Tabulka 1. d [mm] 10,04 10,06 10,01 9,98 10,01 10,03 9,99 10,01 9,99 10,03

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tabulka 1. d [mm] 10,04 10,06 10,01 9,98 10,01 10,03 9,99 10,01 9,99 10,03"

Transkript

1

2 . Úkl měření. Stanvte hdnty sučinitele tepelné vdivsti mědi a slitiny hliníku.. Prvnejte naměřené hdnty s tabulkvými hdntami a vysvětlete pravděpdbnu příčinu nalezené diference. 3. Vypracujte graf tepltníh spádu v závislsti na čase.. Pužité přístrje a pmůcky Psuvné měřítk, rzlišení 0,0 mm. Přípravek s měřeným vzrkem (měď, hliník), termska s vdu a ledem. Digitální měřicí přístrj MY-65 pr měření termelektrickéh napětí. Pužitý rzsah: 00 mv. Dle technickéh listu přístrje je přesnst měření na tmt rzsahu ± 0,05% z údaje ± 3 digity. Ručkvý magnetelektrický střídavý vltmetr pr měření napětí na zdrji tepla (páječce), třída přesnsti TP=,5, rzsah 4V, stupnice dělená na 0 dílků. Ručkvý elektrmagnetický střídavý ampérmetr pr měření prudu prtékajícíh zdrjem tepla, třída přesnsti TP=, rzsah A, stupnice dělená na 00 dílků. 3. Naměřené hdnty Hliníkvý vzrek Délka vzrku (vzdálenst mezi termčlánky): L = 0,34 mm Průměr vzrku d (měřen na různých místech vzrku): Tabulka. d [mm] 0,04 0,06 0,0 9,98 0,0 0,03 9,99 0,0 9,99 0,03 Napětí na zdrji tepla: U =, V Prud prtékající zdrjem tepla: I = 0,95 A Měděný vzrek Délka vzrku (vzdálenst mezi termčlánky): L = 98,57 mm Průměr vzrku d (měřen na různých místech vzrku): Tabulka. d [mm] 0,04 0,0 0,06 0,03 0,03 0,08 0,0 0, 0,07 0,07 Napětí na zdrji tepla: U =,4 V Prud prtékající zdrjem tepla: I = 0,95 A

3 Časvý vývj rzdílu teplt na měřených vzrcích Pr přepčet termelektrickéh napětí na rzdíl teplt byl pužit vzrec Δ T = 0 ΔU [ C, mv]. Hliník t [min] ΔU [mv] ΔT [ C] 0 0,03 0,6 0,85 7,0,3 6,4 3,54 30,8 4,66 33, 5,86,6 6,99 39,8 7,0 4,0 8,3 44,6 9,7 45,4 0,33 46,6,40 48,0,36 47, 3,43 48,6 4,46 49, 5,50 50,0 6,5 50,4 7,50 50,0 8,5 50,4 9,53 50,6 0,55 5,0,59 5,8,60 5,0 3,6 5, 4,6 5,4 5,6 5,4 Měď t [min] ΔU [mv] ΔT [ C] 0 0,03 0,6,05,0,0 4,0 3,3 6,4 4,38 7,6 5,45 9,0 6,43 8,6 7,50 30,0 8,50 30,0 9,5 30,4 0,5 30,4,50,6,50,6 3,5 30,4 4,50,6 5,57 3,4 6,54 30,8 7,54 30,8 8,54 30,8 9,55 3,0 0,58 3,6,57 3,4,57 3,4 3,57 3,4 4,56 3, 5,57 3,4 3. Výpčty Pužité vzrce Sučinitel tepelné vdivsti λ se vypčte pmcí vzrce PL λ =, S Δ T kde P je tepelný výkn ddávaný d vzrku, L je jeh délka, S je průřez a Δ T značuje rzdíl teplt na kncích vzrku. Dsadíme-li za výkn P = UI, kde U je napětí a I prud napájející zdrj tepla (páječku) a dále za průřez S = π d /4, kde d je průměr vzrku, dstaneme vzrec pr výpčet sučinitele tepelné vdivsti ve tvaru

4 4 UIL λ =. π ΔTd Nejisttu měření pr sučinitel tepelné vdivsti vypčteme pmcí vztahu U I L ΔT d, λ λ λ λ λ uλ = u + u + u + u + u U I L ( T) Δ d kde pr jedntlivé parciální derivace platí λ 4 IL λ 4 UL λ 4 UI =, =, =, U π ΔTd I π ΔTd L π ΔTd λ 4 UIL λ 8 UIL =, =. 3 Δ ( T) π ( ΔTd) d π ΔTd Nejpravděpdbnější hdnta průměru měřenéh vzrku je vypčtena jak aritmetický průměr N pakvaných měření N d = di, N i = Pr dhad střední kvadratické chyby aritmetickéh průměru (nejistta typu A) je pužit vzrec Vzrek ze slitiny hliníku s d = N ( d ) i d i=. N( N ) Průměr vzrku Nejpravděpdbnější hdnta průměru vzrku je vypčtena jak aritmetický průměr deseti pakvaných měření, viz tabulka. 0 d = di = 0,05 mm. 0 i= Odhad směrdatné dchylky aritmetickéh průměru je vypčten jak 0 ( d 0,05) i i= s = = 0,0079 mm. d 0(0 ) Nejistta typu A je rvna dhadu směrdatné dchylky a platí pr ni tedy u ( ) A d = s d = 0,0079 mm. Nejistta typu B se vypčte z rzlišení psuvky (0,0 mm). Pr imální chybu měření platí =± 0,0 mm. Jelikž skutečná hdnta se v intervalu daném jejím rzlišením může se stejnu pravděpdbnstí nacházet kdekliv, chyba měření se řídí rvnměrným rzdělením a nejisttu typu B vypčteme jak 0,0 ub( d) = = = mm. Kmbinvanu nejisttu (nejisttu typu C) vypčteme jak u ( d) = u ( d) + u ( d) = 0, ,0058 = 0,0098 mm. C A B

