MATEMATICKÁ STATISTIKA 1, CVIČENÍ (NMSA331) Poslední úprava dokumentu: 17. listopadu 2016

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATEMATICKÁ STATISTIKA 1, CVIČENÍ (NMSA331) Poslední úprava dokumentu: 17. listopadu 2016"

Transkript

1 MATEMATICKÁ STATISTIKA, CVIČENÍ NMSA33 Příklay nejen pro přípravu na písemnou zápočtovou práci Poslení úprava okumentu: 7. listopau 206

2 Poslení úprava okumentu: 7. listopau 206 Mnohorozměrné normální rozěleni Příkla. Mnohorozměrné normální rozělení Necht X = X,..., T je náhoný výběr z mnohorozměrného normálního rozělení N n µ, Σ. i Najěte rozělení náhoné veličiny Y = i= i X i. ii Najěte rozělení náhoné veličiny Y = X i µ i 2 /σi 2, ke σ2 i Σ. iii Za jakýcho otačných přepoklaů má náhoná veličina Z = i= n stupních volnosti? je i-tý iagonální prvek matice X i µ i 2 σ 2 i rozělení χ 2 o 2 Limitní věty Příkla 2. Konvergence normálního rozělení Necht pro kažé n N je náhoná veličina s normálním rozělením Nµ, σ 2 n, ke σ n > 0. Dále přepokláejte, že σ n n σ. i Dokažte, že poku σ > 0, potom Nµ, n σ2. ii Dokažte, že poku σ = 0, potom δ µ, ke δ µ je Diracova míra v boě µ. n Příkla 3. Konvergence Stuentova rozělení Necht pro kažé n N je náhoná veličina se Stuentovým t-rozělení o n stupních volnosti. Dokažte, že N0,. n Příkla 4. Konvergence Fisherova F -rozělení Necht pro kažé n N je náhoná veličina s Fisherovým F -rozělením o m a n stupních volnosti. Dokažte, že pro n posloupnost náhoných veličin Y n = m konverguje v istribuci k náhoné veličině Y se χ 2 -rozělením o m stupních volnosti. 2

3 Příkla 5. Poissonovo rozělení Necht X,..., je náhoný výběr z Poissonova rozělení, tj. PX = k = e λ λ k, k = 0,,... k! i Porobně okažte, že n lim P Xn λ u α/2 u α/2 = α, n Xn ke = n i= X i a u β je β-kvantil normovaného normálního rozělení. Příkla 6. Oha parametru p v geometrickém rozělení Necht X,..., je náhoný výběr z geometrického rozělení, tj. PX = k = p p k, k = 0,, 2,... i Dokažte konzistenci a ovo te asymptotické rozělení násleujícího ohau parametru p aného přepisem p n = + n i= X. i Příkla 7. Maximálně věrohoný a momentový oha v Paretově rozělení Necht X,..., je náhoný výběr z rozělení s hustotou { p, x, fx = xp+ 0, jinak. i Dokažte konzistenci a ovo te asymptotické rozělení maximálně věrohoného ohau parametru p aného přepisem n p n = i= logx i. ii Dokažte konzistenci a ovo te asymptotické rozělení momentového ohau parametru p aného přepisem i= p n = X i i= X i n. Příkla 8. Oha rozptylu v alternativním rozělení Necht X,..., je náhoný výběr z alternativního rozělení, tj. PX = j = p j p j, j {0, }. i Ovo te asymptotické rozělení ohau rozptylu. 3

4 Příkla 9. Transformace průměru Necht X,..., je náhoný výběr z rozělení s nulovou stření honotou a konečným nenulovým rozptylem σ 2. i Ovo te asymptotické rozělení náhoné veličiny exp { X 3 n}. Příkla 0. Poíl průměrů Necht X,..., je náhoný výběr z exponenciálního rozělení Expλ X s hustotou { λ X e λ X x, x 0, fx = 0, jinak. a Y,..., Y n je náhoný výběr z exponenciálního rozělení Expλ Y. Přepokláejte, že oba náhoné výběry jsou na sobě nezávislé. i Najěte asymptotické rozělení ohau poměru střeních honot aného přepisem Y n, ke a Y n jsou příslušné výběrové průměry. Příkla. Momentové ohay v gamma rozělení Necht X,..., je náhoný výběr z gama rozělení Γa, p, tj. a p fx = Γp xp e a x, x 0, 0, jinak. i Najěte sružené asymptotické rozělení ohau T Xn ân, p n = Sn 2, 2 T Xn, ke, a S 2 n jsou výběrový průměr a výběrový rozptyl. Návo. Využijte věty z přenášky o sružené asymptotické normalitě, Sn 2 T a ále pak toho, že pro gama rozělení platí EX = p a, varx = p a, γ 3 = 2 p a γ 4 = 6 p + 3. S 2 n 4

