Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s."

Transkript

1 Uživatelská příručka aplikace Partner24 mdul Zaměstnavatelský prtál Česká spřitelna penzijní splečnst, a.s. Verze: 1.20 ( ) Autr: Jan Zámstný, Lukáš Hns Schválil: Šárka Rlčíkvá Vlastník: ČS penzijní splečnst Jmén subru: Obecná příručka ZP.dc 1

2 Obsah: 1. Úvdní stránka Rzpisy a platby Imprt rzpisu Pdmínky řádnéh frmátu rzpisu k imprtu (APF,SPF,xls) Ruční zadávání rzpisu Kpírvání rzpisu Přehled rzpisů Frmuláře a žádsti Nvá žádst Přehled žádstí Reprty Rční Měsíční Vrácené platby Nástěnka, zprávy a upzrnění Přehled zpráv Nastavení uživatele Nastavení vých ntifikací

3 1. Úvdní stránka Na úvdní stránce aplikace jsu zbrazeny aktuální zprávy určené Vám. Více práci se zprávami naleznete v sekci Nástěnka, zprávy a upzrnění. 2. Rzpisy a platby 2.1. Imprt rzpisu Obrazvka Imprt rzpisu služí ke vlžení existujícíh rzpisu hrmadných plateb příspěvků d systému. Systém akceptuje frmáty APF, SPF, MS Excel. V pli zaměstnavatel je uveden název zaměstnavatele, pr kteréh budete imprt prvádět. V prvním krku vyberte pmcí tlačítka Prcházet subr s Vaším rzpisem. Jedná se subr ulžený na lkálním disku Vašeh pčítače. Cesta k subru se pté zbrazí v příslušném pli. Pr textvé frmáty APF a SPF je ve druhém krku třeba zvlit kódvání subru. Frmátu MS Excel se kódvání netýká. Existují dvě následující mžnsti - UTF 8 a Cp Kódvání Vašeh TXT subru lze zjistit p jeh tevření kliknutím v hrizntálním menu na subr -> ulžit jak. Kódvání Vašeh rzpisu pté naleznete v pli kódvání (viz brázky níže). Jestliže je kódvání ANSI, je nutné zvlit mžnst Cp 1250, pkud bude uveden kódvání UTF 8, zvlte UTF 8. Pté je mžné prvést imprt. 3

4 Psledním krkem je deslání rzpisu stisknutím tlačítka Imprtvat V závislsti na frmátu Vašeh rzpisu (textvý SPF a APF neb MS excel) se Vám mhu zbrazit následující brazvky: 1) SPF a APF (textvý frmát) Pkud je Váš rzpis v přádku, aplikace ptvrdí dknčení imprtu tut brazvku: V případě většíh nedstatku (např. chybně zvlené kódvání), aplikace zbrazí následující chybvé hlášení a imprt není prveden: 4

5 Některé nedstatky v rzpisu dkáže aplikace sama rzeznat a nabídnut Vám jejich autmaticku pravu. Tut pravu můžete přijmut a imprt úspěšně dknčit, neb dmítnut a imprt tak zrušit. 2) MS Excel Nejprve je třeba zvlit bdbí, které vždy dpvídá kalendářnímu měsíci, ve kterém přijde hrmadná platba na účet Česká spřitelna penzijní splečnst, a.s. Tt bdbí tedy nesuvisí se mzdvým bdbím. V převážné většině případů pnecháte tedy bdbí nastaven na aktuální kalendářní měsíc (viz níže). Samtný imprt dknčíte pětvným stisknutím tlačítka Imprtvat. Stejně jak u APF a SPF rzpisů systém ptvrdí dknčení imprtu známením Akce byla úspěšně prvedena. V případě nedstatků v rzpisu Vás nich bude aplikace infrmvat a imprt nebude prveden. V tmt případě je třeba prvést pžadvané úpravy přím ve Vašem rzpisu. 2.2 Pdmínky řádnéh frmátu rzpisu k imprtu (APF,SPF,xls) 1) Datvé rzhraní APF Rzpis je standardně předáván jak textvý subr ve frmátu MS-DOS. Je tvřen hlavičku a jedntlivými řádky. Oddělvačem je středník. 5

6 Hlavička ppis plí Plžka typ pčet znaků pvinnst vyplnění pznámka Uvzující znak znakvá 1 ANO vždy znak S IČ zaměstnavatele číselná max. 10 ANO IČ hrm. plátce např Kód zaměstnavatele číselná max. 10 ANO zpravidla = IČ např , v případě divize, ji uvádějte na pslední dvě místa např Název zaměstnavatele znakvá max.50 ANO název dle registru IČ České spřitelny Penzijní splečnsti a.s. Zkrácený název penzijní splečnsti číselná 8 NE IČ České spřitelny Penzijní splečnsti, a.s znakvá max.30 NE ČSPS Suhrnná částka číselná max.12 ANO frmát xxxx.xx, xxxx,xx neb xxxx KS platby číselná 4 ANO 3558 (účastník + zaměstnavatel) 3552 (zaměstnavatel) 3558 (účastník) VS platby číselná max.10 ANO IČ s nulami na pčátku, např , v případě divize, ji uvádějte na pslední dvě místa např SS platby číselná max.10 ANO neb zaměstnavatel účastník + zaměstnavatel účastník tř. sba Rk a měsíc číselná 6 ANO měsíc RRRRMM Přadí číselná max.2 ANO přadvé čísl rzpisu v měsíci, jestliže za daný měsíc imprtujeme d prtálu dva rzpisy, je nutné u druhéh změnit na čísl 2 Pčet vět číselná max.6 ANO pčet vět sbru (bez S) 6

