mtransfer Technická dokumentace Varianta Standard

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "mtransfer Technická dokumentace Varianta Standard"

Transkript

1 mtransfer Technická dkumentace Varianta Standard mbank S.A., se sídlem ul. Senatrska 18, Warszawa, Plsk, zapsaná v Celstátním sudním rejstříku (KRS) Rejstříku pdnikatelů vedeném u Obvdníh sudu hl. m. Varšavy, XII. hspdářské ddělení, pd číslem KRS , REGON: , vyknávající bankvní činnst na území České republiky prstřednictvím pbčky banky mbank S.A., rganizační slžka, se sídlem Sklvská 668/136d, Praha 8, IČ: , zapsaná v bchdním rejstříku vedeném Městským sudem v Praze, ddíl A, vlžka 58319

2 Obsah 1 Ppis dkumentu Obecné infrmace systému mpeníze Jak funguje systém mpeníze Zabezpečení Varianty Technický ppis systému Definice pjmů Aktivace a nastavení služby mtransfer Definice rzhraní a umístění dkazu Vstupní parametry Příklad zdrjvéh kódu Ppis prvádění plateb Vlba způsbu platby Přihlášení d internetvéh bankvnictví Zbrazení detailů transakce Autrizace platby SMS Výsledek platby Přesměrvání na návratvu stránku Pzitivní URL Negativní URL Testvání a uvedení d prvzu...13 mbank S.A., se sídlem ul. Senatrska 18, Warszawa, Plsk, zapsaná v Celstátním sudním rejstříku (KRS) Rejstříku pdnikatelů vedeném u Obvdníh sudu hl. m. Varšavy, XII. hspdářské ddělení, pd číslem KRS , REGON: , vyknávající bankvní činnst na území České republiky prstřednictvím pbčky banky mbank S.A., rganizační slžka, se sídlem Sklvská 668/136d, Praha 8, IČ: , zapsaná v bchdním rejstříku vedeném Městským sudem v Praze, ddíl A, vlžka 58319

3 1 Ppis dkumentu Tent dkument bsahuje pdrbné infrmace službě mpeníze včetně pstupu implementace na webvu stránku a ppisu běžnéh užívání systému. Dkument je určen sbám dpvídajícím za tázky z blasti bchdu a infrmatiky spjené se zavedením a údržbu systému mpeníze. 2 Obecné infrmace systému mpeníze 2.1 Jak funguje systém mpeníze Systém mpeníze umžňuje zákazníkům mbank dispnujícím účtem mkonto realizvat nline platby na účet bchdníka prstřednictvím speciálníh dkazu umístěnéh na webvé stránce internetvéh bchdu případně v u. Platby zákazníků uskutečněné prstřednictvím systému mpeníze se připisují na speciální účet bchdníka mbusiness KONTO se službu mtransfer v případě varianty PRO, neb na pdnikatelský účet mbusiness KONTO s aktivvanu službu mtransfer v případě varianty STANDARD. Transakce z účtu zákazníka na účet bchdníka je prvedena kamžitě p dknčení platby. Celá transakční částka je připsána na účet bchdníka. Úrk na účtu bchdníka se řídí stávající úrkvu sazbu k tmut typu účtu. Infrmace prvedené transakci jsu dstupné v transakční histrii účtu. Pplatek za vedení služby se zapčítává d data aktivace účtu mbusiness KONTO se službu mtransfer v případě varianty PRO, resp. d data aktivace služby mtransfer na pdnikatelském účtu mbusiness KONTO v případě varianty STANDARD. 2.2 Zabezpečení Prvádění transakcí ze strany zákazníka je zabezpečen internetvu relací šifrvanu prtklem SSL přístupnu na základě správné kmbinace identifikačníh čísla klienta a hesla a dále ptvrzením transakce prstřednictvím SMS. P přihlášení d internetvéh bankvnictví nemá zákazník přístupné jiné perace krmě příslušné transakce. 2.3 Varianty V rámci systému mpeníze mbank má bchdník na výběr dvě varianty služeb, umžňující nline platby: a) Varianta Standard b) Varianta Pr S hledem na ptřeby menších internetvých bchdů mbank nabízí jedndušší variantu služby Standard. Varianta Pr je určena především velkým internetvým bchdům, které mají zájem širší splupráci, vyžadují pkrčilejší kntrlu nad platbami, případně ptřebují platební systém integrvat s dalšími systémy. Varianta Pr zahrnuje navíc bchdníkům umžňuje: Definvat vlastní návratvé stránky (pzitivní a negativní URL) Přijímat nline servervé ntifikace (NPM) Přijímat CSV výpisy desílané každu hdinu frmu šifrvaných subrů bsahujících údaje veškerých transakcích v daný den. Tent dkument ppisuje způsb implementace pr variantu Standard. 3 Technický ppis systému Aby bchdník mhl prstřednictvím systému mpeníze přijímat platby ve variantě Standard, pdmínky: 1) Otevřít si v mbank pdnikatelský účet mbusiness KONTO 2) Aktivvat v internetvém bankvnictví službu mtransfer musí splnit následující 1 mbank S.A., se sídlem ul. Senatrska 18, Warszawa, Plsk, zapsaná v Celstátním sudním rejstříku (KRS) Rejstříku pdnikatelů vedeném u Obvdníh sudu hl. m. Varšavy, XII. hspdářské ddělení, pd číslem KRS , REGON: , vyknávající bankvní činnst na území České republiky prstřednictvím pbčky banky mbank S.A., rganizační slžka, se sídlem Sklvská 668/136d, Praha 8, IČ: , zapsaná v bchdním rejstříku vedeném Městským sudem v Praze, ddíl A, vlžka 58319

