Definice AB dle GINA. v monitorování astmatu. astmatu. Histopatologie astmatu. Hladká svalovina bronchu SYMPTOMY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Definice AB dle GINA. v monitorování astmatu. astmatu. Histopatologie astmatu. Hladká svalovina bronchu SYMPTOMY"

Transkript

1 Funkční vyšet etření v monitorování astmatu Vratislav Sedlák Plicní klinika LF UK a FN Hradec Králov lové Definice AB dle GINA Astma je chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest, kde hrají roli mnohé buňky (mastocyty, eozinofily, T-lymfocyty) T a buněč ěčné částice. Chronický zánět z t je spojen s průdu duškovou hyperreaktivitou a vede k opakujícím m se epizodám pískotů,, dušnosti, tíže t e na hrudi a kašle, zvláš áště v noci nebo časněráno. no. Tyto epizody jsou obvykle spojeny s variabilní obstrukcí, která je často reverzibilní buď spontánn nně nebo vlivem léčby. l Genetic factors VLIV GENETIK VLIV PROSTŘEDÍ Buňky a jejich mediátory v patogenezi astmatu Inhalované alergeny Epiteliální bb. BRONCHIÁLNÍ HPERREAKTIVITA OXIDATIVNÍ STRES ZÁNĚT DÝCHACÍCH CEST SMPTOM BRONCHIÁLNÍ OBSTRUKCE Histamine Cys-LTs PGD 2 Mastocyt Bronchoconstriction Bronchokonstrikce IgE B-lymphocyte SCF IL-9 IL-4, IL-13 Dendritic cell CCL17 CCL22 CCR4 TSLP Th2 lymfocyt IL-5 Eosinophils CCL11, CCL24, CCL26 CCL5, CCL13 CCR3 Barnes PJ: JCI 2008 Histopatologie astmatu 1922 ztluštěníhladkésvaloviny (ASM) u fatálního astmatu astma změny bronchu epitel bazální membrána extracelulární matrix hladká svalovina změna velikosti, objemu a počtu tkáňových strukturálních součástíkterése objevuje jako reakce na poškození a/nebo zánět dýchacích cest adaptace? x alterace? Hladká svalovina bronchu hypertrofie a hyperplazie ASM typický rys astmatu zvětšení objemu o 50-80% (Woodruf) in vitrou AB většíschopnost proliferace ASM různé fenotypy buněk kontraktilní(myofibroblasty) sekreční(fibromyocyty) schopnost dediferenciace ASM = hlavnídeterminant AHR infiltrace ASM mastocyty množstvíasm koreluje s tížíab 1

2 Velkéa malédýchacícesty u astmatu Normální DC Astma Jak vyzrát na astma? Všeobecná kontrola astmatu Velké DC dosáhnout Aktuální kontrola omezit Budoucí rizika definovaná definovaná Symptomy Úlevové léky Nestabilita/zhoršení Exacerbace Periferní DC Aktivita Plicní funkce Pokles plicních funkcí Vedlejšíefekty farmak Mauad, Bel, Sterk. J Allergy Clin Immunol 2007;120: GINA 2008; NIH/NAEPP Expert Report No ATS/ERS Task Force on Asthma Severity & Control 2008 Funkční vyšetřování astmatu v ČR Metody monitorace astmatu Běžná praxe anamnéza dotazníky QoL PEF monitorace Spirometrie (+BDT) Bronchoprovokační test Inflamometrie(e) Méně běžná praxe IoS impuls. oscilometrie SBWOT/MBWOT Indukované sputum Bronchoskopie (BAL,EBB) Výzkum EBC exhaledbreathcon ese Anamnéza + QoL dotazníky Phenotypic cluster analysis in asthma typické příznaky nejsou specifické fenomén poorpercievers existuje symptomy nekorelují s nálezy vyšetření Symptoms Discordant Symptoms Obese Late onset Atopicand early onset Concordant symptoms and inflammation Chlumský -FURT! Controlled Mixed onset Discordant Inflammation Eosinophilic inflammation Haldar et al. Am J Respir Crit Care Med 2008;178:

3 GINA symptomy = kontrola astmatu Denní příznaky Omezení aktivity Noční příznaky/buzení Potřeba úlevových léků Funkce plic Exacerbace Pod kontrolou (všechny ukazatele) Žádné(nejvýše 2x týdně) Žádné Žádné Žádná(nejvýše 2x týdně) Normální Žádné Pod částečnou kontrolou (kterýkoliv z ukazatelů) Více než2x týdně Jakékoliv Jakékoliv Více než2x týdně < 80 % n.h. nebo o.n.h. Jedna nebo více za rok Nekontrolované Tři nebo více znaků částečnékontroly v týdnu Jedna v kterémkoliv týdnu Anamnéza + QoL dotazníky diarycards+ PEF výhoda o podskupin (OLA) QoL---GINA 2008 Astma kontrol test Nathan, JACI, 2004 délka sledování1 měsíc PEF Fuhlbrigge, Curr Opin Pulm Med, 2004 AKT spolehlivý, validizovaný Skóre <17 = ztráta kontroly AB (sensitivita 71%, specificita 71%) Schatz et al., JACI 2006 Peak flow measurement device Normální hodnoty PEF Přesnost: alespoň ±10% nebo ±0.3 l/s (20 l/min) Středníodpor < 2.5 cm H 2 O L -1 s -1 (= 0.25 kpal -1 s -1 ) 3

4 Provedení manévru PEF Úspěšný PEF manévr PEFje závisléna úsilía schopnosti dosáhnout VC nutná edukace dokonalé obemknutí ústy relaxace krku, nekašlat, není nutný nose clip PEF musíbýt dosaženo CO NEJRCHLEJIa v co největším objemu za vteřinu L/sec po dosažení plného nádechu neváhat - IHNED výdech tři pokusy nejlepší= záznam bronchokonstrikce po forsírovaném výdechu NEVÝHOD compliance, falšování, nutná edukace Variabilita a plicní funkcí u AB muž 27 let, nově IKS nejnižší ampef/nejvyšší PEF% (1 týden) SPIROMETRIE Mishima: Allergology International. 2009;58: Co měříme Standardizace měření plicní funkcí European Respiratory Journal 2005; 26: TLC IC FRC IRV TV ERV RV Water-spirometer TLC = Total Lung Capacity (6 liter) FRC = Functional Residual Capacity (3 liter) RV = Residual Volume (1.8 liter) TV = Tidal Volume (0.5 liter) IC = Inspiratory Capacity (3 liter) IRV = Inspiratory Residual Volume (2.5 liter) ERV = Expiratoyr Reserve Volume (1.2 liter) 4

