HiPath Assistant TC optipoint pro správu systému. Návod k použití

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HiPath 3000. Assistant TC optipoint pro správu systému. Návod k použití"

Transkript

1 HiPath 3000 Assistant TC ptipint pr správu systému Návd k pužití

2 Infrmace k návdu k pužití Tent návd k pužití ppisuje, jak můžete jak správce systému přizpůsbit svůj systém HiPath 3000 svým pžadavkům. Správu systému lze prvádět ze dvu systémvých telefnů s nejnižším interním číslem (např. 11 a a 101). Jak systémvý telefn musí být připjen jeden z následujících telefnů: ptipint 600 ffice alternativně (zadání textu není mžné): ptipint 500 ecnmy, ptipint 500 basic, ptipint 500 standard, ptipint 500 advance ptipint 410 ecnmy, ptipint 410 ecnmy plus, ptipint 410 standard, ptipint 410 advance ptipint 420 advance Tent návd k pužití ppisuje všechny funkce týkající se správy systému, které můžete na svém telefnu prvádět. Pkud zjistíte, že na Vašem telefnu nejsu k dispzici funkce dle Vašeh přání, může t mít následující příčiny: Funkce není pr Váš telefn zřízena braťte se prsím na svéh správce systému. Vaše kmunikační platfrma nemá tut funkci k dispzici braťte se prsím na místní pbčku Siemens hledně dvybavení. Pkud je tent dsažitelný pmcí nejmenších interních telefnních čísel (např ), lze h standardně pužívat také jak spjvatelské pracviště ptipint Attendant s dpvídajícím bsazením tlačítek. Infrmace v tmt dkumentu bsahují puze becné ppisy technických mžnstí ppř. funkce, které nemusí být v jedntlivých případech pužití vždy k dispzici pdle ppisu které se mhu v důsledku dalšíh vývje prduktů změnit. Pžadvané funkce jsu závazné puze tehdy, jsu-li výslvně dhdnuty ve smluvě. Pužité značky jsu vlastnictvím Siemens AG ppř. příslušných majitelů. Funkce správy systému 2

3 Obsah Obsah Funkce správy systému Infrmace k návdu k pužití Základní infrmace pr správu systému ptipint 600 ffice Průvdce pr čtení návdu k pužití Zadávání textu (jen u telefnu ptipint 600 ffice) Tlačítkvá číselnice Externí klávesnice (jen u ptipint 600 ffice) Přístup k funkcím správy systému Správa systému Uknčení správy systému Menu správy systému Splečná zkrácená vlba Zadání a mazání čísel zkrácené vlby Zadání/mazání jmen pr čísla zkrácené vlby (jen u ptipint 600 ffice) Zadání/změna data Záznam pplatků (pkud je naknfigurván a pvlen) Záznam pplatků dle účastníka Záznam pplatků dle přípjky Keficient pplatku Tarifikační jedntka ISDN Název měny (jen u ptipint 600 ffice) Prtkl hvrů Telefnní autmat

4 Obsah Jména stanic (puze u telefnu ptipint 600 ffice) Texty zpráv (jen u ptipint 600 ffice) Textvé dpvědi (jen u telefnu ptipint 600 ffice) Výběr jazyka Jména skupin (jen u telefnu ptipint 600 ffice) Čísl prjektu Definvání čísel prjektu Nastavení způsbu věřvání čísla prjektu Nastavení způsbu zadávání čísla prjektu Nastavení pčtu míst čísla prjektu Autmatické sestavení spjení (hrká linka) Naprgramvání cíle pr hrku linku Knfigurace telefnních stanic pr hrku linku Knfigurace kamžiku sestavení spjení (jen pr hrku linku s prdlevu) Změna hesla pr vzdálenu správu Přihlašvání přensných částí CMI Změna kódu pr přihlášení Režim přihlášení Změna hesla pr správu systému Přesměrvání vlání v síti prvzvatele

5 Obsah Infrmace k telefnu Dkumentace Rejstřík

6 Základní infrmace pr správu systému Základní infrmace pr správu systému P spuštění správy systému strana 11 mají tlačítka systémvéh telefnu významy, které se liší d bvyklých telefnních funkcí. Jak příklad těcht speciálních funkcí služí níže zbrazený telefn ptipint 600 ffice: ptipint 600 ffice Listvání (vpřed a zpět v rámci jedné funkce, např. d účastníka 11 k účastníku12) Displej pr výběr a knfiguraci funkcí (= displejvá tlačítka) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 Stiskněte tlačítka funkcí F1 až F8, jsu-li nabízena v menu. V závislsti na verzi kmunikačníh systému se mhu tlačítka F1 až F8 nacházet na smi dlních tlačítkách. Tlačítkvá číselnice také pr zadávání textů Dialgvé tlačítk pr ptvrzení vybrané/zvýrazněné funkce/řádky menu pr listvání v rámci jedné funkce (např. d účastníka 11 k účastníku 12). Tlačítka pr výběr funkce značení řádky menu pmcí kurzru. U systémvých telefnů ptipint 500 ecnmy/basic/standard/advance a ptipint 410/420 ecnmy/ecnmy plus/standard/advance mají tlačítka stejný význam, jediný rzdíl spčívá v tm, že ptipint 420 má navíc displej pr zbrazení tlačítek funkcí. Texty lze zadávat puze na ptipint 600 ffice (také prstřednictvím externí klávesnice). 6

7 Základní infrmace pr správu systému Průvdce pr čtení návdu k pužití Servisní menu Servisní menu 1 c. zkracene vlby 2 kntrlni rezim dd A B C Obslužné krky se graficky zbrazují v levém slupci v lgickém přadí. Zbrazení mají následující významy: Zadejte telefnní čísl kód. Zadejte písmena číslice (jen u telefnu ptipint 600 ffice). Pmcí tlačítkvé číselnice strana 8, pmcí externí klávesnice strana 9 Klikněte na plžku menu displejvé tlačítk. u v Listujte (vpřed a zpět v rámci jedné funkce). Stiskněte tlačítk. Stiskněte svítící tlačítk. Na displeji se zbrazí nabízené funkce. Stiskněte tlačítk : pr ptvrzení výběru. Výběr z nabízených funkcí. Tlačítky < > listujte tak dluh, dkud se na displeji nebjeví pžadvané funkce. Svůj výběr ptvrďte tlačítkem :. Jestliže byla správa systému spuštěna strana 11, lze u ptipint 600 ffice pužít míst tlačítek : a < > displejvá tlačítka a tlačítka a na externí klávesnici. 7

8 Základní infrmace pr správu systému Zadávání textu (jen u telefnu ptipint 600 ffice) Tlačítkvá číselnice d... m, q, r Zadávání písmen číslic. Pr zadání písmen je třeba něklikrát stisknut číslicvá tlačítka. Příklad: R = stiskněte jednu tlačítk q a třikrát tlačítk k. Tlačítk 1x 2x 3x 4x 5x e [1] 1 f a b c 2 g d e f 3 h g h i 4 i j k l 5 j m n 6 k p q r s 7 l t u v 8 m w x y z 9 d [2] q [3] r [1]. - 0 [1]. Mazání znaků vlev d kurzru [2]. Mezera [3]. Další písmen je velké 8