4 3) Umístit na svůj internetvý bchd speciální dkaz pr prvedení platby 3.1 Definice pjmů Obchdník = Osba, která v systému mpeníze přijímá platby d zákazníků na svůj účet mbusiness KONTO se službu mtransfer. Zákazník = Osba, která v systému mpeníze desílá platby ze svéh účtu mkonto neb mbusiness KONTO na účet bchdníka. Úspěšné prvedení platby = Krektní dknčení platby v systému mpeníze, p kterém se klientvi zbrazí pzitivní URL Neúspěšné prvedení platby = Chybné dknčení platby, kdy zákazník: Pužil chybný autrizační SMS kód. Stiskl tlačítk Strn neb Knec. Pzitivní URL = Adresa webvé stránky na níž je zákazník přesměrván p úspěšném prvedení platby Negativní URL = Adresa webvé stránky na níž je zákazník přesměrván p neúspěšném prvedení platby, například když se dhlásí z internetvéh bankvnictví před dknčením platby. Dispnent účtu pužívá stejné identifikační čísl klienta a přístupvé hesl bez hledu na pčet účtů, kterými v mbank dispnuje. 3.2 Aktivace a nastavení služby mtransfer Pr registraci služby mtransfer se přihlaste d internetvéh bankvnictví mbank. V menu zvlte mžnst Mje účty > mbusiness KONTO. Detail účtu mbusiness KONTO: V detailu účtu pkračujte vlbu mtransfer > Nvá služba. V prvním krku nastavte čísl účtu pr příjem plateb, pevnu část ppisu transakce a zda chcete či nechcete dát zákazníkvi mžnst změnit prměnný ppis, výši částky neb datum transakce. Jak pevnu část ppisu transakce dpručujeme uvést dménu bchdu, např. bchdxyz.cz. 2 mbank S.A., se sídlem ul. Senatrska 18, Warszawa, Plsk, zapsaná v Celstátním sudním rejstříku (KRS) Rejstříku pdnikatelů vedeném u Obvdníh sudu hl. m. Varšavy, XII. hspdářské ddělení, pd číslem KRS , REGON: , vyknávající bankvní činnst na území České republiky prstřednictvím pbčky banky mbank S.A., rganizační slžka, se sídlem Sklvská 668/136d, Praha 8, IČ: , zapsaná v bchdním rejstříku vedeném Městským sudem v Praze, ddíl A, vlžka 58319

5 Zřízení služby mtransfer, krk 1/3: 3 mbank S.A., se sídlem ul. Senatrska 18, Warszawa, Plsk, zapsaná v Celstátním sudním rejstříku (KRS) Rejstříku pdnikatelů vedeném u Obvdníh sudu hl. m. Varšavy, XII. hspdářské ddělení, pd číslem KRS , REGON: , vyknávající bankvní činnst na území České republiky prstřednictvím pbčky banky mbank S.A., rganizační slžka, se sídlem Sklvská 668/136d, Praha 8, IČ: , zapsaná v bchdním rejstříku vedeném Městským sudem v Praze, ddíl A, vlžka 58319