5 Délka vzrku Jelikž se nedá přesně určit kde jsu termčlánky umístěny, nemá smysl prvádět pakvaná měření Psuvným měřítkem. Odhaduji, že skutečná hdnta leží kdekliv v intervalu =± mm d naměřené hdnty, takže pr nejisttu typu B (a tím pádem i celkvu nejisttu určení délky vzrku) bude platit ub( L) = uc( L) = = = 0,58 mm. Napětí na páječce Napětí v průběhu měření neklísal, vltmetr p celu dbu měření ukazval stejnu hdntu. Třída přesnsti pužitéh vltmetru TP=,5, měření byl prváděn na rzsahu 4 V, takže pr imální chybu měření platí,5 =± 4 =± 0,36 V. 00 Pr nejisttu typu B (a tím pádem i C) pak dstaneme 0,36 ub( U) = uc( U) = = = 0, V. Prud prtékající páječku Prud v průběhu měření neklísal, ampérmetr p celu dbu měření ukazval stejnu hdntu. Třída přesnsti pužitéh ampérmetru TP=, měření byl prváděn na rzsahu A, takže pr imální chybu měření platí =± =± 0,0 A. 00 Pr nejisttu typu B (a tím pádem i C) pak dstaneme u I u I 0,0 B( ) = C( ) = = = 0,0057 A. Termelektrické napětí a rzdíl teplt Termelektrické napětí se ustálil na hdntě Δ U =,6 mv, čemuž dpvídá rzdíl teplt (s využitím vzrce Δ T = 0 ΔU [ C, mv] ) Δ T = 5,4 C. Pr imální chybu měření pužitéh digitálníh multimetru platí = ± 0,05% z údaje ± 3 digity. Rzlišení (velikst digitu) na tmt rzsahu je 0,0 mv. P dsazení tak dstaneme 0,05 =±, ,0 =± 0,03 mv. 00 Jelikž rzdíl teplt na termčláncích t termelektrickéh napětí vypčteme pmcí vztahu Δ T = 0 ΔU [ C, mv], bude pr nejisttu typu B (a tedy i C) platit 0,03 ub( Δ T) = uc( Δ T) = 0 = 0 = 0,36 C. Sučinitel tepelné vdivsti Nejpravděpdbnější hdntu sučinitele tepelné vdivsti pr vzrek ze slitiny hliníku dstaneme jak 3 4 UIL 4, 0,95 0,3 0 - λ = = = 63,43 Wm K. π ΔTd π 5,4 0,0

6 Kmbinvanu nejisttu (nejisttu typu C) pr sučinitel tepelné vdivsti pak vypčteme pmcí vztahu λ λ λ λ λ C λ C C C C C u ( ) = u ( U) + u ( I) + u ( L) + u ( Δ T) + u ( d) = U I L ( ΔT) d 3 3 = 3,5 0, + 77,4 0, (0,58 0 ) + 5,0 0, (0, ) = - = 5,7 Wm K. Pr rzšířenu nejisttu můžeme psát U = ku, kde k je keficient rzšíření. Pkud zvlíme k=, bude se skutečná hdnta nacházet v intervalu ( λ U( λ), λ+ U( λ)) s pravděpdbnstí 95 %. Měřením jsme nalezli sučinitel tepelné vdivsti hliníkvéh vzrku - λ = (63± ) Wm K. Měděný vzrek Všechny výpčty se prvádějí stejným způsbem jak v případě hliníkvéh vzrku. Průměr vzrku Aritmetický průměr je vypčten z hdnt v tabulce. 0 d = di = 0,04 mm. 0 i= Odhad směrdatné dchylky aritmetickéh průměru je vypčten jak 0 ( d 0,04) i i= s = = 0,0086 mm. d 0(0 ) Nejistta typu A: ua ( d) = s d = 0,0086 mm. 0,0 Nejistta typu B: ub( d) = = = mm. Kmbinvanu nejisttu (nejisttu typu C) vypčteme jak u ( d) = u ( d) + u ( d) = 0, ,0058 = 0,004 mm. C A B Délka vzrku Nejistta B a C: u L u L B( ) = C( ) = = = 0,58 mm. Napětí na páječce Maximální chyba měření:,5 =± 4 =± 0,36 V. 00 Nejistta B a C: 0,36 ub( U) = uc( U) = = = 0, V.

7 Prud prtékající páječku Maximální chyba měření: =± =± 0,0 A. 00 Nejistta B a C: u I u I 0,0 B( ) = C( ) = = = 0,0057 A. Termelektrické napětí a rzdíl teplt Termelektrické napětí se ustálil na hdntě Δ U =,57 mv, čemuž dpvídá rzdíl teplt Δ T = 3,4 C. Maximální chyba měření: 0,05 =±, ,0 =± 0,03 mv. 00 Nejistta B a C pr rzdíl teplt: 0,03 ub( Δ T) = uc( Δ T) = 0 = 0 = 0,36 C. Sučinitel tepelné vdivsti Nejpravděpdbnější hdntu sučinitele tepelné vdivsti pr měděný vzrek dstaneme jak 3 4 UIL 4,4 0,95 98,6 0 - λ = = = 49,55 Wm K. π ΔTd π 3,4 0,04 Pr kmbinvanu nejisttu (nejisttu typu C) sučinitele tepelné vdivsti pak platí u - C ( λ ) = 0,04 Wm K. Pr rzšířenu nejisttu můžeme psát U = ku, kde k je keficient rzšíření. Pkud zvlíme k=, bude se skutečná hdnta nacházet v intervalu ( λ U( λ), λ+ U( λ)) s pravděpdbnstí 95 %. Měřením jsme nalezli sučinitel tepelné vdivsti měděnéh vzrku - λ = (430 ± 0) Wm K.

8 4. Graf Ke zhtvení grafu byl pužit skript ze serveru Herdes, k prlžení naměřených hdnt byla pužita funkce ( α ( t t0 ) ) Δ Tt () = A e. 5. Závěr Naměřené hdnty splu s hdntami tabulkvými jsu shrnuty v následující tabulce Vzrek Naměřená hdnta Tabulkvá hdnta Odchylka d tabulkvé hdnty Slitina hliníku - λ = (63± ) Wm K - λ = 9 Wm K +4,8 % Měď - λ = (430 ± 0) Wm K - λ = 395 Wm K +8,9 % Vzhledem ke zvlenému keficientu rzšíření k= by se skutečná hdnta měla nacházet ve vymezeném intervalu s pravděpdbnstí 95 %. Z tabulky je patrné, že pr ba vzrky vyšla hdnta sučinitele tepelné vdivsti mírně vyšší prti hdntám tabulkvým cž by mhl být způsben těmit skutečnstmi: nebyl mžné přesně určit umístění termčlánků, takže délka vzrku L mhla být prti délce dhadnuté menší, při míchání směsi vdy a ledu byl chlazván vzrek i nad spdním termčlánkem, takže rzdíl teplt na kncích vzrku byl snížen, veškeré tepl vygenervané v páječce neprchází měřeným vzrkem, tat skutečnst není při výpčtech vzata v ptaz.

