Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol"

Transkript

1 Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál

2 MF - infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Kntaktní zaměstnanci Ministerstva financí : Infrmační systém FKVS - manuál k Mdulu pr vyhdncvání rčních výsledků finančních kntrl kntaktní sba Ing. Dana Ratajská, pracvník MF ddělení Harmnizace interníh auditu tel , Kntaktní zaměstnanci ASD Sftware, s.r..: veducí prjektu Ing. Martin Prem, veducí prjektu, tel , technická pdpra pr uživatele Oddělení služeb zákazníkům, tel , Manuál pr rutinní prvz Mdulu pr vyhdncvání rčních výsledků finančních kntrl je zveřejněn na internetvé stránce Ministerstva financí ( v části ministerstv, kategrie IS veřejné správy nabídka FKVS ). Manuál mdulu pr vyhdncvání rčních výsledků finančních kntrl 2

3 MF - infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Obsah 1 ÚVOD DEFINICE POJMŮ POPIS MODULU PRO VYHODNOCENÍ ROČNÍCH ZPRÁV SPRÁVA SESTAV TVORBA SESTAV Zadávání parametrů sestavy Sekce Suhrnné infrmace Sekce Seskupení Sekce Ukazatele Sekce Rzlžení Genervání sestavy Základní rzlžení brazvky výstupu Tlačítk Dplňující nastavení Tlačítk Pdílvý ukazatel Tlačítk Genervání grafu Tlačítk Exprt Tlačítk Tisk Tlačítk Dplňkvé infrmace výstupní sestavě Průzkumník pdezření Manuál mdulu pr vyhdncvání rčních výsledků finančních kntrl 3

4 MF - infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě 1 Úvd Zákn č. 320/2001 Sb., finanční kntrle ve veřejné správě ukládá Ministerstvu financí předkládat vládě rční zprávy výsledcích finančních kntrl splu s návrhem státníh závěrečnéh účtu. Tent zákn sučasně stanví správcům kapitl státníh rzpčtu, krajům a hl. městu Praze pvinnst předkládat rční zprávy výsledcích finančních kntrl Ministerstvu financí. Jak pdpra pr přípravu rční zprávy byl Ministerstvem financí připraven, ve splupráci se sftwarvu firmu ASD Sftware, s.r.. se sídlem v Šumperku, Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl. Mdul služí pr analytické vyhdncvání údajů z rčních zpráv výsledcích finančních kntrl, které jsu v elektrnické pdbě ulženy v Mdulu rčních zpráv systému FKVS. Při realizaci tht mdulu byla využita bdbná technlgie jak v případě mdulu rčních zpráv. Mdul je přístupný z úvdní brazvky systému FKVS. Mdul zahrnuje tyt činnsti: vytvářet statistické sestavy na základě definice bdbí, subjektu, ukazatelů, způsbu zbrazení a následně je ukládat pr další pužití nad vytvřenu sestavu je mžné aplikvat matematické perace (pdíly, indexy ), další zpřesňující filtrační pdmínky, prvádět třídění dle různých kritérií atd. je pdprván výstup ve frmě tabulky neb grafu a v bu případech je mžné výstup vytisknut neb vyexprtvat (MS Excel) Pr práci s mdulem platí následující pravidla: přístup d mdulu mají všichni uživatelé mdulu rčních zpráv (bez hledu na přiřazenu rli) s platným certifikátem mdul nabízí uživateli puze ta data, ke kterým má běžně přístup v rámci mdulu rčních zpráv (tj. své a svých subpředkladatelů) mdul pracuje puze s daty z pstupených rčních zpráv (tat pdmínka neplatí pr data předkladatele, který s mdulem pracuje) k vytvřeným statistickým sestavám má přístup puze uživatel, který je vytvřil (tj. každý uživatel má mžnst vytvřit sestavy, ke kterým nemá přístup jiný uživatel) Úklem tht manuálu je seznámit předkladatele rčních zpráv s Mdulem pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl a ukázat mžnst, jak rychle a efektivně je mžné získat ptřebné infrmace z rčních zpráv evidvaných v Mdulu rčních zpráv. Manuál mdulu pr vyhdncvání rčních výsledků finančních kntrl 4

5 MF - infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě 2 Definice pjmů Sestava Rční zpráva Předkladatel Subpředkladatel Garant systému Správce systému MSIE suhrnný pjem pr celek bsahující vstupní parametry a ddatečná nastavení pžadvané pr prces vyhdncení a analýzy. Sestavy mají perzistentní charakter jejich definice může být ulžena v databázi IS FKVS je definvána dst. 1 až 5 22 zákna č. 320/2001 Sb. a 32 a 33 vyhlášky č. 416/2004 Sb. jsu rgány, které jsu definvané v 32 dst. 2 vyhlášky č. 416/2004 Sb. je předkladatel, jehž rční zpráva je zdrjem pr vytvření jiné rční zprávy (pdle 33 vyhlášky č. 416/2004 Sb.) garantem systému je Ministerstv financí je zaměstnanec garanta, který je dpvědný za správu systému Micrsft Internet Explrer (Internet prhlížeč firmy Micrsft) Manuál mdulu pr vyhdncvání rčních výsledků finančních kntrl 5

