Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty věci nemovité (obvyklé ceny) č. 3 / 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty věci nemovité (obvyklé ceny) č. 3 / 2014"

Transkript

1 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty věci nemovité (obvyklé ceny) č. 3 / 2014 NÁLEZ A POSUDEK Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví s garážovým stáním (s podílem na nebytové jednotce) v současném stavu nedobrovolná dražba Předmět ocenění Bytová jednotka č. 3250/15, LV č , s podílem na společných částech domu a pozemku 5022/ garážové stání - podíl 1/32 na nebytové jednotce č. 3250/101, LV č , s podílem na společných částech domu a pozemku 93344/ na pozemcích: pozemek parc.č. 4748/243, na LV č (LV 10751) další pozemky: pozemek parc.č. 4748/244, na LV č (LV 10751) pozemek parc.č. 4748/47, LV č pozemek parc.č. 4810/1, LV č pozemek parc.č. 4748/249, LV č pozemek parc.č. 4810/3, LV č pozemek parc.č. 4748/250, LV č pozemek parc.č. 4810/5, LV č pozemek parc.č. 4748/253, LV č pozemek parc.č. 4810/6, LV č pozemek parc.č. 4748/254, LV č pozemek parc.č. 4810/7, LV č pozemek parc.č. 4748/262, LV č pozemek parc.č. 4810/8, LV č pozemek parc.č. 4748/266, LV č pozemek parc.č. 4810/9, LV č pozemek parc.č. 4748/267, LV č pozemek parc.č. 4810/10, LV č pozemek parc.č. 4748/275, LV č pozemek parc.č. 4810/13, LV č pozemek parc.č. 4748/277, LV č pozemek parc.č. 4810/14, LV č pozemek parc.č. 4748/285, LV č pozemek parc.č. 553/1, LV č pozemek parc.č. 553/6, LV č pozemek parc.č. 553/2, LV č pozemek parc.č. 553/7, LV č pozemek parc.č. 553/4, LV č pozemek parc.č. 553/8, LV č pozemek parc.č. 553/5, LV č pozemek parc.č. 553/9, LV č Adresa Kraj Hlavní město Praha Statutární PRAHA Počet obyvatel město Kat. území Smíchov Ulice Jeřabinová 8 č.p. 3250, 3251 Část obce dle LV Objednatel EURODRAŽBY. CZ a.s. Čimická č.p. 780 č.o Praha 8 Tel IČ DIČ - 1 -

2 Vlastnictví Bytová jednotka Dontsov, s.r.o. - Praha - Braník, Na Mlejnku 781/2, IČ Zpracováno pro Vypracoval EURODRAŽBY. CZ a.s. A-Consult plus, spol. s r.o. znalecký ústav Palladium, Na Poříčí 3a Praha 1 tel: Počet stran textu 9 Počet stran příloh 126 Počet vyhotovení 2 Dne Ke dni Prohlídka dne nebyla umožněna Obvyklá cena - současný stav Započitatelná podl. plocha 52.7 m Kč/m Kč Garáže a parkovací stání 1 x Kč Obvyklá cena - současný stav Kč Tři miliony Kč Kladné a záporné vlivy na ceny nemovitosti Kladný vliv: bytová jednotka se nachází v novostavbě (4 NP) s menším počtem bytů, je zajištěno vlastní parkování v suterénu domu. Lokalita má klidný charakter a je dobře dopravně dostupná, v blízkosti přírodní park Skalka Záporný vliv: bytový dům s oceňovanou jednotkou je součástí většího komplexu obytných budov (sídlištní charakter bydlení). Vyhodnocení rizik Věc nemovitá je řádně zapsána v katastru nemovitostí Právní stav umožňuje zřídit zástavní právo (vzniklá věc) Skutečné užívání stavby není v rozporu s její kolaudací Průběh výstavby odpovídá projektové dokumentaci Je zajištěn přístup k věci nemovité přímo z veřejné komunikace Právní zánik stavby Stavba na cizím pozemku Dočasná stavba Spornost zápisu / Duplicitní vlastnictví Probíhající obnova operátu Přestavek Plomba Přídatné spoluvlastnictví Věc nemovitá situována v záplavovém území Věc nemovitá v území s ekologickou zátěží Věc nemovitá v území se zhoršeným životním prostředím (hluk / vibrace - doprava, výroba, jiné zdroje) Věc nemovitá v území s přírodními riziky Ztížený přístup k nemovitosti Umístění věci nemovité v chráněném území Umístění věci nemovité v památkové zóně Umístění věci nemovité v ochranném pásmu Stavba je v demoličním pásmu Demograficky negativně zatížená lokalita Reálná břemena Věcné břemeno chůze a jízdy (zapsané v KN na LV č ) dle článku III. smlouvy a dle GP č /2009. za účelem zřízení a uložení. provozu, údržby a oprav podzemního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě oprávnění pro: Telefónica Czech Republic,a.s.; povinnost k: Jednotka: 3250/101 Listina: Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni Věcné břemeno (podle listiny) zapsané v KN na LV č právo umístění a provozování rozvodného tepelného zařízení právo vstupování a vjíždění dopravními a mechanizačními prostředky v souvislosti se zřízením, provozem, údržbou, opravami, odstraňováním havárií a likvidací rozvodného tepelného zařízení v rozsahu GP č /2009 dle čl. II smlouvy oprávnění pro: Dalkia Česká republika, a.s.; povinnost k: Parcela: 4748/250, 4748/253, 4748/254, 4748/266, - 2 -

