Definice AB dle GINA. v monitorování astmatu. astmatu. Histopatologie astmatu. Hladká svalovina bronchu SYMPTOMY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Definice AB dle GINA. v monitorování astmatu. astmatu. Histopatologie astmatu. Hladká svalovina bronchu SYMPTOMY"

Transkript

1 Funkční vyšet etření v monitorování astmatu Vratislav Sedlák Plicní klinika LF UK a FN Hradec Králov lové Definice AB dle GINA Astma je chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest, kde hrají roli mnohé buňky (mastocyty, eozinofily, T-lymfocyty) T a buněč ěčné částice. Chronický zánět z t je spojen s průdu duškovou hyperreaktivitou a vede k opakujícím m se epizodám pískotů,, dušnosti, tíže t e na hrudi a kašle, zvláš áště v noci nebo časněráno. no. Tyto epizody jsou obvykle spojeny s variabilní obstrukcí, která je často reverzibilní buď spontánn nně nebo vlivem léčby. l Genetic factors VLIV GENETIK VLIV PROSTŘEDÍ Buňky a jejich mediátory v patogenezi astmatu Inhalované alergeny Epiteliální bb. BRONCHIÁLNÍ HPERREAKTIVITA OXIDATIVNÍ STRES ZÁNĚT DÝCHACÍCH CEST SMPTOM BRONCHIÁLNÍ OBSTRUKCE Histamine Cys-LTs PGD 2 Mastocyt Bronchoconstriction Bronchokonstrikce IgE B-lymphocyte SCF IL-9 IL-4, IL-13 Dendritic cell CCL17 CCL22 CCR4 TSLP Th2 lymfocyt IL-5 Eosinophils CCL11, CCL24, CCL26 CCL5, CCL13 CCR3 Barnes PJ: JCI 2008 Histopatologie astmatu 1922 ztluštěníhladkésvaloviny (ASM) u fatálního astmatu astma změny bronchu epitel bazální membrána extracelulární matrix hladká svalovina změna velikosti, objemu a počtu tkáňových strukturálních součástíkterése objevuje jako reakce na poškození a/nebo zánět dýchacích cest adaptace? x alterace? Hladká svalovina bronchu hypertrofie a hyperplazie ASM typický rys astmatu zvětšení objemu o 50-80% (Woodruf) in vitrou AB většíschopnost proliferace ASM různé fenotypy buněk kontraktilní(myofibroblasty) sekreční(fibromyocyty) schopnost dediferenciace ASM = hlavnídeterminant AHR infiltrace ASM mastocyty množstvíasm koreluje s tížíab 1

2 Velkéa malédýchacícesty u astmatu Normální DC Astma Jak vyzrát na astma? Všeobecná kontrola astmatu Velké DC dosáhnout Aktuální kontrola omezit Budoucí rizika definovaná definovaná Symptomy Úlevové léky Nestabilita/zhoršení Exacerbace Periferní DC Aktivita Plicní funkce Pokles plicních funkcí Vedlejšíefekty farmak Mauad, Bel, Sterk. J Allergy Clin Immunol 2007;120: GINA 2008; NIH/NAEPP Expert Report No ATS/ERS Task Force on Asthma Severity & Control 2008 Funkční vyšetřování astmatu v ČR Metody monitorace astmatu Běžná praxe anamnéza dotazníky QoL PEF monitorace Spirometrie (+BDT) Bronchoprovokační test Inflamometrie(e) Méně běžná praxe IoS impuls. oscilometrie SBWOT/MBWOT Indukované sputum Bronchoskopie (BAL,EBB) Výzkum EBC exhaledbreathcon ese Anamnéza + QoL dotazníky Phenotypic cluster analysis in asthma typické příznaky nejsou specifické fenomén poorpercievers existuje symptomy nekorelují s nálezy vyšetření Symptoms Discordant Symptoms Obese Late onset Atopicand early onset Concordant symptoms and inflammation Chlumský -FURT! Controlled Mixed onset Discordant Inflammation Eosinophilic inflammation Haldar et al. Am J Respir Crit Care Med 2008;178:

3 GINA symptomy = kontrola astmatu Denní příznaky Omezení aktivity Noční příznaky/buzení Potřeba úlevových léků Funkce plic Exacerbace Pod kontrolou (všechny ukazatele) Žádné(nejvýše 2x týdně) Žádné Žádné Žádná(nejvýše 2x týdně) Normální Žádné Pod částečnou kontrolou (kterýkoliv z ukazatelů) Více než2x týdně Jakékoliv Jakékoliv Více než2x týdně < 80 % n.h. nebo o.n.h. Jedna nebo více za rok Nekontrolované Tři nebo více znaků částečnékontroly v týdnu Jedna v kterémkoliv týdnu Anamnéza + QoL dotazníky diarycards+ PEF výhoda o podskupin (OLA) QoL---GINA 2008 Astma kontrol test Nathan, JACI, 2004 délka sledování1 měsíc PEF Fuhlbrigge, Curr Opin Pulm Med, 2004 AKT spolehlivý, validizovaný Skóre <17 = ztráta kontroly AB (sensitivita 71%, specificita 71%) Schatz et al., JACI 2006 Peak flow measurement device Normální hodnoty PEF Přesnost: alespoň ±10% nebo ±0.3 l/s (20 l/min) Středníodpor < 2.5 cm H 2 O L -1 s -1 (= 0.25 kpal -1 s -1 ) 3

4 Provedení manévru PEF Úspěšný PEF manévr PEFje závisléna úsilía schopnosti dosáhnout VC nutná edukace dokonalé obemknutí ústy relaxace krku, nekašlat, není nutný nose clip PEF musíbýt dosaženo CO NEJRCHLEJIa v co největším objemu za vteřinu L/sec po dosažení plného nádechu neváhat - IHNED výdech tři pokusy nejlepší= záznam bronchokonstrikce po forsírovaném výdechu NEVÝHOD compliance, falšování, nutná edukace Variabilita a plicní funkcí u AB muž 27 let, nově IKS nejnižší ampef/nejvyšší PEF% (1 týden) SPIROMETRIE Mishima: Allergology International. 2009;58: Co měříme Standardizace měření plicní funkcí European Respiratory Journal 2005; 26: TLC IC FRC IRV TV ERV RV Water-spirometer TLC = Total Lung Capacity (6 liter) FRC = Functional Residual Capacity (3 liter) RV = Residual Volume (1.8 liter) TV = Tidal Volume (0.5 liter) IC = Inspiratory Capacity (3 liter) IRV = Inspiratory Residual Volume (2.5 liter) ERV = Expiratoyr Reserve Volume (1.2 liter) 4

5 Standardizace spirometrie European Respiratory Journal 2005; 26: Časté chyby Výška ve stoje = důležitý prediktor plicní funkcí = ovliňujevýsledky!!! ERS 93 FVC = 4.43*height *age yrs, height 1.74 : pred FVC = : pred FVC = 3.34 Dělají se časté chyby Pacient hlásí výšku sám Měřeníprobíhás botami nebo s kloboukem Pokrčená kolena Nenarovnaná hlava Kontrola kvality provedených manévrů plný nádech --- usilovný výdech --- maximální výdech Přijatelná spirometrie tpef< 120 msec tex>6 sec EV< 5%FVC VARIABILITA Dechové manévry -minimálně3x, max. 8x -variabilita mezi manévry ve FVC a FEV1 do 150 ml (při FVC pod 1 L do 100ml) Miller et al. ERJ 2005 Maximální úsilí Čas výdechu nad 6 sec s déle než1 sec plateauna křivce objem -čas Plateause obtížněji hodnoína klasické F-V křivce Časté chyby Vliv bakteriálního filtru Flow Volume Normáln lníkřivka Mladý pacient Špatné úsilí nebo předp edčasný konec Nesoustřed eděnost Kolínko (18-30 let) Kašel without filter with filter Lilly screen Spirogard TM Microgard TM Pall PF30S parameter pred. before % after % % rev. FVC 3,14 4, , FEV 1 2,68 3, , FEV 1 /VC 0,78 0, , PEF 6,51 8, , FEF 50 3,90 3, ,