6 MF - infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě 3 Ppis mdulu pr vyhdncení rčních zpráv Mdul statistických sestav MRZ se spuští kliknutím na iknu rčních zpráv. v základní brazvce mdulu Práci se sestavami lze rzdělit d dvu základních krků: Správa sestav v tét části má uživatel přístup k předdefinvaným šablnám (sestavám) s mžnstí jejich rganizace (mazání, editace základních údajů). Rvněž zde má mžnst zalžit nvu sestavu, viz dále. Tvrba sestav v tét části prbíhá definice vstupních parametrů (bdbí, subjekty, ukazatele) a ddatečných nastavení pr vlastní prces vyhdncení a další perace s výsledkem. Nvu sestavu je mžné ulžit pr její pětvné využití. 3.1 Správa sestav Správu sestav prvádí uživatel v tzv. Správci sestav. Úklem správce sestav je umžnit uživateli správu ulžených sestav, jejich pětvné pužití neb zalžení nvé sestavy. Správce sestav je vstupním bdem mdulu pr vyhdncení rčních zpráv (viz Obrázek 1). Obrázek 1 - Správce sestav V hrní části kna pr správu sestav se nacházejí základní tlačítka se následující funkčnstí: služí k vytvření nvé sestavy kliknutím na tlačítk se zbrazí nápvěda k mdulu. - služí k návratu na úvdní brazvku mdulu rčních zpráv - zavře aktuální kn. Manuál mdulu pr vyhdncvání rčních výsledků finančních kntrl 6

7 MF - infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Správce sestav je rzdělen na dvě části: Ulžené sestavy zde jsu zbrazeny sestavy, které byly v průběhu práce uživatelem ulženy Nedknčené sestavy zde jsu zbrazeny rzpracvané sestavy, které ještě nemají zadány všechny ptřebné parametry a nebyly uživatelem ještě ulženy. Výběrem plžky v seznamu ulžených sestav (klepnutím na hypertextvý dkaz) djde ke zbrazení detailu výstupní sestavy. Údaje v detailu sestavy je mžn měnit a změněnu sestavu pté ulžit. Klepnutím na tlačítk Nvá sestava djde k přechdu d rzhraní definice nvé sestavy, ve kterém uživatel zadává vstupní parametry a ddatečná nastavení pr následný prces vyhdncení. Každu ulženu sestavu je mžn stiskem tlačítka smazat. 3.2 Tvrba sestav Definice nvé sestavy sestává ze dvu základních krků: V prvním krku se definují vstupní parametry pr vlastní prces vyhdncení. D pdmínek lze zahrnut následující údaje: Rky za které je výpis prveden. Výběr subjektů včetně dplňujících údajů, u kterých se zvlené ukazatele budu sledvat. Ukazatele, které se budu sledvat. Vzhled sestavy V druhém krku je generván výstup na brazvku. Zde je mžné uplatňvat následující perace: Aplikace uživatelských funkcí (prcentuální pdíly, mezirční přírůstky atd.) Filtrace zbrazených plžek Exprt d prgramu MS Excel Tisk výsledku Ulžení všech nastavení včetně vstupních pdmínek pr jejich pětvné pzdější využití Výše uvedené části mdulu jsu řešeny pmcí funkčních tlačítek v jedntlivých částech kna Suhrnné infrmace (viz Obrázek 2). Okn a funkční tlačítka (vzhled, funkčnst atd.) budu pdrbně ppsána v následujících kapitlách Zadávání parametrů sestavy Okn pr zadávání parametrů je kvůli své kmplexnsti rzdělen na jedntlivé části a zadávání parametrů sestavy se děje pmcí funkčních tlačítek v příslušné části. Jejich význam bude ppsán dále. Manuál mdulu pr vyhdncvání rčních výsledků finančních kntrl 7

8 MF - infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Obrázek 2 Okn pr zadávání parametrů sestavy Sekce Suhrnné infrmace V tét části jsu zbrazeny základní suhrnné infrmace k sestavě: Název sestavy Zvlené časvé bdbí Analyzvaný předkladatel Tyt údaje lze měnit a ukládat pmcí funkčních tlačítek, které jsu umístěny v rámci sekce: Tlačítk Ulžit Tlačítk Obdbí Tlačítk Ulžit Pmcí tht tlačítka je mžn všechny nadefinvané vstupní parametry a ddatečná nastavení ulžit pr další pužití. P zadání názvu sestavy a jejíh ppisu v nabídce (viz Obrázek 3), která se bjeví p stisku příslušnéh tlačítka na nástrjvé liště, se nastavené údaje ulží d databáze a při dalším spuštění mdulu pr vyhdncení rčních zpráv bude ulžená sestava k dispzici v úvdní nabídce Správce sestav. Při ukládání sestavy má uživatel navíc k dispzici následující dplňující nastavení: Ulžit jak nvu sestavu Vlbu tét mžnsti se aktuálně zvlená a mdifikvaná sestava ulží jak nvý záznam. Obrázek 3 - Definice bdbí a typu předkladatele Manuál mdulu pr vyhdncvání rčních výsledků finančních kntrl 8

