Definice AB dle GINA. v monitorování astmatu. astmatu. Histopatologie astmatu. Hladká svalovina bronchu SYMPTOMY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Definice AB dle GINA. v monitorování astmatu. astmatu. Histopatologie astmatu. Hladká svalovina bronchu SYMPTOMY"

Transkript

1 Funkční vyšet etření v monitorování astmatu Vratislav Sedlák Plicní klinika LF UK a FN Hradec Králov lové Definice AB dle GINA Astma je chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest, kde hrají roli mnohé buňky (mastocyty, eozinofily, T-lymfocyty) T a buněč ěčné částice. Chronický zánět z t je spojen s průdu duškovou hyperreaktivitou a vede k opakujícím m se epizodám pískotů,, dušnosti, tíže t e na hrudi a kašle, zvláš áště v noci nebo časněráno. no. Tyto epizody jsou obvykle spojeny s variabilní obstrukcí, která je často reverzibilní buď spontánn nně nebo vlivem léčby. l Genetic factors VLIV GENETIK VLIV PROSTŘEDÍ Buňky a jejich mediátory v patogenezi astmatu Inhalované alergeny Epiteliální bb. BRONCHIÁLNÍ HPERREAKTIVITA OXIDATIVNÍ STRES ZÁNĚT DÝCHACÍCH CEST SMPTOM BRONCHIÁLNÍ OBSTRUKCE Histamine Cys-LTs PGD 2 Mastocyt Bronchoconstriction Bronchokonstrikce IgE B-lymphocyte SCF IL-9 IL-4, IL-13 Dendritic cell CCL17 CCL22 CCR4 TSLP Th2 lymfocyt IL-5 Eosinophils CCL11, CCL24, CCL26 CCL5, CCL13 CCR3 Barnes PJ: JCI 2008 Histopatologie astmatu 1922 ztluštěníhladkésvaloviny (ASM) u fatálního astmatu astma změny bronchu epitel bazální membrána extracelulární matrix hladká svalovina změna velikosti, objemu a počtu tkáňových strukturálních součástíkterése objevuje jako reakce na poškození a/nebo zánět dýchacích cest adaptace? x alterace? Hladká svalovina bronchu hypertrofie a hyperplazie ASM typický rys astmatu zvětšení objemu o 50-80% (Woodruf) in vitrou AB většíschopnost proliferace ASM různé fenotypy buněk kontraktilní(myofibroblasty) sekreční(fibromyocyty) schopnost dediferenciace ASM = hlavnídeterminant AHR infiltrace ASM mastocyty množstvíasm koreluje s tížíab 1

2 Velkéa malédýchacícesty u astmatu Normální DC Astma Jak vyzrát na astma? Všeobecná kontrola astmatu Velké DC dosáhnout Aktuální kontrola omezit Budoucí rizika definovaná definovaná Symptomy Úlevové léky Nestabilita/zhoršení Exacerbace Periferní DC Aktivita Plicní funkce Pokles plicních funkcí Vedlejšíefekty farmak Mauad, Bel, Sterk. J Allergy Clin Immunol 2007;120: GINA 2008; NIH/NAEPP Expert Report No ATS/ERS Task Force on Asthma Severity & Control 2008 Funkční vyšetřování astmatu v ČR Metody monitorace astmatu Běžná praxe anamnéza dotazníky QoL PEF monitorace Spirometrie (+BDT) Bronchoprovokační test Inflamometrie(e) Méně běžná praxe IoS impuls. oscilometrie SBWOT/MBWOT Indukované sputum Bronchoskopie (BAL,EBB) Výzkum EBC exhaledbreathcon ese Anamnéza + QoL dotazníky Phenotypic cluster analysis in asthma typické příznaky nejsou specifické fenomén poorpercievers existuje symptomy nekorelují s nálezy vyšetření Symptoms Discordant Symptoms Obese Late onset Atopicand early onset Concordant symptoms and inflammation Chlumský -FURT! Controlled Mixed onset Discordant Inflammation Eosinophilic inflammation Haldar et al. Am J Respir Crit Care Med 2008;178:

3 GINA symptomy = kontrola astmatu Denní příznaky Omezení aktivity Noční příznaky/buzení Potřeba úlevových léků Funkce plic Exacerbace Pod kontrolou (všechny ukazatele) Žádné(nejvýše 2x týdně) Žádné Žádné Žádná(nejvýše 2x týdně) Normální Žádné Pod částečnou kontrolou (kterýkoliv z ukazatelů) Více než2x týdně Jakékoliv Jakékoliv Více než2x týdně < 80 % n.h. nebo o.n.h. Jedna nebo více za rok Nekontrolované Tři nebo více znaků částečnékontroly v týdnu Jedna v kterémkoliv týdnu Anamnéza + QoL dotazníky diarycards+ PEF výhoda o podskupin (OLA) QoL---GINA 2008 Astma kontrol test Nathan, JACI, 2004 délka sledování1 měsíc PEF Fuhlbrigge, Curr Opin Pulm Med, 2004 AKT spolehlivý, validizovaný Skóre <17 = ztráta kontroly AB (sensitivita 71%, specificita 71%) Schatz et al., JACI 2006 Peak flow measurement device Normální hodnoty PEF Přesnost: alespoň ±10% nebo ±0.3 l/s (20 l/min) Středníodpor < 2.5 cm H 2 O L -1 s -1 (= 0.25 kpal -1 s -1 ) 3

4 Provedení manévru PEF Úspěšný PEF manévr PEFje závisléna úsilía schopnosti dosáhnout VC nutná edukace dokonalé obemknutí ústy relaxace krku, nekašlat, není nutný nose clip PEF musíbýt dosaženo CO NEJRCHLEJIa v co největším objemu za vteřinu L/sec po dosažení plného nádechu neváhat - IHNED výdech tři pokusy nejlepší= záznam bronchokonstrikce po forsírovaném výdechu NEVÝHOD compliance, falšování, nutná edukace Variabilita a plicní funkcí u AB muž 27 let, nově IKS nejnižší ampef/nejvyšší PEF% (1 týden) SPIROMETRIE Mishima: Allergology International. 2009;58: Co měříme Standardizace měření plicní funkcí European Respiratory Journal 2005; 26: TLC IC FRC IRV TV ERV RV Water-spirometer TLC = Total Lung Capacity (6 liter) FRC = Functional Residual Capacity (3 liter) RV = Residual Volume (1.8 liter) TV = Tidal Volume (0.5 liter) IC = Inspiratory Capacity (3 liter) IRV = Inspiratory Residual Volume (2.5 liter) ERV = Expiratoyr Reserve Volume (1.2 liter) 4

5 Standardizace spirometrie European Respiratory Journal 2005; 26: Časté chyby Výška ve stoje = důležitý prediktor plicní funkcí = ovliňujevýsledky!!! ERS 93 FVC = 4.43*height *age yrs, height 1.74 : pred FVC = : pred FVC = 3.34 Dělají se časté chyby Pacient hlásí výšku sám Měřeníprobíhás botami nebo s kloboukem Pokrčená kolena Nenarovnaná hlava Kontrola kvality provedených manévrů plný nádech --- usilovný výdech --- maximální výdech Přijatelná spirometrie tpef< 120 msec tex>6 sec EV< 5%FVC VARIABILITA Dechové manévry -minimálně3x, max. 8x -variabilita mezi manévry ve FVC a FEV1 do 150 ml (při FVC pod 1 L do 100ml) Miller et al. ERJ 2005 Maximální úsilí Čas výdechu nad 6 sec s déle než1 sec plateauna křivce objem -čas Plateause obtížněji hodnoína klasické F-V křivce Časté chyby Vliv bakteriálního filtru Flow Volume Normáln lníkřivka Mladý pacient Špatné úsilí nebo předp edčasný konec Nesoustřed eděnost Kolínko (18-30 let) Kašel without filter with filter Lilly screen Spirogard TM Microgard TM Pall PF30S parameter pred. before % after % % rev. FVC 3,14 4, , FEV 1 2,68 3, , FEV 1 /VC 0,78 0, , PEF 6,51 8, , FEF 50 3,90 3, ,