9 Základní infrmace pr správu systému Externí klávesnice (jen u ptipint 600 ffice) A B C Zadávání písmen číslic. Přepínání mezi velkými a malými písmeny. Backspace Mazání znaků vlev d kurzru. Další funkce Alt + Tab Enter Při vládání pmcí externí klávesnice máte mim zadávání textu k dispzici ještě následující funkce: Střídání mezi zálžku Telefn, zálžku Aplikace atlačítkem Menu v displejvém menu. Označení/výběr funkce/řádky menu: Phyb kurzrem ( ) dlů. Phyb kurzrem ( ) nahru. Stiskněte tlačítk Enter pr ptvrzení vybrané/značené funkce/řádky menu. 9

10 Základní infrmace pr správu systému Sprava-uzivatel Splec.zkrac.vlba 12 Cas 13 Datum 14 Pcitani pplatku 15 Jmen stanice 16 Texty zprav > 15 jmen stanice ei Přístup k funkcím správy systému Na následujícím příkladě je vysvětlena práce s menu na smiřádkvém displeji telefnu ptipint 600 ffice: Na displeji se zbrazí menu a dstupné funkce. Pr aktivaci menu/zbrazených funkcí: Zadejte číslice uvedené na displeji vedle kurzru ( ) ( * # 0 až 9 z tlačítkvé číselnice a F1 ažf8 strana 6). Příklad: Zadejte kód pžadvané funkce, např. 15 pr jmén stanice. 15 jmen stanice uc listvat ** zmenit # vlit ucastnika F2 dalsi F8 zpet > Na displeji se zbrazí menu a dstupné funkce. Jestliže se vprav na psledním řádku displeje zbrazí symbl >, je mžné vybrat další funkce. U systémvých telefnů s dvuřádkvým displejem (např. ptipint 500 standard) můžete stiskem tlačítek < > prlistvat jedntlivé nabízené plžky menu. 10

11 Správa systému Správa systému Jak první krk musíte zahájit správu systému. P aktivaci funkce správy se na displeji zbrazí hlavní menu/ funkce, které můžete nastavit. Pdrbnsti jedntlivých funkcích v hlavním menu zjistíte z tabulky Hlavní menu/submenu strana 12. Vysvětlení jedntlivých funkcí následuje v přílze tabulky Hlavní menu/submenu (s dkazy na stránky v textu). Servisní menu * 95=sprava systemu? qmi Stiskněte tlačítk. Signalizace se rzsvítí. Zadejte hesl. Zadejte jmén uživatele (standardní nastavení = * 95 ; Váš správce systému h může změnit). uzivatel: XXX hesl: XXX Zadejte kód (nutné jen v případě, že jste Vy Váš správce systému stanvili hesl). Pkud zahajujete správu systému pprvé, nesmíte zadat hesl, ale výzvu hesl jednduše ptvrďte stiskem tlačítka :. Výjimka: Váš správce systému již pr Vás hesl zadal. Systém Vás sice vyzve k zadání hesla (maximálně 16 znaků), Vy je ale zadávat nemusíte. V každém případě ptvrďte tlačítkem :. Pkud hesl jednu zadáte, budete je muset zadat pkaždé. Hesl si prsím pznamenejte, prtže ani Váš správce systému je nemůže pzději zjistit. Zadání ptvrďte, i když hesl nebyl zadán. Správa systému je spuštěna, na displeji se zbrazí výběr z funkcí (hlavní menu strana 12). Správu systému můžete prvádět také během hvru. Jakmile jste zahájili správu systému, nemá k ní nikd jiný přístup. 11

12 Správa systému Servisní menu Uknčení správy systému Správu systému můžete kdykli uknčit; neptvrzená zadání/změny budu ignrvány. Stiskněte tlačítk. Signalizace se rzsvítí. Menu správy systému Hlavní menu Submenu 11 splec. zkrac. vlba 1 cisla zkrac. vlby strana 13 2 jmena zkrac. vlby [1] strana cas strana datum strana pcitani pplatku 1 pplatky dle ucast. strana 17 (nebjeví se, má-li jiný uživatel právnění k tarifikaci) 4 kef. pplatku strana 2 pplatky dle EXT strana ISDN-jedntka strana 20 6 nazev meny [1] strana 21 7 prtkl hvru strana 22 8 pplatky budka strana jmen stanice [1] strana texty zprav [1] strana textve dpvedi [1] strana vlba jazyka strana jmena skupin [1] strana cisla prjektu 1 seznam c. prjektu strana 30 2 kntrla strana 31 3 pstup zadani strana 32 4 pcet mist strana htline 1 cil htline strana 34 2 htline-ucastnik strana 35 3 dba prdlevy strana kd,dalkvy dhled strana kd, crdless strana zabezpeceni 1 zmenit hesl strana [1]. zbrazí se puze u telefnů ptipint 600 ffice

13 Splečná zkrácená vlba Splečná zkrácená vlba Telefnní čísla (skládající se maximálně z 31 číslic), která všichni účastníci čast pužívají, můžete ke zjedndušení vlby ulžit a nahradit třímístnými čísly zkrácené vlby. Ze všech telefnů lze pužívat následující splečná čísla zkrácené vlby (HiPath 3300/3350) (HiPath 3500/3550, HiPath 3700/3750/3800) Nezapmeňte sdělit uživatelům systému, která telefnní čísla jste přiřadili číslům splečné zkrácené vlby. Zadání a mazání čísel zkrácené vlby 11 splec.zkrac.vlba 1 cisla zkrac. vlby eee Předpklad: Správá systému je aktivvána strana listvat Vyberte čísl zkrácené vlby ( ): u v Listujte k pžadvanému číslu. r Zadejte čísl zkrácené vlby a zadání ptvrďte. * zmenit q Zadejte úplné externí telefnní čísl s kódem pr přestup d veřejné telefnní sítě, např. 0 přístupvý kód vnější přípjky, např. 801 (maximálně 31 míst). 13

14 Splečná zkrácená vlba ppř. Naprgramvání autmatické dvlby Opakvání vlby v Stiskněte tlačítk [1] pr naprgramvání následujících číslic pr autmaticku dvlbu. Při vlbě čísla zkrácené vlby (např ) se vlí nejdříve první blk (například ). Pkud účastník nezadá d 4 5 vteřin žádné číslice pr dvlbu (např. prvlbu 20 ), vlí se druhý blk (např. 0 ). ppř. Naprgramvání dvlby DTMF r ppř. Stiskněte tlačítk pr pslání následujících číslic jak DTMF tónů. Naprgramvání pauzy Stiskněte tlačítk pr naprgramvání pauzy mezi dvě číslice. F3 smazat Smazání telefnníh čísla: [1]. U telefnu ptipint 600 ffice také tlačítk mínus - na externí klávesnici. 14