9 MF - infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Tlačítk Obdbí Pmcí tlačítka je mžné definvat typ předkladatele, pr kteréh bude analýza prváděna a časvé bdbí, za které bude analýza prváděna. Při definici bdbí má uživatel k dispzici následující vlby (viz Obrázek 4): knkrétní rk (např. 2003), časvý interval (např ) Autmatické zvyšvání hrní hranice bdbí tat vlba zajistí autmatické přizpůsbení půvdně zadanéh bdbí na aktuální rk. V případě časvé řady zůstane zachván výchzí základ a přizpůsbí se puze hrní hranice časvé řady. Obrázek 4 - Definice bdbí a typu předkladatele Sekce Seskupení V tét části kna je mžné vybírat jedntlivé subjekty pr zbrazení d výsledné sestavy včetně definice mnžiny typů subjektů, spadajících pd vybraný subjekt, které budu d sestavy zahrnuty. Pr práci se seskupeními služí ptm tlačítka, která lze rzdělit na dva druhy: Tlačítk pr definici nvých seskupení Tlačítka pr zbrazení a úpravu stávajících seskupení, která jsu umístěna přím v detailu seskupení: Tlačítk Filtrace Tlačítk Detailní výběr Tlačítk Odstranit seskupení ze sestavy Tlačítk Seskupení Pmcí tht tlačítka je mžné vybírat jedntlivé mnžiny typů subjektů pr zbrazení d výsledné sestavy Vlba plžky ze strmu subjektů se prvede zatržením bxu u dané plžky (viz Obrázek 5 ). Manuál mdulu pr vyhdncvání rčních výsledků finančních kntrl 9

10 MF - infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Obrázek 5 Definice filtru seskupení Tlačítk Filtrace Tlačítk služí ke zbrazení a úpravě filtru seskupení u již vytvřenéh seskupení. P stisknutí tlačítka se zbrazí dialgvé kn (viz Obrázek 6), ve kterém jsu vybrány typy subjektů, které byly vybrány při definici seskupení. Práce s plžkami v dialgvém kně byla ppsána v předchzí kapitle Tlačítk Detailní výběr Pmcí tht tlačítka se prvede detailní výběr subjektů z typů subjektů definvaných v předchzím krku. Výběr se pět prvádí zaškrtnutím bxu vedle vybíranéh subjektu. Při výběru platí následující pravidla: Zaškrtnutím bxu u nadřízené skupiny djde k zaškrtnutí všech plžek spadajících d tét skupiny Pkud chcete vybrat puze určité subjekty ze skupiny, je třeba nejdříve skupinu rzbalit kliknutím na tlačítk a ptm zaškrtnut bx u pžadvanéh subjektu (neb napak zrušit zaškrtnutí u subjektů, které d sestavy zahrnut nechcete). Obrázek 6 Detailní výběr subjektů Manuál mdulu pr vyhdncvání rčních výsledků finančních kntrl 10

11 MF - infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Platí puze mezení, že ve zvlené mnžině mhu být jen subjekty ve stejné úrvni strmu a stejnéh typu (nelze např. kmbinvat subjekty typu kapitla a příspěvkvá rganizace). V kně se seznamem pr výstupní sestavu se krmě pjmenvaných výběrů zbrazí suhrnné infrmace bsahující zejména údaje pčtu plžek jedntlivých zvlených typů subjektů a údaj s celkvým pčtem plžek Tlačítk Odstranit seskupení ze sestavy Pmcí tht tlačítka se prvede p ptvrzení dialgu dstranění vybranéh seskupení ze sestavy Sekce Ukazatele V tét části lze prvést vlbu ukazatelů určených k vyhdncení. Z nabídky je mžn vybrat jedntlivé ukazatele definvané pdle přílh č. 1 až 5 k vyhlášce č. 416/2004 Sb. Ve výchzím stavu je zbrazen seznam všech dstupných přílh (viz Obrázek 7). Ukazatele lze rzdělit d tří kategrií: Obrázek 7 Základní seznam přílh Hlavní ukazatele tyt ukazatele byly definvány a zadávány v rámci zpracvání rčních zpráv Pmcné ukazatele byly vytvřeny u přílh, kde nebyly v dbě zpracvání definvány reálné ukazatele a byla vyplňvána knkrétní zjištění jak jedntlivé záznamy (přílhy 1 a 5). Pdílvé ukazatele z ukazatelů, které uživatel zahrnul d výstupní sestavy může dále definvat tzv. pdílvé ukazatele, které představují pdíl jednh ukazatele k druhému Tlačítk Ukazatel Výběr ukazatelů za jedntlivé přílhy se děje pmcí tlačítka a dále rzkliknutím skupinvéh tlačítka a zaškrtnutím bxu vedle názvu ukazatele ve zbrazeném dialgvém kně. Přílha č. 1 Jelikž v rámci přílhy č. 1 nejsu definvány žádné reálné ukazatele (vyplňují se knkrétní zjištění jak jedntlivé záznamy), byly vytvřeny pmcné ukazatele, pmcí kterých lze sledvat sumární údaje v rámci každé tabulky přílhy č. 1. U každé tabulky přílhy č.1 je sledván pčet zjištění a celkvé Manuál mdulu pr vyhdncvání rčních výsledků finančních kntrl 11