6 V následujícím krku ptvrďte zvlené údaje. Zřízení služby mtransfer, krk 2/3: 4 mbank S.A., se sídlem ul. Senatrska 18, Warszawa, Plsk, zapsaná v Celstátním sudním rejstříku (KRS) Rejstříku pdnikatelů vedeném u Obvdníh sudu hl. m. Varšavy, XII. hspdářské ddělení, pd číslem KRS , REGON: , vyknávající bankvní činnst na území České republiky prstřednictvím pbčky banky mbank S.A., rganizační slžka, se sídlem Sklvská 668/136d, Praha 8, IČ: , zapsaná v bchdním rejstříku vedeném Městským sudem v Praze, ddíl A, vlžka 58319

7 V psledním krku je známen výsledek zalžení služby. Zřízení služby mtransfer, krk 3/3: P zaregistrvání se služba zbrazí seznamu služeb mtransfer pr daný účet. Seznam služeb mtransfer: 5 mbank S.A., se sídlem ul. Senatrska 18, Warszawa, Plsk, zapsaná v Celstátním sudním rejstříku (KRS) Rejstříku pdnikatelů vedeném u Obvdníh sudu hl. m. Varšavy, XII. hspdářské ddělení, pd číslem KRS , REGON: , vyknávající bankvní činnst na území České republiky prstřednictvím pbčky banky mbank S.A., rganizační slžka, se sídlem Sklvská 668/136d, Praha 8, IČ: , zapsaná v bchdním rejstříku vedeném Městským sudem v Praze, ddíl A, vlžka 58319

8 3.3 Definice rzhraní a umístění dkazu Transakci zahajuje server bchdníka prstřednictvím dkazu na webvé stránce neb v u. Web krmě infrmačních stránek bsahuje stránku pr výběr platby. URI tét stránky se skládá z knstantní části a definice parametrů (query string). Parametry pr query string jsu shdné s těmi, které se následně psílají d internetvéh bankvnictví mbank. URI = <knstantní_část_uri>?<query_string> Všechny jedntlivé parametry v dkazu jsu ddělené prstřednictvím separátru & a následují p části adresy paymentselectinscreen?. Na přadí parametrů v dkazu nezáleží. Příklad: https://mpenize.cz/paymentselectinscreen?serviceid= &amunt=49.99&trdate=now&descriptin=ppis %20bankvn%ED%20transakce&SessinId=xyz0123&OrderId=zyx3210&VS= &SS= &KS=055 8 Parametry dkazu jsu přenášeny metdu HTTP GET přes prtkl HTTPS na stránku mtransfer.asp umístěnu na serveru mbank. Hdnty všech přenášených parametrů se kódují standardní metdu URLEncde, udaná délka parametrů je před zakódváním. Význam, délka a frmát přenášených parametrů je následující: Pvinné parametry: ServiceId = Identifikační čísl služby Řetězec slžený přesně z 8 číslic. ServiceId je genervané při registraci služby mtransfer. K jednmu účtu lze aktivvat až 50 ServiceId. Amunt = Převáděná částka Řetězec slžený maximálně z 10 znaků. Pvlenými znaky jsu číslice [0-9], (\) a (.). Desetinným separátrem je tečka. TrDate = Datum transakce Nepvinné parametry: Dpručená hdnta parametru je NOW, kdy se vlží systémvé datum serveru mbank. Frmát DDMMYYYY. Descriptin = Ppis transakce Řetězec slžený maximálně ze 140 znaků. Kódván standardní metdu URL Encde, udaná délka je před zakódváním. Pvlené znaky jsu [a-z], [A-Z], [0-9]. Pevná část ppisu transakce Mezera, 1 znak. Řetězec slžený maximálně z 35 znaků. Tat část je pr každé ServiceId vždy stejná. Jak vstupní parametr jej dplní server mbank na základě nastavení služby mtransfer v internetvém bankvnictví (viz část 3.2 Aktivace a nastavení služby mtransfer). Prměnná část ppisu transakce Řetězec slžený maximálně ze 104 znaků (69 před zakódváním). D tht řetězce lze zahrnut všechny ddatečné infrmace, které nemhu být začleněny d jiných parametrů dkazu, neb tat část může zůstat zcela prázdná. 6 mbank S.A., se sídlem ul. Senatrska 18, Warszawa, Plsk, zapsaná v Celstátním sudním rejstříku (KRS) Rejstříku pdnikatelů vedeném u Obvdníh sudu hl. m. Varšavy, XII. hspdářské ddělení, pd číslem KRS , REGON: , vyknávající bankvní činnst na území České republiky prstřednictvím pbčky banky mbank S.A., rganizační slžka, se sídlem Sklvská 668/136d, Praha 8, IČ: , zapsaná v bchdním rejstříku vedeném Městským sudem v Praze, ddíl A, vlžka 58319

