Základní pojmy: Číselné obory a vztahy mezi nimi Zákony pro počítání s číselnými množinami

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní pojmy: Číselné obory a vztahy mezi nimi Zákony pro počítání s číselnými množinami"

Transkript

1 / Zákldní pojmy: Číselné obory vzthy mezi nimi ČÍSELNÉ MNOŽINY Zákony pro počítání s číselnými množinmi. Přirozená čísl vyjdřují počet prvků množiny N. Celá čísl změn počtu prvků dné množiny, přírůstky úbytky Z. Rcionální čísl počet dílů určitého celku všechn čísl se djí vyjádřit ve tvru zlomku Q Zpište jko zlomek: všechn čísl periodická. Ircionální čísl nedjí se zpst ve tvru zlomku I. Reálná čísl umožňují vyjádřit výsledky objemů, fyzikálních stvů těles jejich změny celá číselná os 6. Komplení čísl C - jsou čísl reálná čísl imginární, která slouží k vyjádření odmocnin ze záporných čísel N N Z Q Z Q R Nejčstěji se řeší příkldy v oboru reálných čísel. R. ROČNÍK

2 Číselné množiny / Obecné zákony pro reálná čísl: Dlší znčení: R... kldná reálná čísl > 0 R 0... R -... záporná reálná čísl < 0 R Znky dělitelnosti: rozdíl součtu cifer n sudých místech lichých místech je dělitelný jedenácti nebo roven nule. Příkldy n procvičení:. Vypočti: Vypiš prvočísl od do 0. Rozlož n prvočinitele ROČNÍK

3 Číselné množiny /. Urči nejmenší společný násobek čísel n (,,8) n(8,) n(6,,). Urči nejmenší společný násobek čísel n (7,0) 6. Nejmenší společný násobek čísel 8, 0, m je 70. Určete nejmenší číslo m splňující tuto podmínku. 7. Urči největšího společného dělitele čísel D (8,7,0) D (9,6,88) 8. Tjná zpráv má méně než 000 znků. Lze jí odeslt buď jko sedm depeší se stejným počtem znků, nebo jko osm depeší se stejným počtem znků, nebo jko devět depeší se stejným počtem znků, nebo jko deset depeší se stejným počtem znků. Počet znků zprávy je: A/ 00 B/ 60 C/ 80 D/ 0 E/ Ve výsledku násobení * * jsou dvě číslice nhrzeny hvězdičkmi. Kterou číslici nhrzuje první hvězdičk zlev? 0. Vypočti -(-7)--(-7-) (-).(-) -. hodin 0 minut je: A/ dne B/ dne C/ dne D/ dne E/ dne 7 8. ROČNÍK

4 Číselné množiny /. Uspořádej vzestupně podle velikosti, Vzestupné uspořádání čísel,9,,9,,9,,9, 6 je: A/,9 <, 9 <, 9 <,9 < 6 B/,9 <, 9 < 6 <,9 <,9 C/,9 <,9 <, 9 < 6 <,9 D/, 9 < 6 <,9 <, 9 <,9 E/,9 <, 99 <,9 < 6 <, Zpiš v zákldním tvru Předpokládejme, že je číslice desítkové soustvy. Číslo je dělitelné třemi právě tehdy, když je: A/, nebo 9 B/ C/, nebo, nebo 8 D/ z množiny {0,, 6, 9} E/ z množiny {, 6, 9} 6. Vypočti: : 8 : 6 7 :. ROČNÍK

5 Číselné množiny / OPAKOVÁNÍ ZE ZŠ NAJDI VÝROK ) Průměrná hmotnost dvou melounů je, kg, průměrná hmotnost jiných tří melounů je,8 kg. Průměrná hmotnost všech pěti melounů je: A/,6 kg FOR B/,60 kg TU C/,6 kg ER D/,68 kg ERB E/,7 kg FO ) Které z následujících tvrzení pltí? A/ Součet dvou lichých čísel jednoho sudého čísl je číslo liché. RI B/ Součet tří lichých čísel je číslo sudé. TI C/ Součet druhé mocniny lichého čísl dvojnásobku sudého čísl je číslo sudé. NI D/ Součin sudého čísl druhé mocniny lichého čísl je číslo liché. TA E/ Součin dvou lichých čísel je číslo liché. RA ) Výbor má méně než 8 členů. Dvě třetiny členů výboru obsdí tři čtvrtiny židlí v místnosti. Počet členů výboru je: A/ S B/ 6 T C/ 9 RE D/ RET E/ L ) Ve výrzu lze změnit jedno z pěti znmének n opčné tk, by hodnot nového výrzu byl 8. Jde o znménko před číslem: A/ 8 TO B/ 97 FO C/ 86 NU D/ 7 HU E/ 9 MU ) Nůž soustruhu se posouvá rychlostí 0, mm z jednu otáčku. Soustruh vykonává 90 otáček z minutu. Soustružení tyče dlouhé, m bude trvt: A/ 00min RTU B/ 66min 0s MA C/ h 6min NA D/ 980s STU 6) 7 Nejmenší přirozené číslo m, pro které je hodnot výrzu m rovn 0 60 celému číslu, je: A/ m NAM B/ m NUM C/ m TA D/ m 0 LA E/ m 60 NA 7) N trhu byly dv stánky s borůvkmi. U prvního stánku stál litr borůvek 0 Kč, u druhého kg borůvek 60 Kč. Hmotnost litru borůvek je 60 g. kg borůvek byl: A/ u prvního stánku levnější si o Kč. PES B/ u druhého stánku levnější si o Kč. JES C/ u prvního stánku levnější si o,0 Kč. PE D/ u druhého stánku levnější si o,0 Kč. ES E/ stejně drhý u obou stánků. NES 8) Tři společně podnikjící kmrádi dostli z vykonnou práci Kč, z čehož odvedli % dň Kč zpltili z mteriál. Zbytek peněz si podle počtu odprcovných dní rozdělili v poměru : :. Byly to částky: A/ 00 Kč, 600 Kč, Kč. NA. B/ 00 Kč, 0 0 Kč, Kč. T. C/ 80 Kč, 0 0 Kč, 0 70 Kč. TA. D/ 6 80 Kč, 80 Kč, 70 Kč. LA. TAJENKA: ROČNÍK

6 6/ MNOŽINY Zákldní pojmy: Množin, podmnožin Množinové operce rovnost, doplněk, průnik, sjednocení rozdíl množin Opkování:. Číselné množiny Množin: souhrn předmětů prvky množiny, které mjí určitou společnou vlstnost... je prvkem mn. A... není prvkem mn. A Určení množiny: výčtem prvků... chrkteristickou vlstností... množinovými opercemi ) Podmnožin množiny: b) Rovnost množin: c) Doplněk množiny: B - doplněk množiny B v množině A d) Průnik množin: e) Sjednocení množin:. ROČNÍK

7 Množiny 7/ f) Rozdíl množin: A {,0,,, } A,0,,, B {,,} B,, B A Příkldy: A B ) Jsou dány množiny A, B, C, určete: A {,0,,,7}, B {,,7,9}, C N A {,b,c,d}, B {,c}, C {b,d,e} A B A B A B A C A B B C B A A B B C A C B C B C B C C B A B B A A C b) Určete výčtem prvků množiny: A { Z; - < } B { R; - 0} C { Z; > 0} Poté určete: A B A C B C A B A C B C A B C B c) Určete výčtem prvků množiny: D { Z; - < < } E { N; \} d) Urči chrkteristickou vlstností F {,,6,8, } G {,,,7, }. ROČNÍK