12 MF - infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě hdntvé vyjádření za všechna zjištění. Pr tabulku č. 3 jsu navíc definvány ukazatele sledující pčet prušení pdle jedntlivých typů a také jejich sumární hdnty (viz Obrázek 8). Obrázek 8 Pmcné ukazatele pr přílhu č. 1 Přílha č. 5 V přílze č. 5 se přizují jedntlivé záznamy, pdbně jak v přílze č.1. Zde se ale jedná záznamy kntrl prváděných v rámci určitéh prgramu. V systému se pak krmě jedntlivých kntrl uchvávají sumy za jedntlivé ukazatele pr určitý prgram. Prt jsu v nabídce pr výběr sledvaných ukazatelů tyt ukazatele rzčleněny d jedntlivých prgramů (viz Obrázek 9). Obrázek 9 Seznam ukazatelů v přílze č. 5 Manuál mdulu pr vyhdncvání rčních výsledků finančních kntrl 12

13 MF - infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Tlačítk Pdíl Pmcí tlačítka může uživatel definvat tzv. pdílvé ukazatele, které jsu definvány jak pdíl dvu reálných ukazatelů z přílh vyhlášky (viz Obrázek 10). Obrázek 10 Definice pdílvéh ukazatele Další mžnsti práce s ukazateli S ukazateli je mžn přím v sekci Ukazatele prvádět následující perace pmcí funkčních tlačítek: Prvádět změnu přadí ukazatelů v seznamu pmcí tlačítek Vymazat ukazatel ze seznamu pmcí tlačítka Sekce Rzlžení V části Rzlžení je mžn kliknutím na tlačítk definvat rzmístění sledvaných parametrů (bdbí, subjekty, ukazatele) v tabulce výstupní sestavy. Je tedy umžněn přizpůsbení knečnéh výstupu tak, aby nedcházel ke zbytečnému plýtvání místem. Uživatel má v systému mžnst výběru ze 4 variant rzlžení výstupní sestavy výběrem kliknutím na přepínač (viz Obrázek 11). Obrázek 11 Varianty rzlžení výstupní sestavy Manuál mdulu pr vyhdncvání rčních výsledků finančních kntrl 13

14 MF - infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Genervání sestavy Genervání sestavy se prvádí p nastavení všech pžadvaných parametrů kliknutím na tlačítk v hlavní nástrjvé liště systému. Vygenervaná sestava se zbrazí uživateli v samstatném kně jehž účelem je prezentvat uživatelem definvané vstupní parametry v přehledné tabulce s dalšími mžnstmi ddatečných nastavení, úprav a prezentace takt získanéh výstupu. Jedntlivé mžnsti nastavení budu ppsány dále Základní rzlžení brazvky výstupu Obrazvka výsledku je rzdělena na lištu nástrjů pr dplňkvé perace a nastavení a dále plchu, na které se zbrazuje výsledek (viz Obrázek 12). Nástrjvá lišta bsahuje následující ikny (jedná se puze základní ppis, pdrbnsti budu uvedeny dále): Dplňující nastavení Pdílvý ukazatel Genervání grafu Exprt výsledku d prgramu MS Excel Tisk Dplňkvé infrmace sestavě Obrázek 12 - Základní rzvržení brazvky vygenervané sestavy Manuál mdulu pr vyhdncvání rčních výsledků finančních kntrl 14

15 MF - infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Tlačítk Dplňující nastavení Kliknutím na tlačítk se zbrazí nabídku umžňující vlivnění genervané výstupní tabulky (viz Obrázek 13). Obrázek 13 Nabídka Dplňující nastavení V tét nabídce je mžn specifikvat následující nastavení: Vlba uživatelské funkce - Uživatelské funkce služí k zadání dalších parametrů genervané sestavy. V systému lze v sučasné dbě definvat následující uživatelské funkce: Index prti základu k rku XXX - výsledkem funkce je hdnta vyjadřující rzdíl hdnt každéh ukazatele z definvanéh bdbí, a téhž ukazatele za zvlený rk XXX. Mezirční index - Obdbná funkce jak předchzí s tím rzdílem, že rzdíl se pčítá pr každý ukazatel z definvanéh bdbí ke stejnému ukazateli v rce předchzím. Pr ukazatele na hranici pčátku zvlenéh bdbí je tat hdnta rvna hdntě vlastníh ukazatele - hdnta ukazatele z předchzíh rku = 0. Manuál mdulu pr vyhdncvání rčních výsledků finančních kntrl 15

