Generování Homepage ze serveru AReality.sk

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Generování Homepage ze serveru AReality.sk"

Transkript

1 Genervání Hmepage ze serveru AReality.sk Ing. Jiří Fřt Diadema Sftware s.r.. Verze 3.5 Diadema Sftware s. r.. Stránka 1

2 Obsah Obsah Obecně k prpjení dat Typy prpjení dat Prpjení pmcí IFRAME Základní parametry Typy genervání Nvě vlžené zakázky Všechny zakázky Rychlé hledání Pdrbné hledání Zbrazení knkrétníh výběru Pčet zakázek pr knkrétní výběr Cizjazyčné vyhledávání XML - Prpjení pmcí dynamicky genervaných stránek Pstup získání dat ze serveru Vytvření dtazu Zbrazení získaných dat Zbrazení detailu knkrétní nemvitsti Cizjazyčné zbrazení Další dpručení WebService - Prpjení pmcí webvých služeb Číselníky Webvá služba Metda Search Metda Detail Zbrazení brázků Diadema Sftware s. r.. Stránka 2

3 1. Obecně k prpjení dat Genervání Hmepage je služba služící k prpjení webvých stránek jedntlivých realitních kanceláří s daty na serveru areality.sk. Umžňuje tak centralizvané vládání zakázek na serveru areality.sk a zárveň na webvých stránkách realitní kanceláře. Makléři tak editují puze data na serveru areality.sk a všechny změny jsu jim autmaticky prmítnuty d jejich dalších prezentací. Makléři tak neztrácení čas neustálým přepisváním něklika databází stejnými daty. Realitní kanceláře mají mžnst spjit d své WWW prezentace nabídky všech svých pbček, které inzerují na serveru samstatně, a připjit také nabídky partnerských firem v rámci aliancí. Pr více infrmací pbčkách, aliancích a jejich nastaveních kntaktujte zástupce serveru. Diadema Sftware s. r.. Stránka 3

4 2. Typy prpjení dat Pr genervání je mžné pužít 3 mžnsti prpjení dat: 1. IFRAME, ve kterém se zbrazují přím stránky ze serveru areality.sk 2. XML - dynamicky genervané stránky (asp, php, ) které se během svéh zpracvání dtazují serveru areality.sk na výsledky pr zbrazení. Výsledky jsu vrácena jak XML dkumenty a tyt výsledky pak dynamické stránky samy renderují d svých výstupů. 3. WebService dynamicky genervané stránky (asp, php, ) které se během svéh zpracvání dtazují pmcí webvých služeb serveru areality.sk na výsledky pr zbrazení. Výsledky pak dynamické stránky samy renderují d svých výstupů. Třetí varianta (dtazvání pmcí WebService) nabízí nejširší mžnsti pr hledání a lkalizaci výstupů d dalších jazyků. Prt je mnhem flexibilnější a je jí dsahván mnhem kvalitnějších prezentací, dpručujeme tut (WebService) variantu. Diadema Sftware s. r.. Stránka 4

5 3. Prpjení pmcí IFRAME Implementace tht prpjení je nejjedndušší. Je mžné je pužít v libvlných stránkách. Nedvluje však plně přizpůsbit výstup pžadavkům na layut a celkvý design stránky. Implementace služby se prvádí umístěním <frame> neb <iframe> d Vaší sučasné prezentace. Atribut src se pr frame nastaví na jedn z námi pdprvaných URL. Tím djde k prpjení Vaší prezentace s naší databází Základní parametry Jak parametry zdrjvých URL se ddávají: ID knkrétní realitní kanceláře (parametr IDRK). K Vašim zakázkám budu vždy d všech výpisů i výsledků vyhledávání přidávané zakázky všech Vašich partnerů aliance a všech vašich pbček. Pkud nechcete přidávat cizí zakázky (partnerů neb pbček), přidejte d URL parametr NPartners=1. Pr nastavení členství v aliancích neb nastavení pbček kntaktujte prsím naše zástupce. Abslutní cesta k CSS sbru (parametr CSS). Mdifikace designu (barvy, fnt,...) je mžné prvádět pmcí úprav tht CSS. Upravený CSS je mžné umístit na libvlné URL. PictAll - pr zbrazvání náhledů brázků ve výpisu vlžte hdntu 1 Hyp - pr zbrazvání hypteční kalkulačky vlžte hdntu 1 Případné další parametry, služící ke knkrétním výběrům z databáze Typy genervání Systém areality.sk pdpruje pr genervání dmácích stránek využití těcht URL: Nvě vlžené zakázky Výpis všech zakázek Rychlé hledání Pdrbné hledání Knkrétní výběry 3.3. Nvě vlžené zakázky URL: Parametry: IDRK CSS PageSize pčet řádků (velikst stránky) zbrazvaných ve výpisu nepvinný parametr S pčet zbrazvaných dní Příklad: <iframe src="http://www.areality.sk/hmepage/newlist.aspx?idrk=rk12345&css=http://www.mjerk.s k/realitysk.css"/> Diadema Sftware s. r.. Stránka 5