9

Teplota a její měření

Teplota a její měření 1 Teplta 1.1 Celsiva teplta 1.2 Fahrenheitva teplta 1.3 Termdynamická teplta Kelvin 2 Tepltní stupnice 2.1 Mezinárdní tepltní stupnice z rku 1990 3 Tepltní rzdíl 4 Teplměr Blmetr Termgraf 5 Tepltní rztažnst

Více

v mechanice Využití mikrofonu k

v mechanice Využití mikrofonu k Využití mikrfnu k měřením v mechanice Vladimír Vícha Antace Mikrfn pfipjený zvukvu kartu pčítače ve spjení s jednduchým sftware (pf. AUDACITY) může služit k pměrně pfesnému měření krátkých časů. Pčítač

Více

02-05.2 10.05.CZ. Regulační ventily G41...aG46... -1-

02-05.2 10.05.CZ. Regulační ventily G41...aG46... -1- 0-05. 0.05.CZ Regulační ventily G4...aG46... -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační ventil

Více

Elektrické přístroje. Výpočet tepelných účinků elektrického proudu

Elektrické přístroje. Výpočet tepelných účinků elektrického proudu VŠB - echnická univerzita Ostrava Fakuta eektrtechniky a infrmatiky Katedra eektrických strjů a přístrjů Předmět: Eektrické přístrje Prtk č7 Výpčet tepených účinků eektrickéh prudu kupina: Datum: Vypracva:

Více

ELEKTRICKÝ VÝKON A ENERGIE. spotřebičová orientace - napětí i proud na na impedanci Z mají souhlasný směr

ELEKTRICKÝ VÝKON A ENERGIE. spotřebičová orientace - napětí i proud na na impedanci Z mají souhlasný směr ZÁKLADNÍ POJMY ELEKRCKÝ ÝKON A ENERGE Okamžitá hdnta výknu je deinvána: p u.i [,, A] sptřebičvá rientace - napětí i prud na na impedanci Z mají suhlasný směr výkn p > 0 - impedance Z je sptřebičem elektrické

Více

Studijní předmět: Základy teorie pravděpodobnosti a matematická statistika Ročník:

Studijní předmět: Základy teorie pravděpodobnosti a matematická statistika Ročník: Studijní předmět: Základy terie pravděpdbnsti a matematická statistika Rčník: 1 Semestr: 1 Způsb uknčení: zkuška Pčet hdin přímé výuky: 2/2 (přednáška/ seminář) Pčet hdin kmbinvané výuky celkem: 8 Antace

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

Kinematika hmotného bodu I.

Kinematika hmotného bodu I. Kinematika hmtnéh bdu I. Kinematiku hmtnéh bdu myslíme zkumání záknitstí phybů těles. Hmtným bdem myslíme bd, jímž nahradíme skutečné reálné těles. Hmtnst tělesa je sustředěna d jednh bdu, prt hmtný bd.

Více

OTOPNÁ TĚLESA Rozdělení otopných těles 1. Lokální tělesa 2. Konvekční tělesa Článková otopná tělesa

OTOPNÁ TĚLESA Rozdělení otopných těles 1. Lokální tělesa 2. Konvekční tělesa Článková otopná tělesa OTOPNÁ TĚLESA Rzdělení tpných těles Stejně jak celé sustavy vytápění, tak i tpná tělesa dělíme na lkální tělesa a tělesa ústředníh vytápění. Lkální tělesa přeměňují energii v tepl a tt předávají d vytápěné

Více

ČSN EN OPRAVA 3

ČSN EN OPRAVA 3 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS ICS 3.040. 10 Srpen 007 Kvvá průmyslvá ptrubí Část 3: Knstrukce a výpčet ČSN EN 13480-3 OPRAVA 3 13 000 idt EN 13480-3:00/Cr.7:006-08 Crrigendum Tat prava ČSN EN 13480-3:003 je

Více

Návod k použití vědeckého kalkulátoru HP10s

Návod k použití vědeckého kalkulátoru HP10s 2. 1. Návd k pužití vědeckéh kalkulátru HP10s Obsah 1. Pužití chrannéh krytu... 1 2. Bezpečnstní upzrnění... 1 3. Další upzrnění... 1 4. Dvuřádkvý displej... 2 5. Příprava kalkulátru... 2 - Módy... 2 -

Více

Exentricita (výstřednost) normálové síly

Exentricita (výstřednost) normálové síly 16. Železbetnvé slupy Slupy patří mezi tlačené knstrukce. Knstrukční prvky z betnu prstéh a slabě vyztuženéh jsu namáhány kmbinací nrmálvé síly N d a hybvéh mmentu M d. Jde tedy mimstředný tlak výpčtvé

Více

Postup práce a) Připravte si 50 ml roztoku NaOH o koncentraci 1 mol.dm-3 a) Určení měrné a molární otáčivosti sacharózy ve vodném roztoku

Postup práce a) Připravte si 50 ml roztoku NaOH o koncentraci 1 mol.dm-3 a) Určení měrné a molární otáčivosti sacharózy ve vodném roztoku 1 ÚLOHA 7: Plarimetrická analýza sacharidů Příprava Prstudujte základy plarimetrie - neplarizvané a plarizvané světl, plarizace světla lmem a drazem, ptická aktivita látek a jejich interakce s plarizvaným

Více

CZ. Plnozdvižné pojistné ventily s přídavným zatížením typpv

CZ. Plnozdvižné pojistné ventily s přídavným zatížením typpv 02-07.3 10.06.CZ Plnzdvižné pjistné ventily s přídavným zatížením typpv1509-1- PV 1509 Plnzdvižné pjistné ventily s přídavným zatížením DN 65 x 100 až 350 x 600 Pužítí Pjistný ventil plnzdvižný s přídavným

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im Střední průmyslvá škla strjní a elektrtechnická Resslva 5, Ústí nad Labem Fázry a kmplexní čísla v elektrtechnice A Re + m 2 2 j 1 + m - m A A ϕ ϕ A A* Re ng. Jarmír Tyrbach Leden 1999 (2/06) Fázry a kmplexní

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

Pojistná matematika. Podstata pojišťovny: se vzrůstajícím počtem klientů, klesá pojistně technické riziko.

