Word praktická cvičení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Word praktická cvičení"

Transkript

1 Předmět: Ročník: Vytvořil: Dtum: Informční.. Ing. Andre komunikční (podle ooru Květen 03 Modrovská tehnologie změření) Název zprovného elku: Textový proesor Word prktiká vičení Word prktiká vičení Tento mteriál oshuje příkldy k provičení zákldníh funkí využívnýh ve Wordu. Osh jednotlivýh vičení: Word prktiká vičení... Cvičení Formátování textu, odstvů, definování stylů... Cvičení Tulátory, tulky, vkládání utomtikýh tvrů... 3 Cvičení 3 Tulky, převod textu n tulky, formátování tulky... 4 Cvičení 4 Odrážky, editor rovni, formátování textu, hypertextový odkz... 5 Cvičení 5 Editor rovni... 6 Cvičení 6 Tulky... 7 Cvičení 7 Tulátory, styly, tulky, editor rovni... 8 Cvičení 8 - Vkládání ojektů... 9 Cvičení 9 - Rozložení stránky, tulky, SmrtArt... 0 Cvičení 0 - Ohrničení, sloupe, tulky, iniiál, tvry... Cvičení - Textové pole, otékání textu, vkládání orázku, tvry, formátování... Cvičení - WordArt, tulátory, rovnie, styly, odrážky... 3 Cvičení 3 Souhrnné vičení... 4 Cvičení 4 Souhrnné vičení... 5 Cvičení 5 Souhrnné vičení... 6 Cvičení 6 Souhrnné vičení... 7 Seznm použité litertury:... 8

2 Cvičení Formátování textu, odstvů, definování stylů. Opište text: Dlší důležitou funkí Internetu je elektroniká pošt (e-mil). Kždý uživtel Internetu održí od orgnize, jejímž prostřednitvím je připojen svoji vlstní dresu, n kterou mu potom může kterýkoliv jiný uživtel Internetu z kteréhokoliv míst n světě posílt elektronikou poštu. Je to ryhlé, doručení trvá ovykle několik minut, nejvýše všk několik hodin, levné, výrzně levnější, než oyčejná pošt, telefon neo fx.. Formátování odstvů: ) Použijte následujíí formátování: rv písm tmvě zelená, tučně, velikost písm 5., font Aril, mezery mezi znky zvětšete o 3 ody, použijte kpitálky, mezer před odstvem., z odstvem 6., zjistěte, y yl odstve vždy spojen s textem odstve, který následuje, zvolte číslování velkými římskými čísliemi zrovnnými vlevo. Nstvte odrážky pro výhozí text, který udete kopírovt pomoí klávesovýh zkrtek. Symol odrážky nůžky. Tento symol nleznete v typu písm Wingdings, zrovnání odrážky vlevo. ) Použijte následujíí formátování: velikost písm., font Times New Romn, použijte iniiálu v textu přes řádky s tím, že text ude vzdálen půl entimetru, mezer před odstvem 6 odů, z odstvem 3 ody, výšk řádku ude rozšířená o 5%, zrovnání odstve do loku. ) Použijte následujíí formátování: rv písm červená, tučně, velikost písm 4., font Times New Romn, symol odrážky zvonek. Tento symol nleznete v typu písm Wingdings, zrovnání odrážky vlevo. Styl písm reliéf, proložení znků 00%. d) Použijte následujíí formátování: velikost písm., font Comi Sns MS, rv písm žlutá, zrovnání odstve n střed, ohrničení okolo odstve dvojitou plnou černou črou silnou ¾ odu, stínování tmvě šedou.. Text formátujte ndpisy stylů tkto: ) Ndpis Font Cliri, velikost 6, tučné, řádkování,5, zrovnání do loku, mezer před odstvem řádek, mezer z odstvem před odstvem 5, mezer z odstvem 0, text tohoto odstve neude nikdy stát osmoeně n koni stránky. ) Ndpis Font Aril, vel., kurzív, podtržené, rv zelená, řádkování, zrovnt n střed, mezer před odstvem řádek, mezer z odstvem 0,5 řádku, text tohoto odstve neude nikdy stát osmoeně n koni stránky. ) Ndpis 3 Font Century Gothi, vel. 0, rv červená, podtržené, zrovnt vlevo, řádkování,5, text tohoto odstve neude nikdy stát osmoeně n koni stránky.

