Město Lipník nad Bečvou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Lipník nad Bečvou"

Transkript

1 Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů č. 2/2004. Neupravené verze těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám podle ust. 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na Městském úřadě Lipník nad Bečvou, kancelář starosty, nám. T.G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou. 315/2015 RM 11 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 316/2015 RM 11 Ověřovatelé zápisu schůze RM RM schválila ověřovatele zápisu schůze RM : Mgr. Ondřej Vlček, Ing. Vilém Zeiner. 317/2015 RM 11 Kontrola plnění usnesení ze schůzí RM RM po projednání: 1. bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy 2. vypouští ze sledování tato svá usnesení: 139/2015-RM 5, 163/2015-RM 6, 270/2015-RM 9, 282/2015-RM 9, 284/2015-RM 9, 285/2015-RM 10, 286/2015-RM 10, 287/2015-RM 10, 288/2015-RM 10, 289/2015-RM 10, 290/2015-RM 10, 291/2015-RM 10, 292/2015-RM 10, 293/2015-RM 10, 296/2015-RM 10, 297/2015-RM 10, 298/2015-RM 10, 299/2015-RM 10, 300/2015-RM 10, 301/2015-RM 10. 1

2 318/2015 RM 11 Zásady pro tvorbu a použití sociálního fondu 1. RM po projednání, na základě ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, doporučuje Zastupitelstvu města Lipník nad Bečvou schválit Zásady pro tvorbu a použití sociálního fondu s účinností od RM ukládá starostovi předložit Zásady pro tvorbu a použití sociálního fondu k projednání v Zastupitelstvu města Lipník nad Bečvou. 319/2015 RM 11 Návrh na ubytování 1. RM po projednání neschvaluje ubytování p. Roberta Halušky na ubytovně Venedik č. 1426, Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatele o výsledku jednání. T: /2015 RM 11 Souhlas města ve smyslu ust. 33 odst. 6 zákona o pomoci v hmotné nouzi 1. RM projednala žádost Úřadu práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, Kontaktní pracoviště Vítkov, doručenou dne , evidována pod čj. MU/10152/2015/SZ-VO. 2. RM v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, n e s o u h l a s í, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, Kontaktní pracoviště Vítkov, určil, že za osobu užívající byt považuje p. Juliuse Kalu, trvale bytem., který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení: Ubytovna, Tyršova č. 1369, Lipník nad Bečvou, IČO , dle důvodové zprávy. 3. RM ukládá vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví zpracovat závazné stanovisko města dle důvodové zprávy a předložit jej starostovi města k podpisu. T: RM pověřuje starostu podpisem závazného stanoviska a ukládá mu zajistit zaslání závazného stanoviska Úřadu práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, Kontaktní pracoviště Vítkov. T:

3 321/2015 RM 11 Souhlas města ve smyslu ust. 33 odst. 6 zákona o pomoci v hmotné nouzi 1. RM projednala žádost Úřadu práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, Kontaktní pracoviště Vítkov, doručenou dne , evidována pod čj. MU/10153/2015/SZ-VO. 2. RM v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, n e s o u h l a s í, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, Kontaktní pracoviště Vítkov, určil, že za osobu užívající byt považuje p. Pavla Ference, trvale bytem., který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení: Ubytovna, Tyršova č. 1369, Lipník nad Bečvou, IČO , dle důvodové zprávy. 3. RM ukládá vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví zpracovat závazné stanovisko města dle důvodové zprávy a předložit jej starostovi města k podpisu. T: RM pověřuje starostu podpisem závazného stanoviska a ukládá mu zajistit zaslání závazného stanoviska Úřadu práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, Kontaktní pracoviště Vítkov. T: /2015 RM 11 Souhlas města ve smyslu ust. 33 odst. 6 zákona o pomoci v hmotné nouzi 1. RM projednala žádost Úřadu práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, Kontaktní pracoviště Vítkov, doručenou dne , evidována pod čj. MU/10156/2015/SZ-VO. 2. RM v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, n e s o u h l a s í, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, Kontaktní pracoviště Vítkov, určil, že za osobu užívající byt považuje p. Silvii Mikulenkovou, trvale bytem., která užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení: Ubytovna, Tyršova č. 1369, Lipník nad Bečvou, IČO , dle důvodové zprávy. 3. RM ukládá vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví zpracovat závazné stanovisko města dle důvodové zprávy a předložit jej starostovi města k podpisu. T: RM pověřuje starostu podpisem závazného stanoviska a ukládá mu zajistit zaslání závazného stanoviska Úřadu práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, Kontaktní pracoviště Vítkov. T:

4 323/2015 RM 11 Souhlas města ve smyslu ust. 33 odst. 6 zákona o pomoci v hmotné nouzi 1. RM projednala žádost Úřadu práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci, Kontaktní pracoviště Prostějov, doručenou dne , evidována pod čj. MU/10354/2015/SZ-VO. 2. RM v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, n e s o u h l a s í, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci, Kontaktní pracoviště Prostějov, určil, že za osobu užívající byt považuje p. Igora Hangurbadža a p. Marii Hangurbadžovou, oba trvale bytem., kteří užívají za účelem bydlení ubytovací zařízení: Ubytovna, Tyršova č. 1369, Lipník nad Bečvou, IČO , dle důvodové zprávy. 3. RM ukládá vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví zpracovat závazné stanovisko města dle důvodové zprávy a předložit jej starostovi města k podpisu. T: RM pověřuje starostu podpisem závazného stanoviska a ukládá mu zajistit zaslání závazného stanoviska Úřadu práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci, Kontaktní pracoviště Prostějov. T: /2015 RM 11 Návrh OZV č. x/2015, o omezení provozní doby hostinských provozoven 1. RM nedoporučuje ZM schválit návrh OZV města Lipník nad Bečvou č. x/2015, o omezení provozní doby hostinských provozoven. 2. RM ukládá starostovi předložit OZV k projednání v ZM. 325/2015 RM 11 Petice občanů družstevních bytů Na Bečvě 1354 a RM po projednání petice občanů družstevních bytů Na Bečvě 1354 a 1355 doporučuje ZM schválit předložený návrh OZV města Lipník nad Bečvou č. x/2015, o omezení provozní doby hostinských provozoven. 2. RM ukládá starostovi předložit OZV k projednání v ZM. 4

