Sborník Konference DRG 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sborník Konference DRG 2011"

Transkript

1 Sborník Konference DRG Kongresové centrum Praha Partner konference:

2 Sborník abstraktů ke Konferenci DRG 2011 konané dne pod záštitou ministra zdravotnictví a s podporou společnosti IBM Česká republika, spol. s r. o. vydalo Národní referenční centrum Vinohradská 112, Praha Národní referenční centrum

3 Obsah Předmluva... 4 Program konference... 7 Klinické změny klasifikace DRG na rok Výpočet relativních vah pro rok Klasifikace MKN 10 a její aktualizace Klinicko-ekonomické profily produkce nemocnic z pohledu VZP ČR Využití DRG z pohledu SZP ČR Podmínky pro jednotnou základní sazbu Využití DRG z pohledu nemocnice Proč potřebujeme DRG v úhradách akutní lůžkové péče? Onkologické společnosti chtějí přispět k rozvoji DRG

4 Předmluva Každý úhradový systém ve zdravotnictví s sebou přináší různé motivace pro jednotlivé hráče. Motivace mohou být slabé nebo silné, příznivé nebo nepříznivé pro pacienty, synergické nebo antagonistické, ale vždy jsou spojené s určitými úhradovými mechanismy a žádný platební systém od nich není oproštěn. Je proto na místě předvídat je, analyzovat je, měřit jejich dopady, nechávat působit motivace s příznivým efektem a neutralizovat motivace, které nejsou ve všeobecném zájmu. V úhradě akutní lůžkové péče byly za posledních 15 let vystřídány různé způsoby (mnohdy vedoucí k diametrálně odlišnému chování plátců i poskytovatelů). Pro úhradu byla používána platba za výkony, globální paušál odvozený od výše úhrad při výkonovém financování v určitém minulém období, paušál na unikátního pacienta, i DRG nejprve v rámci jednotlivých pilotních projektů některých zdravotních pojišťoven, od roku 2007 jako součást úhradových vyhlášek MZ ČR. Kontinuální užívání systému DRG vede ke kultivaci a zpřesňování tří zásadních oblastí informací o produkci a jejích nákladech, stanovení kvalitativních parametrů a jejich hodnocení, a plánování celkového množství finančních prostředků pro úhradu této péče. Zásadní je splnění následujících předpokladů: systém používaný v ČR musí být dobře lokalizován do českého prostředí, musí vykazovat odpovídající statistické vlastnosti (např. dostatečně homogenní náklady v jednotlivých DRG skupinách), relativní váhy a další související parametry musí být stanovovány z robustního souboru hospitalizací reprezentujícího všechny typy nemocnic, kódování diagnóz a výkonů musí být na žádoucí úrovni udržované pravidelným školením zodpovědných pracovníků. Tři pilíře klasifikačního systému DRG Česká republika jako jedna z mála rozvinutých zemí nemá zavedenou klasifikaci zdravotnických výkonů. Český Seznam výkonů s bodovými hodnotami první pilíř - je dlouhodobě a opakovaně kritizován za to, že nedostatečně bodově oceňuje určité výkony, nebo podhodnocuje celé obory. Ponecháme-li nyní stranou otázku, zda je tato kritika oprávněná, a podíváme-li se na kvalitu Seznamu výkonů z jiného úhlu, nemůže nám uniknout, že Seznam výkonů neodpovídá řadě požadavků, kladených na moderní klinické klasifikace. Například není dostatečně podrobný a přesný a také vlastně není skutečnou klasifikací (název nelže, je to opravdu pouze seznam). Nepřesnost Seznamu začíná (ale zdaleka nekončí) s nestandardizovanou klinickou terminologií. Tak například v popisu některých výkonů je použit výraz fraktura a v popisu jiných výraz zlomenina. Bezvýznamnost tohoto příkladu je jen zdánlivá, protože jde o jev, který prostupuje celým Seznamem a v řadě situací není zástupnost pojmů tak evidentní, jako v případě zlomeniny. 4

5 Nejednotná terminologie je používána také při popisu anatomie i vlastních úkonů. Standardizace terminologie ovšem není nějakým specifickým požadavkem DRG systémů; pokud máme brát vážně proklamace o potřebě zavádět e-health, který je bez standardizované terminologie stěží myslitelný, je překvapivé, že zmíněný aspekt českého Seznamu výkonů nevzbuzuje znepokojení. Nedostatečnou podrobnost Seznamu lze doložit na stovkách příkladů, z nichž můžeme vybrat několik zcela namátkou: strikturoplastika střeva se kóduje stejně jako resekce střeva, hysterektomie abdominální se kóduje stejně jako hysterektomie vaginální, u řady výkonů se nerozlišuje, zda jde o horní nebo dolní končetinu. DRG klasifikace a čeští garanti správnosti jejího algoritmu jsou proti těmto jevům bezmocní; šum (spíše ze zdvořilosti používáme tento výraz) Seznamu výkonů jako primární klasifikace se zákonitě přenáší i do DRG, které může být jen tak dobré jak dobrá je jeho primární klasifikace. Problematická je kvalita atributů hlavní diagnóza a vedlejší diagnózy. Pro tyto atributy se používá druhý pilíř : klasifikace MKN-10, která je v ČR používána už více než 10 let. Bohužel přes tuto dobu používání této klasifikace nemá ČR nastaveny procesy k zajištění kvalitního kódování diagnóz. Ve světě jsou v souvislosti se zavedením a používáním podobných klasifikací zavedeny procesy: vydání a aktualizace pravidel pro vedení zdravotní dokumentace; vydání a aktualizace závazných pravidel kódování; školení a certifikace kodérů a auditorů kódování; verifikace správnosti kódování (audity klinické dokumentace a kódování). Absence těchto procesů vede k nedostatečně kvalitní dokumentaci a nekvalitním (nesprávným) kódům diagnóz dle klasifikace MKN-10. Nízká kvalita dokumentace je problémem, protože obsah dokumentace je jediným místem, dle kterého může být kód diagnózy stanoven a následně kontrolován. Pokud vstupují do algoritmu jakékoliv DRG klasifikace nesprávné kódy hlavní a vedlejších diagnóz, ovlivňuje to správnost zařazení případu hospitalizace do DRG skupiny. Třetím pilířem je vlastní proces správy a rozvoje DRG. V České republice je držitelem licence systému IR DRG verze 1.2. ministerstvo zdravotnictví a má tak nevýhradní právo k užívání a úpravám know how tohoto systému. Ministerstvo zdravotnictví smluvně pověřilo NRC ke správě a rozvoji klasifikačního systému nejen s ohledem k jejímu potenciálu vytěžování největší datové základny v ČR, ale kvůli ověřenému způsobu práce, dodržování zásad procesního řízení a principů transparentnosti. Konkrétně ministerstvo pověřuje NRC: vytvářením úprav Know-how systému DRG vytvářením software podle Know-how systému DRG (Grouper) vytvářením metodických materiálů pro systém DRG (metodik a číselníků) výpočtem základních parametrů systému DRG (číselník relativních vah). Za účelem podpory používání DRG a jako nástroj komunikace vytvořilo NRC pro své členy a další zájemce internetový portál Na tomto místě nemusím zdůrazňovat všechny přednosti a případné nedostatky klasifikačního systému DRG, nicméně bych rád podtrhnout, že právě DRG je něco mezi platbou za výkony a globálním paušálem. Umí dát dostatek stimulů pro léčení/neléčení konkrétních pacientů s komparativními náklady. 5

