pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností"

Transkript

1 Uživatelská příručka pr správu uživatelských přístupů d registru řidičů pr becní úřady bcí s rzšířenu půsbnstí 1

2 Licenční ujednání Veškerá práva vyhrazena Ministerstv dpravy nábřeží L. Svbdy 1222/ Praha 1 Telefnní ústředna: Tent dkument bsahuje infrmace důvěrnéh charakteru a infrmace v něm bsažené jsu vlastnictvím Ministerstva dpravy ČR. Žádná část dkumentu nesmí být kpírvána, uchvávána v dkumentvém systému neb přenášena jakýmkliv způsbem včetně elektrnickéh, mechanickéh, ftgrafickéh či jinéh záznamu a uveřejněna či pskytnuta další straně bez předchzí dhdy a písemnéh suhlasu vlastníka. Některé názvy pužité v tmt dkumentu mhu být registrvanými chrannými známkami neb bchdními značkami, které jsu majetkem svých vlastníků. 2

3 OBSAH LICENČNÍ UJEDNÁNÍ...2 REFERENČNÍ POPIS APLIKACE...3 CHARAKTERISTIKA APLIKACE...3 POUŽÍVANÉ TYPY PÍSMA...4 Ikny pr upzrnění, pznámku, tip a příklad...4 POUŽITÁ TERMINOLOGIE...5 PRÁCE S APLIKACÍ SUP...6 Vyhledání uživatele...6 Seznam uživatelů...8 Detail uživatele...9 Nastavit hesl...11 Editace uživatele...12 Nvá žádst...14 Vyhledání žádsti...17 Seznam žádstí...19 Detail žádsti...19 Editace žádsti...22 Zamítnutí žádsti...24 Strn žádsti...24 Seznam známení...25 Nvé známení...26 Editace známení...27 Číselník útvarů...29 Detail útvaru...29 Zalžení nvéh útvaru...30 Přejmenvání útvaru...31 Vyhledání změn...32 Auditní přehled...33 Archiv změn...34 Záznam v archivu změn...35 PRACOVNÍ POSTUPY (SCÉNÁŘE) PŘI PROVÁDĚNÍ SPRÁVY UŽIVATELŮ...36 Zřízení nvéh uživatelskéh účtu...36 Přidělení, změna, debrání...36 Jak pstupvat při incidentu...36 Referenční ppis aplikace Charakteristika aplikace Aplikace je určena správcům uživatelů Evidence řidičů (Správcům uživatelů na ORP). Aplikace SUP - správa uživatelů a přístupů služí především k udržvání údajů uživatelích a definici uživatelských přístupů k funkcinalitě Evidence řidičů. Vede vlastní evidenci všech uživatelů, a t zejména jejich základních atributů, jejich přístupvých práv, příslušnst k právněnému subjektu, správcvských práv (pkud nějaká mají) a vazbu na teritriální půsbnst. 3

4 Pužívané typy písma V tét elektrnické příručce je pr dlišení a zvýraznění infrmace pužíván něklik typů písma. Význam jedntlivých typů písma je následující: Nrmální text Zvýrazněný text Upravit OK, Zpět Text psaný tučnu kurzívu Text psaný kurzívu Enter,Esc,Mezerník, Ctrl+Q Typ písma pužívaný běžně v textech dstavců. Tučný text písma zvýrazňuje pdstatnu infrmaci bsaženu v textu dstavce neb ppisu brázku. Zvýrazněnéh textu (většinu v kmbinaci s hypertextvým dkazem) bývá pužit též v případě dkazu na dpvídající kapitlu. Texty napsané tučným písmem dkazují též na pvel zadávaný z nabídky; v tmt případě jde pvel Upravit. Odkaz na dpvídající pvelvé tlačítk na frmuláři neb dialgu. Tučnu kurzívu psaný text bvykle dkazuje na název (titulek) kna frmuláře neb dialgu, kterém se v dalším textu pjednává. Kurzívu se píší dkazy na dpvídající plžku frmuláře neb dialgu (jinu než pvelvé tlačítk). Texty napsané tímt typem písma dkazují na stisk naznačené klávesy, resp. kmbinace kláves na klávesnici. Ikny pr upzrnění, pznámku, tip a příklad Upzrnění Následující text upzrnění je d statníh textu dlišen červenu barvu. Pznámka Následující text pznámky(-ek) je d statníh textu dlišen šedu barvu. Tip Následující text tipu(ů) je d statníh textu dlišen šedu barvu. Příklad Následující text příkladu(ů) je d statníh textu dlišen šedu barvu. 4

5 Pužitá terminlgie Správce uživatelů na ORP Uživatel aplikace SUP - správa uživatelů a přístupů evidence řidičů. Aplikace Evidence řidičů Aplikace Evidence řidičů (též Centrální registr řidičů, též Eliška) služí k evidenci veškeré agendy spjené s evidencí řidičů a přestupků v suladu se záknem, zejména se zákny č. 361/2000 Sb., č. 365/2000 Sb., infrmačních systémech veřejné správy a změně některých dalších záknů, ve znění pzdějších předpisů, a č. 101/2000 Sb., chraně sbních údajů a změně některých záknů, ve znění pzdějších předpisů. Hvězdičkvá knvence Tat knvence se pužívá v případě vyplňvání některých plžek, ke kterým se vztahují číselníky se seznamem mžnstí vlžení (např. teritrium). D textvéh ple vyplňvané plžky vlží uživatel puze pčáteční část vyhledávanéh slva (např. první písmen teritria) a za tut část vlží hvězdičku (*), pak stiskne tlačítk Vyhledat a aplikace mu nabídne seznam všech plžek (teritrií) začínajících zadaným písmenem. Z tht seznamu uživatel vybere pžadvanu plžku. Operace Mnžina úknů realizvatelných v rámci Evidence řidičů je pevně stanvena a zakmpnvána d lgiky aplikací Evidence řidičů. Jedntlivé perace mají unikátní identifikátr v pdbě kódvéh značení. Oprávněný subjekt Mnžina subjektů (úřadů), ke kterým je mžné uživatele přiřadit. Každéh uživatele je mžné přiřadit k právě jednmu subjektu. Seznam právněných subjektů je dán číselníkem. Každá sba v Evidenci řidičů má nastaveny atributy, určující, kterým subjektům smějí být data sbě vydávána. Oprávněný subjekt, ke kterému je uživatel přiřazen, určuje v kmbinaci s těmit atributy, zda-li má uživatel k dané sbě přístup či nikliv. Rle Správa přístupu umžňuje vytvářet a aktualizvat rle v systému. Rle představují skupinu perací, kteru je mžn přidělvat jedntlivým uživatelům. Uživateli může být přidělen něklik pvlených rlí. Sada pvlených rlí určuje, které rle může uživatel mít. Pvlené rle mhu být značeny jak aktivní či neaktivní. Mnžina aktivních rlí přiřazených uživateli určuje jeh přístupvá práva. Teritrium Uživatelé mhu svji činnst vyknávat v určitém teritriu. Tat teritriální příslušnst (typicky k bci s rzšířenu pravmcí - ORP, ale např. též k celé ČR) je dalším z atributů uživatele. Uživateli je přiřazen puze jedn teritrium. Unikátním identifikátrem aktivníh záznamu teritria je identifikátr úřadu ORP. Uživatel Správa přístupu umžňuje vytváření a mazání uživatelů, stejně tak i mdifikaci těcht uživatelů resp. jejich atributů. Jedntlivým uživatelům budu přiřazvány rle, definující jejich právnění v systému Evidence řidičů. Krmě jinéh je v rámci správy uživatelů rvněž specifikvána jejich teritriální půsbnst. Další charakteristiku uživatele je jeh přiřazení k právě jednmu právněnému subjektu (rganizaci). Unikátním identifikátrem aktivníh záznamu uživatele je jeh lgin. 5

