Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s."

Transkript

1 Uživatelská příručka aplikace Partner24 mdul Zaměstnavatelský prtál Česká spřitelna penzijní splečnst, a.s. Verze: 1.20 ( ) Autr: Jan Zámstný, Lukáš Hns Schválil: Šárka Rlčíkvá Vlastník: ČS penzijní splečnst Jmén subru: Obecná příručka ZP.dc 1

2 Obsah: 1. Úvdní stránka Rzpisy a platby Imprt rzpisu Pdmínky řádnéh frmátu rzpisu k imprtu (APF,SPF,xls) Ruční zadávání rzpisu Kpírvání rzpisu Přehled rzpisů Frmuláře a žádsti Nvá žádst Přehled žádstí Reprty Rční Měsíční Vrácené platby Nástěnka, zprávy a upzrnění Přehled zpráv Nastavení uživatele Nastavení vých ntifikací

3 1. Úvdní stránka Na úvdní stránce aplikace jsu zbrazeny aktuální zprávy určené Vám. Více práci se zprávami naleznete v sekci Nástěnka, zprávy a upzrnění. 2. Rzpisy a platby 2.1. Imprt rzpisu Obrazvka Imprt rzpisu služí ke vlžení existujícíh rzpisu hrmadných plateb příspěvků d systému. Systém akceptuje frmáty APF, SPF, MS Excel. V pli zaměstnavatel je uveden název zaměstnavatele, pr kteréh budete imprt prvádět. V prvním krku vyberte pmcí tlačítka Prcházet subr s Vaším rzpisem. Jedná se subr ulžený na lkálním disku Vašeh pčítače. Cesta k subru se pté zbrazí v příslušném pli. Pr textvé frmáty APF a SPF je ve druhém krku třeba zvlit kódvání subru. Frmátu MS Excel se kódvání netýká. Existují dvě následující mžnsti - UTF 8 a Cp Kódvání Vašeh TXT subru lze zjistit p jeh tevření kliknutím v hrizntálním menu na subr -> ulžit jak. Kódvání Vašeh rzpisu pté naleznete v pli kódvání (viz brázky níže). Jestliže je kódvání ANSI, je nutné zvlit mžnst Cp 1250, pkud bude uveden kódvání UTF 8, zvlte UTF 8. Pté je mžné prvést imprt. 3

4 Psledním krkem je deslání rzpisu stisknutím tlačítka Imprtvat V závislsti na frmátu Vašeh rzpisu (textvý SPF a APF neb MS excel) se Vám mhu zbrazit následující brazvky: 1) SPF a APF (textvý frmát) Pkud je Váš rzpis v přádku, aplikace ptvrdí dknčení imprtu tut brazvku: V případě většíh nedstatku (např. chybně zvlené kódvání), aplikace zbrazí následující chybvé hlášení a imprt není prveden: 4

5 Některé nedstatky v rzpisu dkáže aplikace sama rzeznat a nabídnut Vám jejich autmaticku pravu. Tut pravu můžete přijmut a imprt úspěšně dknčit, neb dmítnut a imprt tak zrušit. 2) MS Excel Nejprve je třeba zvlit bdbí, které vždy dpvídá kalendářnímu měsíci, ve kterém přijde hrmadná platba na účet Česká spřitelna penzijní splečnst, a.s. Tt bdbí tedy nesuvisí se mzdvým bdbím. V převážné většině případů pnecháte tedy bdbí nastaven na aktuální kalendářní měsíc (viz níže). Samtný imprt dknčíte pětvným stisknutím tlačítka Imprtvat. Stejně jak u APF a SPF rzpisů systém ptvrdí dknčení imprtu známením Akce byla úspěšně prvedena. V případě nedstatků v rzpisu Vás nich bude aplikace infrmvat a imprt nebude prveden. V tmt případě je třeba prvést pžadvané úpravy přím ve Vašem rzpisu. 2.2 Pdmínky řádnéh frmátu rzpisu k imprtu (APF,SPF,xls) 1) Datvé rzhraní APF Rzpis je standardně předáván jak textvý subr ve frmátu MS-DOS. Je tvřen hlavičku a jedntlivými řádky. Oddělvačem je středník. 5

6 Hlavička ppis plí Plžka typ pčet znaků pvinnst vyplnění pznámka Uvzující znak znakvá 1 ANO vždy znak S IČ zaměstnavatele číselná max. 10 ANO IČ hrm. plátce např Kód zaměstnavatele číselná max. 10 ANO zpravidla = IČ např , v případě divize, ji uvádějte na pslední dvě místa např Název zaměstnavatele znakvá max.50 ANO název dle registru IČ České spřitelny Penzijní splečnsti a.s. Zkrácený název penzijní splečnsti číselná 8 NE IČ České spřitelny Penzijní splečnsti, a.s znakvá max.30 NE ČSPS Suhrnná částka číselná max.12 ANO frmát xxxx.xx, xxxx,xx neb xxxx KS platby číselná 4 ANO 3558 (účastník + zaměstnavatel) 3552 (zaměstnavatel) 3558 (účastník) VS platby číselná max.10 ANO IČ s nulami na pčátku, např , v případě divize, ji uvádějte na pslední dvě místa např SS platby číselná max.10 ANO neb zaměstnavatel účastník + zaměstnavatel účastník tř. sba Rk a měsíc číselná 6 ANO měsíc RRRRMM Přadí číselná max.2 ANO přadvé čísl rzpisu v měsíci, jestliže za daný měsíc imprtujeme d prtálu dva rzpisy, je nutné u druhéh změnit na čísl 2 Pčet vět číselná max.6 ANO pčet vět sbru (bez S) 6