15 Splečná zkrácená vlba Zadání/mazání jmen pr čísla zkrácené vlby (jen u ptipint 600 ffice) Ke každému ulženému číslu zkrácené vlby můžete přiřadit jmén. T se pak v určité situaci zbrazí na displeji, např. při pužití čísla zkrácené při příchzím externím vlání, jehž předávané telefnní čísl je ulžen jak cíl splečné zkrácené vlby. 11 splec.zkrac.vlba 2 jmena zkrac. vlby eef + listvat Vyberte čísl zkrácené vlby ( ): u v Stiskněte tlačítk. r Zadejte čísl zkrácené vlby a q * zmenit A B C F3 smazat zadání ptvrďte. Zadejte jmén (maximálně 16 číslic). Zadávání znaků viz strana 8 a strana 9. Smazání jména: 15

16 Zadání/změna data Zadání/změna data Čas/datum dchzíh externíh vlání se autmaticky ukládá, pkud ISDN tut infrmaci pskytuje. Pkud tmu tak není pkud Váš systém není připjen k síti ISDN, můžete čas a datum zadat změnit sami. 12 cas 13 datum ef eg Zadejte kód (čas datum). * zmenit q Zadejte čas datum. Ddržujte přitm pžadvaný datvý frmát: ve tvaru hhmm (hh = hdiny dvumístně; mm = minuty dvumístně); např pr 9.05 hd (= 9.05 a.m.) 1430 pr hd. (= 2.30 p.m.). ve tvaru ddmmrr (dd = den dvjmístně; mm = měsíc dvjmístně; rr = rk dvjmístně); např pr datum

17 Záznam pplatků (pkud je naknfigurván a pvlen) Záznam pplatků (pkud je naknfigurván a pvlen) Záznam pplatků dle účastníka Pr každý telefn můžete zbrazit ppř. smazat vzniklé pplatky za hvry ve frmě finanční částky. Jestliže je přes rzhraní V.24 připjena tiskárna, můžete si přehled pplatků rvněž vytisknut. 14 pcitani pplatku 1 pplatky dle ucast. ehe 1 zbrazit pplatky e Zbrazení/smazání pplatků jednh účastníka: Sledujte nápvědu na displeji (vyberte pžadvané čísl ppř. smažte zbrazvání pplatků). 2 vytisknut pplatky f Vytisknutí přehledu pplatků všech účastníků: 17

18 Záznam pplatků (pkud je naknfigurván a pvlen) Záznam pplatků dle přípjky Pr každu vnější přípjku můžete zbrazit ppř. smazat pplatky za prvedené hvry/spjení ve frmě finanční částky. Jestliže je přes rzhraní V.24 připjena tiskárna, můžete si přehled pplatků rvněž nechat vytisknut. 14 pcitani pplatku 2 pplatky dle EXT ehf 1 pplatky zbrazit e Zbrazení/smazání pplatků pr jednu přípjku: Sledujte nápvědu na displeji (vyberte pžadvané čísl přípjky ppř. smažte zbrazvání pplatků). 2 pplatky vytisknut f Vytisknutí pplatků pr všechny přípjky: 18

19 Záznam pplatků (pkud je naknfigurván a pvlen) Keficient pplatku Pr zbrazení nákladů na vlání/spjení ve frmě finanční částky můžete v případě ptřeby zadat keficient, kterým jsu pak násbeny nabíhající tarifikační impulsy (cena za impuls). Pr každu skupinu přípjek = směr (např. kód 0 pr přestup d veřejné telefnní sítě) lze zadat jiný keficient. 14 pcitani pplatku 4 kef. pplatku ehh + listvat Zadejte směr: u v Listujte k pžadvanému číslu. r Zadejte směr a ptvrďte zadání. * zmenit q Zadejte keficient pplatku. 19

20 Záznam pplatků (pkud je naknfigurván a pvlen) Tarifikační jedntka ISDN Pr zbrazení pplatků za spjení ve frmě finanční částky je někdy v závislsti na knfiguraci nutné přizpůsbit jedntku ISDN systému jedntce ISDN vnější přípjky. Sazbu za jedntku ISDN určuje prvzvatel sítě. Tut jedntku lze zadat pr každu skupinu = směr (např. pr kód 0 pr přestup d veřejné sítě). 14 pcitani pplatku 5 ISDN-jedntka ehi + listvat Vyberte směr: u v Listujte k pžadvanému číslu. r Zadejte směr a zadání ptvrďte. * zmenit q Zadejte jedntku. 20

21 Záznam pplatků (pkud je naknfigurván a pvlen) Název měny (jen u ptipint 600 ffice) Pr zbrazení nákladů za hvry/spjení ve frmě finanční částky můžete zadat maximálně třímístné značení měny. 14 pcitani pplatku 6 nazev meny ehj * zmenit q A B C Zadejte název měny. Zadávání znaků viz strana 8 a strana 9. F3 smazat Smazání názvu měny: 21

22 Záznam pplatků (pkud je naknfigurván a pvlen) Prtkl hvrů Je-li přes rzhraní V.24 připjena tiskárna, tisknu se všechna příchzí externí vlání ISDN. Výstup údajů na tiskárnu můžete případně zrušit. 14 pcitani pplatku 7 prtkl hvru ehk * zmenit q 0 ne 1 an d e Zadejte kód (ne an). 22

23 Záznam pplatků (pkud je naknfigurván a pvlen) Telefnní autmat Jestliže účastník uknčil zpplatňvaný hvr z telefnu, který je určen jak telefnní autmat, je mžné zbrazit pplatek za hvr/spjení na jinému telefnu. 14 pcitani pplatku 8 pplatky budka ehl + listvat Zadejte čísl telefnu, jehž pplatky se mají zbrazvat: u v Listujte k pžadvanému číslu. r Zadejte čísl účastníka a zadání ptvrďte. * zmenit q Zadejte čísl telefnu, jehž pplatky se mají zbrazvat. 23

24 Jména stanic (puze u telefnu ptipint 600 ffice) Jména stanic (puze u telefnu ptipint 600 ffice) 15 jmen stanice ei Pr všechny telefny můžete definvat změnit jména. Ta se pak v určité situaci zbrazí na displeji, např. vlani: Nvak. Jména můžete rvněž přiřadit rzhraním S 0, která se pužívají jak účastnické linky. + listvat Vyberte účastníka: u v Listujte k pžadvanému číslu. r Zadejte čísl účastníka a zadání ptvrďte. * zmenit q A B C Zadejte jmén (maximálně 16 míst). Zadávání znaků viz strana 8 a strana 9. F3 smazat Smazání názvu: 24