6 Práce s aplikací SUP Upzrnění: Tat uživatelská příručka je určena pr aplikaci Administrace evidence řidičů verze Náhled na úvdní brazvku Aplikace SUP - správa uživatelů a přístupů služí především k udržvání údajů uživatelích a definici uživatelských přístupů k funkcinalitě Evidence řidičů. Vede vlastní evidenci všech uživatelů a t zejména jejich základních atributů, jejich přístupvých práv, příslušnst k právněnému subjektu, správcvských práv (pkud nějaká mají) a vazbu na teritriální půsbnst. Úvdní brazvka nabízí základní vládací menu, pmcí jedntlivých plžek v tmt menu se spuští jedntlivé stránky aplikace, tyt stránky jsu pdrbně ppsány v samstatných kapitlách. V vládacím menu jsu tyt základní vlby: Upzrnění: Přístupnst jedntlivých vleb v hlavním menu závisí na právněních, která má správce přidělena. Uživatelé pmcí tét vlby se spuští stránka Vyhledání uživatele. Žádsti pmcí tét vlby se spuští stránka Vyhledání žádsti. Oznámení pmcí tét vlby se spuští stránka Seznam známení. Číselník útvarů pmcí tét vlby se spuští stránka Číselník útvarů. Vyhledání změn - pmcí tét vlby se spuští stránka Vyhledání změn. Změnit hesl - pmcí tét vlby se spuští stránka Změna hesla. Upzrnění: Kliknutím na text Administrace evidence řidičů lze z kterékliv části aplikace přejít na úvdní stránku aplikace Administrace evidence řidičů. Vyhledání uživatele Ze stránky Vyhledání uživatele lze tevřít stránku: Seznam uživatelů Na stránku Vyhledání uživatele se dstanete pmcí vlby Uživatelé v hlavním menu aplikace v případě, že dispnujete příslušným právněním. Náhled na stránku Vyhledání uživatele 6

7 Pr vyhledání uživatele je mžné vyplnit následující vyhledávací kritéria v části Jména: Lgin - lgin vyhledávanéh uživatele. Upzrnění: Na tét stránce se lgin zadává ve frmě Dména\lgin (např.crr\354801ab). Příjmení - příjmení vyhledávanéh uživatele. Je mžné pužít hvězdičkvu knvenci. Jmén - jmén vyhledávanéh uživatele. Je mžné pužít hvězdičkvu knvenci. V části Organizační struktura je mžné zadat následující výběrvá kritéria: Aktivní rle - aktivní rle uživatele, je mžné zadat údaje z číselníku (hvězdičkvá knvence). Pvlené rle - pvlené rle uživatele, je mžné zadat údaje z číselníku (hvězdičkvá knvence). Teritrium - teritrium uživatele, je mžné zadat údaje z číselníku (hvězdičkvá knvence). Upzrnění: Je-li teritrium správce knkrétní bec (ORP), je tent údaj předvyplněn a není mžné h měnit. Útvar - název útvaru dle číselníku, lze zadávat až p vyplnění teritria, dle kteréh je seznam útvarů filtrván. V části Hesla je mžné zadat následující výběrvá kritéria: Dnů d expirace max. - zbrazí jen uživatele s heslem expirujícím nejpzději za x dnů neb s expirvaným heslem. V části Šklení je mžné zadat následující výběrvá kritéria: Bez šklení CRŘ - zbrazí jen uživatele, kteří neabslvvali šklení CRŘ. Bez šklení ZOZ - zbrazí jen uživatele, kteří neabslvvali šklení ZOZ. 7

8 V části Výsledky je mžné zvlit některá dplňující kritéria pr pdbu zbrazených údajů p vyhledání: Řazení záznamů - z tht rzbalvacíh seznamu lze vybrat jakým způsbem budu řazeny údaje vyhledaných uživatelích: Příjmení, jmén Uživatelské jmén Pslední přihlášení, jmén Zbrazit i blkvané účty - pkud značíte tt zaškrtávací plíčk, budu v seznamu vyhledaných sb zbrazeny i sby, jejichž účty byly zablkvány. Zbrazit i smazané účty - pkud značíte tt zaškrtávací plíčk, budu v seznamu vyhledaných sb zbrazeny i sby, jejichž účty byly smazány (tedy sby, které již nemají přístup d aplikace Evidence řidičů). K dispzici jsu tlačítka: Vyčistit - pmcí tht tlačítka jsu vyčištěna všechna vstupní ple frmuláře. Vyhledat - pmcí tht tlačítka jsu vyhledány všechny sby, které splňují zadaná kritéria a patří d teritria správce, správce je přesměrván na stránku Seznam uživatelů, tat stránka je zbrazena i v případě, že dle zadaných kritérií nebyly nalezeny žádné sby. Výsledný seznam není limitván maximálním pčtem záznamů (Max. pčet řádků). Pkud správce uživatelů nevyplní žádné výběrvé kritérium, zbrazí se mu seznam všech jím spravvaných uživatelů, cž se může hdit. Seznam uživatelů Ze stránky Seznam uživatelů je mžné tevřít stránku: Detail uživatele Na stránku Seznam uživatelů se dstanete pmcí tlačítka Vyhledat na stránce Vyhledání uživatele. Náhled na stránku Seznam uživatelů Na základě zadaných vyhledávacích kritérií je zbrazen seznam uživatelů vyhvujících pdmínce vyhledávání a patřících d teritria správce. Ze seznamu je mžná vybrat uživatele (kliknutím na záznam) a přejít na brazvku Detail uživatele. Seznam je řazen pdle plžky Řazení záznamů zvlené na brazvce Vyhledání uživatele. Seznam není limitván maximálním pčtem záznamů v seznamu (Max. pčet řádků). 8

