( ) ( ) Výrazy Výraz je druh matematického zápisu, který obsahuje konstanty, proměnné, symboly matematických operací, závorky.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "( ) 2 2 2 ( ) 3 3 2 2 3. Výrazy Výraz je druh matematického zápisu, který obsahuje konstanty, proměnné, symboly matematických operací, závorky."

Transkript

1 Výrzy Výrz je druh mtemtického zápisu, který obshuje konstnty, proměnné, symboly mtemtických opercí, závorky. Příkldy výrzů: + výrz obshuje pouze konstnty číselný výrz x výrz obshuje konstntu ( proměnnou (x x y výrz obshuje konstntu ( proměnné (x, y πr výrz obshuje konstnty (, π proměnnou (r Rozdělení výrzů: Rcionální výrzy neobshují odmocninu Ircionální výrzy obshují odmocninu Jiné dělení výrzů: Jednočleny x, x Mnohočleny + b, 5 + 7, Lomené výrzy, x + b b, x x 4 8 xy + y z Obor proměnné O množin čísel, z níž můžeme dosdit do výrzu z proměnnou Definiční obor výrzu D množin čísel z oboru proměnné, pro která má výrz smysl (je definován Cvičení. Určete obor proměnné O definiční obor D výrzů: x, x Z b + x, x N x c x Výrz O obor proměnné D definiční obor x O Z (množin všech celých čísel D Z + x x O N (množin všech přirozených čísel x D N { } x O R (množin všech reálných čísel x 0 x D, + Vzorce používné při úprvách výrzů ( ± b ± b + b ( ± b ± b + b ± b b ( + b( b ± b ( ± b( b + b Výukový mteriál pro předmět Mtemtik

2 Příkld. Zpište pomocí konstnt, proměnných, operátorů: součet trojnásobku x čísl 7 dvojnásobek součtu x čísl 5 druhou mocninu rozdílu x, y rozdíl druhých mocnin x, y součin x, y zvětšený o jejich rozdíl. odmocninu ze součtu druhých mocnin x, y podíl součtu rozdílu druhých mocnin x, y Příkld. Zpište: Ve třídě je dívek chlpců je o 5 méně než dívek. Zpiš výrzem počet žáků: p Čtyři výrobky stojí celkem c Kč. Kolik Kč stojí 5 výrobků? x Vlk jede průměrnou rychlostí v kilometrů z hodinu. Jkou dráhu ujede z 0 minut? s Auto ujelo z hodiny s km. Kolik kilometrů ujede uto stejnou rychlostí z hodiny? t Příkld. Určete hodnotu výrzu pro dné hodnoty proměnné x: Výrz x x 0 x x 5x x 7 6 x ( x x x 4 x Výukový mteriál pro předmět Mtemtik

3 Příkld 4. Určete definiční obor výrzů (zpište podmínky určete D x x c x 4 e x + b 4x x + d ( x ( x f x 7 g x + h x x Příkld 5. Zjednodušte: ( x y 4xy 7x y 5xy 8x y + xy { } { } { } b ( ( b b b + b b + b b b b + b c ( d ( 5x 4x 5x 8x x x 9x x + + Výukový mteriál pro předmět Mtemtik

4 Příkld 6. Zjednodušte: ( 5m 4m (,5 6m m b ( r 6r 0, ( 0,5r r,7 + + c ( d ( d ( d d d 5 t + r + 5 r + 0,7t 5 6 Součin mnohočlenů Mnohočlen násobíme jednočlenem tk, že jednočlenem vynásobíme všechny členy mnohočlenu vzniklé součiny sečteme. ( x + y + 5y( x y x + xy + 5xy 5y x + 8xy 5 x y Mnohočlen násobíme mnohočlenem tk, že kždý člen jednoho mnohočlenu vynásobíme všemi členy druhého mnohočlenu vzniklé součiny sečteme. ( x + x + ( x x x + x x + x x + x x Příkld 7. Vypočítejte: { } 4 4( ( 7 b ( 4 b + b b b b 5 b 4 Výukový mteriál pro předmět Mtemtik

5 Příkld 8. Vypočítejte: ( x x y + xy y ( x + y b( ( ( ( c ( x + x + ( x x + ( x d ( 5xy x + y ( 4y + xy + 6x x y x xy y x y x xy y x y y Příkld 9. Určete hodnotu výrzu: ( 7 ( ( 5 bc c b b c b bc c c + + b ( p 4q ( p pq 5q ( pq 0p q q pro + pro b, c p, q 5 5 Výukový mteriál pro předmět Mtemtik