Pojistná matematika. Podstata pojišťovny: se vzrůstajícím počtem klientů, klesá pojistně technické riziko. Pjistná matematika Pdstata pjišťvny: se vzrůstajícím pčtem klientů, klesá pjistně technické rizik. Příklad: - Pravděpdbnst, ţe nastane pjistná událst, je 0,01 za jeden rk. Škda, která můţe nastat při tét

Více

Technický produktový list Top heating. Rozdělovací stanice IQ Energy Comfort Box. Rozdělovací stanice NEREZ

Technický produktový list Top heating. Rozdělovací stanice IQ Energy Comfort Box. Rozdělovací stanice NEREZ Technický prduktvý list Tp heating Obchdní název: Mntážní název: Rzdělvací stanice IQ Energy Cmfrt B Rzdělvací stanice NEREZ Stručný ppis: Pr snadné, rychlé a přesné zaregulvání celéh pdlahvéh tpení je

Více

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014 Vedení prjektů, Odhadvání, histrie Jiří Mach 26. 11. 2014 Agenda Dcházka Specifikace Vedení prjektů Pár slv SW prjektu na MFF Odhadvání Histrie prjektů Dtazy 2 Prject management C je t prjekt? Frmální

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Přístroj na odstraňování akné

Přístroj na odstraňování akné Přístrj na dstraňvání akné CLEANE-BT Přístrj na dstraňvání akné CLEANE-BT Návd k pužití Důležité bezpečnstní instrukce Následující bezpečnstní instrukce si pečlivě přečtěte. Jejich správné ddržvání zabrání

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

2. cvičení vzorové příklady

2. cvičení vzorové příklady Příklad. cvičení vzrvé příklady Nakreslete zatěžvací brazce slžek ydrstatickýc sil, půsbícíc na autmatický segementvý jezvý uzávěr s ybným ramenem. Vypčtěte dntu suřadnice, udávající plu ladiny v tlačené

Více

16. Kategorizace SW chyb, kritéria korektnosti a použitelnosti, spolehlivost SW

16. Kategorizace SW chyb, kritéria korektnosti a použitelnosti, spolehlivost SW 16. Kategrizace SW chyb, kritéria krektnsti a pužitelnsti, splehlivst SW 1. Sftwarvá chyba Prezentace th, že prgram dělá něc nepředpkládanéh Míra th, kdy prgram přestává být užitečný Je t nesuhlas mezi

Více

Rekuperace rodinného domu v Přestavlkách

Rekuperace rodinného domu v Přestavlkách Rekuperace rdinnéh dmu v Přestavlkách Pjem: Rekuperace, nebli zpětné získávání tepla je děj, při němž se přiváděný vzduch d budvy předehřívá teplým dpadním vzduchem. Teplý vzduch není tedy bez užitku dveden

Více

MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT + UTV

MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT + UTV MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT + UTV KOTLE ÚT + UTV NÁVOD K OBSLUZE 2 Návd k bsluze SP-06 LOCJIC 1. Ppis předníh panelu 3 1 2 7 4 5 6 Phled na regulátr s značenými funkcemi Opis stanu pracy

Více

Fyzikální praktikum I. (KEF/FP1) sylaby úloh

Fyzikální praktikum I. (KEF/FP1) sylaby úloh Fyzikální praktikum I. (KEF/FP) sylaby úlh Úvdní praktikum: zásady bezpečnsti práce, první pmc, úvd k jedntlivým úlhám Z následujících úlh je vybírán 0 úlh, které jsu pvinni abslvvat všichni studenti.

Více

PROPER PIXI. PROPER PIXI apex lokátor

PROPER PIXI. PROPER PIXI apex lokátor PROPER PIXI apex lkátr 1 ÚVOD Gratulujeme k zakupení prper pixi apex lkátru. prper pixi je zařízení určené pr detekci menšíh apikálníh framenu zalžené na analýze elektrických vlastnstí různých tkání uvnitř

Více

Porovnání výsledků analytických metod

Porovnání výsledků analytických metod Metdický lit 1 EURCHEM-ČR 212 Editr: Zbyněk Plzák (plzk@iic.c.cz) Prvnání výledků nlytických metd Chrkterizce výknnti nlytické měřící metdy je jedním z důležitých znků nlytickéh měřicíh ytému, zejmén pr

Více

A0M33PIS - Průmyslové informační systémy

A0M33PIS - Průmyslové informační systémy A0M33PIS - Průmyslvé infrmační systémy Přednáška č. 4 16. 3. 2016 Katedra Kybernetiky K13133 Centrum znalstníh managementu K13393 Klik t stjí? Být v něčem přesný je k ničemu, pkud ani nevíte, čem mluvíte.

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0521 Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok Autor: Ing. Bohumír Jánoš Tematická sada:

Více

Metoda klíčových ukazatelů pro činnosti zahrnující zvedání, držení, nošení

Metoda klíčových ukazatelů pro činnosti zahrnující zvedání, držení, nošení Metda klíčvých ukazatelů pr činnsti zahrnující zvedání, držení, nšení Pkyny pr pužití při hdncení pracvních pdmínek Hdncení se prvádí v pdstatě pr činnsti ruční manipulace a musí se týkat jednh pracvníh

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Stránka 1/6 BEZPEČNOSTNÍ LIST pdle nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 24.9. 2009 Revize: I. vydání Vydal: BOHEMIACOLOR s.r.. Pčet stran: 6 Část 1 Identifikace přípravku,

Více

Elektronické digitální váhy. Obj. č. A300.067 Obj. č. A300.150. Návod k použití

Elektronické digitální váhy. Obj. č. A300.067 Obj. č. A300.150. Návod k použití Elektrnické digitální váhy Obj. č. A300.067 Obj. č. A300.150 Návd k pužití Bartscher GmbH Telefn: 05258/971-0 Strana 1 D-33154 Salzktten htttp://www.bartscher.de Obsah Strana Před uvedením d prvzu 2 Základní

Více

Kotlík na polévku Party

Kotlík na polévku Party Ktlík na plévku Party 100.054 V3/0107-1 - CZ 1. Obecné infrmace 102 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 102 1.2 Vysvětlivky symblů 102 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 102-103 1.4 Ochrana autrských práv

Více

ANALÝZA SEGMENTU TRHU

ANALÝZA SEGMENTU TRHU Zavedení směrnice energetické nárčnsti budv v České Republice ANALÝZA SEGMENTU TRHU 21. listpad 2005 1 PROCES ANALÝZY SEGMENTU TRHU...3 1.1 Výběr budv pr analýzu segmentu trhu...3 1.1.1 Vybavení budv z

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

MyDroid. Jak nosit? Jak nabíjet?

