3 Algebraické výrazy. 3.1 Mnohočleny Mnohočleny jsou zvláštním případem výrazů. Mnohočlen (polynom) proměnné je výraz tvaru

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3 Algebraické výrazy. 3.1 Mnohočleny Mnohočleny jsou zvláštním případem výrazů. Mnohočlen (polynom) proměnné je výraz tvaru"

Transkript

1 Algerické výrz V knize přírod může číst jen ten, kdo zná jzk, ve kterém je npsán. Jejím jzkem je mtemtik jejím písmem jsou mtemtické vzorce. (Glileo Glilei) Algerickým výrzem rozumíme zápis, ve kterém se vsktují konstnt, které nemění svou hodnotu které jsou vjádřen čísl, dále proměnné operce sečítání, odčítání, násoení, dělení, umocňování odmocňování prováděné s konstntmi proměnnými. Proměnnou rozumíme znk, který oznčuje liovolné číslo z určité množin, kterou nzýváme oor proměnné neo definiční oor výrzu. Pokud není oor proměnné výslovně určen, povžujeme z oor proměnné množinu všech čísel, která lze do výrzu dosdit, niž ztrtí smsl některá z uvedených opercí (nedochází npř. k dělení nulou, odmocňování záporného čísl v reálném výrzu pod.). Říkáme, že pro hodnot z definičního ooru má výrz smsl. Dosdíme-li z proměnné do výrzu liovolná čísl, pro která má dný výrz smsl, provedeme všechn předepsné operce, dostneme jko výsledek číslo hodnotu výrzu.. Mnohočlen Mnohočlen jsou zvláštním přípdem výrzů. Mnohočlen (polnom) proměnné je výrz tvru n n... 0; 0, n n n n -tého stupně jedné k kde n; n ;...; ; 0 jsou konstnt (koeficient) mnohočlenu, je proměnná. Výrz ; k k 0,;..; n jsou člen mnohočlenu. Mnohočlen. stupně nzýváme lineární, mnohočlen. stupně kvdrtický (popř. kvdrtický trojčlen), mnohočlen. stupně pk kuický. Pojem mnohočlenu lze zoecnit n přípd více proměnných, kde místo mocnin n jedné proměnné vstupují součin mocnin několik proměnných. Oecný zápis tkového mnohočlenu l komplikovný, uveďme ted jen několik příkldů: 5 ; ; jsou mnohočlen dvou proměnných ; ; jsou mnohočlen tří proměnných ; z. ; 7 z ; z 5 ; z z Zvláštním přípdem mnohočlenu je jednočlen výrz neoshující sečítání odčítání (npř. c). Mnohočlen lze pk chápt jko součet či rozdíl několik jednočlenů. Sečítání odčítání: Sečítt odčítt můžeme jen t člen mnohočlenu, které se liší pouze konstntou: ( ) ( ) 5 4

2 Násoení: Při násoení jednočlenů se řídíme prvidl pro násoení mocnin:. Příkld: 4 5 ( c)( c ) ( ) ( ) ( ) ( cc ) 6c Při násoení mnohočlenů je tře kždý člen jednoho mnohočlenu násoit kždým členem druhého mnohočlenu.. Příkld: ( )( 5 6) 5 5 ( ) 6 6 ( ) Dělení: Při dělení jednočlenů se řídíme prvidl pro dělení mocnin, npř:. Příkld: ( 6 c):( c) ( 6:) ( : ) ( : ) ( c : c) c Při dělení mnohočlenu jednočlenem je tře kždý člen mnohočlenu dělit jednočlenem: 4. Příkld: (5 0 5 ):5 5 :5 0 :5 5 : Dělení mnohočlenu mnohočlenem se řídí stejnými princip jko dělení přirozených čísel v desítkové soustvě: 4 5. Příkld: Vdělme čísl : 45 mnohočlen ( 5 5):( ). Písemné dělení dvou čísel: ovklý zápis: podroný zápis : 45 7 z. 4 ( ) : (4 0 5) ( ) ( 0 0 5) Pomocí podroného zápisu dělení dvou čísel lépe pochopíme dělení mnohočlenů: 4 ( 0 5 5) : ( ) z ( ) 7 5 ( 4 4 ) ( 6 6) 5 4 4