6 Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si Vás přivítat na dalším ročníku Konference DRG. Sborník obsahuje abstrakta přednášek, které budou prezentovány dne v Kongresovém centru Praha a další informace. Pořadatelem akce je Národní referenční centrum s organizační podporou Koalice pro zdraví. Partnery konference jsou společnost IBM Česká republika, spol. s r.o. a Globtech, spol. s r. o. První blok prezentací konference představuje pohled autorů úprav klasifikačního systému v ČR. Prezentující jsou přímo členy pracovní skupiny kultivace DRG a odborníci, kterých zkušenosti se váží k zavádění systému u nás. Obeznámí Vás s trendy vývoje, postupy kultivace, se svým názorem na potenciál a nedostatky systému. Druhá část konference přináší názory uživatelů DRG. Tedy zkušenosti na straně poskytovatelů i plátců zdravotní péče. Nabídnou praktické zkušenosti zdravotnických zařízení i názory zdravotních pojišťoven. Novinkou letošní konference je kulatý stůl, který bude konfrontovat Vaše názory s hosty na téma: DRG a úhradová vyhláška v roce Věřím, že konference Vám přinese nové pohledy na klasifikační systém, otevře další možnosti jeho využití a rozvoje a vytvoří prostor pro diskusi a vzájemnou informovanost. Ing. Pavel Kožený, Ph.D ředitel NRC. 6

7 Program konference Začátek Konec Téma Přednášející Registrace Přivítání účastníků Záměry využití DRG vize MZ ČR doc. MUDr. Leoš Heger, CSc Klinické změny DRG na rok 2012 MUDr. Petr Čech Výpočet relativních vah na rok 2012 Ing. Petr Mašek Klasifikace MKN 10 a její aktualizace RNDr. Šárka Daňková Diskuze Přestávka na kávu Klinicko ekonomické profily produkce nemocnice z pohledu VZP ČR RNDr. Marcela Ambrožová DRG z pohledu SZP ČR MUDr. Pavel Frňka, DMS Podmínky pro jednotnou základní sazbu Ing. Petr Hrabák Využití DRG z pohledu nemocnice MUDr. Milič Řepa, MBA Sdělení za ČOS ČLS JEP MUDr. Jiří Šedo Diskuze Oběd Kulatý stůl Ing. Petr Nosek Ing. Jaroslava Kunová RNDr. Marcela Ambrožová MUDr. Pavel Vepřek Ing. Pavel Kožený, Ph.D Ukončení konference 7

8 Klinické změny klasifikace DRG na rok 2012 MUDr. Petr Čech NRC zadalo v letošním roce expertům, aby vyhověli požadavku zdravotních pojišťoven a zdravotnických zařízení a nenavrhovali na rok 2012 významné změny klasifikace. Naším úkolem bylo do nové verze DRG zařadit pouze změny MKN-10, známé změny Seznamu výkonů s bodovými hodnotami a DRG markerů a vypořádat připomínky odborných společností, zdravotnických zařízení a zdravotních pojišťoven. Výsledkem je 45 nových nebo aktualizovaných diagnóz závažnosti CC, především v hematoonkologii, 5 nových MCC, 2 MCC pro apendicitidu s peritonitidou změnily svůj kód. Byly zařazeny 2 nové výkony, 4 DRG markery, vyřazeny 2 výkony a 1 DRG marker. Byla doplněna instrukce pro kódování chemoterapie a radioterapie zavedením povinnosti uvádět jako vedlejší diagnózu novotvar, pro který je terapie prováděna. Připravované významné změny v seznamu CC a MCC (kolem přesunů diagnóz), zavedení tzv. transfer DRGs, změny v klasifikaci úmrtí, endoskopie, rehabilitace, neonatologie, ortopedických replantací, bariatrické chirurgie, neurochirurgie, atd. byly NRC odloženy. MUDr. Petr Čech MUDr. Petr Čech (*1970) je neurochirurg z FN Ostrava, který pracuje v projektu DRG v České republice od roku 2001, je spoluzakladatelem první technické vývojové skupiny pro DRG při NRC-IPVZ, autorem klasifikační části algoritmu grouperu české verze DRG, v letech vedoucí klinické expertní skupiny pro vývoj klasifikace DRG. Dlouhodobý člen a spolupracovník mezinárodních organizací zaměřených na vývoj DRG, pravidel kódování, zvyšování kvality a efektivity zdravotní péče (PCSI, AHIMA, AHRQ, IHI, WHO-PATH). 8

9 Poznámky k přednášce: 9

10 Výpočet relativních vah pro rok 2012 Ing. Petr Mašek Prezentace se zabývá pracovním postupem výpočtu relativních vah pro rok 2012 a modelací ekonomického outliera včetně jeho dopadů. Postup výpočtu relativních vah se obecně skládá z následujících kroků: Převzetí vstupních dat Kontrola vstupních dat a odstranění chyb Měření výkonnosti klasifikačního systému Odstranění mezních hodnot Statistické zpracování dat Ruční korekce dat V části měření výkonnosti klasifikačního systému bude věnována speciální pozornost ukazatelům jako redukce variance R 2 či koeficient variance KV, které popisují výkonnost klasifikačními systému a určují jeho vhodnost pro další využití. V druhé části presentace je prostor věnován modelaci ekonomického outliera včetně jeho dopadů rámci jednotlivých diagnostických skupin či kategorií nemocnic. Ing. Petr Mašek Analytik a specialista na kalkulace procesních nákladů. Pracuje v mezinárodní firmě IBM jako leader pro analytické činnosti ve zdravotnictví. V realizovaných projektech se zaměřuje zejména na zavádění controllingu ve zdravotnických zařízení, na podporu řízení zdravotnických zařízení a na implementace manažerských systémů a systémů pro kalkulaci procesních nákladů. S NRC spolupracuje na vývoji metodik pro stanovení nákladů na pacienta a výpočtu relativních vah. 10

11 Poznámky k přednášce: 11

12 Klasifikace MKN 10 a její aktualizace RNDr. Šárka Daňková Mezinárodní klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů byla ve své 10. revizi (MKN- 10) přijata Světovou zdravotnickou organizací (WHO) v roce 1993, v ČR pak v roce Zároveň s představením 10. revize bylo doporučeno provádět v období mezi (zpravidla) decenálními revizemi průběžné aktualizace klasifikace. V roce 2004 vydala WHO druhé, aktualizované vydání MKN-10, na jehož základě a se zohledněním následných revizí bylo v ČR uveřejněno druhé aktualizované vydání MKN-10 s platností k (Tabelární část). Vzhledem k tomu, že aktualizace WHO uveřejňovalo vždy jednou ročně a jejich zapracování do národní verze je poměrně obtížné, nebylo možné pružně reagovat vydáním všech tří dílů MKN-10 v ČR ke stejnému datu. Tak došlo k některým nesrovnalostem a posunům v české verzi oproti updatům WHO a rovněž k narušení časové harmonizace všech 3 dílů MKN-10. V roce 2009 WHO rozhodlo, že zásadní (major) změny budou prováděny jednou za 3 roky, nikoliv každoročně. V letech 2010 a 2011 bylo v ČR věnováno značné úsilí na sjednocení aktualizací jednotlivých částí klasifikace a v současné době jsou do všech 3 dílů MKN-10 zapracovány veškeré změny, které vešly v platnost do roku 2010 včetně (tedy k roku realizace velkých změn). Ve srovnání s předchozí verzí MKN-10 z roku 2009 se jedná zejména o zavedení některých nových diagnóz (celkem 70) a naopak zrušení určitých položek (32). RNDr. Šárka Daňková Studovala v letech obor Demografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Studium zakončila v roce 2004 obhajobou rigorózní práce na téma Psychologické, sociální a demografické aspekty sebevražednosti v mezinárodním srovnání. Od roku 2002 je zaměstnaná v Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, kde se zabývá statistikou úmrtnosti podle příčin smrti, organizací sběru dat o úmrtnosti a aktualizací MKN-10, účastní se mezinárodních aktivit v oblasti úmrtnosti. Od roku 2004 působí také v rámci Demografického informačního centra, provozujícího portál Dále se věnuje organizaci a analýze výběrových šetření o zdraví a spolupracuje na řadě souvisejících mezinárodních projektů. Je koordinátorem implementace evropských zdravotnických indikátorů (ECHI) v ČR, od roku 2003 je aktivním členem podskupiny pro indikátory Výboru pro sociální ochranu. 12