6 Dělení mnohočlenů Mnohočlen dělíme jednočlenem tk, že jednočlenem vydělíme všechny členy mnohočlenu vzniklé podíly sečteme. Cvičení. Dělte mnohočlen jednočlenem ( x xy y ( x + 6xy + y : x + xy + y Příkld 0. Dělte mnohočlen jednočlenem : ( :5 b ( 5 x x x :5 x Mnohočlen dělíme mnohočlenem tkto: dělence i dělitele uspořádáme podle mocnin stejným způsobem (npř. sestupně b. člen dělence vydělíme. členem dělitele dostneme částečný podíl c získným částečným podílem vynásobíme všechny členy dělitele d tkto získný mnohočlen odečteme od dělence vznikne nový dělenec e kroky b, c, d opkujeme, dokud není dělitel vyššího stupně než dělenec Cvičení. Dělte mnohočlen mnohočlenem ( x + x 6 : ( x + ( x + x x 6 ( x x x 6 ( x x x + 5, x + x x : x x. částečný podíl ( x x + x + x tento výrz odečteme od x + x 6 nový dělenec: x 6 x x x :. částečný podíl ( x x + x x tento výrz odečteme x od 6 nový dělenec: x 6 x : x. částečný podíl ( x + x + 9 tento výrz odečteme od x 6 zbytek po dělení: 5 6 Výukový mteriál pro předmět Mtemtik

7 Příkld. Dělte mnohočlen mnohočlenem ( 8 7 : ( 7 + b ( : ( c ( m 4 m n m n mn : ( m n + + Úlohy. Dělte mnohočlen mnohočlenem ( x 7x : ( x b ( 7x 6x 4 + 5x x + 7 :( 7 x x c ( 5 4 b 4 b 5 b b 4 7 b 5 : ( b b + + d ( 4x 0x 4x 40 : ( x + Rozkld mnohočlenu n součin Cvičení 4. Rozložte n součin x + bx + y + by b 8 použijeme tzv. postupné vytýkání ( ( ( ( ( ( x + bx + y + by x + bx + y + by x + b + y + b + b x + y nebo ( ( ( ( ( ( x + bx + y + by x + y + bx + by x + y + b x + y x + y + b b využijeme rozkldový vzorec b ( b( + b + b 8 ( ( ( Výukový mteriál pro předmět Mtemtik

8 Příkld : Rozložte n součin: b b e ( x y x y f rs + r s + r + s c b + 4b g 4 4x + x + 4x + x d b bx + 4y xy h x 7 8 y 8 8 Úlohy. Rozložte n součin: f j 5xy 0 xy x b 9xy g 4 7 m + k r r + 6s c 9 4 r r r + 4 h 4 49x l x + x d 8 b i b 6 6 Rcionální lomené výrzy Rcionální lomené výrzy zlomky, které neobshují odmocniny x y 4 5x y e x 4 4 9x 6x c m 4( + b 9( b Definiční obor lomených výrzů množin čísel z oboru proměnné, pro která má výrz smysl, ve jmenovteli zlomku nesmí být 0. Cvičení 5. Určete definiční obor výrzů x 4 x 4, x Z b, x Z c x x 4 x + O Z, D Z výrz má smysl (je definován pro všechn čísl z množiny Z b O Z, D Z {0}, výrz je definován pro všechn čísl z množiny Z s výjimkou 0, x 0 c O R, D R { }, výrz je definován pro všechn čísl z množiny R s výjimkou, x 8 Výukový mteriál pro předmět Mtemtik

9 Příkld. Určete definiční obor výrzů 5 4x b x x c 4 x 6 4 d 4 6 e x + x x + x 5 x x + 6x x 9 f Cvičení 6. Proveďte, určete definiční obor výrzu 5x + 4y y x 9 5x + 4y y x 45x + y y + 88x x D R Příkld 4. Proveďte, určete definiční obor výrzu x x x x + b x + x x c Výukový mteriál pro předmět Mtemtik