25 Texty zpráv (jen u ptipint 600 ffice) Texty zpráv (jen u ptipint 600 ffice) 16 texty zprav ej Ze všech telefnů lze psílat předdefinvané textvé zprávy ke všem systémvým telefnům. Tyt předdefinvané texty (maximálně 24 míst) můžete změnit a tím přizpůsbi svým ptřebám. + listvat Vyberte předdefinvanu textvu zprávu: u v Listujte k pžadvanému číslu. r Zadejte čísl textvé zprávy (0... 9) a zadání ptvrďte. * zmenit q A B C Zadejte text (maximálně 24 míst). Zadávání znaků viz strana 8 a strana 9. 25

26 Texty zpráv (jen u ptipint 600 ffice) F3 smazat Smazání textu: U telefnů ptipint 500 entry, ptiset E entry a ptiset E basic jsu pslané texty zpráv signalizvány jak žádst zpětné vlání, bliká signalizace Schránka. 26

27 Textvé dpvědi (jen u telefnu ptipint 600 ffice) Textvé dpvědi (jen u telefnu ptipint 600 ffice) Na systémvých telefnech s displejem lze zanechat předdefinvané textvé dpvědi (zprávy). Při vlání se na displeji vlajícíh zbrazí zpráva. Tyt předdefinvané textvé dpvědi (maximálně 24 znaků) můžete změnit a tím přizpůsbit svým pžadavkům. Jestliže předdefinvané texty změníte, nezapmeňte upzrnit uživatele. 17 textve dpvedi ek + listvat Vyberte předdefinvané textvé dpvědi: u v Listujte k pžadvanému číslu. r Zadejte čísl textvé dpvědi (0... 9) a zadání ptvrďte. * zmenit q A B C Zadejte text (maximálně 24 znaků). Zadávání znaků viz strana 8 a strana 9. F3 smazat Smazání textu: 27

28 Výběr jazyka Výběr jazyka 18 vlba jazyka el Každému telefnu můžete přiřadit individuální jazyk menu, např.: němčtina americká angličtina francuzština angličtina španělština italština nizzemština prtugalština čeština + listvat Vyberte účastníka: u v Listujte k pžadvanému číslu. r Zadejte čísl účastníka a zadání ptvrďte. * zmenit q 20 cesky Zadejte kód pr bdbne ucastniky pr vsechny uc. 28

29 Jména skupin (jen u telefnu ptipint 600 ffice) Jména skupin (jen u telefnu ptipint 600 ffice) 19 jmen skupiny em Můžete zřídit něklik skupin (skupinvé vlání/skupina s hledáním) p něklika účastnících: až 20 skupin p 8 účastnících (HiPath 3300/3350) až 150 skupin p 20 účastnících (HiPath 3500/3550) až 800 skupin p 20 účastnících (Hipath 3700/3750/3800) Tyt skupiny mají vlastní telefnní čísla. Jsu-li takvé skupiny zřízeny, můžete pr každu z nich zadat změnit jmén. + listvat Vyberte skupinu: u v Listujte k pžadvanému číslu. r Zadejte čísl skupiny a zadání ptvrďte. * zmenit F3 smazat q A B C Zadejte jmén skupiny (maximálně 12 znaků). Zadávání znaků viz strana 8 a strana 9. Smazání skupiny: 29

30 Čísl prjektu Čísl prjektu Uživatelé telefnu mhu přiřadit nabíhající hvrné určité zakázce ppř. prjektu. Čísl prjektu lze zadat před zpplatňvaným hvrem také v jeh průběhu. Při sledvání hvrnéh se pd daným číslem prjektu eviduje aktuální hvr d kamžiku zadání čísla prjektu. Čísl prjektu se při výtisku dat bjeví zárveň s statními údaji hvrném. Definvání čísel prjektu Pr uživatele telefnu můžete sestavit seznam bsahující až 1000 maximálně jedenáctimístných čísel prjektu. 20 cisl prjektu 1 seznam c. prjektu fde + listvat Vyberte seznam: u v Listujte k pžadvanému číslu. r Zadejte seznam a zadání ptvrďte. * zmenit q Zadejte čísl prjektu (maximálně 11 míst). F3 smazat Smazání čísla prjektu: 30

31 Čísl prjektu Nastavení způsbu věřvání čísla prjektu Pr pskytnutá čísla prjektu můžete sestavit tři způsby věřvání: bez kntrly (standardní nastavení), věření pdle seznamu čísel, věření pdle pčtu míst čísla prjektu (nastavení pčtu míst čísla prjektu strana 33). Zapnutím věřvání můžete zabránit tmu, aby např. uživatelé zadali neplatné čísl prjektu, prtže akceptvána budu jen platná čísla věřená pdle seznamu. Ověřvání nemusíte prvádět můžete prstě kntrlvat zadaná čísla prjektu. 20 cisl prjektu 2 kntrla fdf * zmenit q 0 bez kntrly 1 seznam c. prjektu 2 pcet mist d e f 31

32 Čísl prjektu Nastavení způsbu zadávání čísla prjektu Pr každu skupinu přípjek = směr lze nastavit jedním ze dvu způsbů zadávání čísla prjektu. Dbrvlné zadání (standardní nastavení) Čísl prjektu lze zadat před zahájením vlání, tzn. také před bsazením přípjky, ze všech telefnů. Během hvru je zadání čísla prjektu mžné jen ze systémvéh telefnu. Pvinné zadání Čísl prjektu se musí zadat před zahájením vlání (p bsazení skupiny přípjek). Čísl prjektu se pak věřuje pdle naprgramvanéh způsbu věření strana 31. U příchzích hvrů je zadání čísla prjektu dbrvlné. 20 cisla prjektu 3 pstup zadani fdg + listvat Vyberte skupinu přípjek: u v Listujte k pžadvanému číslu. r Zadejte skupinu přípjek a zadání ptvrďte. * zmenit q 0 dbrvlny 1 pvinny 32

33 Čísl prjektu d e Nastavení pčtu míst čísla prjektu Jestliže jste pr věřvání čísel prjektu zvlili způsb věřvání pčtu míst strana 31, musíte určit pčet věřvaných číslic (maximálně 11 znaků). 20 cisla prjektu 4 pcet mist fdh * zmenit q Zadejte pčet míst. 33

34 Autmatické sestavení spjení (hrká linka) Autmatické sestavení spjení (hrká linka) Hrká linka - kamžitě Každý interní telefn můžete naknfigurvat tak, aby se ihned p zvednutí sluchátka prvedl autmatické spjení k definvanému internímu externímu cíli. Hrká linka s prdlevu Každý interní telefn můžete naknfigurvart tak, aby se autmatické spjení prvedl až p určité prdlevě p zvednutí sluchátka. Můžete nadefinvat dbu prdlení, kteru je třeba nastavit pr celý systém. 21 htline 1 cil htline fee Naprgramvání cíle pr hrku linku Pr HiPath 3300/3350 můžete definvat jeden sdílený cíl. Pr HiPath 3500/3550, Hipath 3700/3750/3800 můžete definvat šest cílů. Každému telefnu lze přiřadit jeden z těcht šesti cílů ("htline-priraz" strana 35) listvat * zmenit U HiPath 3500/3550, Hipath 3700/3750/3800 vyberte pžadvaný cíl pr hrku linku: u v Listujte k pžadvanému číslu. r Zadejte cíl pr hrku linku a q zadání ptvrďte.