8 Množiny 8/ Test:. Které z následujících čísel neptří do množiny rcionálních čísel? ) /7 c) druhá odmocnin z čísl b) druhá odmocnin z čísl d) druhá mocnin čísl. Kterým symbolem znčíme množinu všech rcionálních čísel? ) M b) N c) Q d) R. Kterým symbolem znčíme množinu všech přirozených čísel? ) M b) N c) Q d) R. Čemu je roven průnik nekonečné množiny A prázdné množiny B ) libovolná nekonečná množin c) prázdná množin b) nekonečná množin A d) množin C, jejímiž prvky jsou A B. Čemu je rovno sjednocení nekonečné množiny A prázdné množiny B ) libovolná nekonečná množin c) prázdná množin b) nekonečná množin A d) množin C, jejímiž prvky jsou A B 6. Co je větší - množin přirozených čísel nebo množin reálných čísel? ) množin přirozených čísel c) jsou stejně velké b) množin reálných čísel d) nelze rozhodnout 7. Jsou dány množiny A{,,} B{,,}. Určete množinu C, jeli CA-B ) C{,,} c) C{} b) C{,,} d) C{} 8. Které z následujících čísel není komplením číslem? ) i c) I b) d) žádná z možností. ROČNÍK

9 9/ INTERVALY, ABSOLUTNÍ HODNOTA Zákldní pojmy: Intervl, dělení intervlů Definice bsolutní hodnoty, vlstnosti bsolutní hodnoty Opkování: Číselné množiny, zobrzení čísel n reálné ose, množinové operce Intervl: Druhy intervlů: podmnožin reálných čísel OMEZENÉ dolní mez, b horní mez NEOMEZENÉ krjní mez je. ROČNÍK

10 Intervly, bsolutní hodnot 0/ Absolutní hodnot: vždy kldné číslo Vlstnosti bsolutní hodnoty:. Vypočti:. Vypočti pro > 0: Vypočti pro < 0:. Odstrň bsolutní hodnoty pomocí definice vypočti:. ROČNÍK

11 Intervly, bsolutní hodnot / Znázornění n číselné ose: bsolutní hodn reálného čísl je rovn vzdálenosti tohoto čísl n číselné ose od počátku nelze!! počátek je-li rovnost body je-li nerovnost - intervly. Znázorni n číselné ose:. Zpiš množiny pomocí intervlů znázorni n číselné ose: 6. Jsou dány intervly I, I. Zpiš znázorni n číselné ose sjednocení průnik intervlů. 7. Jsou dány intervly: Urči. ROČNÍK

12 Intervly, bsolutní hodnot /. ROČNÍK, >,,,, < R I R I R I R I R I,,,,, < < < < R I N I R I R I R I,, 0,, 0, < R I Z I R I R I R I

13 / VÝROKOVÁ LOGIKA Zákldní pojmy: Výrok, prvdivostní hodnot Negce, logické operce, tbulk prvdivostních hodnot Výrok: oznmovcí vět, u které je možno rozhodnout o její prvdivosti Prvdivostní hodnot: p.h. prvd... p.h. neprvd... p.h. příkldy výroků: Operce s výroky: prcujeme se výroky A: Venku prší B: Venku je teplo NEGACE popření prvdivosti výroku... A... KONJUNKCE - součsně A B... (A B) DISJUNKCE nebo A B... (A B) IMPLIKACE z A plyne B A B... (A B) EKVIVALENCE A právě tehdy, když B A B... (A B) Tbulk prvdivostních hodnot: Tutologie výrok, který je vždy prvdivý Určete, zd se jedná o tutologii:... A B. ROČNÍK

14 Výroková logik / Kvntifikátory:. Množství v českém jzyce vyjdřujeme mnoh způsoby: Mám nejvýše jblek. Negce: Negce: Mám spoň jblek.. Mtemtické kvntifikátory: EXISTENČNÍ KVANTIFIKÁTOR: OBECNÝ KVANTIFIKÁTOR:... eistuje!... eistuje právě jeden ( )... pro všechn (pro kždé) ( ). Příkldy výroků: A: Pro všechn reálná čísl pltí, že 0 A { R; 0} p.h. A : B: Eistuje lespoň jedno celé číslo, které je sudé. B { Z; n N;. n} p.h. B : Příkldy:. Urči, které z vět jsou výroky Dobrý den! Odmturuji? Číslo n(n) je liché Nejvyšší hor Čech je Sněžk Mám rád zmrzlinu Pythgorov vět. Úhlopříčky čtverce nejsou nvzájem kolmé.. Urči prvdivostní hodnoty výroků Mtemtik je věd Kždý čtverec je -úhelník Kždý -úhelník je čtverec 6 (-).(-)- Obsh -úhelníku je S.v Kždé číslo, které je dělitelné, je dělitelné Kždé číslo, které je dělitelné, je dělitelné. Utvoř negci výroků ) < b) -9>0 c) Součin dvou záporných čísel je kldný.. ROČNÍK

15 Výroková logik / d) Vltv je delší než Dunj. e) Rovnice má kořen. f) Mám ostrý nůž. g) Objem krychle je V.. Neguj výroky ) Dný trojúhelník má lespoň jednu strnu delší než cm. b) Rovnice má lespoň tři řešení. c) Nejvýše tři rovnice mjí kldný kořen. d) Právě čtyři trojúhelníky mjí stejný obsh. e) Číslo A číslo B jsou prvočísl. f) Dný počet je větší než 7 nebo menší než. g) Jestliže je číslo sudé, je dělitelné dvěm. h) Nedívám se z okn počítám. i) Koupím slám když nebude šunk. j) Eistuje reálné číslo větší nebo rovno pěti. k) Pro všechn přirozená čísl pltí: >0. l) Z : 0 m) k Z : k je sudé n) R : 0 o) R : /. ROČNÍK

16 Výroková logik 6/. Utvořte A B, A B, B A, B A ) A: Číslo <0 B: Číslo < A B A B B A B A b) A: Číslo končí nulou B: Číslo je sudé A B A B B A B A c) A: b B: b A B A B B A B A d) A: Trojúhelník je prvoúhlý B: Pro strny trojúhelníku pltí b c A B A B B A B A 6. Vytvoř negce výroků: ) Přijde Petr nebo Pvel. b) Když přijde Petr, přijde Jn. c) Krel přijde právě tehdy, když přijde Pvel. 7. Njdi kvntifikátor npiš negci výroků: ) V krbici je nejvýše 6 čokolád. b) Je nás méně než. c) Pdne 7 brnek. d) Kždý trojúhelník je prvoúhlý. e) V množině N eistuje číslo sudé. f) Pro kždé reálné číslo pltí, 0. g) Přijdu v 6.. ROČNÍK

17 Výroková logik 7/. ROČNÍK 8. Rozhodni, zd jde o tutologii: [ ] [ ] ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( B A B A B A B A B A B A B A ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( B A B A B A B A B A B A A B A B A B A B A B A B