3 V přípdě dělení čísel jsme dostli ztek, v přípdě dělení mnohočlenů pk ztek 5 4. Výsledek dělení čísel lze zpst ve tvru : 45 7, 45 podoně dělení mnohočlenů ve tvru ( 0 5 5):( ) V přípdě dělení mnohočlenů více proměnných je postup nlogický: ( ):( ) 7 5 ( ) ( 6 ) ( 7 7 ) 0 Čsto ývá výhodné jednotlivé člen mnohočlenu oznčit jedním písmenem, npř. 4 6 v mnohočlenu položíme A ; B, dostneme 4 6 A B, popř. C ; D, pk održíme C D. Při násoení popř. umocňování mnohočlenů lze s výhodou použít následujících vzorců: ( A B) A AB B (druhá mocnin dvojčlenu) ( A B) A AB B ( ) A B C A B C AB BC AC (druhá mocnin trojčlenu) ( A B) A A B AB B (třetí mocnin dvojčlenu) ( ) A B A A B AB B 4 : 6. Příkld: Roznásome ( ) ) roznásoení: ( 4 ) ( ) ( ) ) úprv podle vzorce: ( ) ( ) 4 ; A B A B A AB B 7. Příkld: Roznásome ( z) ( ) ( z) ( ) ( )( z) ( z) ( ) A B C A B C A B B C AC 9 4z 6 z 4z 4

4 Rozkld mnohočlenů n součin: Jedná se o vjádření mnohočlenu ve tvru součinu několik mnohočlenů. Provádí se nejčstěji pomocí tzv. vtýkání neo použitím vhodných vzorců. Vtýkání: Je zloženo n distriutivním zákonu A C B C C ( A B). V konkrétních přípdech ývá největším prolémem poznt společného dělitele jednotlivých členů. 8. Příkld: z ( ) ( ) ( ) (4 z) ( 4 z) Použití vzorců: Při rozkldu n součin lze čsto použít výše uvedených vzorců pro druhé resp. třetí mocnin dvojčlenu, npř: 9. Příkld: Lze použít i dlší vzorce: A B ( A B)( A B ) ( ) A A B AB B A ; B ( AB) (rozdíl čtverců) A B ( A B)( A AB B ) (rozdíl třetích mocnin) A B ( A B)( A AB B ) (součet třetích mocnin) Pozor: studenti se čsto pokoušejí vmslet i vzoreček pro součet čtverců, tj. pro rozkld dvojčlenu A B. Tento dvojčlen lze rozložit pouze jeho převodem n rozdíl čtverců, k čemuž ovšem potřeujeme imginární jednotku: A B A ( i ) B A B i ( A Bi)( A Bi) Součet čverců lze ted rozložit n součin pouze v komplením ooru m tento rozkld potřeovt neudeme. Čsto vede k cíli i postupné vtýkání, přičemž nemusíme vtýkt jen jednočlen, npř.: r 7r rs 7s r 7r rs 7 s r ( r7) s ( r7) ( r7)( r s ) ( r7)( r s)( r s) Rozkld kvdrtického trojčlenu je důležitou čsto se vsktující úlohou. Kvdrtický trojčlen lze čsto rozložit pomocí tzv. kořenových činitelů je to jednoduchý trik, který vsvětlíme n následujícím příkldu: Vnásome ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (zde jsme záměrně některé operce neprovedli). p q Tento postup musí fungovt i oráceně zprv dolev. Máme-li z úkol rozložit trojčlen p q n součin ( ) ( ), hledáme dvě čísl ; (kořen kvdrtického trojčlenu), jejichž součin je roven číslu q součet s opčným znménkem číslu p. 0. Příkld: Rozložme trojčlen