35 Autmatické sestavení spjení (hrká linka) F3 smazat Zadejte cíl pr hrku linku (telefnní čísl). Smazání cíle pr hrku linku: Knfigurace telefnních stanic pr hrku linku Pr každý telefn můžete nastavit režim pr hrku linku. vypnut (hrká linka je vypnuta) hrká linka (hrká linka je ihned aktivvána) prdleva (hrká linka s prdlevu). U HiPath 3500/3550, Hipath 3700/3750/3800 musíte pr každý telefn přiřadit ještě cíl pr hrku linku htline 2 htline-ucastnik fef 1 htline-md 2 htline-priraz e f * zmenit + listvat q Vyberte čísl pžadvané telefnní stanice: u v Listujte k pžadvanému číslu. r Zadejte čísl telefnní stanice a zadání ptvrďte. 35

36 Autmatické sestavení spjení (hrká linka) * zmenit q 0 vyp 1 htline 2 prdleva d e f F3 smazat Zadejte kód jen u HiPath 3500/3550, Hipath 3700/3750/3800: Zadejte/přiřaďte hrku linku. Smazání přiřazení hrké linky: 36

37 Autmatické sestavení spjení (hrká linka) 21 htline 3 dba prdlevy feg Knfigurace kamžiku sestavení spjení (jen pr hrku linku s prdlevu) * zmenit q Zadejte dbu prdlevy ve vteřinách ( ). 37

38 Změna hesla pr vzdálenu správu Změna hesla pr vzdálenu správu Váš systém lze knfigurvat/spravvat dálkvě. K tmu musíte na výzvu správce systému prvést některé bslužné krky. Mim jiné musíte zadat šestimístný kód (hesl); standardní hdnta = Standardní hesl můžete změnit. Nvé hesl si prsím pznamenejte, prtže ani správce systému h nemůže pzději zjistit. 22 kd, dalkvy dhled ff Zadejte aktuální šestimístný kód. Jestliže jste ještě žádný kód nezadali, pužijte při prvním zadání Zadejte nvý kód. Opakujte nvý kód. 38

39 Přihlašvání přensných částí CMI Přihlašvání přensných částí CMI 23 kd, crdless fg Změna kódu pr přihlášení Před přihlášením přensné části CMI (bezšňůrvý telefn) musíte svůj systém uvést d režimu přihlášení zadáním kódu (standardní kód = ). Standardní kód můžete změnit. Nvý kód si prsím pznamenejte, prtže ani správce systému h nemůže pzději zjistit. Zadejte aktuální kód. Jestliže jste ještě žádný kód nezadali, pužijte při prvním zadání Zadejte nvý kód. Opakujte nvý kód. Režim přihlášení Abyste mhli přensnu část CMI (bezšňůrvý telefn) přihlásit, musíte svůj systém uvést d režimu přihlášení. Své přensné části pak můžete přihlásit asi během 10 minut. Servisní menu 942 pren.cast prihlasit? * qmhf Stiskněte tlačítk. Signalizace se rzsvítí. 39

40 Změna hesla pr správu systému Změna hesla pr správu systému Hesl zadané při zahájení správy systému strana 11, můžete změnit. Nvé hesl si prsím pznamenejte, prtže ani správce systému h nemůže pzději zjistit. 24 zabezpeceni 1 zmenit hesl fhe Zadejte hesl. Zadejte nvé hesl. Opakujte nvé hesl. 40

41 Přesměrvání vlání v síti prvzvatele Přesměrvání vlání v síti prvzvatele Je-li tat funkce zřízena (zeptejte se správce systému), můžete přesměrvat všechna externí vlání přicházející přes základní přípjku (čísl/rzhraní systému) přím k externímu cílu ve veřejné síti. Takt můžete např. přepnut večer svji firemní přípjku d svéh sukrméh bytu. U přípjky pr více zařízení se přesměruje puze přiřazené splečné telefnní čísl MSN. presmer. EXT zap.? qjh Zadejte kód 1 ihned? 2 neprevzata vlani? 3 pkud bsazen? e f g Vyberte pžadvaný způsb přesměrvání a ptvrďte. Zadejte čísl cíle (bez kódu pr přestup d veřejné sítě). Vypnutí přesměrvání: druh EXT. presmer.? rjh e f g Ptvrďte zbrazený způsb přesměrvání. Zadejte zapnutý způsb přesměrvání. Infrmace k telefnu 41

42 Dkumentace Dkumentace Tent návd k pužití najdete také na Internetu v PDF frmátu na adrese a na CD-ROM (zeptejte se správce systému) a PDF frmátu. K prhlížení a vytištění návdu v PDF frmátu ptřebujete pčítač, na kterém je nainstalván bezplatný sftwarvý prdukt Acrbat Reader d Adbe. 42

43 Rejstřík Rejstřík A aktivace menu 10 autmatické sestavení spjení 34 B bezšňůrvý telefn 39 C centrální čísla zkrácené vlby 13 D displej 10 Č čísla zkrácené vlby centrální 13 čísl prjektu bez kntrly 31 definvání 30 dbrvlné zadání 32 nastavení pčtu míst 33 nastavení způsbu věřvání 31 nastavení způsbu zadávání 32 věření pdle seznamu 31 pvinné zadání 32 F funkce hlavní menu 12 submenu 12 H hesl 38 pr vzdálenu správu 38 pr správu systému 40 hlavní menu 12 hrká linka cíl 34 knfigurace kamžiku sestavení spjení 37 knfigurace telefnních stanic 35 kamžitě 34 s prdlevu 34 J jedntka ISDN 20 jména pr čísla zkrácené vlby 15 jména skupin 29 jména stanic 24 jmén uživatele správa systému 11 K kód pr přihlášení přensné části 39 keficient pplatků 19 kurzr 6, 9 L listvání v rámci funkce 6, 7 N nápvěda prstřednictvím displeje 10 název měny 21 O bslužné krky 7 43

44 Rejstřík P pplatky za hvry pr linku 18 pr telefn 17 zbrazení na jiném telefnu 23 pplatky za spjení 17 prdleva 34, 37 prtkl hvrů 22 přensná část CMI přihlášení 39 změna kódu 39 přesměrvání vlání v síti prvzvatele 41 R režim přihlášení přensná část CMI 39 S sestavení spjení autmatické 34 skupina s hledáním/skupinvé vlání 29 správa systému spuštění 11 uknčení 12 submenu 12 T telefnní autmat 23 textvé dpvědi 27 textvé zprávy 25 tlačítka funkcí F1 až F8 6, 10 V výběr jazyka 28 významy zbrazení 7 vzdálená správa 38 Z zadání/změna data 16 zadání/změna času 16 záznam pplatků 17 zkrácená vlba centrální 13 zbrazené funkce aktivace 10 44