9 Stránka Seznam uživatelů pskytuje následující infrmace vyhledaných uživatelích: Lgin - lgin uživatele. Příjmení - příjmení uživatele. Jmén - jmén uživatele. Teritrium - název teritria dle číselníku. Expirace hesla za (dní) - pčet dní d expirace hesla neb Hesl expirval. Pr uživatelské účty s vypnutu expirací je prázdné. Blkván - An, pkud má uživatel zablkvaný účet, jinak nevyplněn. K dispzici jsu následující tlačítka: Zpět - návrat na předchzí stránku. Exprt - pmcí tht tlačítka lze vyexprtvat seznam uživatelů d excelu. Náhled na excelvý subr Detail uživatele Ze stránky Detail uživatele je mžné tevřít stránky (v závislsti na přidělených právněních): Nastavit hesl Editace uživatele Na stránku Detail uživatele se dstanete klepnutím na řádek zvlenéh uživatele z brazvky Seznam uživatelů. Náhled na stránku Detail uživatele 9

10 K dispzici jsu následující infrmace uživateli: Dména\lgin uživatele. Příjmení - příjmení uživatele. Jmén - jmén uživatele. V části Kntaktní údaje jsu k dispzici následující infrmace: Tel - telefnní čísl uživatele. - uživatele. V části Organizační struktura jsu k dispzici následující plžky: Nadřízený - jmén nadřízenéh. Teritrium - teritrium uživatele dle číselníku. Útvar útvar uživatele v rámci teritria, pkud existuje. V části Šklení jsu k dispzici následující plžky: Šklení CRŘ - datum abslvvání šklení pr CRŘ. Šklení ZOZ - datum abslvvání šklení ZOZ. V části Pznámky jsu k dispzici infrmace v plžce Pznámky. V případě, že žádné pznámky neexistují je tat plžka prázdná. Část Systémvé infrmace pskytuje následující infrmace: Datum vytvření - datum vytvření uživatele. 10

11 Datum změny - datum pslední změny prvedené na uživateli. Datum smazání - datum smazání uživatele. Max. pčet řádků - maximální pčet zbrazitelných řádků ve všech číselnících a seznamech v Evidenci řidičů, u kterých není uveden jinak. Expirace hesla - pčet dnů d expirace hesla. V části Rle je k dispzici seznam rlí, každé rli jsu k dispzici následující infrmace: Rle - název pvlené rle. Aktivní - infrmace tm, zde je rle aktivní či ne, text An/Ne. K dispzici jsu následující tlačítka: Zpět - pmcí tht tlačítka se může správce vrátit zpět na předchzí brazvku. Nastavit hesl - pmcí tht tlačítka je správce přesměrván na brazvku Nastavit hesl. Nvá žádst pmcí tht tlačítka je správce přesměrván na brazvku Nvá žádst rzšíření právnění. Zablkvat - pmcí tht tlačítka lze zablkvat uživatele, zablkvaný uživatel nebude mít přístup d aplikace Evidence řidičů. Upzrnění: Tt tlačítk je k dispzici puze v případě, že uživatel není zablkván. Odblkvat - pmcí tht tlačítka lze dblkvat zablkvanéh uživatele. Upzrnění: Tt tlačítk je k dispzici puze v případě, že uživatel je zablkván. Opravit - p stisknutí tht tlačítka bude zbrazena stránka Editace uživatele, zde je mžné pravit některé údaje uživateli. Smazat - pmcí tht tlačítka bude uživatel smazán. Uživatele může smazat puze správce, který má příslušné právnění. Nastavit hesl Upzrnění: Uživatel je smazán z phledu přístupu k aplikaci Evidence řidičů (nemá přístup d aplikace), v Administraci evidence řidičů jsu data smazaném uživateli uchvána, není však mžné je měnit. Při vyhledání uživatele lze smazané uživatele vyhledat, pkud je značena příslušná vlba (viz Vyhledání uživatele). Na stránku Nastavit hesl se dstanete pmcí tlačítka Nastavit hesl na stránce Detail uživatele. Náhled na stránku Nastavit hesl 11

12 Tat stránka služí k nastavení hesla uživatele Evidence řidičů, např. pkud uživatel své hesl zapmene. Upzrnění: Hesl může změnit puze správce, který má příslušné právnění. Pznámka: Syntaktické pdmínky, minimální dba pr změnu hesla, maximální dba platnsti hesla, minimální pčet histrie hesel a pčet chybných pkusů při zadání hesla pr blkaci účtu jsu definvány centrálně. V hlavičce stránky Nastavit hesl je infrmace uživateli ve tvaru Dména\lgin. Pr změnu hesla je nutné vyplnit následující plžky: Nvé hesl* - nvé hesl, které se má nastavit. Upzrnění: Vyplnění tét plžky je pvinné. Nvé hesl (znvu)* - nvé hesl napsané znvu, pr kntrlu. Upzrnění: Vyplnění tét plžky je pvinné. Uživatel má k dispzici následující tlačítka: Zpět - pmcí tht tlačítka se uživatel vrací zpět na předchzí brazvku. Nastavit hesl - pmcí tht tlačítka je uživateli nastaven nvé hesl. Správce je přesměrván na brazvku Detail uživatele. Editace uživatele Na stránku Editace uživatele se dstanete pmcí tlačítka Opravit na stránce Detail uživatele. Náhled na stránku Editace uživatele 12