5 Řešení: Hledný rozkld ude tvru ( ) ( ), kde v nšem přípdě pltí 7 0. Je zřejmé, že těmto podmínkám vhovují čísl ; 5 ; hledný rozkld je ted ( ) ( ) ( ) ( 5). Rozkld doplněním n čtverec: Provádíme tk, že přinutíme fungovt druhou mocninu dvojčlenu následně rozdíl čtverců:. Příkld: Rozložme n součin 6 5 6?? ( ) 4 ( ) 4 A AB B A AB B A B (ověřte i postup z předchozího příkldu!) [( ) ] [( ) ] ( 5)( ). Příkld: Rozložme n součin kvdrtický trojčlen 0. Pokus o rozkld n kořenové činitele zřejmě k úspěchu nepovedou, pokusme se ted doplnit n úplný čtverec: 0 0 ( ) 9 ( ) Dospěli jsme nikoli k rozdílu, le k součtu čverců, o kterém již víme, že je v ooru reálných čísel nerozložitelný. Dný mnohočlen v ooru reálných čísel nelze rozložit n součin. Oecně pltí: Kždý mnohočlen stupně většího než dv lze v ooru reálných čísel rozložit n součin (tento rozkld všk může ýt velmi komplikovný). Kvdrtický trojčlen může le nemusí ýt rozložitelný. Stnovení hodnot výrzu: Jsou-li znám hodnot proměnných, můžeme stnovit hodnotu výrzu.. Příkld: Stnovte hodnotu výrzu pro p ; n. Řešení: ( p n)(p pn7 n ) [ n( n p ) 7 pn ] ( )( 7 ) [ ( ) 7 p n p pn n n n p pn [( ) ( )][ ( ) ( ) ( ) 7 ( ) ] { ( ) [ ( ) ( ) ] 7 ( ) ( ) } ( 6)( ) [ 6 ( 4 9) 5 4] (7 8) ( 6 04) (04 78) 6 9 Neřešené úloh: ) 5 c 7c 5 7c ) 5mn 4m n 8mn mn mn 4m n ) 4 4) (0 6 5c 4 d) (9 4c d) 5) 6) ( ) ( ) ( ) ( 7) n n n n ( 0 7 ) ( 9 0 ) 7).7 r 0 s { r s [4. r (r 7 s )]} 8) 9) { [ ( )]} m(0m n) 5{ n(5m n) [ n m(4m6 n)]} ] 45

6 0) ( ) { ( ) [ ( )]} ) ( 5)( ) ) (5 )(4 ) ) 4) ( 5 )( ) (u 5v uv)( uv v u v) 4 5) 0 mn : 5mn 6) 6 c:( c) 4 7) (8 p q 7 p q ) : 9 p q 8) (8 4 6 ) : ) ( 7 4) : ( ) 4 0) ( m m n m n mn ):( m n ) 6 4 ) (z 7z z z 4 z) : (8z 4z z) ) ) 4) ( ) : ( ) (5 )(5 ) (4m 6 n)(4m 6 n) 5) (49 ):(7 ) Roznásote: 9) ( 0) 0) (5 c) ) ) 6) 4 6 (00m 64 n ) : (8n 0 m ) 7) (c 69 d ) : (d c) 8) (7 ) 4 ( ) (00m 64 n ) : (0m8 n) ) ( ) 4) ( u u ) n n 7) ( ) Zpište jko druhou mocninu dvojčlenu 8) 9) ) m 6mn 9n Doplňte n čtverec 4) m mn 4) ) 5 Uprvte: 44) ( 4) 4( ) 45) ( ) 4( ) 6( )( ) 46) [( m m) ( m m) ] 5m 47) ( ) ( ) ( ) () (65) Rozložte n součin 48) 4 8 5) ( ) 5) 6) ( ) 4 (7 p 9 q ) 49) ) ( ) ( ) ) ) 49(m n) 9( m n) ) ) m 7 5) 8 57) ) Stnovte hodnot výrzů: ) ( p 4 q)(p pq5 q ) ( pq 0 p q q ) ; pro p ; q ; 5 ) ( k n)(n kn 7 k ) k[5( n 4 k ) k ]; pro k.5; n ; 46