3 4748/275, 4748/47 Listina: Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne , právní účinky vkladu práva ke dni Věcné břemeno chůze a jízdy (zapsané v KN na LV č ) dle článku III. smlouvy a dle GP č /2009, za účelem zřízení a uložení, provozu, údržby a oprav pozemního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě oprávnění pro: Telfónica Czech Republic, a.s.; povinnost k: Parcela: 4748/250, 4748/47, 4810/1, 4810/10, 4810/14, 4810/5 Listina: Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni Věcné břemeno (podle listiny) zapsané v KN na LV č umístění, provozování, užívání a opravy kabelového vedení dle článku III. smlouvy, dle GP č /2009 oprávnění pro: PREdistribuce, a.s.; povinnost k: Parcela: 4748/249, 4748/250, 4748/275, 4748/47, 4810/5 Listina: Smlouva o zřízení věcného břemene - bezúplatná ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni Věcné břemeno chůze a jízdy (zapsané v KN na LV č ) dle článku III. smlouvy a dle GP č /2009, za účelem zřízení a uložení, provozu, údržby a oprav podzemního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě oprávnění pro: Telefónica Czech Republic, a.s. ; povinnost k: Parcela: 553/1, 553/2, 553/4, 553/5, 553/7, 553/8 Listina: Smlouva o zřízení věcného břemene úplatná ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni Věcné břemeno (podle listiny) zapsané v KN na LV č umístění, provozování, užívání a opravy kabelového vedení dle článku III. smlouvy dle GP č /2009 oprávnění pro: PREdistribuce, a.s.; povinnost k: Parcela: 553/1, 553/2 Listina: Smlouva o zřízení věcného břemene bezúplatná ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni Služebnosti Reálné břemeno doživotního užívání/požívání Předkupní právo Poznámky k osobě a k věci nemovité - exekuce, konkurs apod. Riziko spojené s napojením na inženýrské sítě a energetické zdroje Zajišťovací převod práva Zástavní právo smluvní (zapsané v KN na LV č ) a) pohledávky do výše ,- Kč s příslušenstvím b) budoucí pohledávky do výše ,- Kč, vzniklé do oprávnění pro: Česká spořitelna; povinnost k : Jednotka : 3250/15 Listina: Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni Zástavní právo smluvní (zapsané v KN na LV č ) a) pohledávky do výše ,- Kč s příslušenstvím b) budoucí pohledávky do výše ,- Kč vzniklé do k podílu 1/32 oprávnění pro: Česká spořitelna, a.s; povinnost k : Dontsov, s.r.o., Na Mlejnku 781/2, Braník, Praha, IČO: Jednotka: 3250/101 Listina: Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni Zástavní právo smluvní (zapsané v KN na LV č ) a) pohledávky do výše ,- Kč s příslušenstvím b) budoucí pohledávky do výše ,- Kč, vzniklé do k podílu 7939/ oprávnění pro: Česká spořitelna, a.s.; povinnost k: GEOSAN LAMBDA s.r.o., Karlovo náměstí 559/28, Nové Město, Praha, IČO: Parcela: 4748/249, 4748/250, 4748/253,4748/254, 4748/262, 4748/266, 4748/267, 4748/275, 4748/277, 4748/285, 4748/47, 4810/1, 4810/10, 4810/13, 4810/14, 4810/3, 4810/5, 4810/6, 4810/7, 4810/8, 4810/9 Listina: Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni Zástavní právo smluvní (zapsané v KN na LV č. 1361) a) pohledávky do výše ,- Kč s příslušenstvím - 3 -