6 Je co zlepšovat? ARTP / NARTC Survey Bronchomotorické testy Calibration Infection control Training Height measurement Predicted values 52% did not calibrate 30% did no cleaning 52% received any! Only 30% measured height 34% used no predicted values Cooper et al, Inspire Vol4 (2) (2002) Mechanismy BHR u astmatu - hypotézy Bronchial Hyperresponsiveness: Abnormal Airway Smooth Muscle? 1. Zánět dýchacích cest (zánět > epiteliální poškození?..? remodelace > BHR) 2. Remodelace stěny dýchacích cest (ztluštělástěna bronchu; hypervaskularizace; zvětšeníobjemu hladké svaloviny > BHR) 3. Alterace funkce hladkých svalů (zvýšení počtu ASM; cytoskeletární remodelace > BHR) 4. Alterace sensorických nervových zakončení bronchu (zvýšená neurohumorální aktivita > BHR) Solway & Irvin, NEJM Zánět DC a bronchiální hyperreaktivita = dvě různé modality Mab Target Eos BHR Reference EG2+ (cells/mm 2 ) Rs = p = Sont et al. Thorax 1996;51: PC 20 methacholine (mg/ml) omalizumab Anti-IgE ES efalizumab Anti-CD11a ES mepolizumab Anti-IL5 ES pitrakinra Anti-IL4Ra ES TPI ASM8* etanercept MEDI-528 Human CCR3 and β chain (IL3, IL-5 and GMCSF) TNFalpha IL-9 ES - ES Fahyet al. AJRCCM 1997 Djukanovicet al AJRCCM 2004 Gauvreauet al., JACI 2003 Leckieet al., Lancet 2000 Wenzel et al., Lancet 2007 Gauvreauet al. AJRCCM 2008 Howarth et al., Thorax 2005 Berry et al. NEJM 2007 Gauvreauet al. ATS

7 Bronchodilatační testy- BDT Bronchoprovokační testy Salbutamol400 ug, hodnocenípo min. 15 minutách, zpravidla 30 min, pokud výsledek sporný možno zopakovat měřenípo 60 min či ještě zvýšit dávku 2x Pozitivní: FEV1 či FVC vzestup o 12 a více % a zároveňvzestup o minimálně 200ml(hodnotí se vzestup vyššího parametru (FVC či FEV1) obstrukce reverzibilní plně/částečně event. Raw, Gawo víc jak 50% Negativní vše ostatní NESPECIFICKÉ PŘÍMÁ např. Methacholin Histamin NEPŘÍMÁ např. Zátěžové testy Manitol, AMP SPECIFICKÉ Immunologické např. Alergen LMW sensitisers Neimunologické např. ASA NSAID Přímé& nepřímé BP podněty PŘÍMÉ BB ZÁNĚTU PŘÍMÉ ASM - působí přímo na ASM receptory - odráží aktivitu a funkci ASM, minimální korelace se zánětem DC - histamine, methacholine, leukotriene, PG NEPŘÍMÉ - působíjedním nebo více cestami, nejčastěji uvolňováním mediátorů ze zánětlivých buněk - více komplexníinfomace, se vztahem k aktivitězánětu, tedy pravděpodobně lépe korelují s tíží a aktivitou astmatu - exercise, hypertonický NaCl roztok, adenosin, mannitol NEPŘÍMÉ Metodika dle ATS/ERS guidelines Tidal Breathing 2 min tidal breathing 0.13 ml/min 90 µlper dose PC 20 in mg/ml PC 20 >16 normal PC borderline PC mild AHR PC mod AHR PC 20 <0.25 severe AHR Dosimeter 5 Breaths B-hold 9 µl per breath 45 µlper dose Další aspekty jsou stejné: Koncentrace ( mg/ml) Pauzy mezi dávkami (5 min) Spirometrie (FEV 1 )(30 & 90 sec) Kalkulace PC 20 (PD 20 ) Na koncentraci závislá změna bronchiální reaktivity Hyperreaktivita Hypersenzitivita 7

8 Důležité upozornění vynechání léků SABA 8 hodin LABA 24 hodin perorální BD (vč. SR theofylinů) 48 hodin anti-histaminika- 4 dny (metacholin OK) anticholinergika ex u metacholinu káva (kofein) 4 hodiny dosimetrická jednotka Kalibrace na úbytek hmotnosti roztoku v µg / inhalaci tryskovým nebulizátorem absolutní kontraindikace FEV1< 1,2 L, AIM recentně, CMP, známé aneurysma FEV1<1,5 L, URTI, AE AB, hypertenze, gravidita, EPI Interpretace výsledků specificitapro astma přímý vs. nepřímý BPT BHR poskytuje přidanou informaci v dlouhodobé péči o astma histamin a metacholinšpatněkorelujes intenzitou zánětu dýchacích cest změny v BHR korelují se intenzitou remodelace prediktor vzniku ireverzibilní bronch. obstrukce vhodné pro monitoraci očekávaného disease modifying efektu léků- IKS IKS a BHR u astmatu meta analýza Ryan Baets Kerrebijn Bel Fuller Laitinen Haahtela O Connor Evans Vathenen Wiebicke Homogeneity Heterogeneity Homogeneity# Heterogeneity## 400 μg BDP 600 μg BUD 600 μg BUD 800 μg BUD 1200 μg BUD 1200 μg BUD 1200 μg BUD 1600 μg BUD 1600 μg BUD 1600 μg BUD 2000 μg BDP 4 weeks 2 months* 6 months* 4 weeks 3 weeks 3 months 2 year 2 weeks 2 weeks 6 weeks 3 weeks p=0.14 p=0.23 p<0.001 p=0.21 p=0.25 p<0.001 p<0.001 p=0.009 p=0.28 p=0.014 p=0.28 p=0.14 p<0.001 p= ZvýšeníPC20 and PD20vlivem IKS Doubling dose je závisléna dávce a délce podávání van Grunsven et al. Thorax 1999;54:316 Průběh dosažení kontroly astmatu IKS Předpověď exacerbace AB po vysazení IKS % improvement 100 No night symptoms FEV 1 Sputum eo's No SABA use AHR Metoda BHR histamine Eosinofilie Indukované sputum Začátek 8 měsíčního sledování Pro každý další měsíc sledování p < 0.04 p < n.s. p < 0.03 Fe 50 n.s. n.s. 0 Days Weeks Months ears Modified from: Woolcock Clin Exp Allergy Rev, 2001;1(2): Léčit trvající BHR u pacienta bez symptomů s normálními plicními funkcemi? Leuppi et al. AJRCCM 2001;163:

9 Strategie léčby dle kontroly BHR (Sontetal) Počet epizod nekontrolovaného astmatu SBM tloušťky Reference-strategy remodelace DC AHR-strategy Month of Follow-up Sontet al. AJRCCM 1999 PC20 (mg/ml) PC20 (mg/ml) Bronchial hyperresponsiveness: Heterogeneity? Methacholine Asthma COPD Healthy Adenosine Asthma COPD Healthy % Fall in FEV1 Exercise Asthma COPD Healthy Avital et al. Thorax 1995; 50: Inflamometrie- e Exhaled breath gases Macrophages Heme Fe Oxidative stress ROS Inflammation L-arginine is + cytokines.. HO + O.. 2 OO. Fe 2+ bilirubin Lipid peroxidation ELEKTROCHEMICKÁ ANALÝZA CO Ethane Dvou kompartmentový model plicní produkce Soft palate closed Back pressure FE = + produkce -difuzedo intersticiaa krve - axiální difuze do alveolu + konvekce do úst Exhalation against a resistance (Silkoff PE. Et al AJRCCM 1997) 250 ATS/ERS Flow (ml/s) ATS/ERS 2005 : 50 ml/second ( L/sec) PLAT (PPB) 9

10 in lung disease Increased Asthma URTI Allergen Challenge Bronchiectasis Lower RTI COPD CFA, Scleroderma L-arginine Decreased Cystic fibrosis PCD Kartagener s syndrome Pulmonary hypertension Cigarette smoking Glucocorticoids S inhibitors Vydechovaný 18 let výzkumu (1991) komerční analyzátory k dispozici reimbursment 15 zemí(vč. ČR) robustní klinická data marker eosinofilního zánětu zcela neinvazivní metoda jednoduché online měření reproducibilní metoda standardizovaná dle ATS/ERS guidelines Exhaled to guide treatment in asthma Exhaled to guide treatment in asthma 292 µg 370 µg Exacerbations / patient / year µg 641 µg 0.49 Taylor et al., NEJM 2005 Taylor et al., NEJM 2005 Study design -guided treatment led to reduction in asthma exacerbations Fe to Guide Treatment in Asthma Nižší počet exacerbací? No of exacerbations control group á1 M první4 M á2 M poté všechny visity ve stejný čas Shaw et al. (2007) 45.6% reduction in exacerbation rate(p=0.27) Smith AD, NEJM 2005 Výskyt exacerbacíu FE skupiny byl o 21% menší oproti placebu(p=0.43) celkovádávka IKS byla o 11% vyšší(p=0.40) u FE skupiny Shaw et al. (2007) 10

11 predikujedeklinaci FEV 1 u OLA NHLBI SARP: Fe určuje rizikový fenotyp AB FEV 1 80% pred FEV 1 <80% pred 136 non-smoking patients with difficult-to-treat asthma Follow-up assessment after 5 6yrs later in 98 patients Astmatici s vysokým Fe mají většíbhr výraznější alergický zánět výraznějšíplicníhyperinflaci sníženou schopnost vnímat své obtíže Patienti s vysokým F e (20ppb) majíexcesivnípokles FEV ml yr 1 oproti nemocným s nízkým F e je prediktorzrychleného poklesu plicních funkcí(zejména pokud je FEV 1 normální Van Veenet al. (2008) Vysoké Fe určilo pacienty s OLA, kteří mají největší bronchiálníobstrukci a hyperinflaci anejvíce spotřebovávají lékařskou péči v předchozím roce DweikRA, AJRCCM 2010 Fe jako diagnostický marker eosinofilního astmatu Algorithm <20 ppb ppb >35 ppb Eosnení-norma Eos asi+ ale mírný Eos nemocných s nespecifickými respir. symptomy 6 W u 14 GP dušnost v noci kašel (86%) pískání při dýchání(63%) dušnost při námaze (86%) Hewitt et al. (2008) Při FEV1 <80% je dg. astma FE and spirometrie vysoce pravděpodobná Hewitt et al. (2008) FE pomohlo ve stanovenídg. u 94% (spirometrie u 54%) FE vyš. zlepšilo diagnostiku nespecifických respir. symptom Oproti spirometrii mají význam jak negativní tak pozit. hodnoty Potvrzené dopady v denní praxi Redukce dávky IKS (Smith et al., N EnglJ Med, 2005; Shaw et al., AJRCCM, 2007) Redukce bronchiální hyperreaktivity (Pinjnenurg et al., AJRCCM, 2005) Redukce nutnosti systémové kortikoterapie (Szefler et al., Lancet, 2008) Trend k redukci hospitalizací (de Jongste et al., AJRCCM, 2009) Podpora diagnózy astmatu v ordinaci astmatologa/gp (Hewitt et al., 2008) IOS měření Impulsní oscilometrie Frey Pead RespRev

12 Elektrický impuls je převeden přes reproduktor do tlakové vlny Odražená pulzně tlakovávlna je snímána přes pneumotachograf a zpracována dle frekvenčníanalýzy v rozsahu frekvencí 5-35 Hz. Princip IoS Co získáme? Mechanickou impedanci DC Reálnáčást = REZISTENCE(R) informace o proudovém odporu DC R5 = celková rezistence (periferní i centrální DC) R20 = proximální rezistence (centrální DC) Nereálnáčást = REAKTANCE (X) X5 = distálníkapacitníreaktance perif.dc a elasticita hrudníku a plic je určena dvěma komonentami C = kapacitance(elasticita hrudníku a plic) I = inertance(vlastnosti sloupce vzduchu v DC) Proximální obstrukce DC Bronchodilatační test zvýšenír5 a R20 (norma je do 150%) normálníx5 (norma je do kpa/l/s) R kpa/l/s R5 R20 zvýšenír5 normálnír20 sníženíx5 Distální obstrukce DC R kpa/l/s R5 R20 X kpa/l/s X5 X kpa/l/s X5 Re, Im (hpa/l/s) Before After Freq. (Hz) Impulsní oscilometrie Výhody Minimální kooperace pacienta (děti, nízké IQ, simulace) Pacienti neschopní provedení manévru spirometrie Není nutný hluboký nádech nemění bronchomotoriku Nevýhody Problematika ve standardizaci Výsledky závisína plicním objemu -velký objem nízkéodpory Závěry QoL(AKT) followupdle guidelinesgina Symptomy nekorelují se zánětem a LFT PEF akčníléčebný plán, OLA, akutníastma Spirometrie standard ATS/ERS tpef, tex NBPT přímý sledováníremodelacea rizika exacerbací u step-down IKS NBPT nepřímý korelace BHR se zánětem u AB Fe sníženíae při téměřstejnédávce IKS, marker poklesu LFT v čase a rizika AE u těžkého astmatu IoS selektované skupiny pacientů 12

13 Děkuji za pozornost 13

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP Asthma bronchiale -chronické celoživotní onemocnění Pokud je včas léčeno,lze je účinně dostat pod kontrolu Asthma bronchiale- definice Chronické

Více

Funkční vyšetření plic MUDr D.Dušíková TRN klinika,fn Ostrava Prim.MUDr J.Roubec,PhD

Funkční vyšetření plic MUDr D.Dušíková TRN klinika,fn Ostrava Prim.MUDr J.Roubec,PhD Funkční vyšetření plic MUDr D.Dušíková TRN klinika,fn Ostrava Prim.MUDr J.Roubec,PhD Funkční vyšetřování dýchacího ústrojí zahrnuje: I. vyšetření plicní ventilace II. mechaniky dýchání III.respirace IV.plicní