16 MF - infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Pdíl k celku - celek reprezentuje seskupení XXX. Výsledkem funkce je pdíl hdnty každéh ukazatele ve všech seskupeních, k celkvé sumě zvlenéh seskupení XXX v rámci jedntlivých rků ve zvleném bdbí. Pdíl ke křeni seskupení - výsledkem funkce je pdíl hdnty každéh ukazatele v rámci seskupení, k hdntě téhž ukazatele u křene strmu rzpadu. Pdíl k nadřazenému - výsledkem je pdíl hdnty ukazatele u plžky ve strmu k hdntě téhž ukazatele přímé nadřízené plžky. Pzn. Tat funkce ztrácí význam při pužití vypnutí zbrazení d strmu a plně ji nahrazuje funkce Pdíl ke křeni seskupení. Řazení záznamů Pr sestavu lze definvat mžnst řazení záznamů buď dle názvu subjektu neb pdle určité hdnty (ukazatele, uživatelské funkce pr určitu přílhu a rk. Dále lze nastavit způsb řazení záznamů (vzestupně, sestupně) a způsb zbrazení výsledků (ve strmvé struktuře neb ne) Filtrace zbrazvaných záznamů Filtrace je implementvána z důvdu mžnéh velkéh pčtu plžek určitých typů subjektů (příspěvkvé rganizace územně správních celků, bce). Zde je mžné nastavit výběr pr interval hdnt ukazatele neb uživatelské funkce pr určitu přílhu a rk Tlačítk Pdílvý ukazatel Pmcí tht tlačítka lze definvat pdílvé ukazatele viz kapitla Tlačítk Genervání grafu Mdul bsahuje pdpru zbrazení výsledku d grafu za využití prstředků prgramvéh rzhraní pskytvanéh aplikací MS Excel. K nastavení výstupu d grafu služí nabídka Genervání grafu (viz Obrázek 14) přístupná z tlačítka Genervat graf v nástrjvé liště. Obrázek 14 nabídka Genervání grafu Manuál mdulu pr vyhdncvání rčních výsledků finančních kntrl 16

17 MF - infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mžnsti nastavení budu následující: Frmát grafu bude mžné vybrat si mezi základními typy grafů (slupcvý, pruhvý, spjnicvý a bdvý). Dále je mžn zadat výstupní frmát grafu (MS Excel neb brázek ve frmátu.gif) Typ zbrazení v tét části může uživatel vybrat zbrazení všech ukazatelů pr zvlený subjekt (vlba subjektu se prvádí pmcí tlačítka Zvlit ) neb zvlené subjekty pr vybraný ukazatel. Dále lze vybrat typ vynášených hdnt (Vlastní hdnta ukazatele, Výsledek uživatelské funkce). Odhad dalšíh vývje uživatel si v tét nabídce může vybrat typ dhadu (lineární, lgaritmický, expnenciální ) a peridu dhadu (rky) Tlačítk Exprt Mdul pdpruje exprt zbrazenéh výsledku d prstředí MS Excel. Uživateli je tak dána mžnst výsledek si dále upravvat a využívat metdy a funkce, které nejsu v rámci mdulu dstupné Tlačítk Tisk Pmcí tht tlačítka lze zbrazenu sestavu vytisknut Tlačítk Dplňkvé infrmace výstupní sestavě Tímt tlačítkem může uživatel zbrazit suhrnné infrmace sestavě jak je pčet řádků celkem, pčet filtrvaných řádků a sučet hdnt filtrvaných řádků, tak aby nemusel uživatel tyt hdnty zjišťvat manuálně. Manuál mdulu pr vyhdncvání rčních výsledků finančních kntrl 17

18 MF - infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Průzkumník pdezření V rámci tét funkce je mžné prvést detailní analýzu zjištění zadaných v přílze č.1 v rámci zpracvání rčních zpráv. Okn pr detailní analýzu (viz Obrázek 15) se zbrazí p kliknutí na tlačítk. Uživatel má mžnst p nastavení parametrů sestavy (výběr přílhy, seskupení a rku) prvádět následující akce: Řazení záznamů pdle vybraných slupců (kliknutím na hypertextvý dkaz v názvu slupce) Zbrazení rční zprávy vybranéh předkladatele (kliknutím na hypertextvý dkaz ve slupci Název rgánu veřejné správy, který zjištění známil) bude implementván v další verzi systému Pr vybraná zjištění získat sumární infrmace pmcí tlačítka. Prvést tisk zbrazené sestavy zjištění pmcí tlačítka. Obrázek 15 Okn Průzkumník pdezření Manuál mdulu pr vyhdncvání rčních výsledků finančních kntrl 18

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

Tile systém v Marushka Designu

Tile systém v Marushka Designu 0 Tile systém v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. Uživatelská příručka aplikace Partner24 mdul Zaměstnavatelský prtál Česká spřitelna penzijní splečnst, a.s. Verze: 1.20 (30.3.2011) Autr: Jan Zámstný, Lukáš Hns Schválil: Šárka Rlčíkvá Vlastník: ČS penzijní

Více

Podklady k práci s Intranetem - administrátor

Podklady k práci s Intranetem - administrátor SPACE COM spl. s r.. Datum 29.8.2012 Na Závdí 1668 396 01 Humplec +420565535010;731612614 Pdklady k práci s Intranetem - administrátr 1) Přihlášení d systému - ve webvém prhlížeči na adrese http://intranet.sssluzeb.cz

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 PwerPint a Access v příkladech Pachner - p výběru tématickéh celku se bjeví kn se zadáním úlhy: ppis jedntlivých dílčích krků p animvaných tázkách jedntlivých dílčích krků uživatel abslvuje test na prvěření

Více

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Uživatelská příručka pr správu uživatelských přístupů d registru řidičů pr becní úřady bcí s rzšířenu půsbnstí 1 Licenční ujednání Veškerá práva vyhrazena Ministerstv dpravy nábřeží L. Svbdy 1222/12 110

Více

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s.

