Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s."

Transkript

1 Uživatelská příručka aplikace Partner24 mdul Zaměstnavatelský prtál Česká spřitelna penzijní splečnst, a.s. Verze: 1.20 ( ) Autr: Jan Zámstný, Lukáš Hns Schválil: Šárka Rlčíkvá Vlastník: ČS penzijní splečnst Jmén subru: Obecná příručka ZP.dc 1

2 Obsah: 1. Úvdní stránka Rzpisy a platby Imprt rzpisu Pdmínky řádnéh frmátu rzpisu k imprtu (APF,SPF,xls) Ruční zadávání rzpisu Kpírvání rzpisu Přehled rzpisů Frmuláře a žádsti Nvá žádst Přehled žádstí Reprty Rční Měsíční Vrácené platby Nástěnka, zprávy a upzrnění Přehled zpráv Nastavení uživatele Nastavení vých ntifikací

3 1. Úvdní stránka Na úvdní stránce aplikace jsu zbrazeny aktuální zprávy určené Vám. Více práci se zprávami naleznete v sekci Nástěnka, zprávy a upzrnění. 2. Rzpisy a platby 2.1. Imprt rzpisu Obrazvka Imprt rzpisu služí ke vlžení existujícíh rzpisu hrmadných plateb příspěvků d systému. Systém akceptuje frmáty APF, SPF, MS Excel. V pli zaměstnavatel je uveden název zaměstnavatele, pr kteréh budete imprt prvádět. V prvním krku vyberte pmcí tlačítka Prcházet subr s Vaším rzpisem. Jedná se subr ulžený na lkálním disku Vašeh pčítače. Cesta k subru se pté zbrazí v příslušném pli. Pr textvé frmáty APF a SPF je ve druhém krku třeba zvlit kódvání subru. Frmátu MS Excel se kódvání netýká. Existují dvě následující mžnsti - UTF 8 a Cp Kódvání Vašeh TXT subru lze zjistit p jeh tevření kliknutím v hrizntálním menu na subr -> ulžit jak. Kódvání Vašeh rzpisu pté naleznete v pli kódvání (viz brázky níže). Jestliže je kódvání ANSI, je nutné zvlit mžnst Cp 1250, pkud bude uveden kódvání UTF 8, zvlte UTF 8. Pté je mžné prvést imprt. 3

4 Psledním krkem je deslání rzpisu stisknutím tlačítka Imprtvat V závislsti na frmátu Vašeh rzpisu (textvý SPF a APF neb MS excel) se Vám mhu zbrazit následující brazvky: 1) SPF a APF (textvý frmát) Pkud je Váš rzpis v přádku, aplikace ptvrdí dknčení imprtu tut brazvku: V případě většíh nedstatku (např. chybně zvlené kódvání), aplikace zbrazí následující chybvé hlášení a imprt není prveden: 4

5 Některé nedstatky v rzpisu dkáže aplikace sama rzeznat a nabídnut Vám jejich autmaticku pravu. Tut pravu můžete přijmut a imprt úspěšně dknčit, neb dmítnut a imprt tak zrušit. 2) MS Excel Nejprve je třeba zvlit bdbí, které vždy dpvídá kalendářnímu měsíci, ve kterém přijde hrmadná platba na účet Česká spřitelna penzijní splečnst, a.s. Tt bdbí tedy nesuvisí se mzdvým bdbím. V převážné většině případů pnecháte tedy bdbí nastaven na aktuální kalendářní měsíc (viz níže). Samtný imprt dknčíte pětvným stisknutím tlačítka Imprtvat. Stejně jak u APF a SPF rzpisů systém ptvrdí dknčení imprtu známením Akce byla úspěšně prvedena. V případě nedstatků v rzpisu Vás nich bude aplikace infrmvat a imprt nebude prveden. V tmt případě je třeba prvést pžadvané úpravy přím ve Vašem rzpisu. 2.2 Pdmínky řádnéh frmátu rzpisu k imprtu (APF,SPF,xls) 1) Datvé rzhraní APF Rzpis je standardně předáván jak textvý subr ve frmátu MS-DOS. Je tvřen hlavičku a jedntlivými řádky. Oddělvačem je středník. 5