6 Je co zlepšovat? ARTP / NARTC Survey Bronchomotorické testy Calibration Infection control Training Height measurement Predicted values 52% did not calibrate 30% did no cleaning 52% received any! Only 30% measured height 34% used no predicted values Cooper et al, Inspire Vol4 (2) (2002) Mechanismy BHR u astmatu - hypotézy Bronchial Hyperresponsiveness: Abnormal Airway Smooth Muscle? 1. Zánět dýchacích cest (zánět > epiteliální poškození?..? remodelace > BHR) 2. Remodelace stěny dýchacích cest (ztluštělástěna bronchu; hypervaskularizace; zvětšeníobjemu hladké svaloviny > BHR) 3. Alterace funkce hladkých svalů (zvýšení počtu ASM; cytoskeletární remodelace > BHR) 4. Alterace sensorických nervových zakončení bronchu (zvýšená neurohumorální aktivita > BHR) Solway & Irvin, NEJM Zánět DC a bronchiální hyperreaktivita = dvě různé modality Mab Target Eos BHR Reference EG2+ (cells/mm 2 ) Rs = p = Sont et al. Thorax 1996;51: PC 20 methacholine (mg/ml) omalizumab Anti-IgE ES efalizumab Anti-CD11a ES mepolizumab Anti-IL5 ES pitrakinra Anti-IL4Ra ES TPI ASM8* etanercept MEDI-528 Human CCR3 and β chain (IL3, IL-5 and GMCSF) TNFalpha IL-9 ES - ES Fahyet al. AJRCCM 1997 Djukanovicet al AJRCCM 2004 Gauvreauet al., JACI 2003 Leckieet al., Lancet 2000 Wenzel et al., Lancet 2007 Gauvreauet al. AJRCCM 2008 Howarth et al., Thorax 2005 Berry et al. NEJM 2007 Gauvreauet al. ATS

7 Bronchodilatační testy- BDT Bronchoprovokační testy Salbutamol400 ug, hodnocenípo min. 15 minutách, zpravidla 30 min, pokud výsledek sporný možno zopakovat měřenípo 60 min či ještě zvýšit dávku 2x Pozitivní: FEV1 či FVC vzestup o 12 a více % a zároveňvzestup o minimálně 200ml(hodnotí se vzestup vyššího parametru (FVC či FEV1) obstrukce reverzibilní plně/částečně event. Raw, Gawo víc jak 50% Negativní vše ostatní NESPECIFICKÉ PŘÍMÁ např. Methacholin Histamin NEPŘÍMÁ např. Zátěžové testy Manitol, AMP SPECIFICKÉ Immunologické např. Alergen LMW sensitisers Neimunologické např. ASA NSAID Přímé& nepřímé BP podněty PŘÍMÉ BB ZÁNĚTU PŘÍMÉ ASM - působí přímo na ASM receptory - odráží aktivitu a funkci ASM, minimální korelace se zánětem DC - histamine, methacholine, leukotriene, PG NEPŘÍMÉ - působíjedním nebo více cestami, nejčastěji uvolňováním mediátorů ze zánětlivých buněk - více komplexníinfomace, se vztahem k aktivitězánětu, tedy pravděpodobně lépe korelují s tíží a aktivitou astmatu - exercise, hypertonický NaCl roztok, adenosin, mannitol NEPŘÍMÉ Metodika dle ATS/ERS guidelines Tidal Breathing 2 min tidal breathing 0.13 ml/min 90 µlper dose PC 20 in mg/ml PC 20 >16 normal PC borderline PC mild AHR PC mod AHR PC 20 <0.25 severe AHR Dosimeter 5 Breaths B-hold 9 µl per breath 45 µlper dose Další aspekty jsou stejné: Koncentrace ( mg/ml) Pauzy mezi dávkami (5 min) Spirometrie (FEV 1 )(30 & 90 sec) Kalkulace PC 20 (PD 20 ) Na koncentraci závislá změna bronchiální reaktivity Hyperreaktivita Hypersenzitivita 7