9 SessinId = Identifikace relace Řetězec slžený maximálně ze 64 znaků. Pvlené znaky jsu [a-z], [A-Z], [0-9]. OrderId = Identifikace transakce Řetězec slžený maximálně ze 32 znaků. Pvlené znaky jsu [a-z], [A-Z], [0-9]. VS = Variabilní symbl bankvní transakce. Řetězec slžený maximálně z 10 znaků. Pvlené znaky jsu [0-9]. KS = Knstantní symbl bankvní transakce. Řetězec slžený maximálně z 4 znaků. Pvlené znaky jsu [0-9]. SS = Specifický symbl bankvní transakce. Řetězec slžený maximálně z 10 znaků. Pvlené znaky jsu [0-9]. Názvy parametrů query stringu dpručujeme zadávat jak case-sensitive. Výstupní parametry budu stejné jak vstupní, pkud je zákazník v průběhu platby nezměnil. Parametry lze regulérně měnit prstřednictvím frmuláře v prvním krku platby. Upzrnění: Pkud zákazník prvede změnu parametrů v dkazu, platba se prvede, prt je třeba všechny parametry plateb na straně bchdníka kntrlvat Vstupní parametry V dkazu na stránku mbank jsu přenášeny následující parametry: ServiceId Amunt TrDate Descriptin SessinId OrderId VS KS SS Příklad: https://mpenize.cz/paymentselectinscreen?serviceid= &amunt=49.99&trdate=now&descriptin =Ppis%20bankvn%ED%20transakce&SessinId=xyz0123&OrderId=zyx3210&VS= &SS= &K S= Příklad zdrjvéh kódu Pstup implementace: 1) Aktivace služby, definující adresu pr NPM ntifikaci, pzitivní a negativní návratvu stránku 2) Vytvření webvé stránky bsahující dkaz pr přesměrvání na platbu s příslušným ServiceID pr danu dménu (mpenize_start.asp) 7 mbank S.A., se sídlem ul. Senatrska 18, Warszawa, Plsk, zapsaná v Celstátním sudním rejstříku (KRS) Rejstříku pdnikatelů vedeném u Obvdníh sudu hl. m. Varšavy, XII. hspdářské ddělení, pd číslem KRS , REGON: , vyknávající bankvní činnst na území České republiky prstřednictvím pbčky banky mbank S.A., rganizační slžka, se sídlem Sklvská 668/136d, Praha 8, IČ: , zapsaná v bchdním rejstříku vedeném Městským sudem v Praze, ddíl A, vlžka 58319