3 Cvičení Tulátory, tulky, vkládání utomtikýh tvrů. Použijte tulátory (nstvte zrovnání n levou strnu, vzdálenost 7 9 m): Bezpečnost k [-] Průměr čepu d [mm] Síl vrtné pružiny Fp [N] Síl vyvolná řidičem Fr [N] Součinitel tření f [-] Výkon motoru P [W]. Zkopírujte zdání z předhozího úkolu z údjů vytvořte tulku. Použijte postup Tulk Převést text n tulku. Správně ndepište jednotlivé sloupe. 3. Pomoí tvrů v zálože ilustre nkreslete následujíí orázek. Pro sndnější přesnější vkládání ojektů (tvrů) použijte mřížku. Vkládá se přes Zorzení Zorzit či skrýt Mřížk. Anlýz odu zvrtu P (tržy, nákldy, zisk) Celkové tržy mrže zisk Celkové nákldy vriilní nákldy Tj. od zvrtu ztrát Fixní nákldy Q (množství) 3

4 Cvičení 3 Tulky, převod textu n tulky, formátování tulky. Pomoí funke Njít nhrdit doplňte do textu tulátory. Nstvte zrovnání podle vzoru.. Původní text zkopírujte převeďte text n tulku. 3. Původní text zkopírujte, přidejte řádek se záhlvím, nstvte sloučení uněk pojmenujte Klávesové zkrtky. 4. Původní text zkopírujte, vytvořte styl tulky, ve kterém nstvíte odlišný formát pro záhlví, sudé lihé řádky. 5. Převeďte tulku zpět n text. 6. Pomoí funke tulk vytvořte rozvrh hodin Vší třídy. Rozvrh hodin pro sudý i lihý týden, dále kždá z tulek musí oshovt: - dny v týdnu pondělí neděle, min. 6-8 vyučovíh hodin v kždém provním dni, - rozpis zvonění, - zrovnání - dny v týdnu n levou strnu, osttní n střed, - orámování textu, - formátování textu font Clii, velikost písm p., - kždý předmět ude vystínován jinou rvou (npř. M červeně, AJ modře, TV zeleně..), - využitá ude funke sloučení uněk (pro hodinový předmět). Dále pod rozvrhem hodin ude následovt tulk ( sloupe), v ní udou uvedeny vyučovné předměty vyučujíí jednotlivýh předmětů, t ude revně korespondovt s předměty v rozvrhu hodin. 4

5 5 Cvičení 4 Odrážky, editor rovni, formátování textu, hypertextový odkz Soustv dvou rovni o dvou neznámýh Dvě rovnie o dvou neznámýh lze řešit pomoí různýh metod: Sčítí metod Doszoví metod...)...) y x y x Řešení pomoí doszoví metody ) Z rovnie ) vyjádříme neznámou x y x ) x dosdíme do druhé rovnie y y 3) Vytkneme proměnou y vyjádříme ji y y 4) Vzthy pro řešení soustvy dvou rovni o dvou neznámýh y x y 5) Omezení řešení 0 0, 0, Vytvořte hypertextový odkz, který ude odkzovt: ) n uvedené mtemtiké tém n internetu ) n Váš vytvořený dokument n školním disku

6 Cvičení 5 Editor rovni Pomoí editoru rovni zpište následujíí rovnie: 3 v = F ρ + + π θ v = v o + g h m g h = m v S = t 3 d = 5 F A l A σ t = s m v + m v 0 = m g h F l = F S ( 3 + ef ) sin α (os + 3 ) 6