6 Hlavička ppis plí Plžka typ pčet znaků pvinnst vyplnění pznámka Uvzující znak znakvá 1 ANO vždy znak S IČ zaměstnavatele číselná max. 10 ANO IČ hrm. plátce např Kód zaměstnavatele číselná max. 10 ANO zpravidla = IČ např , v případě divize, ji uvádějte na pslední dvě místa např Název zaměstnavatele znakvá max.50 ANO název dle registru IČ České spřitelny Penzijní splečnsti a.s. Zkrácený název penzijní splečnsti číselná 8 NE IČ České spřitelny Penzijní splečnsti, a.s znakvá max.30 NE ČSPS Suhrnná částka číselná max.12 ANO frmát xxxx.xx, xxxx,xx neb xxxx KS platby číselná 4 ANO 3558 (účastník + zaměstnavatel) 3552 (zaměstnavatel) 3558 (účastník) VS platby číselná max.10 ANO IČ s nulami na pčátku, např , v případě divize, ji uvádějte na pslední dvě místa např SS platby číselná max.10 ANO neb zaměstnavatel účastník + zaměstnavatel účastník tř. sba Rk a měsíc číselná 6 ANO měsíc RRRRMM Přadí číselná max.2 ANO přadvé čísl rzpisu v měsíci, jestliže za daný měsíc imprtujeme d prtálu dva rzpisy, je nutné u druhéh změnit na čísl 2 Pčet vět číselná max.6 ANO pčet vět sbru (bez S) 6

7 Řádky ppis plí Plžka typ pčet znaků Typ příspěvku Čísl smluvy pvinnst vyplnění pznámka znakvý 1 ANO U - příspěvek účastníka Z - příspěvek zaměstnav. T - příspěvek 3. sby číselný max.10 NE pkud není znám, lze výjimečně nevyplnit Rdné čísl číselný 9 neb 10 ANO rdné č. účastníka, neb čísl pjištěnce Příjmení znakvý max.35 ANO lze uvádět suhrnně i se jménem Jmén znakvý max.24 NE Částka číselný max.10 ANO kladná čísla (s přesnstí na dvě des. místa x.00, x,00) Obdbí d Obdbí d datvý 6 datvý 6 NE NE tvar RRRRMM tvar RRRRMM Příklad rzpisu hrmadné platby: S; ; ;Firma,a.s.; ;ČSPS; ;3558; ; ;201001;1;4 U; ; ;Nvák;Jan;500.00;; U; ; ;Bezděk;Karel; ;200007; Z; ; ;Janza;Karel; ;; T; ; ;Kelner;Oldřich; ;; Platné pdmínky a mezení: Prvním znakem každé věty je vždy značení jejíh typu. Subr musí bsahvat ba typy vět, větu sumační (musí být vždy první) a věty plžkvé. V subru se neuvádějí řádky s nulvu částku a nesmí v něm být prmítnuty ani žádné záprné částky. Prázdné nepvinné plžky nebsahují žádný znak, puze se pužije středníku, jak ddělvače další plžky. Dplňující údaje: Rzpisu lze pužít sučasně pr všechny tři typy plateb zaměstnavatele, účastníka i třetích sb. K vyznačení desetinných míst je pvlena jak tečka, tak i čárka. Subr je zpracván s prměnlivu délku věty. Jedntlivé věty jsu na samstatných řádcích na knci dděleny CR LF. 7

8 Pkud není specifický symbl vyplněn, prbíhá autmatická knverze na hdntu 0000xx, cž značí příspěvek účastníka srážku ze mzdy. Variabilní symbl hrmadné platby = IČ plátce, neb přidělené čísl (IČ + KK). U platby zahrnující příspěvky účastníka, příspěvky třetí sby i příspěvky zaměstnavatele se d variabilníh symblu hrmadné platby uvádí vždy IČ plátce, neb dhdnuté značení plátce. Knstantní symbl platby je v tmt případě Odlišení plateb Platby mhu být tří různých druhů: platba zaměstnavatele, platba zaměstnance (účastníka), platba třetí sby. Prt je nutné přesně specifikvat pmcí specifickéh a knstantníh symblu jaký typ platby se jedná. Rzlišení jedntlivých typů plateb: Příspěvek zaměstnavatele: Specifický symbl platby yyyy9999xx Knstantní symbl platby: 3552 Příspěvek účastníka: Specifický symbl platby yyyy0000xx Knstantní symbl platby: 3558 Příspěvek třetí sby: Specifický symbl platby yyyy8888xx Knstantní symbl platby: 3558 Znaky yyyy jsu pr dlišení více plátců pd jedním IČ (typicky bude rvna 0000). Znaky xx jsu pr určení který měsíc se jedná (pr validaci nepdstatná infrmace). Důležitá je identifikace na pzicích pět až sm. 2) Datvé rzhraní SPF Rzpis je standardně předáván jak textvý subr ve frmátu MS-DOS. Je tvřen hlavičku a jedntlivými řádky. Oddělvačem plžek je čárka. Každý řádek je uknčen CR - LF. Každý subr lze pužít vždy puze pr jeden typ platby příspěvku, t znamená, že subr dprvází vždy jednu hrmadnu platbu stejnéh typu (puze platby příspěvku zaměstnavatele, neb u plateb srážku ze mzdy příspěvky účastníka, případně samstatně i třetí sby speciální případ). 8