7 Řádky ppis plí Plžka typ pčet znaků Typ příspěvku Čísl smluvy pvinnst vyplnění pznámka znakvý 1 ANO U - příspěvek účastníka Z - příspěvek zaměstnav. T - příspěvek 3. sby číselný max.10 NE pkud není znám, lze výjimečně nevyplnit Rdné čísl číselný 9 neb 10 ANO rdné č. účastníka, neb čísl pjištěnce Příjmení znakvý max.35 ANO lze uvádět suhrnně i se jménem Jmén znakvý max.24 NE Částka číselný max.10 ANO kladná čísla (s přesnstí na dvě des. místa x.00, x,00) Obdbí d Obdbí d datvý 6 datvý 6 NE NE tvar RRRRMM tvar RRRRMM Příklad rzpisu hrmadné platby: S; ; ;Firma,a.s.; ;ČSPS; ;3558; ; ;201001;1;4 U; ; ;Nvák;Jan;500.00;; U; ; ;Bezděk;Karel; ;200007; Z; ; ;Janza;Karel; ;; T; ; ;Kelner;Oldřich; ;; Platné pdmínky a mezení: Prvním znakem každé věty je vždy značení jejíh typu. Subr musí bsahvat ba typy vět, větu sumační (musí být vždy první) a věty plžkvé. V subru se neuvádějí řádky s nulvu částku a nesmí v něm být prmítnuty ani žádné záprné částky. Prázdné nepvinné plžky nebsahují žádný znak, puze se pužije středníku, jak ddělvače další plžky. Dplňující údaje: Rzpisu lze pužít sučasně pr všechny tři typy plateb zaměstnavatele, účastníka i třetích sb. K vyznačení desetinných míst je pvlena jak tečka, tak i čárka. Subr je zpracván s prměnlivu délku věty. Jedntlivé věty jsu na samstatných řádcích na knci dděleny CR LF. 7

8 Pkud není specifický symbl vyplněn, prbíhá autmatická knverze na hdntu 0000xx, cž značí příspěvek účastníka srážku ze mzdy. Variabilní symbl hrmadné platby = IČ plátce, neb přidělené čísl (IČ + KK). U platby zahrnující příspěvky účastníka, příspěvky třetí sby i příspěvky zaměstnavatele se d variabilníh symblu hrmadné platby uvádí vždy IČ plátce, neb dhdnuté značení plátce. Knstantní symbl platby je v tmt případě Odlišení plateb Platby mhu být tří různých druhů: platba zaměstnavatele, platba zaměstnance (účastníka), platba třetí sby. Prt je nutné přesně specifikvat pmcí specifickéh a knstantníh symblu jaký typ platby se jedná. Rzlišení jedntlivých typů plateb: Příspěvek zaměstnavatele: Specifický symbl platby yyyy9999xx Knstantní symbl platby: 3552 Příspěvek účastníka: Specifický symbl platby yyyy0000xx Knstantní symbl platby: 3558 Příspěvek třetí sby: Specifický symbl platby yyyy8888xx Knstantní symbl platby: 3558 Znaky yyyy jsu pr dlišení více plátců pd jedním IČ (typicky bude rvna 0000). Znaky xx jsu pr určení který měsíc se jedná (pr validaci nepdstatná infrmace). Důležitá je identifikace na pzicích pět až sm. 2) Datvé rzhraní SPF Rzpis je standardně předáván jak textvý subr ve frmátu MS-DOS. Je tvřen hlavičku a jedntlivými řádky. Oddělvačem plžek je čárka. Každý řádek je uknčen CR - LF. Každý subr lze pužít vždy puze pr jeden typ platby příspěvku, t znamená, že subr dprvází vždy jednu hrmadnu platbu stejnéh typu (puze platby příspěvku zaměstnavatele, neb u plateb srážku ze mzdy příspěvky účastníka, případně samstatně i třetí sby speciální případ). 8