13 Poznámky k přednášce: 13

14 Klinicko - ekonomické profily produkce nemocnic z pohledu VZP ČR RNDr. Marcela Ambrožová Ing. Robert Goš VZP ČR vyhodnotila produkci nemocnic pomocí klinicko ekonomických profilů (dále jen KEP). Do budoucna VZP hodlá KEP využít k tomu, aby platila nemocnicím za rutinní péči srovnatelné částky. Systém KEP se, kromě jiného, zaměřuje na jedenáct ekonomických ukazatelů a osm klinických charakteristik jednotlivých bází DRG (např. délka operace na sále, délka pobytu pacienta na JIP či na standardním lůžku, náklady na materiál počet vykázaných bodů za laboratorní resp. radiodiagnostické vyšetření, výskyt komplikací a komorbidit, počet překladů do jiných nemocnic, podíl úmrtí, průměrný věk pacienta, a další). Základem profilů KEP jsou údaje vykázané nemocnicemi za akutní lůžkovou péči poskytovanou v roce Pomocí této analýzy lze poměřovat jednak jednotlivé nemocnice mezi sebou, jednak lze měřit homogenitu/diverzitu jednotlivých bází DRG uvnitř nemocnice. Například se ukazuje, že u srovnatelného typu operace jsou pacienti v jedné nemocnici v průměru o hodinu déle na operačním sále než ve druhé. Je samozřejmě oprávněně se ptát, proč tomu tak je. Dále je možno pomocí analýza KEP pro každou skupinu DRG stanovit teoretickou úsporu na základě průměrných odchylek od předem stanovené referenční hodnoty neboli získané údaje umožňují nastavit nákladové standardy pro každou skupinu DRG. Systém KEP dostatečně zohledňuje náročnost a různorodost pacientů ošetřovaných jednotlivými nemocnice přes jeho casemix, největší rozdíly mezi jednotlivými nemocnicemi vznikají hlavně tím, že nemocnice špatně vykazují diagnózy (upcoding), a pacient je pak v systému DRG zařazen do nesprávné skupiny. Analýza KEP jako další výstup obsahuje řadu zajímavých výstupů jako např. potenciální úspory v lůžkodnech, a tudíž je i jedním ze zdrojů pro smluvní politiku VZP ČR v kontextu k připravovaným novým smlouvám s nemocnicemi k RNDr. Marcela Ambrožová Řadu let se ve Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR zabývá mechanismy úhrad zdravotní péče a jejich vlivu na chování poskytovatelů zdravotní péče. Od roku 2004 řídila odbor úhrad lůžkové zdravotní péče, od dubna 2004 je výkonnou ředitelkou úseku zdravotní péče Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. 14

15 Poznámky k přednášce: 15

16 Využití DRG z pohledu SZP ČR MUDr. Pavel Frňka, DMS Prezentace bude zaměřena na následující základní směry: reakce ZP na připravovaný úhradový mechanismus akutní lůžkové péče pro rok 2012, přístup ZP k evaluaci klasifikace případů v dalších letech, dopady novely zákona 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, v oblasti ekonomicky nejméně náročné varianty na klasifikaci DRG a stanovení vah. MUDr. Pavel Frňka, DMS Ředitel úseku Strategie a rozvoje v České průmyslové zdravotní pojišťovně. Je absolventem fakulty všeobecného lékařství na Univerzitě Karlově v Praze. Poté pracoval jako chirurg. Zároveň působil například v České lékařské komoře, Národním referenčním centru či ve Svazu zdravotních pojišťoven ČR. V oblasti zdravotního pojištění se pohybuje od roku 1995, kdy nastoupil do ČNZP. Na manažerských pozicích tam pracoval až do sloučení s HZP do nástupnické ČPZP v říjnu

17 Poznámky k přednášce: 17

18 Podmínky pro jednotnou základní sazbu Ing. Petr Hrabák V poslední době se často hovoří o postupném sbližování základních sazeb, či o tom, že slepé střevo by mělo stát všude stejně. Aby však tento proces nebyl jen prostým převedením finančních prostředků mezi nemocnicemi, je nutno správným způsobem připravit i prostředí, ve kterém pak bude způsob úhrady za poskytnutou péči používán. Jak ukazují zkušenosti z jiných zemí, bude třeba věnovat pozornost také klinické homogenitě DRG skupin či vyčlenění úhrady vysoce nákladných léků a výkonů, které nesouvisí se základním onemocněním. Abychom zabránili účelovému navyšování příjmů, musíme se věnovat rovněž definování prahu pro přijetí k hospitalizaci nebo spravedlivému ocenění překladů a rehospitalizací. Je možné, že některé ze skupin bude nutné vzhledem ke značné nehomogenitě dokonce z tohoto způsobu úhrady zcela vyjmout. Systémově je třeba vyřešit způsob úhrady nákladů, které souvisejí s výukou studentů, investicemi a režijními náklady pracovišť specializovaných center. Stávající systém DRG v řadě případů rovněž neumožňuje rozlišit diagnostické a léčebné hospitalizace, není dopracována ani koncepce ekonomického outliera. Většina těchto problémů se týká zejména specializované a superspecializované péče a bez jejich vyřešení nelze ve sbližování základních sazeb dále pokračovat. Ing. Petr Hrabák Vystudoval Fakultu aplikovaných věd na Západočeské univerzitě v Plzni, kde se věnoval biokybernetice. Od roku 1997 pracuje ve Fakultní nemocnici Plzeň, kde působil nejprve jako programátor a později jako analytik v oboru zdravotního účtování a statistiky. Je členem Pracovní skupiny k Seznamu zdravotních výkonů na MZ ČR, členem Komise pro metodiku VZP a Ekonomické skupiny při NRC. Jako zástupce Asociace nemocnic ČR se účastní jednání se zdravotními pojišťovnami a dohodovacích řízení o úhradách akutní lůžkové péče. 18

19 Poznámky k přednášce: 19

20 Využití DRG z pohledu nemocnice MUDr. Milič Řepa, MBA Prezentace bude zaměřena na klasifikační systém DRG, který je používaný při stanovení úhrad za zdravotní péči. Příspěvek se bude věnovat praktickému a výhodnému použití tohoto systému i pro řízení nemocnice jako základního prvku alokace výnosů. Nabízí také náhled na systém DRG jako na efektivní nástroj ke sledování kvality a efektivity poskytované zdravotní péče. MUDr. Milič Řepa, MBA Do získání II. atestace pracoval jako radiolog, od roku 1999 ve farmaceutickém průmyslu (prodej a marketing). Od roku 2008 ředitel Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s, LPP námětek Krajské nemocnice, člen expertní komise pro optimalizaci sítě zdravotních a sociálních služeb MZ ČR a MPSV. Zabývá se zejména implementací inovativních způsobů řízení zdravotnických zařízení (ABC, výsledková analýza, MBO, elektronizace procesů, HR mgmt). 20