9 Hlavička ppis plí Ple IČ Specifický symbl Pčet řádků (plžek hrmadné platby) Celkvá částka hrmadné platby v celých Kč Kntrla 10 znaků 10 znaků minimálně jeden znak minimálně jeden znak Pčátek bdbí, na které je příspěvek určen date, MMRR 4 znaky Knec bdbí, na které je příspěvek určen date, MMRR 4 znaky TEXT: kntaktní sba, telefn, fax Odlišení platby zaměstnavatele vlný text vlný text Pznámka: Hlavička subru služí i pr dlišení více plátců pd jedním IČ (např. pbčky ČS, a.s., OZ České pšty atp.). V pzici IČ se uvede vždy puze základní IČ. Ve specifickém symblu se pak v prvních čtyřech pzicích uvede dlišení. Např.: , ,4,1200,1199,1199, platba zaměstnavatele ČS, a.s. pbčka Pardubice. Oddělvačem v tmt případě (SPF frmát) je čárka. Údaj pčátku a knce bdbí e při pravidelných měsíčních platbách shdný a musí dpvídat měsíci, na který je příspěvek určen, nikli měsíci, za který byla zaměstnanci pskytnuta výplata (srážka ze mzdy). Řádky ppis plí Ple Datvý typ a frmát Kntrla Čísl smluvy penzijním připjištění Rdné čísl účastníka penzijníh připjištění Částka příspěvku v celých Kč 10 znaků 9 10 znaků minimálně jeden znak Příklad subru pr platby penzijníh připjištění za zaměstnance: , ,4,1900,0110,0110,Jan.Nvák..(02) , , , , , , , ,1000 Příklad subru pr platby příspěvků zaměstnavatele: , ,4,1200,0110,0110,zaměstnavatel..(02) , , , , , , , ,300 Odlišení plateb 9

10 Platby mhu být tří různých druhů: platba zaměstnavatele, platba zaměstnance (účastníka), platba třetí sby. Prt je nutné přesně specifikvat pmcí specifickéh a knstantníh symblu jaký typ platby se jedná. Rzlišení jedntlivých typů plateb: Příspěvek zaměstnavatele: Specifický symbl platby yyyy9999xx Knstantní symbl platby: 3552 Příspěvek účastníka: Specifický symbl platby yyyy0000xx Knstantní symbl platby: 3558 Příspěvek třetí sby: Specifický symbl platby yyyy8888xx Knstantní symbl platby: 3558 Znaky yyyy jsu pr dlišení více plátců pd jedním IČ (typicky bude rvna 0000). Znaky xx jsu pr určení který měsíc se jedná (pr validaci nepdstatná infrmace). Pkud není specifický symbl vyplněn, prbíhá autmatická knverze na hdntu xx, cž značí příspěvek účastníka srážku ze mzdy. 3) Datvé rzhranní.xls Rzpis je standardně předáván jak xls subr ve frmátu Micrsft Excel. Je tvřen zpravidla hlavičku, záhlavím tabulky a jedntlivými řádky. Oddělvačem plžek jsu jedntlivé slupečky. Subr se musí přesně (jak text v jedntlivých buňkách, tak i přadí slupců) shdvat s následující definicí. Každý slupec musí mít definvané jmén v záhlaví, v dkumentu xls se pak budu hledat buňky, které na jednm řádku p sbě bsahují příslušné texty (viz následující kapitla) Ze slupců s příspěvky musí být uveden alespň jeden (v případě neexistence statních příspěvků) P takt identifikvaném záhlaví pak budu na dalším řádku následvat data plateb. Za tabulku s platbami již v dkumentu není nic, pak je mžné aby tat tabulka bsahvala i prázdné řádky. V hlavičce rzpisu nemusí být bsažena diakritika Hlavička první řádek v dkumentu Příjmení Jmén Čísl smluvy Rdné čísl Příspěvek Zaměstnavatele Příspěvek Účastníka Příspěvek třetí sby 10