6 3.4. Všechny zakázky URL: URL-vaseh.css Parametry: IDRK CSS PageSize pčet řádků (velikst stránky) zbrazvaných ve výpisu nepvinný parametr Příklad: <iframe src="http://www.areality.sk/hmepage/rkzakazky.aspx?idrk=rk12345&css=http://www.mjer k.sk/realitysk.css"/> 3.5. Rychlé hledání URL: -URL-vaseh.css Parametry: IDRK CSS Příklad: <iframe src="http://www.areality.sk/hmepage/quicksearchresult.aspx?idrk=rk12345&css=http://ww w.mjerk.sk/realitysk.css"/> 3.6. Pdrbné hledání URL: URL-vaseh.css Parametry: IDRK CSS Příklad: <iframe src="http://www.areality.sk/hmepage/detailsearch.aspx?idrk=rk12345&css=http://www.mj erk.sk/realitysk.css"/> 3.7. Zbrazení knkrétníh výběru URL: i-url-vaseh.css Parametry: IDRK CSS Druh knkrétní výběr druhu nemvitsti (byty, pzemky, ). Je mžné zadat více hdnt ddělených čárku Diadema Sftware s. r.. Stránka 6

7 Typ knkrétní výběr typu (prdej, prnájem, ). Je mžné zadat více hdnt ddělených čárku Kraj knkrétní výběr kraje. Je mžné zadat více hdnt ddělených čárku Okres knkrétní výběr kresu. Je mžné zadat více hdnt ddělených čárku JakStare knkrétní výběr stáří zakázky. Uvádí se jen hdnta ve dnech. PageSize pčet řádků zbrazených ve výpisu. Nepvinný parametr. SlLen maximální délka zbrazenéh slganu. Nepvinný parametr. Seznam hdnt pr tyt parametry najdete zde 1.xls Příklad: <iframe src="http://www.areality.sk/hmepage/detailsearchresult.aspx?idrk=rk12345&css=http://ww w.mjerk.sk/realitysk.css&druh=10&typ="/> 3.8. Pčet zakázek pr knkrétní výběr URL: Ppis: Script služí pr zbrazení pčtu zakázek (například d menu) pr knkrétní výběr Parametry: Parametry mají stejný význam jak parametry pr knkrétní výběr Příklad: <script src="http://www.areality.sk/hmepage/detailsearch.aspx?idrk=rk12345druh=10&typ= "></script> 3.9. Cizjazyčné vyhledávání Pmcí IFRAME je mžné zbrazit vyhledávání i v německém a anglickém jazyku. Stránky pr cizjazyčné výběry je mžné zbrazit pmcí stejných dkazů, které se nacházejí v pdadresáři pr daný jazyk. V sučasné dbě je mžné pužít adresáře pr angličtinu pr němčinu. Např. URL URL-vaseh.css&s=7 služí pr zbrazvání nvinek v anglické jazykvé lkalizaci. Diadema Sftware s. r.. Stránka 7