4 b) budoucí pohledávky do výše ,- Kč, vzniklé do oprávnění pro: Česká spořitelna, a.s.; povinnost k: GEOSAN LAMBDA s.r.o., Karlovo náměstí 559/28, Nové Město, Praha, IČO: Parcela: 553/1, 553/2, 553/4, 553/5, 553/6, 553/7, 553/8, 553/9 Listina: Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč. z. ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni Poznámka: podíly na příslušných pozemcích byly převedeny (viz. zápis v KN na LV č , LV č ) na vlastníky bytových jednotek; pravděpodobně nedošlo k výmazu u zástavního práva - povinnost ke společnosti GEOSAN LAMBDA s.r.o. Nezbytná cesta Přednostní pořadí pro jiné právo Historická zástavní práva převzatá do KN Výměnek / Budoucí výměnek Ostatní finanční omezení Nájemní smlouva Stavba se zhoršeným technickým stavem Stavba dlouhou dobu neužívaná Stavba dlouhou dobu rozestavěná Výhrada vlastnického práva Výhrada zpětné koupě Výhrada zpětného prodeje Koupě na zkoušku Výhrada lepšího kupce Vzdání se náhrady škody na pozemku Podzemní stavba se samostatným účelovým určením Výhrada, že upevněný stroj není součástí nemovitosti Omezení při hospodaření a nakládání s věcí nemovitou v souvislosti s poskytnutím podpory z veřejných prostředků Zákaz zcizení nebo zatížení Vyhodnocení aktuálního nabývacího titulu Kupní smlouva ani návrh kupní smlouvy případně návrh kupní smlouvy o smlouvě budoucí k předmětné nemovitosti nebyl doložen. Dle zápisu v KN na LV č je kupní smlouva datována ze dne Podklady Výpis z katastru nemovitostí LV č vyhotovený dálkovým přístupem do KN, notářsky ověřeno dne Výpis z katastru nemovitostí LV č vyhotovený dálkovým přístupem do KN, notářsky ověřeno dne Výpis z katastru nemovitostí LV č vyhotovený dálkovým přístupem do KN, dne Výpis z katastru nemovitostí LV č vyhotovený dálkovým přístupem do KN, notářsky ověřeno dne Snímek kat. mapy pro k.ú. Smíchov. vyhotoven z veřejného přístupu do KN dne Prohlášení vlastníka, vyhotovené společností GEOSAN LAMBDA s.r.o. ze dne Informace o stavbě č.p.3250, 3251 vyhotovené z veřejného přístupu do KN, ze dne Informace o pozemcích parc.č. 4748/243, 4748/244 vyhotovené z veřejného přístupu do KN, ze dne Přílohy Výpis z katastru nemovitostí LV č vyhotovený dálkovým přístupem do KN, notářsky ověřeno dne Výpis z katastru nemovitostí LV č vyhotovený dálkovým přístupem do KN, notářsky ověřeno dne Výpis z katastru nemovitostí LV č vyhotovený dálkovým přístupem do KN, dne Výpis z katastru nemovitostí LV č vyhotovený dálkovým přístupem do KN, notářsky ověřeno dne Snímek kat. mapy pro k.ú. Smíchov. vyhotoven z veřejného přístupu do KN dne Část z Prohlášení vlastníka, vyhotovené společností GEOSAN LAMBDA s.r.o. ze dne Informace o stavbě č.p.3250, č.p vyhotovené z veřejného přístupu do KN, ze dne Informace o pozemcích parc.č. 4748/243, 4748/244 vyhotovené z veřejného přístupu do KN, ze dne