10 3) Otevření stránky s dkazem pr přesměrvání na platbu v prhlížeči a prvedení testvací transakce. Příklad: mpenize_start.asp <% ' ' mpenize link example - ASP ' Dim ADDRESS ADDRESS="https://mpenize.cz" Dim SessinNum Applicatin.Lck Applicatin("SessinNum")=Applicatin("SessinNum")+1 SessinNum=Applicatin("SessinNum") Applicatin("Sessin"&SessinNum)="START" Applicatin.UnLck VariableDescriptin="Any descriptin yu wish." OrderId="Any rderid yu are able t generate." VS="Any bank indetifier yu wish." SS="Input crrect bank identifier." KS="Input crrect bank identifier." %> <a href=" <% Respnse.Write (ADDRESS&"/paymentSelectinScreen?ServiceId= &Amunt=0.01&TrDate="nw"&Descriptin="&VariableDes criptin"&sessinid="&sessinnum"&orderid="&orderid"&vs="&vs"&ss="&ss"&ks="&ks) ) %>"> Zaplatit přes mpeníze </a> <br> <% Respnse.Write "<br> <br>sessin:"&sessinnum %> 4 Ppis prvádění plateb Zákazník prvádí platby prstřednictvím internetvéh bankvnictví mbank, kam je přesměrván speciálním dkazem bsahujícím parametry dané platby. 4.1 Vlba způsbu platby Zákazník je nejdříve přesměrván na stránku, kde zvlí způsb platby: Online platba Kreditní karta Půjčka 8 mbank S.A., se sídlem ul. Senatrska 18, Warszawa, Plsk, zapsaná v Celstátním sudním rejstříku (KRS) Rejstříku pdnikatelů vedeném u Obvdníh sudu hl. m. Varšavy, XII. hspdářské ddělení, pd číslem KRS , REGON: , vyknávající bankvní činnst na území České republiky prstřednictvím pbčky banky mbank S.A., rganizační slžka, se sídlem Sklvská 668/136d, Praha 8, IČ: , zapsaná v bchdním rejstříku vedeném Městským sudem v Praze, ddíl A, vlžka 58319

11 4.2 Přihlášení d internetvéh bankvnictví Pté je přesměrván na přihlašvací stránku internetvéh bankvnictví mbank, kde se přihlásí prstřednictvím identifikačníh čísla klienta a hesla. Pkud zákazník zadá hesl třikrát špatně, internetvý kanál je zablkván. 9 mbank S.A., se sídlem ul. Senatrska 18, Warszawa, Plsk, zapsaná v Celstátním sudním rejstříku (KRS) Rejstříku pdnikatelů vedeném u Obvdníh sudu hl. m. Varšavy, XII. hspdářské ddělení, pd číslem KRS , REGON: , vyknávající bankvní činnst na území České republiky prstřednictvím pbčky banky mbank S.A., rganizační slžka, se sídlem Sklvská 668/136d, Praha 8, IČ: , zapsaná v bchdním rejstříku vedeném Městským sudem v Praze, ddíl A, vlžka 58319

12 4.3 Zbrazení detailů transakce P přihlášení se zákazníkvi zbrazí stránka s detaily transakce. Zákazníkvi je nabídnut k transakci seznam účtů, které splňují následující pdmínky: Jedná se mkonto neb mbusiness KONTO Zákazník je majitelem, splumajitelem neb všebecným dispnentem účtu Pr každý z účtů zákazníka je uveden jeh druh a čísl včetně dstupných finančních zdrjů. V nastavení služby mtransfer je mžné zákazníkvi pvlit editaci následujících plí: Ppis transakce (prměnná část ppisu transakce) a Částka Datum perace (zákazník může libvlně změnit datum platby) Zákazníkvi jsu dstupné tyt funkce: Strn Pkračvat V případě stisknutí tlačítka Strn je zákazník přesměrván na negativní URL a transakce se neprvede. 10 mbank S.A., se sídlem ul. Senatrska 18, Warszawa, Plsk, zapsaná v Celstátním sudním rejstříku (KRS) Rejstříku pdnikatelů vedeném u Obvdníh sudu hl. m. Varšavy, XII. hspdářské ddělení, pd číslem KRS , REGON: , vyknávající bankvní činnst na území České republiky prstřednictvím pbčky banky mbank S.A., rganizační slžka, se sídlem Sklvská 668/136d, Praha 8, IČ: , zapsaná v bchdním rejstříku vedeném Městským sudem v Praze, ddíl A, vlžka 58319

13 4.4 Autrizace platby SMS Při vlbě Pkračvat se zbrazí stránka, kde je nutné platbu ptvrdit unikátním SMS kódem zaslaným na mbilní telefn registrvaný v mbank. Zákazník má dstupné tyt funkce: Zpět, Upravit, Ptvrdit, Ptvrdit pzději. V prvních dvu uvedených případech je zákazník přesměrván na předcházející stránku. V případě, že zákazník zvlí pslední mžnst, platba není prvedena a je na jeh účtu v internetvém bankvnictví zařazena mezi Operace k autrizaci. Pkud zákazník zadá Ptvrdit, zbrazí se výsledek platby. 11 mbank S.A., se sídlem ul. Senatrska 18, Warszawa, Plsk, zapsaná v Celstátním sudním rejstříku (KRS) Rejstříku pdnikatelů vedeném u Obvdníh sudu hl. m. Varšavy, XII. hspdářské ddělení, pd číslem KRS , REGON: , vyknávající bankvní činnst na území České republiky prstřednictvím pbčky banky mbank S.A., rganizační slžka, se sídlem Sklvská 668/136d, Praha 8, IČ: , zapsaná v bchdním rejstříku vedeném Městským sudem v Praze, ddíl A, vlžka 58319