5 3 Boové ohay Příkla 2. Nesmyslný nestranný oha pomíněné Poissonovo rozělení Necht X je iskrétní náhoná veličina s rozělením λ k e λ PX = k = e λ, k =, 2, 3,... k! i Dokažte, že T X = + X je nestranný oha parametru θ X = e λ. ii Dokažte, že T X = + X je jeiný nestranný oha parametru θ X = e λ. Příkla 3. Nesmyslný nestranný oha geometrické rozělení Necht X je iskrétní náhoná veličina s geometrickým rozělením, tj. PX = k = p k p k = 0,, 2,... i Ověřte, že T X = X je nestranný oha parametrické funkce užitečností takového ohau. p 2 p. Zamyslete se na Příkla 4. Neexistuje nestranný oha binomické rozělení Necht X,..., je náhoný výběr z binomického rozělení Bim, p, tj. m PX = k = p k p m k k = 0,,..., m. k i Ukažte, že p n = n m i= X i je nestranný oha parametru p. ii Ukažte, že neexistuje nestranný oha parametru θ X =. p p Příkla 5. Oha rozptylu v alternativním rozělení Necht X,..., je náhoný výběr z alternativního rozělení, tj. PX = j = p j p j, j {0, }. i Rozhoněte, za je oha X X 2 nestranný a konzistentní oha parametru θ X = p p. ii Rozhoněte, za je oha nestranný a konzistentní oha parametru θ X = p p. 5

6 Příkla 6. Oha parametru λ v Poissonově rozělení Necht X,..., je náhoný výběr z Poissonova rozělení, tj. PX = k = e λ λ k, k = 0,,... k! i Dokažte, že λ n = n i= X i a λ n = n i= Xi 2 jsou nestranné a konzistentní ohay parametru λ. ii Který z ohaů λ n, λ n byste spíše oporučili a proč? Návo. Ve ii porovnejte asymptotické rozptyly. Můžete využít toho, že špičatost γ 4 Poissonova rozělení je λ + 3. Příkla 7. Oha pravěpoobnosti PX = 0 v Poissonově rozělení Necht X,..., je náhoný výběr z Poissonova rozělení, tj. Uvažujte parametr θ X = PX = 0 = e λ. PX = k = e λ λ k, k = 0,,... k! i Rozhoněte, za je oha θ n = e Xn nestranný a konzistentní oha parametru θ X. Poku není nestranný, spočítejte jeho vychýlení. ii Rozhoněte, za je oha θ n = n i= I{X i = 0} nestranný a konzistentní oha parametru θ X. Poku není nestranný, spočítejte jeho vychýlení. iii Porovnejte ohay θ n a θ n na záklaě jejich střeních čtvercových chyb. iv Porovnejte ohay θ n a θ n na záklaě jejich asymptotických rozptylů. Příkla 8. Normální rozělení Necht X,..., je náhoný výběr z normálního rozělení s hustotou fx = 2πσ 2 exp { x µ2 2 σ 2 }, x R. i Rozhoněte, za σ n 2 = n i= X i 2 je konzistentní a nestranný oha parametru σ 2. Poku není nestranný, spočítejte jeho vychýlení. ii Rozhoněte, za S n = n n i= X i 2 je konzistentní a nestranný oha parametru θ X = σ. Poku není nestranný, spočítejte jeho vychýlení. iii Spočtěte stření čtvercovou chybu ohau S n. 6