7 Řádky ppis plí Plžka typ pčet znaků Typ příspěvku Čísl smluvy pvinnst vyplnění pznámka znakvý 1 ANO U - příspěvek účastníka Z - příspěvek zaměstnav. T - příspěvek 3. sby číselný max.10 NE pkud není znám, lze výjimečně nevyplnit Rdné čísl číselný 9 neb 10 ANO rdné č. účastníka, neb čísl pjištěnce Příjmení znakvý max.35 ANO lze uvádět suhrnně i se jménem Jmén znakvý max.24 NE Částka číselný max.10 ANO kladná čísla (s přesnstí na dvě des. místa x.00, x,00) Obdbí d Obdbí d datvý 6 datvý 6 NE NE tvar RRRRMM tvar RRRRMM Příklad rzpisu hrmadné platby: S; ; ;Firma,a.s.; ;ČSPS; ;3558; ; ;201001;1;4 U; ; ;Nvák;Jan;500.00;; U; ; ;Bezděk;Karel; ;200007; Z; ; ;Janza;Karel; ;; T; ; ;Kelner;Oldřich; ;; Platné pdmínky a mezení: Prvním znakem každé věty je vždy značení jejíh typu. Subr musí bsahvat ba typy vět, větu sumační (musí být vždy první) a věty plžkvé. V subru se neuvádějí řádky s nulvu částku a nesmí v něm být prmítnuty ani žádné záprné částky. Prázdné nepvinné plžky nebsahují žádný znak, puze se pužije středníku, jak ddělvače další plžky. Dplňující údaje: Rzpisu lze pužít sučasně pr všechny tři typy plateb zaměstnavatele, účastníka i třetích sb. K vyznačení desetinných míst je pvlena jak tečka, tak i čárka. Subr je zpracván s prměnlivu délku věty. Jedntlivé věty jsu na samstatných řádcích na knci dděleny CR LF. 7

8 Pkud není specifický symbl vyplněn, prbíhá autmatická knverze na hdntu 0000xx, cž značí příspěvek účastníka srážku ze mzdy. Variabilní symbl hrmadné platby = IČ plátce, neb přidělené čísl (IČ + KK). U platby zahrnující příspěvky účastníka, příspěvky třetí sby i příspěvky zaměstnavatele se d variabilníh symblu hrmadné platby uvádí vždy IČ plátce, neb dhdnuté značení plátce. Knstantní symbl platby je v tmt případě Odlišení plateb Platby mhu být tří různých druhů: platba zaměstnavatele, platba zaměstnance (účastníka), platba třetí sby. Prt je nutné přesně specifikvat pmcí specifickéh a knstantníh symblu jaký typ platby se jedná. Rzlišení jedntlivých typů plateb: Příspěvek zaměstnavatele: Specifický symbl platby yyyy9999xx Knstantní symbl platby: 3552 Příspěvek účastníka: Specifický symbl platby yyyy0000xx Knstantní symbl platby: 3558 Příspěvek třetí sby: Specifický symbl platby yyyy8888xx Knstantní symbl platby: 3558 Znaky yyyy jsu pr dlišení více plátců pd jedním IČ (typicky bude rvna 0000). Znaky xx jsu pr určení který měsíc se jedná (pr validaci nepdstatná infrmace). Důležitá je identifikace na pzicích pět až sm. 2) Datvé rzhraní SPF Rzpis je standardně předáván jak textvý subr ve frmátu MS-DOS. Je tvřen hlavičku a jedntlivými řádky. Oddělvačem plžek je čárka. Každý řádek je uknčen CR - LF. Každý subr lze pužít vždy puze pr jeden typ platby příspěvku, t znamená, že subr dprvází vždy jednu hrmadnu platbu stejnéh typu (puze platby příspěvku zaměstnavatele, neb u plateb srážku ze mzdy příspěvky účastníka, případně samstatně i třetí sby speciální případ). 8

9 Hlavička ppis plí Ple IČ Specifický symbl Pčet řádků (plžek hrmadné platby) Celkvá částka hrmadné platby v celých Kč Kntrla 10 znaků 10 znaků minimálně jeden znak minimálně jeden znak Pčátek bdbí, na které je příspěvek určen date, MMRR 4 znaky Knec bdbí, na které je příspěvek určen date, MMRR 4 znaky TEXT: kntaktní sba, telefn, fax Odlišení platby zaměstnavatele vlný text vlný text Pznámka: Hlavička subru služí i pr dlišení více plátců pd jedním IČ (např. pbčky ČS, a.s., OZ České pšty atp.). V pzici IČ se uvede vždy puze základní IČ. Ve specifickém symblu se pak v prvních čtyřech pzicích uvede dlišení. Např.: , ,4,1200,1199,1199, platba zaměstnavatele ČS, a.s. pbčka Pardubice. Oddělvačem v tmt případě (SPF frmát) je čárka. Údaj pčátku a knce bdbí e při pravidelných měsíčních platbách shdný a musí dpvídat měsíci, na který je příspěvek určen, nikli měsíci, za který byla zaměstnanci pskytnuta výplata (srážka ze mzdy). Řádky ppis plí Ple Datvý typ a frmát Kntrla Čísl smluvy penzijním připjištění Rdné čísl účastníka penzijníh připjištění Částka příspěvku v celých Kč 10 znaků 9 10 znaků minimálně jeden znak Příklad subru pr platby penzijníh připjištění za zaměstnance: , ,4,1900,0110,0110,Jan.Nvák..(02) , , , , , , , ,1000 Příklad subru pr platby příspěvků zaměstnavatele: , ,4,1200,0110,0110,zaměstnavatel..(02) , , , , , , , ,300 Odlišení plateb 9