13 Na tét stránce je mžné pravit některé údaje uživateli. V části Jmén lze pravit: Příjmení* - příjmení uživatele. Upzrnění: Vyplnění tét plžky je pvinné. Jmén* - jmén uživatele. Upzrnění: Vyplnění tét plžky je pvinné. V části Kntaktní údaje je mžné pravit následující plžky: Tel - telefnní čísl zakládanéh uživatele. - uživatele. V části Organizační struktura lze pravit následující plžky: Nadřízený - jmén nadřízenéh. Teritrium* - teritrium uživatele, je mžné využít nabídky číselníku, pr lepší vyhledávání lze užít hvězdičkvu knvenci. Upzrnění: Je-li teritrium správce knkrétní bec (OPR), není mžné tent údaj měnit. Upzrnění: Vyplnění tét plžky je pvinné. Útvar útvar uživatele v rámci teritria, pkud existuje. V části Šklení lze upravit následující plžky: Šklení CRŘ - datum abslvvání šklení pr CRŘ. 13

14 Šklení ZOZ - datum abslvvání šklení ZOZ. V části Pznámky lze d textvéh ple Pznámky napsat libvlný text pznámky k uživateli. V části Systémvé infrmace lze pravit Maximální pčet zbrazitelných řádků, týká se t všech číselníků a seznamů v Evidenci řidičů, u kterých není uveden jinak. V části Rle je mžné pravit následující infrmace přidělených rlích: Rle - název rle. Aktivní - zaškrtávací plíčk. Označením plíčka je aktivvána příslušná rle. Puze rle, které jsu značené jak aktivní, určují jaká má uživatel práva. Pkud plíčk zaškrtnuté není, je rle puze pvlená, ale není aktivní. Upzrnění: Zaškrtávací plíčka jsu pvlena puze v případě, že má správce příslušné právnění. V případě, že je uživateli přiřazena alespň jedna rle, má správce k dispzici tlačítka: Zaškrtnut: Vše - pmcí tht tlačítka lze značit zaškrtávací plíčk Aktivní u všech přidělených rlí. Nic - pmcí tht tlačítka lze dznačit zaškrtávací plíčk Aktivní u všech přidělených aktivních rlí. V části Makr má správce k dispzici následující vlbu: Upzrnění: Tat část je k dispzici puze v případě, že je k dispzici alespň jedn makr a správce má příslušné právnění. Makr - z tét výklpné nabídky je mžné zvlit příslušné makr. Makr bsahuje sadu rlí, které jsu výběrem makra a stisknutím tlačítka Aktivvat aktivvány pr danéh uživatele. Správce má k dispzici tlačítka: Aktivvat - pmcí tht tlačítka budu aktivvány pvlené rle makra. Na stránce Editace uživatele jsu k dispzici následující tlačítka: Zpět - pmcí tht tlačítka se správce vrací zpět na předchzí brazvku. Ulžit - pmcí tht tlačítka jsu ulženy zadané údaje. P ulžení zadaných údajů se dstanete zpět na stránku Detail uživatele. Nvá žádst Na stránku Nvá žádst se dstanete pmcí tlačítka Nvá žádst na stránce Detail uživatele neb Vyhledání žádsti. Náhled na stránku Nvá žádst typu Rzšíření právnění 14

15 Náhled na stránku Nvá žádst typu Zalžení uživatele 15

16 Tat stránka služí k zalžení žádsti nvý účet neb rzšíření právnění uživatele. Upzrnění: Žádst může zalžit puze správce, který má příslušné právnění. Stránka Nvá žádst bsahuje následující plžky, které nelze měnit: Žádst: Typ žádsti - Typ žádsti ( Zalžení uživatele neb Rzšíření právnění ). Stav žádsti Stav zpracvání žádsti. Stránka dále bsahuje následující plžky, které lze zadat v závislsti na typu žádsti: Osbní údaje: Lgin - Unikátní lgin uživatele. Upzrnění: Vyplnění tét plžky je pvinné. Příjmení - Příjmení uživatele. Upzrnění: Vyplnění tét plžky je pvinné. Jmén - Jmén uživatele. Upzrnění: Vyplnění tét plžky je pvinné. Organizační struktura: 16

17 Nadřízený - Jmén a příjmení nadřízenéh. Teritrium - Název teritria uživatele. Upzrnění: Vyplnění tét plžky je pvinné. Útvar - Název útvaru uživatele v rámci teritria dle číselníku. Kntaktní údaje: Šklení: Pznámky: Tel - Telefnní čísl uživatele. - uživatele. Šklení CRŘ - Datum abslvvání šklení pr CRŘ. Šklení ZOZ - Datum abslvvání šklení ZOZ. Pznámky - Pznámky k uživateli. Systémvé infrmace: Max. pčet zbrazitelných řádků. Schválené rle seznam pvlených rlí uživatele (v případě žádsti zalžení uživatele je seznam prázdný). Upzrnění: Schválené rle není mžné měnit na tét stránce. Neschválené rle seznam nvých rlí uživatele, které je žádán. Nvé rle lze přidat prstřednictvím tlačítka Přidat rle, neb výběrem makra z menu Makr a následně stisknutím tlačítka Pvlit. Upzrnění: Vyplnění alespň jedné plžky je pvinné. V části Makr má správce k dispzici následující vlbu: Upzrnění: Tat část je k dispzici puze v případě, že je k dispzici alespň jedn makr a správce má příslušné právnění. Makr - z tét výklpné nabídky je mžné zvlit příslušné makr. Makr bsahuje sadu rlí, které jsu výběrem makra a stisknutím tlačítka Pvlit zařazeny d seznamu neschválených rlí pr danéh uživatele. Správce má k dispzici tlačítka: Pvlit - pmcí tht tlačítka budu pvleny rle z vybranéh makra, seznam pvlených rlí bude vypsán v části Rle. Uživatel má k dispzici následující tlačítka: Zpět - pmcí tht tlačítka se uživatel vrací zpět na předchzí brazvku. Ulžit - pmcí tht tlačítka je žádst ulžena. Vyhledání žádsti Ze stránky Vyhledání žádsti lze tevřít stránku: Seznam žádstí Na stránku Vyhledání žádsti se dstanete pmcí vlby Žádsti v hlavním menu aplikace v případě, že dispnujete příslušným právněním. Náhled na stránku Vyhledání žádsti 17