10 Násobení lomených výrzů Násobení lomených výrzů násobíme čittel čittelem, jmenovtel jmenovtelem Cvičení 7. Proveďte, určete definiční obor výrzu x xy x y + xy x + xy xy Čittel i jmenovtel rozložíme n součin zkrátíme: Podmínky jsou: ( ( ( x xy x y + xy x x y xy x + y x y x + xy xy x x + y xy x 0, y 0, x y Příkld 5. Proveďte, určete definiční obor výrzu xy x y x y y x b b 6 6b + b b + b c y y x + xy + y x y x + y y d b b + b + b b 0 Výukový mteriál pro předmět Mtemtik

11 Dělení lomených výrzů Dělení lomených výrzů. zlomek násobíme převrácenou hodnotou. zlomku Cvičení 8. Proveďte, určete definiční obor výrzu x : x y : x y x x y Podmínky: x 0, y 0 y x Příkld 6. Proveďte, určete definiční obor výrzů c x xy 4 4 : x y b 6 b x x + : x + x b : x x x x y x y : x + x + y d ( Výukový mteriál pro předmět Mtemtik

12 Složené zlomky Složené zlomky zlomek nd hlvní zlomkovou črou násobíme převrácenou hodnotou zlomku pod hlvní zlomkovou črou Cvičení 9. Proveďte, určete definiční obor výrzu r 4s 4s s Podmínky: r 0, s 0 r r r 4s Příkld 7. Proveďte, určete definiční obor výrzu x y x + y b y y + y c x x x d + x + x x + x Výukový mteriál pro předmět Mtemtik

13 Příkld 8. Proveďte, určete definiční obor výrzů b b + + : + + b b b + b d b +.. : b + b b ( b b b x + y x y e + y : +. x x y x + y b + c + x y x y + y x + + y x 4 4 x y : ( x y y x Výukový mteriál pro předmět Mtemtik

14 Úlohy. Určete definiční obor výrzů popřípdě proveďte: b m + n mn n c ( b ( x + y x y bx + by x + x x x 4 d f 7 x 4 x + x 4 x y x + y g ( x + y 4x 4y h x x x x x x x + i + b b j x + xy x y x + y x y x + y k.( v u v v u v + : + uv + uv l m 6 + : 4 n + b b b 4 : ( ( b + b b b + b + b o + b b + b b + b b + b + b b b 4 Výukový mteriál pro předmět Mtemtik

a jeho hodnotu pro x = 2 a jeho hodnotu pro x = 2 3 x. a jeho hodnotu pro x = 2 a jeho hodnotu pro x = 6; x = 13 28 = 1 7 a jeho hodnotu pro x = 2

a jeho hodnotu pro x = 2 a jeho hodnotu pro x = 2 3 x. a jeho hodnotu pro x = 2 a jeho hodnotu pro x = 6; x = 13 28 = 1 7 a jeho hodnotu pro x = 2 Obsah Definiční obory výrazů s proměnnou... Zápisy výrazů...3 Sčítání a odčítání mnohočlenů...4 Násobení mnohočlenů...5 Dělení mnohočlenů...7 Rozklad mnohočlenů na součin vytýkání...9 Rozklad mnohočlenů

Více

Příprava žáků k přijímacím zkouškám z matematiky na střední školu. Preparing students for entrance exams in mathematics at high school

Příprava žáků k přijímacím zkouškám z matematiky na střední školu. Preparing students for entrance exams in mathematics at high school Technická univerzit v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚHUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Ktedr: Studijní progrm: Studijní obor: Ktedr mtemtiky didktiky mtemtiky N750 Učitelství pro zákldní školy Učitelství fyziky pro.

Více

R e á l n á č í s l a - R

R e á l n á č í s l a - R Č Í S E L N É M N O Ž I N Y R e á l n á č í s l - R R c i o n á l n í č í s l - Q Ircionální čísl π ;,99 C e l á č í s l - Z Seznm některých mtemtických smbolů znček kulté ; hrnté ; úhlové ;{ složené závork

Více

Komplexní čísla tedy násobíme jako dvojčleny s tím, že použijeme vztah i 2 = 1. = (a 1 + ia 2 )(b 1 ib 2 ) b 2 1 + b2 2.