5 Standardizace spirometrie European Respiratory Journal 2005; 26: Časté chyby Výška ve stoje = důležitý prediktor plicní funkcí = ovliňujevýsledky!!! ERS 93 FVC = 4.43*height *age yrs, height 1.74 : pred FVC = : pred FVC = 3.34 Dělají se časté chyby Pacient hlásí výšku sám Měřeníprobíhás botami nebo s kloboukem Pokrčená kolena Nenarovnaná hlava Kontrola kvality provedených manévrů plný nádech --- usilovný výdech --- maximální výdech Přijatelná spirometrie tpef< 120 msec tex>6 sec EV< 5%FVC VARIABILITA Dechové manévry -minimálně3x, max. 8x -variabilita mezi manévry ve FVC a FEV1 do 150 ml (při FVC pod 1 L do 100ml) Miller et al. ERJ 2005 Maximální úsilí Čas výdechu nad 6 sec s déle než1 sec plateauna křivce objem -čas Plateause obtížněji hodnoína klasické F-V křivce Časté chyby Vliv bakteriálního filtru Flow Volume Normáln lníkřivka Mladý pacient Špatné úsilí nebo předp edčasný konec Nesoustřed eděnost Kolínko (18-30 let) Kašel without filter with filter Lilly screen Spirogard TM Microgard TM Pall PF30S parameter pred. before % after % % rev. FVC 3,14 4, , FEV 1 2,68 3, , FEV 1 /VC 0,78 0, , PEF 6,51 8, , FEF 50 3,90 3, ,

6 Je co zlepšovat? ARTP / NARTC Survey Bronchomotorické testy Calibration Infection control Training Height measurement Predicted values 52% did not calibrate 30% did no cleaning 52% received any! Only 30% measured height 34% used no predicted values Cooper et al, Inspire Vol4 (2) (2002) Mechanismy BHR u astmatu - hypotézy Bronchial Hyperresponsiveness: Abnormal Airway Smooth Muscle? 1. Zánět dýchacích cest (zánět > epiteliální poškození?..? remodelace > BHR) 2. Remodelace stěny dýchacích cest (ztluštělástěna bronchu; hypervaskularizace; zvětšeníobjemu hladké svaloviny > BHR) 3. Alterace funkce hladkých svalů (zvýšení počtu ASM; cytoskeletární remodelace > BHR) 4. Alterace sensorických nervových zakončení bronchu (zvýšená neurohumorální aktivita > BHR) Solway & Irvin, NEJM Zánět DC a bronchiální hyperreaktivita = dvě různé modality Mab Target Eos BHR Reference EG2+ (cells/mm 2 ) Rs = p = Sont et al. Thorax 1996;51: PC 20 methacholine (mg/ml) omalizumab Anti-IgE ES efalizumab Anti-CD11a ES mepolizumab Anti-IL5 ES pitrakinra Anti-IL4Ra ES TPI ASM8* etanercept MEDI-528 Human CCR3 and β chain (IL3, IL-5 and GMCSF) TNFalpha IL-9 ES - ES Fahyet al. AJRCCM 1997 Djukanovicet al AJRCCM 2004 Gauvreauet al., JACI 2003 Leckieet al., Lancet 2000 Wenzel et al., Lancet 2007 Gauvreauet al. AJRCCM 2008 Howarth et al., Thorax 2005 Berry et al. NEJM 2007 Gauvreauet al. ATS

7 Bronchodilatační testy- BDT Bronchoprovokační testy Salbutamol400 ug, hodnocenípo min. 15 minutách, zpravidla 30 min, pokud výsledek sporný možno zopakovat měřenípo 60 min či ještě zvýšit dávku 2x Pozitivní: FEV1 či FVC vzestup o 12 a více % a zároveňvzestup o minimálně 200ml(hodnotí se vzestup vyššího parametru (FVC či FEV1) obstrukce reverzibilní plně/částečně event. Raw, Gawo víc jak 50% Negativní vše ostatní NESPECIFICKÉ PŘÍMÁ např. Methacholin Histamin NEPŘÍMÁ např. Zátěžové testy Manitol, AMP SPECIFICKÉ Immunologické např. Alergen LMW sensitisers Neimunologické např. ASA NSAID Přímé& nepřímé BP podněty PŘÍMÉ BB ZÁNĚTU PŘÍMÉ ASM - působí přímo na ASM receptory - odráží aktivitu a funkci ASM, minimální korelace se zánětem DC - histamine, methacholine, leukotriene, PG NEPŘÍMÉ - působíjedním nebo více cestami, nejčastěji uvolňováním mediátorů ze zánětlivých buněk - více komplexníinfomace, se vztahem k aktivitězánětu, tedy pravděpodobně lépe korelují s tíží a aktivitou astmatu - exercise, hypertonický NaCl roztok, adenosin, mannitol NEPŘÍMÉ Metodika dle ATS/ERS guidelines Tidal Breathing 2 min tidal breathing 0.13 ml/min 90 µlper dose PC 20 in mg/ml PC 20 >16 normal PC borderline PC mild AHR PC mod AHR PC 20 <0.25 severe AHR Dosimeter 5 Breaths B-hold 9 µl per breath 45 µlper dose Další aspekty jsou stejné: Koncentrace ( mg/ml) Pauzy mezi dávkami (5 min) Spirometrie (FEV 1 )(30 & 90 sec) Kalkulace PC 20 (PD 20 ) Na koncentraci závislá změna bronchiální reaktivity Hyperreaktivita Hypersenzitivita 7

8 Důležité upozornění vynechání léků SABA 8 hodin LABA 24 hodin perorální BD (vč. SR theofylinů) 48 hodin anti-histaminika- 4 dny (metacholin OK) anticholinergika ex u metacholinu káva (kofein) 4 hodiny dosimetrická jednotka Kalibrace na úbytek hmotnosti roztoku v µg / inhalaci tryskovým nebulizátorem absolutní kontraindikace FEV1< 1,2 L, AIM recentně, CMP, známé aneurysma FEV1<1,5 L, URTI, AE AB, hypertenze, gravidita, EPI Interpretace výsledků specificitapro astma přímý vs. nepřímý BPT BHR poskytuje přidanou informaci v dlouhodobé péči o astma histamin a metacholinšpatněkorelujes intenzitou zánětu dýchacích cest změny v BHR korelují se intenzitou remodelace prediktor vzniku ireverzibilní bronch. obstrukce vhodné pro monitoraci očekávaného disease modifying efektu léků- IKS IKS a BHR u astmatu meta analýza Ryan Baets Kerrebijn Bel Fuller Laitinen Haahtela O Connor Evans Vathenen Wiebicke Homogeneity Heterogeneity Homogeneity# Heterogeneity## 400 μg BDP 600 μg BUD 600 μg BUD 800 μg BUD 1200 μg BUD 1200 μg BUD 1200 μg BUD 1600 μg BUD 1600 μg BUD 1600 μg BUD 2000 μg BDP 4 weeks 2 months* 6 months* 4 weeks 3 weeks 3 months 2 year 2 weeks 2 weeks 6 weeks 3 weeks p=0.14 p=0.23 p<0.001 p=0.21 p=0.25 p<0.001 p<0.001 p=0.009 p=0.28 p=0.014 p=0.28 p=0.14 p<0.001 p= ZvýšeníPC20 and PD20vlivem IKS Doubling dose je závisléna dávce a délce podávání van Grunsven et al. Thorax 1999;54:316 Průběh dosažení kontroly astmatu IKS Předpověď exacerbace AB po vysazení IKS % improvement 100 No night symptoms FEV 1 Sputum eo's No SABA use AHR Metoda BHR histamine Eosinofilie Indukované sputum Začátek 8 měsíčního sledování Pro každý další měsíc sledování p < 0.04 p < n.s. p < 0.03 Fe 50 n.s. n.s. 0 Days Weeks Months ears Modified from: Woolcock Clin Exp Allergy Rev, 2001;1(2): Léčit trvající BHR u pacienta bez symptomů s normálními plicními funkcemi? Leuppi et al. AJRCCM 2001;163:

9 Strategie léčby dle kontroly BHR (Sontetal) Počet epizod nekontrolovaného astmatu SBM tloušťky Reference-strategy remodelace DC AHR-strategy Month of Follow-up Sontet al. AJRCCM 1999 PC20 (mg/ml) PC20 (mg/ml) Bronchial hyperresponsiveness: Heterogeneity? Methacholine Asthma COPD Healthy Adenosine Asthma COPD Healthy % Fall in FEV1 Exercise Asthma COPD Healthy Avital et al. Thorax 1995; 50: Inflamometrie- e Exhaled breath gases Macrophages Heme Fe Oxidative stress ROS Inflammation L-arginine is + cytokines.. HO + O.. 2 OO. Fe 2+ bilirubin Lipid peroxidation ELEKTROCHEMICKÁ ANALÝZA CO Ethane Dvou kompartmentový model plicní produkce Soft palate closed Back pressure FE = + produkce -difuzedo intersticiaa krve - axiální difuze do alveolu + konvekce do úst Exhalation against a resistance (Silkoff PE. Et al AJRCCM 1997) 250 ATS/ERS Flow (ml/s) ATS/ERS 2005 : 50 ml/second ( L/sec) PLAT (PPB) 9

10 in lung disease Increased Asthma URTI Allergen Challenge Bronchiectasis Lower RTI COPD CFA, Scleroderma L-arginine Decreased Cystic fibrosis PCD Kartagener s syndrome Pulmonary hypertension Cigarette smoking Glucocorticoids S inhibitors Vydechovaný 18 let výzkumu (1991) komerční analyzátory k dispozici reimbursment 15 zemí(vč. ČR) robustní klinická data marker eosinofilního zánětu zcela neinvazivní metoda jednoduché online měření reproducibilní metoda standardizovaná dle ATS/ERS guidelines Exhaled to guide treatment in asthma Exhaled to guide treatment in asthma 292 µg 370 µg Exacerbations / patient / year µg 641 µg 0.49 Taylor et al., NEJM 2005 Taylor et al., NEJM 2005 Study design -guided treatment led to reduction in asthma exacerbations Fe to Guide Treatment in Asthma Nižší počet exacerbací? No of exacerbations control group á1 M první4 M á2 M poté všechny visity ve stejný čas Shaw et al. (2007) 45.6% reduction in exacerbation rate(p=0.27) Smith AD, NEJM 2005 Výskyt exacerbacíu FE skupiny byl o 21% menší oproti placebu(p=0.43) celkovádávka IKS byla o 11% vyšší(p=0.40) u FE skupiny Shaw et al. (2007) 10

11 predikujedeklinaci FEV 1 u OLA NHLBI SARP: Fe určuje rizikový fenotyp AB FEV 1 80% pred FEV 1 <80% pred 136 non-smoking patients with difficult-to-treat asthma Follow-up assessment after 5 6yrs later in 98 patients Astmatici s vysokým Fe mají většíbhr výraznější alergický zánět výraznějšíplicníhyperinflaci sníženou schopnost vnímat své obtíže Patienti s vysokým F e (20ppb) majíexcesivnípokles FEV ml yr 1 oproti nemocným s nízkým F e je prediktorzrychleného poklesu plicních funkcí(zejména pokud je FEV 1 normální Van Veenet al. (2008) Vysoké Fe určilo pacienty s OLA, kteří mají největší bronchiálníobstrukci a hyperinflaci anejvíce spotřebovávají lékařskou péči v předchozím roce DweikRA, AJRCCM 2010 Fe jako diagnostický marker eosinofilního astmatu Algorithm <20 ppb ppb >35 ppb Eosnení-norma Eos asi+ ale mírný Eos nemocných s nespecifickými respir. symptomy 6 W u 14 GP dušnost v noci kašel (86%) pískání při dýchání(63%) dušnost při námaze (86%) Hewitt et al. (2008) Při FEV1 <80% je dg. astma FE and spirometrie vysoce pravděpodobná Hewitt et al. (2008) FE pomohlo ve stanovenídg. u 94% (spirometrie u 54%) FE vyš. zlepšilo diagnostiku nespecifických respir. symptom Oproti spirometrii mají význam jak negativní tak pozit. hodnoty Potvrzené dopady v denní praxi Redukce dávky IKS (Smith et al., N EnglJ Med, 2005; Shaw et al., AJRCCM, 2007) Redukce bronchiální hyperreaktivity (Pinjnenurg et al., AJRCCM, 2005) Redukce nutnosti systémové kortikoterapie (Szefler et al., Lancet, 2008) Trend k redukci hospitalizací (de Jongste et al., AJRCCM, 2009) Podpora diagnózy astmatu v ordinaci astmatologa/gp (Hewitt et al., 2008) IOS měření Impulsní oscilometrie Frey Pead RespRev

12 Elektrický impuls je převeden přes reproduktor do tlakové vlny Odražená pulzně tlakovávlna je snímána přes pneumotachograf a zpracována dle frekvenčníanalýzy v rozsahu frekvencí 5-35 Hz. Princip IoS Co získáme? Mechanickou impedanci DC Reálnáčást = REZISTENCE(R) informace o proudovém odporu DC R5 = celková rezistence (periferní i centrální DC) R20 = proximální rezistence (centrální DC) Nereálnáčást = REAKTANCE (X) X5 = distálníkapacitníreaktance perif.dc a elasticita hrudníku a plic je určena dvěma komonentami C = kapacitance(elasticita hrudníku a plic) I = inertance(vlastnosti sloupce vzduchu v DC) Proximální obstrukce DC Bronchodilatační test zvýšenír5 a R20 (norma je do 150%) normálníx5 (norma je do kpa/l/s) R kpa/l/s R5 R20 zvýšenír5 normálnír20 sníženíx5 Distální obstrukce DC R kpa/l/s R5 R20 X kpa/l/s X5 X kpa/l/s X5 Re, Im (hpa/l/s) Before After Freq. (Hz) Impulsní oscilometrie Výhody Minimální kooperace pacienta (děti, nízké IQ, simulace) Pacienti neschopní provedení manévru spirometrie Není nutný hluboký nádech nemění bronchomotoriku Nevýhody Problematika ve standardizaci Výsledky závisína plicním objemu -velký objem nízkéodpory Závěry QoL(AKT) followupdle guidelinesgina Symptomy nekorelují se zánětem a LFT PEF akčníléčebný plán, OLA, akutníastma Spirometrie standard ATS/ERS tpef, tex NBPT přímý sledováníremodelacea rizika exacerbací u step-down IKS NBPT nepřímý korelace BHR se zánětem u AB Fe sníženíae při téměřstejnédávce IKS, marker poklesu LFT v čase a rizika AE u těžkého astmatu IoS selektované skupiny pacientů 12