8 Důležité upozornění vynechání léků SABA 8 hodin LABA 24 hodin perorální BD (vč. SR theofylinů) 48 hodin anti-histaminika- 4 dny (metacholin OK) anticholinergika ex u metacholinu káva (kofein) 4 hodiny dosimetrická jednotka Kalibrace na úbytek hmotnosti roztoku v µg / inhalaci tryskovým nebulizátorem absolutní kontraindikace FEV1< 1,2 L, AIM recentně, CMP, známé aneurysma FEV1<1,5 L, URTI, AE AB, hypertenze, gravidita, EPI Interpretace výsledků specificitapro astma přímý vs. nepřímý BPT BHR poskytuje přidanou informaci v dlouhodobé péči o astma histamin a metacholinšpatněkorelujes intenzitou zánětu dýchacích cest změny v BHR korelují se intenzitou remodelace prediktor vzniku ireverzibilní bronch. obstrukce vhodné pro monitoraci očekávaného disease modifying efektu léků- IKS IKS a BHR u astmatu meta analýza Ryan Baets Kerrebijn Bel Fuller Laitinen Haahtela O Connor Evans Vathenen Wiebicke Homogeneity Heterogeneity Homogeneity# Heterogeneity## 400 μg BDP 600 μg BUD 600 μg BUD 800 μg BUD 1200 μg BUD 1200 μg BUD 1200 μg BUD 1600 μg BUD 1600 μg BUD 1600 μg BUD 2000 μg BDP 4 weeks 2 months* 6 months* 4 weeks 3 weeks 3 months 2 year 2 weeks 2 weeks 6 weeks 3 weeks p=0.14 p=0.23 p<0.001 p=0.21 p=0.25 p<0.001 p<0.001 p=0.009 p=0.28 p=0.014 p=0.28 p=0.14 p<0.001 p= ZvýšeníPC20 and PD20vlivem IKS Doubling dose je závisléna dávce a délce podávání van Grunsven et al. Thorax 1999;54:316 Průběh dosažení kontroly astmatu IKS Předpověď exacerbace AB po vysazení IKS % improvement 100 No night symptoms FEV 1 Sputum eo's No SABA use AHR Metoda BHR histamine Eosinofilie Indukované sputum Začátek 8 měsíčního sledování Pro každý další měsíc sledování p < 0.04 p < n.s. p < 0.03 Fe 50 n.s. n.s. 0 Days Weeks Months ears Modified from: Woolcock Clin Exp Allergy Rev, 2001;1(2): Léčit trvající BHR u pacienta bez symptomů s normálními plicními funkcemi? Leuppi et al. AJRCCM 2001;163:

9 Strategie léčby dle kontroly BHR (Sontetal) Počet epizod nekontrolovaného astmatu SBM tloušťky Reference-strategy remodelace DC AHR-strategy Month of Follow-up Sontet al. AJRCCM 1999 PC20 (mg/ml) PC20 (mg/ml) Bronchial hyperresponsiveness: Heterogeneity? Methacholine Asthma COPD Healthy Adenosine Asthma COPD Healthy % Fall in FEV1 Exercise Asthma COPD Healthy Avital et al. Thorax 1995; 50: Inflamometrie- e Exhaled breath gases Macrophages Heme Fe Oxidative stress ROS Inflammation L-arginine is + cytokines.. HO + O.. 2 OO. Fe 2+ bilirubin Lipid peroxidation ELEKTROCHEMICKÁ ANALÝZA CO Ethane Dvou kompartmentový model plicní produkce Soft palate closed Back pressure FE = + produkce -difuzedo intersticiaa krve - axiální difuze do alveolu + konvekce do úst Exhalation against a resistance (Silkoff PE. Et al AJRCCM 1997) 250 ATS/ERS Flow (ml/s) ATS/ERS 2005 : 50 ml/second ( L/sec) PLAT (PPB) 9