10 Platby mhu být tří různých druhů: platba zaměstnavatele, platba zaměstnance (účastníka), platba třetí sby. Prt je nutné přesně specifikvat pmcí specifickéh a knstantníh symblu jaký typ platby se jedná. Rzlišení jedntlivých typů plateb: Příspěvek zaměstnavatele: Specifický symbl platby yyyy9999xx Knstantní symbl platby: 3552 Příspěvek účastníka: Specifický symbl platby yyyy0000xx Knstantní symbl platby: 3558 Příspěvek třetí sby: Specifický symbl platby yyyy8888xx Knstantní symbl platby: 3558 Znaky yyyy jsu pr dlišení více plátců pd jedním IČ (typicky bude rvna 0000). Znaky xx jsu pr určení který měsíc se jedná (pr validaci nepdstatná infrmace). Pkud není specifický symbl vyplněn, prbíhá autmatická knverze na hdntu xx, cž značí příspěvek účastníka srážku ze mzdy. 3) Datvé rzhranní.xls Rzpis je standardně předáván jak xls subr ve frmátu Micrsft Excel. Je tvřen zpravidla hlavičku, záhlavím tabulky a jedntlivými řádky. Oddělvačem plžek jsu jedntlivé slupečky. Subr se musí přesně (jak text v jedntlivých buňkách, tak i přadí slupců) shdvat s následující definicí. Každý slupec musí mít definvané jmén v záhlaví, v dkumentu xls se pak budu hledat buňky, které na jednm řádku p sbě bsahují příslušné texty (viz následující kapitla) Ze slupců s příspěvky musí být uveden alespň jeden (v případě neexistence statních příspěvků) P takt identifikvaném záhlaví pak budu na dalším řádku následvat data plateb. Za tabulku s platbami již v dkumentu není nic, pak je mžné aby tat tabulka bsahvala i prázdné řádky. V hlavičce rzpisu nemusí být bsažena diakritika Hlavička první řádek v dkumentu Příjmení Jmén Čísl smluvy Rdné čísl Příspěvek Zaměstnavatele Příspěvek Účastníka Příspěvek třetí sby 10

11 Řádky ppis plí plžka typ pčet znaků pvinnst vyplnění Příjmení becný Max. 24 An pznámka Jmén becný Max. 24 An Čísl smluvy čísl Vždy 10 míst An Rdné čísl čísl 9 neb 10 An Příspěvek zaměstnavatele Příspěvek účastníka Příspěvek třetí sby Příklad rzpisu: čísl Max. 10 znaků An Pkud je příspěvek nulvý je nutné vyplnit hdntu 0 čísl Max. 10 znaků An Pkud je příspěvek nulvý je nutné vyplnit hdntu 0 čísl Max. 10 znaků An Pkud je příspěvek nulvý je nutné vyplnit hdntu 0 Příspěvek Příjmení Jmén Čísl smluvy Rdné čísl Zaměstnavatele Příspěvek Účastníka Příspěvek třetí sby Vnásek Jan Ruční zadávání rzpisu V sekci Ruční zadávání rzpisu máte mžnst vytvřit rzpis pmcí aplikace, tj. nikliv imprtem vlastníh subru. Pkud chcete vytvřit úplně nvý rzpis, pkračujte pdle následujících pkynů: V první krku pět vyberte zaměstnavatele. Platí stejná pravidla jak u Imprt rzpisu. V druhém krku zadejte specifický symbl a bdbí, za které rzpis tvříte (ve tvaru RRRRMM). K rzpisu můžete připjit vlastní pznámku. 11

12 P vybrání tlačítka Ptvrdit se dstanete k samtnému zadávání jedntlivých plateb: Tlačítkem Přidat platbu se dstane na brazvku s detailem platby, kde zadáte veškeré infrmace platbě: Tlačítkem deslat dešlete celý rzpis ke zpracvání. I v tét fázi máte mžnst upravit hlavičku rzpisu (tlačítk Upravit ) 12

13 2.4 Kpírvání rzpisu Pmcí tlačítka kpie je mžné rzpis z předešléh bdbí zkpírvat s mžnstí úprav příspěvků, ppř. účastníků Pmcí tlačítka upravit lze změnit specifický symbl, bdbí a textaci. I v tmt případě však platí pravidla pr specifický symbl (příspěvek účastníka , příspěvek zaměstnavatele , účastník + zaměstnavatel ). Jedntlivé údaje u plžek v kpírvaném rzpise lze měnit, tzn. jmén, příjmení, čísl smluvy, rdné čísl, výše příspěvku, typ příspěvku. Pmcí tlačítka přidat platbu lze přidat d kpírvanéh seznamu zcela nvéh účastníka. Tlačítkem deslat zasíláme zkpírvaný rzpis ke zpracvání. 13