18 8/ Vennovy digrmy: Schémt, která slouží ke grfickému znázornění množin. Pomocí Vennov digrmu ověř: (A B) A B (A-B)(A B) B. Pomocí Vennov digrmu zjednoduš: (A B) (A-B) (A-B) (A B). Pomocí Vennov digrmu řeš slovní úlohy: ) Ve městě jsou výstvy obrzů. V jednom dni nvštívilo první z nich 0 osob, druhou z nich 6 osob, z nichž nvštívilo jen druhou. Kolik osob nvštívilo jen první výstvu?. ROČNÍK

19 Vennovy digrmy 9/ b) Ve škole jsou zájmové kroužky: fotogrfický, motoristický, šchový. Kždý žák ve třídě chodí do některého z nich. Do fotogrf. chodí 6, do motor. 7 do šchového žáků. 8 chodí do fotogrf. i motor. součsně. 6 do fotogrf. i šchového, do motorist. i šchového. žáci chodí n v šechny tři kroužky. Kolik žáků je ve třídě.dvnáct žáků ze 7.B chodí n sportovní potápění 0 n softbll. Ve třídě je žáků, z toho jich 7 nesportuje vůbec. Kolik softblistů chodí tké n sportovní potápění? c) Dvnáct žáků ze 7. B chodí n sportovní potápění 0 n softbll. Ve třídě je žáků, z toho jich 7 nesportuje vůbec. Kolik softblistů chodí tké n sportovní potápění? d) V ozdrvovně se 7 lidí léčí s stmtem, z nich spolu s dlšími 0 nvíc má problémy s obezitou, 8 pcientů přijelo kvůli obtížím páteře mnželé Novákovi mjí všechny uvedené obtíže. Kolik lidí je v ozdrvovně, jestliže víme, že dlší pcienti s obtížemi páteře nemjí jiné problémy? e) Z 00 dotázných lidí 66 uvedlo, že mjí dom televizor. 06 lidí sleduje pouze Českou televizi. Pouze primu sleduje 0 lidí. Všechny tři televize sleduje 0 lidí. Lidé, kteří sledují Novu, sledují všechny tři stnice. Kolik je lidí sledujících Českou televizi zároveň Primu?. ROČNÍK

20 0/ VÝRAZY Zákldní pojmy: Algebrický výrz, definiční obor výrzu, úprvy výrzů, operce s výrzy Lomené výrzy Vzorce pro.. mocninu Opkování: Úprvy jednoduchých výrzů, podmínky řešitelnosti Výrzy: ČÍSELNÝ VÝRAZ konstnt,,.7, ALGEBRAICKÝ VÝRAZ proměnná, konstnt, vzorce, y, S r, LOMENÉ VÝRAZY proměnná ve jmenovteli Definiční obor výrzu Množin všech hodnot, pro které má výrz smysl Lomené výrzy nesmíme dělit 0 Výrzy s odmocninou pod odmocninou nesmí být záporné číslo Úprvy výrzů: Doszování do výrzu dosdíme z proměnnou konkrétní čísl Rozkld výrzu vytýkáním, postupným vytýkáním, pomocí vzorce Lomené výrzy krácení rozšiřování rozkld výrzu n součin o o - sčítání odčítání převedení n společného jmenovtele o - násobení dělení. ROČNÍK

21 Výrzy / Příkldy:. Číselné výrzy:. : 6 7 : 6 : 8 : 0, 8. Algebrické výrzy: ) Sčítání, odčítání mnohočlenů t r r 6 0,7t ( k 8c ) ( c) ( 9k c) t [ t ( t ) ] ( 8 7t) [ ( 0,m m) m] m m Sbírk úloh pro SŠ cvičení.,.,., str ROČNÍK

22 Výrzy / b) Násobení mnohočlenů ( 6 ) ( 0, ) ( ) ( b ) ( ) ( b ) ( 7 0,) ( 0,) [ ( ) ] ( ) 8 Sbírk úloh pro SŠ cvičení.,.7, str. 8 9 c) Zjednodušte výrz stnovte hodnotu výrzu m m m m m 7 m ověřte pro m. 7t t t t t ( 6 t) ověřte pro t -. k ( k ) ( k ) ověřte pro k -. v v v 7v v v v ověřte pro v. Sbírk úloh pro SŠ cvičení., str.. ROČNÍK

23 Výrzy / d) Dělení mnohočlenů Sbírk úloh pro SŠ cvičení.,.,.,.7, str. e) Vypočtěte ( ) ( 7 - y ) Sbírk úloh pro SŠ cvičení.9,., str. - f) Vypočtěte pomocí vzorce (m n ) : (mn) (8 -) : (-) ( ) : () ( -) : (-) ( 8) : () (n -7) : (n-) Sbírk úloh pro SŠ cvičení.0, str. g) Nhrďte, by pltil rovnost: ( ) b ( - b) - ( - y) - 0 y ( y) 9y( - ) m 0 mn ( - ) - y 9 Sbírk úloh pro SŠ cvičení., str. 6 h) Rozložte n součin (kde je třeb užijte vzorec) b b. ROČNÍK

24 Výrzy / y y 9 y bb -8b 6 b -8 bc 7 6b b y y u 9v uv y y 7. ( y) y Sbírk úloh pro SŠ cvičení.,.,.,.8, str Lomené výrzy: ) Určete podmínky výrzu y ( ) Sbírk úloh pro SŠ cvičení.,., str. b) Zkrťte zlomky 8y y y 7 6y y b b Sbírk úloh pro SŠ cvičení.,.,.6, str - 6. ROČNÍK

25 Výrzy /. ROČNÍK c) Sečtěte zlomky 6 6 m m m m ( ) Sbírk úloh pro SŠ cvičení.9,.0,., str 7-0 d) Násobte zlomky q p q p q p pq p 6 6 by b y y y y

26 Výrzy 6/. ROČNÍK ( ) ( ) ( ) 6 Sbírk úloh pro SŠ cvičení. -.6, str 0 - e) Dělte zlomky b b b : b b b : b b b b b b : 7 6 : Sbírk úloh pro SŠ cvičení.8,.9,.0, str -

27 7/ Zákldní pojmy: Prvidl pro počítání s mocninmi Zápis čísl.0 n Prvidl pro počítání s odmocninmi Mocniny s rcionálním eponentem Opkování: Úprvy výrzů, vzorce pro.. mocninu MOCNINY A ODMOCNINY Mocniny: n... zákld mocniny n eponent 0 (0 0 není definovné) Vzorce: Žádné věty nepltí pro sčítání odčítání mocnin. Zápis čísl.0 n přehlednější zápis, zjednodušené počítání Hmotnost Země: kg kg Hmotnost elektronu: 9,.0 - kg kg Násobení dělení: Sčítání odčítání:. ROČNÍK

28 Mocniny, odmocniny 8/ ) Npiš ve tvru.0 n spočti: ) 0, : 6 00 b) 0,006 8 : c) d) e) 0, ( 0,00000) f) 00.0,.0 0,8.00 ) Převeďte vyjádřete ve tvru n 0, kde,0), n Z : ) 9,km cm b) 8,6mm m c) d),cm,m m cm Odmocniny: n n R; 0, n N zákld odmocniny n odmocnitel n n n 0 0 0, Vzorce: n. b... n n... b b n n n b. n m n m ( )... m n m. n... m n m n... mocniny s rcionálním eponentem pn pm n Částečné odmocňování: m Žádné věty nepltí pro sčítání odčítání odmocnin ROČNÍK