10 in lung disease Increased Asthma URTI Allergen Challenge Bronchiectasis Lower RTI COPD CFA, Scleroderma L-arginine Decreased Cystic fibrosis PCD Kartagener s syndrome Pulmonary hypertension Cigarette smoking Glucocorticoids S inhibitors Vydechovaný 18 let výzkumu (1991) komerční analyzátory k dispozici reimbursment 15 zemí(vč. ČR) robustní klinická data marker eosinofilního zánětu zcela neinvazivní metoda jednoduché online měření reproducibilní metoda standardizovaná dle ATS/ERS guidelines Exhaled to guide treatment in asthma Exhaled to guide treatment in asthma 292 µg 370 µg Exacerbations / patient / year µg 641 µg 0.49 Taylor et al., NEJM 2005 Taylor et al., NEJM 2005 Study design -guided treatment led to reduction in asthma exacerbations Fe to Guide Treatment in Asthma Nižší počet exacerbací? No of exacerbations control group á1 M první4 M á2 M poté všechny visity ve stejný čas Shaw et al. (2007) 45.6% reduction in exacerbation rate(p=0.27) Smith AD, NEJM 2005 Výskyt exacerbacíu FE skupiny byl o 21% menší oproti placebu(p=0.43) celkovádávka IKS byla o 11% vyšší(p=0.40) u FE skupiny Shaw et al. (2007) 10

11 predikujedeklinaci FEV 1 u OLA NHLBI SARP: Fe určuje rizikový fenotyp AB FEV 1 80% pred FEV 1 <80% pred 136 non-smoking patients with difficult-to-treat asthma Follow-up assessment after 5 6yrs later in 98 patients Astmatici s vysokým Fe mají většíbhr výraznější alergický zánět výraznějšíplicníhyperinflaci sníženou schopnost vnímat své obtíže Patienti s vysokým F e (20ppb) majíexcesivnípokles FEV ml yr 1 oproti nemocným s nízkým F e je prediktorzrychleného poklesu plicních funkcí(zejména pokud je FEV 1 normální Van Veenet al. (2008) Vysoké Fe určilo pacienty s OLA, kteří mají největší bronchiálníobstrukci a hyperinflaci anejvíce spotřebovávají lékařskou péči v předchozím roce DweikRA, AJRCCM 2010 Fe jako diagnostický marker eosinofilního astmatu Algorithm <20 ppb ppb >35 ppb Eosnení-norma Eos asi+ ale mírný Eos nemocných s nespecifickými respir. symptomy 6 W u 14 GP dušnost v noci kašel (86%) pískání při dýchání(63%) dušnost při námaze (86%) Hewitt et al. (2008) Při FEV1 <80% je dg. astma FE and spirometrie vysoce pravděpodobná Hewitt et al. (2008) FE pomohlo ve stanovenídg. u 94% (spirometrie u 54%) FE vyš. zlepšilo diagnostiku nespecifických respir. symptom Oproti spirometrii mají význam jak negativní tak pozit. hodnoty Potvrzené dopady v denní praxi Redukce dávky IKS (Smith et al., N EnglJ Med, 2005; Shaw et al., AJRCCM, 2007) Redukce bronchiální hyperreaktivity (Pinjnenurg et al., AJRCCM, 2005) Redukce nutnosti systémové kortikoterapie (Szefler et al., Lancet, 2008) Trend k redukci hospitalizací (de Jongste et al., AJRCCM, 2009) Podpora diagnózy astmatu v ordinaci astmatologa/gp (Hewitt et al., 2008) IOS měření Impulsní oscilometrie Frey Pead RespRev

12 Elektrický impuls je převeden přes reproduktor do tlakové vlny Odražená pulzně tlakovávlna je snímána přes pneumotachograf a zpracována dle frekvenčníanalýzy v rozsahu frekvencí 5-35 Hz. Princip IoS Co získáme? Mechanickou impedanci DC Reálnáčást = REZISTENCE(R) informace o proudovém odporu DC R5 = celková rezistence (periferní i centrální DC) R20 = proximální rezistence (centrální DC) Nereálnáčást = REAKTANCE (X) X5 = distálníkapacitníreaktance perif.dc a elasticita hrudníku a plic je určena dvěma komonentami C = kapacitance(elasticita hrudníku a plic) I = inertance(vlastnosti sloupce vzduchu v DC) Proximální obstrukce DC Bronchodilatační test zvýšenír5 a R20 (norma je do 150%) normálníx5 (norma je do kpa/l/s) R kpa/l/s R5 R20 zvýšenír5 normálnír20 sníženíx5 Distální obstrukce DC R kpa/l/s R5 R20 X kpa/l/s X5 X kpa/l/s X5 Re, Im (hpa/l/s) Before After Freq. (Hz) Impulsní oscilometrie Výhody Minimální kooperace pacienta (děti, nízké IQ, simulace) Pacienti neschopní provedení manévru spirometrie Není nutný hluboký nádech nemění bronchomotoriku Nevýhody Problematika ve standardizaci Výsledky závisína plicním objemu -velký objem nízkéodpory Závěry QoL(AKT) followupdle guidelinesgina Symptomy nekorelují se zánětem a LFT PEF akčníléčebný plán, OLA, akutníastma Spirometrie standard ATS/ERS tpef, tex NBPT přímý sledováníremodelacea rizika exacerbací u step-down IKS NBPT nepřímý korelace BHR se zánětem u AB Fe sníženíae při téměřstejnédávce IKS, marker poklesu LFT v čase a rizika AE u těžkého astmatu IoS selektované skupiny pacientů 12