9 Hlavička ppis plí Ple IČ Specifický symbl Pčet řádků (plžek hrmadné platby) Celkvá částka hrmadné platby v celých Kč Kntrla 10 znaků 10 znaků minimálně jeden znak minimálně jeden znak Pčátek bdbí, na které je příspěvek určen date, MMRR 4 znaky Knec bdbí, na které je příspěvek určen date, MMRR 4 znaky TEXT: kntaktní sba, telefn, fax Odlišení platby zaměstnavatele vlný text vlný text Pznámka: Hlavička subru služí i pr dlišení více plátců pd jedním IČ (např. pbčky ČS, a.s., OZ České pšty atp.). V pzici IČ se uvede vždy puze základní IČ. Ve specifickém symblu se pak v prvních čtyřech pzicích uvede dlišení. Např.: , ,4,1200,1199,1199, platba zaměstnavatele ČS, a.s. pbčka Pardubice. Oddělvačem v tmt případě (SPF frmát) je čárka. Údaj pčátku a knce bdbí e při pravidelných měsíčních platbách shdný a musí dpvídat měsíci, na který je příspěvek určen, nikli měsíci, za který byla zaměstnanci pskytnuta výplata (srážka ze mzdy). Řádky ppis plí Ple Datvý typ a frmát Kntrla Čísl smluvy penzijním připjištění Rdné čísl účastníka penzijníh připjištění Částka příspěvku v celých Kč 10 znaků 9 10 znaků minimálně jeden znak Příklad subru pr platby penzijníh připjištění za zaměstnance: , ,4,1900,0110,0110,Jan.Nvák..(02) , , , , , , , ,1000 Příklad subru pr platby příspěvků zaměstnavatele: , ,4,1200,0110,0110,zaměstnavatel..(02) , , , , , , , ,300 Odlišení plateb 9

10 Platby mhu být tří různých druhů: platba zaměstnavatele, platba zaměstnance (účastníka), platba třetí sby. Prt je nutné přesně specifikvat pmcí specifickéh a knstantníh symblu jaký typ platby se jedná. Rzlišení jedntlivých typů plateb: Příspěvek zaměstnavatele: Specifický symbl platby yyyy9999xx Knstantní symbl platby: 3552 Příspěvek účastníka: Specifický symbl platby yyyy0000xx Knstantní symbl platby: 3558 Příspěvek třetí sby: Specifický symbl platby yyyy8888xx Knstantní symbl platby: 3558 Znaky yyyy jsu pr dlišení více plátců pd jedním IČ (typicky bude rvna 0000). Znaky xx jsu pr určení který měsíc se jedná (pr validaci nepdstatná infrmace). Pkud není specifický symbl vyplněn, prbíhá autmatická knverze na hdntu xx, cž značí příspěvek účastníka srážku ze mzdy. 3) Datvé rzhranní.xls Rzpis je standardně předáván jak xls subr ve frmátu Micrsft Excel. Je tvřen zpravidla hlavičku, záhlavím tabulky a jedntlivými řádky. Oddělvačem plžek jsu jedntlivé slupečky. Subr se musí přesně (jak text v jedntlivých buňkách, tak i přadí slupců) shdvat s následující definicí. Každý slupec musí mít definvané jmén v záhlaví, v dkumentu xls se pak budu hledat buňky, které na jednm řádku p sbě bsahují příslušné texty (viz následující kapitla) Ze slupců s příspěvky musí být uveden alespň jeden (v případě neexistence statních příspěvků) P takt identifikvaném záhlaví pak budu na dalším řádku následvat data plateb. Za tabulku s platbami již v dkumentu není nic, pak je mžné aby tat tabulka bsahvala i prázdné řádky. V hlavičce rzpisu nemusí být bsažena diakritika Hlavička první řádek v dkumentu Příjmení Jmén Čísl smluvy Rdné čísl Příspěvek Zaměstnavatele Příspěvek Účastníka Příspěvek třetí sby 10

11 Řádky ppis plí plžka typ pčet znaků pvinnst vyplnění Příjmení becný Max. 24 An pznámka Jmén becný Max. 24 An Čísl smluvy čísl Vždy 10 míst An Rdné čísl čísl 9 neb 10 An Příspěvek zaměstnavatele Příspěvek účastníka Příspěvek třetí sby Příklad rzpisu: čísl Max. 10 znaků An Pkud je příspěvek nulvý je nutné vyplnit hdntu 0 čísl Max. 10 znaků An Pkud je příspěvek nulvý je nutné vyplnit hdntu 0 čísl Max. 10 znaků An Pkud je příspěvek nulvý je nutné vyplnit hdntu 0 Příspěvek Příjmení Jmén Čísl smluvy Rdné čísl Zaměstnavatele Příspěvek Účastníka Příspěvek třetí sby Vnásek Jan Ruční zadávání rzpisu V sekci Ruční zadávání rzpisu máte mžnst vytvřit rzpis pmcí aplikace, tj. nikliv imprtem vlastníh subru. Pkud chcete vytvřit úplně nvý rzpis, pkračujte pdle následujících pkynů: V první krku pět vyberte zaměstnavatele. Platí stejná pravidla jak u Imprt rzpisu. V druhém krku zadejte specifický symbl a bdbí, za které rzpis tvříte (ve tvaru RRRRMM). K rzpisu můžete připjit vlastní pznámku. 11