8 4. XML - Prpjení pmcí dynamicky genervaných stránek Tent způsb prpjení dat je mnhem flexibilnější. Vývjář webvé prezentace má mžnst data získávat nline přím ze serveru v XML frmátu a následně je zbrazvat (XML transfrmací, neb jiným způsbem) v libvlném designu ptřebném pr prezentaci. IFRAME umžňval puze nasazení vlastníh stylu, který však byl svými mžnstmi velmi mezený. Nebyl například mžné plně vlivňvat celkvý layut prezentace Pstup získání dat ze serveru Vytvření dtazu Při zpracvání vlastní stránky pr vyhledávání (na serveru - php, asp, atd.) si designér vytvří dtaz pr server areality.sk a stáhne si XML výsledek svéh hledání z našeh url: Např. Parametry hledání jsu stejné jak při vytváření URL pr IFRAME genervání. Další parametry: p - čísl stránky pagesize velikst stránky (řádky) Zbrazení získaných dat P vlání výše uvedenéh URL s ptřebnými parametry bdržíte jak výsledek XML, jehž bsah následvně len vyrenderujete (za pmcí XSLT neb jinak) d ptřebnéh designu pr výpis nalezených nemvitstí Zbrazení detailu knkrétní nemvitsti Stránka pr zbrazení jedntlivých nemvitstí funguje stejně, jen je třeba pužít XML získané na adrese Parametr je čísl zakázky (idzak). Jedntlivé brázky získáte sestavením dkazu takt: Cizjazyčné zbrazení Detail nemvitsti lze získat také pr jiné, systémem RealitySK pdprvané, jazyky. V sučasné dbě jsu pdprvané jazyky Němčina kód jazyku DE Diadema Sftware s. r.. Stránka 8

9 Angličtina kód jazyku EN Cizjazyčnu verzi získáte na URL ve tvaru tedy například Další dpručení Výsledky dtazu na náš systém můžete samzřejmě ukládat d lkální cache, abyste se nemuseli neustále dtazvat cizíh strje. Zrychlíte tak zbrazení pr návštěvníka Vašich stránek. Diadema Sftware s. r.. Stránka 9

10 5. WebService - Prpjení pmcí webvých služeb Tent způsb prpjení dat má nejrzšířenější mžnsti hledání a lkalizací d jiných jazykvých mutací vašich stránek. Vývjář webvé prezentace má mžnst data získávat nline přím ze serveru pmcí Webvých Služeb a následně je zbrazvat v libvlném designu ptřebném pr prezentaci Číselníky Ptřebné číselníky pr pužití ve vláních funkcí naleznete na adrese Parametr {VASEIDRK} je identifikační řetězec přidělený realitní kanceláři systémem. Knkrétní ID najdete p přihlášení d členské sekce sytému Webvá služba WSDL ppis služby je na adrese Služba bsahuje dvě metdy: Search hledání zakázek Detail získání pdrbných infrmací zakázce Metda Search Metda Search služí pr vyhledání a následné zbrazení zakázek dle zadaných kritérií. Vstupní parametry idjazyk služí pr definici cílvéh jazyka. Lkalizvatelné texty jsu autmaticky vráceny v pžadvaném jazyce. Mžné hdnty pr tent parametr jsu uvedeny v číselníku v sekci LanguageList. crit vyhledávací kritéria typu WSHPSearchCriteria. Služí pr přesné zadání kritérií pr výběr dat. Budu vždy vrácena jen data dpvídající daným kritériím. PageSize, PageN velikst stránky, čísl stránky. Pkud je nastavena nenulvá hdnta parametru PageSize, bude výsledek stránkván a na výstupu bude vždy jen pžadvaná stránky. Lze využít pr zmenšení přenášených dat, pkud se na stránkách Rk zbrazují data stránkvaně. WSHPSearchCriteria Služí pr předání parametrů pr vyhledání pžadvaných nemvitstí. Výsledkem je mnžina zakázek, které splňují všechna kritéria (AND pravidl). string IDRK pvinný parametr. ID realitní kanceláře. Knkrétní ID najdete p přihlášení d členské sekce sytému. int? JakStare maximální stáří nabídky ve dnech List<string> IDTypy seznam hledaných typů nemvitstí, dle číselníku List<string> IDDruhy - seznam hledaných druhů nemvitstí, dle číselníku string IDStat ID státu, dle číselníku List<string> IDKraje - seznam krajů, dle číselníku List<string> IDOkresy - seznam kresů, dle číselníku Diadema Sftware s. r.. Stránka 10