5 Místopis Poloha a význam obce v rámci ČR a regionu Městský obvod Praha 5 se spádovým centrem na Smíchově zaujímá jižní část Prahy na levém břehu Vltavy. Obchodně společenským centrem Prahy 5 je okolí křižovatky Anděl. Dopravní spojení s centrem města je zajištěno zejména linkou metra trasy "B" a rovněž tramvajovou a autobusovou dopravou MHD. Touto částí města je vedena rovněž železnice. Rozloha městské části Praha 5 činí 27,49 km2, počet obyvatel cca 81 tisíc. Obec Praha 5 je městskou částí Hlavního města Prahy, Smíchov městskou čtvrtí a katastrálním územím. Smíchovský katastr vybíhá na západ severně podél Plzeňské ulice až po hranici s Motolem. Disponuje veškerou občanskou vybaveností, která odpovídá rozloze a počtu obyvatel, zastoupena je ve větší míře v okolí nedaleké stanice metra "B - Anděl".Rozloha je 7,05 km2, počet obyvatel cca 36 tisíc. Umístění v obci, dopravní dostupnost, občanská vybavenost Umístění v obci okrajová část obce Okolní zástavba obytná zástavba Dům s bytovou jednotkou č. 3250/15 je součástí většího komplexu novostaveb bytových domů, postavených ve svažitém terénu. Lokalita je vymezena ulicí Podbělohorskou a Pod Kotlářkou. Vzdálenost předmětné nemovitosti od centra města je cca 5 km jihozápadním směrem. Na jihu lokality se rozprostírá přírodní park Skalka. Západním směrem od bytové zástavby se nachází nemocnice Na Homolce (cca 300 m). Lokalita je dobře dopravně dostupná. Spojení je zajištěno autobusovou linkou MHD od stanice metra trasy B Anděl (doba jízdy cca 10 min.). Od předmětné nemovitosti je zastávka Weberova vzdálena cca 300 m. Zde je také umístěna základní škola. Prodejny a provozovny služeb jsou soustředěny zejména v Plzeňské ulici, v které je vedena také tramvajová doprava spojující tuto oblast s centrální částí hlavního města. Informace o nemovitosti 1. Bytová jednotka č. 3250/15 nebyla zpřístupněna. Z tohoto důvodu je technický popis proveden pouze z části dle vnější obhlídky vykonané dne Vybavení soc. zázemí bylo vyznačeno dle zápisu v Prohlášení vlastníka. Orientace oken bytu byla zjištěna ze situačního plánku v Prohlášení vlastníka. 2. Objekt č.p.3250 a č.p tvoří dvě sekce, které jsou propojeny společným suterénem. V nadzemní části jsou sekce odděleny pozemky předzahrádek. 3. Vjezd do garážového prostoru v 1.PP domu č.p je z veřejné komunikace (Jeřabinová ulice) a dále přes pozemky parc.č. 553/2, 4810/3, 4748/277 (v KN zapsán podíl); přístup do domu v 1.NP je z Jeřabinové ulice přes pozemky parc.č. 553/2,4810/5, 4748/47 (v KN zapsán podíl). 4. V katastru nem. na LV č k bytové jednotce č. 3250/15 je zapsán podíl na společných částech domu (p.č. 3250, 3251) a k pozemkům (parc.č. 4748/243, 4748/244) ve výši 5222/ V katastru nem. na LV č (k domu č.p.3250, 3251 a k pozemkům parc.č. 4748/243, 4748/244 je zapsán podíl ve výši 7939/ Spoluvlastnické podíly na pozemcích zapsaných v KN na LV č a LV č jsou ve výši 7939/ ; v Prohlášení vlastníka je uveden podíl ve výši 5022/ Přístup a příjezd k nemovitostem přímo z veřejné komunikace parc.č. 544/34 ve vlastnictví obce. Přístupová komunikace Přístup a příjezd k nemovitostem je po zpevněné komunikaci. Povrch: asfaltový. Příjezdová komunikace nevykazuje závady. Popis nemovitosti Byt se nachází v 3.NP Počet NP domu celkem 4 Počet podlaží bytu 1 Velikost bytu 2+k.k. Výtah Ano Orientace oken východ Bytová jednotka je v současném stavu běžně uživatelná a obyvatelná Ano Technický stav Technický stav domu velmi dobrý Stáří stavby [roky] 5 provedena pouze vnější obhlídka domu č.p Technický stav jednotky Opotřebení odhadem % z důvodu neumožnění prohlídky bytové jednotky č. 3250/15 nebylo možno ověřit technický stav vnitřních prostor a tím i určit % opotřebení Popis provedení budovy / jednotky Konstrukce Provedení Konstrukce Provedení základy a zemní z armovaného betonu svislé konstrukce zděné v tloušťce a betonové práce vodorovné betonové monolitické konstrukce střechy plochá střecha konstrukce, stropy krytina střech povlaková + kamínek klempířské konstrukce pozinkované - 5 -