18 Pr vyhledání žádsti je mžné vyplnit následující vyhledávací kritéria v části Žádst: Typ - Typ žádsti ( Zalžení uživatele neb Rzšíření právnění ). Teritrium žadatele - Teritrium půsbnsti žadatele. Lgin - Lgin vyhledávanéh uživatele. Příjmení - Příjmení vyhledávanéh uživatele. Je mžné pužít hvězdičkvu knvenci. Jmén - Jmén vyhledávanéh uživatele. Je mžné pužít hvězdičkvu knvenci. Datum Rzmezí d d data vytvření hledané žádsti. Stav - Aktuální stav žádsti. V části Výsledky je mžné zvlit dplňující kritéria pr pdbu zbrazených údajů p vyhledání: Řazení záznamů - z tht rzbalvacíh seznamu lze vybrat jakým způsbem budu řazeny údaje vyhledaných uživatelích: Příjmení, jmén Uživatelské jmén Obec, jmén K dispzici jsu tlačítka: Vyčistit - pmcí tht tlačítka jsu vyčištěna všechna vstupní ple frmuláře. Nvá žádst pmcí tht tlačítka je uživatel přesměrván na brazvku Nvá žádst s mžnstí ulžit žádst zalžení uživatele. Vyhledat - pmcí tht tlačítka jsu vyhledány všechny žádsti, které splňují zadaná kritéria a patří d teritria správce, správce je přesměrván na stránku Seznam žádstí, tat stránka je zbrazena i v případě, že dle zadaných kritérií nebyly nalezeny žádné žádsti. Výsledný seznam není limitván maximálním pčtem záznamů (Max. pčet řádků). 18

19 Pkud správce uživatelů nevyplní žádné výběrvé kritérium, zbrazí se mu seznam všech jím spravvaných žádstí. Seznam žádstí Ze stránky Seznam žádstí je mžné tevřít stránku: Detail žádsti Na stránku Seznam žádstí se dstanete pmcí tlačítka Vyhledat na stránce Vyhledání žádsti. Náhled na stránku Seznam žádstí Na základě zadaných vyhledávacích kritérií je zbrazen seznam žádstí vyhvujících pdmínce vyhledávání a patřících d teritria správce. Ze seznamu je mžná vybrat žádst (kliknutím na záznam) a přejít na brazvku Detail žádsti. Seznam je řazen pdle plžky Řazení záznamů zvlené na brazvce Vyhledání žádsti. Seznam není limitván maximálním pčtem záznamů v seznamu (Max. pčet řádků). Stránka Seznam žádstí pskytuje následující infrmace vyhledaných žádstech: Příjmení - příjmení uživatele. Jmén - jmén uživatele. Lgin - lgin uživatele. ORP - název ORP (teritria) půsbnsti žadatele dle číselníku. Datum vytvření - Datum vytvření žádsti. Typ žádsti - Typ žádsti ( Zalžení uživatele neb Rzšíření právnění ). Stav žádsti - Aktuální stav žádsti. K dispzici jsu následující tlačítka: Zpět - návrat na předchzí stránku. Detail žádsti Na stránku Detail žádsti se dstanete kliknutím na aktivní plžku na brazvce Seznam žádstí. Náhled na stránku Detail žádsti 19

20 Tat stránka služí k zbrazení detailu žádsti nvý účet neb rzšíření právnění uživatele. Stránka Detail žádsti bsahuje následující plžky, které nelze měnit: Žádst: Typ žádsti - Typ žádsti ( Zalžení uživatele neb Rzšíření právnění ). Osbní údaje: Stav žádsti Stav zpracvání žádsti. Lgin - Unikátní lgin uživatele. Příjmení - Příjmení uživatele. Jmén - Jmén uživatele. Organizační struktura: Nadřízený - Jmén a příjmení nadřízenéh. Teritrium - Název teritria uživatele. Útvar - Název útvaru uživatele v rámci teritria dle číselníku. Kntaktní údaje: Tel - Telefnní čísl uživatele. - uživatele. 20

21 Šklení: Pznámky: Šklení CRŘ - Datum abslvvání šklení pr CRŘ. Šklení ZOZ - Datum abslvvání šklení ZOZ. Pznámky - Pznámky k uživateli. Systémvé infrmace: Max. pčet zbrazitelných řádků. Datum zalžení žádsti. Uživatel, který žádst zalžil. Datum schválení neb zamítnutí žádsti. Uživatel, který žádst schválil neb zamítnul. Důvd zamítnutí žádsti. Datum zpracvání žádsti. Uživatel, který žádst zpracval. Datum strna žádsti. Uživatel, který žádst strnval. Důvd strna žádsti. Pznámka: Jsu zbrazeny puze relevantní systémvé infrmace, které jsu aktuálně k dispzici. Schválené rle seznam pvlených rlí uživatele (v případě žádsti zalžení uživatele je seznam prázdný). Neschválené rle seznam nvých rlí uživatele, které je žádán. Uživatel má k dispzici následující tlačítka: Upzrnění: Přístupnst jedntlivých vleb závisí na právněních, která má správce přidělena a na aktuálním stavu žádsti. Zpět - pmcí tht tlačítka se uživatel vrací zpět na předchzí brazvku. Opravit pmcí tht tlačítka se uživatel dstane na brazvku Editace žádsti. Smazat pmcí tht tlačítka uživatel smaže žádst. Schválit pmcí tht tlačítka uživatel žádst schválí. Upzrnění: Tt tlačítk je k dispzici puze pr žádsti ve stavu Nvá žádst. Zamítnut pmcí tht tlačítka se uživatel dstane na brazvku Zamítnutí žádsti. Upzrnění: Tt tlačítk je k dispzici puze pr žádsti ve stavu Nvá žádst. Strn pmcí tht tlačítka se uživatel dstane na brazvku Strn žádsti. Upzrnění: Tt tlačítk je k dispzici puze pr žádsti ve stavu Schválená žádst a Zamítnutá žádst. 21

22 Zpracvat pmcí tht tlačítka uživatel schválenu žádst zpracuje, tzn. djde k zalžení nvéh účtu neb k rzšíření rlí uživatele. Upzrnění: Tt tlačítk je k dispzici puze pr žádsti ve stavu Schválená žádst. Editace žádsti Na stránku Editace žádsti se dstanete pmcí tlačítka Opravit na stránce Detail žádsti. Náhled na stránku Editace žádsti Tat stránka služí k upravení údajů na žádsti nvý účet neb rzšíření právnění uživatele. Upzrnění: Upravvat je mžné puze žádst ve stavu Nvá žádst. Stránka Editace žádsti bsahuje následující plžky, které nelze měnit: Žádst: Typ žádsti - Typ žádsti ( Zalžení uživatele neb Rzšíření právnění ). Stav žádsti Stav zpracvání žádsti. Pdle typu žádsti lze měnit následující plžky: 22