11 List<string> IDObce - seznam bcí, dle číselníku int? MinVelikst minimální velikst (m2) int? MaxVelikst maximální velikst (m2) int? MinCena - minimální cena, jedntka je určena parametrem IDJedntkaCena int? MaxCena - maximální cena, jedntka je určena parametrem IDJedntkaCena string IDJedntkaCena jedntka ceny, dle číselníku List<string> IDReferenti ID makléřů, ID lze získat ve členské sekci string Fulltext výraz pr fulltextvé hledání bl Nvstavba pžadavek na hledání nvstaveb bl NPartners mžnst zbrazení zakázek d partnerských RK (pbčky, MLS). Nastavením na true budu nalezeny jen zakázky vaší RK. Výchzí nastavení je false. WSHPOrderBy OrderBy pžadavek na řazení výsledků, Může bsahvat hdnty VlzenDne, ZmenenDne a Cena OrderDirectin OrderDir směr řazení. Hdnty Asc a Desc Výstup WSHPSearchResult bsahuje pčet nalezených zakázek a nalezená data ResultCunt pčet nalezených záznamů. Nezávisle na vstupních parametrech PageSize a PageN bsahuje vždy celkvý pčet nalezených záznamů. WSHPSearchZakList ple záznamů typu WSHPSearchZakListItem. Obsahuje nalezená data. Pkud je specifikván parametr PageSize, pak bsahuje jen pžadvanu stránku. WSHPSearchZakListItem plžka výsledku hledání. Obsahuje údaje pr zbrazení na klientské straně. Vždy v pžadvaném jazyce. WSHPSearchZakListItem Plžka výsledku hledání. Obsahuje údaje pr zbrazení na klientské straně. Vždy v pžadvaném jazyce. string IDZak čísl zakázky. Služí pr jednznačnu identifikaci zakázky v systému. Pužívá se i při vlání metdy Detail. string SeUrlPart ppis, který lze využít v SEO dkazech ve vaší prezentaci, vždy příslušně lkalizván string Slgan nadpis string Ppis pdrbný ppis. Pkud je zadán, bsahuje knkrétní jazykvu mutaci. Obsahuje puze prvních 300 znaků. string Typ typ zakázky (prdej, prnájem ). V pžadvaném jazyce string Druh druh nemvitsti (byt, dům ). V pžadvaném jazyce string Obec decimal? Cena string JedntkaCena jedntka ceny (SK, SK/měsíc...). V pžadvaném jazyce DateTime? VlzenDne datum vlžení zakázky DateTime? ZmenenDne datum pslední změny zakázky int? IDObrazek čísl prvníh brázku pr zbrazení ve výpisu nalezených zakázek Metda Detail Tat metda služí pr zbrazení všech detailů nemvitsti. Diadema Sftware s. r.. Stránka 11