29 Mocniny, odmocniny 9/. ROČNÍK Usměrňování zlomků: odstrnění odmocniny ze jmenovtele ) (. 7 7 ) ) ) ) ) ) 7) 8) Příkldy:. Uprvte npište podmínky, z kterých má výrz smysl: b d c d c b d c b : d c b : y z y z y

30 Mocniny, odmocniny 0/. ROČNÍK. Vypočtěte: ( ) ( ) ( ) Uprvte výsledek částečně odmocněte: 9 7, 0 0, >. Převeďte n mocniny s rcionálním eponentem uprvte. Výsledek zpište ve tvru odmocniny:, 0 > 0, : 6 > b b b, 0 >

31 Mocniny, odmocniny /. ROČNÍK 0, >. Zjednodušte: ( ), 0, 0 6. Vypočítejte:

32 Mocniny, odmocniny / Test: ) Celým číslem je číslo: A/,00 ( ) ) Hodnot výrzu A/ 0,0 6 B/ je: C/ 0,06 D/ - ( ) B/ C/ D/ 0 E/ E/ 0,0 8 0 ) Výrz je pro kždé 0 roven: A/ B/ 6 C/ D/ ) Pro čísl 0 0 0,, pltí: E/ 6 A/ D/ B/ E/ C/ ) Jestliže pro kldné číslo pltí k, pk pltí číslo k je rovno: A/ 8 7 B/ 8 C/ 6 D/ 8 E/ y z z 6) Výrz : y y je z podmínek 0, y 0, z 0 roven: 8 z A/ y z B/ y C/ y z y D/ z z y E/ 7) Vzestupné uspořádání čísel ,,,6 je: 00 A/ < < 600 < 800 B/ 00 < < < 00 C/ < < < 600 D/ 00 < 800 < < ) Číslice n místě jednotek čísl.... je A/0 B/ C/ D/ 6 E/ ROČNÍK

3 Algebraické výrazy. 3.1 Mnohočleny Mnohočleny jsou zvláštním případem výrazů. Mnohočlen (polynom) proměnné je výraz tvaru

3 Algebraické výrazy. 3.1 Mnohočleny Mnohočleny jsou zvláštním případem výrazů. Mnohočlen (polynom) proměnné je výraz tvaru Algerické výrz V knize přírod může číst jen ten, kdo zná jzk, ve kterém je npsán. Jejím jzkem je mtemtik jejím písmem jsou mtemtické vzorce. (Glileo Glilei) Algerickým výrzem rozumíme zápis, ve kterém

Více

( ) 2 2 2 ( ) 3 3 2 2 3. Výrazy Výraz je druh matematického zápisu, který obsahuje konstanty, proměnné, symboly matematických operací, závorky.

( ) 2 2 2 ( ) 3 3 2 2 3. Výrazy Výraz je druh matematického zápisu, který obsahuje konstanty, proměnné, symboly matematických operací, závorky. Výrzy Výrz je druh mtemtického zápisu, který obshuje konstnty, proměnné, symboly mtemtických opercí, závorky. Příkldy výrzů: + výrz obshuje pouze konstnty číselný výrz x výrz obshuje konstntu ( proměnnou

Více

Komplexní čísla tedy násobíme jako dvojčleny s tím, že použijeme vztah i 2 = 1. = (a 1 + ia 2 )(b 1 ib 2 ) b 2 1 + b2 2.

Komplexní čísla tedy násobíme jako dvojčleny s tím, že použijeme vztah i 2 = 1. = (a 1 + ia 2 )(b 1 ib 2 ) b 2 1 + b2 2. 7 Komplexní čísl 71 Komplexní číslo je uspořádná dvojice reálných čísel Komplexní číslo = 1, ) zprvidl zpisujeme v tzv lgebrickém tvru = 1 + i, kde i je imginární jednotk, pro kterou pltí i = 1 Číslo 1

Více

a jeho hodnotu pro x = 2 a jeho hodnotu pro x = 2 3 x. a jeho hodnotu pro x = 2 a jeho hodnotu pro x = 6; x = 13 28 = 1 7 a jeho hodnotu pro x = 2

a jeho hodnotu pro x = 2 a jeho hodnotu pro x = 2 3 x. a jeho hodnotu pro x = 2 a jeho hodnotu pro x = 6; x = 13 28 = 1 7 a jeho hodnotu pro x = 2 Obsah Definiční obory výrazů s proměnnou... Zápisy výrazů...3 Sčítání a odčítání mnohočlenů...4 Násobení mnohočlenů...5 Dělení mnohočlenů...7 Rozklad mnohočlenů na součin vytýkání...9 Rozklad mnohočlenů

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220. Název materiálu VY_32_INOVACE / Matematika / 03/01 / 17

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220. Název materiálu VY_32_INOVACE / Matematika / 03/01 / 17 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ07/500/4076 Název školy SOUpotrvinářské, Jílové u Prhy, Šenflukov 0 Název mteriálu VY INOVACE / Mtemtik / 0/0 / 7 Autor Ing Antonín Kučer Oor; předmět, ročník

Více

Rozklad na součin vytýkáním

Rozklad na součin vytýkáním Rozklad na součin vytýkáním 1. Rozložte na součin prvočísel číslo: 165 = 210 = 546 = 2. Rozložte na součin mocnin prvočísel číslo: 96 = 432 = B. Rozklad na součin vytýkáním 1. Rozložte na součin vytýkáním:

Více

Autoevaluační karta. Škola: Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875. obchodní akademie. ekonomika, účetnictví, daně. Školní rok: Jméno:

Autoevaluační karta. Škola: Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875. obchodní akademie. ekonomika, účetnictví, daně. Školní rok: Jméno: Autoevaluační karta Škola: Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875 Obor: obchodní akademie Zaměření: ekonomika, účetnictví, daně Školní rok: Předmět: matematika Třída: 1. A Jméno: TEMATICKÝ CELEK: Znalosti

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY 1. Základní poznatky z logiky a teorie množin Pojem konstanty a proměnné. Obor proměnné. Pojem výroku a jeho pravdivostní hodnota. Operace s výroky, složené výroky, logické

Více

skripta MZB1.doc 8.9.2011 1/81

skripta MZB1.doc 8.9.2011 1/81 skript MZB.doc 8.9. /8 skript MZB.doc 8.9. /8 Osh Osh... Zlomk... Dělitelnost v množině přirozených čísel... Trojčlenk... 9 Výrz s mocninmi s celočíselným eponentem ()... Výrz s mocninmi s rcionálním eponentem...

Více

Základní poznatky z matematiky

Základní poznatky z matematiky Zákldní pozntky z mtemtiky Obsh. Zákldní pozntky z mtemtiky.... Číselné obory..... Celá čísl..... Reálná čísl.... Odmocniny.... Mocniny... 5.. Mocniny se zákldem 0... 5.. Mocniny s přirozeným mocnitelem...