12 P vybrání tlačítka Ptvrdit se dstanete k samtnému zadávání jedntlivých plateb: Tlačítkem Přidat platbu se dstane na brazvku s detailem platby, kde zadáte veškeré infrmace platbě: Tlačítkem deslat dešlete celý rzpis ke zpracvání. I v tét fázi máte mžnst upravit hlavičku rzpisu (tlačítk Upravit ) 12

13 2.4 Kpírvání rzpisu Pmcí tlačítka kpie je mžné rzpis z předešléh bdbí zkpírvat s mžnstí úprav příspěvků, ppř. účastníků Pmcí tlačítka upravit lze změnit specifický symbl, bdbí a textaci. I v tmt případě však platí pravidla pr specifický symbl (příspěvek účastníka , příspěvek zaměstnavatele , účastník + zaměstnavatel ). Jedntlivé údaje u plžek v kpírvaném rzpise lze měnit, tzn. jmén, příjmení, čísl smluvy, rdné čísl, výše příspěvku, typ příspěvku. Pmcí tlačítka přidat platbu lze přidat d kpírvanéh seznamu zcela nvéh účastníka. Tlačítkem deslat zasíláme zkpírvaný rzpis ke zpracvání. 13

14 2.5 Přehled rzpisů Přehled rzpisů je rzdělen na 2 části: a) Rzpisy zadané na zaměstnavatelském prtálu Tat část bsahuje přehled Vašich rzpisů, které byly naimprtvány d aplikace Partner24. Rzpisy se zde zbrazují ihned p jejich deslání a je tedy mžné si zde úspěšnst imprtu kamžitě věřit. b) Rzpisy zpracvané v ČSPS Jde rzpisy z části a), které byly přijaty ČSPS ke zpracvání neb již byly zpracvány. Pkud byl v ČSPS přijatý rzpis mdifikván (např. na Vaši žádst), v tét části přehledu se prvedené změny u příslušnéh rzpisu prjeví, zatímc v části a) zůstane rzpis beze změn. U každéh rzpisu je v tét části také uveden aktuální stav zpracvání: přijatý rzpis byl přijat ČSPS ke zpracvání a čeká na spárvání s příslušnu platbu rzpracvaný uknčené zpracvání rzpis byl spárván s platbu, ale některé příspěvky nemhly být zpracvány. Důvdem může být například uknčená smluva, neb chybějící suhlas s příspěvkem zaměstnavatele. P zbrazení detailu rzpisu můžete ihned zjistit, které knkrétní příspěvky nebyl mžné zpracvat včetně důvdu. v přádku zpracvaný rzpis (příspěvky jsu buď zpracvané neb vrácené) Pr rzpisy z bu částí přehledu je mžné zbrazit jejich detail. Na Vaši žádst je také mžné jakýkliv rzpis z bu částí přehledu dstranit (např. v případě imprtu chybnéh rzpisu). 3 Frmuláře a žádsti 14

15 V sekci Frmuláře a žádsti můžete zadávat své žádsti. Ty jsu v systému evidvány a řeší je pak příslušný referent. 3.1 Nvá žádst Při zadávání nvé žádsti vyberete typ žádsti a napíšete samtné znění žádsti. P stisknutí Odeslat vám systém pr kntrlu znvu ukáže zadané údaje. Pkud je vše v přádku, tlačítkem Odeslat dešlete žádst k dalšímu zpracvání. Systém vás infrmuje úspěšném prvedení akce: 3.2 Přehled žádstí V přehledu žádstí je také k dispzici seznam Vámi deslaných žádstí. U každé žádsti se můžete pdívat na její detaily. 15

16 4 Reprty V tét sekci máte k dispzici sumarizvané reprty za jedntlivá bdbí v rámci vybranéh rku a dále měsíční reprty s detaily knkrétních platbách. 4.1 Rční Rční reprt bsahuje sumarizvané příspěvky zaměstnavatele i příspěvky účastníka (pkud je v hrmadné platbě zasíláte) za každé bdbí zvlenéh rku. V detailu zvlenéh bdbí je dále mžné prhlížet údaje pčtu identifikvaných (zpracvaných) příspěvků, neidentifikvaných (nezpracvaných) příspěvků a pčtu vrácených příspěvků. P kliknutí na dkaz vrácené příspěvky můžete přejít přím d reprtu vrácených plateb a knkrétní vrácené příspěvky vyhledat včetně dplňujících infrmací. 4.2 Měsíční V měsíčním reprtu máte mžnst výběru, ppř. exprtu příspěvků pdle bdbí, čísla smluvy, jména, příjmení, platnsti smluvy, stavu smluvy a výše příspěvku zaměstnavatele: 16