12 Vstupní parametry idjazyk služí pr definici cílvéh jazyka. Lkalizvatelné texty jsu autmaticky vráceny v pžadvaném jazyce. Mžné hdnty pr tent parametr jsu uvedeny v číselníku v sekci LanguageList. idrk - pvinný parametr. ID realitní kanceláře. Knkrétní ID najdete p přihlášení d členské sekce sytému idzak čísl zakázky Výstup Výstupem je struktura typu WSHPZakazka. Obsahuje tyt plžky: bsahuje stejné plžky jak WSHPSearchZakListItem string Ppis pdrbný ppis. Pkud je zadán, bsahuje knkrétní jazykvu mutaci. string PpisDefaultLang - pdrbný ppis ve výchzím jazyce aplikace string IDReferent ID makléře decimal? Velikst WSHPKntakt Kntakt Kntakt na makléře. Pkud je u zakázky uveden referent, bude tat struktura bsahvat jeh údaje. Pkud se jedná zakázku partnerské RK, pak zde údaje nebudu, na stránkách RK se tedy budu zbrazvat partnerské zakázky, ale s kntakty na vlastní RK. Obsahuje plžky: string Prijmeni - příjmení string Jmen - jmén string Titul - titul List<string> seznam ů string Tel - telefn string Fax - fax WSHPObrazek[] Obrazky seznam všech brázků. Vždy dvjice (IDObrazek, Ppis) WSHPCharakteristika[] Charakteristiky seznam charakteristik. Vždy trjice (Nazev, Hdnta, Měrná jedntka). Vždy v pžadvané jazykvé mutaci Zbrazení brázků Obrázky lze získat na tmt URL Systém autmaticky prvádí změnu veliksti na pžadvaný rzměr. Systém autmaticky implementuje cache mechanismus pr uchvání brázků v různých velikstech. Parametry IDZak čísl zakázky IDObrazek čísl brázku MaxX, MaxY maximální šířka, výška v pixelech. Nepvinné parametry. V případě uvedení těcht parametrů systém autmaticky prvede změnu veliksti tak, aby se výsledný brázek vešel d pžadvanéh bdélníku. Diadema Sftware s. r.. Stránka 12

13 Metda WriteInterest Tat metda služí k zapsání zájmu. Pkud návštěvním prjeví zájem danu zakázku, vláním tét metdy djte: k zápisu tht zájmu d databáze systému zápis d statistik zakázky deslání infrmačníh mailu dané RK Parametry string idrk čísl RK WSHPInterest interest detail zájmu. Obsahuje ple: string IDZak čísl zakázky, pvinný parametr string Jmen jmén uživatele string Telefn - telefn string - string Text uživatelský text k zájmu Diadema Sftware s. r.. Stránka 13

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive.

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive. Verze 6.1, 8/2008 Uživatelský manuál WebActive s.r..,hviezdslavva 16, 400 03 Ústí nad Labem www.webactive.cz - inf@webactive.cz Úvd Cntent Management Server WebJet (dále jen CMS WebJet) je systém pr ucelenu

Více

NET Genium. Příručka administrátora

NET Genium. Příručka administrátora NET Genium Příručka administrátra Verze: 1.0 Datum: 2.9.2013 Autr: Bc. Michael Kupka, +420 242 441 548, michael.kupka@netgenium.cm Splečnst: NetGenium s.r.., www.netgenium.cm 1/91 Histrie změn Autr Datum

Více

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka DOCHÁZKA Autmatizvaný dcházkvý a přístupvý systém Verze 3.xx Uživatelská příručka RON Sftware spl. s r.. Nám. Budvatelů 1405 735 06 Karviná - Nvé Měst tel.: +420 596 312 827, +420 596 317 877, fax : +420

Více

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál MF - infrmační systém finanční

Více

DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD

DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD INSTALACE,KONFIGURACE, VLASTNOSTI PŘÍRUČKA A NÁVODY PRO OBECNÉ ÚČELY YAMACO SOFTWARE 2004-2008 1. ÚVODEM Databázvý server FireBird je jedním z relačních databázvých systémů,

Více

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 Účinnst d: 1. 12. 2012 Ministerstv pr místní rzvj ČR Starměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze:

Více

VSTOOLS.KOMJAK Aplikace pro stanovování emisních limitů kombinovaným způsobem

VSTOOLS.KOMJAK Aplikace pro stanovování emisních limitů kombinovaným způsobem VSTOOLS.KOMJAK Aplikace pr stanvvání emisních limitů kmbinvaným způsbem Dkumentace nástrjů a uživatelská příručka Petr Vyskč, Jiří Picek, Silvie Semerádvá Září 2011 Pr verzi aplikace 20110621 VSTOOLS.KOMJAK

Více

Logistika, sklady, fakturace a distribuce v IS. Vzdělávací modul. - 1 - Logistika, sklady, fakturace a distribuce v IS

Logistika, sklady, fakturace a distribuce v IS. Vzdělávací modul. - 1 - Logistika, sklady, fakturace a distribuce v IS - 1 - Lgistika, sklady, fakturace a distribuce v IS Vzdělávací mdul Lgistika, sklady, fakturace a distribuce v IS - 2 - Lgistika, sklady, fakturace a distribuce v IS Obsah 1. Naplnění základních číselníků...