14 2.5 Přehled rzpisů Přehled rzpisů je rzdělen na 2 části: a) Rzpisy zadané na zaměstnavatelském prtálu Tat část bsahuje přehled Vašich rzpisů, které byly naimprtvány d aplikace Partner24. Rzpisy se zde zbrazují ihned p jejich deslání a je tedy mžné si zde úspěšnst imprtu kamžitě věřit. b) Rzpisy zpracvané v ČSPS Jde rzpisy z části a), které byly přijaty ČSPS ke zpracvání neb již byly zpracvány. Pkud byl v ČSPS přijatý rzpis mdifikván (např. na Vaši žádst), v tét části přehledu se prvedené změny u příslušnéh rzpisu prjeví, zatímc v části a) zůstane rzpis beze změn. U každéh rzpisu je v tét části také uveden aktuální stav zpracvání: přijatý rzpis byl přijat ČSPS ke zpracvání a čeká na spárvání s příslušnu platbu rzpracvaný uknčené zpracvání rzpis byl spárván s platbu, ale některé příspěvky nemhly být zpracvány. Důvdem může být například uknčená smluva, neb chybějící suhlas s příspěvkem zaměstnavatele. P zbrazení detailu rzpisu můžete ihned zjistit, které knkrétní příspěvky nebyl mžné zpracvat včetně důvdu. v přádku zpracvaný rzpis (příspěvky jsu buď zpracvané neb vrácené) Pr rzpisy z bu částí přehledu je mžné zbrazit jejich detail. Na Vaši žádst je také mžné jakýkliv rzpis z bu částí přehledu dstranit (např. v případě imprtu chybnéh rzpisu). 3 Frmuláře a žádsti 14

15 V sekci Frmuláře a žádsti můžete zadávat své žádsti. Ty jsu v systému evidvány a řeší je pak příslušný referent. 3.1 Nvá žádst Při zadávání nvé žádsti vyberete typ žádsti a napíšete samtné znění žádsti. P stisknutí Odeslat vám systém pr kntrlu znvu ukáže zadané údaje. Pkud je vše v přádku, tlačítkem Odeslat dešlete žádst k dalšímu zpracvání. Systém vás infrmuje úspěšném prvedení akce: 3.2 Přehled žádstí V přehledu žádstí je také k dispzici seznam Vámi deslaných žádstí. U každé žádsti se můžete pdívat na její detaily. 15

16 4 Reprty V tét sekci máte k dispzici sumarizvané reprty za jedntlivá bdbí v rámci vybranéh rku a dále měsíční reprty s detaily knkrétních platbách. 4.1 Rční Rční reprt bsahuje sumarizvané příspěvky zaměstnavatele i příspěvky účastníka (pkud je v hrmadné platbě zasíláte) za každé bdbí zvlenéh rku. V detailu zvlenéh bdbí je dále mžné prhlížet údaje pčtu identifikvaných (zpracvaných) příspěvků, neidentifikvaných (nezpracvaných) příspěvků a pčtu vrácených příspěvků. P kliknutí na dkaz vrácené příspěvky můžete přejít přím d reprtu vrácených plateb a knkrétní vrácené příspěvky vyhledat včetně dplňujících infrmací. 4.2 Měsíční V měsíčním reprtu máte mžnst výběru, ppř. exprtu příspěvků pdle bdbí, čísla smluvy, jména, příjmení, platnsti smluvy, stavu smluvy a výše příspěvku zaměstnavatele: 16

17 4.3 Vrácené platby Reprt vrácených umžňuje vyhledat vrácené příspěvky v jedntlivých letech pdle data vrácení. Pkud se Vám z ČSPS vrátí některý z příspěvků zaslaný hrmadnu platbu, v reprtu vrácených plateb je mžné tent příspěvek snadn vyhledat. Krmě jinéh reprt bsahuje infrmace datu vrácení, bdbí, na které byl půvdně příspěvek určen a také důvd vrácení. 5 Nástěnka, zprávy a upzrnění V tét sekci máte mžnst prhlížet aktuálně platné zprávy a editvat je, zadávat nvu zprávu, a prhlížet archiv již neplatných zpráv. C skutečně můžete dělat se řídí přidělenými právy. Pkud jste byčejný uživatel, pravděpdbně budete mci puze zprávy prhlížet. 17

18 5.1 Přehled zpráv Tent přehled je stejný, jaký vidíte na úvdní stránce p přihlášení d aplikace. Pdle svých práv máte mžnst prhlédnut si detail zprávy, zprávu upravit, smazat, neb vytvřit nvu zprávu. 18

19 6 Nastavení uživatele 6.1 Nastavení vých ntifikací Na tét stránce si můžete vybrat, zda vás má systém mailem infrmvat změně stavu zpracvání vašeh rzpisu zaslanéh ke zpracvání a nvé zprávě na nástěnce. V ntifikacích změně stavu zpracvání Vašeh rzpisu je přesně specifikván jaký rzpis se jedná (bdbí a celkvá částka) a v jakém stavu se rzpis právě nachází. Pkud např. Váš rzpis přejde d stavu rzpracvaný (tzn. některé příspěvky nebyl mžné zpracvat) budete tm autmaticky infrmváni a p přihlášení d aplikace Partner24 můžete v přehledu rzpisů kamžitě zjistit, které příspěvky nebyl przatím mžné zpracvat. 19

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí vvěěssttn nííkku u S Sm maazzáán níí vvěěssttn nííkku u P Přřiid dáán níí p přřííll h h kkee zzvveeřřeejjn něěn néém mu u vvěěssttn nííkku u Vytvřen dne: 16.3.2012

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy N Náávvrrh hn naa zzvveeřřeejjn něěn níí žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa ssm maazzáán níí zzvveeřřeejjn něěn néé žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa eed