5 326/2015 RM 11 Založení dobrovolného spolku obcí, mikroregionů a kraje za účelem společného řešení problematiky nakládání s komunálním odpadem 1. RM bere na vědomí důvodovou zprávu. 2. RM revokuje usnesení RM 1795/2014 RM 67 ze dne ve věci založení dobrovolného spolku obcí, mikroregionů a kraje za účelem společného řešení problematiky nakládání s komunálním odpadem. 3. RM doporučuje ZM revokovat usnesení 573/2014 ZM 22 ze dne ve věci založení dobrovolného spolku obcí, mikroregionů a kraje za účelem společného řešení problematiky nakládání s komunálním odpadem. 4. RM doporučuje ZM souhlasit se členstvím města Lipník nad Bečvou ve spolku Odpady Olomouckého kraje, z.s. dle důvodové zprávy. 5. RM doporučuje ZM schválit znění zakladatelské smlouvy a stanov spolku "Odpady Olomouckého kraje, z.s." dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy. 6. RM ukládá starostovi předložit materiál na zasedání Zastupitelstva města. 327/2015 RM 11 Obecně závazná vyhláška /2015, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku č. /2015, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Lipník nad Bečvou. 328/2015 RM 11 Projekt optimalizace systému nakládání s odpady v Lipníku nad Bečvou 1. RM bere na vědomí projekt optimalizace systému nakládání s odpady v Lipníku nad Bečvou. 2. RM ukládá starostovi předložit projekt optimalizace systému nakládání s odpady v Lipníku nad Bečvou k projednání zastupitelstvu města. 5

6 329/2015 RM 11 Schválení přijetí dotace, schválení spolufinancování města a schválení znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 1. RM po projednání schvaluje: a) přijetí dotace ve výši Kč, slovy: třicet šest tisíc korun českých, a to s účelem použití na opravu zejména: cisternové automobilové stříkačky ve výši ,00 Kč, slovy: třicet tisíc korun českých, pro JPO III Lipník nad Bečvou I - Město, dopravního automobilu ve výši 6.000,00 Kč slovy: šest tisíc korun českých, pro JPO V Lipník nad Bečvou III - Nové Dvory. b) spolufinancování výše uvedených oprav městem Lipník nad Bečvou v min. výši 60 % z celkových nákladů poskytnutých na účel dle čl. II odst. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace. c) znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů. 2. RM zmocňuje starostu k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace. T: ihned po obdržení Smlouvy o poskytnutí dotace z KÚOK 330/2015 RM 11 Schválení ceny Mateřská škola Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace 1. RM po projednání schvaluje subjektu Mateřská škola Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, IČ , předloženou cenu za předškolní vzdělávání pro školní rok 2015/2016 dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá vedoucí Odboru školství a kultury informovat ředitelku příspěvkové organizace. T: /2015 RM 11 Souhlas zřizovatele s použitím finančních prostředků z fondu investic 1. RM po projednání uděluje souhlas subjektu Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, IČ , s použitím finančních prostředků z fondu investic ve výši Kč dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá vedoucí Odboru školství a kultury informovat zástupkyni ředitelky příspěvkové organizace. T:

7 332/2015 RM 11 Prodloužení smlouvy o výpůjčce Městská knihovna Lipník nad Bečvou, p. o. 1. RM po projednání uděluje souhlas subjektu Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, IČ , k podpisu dodatku č. 3 ke smlouvě o výpůjčce ze dne dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá: a) vedoucí Odboru školství a kultury informovat zástupkyni ředitelky příspěvkové organizace, T: b) zástupkyni ředitelky Městské knihovny, p. o. zajistit podpis dodatku č. 3. T: /2015 RM 11 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí grantu K-15 ze dne RM po projednání doporučuje ZM schválit dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí grantu K-15 ze dne dle přílohy. 2. RM ukládá místostarostce předložit materiál k projednání ZM. 334/2015 RM 11 Změna územního plánu města Lipník nad Bečvou-p.č.2836/2 v k.ú. Loučka 1. RM po projednání neschvaluje v současné době pořízení změny územního plánu Lipník nad Bečvou. 335/2015 RM 11 Změna územního plánu města Lipník nad Bečvou-Kamenolomy ČR s.r.o. 1. RM po projednání zamítá pořízení změny územního plánu Lipník nad Bečvou týkající se rozšíření plochy pro skladování na pozemcích p.č. 2030/3, 2030/7 a 2030/10 v k.ú. Lipník nad Bečvou. 7

8 336/2015 RM 11 Sanace budovy bývalé piaristické koleje v Lipníku nad Bečvou I. etapa, zpracování DPS - zrušení zadávacího řízení 1. RM po projednání schvaluje zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku Sanace budovy bývalé piaristické koleje v Lipníku nad Bečvou I. etapa, zpracování DPS : 2. RM pověřuje starostu podpisem Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení. T: ihned 337/2015 RM 11 Oprava příjezdové cesty ke sběrnému dvoru - Dodatek č.1 k SOD ze dne RM po projednání schvaluje Dodatek č.1 k SOD ze dne na akci Oprava příjezdové cesty ke sběrnému dvoru. 2. RM zmocňuje starostu podpisem výše uvedeného dodatku. T: /2015 RM 11 Sanace budovy bývalé piaristické koleje v Lipníku nad Bečvou I. etapa, zpracování DPS - zadání veřejné soutěže 1. RM po projednání schvaluje: a) zadávací podmínky veřejné soutěže na dodavatele stavby Sanace budovy bývalé piaristické koleje v Lipníku nad Bečvou I. etapa, zpracování DPS b) okruh obesílaných zájemců. 2. RM ukládá vedoucí odboru regionálního rozvoje zabezpečit vypsání veřejné soutěže. T: po zrušení předchozího zadávacího řízení 339/2015 RM 11 Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok RM po projednání doporučuje ZM: a) schválit Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2014, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření účetní jednotky město Lipník nad Bečvou za ověřované období od do , b) schválit účetní závěrku města Lipník nad Bečvou sestavenou k rozvahovému dni , 8