13 Děkuji za pozornost 13

lékařská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá

lékařská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá Sborník abstrakt lékařská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP Plicní klinika LF UK a FN

Více

Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN

Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN 1 Sekce bronchiálních obstrukcí ČPFS Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN Rozšířená verze Autoři: Vladimír Koblížek, Jan Chlumský, Vladimír Zindr, Kateřina Neumannová, Jakub Zatloukal,

Více

Plicní fibróza na dřeň

Plicní fibróza na dřeň 1 Pořadatel Plicní klinika Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Hradec Králové Plicní fibróza na dřeň 2. 12. 2014 3 Termín konání. 2.prosince 2014 Místo konání. Studijní a vědecká

Více

DOPORUČENÝ POSTUP PLICNÍ REHABILITACE (základní verze)

DOPORUČENÝ POSTUP PLICNÍ REHABILITACE (základní verze) SEKCE NEMOCÍ S BRONCHIÁLNÍ OBSTRUKCÍ DOPORUČENÝ POSTUP PLICNÍ REHABILITACE (základní verze) Autoři: Mgr. Kateřina Neumannová, Ph.D. Mgr. Jakub Zatloukal, Ph.D. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D. Hlavní recenzent:

Více

Doporučený postup pro diagnostiku a léčbu chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN)- stabilní fáze

Doporučený postup pro diagnostiku a léčbu chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN)- stabilní fáze Doporučený postup pro diagnostiku a léčbu chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN)- stabilní fáze Definice CHOPN je léčitelné onemocnění, kterému lze předcházet. CHOPN má významné mimoplicní účinky,

Více

Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN

Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN 1 Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN Krátká definitivní verze Vladimír Koblížek, Jan Chlumský, Vladimír Zindr, Kateřina Neumannová, Jakub Zatloukal, Jana Kociánová, Jaromír Zatloukal,

Více

practicus Zdravotnická dokumentace - nová legislativa č. 4/2012 ročník 11 DYSPEPSIE Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP

practicus Zdravotnická dokumentace - nová legislativa č. 4/2012 ročník 11 DYSPEPSIE Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP practicus t i p t o h o t o č í s l a č. 4/2012 Zdravotnická dokumentace - nová legislativa ročník 11 nejčtenější časopis praktických lékařů (CEGEDIM

Více

Přínos detekce galaktomannanu pro diagnostiku aspergilózy

Přínos detekce galaktomannanu pro diagnostiku aspergilózy Je bakteriologická diagnóza zánětů dýchacího ústrojí možná a je vůbec potřebná? Magdalena Horníková Antibiotické středisko Nemocnice České Budějovice, a. s. Na etiologii onemocnění dýchacích cest se z

Více

Kapitoly ze sportovní kardiologie

Kapitoly ze sportovní kardiologie 2014 Kapitoly ze sportovní kardiologie MUDr. MARTIN OPOČENSKÝ, Ph.D. Obsah Náhlá smrt sportovců... 3 Diagnostika srdečních onemocnění u sportovců... 4 Genetické vyšetření ve sportovní kardiologii... 8

Více

ODBORNÝ ČASOPIS 5-6/2014

ODBORNÝ ČASOPIS 5-6/2014 ODBORNÝ ČASOPIS 5-6/2014 POZOR NA KLÍŠŤATA KLÍŠŤATA JSOU DNES TAM, KDE DŘÍVE NEBÝVALA! klouby vazy šlachy Objevte s Kamzíkem JARNÍ SOUTĚŽ nejvyšší místo Evropy v srdci švýcarských Alp! Jediný v ČR se zesílenou

Více

Možnosti ovlivnění průběhu onemocnění cystickou fibrózou (CF) a kvality života nemocných fyzioterapeutickými metodami.