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí p p vviin nn něě zzvveeřřeejjň ň vvaan néé iin nff rrm maaccee S Sm maazzáán níí p p vviin nn něě zzvveeřřeejjň ň vvaan néé iin nff rrm maaccee E Ed diittaaccee

Více

Plánování směn verze 2.1, revize 03

Plánování směn verze 2.1, revize 03 Plánvání směn verze 2.1, revize 03 Ing. Antnín Vecheta Email: t254@seznam.cz Pžadavky na pčítač: 1) Operační systém: MS Windws Vista neb nvější (nutné) 2) Prcesr: Intel i5 (dpručení) 3) Paměť: 4GB (dpručení)

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

Podklady k práci s Intranetem - administrátor

Podklady k práci s Intranetem - administrátor SPACE COM spl. s r.. Datum 29.8.2012 Na Závdí 1668 396 01 Humplec +420565535010;731612614 Pdklady k práci s Intranetem - administrátr 1) Přihlášení d systému - ve webvém prhlížeči na adrese http://intranet.sssluzeb.cz

Více

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Uživatelská příručka pr správu uživatelských přístupů d registru řidičů pr becní úřady bcí s rzšířenu půsbnstí 1 Licenční ujednání Veškerá práva vyhrazena Ministerstv dpravy nábřeží L. Svbdy 1222/12 110

Více

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál MF - infrmační systém finanční

Více

Uživatelský manuál. RBroker. Asset Management Suite. RBroker. Uživatelský manuál. Datum: 21. ledna 2014. Strana 1 / 24

Uživatelský manuál. RBroker. Asset Management Suite. RBroker. Uživatelský manuál. Datum: 21. ledna 2014. Strana 1 / 24 Uživatelský manuál RBrker Asset Management Suite RBrker Uživatelský manuál Datum: 21. ledna 2014 Strana 1 / 24 Uživatelský manuál RBrker Obsah ÚVOD... 3 1 TECHNICKÉ POŽADAVKY... 3 2 PŘIHLÁŠENÍ... 3 3 ÚVOD

Více

Jak se zúčastnit dražby

Jak se zúčastnit dražby Jak se zúčastnit dražby Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek nemvitstí, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál www.elektrnickedrazby.cz, přihlaste se d knkrétní(ch) dražby(eb),

Více

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14 Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytvých prstr z majetku MČ Praha 14 Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek bytů a nebytvých prstr, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál

Více

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business.

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business. Zakázka na vytvření výukvé aplikace Start-up businees a Interaktivní webvé rzhraní Přílha č. 2 Technická specifikace Pžadavky: Specifikace pr SW aplikaci Start-up business. Obecné pžadavky Cílem je vytvřit

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah 1. ÚVOD DO HRY 3 1.1. Histrie hry 3 1.2. Pravidla hry 3 1.3. Pčítačvá verze hry 3 2. INSTALACE HRY 4 2.1. Instalace z disku CD-ROM 4 2.2. Instalace hry stažené z internetu

Více

Helios Orange Plugin Zadávání vlastností

Helios Orange Plugin Zadávání vlastností Helis Orange Plugin Zadávání vlastnstí 2015 BürKmplet, s.r.. Obsah Zadávání vlastnstí... 3 Definice... 3 Skupiny... 3 Definice vlastnstí... 4 Knfigurace... 6 Zadávání a zbrazvání vlastnstí... 6 Editační

Více

INFORMACE K HROMADNÝM PLATBÁM

INFORMACE K HROMADNÝM PLATBÁM INFORMACE K HROMADNÝM PLATBÁM PLATBY PŘÍSPĚVKU PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ A DOPLŇKOVÉHO PENZIJNÍHO SPOŘENÍ ZAMĚSTNAVATELEM Upozornění na nová pravidla pro úhrady příspěvků platná od 1. 10. 2015: Zavádíme

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Interaktivní výuka MS Office 2000 Pachner Panel nástrjů vlev nahře (zleva) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených stránek Rejstřík Zálžky Pznámky

Více

Příloha č. 9. Podmínky Výběru hotovosti a Bezhotovostního převodu. 1. Podmínky Výběru hotovosti prostřednictvím Bankomatu

Příloha č. 9. Podmínky Výběru hotovosti a Bezhotovostního převodu. 1. Podmínky Výběru hotovosti prostřednictvím Bankomatu Přílha č. 9 Pdmínky Výběru htvsti a Bezhtvstníh převdu 1. Pdmínky Výběru htvsti prstřednictvím Bankmatu 1.1. Obecné pdmínky pr Výběr htvsti Htvst lze vybrat u neúčelvé Dávky až d výše dispnibilníh zůstatku

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

Změny detekované monitorem služeb na OPM 1. Konec SZ Vybere ta OPM, která v intervalu :

Změny detekované monitorem služeb na OPM 1. Konec SZ Vybere ta OPM, která v intervalu <aktuální den, D>: Redesign mnitru služeb 16. 9. 2014 V CS OTE služí pr mnitrvání a detekvání významných změn ve službách na OPM tzv. mnitrvací nástrj služeb na OPM. Na jaře 2014 připravujeme v prduktivním CS OTE prvést

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

Čipový terminál verze 3.3

Čipový terminál verze 3.3 Obsah Obsah...1 Čipvý terminál verze 3.3...2 Instalace terminálu...2 Ovládání terminálu pmcí Master čipu...3 Technické infrmace...3 Kmunikace s TM...4 Test spjení...4 Karty...5 Datum a čas...5 Časvá spínání...6