9 c) vzít na vědomí: - Inventarizační zprávu za rok 2014, - Stav pohledávek a závazků k , - Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Lipník nad Bečvou za rok 2014, - Hospodaření společností založených městem Lipník nad Bečvou za rok 2014, - Zprávu o výsledcích finančních kontrol za r. 2014, d) vyslovit souhlas s celoročním hospodařením města Lipník nad Bečvou za rok 2014, a to bez výhrad. 340/2015 RM 11 Rozpočtové opatření č RM po projednání schvaluje rozpočtové opatření zvyšující rozpočet města na straně příjmů vč. financování i na straně výdajů shodně o částku ,00 Kč v členění dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá vedoucí Odboru finančního začlenit rozpočtové opatření do rozpočtu města. T: /2015 RM 11 Rozpočtové opatření č RM po projednání doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření upravující výdajovou stranu rozpočtu o přesuny finančních prostředků v členění dle důvodové zprávy. 342/2015 RM 11 Vyhlášení záměru pronájmu prostor sloužících podnikání v budově č.p. 359, ul. Bratrská, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu prostor sloužících podnikání chodba a schodiště o výměře 29,37 m 2, v I.NP za cenu 450,- Kč/m 2 /rok, kancelář 1 o výměře 7,45 m 2, v I.NP za cenu 1125,- Kč/m 2 /rok, kancelář 2 o výměře 18,13 m 2, v I.NP za cenu 1125,- Kč/m 2 /rok, soc. zařízení o výměře 4,06 m 2, v I.NP za cenu 450,- Kč/m 2 /rok, 9

10 soc. zařízení o výměře 5,76 m 2, ve II.NP za cenu 450,- Kč/m 2 /rok, chodba a schodiště o výměře 39,93 m 2, ve II.NP za cenu 450,- Kč/m 2 /rok, kancelář 1 o výměře 24,42 m 2, ve II.NP za cenu 1125,- Kč/m 2 /rok, kancelář 2 o výměře 15,35 m 2, ve II.NP za cenu 1125,- Kč/m 2 /rok, kancelář 3 o výměře 24,35 m 2, ve II.NP za cenu 1125,- Kč/m 2 /rok, kancelář 4 o výměře 20,87 m 2, ve II.NP za cenu 1125,- Kč/m 2 /rok, kancelář 5 o výměře 30,29 m 2, ve II.NP za cenu 1125,- Kč/m 2 /rok, kancelář 6 o výměře 12,24 m 2, ve II.NP za cenu 1125,- Kč/m 2 /rok, kancelář 7 o výměře 17,23 m 2, ve II.NP za cenu 1125,- Kč/m 2 /rok, kancelář 8 o výměře 11,54 m 2, ve II.NP za cenu 1125,- Kč/m 2 /rok, chodba a schodiště o výměře 48,49 m 2, v I.NP za cenu 450,- Kč/m 2 /rok, soc. zařízení o výměře 2,17 m 2, v I. NP za cenu 450,- Kč/m 2 /rok, celková výměra pronajímaných prostor 311,65 m 2, v budově č.p. 359, ul. Bratrská, Lipník nad Bečvou, která je součástí pozemku parc. č. st. 483/2 v k.ú. Lipník nad Bečvou, a to za účelem zřízení kanceláří na dobu určitou, za podmínek: - roční nájemné je stanoveno dle Pravidel pro stanovení minimální výše nájemného za užívání nebytových prostor v majetku města Lipník nad Bečvou, schválených usnesením č. 1940/2006 RM 76 ve výši ,- Kč (měsíční nájemné ,- Kč), zálohové platby na služby spojené s užíváním prostor sloužících podnikání budou stanoveny dle dohody s nájemcem, úhrady za plnění poskytované s užíváním prostoru sloužícího podnikání placené zálohově budou v ročních lhůtách příslušných právních předpisů vyúčtovány, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od do , nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu ani do bezplatného užívání jiné osobě bez souhlasu pronajímatele, nájemce není oprávněn provádět jakékoliv stavební úpravy v pronajatých nebytových prostorách bez souhlasu pronajímatele, nájemce se zaváže, že po ukončení nájemního vztahu vrátí předmět nájmu v původním stavu, v jakém jej převzal s přihlédnutím k běžnému opotřebení, pokud nebylo s pronajímatelem dohodnuto jinak, pronajímatel je oprávněn jednostranně odstoupit od nájemní smlouvy, ocitne-li se nájemce po dobu delší než tři měsíce v prodlení s placením nájemného, Odbor správy majetku rozhodne o pronájmu předmětných prostor sloužících podnikání do 30 dnů ode dne sejmutí záměru pronájmu z úřední desky. 2. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání. T: /2015 RM 11 Vyhlášení záměru pronájmu části parcel p. č. 1496/1 a p. č. 1309/1 v k. ú. Nové Dvory nad Bečvou (chatová oblast u Oseckého jezu) 1. RM po projednání neschvaluje vyhlášení záměru pronájmu části parcel p. č. 1496/1 trvalý travní porost a p. č. 1309/1 ostatní plocha manipulační plocha o výměře cca 126 m 2 (viz situační plán) v k. ú. Nové Dvory nad Bečvou. 2. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku informovat žadatele. T:

11 344/2015 RM 11 Vyhlášení záměru výpůjčky parcel p. č. st. 2759, jejíž součástí je objekt č. p. 1426, p. č. st. 2760, jejíž součástí je objekt č.p. 1427, a p. č. 3460/3 v k.ú. Lipník nad Bečvou (Venedik) 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru výpůjčky parcel p. č. st zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba č. p. 1426, a p. č. 3460/3 v k. ú. Lipník nad Bečvou, za podmínek: - Využití nemovitostí azylový dům a sociální bydlení pro muže, ženy a rodiny. - Doba výpůjčky od do Vypůjčitel není oprávněn přenechat předmět výpůjčky nebo jeho část do užívání jiné osobě bez souhlasu půjčitele. - Vypůjčitel se zavazuje převzít povinnosti ze smluv o dočasném ubytování uzavřených mezi městem Lipník nad Bečvou, zastoupeným organizací Sociální služby Lipník nad Bečvou, p. o. - Vypůjčitel hradí náklady spojené s užíváním nemovitostí, tj. odběr elektrické energie, vodné, stočné. - Veškeré stavební úpravy vypůjčených nemovitostí musí předem odsouhlasit půjčitel. Náklady na tyto úpravy hradí vypůjčitel, pokud nebude dohodnuto jinak. Vypůjčitel hradí rovněž náklady spojené s uvedením nemovitostí do provozu, tj. správní poplatky, pořízení dokumentací apod. - Vypůjčitel je povinen na vlastní náklady: provádět povinné technické revize vypůjčených nemovitostí, jedná se zejména o revize rozvodů elektřiny a hromosvodu. Kopie revizí je vypůjčitel povinen předat půjčiteli, a to do 30 dnů od jejich vyhotovení. provádět povinné technické revize vlastního zařízení umístěného v nemovitostech, zabezpečit podmínky požární ochrany vyplývající z platného zákona, zejména zajistit proškolení všech zaměstnanců i dalších uživatelů z oblasti požární ochrany a řídit se platnou požární poplachovou směrnicí, zajišťovat provádění deratizace ve vypůjčených nemovitostech, a to minimálně 1x ročně, zajišťovat běžnou údržbu předmětu výpůjčky. - Ukončení výpůjčky: Ukončit platnost smlouvy před uplynutím sjednané doby výpůjčky mohou smluvní strany písemnou dohodou. V případě, že vypůjčitel bude užívat předmět výpůjčky v rozporu s účelem v této smlouvě dohodnutým, může se půjčitel domáhat předčasného vrácení věci. K vrácení předmětu výpůjčky bude vypůjčitel písemně vyzván. V případě, že půjčitel bude předmět výpůjčky potřebovat nevyhnutelně dříve, může požadovat jeho předčasné vrácení. - Při skončení výpůjčky je vypůjčitel povinen odevzdat nemovitosti půjčiteli ve stavu, v jakém byly převzaty s přihlédnutím k běžnému opotřebení při řádně prováděné údržbě a s přihlédnutím k případným dohodnutým stavebním úpravám. - O výpůjčce předmětných nemovitostí rozhodnou Sociální služby Lipník nad Bečvou, p. o., do 30 dnů ode dne sejmutí záměru z úřední desky. - V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu smlouvy o výpůjčce do 30 dnů ode dne rozhodnutí SS Lipník nad Bečvou, p. o., o výpůjčce předmětných nemovitostí, pozbude rozhodnutí schvalující výpůjčku platnosti. Upozornění: 4 pokoje v objektu č. p jsou obsazeny na základě smluv o dočasném ubytování. 11

12 2. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru výpůjčky. T: RM pověřuje osobu pověřenou řízením organizace Sociální služby Lipník nad Bečvou, p. o., podpisem smlouvy o výpůjčce. T: RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru výpůjčky parcely p. č. st zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba č. p v k. ú. Lipník nad Bečvou, za podmínek: - Využití nemovitosti azylový dům a sociální bydlení pro muže, ženy a rodiny. - Doba výpůjčky od do Vypůjčitel není oprávněn přenechat předmět výpůjčky nebo jeho část do užívání jiné osobě bez souhlasu půjčitele. - Vypůjčitel hradí náklady spojené s užíváním nemovitosti, tj. odběr elektrické energie, vodné, stočné. - Veškeré stavební úpravy vypůjčené nemovitosti musí předem odsouhlasit půjčitel. Náklady na tyto úpravy hradí vypůjčitel, pokud nebude dohodnuto jinak. Vypůjčitel hradí rovněž náklady spojené s uvedením nemovitosti do provozu, tj. správní poplatky, pořízení dokumentací apod. - Vypůjčitel je povinen na vlastní náklady: provádět povinné technické revize vypůjčené nemovitosti, jedná se zejména o revize rozvodů elektřiny a hromosvodu. Kopie revizí je vypůjčitel povinen předat půjčiteli, a to do 30 dnů od jejich vyhotovení. provádět povinné technické revize vlastního zařízení umístěného v nemovitosti, zabezpečit podmínky požární ochrany vyplývající z platného zákona, zejména zajistit proškolení všech zaměstnanců i dalších uživatelů z oblasti požární ochrany a řídit se platnou požární poplachovou směrnicí, zajišťovat provádění deratizace ve vypůjčené nemovitosti, a to maximálně 1x ročně, zajišťovat běžnou údržbu předmětu výpůjčky. - Ukončení výpůjčky: Ukončit platnost smlouvy před uplynutím sjednané doby výpůjčky mohou smluvní strany písemnou dohodou. V případě, že vypůjčitel bude užívat předmět výpůjčky v rozporu s účelem v této smlouvě dohodnutým, může se půjčitel domáhat předčasného vrácení věci. K vrácení předmětu výpůjčky bude vypůjčitel písemně vyzván. V případě, že půjčitel bude předmět výpůjčky potřebovat nevyhnutelně dříve, může požadovat jeho předčasné vrácení. - Při skončení výpůjčky je vypůjčitel povinen odevzdat nemovitost půjčiteli ve stavu, v jakém byl převzat s přihlédnutím k běžnému opotřebení při řádně prováděné údržbě a s přihlédnutím k případným dohodnutým stavebním úpravám. - Odbor správy majetku rozhodne o výpůjčce do 30 dnů ode dne sejmutí záměru z úřední desky. - V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu smlouvy o výpůjčce do 60 dnů ode dne rozhodnutí Odboru správy majetku o výpůjčce předmětné nemovitosti, pozbude rozhodnutí o výpůjčce platnosti. 5. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru výpůjčky. T:

13 6. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o výpůjčce. T: /2015 RM 11 Vyhlášení záměru prodeje části parcely p. č. 153/2 v k. ú. Lipník nad Bečvou (ul. Nad Seminárkou) 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit vyhlášení záměru prodeje části parcely p. č. 153/2 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 110 m 2 (viz situační plán) v k. ú. Lipník nad Bečvou za podmínek: - Zájemce je povinen složit při podání žádosti o převod jistotu (zálohu kupní ceny) ve výši Kč. - V případě, že zájemci bude usnesením zastupitelstva města schválen prodej předmětné nemovitosti, jistota bude považována za zálohu kupní ceny. - Pokud zájemce odstoupí od žádosti před rozhodnutím zastupitelstva města o převodu předmětné nemovitosti z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky prodeje, zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. - V případě, že zájemci nebude zastupitelstvem města schválen prodej předmětné nemovitosti, jistota bude vrácena, a to do 30 dnů ode dne projednání převodu zastupitelstvem města. - Kupující uhradí kupní cenu a náklady za vyhotovení geometrického plánu, a to do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. - V případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu a náklady za vyhotovení geometrického plánu do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. - Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy. - Návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů za vyhotovení geometrického plánu a uhrazení nákladů spojených s převodem. V žádosti o převod předmětné nemovitosti musí být uvedena: nabídková cena, prohlášení, že žadatel nemá vůči městu Lipník nad Bečvou žádné nedoplatky, prohlášení, že se žadatel seznámil s podmínkami převodu předmětné nemovitosti dle schváleného záměru, tyto akceptuje a zavazuje se dodržet je, potvrzení o výši veřejné podpory, která byla žadateli poskytnuta v předchozích třech letech případně čestné prohlášení, že mu tato podpora nebyla v předchozích třech letech poskytnuta. K žádosti musí být doložena fotokopie dokladu o úhradě jistoty. Upozornění: Na parcele p. č. 153/2 v k. ú. Lipník nad Bečvou vázne věcné břemeno umístění a provozování elektrorozvodného zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a. s. V předmětné parcele jsou rovněž uloženy vodovodní řad, hydrant DN 80 a dešťová a splašková kanalizace. Nejnižší nabídková cena činí 235 Kč/m 2 pozemku včetně DPH. 13

14 346/2015 RM 11 Vyhlášení záměru prodeje parcely p. č v k. ú. Loučka (severovýchodně od obce) 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit vyhlášení záměru prodeje parcely p. č ostatní plocha zeleň o výměře 3055 m 2 v k. ú. Loučka za podmínek: - Zájemce je povinen složit při podání žádosti o převod jistotu (zálohu kupní ceny) ve výši Kč. - V případě, že zájemci bude usnesením zastupitelstva města schválen prodej předmětné nemovitosti, jistota bude považována za zálohu kupní ceny. - Pokud zájemce odstoupí od žádosti před rozhodnutím zastupitelstva města o převodu předmětné nemovitosti z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky prodeje, zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. - V případě, že zájemci nebude zastupitelstvem města schválen prodej předmětné nemovitosti, jistota bude vrácena, a to do 30 dnů ode dne projednání převodu zastupitelstvem města. - Kupující uhradí kupní cenu a náklady za vyhotovení znaleckého posudku, a to do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. - V případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu a náklady za vyhotovení znaleckého posudku do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. - Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy. - Návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů za vyhotovení znaleckého posudku a uhrazení nákladů spojených s převodem. V žádosti o převod předmětné nemovitosti musí být uvedena: nabídková cena, prohlášení, že žadatel nemá vůči městu Lipník nad Bečvou žádné nedoplatky, prohlášení, že se žadatel seznámil s podmínkami převodu předmětné nemovitosti dle schváleného záměru, tyto akceptuje a zavazuje se dodržet je, potvrzení o výši veřejné podpory, která byla žadateli poskytnuta v předchozích třech letech případně čestné prohlášení, že mu tato podpora nebyla v předchozích třech letech poskytnuta. K žádosti musí být doložena fotokopie dokladu o úhradě jistoty. Cena parcely dle znaleckého posudku činí celkem Kč (z toho porosty Kč), tj. 73,90 Kč/m 2. Nejnižší nabídková cena činí Kč včetně DPH. 14

15 347/2015 RM 11 Postoupení pohledávky s následným přidělením bytu č. 1, v domě č.p. 880, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit postoupení pohledávky v nominální výši ,- Kč, kterou má město Lipník nad Bečvou za svým již vystěhovaným nájemcem bytu č. 1, o velikosti 1+1, se sníženou kvalitou, v I. NP domu č.p. 880, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou, situovaného na pozemku parc. č. st zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou s následným přidělením bytu panu Romanovi Girgovi, bytem., za nabídkovou cenu ,- Kč, za těchto podmínek: Město Lipník nad Bečvou postupuje pohledávku za čistý nájem, za nedoplatek na předepsaných zálohách na služby spojené s užíváním bytu za rok 2014, za nedoplatek na služby spojené s užíváním bytu za rok 2012 po vyúčtování, za nedoplatek na služby spojené s užíváním bytu za rok 2013 po vyúčtování, tj. za čistý nájem od listopadu 2012 do února 2014 ve výši ,- Kč (a to za listopad 2012 ve výši 2.624,- Kč, leden 2013 ve výši 2.624,- Kč, únor 2013 ve výši 2.624,- Kč, březen 2013 ve výši 2.624,- Kč, duben 2013 ve výši 2.624,- Kč, červen 2013 ve výši 2.624,- Kč, červenec 2013 ve výši 2.624,- Kč, srpen 2013 ve výši 2.624,- Kč, září 2013 ve výši 2.624,- Kč, říjen 2013 ve výši 2.624,- Kč, listopad 2013 ve výši 2.624,- Kč, prosinec 2013 ve výši 2.624,- Kč, leden 2014 ve výši 2.624,- Kč, únor 2014 ve výši 2.624,- Kč), za nedoplatek na předepsaných zálohách na služby spojené s užíváním bytu za rok 2014 ve výši 1.018,- Kč (a to za období leden 2014 ve výši 509,- Kč, únor 2014 ve výši 509,- Kč), za služby spojené s užíváním bytu po vyúčtování za rok 2012 ve výši 725,- Kč, za služby spojené s užíváním bytu po vyúčtování za rok 2013 ve výši 6.337,- Kč, za úrok z prodlení z nájemného ke dni ve výši 2.365,- Kč, za poplatek z prodlení za služby ke dni ve výši 741,- Kč, za těchto podmínek: - minimální cena za postoupení pohledávky činí ,- Kč, - jistota ve výši 4.792,- Kč bude považována za zálohu ceny postupované pohledávky, - cena za postupovanou pohledávku a poplatky z prodlení musí být uhrazena před podpisem nájemní smlouvy, - zájemci, kterému nebude postoupena pohledávka s následným přidělením bytu, bude vrácena složená jistota do 30 dnů od písemného sdělení o usnesení zastupitelstva, - v případě, že nájemce uzavře s městem Lipník nad Bečvou smlouvu o postoupení pohledávky, bude s ním uzavřena nájemní smlouva k předmětnému bytu na dobu 1 roku, jestliže nájemce a osoby, které s ním žijí ve společné domácnosti plní všechny povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy, prodlouží se nájemní smlouva vždy o 1 rok za stejných podmínek, - nejpozději do 15 dnů ode dne uhrazení postupované pohledávky uzavře žadatel s městem smlouvu o jistotě na byt, - v případě, že vybraný zájemce neuzavře smlouvu o postoupení pohledávky a nájemní smlouvu do 30 dnů ode dne doručení oznámení o schválení postoupení pohledávky s následným přidělením bytu, pozbude usnesení schvalující postoupení pohledávky s následným přidělením bytu platnosti a vybraný zájemce uhradí městu pokutu ve výši jistoty; v takovém případě bude uhrazená výše pohledávky vrácena žadateli do 30 dnů od posledního dne možného k podepsání nájemní smlouvy, - zájemce se stane majitelem postoupené pohledávky úplným zaplacením pohledávky do 15 dnů ode dne doručení oznámení o schválení postoupení pohledávky s následným přidělením bytu; v případě, že nebude zaplaceno řádně a včas, má město právo od smlouvy odstoupit; v takovém případě vybraný zájemce uhradí městu pokutu ve výši jistoty, - zájemce o postoupení pohledávky se zavazuje uhradit případné nedoplatky z vyúčtování služeb spojených s užíváním předmětného bytu za rok