Možnosti ovlivnění průběhu onemocnění cystickou fibrózou (CF) a kvality života nemocných fyzioterapeutickými metodami. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU Možnosti ovlivnění průběhu onemocnění cystickou fibrózou (CF) a kvality života nemocných fyzioterapeutickými metodami. Autoreferát disertační

Více

PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET

PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET A S PODPOROU ČASOPISU A PARTNERŮ. ODBORNÁ SPOLUPRÁCE: PRIM. MUDR. STANISLAV

Více

Fyziologie respiračního systému

Fyziologie respiračního systému Pavel Dostál 1. Základní funkce respiračního systému 1.1 Výměna plynů Základním úkolem respiračního systému je zabezpečit organismu výměnu plynů - přívod kyslíku a odstraňování oxidu uhličitého. Je to

Více

Threshold IMT a Threshold PEP Dechové rehabilitační pomůcky

Threshold IMT a Threshold PEP Dechové rehabilitační pomůcky Threshold IMT a Threshold PEP Dechové rehabilitační pomůcky (informační brožura pro lékaře a fyzioterapeuty) Mgr. Kateřina Neumannová, Ph.D. Vážená paní doktorko, vážený pane doktore, následující informační

Více

Prim. MUDr. Gabriela Krákorová, Ph.D. Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.

Prim. MUDr. Gabriela Krákorová, Ph.D. Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. S T U D I A P N E U M O L O G I C A E T P H T H I S E O L O G I C A S u p l e m e n t X V I I. K O N G R E S Č E S K É A S L O V E N S K É P N E U M O L O G I C K É A F T I Z E O L O G I C K É S P O L

Více

Milí čtenáři. Váš Jiří Novák

Milí čtenáři. Váš Jiří Novák Milí čtenáři. V tomto supplementu je souhrnně zpracován současný stav poznatků o šesti tématech, která byla diskutována v průběhu jedenácti ročníků Setkání lékařů ČR a SR. Přestože jde o problémy různorodé,

Více

Diagnostika potravinové alergie: vědecké i neověřené metody Kirsten Beyer a a Suzanne S. Teuber b

Diagnostika potravinové alergie: vědecké i neověřené metody Kirsten Beyer a a Suzanne S. Teuber b Diagnostika potravinové alergie: vědecké i neověřené metody Kirsten Beyer a a Suzanne S. Teuber b Význam přehledu Přesná diagnostika potravinové alergie není důležitá pouze pro správnou léčbu, ale také

Více

Revmatologie. Referátový výběr NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA 2010 SVAZEK 50 ČÍSLO 4. Revmatologie 4/2010 (50) 0 ISSN 1214-5076

Revmatologie. Referátový výběr NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA 2010 SVAZEK 50 ČÍSLO 4. Revmatologie 4/2010 (50) 0 ISSN 1214-5076 2010 Revmatologie Referátový výběr 2010 SVAZEK 50 ČÍSLO 4 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA Revmatologie 4/2010 (50) 0 ISSN 1214-5076 Referátový výběr z revmatologie 2010 SVAZEK 50 ČÍSLO 4 ISSN 1214-5076 Registrační

Více

OSTEOLOGICKÝ BULLETIN

OSTEOLOGICKÝ BULLETIN OBSAH OSTEOLOGICKÝ BULLETIN REDAKČNÍ RADA Šéfredaktor: Prof. MUDr. Milan Bayer, CSc., Hradec Králové Zástupce šéfredaktora: Doc. MUDr. Štěpán Kutílek, CSc., Pardubice Užší rada: MUDr. Jan Rosa, Praha Doc.