Více

SMART Notebook Math Tools 11

SMART Notebook Math Tools 11 SMART Ntebk Math Tls 11 Operační systémy Windws Uživatelská příručka Upzrnění chranných známkách SMART Bard, SMART Ntebk, smarttech, l SMART a všechna značení SMART jsu chranné známky neb reistrvané chranné

Více

SPECIFIKACE INTERNETOVÉHO OBCHODU

SPECIFIKACE INTERNETOVÉHO OBCHODU SPECIFIKACE INTERNETOVÉHO OBCHODU Zadání k výrbě internetvéh bchdu - design, struktura, bsah Základní příprava Tent dkument řeší zadání ve smyslu hlavních pžadavků na funkčnst a vzhled PHP5, MySQL5 Snadná

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2014 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty s hledem na pčet parametrů jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná pmcí kláves PgUp/PgDn: Parametry,

Více

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy 4 Datvý typ, prměnné, literály, knstanty, výrazy, perátry, příkazy Studijní cíl Tent studijní blk má za cíl pkračvat v základních prvcích jazyka Java. Knkrétně bude uvedena definice datvéh typu, uvedeny

Více

Kulturní kalendář Karlovarského kraje MANUÁL

Kulturní kalendář Karlovarského kraje MANUÁL Kulturní kalendář Karlvarskéh kraje MANUÁL 1. ROLE UŽIVATELŮ Superadmin Superadmin je v každém kalendáři vždy jen jeden. Oprti administrátrvi má navíc mžnst vytvářet a spravvat další uživatele (administrátry),

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Generování Homepage ze serveru AReality.sk

Generování Homepage ze serveru AReality.sk Genervání Hmepage ze serveru AReality.sk 9. 9. 2010 - Ing. Jiří Fřt Diadema Sftware s.r.. Verze 3.5 Diadema Sftware s. r.. Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1. Obecně k prpjení dat... 3 2. Typy prpjení dat...

Více

Vyberte režim. Chcete-li:

Vyberte režim. Chcete-li: OmniTuch 8400 Instant Cmmunicatins Suite Služby jednh čísla, webvý přístup Stručná uživatelská příručka R6.0 C jsu Služby jednh čísla? Služby jednh čísla nabízejí uživatelům směrvání sbních vlání a umžňují

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

5. Zobrazení stručné informace o právě běžícím programu. 6. Zobrazení podrobné informace o právě běžícím programu

5. Zobrazení stručné informace o právě běžícím programu. 6. Zobrazení podrobné informace o právě běžícím programu 1. Přepínání kanálů Psun na susední kanál Přímá vlba pmcí čísla kanálu Vlba výběrem z přehledu všech kanálu Kanál chráněný rdičvským zámkem 2. Vypnutí a zapnutí STB 3. NULTÝ kanál 4. Dialg "nejste právněn"

Více

Návod k použití vědeckého kalkulátoru HP10s

Návod k použití vědeckého kalkulátoru HP10s 2. 1. Návd k pužití vědeckéh kalkulátru HP10s Obsah 1. Pužití chrannéh krytu... 1 2. Bezpečnstní upzrnění... 1 3. Další upzrnění... 1 4. Dvuřádkvý displej... 2 5. Příprava kalkulátru... 2 - Módy... 2 -

Více

Metodický návod na pořádání soutěží OBEDIENCE CZ.

Metodický návod na pořádání soutěží OBEDIENCE CZ. Úvd Metdický návd na přádání sutěží OBEDIENCE CZ. Veškerá sprtvní činnst musí být prváděna v suladu s platnými předpisy : Zkušebním řádem Obedience v ČR Sutěžním řádem Obedience v ČR Pravidly psuzvání

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5 Prgramvá příručka GPal Navigatr verze 5 GPal Navigatr verze 5 Obsah KAPITOLA 1: ÚVOD... 1 Uvítání... 1 Obsah CD/DVD... 1 Systémvé pžadavky... 3 Knvence v tét příručce... 3 Rady a varvná upzrnění... 4 Důležité

Více

Témata v MarushkaDesignu

Témata v MarushkaDesignu 0 Témata v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...5-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme práci

Více

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5.5

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5.5 Prgramvá příručka GPal Navigatr verze 5.5 GPal Navigatr verze 5.5 Obsah KAPITOLA 1: ÚVOD... 1 Uvítání...1 Obsah CD/DVD...1 Systémvé pžadavky...3 Knvence v tét příručce...3 Rady a varvná upzrnění...4 Důležité

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

GeoDTM. Uživatelská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0

GeoDTM. Uživatelská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0 GeDTM Uživatelská příručka Verze Výstup byl vytvřen s finanční pdpru TA ČR v rámci prjektu TA02011056 2 Obsah 1 Úvd... 7 1.1 Systémvé pžadavky... 7 1.2 Hardwarvý klíč... 7 1.3 Struktura a způsb ulžení

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 PwerPint a Access v příkladech Pachner - p výběru tématickéh celku se bjeví kn se zadáním úlhy: ppis jedntlivých dílčích krků p animvaných tázkách jedntlivých dílčích krků uživatel abslvuje test na prvěření

Více

INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL

INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL Verze 3.3, vydaná 1. 3. 2016 Vážení zástupci realitních kanceláří, Rádi bychm vám představili nvu verzi našeh blíbenéh realitníh sftwaru, která jak vždy, přináší spustu

Více

Uživatelský manuál WebActive s.r.o.