Více

1. 1 P Ř I R O Z E N Á Č Í S L A

1. 1 P Ř I R O Z E N Á Č Í S L A 1. Č Í S E L N É O B O R Y 1. 1 P Ř I R O Z E N Á Č Í S L A Přirozená čísla (definice, značení, množinový zápis) Číslice (cifry 0 9) Číslo (rozvinutý resp. zkrácený zápis přirozeného čísla v desítkové

Více

3. ROVNICE A NEROVNICE 85. 3.1. Lineární rovnice 85. 3.2. Kvadratické rovnice 86. 3.3. Rovnice s absolutní hodnotou 88. 3.4. Iracionální rovnice 90

3. ROVNICE A NEROVNICE 85. 3.1. Lineární rovnice 85. 3.2. Kvadratické rovnice 86. 3.3. Rovnice s absolutní hodnotou 88. 3.4. Iracionální rovnice 90 ROVNICE A NEROVNICE 8 Lineární rovnice 8 Kvdrtické rovnice 8 Rovnice s bsolutní hodnotou 88 Ircionální rovnice 90 Eponenciální rovnice 9 Logritmické rovnice 9 7 Goniometrické rovnice 98 8 Nerovnice 0 Úlohy

Více

Opakovací test. Klíčová slova: výraz, interval, množina, kvadratický trojčlen, mocnina, exponent, výrok, negace

Opakovací test. Klíčová slova: výraz, interval, množina, kvadratický trojčlen, mocnina, exponent, výrok, negace VY_32_INOVACE_MAT_190 Opkovcí test lgebrické výrzy, logik, množiny A, B Mgr. Rdk Mlázovská Období vytvoření: září 2012 Ročník: čtvrtý Temtická oblst: mtemtické vzdělávání Klíčová slov: výrz, intervl, množin,

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9.

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Školní rok 2013/2014 Mgr. Lenka Mateová Kapitola Téma (Učivo) Znalosti a dovednosti (výstup)

Více

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce MATEMATIKA 5. TŘÍDA 1 - Přirozená čísla a číslo nula a číselná osa, porovnávání b zaokrouhlování c zápis čísla v desítkové soustavě d součet, rozdíl e násobek, činitel, součin f dělení, dělení se zbytkem

Více

PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná

PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná Racionální čísla Zlomky Rozšiřování a krácení zlomků

Více

Učební plán 4. letého studia předmětu matematiky. Učební plán 6. letého studia předmětu matematiky

Učební plán 4. letého studia předmětu matematiky. Učební plán 6. letého studia předmětu matematiky Učební plán 4. letého studia předmětu matematiky Ročník I II III IV Dotace 3 3+1 2+1 2+2 Povinnost povinný povinný povinný povinný Učební plán 6. letého studia předmětu matematiky Ročník 1 2 3 4 5 6 Dotace

Více

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507 58 Vzth mezi kořen koefiient kvdrtiké rovnie Předpokld:, 58, 57 Pedgogiká poznámk: Náplň zřejmě přeshuje možnost jedné vučoví hodin, příkld 8 9 zůstvjí n vičení neo polovinu hodin při píseme + + - zákldní

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Seznam témat Výroková logika, úsudky a operace s množinami Základní pojmy výrokové logiky, logické spojky a kvantifikátory, složené výroky (konjunkce, disjunkce, implikace, ekvivalence), pravdivostní tabulky,

Více

Konzultace z předmětu MATEMATIKA pro první ročník dálkového studia

Konzultace z předmětu MATEMATIKA pro první ročník dálkového studia - - Konzultce z předmětu MATEMATIKA pro první ročník dálkového studi ) Číselné obor ) Zákldní početní operce procentový počet ) Absolutní hodnot reálného čísl ) Intervl množinové operce ) Mocnin ) Odmocnin

Více

Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014. 1. Obor reálných čísel

Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014. 1. Obor reálných čísel Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014 1. Obor reálných čísel - obor přirozených, celých, racionálních a reálných čísel - vlastnosti operací (sčítání, odčítání, násobení, dělení) -

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Matematika 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu

Více

Témata absolventského klání z matematiky :

Témata absolventského klání z matematiky : Témata absolventského klání z matematiky : 1.Dělitelnost přirozených čísel - násobek a dělitel - společný násobek - nejmenší společný násobek (n) - znaky dělitelnosti 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10 - společný

Více

Reálná čísla. Sjednocením množiny racionálních a iracionálních čísel vzniká množina

Reálná čísla. Sjednocením množiny racionálních a iracionálních čísel vzniká množina Reálná čísla Iracionální číslo je číslo vyjádřené ve tvaru nekonečného desetinného rozvoje, ve kterém se nevyskytuje žádná perioda. Při počítání je potřeba iracionální číslo vyjádřit zaokrouhlené na určitý

Více

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9.

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Učební osnovy Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Kapitola Téma (Učivo) Znalosti a dovednosti (výstup) Průřezová témata, projekty

Více

Číslo hodiny. Označení materiálu. 1. Mnohočleny. 25. Zlomky. 26. Opakování učiva 7. ročníku. 27. Druhá mocnina, odmocnina, Pythagorova věta

Číslo hodiny. Označení materiálu. 1. Mnohočleny. 25. Zlomky. 26. Opakování učiva 7. ročníku. 27. Druhá mocnina, odmocnina, Pythagorova věta 1. Mnohočleny 2. Rovnice rovné nule 3. Nerovnice různé od nuly 4. Lomený výraz 5. Krácení lomených výrazů 6. Rozšiřování lomených výrazů 7. Sčítání lomených výrazů 8. Odčítání lomených výrazů 9. Násobení

Více

Prvočísla a čísla složená

Prvočísla a čísla složená Prvočísla a čísla složená Prvočíslo je každé přirozené číslo, které má právě dva různé dělitele, číslo 1 a samo sebe. Nejmenším a jediným sudým je prvočíslo 2. Další prvočísla: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17,

Více

P2 Číselné soustavy, jejich převody a operace v čís. soustavách

P2 Číselné soustavy, jejich převody a operace v čís. soustavách P Číselné soustvy, jejich převody operce v čís. soustvách. Zobrzení čísl v libovolné číselné soustvě Lidé využívjí ve svém životě pro zápis čísel desítkovou soustvu. V této soustvě máme pro zápis čísel

Více

ZÁKLADNÍ POZNATKY Z MATEMATIKY

ZÁKLADNÍ POZNATKY Z MATEMATIKY ZÁKLADNÍ POZNATKY Z MATEMATIKY Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

Dělení celku na části v poměru

Dělení celku na části v poměru Dělení celku na části v poměru Příklad : Rozděl číslo 12 v poměru 2 : 3. Řešení : Celek musíme rozdělit na 2 + 3 = 5 dílů. Jeden díl má velikost 12 : 5 = 2,4 První člen poměru představuje dva díly a proto

Více

2.2.9 Grafické řešení rovnic a nerovnic

2.2.9 Grafické řešení rovnic a nerovnic ..9 Grfické řešení rovnic nerovnic Předpokldy: 0, 06 Př. : Řeš početně i grficky rovnici x + = x. Početně: Už umíme. x + = x x = x = K = { } Grficky: Kždá ze strn rovnice je výrzem pro lineární funkci

Více

Souhrn základních výpočetních postupů v Excelu probíraných v AVT 04-05 listopad 2004. r r. . b = A

Souhrn základních výpočetních postupů v Excelu probíraných v AVT 04-05 listopad 2004. r r. . b = A Souhrn zákldních výpočetních postupů v Ecelu probírných v AVT 04-05 listopd 2004. Řešení soustv lineárních rovnic Soustv lineárních rovnic ve tvru r r A. = b tj. npř. pro 3 rovnice o 3 neznámých 2 3 Hodnoty

Více

Výraz. podmínky (B) 1 (E) (A) 56 (B) 144 (C) 512 (D) 2 011 (E) Taková čísla neexistují. Počet všech přirozených čísel, která vyhovují