Více

Oslabení dýchacího systému asthma

Oslabení dýchacího systému asthma Oslabení dýchacího systému 1 / 7 Oslabení dýchacího systému asthma Astma bronchiale. Definice podle WHO, která je zakotvena i v Mezinárodní dohodě o diagnostice a léčbě astmatu z roku 1992, zní: Astma

Více

Význam včasné léčby nemocných s CHOPN

Význam včasné léčby nemocných s CHOPN Význam včasné léčby nemocných s CHOPN František Salajka Plicní klinika LF UK a FN Hradec Králové Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do Chronická obstrukční plicní nemoc

Více

Bronchoprovokační testy

Bronchoprovokační testy Bronchoprovokační testy Bronchial Challenge Tests František Kopřiva, Martin Zápalka Dětská klinika FN a LF UP, Olomouc SOUHRN Autoři předkládají přehled nespecifických bronchoprovokačních testů. Klíčová

Více

Chronická obstrukční plicní nemoc MUDR.ŠÁRKA BARTIZALOVÁ BARTIZALOVAS@FNPLZEN.CZ

Chronická obstrukční plicní nemoc MUDR.ŠÁRKA BARTIZALOVÁ BARTIZALOVAS@FNPLZEN.CZ Chronická obstrukční plicní nemoc MUDR.ŠÁRKA BARTIZALOVÁ BARTIZALOVAS@FNPLZEN.CZ Nařízení vlády č. 114/2011 Platné od 1.7.2011 Kapitola III, položka 13 Chronická obstrukční plicní nemoc s FEV1/FVC méně

Více

SPIROMETRIE: využití. Historie: mokrá spirometrie. Základní funkční vyšetření plic. kladní znalosti z anatomie dýchací soustavy

SPIROMETRIE: využití. Historie: mokrá spirometrie. Základní funkční vyšetření plic. kladní znalosti z anatomie dýchací soustavy Katedra zoologie PřF UP Olomouc http://www.zoologie.upol.cz/zam.htm Prezentace navazuje na základnz kladní znalosti z anatomie dýchací soustavy Rozšiřuje přednášky: Plíce savců funkční anatomie Řízení

Více

M.Teřl, Klinika TRN FN a LF UK v Plzni

M.Teřl, Klinika TRN FN a LF UK v Plzni Mastocyt: druhé housle nebo dirigent? aneb Tři sestry M.Teřl, Klinika TRN FN a LF UK v Plzni Tři sestry M.Teřl, Klinika TRN FN a LF UK v Plzni A.P. Čechov, statek u Moskvy Mastocyt Tři sestry Matka: Nar.

Více

Léčba astma bronchiale

Léčba astma bronchiale Léčba astma bronchiale Karel Urbánek, Ústav farmakologie LF UP v Olomouc 26. října 2011 Astma Úvod 2 agonisté Xantiny Antimuskarinika Kortikoidy Stabilizátory mastocytů a antileukotrieny Astma Chronické

Více

Hlavní principy. Farmako-ekonomika OLA

Hlavní principy. Farmako-ekonomika OLA 29.8.211 Autorský kolektiv CAR FN Hradec Králové Sedlák Krčmová FN Thomayerova Praha Chlumský Vašáková FN Plzeň Teřl Panzner FN Brno-Bohunice Kindlová Novotná FN Olomouc Zatloukal Panzner FNsP Ostrava

Více

ÚKOLY Z FYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ

ÚKOLY Z FYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ ÚKOLY Z FYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ Kontrolní otázky: 1. Vyjmenujte dýchací svaly. 2. Kde nalezneme dechové centrum, jakou má funkci a na jaké změny je citlivé? 3. Jaký je mechanizmus vdechu a výdechu? 4. Čím rozumíme

Více

Obsah. Definice CHOPN. Diagnostika aneb od klinického podezření k CT hrudníku

Obsah. Definice CHOPN. Diagnostika aneb od klinického podezření k CT hrudníku Diagnostika aneb od klinického podezření k CT hrudníku O. Kudela Plicní klinika FNHK LFHK Univerzity Karlovy v Praze Obsah Definice CHOPN v bodech Hlavní cíle diagnostice CHOPN Anamnéza + fyzikální vyšetření

Více

pracovní list studenta

pracovní list studenta Výstup RVP: Klíčová slova: Dýchací soustava Vojtěch Beneš žák využívá znalosti o orgánových soustavách pro pochopení vztahů mezi procesy probíhajícími ve vlastním těle, usiluje o pozitivní změny ve svém

Více

Eosinophil Cationic Protein as a Marker of Diagnosis and Therapy of Asthma in Children

Eosinophil Cationic Protein as a Marker of Diagnosis and Therapy of Asthma in Children Eosinophil Cationic Protein as a Marker of Diagnosis and Therapy of Asthma in Children VÁCLAVA GUTOVÁ Ústav imunologie a alergologie FN Plzeň SOUHRN Diagnostikování astmatu je někdy obtížné, zvláště u

Více

Funkční vyšetření v monitorováníintersticiálních plicních chorob (ILD) zejména IIP

Funkční vyšetření v monitorováníintersticiálních plicních chorob (ILD) zejména IIP Funkční vyšetření v monitorováníintersticiálních plicních chorob (ILD) zejména IIP V.Koblížek, V.Bartoš Plicníklinika FN a LF UK Hradec Králové Struktura přednášky Úvod Obecný popis metod Konkrétnívyužitíjednotlivých

Více

Úvodní slovo. Vážení přátelé,

Úvodní slovo. Vážení přátelé, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Úvodní slovo Vážení přátelé, dovolte mi poděkovat všem, kteří svými dary nebo pomocí a důvěrou podpořili v roce 2007 činnost Nadačního fondu Astma. Koncem roku 2006 jsme při jednání

Více

Doporučený postup pro interpretaci základních vyšetření plicních funkcí

Doporučený postup pro interpretaci základních vyšetření plicních funkcí Doporučený postup pro interpretaci základních vyšetření plicních funkcí Závěry semináře pořádaného Sekcí patologie a fyziologie dýchání a funkční diagnostiky ČPFS a Nadačním fondem Astma v Hrotovicích

Více

Patofyziologie dýchacího systému

Patofyziologie dýchacího systému Patofyziologie dýchacího systému Respira ní systém - fyziologie Hlavní funkce na úrovni plic: ventilace difuze perfuze Alveolární ventilace V A = (V T -V D ) x f V T.dechový objem (tidal volume) V D.mrtvý

Více

IOS je přínosná pro diagnostiku a léčbu bronchiálních obstrukcí- PRO S.KACROVÁ

IOS je přínosná pro diagnostiku a léčbu bronchiálních obstrukcí- PRO S.KACROVÁ IOS je přínosná pro diagnostiku a léčbu bronchiálních obstrukcí- PRO S.KACROVÁ Praha, Tyršův dům 15. 11. 2013 Historie metody Oscilační metody poprvé použity v 60.letech 20.století, zpočátku monofrekvenční

Více

KOMPLEXNÍ MĚŘENÍ PLICNÍCH FUNKCÍ S VYUŽITÍM SPIROMETRIE

KOMPLEXNÍ MĚŘENÍ PLICNÍCH FUNKCÍ S VYUŽITÍM SPIROMETRIE KOMPLEXNÍ MĚŘENÍ PLICNÍCH FUNKCÍ S VYUŽITÍM SPIROMETRIE J. Rusz, R. Čmejla, A. Stráník, R. Janča ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, Technická, 6, Praha 6 Abstrakt Mezi základní parametry neinvazivních měření