21 Poznámky k přednášce: 21

22 Proč potřebujeme DRG v úhradách akutní lůžkové péče? Dnešní způsob úhrady akutní lůžkové péče pomocí rozpočtů založených na historické výkonnosti nemocnic a ovlivněných řadou nesystematických změn v posledních 15 letech je nespravedlivý i nevhodný. Nespravedlnost je jasně ukázána významnými rozdíly ve zpětně spočtené individuální hodnotě bodu a individuální sazby DRG jinak zcela srovnatelných nemocnic. Historické rozpočty jsou nejen nespravedlivé, ale také oddalují u některých nemocnic nutnou restrukturalizaci, brání přesunům pacientů a peněz ke kvalitnějším a efektivnějším poskytovatelům, nezohledňují změny počtu pojištěnců mezi pojišťovnami a omezují svobodný výběr poskytovatele ze strany pacienta. Pokud se má celé české zdravotnictví pohnout dopředu, potřebujeme platební mechanismus, který odpovídá provedené práci a ne historickým náhodám nebo výhodám. Založení plateb nemocnicím na systému DRG je nejen použitím spravedlivějšího a vhodnějšího úhradového mechanismu, ale i výzvou pro nemocnice, aby důsledně používaly DRG jako nástroj k vnitřnímu řízení. Optimalizace vykazování je jistě krátkodobě atraktivní nástroj zvýšení příjmů, dlouhodobě je ale pro prosperitu nemocnice zásadní schopnost spočítat si náklady na skupiny případů, dokázat řídit jejich léčbu a optimálně využít nebo restrukturalizovat kapacity. Pro tyto úkoly je DRG optimálním benchmarkingovým nástrojem. Právě proto potřebujeme začít DRG skutečně používat a zároveň podpořit jeho další vývoj, který povede ke zlepšení schopnosti predikce rizika a tedy možnosti postupně vyřešit i systematický rozdíl v úhradách mezi většími a menšími nemocnicemi. V situaci, kdy je největší zdravotní pojišťovna bez rezerv a nemocnice se budou muset vyrovnat se zvýšením DPH a platů, není možné potřebné změny dále odkládat. Musíme jednat hned. MUDr. Pavel Hroboň, M.S. Lékař a ekonom, vystudoval medicínu na 2. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a řízení zdravotnictví na Harvard University. Působil 3 roky jako náměstek ministra zdravotnictví zodpovědný za zdravotní pojištění, léky a zdravotnické prostředky. Od roku 2002 do roku 2005 pracoval pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu ČR jako poradce a ředitel strategie. Ředitel a zakladatel Advance Healthcare Management Institute. 22

23 Poznámky ke kulatému stolu: 23

24 Onkologické společnosti chtějí přispět k rozvoji DRG Dvě odborné společnosti - Česká onkologická společnost a Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP - se dohodly na vytvoření společné pracovní skupiny pro problematiku DRG a chtěly by tak přispět k rozvoji a kultivaci tohoto klasifikačního a úhradového mechanismu v ČR. Cílem je správné nastavení úhradových parametrů tak, aby bylo dosaženo maximální efektivity péče a poskytovatelé nebyli zároveň motivováni k systémově nevhodnému chování. Klíčové je v úhradách dostatečně reflektovat ekonomickou náročnost skupin případů, protože podhodnocení mimořádně nákladné péče je v současné době důležitým faktorem, který u poskytovatelů péče vyvolává nedůvěru v celý koncept DRG. Pracovní skupina by chtěla s Národním referenčním centrem těsně spolupracovat jednak na úrovni výměny a analýzy dat vykazované péče, ale také formou předávání zkušeností vyplývajících z klinické praxe, kdy je potřeba analyzovat někdy poměrně složité léčebné procesy a postupy specifické právě pro onkologii. Oblastí, které vyžadují takovouto pečlivou analýzu, je celá řada a jsou již i postupně konkretizovány. Mezi onkologickými pacienty najdeme samozřejmě zcela zásadní rozdíly, ať už se jedná o primární lokalizaci nádorového onemocnění, jeho rozsah, prognózu a další charakteristiky. Aktuální nastavení systému DRG v onkologii však řadí v praxi přes 50 % hospitalizačních případů na onkologických odděleních pouze do dvou DRG bazí (Chemoterapie a Radioterapie), což samo o sobě nastoluje otázku, zda mohou být tyto skupiny uvnitř dostatečně homogenní, aby dostatečně dokázaly reflektovat rozdílnou ekonomickou náročnost všech těchto případů. Tyto dvě skupiny případů projdou tedy přednostně důkladným rozborem, aby mohl být společně nalezen způsob, který by dokázal predikovat ekonomickou náročnost menších podskupin případů, a úhrada ji dokázala dostatečně reflektovat. Nejen pomocí této úpravy by mělo být možné v následujících letech dospět do stavu, kdy zdravotnická zařízení budou disponovat dostatečnými prostředky pro léčbu nákladnějších případů a zároveň budou na druhou stranu pociťovat tlak k maximální efektivitě, zvláště pak v hospitalizacích spíše rutinního rázu. Obě společnosti věří v navázání plodné a trvalé spolupráce, která by byla využívána i při dalším rozšiřování systému DRG - například do segmentu úhrad za ambulantní péči MUDr. Jiří Šedo Lékař Masarykova onkologického ústavu v Brně věnující se managementu a financování zdravotní péče. Zaměřuje se na ekonomické hodnocení nových léčebných metod v onkologii, na problematiku integrace časné paliativní péče jako nástroje pro snižování výdajů na zdravotní péči a dále také na implementaci systému IR-DRG v ČR. Kromě praxe klinického onkologa na Klinice komplexní onkologické péče absolvoval řadu odborných stáží včetně studia na Harvard Medical School v americkém Bostonu a angažuje se v různých občanských a odborných iniciativách. V tomto roce inicioval v rámci onkologických odborných společností vznik pracovní skupiny, která se bude dlouhodobě zabývat rozvojem DRG v onkologii. 24

25 Poznámky: 25

26 Poznámky: 26

27

28

Projektový plán činností 2014

Projektový plán činností 2014 Projektový plán činností 2014 Správa a rozvoj DRG-základní dokument Národní referenční centrum Autor: NRC Datum: 15. března 2014 Zařazení: Interní, pro účely jednání a schválení Představenstva Popis plánovaných

Více

Kalkulační MANUÁL. Základní dokument o kalkulaci procesních nákladů metodou nákladových služeb. 3. vydání. Partner Kalkulačního manuálu:

Kalkulační MANUÁL. Základní dokument o kalkulaci procesních nákladů metodou nákladových služeb. 3. vydání. Partner Kalkulačního manuálu: Kalkulační MANUÁL Základní dokument o kalkulaci procesních nákladů metodou nákladových služeb 3. vydání Partner Kalkulačního manuálu: obalka 2011.indd 1-2 26.10.2011 10:26:57 Kalkulační manuál Základní

Více

Průvodní dokument k verzi klasifikace IR-DRG 009.2012 Správa a rozvoj DRG-předání výstupů Ministerstvu zdravotnictví ČR Verze 009.