17 4.3 Vrácené platby Reprt vrácených umžňuje vyhledat vrácené příspěvky v jedntlivých letech pdle data vrácení. Pkud se Vám z ČSPS vrátí některý z příspěvků zaslaný hrmadnu platbu, v reprtu vrácených plateb je mžné tent příspěvek snadn vyhledat. Krmě jinéh reprt bsahuje infrmace datu vrácení, bdbí, na které byl půvdně příspěvek určen a také důvd vrácení. 5 Nástěnka, zprávy a upzrnění V tét sekci máte mžnst prhlížet aktuálně platné zprávy a editvat je, zadávat nvu zprávu, a prhlížet archiv již neplatných zpráv. C skutečně můžete dělat se řídí přidělenými právy. Pkud jste byčejný uživatel, pravděpdbně budete mci puze zprávy prhlížet. 17

18 5.1 Přehled zpráv Tent přehled je stejný, jaký vidíte na úvdní stránce p přihlášení d aplikace. Pdle svých práv máte mžnst prhlédnut si detail zprávy, zprávu upravit, smazat, neb vytvřit nvu zprávu. 18

19 6 Nastavení uživatele 6.1 Nastavení vých ntifikací Na tét stránce si můžete vybrat, zda vás má systém mailem infrmvat změně stavu zpracvání vašeh rzpisu zaslanéh ke zpracvání a nvé zprávě na nástěnce. V ntifikacích změně stavu zpracvání Vašeh rzpisu je přesně specifikván jaký rzpis se jedná (bdbí a celkvá částka) a v jakém stavu se rzpis právě nachází. Pkud např. Váš rzpis přejde d stavu rzpracvaný (tzn. některé příspěvky nebyl mžné zpracvat) budete tm autmaticky infrmváni a p přihlášení d aplikace Partner24 můžete v přehledu rzpisů kamžitě zjistit, které příspěvky nebyl przatím mžné zpracvat. 19

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Uživatelská příručka pr správu uživatelských přístupů d registru řidičů pr becní úřady bcí s rzšířenu půsbnstí 1 Licenční ujednání Veškerá práva vyhrazena Ministerstv dpravy nábřeží L. Svbdy 1222/12 110

Více

Podklady k práci s Intranetem - administrátor

Podklady k práci s Intranetem - administrátor SPACE COM spl. s r.. Datum 29.8.2012 Na Závdí 1668 396 01 Humplec +420565535010;731612614 Pdklady k práci s Intranetem - administrátr 1) Přihlášení d systému - ve webvém prhlížeči na adrese http://intranet.sssluzeb.cz

Více

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál MF - infrmační systém finanční

Více

Jak se zúčastnit dražby

Jak se zúčastnit dražby Jak se zúčastnit dražby Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek nemvitstí, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál www.elektrnickedrazby.cz, přihlaste se d knkrétní(ch) dražby(eb),

Více

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14 Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytvých prstr z majetku MČ Praha 14 Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek bytů a nebytvých prstr, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Interaktivní výuka MS Office 2000 Pachner Panel nástrjů vlev nahře (zleva) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených stránek Rejstřík Zálžky Pznámky

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

INFORMACE K HROMADNÝM PLATBÁM

INFORMACE K HROMADNÝM PLATBÁM INFORMACE K HROMADNÝM PLATBÁM PLATBY PŘÍSPĚVKU PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ A DOPLŇKOVÉHO PENZIJNÍHO SPOŘENÍ ZAMĚSTNAVATELEM Upozornění na nová pravidla pro úhrady příspěvků platná od 1. 10. 2015: Zavádíme

Více

Generování Homepage ze serveru AReality.sk

Generování Homepage ze serveru AReality.sk Genervání Hmepage ze serveru AReality.sk 9. 9. 2010 - Ing. Jiří Fřt Diadema Sftware s.r.. Verze 3.5 Diadema Sftware s. r.. Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1. Obecně k prpjení dat... 3 2. Typy prpjení dat...

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2014 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty s hledem na pčet parametrů jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná pmcí kláves PgUp/PgDn: Parametry,

Více

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy 4 Datvý typ, prměnné, literály, knstanty, výrazy, perátry, příkazy Studijní cíl Tent studijní blk má za cíl pkračvat v základních prvcích jazyka Java. Knkrétně bude uvedena definice datvéh typu, uvedeny

Více

NEC CLOUD STORAGE. Uživatelská příručka. Verze: R03.1

NEC CLOUD STORAGE. Uživatelská příručka. Verze: R03.1 NEC CLOUD STORAGE Uživatelská příručka Verze: R03.1 2013 1 ÚVOD... 5 1.1 ÚČEL TOHOTO DOKUMENTU... 5 1.2 POJMY, AKRONYMY A ZKRATKY... 5 2 ÚVOD K NEC CLOUD STORAGE... 6 2.1 CO JE PRO POUŽÍVÁNÍ CLOUD STORAGE

Více

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz

Více

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu 0 Mžnsti připjení WMS služby d Klienta v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu

Více

HELIOS Fenix. Evidence daně z přidané hodnoty. Asseco Solutions, a.s. verze 7.00

HELIOS Fenix. Evidence daně z přidané hodnoty. Asseco Solutions, a.s. verze 7.00 HELIOS Fenix Evidence daně z přidané hdnty verze 7.00 Assec Slutins, a.s. 2012 HELIOS Fenix, subsystém eknmických infrmací Evidence DPH 2/34 Obsah: 1 Účetnictví... 4 1.1 Majitel... 4 1.2 Číselník DPH...