7 Výsledk: ) 4 c 0 ) 8m n 8mn 9mn ) 5 n 5) 7 6) 6 6 7) r 8) 9) mn 0) 4) 9 8 c 4 ) ) 0 76 ) ) 6u u v 7u v 7u v 5uv 5) 4m 6) 7) p q pq 7 8) 4 9) 7 0) m mn ) z z z ) ) 5 9 4) 6 4 n m 6 5) 7 6) 8n 0m 7) c d 6 8) 0 m 8n 9) ) 5 0c c ) ) ) 4) u 4u u u ) 4p pq 70pq 79q 6) ) 8) ( ) 9) ( m n) 40) (5 ) n 4n 5n 4) n 4) 70 4) 0 44) ) ) 6m 5m 47) 48) 6n 4 ( ) ) ( ) 50) 5 ( 4 ) 5) 4 ( 4 ) 5) ( 4)( ) 5) (9 )(9 ) 54) ( )( ) 55) (m 4 n)(7m 8 n) 56) ( m )( m m 9) 57) ( )(9 6 4 ) 58) ) 6 ; ) 48.. Rcionální lomené výrz Rcionálním lomeným výrzem rozumíme výrz, který lze zpst ve tvru podílu dvou mnohočlenů. Užíváme zde stejných termínů jko u čísel zlomků čittel, jmenovtel, nejmenší společný násoek dělitel, společný jmenovtel pod. Rcionální lomené výrz můžeme podoně jko zlomk rozšiřovt, krátit, sečítt, odčítt násoit dělit, to podle stejných prvidel, jko zlomk. Nvíc chom měli vžd uvádět, kd mjí dné výrz smsl.. Příkld: Zkrťme lomený výrz Řešení: Ve jmenovteli lomeného výrzu nesmí ýt nul. Jmenovtel lze uprvit n tvr ( ), dný výrz má ted smsl pro. Achom mohli krátit, musíme njít společné dělitele čittele jmenovtele provedeme to podoně jko u čísel totiž rozkldem n prvočinitele tj. n mnohočlen, které již nelze rozložit n součin: ( )( ) ( ) ( )( ) Společným dělitelem čittele jmenovtele je ted výrz, který je při podmínce nenulový, po zkrácení ted dostáváme. Příkld: Zkrťme lomený výrz Řešení (již stručně): 6 4 ( 4 4) ( ) 6 4 6( 4) ( )( ) ( ) ; ± 47

8 Sečítání odčítání lomených výrzů:. Příkld: Sečtěme. Řešení: Dný výrz má smsl pro ±. Jmenovtelé již nelze rozložit n součin nemjí společné dělitele společným jmenovtelem ude ted součin ( )( ) : ( )( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) Opět upozorňujeme, že výrz výrz již nelze krátit. již nelze v reálném ooru rozložit poslední uvedený 4. Příkld: Sečtěme: rr ( 4) r 4 r rr ( 4) r 4 r rr ( 4) r 4 r rr ( 4) rr ( 4)( r4) ( r4) 6 r ( r4) (4 r)(4 r) ( r4) ( r 4)(4 r) ( r4) ( r 4) ( r 4) [ ] rr ( 4) rr ( 4)( r 4) rr ( 4) ( r 4) ( r4) 8r ( r 4) ( r 4) ( r 4) ( r 4) ( r4) Násoení dělení rcionálních lomených výrzů. 5. Příkld: Násome lomené výrz: cd 8 cd cd 8 cd 8 7cd 7cd cd cd cd cd 4 4 ;. 6. Příkld: Dělme lomené výrz: : cd cd 4 5cd 5c d 5cd 6 m n m mn n ( m n ) ( m mn n ) : : m mn n m n ( m n) ( m n) ( )( ) ( ) ( )( ) ( ) m n m n : m n m n m n m n. ( m n ) ( m n ) ( m n ) ( mn ) mn Někd je dělení rcionálních lomených výrzů zpsáno pomocí zlomkové čár dostáváme tk složený lomený výrz. Pro jeho úprvu připomínáme vzorec A B A C A D : C B D B C D 48