Průvodní dokument k verzi klasifikace IR-DRG 009.2012 Správa a rozvoj DRG-předání výstupů Ministerstvu zdravotnictví ČR Verze 009. Průvodní dokument k verzi klasifikace IR-DRG 009.2012 Správa a rozvoj DRG-předání výstupů Ministerstvu zdravotnictví ČR Verze 009.2012 Národní referenční centrum Autor: Andrea Švejdová Datum: 13. 12. 2011

Více

Obsah prezentace. Aktuální možnosti ve vykazování péče a jejich nástroje

Obsah prezentace. Aktuální možnosti ve vykazování péče a jejich nástroje Obsah prezentace Obsah prezentace : Historie zavádění DRG v ČR Příjmy z veřejného zdravotního pojištění (v.z.p) a role DRG v úhradách Rizika při zavádění DRG Využití DRG v nemocnicích Kraje a možnosti

Více

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Proč v IPVZ? zachování kontinuity (projekt Vývoj a ověřovací provoz klasifikačního systému

Více

Údržba systému IR DRG v přechodném období 2015 2017 a jeho využití v úhradách

Údržba systému IR DRG v přechodném období 2015 2017 a jeho využití v úhradách Údržba systému IR DRG v přechodném období 2015 2017 a jeho využití v úhradách Verze dokumentu 4.0 18. listopadu 2014 Autoři: Oponentura: MUDr. Petr Tůma, konzultant DRG Ing. Petr Mašek, konzultant DRG

Více

Fakultní nemocnice Na Bulovce. Nemocnice a DRG

Fakultní nemocnice Na Bulovce. Nemocnice a DRG Obsah prezentace : Historie zavádění DRG v ČR Příjmy z veřejného zdravotního pojištění (v.z.p) a role DRG v úhradách Rizika při zavádění DRG Využití DRG v nemocnicích Závěr Zavádění DRG - historie 1. pokus

Více

Pohled MZ Úhrady akutní lůžkové péče v r. 2013, Kontroly poskytované péče

Pohled MZ Úhrady akutní lůžkové péče v r. 2013, Kontroly poskytované péče Pohled MZ Úhrady akutní lůžkové péče v r. 2013, Kontroly poskytované péče ing. Petr Nosek, MZČR INMED, 22.11.2012 Řešení kontrol a přehledů péče ze strany plátce, poskytovatele a pacienta. Co je nejefektivnější?

Více

Úhrady zdravotní péče v LZZ v roce 2015 Předpoklady a očekávání. INMED 2014 Pardubice 20. 11. 2014 Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D.

Úhrady zdravotní péče v LZZ v roce 2015 Předpoklady a očekávání. INMED 2014 Pardubice 20. 11. 2014 Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D. Úhrady zdravotní péče v LZZ v roce 2015 Předpoklady a očekávání INMED 2014 Pardubice 20. 11. 2014 Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D. Parametry systému v.z.p. v roce 2015 - PŘÍJMY předpokládaný nárůst plateb

Více

Záměry projektu Správa a rozvoj klasifikačního systému DRG v roce 2012 Kultivace DRG-základní dokument

Záměry projektu Správa a rozvoj klasifikačního systému DRG v roce 2012 Kultivace DRG-základní dokument Záměry projektu Správa a rozvoj klasifikačního systému DRG v roce 2012 Kultivace DRG-základní dokument Národní referenční centrum Autor: Ing. Eva Švecová Datum: 21. 12. 011 Popis záměrů projektu Kultivace

Více

Změny v systému DRG na 2013 Hematoonkologie. Návrh řešení v projektu Správa a rozvoj DRG 2012

Změny v systému DRG na 2013 Hematoonkologie. Návrh řešení v projektu Správa a rozvoj DRG 2012 Změny v systému DRG na 2013 Hematoonkologie Návrh řešení v projektu Správa a rozvoj DRG 2012 Národní referenční centrum Hlavní řešitel: J. Kárníková, spoluřešitelé: P. Tůma Datum: 26. 8. 2012 Obsah Přehled

Více

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Verze 012.001_návrh (doplnění pro verzi 012 zvýrazněno červeně) 1 / 7 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 1a. Definice případu hospitalizace Časové vymezení Hospitalizační

Více

DRG v úhradách za onkologickou péči

DRG v úhradách za onkologickou péči DRG v úhradách za onkologickou péči Jiří Šedo a Motivace pro vznik Pracovní skupiny pro DRG Podhodnocení ekonomicky náročnější péče je v současné době důležitým faktorem, který u poskytovatelů péče vyvolává

Více

Hematoonkologie součást dílčích záměrů vývoje DRG_2012. Hlavní řešitel: J. Kárníková, spoluřešitelé: P. Tůma

Hematoonkologie součást dílčích záměrů vývoje DRG_2012. Hlavní řešitel: J. Kárníková, spoluřešitelé: P. Tůma Hematoonkologie součást dílčích záměrů vývoje DRG_2012 Hlavní řešitel: J. Kárníková, spoluřešitelé: P. Tůma Současný stav nezohledňují se klinická či histologická stadia onemocnění a s nimi související

Více

Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov

Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov ehealth z pohledu krajů Proč ehealth? ehealth není jen elektronické zdravotnictví vnímáme ho jako komplexní využívání

Více

Principy úhradové vyhlášky 2015. Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním

Principy úhradové vyhlášky 2015. Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním Principy úhradové vyhlášky 2015 Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním Výběr pojistného na v. z. p. (v mld. Kč) Parametry systému v roce 2015 - Příjmy Zaměstnanci a OSVČ

Více

Návrh opatření ke kultivaci zdrojových dat a zvýšení kvality interpretace budoucích analýz. Ing. Markéta Bartůňková, jménem týmu projektu

Návrh opatření ke kultivaci zdrojových dat a zvýšení kvality interpretace budoucích analýz. Ing. Markéta Bartůňková, jménem týmu projektu Návrh opatření ke kultivaci zdrojových dat a zvýšení kvality interpretace budoucích analýz Ing. Markéta Bartůňková, jménem týmu projektu 1 Závěr analýzy Autor analýzy konstatuje, že se podařilo: jednotné

Více

NÁVRH SZP ČR PRO DOHODOVACÍ ŘÍZENÍ NA ROK 2016

NÁVRH SZP ČR PRO DOHODOVACÍ ŘÍZENÍ NA ROK 2016 NÁVRH SZP ČR PRO DOHODOVACÍ ŘÍZENÍ NA ROK 2016 Zdravotní služby poskytované poskytovateli akutní zdravotní péče budou v roce 2016 hrazeny podle individuálního smluvního ujednání mezi konkrétním poskytovatelem

Více

Úhrady ZP a controlling

Úhrady ZP a controlling Úhrady ZP a controlling K odborné stáži Minimalizace chyb při vykazování zdravotní péče Určeno pro:strategický i operativní management nemocnic,zřizovatele nemocnic Termín : 3.9.2004 Místo konání: IPVZ,

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček Vliv farmaceutických firem na chování lékařů Jiří Vorlíček Základní léčebné možnosti v onkologii chirurgie radioterapie farmakoterapie Farmakoterapie Česká onkologická společnost ČLS JEP dlouhodobě usiluje

Více

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG.

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Psychiatrie Příloha č. 13 Vypracoval:Jana Kárníková Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Dle dostupných vyjádření

Více

Informace v centru. Jan Hofmann Michal Opatřil

Informace v centru. Jan Hofmann Michal Opatřil Informace v centru Jan Hofmann Michal Opatřil BI v ICZ 2 Základní údaje Team 8 profesionálů 85 součet let, kterým se této oblasti věnuje 5 nejzkušenějších pracovníků ICZ 17 průměr ICZ AMIS*MIS 21 zdravotnických

Více

Zdravotnické systémy. Národní zdravotní služba Veřejné zdravotní pojištění Jednopojišťovnové Vícepojišťovnové 1.LF UK. ing.