7 Příkla 9. Oha parametru exponenciálního rozělení při různé parametrizaci Mějme náhoný výběr X,..., z exponenciálního rozělení Expλ, tj. X i má hustotu { λ e λx, x 0,, f X x = 0, jinak, ke λ > 0 je neznámé. i Rozhoněte, za λ n = n i= X i je nestranný a konzistentní oha parametru λ. ii Rozhoněte, za θ n = n i= X i je nestranný a konzistentní oha parametru θ X = λ. Příkla 20. Oha θ v rovnoměrném rozělení Necht X,..., je náhoný výběr z rovnoměrného rozělení R0, θ s hustotou fx = θ, 0 < x < θ, 0, jinak, ke θ > 0. i Rozhoněte, za θ n = max i n X i je nestranný a konzistentní oha parametru θ. Poku není, spočtěte jeho vychýlení. ii Spočtěte stření čtvercovou chybu ohau θ n. iii Rozhoněte, za θ n = 2 je nestranný a konzistentní oha parametru θ. Poku není, spočtěte jeho vychýlení. iv Spočtěte stření čtvercovou chybu ohau θ n. v Kterému z ohaů θ n, θ n byste ali přenost? Příkla 2. Oha posunutí exponenciálního rozělení Mějme náhoný výběr X,..., z rozělení { λ e λx δ, x δ,, f X x = 0, jinak, ke δ R a λ > 0. i Rozhoněte, za δ n = min i n X i je nestranný a konzistentní oha parametru δ. Poku není, spočtěte jeho vychýlení. ii Spočtěte stření čtvercovou chybu ohau δ n. iii Rozhoněte, za oha δ n = max i n X i je konzistentní oha parametru δ. iv Rozhoněte, za oha = n i= X i je nestranný a konzistentní oha parametru δ. 7

8 Příkla 22. Oha parametru p v geometrickém rozělení Necht X,..., je náhoný výběr z geometrického rozělení, tj. PX = k = p p k, k = 0,, 2,... i Rozhoněte, za ˇp n = I{X = 0} je nestranný a konzistentní oha parametru p. ii Rozhoněte, za p n = n i= I{X i = 0} je nestranný a konzistentní oha parametru p. n+ iii Rozhoněte, za p n = n+ i= X je konzistentní oha parametru p. i Příkla 23. Oha parametrů a, b v rovnoměrném rozělení Necht X,..., je náhoný výběr z rovnoměrného rozělení Ra, b s hustotou fx = b, a b 2 < x < a + b 2, 0, jinak, ke a < b. Označme X = min i n X i a = max i n X i. i Rozhoněte, za â n = X + 2 je nestranný a konzistentní oha parametru a. Poku není, spočtěte jeho vychýlení. ii Spočtěte stření čtvercovou chybu ohau â n. iii Rozhoněte, za b n = X je nestranný a konzistentní oha parametru b. Poku není, spočtěte jeho vychýlení. iv Spočtěte stření čtvercovou chybu ohau b n. Návo. Uvěomte si, že náhoný výběr X,..., můžeme vyrobit pomocí lineární transformace jako X i = a + b Y i 2, i =,..., n, ke Y,..., Y n je náhoný výběr z rovnoměrného rozělení R0,. Sružená hustota náhoného vektoru Y, Y n pak je f Y,Y n y, y 2 = nn y 2 y n 2 I { 0 < y < y 2 < }. Příkla 24. Korelační koeficient Necht X, Y T,...,, Y n T je náhoný výběr z vourozměrného rozělení s regulární varianční i= maticí. Dokažte, že oha ρ n = X i Y i Y n i= X i 2 je konzistentním ohaem korelačního n i= Y i Y n 2 koeficientu ρ = covx,y. varx vary 8