13 Děkuji za pozornost 13

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP Asthma bronchiale -chronické celoživotní onemocnění Pokud je včas léčeno,lze je účinně dostat pod kontrolu Asthma bronchiale- definice Chronické

Více

Funkční vyšetření plic MUDr D.Dušíková TRN klinika,fn Ostrava Prim.MUDr J.Roubec,PhD

Funkční vyšetření plic MUDr D.Dušíková TRN klinika,fn Ostrava Prim.MUDr J.Roubec,PhD Funkční vyšetření plic MUDr D.Dušíková TRN klinika,fn Ostrava Prim.MUDr J.Roubec,PhD Funkční vyšetřování dýchacího ústrojí zahrnuje: I. vyšetření plicní ventilace II. mechaniky dýchání III.respirace IV.plicní

Více

ÚKOLY Z FYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ

ÚKOLY Z FYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ ÚKOLY Z FYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ Kontrolní otázky: 1. Vyjmenujte dýchací svaly. 2. Kde nalezneme dechové centrum, jakou má funkci a na jaké změny je citlivé? 3. Jaký je mechanizmus vdechu a výdechu? 4. Čím rozumíme

Více

Hlavní principy. Farmako-ekonomika OLA

Hlavní principy. Farmako-ekonomika OLA 29.8.211 Autorský kolektiv CAR FN Hradec Králové Sedlák Krčmová FN Thomayerova Praha Chlumský Vašáková FN Plzeň Teřl Panzner FN Brno-Bohunice Kindlová Novotná FN Olomouc Zatloukal Panzner FNsP Ostrava

Více

Doporučený postup pro interpretaci základních vyšetření plicních funkcí

Doporučený postup pro interpretaci základních vyšetření plicních funkcí Doporučený postup pro interpretaci základních vyšetření plicních funkcí Závěry semináře pořádaného Sekcí patologie a fyziologie dýchání a funkční diagnostiky ČPFS a Nadačním fondem Astma v Hrotovicích

Více

KOMPLEXNÍ MĚŘENÍ PLICNÍCH FUNKCÍ S VYUŽITÍM SPIROMETRIE

KOMPLEXNÍ MĚŘENÍ PLICNÍCH FUNKCÍ S VYUŽITÍM SPIROMETRIE KOMPLEXNÍ MĚŘENÍ PLICNÍCH FUNKCÍ S VYUŽITÍM SPIROMETRIE J. Rusz, R. Čmejla, A. Stráník, R. Janča ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, Technická, 6, Praha 6 Abstrakt Mezi základní parametry neinvazivních měření

Více

pracovní list studenta

pracovní list studenta Výstup RVP: Klíčová slova: Dýchací soustava Vojtěch Beneš žák využívá znalosti o orgánových soustavách pro pochopení vztahů mezi procesy probíhajícími ve vlastním těle, usiluje o pozitivní změny ve svém

Více

Funkční vyšetření plic Spirometrie

Funkční vyšetření plic Spirometrie Funkční vyšetření plic Spirometrie Michal Huptych Úvod do biomedicínského inženýrství 27. 10. 2011 Obsah prezentace Přednáška Něco málo o plicích Něco málo z historie Spirometr Měřené veličiny Ukázky křivek

Více

Eosinophil Cationic Protein as a Marker of Diagnosis and Therapy of Asthma in Children

Eosinophil Cationic Protein as a Marker of Diagnosis and Therapy of Asthma in Children Eosinophil Cationic Protein as a Marker of Diagnosis and Therapy of Asthma in Children VÁCLAVA GUTOVÁ Ústav imunologie a alergologie FN Plzeň SOUHRN Diagnostikování astmatu je někdy obtížné, zvláště u

Více

Vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám v odbornosti 207 od 1.1.2013. MUDr. Tomáš Rohovský MUDr. Tomáš Kočí

Vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám v odbornosti 207 od 1.1.2013. MUDr. Tomáš Rohovský MUDr. Tomáš Kočí Vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám v odbornosti 207 od 1.1.2013 MUDr. Tomáš Rohovský MUDr. Tomáš Kočí 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami Výkon

Více

ASTMA BRONCHIALE. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

ASTMA BRONCHIALE. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové ASTMA BRONCHIALE Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Definice Chronické zánětlivé, záchvatovité onemocnění způsobené reaktivitou DC s následnou bronchiální kontrakcí a bronchiální obstrukcí Změny

Více

Obsah. Několik slov úvodem... 19 Vít Petrů

Obsah. Několik slov úvodem... 19 Vít Petrů Několik slov úvodem...................... 19 Vít Petrů OBECNÁ ČÁST 1 Prevalence astmatu a alergie u dětí a mladistvých.... 25 Jiřina Chládková 1.1 Prevalence průduškového astmatu............ 26 1.2 Prevalence

Více

FeNO*: Revoluce v diagnóze astmatu. *Frakčně exhalovaný oxid dusnatý

FeNO*: Revoluce v diagnóze astmatu. *Frakčně exhalovaný oxid dusnatý FeNO*: Revoluce v diagnóze astmatu *Frakčně exhalovaný oxid dusnatý PROBLÉMY ASTMATU Chybná diagnóza Nepotřebná Nekontrolované 1 Pakhale 2011 medikace 2 Peters 2007 1 Pakhale 2011 ze všech pacientů netrpí

Více

ASTMA BRONCHIALE. Alergie nezná hranic MUDr. Petra Kubová

ASTMA BRONCHIALE. Alergie nezná hranic MUDr. Petra Kubová ASTMA BRONCHIALE Alergie nezná hranic MUDr. Petra Kubová nejčastější chronické onemocnění dětského věku V ČR 12% dětské populace a 8% dospělé populace Incidence 15 000 / rok Mortalita cca 100 pac. / rok

Více

Rehabilitace u astmatiků. Ondřej Niedoba

Rehabilitace u astmatiků. Ondřej Niedoba Rehabilitace u astmatiků Ondřej Niedoba listopad 2013 O astmatu obecně: Záchvatovitá dušnost Chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest spojené s průduškovou hyperaktivitou Onemocnění s mnoha individuálními

Více

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Léčba CHOPN Odvykání kouřen ení Bronchodilatancia (mimo theofyllinu)

Více

Důležité informace pro olympioniky před Londýnem. RNDr. Jan Chlumský Antidopingový výbor České republiky

Důležité informace pro olympioniky před Londýnem. RNDr. Jan Chlumský Antidopingový výbor České republiky Důležité informace pro olympioniky před Londýnem RNDr. Jan Chlumský Antidopingový výbor České republiky OH LONDÝN 2012 DOPINGOVÁ KONTROLA: Období olympijských her je vymezeno datem 16.7.2012 až 12.8.2012

Více

Stav přípravy aktualizace doporučeného postupu diagnostiky a léčby stabilní CHOPN

Stav přípravy aktualizace doporučeného postupu diagnostiky a léčby stabilní CHOPN Stav přípravy aktualizace doporučeného postupu diagnostiky a léčby stabilní CHOPN >2400 osob CHOPN: Mortalita 2011 Letní smog 2011 V.Koblížek, V.Zindr, J.Chlumský, V.Sedlák, J.Holub, J.Satinská, V.Kašák,

Více

COSMED, přesné a flexibilní řešení pro moderní laboratoř pro funkční vyšetření plic. Respiratory care, when breath matter...