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 PwerPint a Access v příkladech Pachner - p výběru tématickéh celku se bjeví kn se zadáním úlhy: ppis jedntlivých dílčích krků p animvaných tázkách jedntlivých dílčích krků uživatel abslvuje test na prvěření

Více

Tile systém v Marushka Designu

Tile systém v Marushka Designu 0 Tile systém v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

Uživatelský manuál služby. pro klienty s ERP pístupem

Uživatelský manuál služby. pro klienty s ERP pístupem Uživatelský manuál služby pr klienty s ERP pístupem Vážená paní, vážený pane, služba @FAKTURA 24 je mderní frma fakturace, která Vám umžní vystavvat, desílat a pijímat faktury v elektrnické pdb. Služba

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Obsluha PC snadn a rychle - Multimediální učebnice MS Windws XP Pachner Panel nástrjů vprav nahře (shra dlů) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, 9. ledna 2012 dstáváte nvu verzi všech

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka DOCHÁZKA Autmatizvaný dcházkvý a přístupvý systém Verze 3.xx Uživatelská příručka RON Sftware spl. s r.. Nám. Budvatelů 1405 735 06 Karviná - Nvé Měst tel.: +420 596 312 827, +420 596 317 877, fax : +420

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, dstáváte nvu verzi všech prgramů na

Více

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC. MS Power Point

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC. MS Power Point Šklení bsluhy PC stručný manuál bsluhy pr pužívání PC MS Pwer Pint 1 Úvd - PwerPint K čemu se prgram PwerPint pužívá? Při prezentaci, kdy přednášející pr psílení účinku svých slv prmítá snímky, které si

Více

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s.

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s. REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY Případvá studie Implementace věrnstníh prgramu s.oliver www.risrsa.cz inf@risrsa.cz 11.11.2014 Úvd Splečnst s.oliver CZ s.r.. a s.oliver

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

<knihy:clanek xmlns:kniha= http://www.moje_stranka.cz/knihy">

<knihy:clanek xmlns:kniha= http://www.moje_stranka.cz/knihy> ZÁKLADY XML JMENNÉ PROSTORY při spjení XML dat z různých zdrjů může djít ke knfliktu v názvech elementů a atributů elementy mhu přidělit k různým jmenným prstrům, a tak je rzliším jmenný prstr musíme deklarvat

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive.

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive. Verze 6.1, 8/2008 Uživatelský manuál WebActive s.r..,hviezdslavva 16, 400 03 Ústí nad Labem www.webactive.cz - inf@webactive.cz Úvd Cntent Management Server WebJet (dále jen CMS WebJet) je systém pr ucelenu

Více

VŠEM přístup k SW firmy Microsoft

VŠEM přístup k SW firmy Microsoft VŠEM přístup k SW firmy Micrsft Základní infrmace Micrsft DreamSpark Premium (dříve MSDNAA nebli MSDN Academic Alliance) je licenční prgram, v rámci kteréh mhu studenti VŠEM bezplatně pužívat vybraný sftware

Více

mtransfer Technická dokumentace Varianta Standard

mtransfer Technická dokumentace Varianta Standard mtransfer Technická dkumentace Varianta Standard mbank S.A., se sídlem ul. Senatrska 18, 00-950 Warszawa, Plsk, zapsaná v Celstátním sudním rejstříku (KRS) Rejstříku pdnikatelů vedeném u Obvdníh sudu hl.

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

MODULÁRNÍ SYSTÉM KOMUNIKACE (MSGSERVER)

MODULÁRNÍ SYSTÉM KOMUNIKACE (MSGSERVER) MODULÁRNÍ SYSTÉM KOMUNIKACE (MSGSERVER) Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Velmi blíbenu frmu elektrnické kmunikace se krmě e-mailu stal zasílání krátkých textvých zpráv tzv.

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI CSH spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-4 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, 11. ledna 2010 dstáváte nvu verzi

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST Cvičení 2: Internetvá bezpečnst Každý tým vytvří pmcí prgramu MS Wrd seznam alespň 10 rizik, která nám hrzí z internetu. Na závěr zpracujte suhrnný seznam za celu

Více

Obsah. Stránka 2 z 12

Obsah. Stránka 2 z 12 Verze 1.0 - pslední změna 2.10.2012 Obsah Úvd... 3 Kmerční certifikát... 3 Kvalifikvaný certifikát... 3 Hlavní vlastnsti elektrnickéh pdpisu... 4 Certifikační autrity... 4 Alternativní úlžiště certifikátů...