9 4 Intervalové ohay intervaly spolehlivosti Přepokláejme, že chceme zkonstruovat intervalový oha pro parametr θ, přičemž máme oha θ n tohoto parametru, pro který platí θn θ X ke σ 2 je funkce spojitá ve skutečné honotě parametru θ X. Interval spolehlivosti Walova typu n N 0, σ 2 θ X, Tento interval spolehlivosti je založen na tom, že íky a Cramérově-Sluckého větě ostáváme θn θ X N 0,. Tuíž σ θ n n lim P u α/2 n θn θ X u n σ θ α/2 = α, n a tey θn u α/2 σ θ n, θ n + u α/2 σ θ n je intervalový oha parametru θ X o asymptotické spolehlivosti α. 2 Interval spolehlivosti Wilsonova typu Tento interval vychází z toho, že íky máme Otu ostáváme, že pro množinu lim P u α/2 n θn θ X n σθ X u α/2 = α. B n = { θ : θn θ } u σθ α/2 3 platí, že P B n θ X = α. Zpravila je Bn interval, tuíž se s trochou nepřesnosti o ní mluví jako o intervalu spolehlivosti. Ukazuje se, že pro konečné rozsahy výběrů je skutečné pokrytí intervalu 3 zpravila blíže přeepsané hlaině α než pro interval spolehlivosti 2. Na ruhou stranu interval spolehlivosti 3 je obecně zaán pouze implicitně a a jeho sestavení může být numericky výrazně náročnější. Interval spolehlivosti založený na transformace stabilizující asymptotický rozptyl Uvažujme transformaci g takovou, že funkce [g θ] 2 σ 2 θ již nezávisí na θ. Bez újmy na obecnosti necht [g θ] 2 σ 2 θ =. Potom pomocí a -metoy ostáváme, že g θ n gθ N 0,. Tuíž g θ n u α/2, g θ n + u α/2 je intervalový oha pro gθ a n g g θn u α/2, g g θn + u α/2 4 je intervalový oha parametru θ o asymptotické spolehlivosti α. Ukazuje se, že pro konečné rozsahy výběrů je skutečné pokrytí intervalu 4 zpravila blíže přeepsané hlaině α než pro interval spolehlivosti 2, i kyž ne tak blízko jako pro interval 3. Výhoou intervalového ohau 4 oproti 3 však je, že poku umíme invertovat funkci g, tak ostáváme 9

10 explicitní přepis. Navíc transformace stabilizující asymptotický rozptyl je zpravila vhonější pro jenostranné intervalové ohay. Příkla 25. Poissonovo rozělení Necht X,..., je náhoný výběr z Poissonova rozělení, tj. PX = k = e λ λ k, k = 0,,... k! i Najěte asymptotické rozělení a pomocí tohoto rozělení sestavte oboustranný a levostranný intervalový oha o asymptotické spolehlivosti α. ii Najěte transformaci, která stabilizuje asymptotický rozptyl a pomocí této transformace sestavte oboustranný a pravostranný intervalový oha o asymptotické spolehlivosti α. Příkla 26. Alternativní rozělení Necht X,..., je náhoný výběr z alternativního rozělení, tj. PX = j = p j p j, j {0, }. i Najěte asymptotické rozělení a pomocí tohoto rozělení sestavte oboustranný a pravostranný interval spolehlivosti. ii Najěte asymptotické rozělení arcsin Xn a pomocí tohoto rozělení sestavte oboustranný a levostranný interval spolehlivosti. Příkla 27. Oha parametru exponenciálního rozělení Mějme náhoný výběr X,..., z exponenciálního rozělení Expλ, tj. X i má hustotu { λ e λx, x 0,, f X x = 0, jinak, ke λ > 0. i Najěte asymptotické rozělení výběrového průměru a pomocí tohoto rozělení sestavte intervalový oha pro parametr λ. ii Najěte asymptotické rozělení ohau parametru λ aného přepisem λ n = a pomocí tohoto rozělení sestavte intervalový oha pro parametr λ. iii Najěte transformaci, která stabilizuje asymptotický rozptyl náhoné veličiny a pomocí této transformace sestavte intervalový oha pro parametr λ. 0