MyDroid. Jak nosit? Jak nabíjet? MyDrid Jak nsit? - Ideální je umístění kusek nad zápěstím a zajištění pmcí pásku na místě aby se nemhl phybvat, senzr na spdní straně by se měl ideálně dtýkat kůže Jak nabíjet? - Ujistěte se je baterie

Více

p ř í a d o o v é s t s t r u v é u d i c e Požárně bezpečnostní řešení Vícepodlažní budova nechráněná ocelová konstrukce Půdorys 1.

p ř í a d o o v é s t s t r u v é u d i c e Požárně bezpečnostní řešení Vícepodlažní budova nechráněná ocelová konstrukce Půdorys 1. p ř í k l a d v é s t u d i e c e l v é k n s t r u k c e Půdrys 1.NP chráněná knstrukce nechráněná knstrukce Půdrys 2.NP Řez A-A chráněná knstrukce nechráněná knstrukce chráněná knstrukce nechráněná knstrukce

Více

1.5.6 Osa úhlu. Předpoklady:

1.5.6 Osa úhlu. Předpoklady: 1.5.6 Osa úhlu Předpklady: 010505 Pedaggická pznámka: Následující příklad je pakvání, které pužívám jak cvičení dhadu. Nechám žáky dhadnut veliksti a při kntrle si pčítají bdy (chyba d 5-3 bdy, d 10-2

Více

Indukční vařič IK 105.835 105.930 105.930S. Uchovejte tuto příručku na dostupném místi v blízkosti přístroje!

Indukční vařič IK 105.835 105.930 105.930S. Uchovejte tuto příručku na dostupném místi v blízkosti přístroje! Indukční vařič IK 105.835 105.930 105.930S Uchvejte tut příručku na dstupném místi v blízksti přístrje! Obsah 1. Obecné infrmace...3 1.1 Infrmace příručce...3 1.2 Klíč k symblům...3 1.3 Záruka...3 1.4

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ A ROZVOJE PODPORY SENIORŮ A OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ A ROZVOJE PODPORY SENIORŮ A OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM DLOUHODOBÉ SMĚŘOVÁNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ A ROZVOJE PODPORY SENIORŮ A OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ČÁST C: ANALÝZA SITUACE A POTENCIONÁLNÍ POTŘEBNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH

Více

Metodický návod na pořádání soutěží OBEDIENCE CZ.

Metodický návod na pořádání soutěží OBEDIENCE CZ. Úvd Metdický návd na přádání sutěží OBEDIENCE CZ. Veškerá sprtvní činnst musí být prváděna v suladu s platnými předpisy : Zkušebním řádem Obedience v ČR Sutěžním řádem Obedience v ČR Pravidly psuzvání

Více

Příklad: 3 varianta: Př. 3 var:

Příklad: 3 varianta: Př. 3 var: říklad: varianta: ř. var: ak dluh usíe v ikrvlnné trubě hřívat za nrálních pdínek 1 litr vdy pčáteční tepltě 2 C, aby začala vřít? říkn ikrvlnné truby je 12 a její výkn 8. Hustta vdy =1, její ěrná tepelná

Více

ANALÝZA KVALITY VYHLEDÁVÁNÍ Zvýšení přesnosti pomocí Hodnocení vyhledávače a Prediktivní analýzy

ANALÝZA KVALITY VYHLEDÁVÁNÍ Zvýšení přesnosti pomocí Hodnocení vyhledávače a Prediktivní analýzy ANALÝZA KVALITY VYHLEDÁVÁNÍ Zvýšení přesnsti pmcí Hdncení vyhledávače a Prediktivní analýzy Pavel Kcurek SEARCH TECHNOLOGIES, frmerly INCAD INFORUM 2016 26. 5. 2016 1 Cincinnati Lndn, UK Frankfurt, DE

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 82/2010 Název prgramu: Reginální perační prgram a Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst Registrační čísl prjektu CZ.1.10/2.1.00/08.00762 a CZ.1.07/1.1.07/02.0053

Více

PROGRAMIX 25-50-100 NÁVOD K POUŽITÍ

PROGRAMIX 25-50-100 NÁVOD K POUŽITÍ PROGRAMIX 25-50-100 NÁVOD K POUŽITÍ Technlgické výhdy zatmelvacích hmt zvyšují pžadavky na pužité vypalvací pece. Přesné dlívání dané zatmelvací hmty dnes již nezávisí na přesnsti samtnéh vypalvacíh cyklu.

Více

01-02.5 09.04.CZ. Regulační ventily Regulační ventily s omezovačem průtoku BEE line -1-

01-02.5 09.04.CZ. Regulační ventily Regulační ventily s omezovačem průtoku BEE line -1- 0-02.5 09.04.CZ Regulační ventily Regulační ventily s mezvačem průtku BEE line A.P.O. - ELMOS v..s., Pražská 90, 509 0 Nvá Paka, Tel.: +420 49 504 26, Fax: +420 49 504 257, E-mail: ap@apelms.cz, Internet:

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

Změny detekované monitorem služeb na OPM 1. Konec SZ Vybere ta OPM, která v intervalu <aktuální den, D>:

Změny detekované monitorem služeb na OPM 1. Konec SZ Vybere ta OPM, která v intervalu <aktuální den, D>: Redesign mnitru služeb 16. 9. 2014 V CS OTE služí pr mnitrvání a detekvání významných změn ve službách na OPM tzv. mnitrvací nástrj služeb na OPM. Na jaře 2014 připravujeme v prduktivním CS OTE prvést