7 Cvičení 6 Tulky. Vytvořte tulky dle předlohy: Index n vyjdřuje stv před změnou, index n+ stv po změně R n S n Q n Q n+ (Q n +Q n+ ) Vstupy Výstupy A B Y Dodvtel Zoží Termín částk měn Počet skld dodání kusů Klingspor firy ,00 Kč 375 Foseo Ferux 745S ,00 EUR 33 3 Stmont oprv ,00 Kč 33 5 Best flexi ,00 Kč Vesuvius kmeny ,00 EUR 3 5 Simon pistole ,00 Kč Index CZ flexi ,00 Kč Refrko Komg ,00 EUR 3 9 ) Tulku zkopírujte, seřďte ji sestupně dle názvu firmy dodvtele. Tulku vystínujte zeleně, font Aril Blk, rv černá. ) Tulku zkopírujte, seřďte vzestupně podle počtu prodnýh kusů.. Vytvořte v tule nídku ut (min. 8 řádků), tulk ude oshovt tyto údje: znčk ut, rok výroy, njeto, rv, en, popř. jiné údje. Seřďte tulku nkopírujte: ) podle znčky (eedně) ) podle eny (od nejlevnějšího.) 7

8 Cvičení 7 Tulátory, styly, tulky, editor rovni CVIČENÍ, SKUPINA A. Seznm použitého znčení det... determinnt dig... digonální dim... rozměr vektoru konst... konstnt rnk... hodnost u... počáteční řízení u x... suoptimální řízení. Tvor dokumentů Nerousní řízení vyžduje znlost přesného mtemtikého modelu řízeného nelineárního systému spolu s poruhmi, které n něj přípdně půsoí. Proto v reálnýh podmínkáh, kdy dohází ke změnám vlstností nelineárního systému kdy poruhy nejsou plně měřitelné, je vhodné použít rousní lgoritmy řízení. Řízení: nerousní, rousní, rousní s vysokým zesílením, rousní s využitím Ljpunovovy funke. Model průtokoměru: G(s) = k (T s + ) e Tds T T KTY8 Zesílení,7,5,69 Čsová konstnt T (s),5,3 7, Doprvní zpoždění T d (s) 3,08 4,06 5, Poznámk: T... termistor umístěný n ňe T... termistor umístěný 5 m od ňky KTY8... termistor typu KTY8 umístěný 7 m od ňky T... čsová konstnt T d... doprvní zpoždění k... zesílení 8

9 Cvičení 8 - Vkládání ojektů Pomoí tvrů (vložení ilustre tvry) mřížky (zorzení mřížk) vytvořte následujíí shém: ) ) ) 9

10 Cvičení 9 - Rozložení stránky, tulky, SmrtArt Stránku nformátujte dle předlohy sloupe, rozložení stránky n šířku. ) S využitím tulek vytvořte studentský průkz: ) S pomoí grfikýh prvků vytvořte orgnizční strukturu. Střední průmyslová škol, Ostrv Vítkovie, příspěvková orgnize Zengrov, Ostrv - Vítkovie Číslo průkzu VT /03 Jméno Prostor Příjmení Dtum nrození pro fotogrfii Adres: Ulie PSČ město Průkz pltí do: Podpis držitele 0