6 úpravy vnitřních vápenná omítka štuková úpravy vnějších omítka dvouvrstvá se zateplením povrchů povrchů vnitřní obklady obklad keramický schody betonové s úpravou stupňů keramickým obkladem dveře a vrata interiérové dřevěné, garážová vrata okna dřevěná EURO povrch podlah plovoucí (materiál nebylo možno ověřit), keramická dlažba vytápění ÚT (přivedeno z kotelny v jiném byt. domě ) elektroinstalace vč. světelný rozvod vnitřní vodovod rozvod studené a teplé bleskosvodu vnitřní kanalizace svislé a vodorovné potrubí vnitřní plynovod není ohřev teplé vody centrální ohřev teplé vody ost.vnitř.vybavení (výtahy, VZT,EPS a pod.) osobní výtah, odsávání par Počet koupelen 1 Počet kuchyní (k.k.) 1 Vybavení koupelny Vybavení kuchyně (kuch. koutu) vana, umyvadlo (zapsáno dle prohlášení vlastníka) nebylo možno ověřit Vybavení kuchyně součástí obvyklé ceny Počet samostatných WC 1 1.NP bytu - výčet místností plocha koeficient KZp započit. plocha obývací pokoj s kuchyňským koutem m m 2 pokoj m m 2 WC 1.51 m m 2 koupelna 3.93 m m 2 předsíň 5.95 m m 2 balkon 4.95 m m 2 Součet ploch za podlaží m m 2 Ano - 6 -

7 Srovnávací metoda 1. srovnatelná nemovitost Zdroj informace realitní inzerce nabídky: datum změny inzerátu Konstrukční provedení Stavba zděná Byt se nachází v 4.NP Počet NP domu celkem 5 Počet podlaží bytu 1 Velikost bytu 1+k.k. Výtah Ano Podlahová plocha 61.5 m 2 Cena za nemovitost Kč Kč/m 2 Redukce ceny 10 % Redukovaná cena Kč Kč/m 2 Porovnání s nemovitostí oceňovanou V tomto případě se jedná o byt v k.ú. Smíchov, v Jeřabinové ulici. Jedná se o obdobný rezidenční objekt, v které se nachází i oceňovaná bytová jednotka. Lokalita je klidná s nízkým dopravním zatížením, t.j s projíždějící motorovou dopravou obyvatel této lokality. Lokalita je dobře dostupná MHD. Předmětem prodeje je byt. jednotka o velikosti 1+kk., o ploše 58 m2 a balkonu o ploše 7 m2 (celkem 65 m2) a vč. garážového stání. K vybavení bytu patří zařízení kuchyňského koutu. Vzhledem k obdobnému rezidenčního objektu ve stejné lokalitě, kde je situována předmětná nemovitost, lze obě nemovitosti porovnat. Při stanovení ceny za m2 podlahové plochy je třeba od požadované ceny ve výši Kč odečíst cenu za garážové stání t.j cca = Kč a plochu bytu upravit o započitatelnou plochu balkonu t.j *0,5 = 61,5 m2. 2. srovnatelná nemovitost Zdroj informace realitní inzerce nabídky: datum změny inzerátu Konstrukční provedení Stavba zděná Byt se nachází v 5.NP Počet NP domu celkem 5 Počet podlaží bytu 1 Velikost bytu 2 + k.k. Výtah Ano Podlahová plocha 47.4 m 2 Cena za nemovitost Kč Kč/m 2 Redukce ceny 10 % Redukovaná cena Kč Kč/m 2 Porovnání s nemovitostí oceňovanou V tomto případě se jedná o byt v k.ú. Smíchov, rovněž v Jeřabinové ulici. Jedná se o rezidenční objekt ve stejné lokalitě, v které se nachází i oceňovaná bytová jednotka. Lokalita je klidná s nízkým dopravním zatížením, t.j s projíždějící motorovou dopravou obyvatel této lokality. Nemovitost je dobře dostupná MHD. Předmětem prodeje je bytová jednotka o velikosti 2+kk, o ploše 42,95 m2 a balkonu o ploše 8,87 m2 (celkem 52 m2) a vč garážového stání. K vybavení bytu patří zařízení kuchyňského koutu. Vzhledem k obdobnému rezidenčního objektu ve stejné lokalitě, kde je situována předmětná nemovitost, lze obě nemovitosti porovnat. V nabídce je uvedeno, že požadovaná cena je vč. kompletního zařízení. Je proto nutno při stanovení obvyklé ceny toto vzít v úvahu. Při stanovení ceny za m2 podlahové plochy je třeba od požadované ceny ve výši Kč odečíst cenu za garážové stání t.j cca = Kč a plochu bytu upravit o započitatelnou plochu balkonu t.j. 42,95 + 8,87*0,5 = 47,40 m