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Čipový terminál verze 3.3

Čipový terminál verze 3.3 Obsah Obsah...1 Čipvý terminál verze 3.3...2 Instalace terminálu...2 Ovládání terminálu pmcí Master čipu...3 Technické infrmace...3 Kmunikace s TM...4 Test spjení...4 Karty...5 Datum a čas...5 Časvá spínání...6

Více

RAILTRAC 1000 UNIKÁTNÍ, FLEXIBILNÍ A VÍCEÚČELOVÝ SYSTÉM PRO SVAŘOVÁNÍ A ŘEZÁNÍ

RAILTRAC 1000 UNIKÁTNÍ, FLEXIBILNÍ A VÍCEÚČELOVÝ SYSTÉM PRO SVAŘOVÁNÍ A ŘEZÁNÍ RAILTRAC 1000 UNIKÁTNÍ, FLEIBILNÍ A VÍCEÚČELOVÝ SYSTÉM PRO SVAŘOVÁNÍ A ŘEZÁNÍ 1 Flexibilní dpvěď na tvrdé pžadavky je systém kmpnent, který může být knfigurván, tak aby vytvřil ptimální řešení pr Vaše

Více

Předmět matematika je úzce spjat s ostatními předměty viz. mezipředmětové vztahy.

Předmět matematika je úzce spjat s ostatními předměty viz. mezipředmětové vztahy. MATEMATIKA Charakteristika vyučvacíh předmětu Matematika se vyučuje ve všech rčnících. Hdinvá dtace je 4 4 4 4. V každém rčníku jsu žáci na jednu hdinu týdně rzděleni d dvu skupin, hdina je pak věnvána

Více

ANALÝZA POTENCIÁLU ÚSPORA MOŽNOSTI TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

ANALÝZA POTENCIÁLU ÚSPORA MOŽNOSTI TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ANALÝZA POTENCIÁLU ÚSPORA MOŽNOSTI TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ V bjektu Markušva 1632-8v Praze Předmětem analýzy je zjištění mžnéh ptenciálu úspr tepla v zatepleném dmě, které byl prveden p etapách výměna ken klem

Více

Laboratorní práce č. 4: Zobrazování spojkou

Laboratorní práce č. 4: Zobrazování spojkou Přírdní vědy mderně a interaktivně FYZIKA 2. rčník šestiletéh studia Labratrní práce č. 4: Zbrazvání spjku ymnázium Přírdní vědy mderně a interaktivně FYZIKA 2. rčník šestiletéh studia ymnázium Test k

Více

Oponentský posudek disertační práce Ing. Jany Berounské. SPECIÁLNÍ ANORGANICKÉ PIGMENTY NA BÁZI CeO 2

Oponentský posudek disertační práce Ing. Jany Berounské. SPECIÁLNÍ ANORGANICKÉ PIGMENTY NA BÁZI CeO 2 Opnentský psudek disertační práce Ing. Jany Berunské SPECIÁLNÍ ANORGANICKÉ PIGMENTY NA BÁZI CeO 2 Ing. Jana Berunská se ve své disertační práci zabývá mžnstmi přípravy netradičních vysktepltních pigmentů

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Středšklská matematika Nadace Geneze Vývj (Stručná histrie matematiky) - na levé straně je svislý nápis VÝVOJ stisk hrníh V vyvlá zbrazení časvé sy - stisk ikny se stránku (vprav nahře na brazvce časvé

Více

C V I Č E N Í 3 1. Představení firmy Glaverbel Czech a.s. Teplice a. Vyráběný sortiment

C V I Č E N Í 3 1. Představení firmy Glaverbel Czech a.s. Teplice a. Vyráběný sortiment Technlgie skla 00/0 C V I Č E N Í. Představení firmy Glaverbel Czech a.s. [-]. Viskzitní křivka skla [,6]. Výpčet pmcí Vgel-Fulcher-Tammannvy rvnice [,6]. Výpčet z chemickéh slžení [,6]. Představení firmy

Více

... P R O V A ŠE P O H O D L Í

... P R O V A ŠE P O H O D L Í .PROVAŠEPOHODLÍ Naše splečnst se zaměřuje na výrbu mbilních vytápěcích a chladicích zařízení. Histrie splečnsti se datuje už d šedesátých let. V sučasné dbě je hlavní sídl Desa Int v Bwling Green, Kentucky,

Více

Frekvence. BCM V 100 V (1 MΩ) - 0,11 % + 40 μv 0 V 6,6 V (50 Ω) - 0,27 % + 40 μv

Frekvence. BCM V 100 V (1 MΩ) - 0,11 % + 40 μv 0 V 6,6 V (50 Ω) - 0,27 % + 40 μv Obor měřené veličiny: elektrické veličiny Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci: (23 ± 2) C 1. STEJNOSMĚRNÉ NAPĚTÍ generování BCM3751 0 mv 220 mv - 0,0010 % + 0,80 μv 220 mv 2,2 V - 0,00084 % + 1,2

Více

á Ž í É úč é í š Ú á á Č čí ě č í á ž í é úč í á ě Á Í á í Á Ě Í é í á í é á Ú ů á ě í á úč íá ě ž éúč í áš í ú ý ě á í á úč í ě í á ě ě Í Úč í á ě ý ří úč í ý ů á Zpráva auditra Sdruženítaistickéh tai

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4130-80-2015 bvyklé ceně nemvitsti - pzemku parcel.č. 846 se stavbu garáže na pzem. parc.č. 846, bec Pardubice, k.ú. Svítkv, kres Pardubice, kraj Pardubický Objednavatel znaleckéh psudku:

Více

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách.

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách. SITUACE NA MÍSTNÍM TRHU Na českém trhu panuje nedůvěra v realitní kanceláře a makléře. Spusta makléřů na trhu se chvá nepctivě. Většina realitních makléřů jsu špatní makléři. Dále dchází k bezdůvdnému

Více

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy 4 Datvý typ, prměnné, literály, knstanty, výrazy, perátry, příkazy Studijní cíl Tent studijní blk má za cíl pkračvat v základních prvcích jazyka Java. Knkrétně bude uvedena definice datvéh typu, uvedeny

Více

Majetek a zdroje krytí, inventarizace, pracovní list

Majetek a zdroje krytí, inventarizace, pracovní list Název škly Čísl prjektu Název prjektu Klíčvá aktivita Dstupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, rčník, br: Tematická blast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa,

Více

Speciální teorie relativity

Speciální teorie relativity Speciální terie relativity Fyzika zalžená na phybvých záknech sira Isaaca Newtna se na pčátku 20. stletí částečně nahradila Einsteinvými teriemi relativity. První z nich je speciální terie relativity.