Více

Vyšetření nemocného před plicní resekcí

Vyšetření nemocného před plicní resekcí Vyšetření nemocného před plicní resekcí Základní předoperační vyšetření před resekcí plic Anamnestická data a fyzikální vyšetření Ekg Biochemické vyšetření, krevní obraz, hemokoagulace, ABR Komplexní spirometrické

Více

procesu (Doporučený postup) MUDr. Zdeňka Hajduková, Ph.D. 1 MUDr. Vladimíra Straková 1 Klinika chorob z povolání FNsP Ostrava, Ostravská univerzita 1

procesu (Doporučený postup) MUDr. Zdeňka Hajduková, Ph.D. 1 MUDr. Vladimíra Straková 1 Klinika chorob z povolání FNsP Ostrava, Ostravská univerzita 1 Zařazov azování alergiků do pracovního procesu (Doporučený postup) MUDr. Zdeňka Hajduková, Ph.D. 1 MUDr. Vladimíra Straková 1 Klinika chorob z povolání FNsP Ostrava, Ostravská univerzita 1 Pachnerovy dny

Více

CHOPN na dřeň. Proč pořádáme tenhle seminář? V České republice máme řadu problémů..

CHOPN na dřeň. Proč pořádáme tenhle seminář? V České republice máme řadu problémů.. CHOPN na dřeň Proč pořádáme tenhle seminář? V České republice máme řadu problémů.. O těch reálných se nejméně mluví.. Jedním z nich je plicní nemoc s dlouhým názvem téměř všude označená zkratkou CHOPN

Více

Vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám v odbornosti 207 od 1.1.2013. MUDr. Tomáš Rohovský MUDr. Tomáš Kočí

Vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám v odbornosti 207 od 1.1.2013. MUDr. Tomáš Rohovský MUDr. Tomáš Kočí Vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám v odbornosti 207 od 1.1.2013 MUDr. Tomáš Rohovský MUDr. Tomáš Kočí 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami Výkon

Více

Chronická obstrukční plicní nemoc v intenzivní péči - up to date 2010

Chronická obstrukční plicní nemoc v intenzivní péči - up to date 2010 Chronická obstrukční plicní nemoc v intenzivní péči - up to date 2010 Renata Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové

Více

Funkční vyšetření plic Spirometrie

Funkční vyšetření plic Spirometrie Funkční vyšetření plic Spirometrie Michal Huptych Úvod do biomedicínského inženýrství 27. 10. 2011 Obsah prezentace Přednáška Něco málo o plicích Něco málo z historie Spirometr Měřené veličiny Ukázky křivek

Více

ASTMA BRONCHIALE. Alergie nezná hranic MUDr. Petra Kubová

ASTMA BRONCHIALE. Alergie nezná hranic MUDr. Petra Kubová ASTMA BRONCHIALE Alergie nezná hranic MUDr. Petra Kubová nejčastější chronické onemocnění dětského věku V ČR 12% dětské populace a 8% dospělé populace Incidence 15 000 / rok Mortalita cca 100 pac. / rok

Více

Obsah. Několik slov úvodem... 19 Vít Petrů

Obsah. Několik slov úvodem... 19 Vít Petrů Několik slov úvodem...................... 19 Vít Petrů OBECNÁ ČÁST 1 Prevalence astmatu a alergie u dětí a mladistvých.... 25 Jiřina Chládková 1.1 Prevalence průduškového astmatu............ 26 1.2 Prevalence

Více

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře ASTMA BRONCHIALE Autoři: doc. MUDr. František Salajka, CSc. Lékařská fakulta UK, Hradec Králové prim. MUDr. Viktor Kašák Lerymed.

Více

ASTMA BRONCHIALE. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

ASTMA BRONCHIALE. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové ASTMA BRONCHIALE Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Definice Chronické zánětlivé, záchvatovité onemocnění způsobené reaktivitou DC s následnou bronchiální kontrakcí a bronchiální obstrukcí Změny

Více

Registr závažné CHOPN popis projektu. Vladimír Koblížek ČPFS ČLS JEP

Registr závažné CHOPN popis projektu. Vladimír Koblížek ČPFS ČLS JEP Registr závažné CHOPN popis projektu Vladimír Koblížek ČPFS ČLS JEP CHOPN zanedbávaná nemoc Odhadovaná prevalence 4-10% populace Odhadovaná prevalence v ČR 7-8% populace Skutečná prevalence v Evropě European

Více

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE Projekt MZ ČR zpracovaný ČLS JEP za podpory grantu IGA MZ ČR 5390-3 Reg. č. o/001/004 Alergická rýma Autor: MUDr.

Více

Srdeční troponiny - klinické poznámky

Srdeční troponiny - klinické poznámky Srdeční troponiny - klinické poznámky Jiří Kettner Kardiologická klinika, IKEM Praha On-line videokonference pořádána Centrem pro edukaci a výzkum Abbott Klinická praxe symptomy ischemie a EKG změny 1

Více

Multimediální databáze případových studií a jejich prezentace ve výuce veterinárního lékařství

Multimediální databáze případových studií a jejich prezentace ve výuce veterinárního lékařství Multimediální databáze případových studií a jejich prezentace ve výuce veterinárního lékařství Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Syndrom RAO/IAD

Více

Diagnostika. Vyšetření plicních funkcí Spirometrie

Diagnostika. Vyšetření plicních funkcí Spirometrie ATIASTMATIKA Astma Chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest Opakované reverzibilní obstrukce průdušek (astmatické záchvaty) Výraznější potíže při výdechu Status asthmaticus: dlouhodobější obstrukce

Více

Petra Žurková Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Lékařská fakulta MU Brno Přednosta: prof. MUDr. Jana Skřičková CSc.

Petra Žurková Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Lékařská fakulta MU Brno Přednosta: prof. MUDr. Jana Skřičková CSc. Význam tréninku respiračních svalů u neuromuskulárních onemocnění Petra Žurková Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Lékařská fakulta MU Brno Přednosta: prof. MUDr. Jana Skřičková CSc. Dechová

Více

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2005

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2005 ASTHMA BRONCHIALE Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2005 Autoři: František Salajka Stanislav Konštacký Viktor Kašák Ján Dindoš Oponenti: Toman Horáček Václav Špičák

Více

FeNO*: Revoluce v diagnóze astmatu. *Frakčně exhalovaný oxid dusnatý

FeNO*: Revoluce v diagnóze astmatu. *Frakčně exhalovaný oxid dusnatý FeNO*: Revoluce v diagnóze astmatu *Frakčně exhalovaný oxid dusnatý PROBLÉMY ASTMATU Chybná diagnóza Nepotřebná Nekontrolované 1 Pakhale 2011 medikace 2 Peters 2007 1 Pakhale 2011 ze všech pacientů netrpí

Více

Aerosol a zdraví. MUDr.Helena Kazmarová

Aerosol a zdraví. MUDr.Helena Kazmarová Aerosol a zdraví MUDr.Helena Kazmarová Odborná skupina hygieny ovzduší Centrum hygieny životního prostředí Státní zdravotní ústav h.kazmarova@szu.cz http://www.szu szu.cz/chzp/ovzdusi/index. /index.htm

Více

Astma dobrá diagnóza. Doc. MUDr. Milan Teřl, PhD Klinika TRN FN a LF v Plzni

Astma dobrá diagnóza. Doc. MUDr. Milan Teřl, PhD Klinika TRN FN a LF v Plzni Astma dobrá diagnóza Doc. MUDr. Milan Teřl, PhD Klinika TRN FN a LF v Plzni Rozpor mezi možnostmi a realitou V ČR žije cca 800 000 astmatiků Více než polovina má potíže a 1/3 má potíže výrazné Nedostatečná