16 Upozornění: Nárok na zaplacení úhrady nájemného se promlčuje ve lhůtě 3 let. 348/2015 RM 11 Prodej části parcely p. č. 74/1 v k. ú. Podhoří na Moravě (nedaleko hřiště) 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit prodej části parcely p. č. 74/1 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 282 m 2, dle geometrického plánu nově označené jako p. č. 74/22 ostatní plocha jiná plocha, v k. ú. Podhoří na Moravě, manželům Pavlovi a Martě Stejskalíkovým, bytem., za cenu 150 Kč/m 2 včetně DPH, tj. celkem za Kč Prodej se uskuteční za těchto podmínek: Kupující uhradí kupní cenu, náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku a geometrického plánu, a to do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. Jistota ve výši Kč složená žadateli na účet města, je považována za zálohu kupní ceny. Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy. V případě, že zaviněním zájemců nedojde k podpisu kupní smlouvy do 2 měsíců ode dne obdržení dopisu, kterým bude sděleno, že jim byl schválen převod předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a zájemci uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. V případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu, náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku a geometrického plánu a náklady spojené se vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. Návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny a uhrazení nákladů spojených s převodem. Upozornění: Předmětná parcela je zatížena věcným břemenem umístění a provozování elektrorozvodného zařízení (nadzemní vedení NN ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s.). V předmětné parcele je rovněž - uloženo potrubí vodovodního řadu PVC DN 80 a TLT DN 100 s podzemním hydrantem DN 80 ve vlastnictví VaK Přerov, a. s., - vedeno potrubí vodovodní přípojky s venkovním uzávěrem v majetku vlastníka domu č. p. 88, - uložena síť elektronických komunikací společnosti O2 Czech Republic a. s., 16

17 349/2015 RM 11 Odkoupení parcely v k. ú. Lipník nad Bečvou (ul. Za Reálkou) 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit odkoupení parcely p. č. 2649/3 trvalý travní porost v k. ú. Lipník nad Bečvou z vlastnictví paní Zdeny Grošové, bytem., do vlastnictví města Lipník nad Bečvou, IČO , za cenu 1 Kč včetně DPH. Kupující: - uhradí kupní cenu do 30 dnů od obdržení vyrozumění o provedení vkladu do katastru nemovitostí, - uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, - je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí. V případě, že nebude kupní smlouva podepsána do 3 měsíců ode dne schválení převodu zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti. 350/2015 RM 11 Úplatný převod parcel p. č. st. 1216/3 a p. č. st. 1217/2 v k. ú. Lipník nad Bečvou (ul. Jezerská) 1. RM po projednání nedoporučuje ZM schválit úplatný převod parcel p. č. st. 1216/3 zastavěná plocha a nádvoří a p. č. st. 1217/2 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou z vlastnictví ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO , se sídlem Praha 2, Rašínovo nábřeží 390/42 do vlastnictví města Lipník nad Bečvou, IČO , za cenu v místě a čase obvyklou, v souladu s 22 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a o jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění. 351/2015 RM 11 Úplatný převod parcel p. č. 1243/107, p. č. 1243/121 a p. č. 1244/6 v k. ú. Lipník n. B. (ul. Za Parkem) 1. RM po projednání nedoporučuje ZM schválit úplatný převod parcel p. č. 1243/107 ostatní plocha manipulační plocha, p. č. 1243/121 ostatní plocha manipulační plocha a p. č. 1244/6 ostatní plocha manipulační plocha v k.ú. Lipník nad Bečvou z vlastnictví ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO , se sídlem Praha 2, Rašínovo nábřeží 390/42 do vlastnictví města Lipník nad Bečvou, IČO , za cenu v místě a čase obvyklou, v souladu s 22 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a o jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění. 17