8 3. srovnatelná nemovitost Zdroj informace realitní inzerce nabídky: datum změny inzerátu Konstrukční provedení Stavba zděná Byt se nachází v 6.NP Počet NP domu celkem 6 Počet podlaží bytu 1 Velikost bytu Výtah Ano Podlahová plocha 62.2 m 2 Cena za nemovitost Kč Kč/m 2 Redukce ceny 10 % Redukovaná cena Kč Kč/m 2 Porovnání s nemovitostí oceňovanou V tomto případě se jedná o byt v k.ú. Smíchov, v Churáňovské ulici(cca 1 km východním směrem od oceňované nemovitosti). Jedná se o rezidenční objekt v obdobné lokalitě (blízko křižovatky Podbělohorské ulice a ulice Pod Stadiony, v které se nachází i oceňovaná bytová jednotka. Lokalita je klidná s nízkým dopravním zatížením, t.j s projíždějící motorovou dopravou obyvatel této lokality. Nemovitost je dobře dostupná MHD. Předmětem prodeje je bytová jednotka o velikosti 3+1, o ploše 60 m2 a balkonu o ploše 4,4 m2 (celkem 64 m2). V ceně je zahrnuto vybavení kuchyňské linky el. spotřebiči. Vzhledem k obdobné lokalitě i standardu vybavení bytových jednotek, lze obě nemovitosti porovnat. Garážové stání k bytu není v nabídce uvedeno. Při stanovení ceny za m2 podlahové plochy je třeba plochu bytu upravit o započitatelnou plochu balkonu t.j ,4*0,5 = 62,2 m2. Vyhodnocení srovnávací metody Rozpětí redukovaných cen Kč/m Kč Stanovená cena za 1m 2 v oceňované nemovitosti Kč/m

9 Ve všech třech případech uvedených ve srovnávací metodě se jedná o byty v osobním vlastnictví v obytných domech v Praze 5 - Smíchov. V prvém a druhém případě se jedná o byt v Jeřabinové ulici, tedy ve shodné lokalitě, kde je situována oceňovaná nemovitost. Ve třetím případě se jedná o byt v Churáňovské ulici (bytový dům leží ve vzdálenosti cca 1 km východním směrem od oceňované nemovitosti). Na základě charakteristik bytů uvedených v nabídce lze inzerované byty s oceňovaným bytem porovnat jednak k obdobnosti lokalit i k obdobnému standardu bytů. V prvém případě je cena ,- Kč, ve druhém případě ,- Kč, ve třetím případě je cena ,- Kč za m2 podlahové plochy. Ve všech třech případech se jedná o ceny požadované. Ceny požadované bývají zpravidla vyšší než jsou ceny realizované. Cena bytu bývá ovlivněna jeho velikostí, dispozičním řešením, výškovou polohou, kvalitou provedení, standardem vybavení, orientací a lokalitou, v které je byt situován. Ceny po redukci se pak pohybují v intervalu cca 54 tis. Kč/m2 až 56 tis. Kč/m2 podlahové plochy bytu. Obvyklou cenu bytové jednotky č. 3250/15 stanovujeme na základě porovnání s nabízenými byty ve výši Kč/m2 podlahové plochy. V ceně je promítnut i podíl na společných částech domu a pozemcích zapsaný v KN na LV č a podílu na pozemcích zapsaných v KN na LV č v k.ú. Smíchov a na LV č v k.ú. Motol. Cenu jednoho garážového stání (id. podíl 1/32 na nebytovém prostoru - garáži) stanovujeme samostatně ve výši 150 tis. Kč. Znalecká doložka Znalecký posudek byl proveden: znaleckým ústavem jmenovaným Ministerstvem spravedlnosti ČR a zapsaným podle ust. 21, odst. 3 zák. č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících a ust. 6 odst. 1 vyhl. Č. 37/67 Sb., ve znění pozdějších předpisů do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro ceny a odhady nemovitostí, nerostných surovin, movitého majetku včetně dopravních prostředků, strojů, technologických zařízení, cenných papírů, kapitálových účastí a podniků, oceňování nepeněžitých vkladů hmotných i nehmotných při zakládání společností, popř. zvyšování základního jmění ve smyslu obchodního zákoníku, posuzování v oblasti účetnictví, ekonomiky podniků, financování a řízení peněžního toku, kapitálových účastí v jiných společnostech. Znalecký posudek byl zapsán pod pořadovým číslem 1102/3/2014 V Praze, dne A-Consult plus, spol. s r.o. znalecký ústav Palladium Na Poříčí 3a Praha 1-9 -