14 4.5 Výsledek platby P autrizaci transakce je klient přesměrván na stránku s ptvrzením prvedení transakce a platba je bezprstředně realizvána neb je v případě pzdější splatnsti naplánvána jak buducí perace. Peníze jsu převedeny na účet bchdníka kamžitě v den splatnsti, tat perace se pvažuje za standardní transakci zpplatněnu dle sazebníku mbank. Pkud se zákazník nedhlásí vlbu Odhlásit se, je p stanveném časvém intervalu autmaticky dhlášen a přesměrván na návratvu stránku. 4.6 Přesměrvání na návratvu stránku Jak p prvedení transakce tak případně p předčasném strnvání je zákazník dhlášen a přesměrván na návratvu stránku bchdníka (pzitivní neb negativní URL). Implicitní návratvé stránky mbank jsu: Ve variantě Standard jsu tyt stránky předdefinvané a nelze je měnit Pzitivní URL 12 mbank S.A., se sídlem ul. Senatrska 18, Warszawa, Plsk, zapsaná v Celstátním sudním rejstříku (KRS) Rejstříku pdnikatelů vedeném u Obvdníh sudu hl. m. Varšavy, XII. hspdářské ddělení, pd číslem KRS , REGON: , vyknávající bankvní činnst na území České republiky prstřednictvím pbčky banky mbank S.A., rganizační slžka, se sídlem Sklvská 668/136d, Praha 8, IČ: , zapsaná v bchdním rejstříku vedeném Městským sudem v Praze, ddíl A, vlžka 58319

15 4.6.2 Negativní URL 5 Testvání a uvedení d prvzu Před spuštěním d stréh prvzu dpručujeme prvést testvání. Testvání prbíhá na prvzním účtu bchdníka, pr tyt účely nejsu mbank zřizvány testvací účty. Pr testvací bjednávku dpručujeme nastavit parametr Amunt=0.01. Dpručený pstup testvání: 1) Kntrla iniciace platby přes mpeníze z webvé stránky bchdníka za pužití sbníh účtu mkonto (mbusiness KONTO, mkreditka) 2) Kntrla správnsti vstupních parametrů a krektníh dknčení transakce 3) Kntrla testvacích plateb v transakční histrii účtu 13 mbank S.A., se sídlem ul. Senatrska 18, Warszawa, Plsk, zapsaná v Celstátním sudním rejstříku (KRS) Rejstříku pdnikatelů vedeném u Obvdníh sudu hl. m. Varšavy, XII. hspdářské ddělení, pd číslem KRS , REGON: , vyknávající bankvní činnst na území České republiky prstřednictvím pbčky banky mbank S.A., rganizační slžka, se sídlem Sklvská 668/136d, Praha 8, IČ: , zapsaná v bchdním rejstříku vedeném Městským sudem v Praze, ddíl A, vlžka 58319

Vykazování dat prostřednictvím SDNS Web Services

Vykazování dat prostřednictvím SDNS Web Services Sekce infrmatiky Odbr infrmačních systémů Vykazvání dat prstřednictvím SDNS Web Services Příručka uživatele (prgramátra) verze 1.8 Autr: Zdeněk Teska (NESS Czech s.r..) Jiří Smlík (ČNB) prsinec 2012 Vykazvání

Více

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka DOCHÁZKA Autmatizvaný dcházkvý a přístupvý systém Verze 3.xx Uživatelská příručka RON Sftware spl. s r.. Nám. Budvatelů 1405 735 06 Karviná - Nvé Měst tel.: +420 596 312 827, +420 596 317 877, fax : +420

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net Všebecné smluvní pdmínky prvzu služeb CZHOSTING.net Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služeb CZHOSTING.net pr využívání všech služeb (dále jen Pdmínky), které

Více

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA SYSTÉMU AHMOSE. Obsah informační příručky:

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA SYSTÉMU AHMOSE. Obsah informační příručky: Obsah infrmační příručky: 1. Prdukty 2. Klienti 3. Objednávky 4. Fakturace 5. Skladvé perace 6. Platby 7. Účetnictví 8. Smluvy 9. Výrba 10. Mzdy 11. Manažérské a statní sestavy 12. Správa systému 13. Internetvý

Více

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál MF - infrmační systém finanční

Více

MODULÁRNÍ SYSTÉM KOMUNIKACE (MSGSERVER)

MODULÁRNÍ SYSTÉM KOMUNIKACE (MSGSERVER) MODULÁRNÍ SYSTÉM KOMUNIKACE (MSGSERVER) Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Velmi blíbenu frmu elektrnické kmunikace se krmě e-mailu stal zasílání krátkých textvých zpráv tzv.

Více

NET Genium. Příručka administrátora

NET Genium. Příručka administrátora NET Genium Příručka administrátra Verze: 1.0 Datum: 2.9.2013 Autr: Bc. Michael Kupka, +420 242 441 548, michael.kupka@netgenium.cm Splečnst: NetGenium s.r.., www.netgenium.cm 1/91 Histrie změn Autr Datum

Více

Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pdmínky Tipknta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Prgram TIPKONTO 1.1. TIPKONTO je název věrnstníh prgramu, který splečnst TIPSPORT, a.s., se sídlem v Beruně 1, Plitických vězňů 156 (dále jen TIPSPORT) nabízí svým

Více

Příloha č. 1 VOP pro poskytování služeb systémové správy a uživatelské podpory: Specifikace parametrů služby ČMIS Kancelář Online

Příloha č. 1 VOP pro poskytování služeb systémové správy a uživatelské podpory: Specifikace parametrů služby ČMIS Kancelář Online Přílha č. 1 VOP pr pskytvání služeb systémvé správy a uživatelské pdpry: Specifikace parametrů služby ČMIS Kancelář Online 1 Služby pskytvané v rámci paušálu za každý uživatelský účet... 2 1.1 Aktivní

Více

Logistika, sklady, fakturace a distribuce v IS. Vzdělávací modul. - 1 - Logistika, sklady, fakturace a distribuce v IS

Logistika, sklady, fakturace a distribuce v IS. Vzdělávací modul. - 1 - Logistika, sklady, fakturace a distribuce v IS - 1 - Lgistika, sklady, fakturace a distribuce v IS Vzdělávací mdul Lgistika, sklady, fakturace a distribuce v IS - 2 - Lgistika, sklady, fakturace a distribuce v IS Obsah 1. Naplnění základních číselníků...

Více

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive.

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive. Verze 6.1, 8/2008 Uživatelský manuál WebActive s.r..,hviezdslavva 16, 400 03 Ústí nad Labem www.webactive.cz - inf@webactive.cz Úvd Cntent Management Server WebJet (dále jen CMS WebJet) je systém pr ucelenu

Více

DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD

DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD INSTALACE,KONFIGURACE, VLASTNOSTI PŘÍRUČKA A NÁVODY PRO OBECNÉ ÚČELY YAMACO SOFTWARE 2004-2008 1. ÚVODEM Databázvý server FireBird je jedním z relačních databázvých systémů,

Více

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 Účinnst d: 1. 12. 2012 Ministerstv pr místní rzvj ČR Starměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze:

Více

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition Acrnis Backup & Recvery 10 Advanced Server Virtual Editin Uživatelská příručka Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Všechna práva vyhrazena. Acrnis a Acrnis Secure Zne jsu registrvané chranné známky splečnsti

Více

Microsoft Online Services. Office 365 Windows Intune CRM Online. Prodejní příručka Vydání srpen 2012

Microsoft Online Services. Office 365 Windows Intune CRM Online. Prodejní příručka Vydání srpen 2012 Micrsft Online Services Office 365 Windws Intune CRM Online Prdejní příručka Vydání srpen 2012 Micrsft Office 365 jsu sftwarvé prdukty pr kancelářsku prduktivitu nabízené frmu předplacených služeb pskytvaných

Více

PŘÍLOHA 1. Technické podmínky propojení, charakteristika propojovacího bodu

PŘÍLOHA 1. Technické podmínky propojení, charakteristika propojovacího bodu PŘÍLOHA 1 Technické pdmínky prpjení, charakteristika prpjvacíh bdu 1. Úvd Tat Přílha č. 1 ppisuje technické parametry prpjvacích bdů, definuje základní technlgii přístupu a prpjení, prvzní pdmínky prpjení,