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s. REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY Případvá studie Implementace věrnstníh prgramu s.oliver www.risrsa.cz inf@risrsa.cz 11.11.2014 Úvd Splečnst s.oliver CZ s.r.. a s.oliver

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Obsluha PC snadn a rychle - Multimediální učebnice MS Windws XP Pachner Panel nástrjů vprav nahře (shra dlů) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Interaktivní výuka MS Office 2000 Pachner Panel nástrjů vlev nahře (zleva) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených stránek Rejstřík Zálžky Pznámky

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC. MS Power Point

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC. MS Power Point Šklení bsluhy PC stručný manuál bsluhy pr pužívání PC MS Pwer Pint 1 Úvd - PwerPint K čemu se prgram PwerPint pužívá? Při prezentaci, kdy přednášející pr psílení účinku svých slv prmítá snímky, které si

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy 4 Datvý typ, prměnné, literály, knstanty, výrazy, perátry, příkazy Studijní cíl Tent studijní blk má za cíl pkračvat v základních prvcích jazyka Java. Knkrétně bude uvedena definice datvéh typu, uvedeny

Více

Generování Homepage ze serveru AReality.sk

Generování Homepage ze serveru AReality.sk Genervání Hmepage ze serveru AReality.sk 9. 9. 2010 - Ing. Jiří Fřt Diadema Sftware s.r.. Verze 3.5 Diadema Sftware s. r.. Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1. Obecně k prpjení dat... 3 2. Typy prpjení dat...

Více

Cycle Transport Improvements

Cycle Transport Improvements Cycle Transprt Imprvements 4. dubna 2011 MANUÁL K CYKLOWEBU Del. N.: D.1.1 Versin: 1 Date: Prepared: Checked: Apprved: R.T. JMS MSH 2 / 16 Cycle Transprt Imprvements Obsah 1 Úvd... 4 2 Ppis webvé aplikace

Více

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu 0 Mžnsti připjení WMS služby d Klienta v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu

Více

HELIOS Fenix. Evidence daně z přidané hodnoty. Asseco Solutions, a.s. verze 7.00

HELIOS Fenix. Evidence daně z přidané hodnoty. Asseco Solutions, a.s. verze 7.00 HELIOS Fenix Evidence daně z přidané hdnty verze 7.00 Assec Slutins, a.s. 2012 HELIOS Fenix, subsystém eknmických infrmací Evidence DPH 2/34 Obsah: 1 Účetnictví... 4 1.1 Majitel... 4 1.2 Číselník DPH...

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive.

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive. Verze 6.1, 8/2008 Uživatelský manuál WebActive s.r..,hviezdslavva 16, 400 03 Ústí nad Labem www.webactive.cz - inf@webactive.cz Úvd Cntent Management Server WebJet (dále jen CMS WebJet) je systém pr ucelenu

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST Cvičení 2: Internetvá bezpečnst Každý tým vytvří pmcí prgramu MS Wrd seznam alespň 10 rizik, která nám hrzí z internetu. Na závěr zpracujte suhrnný seznam za celu

Více

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka DOCHÁZKA Autmatizvaný dcházkvý a přístupvý systém Verze 3.xx Uživatelská příručka RON Sftware spl. s r.. Nám. Budvatelů 1405 735 06 Karviná - Nvé Měst tel.: +420 596 312 827, +420 596 317 877, fax : +420

Více

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně.

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Zápis ze 7. schůze Výknné rady ČSTS knané dne 2.1.2009 v Praze Přítmni: Barnat (PB), Bartuňkvá (EB), Odstrčil (PO), Siegel (LS), Nvtný (LN) Prgram jednání: 0. Kntrla úklů 0.1. Úkly prezidia 0.2. Úkly VR

Více

Uživatelský manuál služby. pro klienty s ERP pístupem

Uživatelský manuál služby. pro klienty s ERP pístupem Uživatelský manuál služby pr klienty s ERP pístupem Vážená paní, vážený pane, služba @FAKTURA 24 je mderní frma fakturace, která Vám umžní vystavvat, desílat a pijímat faktury v elektrnické pdb. Služba

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2008 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty a přibyly další parametry s hledem na jejich mnžství jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

MarketsTrader 2 Stručný návod Poslední Update: říjen 2013

MarketsTrader 2 Stručný návod Poslední Update: říjen 2013 City Credit Capital (UK) Limited 12th Flr, Hern Twer 110 Bishpsgate Lndn EC2N 4AY United Kingdm T +44 (0)207 614 4600 F +44 (0)207 614 4660 W www.cccapital.c.uk MarketsTrader 2 Stručný návd Pslední Update:

Více

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14 Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytvých prstr z majetku MČ Praha 14 Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek bytů a nebytvých prstr, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál

Více

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 Účinnst d: 1. 12. 2012 Ministerstv pr místní rzvj ČR Starměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze:

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2014 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty s hledem na pčet parametrů jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná pmcí kláves PgUp/PgDn: Parametry,

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

Instalační manuál systému Desktop Management System OptimAccess

Instalační manuál systému Desktop Management System OptimAccess SODATSW spl. s r.. Hrní 32, 639 00 BRNO http://www.sdatsw.cz tel./ fax: 543 236 177 e-mail: inf@sdatsw.cz Instalační manuál systému Desktp Management System Instalační manuál Desktp Management System Vážený

Více

Bezpečnostní programovatelný modul TRISAFE od Phoenix Contact.