Více

mtransfer Technická dokumentace Varianta Standard

mtransfer Technická dokumentace Varianta Standard mtransfer Technická dkumentace Varianta Standard mbank S.A., se sídlem ul. Senatrska 18, 00-950 Warszawa, Plsk, zapsaná v Celstátním sudním rejstříku (KRS) Rejstříku pdnikatelů vedeném u Obvdníh sudu hl.

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI CSH spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-4 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, 11. ledna 2010 dstáváte nvu verzi

Více

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA SYSTÉMU AHMOSE. Obsah informační příručky:

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA SYSTÉMU AHMOSE. Obsah informační příručky: Obsah infrmační příručky: 1. Prdukty 2. Klienti 3. Objednávky 4. Fakturace 5. Skladvé perace 6. Platby 7. Účetnictví 8. Smluvy 9. Výrba 10. Mzdy 11. Manažérské a statní sestavy 12. Správa systému 13. Internetvý

Více

Vykazování dat prostřednictvím SDNS Web Services

Vykazování dat prostřednictvím SDNS Web Services Sekce infrmatiky Odbr infrmačních systémů Vykazvání dat prstřednictvím SDNS Web Services Příručka uživatele (prgramátra) verze 1.8 Autr: Zdeněk Teska (NESS Czech s.r..) Jiří Smlík (ČNB) prsinec 2012 Vykazvání

Více

Software602 Print2PDF X

Software602 Print2PDF X Instalační příručka Vytvřen dne: 7.11.2012 Aktualizván: 5.6.2013 2012 Sftware602, a.s. Obsah Ptřebný sftware... 3 Instalace Webvéh serveru IIS... 3 Instalace webvé aplikace Web service... 4 Instalace certifikátů...

Více

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition Acrnis Backup & Recvery 10 Advanced Server Virtual Editin Uživatelská příručka Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Všechna práva vyhrazena. Acrnis a Acrnis Secure Zne jsu registrvané chranné známky splečnsti

Více

Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY

Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY Osnva prezentace 1. Data a jejich struktura 2. Databáze 3. Systém řízení báze dat 4. Databázvý systém (DBS) 5. Představitelé mdelů dat 6. Nrmalizace dat 7. Dtazvací jazyk

Více

MODULÁRNÍ SYSTÉM KOMUNIKACE (MSGSERVER)

MODULÁRNÍ SYSTÉM KOMUNIKACE (MSGSERVER) MODULÁRNÍ SYSTÉM KOMUNIKACE (MSGSERVER) Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Velmi blíbenu frmu elektrnické kmunikace se krmě e-mailu stal zasílání krátkých textvých zpráv tzv.

Více

SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Tabulkový kalkulátor MS Excel TABULKOVÉ KALKULÁTORY PROGRAM MS EXCEL

SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Tabulkový kalkulátor MS Excel TABULKOVÉ KALKULÁTORY PROGRAM MS EXCEL SOŠS a SOU Kadaň Šklení SIPVZ Tabulkvý kalkulátr MS Excel TABULKOVÉ KALKULÁTORY PROGRAM MS EXCEL 2005 SOŠS a SOU Kadaň Šklení SIPVZ Tabulkvý kalkulátr MS EXCEL OBSAH TABULKOVÉ KALKULÁTORY...4 PROGRAM MS

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, 18. ledna 2013 dstáváte nvu verzi

Více

Příloha č. 2 Specifikace předmětu veřejné zakázky

Příloha č. 2 Specifikace předmětu veřejné zakázky Přílha č. 2 Specifikace předmětu veřejné zakázky Obsah: A/ POPIS STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU ZADAVATELE... 2 Ad 1a): Systém pr správu a evidenci karet IREDO... 3 Ad 1b): Systém pr rzúčtvání tržeb v IREDO... 4