11 Cvičení 0 - Ohrničení, sloupe, tulky, iniiál, tvry POHODOVÉ LÉTO 03 včsný nákup se slevou ž 5% S nší estovní kneláří můžete prožít ktivní dovolenou. Je vám k dispozii ohtá nídk sportů pod vedením zkušenýh lidí nšeho týmu. V hotelu lze prvidelně vičit, dále máte možnost hrát tenis n moderním tenisovém kurtu. Veškeré tenisové náčiní pk njdete v reepi hotelu. Kždou sootu pořádáme velmi olíené turnje ve stolním tenise pro muže, ženy i děti. I v tomto přípdě nemusíte mít své rkety míčky. Kromě toho si můžete půjčit horská kol svůj výlet si nprogrmujete smi. Těšíme se n Vás!! Věnujte pozornost nšemu eníku: Hotel Rio ** A B A B HotelGrnd ** A B A B Hotel A B A B RioLux ** Hotel Rio ** A B A B Ceny jsou uvedeny v Kč z osou, pokud není uvedeno jink. Děti, které estují zdrm, nečerpjí žádné služy, nemjí ni nárok n místo v doprvním prostředku. Žádáte-li desetidenní poyt enu Vám sdělí Váš prodeje n vyžádání. CESTUJTE ZA NEJVÝHODNĚJŠÍ SLEVY: Při zkoupení zájezdu do s l e v 5% Při zkoupení zájezdu do s l e v 7% Věrnostní progrm s l e v 5% Skupinové slevy Odlety z Prhy, Brn, Ostrvy Členství v soii estovníh kneláří 6 let trdie V š e h n y z á j e z d y n š í C A j s o u p o j i š t ě n y p r o t i ú p d k u. CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ: Cestovní gentur nízí komplexní estovní pojištění včetně léčenýh výloh storno zájezdu. 8 dní = 76 Kč dní = 34 Kč Nšim hlvním ílem je, yste s námi prožili příjemnou dovolenou, n kterou Vám zůstnou hezké vzpomínky. Cestovní gentur AAA

12 Cvičení - Textové pole, otékání textu, vkládání orázku, tvry, formátování Střed 8. červene 03 Vydání VII. KARLOVARSKÝ ZPRAVODAJ Cen 9 Kč Kdo ude pořádt trdiční pouť v nšem městě? Dlší ročník trdiční pouti je opět n spdnutí. N rozdíl od předhozíh let, kdy pouť pořádl společnost Bohemi s.r.o., ude muset rdnie njít jiného pořdtele. N uvedenou společnost yl totiž prohlášen konkurz. Pokud y se nenšl jiná firm, která y se rád ujl pořádání této ke, je možné, že se pouť vůe neuskuteční. Podle slov jednoho z rdníh, je podán návrh, y pouť yl nhrzen podonou trkí. Náš zprvodj se ude dále snžit zjistit podronosti, o kterýh udeme informovt v dlšíh čísleh. Uvnitř listu: Str. přípdy krádeží pokrčují Str. 3 stlo se v krji Str. 4 rozhovor s hejtmnem Str. 5 ktuálně Str. 6 inzere Str. 7 křížovk Str. 8 sport Str. 9 záv volný čs M l d ý t ý m v ě d ů j e d e d o s v ě t! V Králikoviíh vznikl vynález, který možná změní svět O tom, že v Králikoviíh ádá již řdu měsíů několik mldýh vědů, se všeoeně ví. Dosud všk dlší informe yly tjné. Nikdo nevěděl, zd se v mlé stodole provádí výzkum z olsti tehniky či mediíny. Ale teď vše vyšlo njevo. Tým šestnáti mldýh vědů z elého krje, se zde prvidelně sházel, y vymyslel, jk pomoi s ohrnou druhu králíků, který je n vymření. A pozor, přišli n to! Víe Vás udeme informovt n nših novýh weovýh stránkáh: NOVÝ MUZIKÁL JE TADY Už i Králikovie mjí ode dnešk svůj nový muzikál! Jmenuje se KOCOUR V BOTÁCH připrvilo ho nezávislé sdružení tmního divdl. Podle ředitele této společnosti se předstvení ude lišit tím, že ude využívt víe přirozenýh prvků elý se ude odehrávt v přírodě, konkrétně u splávku. Přijďte nás podpořit! Tímto zveme všehny příznive divdl dne ve 0 hodin Divdl v přírodě

13 Cvičení - WordArt, tulátory, rovnie, styly, odrážky Seznm zkrtek použitého znčení:... reálné číslo... reálné číslo... reálné číslo D... diskriminnt i... komplexní proměnná x,... kořeny kvdrtiké rovnie Řešení kvdrtiké rovnie: x + x + = 0 kvdrtiká rovnie. Výpočet Diskriminntu (D) D = 4. Kořeny kvdrtiké rovnie D > 0 dv různé kořeny x = + D x = D D = 0 dvojnásoný kořen x, = D > 0 řešení v komplexní rovině + D i x = D i x = 3