Více

EDH 82 SS - EDH 82 CB - EDH 82

EDH 82 SS - EDH 82 CB - EDH 82 622424 EDH 82 SS - EDH 82 CB - EDH 82 2 1 11 3 5 4 6 19 20 7 1 10 11 16 2 9 17 13 6 12 30 7 8 8 3,,,,,,,,,, 23 18 6 23 29 5 1 2 3 6 5 27 28 25 26 21 24 22,,, 45,,,,,,,, Vzrky 0,3 0,5 0,5 0,3 0,5 34 38

Více

Test k přijímacím zkouškám na VUT pro akademický rok 2010/2011do Navazujícího magisterského studia oboru Geodézie a kartografie. 100 g.

Test k přijímacím zkouškám na VUT pro akademický rok 2010/2011do Navazujícího magisterského studia oboru Geodézie a kartografie. 100 g. Test k přijíací zkušká na VUT pr akadeický rk 010/011d Navazujícíh agisterskéh studia bru Gedézie a kartgrafie A1 tg Část A tg α ctg α - tg α (90 ) A ctg 70 0 1 A3 Hdnta jednh radiánu (1 ra v grádech (g

Více

Mikrovlnná trouba 610.836

Mikrovlnná trouba 610.836 Mikrvlnná truba 610.836 CZ Uchvejte tut příručku na dstupném místě v blízksti přístrje! V1/0806 OBSAH 1. Obecné infrmace...2 2. Bezpečnst... 4 3. Ddání, balení a skladvání...5 4. Technické vlastnsti...6

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0521 Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok Autor: Ing. Bohumír Jánoš Tematická sada:

Více

Motorové studenovodní tlakové myčky řady TB-B uživatelská příručka. Motorové studenovodní tlakové myčky řady TB-B

Motorové studenovodní tlakové myčky řady TB-B uživatelská příručka. Motorové studenovodní tlakové myčky řady TB-B Mtrvé studenvdní tlakvé myčky řady TB-B uživatelská příručka Mtrvé studenvdní tlakvé myčky řady TB-B 1 Mtrvé studenvdní tlakvé myčky řady TB-B uživatelská příručka Vážený zákazníku, sestavili jsme pr Vás

Více

Změkčovače vody. Testry. Náplně (pryskyřice, sůl) Jednokohoutové Dvoukohoutové Automatické ... 1... 1... 2,3 ... 2 ... 2

Změkčovače vody. Testry. Náplně (pryskyřice, sůl) Jednokohoutové Dvoukohoutové Automatické ... 1... 1... 2,3 ... 2 ... 2 Změkčvače vdy Změkčvače vdy Jednkhutvé Dvukhutvé Autmatické......... 2,3 Testry... 2 Náplně (pryskyřice, sůl)... 2 Změkčvače vdy Pkud Vám leží na srdci dluhá živtnst a bezprblémvé užívání jedntlivých zařízení,

Více

nejnižší mezi 2. - 5. hodinou nejvyšší mezi 15. - 18. hodinou kolísání je považováno za fyziologické, pohybuje-li se mezi 36-36,9 C Záznam teploty

nejnižší mezi 2. - 5. hodinou nejvyšší mezi 15. - 18. hodinou kolísání je považováno za fyziologické, pohybuje-li se mezi 36-36,9 C Záznam teploty Vitální funkce Tělesná teplta je značení pr přirzenu tepltu danéh rganismu, za kteréh dchází k jeh bvyklému fungvání Hyptermie 35,5-35,9 C Nrmtermie 36-36,9 C Subfebriliezvýšená 37-38 C Hypertermie-hrečka

Více

VLASTNOSTI DESEK PAVATEX

VLASTNOSTI DESEK PAVATEX Technlgický pstup pužití desek PAVATEX nad krkvemi 1 NAD KROKVEMI DŘEVOVLÁKNITÉ DESKY PAVAFLEX PAVAFLEX LIGHT VLASTNOSTI DESEK PAVATEX TYP DESKY vlastnst jedntka Sčinitel tepelné vdivsti λd Měrná tepelná

Více

se sídlem Purkyňova 125, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek

se sídlem Purkyňova 125, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Purkyňva 125, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Ve věci : Znalecký

Více

Zadání úloh finále Astronomické olympiády, kategorie CD, 17. a 18. května 2012, HaP J. Palisy v Ostravě

Zadání úloh finále Astronomické olympiády, kategorie CD, 17. a 18. května 2012, HaP J. Palisy v Ostravě Zadání úlh Astrnmické lympiády, kategrie CD, 17. a 18. května 01, HaP J. Palisy v Ostravě 1. příklad Kdy se napsledy shdval pčátek nvéh rku v gregriánském a Juliánském kalendáři? Kdy takvá shda nastane

Více

5. Glob{lní navigační satelitní systémy (GNSS), jejich popis, princip, využití v geodézii.

5. Glob{lní navigační satelitní systémy (GNSS), jejich popis, princip, využití v geodézii. 5. Glb{lní navigační satelitní systémy (GNSS), jejich ppis, princip, využití v gedézii. Zpracval: Tmáš Kbližek, 2014 Obecný princip Glbální navigační družicvé systémy (GNSS) umžňují určení prstrvé plhy

Více

02-05.3 10.05.CZ. Regulační ventily G47... -1-

02-05.3 10.05.CZ. Regulační ventily G47... -1- 0-05. 0.05.CZ Regulační ventily G47... -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační ventil

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1256-239-2014

Více

www.elektapainting.cm pag. 1 di 5 MATERIA Jednslžkvý ptah na vdní bázi pr dekraci pdlah a stěn Vlastnsti prduktu MATERIA je jednslžkvá stěrka na vdní bázi a bázi syntetických mdifikvaných kplymerů pr dekraci

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

použijte Debyeův- Hückelův limitní zákon. P (Ba 3 (PO 4 ) 2 ) = 3, , M r (Ba 3 (PO 4 ) 2 ) = 601,9. [- m= 1,26 mg]

použijte Debyeův- Hückelův limitní zákon. P (Ba 3 (PO 4 ) 2 ) = 3, , M r (Ba 3 (PO 4 ) 2 ) = 601,9. [- m= 1,26 mg] ELEKTROCHEMIE 1. Pr vdné rztky AlCl 3 a Al 2 (SO 4 ) 3 celkvé látkvé kncentraci,2 ml dm -3 vypčítejte intvu sílu, střední mlární kncentraci a střední aktivitu. Střední aktivitní keficienty elektrlytů v