COSMED, přesné a flexibilní řešení pro moderní laboratoř pro funkční vyšetření plic. Respiratory care, when breath matter... COSMED, přesné a flexibilní řešení pro moderní laboratoř pro funkční vyšetření plic Respiratory care, when breath does matter... Proč COSMED? Od svého založení v roce 1980, je společnost COSMED spojována

Více

Astma dobrá diagnóza. Doc. MUDr. Milan Teřl, PhD Klinika TRN FN a LF v Plzni

Astma dobrá diagnóza. Doc. MUDr. Milan Teřl, PhD Klinika TRN FN a LF v Plzni Astma dobrá diagnóza Doc. MUDr. Milan Teřl, PhD Klinika TRN FN a LF v Plzni Rozpor mezi možnostmi a realitou V ČR žije cca 800 000 astmatiků Více než polovina má potíže a 1/3 má potíže výrazné Nedostatečná

Více

Počítač s programem Logger Pro napojený na dataprojektor, LabQuest, spirometr Vernier s bakteriálním filtrem a náustky, kolíček na nos

Počítač s programem Logger Pro napojený na dataprojektor, LabQuest, spirometr Vernier s bakteriálním filtrem a náustky, kolíček na nos Výstup RVP: Klíčová slova: Dýchací soustava Vojtěch Beneš žák využívá znalosti o orgánových soustavách pro pochopení vztahů mezi procesy probíhajícími ve vlastním těle, projevuje odolnost vůči výzvám k

Více

Novinky v alergologii

Novinky v alergologii Novinky v alergologii Petr Panzner Ústav imunologie a alergologie LF UK a FN Plzeň Alergický zánět Alergen IL-4 B IgE IL-12 T Th2 APC T IL-5 Eozinofil Alergická reakce IL-12 T Th1 IFN-γ B IgG Eosinofily

Více

Mgr. Petra Žurková prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno

Mgr. Petra Žurková prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Mgr. Petra Žurková prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno bránice skalenové svaly mezižeberní a pomocné dechové svaly kostní, kloubní a vazivové struktury hrudníku

Více

Doporučený postup diagnostiky a léčby bronchiálního astmatu

Doporučený postup diagnostiky a léčby bronchiálního astmatu Doporučený postup diagnostiky a léčby bronchiálního astmatu Autoři Milan Teřl 1,2, Petr Čáp 2, Renata Dvořáková 1, Viktor Kašák 1, Tomáš Kočí 2, Bronislava Novotná 2, Petr Panzner 2, Ester Seberová 2,

Více

PATOGENEZE BRONCHIÁLNÍ OBSTRUKCE ASTMA, CHOPN

PATOGENEZE BRONCHIÁLNÍ OBSTRUKCE ASTMA, CHOPN PATOGENEZE BRONCHIÁLNÍ OBSTRUKCE ASTMA, CHOPN 1. ASTMA Definice dle GINA (Global Initiative for Asthma): Astma je chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest, kde hrají roli mnohé buňky (mastocyty, eozinofily,

Více

Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven. Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno

Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven. Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Obsah Preskripce dechových pomůcek Přehled dechových pomůcek

Více

Standard komplexní plicní rehabilitace u nemocných s CHOPN

Standard komplexní plicní rehabilitace u nemocných s CHOPN Standard komplexní plicní rehabilitace u nemocných s CHOPN Mgr. K. Neumannová, Ph.D. Katedra fyzioterapie a katedra přírodních věd v kinantropologii, FTK UP Plicní rehabilitace: definice ATS/ERS 2006 Plicní

Více

Doporučení ČSKB-Markery poškození myokardu Klin. Biochem. Metab., 16 (37), 2008, 1, 50-55. Universal Definition of Myocardial Infarction

Doporučení ČSKB-Markery poškození myokardu Klin. Biochem. Metab., 16 (37), 2008, 1, 50-55. Universal Definition of Myocardial Infarction První zkušenosti se stanovením hs-ctnt Vašatová M., Tichý M. Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN a LF UK Hradec Králové Biolab 2010 Troponiny troponiny součást troponinového komplexu účast na svalové

Více

Stručný přehled ambulantní péče o nemocné s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN)

Stručný přehled ambulantní péče o nemocné s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) Stručný přehled ambulantní péče o nemocné s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) Podle Světové iniciativy o chopn Světová Strategie diagnostiky, léčby a Prevence chronické obstrukční Plicní nemoci

Více

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Ovzduší a zdraví MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Systém monitorování zdravotního stavu obyvatel ČR ve vztahu k životnímu prostředí koordinované pravidelné aktivity ke sledování přímých

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Subkatedra pneumologie a ftizeologie

Subkatedra pneumologie a ftizeologie Toto je pomocný výtisk, sloužící pouze pro kontrolu zadaných údajů FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 Vedoucí: prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc., tel.: 224 436 601, fax: 224 436 620, e-mail: miloslav.marel@fnmotol.cz

Více

Změna klimatu a lidské zdraví. Brno, 4. května 2010

Změna klimatu a lidské zdraví. Brno, 4. května 2010 Změna klimatu a lidské zdraví Brno, 4. května 2010 odborný konzultant v oblasti zdravotních a ekologických rizik e-mail: miroslav.suta (at) centrum.cz Světový den zdraví 2008 Globální hrozba pro zdraví

Více

První výsledky studií sledování vlivu na zdraví v projektu Operačního progamu Cíl 3 Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a Ústeckém kraji

První výsledky studií sledování vlivu na zdraví v projektu Operačního progamu Cíl 3 Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a Ústeckém kraji První výsledky studií sledování vlivu na zdraví v projektu Operačního progamu Cíl 3 Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a Ústeckém kraji MUDr.Eva Rychlíková, RNDr. Jiří Skorkovský, MUDr. Michal

Více

Diferenciální diagnóza a terapie chronické obstrukční plicní nemoci a astmatu

Diferenciální diagnóza a terapie chronické obstrukční plicní nemoci a astmatu 350 Diferenciální diagnóza a terapie chronické obstrukční plicní nemoci a astmatu prof. MUDr. Vladimír Vondra, DrSc., MUDr. Iveta Vondrová Plicní a alergologické oddělení Zdravotnického zařízení Praha

Více

Markery srdeční dysfunkce v sepsi

Markery srdeční dysfunkce v sepsi Markery srdeční dysfunkce v sepsi MUDr. Pavel Malina MUDr. Janka Franeková, Ph. D. Oddělení klinické biochemie Interní oddělení Nemocnice Písek, a.s. Pracoviště laboratorních metod IKEM Praha Colours of

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Soustavy člověka Stavba dýchací soustavy