Bezpečnostní programovatelný modul TRISAFE od Phoenix Contact. Bezpečnstní prgramvatelný mdul TRISAFE d Phenix Cntact. Prgramvatelných bezpečnstních mdulů je na trhu hdně, každý větší výrbce je už má ve své nabídce. Mdul TRISAFE d splečnsti Phenix Cntact nabízí ale

Více

mtransfer Technická dokumentace Varianta Standard

mtransfer Technická dokumentace Varianta Standard mtransfer Technická dkumentace Varianta Standard mbank S.A., se sídlem ul. Senatrska 18, 00-950 Warszawa, Plsk, zapsaná v Celstátním sudním rejstříku (KRS) Rejstříku pdnikatelů vedeném u Obvdníh sudu hl.

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB ISTQB PARTNER PROGRAM VERZE CZ-1.0 (30.05.2013) Czech and Slvak Testing Bard Internatinal Sftware Testing Qualificatin Bard www.castb.rg PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB OSNOVA 1. SHRNUTÍ

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 2: Listpad 2014 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

Podpora plánování a řízení projektů v CASE nástrojích

Podpora plánování a řízení projektů v CASE nástrojích Pdpra plánvání a řízení prjektů v CASE nástrjích seminární práce z předmětu IT572 Prstředky CASE a jejich využití při tvrbě IS Vítězslav Jánský Petr Kříž Jan Šebelík prsinec 2005-1 - Obsah Úvd...3 Cíl

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Pžadavky na bsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast pdpry 1.3 Další vzdělávání pracvníků škl a šklských zařízení 21.8.2014 Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst MŠMT Obsah Úvd... 3 Pžadavky

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

NEC CLOUD STORAGE. Uživatelská příručka. Verze: R03.1

NEC CLOUD STORAGE. Uživatelská příručka. Verze: R03.1 NEC CLOUD STORAGE Uživatelská příručka Verze: R03.1 2013 1 ÚVOD... 5 1.1 ÚČEL TOHOTO DOKUMENTU... 5 1.2 POJMY, AKRONYMY A ZKRATKY... 5 2 ÚVOD K NEC CLOUD STORAGE... 6 2.1 CO JE PRO POUŽÍVÁNÍ CLOUD STORAGE

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, dstáváte nvu verzi všech prgramů na

Více

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014 Vedení prjektů, Odhadvání, histrie Jiří Mach 26. 11. 2014 Agenda Dcházka Specifikace Vedení prjektů Pár slv SW prjektu na MFF Odhadvání Histrie prjektů Dtazy 2 Prject management C je t prjekt? Frmální

Více

VSTOOLS.KOMJAK Aplikace pro stanovování emisních limitů kombinovaným způsobem

VSTOOLS.KOMJAK Aplikace pro stanovování emisních limitů kombinovaným způsobem VSTOOLS.KOMJAK Aplikace pr stanvvání emisních limitů kmbinvaným způsbem Dkumentace nástrjů a uživatelská příručka Petr Vyskč, Jiří Picek, Silvie Semerádvá Září 2011 Pr verzi aplikace 20110621 VSTOOLS.KOMJAK

Více

Nastavení firewallu pro AVG 7.5

Nastavení firewallu pro AVG 7.5 Nastavení firewallu pr AVG 7.5 Revize dkumentu 75.2 (8.2.2007) Cpyright GRISOFT, s.r.. Všechna práva vyhrazena. Tent prdukt pužívá RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algrithm, Cpyright (C) 1991-2,

Více

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz

Více

Obsah cvic ení procvic ovane dovednosti

Obsah cvic ení procvic ovane dovednosti Výpčetní technika a algritmizace I Obsah cvic ení prcvic vane dvednsti Studijní cíle cvičení Ve cvičeních předmětu VA1: student si svjí základní práci s peračním systémem Windws, cž zahrnuje zejména: základní

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

Výzkum investic do VaV v oblasti ICT v EU. závěrečná zpráva listopad 2006

Výzkum investic do VaV v oblasti ICT v EU. závěrečná zpráva listopad 2006 Výzkum investic d VaV v blasti ICT v EU pr předmět SA_417 závěrečná zpráva listpad 2006 Zpracvali: Jiří Hrník (xhrj37@vse.cz) Ondřej Mudrý (xmu01@vse.cz) Jan Penkala (xpenj01@vse.cz) Petra Valentvá (xvalp13@vse.cz)