Zdravotnické systémy. Národní zdravotní služba Veřejné zdravotní pojištění Jednopojišťovnové Vícepojišťovnové 1.LF UK. ing. Zdravotnické systémy Národní zdravotní služba Veř Jednopojišťovnové Vícepojišťovnové Základní principy Systém zdravotního pojištění má dvě základní formy: Povinné veř Dobrovolné komerční pojištění smluvní

Více

Základní principy, na kterých projekt DRG restart plánuje vybudovat systém optimalizace úhrad lůžkové péče, jsou následující:

Základní principy, na kterých projekt DRG restart plánuje vybudovat systém optimalizace úhrad lůžkové péče, jsou následující: Metodická optimalizace a zefektivnění systému úhrad nemocniční péče v ČR Projekt DRG restart Pilotní verze projektové dokumentace vznikajícího projektu. Dokument bude průběžně doplňován, konečná verze

Více

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled první ročník semináře ehealth 2012 kongresový sál IKEM 1.11.2012 Elektronizace zdravotnictví: 1. jedná se o dlouhodobé téma 2. povede ke zvýšení

Více

Provozní manažerský informační systém pro oblast zdravotnictví Moravskoslezského kraje (PMIS)

Provozní manažerský informační systém pro oblast zdravotnictví Moravskoslezského kraje (PMIS) Provozní manažerský informační systém pro oblast zdravotnictví Moravskoslezského kraje (PMIS) Zpracovali Vratislava Krnáčová, Tomáš Vašica ISSS 13. 4. 2015 Zdravotnictví Moravskoslezského kraje Organizace

Více

Metodika pro komunikaci změn v Seznamu výkonů s bodovými hodnotami. Podmínky pro zpracování aktualizace SZV pro účely klasifikace DRG

Metodika pro komunikaci změn v Seznamu výkonů s bodovými hodnotami. Podmínky pro zpracování aktualizace SZV pro účely klasifikace DRG Metodika pro komunikaci změn v Seznamu výkonů s bodovými hodnotami Podmínky pro zpracování aktualizace SZV pro účely klasifikace DRG Verze: 1_0.1 Autor: Národní referenční centrum Datum 22. 5. 2012 1 Obsah

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna v roce 2014 hradí poskytovatelům zdravotních služeb (dále PZS) zdravotní péči v souladu se Zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

Integrace a komunikace IT ve zdravotnictví

Integrace a komunikace IT ve zdravotnictví Integrace a komunikace IT ve zdravotnictví Ing. Svatopluk Beneš SMS spol. s r.o. NIS Vysoké Tatry 2007 Trendy: Integrace zdravotní péče Současné nemocniční systémy již nejsou dostačujícím řešením ve velkých

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Financování švýcarských nemocnic a švýcarský DRG systém

Financování švýcarských nemocnic a švýcarský DRG systém Financování švýcarských nemocnic a švýcarský DRG systém Úvodní souhrnná přednáška Praha, 14.11.2012 Simon Hoelzer, MD, PhD (ředitel) SwissDRG AG 1 Švýcarský zdravotnický systém a financování nemocnic Švýcarský

Více

Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice Dodatečná informace č. 2 pro otevřené nadlimitní řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a dle metodiky IOP Název veřejné zakázky Datové sklady, manažerské

Více

JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ?

JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ? 6. PODZIMNÍ KONFERENCE PREZIDIA ČAS 23.11.2013 BRNO PRACOVNÍ PODMÍNKY ZDRAVOTNÍKŮ OHROŽENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE? JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ? VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR MUDR. RENÁTA PETROVÁ

Více

Obsah úhradové vyhlášky 2015. Ing. et Ing. Lenka Poliaková vedoucí oddělení úhradových mechanismů

Obsah úhradové vyhlášky 2015. Ing. et Ing. Lenka Poliaková vedoucí oddělení úhradových mechanismů Obsah úhradové vyhlášky 2015 Ing. et Ing. Lenka Poliaková vedoucí oddělení úhradových mechanismů Parametry systému v roce 2015 - Příjmy 300 000 Nárůst výběru pojistného o 9 mld. Kč oproti roku 2014 (+7,3

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví )

SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví ) SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví ) Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 20. dubna 2010 ZÁKLADNÍ SUBJEKTY

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

Efektivní nemocnice 2012

Efektivní nemocnice 2012 Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem Efektivní nemocnice 2012 Strategie nemocnic a zdravotních pojišťoven Dovolujeme si letos přivítat také vzácného hosta

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

Data zdravotnictví pro zdravotnictví?

Data zdravotnictví pro zdravotnictví? Data zdravotnictví pro zdravotnictví? E LINKX a.s. Novoveská 1262/95 709 00 Ostrava - Mariánské Hory Informace: +420 597 444 777 Zákaznická podpora: +420 597 444 999 Web: www.elinkx.cz Informace: info@elinkx.cz

Více

ODS MÁ JASNÝ PROGRAM PRO ČESKÉ ZDRAVOTNICTVÍ. Praha, 16. 5. 2006

ODS MÁ JASNÝ PROGRAM PRO ČESKÉ ZDRAVOTNICTVÍ. Praha, 16. 5. 2006 ODS MÁ JASNÝ PROGRAM PRO ČESKÉ ZDRAVOTNICTVÍ Praha, 16. 5. 2006 SOUČASNÁ SITUACE Nedostupnost potřebné zdravotní péče Nevyřešený finanční deficit Nejistota Neprůhlednost Dlouhodobé výzvy jsou ignorovány

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Společnost medicínského práva o.s. připravila ve spolupráci s Nejvyšším soudem České republiky metodiku a

Více

Petr Kocian Praha, Brno, Bratislava. IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012

Petr Kocian Praha, Brno, Bratislava. IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012 Praha, Brno, Bratislava IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012 Hospitalizace Akutní péče Lidská práce Jednodenní chirurgie Plánovaná/ preventivní Sofistikované technologie 2 Velká chirurgie

Více

prostředek naplnění práv a povinností občanů, poskytovatelů, plátců a veřejné správy, prostředek informační rovnováhy a aktivní účasti občanů,

prostředek naplnění práv a povinností občanů, poskytovatelů, plátců a veřejné správy, prostředek informační rovnováhy a aktivní účasti občanů, prostředek naplnění práv a povinností občanů, poskytovatelů, plátců a veřejné správy, prostředek informační rovnováhy a aktivní účasti občanů, podpora dostupnosti a kvality péče zdravotní a sociální, bezpečnost

Více

Test č.1 Porozumění zadání úloh

Test č.1 Porozumění zadání úloh Před zadáním testu je vhodné upozornit studenty na cíl testování, tedy: ověřování srozumitelnost výukových materiálů. A upozornit, že se nejedná o ověřování jejich znalostí. Testy mohou být anonymní. (Pro

Více

KVALITA PÉČE ( jednotně v celé ČR ) Leoš Heger, PSP ČR, 22. 2. 2011

KVALITA PÉČE ( jednotně v celé ČR ) Leoš Heger, PSP ČR, 22. 2. 2011 KVALITA PÉČE ( jednotně v celé ČR ) Leoš Heger, PSP ČR, 22. 2. 2011 ZAJIŠTĚNÍ KVALITY (vstupy, postupy a výstupy) * * * všeobecné aspekty / předpisy bezpečnostní stavební elektro požární pracovní,... NÁSTROJE

Více

MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008. Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče

MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008. Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008 Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče Měření výkonnosti Slovo výkonnost je českou obdobou slova performance

Více

Standardy z pohledu zdravotní péče

Standardy z pohledu zdravotní péče Standardy z pohledu zdravotní péče Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. Chirurgická klinika 2. lékařské fakulty UK a ÚVN Praha Česká chirurgická společnost ČLS JEP Proč se hovoří o standardu péče 1 z hlediska

Více

Úhrady zdravotnických prostředků současná situace a budoucí vývoj

Úhrady zdravotnických prostředků současná situace a budoucí vývoj Úhrady zdravotnických prostředků současná situace a budoucí vývoj Tomáš Doležal Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment VALUE outcomes s.r.o. Zdravotnické prostředky - celkem 22 mld Kč

Více

Regionální klinický informační systém IKIS

Regionální klinický informační systém IKIS Regionální klinický informační systém IKIS Ing. Eva Chmelová a kol. 15.5.2013 Obsah Kdo jsme? Jaké jsou informační potřeby řetězce ZZ Stav nabídky zdravotnické informatiky Cesta k rozhodnutí o vlastním

Více

Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví. Doc. Ing. J. Borovský, PhD.

Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví. Doc. Ing. J. Borovský, PhD. Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví Doc. Ing. J. Borovský, PhD. Přístupy k hodnocení návratnosti investic V tržních podmínkách je hlavním užitkem investic přírůstek

Více

A. Klasifikace analytických účtů

A. Klasifikace analytických účtů A. Klasifikace analytických účtů Autor / Autoři: Hlavní autor: Ing. Markéta Bartůňková Spoluautoři: Ing. Petr Mašek Verze: 0.0 Datum: 17. 06. 2015 Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Palackého

Více

Reforma zdravotnictví

Reforma zdravotnictví Reforma zdravotnictví Reformní zákony postup schvalování Malá novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Reformní zákony postup schvalování Zákon o zdravotních službách a podmínkách

Více

Standardní katalog NSUZS

Standardní katalog NSUZS Standardní katalog NSUZS Generováno: 09.01.2013 13:26:56 QV0284xD1 Míra centralizace pacientů hospitalizovaných s CMP a ischemickou cévní mozkovou příhodou Ischemická CMP je závažné cévní onemocnění mozku,

Více

Projekt. Kultivace Seznamu zdravotních výkonů a vytvoření nezávislého SW pro jeho další údržbu a modelace

Projekt. Kultivace Seznamu zdravotních výkonů a vytvoření nezávislého SW pro jeho další údržbu a modelace Projekt Kultivace Seznamu zdravotních výkonů a vytvoření nezávislého SW pro jeho další údržbu a modelace je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. 1 Cíle projektu: zásadní

Více

Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart

Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart - Stav k 30.11. 2014 - Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart DRG RESTART je PROJEKT.. má začátek a konec.. má definované výstupy Projekt..

Více

Návrh VZP ČR pro DŘ na rok 2016 varianta I. úhrada zdravotních služeb poskytovaných poskytovateli lůžkové péče, s výjimkou zdravotních služeb

Návrh VZP ČR pro DŘ na rok 2016 varianta I. úhrada zdravotních služeb poskytovaných poskytovateli lůžkové péče, s výjimkou zdravotních služeb Návrh VZP ČR pro DŘ na rok 2016 varianta I. úhrada zdravotních služeb poskytovaných poskytovateli lůžkové péče, s výjimkou zdravotních služeb poskytovaných v odborných léčebných ústavech, léčebnách dlouhodobě

Více

Manažerský informační systém pro podporu ekonomického řízení laboratoří

Manažerský informační systém pro podporu ekonomického řízení laboratoří Manažerský informační systém pro podporu ekonomického řízení laboratoří FONS, 20.9.2010, Pardubice Bc. Pavel Jezdinský www.medila.cz medila@medila.cz Obsah Co potřebujeme řídit Řízení laboratoří MIS? Řízení

Více

ehealth Day 2013 Prezentace vítězného návrhu Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví 21.února 2013 IKEM, Praha

ehealth Day 2013 Prezentace vítězného návrhu Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví 21.února 2013 IKEM, Praha ehealth Day 2013 Prezentace vítězného návrhu Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví 21.února 2013 IKEM, Praha Elektronické zdravotnictví Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví Účel: Vytvoření

Více

NOVÉ INICIATIVY PRO PODPORU ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ČR Martin Zeman

NOVÉ INICIATIVY PRO PODPORU ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ČR Martin Zeman NOVÉ INICIATIVY PRO PODPORU ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ČR NOVÉ INICIATIVY PRO PODPORU ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ČR Martin Zeman Anotace Odborná veřejnost v oblasti elektronického zdravotnictví

Více

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Děčín, o. z. 308 lůžek / 646 zaměstnanců / 12 klin. oddělení / 89 pracovních míst lékařů Masarykova

Více

Nejednotnost datových zdrojů systémů zdravotních a sociálních služeb překážka k optimalizaci těchto služeb

Nejednotnost datových zdrojů systémů zdravotních a sociálních služeb překážka k optimalizaci těchto služeb Nejednotnost datových zdrojů systémů zdravotních a sociálních služeb překážka k optimalizaci těchto služeb Zdeněk Kadlec, náměstek ministryně práce a sociálních věcí Optimalizace sítě zdravotních a sociálních

Více

Cvičení Ebola - zkušenosti

Cvičení Ebola - zkušenosti Cvičení Ebola - zkušenosti Ing. Miloslav Beneš Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň - Bory benesm@fnplzen.cz ABSTRAKT Příspěvek se zabývá problematikou alternativní přípravy lůžkového

Více

Aktuální stav přípravy. Národní strategie elektronického zdravotnictví. v České republice

Aktuální stav přípravy. Národní strategie elektronického zdravotnictví. v České republice Aktuální stav přípravy Národní strategie elektronického zdravotnictví v České republice 17. září 2014 Malostranský palác, Praha Konference ICT ve zdravotnictví Ing. Martin Zeman Oddělení poradců a strategií

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

omezení pro úhrady uvedené v 3 až 15, poskytované těmito smluvními poskytovateli zdravotních služeb (dále jen poskytovatel ):

omezení pro úhrady uvedené v 3 až 15, poskytované těmito smluvními poskytovateli zdravotních služeb (dále jen poskytovatel ): Strana 4034 Sbírka zákonů č. 324 / 2014 Částka 129 324 VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2014 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 Ministerstvo zdravotnictví

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH Tomáš Čechák 1, Pavel Dvořák 1, Lubomír Frencl 2, Ladislav Musílek 1, Libor Judas 3, Ivan Kuželka

Více

Manuál správy a rozvoje klasifikačního systému DRG v Národním referenčním centru

Manuál správy a rozvoje klasifikačního systému DRG v Národním referenčním centru Manuál správy a rozvoje klasifikačního systému DRG v Národním referenčním centru Popis a sumarizace struktury, procesu a výstupů kultivace systému DRG Datum Zpracoval Národní referenční centrum 24. 8.

Více

ehealth na Vysočině MUDr. Jiří Běhounek hejtman kraje Vysočina předseda Komise Rady AKČR pro zdravotnictví 4.11.2010 Jiří Běhounek

ehealth na Vysočině MUDr. Jiří Běhounek hejtman kraje Vysočina předseda Komise Rady AKČR pro zdravotnictví 4.11.2010 Jiří Běhounek ehealth na Vysočině MUDr. hejtman kraje Vysočina předseda Komise Rady AKČR pro zdravotnictví Národní strategie Národní strategie ehealth Vnímáme současný stav v ČR jako velkou absenci reálných ehealth

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ www.fnplzen.cz SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ Ing. Jaroslava Kunová 20. dubna 2010 Základní údaje samostatná příspěvková organizace přímo řízená MZ ČR provázanost s Lékařskou

Více

7. V příloze v Kapitole 2 bodu 1 položce 9 se slova zdravotnické zařízení nahrazují slovem poskytovatel.

7. V příloze v Kapitole 2 bodu 1 položce 9 se slova zdravotnické zařízení nahrazují slovem poskytovatel. 467 VYHLÁŠKA ze dne 18. prosince 2012, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Více

MASARYKOVY UNIVERZITY

MASARYKOVY UNIVERZITY INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2015 Východiska Rok 2015 bude pro Masarykovu univerzitu rokem bilancování a vyhodnocování současné pětileté strategie a rovněž i obdobím definování priorit

Více

Proč potřebujeme nákupčí zdravotní péče. MUDr. Pavel Hroboň, M.S.