Komplexní čísla tedy násobíme jako dvojčleny s tím, že použijeme vztah i 2 = 1. = (a 1 + ia 2 )(b 1 ib 2 ) b 2 1 + b2 2. 7 Komplexní čísl 71 Komplexní číslo je uspořádná dvojice reálných čísel Komplexní číslo = 1, ) zprvidl zpisujeme v tzv lgebrickém tvru = 1 + i, kde i je imginární jednotk, pro kterou pltí i = 1 Číslo 1

Více

PRACOVNÍ SEŠIT ČÍSELNÉ OBORY. 1. tematický okruh: Připrav se na státní maturitní zkoušku z MATEMATIKY důkladně, z pohodlí domova a online.

PRACOVNÍ SEŠIT ČÍSELNÉ OBORY. 1. tematický okruh: Připrav se na státní maturitní zkoušku z MATEMATIKY důkladně, z pohodlí domova a online. Připrv se státí mturití zkoušku z MATEMATIKY důkldě, z pohodlí domov olie PRACOVNÍ SEŠIT. temtický okruh: ČÍSELNÉ OBORY vytvořil: RNDr. Věr Effeberger expertk olie příprvu SMZ z mtemtiky školí rok 204/205

Více

ZÁKLADNÍ POZNATKY Z MATEMATIKY

ZÁKLADNÍ POZNATKY Z MATEMATIKY ZÁKLADNÍ POZNATKY Z MATEMATIKY Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

1. Dělitelnost v oboru přirozených čísel

1. Dělitelnost v oboru přirozených čísel . Dělitelnost v oboru přirozených čísel Zopakujte si co to je násobek a dělitel čísla co je to prvočíslo jak se hledá rozklad složeného čísla na prvočinitele největší společný dělitel, nejmenší společný

Více

CVIČENÍ Z MATEMATIKY I

CVIČENÍ Z MATEMATIKY I Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta Ústav fyziky CVIČENÍ Z MATEMATIKY I Sbírka příkladů Andrea Kotrlová Opava Obsah Příklady k opakování středoškolské látky. Úprava algebraických

Více

1.Výrazy a jejich využití

1.Výrazy a jejich využití 1.Výrazy a jejich využití Výrazy, které obsahují proměnnou - buď samostatně, nebo v matematických operacích 1.1 Jednočlen Výraz obsahující jen číslo, proměnnou nebo jejich součin, podíl nebo mocninu Jednočlen

Více

Témata absolventského klání z matematiky :

Témata absolventského klání z matematiky : Témata absolventského klání z matematiky : 1.Dělitelnost přirozených čísel - násobek a dělitel - společný násobek - nejmenší společný násobek (n) - znaky dělitelnosti 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10 - společný

Více

Sbírka úloh z matematiky. 6. - 9. ročník

Sbírka úloh z matematiky. 6. - 9. ročník Sbírka úloh z matematiky 6. - 9. ročník Pro základní školy srpen 2011 Vypracovali: Mgr. Jaromír Čihák Ing. Jan Čihák Obsah 1 Úvod 2 2 6. ročník 3 2.1 Přirozená čísla.................................. 3

Více

2. Dělitelnost přirozených čísel

2. Dělitelnost přirozených čísel 2. Dělitelnost přirozených čísel 6. ročník - 2. Dělitelnost přirozených čísel Číslo 4 756 můžeme rozložit 4 756 = 4. 1 000 + 7. 100 + 5. 10 + 6 Obdobně : čtyřciferné číslo můžeme zapsat ve tvaru a bcd

Více

Učební text pro Dívčí katolické střední školy Matematika Josef Civín

Učební text pro Dívčí katolické střední školy Matematika Josef Civín Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Evropský Investujeme sociální do vaší fond budoucnosti Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Učební text pro Dívčí katolické

Více

SBÍRKA PŘÍKLADŮ PRO OPAKOVÁNÍ NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2

SBÍRKA PŘÍKLADŮ PRO OPAKOVÁNÍ NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNÍ A STAVEBNÍ TÁBOR, KOMENSKÉHO 1670 SBÍRKA PŘÍKLADŮ PRO OPAKOVÁNÍ NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obsah Úvodem... 3 1 Dělitelnost přirozených čísel... 4 2 Obvody

Více

Matematika - 6. ročník

Matematika - 6. ročník Matematika - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Přirozená čísla - zápis čísla v desítkové soustavě - zaokrouhlování - zobrazení na číselné ose - početní operace v oboru