Výraz. podmínky (B) 1 (E) (A) 56 (B) 144 (C) 512 (D) 2 011 (E) Taková čísla neexistují. Počet všech přirozených čísel, která vyhovují . Posloupnost ( ) =, n+ = 3 =, n+ n = 3 3 =, n+ = = 3, n+ = n +. = = n+ 3, 3n + n je totožná s posloupností: n n n = Dvid hrje kždý všední den fotbl v sobotu i v neděli chodí do posilovny. Dnes se sportovně

Více

( 5 ) 6 ( ) 6 ( ) Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - matematický přehled

( 5 ) 6 ( ) 6 ( ) Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - matematický přehled řijímcí řízení k. r. / Kompletní znění testových otázek - mtemtický přehled Koš Znění otázky Odpověď ) Odpověď b) Odpověď c) Odpověď d) Správná odpověď. Které číslo doplníte místo otzníku? 8?. Které číslo

Více

Programy na PODMÍNĚNÝ příkaz IF a CASE

Programy na PODMÍNĚNÝ příkaz IF a CASE Vstupy a výstupy budou vždy upraveny tak, aby bylo zřejmé, co zadáváme a co se zobrazuje. Není-li určeno, zadáváme přirozená čísla. Je-li to možné, používej generátor náhodných čísel vysvětli, co a jak

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

METODICKÉ LISTY Z MATEMATIKY pro gymnázia a základní vzdělávání

METODICKÉ LISTY Z MATEMATIKY pro gymnázia a základní vzdělávání METODICKÉ LISTY Z MATEMATIKY pro gymnázi zákldní vzdělávání Jroslv Švrček kolektiv Rámcový vzdělávcí progrm pro zákldní vzdělávání Vzdělávcí oblst: Mtemtik její plikce Temtický okruh: Nestndrdní plikční

Více

Komplexní čísla. Pojem komplexní číslo zavedeme při řešení rovnice: x 2 + 1 = 0

Komplexní čísla. Pojem komplexní číslo zavedeme při řešení rovnice: x 2 + 1 = 0 Komplexní čísl Pojem komplexní číslo zvedeme př řešení rovnce: x 0 x 0 x - x Odmocnn ze záporného čísl reálně neexstuje. Z toho důvodu se oor reálných čísel rozšíří o dlší číslo : Všechny dlší odmocnny

Více

a) 5.3 + 12 26 [výrok, 1] b) Kolik je hodin? [není výrok] c) 2x + 3 0 [výroková forma] d) [výrok, 0] e) Pro každé reálné číslo x platí sin x 1

a) 5.3 + 12 26 [výrok, 1] b) Kolik je hodin? [není výrok] c) 2x + 3 0 [výroková forma] d) [výrok, 0] e) Pro každé reálné číslo x platí sin x 1 . Výroková logik. Určete, které zápisy předstvují výroky, které hypotézy, které výrokové formy které nejsou výroky. U výroků určete prvdivostní hodnotu. ). 6 [výrok, ] Kolik je hodin? [není výrok] c) 0

Více

3.2.11 Obvody a obsahy obrazců I

3.2.11 Obvody a obsahy obrazců I ..11 Obvody obshy obrzců I Předpokldy: S pomocí vzorců v uvedených v tbulkách řeš následující příkldy Př. 1: Urči výšku lichoběžníku o obshu 54cm zákldnách 7cm 5cm. + c Obsh lichoběžníku: S v Výšk lichoběžníku

Více

Algebraické výrazy pro učební obory

Algebraické výrazy pro učební obory Variace 1 Algebraické výrazy pro učební obory Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Algebraické výrazy

Více

Celá čísla. Celá čísla jsou množinou čísel, kterou tvoří všechna čísla přirozená, čísla k nim opačná a číslo nula.

Celá čísla. Celá čísla jsou množinou čísel, kterou tvoří všechna čísla přirozená, čísla k nim opačná a číslo nula. Celá čísla Celá čísla jsou množinou čísel, kterou tvoří všechna čísla přirozená, čísla k nim opačná a číslo nula. Množinu celých čísel označujeme Z Z = { 3, 2, 1,0, 1,2, 3, } Vlastností této množiny je,

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti

Více

ZÁKLADNÍ POZNATKY Z MATEMATIKY

ZÁKLADNÍ POZNATKY Z MATEMATIKY ZÁKLADNÍ POZNATKY Z MATEMATIKY Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

Matematika. Až zahájíš práci, nezapomeò:

Matematika. Až zahájíš práci, nezapomeò: 9. TØÍDA PZ 2012 9. tøída I MA D Matematika Až zahájíš práci, nezapomeò: každá úloha má jen jedno správné øešení úlohy mùžeš øešit v libovolném poøadí test obsahuje 30 úloh na 60 minut sleduj bìhem øešení

Více

Praha & EU: investujeme do vaší budoucnosti. Daniel Turzík, Miroslava Dubcová,

Praha & EU: investujeme do vaší budoucnosti. Daniel Turzík, Miroslava Dubcová, E-sbírka příkladů Seminář z matematiky Evropský sociální fond Praha & EU: investujeme do vaší budoucnosti Daniel Turzík, Miroslava Dubcová, Pavla Pavlíková Obsah 1 Úpravy výrazů................................................................

Více

( ) ( ) ( ) Exponenciální rovnice. 17.3. Řeš v R rovnici: 3 + 9 + 27 = ŘEŠENÍ: Postup z předešlého výpočtu doplníme využitím dalšího vztahu: ( ) t s t

( ) ( ) ( ) Exponenciální rovnice. 17.3. Řeš v R rovnici: 3 + 9 + 27 = ŘEŠENÍ: Postup z předešlého výpočtu doplníme využitím dalšího vztahu: ( ) t s t 7. EXPONENCIÁLNÍ ROVNICE 7.. Řeš v R rovnice: ) 5 b) + c) 7 0 d) ( ) 0,5 ) 5 7 5 7 K { } c) 7 0 K d) ( ) b) + 0 + 0 K ( ) 5 0 5, 7 K { 5;7} Strtegie: potřebujeme zíkt tkový tvr rovnice, kd je n obou trnách

Více

ZÁKLADNÍ POZNATKY Z MATEMATIKY

ZÁKLADNÍ POZNATKY Z MATEMATIKY ZÁKLADNÍ POZNATKY Z MATEMATIKY Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

Lomené výrazy (sčítání, odčítání, násobení, dělení, rozšiřování, krácení,.)

Lomené výrazy (sčítání, odčítání, násobení, dělení, rozšiřování, krácení,.) Lomené výrz (čítání, odčítání, náoení, dělení, rozšiřování, kráení, ) Lomené výrz jo výrz ve tvr zlomk, v jehož jmenovteli je proměnná, npříkld r ( ) ( ) 9 Počítání lomenými výrz má podoné vltnoti jko

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o.