23 Osbní údaje: Lgin - Unikátní lgin uživatele. Upzrnění: Vyplnění tét plžky je pvinné. Příjmení - Příjmení uživatele. Upzrnění: Vyplnění tét plžky je pvinné. Jmén - Jmén uživatele. Upzrnění: Vyplnění tét plžky je pvinné. Organizační struktura: Nadřízený - Jmén a příjmení nadřízenéh. Teritrium - Název teritria uživatele. Upzrnění: Vyplnění tét plžky je pvinné. Útvar - Název útvaru uživatele v rámci teritria dle číselníku. Kntaktní údaje: Šklení: Pznámky: Tel - Telefnní čísl uživatele. - uživatele. Šklení CRŘ - Datum abslvvání šklení pr CRŘ. Šklení ZOZ - Datum abslvvání šklení ZOZ. Pznámky - Pznámky k uživateli. Systémvé infrmace: Max. pčet zbrazitelných řádků. Schválené rle seznam pvlených rlí uživatele (v případě žádsti zalžení uživatele je seznam prázdný). Upzrnění: Schválené rle není mžné měnit na tét stránce. Neschválené rle seznam nvých rlí uživatele, které je žádán. Nvé rle lze přidat prstřednictvím tlačítka Přidat rle, neb výběrem makra z menu Makr a následně stisknutím tlačítka Pvlit. Upzrnění: Vyplnění alespň jedné plžky je pvinné. V části Makr má správce k dispzici následující vlbu: Upzrnění: Tat část je k dispzici puze v případě, že je k dispzici alespň jedn makr a správce má příslušné právnění. Makr - z tét výklpné nabídky je mžné zvlit příslušné makr. Makr bsahuje sadu rlí, které jsu výběrem makra a stisknutím tlačítka Pvlit zařazeny d seznamu neschválených rlí pr danéh uživatele. Správce má k dispzici tlačítka: Pvlit - pmcí tht tlačítka budu pvleny rle z vybranéh makra, seznam pvlených rlí bude vypsán v části Rle. Uživatel má k dispzici následující tlačítka: 23

24 Upzrnění: Přístupnst jedntlivých vleb závisí na právněních, která má správce přidělena a na aktuálním stavu žádsti. Zpět - pmcí tht tlačítka se uživatel vrací zpět na předchzí brazvku. Ulžit - pmcí tht tlačítka jsu změny na žádsti ulženy. Zamítnutí žádsti Na stránku Zamítnutí žádsti se dstanete pmcí tlačítka Zamítnut na stránce Detail žádsti. Upzrnění: Přístupnst stránky je závislá na právněních uživatele. Náhled na stránku Zamítnutí žádsti Tat stránka služí k zamítnutí žádsti nvý účet neb rzšíření právnění uživatele. Na stránce Zamítnutí žádsti jsu zbrazeny následující infrmace: Lgin - Unikátní lgin uživatele. Příjmení - Příjmení uživatele. Jmén - Jmén uživatele. Pr zamítnutí žádsti je nutné vyplnit následující plžky: Důvd* - Důvd zamítnutí žádsti. Upzrnění: Vyplnění tét plžky je pvinné. Uživatel má k dispzici následující tlačítka: Zpět - pmcí tht tlačítka se uživatel vrací zpět na předchzí brazvku. Ulžit - pmcí tht tlačítka je žádst zamítnuta. Správce je přesměrván na brazvku Detail žádsti. Strn žádsti Na stránku Strn žádsti se dstanete pmcí tlačítka Strn na stránce Detail žádsti. Upzrnění: Přístupnst stránky je závislá na právněních uživatele. 24

25 Náhled na stránku Strn žádsti Tat stránka služí ke strnvání žádsti nvý účet neb rzšíření právnění uživatele. Na stránce Strn žádsti jsu zbrazeny následující infrmace: Lgin - Unikátní lgin uživatele. Příjmení - Příjmení uživatele. Jmén - Jmén uživatele. Pr zamítnutí žádsti je nutné vyplnit následující plžky: Důvd strna* - Důvd strna žádsti. Upzrnění: Vyplnění tét plžky je pvinné. Uživatel má k dispzici následující tlačítka: Zpět - pmcí tht tlačítka se uživatel vrací zpět na předchzí brazvku. Ulžit - pmcí tht tlačítka je žádst strnvána. Správce je přesměrván na brazvku Detail žádsti. Seznam známení Na stránku Seznam známení se dstanete pmcí vlby Oznámení v hlavním menu aplikace v případě, že dispnujete příslušným právněním. Náhled na stránku Seznam známení 25

26 Tat stránka služí k zbrazení seznamu všech známení pr uživatele. Jsu zbrazeny následující infrmace: Platnst d - Začátek platnsti známení. Platnst d - Knec platnsti známení. Text - Text známení. Závažnst - Typ známení (stupeň závažnsti Oznámení, Varvání, Závažné). Teritrium - Teritrium, pr které bude známení zbrazván. Uživatel má k dispzici následující tlačítka: Opravit - pmcí tht tlačítka je správce přesměrván na brazvku Editace známení. Smazat - pmcí tht tlačítka má správce mžnst známení smazat. Nvé známení - pmcí tht tlačítka je správce přesměrván na brazvku Nvé známení. Nvé známení Na stránku Nvé známení se dstanete pmcí tlačítka Nvé známení na stránce Seznam známení. Náhled na stránku Nvé známení 26

27 Tat stránka služí k vytvření nvéh známení, které bude zbrazván uživatelům aplikace. Je nutné vyplnit následující plžky: Závažnst* - Typ známení, výběr z těcht stupňů závažnsti: Oznámení, Varvání, Závažné. Předvyplněn typ Oznámení. Upzrnění: Vyplnění tét plžky je pvinné. Teritrium* - Teritrium, pr které bude známení zbrazván. Omezen dle teritria uživatele. Upzrnění: Vyplnění tét plžky je pvinné. Musí dpvídat hdntě z číselníku. Platnst d* - Datum a čas začátku platnsti známení. Předvyplněn aktuální datum a čas. Upzrnění: Vyplnění tét plžky je pvinné. Platnst d* - Datum a čas uknčení platnsti známení. Předvyplněn knec aktuálníh dne. Upzrnění: Vyplnění tét plžky je pvinné. Text* - Text známení. Pd textvu blastí je zbrazen pčítadl znaků, zbývajících d maximální délky. Upzrnění: Vyplnění tét plžky je pvinné. Text známení musí bsahvat alespň 10 znaků, které nejsu tzv. bílé znaky. Uživatel má k dispzici následující tlačítka: Zpět - pmcí tht tlačítka se uživatel vrací zpět na předchzí brazvku. Vyčistit - pmcí tht tlačítka jsu vyčištěna všechna vstupní ple frmuláře. Ulžit - pmcí tht tlačítka je deslán frmulář pr vytvření známení. Správce je přesměrván na brazvku Seznam známení. Editace známení 27