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

1 SKLO Z POŽÁRNÍHO HLEDISKA - TEPELNÉ VLASTNOSTI SKLA

1 SKLO Z POŽÁRNÍHO HLEDISKA - TEPELNÉ VLASTNOSTI SKLA 1 SKLO Z POŽÁRNÍHO HLDISKA - TPLNÉ VLASTNOSTI SKLA Skl patří k materiálům, které významně vlivňují vývj stavební techniky a architektury. Nálezy skla pcházející z dby asi klem 5000 let před naším letpčtem

Více

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Řada hornicko-geologická Volume XLIX (2003), No.1, p. 1-22, ISSN

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Řada hornicko-geologická Volume XLIX (2003), No.1, p. 1-22, ISSN Sbrník vědeckých prací Vyské škly báňské Technické univerzity Ostrava Řada hrnick-gelgická Vlume XLIX (3, N., p. -, ISSN 474-8476 Petr KUBÍČEK *, Jarmír DRÁPALA **, Alis ADAMUS *** DIAGNOSTIKA TEPLOTNÍCH

Více

Základní principy a metody fotometrie

Základní principy a metody fotometrie Vzdělávací sustředění studentů prjekt KOSOAP Prměnné hvězdy a mžnsti jejich pzrvání a výzkumu Základní principy a metdy ftmetrie Jarslav Trnka Základní principy a metdy ftmetrie Jarslav Trnka Městská hvězd

Více

Odhady, nabídky, měření a historie

Odhady, nabídky, měření a historie Odhady, nabídky, měření a histrie Tmáš Krátký, Michal Petřík, Bhumír Zubek tmas.kratky@prfinit.eu, michal.petrik@prfinit.eu, bhumir.zubek@prfinit.eu http://www.prfinit.eu/pr-univerzity/univerzitnivyuka/a4m33sep.html

Více

MODELOVÁNÍ A SIMULACE (analogové počítače) pro obor Aplikovaná fyzika

MODELOVÁNÍ A SIMULACE (analogové počítače) pro obor Aplikovaná fyzika Mderní technlgie ve studiu aplikvané fyziky MODELOVÁNÍ A SIMULACE (analgvé pčítače) pr br Aplikvaná fyzika Luděk Bartněk 2 OBSAH INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Mderní technlgie ve studiu aplikvané fyziky.

Více

Maturitní prací student osvědčuje svou schopnost samostatně pracovat na projektech a aktivně využívat nabyté zkušenosti

Maturitní prací student osvědčuje svou schopnost samostatně pracovat na projektech a aktivně využívat nabyté zkušenosti GYMNÁZIUM DR.J. PEKAŘE Maturitní prací student svědčuje svu schpnst samstatně pracvat na prjektech a aktivně využívat nabyté zkušensti Pravidla pr psaní maturitní práce. Hdncení práce Frmální zpracvání

Více

7 DYNAMIKA TUHÉHO TĚLESA

7 DYNAMIKA TUHÉHO TĚLESA 3 7 DYNAMIKA UHÉHO ĚLESA Phybvé rvnice při translačním phybu tělesa Při translačním phybu tělesa jsu phybvé rvnice dány vztahy F = ma M = 0 (7.1) F 1 M 1 F F 3.. =.. ma M F g Obr. 7.1 První rvnice nám

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha č. 2 k usnesení vlády ze dne 14. července 2014 č. 585

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha č. 2 k usnesení vlády ze dne 14. července 2014 č. 585 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Přílha č. 2 k usnesení vlády ze dne 4. července 204 č. 585 Pstup při prcesním mdelvání agend veřejné správy Ministerstv vnitra 2 OBSAH OBSAH... 3. ZÁKLADNÍ PRINCIPY MODELOVÁNÍ...

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

Manuál pro Vodohospodářský model Historická data

Manuál pro Vodohospodářský model Historická data Manuál pr Vdhspdářský mdel Histrická data Mdel verze 17.1 (LXI. výzva) MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.pzp.cz, dtazy@sfzp.cz Zelená linka pr zájemce dtace: 800 260

Více

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL Testvání uživatelských rzhraní 2011 DeepBurner Free 1.9 Testvání uživatelskéh rzhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011 Daniel Mikeš Tmáš Pastýřík Ondřej Pánek Jiří Šebek Testvání uživatelských rzhraní

Více

Úspory energií. Rozdělení úspor. o dělení úspor o úspory v domácnosti. Zdroj energie. Místo úspory. šetřit lze i při stejném komfortu

Úspory energií. Rozdělení úspor. o dělení úspor o úspory v domácnosti. Zdroj energie. Místo úspory. šetřit lze i při stejném komfortu Úspry energií šetřit lze i při stejném kmfrtu dělení úspr úspry v dmácnsti bilance dmácí energetiky kde se dá uspřit způsby jak šetřit Zdrj energie Míst úspry elektrická energie elektrsptřebiče Rzdělení

Více

LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ

LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ Fakulta ptravinářské a bichemické technlgie Ústav analýzy ptravin a výživy LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ Stanvení vitaminů, kfeinu, antixidantů a knzervačních látek (metda: kapalinvá

Více

A3RIP Řízení projektů. 13. seminář 8. 10. 12. 2014

A3RIP Řízení projektů. 13. seminář 8. 10. 12. 2014 A3RIP Řízení prjektů 13. seminář 8. 10. 12. 2014 Obsah 1. uknčení prjektu 1a. cíle při uknčení prjektu 1b. pakvaně pužitelné výsledky 1c. archivace dkumentů 2. hdncení prjektu 3. úspěch prjektu 4. time

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1256 648 / 2011. dle Usnesení č.j. 067 EX 1331/10-60

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1256 648 / 2011. dle Usnesení č.j. 067 EX 1331/10-60 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1256 648 / 2011 dle Usnesení č.j. 067 EX 1331/10-60 Objednavatel: Exekutrský úřad Praha 5 JUDr. Juraj Pdknický, Ph.D., sudní exekutr Sídl: Evrpská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ: 49720821

Více