Více

VYŠETŘOVACÍ METODY V PNEUMOLOGII. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

VYŠETŘOVACÍ METODY V PNEUMOLOGII. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové VYŠETŘOVACÍ METODY V PNEUMOLOGII Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Rozdělení diagnostických postupů Anamnéza Fyzikální vyšetření Funkční vyšetření plic Zobrazovací metody Rentgenologické metody

Více

Počítač s programem Logger Pro napojený na dataprojektor, LabQuest, spirometr Vernier s bakteriálním filtrem a náustky, kolíček na nos

Počítač s programem Logger Pro napojený na dataprojektor, LabQuest, spirometr Vernier s bakteriálním filtrem a náustky, kolíček na nos Výstup RVP: Klíčová slova: Dýchací soustava Vojtěch Beneš žák využívá znalosti o orgánových soustavách pro pochopení vztahů mezi procesy probíhajícími ve vlastním těle, projevuje odolnost vůči výzvám k

Více

Rejstříky ročník 4/2002

Rejstříky ročník 4/2002 Rejstříky ročník 4/2002 OBSAHOVÝ REJSTŘÍK JMENNÝ REJSTŘÍK VĚCNÝ REJSTŘÍK OBSAHOVÝ REJSTŘÍK Editorial 1, 93, 185, 267 Obsah 3, 97, 189, 269 Revize alergologického názvosloví stanovisko EAACI 186 Cena MUDr.

Více

Dětské astma po třiceti letech

Dětské astma po třiceti letech Dětské astma po třiceti letech Childhood asthma thirty years later VÍT PETRŮ, JAROSLAVA ŠIMONÍČKOVÁ, HANA KOLÁŘOVÁ Centrum alergologie a klinické imunologie, Nemocnice Na Homolce, Praha SOUHRN Prospektivní

Více

Novinky v alergologii

Novinky v alergologii Novinky v alergologii Petr Panzner Ústav imunologie a alergologie LF UK a FN Plzeň Alergický zánět Alergen IL-4 B IgE IL-12 T Th2 APC T IL-5 Eozinofil Alergická reakce IL-12 T Th1 IFN-γ B IgG Eosinofily

Více

COSMED, přesné a flexibilní řešení pro moderní laboratoř pro funkční vyšetření plic. Respiratory care, when breath matter...

COSMED, přesné a flexibilní řešení pro moderní laboratoř pro funkční vyšetření plic. Respiratory care, when breath matter... COSMED, přesné a flexibilní řešení pro moderní laboratoř pro funkční vyšetření plic Respiratory care, when breath does matter... Proč COSMED? Od svého založení v roce 1980, je společnost COSMED spojována

Více

Doporučený postup diagnostiky a léčby bronchiálního astmatu

Doporučený postup diagnostiky a léčby bronchiálního astmatu Doporučený postup diagnostiky a léčby bronchiálního astmatu Autoři Milan Teřl 1,2, Petr Čáp 2, Renata Dvořáková 1, Viktor Kašák 1, Tomáš Kočí 2, Bronislava Novotná 2, Petr Panzner 2, Ester Seberová 2,

Více

Stav přípravy aktualizace doporučeného postupu diagnostiky a léčby stabilní CHOPN

Stav přípravy aktualizace doporučeného postupu diagnostiky a léčby stabilní CHOPN Stav přípravy aktualizace doporučeného postupu diagnostiky a léčby stabilní CHOPN >2400 osob CHOPN: Mortalita 2011 Letní smog 2011 V.Koblížek, V.Zindr, J.Chlumský, V.Sedlák, J.Holub, J.Satinská, V.Kašák,

Více

Důležité informace pro olympioniky před Londýnem. RNDr. Jan Chlumský Antidopingový výbor České republiky

Důležité informace pro olympioniky před Londýnem. RNDr. Jan Chlumský Antidopingový výbor České republiky Důležité informace pro olympioniky před Londýnem RNDr. Jan Chlumský Antidopingový výbor České republiky OH LONDÝN 2012 DOPINGOVÁ KONTROLA: Období olympijských her je vymezeno datem 16.7.2012 až 12.8.2012

Více

Chronická rýma a astma

Chronická rýma a astma Chronická rýma a astma Allergic Rhinitis and Asthma Ester Seberová Alergologická ambulance, Plzeň SOUHRN Alergická rýma a astma jsou dvě onemocnění jednoho systému dýchacích cest. Mají mnoho společných

Více

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Léčba CHOPN Odvykání kouřen ení Bronchodilatancia (mimo theofyllinu)

Více

MARTIN ZÁPALKA, FRANTIŠEK KOPŘIVA, JAROSLAVA SZOTKOWSKÁ 1. Dětská klinika FN a LF UP Olomouc 1 Ústav klinické imunologie FN Olomouc

MARTIN ZÁPALKA, FRANTIŠEK KOPŘIVA, JAROSLAVA SZOTKOWSKÁ 1. Dětská klinika FN a LF UP Olomouc 1 Ústav klinické imunologie FN Olomouc The Results of One Year Monitoring of Eosinophil Cationic Protein in Serum (S-ECP) in Children with Allergic Diseases by the Established Diagnosis and by the used Therapy MARTIN ZÁPALKA, FRANTIŠEK KOPŘIVA,

Více

Mgr. Petra Žurková prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno

Mgr. Petra Žurková prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Mgr. Petra Žurková prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno bránice skalenové svaly mezižeberní a pomocné dechové svaly kostní, kloubní a vazivové struktury hrudníku

Více

PATOGENEZE BRONCHIÁLNÍ OBSTRUKCE ASTMA, CHOPN

PATOGENEZE BRONCHIÁLNÍ OBSTRUKCE ASTMA, CHOPN PATOGENEZE BRONCHIÁLNÍ OBSTRUKCE ASTMA, CHOPN 1. ASTMA Definice dle GINA (Global Initiative for Asthma): Astma je chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest, kde hrají roli mnohé buňky (mastocyty, eozinofily,

Více

Rehabilitace u astmatiků. Ondřej Niedoba

Rehabilitace u astmatiků. Ondřej Niedoba Rehabilitace u astmatiků Ondřej Niedoba listopad 2013 O astmatu obecně: Záchvatovitá dušnost Chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest spojené s průduškovou hyperaktivitou Onemocnění s mnoha individuálními

Více

Doporučení ČSKB-Markery poškození myokardu Klin. Biochem. Metab., 16 (37), 2008, 1, 50-55. Universal Definition of Myocardial Infarction

Doporučení ČSKB-Markery poškození myokardu Klin. Biochem. Metab., 16 (37), 2008, 1, 50-55. Universal Definition of Myocardial Infarction První zkušenosti se stanovením hs-ctnt Vašatová M., Tichý M. Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN a LF UK Hradec Králové Biolab 2010 Troponiny troponiny součást troponinového komplexu účast na svalové

Více

Diagnostika bronchiálního. ho astmatu HPLC/MS analýzou. Kamila Syslová Ústav organické technologie

Diagnostika bronchiálního. ho astmatu HPLC/MS analýzou. Kamila Syslová Ústav organické technologie Diagnostika bronchiálního ho astmatu HPLC/MS analýzou Kamila Syslová Ústav organické technologie Bronchiální astma Civilizační onemocnění rostoucí počet případů snižující se věková hranice prvních projevů