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů Změna Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze pbček k 1.1.2014 nvé znění měněných bdů Vysvětlení K 1.1.2014 dchází ke změnám v Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze

Více

MarketsTrader 2 Stručný návod Poslední Update: říjen 2013

MarketsTrader 2 Stručný návod Poslední Update: říjen 2013 City Credit Capital (UK) Limited 12th Flr, Hern Twer 110 Bishpsgate Lndn EC2N 4AY United Kingdm T +44 (0)207 614 4600 F +44 (0)207 614 4660 W www.cccapital.c.uk MarketsTrader 2 Stručný návd Pslední Update:

Více

UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013

UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013 UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013 1. CO TO JE UTV UTV znamená Unreal TV a služí k tmu, aby se k běžícímu zápasu na UT2004 serveru mhl připjit UTV server a k němu primární klient (kameraman). Ostatní, kteří

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, dstáváte nvu verzi všech prgramů pr

Více

XTB-Trader DMA. Zastavení ztrát (Stop Loss) a Realizovat zisk (Take Profit)

XTB-Trader DMA. Zastavení ztrát (Stop Loss) a Realizovat zisk (Take Profit) XTB-Trader DMA Příkazy k nákupu či prdeji akcií zadáváte jednduše přím v platfrmě XTB-Trader. V kénku pr nastavení nvéh pkynu vepište pčet kusů akcií, které chcete zbchdvat. Zastavení ztrát (Stp Lss) a

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

HiPath 3000. Assistant TC optipoint pro správu systému. Návod k použití

HiPath 3000. Assistant TC optipoint pro správu systému. Návod k použití HiPath 3000 Assistant TC ptipint pr správu systému Návd k pužití Infrmace k návdu k pužití Tent návd k pužití ppisuje, jak můžete jak správce systému přizpůsbit svůj systém HiPath 3000 svým pžadavkům.

Více

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB ISTQB PARTNER PROGRAM VERZE CZ-1.0 (30.05.2013) Czech and Slvak Testing Bard Internatinal Sftware Testing Qualificatin Bard www.castb.rg PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB OSNOVA 1. SHRNUTÍ

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Instalační manuál systému Desktop Management System OptimAccess

Instalační manuál systému Desktop Management System OptimAccess SODATSW spl. s r.. Hrní 32, 639 00 BRNO http://www.sdatsw.cz tel./ fax: 543 236 177 e-mail: inf@sdatsw.cz Instalační manuál systému Desktp Management System Instalační manuál Desktp Management System Vážený

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

VSTOOLS.KOMJAK Aplikace pro stanovování emisních limitů kombinovaným způsobem

VSTOOLS.KOMJAK Aplikace pro stanovování emisních limitů kombinovaným způsobem VSTOOLS.KOMJAK Aplikace pr stanvvání emisních limitů kmbinvaným způsbem Dkumentace nástrjů a uživatelská příručka Petr Vyskč, Jiří Picek, Silvie Semerádvá Září 2011 Pr verzi aplikace 20110621 VSTOOLS.KOMJAK

Více

TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT Cvičení 8

TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT Cvičení 8 TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT Cvičení 8 Cvičení je zaměřené na práci v SQL, zejména dtazvání. Zadání je rzdělen d typvých úlh. Jedna úlha bsahuje základní dtaz a něklik alternativních dtazů ke stejné prblematice.

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

NET Genium. Příručka administrátora

NET Genium. Příručka administrátora NET Genium Příručka administrátra Verze: 1.0 Datum: 2.9.2013 Autr: Bc. Michael Kupka, +420 242 441 548, michael.kupka@netgenium.cm Splečnst: NetGenium s.r.., www.netgenium.cm 1/91 Histrie změn Autr Datum

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

IPS1 zápočtový test na fei-learnu

IPS1 zápočtový test na fei-learnu IPS1 zápčtvý test na fei-learnu Správce sítě se musí rzvíjet schéma IP adres, které pužívá adresvý prstr 192.168.1.0/24. Síť, která bsahuje sérivé linky, je zařazen mim samstatné řady. Každé síti bude

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

Evropa Program Prémiové automatické objednávky (ADR)

Evropa Program Prémiové automatické objednávky (ADR) Evrpa Prgram Prémivé autmatické bjednávky () Výhdy je autmatický měsíční bjednávkvý prgram pr distributry a upřednstněné zákazníky. Pdpruje měsíční autmatický nákup prduktů splečnstí Nu Skin a Pharmanex,

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, 18. ledna 2013 dstáváte nvu verzi

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2008 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty a přibyly další parametry s hledem na jejich mnžství jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 FORTNA systém získávání pčítačvé gramtnsti pr ZŠ Frtna Přípravná úrveň (4.-5. třída) Škla vlá 1. jedntka Šklní pmůcky Rzvrh hdin šablna rzvrh.dc spuštění Wrdu vkládání textu význam základních kláves rientace

Více

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně.