Proč potřebujeme nákupčí zdravotní péče. MUDr. Pavel Hroboň, M.S. Proč potřebujeme nákupčí zdravotní péče MUDr. Pavel Hroboň, M.S. SHRNUTÍ DNEŠNÍ PREZENTACE Zdravotní pojišťovny mají vedle krytí rizika svých klientů také roli nákupčích zdravotní péče. V této roli působí

Více

NÁKLADOVÉ OCENĚNÍ HOSPITALIZAČNÍHO PŘÍPADU. Ing. Markéta Bartůňková 25. 3. 2015

NÁKLADOVÉ OCENĚNÍ HOSPITALIZAČNÍHO PŘÍPADU. Ing. Markéta Bartůňková 25. 3. 2015 NÁKLADOVÉ OCENĚNÍ HOSPITALIZAČNÍHO PŘÍPADU Ing. Markéta Bartůňková 25. 3. 2015 Obsah přednášky: Nová metodika oceňování Základní premisy Organizační struktura Členění nákladů a výnosů Realokace nepřímých

Více

Ozvy nemocnic v roce 2015?!

Ozvy nemocnic v roce 2015?! PharmDr. Michal Krejsta, MBA CEO OMEGA Pharma PERRIGO, CZ & SK Operations Tajemník Asociace velkodistributorů léčiv AVEL Ozvy nemocnic v roce 2015?!...aneb finanční tlak na komory nemocničních srdcí! ÚV

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

SROBF 3 3. KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY HRADEC KRÁLOVÉ. 16. 17. února 2007. Oznámení & Výzva k aktivní účasti

SROBF 3 3. KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY HRADEC KRÁLOVÉ. 16. 17. února 2007. Oznámení & Výzva k aktivní účasti SROBF 3 3. KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY HRADEC KRÁLOVÉ 16. 17. února 2007 Oznámení & Výzva k aktivní účasti Organizátoři Klinika onkologie a radioterapie LFUK a FN Hradec

Více

Jaká je budoucnost financování zdravotnictví v ČR? Tomáš Doležal Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment

Jaká je budoucnost financování zdravotnictví v ČR? Tomáš Doležal Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment Jaká je budoucnost financování zdravotnictví v ČR? Tomáš Doležal Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment OSNOVA Zdravotnictví v ČR v rámci Evropy Struktura financování Můžeme ještě ušetřit

Více

Vize elektronizace českého zdravotnictví dle NTMC

Vize elektronizace českého zdravotnictví dle NTMC Vize elektronizace českého zdravotnictví dle NTMC Ing. David Kula, MBA 1. 11. 2012 Klíčové oblasti NTMC Telemedicína Využití IT v ve výuce lékařských a nelékařských oborů Elektronizace zdravotnictví Společná

Více

Národní informační systém sledování nákladů na nákup zdravotnické techniky speciálního zdravotnického materiálu a léků

Národní informační systém sledování nákladů na nákup zdravotnické techniky speciálního zdravotnického materiálu a léků Národní informační systém sledování nákladů na nákup zdravotnické techniky speciálního zdravotnického materiálu a léků VÝCHOZÍ SITUACE Nejednotný systém nákupů v různých typech zdravotnických zařízení

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 09.10. DO 15.10.2010 1 PRAŽSKÝ DENÍK V Krči mají výjimečný ultrazvuk Thomayerova nemocnice získala zařízení, které ve střední a východní Evropě

Více

ehealth Day 2012 ehealth Assistance

ehealth Day 2012 ehealth Assistance Nakladatelství Sdělovací technika uvádí konferenci ehealth Day 2012 ehealth Assistance úterý 21. února 2012 od 9:00 hod Kongresový sál IKEM PROGRAM 9:00 PREZENCE ÚČASTNÍKŮ 9:30 Zahájení konference - RNDr.

Více

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG Verze 012.001 1 / 10 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM Platná verze MKN-10 Pro rok 2013 2015 je platnou verzí Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených

Více

Centrová péče je v centru pacient?

Centrová péče je v centru pacient? Centrová péče je v centru pacient? Setkání ČAVO, 30.11.2013 PhDr. Ivana Plechatá LF MU a Koalice vážné diagnózy plechata@med.muni.cz Důvody pro centralizaci Odbornost, know-how, zkušenost Koncentrace diagnostické

Více

Ukázka práce Pouze obsah

Ukázka práce Pouze obsah Koncepce nemocnic Jihočeského kraje léčebná péče Yale Medical Consulting, a.s. 2010 Yale Medical Consulting, a.s. Martinská 360/2 110 00 Praha 1 Staré Město Zdravotní koncepce nemocnic Jihočeského kraje

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3. Akreditovaný obor: CÉVNÍ CHIRURGIE Zpracoval MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. Garant oboru Schválil MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.2008

Více

POCT přístroje. MUDr. Otto Herber Ordinace praktického lékaře, Kralupy nad Vltavou ZPRÁVY Z KONFERENCE

POCT přístroje. MUDr. Otto Herber Ordinace praktického lékaře, Kralupy nad Vltavou ZPRÁVY Z KONFERENCE ZPRÁVY Z KONFERENCE POCT přístroje MUDr. Otto Herber Ordinace praktického lékaře, Kralupy nad Vltavou Rozšiřování kompetencí praktických lékařů znamená úspory i efektivnější léčbu Podpora moderních diagnostických

Více

PRINCIPY A NÁVRH METODIKY NÁKLADOVÉHO OCENĚNÍ HOSPITALIZAČNÍHO PŘÍPADU V PROJEKTU DRG RESTART

PRINCIPY A NÁVRH METODIKY NÁKLADOVÉHO OCENĚNÍ HOSPITALIZAČNÍHO PŘÍPADU V PROJEKTU DRG RESTART PRINCIPY A NÁVRH METODIKY NÁKLADOVÉHO OCENĚNÍ HOSPITALIZAČNÍHO PŘÍPADU V PROJEKTU DRG RESTART Autoři: Ing. Markéta Bartůňková Verze 0.0 Ing. Petr Mašek 1. Obsah: 1. Obsah:... 2 2. ÚVOD... 3 3. SEZNAM ZKRATEK...

Více

Využití ukazatelů kvality a efektivity péče v implementaci klinických doporučených postupů

Využití ukazatelů kvality a efektivity péče v implementaci klinických doporučených postupů Využití ukazatelů kvality a efektivity péče v implementaci klinických doporučených postupů Příloha 5d Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum

Více

Datová a analytická základna DRG

Datová a analytická základna DRG Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart První jednání Expertní rady a zástupců referenčních nemocnic ČR 25.3. 2015 DRG 2014 2017. : projektový tým Organizační a systémové vedení Philipp Dušek

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

Standardizace procesů poskytování zdravotních služeb: Důvody, smysl, cesta a cíl. Ideál lékaře (svobodného povolání):

Standardizace procesů poskytování zdravotních služeb: Důvody, smysl, cesta a cíl. Ideál lékaře (svobodného povolání): Standardizace procesů poskytování zdravotních služeb: Důvody, smysl, cesta a cíl Tomáš Macháček, Reforma zdravotnictví-forum.cz Lékaři pro reformu, Brno 25.4.2009 Health Reform.cz Ideál lékaře (svobodného

Více

Certifikované kurzy - lékaři

Certifikované kurzy - lékaři Prohlubování vzdělávání lékařů Konference Hotel ILF 16.9.2010 Cíl projektu Cílem projektu je zavedení systému prohlubování znalostí a zvyšování úrovně odborných znalostí ve vytvořené soustavě akreditovaných

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Citace: 116/2012 Sb. Částka: 44/2012 Sb. Na straně

Více