Více

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady 1 Hemoptýza 1.1 Úvod a definice 1.2 Patofyziologie hemoptýzy 1.3 Příčiny hemoptýzy 1.4 Klasifikace hemoptýzy 1.5 Vyšetřovací metody 1.6 Diagnostické algoritmy 1.7 Diferenciální diagnostika hemoptýzy 1.8

Více

Projevy alergie v respiračním systému. Roman Hakl UKIA FN u sv. Anny

Projevy alergie v respiračním systému. Roman Hakl UKIA FN u sv. Anny Projevy alergie v respiračním systému Roman Hakl UKIA FN u sv. Anny Alergická rýma Definice a vymezení chorobného stavu Hlavní epidemiologické charakteristiky Klasifikace Klinický obraz onemocnění Diagnostika,

Více

DECHOVÉ FUNKCE U PACIENTŮ S RS

DECHOVÉ FUNKCE U PACIENTŮ S RS DECHOVÉ FUNKCE U PACIENTŮ S RS Martina Kövári, Jan Šulc, Libuše Smolíková, Michaela Havlíčková Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství FN Motol a 2. LF UK Plicní dysfunkce Nejčastější přičina úmrtí

Více

Dýchací ústrojí a fyziologie dýchání

Dýchací ústrojí a fyziologie dýchání Dýchací ústrojí a fyziologie dýchání MUDr.Helena Kazmarová MUDr.Helena Veselská Odborná skupina hygieny ovzduší Centrum hygieny životního prostředí Státní zdravotní ústav h.kazmarova kazmarova@szu.cz http://www.szu.cz/chzp/ovzdusi/index.htm

Více

Registr těžkého CHOPN. Registr těžkého CHOPN. Registr těžkého CHOPN 24.1.2015. Český registr CHOPN: Úroveň pohybové aktivity pacientů s těžkou CHOPN

Registr těžkého CHOPN. Registr těžkého CHOPN. Registr těžkého CHOPN 24.1.2015. Český registr CHOPN: Úroveň pohybové aktivity pacientů s těžkou CHOPN Český registr CHOPN: Úroveň pohybové aktivity pacientů s těžkou CHOPN K. Neumannová, V. Koblížek,. Novotná, M. Plutinský, P. Musilová, O. Sobotík, K. Hejduk, M. Janura Olomouc, Hradec Králové, rno, Jihlava,

Více

Pozátěžová dechová tíseň u astmatiků

Pozátěžová dechová tíseň u astmatiků Pozátěžová dechová tíseň u astmatiků Exercise-induced breathlessness in asthma patients VIKTOR KAŠÁK LERYMED spol. s r.o. Oddělení respiračních nemocí, Praha SOUHRN Epizodická dušnost, pískoty, kašel a

Více

Úvodní slovo. Vážení přátelé,

Úvodní slovo. Vážení přátelé, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Úvodní slovo Vážení přátelé, Opět se Vám po roce dostává do rukou Výroční zpráva Nadačního fondu Astma. V roce 2011 jsme již tradičně bezplatně zapůjčili Pneumologické klinice Fakultní

Více

Význam. Dýchací systém. Dýchání. Atmosférický vzduch. Dýchací cesty. Dýchání 15.4.2015

Význam. Dýchací systém. Dýchání. Atmosférický vzduch. Dýchací cesty. Dýchání 15.4.2015 Význam Dýchací systém Kyslík oxidace energetických substrátů za postupného uvolňování energie (ATP + teplo) Odstraňování CO 2 Michaela Popková Atmosférický vzduch Složení atmosférického vzduchu: 20,9 %

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV BIOMEDICÍNSKÉHO INŢENÝRSTVÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT

Více

Stručný přehled ambulantní péče o nemocné s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN)

Stručný přehled ambulantní péče o nemocné s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) Stručný přehled ambulantní péče o nemocné s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) Podle Světové iniciativy o chopn Světová Strategie diagnostiky, léčby a Prevence chronické obstrukční Plicní nemoci

Více

BOLESTIVÉ NEUROPATIE. Josef Bednařík Neurologická klinika LFMU a FN Brno. 1. CS neuromuskulárn

BOLESTIVÉ NEUROPATIE. Josef Bednařík Neurologická klinika LFMU a FN Brno. 1. CS neuromuskulárn ŠKÁLY A DOTAZNÍKY U BOLESTIVÉ NEUROPATIE Josef Bednařík Neurologická klinika LFMU a FN Brno Úvod Dotazníky, skóre, škály: Cílem je poskytnout standardizovaný výstup Podmínkou je proces standardizace těchto

Více

Doporučený postup diagnostiky a léčby obtížně léčitelného bronchiálního astmatu Doporučení pro ambulantní specialisty

Doporučený postup diagnostiky a léčby obtížně léčitelného bronchiálního astmatu Doporučení pro ambulantní specialisty Doporučený postup diagnostiky a léčby obtížně léčitelného bronchiálního astmatu Doporučení pro ambulantní specialisty Standardní léčebný plán A. Identifikační údaje Autor: Oponent: Za zpracování a další

Více

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Organizace péče o nemocné s chronickým srdečním selháním. Praktický lékař Ambulance pro srdeční selhání, domácí péče

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Obtížně léčitelné astma u dospělých z pohledu sestry

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Obtížně léčitelné astma u dospělých z pohledu sestry Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Obtížně léčitelné astma u dospělých z pohledu sestry Vedoucí práce: Mgr. Ivana Chloubová 2012 Autor: Danka Lahodová

Více

Standard komplexní plicní rehabilitace u nemocných s CHOPN

Standard komplexní plicní rehabilitace u nemocných s CHOPN Standard komplexní plicní rehabilitace u nemocných s CHOPN Mgr. K. Neumannová, Ph.D. Katedra fyzioterapie a katedra přírodních věd v kinantropologii, FTK UP Plicní rehabilitace: definice ATS/ERS 2006 Plicní

Více

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa?

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Renata Černá Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta

Více

Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven. Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno

Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven. Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Obsah Preskripce dechových pomůcek Přehled dechových pomůcek

Více

Epidemiologie CHOPN. MUDr. Tomáš Bártek Plicní klinika FNsP Ostrava

Epidemiologie CHOPN. MUDr. Tomáš Bártek Plicní klinika FNsP Ostrava Epidemiologie CHOPN MUDr. Tomáš Bártek Plicní klinika FNsP Ostrava Základní pojmy Epidemiologie: obor lékařství zabývající se příčinami vzniku a zákonitostmi šíření nemocí hromadného výskytu Prevalence:

Více

Nová klasifikace astmatu na základě jeho subfenotypů

Nová klasifikace astmatu na základě jeho subfenotypů Nová klasifikace astmatu na základě jeho subfenotypů Ruth H. Green, Chris E. Brightling a Peter Bradding Význam přehledu Přestože se obecně na astma pohlíží jako na heterogenní onemocnění, nebylo zatím

Více

Respirační fyzioterapie (dechová cvičení, respiratory rehabilitation) Miloš Máček, Klinika rehabilitace, FN. Motol, 2.LF, UK

Respirační fyzioterapie (dechová cvičení, respiratory rehabilitation) Miloš Máček, Klinika rehabilitace, FN. Motol, 2.LF, UK Respirační fyzioterapie (dechová cvičení, respiratory rehabilitation) Miloš Máček, Klinika rehabilitace, FN. Motol, 2.LF, UK Inaktivita jako rizikový faktor Časopis Science 1996 uvádí výsledky studie WHO

Více

Změny zánětlivých ukazatelů ve sputu pacientů se sezónní alergickou rýmou a intermitentním astmatem v závislosti na pylové sezóně

Změny zánětlivých ukazatelů ve sputu pacientů se sezónní alergickou rýmou a intermitentním astmatem v závislosti na pylové sezóně Změny zánětlivých ukazatelů ve sputu pacientů se sezónní alergickou rýmou a intermitentním astmatem v závislosti na pylové sezóně Changes in inflammatory markers in induced sputum of patients with allergic

Více

Funkční zátěžové testování

Funkční zátěžové testování Funkční zátěžové testování MUDr. Kryštof Slabý Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství UK 2.LF a FN Motol Skupiny pacientů Sportovci sportovní prohlídky vč. letců, automoto, potápění Zdraví redukce

Více

Klinický případ Pneumologie Žena s produktivním kašlem...