9 7. Příkld: : ( )( ) ( ) Neřešené úloh: Zkrťte lomené výrz: ) 7 84 ( ) ) 9 ( ) 0 ( ) ) 5 ( ) 4 ( )( c) 4) 6( )( c) 5) Sečtěte, odečtěte: ) ) ) 4) 5) ( ) ( ) 6) Násote: ) 4) 5) 6) 7) 4 4 8) 6 9 9) 0) 5 4 7) 6 9 8) 4 9) ) 6 ) 5 9 ( ) ) ( )( ) ( )( ) 6) ( ) 7) 8) 49

10 Dělte: c d c cd 9) : cd c d ( ) 0) : ( ) 4 4 ) : ) : ) ( ): 4) : Zjednodušte 5) r 6) s 4 u 5 8v 4 9u 0v 7) 8) 9) 40) Výsledk: 6 ) 7 ) ) ( ) 4) c 8) 9) 0) ) 6 ) 4 6 6) ) 8 ( ) 7) 5 5 ( 9) 8) 9) ( )( )( ) ) 4) 9) ( c d) c 5) 6r s 6) 0) 5v 6u ) 5) ( )( ) 6) ) ( 5) 6) ) 7) 0 0 0) ( ) 8) 9).. Ircionální výrz ) 4) 5) ) 7) 8) ) 40) 4) Při práci s těmito výrz se vužívjí pozntk o odmocninách s rcionálními mocniteli prvidl o počítání se zlomk. Při udávání podmínek, při nichž mjí výrz smsl, je tře uvžovt opět nenulové jmenovtele nvíc nezápornost výrzu zákldů sudých odmocnin. Usměrňování výrzů (odstrnění odmocnin ze jmenovtele), vužíváme především vzorce pro rozdíl druhých resp. třetích mocnin, event. součet třetích mocnin.. Příkld: Usměrněme výrz : ( ) Řešení: ( )( ) ( ) ( ). Příkld: Usměrněme výrz : ( ) 50

11 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ). Příkld: Uprvme ( ) < < ; 0 4. Příkld: Uprvme ( ) ( 6 ) ( 6) ; > 0 ; Neřešené úloh: ) m ) n m n ) : c 4) 5) 6) c 7) 8) 5 9) 0) ) 4 5 ) m mm 4 ( ) 4 ) ( ) 4 ( z) 4) ( z ) Výsledk: ) 4 4 ) 9) 9 6 m n 0) 5 6 ) ) c 5 ) 4) 5) 0 6) 7) ( ) 8 5 m ) 6 4) z 8) 4 5

Příprava žáků k přijímacím zkouškám z matematiky na střední školu. Preparing students for entrance exams in mathematics at high school

Příprava žáků k přijímacím zkouškám z matematiky na střední školu. Preparing students for entrance exams in mathematics at high school Technická univerzit v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚHUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Ktedr: Studijní progrm: Studijní obor: Ktedr mtemtiky didktiky mtemtiky N750 Učitelství pro zákldní školy Učitelství fyziky pro.

Více

Komplexní čísla tedy násobíme jako dvojčleny s tím, že použijeme vztah i 2 = 1. = (a 1 + ia 2 )(b 1 ib 2 ) b 2 1 + b2 2.