Uživatelský manuál WebActive s.r.o. Verze 7.0, 5/2011 Uživatelský manuál WebActive s.r.. Hviezdslavva 614/16 400 03 Ústí nad Labem www.webactive.cz inf@webactive.cz Úvd Cntent Management Server WebJET (dále jen CMS WebJET) je systém pr ucelenu

Více

NEC CLOUD STORAGE. Uživatelská příručka. Verze: R03.1

NEC CLOUD STORAGE. Uživatelská příručka. Verze: R03.1 NEC CLOUD STORAGE Uživatelská příručka Verze: R03.1 2013 1 ÚVOD... 5 1.1 ÚČEL TOHOTO DOKUMENTU... 5 1.2 POJMY, AKRONYMY A ZKRATKY... 5 2 ÚVOD K NEC CLOUD STORAGE... 6 2.1 CO JE PRO POUŽÍVÁNÍ CLOUD STORAGE

Více

Lokalizace souřadnic v MarushkaDesignu

Lokalizace souřadnic v MarushkaDesignu ; Lkalizace suřadnic v MarushkaDesignu 0 OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Přeložit spolupráce s externím serverem Jazyk možnost nastavení jazykové kontroly a výběr jazyka

Přeložit spolupráce s externím serverem Jazyk možnost nastavení jazykové kontroly a výběr jazyka Kntrla pravpisu Pravpis a gramatika Zdrje infrmací Tezaurus Pčet slv Jazyk Přelžit splupráce s externím serverem Jazyk mžnst nastavení jazykvé kntrly a výběr jazyka Kmentář Mžnst, jak se vyjádřit k publikvanému

Více

Uživatelský manuál služby. pro klienty s ERP pístupem

Uživatelský manuál služby. pro klienty s ERP pístupem Uživatelský manuál služby pr klienty s ERP pístupem Vážená paní, vážený pane, služba @FAKTURA 24 je mderní frma fakturace, která Vám umžní vystavvat, desílat a pijímat faktury v elektrnické pdb. Služba

Více

Mobilní zpravodajská aplikace idnes. A7B39PDA - Principy tvorby mobilních aplikací

Mobilní zpravodajská aplikace idnes. A7B39PDA - Principy tvorby mobilních aplikací Mbilní zpravdajská aplikace idnes A7B39PDA - Principy tvrby mbilních aplikací Autr: Marek Krátký kratkma2@fel.cvut.cz Ppis D1 Zpravdajská aplikace idnes je určena pr chytré telefny neb pr tablety. Aplikace

Více

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz

Více

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu 0 Mžnsti připjení WMS služby d Klienta v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu

Více

Tile systém v Marushka Designu

Tile systém v Marushka Designu 0 Tile systém v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI. Proč je výhodné se zaregistrovat v systému ipartner

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI. Proč je výhodné se zaregistrovat v systému ipartner H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-4 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz 11. srpna 2009 Vážení uživatelé, dstáváte nvé verze

Více

Lekis pro DOS. Souhrn změn k 1.1.2012 a jejich praktické důsledky

Lekis pro DOS. Souhrn změn k 1.1.2012 a jejich praktické důsledky Lekis pr DOS Suhrn změn k 1.1.2012 a jejich praktické důsledky Suhrn změn v IS LpD: 1. Změna snížené sazby DPH Změny sazeb DPH na skladvých kartách Přepčet stávajících skladvých zásb Respektvání histrie

Více

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY:

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Výzva k účasti v elektrnickém výběrvém řízení pr kmditu Prdej vyřazených sluţebních sbních vzidel SMO (dále též jen Výzva ) 1. Datum knání: DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Sutěţní kl: 14. 6. 2011 d 10:00 hdin.

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Operační systém Windows 8.1

Operační systém Windows 8.1 Operační systém Windws 8.1 1. Práce v uživatelském prstředí Windws Systém Přihlásit se ke svému uživatelskému účtu. Odhlásit se (Start úvdní brazvka /pravý hrní rh (ikna přihlášenéh uživatele účtu / Odhlásit).

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Obsluha PC snadn a rychle - Multimediální učebnice MS Windws XP Pachner Panel nástrjů vprav nahře (shra dlů) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastupena: Rbinem Pvšíkem,

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

HELIOS Fenix. Evidence daně z přidané hodnoty. Asseco Solutions, a.s. verze 7.00

HELIOS Fenix. Evidence daně z přidané hodnoty. Asseco Solutions, a.s. verze 7.00 HELIOS Fenix Evidence daně z přidané hdnty verze 7.00 Assec Slutins, a.s. 2012 HELIOS Fenix, subsystém eknmických infrmací Evidence DPH 2/34 Obsah: 1 Účetnictví... 4 1.1 Majitel... 4 1.2 Číselník DPH...

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva Přídavky na děti v mezinárdních případech (Evrpská unie, Evrpský hspdářský prstr a Švýcarsk) Pužití nadstátníh práva Tent prspekt Vám má pskytnut přehled zvláštnstech v mezinárdních případech. Všebecné

Více

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka DOCHÁZKA Autmatizvaný dcházkvý a přístupvý systém Verze 3.xx Uživatelská příručka RON Sftware spl. s r.. Nám. Budvatelů 1405 735 06 Karviná - Nvé Měst tel.: +420 596 312 827, +420 596 317 877, fax : +420

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům Centrum sciálních služeb Jindřichův Hradec Dmv Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárku Vnitřní předpis směrnice č. 109/2014 Pravidla pr pskytvání fakultativních služeb klientům I. Obecná ustanvení

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Autorizace mapového serveru

Autorizace mapového serveru 0 Autrizace mapvéh serveru OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme mžnsti