14 Cvičení 3 Souhrnné vičení. Vytvořte jídelní lístek pro školní jídelnu. Podmínky: - strn A4, - oriente stránky n výšku, - název školy, dres, název dokumentu, kdo vří, - dny pondělí pátek (jeden týden), - v kždém dni udou uvedeny druhy jídel, polévk, moučník, pitný režim, - využijte některý z dostupnýh SmrtArtů, či vytvořte vhodnou přehlednou tulku, - použijte vodoznk, ohrničení stránky změňte rvu stránky.. Vytvořte diplom pro studenty školy. Podmínky: - strn A4, - oriente stránky n šířku, - název školy, dres, název dokumentu, - komu se uděluje, z o, kdo uděluje, umístění, - vložte vhodný orázek, - vhodně použijte textové pole, hypertextový odkz, změňte rvu stránky. 3. Vytvořte telefonní seznm. Podmínky: - rozdělení formátu listu do sloupů, sloupe oddělte črou, - k tvorě jmen dres využijte odlišné styly (nstvte odlišné druhy i rvy písm) - využijte tulátory vodií znk. Příkld: Jn Novák Suhdolní Ostrv - Vítkovie 4. Vytvořte vánoční nídku vyrnýh produktů. Podmínky: - strn A4, - tulk s nídkou, min. 3 sloupe, 0 řádků, - vyplňte záhlví, záptí, - použijte WordArt, hypertextový odkz, vložte orázek, - produkty v tule seřďte pomoí příslušné funke. 4

15 Cvičení 4 Souhrnné vičení. Vytvořte leták s nídkou studentskýh rigád. Podmínky: - formát A4, oriente stránky n šířku, - orázek, tulku s eníkem odměn z vykonnou prái, - text, využijte záhlví i záptí stránky, - využijte řádkování, - použijte 3 různé velikosti písm, -použijte stínování, odrážky, WordArt, hypertextový odkz.. Vyerte 3 různé typy SmrtArtu doplňte jkékoliv logiké informe. 3. Vytvořte referát známé historiké osonosti. Podmínky: - formát A4, okrje,5, - vložte záhlví s textem: Vše jméno příjmení, úkol, dtum tvory, - vložte záptí s číslem stránky (umístění n střed), - ndpis: font Verdn, tučné, 8, dvojité podtržení, zelené zvýrznění textu, zrovnt n střed, - vložte fotogrfii osonosti, velikost šířk 5 m, výšk 4 m, zrovnt n střed, ohrničit červeně, - elý text odszení. řádku o m, řádkování,5, - využít otékání textu těsné, zrovnt do loku. 4. S pomoí liovolného textu z internetu vytvořte osh učenie. Podmínky: - min. 5 strn textu (může ýt zkopírováno), - vytvořený utomtiký osh (záložk odkzy osh), - čísl stránek v dolním prvém rohu, - poznámku pod črou vysvětlení min. dvou izíh slov, - iti min. 3, - vytvořit seznm ití (odkzy- seznm ití), - nstvení min. úrovní číslování textu. 5

16 Cvičení 5 Souhrnné vičení Zdroj: 6

17 Cvičení 6 Souhrnné vičení Zdroj: 7

18 Seznm použité litertury: Cvičení 7, 9-4: Vlstní tvor utor Cvičení 8 dostupné z: (ze dne ) CAST ROCNIK_SCM.pdf (ze dne ) Cvičení 5 dostupné z: (ze dne ) Cvičení 6 - dostupné z: (ze dne ) 8

Modelový test 1. č e s k ý j a z y k. www.telc.net

Modelový test 1. č e s k ý j a z y k. www.telc.net Modelový test 1 č e s k ý j z y k B1 www.tel.net OBSAH Pokyny pro účstníky kurzu 3 Přehled o zkouše 4 Písemná zkoušk 5 Čtení s porozuměním 6 Jzykové prvky 12 Posleh 15 Písemný projev (dopis) 19 Odpovědní