Komplexní čísla tedy násobíme jako dvojčleny s tím, že použijeme vztah i 2 = 1. = (a 1 + ia 2 )(b 1 ib 2 ) b 2 1 + b2 2. 7 Komplexní čísl 71 Komplexní číslo je uspořádná dvojice reálných čísel Komplexní číslo = 1, ) zprvidl zpisujeme v tzv lgebrickém tvru = 1 + i, kde i je imginární jednotk, pro kterou pltí i = 1 Číslo 1

Více

Základy vyšší matematiky(nejen) pro arboristy. Robert Mařík

Základy vyšší matematiky(nejen) pro arboristy. Robert Mařík Zákldy vyšší mtemtiky(nejen) pro rboristy Robert Mřík 2.září2014 Ústv mtemtiky lesnická dřevřská fkult Mendelov univerzit v Brně E-mil ddress: mrik@mendelu.cz URL: user.mendelu.cz/mrik Podpořeno projektem

Více

3. APLIKACE URČITÉHO INTEGRÁLU

3. APLIKACE URČITÉHO INTEGRÁLU APLIKACE URČITÉHO INTEGRÁLU APLIKACE URČITÉHO INTEGRÁLU V mtemtice, le zejmén v přírodních technických vědách, eistuje nepřeerné množství prolémů, při jejichž řešení je nutno tím či oním způsoem použít

Více

LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU

LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU ZDENĚK ŠIBRAVA 1. Obecné řešení lin. dif. rovnice 2.řádu s konstntními koeficienty 1.1. Vrice konstnt. Příkld 1.1. Njděme obecné řešení diferenciální rovnice (1) y

Více

ZÁKLADNÍ POZNATKY Z MATEMATIKY

ZÁKLADNÍ POZNATKY Z MATEMATIKY ZÁKLADNÍ POZNATKY Z MATEMATIKY Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

a jeho hodnotu pro x = 2 a jeho hodnotu pro x = 2 3 x. a jeho hodnotu pro x = 2 a jeho hodnotu pro x = 6; x = 13 28 = 1 7 a jeho hodnotu pro x = 2

a jeho hodnotu pro x = 2 a jeho hodnotu pro x = 2 3 x. a jeho hodnotu pro x = 2 a jeho hodnotu pro x = 6; x = 13 28 = 1 7 a jeho hodnotu pro x = 2 Obsah Definiční obory výrazů s proměnnou... Zápisy výrazů...3 Sčítání a odčítání mnohočlenů...4 Násobení mnohočlenů...5 Dělení mnohočlenů...7 Rozklad mnohočlenů na součin vytýkání...9 Rozklad mnohočlenů

Více

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507 58 Vzth mezi kořen koefiient kvdrtiké rovnie Předpokld:, 58, 57 Pedgogiká poznámk: Náplň zřejmě přeshuje možnost jedné vučoví hodin, příkld 8 9 zůstvjí n vičení neo polovinu hodin při píseme + + - zákldní

Více

Komplexní čísla. Pojem komplexní číslo zavedeme při řešení rovnice: x 2 + 1 = 0

Komplexní čísla. Pojem komplexní číslo zavedeme při řešení rovnice: x 2 + 1 = 0 Komplexní čísl Pojem komplexní číslo zvedeme př řešení rovnce: x 0 x 0 x - x Odmocnn ze záporného čísl reálně neexstuje. Z toho důvodu se oor reálných čísel rozšíří o dlší číslo : Všechny dlší odmocnny

Více

R e á l n á č í s l a - R

R e á l n á č í s l a - R Č Í S E L N É M N O Ž I N Y R e á l n á č í s l - R R c i o n á l n í č í s l - Q Ircionální čísl π ;,99 C e l á č í s l - Z Seznm některých mtemtických smbolů znček kulté ; hrnté ; úhlové ;{ složené závork

Více

Kapitola 1. Formální jazyky. 1.1 Formální abeceda a jazyk. Cíle kapitoly: Cíle této části: Klíčová slova: abeceda, slovo, jazyk, operace na jazycích

Kapitola 1. Formální jazyky. 1.1 Formální abeceda a jazyk. Cíle kapitoly: Cíle této části: Klíčová slova: abeceda, slovo, jazyk, operace na jazycích Kpitol 1 Formální jzyky Cíle kpitoly: Po prostudování kpitoly máte plně rozumět pojmům jko(formální) beced, slovo, jzyk, operce n slovech jzycích; máte zvládt práci s těmito pojmy n prktických příkldech.