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Zápis ze 7. schůze Výknné rady ČSTS knané dne 2.1.2009 v Praze Přítmni: Barnat (PB), Bartuňkvá (EB), Odstrčil (PO), Siegel (LS), Nvtný (LN) Prgram jednání: 0. Kntrla úklů 0.1. Úkly prezidia 0.2. Úkly VR

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2012

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2012 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2012 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty a přibyly další parametry s hledem na jejich mnžství jsu rzděleny d dvu brazvek, mezi kterými se přepíná

Více

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 Účinnst d: 1. 12. 2012 Ministerstv pr místní rzvj ČR Starměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze:

Více

Bezpečnostní programovatelný modul TRISAFE od Phoenix Contact.

Bezpečnostní programovatelný modul TRISAFE od Phoenix Contact. Bezpečnstní prgramvatelný mdul TRISAFE d Phenix Cntact. Prgramvatelných bezpečnstních mdulů je na trhu hdně, každý větší výrbce je už má ve své nabídce. Mdul TRISAFE d splečnsti Phenix Cntact nabízí ale

Více

Obsah cvičení procvičované dovednosti

Obsah cvičení procvičované dovednosti Výpčetní technika a algritmizace I Obsah cvičení prcvičvané dvednsti Pznámka: Na učebnách je Windws XP, prtže nvější verze Windws nesplupracují s dalšími technlgiemi na MENDELU. Studijní cíle cvičení Ve

Více

Nastavení firewallu pro AVG 7.5

Nastavení firewallu pro AVG 7.5 Nastavení firewallu pr AVG 7.5 Revize dkumentu 75.2 (8.2.2007) Cpyright GRISOFT, s.r.. Všechna práva vyhrazena. Tent prdukt pužívá RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algrithm, Cpyright (C) 1991-2,

Více

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.A. HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU Řádným dehráním sutěže vznikne příslušnému klubu nárk na hlas na zasedání Parlamentu za pdmínek daných Stanvami.

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, 14. srpna 2013 dstáváte nvu verzi

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2011

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2011 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2011 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty a přibyly další parametry s hledem na jejich mnžství jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná

Více

Obsah cvic ení procvic ovane dovednosti

Obsah cvic ení procvic ovane dovednosti Výpčetní technika a algritmizace I Obsah cvic ení prcvic vane dvednsti Studijní cíle cvičení Ve cvičeních předmětu VA1: student si svjí základní práci s peračním systémem Windws, cž zahrnuje zejména: základní

Více

Referenční příručka hp ipaq Pocket PC řady h1900. Document Part Number: 311757-003

Referenční příručka hp ipaq Pocket PC řady h1900. Document Part Number: 311757-003 Referenční příručka hp ipaq Pcket PC řady h1900 Dcument Part Number: 311757-003 červen 2003 2003 Hewlett-Packard Cmpany 2003 Hewlett-Packard Develpment Cmpany, L.P. HP, Hewlett Packard a lg Hewlett-Packard

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Teplota a její měření

Teplota a její měření 1 Teplta 1.1 Celsiva teplta 1.2 Fahrenheitva teplta 1.3 Termdynamická teplta Kelvin 2 Tepltní stupnice 2.1 Mezinárdní tepltní stupnice z rku 1990 3 Tepltní rzdíl 4 Teplměr Blmetr Termgraf 5 Tepltní rztažnst

Více

Příručka pro předkládání údajů

Příručka pro předkládání údajů Příručka pr předkládání údajů Část 12 - Jak připravit a předlžit známení klasifikaci a značení pmcí IUCLID Annankatu 18, P.O. Bx 400, FI-00121 Helsinky, Finsk Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.eurpa.eu

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Tabulkový kalkulátor MS Excel TABULKOVÉ KALKULÁTORY PROGRAM MS EXCEL

SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Tabulkový kalkulátor MS Excel TABULKOVÉ KALKULÁTORY PROGRAM MS EXCEL SOŠS a SOU Kadaň Šklení SIPVZ Tabulkvý kalkulátr MS Excel TABULKOVÉ KALKULÁTORY PROGRAM MS EXCEL 2005 SOŠS a SOU Kadaň Šklení SIPVZ Tabulkvý kalkulátr MS EXCEL OBSAH TABULKOVÉ KALKULÁTORY...4 PROGRAM MS

Více

Část první. Obecná ustanovení ( 1-10e)

Část první. Obecná ustanovení ( 1-10e) změněn s účinnstí d pznámka vyhlášku č. 491/2012 Sb. 1.1.2013 vyhlášku č. 463/2009 Sb. 1.1.2010 418/2001 Sb. znění účinné d 1. 1. 2013 418 VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnsti ze dne 19. listpadu 2001 pstupech

Více

Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pdmínky Tipknta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Prgram TIPKONTO 1.1. TIPKONTO je název věrnstníh prgramu, který splečnst TIPSPORT, a.s., se sídlem v Beruně 1, Plitických vězňů 156 (dále jen TIPSPORT) nabízí svým

Více

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování )

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování ) McDnald's Pravidla uveřejňvání 1. Tat Pravidla pr uveřejňvání se vztahují na sby resp. uživatele internetu, které se rzhdnu pužít webvé stránky Na rvinu umístěné na www.narvinu.mcdnalds.cz (dále značvané

Více