11 Řádky ppis plí plžka typ pčet znaků pvinnst vyplnění Příjmení becný Max. 24 An pznámka Jmén becný Max. 24 An Čísl smluvy čísl Vždy 10 míst An Rdné čísl čísl 9 neb 10 An Příspěvek zaměstnavatele Příspěvek účastníka Příspěvek třetí sby Příklad rzpisu: čísl Max. 10 znaků An Pkud je příspěvek nulvý je nutné vyplnit hdntu 0 čísl Max. 10 znaků An Pkud je příspěvek nulvý je nutné vyplnit hdntu 0 čísl Max. 10 znaků An Pkud je příspěvek nulvý je nutné vyplnit hdntu 0 Příspěvek Příjmení Jmén Čísl smluvy Rdné čísl Zaměstnavatele Příspěvek Účastníka Příspěvek třetí sby Vnásek Jan Ruční zadávání rzpisu V sekci Ruční zadávání rzpisu máte mžnst vytvřit rzpis pmcí aplikace, tj. nikliv imprtem vlastníh subru. Pkud chcete vytvřit úplně nvý rzpis, pkračujte pdle následujících pkynů: V první krku pět vyberte zaměstnavatele. Platí stejná pravidla jak u Imprt rzpisu. V druhém krku zadejte specifický symbl a bdbí, za které rzpis tvříte (ve tvaru RRRRMM). K rzpisu můžete připjit vlastní pznámku. 11

12 P vybrání tlačítka Ptvrdit se dstanete k samtnému zadávání jedntlivých plateb: Tlačítkem Přidat platbu se dstane na brazvku s detailem platby, kde zadáte veškeré infrmace platbě: Tlačítkem deslat dešlete celý rzpis ke zpracvání. I v tét fázi máte mžnst upravit hlavičku rzpisu (tlačítk Upravit ) 12

13 2.4 Kpírvání rzpisu Pmcí tlačítka kpie je mžné rzpis z předešléh bdbí zkpírvat s mžnstí úprav příspěvků, ppř. účastníků Pmcí tlačítka upravit lze změnit specifický symbl, bdbí a textaci. I v tmt případě však platí pravidla pr specifický symbl (příspěvek účastníka , příspěvek zaměstnavatele , účastník + zaměstnavatel ). Jedntlivé údaje u plžek v kpírvaném rzpise lze měnit, tzn. jmén, příjmení, čísl smluvy, rdné čísl, výše příspěvku, typ příspěvku. Pmcí tlačítka přidat platbu lze přidat d kpírvanéh seznamu zcela nvéh účastníka. Tlačítkem deslat zasíláme zkpírvaný rzpis ke zpracvání. 13

14 2.5 Přehled rzpisů Přehled rzpisů je rzdělen na 2 části: a) Rzpisy zadané na zaměstnavatelském prtálu Tat část bsahuje přehled Vašich rzpisů, které byly naimprtvány d aplikace Partner24. Rzpisy se zde zbrazují ihned p jejich deslání a je tedy mžné si zde úspěšnst imprtu kamžitě věřit. b) Rzpisy zpracvané v ČSPS Jde rzpisy z části a), které byly přijaty ČSPS ke zpracvání neb již byly zpracvány. Pkud byl v ČSPS přijatý rzpis mdifikván (např. na Vaši žádst), v tét části přehledu se prvedené změny u příslušnéh rzpisu prjeví, zatímc v části a) zůstane rzpis beze změn. U každéh rzpisu je v tét části také uveden aktuální stav zpracvání: přijatý rzpis byl přijat ČSPS ke zpracvání a čeká na spárvání s příslušnu platbu rzpracvaný uknčené zpracvání rzpis byl spárván s platbu, ale některé příspěvky nemhly být zpracvány. Důvdem může být například uknčená smluva, neb chybějící suhlas s příspěvkem zaměstnavatele. P zbrazení detailu rzpisu můžete ihned zjistit, které knkrétní příspěvky nebyl mžné zpracvat včetně důvdu. v přádku zpracvaný rzpis (příspěvky jsu buď zpracvané neb vrácené) Pr rzpisy z bu částí přehledu je mžné zbrazit jejich detail. Na Vaši žádst je také mžné jakýkliv rzpis z bu částí přehledu dstranit (např. v případě imprtu chybnéh rzpisu). 3 Frmuláře a žádsti 14