Více

Naléhavé situace v pediatrii

Naléhavé situace v pediatrii Naléhavé situace v pediatrii Naléhavé situace v pediatrii 3 NALÉHAVÉ SITUACE V PEDIATRII Naléhavé situace v pediatrii První vydání 2007 Copyright NESTLÉ Česko Vydal SOLEN PRINT, s.r.o., pro NESTLÉ Česko,

Více

Cystická fibróza a současné možnosti léčby pohledem farmaceuta

Cystická fibróza a současné možnosti léčby pohledem farmaceuta 234 Klinická farmacie Cystická fibróza a současné možnosti léčby pohledem farmaceuta Eliška Tajovská Nemocniční lékárna, FN Motol, Praha Cystická fibróza (CF) je závažné dědičné onemocnění, které představuje

Více

Primární ciliární dyskineze. Část 2. Diagnostika a léčba

Primární ciliární dyskineze. Část 2. Diagnostika a léčba Primární ciliární dyskineze Část 2. Diagnostika a léčba Primary ciliary dyskinesia Part 2. Diagnostics and therapy JANA Djakow 1, T. Svobodová 1, J. Uhlík 2, Z. Kabelka 3, L. Smolíková 4, O. Cinek 1, PETR

Více

STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI INT/3

STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI INT/3 STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI Interna str. 1 Standard léčebného plánu A. Identifikační údaje Autor: Editor: Oponent: Verze provedení: Za zpracování a další aktualizaci doporučeného

Více

III. Setkání pneumologů a pneumochirurgů

III. Setkání pneumologů a pneumochirurgů III. Setkání pneumologů a pneumochirurgů Suplementum 1 ROČNÍK 11 2014 www.geum.org/pneumo II. KONGRES ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP XXIII. MORAVSKOSLEZSKÉ DNY PNEUMOLOGIE XII.

Více

FPSA (frakcionovaná plazmatická separace a adsorpce) v terapii akutního selhání jater. Disertační práce

FPSA (frakcionovaná plazmatická separace a adsorpce) v terapii akutního selhání jater. Disertační práce Masarykova univerzita v Brně Lékařská fakulta FPSA (frakcionovaná plazmatická separace a adsorpce) v terapii akutního selhání jater Disertační práce MUDr. Milan Ročeň 21 MUDr. Milan Ročeň FPSA (frakcionovaná

Více

Doporuèený postup pro diagnostiku a léèbu akutních koronárních syndromù bez elevací ST úsekù na EKG

Doporuèený postup pro diagnostiku a léèbu akutních koronárních syndromù bez elevací ST úsekù na EKG Doporučení České kardiologické společnosti Doporuèený postup pro diagnostiku a léèbu akutních koronárních syndromù bez elevací ST úsekù na EKG J. Bělohlávek, M. Aschermann II. interní klinika kardiologie

Více

Abstrakta. Plicní granulomatóza z Langerhansových buněk. Jiří Homolka 1, Irena Haškovcová 2

Abstrakta. Plicní granulomatóza z Langerhansových buněk. Jiří Homolka 1, Irena Haškovcová 2 Plicní granulomatóza z Langerhansových buněk Jiří Homolka 1, Irena Haškovcová 2 1 Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN, Praha 2 Ústav patologie 1. LF UK a VFN, Praha Granulomatóza z Langerhansových buněk

Více

PRŮVODCE. PLICNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZÍ čtvrté vydání

PRŮVODCE. PLICNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZÍ čtvrté vydání PRŮVODCE PLICNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZÍ čtvrté vydání OBSAH PLICNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE 3 Histopatologie Definice Aktualizovaná klinická klasifikace plicní hypertenze (2008) Klasifikace závažnosti onemocnění

Více

Účinná a cílená terapie ve veterinární medicíně

Účinná a cílená terapie ve veterinární medicíně Účinná a cílená terapie ve veterinární medicíně OBSAH 1. Mastocytomy... 3 1.1. Popis onemocnění... 3 1.1.1 U psů... 3 1.1.2 U koček... 3 1.2. Predisponovaná plemena psů... 3 1.3. Příznaky... 3 1.4. Diagnostika...

Více