neb brázek ve frmátu.gif) Typ zbrazení v tét části může uživatel vybrat zbrazení všech ukazatelů pr zvlený subjekt (vlba subjektu se prvádí pmcí tlačítka Zvlit ) neb zvlené subjekty pr vybraný ukazatel. Dále lze vybrat typ vynášených hdnt (Vlastní hdnta ukazatele, Výsledek uživatelské funkce). Odhad dalšíh vývje uživatel si v tét nabídce může vybrat typ dhadu (lineární, lgaritmický, expnenciální ) a peridu dhadu (rky) Tlačítk Exprt Mdul pdpruje exprt zbrazenéh výsledku d prstředí MS Excel. Uživateli je tak dána mžnst výsledek si dále upravvat a využívat metdy a funkce, které nejsu v rámci mdulu dstupné Tlačítk Tisk Pmcí tht tlačítka lze zbrazenu sestavu vytisknut Tlačítk Dplňkvé infrmace výstupní sestavě Tímt tlačítkem může uživatel zbrazit suhrnné infrmace sestavě jak je pčet řádků celkem, pčet filtrvaných řádků a sučet hdnt filtrvaných řádků, tak aby nemusel uživatel tyt hdnty zjišťvat manuálně. Manuál mdulu pr vyhdncvání rčních výsledků finančních kntrl 17

18 MF - infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Průzkumník pdezření V rámci tét funkce je mžné prvést detailní analýzu zjištění zadaných v přílze č.1 v rámci zpracvání rčních zpráv. Okn pr detailní analýzu (viz Obrázek 15) se zbrazí p kliknutí na tlačítk. Uživatel má mžnst p nastavení parametrů sestavy (výběr přílhy, seskupení a rku) prvádět následující akce: Řazení záznamů pdle vybraných slupců (kliknutím na hypertextvý dkaz v názvu slupce) Zbrazení rční zprávy vybranéh předkladatele (kliknutím na hypertextvý dkaz ve slupci Název rgánu veřejné správy, který zjištění známil) bude implementván v další verzi systému Pr vybraná zjištění získat sumární infrmace pmcí tlačítka. Prvést tisk zbrazené sestavy zjištění pmcí tlačítka. Obrázek 15 Okn Průzkumník pdezření Manuál mdulu pr vyhdncvání rčních výsledků finančních kntrl 18

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive.

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive. Verze 6.1, 8/2008 Uživatelský manuál WebActive s.r..,hviezdslavva 16, 400 03 Ústí nad Labem www.webactive.cz - inf@webactive.cz Úvd Cntent Management Server WebJet (dále jen CMS WebJet) je systém pr ucelenu

Více

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka DOCHÁZKA Autmatizvaný dcházkvý a přístupvý systém Verze 3.xx Uživatelská příručka RON Sftware spl. s r.. Nám. Budvatelů 1405 735 06 Karviná - Nvé Měst tel.: +420 596 312 827, +420 596 317 877, fax : +420

Více

NET Genium. Příručka administrátora

NET Genium. Příručka administrátora NET Genium Příručka administrátra Verze: 1.0 Datum: 2.9.2013 Autr: Bc. Michael Kupka, +420 242 441 548, michael.kupka@netgenium.cm Splečnst: NetGenium s.r.., www.netgenium.cm 1/91 Histrie změn Autr Datum

Více

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 Účinnst d: 1. 12. 2012 Ministerstv pr místní rzvj ČR Starměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze:

Více

Logistika, sklady, fakturace a distribuce v IS. Vzdělávací modul. - 1 - Logistika, sklady, fakturace a distribuce v IS

Logistika, sklady, fakturace a distribuce v IS. Vzdělávací modul. - 1 - Logistika, sklady, fakturace a distribuce v IS - 1 - Lgistika, sklady, fakturace a distribuce v IS Vzdělávací mdul Lgistika, sklady, fakturace a distribuce v IS - 2 - Lgistika, sklady, fakturace a distribuce v IS Obsah 1. Naplnění základních číselníků...

Více

Příloha č. 1. Internetová prezentace nejkacka.eu a navazující systém on-line marketingové podpory

Příloha č. 1. Internetová prezentace nejkacka.eu a navazující systém on-line marketingové podpory Přílha č. 1 Klientský brief Internetvá prezentace nejkacka.eu a navazující systém n-line marketingvé pdpry Obsah 1. Úvd... 3 2. Marketingvá specifikace internetvé prezentace nejkacka.eu... 3 2.1. Cílvé

Více

DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD

DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD INSTALACE,KONFIGURACE, VLASTNOSTI PŘÍRUČKA A NÁVODY PRO OBECNÉ ÚČELY YAMACO SOFTWARE 2004-2008 1. ÚVODEM Databázvý server FireBird je jedním z relačních databázvých systémů,

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI CSH spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-4 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, 11. ledna 2010 dstáváte nvu verzi

Více

SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Tabulkový kalkulátor MS Excel TABULKOVÉ KALKULÁTORY PROGRAM MS EXCEL

SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Tabulkový kalkulátor MS Excel TABULKOVÉ KALKULÁTORY PROGRAM MS EXCEL SOŠS a SOU Kadaň Šklení SIPVZ Tabulkvý kalkulátr MS Excel TABULKOVÉ KALKULÁTORY PROGRAM MS EXCEL 2005 SOŠS a SOU Kadaň Šklení SIPVZ Tabulkvý kalkulátr MS EXCEL OBSAH TABULKOVÉ KALKULÁTORY...4 PROGRAM MS

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, 18. ledna 2013 dstáváte nvu verzi

Více

P r o j e k t Učitel ONLINE

P r o j e k t Učitel ONLINE P r j e k t Učitel ONLINE CZ.1.07/1.1.06/02.0092 Gymnázium Dr. J. Pekaře, Mladá Bleslav, Palackéh 211 Splečná část pr všechny metdické skupiny Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Bleslav, prjekt Učitel ONLINE

Více

Příručka pro předkládání údajů

Příručka pro předkládání údajů Příručka pr předkládání údajů Část 12 - Jak připravit a předlžit známení klasifikaci a značení pmcí IUCLID Annankatu 18, P.O. Bx 400, FI-00121 Helsinky, Finsk Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.eurpa.eu

Více

Microsoft Offi ce 365 a Windows Intune. Prodejní příručka Vydání září 2011

Microsoft Offi ce 365 a Windows Intune. Prodejní příručka Vydání září 2011 Micrsft Offi ce 365 a Windws Intune Prdejní příručka Vydání září 2011 Office 365 jsu sftwarvé prdukty pr kancelářsku prduktivitu nabízené frmu předplacených služeb pskytvaných v tzv. cludu. Zahrnují služby

Více

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC. MS Power Point

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC. MS Power Point Šklení bsluhy PC stručný manuál bsluhy pr pužívání PC MS Pwer Pint 1 Úvd - PwerPint K čemu se prgram PwerPint pužívá? Při prezentaci, kdy přednášející pr psílení účinku svých slv prmítá snímky, které si

Více

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014 KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ MĚSTO ČESKÝ BROD STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: 1. KONSOLIDACE HW A SW ÚŘADU VČETNĚ VIRTUALIZACE APLIKACÍ, DESKTOPŮ, SERVERŮ, INFRASTRUKTURY 3. ZVÝŠENÍ

Více

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY Přílha č. 1: Regulatrní rámec systému studentských půjček v ČR Obsah 1 Výchdiska prjektu 1 1.1 Ppis a cíle prjektu 1 1.2 Sučasný stav financvání

Více

Microsoft Online Services. Office 365 Windows Intune CRM Online. Prodejní příručka Vydání srpen 2012

Microsoft Online Services. Office 365 Windows Intune CRM Online. Prodejní příručka Vydání srpen 2012 Micrsft Online Services Office 365 Windws Intune CRM Online Prdejní příručka Vydání srpen 2012 Micrsft Office 365 jsu sftwarvé prdukty pr kancelářsku prduktivitu nabízené frmu předplacených služeb pskytvaných

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY

Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY Osnva prezentace 1. Data a jejich struktura 2. Databáze 3. Systém řízení báze dat 4. Databázvý systém (DBS) 5. Představitelé mdelů dat 6. Nrmalizace dat 7. Dtazvací jazyk

Více

Stahujte si nové verze sami z internetu

Stahujte si nové verze sami z internetu CSH spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-4 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz 10. ledna 2008 Vážení uživatelé, dstáváte nvu verzi

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

SMART Notebook 11. Operační systémy Windows

SMART Notebook 11. Operační systémy Windows SMART Ntebk 11 Operační systémy Windws Uživatelská příručka Pr zbrazení nápvě dy k sftwaru SMART Ntebk na svém mbilním telefnu neb jiném mbilním zařízení naskenujte následující QR kód. Upzrnění chranných

Více

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA SYSTÉMU AHMOSE. Obsah informační příručky:

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA SYSTÉMU AHMOSE. Obsah informační příručky: Obsah infrmační příručky: 1. Prdukty 2. Klienti 3. Objednávky 4. Fakturace 5. Skladvé perace 6. Platby 7. Účetnictví 8. Smluvy 9. Výrba 10. Mzdy 11. Manažérské a statní sestavy 12. Správa systému 13. Internetvý

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

Vykazování dat prostřednictvím SDNS Web Services

Vykazování dat prostřednictvím SDNS Web Services Sekce infrmatiky Odbr infrmačních systémů Vykazvání dat prstřednictvím SDNS Web Services Příručka uživatele (prgramátra) verze 1.8 Autr: Zdeněk Teska (NESS Czech s.r..) Jiří Smlík (ČNB) prsinec 2012 Vykazvání

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

Software602 Print2PDF X

Software602 Print2PDF X Instalační příručka Vytvřen dne: 7.11.2012 Aktualizván: 5.6.2013 2012 Sftware602, a.s. Obsah Ptřebný sftware... 3 Instalace Webvéh serveru IIS... 3 Instalace webvé aplikace Web service... 4 Instalace certifikátů...

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více