18 352/2015 RM 11 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a o právu provést stavbu v rámci stavby Vodovody a Kanalizace Přerov, a.s. Lipník nad Bečvou kanalizace, ul. Neffova - k.ú. Lipník nad Bečvou. 1. RM po projednání: a) souhlasí s umístěním jednotné kanalizace na pozemcích parc.č. 2616/1 ostatní plocha silnice a parc.č. 2643/9 ostatní plocha ostatní komunikace, oba v k.ú. Lipník nad Bečvou, společnosti Vodovody a kanalizace a.s., se sídlem Šířava 482/21, Přerov I-Město, Přerov, IČO , DIČ CZ , zastoupené MUDr. Michalem Chromcem, předsedou představenstva, a to v rámci stavby Lipník nad Bečvou - kanalizace, ul. Neffova dle předložené dokumentace. b) schvaluje předloženou smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a o právu provést stavbu mezi městem Lipník nad Bečvou, IČO , DIČ CZ (jako Budoucí povinnou) a společností Vodovody a kanalizace a.s., se sídlem Šířava 482/21, Přerov I-Město, Přerov, IČO , DIČ CZ , zastoupenou MUDr. Michalem Chromcem, předsedou představenstva (jako Budoucí oprávněnou), jejímž předmětem je strpění umístění, zřízení a provozování jednotné kanalizace v rámci stavby Lipník nad Bečvou kanalizace, ul. Neffova, na pozemcích parc.č. 2616/1 ostatní plocha silnice a parc.č. 2643/9 ostatní plocha ostatní komunikace, oba v k.ú. Lipník nad Bečvou, dle předložené dokumentace, a právo přístupu v souvislosti se zřízením, provozem, případnými opravami a údržbou kanalizace. 2. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy. T: /2015 RM 11 Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti MITRANET.CZ Optická síť Lipník nad Bečvou - 3. etapa k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městem Lipník nad Bečvou, IČO , DIČ CZ (jako povinným z věcného břemene) a společností MITRANET.CZ, s.r.o., se sídlem Lipník nad Bečvou, Mlýnecká 1626, PSČ , IČO , DIČ CZ , zastoupenou Jiřím Žáčkem, jednatelem (jako oprávněným z věcného břemene), jejímž předmětem je zřízení a provozování optické sítě podzemního kabelového vedení, v rámci stavby Optická síť Lipník nad Bečvou - 3. etapa, která je uložena v pozemcích parc.č. 95/2 ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č. st zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. st zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. st zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. st zastavěná plocha a nádvoří, parc.č ostatní plocha ostatní komunikace, 18

19 parc.č. 2594/12 ostatní plocha silnice, parc.č. 2594/19 ostatní plocha jiná plocha, parc.č. 2594/28 ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č. 2594/30 ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č. 2737/1 ostatní plocha zeleň, parc.č. 2787/46 trvalý travní porost, parc.č. 2858/7 ostatní plocha manipulační plocha, parc.č. 2858/10 ostatní plocha jiná plocha, parc.č. 2858/11 ostatní plocha jiná plocha, parc.č. 2858/13 ostatní plocha manipulační plocha, parc.č. 2858/18 ostatní plocha neplodná plocha, parc.č. 2858/20 ostatní plocha jiná plocha, parc.č. 2858/23 ostatní plocha jiná plocha, parc.č. 2858/25 ostatní plocha zeleň, parc.č. 2858/26 ostatní plocha zeleň, parc.č. 2858/27 ostatní plocha zeleň, parc.č. 2858/31 ostatní plocha zeleň, parc.č. 2878/3 ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č. 3509/1 ostatní plocha jiná plocha, parc.č. 3509/2 ostatní plocha jiná plocha, parc.č. 3510/5 zahrada, parc.č. 3512/1 ostatní plocha silnice, parc.č. 3512/9 ostatní plocha silnice, parc.č. 3512/11 ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č. 3513/1 ostatní plocha manipulační plocha, parc.č ostatní plocha silnice, parc.č ostatní plocha silnice, parc.č. 3956/2 ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č. 3979/1 ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č. 3981/1 ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č. 3981/2 ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č. 3984/1 ostatní plocha ostatní komunikace a parc.č ostatní plocha zeleň vše v k.ú. Lipník nad Bečvou (viz geometrický plán č /2015 ze dne ). Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ,00 Kč včetně 21% DPH. 2. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy. T: /2015 RM 11 Příkazní smlouva a plná moc 1. RM po projednání schvaluje předloženou příkazní smlouvu o poskytnutí komplexního servisu při vyhledání a doručení nejvhodnějšího uchazeče pro dodávky elektrické energie mezi městem Lipník nad Bečvou, se sídlem Městského úřadu Lipník nad Bečvou, nám. T.G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou, IČO: , DIČ: CZ (jako příkazce) a společností Marandis, s.r.o., se sídlem Pivovarská 139/5, Bílovec, IČO: (jako příkazník), jejímž předmětem je zajištění e-aukce (veřejné zakázky) na nákup elektrické energie pro odběrná místa zřízená městem Lipník nad Bečvou a odběrná místa zřízena příspěvkovými organizacemi města se smluvním úvazkem na dobu 24 měsíců. 2. RM pověřuje starostu podpisem příkazní smlouvy. T: RM ukládá vedoucí Odboru finančního zajistit finanční prostředky na administraci veřejné zakázky nákup elektrické energie, a to ve výši Kč vč. DPH. T:

20 4. RM po projednání pověřuje starostu podpisem plné moci společnosti Marandis, s.r.o., se sídlem Pivovarská 139/5, Bílovec, IČO: , zastoupené Bc. Martinem Andersem, jednatelem společnosti, k veškerým úkonům spojené s realizací veřejné zakázky na dodavatele elektrické energie realizované dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu 151 tohoto zákona. T: /2015 RM 11 Změna usnesení č. 69/2015 ZM 3 (zřízení služebnosti - cyklostezka Osek nad Bečvou - Lipník nad Bečvou) 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit změnu usnesení č. 69/2015 ZM 3 ze dne bod 1 a) týkající se ceny za zřízení služebnosti takto: Služebnost bude zřízena za úplatu v celkové výši Kč bez DPH. 356/2015 RM 11 Vyhlášení záměru směny nemovitostí v k.ú. Lipník nad Bečvou (lokalita Na Hliníku nově čtvrť Sv. Jakuba) 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit vyhlášení záměru směny parcel p. č orná půda o výměře cca 8300 m 2 a p. č. 3530/2 orná půda o výměře cca 1600 m 2 vše v k. ú. Lipník nad Bečvou (viz situační plán části parcel bez části zastavěné komunikacemi) z vlastnictví města Lipník nad Bečvou, IČO , do vlastnictví společnosti VASTAINVEST s. r. o., IČO , se sídlem v Praze 1, Thunovská 179/12, za část parcel p. č. 3536/1 orná půda, p. č orná půda, p. č orná půda, p. č. 3526/1 orná půda, p. č. 3526/2 zahrada, p. č. st zastavěná plocha zbořeniště a p. č. st zastavěná plocha zbořeniště, p. č. 3525/1 orná půda, o celkové výměře cca 6000 m 2 (viz situační plán pod nově vybudovanými komunikacemi), nově vybudované komunikace (III. a IV. třídy) a veřejné osvětlení z vlastnictví společnosti VASTAINVEST s. r. o., IČO , se sídlem v Praze 1, Thunovská 179/12, do vlastnictví města Lipník nad Bečvou, IČO , za podmínek: - Mezi městem Lipník nad Bečvou a společností VASTAINVEST s. r. o. bude uzavřena smlouva o budoucí směnné smlouvě, přičemž do doby uzavření směnné smlouvy zajistí společnost VASTAINVEST s. r. o. údržbu parcel p. č. 3530/2 a p. č v k. ú. Lipník nad Bečvou na svůj náklad. - V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu smlouvy o budoucí směnné smlouvě do dvou měsíců ode dne schválení uzavření smlouvy o budoucí směnné smlouvě zastupitelstvem města, pozbude usnesení týkající se uzavření smlouvy o budoucí směnné smlouvě platnosti. - Náklady spojené se sepsáním smlouvy o budoucí směnné smlouvě uhradí společnost VASTAINVEST s. r. o. při jejím podpisu. 20

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 09.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 14. schůzi 07.09.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 43. schůzi 26.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015 Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení program rady města v předloženém znění. Usnesení 390/2015 - RM 11 ze dne 30.

Více

1. schvaluje následující rozpočtová opatření:

1. schvaluje následující rozpočtová opatření: MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 2. schůze Rady města Hranic, dne 15. 12. 2014 Usnesení 29/2014 - RM 2 ze dne 15. 12. 2014 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise PhDr. Vladimír Juračka Usnesení

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi dne 3. 10. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 85. schůzi dne 16. 10. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi dne 9. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ. z 79. schůze Rady města Hranic, dne 22. 9. 2014

USNESENÍ. z 79. schůze Rady města Hranic, dne 22. 9. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 79. schůze Rady města Hranic, dne 22. 9. 2014 Usnesení 2541/2014 - RM 79 ze dne 22. 9. 2014 Zahájení program schůze rady města v předloţeném znění Ondriášová Radka, starostka Usnesení

Více

USNESENÍ. z 1. schůze Rady města Hranic, dne 1. 12. 2014

USNESENÍ. z 1. schůze Rady města Hranic, dne 1. 12. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 1. schůze Rady města Hranic, dne 1. 12. 2014 Usnesení 1/2014 - RM 1 ze dne 1. 12. 2014 Zahájení, schválení programu program schůze rady města s doplněním dle zápisu Usnesení 2/2014

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 2043 ze dne 5.11.2013 k návrhu na schválení textu vzorové kupní smlouvy pro prodej nemovitostí v majetku hl.m. Prahy

Více

USNESENÍ. z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015. 1. schvaluje program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise.

USNESENÍ. z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015. 1. schvaluje program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise. MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015 Usnesení 115/2015 - RM 4 ze dne 9. 2. 2015 Zahájení, schválení programu program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise.

Více

PRINCIPY PRODEJE NEMOVITÝCH VĚCÍ V MAJETKU HL. M. PRAHY, SVĚŘENÉM MČ PRAHA 7, OPRÁVNĚNÝM NÁJEMCŮM. Preambule

PRINCIPY PRODEJE NEMOVITÝCH VĚCÍ V MAJETKU HL. M. PRAHY, SVĚŘENÉM MČ PRAHA 7, OPRÁVNĚNÝM NÁJEMCŮM. Preambule PRINCIPY PRODEJE NEMOVITÝCH VĚCÍ V MAJETKU HL. M. PRAHY, SVĚŘENÉM MČ PRAHA 7, OPRÁVNĚNÝM NÁJEMCŮM Preambule Zastupitelstvo Městské části Praha 7 svým usnesením č. 0012/14-Z ze dne 17.02.2014 tímto vydává

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007 Příloha č. 4 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY A BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY A BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY A BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE uzavřená podle 289 a násl. z.č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění Zlínský kraj se sídlem tř. Tomáše

Více

SMLOUVA O PODNÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ uzavřená podle ustanovení 2215 a 2302 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění novel.

SMLOUVA O PODNÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ uzavřená podle ustanovení 2215 a 2302 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění novel. SMLOUVA O PODNÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ uzavřená podle ustanovení 2215 a 2302 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění novel. Nájemce: CHETES s.r.o., se sídlem Cheb, Pelhřimovská 2268/1,

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 94. jednání Rady města

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov. Zasedací místnost Úřadu městyse Sepekov. Martin Filipín, Pavel Benda

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov. Zasedací místnost Úřadu městyse Sepekov. Martin Filipín, Pavel Benda Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 14 členů zastupitelstva Zasedací místnost Úřadu městyse Sepekov Omluveni: Ověřovatelé zápisu:

Více

Usnesení. 3743 Schválení ověřovatelů zápisu 82. schůze RM Karviné konané dne 11.06.2014

Usnesení. 3743 Schválení ověřovatelů zápisu 82. schůze RM Karviné konané dne 11.06.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 82. schůze Rady města Karviné konané dne 11.06.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3743 Schválení

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2279/13/2007 Zpráva o činnosti MP Nový Jičín za II. čtvrtletí

Více

N á j e m n í s m l o u v a č. 9/11 VS 8011000911

N á j e m n í s m l o u v a č. 9/11 VS 8011000911 N á j e m n í s m l o u v a č. 9/11 VS 8011000911 Smluvní strany: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 Zapsána v obchodním rejstříku

Více

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích)

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) část první ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 20. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 20.10.2014 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana

Více

Statutární město Ostrava

Statutární město Ostrava Statutární město Ostrava Obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy (úplné znění se změnami a doplňky provedenými obecně závaznými vyhláškami č. 1/2014 ze dne 19.2.2014, č. 2/2014 ze dne

Více