15 V sekci Frmuláře a žádsti můžete zadávat své žádsti. Ty jsu v systému evidvány a řeší je pak příslušný referent. 3.1 Nvá žádst Při zadávání nvé žádsti vyberete typ žádsti a napíšete samtné znění žádsti. P stisknutí Odeslat vám systém pr kntrlu znvu ukáže zadané údaje. Pkud je vše v přádku, tlačítkem Odeslat dešlete žádst k dalšímu zpracvání. Systém vás infrmuje úspěšném prvedení akce: 3.2 Přehled žádstí V přehledu žádstí je také k dispzici seznam Vámi deslaných žádstí. U každé žádsti se můžete pdívat na její detaily. 15

16 4 Reprty V tét sekci máte k dispzici sumarizvané reprty za jedntlivá bdbí v rámci vybranéh rku a dále měsíční reprty s detaily knkrétních platbách. 4.1 Rční Rční reprt bsahuje sumarizvané příspěvky zaměstnavatele i příspěvky účastníka (pkud je v hrmadné platbě zasíláte) za každé bdbí zvlenéh rku. V detailu zvlenéh bdbí je dále mžné prhlížet údaje pčtu identifikvaných (zpracvaných) příspěvků, neidentifikvaných (nezpracvaných) příspěvků a pčtu vrácených příspěvků. P kliknutí na dkaz vrácené příspěvky můžete přejít přím d reprtu vrácených plateb a knkrétní vrácené příspěvky vyhledat včetně dplňujících infrmací. 4.2 Měsíční V měsíčním reprtu máte mžnst výběru, ppř. exprtu příspěvků pdle bdbí, čísla smluvy, jména, příjmení, platnsti smluvy, stavu smluvy a výše příspěvku zaměstnavatele: 16

17 4.3 Vrácené platby Reprt vrácených umžňuje vyhledat vrácené příspěvky v jedntlivých letech pdle data vrácení. Pkud se Vám z ČSPS vrátí některý z příspěvků zaslaný hrmadnu platbu, v reprtu vrácených plateb je mžné tent příspěvek snadn vyhledat. Krmě jinéh reprt bsahuje infrmace datu vrácení, bdbí, na které byl půvdně příspěvek určen a také důvd vrácení. 5 Nástěnka, zprávy a upzrnění V tét sekci máte mžnst prhlížet aktuálně platné zprávy a editvat je, zadávat nvu zprávu, a prhlížet archiv již neplatných zpráv. C skutečně můžete dělat se řídí přidělenými právy. Pkud jste byčejný uživatel, pravděpdbně budete mci puze zprávy prhlížet. 17

18 5.1 Přehled zpráv Tent přehled je stejný, jaký vidíte na úvdní stránce p přihlášení d aplikace. Pdle svých práv máte mžnst prhlédnut si detail zprávy, zprávu upravit, smazat, neb vytvřit nvu zprávu. 18

19 6 Nastavení uživatele 6.1 Nastavení vých ntifikací Na tét stránce si můžete vybrat, zda vás má systém mailem infrmvat změně stavu zpracvání vašeh rzpisu zaslanéh ke zpracvání a nvé zprávě na nástěnce. V ntifikacích změně stavu zpracvání Vašeh rzpisu je přesně specifikván jaký rzpis se jedná (bdbí a celkvá částka) a v jakém stavu se rzpis právě nachází. Pkud např. Váš rzpis přejde d stavu rzpracvaný (tzn. některé příspěvky nebyl mžné zpracvat) budete tm autmaticky infrmváni a p přihlášení d aplikace Partner24 můžete v přehledu rzpisů kamžitě zjistit, které příspěvky nebyl przatím mžné zpracvat. 19