45 Infrmace v tmt dkumentu bsahují puze becné ppisy ppř. funkce, které se při knkrétním pužití ne vždy shdují v uvedené frmě které se mhu z důvdu dalšíh vývje prduktů změnit. Pžadvané funkce jsu závazné puze tehdy, jsu-li výslvně dhdnuty ve smluvě. Pužité značky jsu vlastnictvím Siemens AG ppř. příslušnéh majitele. Siemens AG 2005 Siemens s.r.., Cmmunicatins Průmyslvá Praha 10 Objednací čísl: A31003-H1012-C D19 Všechna práva a techické změny vyhrazeny

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

HiPath 1220. optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance. Návod k použití

HiPath 1220. optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance. Návod k použití HiPath 1220 ptipint 500 ecnmy ptipint 500 basic ptipint 500 standard ptipint 500 advance Návd k pužití K tmut návdu k pužití K tmut návdu k pužití Tent návd k pužití ppisuje telefny ptipint 500 ecnmy,

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

HiPath 3000 HiPath 5000. optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance. Návod k použití

HiPath 3000 HiPath 5000. optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance. Návod k použití HiPath 3000 HiPath 5000 ptipint 500 ecnmy ptipint 500 basic ptipint 500 standard ptipint 500 advance Návd k pužití K návdu k pužití K návdu k pužití Tent návd k pužití ppisuje telefny ptipint 500 ecnmy,

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Uživatelská příručka pr správu uživatelských přístupů d registru řidičů pr becní úřady bcí s rzšířenu půsbnstí 1 Licenční ujednání Veškerá práva vyhrazena Ministerstv dpravy nábřeží L. Svbdy 1222/12 110

Více

Tile systém v Marushka Designu

Tile systém v Marushka Designu 0 Tile systém v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál MF - infrmační systém finanční

Více

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. Uživatelská příručka aplikace Partner24 mdul Zaměstnavatelský prtál Česká spřitelna penzijní splečnst, a.s. Verze: 1.20 (30.3.2011) Autr: Jan Zámstný, Lukáš Hns Schválil: Šárka Rlčíkvá Vlastník: ČS penzijní

Více

Podklady k práci s Intranetem - administrátor

Podklady k práci s Intranetem - administrátor SPACE COM spl. s r.. Datum 29.8.2012 Na Závdí 1668 396 01 Humplec +420565535010;731612614 Pdklady k práci s Intranetem - administrátr 1) Přihlášení d systému - ve webvém prhlížeči na adrese http://intranet.sssluzeb.cz

Více

Generování Homepage ze serveru AReality.sk

Generování Homepage ze serveru AReality.sk Genervání Hmepage ze serveru AReality.sk 9. 9. 2010 - Ing. Jiří Fřt Diadema Sftware s.r.. Verze 3.5 Diadema Sftware s. r.. Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1. Obecně k prpjení dat... 3 2. Typy prpjení dat...

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Obsluha PC snadn a rychle - Multimediální učebnice MS Windws XP Pachner Panel nástrjů vprav nahře (shra dlů) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených

Více

UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013

UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013 UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013 1. CO TO JE UTV UTV znamená Unreal TV a služí k tmu, aby se k běžícímu zápasu na UT2004 serveru mhl připjit UTV server a k němu primární klient (kameraman). Ostatní, kteří

Více

mtransfer Technická dokumentace Varianta Standard

mtransfer Technická dokumentace Varianta Standard mtransfer Technická dkumentace Varianta Standard mbank S.A., se sídlem ul. Senatrska 18, 00-950 Warszawa, Plsk, zapsaná v Celstátním sudním rejstříku (KRS) Rejstříku pdnikatelů vedeném u Obvdníh sudu hl.

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

NEC CLOUD STORAGE. Uživatelská příručka. Verze: R03.1

NEC CLOUD STORAGE. Uživatelská příručka. Verze: R03.1 NEC CLOUD STORAGE Uživatelská příručka Verze: R03.1 2013 1 ÚVOD... 5 1.1 ÚČEL TOHOTO DOKUMENTU... 5 1.2 POJMY, AKRONYMY A ZKRATKY... 5 2 ÚVOD K NEC CLOUD STORAGE... 6 2.1 CO JE PRO POUŽÍVÁNÍ CLOUD STORAGE

Více

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC. MS Power Point

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC. MS Power Point Šklení bsluhy PC stručný manuál bsluhy pr pužívání PC MS Pwer Pint 1 Úvd - PwerPint K čemu se prgram PwerPint pužívá? Při prezentaci, kdy přednášející pr psílení účinku svých slv prmítá snímky, které si

Více

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu 0 Mžnsti připjení WMS služby d Klienta v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu

Více

MODULÁRNÍ SYSTÉM KOMUNIKACE (MSGSERVER)

MODULÁRNÍ SYSTÉM KOMUNIKACE (MSGSERVER) MODULÁRNÍ SYSTÉM KOMUNIKACE (MSGSERVER) Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Velmi blíbenu frmu elektrnické kmunikace se krmě e-mailu stal zasílání krátkých textvých zpráv tzv.

Více

Uživatelský manuál služby. pro klienty s ERP pístupem

Uživatelský manuál služby. pro klienty s ERP pístupem Uživatelský manuál služby pr klienty s ERP pístupem Vážená paní, vážený pane, služba @FAKTURA 24 je mderní frma fakturace, která Vám umžní vystavvat, desílat a pijímat faktury v elektrnické pdb. Služba

Více

MarketsTrader 2 Stručný návod Poslední Update: říjen 2013

MarketsTrader 2 Stručný návod Poslední Update: říjen 2013 City Credit Capital (UK) Limited 12th Flr, Hern Twer 110 Bishpsgate Lndn EC2N 4AY United Kingdm T +44 (0)207 614 4600 F +44 (0)207 614 4660 W www.cccapital.c.uk MarketsTrader 2 Stručný návd Pslední Update:

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Interaktivní výuka MS Office 2000 Pachner Panel nástrjů vlev nahře (zleva) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených stránek Rejstřík Zálžky Pznámky

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 PwerPint a Access v příkladech Pachner - p výběru tématickéh celku se bjeví kn se zadáním úlhy: ppis jedntlivých dílčích krků p animvaných tázkách jedntlivých dílčích krků uživatel abslvuje test na prvěření

Více

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra IP Slutins, pure and simple. Nahrávání hvrů pr IP telefnii a kntaktní centra ZOOM CallREC je rbustní řešení pr nahrávání hvrů v prstředí IP telefnie. Je určen pr splečnsti všech velikstí, d něklika uživatelů

Více

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14 Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytvých prstr z majetku MČ Praha 14 Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek bytů a nebytvých prstr, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál

Více

Popis služby WS ADSL Flexi / WS VDSL Flexi

Popis služby WS ADSL Flexi / WS VDSL Flexi 1 Služba 2 2 Lhůta pr zřízení služby 4 3 Ceny za zřízení a pskytvání služby WS ADSL Flexi /WS VDSL Flexi 5 4 Prdej a instalace kncvých zařízení 5 5 Zřízení a pskytvání služby 9 6 Reklamace služby a reklamace

Více

Nastavení firewallu pro AVG 7.5

Nastavení firewallu pro AVG 7.5 Nastavení firewallu pr AVG 7.5 Revize dkumentu 75.2 (8.2.2007) Cpyright GRISOFT, s.r.. Všechna práva vyhrazena. Tent prdukt pužívá RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algrithm, Cpyright (C) 1991-2,

Více

Platnost od 1.10. 2010. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výši

Platnost od 1.10. 2010. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výši 1 Obsah služby Pdstatu služby je kmpletní pskytvání telefnních a internetvých služeb v jednm integrvaném řešení na zpřístupněném místním metalickém vedení. Pdmínku zřízení služby je existence metalickéh

Více

Jak se zúčastnit dražby

Jak se zúčastnit dražby Jak se zúčastnit dražby Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek nemvitstí, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál www.elektrnickedrazby.cz, přihlaste se d knkrétní(ch) dražby(eb),

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 2: Listpad 2014 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

Obsah. Stránka 2 z 12

Obsah. Stránka 2 z 12 Verze 1.0 - pslední změna 2.10.2012 Obsah Úvd... 3 Kmerční certifikát... 3 Kvalifikvaný certifikát... 3 Hlavní vlastnsti elektrnickéh pdpisu... 4 Certifikační autrity... 4 Alternativní úlžiště certifikátů...

Více

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy 4 Datvý typ, prměnné, literály, knstanty, výrazy, perátry, příkazy Studijní cíl Tent studijní blk má za cíl pkračvat v základních prvcích jazyka Java. Knkrétně bude uvedena definice datvéh typu, uvedeny

Více

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 Účinnst d: 1. 12. 2012 Ministerstv pr místní rzvj ČR Starměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze:

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

IPS1 zápočtový test na fei-learnu

IPS1 zápočtový test na fei-learnu IPS1 zápčtvý test na fei-learnu Správce sítě se musí rzvíjet schéma IP adres, které pužívá adresvý prstr 192.168.1.0/24. Síť, která bsahuje sérivé linky, je zařazen mim samstatné řady. Každé síti bude

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014.

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014. 1 Služba... 2 2 Varianty služby... 4 3 Lhůta pr zřízení služby... 4 4 Ceny za zřízení a pskytvání služby... 4 5 Prdej a instalace kncvých zařízení... 5 6 Zřízení a pskytvání služby... 7 7 Dplňkvé služby...

Více

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD

DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD INSTALACE,KONFIGURACE, VLASTNOSTI PŘÍRUČKA A NÁVODY PRO OBECNÉ ÚČELY YAMACO SOFTWARE 2004-2008 1. ÚVODEM Databázvý server FireBird je jedním z relačních databázvých systémů,

Více

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.A. HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU Řádným dehráním sutěže vznikne příslušnému klubu nárk na hlas na zasedání Parlamentu za pdmínek daných Stanvami.

Více

XTB-Trader DMA. Zastavení ztrát (Stop Loss) a Realizovat zisk (Take Profit)

XTB-Trader DMA. Zastavení ztrát (Stop Loss) a Realizovat zisk (Take Profit) XTB-Trader DMA Příkazy k nákupu či prdeji akcií zadáváte jednduše přím v platfrmě XTB-Trader. V kénku pr nastavení nvéh pkynu vepište pčet kusů akcií, které chcete zbchdvat. Zastavení ztrát (Stp Lss) a

Více

Instalační manuál systému Desktop Management System OptimAccess

Instalační manuál systému Desktop Management System OptimAccess SODATSW spl. s r.. Hrní 32, 639 00 BRNO http://www.sdatsw.cz tel./ fax: 543 236 177 e-mail: inf@sdatsw.cz Instalační manuál systému Desktp Management System Instalační manuál Desktp Management System Vážený

Více

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive.

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive. Verze 6.1, 8/2008 Uživatelský manuál WebActive s.r..,hviezdslavva 16, 400 03 Ústí nad Labem www.webactive.cz - inf@webactive.cz Úvd Cntent Management Server WebJet (dále jen CMS WebJet) je systém pr ucelenu

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Cycle Transport Improvements

Cycle Transport Improvements Cycle Transprt Imprvements 4. dubna 2011 MANUÁL K CYKLOWEBU Del. N.: D.1.1 Versin: 1 Date: Prepared: Checked: Apprved: R.T. JMS MSH 2 / 16 Cycle Transprt Imprvements Obsah 1 Úvd... 4 2 Ppis webvé aplikace

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka DOCHÁZKA Autmatizvaný dcházkvý a přístupvý systém Verze 3.xx Uživatelská příručka RON Sftware spl. s r.. Nám. Budvatelů 1405 735 06 Karviná - Nvé Měst tel.: +420 596 312 827, +420 596 317 877, fax : +420

Více

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE Tat smluva: je uzavírána mezi splečnstí Art f All s.r.., se sídlem: Praha 3, Rháčva 188/37, PSČ 13000, Česká republika, IČ: 46991654, DUNS: 495931529 a

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

HiPath 500 HiPath 2000 HiPath 3000 HiPath 5000. Telefony s tónovou volbou Telefony s impulsní volbou. Návod k použití

HiPath 500 HiPath 2000 HiPath 3000 HiPath 5000. Telefony s tónovou volbou Telefony s impulsní volbou. Návod k použití HiPath 500 HiPath 2000 HiPath 3000 HiPath 5000 Telefy s tóvu vlbu Telefy s impulsí vlbu Návd k pužití K ávdu k pužití K ávdu k pužití Tet ávd k pužití ppisuje fukce, které můžete prvádět běžými telefy

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

HELIOS Fenix. Evidence daně z přidané hodnoty. Asseco Solutions, a.s. verze 7.00

HELIOS Fenix. Evidence daně z přidané hodnoty. Asseco Solutions, a.s. verze 7.00 HELIOS Fenix Evidence daně z přidané hdnty verze 7.00 Assec Slutins, a.s. 2012 HELIOS Fenix, subsystém eknmických infrmací Evidence DPH 2/34 Obsah: 1 Účetnictví... 4 1.1 Majitel... 4 1.2 Číselník DPH...