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr.69, 148 01 Praha 414

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr.69, 148 01 Praha 414 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičskéh záchrannéh sbru České republiky Klknerva 26, pšt. přihr.69, 148 01 Praha 414 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK - veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky M V-73255-2/IO

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, 9. ledna 2012 dstáváte nvu verzi všech

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL Testvání uživatelských rzhraní 2011 DeepBurner Free 1.9 Testvání uživatelskéh rzhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011 Daniel Mikeš Tmáš Pastýřík Ondřej Pánek Jiří Šebek Testvání uživatelských rzhraní

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

VŠEM přístup k SW firmy Microsoft

VŠEM přístup k SW firmy Microsoft VŠEM přístup k SW firmy Micrsft Základní infrmace Micrsft DreamSpark Premium (dříve MSDNAA nebli MSDN Academic Alliance) je licenční prgram, v rámci kteréh mhu studenti VŠEM bezplatně pužívat vybraný sftware

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

230V 50Hz 250V 5A zpožděná 230V 750W

230V 50Hz 250V 5A zpožděná 230V 750W POPIS Přijímač RSA Hz umžňuje vládat jeden jednfázvý mtr v rádivém systému řízení SIMU Hz Přijímač je mžné vládat spínačem a je kmpatibilní s vysílači Hz K přijímači je mžné připjit různé bezpečnstní prvky

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, dstáváte nvu verzi všech prgramů na

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC. MS Power Point

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC. MS Power Point Šklení bsluhy PC stručný manuál bsluhy pr pužívání PC MS Pwer Pint 1 Úvd - PwerPint K čemu se prgram PwerPint pužívá? Při prezentaci, kdy přednášející pr psílení účinku svých slv prmítá snímky, které si

Více

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive.

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive. Verze 6.1, 8/2008 Uživatelský manuál WebActive s.r..,hviezdslavva 16, 400 03 Ústí nad Labem www.webactive.cz - inf@webactive.cz Úvd Cntent Management Server WebJet (dále jen CMS WebJet) je systém pr ucelenu

Více

Informace k přijímacímu řízení na SŠ pro šk. rok 2016/2017

Informace k přijímacímu řízení na SŠ pro šk. rok 2016/2017 Infrmace k přijímacímu řízení na SŠ pr šk. rk 2016/2017 Přinášíme pdrbné infrmace k přijímacímu řízení žáků 9., 7. a 5. rčníků. Prfesní rientaci v 9. třídách zajišťuje výchvná pradkyně D. Knečná ve splupráci

Více

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s.

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s. REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY Případvá studie Implementace věrnstníh prgramu s.oliver www.risrsa.cz inf@risrsa.cz 11.11.2014 Úvd Splečnst s.oliver CZ s.r.. a s.oliver

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

Informační ikony v MarushkaDesignu

Informační ikony v MarushkaDesignu 0 Infrmační ikny v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

Změna Sazebníku KB pro podniky a municipality v obsluze Korporátních a Obchodních divizí k 1.1.2014 nové znění měněných bodů

Změna Sazebníku KB pro podniky a municipality v obsluze Korporátních a Obchodních divizí k 1.1.2014 nové znění měněných bodů Změna Sazebníku KB pr pdniky a municipality v bsluze Krprátních a Obchdních divizí k 1.1.2014 nvé znění měněných bdů Vysvětlení K 1.1.2014 dchází ke změnám v Sazebníku KB pr pdniky a municipality v bsluze

Více

Microsoft Select Plus

Microsoft Select Plus Micrsft Select Plus (jednrázvá neb rzlžená úhrada licence jsu trvalé) C si vyžádat d ddavatele Dklad nabytí licence s následujícími náležitstmi: dběratel/ddavatel, přesná specifikace typu prduktu (verze,

Více

Maturitní prací student osvědčuje svou schopnost samostatně pracovat na projektech a aktivně využívat nabyté zkušenosti

Maturitní prací student osvědčuje svou schopnost samostatně pracovat na projektech a aktivně využívat nabyté zkušenosti GYMNÁZIUM DR.J. PEKAŘE Maturitní prací student svědčuje svu schpnst samstatně pracvat na prjektech a aktivně využívat nabyté zkušensti Pravidla pr psaní maturitní práce. Hdncení práce Frmální zpracvání

Více

Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky školní rok 2013/2014

Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky školní rok 2013/2014 Písemné zkušky splečné části maturitní zkušky šklní rk 2013/2014 Učebny: 4A (MAT,ANJ, ČJL) 4.E (ANJ, ČJL,NEJ) učebna Chemie (MAT PUP SPUO-1,, ANJ SPUO-1, ČJL PUP SPUO-1, NEJ PUP SPUO-1) Žáci jsu pvinni

Více

<knihy:clanek xmlns:kniha= http://www.moje_stranka.cz/knihy> ZÁKLADY XML JMENNÉ PROSTORY při spjení XML dat z různých zdrjů může djít ke knfliktu v názvech elementů a atributů elementy mhu přidělit k různým jmenným prstrům, a tak je rzliším jmenný prstr musíme deklarvat

Více

MODULÁRNÍ SYSTÉM KOMUNIKACE (MSGSERVER)

MODULÁRNÍ SYSTÉM KOMUNIKACE (MSGSERVER) MODULÁRNÍ SYSTÉM KOMUNIKACE (MSGSERVER) Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Velmi blíbenu frmu elektrnické kmunikace se krmě e-mailu stal zasílání krátkých textvých zpráv tzv.

Více