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka DOCHÁZKA Autmatizvaný dcházkvý a přístupvý systém Verze 3.xx Uživatelská příručka RON Sftware spl. s r.. Nám. Budvatelů 1405 735 06 Karviná - Nvé Měst tel.: +420 596 312 827, +420 596 317 877, fax : +420

Více

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál MF - infrmační systém finanční

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI CSH spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-4 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, 11. ledna 2010 dstáváte nvu verzi

Více

NET Genium. Příručka administrátora

NET Genium. Příručka administrátora NET Genium Příručka administrátra Verze: 1.0 Datum: 2.9.2013 Autr: Bc. Michael Kupka, +420 242 441 548, michael.kupka@netgenium.cm Splečnst: NetGenium s.r.., www.netgenium.cm 1/91 Histrie změn Autr Datum

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, 18. ledna 2013 dstáváte nvu verzi

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, dstáváte nvu verzi všech prgramů pr

Více

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive.

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive. Verze 6.1, 8/2008 Uživatelský manuál WebActive s.r..,hviezdslavva 16, 400 03 Ústí nad Labem www.webactive.cz - inf@webactive.cz Úvd Cntent Management Server WebJet (dále jen CMS WebJet) je systém pr ucelenu

Více

Vykazování dat prostřednictvím SDNS Web Services

Vykazování dat prostřednictvím SDNS Web Services Sekce infrmatiky Odbr infrmačních systémů Vykazvání dat prstřednictvím SDNS Web Services Příručka uživatele (prgramátra) verze 1.8 Autr: Zdeněk Teska (NESS Czech s.r..) Jiří Smlík (ČNB) prsinec 2012 Vykazvání

Více

VSTOOLS.KOMJAK Aplikace pro stanovování emisních limitů kombinovaným způsobem

VSTOOLS.KOMJAK Aplikace pro stanovování emisních limitů kombinovaným způsobem VSTOOLS.KOMJAK Aplikace pr stanvvání emisních limitů kmbinvaným způsbem Dkumentace nástrjů a uživatelská příručka Petr Vyskč, Jiří Picek, Silvie Semerádvá Září 2011 Pr verzi aplikace 20110621 VSTOOLS.KOMJAK

Více

Příručka pro předkládání údajů

Příručka pro předkládání údajů Příručka pr předkládání údajů Část 12 - Jak připravit a předlžit známení klasifikaci a značení pmcí IUCLID Annankatu 18, P.O. Bx 400, FI-00121 Helsinky, Finsk Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.eurpa.eu

Více

Logistika, sklady, fakturace a distribuce v IS. Vzdělávací modul. - 1 - Logistika, sklady, fakturace a distribuce v IS

Logistika, sklady, fakturace a distribuce v IS. Vzdělávací modul. - 1 - Logistika, sklady, fakturace a distribuce v IS - 1 - Lgistika, sklady, fakturace a distribuce v IS Vzdělávací mdul Lgistika, sklady, fakturace a distribuce v IS - 2 - Lgistika, sklady, fakturace a distribuce v IS Obsah 1. Naplnění základních číselníků...

Více

DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD

DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD INSTALACE,KONFIGURACE, VLASTNOSTI PŘÍRUČKA A NÁVODY PRO OBECNÉ ÚČELY YAMACO SOFTWARE 2004-2008 1. ÚVODEM Databázvý server FireBird je jedním z relačních databázvých systémů,

Více

Stahujte si nové verze sami z internetu

Stahujte si nové verze sami z internetu CSH spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-4 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz 10. ledna 2008 Vážení uživatelé, dstáváte nvu verzi

Více

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 Účinnst d: 1. 12. 2012 Ministerstv pr místní rzvj ČR Starměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze:

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

Příloha č. 1. Obchodních podmínek OTE, a.s. pro elektroenergetiku

Příloha č. 1. Obchodních podmínek OTE, a.s. pro elektroenergetiku OTE, a.s. Sklvská 192/79 186 00 Praha 8 Přílha č. 1 Obchdních pdmínek OTE, a.s. pr elektrenergetiku Revize 18 říjen 2014 FORMÁTY ZPRÁV XML Přílha č. 1 OPE OBSAH 1. POUŽITÉ ZKRATKY... 3 2. ÚVOD... 4 3.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