Více

Příručka pro předkládání údajů

Příručka pro předkládání údajů Příručka pr předkládání údajů Část 12 - Jak připravit a předlžit známení klasifikaci a značení pmcí IUCLID Annankatu 18, P.O. Bx 400, FI-00121 Helsinky, Finsk Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.eurpa.eu

Více

Microsoft Offi ce 365 a Windows Intune. Prodejní příručka Vydání září 2011

Microsoft Offi ce 365 a Windows Intune. Prodejní příručka Vydání září 2011 Micrsft Offi ce 365 a Windws Intune Prdejní příručka Vydání září 2011 Office 365 jsu sftwarvé prdukty pr kancelářsku prduktivitu nabízené frmu předplacených služeb pskytvaných v tzv. cludu. Zahrnují služby

Více

Microsoft Online Services. Office 365 Windows Intune CRM Online. Prodejní příručka Vydání srpen 2012

Microsoft Online Services. Office 365 Windows Intune CRM Online. Prodejní příručka Vydání srpen 2012 Micrsft Online Services Office 365 Windws Intune CRM Online Prdejní příručka Vydání srpen 2012 Micrsft Office 365 jsu sftwarvé prdukty pr kancelářsku prduktivitu nabízené frmu předplacených služeb pskytvaných

Více

P r o j e k t Učitel ONLINE

P r o j e k t Učitel ONLINE P r j e k t Učitel ONLINE CZ.1.07/1.1.06/02.0092 Gymnázium Dr. J. Pekaře, Mladá Bleslav, Palackéh 211 Splečná část pr všechny metdické skupiny Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Bleslav, prjekt Učitel ONLINE

Více

Instalační manuál systému Desktop Management System OptimAccess

Instalační manuál systému Desktop Management System OptimAccess SODATSW spl. s r.. Hrní 32, 639 00 BRNO http://www.sdatsw.cz tel./ fax: 543 236 177 e-mail: inf@sdatsw.cz Instalační manuál systému Desktp Management System Instalační manuál Desktp Management System Vážený

Více

Příloha č. 1. Internetová prezentace nejkacka.eu a navazující systém on-line marketingové podpory

Příloha č. 1. Internetová prezentace nejkacka.eu a navazující systém on-line marketingové podpory Přílha č. 1 Klientský brief Internetvá prezentace nejkacka.eu a navazující systém n-line marketingvé pdpry Obsah 1. Úvd... 3 2. Marketingvá specifikace internetvé prezentace nejkacka.eu... 3 2.1. Cílvé

Více

Příloha č. 1. Obchodních podmínek OTE, a.s. pro elektroenergetiku

Příloha č. 1. Obchodních podmínek OTE, a.s. pro elektroenergetiku OTE, a.s. Sklvská 192/79 186 00 Praha 8 Přílha č. 1 Obchdních pdmínek OTE, a.s. pr elektrenergetiku Revize 18 říjen 2014 FORMÁTY ZPRÁV XML Přílha č. 1 OPE OBSAH 1. POUŽITÉ ZKRATKY... 3 2. ÚVOD... 4 3.

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2

LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 Tyt licenční pdmínky představují smluvu ( smluva ) mezi splečnstí Micrsft Crpratin (neb některu z jejích afilací v závislsti

Více

Dokumentace mapy B2B4C

Dokumentace mapy B2B4C Dkumentace mapy B2B4C Pricat z EDI d Glbus B2B system GROW (1.0) 1 1 42 1 Předmět dkumentace Předmětem tét dkumentace je jednrázvě prvedená integrace infrmací mapy přensu dat z EDI zprávy, přes interní

Více

SA_416 Závěrečný CASE Implementace IS/ICT do podniku České slévárny s.r.o.

SA_416 Závěrečný CASE Implementace IS/ICT do podniku České slévárny s.r.o. Závěrečný CASE Implementace IS/ICT d pdniku návrh řešení IS/ICT pstavenéh na pen surce ERP/CRM balíku COMPIERE Tým S11: Hrník Jiří (xhrj37@vse.cz) Měska Matěj (xmesm05@vse.cz) Mihulka Martin (xmihm01@vse.cz)

Více