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. Uživatelská příručka aplikace Partner24 mdul Zaměstnavatelský prtál Česká spřitelna penzijní splečnst, a.s. Verze: 1.20 (30.3.2011) Autr: Jan Zámstný, Lukáš Hns Schválil: Šárka Rlčíkvá Vlastník: ČS penzijní

Více

Podklady k práci s Intranetem - administrátor

Podklady k práci s Intranetem - administrátor SPACE COM spl. s r.. Datum 29.8.2012 Na Závdí 1668 396 01 Humplec +420565535010;731612614 Pdklady k práci s Intranetem - administrátr 1) Přihlášení d systému - ve webvém prhlížeči na adrese http://intranet.sssluzeb.cz

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Interaktivní výuka MS Office 2000 Pachner Panel nástrjů vlev nahře (zleva) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených stránek Rejstřík Zálžky Pznámky

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál MF - infrmační systém finanční

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14 Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytvých prstr z majetku MČ Praha 14 Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek bytů a nebytvých prstr, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál

Více

NEC CLOUD STORAGE. Uživatelská příručka. Verze: R03.1

NEC CLOUD STORAGE. Uživatelská příručka. Verze: R03.1 NEC CLOUD STORAGE Uživatelská příručka Verze: R03.1 2013 1 ÚVOD... 5 1.1 ÚČEL TOHOTO DOKUMENTU... 5 1.2 POJMY, AKRONYMY A ZKRATKY... 5 2 ÚVOD K NEC CLOUD STORAGE... 6 2.1 CO JE PRO POUŽÍVÁNÍ CLOUD STORAGE

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Jak se zúčastnit dražby

Jak se zúčastnit dražby Jak se zúčastnit dražby Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek nemvitstí, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál www.elektrnickedrazby.cz, přihlaste se d knkrétní(ch) dražby(eb),

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Obsluha PC snadn a rychle - Multimediální učebnice MS Windws XP Pachner Panel nástrjů vprav nahře (shra dlů) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených

Více

Tile systém v Marushka Designu

Tile systém v Marushka Designu 0 Tile systém v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

Generování Homepage ze serveru AReality.sk

Generování Homepage ze serveru AReality.sk Genervání Hmepage ze serveru AReality.sk 9. 9. 2010 - Ing. Jiří Fřt Diadema Sftware s.r.. Verze 3.5 Diadema Sftware s. r.. Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1. Obecně k prpjení dat... 3 2. Typy prpjení dat...

Více

mtransfer Technická dokumentace Varianta Standard

mtransfer Technická dokumentace Varianta Standard mtransfer Technická dkumentace Varianta Standard mbank S.A., se sídlem ul. Senatrska 18, 00-950 Warszawa, Plsk, zapsaná v Celstátním sudním rejstříku (KRS) Rejstříku pdnikatelů vedeném u Obvdníh sudu hl.

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy 4 Datvý typ, prměnné, literály, knstanty, výrazy, perátry, příkazy Studijní cíl Tent studijní blk má za cíl pkračvat v základních prvcích jazyka Java. Knkrétně bude uvedena definice datvéh typu, uvedeny

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

HELIOS Fenix. Evidence daně z přidané hodnoty. Asseco Solutions, a.s. verze 7.00

HELIOS Fenix. Evidence daně z přidané hodnoty. Asseco Solutions, a.s. verze 7.00 HELIOS Fenix Evidence daně z přidané hdnty verze 7.00 Assec Slutins, a.s. 2012 HELIOS Fenix, subsystém eknmických infrmací Evidence DPH 2/34 Obsah: 1 Účetnictví... 4 1.1 Majitel... 4 1.2 Číselník DPH...

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 PwerPint a Access v příkladech Pachner - p výběru tématickéh celku se bjeví kn se zadáním úlhy: ppis jedntlivých dílčích krků p animvaných tázkách jedntlivých dílčích krků uživatel abslvuje test na prvěření

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

HiPath 3000. Assistant TC optipoint pro správu systému. Návod k použití

HiPath 3000. Assistant TC optipoint pro správu systému. Návod k použití HiPath 3000 Assistant TC ptipint pr správu systému Návd k pužití Infrmace k návdu k pužití Tent návd k pužití ppisuje, jak můžete jak správce systému přizpůsbit svůj systém HiPath 3000 svým pžadavkům.

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC. MS Power Point

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC. MS Power Point Šklení bsluhy PC stručný manuál bsluhy pr pužívání PC MS Pwer Pint 1 Úvd - PwerPint K čemu se prgram PwerPint pužívá? Při prezentaci, kdy přednášející pr psílení účinku svých slv prmítá snímky, které si

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka DOCHÁZKA Autmatizvaný dcházkvý a přístupvý systém Verze 3.xx Uživatelská příručka RON Sftware spl. s r.. Nám. Budvatelů 1405 735 06 Karviná - Nvé Měst tel.: +420 596 312 827, +420 596 317 877, fax : +420

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE Pjišťvna České spřitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Pjišťvny České spřitelny a.s. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 4/2006 Ruší se interní předpis č.: Odbrný garant: Ing. Antnín Pacák Datum vydání: 1. 2. 2006

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

VŠEM přístup k SW firmy Microsoft

VŠEM přístup k SW firmy Microsoft VŠEM přístup k SW firmy Micrsft Základní infrmace Micrsft DreamSpark Premium (dříve MSDNAA nebli MSDN Academic Alliance) je licenční prgram, v rámci kteréh mhu studenti VŠEM bezplatně pužívat vybraný sftware

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive.