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

Obsah cvičení procvičované dovednosti

Obsah cvičení procvičované dovednosti Výpčetní technika a algritmizace I Obsah cvičení prcvičvané dvednsti Pznámka: Na učebnách je Windws XP, prtže nvější verze Windws nesplupracují s dalšími technlgiemi na MENDELU. Studijní cíle cvičení Ve

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky Stránka 1 z 8 platné d 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky internetvéh bchdu VOPIČÁK.CZ prvzvanéh na základě smluvy sdružení živnstníků Pavel Janušek Michal Halunek Mezi Šklami 2471/10 Uzbecká 1463/1

Více

NET Genium. Příručka administrátora

NET Genium. Příručka administrátora NET Genium Příručka administrátra Verze: 1.0 Datum: 2.9.2013 Autr: Bc. Michael Kupka, +420 242 441 548, michael.kupka@netgenium.cm Splečnst: NetGenium s.r.., www.netgenium.cm 1/91 Histrie změn Autr Datum

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

Teplota a její měření

Teplota a její měření 1 Teplta 1.1 Celsiva teplta 1.2 Fahrenheitva teplta 1.3 Termdynamická teplta Kelvin 2 Tepltní stupnice 2.1 Mezinárdní tepltní stupnice z rku 1990 3 Tepltní rzdíl 4 Teplměr Blmetr Termgraf 5 Tepltní rztažnst

Více

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky dcizení 1. Shrnutí CmpleteCare Všebecné pjistné pdmínky Náhdné pškzení a Tent dkument bsahuje pdrbnsti třech druzích pjištění, které mhu být pjistnu smluvu dle vlby pjištěnéh sjednány pjištění náhdnéh

Více

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů Změna Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze pbček k 1.1.2014 nvé znění měněných bdů Vysvětlení K 1.1.2014 dchází ke změnám v Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

VŠEM přístup k SW firmy Microsoft

VŠEM přístup k SW firmy Microsoft VŠEM přístup k SW firmy Micrsft Základní infrmace Micrsft DreamSpark Premium (dříve MSDNAA nebli MSDN Academic Alliance) je licenční prgram, v rámci kteréh mhu studenti VŠEM bezplatně pužívat vybraný sftware

Více

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE Pjišťvna České spřitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Pjišťvny České spřitelny a.s. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 4/2006 Ruší se interní předpis č.: Odbrný garant: Ing. Antnín Pacák Datum vydání: 1. 2. 2006

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Logistika, sklady, fakturace a distribuce v IS. Vzdělávací modul. - 1 - Logistika, sklady, fakturace a distribuce v IS

Logistika, sklady, fakturace a distribuce v IS. Vzdělávací modul. - 1 - Logistika, sklady, fakturace a distribuce v IS - 1 - Lgistika, sklady, fakturace a distribuce v IS Vzdělávací mdul Lgistika, sklady, fakturace a distribuce v IS - 2 - Lgistika, sklady, fakturace a distribuce v IS Obsah 1. Naplnění základních číselníků...

Více

Obsah cvic ení procvic ovane dovednosti

Obsah cvic ení procvic ovane dovednosti Výpčetní technika a algritmizace I Obsah cvic ení prcvic vane dvednsti Studijní cíle cvičení Ve cvičeních předmětu VA1: student si svjí základní práci s peračním systémem Windws, cž zahrnuje zejména: základní

Více

HiPath 3000 HiPath AllServe

HiPath 3000 HiPath AllServe HiPath 3000 HiPath AllServe Hicom 150 E/H optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance Stručný návod k použití Informace o telefonu Důležitá upozornění Neprovozujte

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, 9. ledna 2012 dstáváte nvu verzi všech

Více

Aktualizace služeb Office 365

Aktualizace služeb Office 365 Aktualizace služeb pr Office 365 pr prfesinály a menší firmy (P1) Říjen 2012 Nvé funkce Office Web Apps v SharePintu Nejnvější aktualizace služby SharePint Online přináší nvé funkce pr webvé aplikace Office

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s.

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s. REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY Případvá studie Implementace věrnstníh prgramu s.oliver www.risrsa.cz inf@risrsa.cz 11.11.2014 Úvd Splečnst s.oliver CZ s.r.. a s.oliver

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im Střední průmyslvá škla strjní a elektrtechnická Resslva 5, Ústí nad Labem Fázry a kmplexní čísla v elektrtechnice A Re + m 2 2 j 1 + m - m A A ϕ ϕ A A* Re ng. Jarmír Tyrbach Leden 1999 (2/06) Fázry a kmplexní

Více

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server SBS Edition

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server SBS Edition Acrnis Backup & Recvery 10 Advanced Server SBS Editin Uživatelská příručka Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Všechna práva vyhrazena. Acrnis a Acrnis Secure Zne jsu registrvané chranné známky splečnsti

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

Bezpečnostní programovatelný modul TRISAFE od Phoenix Contact.

Bezpečnostní programovatelný modul TRISAFE od Phoenix Contact. Bezpečnstní prgramvatelný mdul TRISAFE d Phenix Cntact. Prgramvatelných bezpečnstních mdulů je na trhu hdně, každý větší výrbce je už má ve své nabídce. Mdul TRISAFE d splečnsti Phenix Cntact nabízí ale

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Část první. Obecná ustanovení ( 1-10e)

Část první. Obecná ustanovení ( 1-10e) změněn s účinnstí d pznámka vyhlášku č. 491/2012 Sb. 1.1.2013 vyhlášku č. 463/2009 Sb. 1.1.2010 418/2001 Sb. znění účinné d 1. 1. 2013 418 VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnsti ze dne 19. listpadu 2001 pstupech

Více

Referenční příručka hp ipaq Pocket PC řady h1900. Document Part Number: 311757-003

Referenční příručka hp ipaq Pocket PC řady h1900. Document Part Number: 311757-003 Referenční příručka hp ipaq Pcket PC řady h1900 Dcument Part Number: 311757-003 červen 2003 2003 Hewlett-Packard Cmpany 2003 Hewlett-Packard Develpment Cmpany, L.P. HP, Hewlett Packard a lg Hewlett-Packard

Více

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB ISTQB PARTNER PROGRAM VERZE CZ-1.0 (30.05.2013) Czech and Slvak Testing Bard Internatinal Sftware Testing Qualificatin Bard www.castb.rg PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB OSNOVA 1. SHRNUTÍ

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, dstáváte nvu verzi všech prgramů na

Více

Gigaset DX800A vše v jednom

Gigaset DX800A vše v jednom Gigaset DX800A vše v jednm Špičkvý stlní telefn s 3,5 TFT barevným displejem a mderním, vysce kvalitním designem USP: špičkvý stlní telefn Klíčvé přínsy: vynikající, vysce kvalitní design Rzhraní: a/b

Více

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition Acrnis Backup & Recvery 10 Advanced Server Virtual Editin Uživatelská příručka Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Všechna práva vyhrazena. Acrnis a Acrnis Secure Zne jsu registrvané chranné známky splečnsti

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, 18. ledna 2013 dstáváte nvu verzi

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2014 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty s hledem na pčet parametrů jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná pmcí kláves PgUp/PgDn: Parametry,

Více