Více

Microsoft Offi ce 365 a Windows Intune. Prodejní příručka Vydání září 2011

Microsoft Offi ce 365 a Windows Intune. Prodejní příručka Vydání září 2011 Micrsft Offi ce 365 a Windws Intune Prdejní příručka Vydání září 2011 Office 365 jsu sftwarvé prdukty pr kancelářsku prduktivitu nabízené frmu předplacených služeb pskytvaných v tzv. cludu. Zahrnují služby

Více

Software602 Print2PDF X

Software602 Print2PDF X Instalační příručka Vytvřen dne: 7.11.2012 Aktualizván: 5.6.2013 2012 Sftware602, a.s. Obsah Ptřebný sftware... 3 Instalace Webvéh serveru IIS... 3 Instalace webvé aplikace Web service... 4 Instalace certifikátů...

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI CSH spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-4 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, 11. ledna 2010 dstáváte nvu verzi

Více

Příloha č. 2 Specifikace předmětu veřejné zakázky

Příloha č. 2 Specifikace předmětu veřejné zakázky Přílha č. 2 Specifikace předmětu veřejné zakázky Obsah: A/ POPIS STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU ZADAVATELE... 2 Ad 1a): Systém pr správu a evidenci karet IREDO... 3 Ad 1b): Systém pr rzúčtvání tržeb v IREDO... 4

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2

LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 Tyt licenční pdmínky představují smluvu ( smluva ) mezi splečnstí Micrsft Crpratin (neb některu z jejích afilací v závislsti

Více

Příručka pro předkládání údajů

Příručka pro předkládání údajů Příručka pr předkládání údajů Část 12 - Jak připravit a předlžit známení klasifikaci a značení pmcí IUCLID Annankatu 18, P.O. Bx 400, FI-00121 Helsinky, Finsk Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.eurpa.eu

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci prjektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí Fnd dalšíh vzdělávání Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČO: 00405698, č. účtu: 33531641/0100 Manuál

Více

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014.

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014. 1 Služba... 2 2 Varianty služby... 4 3 Lhůta pr zřízení služby... 4 4 Ceny za zřízení a pskytvání služby... 4 5 Prdej a instalace kncvých zařízení... 5 6 Zřízení a pskytvání služby... 7 7 Dplňkvé služby...

Více

Příloha č. 1. Obchodních podmínek OTE, a.s. pro elektroenergetiku

Příloha č. 1. Obchodních podmínek OTE, a.s. pro elektroenergetiku OTE, a.s. Sklvská 192/79 186 00 Praha 8 Přílha č. 1 Obchdních pdmínek OTE, a.s. pr elektrenergetiku Revize 18 říjen 2014 FORMÁTY ZPRÁV XML Přílha č. 1 OPE OBSAH 1. POUŽITÉ ZKRATKY... 3 2. ÚVOD... 4 3.

Více

Aktualizace služeb Office 365

Aktualizace služeb Office 365 Aktualizace služeb pr Office 365 pr prfesinály a menší firmy (P1) Říjen 2012 Nvé funkce Office Web Apps v SharePintu Nejnvější aktualizace služby SharePint Online přináší nvé funkce pr webvé aplikace Office

Více

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY Přílha č. 1: Regulatrní rámec systému studentských půjček v ČR Obsah 1 Výchdiska prjektu 1 1.1 Ppis a cíle prjektu 1 1.2 Sučasný stav financvání

Více

Příloha č. 1. Internetová prezentace nejkacka.eu a navazující systém on-line marketingové podpory

Příloha č. 1. Internetová prezentace nejkacka.eu a navazující systém on-line marketingové podpory Přílha č. 1 Klientský brief Internetvá prezentace nejkacka.eu a navazující systém n-line marketingvé pdpry Obsah 1. Úvd... 3 2. Marketingvá specifikace internetvé prezentace nejkacka.eu... 3 2.1. Cílvé

Více

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok -rl'j J'*J JŤ KUMSP00QID62 \ y^x! K M>L } -' vv (OODATKLJ)_ " r Smluvní strany L^_ji

Více