Více

MATEMATIKA Přijímací zkoušky na ČVUT

MATEMATIKA Přijímací zkoušky na ČVUT Kolektiv MATEMATIKA Přijímací zkoušky na ČVUT Praha 200 Vydavatelství ČVUT Lektoři: doc. RNDr. Čeněk Zlatník, CSc. doc. RNDr. Ludmila Machačová, CSc. Jaroslav Černý, Růžena Černá, František Gemperle, Vladimíra

Více

II. termodynamický zákon a entropie

II. termodynamický zákon a entropie Přednášk 5 II. termodynmický zákon entropie he lw tht entropy lwys increses holds, I think, the supreme position mong the lws of Nture. If someone points out to you tht your pet theory of the universe

Více

Souhrn základních výpočetních postupů v Excelu probíraných v AVT 04-05 listopad 2004. r r. . b = A

Souhrn základních výpočetních postupů v Excelu probíraných v AVT 04-05 listopad 2004. r r. . b = A Souhrn zákldních výpočetních postupů v Ecelu probírných v AVT 04-05 listopd 2004. Řešení soustv lineárních rovnic Soustv lineárních rovnic ve tvru r r A. = b tj. npř. pro 3 rovnice o 3 neznámých 2 3 Hodnoty

Více

6. Lineární (ne)rovnice s odmocninou

6. Lineární (ne)rovnice s odmocninou @06 6. Lineární (ne)rovnice s odmocninou rovnice Když se řekne s odmocninou, znamená to, že zadaná rovnice obsahuje neznámou pod odmocninou. není (ne)rovnice s odmocninou neznámá x není pod odmocninou

Více

PRACOVNÍ SEŠIT ČÍSELNÉ OBORY. 1. tematický okruh: Připrav se na státní maturitní zkoušku z MATEMATIKY důkladně, z pohodlí domova a online.

PRACOVNÍ SEŠIT ČÍSELNÉ OBORY. 1. tematický okruh: Připrav se na státní maturitní zkoušku z MATEMATIKY důkladně, z pohodlí domova a online. Připrv se státí mturití zkoušku z MATEMATIKY důkldě, z pohodlí domov olie PRACOVNÍ SEŠIT. temtický okruh: ČÍSELNÉ OBORY vytvořil: RNDr. Věr Effeberger expertk olie příprvu SMZ z mtemtiky školí rok 204/205

Více

2.9.11 Logaritmus. Předpoklady: 2909

2.9.11 Logaritmus. Předpoklady: 2909 .9. Logritmus Předpokld: 909 Pedgogická poznámk: Následující příkld vždují tk jeden půl vučovcí hodin. V přípdě potřeb všk stčí dojít k příkldu 6 zbtek jen ukázt, což se dá z jednu hodinu stihnout (nedoporučuji).

Více

Virtuální svět genetiky 1

Virtuální svět genetiky 1 Chromozomy obshují mnoho genů pokud nejsou rozděleny crossing-overem, pk lely přítomné n mnoh lokusech kždého homologního chromozomu segregují jko jednotk během gmetogeneze. Rekombinntní gmety jsou důsledkem

Více

Prvočísla. Příklad 1. Najdi nejmenší číslo, které je možno rozložit na součin čtyř různých činitelů, z nichž ani jeden se nerovná 1 2. 3. 4.