10 Fotodokumentace pohled na dům z Jeřabinové ulice od západu pohled na dům od jihu pohled na dům z Jeřabinové ulice od severu pohled na dům s vjezdem ke společné garáži v 1.PP

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 494 / 14 / 2014

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 494 / 14 / 2014 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 494 / 14 / 2014 Typ nemovitosti Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu Účel ocenění exekuční řízení

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 7281 / 2014

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 7281 / 2014 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 7281 / 2014 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor bez garáže v současném stavu Exekuční řízení Předmět ocenění Budova RD - č.p.

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2091-38 / 2014

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2091-38 / 2014 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2091-38 / 2014 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor s garáží mimo dům v současném stavu odhad ceny obvyklé

Více

Znalecký posudek - odhad obvyklé ceny nemovité věci č. 3503 / 164 / 2014

Znalecký posudek - odhad obvyklé ceny nemovité věci č. 3503 / 164 / 2014 Znalecký posudek - odhad obvyklé ceny nemovité věci č. 3503 / 164 / 2014 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor bez garáže, s průjezdem v současném stavu usnesení exekutora Předmět

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 845 / 174 / 2014

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 845 / 174 / 2014 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 845 / 174 / 2014 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům s nebytovými prostory bez garáže v současném a budoucím stavu - stavba v rekonstrukci, nástavba,

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1813 / 73 / 2014

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1813 / 73 / 2014 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1813 / 73 / 2014 Typ nemovitosti Účel ocenění Rekreační chata bez garáže v současném stavu exekuční řízení Předmět ocenění Budova č.e. 96, LV č. 215 na

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č.1233/196/2015

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č.1233/196/2015 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č.1233/196/2015 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor s garáţí v domě v současném stavu exekuční řízení Předmět

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2696/2013

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2696/2013 EURODRAŽBY.CZ a.s. U Pískovny č.p. 890 č.o. 1 18200 Praha 8 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2696/2013 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 992 / 88 / 2013

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 992 / 88 / 2013 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 992 / 88 / 2013 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor s garáží v domě v současném a budoucím stavu - stavba v rekonstrukci úvěrové

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1933 / 119 / 2013

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1933 / 119 / 2013 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1933 / 119 / 2013 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor v současném stavu Stanovení obvyklé ceny nemovitosti

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1371 / 12 / 2012

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1371 / 12 / 2012 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1371 / 12 / 2012 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu exekuční řízení

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo 471-47/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo 471-47/2014 Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo

Více

Znalecký posudek č. 23/2015

Znalecký posudek č. 23/2015 Znalecký posudek č. 23/2015 Ocenění tržní hodnoty věcí nemovitých zapsaných na LV č. 2347 k.ú. Letohrad, obec Letohrad Účel posudku: Stanovení tržní hodnoty pro potřeby dražby. Vypracováno ke dni: 17.

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo 448-24/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo 448-24/2014 Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo

Více

Znalecký posudek č. 12/2015

Znalecký posudek č. 12/2015 Znalecký posudek č. 12/2015 Ocenění tržní hodnoty věcí nemovitých zapsaných na LV č. 1542 k.ú. Holice u Olomouce Vše ve vlastnictví společnosti FARDIS CZ, s.r.o. Účel posudku: Stanovení tržní hodnoty pro

Více

PROKONZULTA; č. obj.:, Křenová 299 / 26, 602 00 Brno IČ: 25332953 telefon: e-mail: DIČ: CZ25332953