Klinický případ Pneumologie Žena s produktivním kašlem... Klinický případ Pneumologie Žena s produktivním kašlem... Koncept : Dr Gilles GARCIA Nemocnice Antoine Béclère - Clamart Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do Video Christelle

Více

Aleš Linhart II. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha

Aleš Linhart II. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha Telemonitorace krevního tlaku Aleš Linhart II. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha Prevalence hypertenze podle věkových skupin Česká republika 2006-2009 muži ženy 80 71.8 50.7 *** 60 40 20 65.2 *** 19

Více

11. Statické a dynamické plicní objemy.

11. Statické a dynamické plicní objemy. 1 11. Statické a dynamické plicní objemy. V tomto cvičení se obeznámíme se základy spirometrie, zejména s měřením dechových objemů a kapacit. Rovněž se obeznámíme se základy vyšetřování funkcí respiračního

Více

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie 1 Lochmanová A., 2 Olbrechtová L., 2 Kolčáková J., 2 Zjevíková A. 1 OIA ZÚ Ostrava 2 klinika infekčních nemocí, FN Ostrava HIV infekce onemocnění s

Více

asné trendy rizikových faktorů KVO

asné trendy rizikových faktorů KVO Současn asné trendy rizikových faktorů KVO v České republice Renata CífkovC fková a kol. Institut klinické a experimentáln lní medicíny Praha Standardizovaná úmrtnost podle příčinp Česká republika 2007

Více

PCT kontrolovaná ATB terapie nosokomiální pneumonie ventilovaných nemocných

PCT kontrolovaná ATB terapie nosokomiální pneumonie ventilovaných nemocných PCT kontrolovaná ATB terapie nosokomiální pneumonie ventilovaných nemocných Pavel Dostál Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci

Více

Non-CF bronchiektazie (BE) podklady pro návrh n. standardu. Definice. Epidemiologie. Bronchiektázie (BE) Etiologie I. Etiologie II.

Non-CF bronchiektazie (BE) podklady pro návrh n. standardu. Definice. Epidemiologie. Bronchiektázie (BE) Etiologie I. Etiologie II. Non-CF bronchiektazie () podklady pro návrh n standardu 2010-2011-2012 Vladimír Koblížek a Zuzana Antušová Sekce bronchiální obstrukcí ČPFS Definice Epidemiologie Chronickéonemocněnídolních DC anatomicky

Více

HPLC/MS tělních tekutin nový rozměr v medicinální diagnostice

HPLC/MS tělních tekutin nový rozměr v medicinální diagnostice HPLC/MS tělních tekutin nový rozměr v medicinální diagnostice Lukáš Chytil Ústav organické technologie VŠCHT Praha Medicinální diagnostika a hmotnostní spektrometrie Medicinální diagnostika: - Klasické

Více

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. MUDr. Ester Seberová Alergologická ambulance, Plzeň

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. MUDr. Ester Seberová Alergologická ambulance, Plzeň ALERGICKÁ RÝMA MUDr. Ester Seberová Alergologická ambulance, Plzeň Alergická rýma je nejčastějším projevem alergického onemocnění na horních dýchacích cestách. Negativně ovlivňuje kvalitu života pacientů

Více

Pacient s respirační insuficiencí. MUDr. Martin Hlavatý

Pacient s respirační insuficiencí. MUDr. Martin Hlavatý Pacient s respirační insuficiencí MUDr. Martin Hlavatý Respirační insuficience urgentní stav, kdy respirační systém nedokáže plně plnit základní funkci výměny plynů mezi plícemi a vnějším prostředím udržení

Více

Imunomodulace a reverzibilita remodelace dýchacích cest u astmatu David Broide

Imunomodulace a reverzibilita remodelace dýchacích cest u astmatu David Broide Imunomodulace a reverzibilita remodelace dýchacích cest u astmatu David Broide Department of Medicine, University of California San Diego, San Diego, California, USA Adresa pro korespondenci: David Broide,

Více

Diferenciální diagnóza a terapie chronické obstrukční plicní nemoci a astmatu

Diferenciální diagnóza a terapie chronické obstrukční plicní nemoci a astmatu 350 Diferenciální diagnóza a terapie chronické obstrukční plicní nemoci a astmatu prof. MUDr. Vladimír Vondra, DrSc., MUDr. Iveta Vondrová Plicní a alergologické oddělení Zdravotnického zařízení Praha

Více

Výsledky testu aktivity (kontroly) astmatu

Výsledky testu aktivity (kontroly) astmatu Výsledky testu aktivity (kontroly) astmatu Results of Asthma Control Test (ACT) VLADIMÍR VONDRA, MAREK MALÝ, IVETA VONDROVÁ, MARTINA BREJCHOVÁ Plicní a alergologické oddělení, Zdravotnické zařízení Praha

Více

DÝCHACÍ SOUSTAVA FUNKCE

DÝCHACÍ SOUSTAVA FUNKCE EU-OP VK/SOM I/21 Předmět: Somatologie Ročník: první Autor: Mgr. Anna Milerová DÝCHACÍ SOUSTAVA FUNKCE Název školy Název projektu Reg. číslo projektu Název šablony Tematická oblast (předmět) Střední odborná

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 5 3.7.005 Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v Královéhradeckém

Více

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Martina Vašáková, Martina Šterclová Pneumologická klinika 1.LF UK Thomayerova nemocnice Praha Things we knew, things we did Things we have learnt,

Více

Nové možnosti léčby astma bronchiale Diplomová práce

Nové možnosti léčby astma bronchiale Diplomová práce UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Katedra farmakologie a toxikologie Nové možnosti léčby astma bronchiale Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. PharmDr. František

Více

Alergická rýma a alergické bronchiální astma, astmatický ekvivalent

Alergická rýma a alergické bronchiální astma, astmatický ekvivalent 286 Alergická rýma a alergické bronchiální astma, astmatický ekvivalent MUDr. Irena Krčmová, CSc., MUDr. Jakub Novosad, Ph.D. Ústav klinické imunologie a alergologie, Fakultní nemocnice, Hradec Králové

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Markery srdeční dysfunkce v sepsi

Markery srdeční dysfunkce v sepsi Markery srdeční dysfunkce v sepsi MUDr. Pavel Malina MUDr. Janka Franeková, Ph. D. Oddělení klinické biochemie Interní oddělení Nemocnice Písek, a.s. Pracoviště laboratorních metod IKEM Praha Colours of

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více