Více

Jak se zúčastnit dražby

Jak se zúčastnit dražby Jak se zúčastnit dražby Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek nemvitstí, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál www.elektrnickedrazby.cz, přihlaste se d knkrétní(ch) dražby(eb),

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

NET Genium. Příručka administrátora

NET Genium. Příručka administrátora NET Genium Příručka administrátra Verze: 1.0 Datum: 2.9.2013 Autr: Bc. Michael Kupka, +420 242 441 548, michael.kupka@netgenium.cm Splečnst: NetGenium s.r.., www.netgenium.cm 1/91 Histrie změn Autr Datum

Více

HiPath 3000. Assistant TC optipoint pro správu systému. Návod k použití

HiPath 3000. Assistant TC optipoint pro správu systému. Návod k použití HiPath 3000 Assistant TC ptipint pr správu systému Návd k pužití Infrmace k návdu k pužití Tent návd k pužití ppisuje, jak můžete jak správce systému přizpůsbit svůj systém HiPath 3000 svým pžadavkům.

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

Evropa Program Prémiové automatické objednávky (ADR)

Evropa Program Prémiové automatické objednávky (ADR) Evrpa Prgram Prémivé autmatické bjednávky () Výhdy je autmatický měsíční bjednávkvý prgram pr distributry a upřednstněné zákazníky. Pdpruje měsíční autmatický nákup prduktů splečnstí Nu Skin a Pharmanex,

Více

Obsah. Stránka 2 z 12

Obsah. Stránka 2 z 12 Verze 1.0 - pslední změna 2.10.2012 Obsah Úvd... 3 Kmerční certifikát... 3 Kvalifikvaný certifikát... 3 Hlavní vlastnsti elektrnickéh pdpisu... 4 Certifikační autrity... 4 Alternativní úlžiště certifikátů...

Více

Platnost od 1.10. 2010. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výši

Platnost od 1.10. 2010. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výši 1 Obsah služby Pdstatu služby je kmpletní pskytvání telefnních a internetvých služeb v jednm integrvaném řešení na zpřístupněném místním metalickém vedení. Pdmínku zřízení služby je existence metalickéh

Více

Pro ty, kdo to s hudbou myslí vážně: WALKMAN řady X s velkým 3palcovým OLED displejem nabízí zábavu bez kompromisů

Pro ty, kdo to s hudbou myslí vážně: WALKMAN řady X s velkým 3palcovým OLED displejem nabízí zábavu bez kompromisů Tiskvá zpráva Praha, 9. ledna 2009 Pr ty, kd t s hudbu myslí vážně: WALKMAN řady X s velkým 3palcvým OLED displejem nabízí zábavu bez kmprmisů Unikátní WALKMAN řady W ve stylu sluchátek přináší svbzující

Více

Referenční příručka hp ipaq Pocket PC řady h1900. Document Part Number: 311757-003

Referenční příručka hp ipaq Pocket PC řady h1900. Document Part Number: 311757-003 Referenční příručka hp ipaq Pcket PC řady h1900 Dcument Part Number: 311757-003 červen 2003 2003 Hewlett-Packard Cmpany 2003 Hewlett-Packard Develpment Cmpany, L.P. HP, Hewlett Packard a lg Hewlett-Packard

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2012

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2012 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2012 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty a přibyly další parametry s hledem na jejich mnžství jsu rzděleny d dvu brazvek, mezi kterými se přepíná

Více

Charakteristika softwaru - Software se nikdy fyzicky neopotřebuje. Software je řešen a vyvíjen inženýry.

Charakteristika softwaru - Software se nikdy fyzicky neopotřebuje. Software je řešen a vyvíjen inženýry. Sftwarvý prces Sftwarvý prces definice suvisejících pjmů Sftware - Prgramvé vybavení pčítače. Sftware je tvřen suhrnem pčítačvých prgramů, pravidel, úvdní dkumentace a dat, která náleží prvzu pčítačvéh

Více

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů Změna Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze pbček k 1.1.2014 nvé znění měněných bdů Vysvětlení K 1.1.2014 dchází ke změnám v Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI CSH spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-4 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, 11. ledna 2010 dstáváte nvu verzi

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

P r o j e k t Učitel ONLINE

P r o j e k t Učitel ONLINE P r j e k t Učitel ONLINE CZ.1.07/1.1.06/02.0092 Gymnázium Dr. J. Pekaře, Mladá Bleslav, Palackéh 211 Splečná část pr všechny metdické skupiny Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Bleslav, prjekt Učitel ONLINE

Více

Obsah cvičení procvičované dovednosti

Obsah cvičení procvičované dovednosti Výpčetní technika a algritmizace I Obsah cvičení prcvičvané dvednsti Pznámka: Na učebnách je Windws XP, prtže nvější verze Windws nesplupracují s dalšími technlgiemi na MENDELU. Studijní cíle cvičení Ve

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra IP Slutins, pure and simple. Nahrávání hvrů pr IP telefnii a kntaktní centra ZOOM CallREC je rbustní řešení pr nahrávání hvrů v prstředí IP telefnie. Je určen pr splečnsti všech velikstí, d něklika uživatelů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více