PROKONZULTA; č. obj.:, Křenová 299 / 26, 602 00 Brno IČ: 25332953 telefon: e-mail: DIČ: CZ25332953 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 929//2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, Bytová jednotka č. 1236/321 v bytovém domě č.p. 1236, 1237 a 1238 Adresa nemovitosti: Příkopy 1236 / 1236, Kostelec nad Orlicí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3/4044/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3/4044/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3/4044/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1192/11 s příslušenstvím v k.ú. Hulín Katastrální údaje : Kraj Zlínský, okres Kroměříž, obec Hulín, k.ú. Hulín Adresa nemovitosti: Družba

Více

Znalecký posudek o ceně nemovitosti číslo 4051-111/2014 6

Znalecký posudek o ceně nemovitosti číslo 4051-111/2014 6 NEMOVITOST: Znalecký posudek o ceně nemovitosti číslo 4051-111/2014 6 Výrobní areál: MORAVAN - masná výroba Adresa nemovitosti: Petřvald 1-Petřvald 20, 74260 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3875/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3875/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3875/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, Bytová jednotka č. 131/6 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Pardubice, obec Chvaletice, k.ú. Telčice Adresa nemovitosti: Dukelská 131,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K NEMOVITOST: Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3195/82/2015 6 Bytová jednotka - byt Adresa nemovitosti: Albertova 4059 / 19, 767 01 Kroměříž Katastrální údaje: Kraj Zlínský, okres Kroměříž, obec Kroměříž,

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 2869/2015 6 NEMOVITOST:

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 2869/2015 6 NEMOVITOST: Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 2869/2015 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka - byt Adresa nemovitosti: Valdštejnova 1294 / 19a, Cheb Katastrální údaje: Kraj Karlovarský, okres Cheb, obec Cheb,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Číslo 2685-12-2015 6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Číslo 2685-12-2015 6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti Číslo 2685-12-2015 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č.474/2. Adresa nemovitosti: Nový Svět 474, Harrachov 512 46 Katastrální údaje: Kraj Liberecký, okres Semily, obec Harrachov,

Více

Znalecký posudek OCENĚNÍ NEMOVITOSTI ODHAD OBVYKLÉ CENY

Znalecký posudek OCENĚNÍ NEMOVITOSTI ODHAD OBVYKLÉ CENY Znalecký posudek číslo 1961-47/2010 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Byt č. 1357/22 s příslušenstvím ( dle zák.č. 72/1994 Sb); kraj: Středočeský, obec: Beroun, Košťálkova

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 161/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 161/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 161/14 o obvyklé ceně nemovitých věcí - bytové jednotky č. 445/5 a nebytového prostoru č. 445/105 v domě č.p. 445 na pozemku p.č. 650/4, 651 a 652/1 a pozemku p.č. 650/4, 651 a 652/1

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3449/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3449/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3449/2012 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 101/2 v domě č.p. 100, 101 a 102 (LV č. 1407) na pozemcích parc. č. 475, 476 a 477 v kat. úz. Kynšperk nad Ohří, obec Kynšperk nad

Více

Znalecký posudek č. 2012/041

Znalecký posudek č. 2012/041 Znalecký posudek č. 2012/041 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 4125 na parcele č. st.6464 s příslušenstvím a pozemky, parcely č. st.6464, 604/79, v katastrálním území Kroměříž, obec Kroměříž, okres

Více

Znalecký posudek číslo 1808/2012

Znalecký posudek číslo 1808/2012 Znalecký posudek číslo 1808/2012 NEMOVITOST: Rodinný dům - řadový, Rodinný dům Adresa nemovitosti: Nová 404, 664 84 Zbraslav Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Brno-venkov, obec Zbraslav, k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ číslo 4734/2014 NEMOVITÁ VĚC: 1/3 rodinného domu č.p. 195 na pozemku p.č.. St. 205 a 1/3 pozemku tvořeného parcelami č. St. 77, St. 205, 191/1, 191/2 a 1507/6 Katastrální

Více

Znalecký posudek č. 1503-02/2012

Znalecký posudek č. 1503-02/2012 Znalecký posudek č. 1503-02/2012 Typ Byt č. 1674/2 v bytovém domě č.p. 1674 na pozemku parc.č. st. 2001, nemovitosti s příslušenstvím, spoluvlastnický podíl na pozemku pod domem parc.č. st. 2001 zastavěná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1673-12/15

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1673-12/15 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1673-12/15 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 954/18, včetně spoluvlastnického podílu id. 7955/159827 na společných částech domu a pozemku parc.č. 1716/33. Katastrální

Více