Prvočísla. Příklad 1. Najdi nejmenší číslo, které je možno rozložit na součin čtyř různých činitelů, z nichž ani jeden se nerovná 1 2. 3. 4. Prvočísla Prvočíslo je přirozené číslo, které je beze zbytku dělitelné jen samo sebou a ještě jedničkou, čili 1 není prvočíslo. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71,

Více

Úvod do teorie dělitelnosti

Úvod do teorie dělitelnosti Úvod do teorie dělitelnosti V předchozích hodinách matematiky jste se seznámili s desítkovou soustavou. Umíte v ní zapisovat celá i desetinná čísla a provádět zpaměti i písemně základní aritmetické operace

Více

Hilbertův prostor. Kapitola 5. 5.1 Základní vlastnosti

Hilbertův prostor. Kapitola 5. 5.1 Základní vlastnosti Kpitol 5 Hilbertův prostor 5.1 Zákldní vlstnosti Historická poznámk 5.1.1. Prostor X se sklárním součinem je strukturou n lineárnímprostorus nejsilnějšími xiomy.jetonormovnýlineárníprostor,vněmžje norm

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta Metody řešení diofantických rovnic STUDIJNÍ TEXT Vypracoval: Jan Steinsdörfer Ústí nad Labem 2015 Obsah Úvod 2 1 Vznik diofantických

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PEDAGOGICKÁ FAKULTA MATEMATIKA. ve studiu učitelství 1. stupně základní školy. Vilma Novotná, Bohuslav Pisklák

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PEDAGOGICKÁ FAKULTA MATEMATIKA. ve studiu učitelství 1. stupně základní školy. Vilma Novotná, Bohuslav Pisklák OSTRAVSKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PEDAGOGICKÁ FAKULTA MATEMATIKA ve studiu učitelství 1. stupně základní školy Vilma Novotná, Bohuslav Pisklák Ostrava 2003 Obsah I. Úvod do teorie množin a matematické logiky

Více

Celá a necelá část reálného čísla

Celá a necelá část reálného čísla UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra matematiky a didaktiky matematiky Celá a necelá část reálného čísla Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Vladimír Bílek Prof. RNDr. Jarmila Novotná,

Více

Základní pravidla pro psaní

Základní pravidla pro psaní Zákldní prvidl pro psní 1. Zákldní principy Je nutné volit typ písm který je vhodný pro příslušný druh dokumentu. Celý dokument by měl být pokud možno sáen jednoho typu popř. jedné rodiny písm nebo lespoň

Více

(1) přičemž všechny veličiny uvažujeme absolutně. Její úpravou získáme vztah + =, (2) Přímé zvětšení Z je dáno vztahem Z = =, a a

(1) přičemž všechny veličiny uvažujeme absolutně. Její úpravou získáme vztah + =, (2) Přímé zvětšení Z je dáno vztahem Z = =, a a Úloh č. 3 Měření ohniskové vzdálenosti tenkých čoček 1) Pomůcky: optická lvice, předmět s průhledným milimetrovým měřítkem, milimetrové měřítko, stínítko, tenká spojk, tenká rozptylk, zdroj světl. ) Teorie:

Více

CVIČENÍ Z MATEMATIKY I

CVIČENÍ Z MATEMATIKY I Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta Ústav fyziky CVIČENÍ Z MATEMATIKY I Sbírka příkladů Andrea Kotrlová Opava Obsah Příklady k opakování středoškolské látky. Úprava algebraických

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Ktedr sociálních studií speciální pedgogiky Studijní progrm: Studijní oor: Kód ooru: Sociální práce Sociální prcovník 7502R022 Název klářské práce: NÁHRADNÍ

Více

5.2 Matematika a její aplikace

5.2 Matematika a její aplikace 5.2 Matematika a její aplikace 5.2.1 Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika vychází z obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace

Více

1 Úvod - jazyk matematiky 2 1.1 Co je to matematika... 2 1.2 Co je algebra... 3 1.3 Jazyk matematiky... 6

1 Úvod - jazyk matematiky 2 1.1 Co je to matematika... 2 1.2 Co je algebra... 3 1.3 Jazyk matematiky... 6 Obsah 1 Úvod - jazyk matematiky 2 11 Co je to matematika 2 12 Co je algebra 3 13 Jazyk matematiky 6 2 Polynomy 12 21 Co to je polynom? 12 22 Operace s polynomy 13 23 Hornerovo schema 20 24 Kořeny polynomu

Více