Více

Model 27/32/37WL56. Návod k obsluze

Model 27/32/37WL56. Návod k obsluze Model 27/32/37WL56 Návod k osluze Osh NASTAVENÍ Bezpečnostní optření co dělt čeho se vyvrovt...3 Instlce důležité informce...4 Dálkový ovldč ve zkrtce...5 Připojení externích zřízení průvodce připojením

Více

NÁVOD K OBSLUZE PŘÍSTROJ NA ČIŠTĚNÍ ODPADŮ AUTOPÉRO1

NÁVOD K OBSLUZE PŘÍSTROJ NA ČIŠTĚNÍ ODPADŮ AUTOPÉRO1 ZÁRUČNÍ LIST 1. N výroky UNI-MAX je poskytován záruk v déle 24 měsíů od dt prodeje dle očnského zákoníku neo v déle 12 měsíů dle ohodního zákoníku vzthuje se n prokázné vdy mteriálu či vdy výroy. Jiné

Více

Sbírka příkladů do IFJ. Petr Zemek

Sbírka příkladů do IFJ. Petr Zemek Sírk příkldů do IFJ Petr Zemek 11. ledn 2012 Osh Předmluv 1 1 Aeedy, řetěze jzyky 3 2 Úvod do překldčů 5 3 Modely regulárníh jzyků 6 4 Speiální konečné utomty 8 5 Lexikální nlýz 10 6 Modely ezkontextovýh

Více

Soubor otázek pro písemnou část zkoušky - test

Soubor otázek pro písemnou část zkoušky - test Souor otázek pro písemnou část zkoušky - test Dílčí kvlifike 1 Strážný J.2.1.99 Aplikování právníh zákldů ezpečnostní činnosti skupin otázek Ústvní právo zákon č. 1/1993 S., Ústv České repuliky, č. 2/1999

Více

Život. Znovuotevření parku Jiřího Holíka

Život. Znovuotevření parku Jiřího Holíka Život 5 6/2009 5 6/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Znovuotevření prku Jiřího Holík 1. Znovuotevření prku Jiřího Holík... 1 2. Slovo redkce...4 3. Zstupitelstvo

Více

Studijní informační systém. Elektronický zápis předmětů a rozvrhu. I. Postup zápisu předmětů a rozvrhu

Studijní informační systém. Elektronický zápis předmětů a rozvrhu. I. Postup zápisu předmětů a rozvrhu Studijní informční systém Elektronický zápis předmětů rozvrhu V odoí elektronického zápisu předmětů proíhá tzv. předěžný zápis. Student má předměty zpsné ztím pouze předěžně může je po celé odoí elektronického

Více

ČÁST 2 Hlavy A, B a C JAR-FCL 3 IEM FCL 3, A, B & C PŘÍRUČKA CIVILNÍHO LETECKÉHO LÉKAŘSTVÍ JAA

ČÁST 2 Hlavy A, B a C JAR-FCL 3 IEM FCL 3, A, B & C PŘÍRUČKA CIVILNÍHO LETECKÉHO LÉKAŘSTVÍ JAA ČÁST 2 Hlvy A, B C JAR-FCL 3 IEM FCL 3, A, B & C PŘÍRUČKA CIVILNÍHO LETECKÉHO LÉKAŘSTVÍ JAA KAPITOLA 1 VŠEOBECNĚ - KONCEPCE ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K LÉTÁNÍ, LETECKO LÉKAŘSKÉ VYŠETŘENÍ, KONCEPCE HODNOCENÍ

Více

OBJEKTIV MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ ČERVENEC 2014 MOHELNICKÝ POMNÍK PADLÝM VOJÁKŮM Z 1.

OBJEKTIV MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ ČERVENEC 2014 MOHELNICKÝ POMNÍK PADLÝM VOJÁKŮM Z 1. OBJEKTIV MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ ČERVENEC 2014 MOHELNICKÝ POMNÍK PADLÝM VOJÁKŮM Z 1. SVĚTOVÉ VÁLKY Mohelnický válečný pomník nechl odhlit o svtodušních svátcích

Více

Vydala Nadace na ochranu zvířat. Projekt Pes ve městě je realizován s finančním přispěním hlavního města prahy a mč praha 4.