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Moravské gymnázium Brno s.r.o. Autor Tematická oblast Mgr. Marie Chadimová Mgr. Věra Jeřábková Matematika Elementární teorie čísel Ročník 1. Datum tvorby

Více

PRACOVNÍ SEŠIT ALGEBRAICKÉ VÝRAZY. 2. tematický okruh: Připrav se na státní maturitní zkoušku z MATEMATIKY důkladně, z pohodlí domova a online

PRACOVNÍ SEŠIT ALGEBRAICKÉ VÝRAZY. 2. tematický okruh: Připrav se na státní maturitní zkoušku z MATEMATIKY důkladně, z pohodlí domova a online Připrv se státí mturití zkoušku z MATEMATIKY důkldě, z pohodlí domov olie PRACOVNÍ SEŠIT. temtický okruh: ALGEBRAICKÉ VÝRAZY vtvořil: RNDr. Věr Effeberger epertk olie příprvu SMZ z mtemtik školí rok 04/05

Více

Matematika Název Ročník Autor

Matematika Název Ročník Autor Desetinná čísla řádu desetin a setin 6. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Dělitelnost přirozených čísel 7. Desetinná čísla porovnávání 7. Desetinná

Více

Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace Vzdělávací středisko Trmice

Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace Vzdělávací středisko Trmice Střední škol ohodu, řemesel, služe Zákldní škol, Ústí nd Lem, příspěvková orgnize Vzděláví středisko Trmie MATURITNÍ TÉMATA Předmět: Mtemtik Oor vzdělání: Ekonomik podnikání Školní rok: 0/06 Tříd: EKP

Více

Maturitní témata od 2013

Maturitní témata od 2013 1 Maturitní témata od 2013 1. Úvod do matematické logiky 2. Množiny a operace s nimi, číselné obory 3. Algebraické výrazy, výrazy s mocninami a odmocninami 4. Lineární rovnice a nerovnice a jejich soustavy

Více

POŽADAVKY pro přijímací zkoušky z MATEMATIKY

POŽADAVKY pro přijímací zkoušky z MATEMATIKY TU v LIBERCI FAKULTA MECHATRONIKY POŽADAVKY pro přijímací zkoušky z MATEMATIKY Tematické okruhy středoškolské látky: Číselné množiny N, Z, Q, R, C Body a intervaly na číselné ose Absolutní hodnota Úpravy

Více

Cvičení z matematiky - volitelný předmět

Cvičení z matematiky - volitelný předmět Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Cvičení z matematiky - volitelný předmět 3. období 9. ročník Sbírky úloh, Testy k přijímacím zkouškám, Testy Scio, Kalibro aj. Očekávané výstupy předmětu

Více

3. Celistvé výrazy a jejich úprava 3.1. Číselné výrazy

3. Celistvé výrazy a jejich úprava 3.1. Číselné výrazy . Celistvé výrazy a jejich úprava.1. Číselné výrazy 8. ročník. Celistvé výrazy a jejich úprava Proměnná je znak, zpravidla ve tvaru písmene, který zastupuje čísla z dané množiny čísel. Většinou se setkáváme

Více

Geometrie. Mgr. Jarmila Zelená. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Geometrie. Mgr. Jarmila Zelená. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Geometrie Mgr. Jrmil Zelená Gymnázium, SOŠ VOŠ Ledeč nd Sázvou Výpočty v prvoúhlém trojúhelníku VY_3_INOVACE_05_3_1_M Gymnázium, SOŠ VOŠ Ledeč nd Sázvou PRAVOÚHLÝ TROJÚHELNÍK 1 Pojmy oznčení:,.odvěsny

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 IV/2 Inovace a

Více

Sbírka úloh z matematiky. 6. - 9. ročník

Sbírka úloh z matematiky. 6. - 9. ročník Sbírka úloh z matematiky 6. - 9. ročník Pro základní školy srpen 2011 Vypracovali: Mgr. Jaromír Čihák Ing. Jan Čihák Obsah 1 Úvod 2 2 6. ročník 3 2.1 Přirozená čísla.................................. 3

Více

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr Matematika - 6. ročník Provádí početní operace v oboru desetinná čísla racionálních čísel - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - čte a zapisuje desetinná čísla - zaokrouhlování

Více

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran Stran celkem DUM 1 VY_32_INOVACE_03_01 Matematika 1. M - pololetní opakování písemná práce Word 5 4 2 VY_32_INOVACE_03_02 Matematika

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Žák cvičí prostorovou představivost Žák využívá při paměťovém i písemném počítání komutativnost i asociativní sčítání a násobení Žák provádí písemné početní operace v oboru Opakování učiva 3. ročníku Písemné

Více

Maturitní témata z matematiky

Maturitní témata z matematiky Maturitní témata z matematiky G y m n á z i u m J i h l a v a Výroky, množiny jednoduché výroky, pravdivostní hodnoty výroků, negace operace s výroky, složené výroky, tabulky pravdivostních hodnot důkazy

Více

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA Osmileté studium 1. ročník 1. Opakování a prohloubení učiva 1. 5. ročníku Číslo, číslice, množiny, přirozená čísla, desetinná čísla, číselné

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z MATEMATIKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

MATURITNÍ OTÁZKY Z MATEMATIKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MATURITNÍ OTÁZKY Z MATEMATIKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 1. Výroková logika a teorie množin Výrok, pravdivostní hodnota výroku, negace výroku; složené výroky(konjunkce, disjunkce, implikace, ekvivalence);

Více

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

Kaţdé číslo, které lze vyjádřit jako podíl dvou celých čísel, je číslo racionální.

Kaţdé číslo, které lze vyjádřit jako podíl dvou celých čísel, je číslo racionální. . Racionální čísla. ročník -. Racionální čísla.. Vymezení pojmu Kaţdé číslo které lze vyjádřit jako podíl dvou celých čísel je číslo racionální. Při podílu dvou celých čísel a a b mohou nastat tyto situace

Více

LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU

LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU ZDENĚK ŠIBRAVA 1. Obecné řešení lin. dif. rovnice 2.řádu s konstntními koeficienty 1.1. Vrice konstnt. Příkld 1.1. Njděme obecné řešení diferenciální rovnice (1) y

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

Cvičné texty ke státní maturitě z matematiky

Cvičné texty ke státní maturitě z matematiky Cvičné texty ke státní maturitě z matematiky Pracovní listy s postupy řešení Brno 2010 RNDr. Rudolf Schwarz, CSc. Státní maturita z matematiky Obsah Obsah NIŽŠÍ úroveň obtížnosti 4 MAGZD10C0K01 říjen 2010..........................

Více

5 čitatel zlomková čára 13 jmenovatel

5 čitatel zlomková čára 13 jmenovatel Aritmetika sekunda 1 Zlomky Celek a jeho část Zlomek je speciální zápis čísla v podílovém tvaru. Zlomek obsahuje čitatele a jmenovatele, kteří jsou od sebe odděleni zlomkovou čarou. Zlomek pět třináctin

Více

Otázky. má objem V v. Orientace

Otázky. má objem V v. Orientace Gymnázium F X Šldy v Liberci: Mturitní otázky z mtemtiky Výroky operce s nimi vyučující:vítězslv Pěničk Účst Aleny, Báry, Cyril Dvid n koncertě skupiny PINK FLOYD je vázán těmito podmínkmi: Přijde spoň

Více

Sčítání a odčítání Jsou-li oba sčítanci kladní, znaménko výsledku je + +421 +23 = + 444

Sčítání a odčítání Jsou-li oba sčítanci kladní, znaménko výsledku je + +421 +23 = + 444 ARITMETIKA CELÁ ČÍSLA Celá čísla jsou. -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Celá čísla rozdělujeme na záporná (-1, -2, -3, ) kladná (1, 2, 3,.) nula 0 (není číslo kladné ani záporné) absolutní

Více

5. 2 Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace

5. 2 Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace 5. 2 Vzdělávcí oblst Mtemtik její plikce 5. 2. 1 Chrkteristik vzdělávcí oblsti Mtemtiku chápeme především jko metodu ke kvntittivnímu popisu svět. Mtemtik je nšem pojetí jednoduchá, názorná plikovtelná,

Více

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák:

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák: Matematika prima Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) využívá při paměťovém počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení provádí písemné početní operace v oboru přirozených zaokrouhluje,

Více

POSLOUPNOSTI A ŘADY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

POSLOUPNOSTI A ŘADY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ POSLOUPNOSTI A ŘADY Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

Výroková logika II. Negace. Již víme, že negace je změna pravdivostní hodnoty výroku (0 1; 1 0).