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive. Verze 6.1, 8/2008 Uživatelský manuál WebActive s.r..,hviezdslavva 16, 400 03 Ústí nad Labem www.webactive.cz - inf@webactive.cz Úvd Cntent Management Server WebJet (dále jen CMS WebJet) je systém pr ucelenu

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

NET Genium. Příručka administrátora

NET Genium. Příručka administrátora NET Genium Příručka administrátra Verze: 1.0 Datum: 2.9.2013 Autr: Bc. Michael Kupka, +420 242 441 548, michael.kupka@netgenium.cm Splečnst: NetGenium s.r.., www.netgenium.cm 1/91 Histrie změn Autr Datum

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pstup uzavírání smluvy pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Martin Křapka, Bečv

Více

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu 0 Mžnsti připjení WMS služby d Klienta v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu

Více

Uživatelský manuál služby. pro klienty s ERP pístupem

Uživatelský manuál služby. pro klienty s ERP pístupem Uživatelský manuál služby pr klienty s ERP pístupem Vážená paní, vážený pane, služba @FAKTURA 24 je mderní frma fakturace, která Vám umžní vystavvat, desílat a pijímat faktury v elektrnické pdb. Služba

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013

UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013 UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013 1. CO TO JE UTV UTV znamená Unreal TV a služí k tmu, aby se k běžícímu zápasu na UT2004 serveru mhl připjit UTV server a k němu primární klient (kameraman). Ostatní, kteří

Více

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz Obchdní pdmínky pr prdej na internetvém bchdu www.mimibazarnataliri.cz I. Úvdní ustanvení Tyt bchdní pdmínky pr prdej zbží na internetu (dále jen bchdní pdmínky ) splečnsti 1.Fajne s.r.., sídlem Skla Tůmy

Více

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 Účinnst d: 1. 12. 2012 Ministerstv pr místní rzvj ČR Starměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze:

Více

Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pdmínky Tipknta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Prgram TIPKONTO 1.1. TIPKONTO je název věrnstníh prgramu, který splečnst TIPSPORT, a.s., se sídlem v Beruně 1, Plitických vězňů 156 (dále jen TIPSPORT) nabízí svým

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

MODULÁRNÍ SYSTÉM KOMUNIKACE (MSGSERVER)

MODULÁRNÍ SYSTÉM KOMUNIKACE (MSGSERVER) MODULÁRNÍ SYSTÉM KOMUNIKACE (MSGSERVER) Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Velmi blíbenu frmu elektrnické kmunikace se krmě e-mailu stal zasílání krátkých textvých zpráv tzv.

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky Stránka 1 z 8 platné d 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky internetvéh bchdu VOPIČÁK.CZ prvzvanéh na základě smluvy sdružení živnstníků Pavel Janušek Michal Halunek Mezi Šklami 2471/10 Uzbecká 1463/1

Více

MarketsTrader 2 Stručný návod Poslední Update: říjen 2013

MarketsTrader 2 Stručný návod Poslední Update: říjen 2013 City Credit Capital (UK) Limited 12th Flr, Hern Twer 110 Bishpsgate Lndn EC2N 4AY United Kingdm T +44 (0)207 614 4600 F +44 (0)207 614 4660 W www.cccapital.c.uk MarketsTrader 2 Stručný návd Pslední Update:

Více

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB ISTQB PARTNER PROGRAM VERZE CZ-1.0 (30.05.2013) Czech and Slvak Testing Bard Internatinal Sftware Testing Qualificatin Bard www.castb.rg PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB OSNOVA 1. SHRNUTÍ

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů Změna Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze pbček k 1.1.2014 nvé znění měněných bdů Vysvětlení K 1.1.2014 dchází ke změnám v Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze

Více

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s.

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s. REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY Případvá studie Implementace věrnstníh prgramu s.oliver www.risrsa.cz inf@risrsa.cz 11.11.2014 Úvd Splečnst s.oliver CZ s.r.. a s.oliver

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 20/12/2006 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky dcizení 1. Shrnutí CmpleteCare Všebecné pjistné pdmínky Náhdné pškzení a Tent dkument bsahuje pdrbnsti třech druzích pjištění, které mhu být pjistnu smluvu dle vlby pjištěnéh sjednány pjištění náhdnéh

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb portálu www.mysliveckyportal.cz

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb portálu www.mysliveckyportal.cz Všebecné smluvní pdmínky užívání služeb prtálu www.mysliveckyprtal.cz I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Předmětem těcht bchdních pdmínek je úprava právních vztahů mezi Pskytvatelem a Objednavatelem při pskytvání

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 2: Listpad 2014 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Cycle Transport Improvements

Cycle Transport Improvements Cycle Transprt Imprvements 4. dubna 2011 MANUÁL K CYKLOWEBU Del. N.: D.1.1 Versin: 1 Date: Prepared: Checked: Apprved: R.T. JMS MSH 2 / 16 Cycle Transprt Imprvements Obsah 1 Úvd... 4 2 Ppis webvé aplikace

Více

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra IP Slutins, pure and simple. Nahrávání hvrů pr IP telefnii a kntaktní centra ZOOM CallREC je rbustní řešení pr nahrávání hvrů v prstředí IP telefnie. Je určen pr splečnsti všech velikstí, d něklika uživatelů

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování )

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování ) McDnald's Pravidla uveřejňvání 1. Tat Pravidla pr uveřejňvání se vztahují na sby resp. uživatele internetu, které se rzhdnu pužít webvé stránky Na rvinu umístěné na www.narvinu.mcdnalds.cz (dále značvané

Více

Část první. Obecná ustanovení ( 1-10e)

Část první. Obecná ustanovení ( 1-10e) změněn s účinnstí d pznámka vyhlášku č. 491/2012 Sb. 1.1.2013 vyhlášku č. 463/2009 Sb. 1.1.2010 418/2001 Sb. znění účinné d 1. 1. 2013 418 VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnsti ze dne 19. listpadu 2001 pstupech

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz Obchdní pdmínky e-shpu Vinylflr.cz Tyt bchdní pdmínky upravují v suladu s ustanvením 1751 dst. 1 zákna č. 89/2012 Sb., bčanskéh zákníku (dále jen bčanský zákník ) vzájemná práva a pvinnsti smluvních stran

Více

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST Cvičení 2: Internetvá bezpečnst Každý tým vytvří pmcí prgramu MS Wrd seznam alespň 10 rizik, která nám hrzí z internetu. Na závěr zpracujte suhrnný seznam za celu

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

Nastavení firewallu pro AVG 7.5

Nastavení firewallu pro AVG 7.5 Nastavení firewallu pr AVG 7.5 Revize dkumentu 75.2 (8.2.2007) Cpyright GRISOFT, s.r.. Všechna práva vyhrazena. Tent prdukt pužívá RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algrithm, Cpyright (C) 1991-2,

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více