Vydala Nadace na ochranu zvířat. Projekt Pes ve městě je realizován s finančním přispěním hlavního města prahy a mč praha 4. ydl Ndce n ochrnu zvířt. Projekt Pes ve městě je relizován s finnčním přispěním hlvního měst prhy mč prh 4. Obsh: Destero soužití lidí psů Než si pořídíte ps neb důležité úvhy předem....................

Více

(zarovnání, ohraničení, barva buňky apod.) nebo typem zobrazovaných dat např. měna, desetinné číslo atd.

(zarovnání, ohraničení, barva buňky apod.) nebo typem zobrazovaných dat např. měna, desetinné číslo atd. (zarovnání, ohraničení, barva buňky apod.) nebo typem zobrazovaných dat např. měna, desetinné číslo atd. Při práci v buňkách Excel nabízí urychlovací funkce. Základní je tzv. úchyt malý čtvereček u každé

Více

Základy vyšší matematiky(nejen) pro arboristy. Robert Mařík

Základy vyšší matematiky(nejen) pro arboristy. Robert Mařík Zákldy vyšší mtemtiky(nejen) pro rboristy Robert Mřík 2.září2014 Ústv mtemtiky lesnická dřevřská fkult Mendelov univerzit v Brně E-mil ddress: mrik@mendelu.cz URL: user.mendelu.cz/mrik Podpořeno projektem

Více

zpravodaj Zličína a Sobína

zpravodaj Zličína a Sobína zprvodj Zličín Sobín List zličínských sobínských občnů číslo dubn Doprvní soutěž pro mlé řidič Pální črodějnic n Zličíně Přdnášk v knihovně o poutní cstě kultur kultur; zprávy z rdnic ulturní tipy v okolí

Více

3. APLIKACE URČITÉHO INTEGRÁLU

3. APLIKACE URČITÉHO INTEGRÁLU APLIKACE URČITÉHO INTEGRÁLU APLIKACE URČITÉHO INTEGRÁLU V mtemtice, le zejmén v přírodních technických vědách, eistuje nepřeerné množství prolémů, při jejichž řešení je nutno tím či oním způsoem použít

Více

Kapitola 1. Formální jazyky. 1.1 Formální abeceda a jazyk. Cíle kapitoly: Cíle této části: Klíčová slova: abeceda, slovo, jazyk, operace na jazycích

Kapitola 1. Formální jazyky. 1.1 Formální abeceda a jazyk. Cíle kapitoly: Cíle této části: Klíčová slova: abeceda, slovo, jazyk, operace na jazycích Kpitol 1 Formální jzyky Cíle kpitoly: Po prostudování kpitoly máte plně rozumět pojmům jko(formální) beced, slovo, jzyk, operce n slovech jzycích; máte zvládt práci s těmito pojmy n prktických příkldech.

Více

Aleš Dlouhý Ondřej Šouba

Aleš Dlouhý Ondřej Šouba Aleš Dlouhý Ondřej Šouba 1) Hardware je a) systém Windows b) programové vybavení počítače c) vybavení počítače (můžeme si na něj sáhnout) d) souhrn pravidel o správném a bezpečném používání počítače 2)

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_20 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, roč. Anotace Přínos/cílové kompetence

Více

Stopařské minimum. nestačí jen se spoléhat na příslušnou literaturu, ale musí získávat praktické zkušenosti přímo v terénu.