Výroková logika II. Negace. Již víme, že negace je změna pravdivostní hodnoty výroku (0 1; 1 0). Výroková logika II Negace Již víme, že negace je změna pravdivostní hodnoty výroku (0 1; 1 0). Na konkrétních příkladech si ukážeme, jak se dají výroky negovat. Obecně se výrok dá negovat tak, že před

Více

4.2. Lineární rovnice s jednou neznámou, její řešení a ekvivalentní úpravy

4.2. Lineární rovnice s jednou neznámou, její řešení a ekvivalentní úpravy 4. Lineární rovnice 8. ročník 4. Lineární rovnice 4.. Rovnost. Vlstnosti rovnosti. Rovnost v ritmetice vzth mezi dvěm číselnými výrzy Př. 4 + 8 = 0 + Skládá se z : levé strny rovnosti prvé strny rovnosti

Více

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2014-2015

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2014-2015 Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2014-2015 1. ročník (první pololetí, druhé pololetí) 1) Množiny. Číselné obory N, Z, Q, I, R. 2) Absolutní hodnota reálného čísla, intervaly. 3) Procenta,

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

ALGEBRA, ROVNICE A NEROVNICE

ALGEBRA, ROVNICE A NEROVNICE ALGEBRA, ROVNICE A NEROVNICE Gymnázium Jiřího Wolker v Prostějově Výukové mteriály z mtemtiky pro nižší gymnázi Autoři projektu Student n prhu 1. století - využití ICT ve vyučování mtemtiky n gymnáziu

Více

(1) přičemž všechny veličiny uvažujeme absolutně. Její úpravou získáme vztah + =, (2) Přímé zvětšení Z je dáno vztahem Z = =, a a

(1) přičemž všechny veličiny uvažujeme absolutně. Její úpravou získáme vztah + =, (2) Přímé zvětšení Z je dáno vztahem Z = =, a a Úloh č. 3 Měření ohniskové vzdálenosti tenkých čoček 1) Pomůcky: optická lvice, předmět s průhledným milimetrovým měřítkem, milimetrové měřítko, stínítko, tenká spojk, tenká rozptylk, zdroj světl. ) Teorie:

Více

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň:

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje

Více

1. MATEMATICKÁ LOGIKA A MNOŽINY

1. MATEMATICKÁ LOGIKA A MNOŽINY . MATEMATICKÁ LOGIKA A MNOŽINY Průvodce studiem V následující kapitole si připomeneme některé význačné poznatky z matematické logiky a teorie množin, tvořící základ množinově logického aparátu. S celou

Více

Anotace: Digitální učební materiály slouží k zopakování a k testování získaných znalostí a dovedností.

Anotace: Digitální učební materiály slouží k zopakování a k testování získaných znalostí a dovedností. Tematická oblast: (VY_32_INOVACE_04 1 M1) Autor: RNDr. Yvetta Bartáková, Mgr. Petra Drápelová, Mgr. Jaroslava Vrbková, Mgr. Jarmila Zelená Vytvořeno: 2013-2014 Anotace: Digitální učební materiály slouží

Více

Cykly a pole 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116.

Cykly a pole 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. Cykly a pole Tato část sbírky je tvořena dalšími úlohami na práci s cykly. Na rozdíl od předchozího oddílu se zde již v řešeních úloh objevuje více cyklů, ať už prováděných po sobě nebo vnořených do sebe.

Více

STŘEDOŠKOLSKÁ MATEMATIKA

STŘEDOŠKOLSKÁ MATEMATIKA STŘEDOŠKOLSKÁ MATEMATIKA MOCNINY, ODMOCNINY, ALGEBRAICKÉ VÝRAZY VŠB Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta 006 Mocniny, odmocniny, algebraické výrazy http://moodle.vsb.cz/ 1 OBSAH 1 Informace

Více

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu.

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Základem vzdělávacího obsahu předmětu Cvičení z matematiky je vzdělávací

Více

ARITMETIKA - SEKUNDA INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

ARITMETIKA - SEKUNDA INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky ARITMETIKA - SEKUNDA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro nižší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

Učitelství 1. stupně ZŠ tématické plány předmětů matematika

Učitelství 1. stupně ZŠ tématické plány předmětů matematika Učitelství 1. stupně ZŠ tématické plány předmětů matematika Povinné předměty: Matematika I aritmetika (KMD/MATE1) 2 Matematika 3 aritmetika s didaktikou (KMD/MATE3) 3 Matematika 5 geometrie (KMD/MATE5)

Více

c 2 b 2 a 2 2.8.20 Důkazy Pythagorovy věty Předpoklady: 020819

c 2 b 2 a 2 2.8.20 Důkazy Pythagorovy věty Předpoklady: 020819 .8.0 Důkzy Pythgorovy věty Předpokldy: 00819 Pedgogická poznámk: V řešení kždého příkldu jsou uvedeny rdy, které dávám postupně žákům, bych jim pomohl. Pedgogická poznámk: Diskuse o následujícím příkldu

Více

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 6.ročník Výstup Učivo Průřezová témata - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla s přirozenými čísly - zpaměti a písemně

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

Matematika - 6. ročník

Matematika - 6. ročník Matematika - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Přirozená čísla - zápis čísla v desítkové soustavě - zaokrouhlování - zobrazení na číselné ose - početní operace v oboru

Více

VZOROVÉ PŘÍKLADY Z MATEMATIKY A DOPORUČENÁ LITERATURA pro přípravu k přijímací zkoušce studijnímu oboru Nanotechnologie na VŠB TU Ostrava

VZOROVÉ PŘÍKLADY Z MATEMATIKY A DOPORUČENÁ LITERATURA pro přípravu k přijímací zkoušce studijnímu oboru Nanotechnologie na VŠB TU Ostrava VZOROVÉ PŘÍKLADY Z MATEMATIKY A DOPORUČENÁ LITERATURA pro přípravu k přijímací zkoušce studijnímu oboru Nanotechnologie na VŠB TU Ostrava I Úprav algebraických výrazů zlomk, rozklad kvadratického trojčlenu,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební mteriál Projekt: Digitální učební mteriály ve škole, registrční číslo projektu CZ..07/.5.00/.057 Příjemce: třední zdrvotnická škol Vyšší odborná škol zdrvotnická, Husov, 7 60 České Budějovice

Více

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014 Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014 1. ročník (první pololetí, druhé pololetí) 1) Množiny. Číselné obory N, Z, Q, I, R. 2) Absolutní hodnota reálného čísla, intervaly. 3) Procenta,

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita IV.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol Téma IV.2.1 Algebraické výrazy, výrazy s mocninami

Více