Více

Registr těžkého CHOPN. Registr těžkého CHOPN. Registr těžkého CHOPN 24.1.2015. Český registr CHOPN: Úroveň pohybové aktivity pacientů s těžkou CHOPN

Registr těžkého CHOPN. Registr těžkého CHOPN. Registr těžkého CHOPN 24.1.2015. Český registr CHOPN: Úroveň pohybové aktivity pacientů s těžkou CHOPN Český registr CHOPN: Úroveň pohybové aktivity pacientů s těžkou CHOPN K. Neumannová, V. Koblížek,. Novotná, M. Plutinský, P. Musilová, O. Sobotík, K. Hejduk, M. Janura Olomouc, Hradec Králové, rno, Jihlava,

Více

Otázky k atestaci z oboru Pneumologie a ftiseologie (verze 2013):

Otázky k atestaci z oboru Pneumologie a ftiseologie (verze 2013): Otázky k atestaci z oboru Pneumologie a ftiseologie (verze 2013): A) Pneumologie 1. Akutní respirační insuficience - rozdělení, patofyziologie a léčba 2. Chronická respirační insuficience etiopatogeneze,

Více

Alergická rýma a alergické bronchiální astma, astmatický ekvivalent

Alergická rýma a alergické bronchiální astma, astmatický ekvivalent 286 Alergická rýma a alergické bronchiální astma, astmatický ekvivalent MUDr. Irena Krčmová, CSc., MUDr. Jakub Novosad, Ph.D. Ústav klinické imunologie a alergologie, Fakultní nemocnice, Hradec Králové

Více

Léčba anemie u srdečního selhání J.Vítovec, LF MU a FN U sv. Anny

Léčba anemie u srdečního selhání J.Vítovec, LF MU a FN U sv. Anny Léčba anemie u srdečního selhání J.Vítovec, LF MU a FN U sv. Anny Výskyt srdečního selhání v závislosti na věku a odhad do roku 2050 Cíle léčby srdečního selhání 1. Prognóza: 2. Nemocnost: snížení mortality

Více

Mezinárodní projekt sledování zdraví a zjišťování kvality vnitřního ovzduší ve školách

Mezinárodní projekt sledování zdraví a zjišťování kvality vnitřního ovzduší ve školách SINPHONIE Mezinárodní projekt sledování zdraví a zjišťování kvality vnitřního ovzduší ve školách MUDr. Helena Kazmarová RNDr. Bohumil Kotlík, Ph.D. Ing. Věra Vrbíková Ing. Miroslava Mikešová MUDr. Beatrica

Více

HFOV v dětské resuscitační péči

HFOV v dětské resuscitační péči HFOV v dětské resuscitační péči Pavlíček P. Klinika anesteziologie a resuscitace 2.LF a IPVZ FN v Motole, Praha HFOV historie 1980 : první 3100 A vyvinutý v Sant Antonio, TX 1984 : první neonatální studie

Více

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Martina Vašáková, Martina Šterclová Pneumologická klinika 1.LF UK Thomayerova nemocnice Praha Things we knew, things we did Things we have learnt,

Více

Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno

Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno Východiska: ALS je nezvratně progredující, v současné době nevyléčitelné onemocnění vedoucí k ztrátě: Hybnosti Schopnosti přijímat

Více

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Péče o nemocné s bronchiálním astmatem v ambulanci plicního oddělení Bc.

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Péče o nemocné s bronchiálním astmatem v ambulanci plicního oddělení Bc. Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Péče o nemocné s bronchiálním astmatem v ambulanci plicního oddělení Bc. Petra Žemličková Diplomová práce 2009 1 2 3 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

Zdravotnická problematika používání prostředků individuální ochrany

Zdravotnická problematika používání prostředků individuální ochrany Zdravotnická problematika používání prostředků individuální ochrany prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc. prof. RNDr. Rudolf Štětina, CSc. Katedra toxikologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové

Více

z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á http://www.kardiobtl.cz/produkty/diag-ultrazvuky-ge/ge-vivid-7/

z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á http://www.kardiobtl.cz/produkty/diag-ultrazvuky-ge/ge-vivid-7/ http://www.kardiobtl.cz/produkty/diag-ultrazvuky-ge/ge-vivid-7/ K l i n i c k á p r o p e d e u t i k a Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. Dostupné z Metodického

Více

Standard plicní rehabilitace - aneb cesta z bludiště

Standard plicní rehabilitace - aneb cesta z bludiště Standard plicní rehabilitace - aneb cesta z bludiště 1 K. Neumannová, 1 J. Zatloukal, 2 V. Koblížek 1 Katedra fyzioterapie, FTK UP 2 Plicní klinika FN a LF UK Hradec Králové Plicní rehabilitace: definice

Více

Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství. as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.

Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství. as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. Poděkování a věnování Autoři děkují svým kolegům z plzeňské lékařské fakulty jmenovitě

Více

2. Hofirek I., Novotná B., Syndrom vaskulitidy v diferenciální diagnose chronické urtikarie. Klinická imunologie a alergologie 1995 (4), 3: 106

2. Hofirek I., Novotná B., Syndrom vaskulitidy v diferenciální diagnose chronické urtikarie. Klinická imunologie a alergologie 1995 (4), 3: 106 1. Publikace astma bronchiale v graviditě 1. Novotná B., Astma bronchiale v těhotenství- užití budesonidu. Alergologie a klinická imunológia (SR), 1997; (7) 3 : 3 2. Novotná B., Astma bronchiale v těhotenství.

Více

PRŮZKUM SOUČASNÉ UDRŽOVACÍ LÉČBY PACIENTŮ S CHOPN

PRŮZKUM SOUČASNÉ UDRŽOVACÍ LÉČBY PACIENTŮ S CHOPN PRŮZKUM SOUČASNÉ UDRŽOVACÍ LÉČBY PACIENTŮ S CHOPN Brožura pro lékaře Číslo studie: CZ092012 Cílem studie je zdokumentování současné udržovací terapie pacientů s CHOPN v ordinacích pneumologů na celém území

Více

JE LIBO ASTMA NEBO CHOPN...? Klinické problémy nemocí s bronchiální obstrukcí

JE LIBO ASTMA NEBO CHOPN...? Klinické problémy nemocí s bronchiální obstrukcí JE LIBO ASTMA NEBO CHOPN...? Klinické problémy nemocí s bronchiální obstrukcí Sborník přednášek Praha, 14. listopadu 2008 3 Obsah Blok 1 Klinické fenotypy astmatu praktický význam...4 V. Sedlák Funkční

Více

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie 1 Lochmanová A., 2 Olbrechtová L., 2 Kolčáková J., 2 Zjevíková A. 1 OIA ZÚ Ostrava 2 klinika infekčních nemocí, FN Ostrava HIV infekce onemocnění s

Více

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Vzácná onemocnění a česká interna Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění INTERNA Vnitřní lékařství

Více

Používání inhalačních systémů u astma ve vztahu k ošetřovatelské péči

Používání inhalačních systémů u astma ve vztahu k ošetřovatelské péči Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Katedra ošetřovatelství a porodní asistence Bakalářská práce Používání inhalačních systémů u astma ve vztahu k ošetřovatelské péči