Microsoft Online Services. Office 365 Windows Intune CRM Online. Prodejní příručka Vydání srpen 2012

Microsoft Online Services. Office 365 Windows Intune CRM Online. Prodejní příručka Vydání srpen 2012 Micrsft Online Services Office 365 Windws Intune CRM Online Prdejní příručka Vydání srpen 2012 Micrsft Office 365 jsu sftwarvé prdukty pr kancelářsku prduktivitu nabízené frmu předplacených služeb pskytvaných

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci prjektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí Fnd dalšíh vzdělávání Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČO: 00405698, č. účtu: 33531641/0100 Manuál

Více

Microsoft Offi ce 365 a Windows Intune. Prodejní příručka Vydání září 2011

Microsoft Offi ce 365 a Windows Intune. Prodejní příručka Vydání září 2011 Micrsft Offi ce 365 a Windws Intune Prdejní příručka Vydání září 2011 Office 365 jsu sftwarvé prdukty pr kancelářsku prduktivitu nabízené frmu předplacených služeb pskytvaných v tzv. cludu. Zahrnují služby

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Tabulkový kalkulátor MS Excel TABULKOVÉ KALKULÁTORY PROGRAM MS EXCEL

SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Tabulkový kalkulátor MS Excel TABULKOVÉ KALKULÁTORY PROGRAM MS EXCEL SOŠS a SOU Kadaň Šklení SIPVZ Tabulkvý kalkulátr MS Excel TABULKOVÉ KALKULÁTORY PROGRAM MS EXCEL 2005 SOŠS a SOU Kadaň Šklení SIPVZ Tabulkvý kalkulátr MS EXCEL OBSAH TABULKOVÉ KALKULÁTORY...4 PROGRAM MS

Více

P r o j e k t Učitel ONLINE

P r o j e k t Učitel ONLINE P r j e k t Učitel ONLINE CZ.1.07/1.1.06/02.0092 Gymnázium Dr. J. Pekaře, Mladá Bleslav, Palackéh 211 Splečná část pr všechny metdické skupiny Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Bleslav, prjekt Učitel ONLINE

Více

Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pdmínky Tipknta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Prgram TIPKONTO 1.1. TIPKONTO je název věrnstníh prgramu, který splečnst TIPSPORT, a.s., se sídlem v Beruně 1, Plitických vězňů 156 (dále jen TIPSPORT) nabízí svým

Více

Část první. Obecná ustanovení ( 1-10e)

Část první. Obecná ustanovení ( 1-10e) změněn s účinnstí d pznámka vyhlášku č. 491/2012 Sb. 1.1.2013 vyhlášku č. 463/2009 Sb. 1.1.2010 418/2001 Sb. znění účinné d 1. 1. 2013 418 VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnsti ze dne 19. listpadu 2001 pstupech

Více

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition Acrnis Backup & Recvery 10 Advanced Server Virtual Editin Uživatelská příručka Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Všechna práva vyhrazena. Acrnis a Acrnis Secure Zne jsu registrvané chranné známky splečnsti

Více

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA SYSTÉMU AHMOSE. Obsah informační příručky:

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA SYSTÉMU AHMOSE. Obsah informační příručky: Obsah infrmační příručky: 1. Prdukty 2. Klienti 3. Objednávky 4. Fakturace 5. Skladvé perace 6. Platby 7. Účetnictví 8. Smluvy 9. Výrba 10. Mzdy 11. Manažérské a statní sestavy 12. Správa systému 13. Internetvý

Více

MODULÁRNÍ SYSTÉM KOMUNIKACE (MSGSERVER)

MODULÁRNÍ SYSTÉM KOMUNIKACE (MSGSERVER) MODULÁRNÍ SYSTÉM KOMUNIKACE (MSGSERVER) Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Velmi blíbenu frmu elektrnické kmunikace se krmě e-mailu stal zasílání krátkých textvých zpráv tzv.

Více

Software602 Print2PDF X

Software602 Print2PDF X Instalační příručka Vytvřen dne: 7.11.2012 Aktualizván: 5.6.2013 2012 Sftware602, a.s. Obsah Ptřebný sftware... 3 Instalace Webvéh serveru IIS... 3 Instalace webvé aplikace Web service... 4 Instalace certifikátů...

Více