Stopařské minimum. nestačí jen se spoléhat na příslušnou literaturu, ale musí získávat praktické zkušenosti přímo v terénu. Stopřské minimum O výskytu svů v přírodě hodně npovídjí i nepřímé známky jejih výskytu. Mohou to ýt zytky potrvy, požerky, trus, hnízd hlvně stopy, které nlézáme nejen v zimě n sněhu, le prktiky po elý

Více

Úvod 1. Pojetí canisterapie 1.1 Zvířata lidem 1.2 Vznik canisterapie ve světě 1.3 Rozvoj canisterapie v ČR 1.4 Metody a formy canisterapie

Úvod 1. Pojetí canisterapie 1.1 Zvířata lidem 1.2 Vznik canisterapie ve světě 1.3 Rozvoj canisterapie v ČR 1.4 Metody a formy canisterapie Obsh Úvod 1. Pojetí cnisterpie 1.1 Zvířt lidem 1.2 Vznik cnisterpie ve světě 1.3 Rozvoj cnisterpie v ČR 1.4 Metody formy cnisterpie 1. Shrnutí 2. Zákldní terminologie indikce cnisterpie v sociální práci

Více

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020 Strtegický plán měst Třince pro období 20142020 Tr inec fjne mı sto pro z ivot Leden 2014 Obsh Vize rozvoje měst... 4 I Oborová koncepce Doprv... 6 1 Stručná nlýz oblsti Doprvy... 7 1.1 Interpretce problémového

Více

Pás karet sdružuje příkazy, které jsou vhodné pro daný vytvářený úkol. Nachází se v horní části okna aplikace Microsoft Word.

Pás karet sdružuje příkazy, které jsou vhodné pro daný vytvářený úkol. Nachází se v horní části okna aplikace Microsoft Word. 1 Textové editory Textový editor je vlastně program, který udělá z počítače psací stroj. Nebude to ale psací stroj jen tak obyčejný. Můžete pomocí něj nejen napsat a vytisknout dopisy, pozvánky, objednávky

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. PŘÍRUČKA ADMINISTRATIVNÍHO PRACOVNÍKA nejen v textilním průmyslu. Ludmila FRIDRICHOVÁ

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. PŘÍRUČKA ADMINISTRATIVNÍHO PRACOVNÍKA nejen v textilním průmyslu. Ludmila FRIDRICHOVÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI PŘÍRUČKA ADMINISTRATIVNÍHO PRACOVNÍKA nejen v textilním průmyslu Ludmila FRIDRICHOVÁ LIBEREC 2006 Ing. Ludmila Fridrichová, Ph.D. 2006 ISBN 80-7083-XXX-X ÚVOD 7 Semestrální

Více

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R OpenOffice.org CALC Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz tabulkový kalkulátor Calc OpenOffice.org Calc Autor: Pavel Navrátil, Ing.

Více

PŘÍRUČKA KE STUDIU PREZENTAČNÍCH DOVEDNOSTÍ

PŘÍRUČKA KE STUDIU PREZENTAČNÍCH DOVEDNOSTÍ Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Katedra učitelství a humanitních věd PŘÍRUČKA KE STUDIU PREZENTAČNÍCH DOVEDNOSTÍ Ladislav Nádherný 2014/2015 aktualizováno 15.4.2015 17:18:00 Inovace studijního

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA JANA KAPOUNOVÁ

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA JANA KAPOUNOVÁ OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE JANA KAPOUNOVÁ OSTRAVA 2003 Obsah 1 Úvod...................................................... 2 Diplomová práce..............................................

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta. prací. Diplomová práce. Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc.

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta. prací. Diplomová práce. Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta Doporučení pro úpravu závěrečných prací Diplomová práce Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc. Jan Novák Brno 2009 2 Je mou povinností

Více

Excel 2007-2010 v příkladech

Excel 2007-2010 v příkladech Excel 2007-2010 v příkladech Zdeněk Matúš Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah 1. Pojmy a prvky požité v textu, slovo autora... 6 2. Formátování buněk, vzorce, funkce... 7

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instrukční manuál popis technických částí popis ovládání programu GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Aktualizace katalogu schváleného

Více

Naučte se víc... Microsoft Office Excel 2007 PŘÍKLADY

Naučte se víc... Microsoft Office Excel 2007 PŘÍKLADY Naučte se víc... Microsoft Office Excel 2007 PŘÍKLADY Autor: Lukáš Polák Příklady MS Excel 2007 Tato publikace vznikla za přispění společnosti Microsoft ČR v rámci iniciativy Microsoft Partneři ve vzdělávání.

Více