Více

Základy vyšší matematiky(nejen) pro arboristy. Robert Mařík

Základy vyšší matematiky(nejen) pro arboristy. Robert Mařík Zákldy vyšší mtemtiky(nejen) pro rboristy Robert Mřík 2.září2014 Ústv mtemtiky lesnická dřevřská fkult Mendelov univerzit v Brně E-mil ddress: mrik@mendelu.cz URL: user.mendelu.cz/mrik Podpořeno projektem

Více

Učební osnovy oblasti

Učební osnovy oblasti školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - pie Sluníčko oblasti 1 a její aplikace Charakteristika oblasti Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast je založena

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Matematika je předmět, který je v základním vzdělávání založen především na aktivních

Více

Prvočísla. Příklad 1. Najdi nejmenší číslo, které je možno rozložit na součin čtyř různých činitelů, z nichž ani jeden se nerovná 1 2. 3. 4.

Prvočísla. Příklad 1. Najdi nejmenší číslo, které je možno rozložit na součin čtyř různých činitelů, z nichž ani jeden se nerovná 1 2. 3. 4. Prvočísla Prvočíslo je přirozené číslo, které je beze zbytku dělitelné jen samo sebou a ještě jedničkou, čili 1 není prvočíslo. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71,

Více

5.2 Matematika a její aplikace

5.2 Matematika a její aplikace 5.2 Matematika a její aplikace 5.2.1 Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika vychází z obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace

Více

Dělitelnost čísel, nejmenší společný násobek, největší společný dělitel

Dělitelnost čísel, nejmenší společný násobek, největší společný dělitel Variace 1 Dělitelnost čísel, nejmenší společný násobek, největší společný dělitel Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu

Více

Přirozená čísla. g) 3 n + 1 b) 2 n + 4. d) 2 n 1. e) 2 n 3. h) 3 n + 4 c) 2 n + 7

Přirozená čísla. g) 3 n + 1 b) 2 n + 4. d) 2 n 1. e) 2 n 3. h) 3 n + 4 c) 2 n + 7 Přirozená čísla OPAKOVÁNÍ ZŠ. Rozhodněte, která z uvedených čísel jsou přirozená: ; ; ; ; ; 0,;. Vypočtěte co nejúsporněji: + + + b) + + + c).. d)... Vypočtěte:. +. Strana (celkem ) e) f) g) + h) c). +.

Více

skupinová práce, frontální výuka, samostatná práce, problémové učení

skupinová práce, frontální výuka, samostatná práce, problémové učení Předmět: MATEMATIKA Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika předmětu Předmět je vyučován na 1. a 2. stupni. Vzdělávací oblast matematika a její aplikace je v základním vzdělávání

Více

MATEMATIKA Přijímací zkoušky na ČVUT

MATEMATIKA Přijímací zkoušky na ČVUT Kolektiv MATEMATIKA Přijímací zkoušky na ČVUT Praha 200 Vydavatelství ČVUT Lektoři: doc. RNDr. Čeněk Zlatník, CSc. doc. RNDr. Ludmila Machačová, CSc. Jaroslav Černý, Růžena Černá, František Gemperle, Vladimíra

Více

I. Sekaniny1804 Matematika

I. Sekaniny1804 Matematika Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Matematika je součástí vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. V matematickém vzdělávání

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 9. Matematika 104 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Základní pravidla pro psaní

Základní pravidla pro psaní Zákldní prvidl pro psní 1. Zákldní principy Je nutné volit typ písm který je vhodný pro příslušný druh dokumentu. Celý dokument by měl být pokud možno sáen jednoho typu popř. jedné rodiny písm nebo lespoň

Více

Sbírka příkladů z matematiky pro 1. ročník tříletých učebních oborů

Sbírka příkladů z matematiky pro 1. ročník tříletých učebních oborů Sbírka příkladů z matematiky pro. ročník tříletých učebních oborů Jméno: Třída: Obsah. Teorie množin. Přirozená čísla 6 Dělitelnost čísel 8. Celá čísla 0 4. Racionální čísla Zlomky 4 5. Reálná čísla Intervaly

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1. Obsahové vymezení předmětu Matematika prolíná celým základním vzděláváním a její výuka vede žáky především předmět Matematika zahrnuje vzdělávací Matematika

Více

LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU

LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU ZDENĚK ŠIBRAVA 1. Obecné řešení lin. dif. rovnice 2.řádu s konstntními koeficienty 1.1. Vrice konstnt. Příkld 1.1. Njděme obecné řešení diferenciální rovnice (1) y

Více