Více

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic FONS Symposium klinické biochemie Pardubice, 23.9. 25.9.202 M. Tomíšková, J. Skřičková, I. Klabenešová, M. Dastych 2 Klinika

Více

Rehabilitační dechové pomůcky Threshold IMT a Threshold PEP (informační brožura pro lékaře a fyzioterapeuty)

Rehabilitační dechové pomůcky Threshold IMT a Threshold PEP (informační brožura pro lékaře a fyzioterapeuty) Rehabilitační dechové pomůcky Threshold IMT a Threshold PEP (informační brožura pro lékaře a fyzioterapeuty) Kateřina Burianová Vážená paní doktorko, vážený pane doktore, následující informační brožura

Více

M. Pretl, M. Hobzová, M. Honnerová, J. Lněnička, V. Novák, V Sedlák, J. Vyskočilová, K. Šonka

M. Pretl, M. Hobzová, M. Honnerová, J. Lněnička, V. Novák, V Sedlák, J. Vyskočilová, K. Šonka Indikační kriteria pro léčbu poruch dýchání ve spánku pomocí přetlaku v dýchacích cestách u dospělých Dokument České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu M. Pretl, M. Hobzová, M. Honnerová,

Více

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu po srdeční zástavě Miroslav Solař I. Interní klinika FN Hradec Králov lové Úvod do problematiky Diagnostika akutního infarktu myokardu kardiomarkery koronarografie

Více

Personální expozice u dětí v projektu TA ČR 02020944: Hodnocení faktorů vnějšího prostředí na zátěž dětské populace alergeny 2012 2014

Personální expozice u dětí v projektu TA ČR 02020944: Hodnocení faktorů vnějšího prostředí na zátěž dětské populace alergeny 2012 2014 Personální expozice u dětí v projektu TA ČR 02020944: Hodnocení faktorů vnějšího prostředí na zátěž dětské populace alergeny 2012 2014 MUDr. Eva Rychlíková, Ing. Pavla Ryšlavá, Dr. Markéta Smudková, Dr.Jiří

Více

Chronická plicní onemocnění v přednemocniční péči

Chronická plicní onemocnění v přednemocniční péči Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s. r. o. Chronická plicní onemocnění v přednemocniční péči Diplomovaný zdravotnický záchranář

Více

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Inclusion Definice Zlomenina krčku SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Diagnostická kritéria Pacient ve věku 65 let a více + splňující následující tři diagnostická kritéria:

Více

Sborník přednášek Praha, 13. listopadu 2009

Sborník přednášek Praha, 13. listopadu 2009 Sborník přednášek Praha, 13. listopadu 2009 Obsah BLOK 1. ASTMA 1. Aktualizace standardu OLA přehled a význam V. Sedlák, FN Hradec Králové 2. Alergická bronchopulmonální aspergilóza M. Tefil, FN Plzeň

Více

CÉVNÍ MALFORMACE MOZKU - KAVERNOMY

CÉVNÍ MALFORMACE MOZKU - KAVERNOMY CÉVNÍ MALFORMACE MOZKU - KAVERNOMY E.Vítková, D.Krajíčková, J.Náhlovský Neurologická a Neurochirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové Kavernomy Makroskopicky Morušovitý útvar mm až několik cm Dutinky

Více

Kvalita ovzduší ve školách Projekt SINPHONIE

Kvalita ovzduší ve školách Projekt SINPHONIE Kvalita ovzduší ve školách Projekt SINPHONIE H. Kazmarová, B. Kotlík, V. Vrbíková, M. Mikešová, H.Velická Státní zdravotní ústav Praha Centrum zdraví a životního prostředí Schools Indoor Pollution and

Více

Air Purifiers 2006-2007 ČISTIČKA VZDUCHU. -Nový produkt- MC707

Air Purifiers 2006-2007 ČISTIČKA VZDUCHU. -Nový produkt- MC707 2006-2007 ČISTIČKA VZDUCHU -Nový produkt- MC707 Obsah 1.- Statistika v oblasti alergií 2.- Co je nového? 3.- Hlavní rysy 4.- Produktové řady 5.- Cílové skupiny 6.- Závěr Statistika v oblasti alergií Air

Více

Extrakorporální oxygenace a CO 2 eliminace u respirační insuficience

Extrakorporální oxygenace a CO 2 eliminace u respirační insuficience Extrakorporální oxygenace a CO 2 eliminace u respirační insuficience Stibor B. ICU, Landesklinikum Baden bei Wien, Austria Extrakorporální oxygenace a CO 2 eliminace u respirační insuficience no conflict

Více

Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních. Keil R.

Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních. Keil R. Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních Keil R. Příčiny vzniku nespecifických střevních zánětů Vzniká u geneticky disponovaných osob Je důsledkem abnormální imunitní odpovědi na faktory

Více

ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY

ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY Pavel Rauch Ústav biochemie a mikrobiologie, VŠCHT Praha Týden bezpečnosti potravin, VŠCHT Praha, květen 2006 ALERGIE JAKO MÓDA SOUČASNOSTI 20% POPULACE VĚŘÍ, ŽE MÁ INTOLERANCI

Více

Význam surfaktantu a jeho komponent v diagnostice plicních patologií v intenzivní medicíně. Milan Kratochvíl, Jiří Mazoch, KARIM FN Brno

Význam surfaktantu a jeho komponent v diagnostice plicních patologií v intenzivní medicíně. Milan Kratochvíl, Jiří Mazoch, KARIM FN Brno Význam surfaktantu a jeho komponent v diagnostice plicních patologií v intenzivní medicíně Milan Kratochvíl, Jiří Mazoch, KARIM FN Brno Alveolární surfaktant Povrchově aktivní vrstva pokrývající alveolus

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Základní rozdělení alergických onemocnění, přehled nemocí, účinky chemických látek Machartová V.

Základní rozdělení alergických onemocnění, přehled nemocí, účinky chemických látek Machartová V. Základní rozdělení alergických onemocnění, přehled nemocí, účinky chemických látek Machartová V. 20.4.2013 Kongresové centrum, hotel Primavera, Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt

Více

Astma. Bronchiální astma Test kontroly astmatu TM. lékárna. Chronické zánětlivé alergické onemocnění dýchacích cest

Astma. Bronchiální astma Test kontroly astmatu TM. lékárna. Chronické zánětlivé alergické onemocnění dýchacích cest Astma Chronické zánětlivé alergické onemocnění dýchacích cest Bronchiální astma Test kontroly astmatu TM lékárna Předmluva Astma, starším názvem průdušková záducha, je nemoc, o níž se opakovaně mluvilo,

Více

Akutní exacerbace CHOPN a akutní exacerbace bronchiálního astmatu z pohledu intenzivní péče

Akutní exacerbace CHOPN a akutní exacerbace bronchiálního astmatu z pohledu intenzivní péče Akutní exacerbace CHOPN a akutní exacerbace bronchiálního astmatu z pohledu intenzivní péče Pavel Dostál Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta

Více

Vliv prachu v ovzduší. na lidské zdraví. MUDr.Helena Kazmarová. h.kazmarova. kazmarova@szu.cz

Vliv prachu v ovzduší. na lidské zdraví. MUDr.Helena Kazmarová. h.kazmarova. kazmarova@szu.cz Vliv prachu v ovzduší na lidské zdraví MUDr.Helena Kazmarová Státn tní zdravotní ústav h.kazmarova kazmarova@szu.cz O čem se bude mluvit Co je prach a kde se s ním setkáváme Kde prach vzniká Prach doma

Více

Charakteristika analýzy:

Charakteristika analýzy: Charakteristika analýzy: Identifikace: DIAGNOSTIKA PORUCHY JATERNÍCH FUNKCÍ, DECHOVÝ TEST S C 13 -METHACETINEM Využití: diagnostika poruch jaterních funkcí (demetylační, oxidační) Referenční mez: viz tabulka

Více

MONITOROVÁNÍ SVALOVÉ RELAXACE

MONITOROVÁNÍ SVALOVÉ RELAXACE XXI. kongres ČSARIM, 2. 4. října 2014, Clarion Hotel, Olomouc 1 MONITOROVÁNÍ SVALOVÉ RELAXACE Milan Adamus Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, FN a LF UP v Olomouci Prohlášení o

Více

Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví

Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví Bratislava, 2. února 2011 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik e-mail: miroslav.suta (zavináč) centrum.cz http://suta.blog.respekt.ihned.cz

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

Důležitá je znalost. Václav Zvoníček FN usv. Anny

Důležitá je znalost. Václav Zvoníček FN usv. Anny Důležitá je znalost transpulmonálního tlaku(?) Václav Zvoníček FN usv. Anny transpulmonální tlak je rozdíl tlaku alveolárního a pleurálního v praxi měřený jako rozdíl tlaku v dýchacích cestách a ezofageálního

Více

Imunoprofylaxe RSV infekce. M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha

Imunoprofylaxe RSV infekce. M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha Imunoprofylaxe RSV infekce M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha RSV - RNA (objeven 1956) - Skupina paramyxoviridae - 2 skupiny (povrchové

Více

David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3

David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3 David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3 Klinika reprodukční medicíny a gynekologie Zlín 1 Imalab s.r.o. Zlín 2 Beckman Coulter ČR, a Imunoanalytická laboratoř,

Více

Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky

Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky MUDr. Martin Anders PhD. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha TOP ten diseases worldwide and in the EU according to DALYS

Více

Marie Švehlová Bc. Eliška Švehlová

Marie Švehlová Bc. Eliška Švehlová Marie Švehlová Bc. Eliška Švehlová KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Plicní rehabilitace a respirační fyzioterapie v domácím prostředí Autor: Marie Švehlová, Bc. Eliška Švehlová 2.

Více

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak?

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Miroslav Solař Oddělení akutní kardiologie I. interní klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Chronická arteriální hypertenze Hypertenze u akutních

Více

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře CHRONICKÁ OBSTRUKČNÍ PLICNÍ NEMOC

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře CHRONICKÁ OBSTRUKČNÍ PLICNÍ NEMOC Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře CHRONICKÁ OBSTRUKČNÍ PLICNÍ NEMOC Autoři: doc. MUDr. Jaromír Musil, CSc. Nemocnice Mělník prim. MUDr. Viktor Kašák Lerymed.

Více

Depresivní porucha a kardiovaskulární systém

Depresivní porucha a kardiovaskulární systém Depresivní porucha a kardiovaskulární systém Martin ANDERS Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Things we knew, things we did Things we have

Více

chronická obstrukční plicní nemoc Otázky a odpovědi MUDr. Vratislav Sedlák

chronická obstrukční plicní nemoc Otázky a odpovědi MUDr. Vratislav Sedlák CH O P N chronická obstrukční plicní nemoc Otázky a odpovědi MUDr. Vratislav Sedlák Předmluva K nížka o chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) je přínosem v boji s touto vleklou a velmi častou nemocí

Více

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha interakce antigenu s protilátkou probíhá pouze v místech epitopů Jeden antigen může na svém povrchu nést

Více

Doporučený postup pro diagnostiku a léčbu chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN)- stabilní fáze

Doporučený postup pro diagnostiku a léčbu chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN)- stabilní fáze Doporučený postup pro diagnostiku a léčbu chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN)- stabilní fáze Definice CHOPN je léčitelné onemocnění, kterému lze předcházet. CHOPN má významné mimoplicní účinky,

Více

DIAGNOSTICKO TERAPEUTICKÝ ALGORITMUS CERVIKÁLNÍCH INTRAEPITELIÁLNÍCH NEOPLÁZIÍ L.ŠEVČÍK, P.GRAF, S.ĎURIANOVÁ

DIAGNOSTICKO TERAPEUTICKÝ ALGORITMUS CERVIKÁLNÍCH INTRAEPITELIÁLNÍCH NEOPLÁZIÍ L.ŠEVČÍK, P.GRAF, S.ĎURIANOVÁ Porodnicko-gynekologická klinika FN a LF OU v Ostravě přednosta: Doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc. DIAGNOSTICKO TERAPEUTICKÝ ALGORITMUS CERVIKÁLNÍCH INTRAEPITELIÁLNÍCH NEOPLÁZIÍ L.ŠEVČÍK, P.GRAF, S.ĎURIANOVÁ

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Karolína Váňová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345 Karolína Váňová

Více

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální

Více

Očkování proti klíšťové encefalitidě v létě a po přisátí klíštěte

Očkování proti klíšťové encefalitidě v létě a po přisátí klíštěte Očkování proti klíšťové encefalitidě v létě a po přisátí klíštěte Jan Smetana Fakulta vojenského zdravotnictví UO, Hradec Králové X. Hradecké vakcinologické dny, 2. - 4. 0. 204 2 Klíšťová encefalitida

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_92_PLÍCE AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 31.

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_92_PLÍCE AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 31. NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_92_PLÍCE AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 31. 12. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: PŘÍRODOPIS, DÝCHACÍ SOUSTAVA

Více

Anesteziologická ambulance nutnost nebo luxus?

Anesteziologická ambulance nutnost nebo luxus? Anesteziologická ambulance nutnost nebo luxus? Jan Neiser Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta UP Olomouc Klinika anesteziologie a resuscitace Anesteziologická ambulance - východiska Odborná (přínos

Více

DECT S VYUŽITÍM ITERATIVNÍ REKONSTRUKCE DAT ALGORITMEM SAFIRE

DECT S VYUŽITÍM ITERATIVNÍ REKONSTRUKCE DAT ALGORITMEM SAFIRE DECT S VYUŽITÍM ITERATIVNÍ REKONSTRUKCE DAT ALGORITMEM SAFIRE Jiří Ferda, Jan Baxa, Hynek Mírka, Radek Tupý, Eva Ferdová, Boris Kreuzberg KLINIKA ZOBRAZOVACÍCH METOD LFUK A FN PLZEŇ CÍL Porovnat MDCT

Více

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální reziduální

Více