11 Příkla 28. Oha parametru p v geometrickém rozělení Necht X,..., je náhoný výběr z geometrického rozělení, tj. PX = k = p p k, k = 0,, 2,... i Najěte asymptotické rozělení ohau p n = + a na záklaě tohoto rozělení ovo te interval spolehlivosti Walova typu. ii Najěte asymptotické rozělení ohau p n = n i= I{X i = 0} a na záklaě tohoto rozělení ovo te interval spolehlivosti Walova typu. iii Který z intervalů spolehlivosti ovozených v i a ii byste si vybrali a proč? Příkla 29. Poíl průměrů Necht X,..., je náhoný výběr z exponenciálního rozělení Expλ X s hustotou { λ X e λ X x, x 0, fx = 0, jinak, a Y,..., Y n je náhoný výběr z exponenciálního rozělení Expλ Y. Přepokláejte, že oba náhoné výběry jsou na sobě nezávislé. i S využitím asymptotického rozělení Y n sestavte oboustranný intervalový oha pro λ X λy. ii Najěte asymptotické rozělení náhoné veličiny log Y n a využijte této znalosti ke konstrukci oboustranného intervalového ohau pro λ X λy. Příkla 30. Korelační koeficient Necht X, Y T,...,, Y n T je náhoný výběr z vourozměrného normálního rozělení s regulární i= varianční maticí a korelačním koeficientem ρ. Označme ρ n = X i Y i Y n i= X i 2 oha n i= Y i Y n 2 korelačního koeficientu. Potom se á pomocí -metoy okázat, že ρn ρ n N 0, ρ 2 2. i Pro parametr ρ sestavte intervalový oha Walova typu. ii Pro parametr ρ sestavte intervalový oha Wilsonova typu. iii Najěte transformaci, která stabilizuje asymptotický rozptyl ohau korelačního koeficientu ρ n a pomocí této transformace sestavte intervalový oha pro parametr ρ.

12 Příkla 3. Oha θ v rovnoměrném rozělení Necht X,..., je náhoný výběr z rovnoměrného rozělení R0, θ s hustotou fx = θ, 0 < x < θ, 0, jinak, ke θ > 0. i Na záklaě výběrového maxima = max i n X i najěte intervalový oha pro parametr θ. ii Sestavte oboustranný a levostranný intervalový oha na záklaě asymptotického rozělení výběrového průměru a porovnejte s intervalovým ohaem z i. Návo. V i využijte toho, že θ neznámých parametrech. je pivotální statistika tj. statistika jejíž rozělení nezávisí na Příkla 32. Oha posunutí exponenciálního rozělení Mějme náhoný výběr X,..., z rozělení { λ e λx δ, x δ,, f X x = 0, jinak, ke δ R je neznámý parametr a λ > 0 je známá konstanta. i Ověřte, že Z n = min i n X i δ je pivotální statistika. ii Pomocí Z n najěte oboustranný intervalový oha pro parametr δ. 2

13 5 Empirické ohay Příkla 33. Ohay istribuční funkce exponenciálního rozělení Necht X,..., je náhoný výběr z exponenciálního rozělení Expλ s hustotou { λ e λ x, x 0, fx = 0, jinak. Naším cílem je ohanout honotu istribuční funkce v nějakém aném boě y, tj. θ X = e λ y. Uvažujte násleující va ohay θ n = n I{X i y} θn = e λ n y, ke λn =. n i= Který z ohaů se Vám za vhonější a proč? Příkla 34. Poroní hmotnost chlapců V násleující tabulce jsou zachyceny poroní hmotnosti chlapců narozených v aném roce v aném regionu. Hmotnost [kg].5, 2.0] 2.0, 2.5] 2.5, 3.0] 3.0, 3.5] 3.5, 4.0] 4.0, 4.5] 4.5, 5.0] 5.0, 5.5] Počet i Boově i intervalově ohaněte o kolik je větší pravěpoobnost, že se naroí chlapec s hmotností o 4 kg včetně než pravěpoobnost že se naroí chlapec s hmotností o 3 kg včetně. ii Boově i intervalově ohaněte, kolikrát je větší pravěpoobnost, že se naroí chlapec s hmotností o 4 kg včetně než pravěpoobnost že se naroí chlapec s hmotností o 3 kg včetně. iii Boově i intervalově ohaněte, o kolik je větší pravěpoobnost, že se naroí chlapec s hmotností o 3 kg včetně než pravěpoobnost že se naroí chlapec s hmotností větší než 4 kg. iv Boově i intervalově ohaněte, kolikrát je větší pravěpoobnost, že se naroí chlapec s hmotností o 3 kg včetně než pravěpoobnost že se naroí chlapec s hmotností větší než 4 kg. Příkla 35. Asymptotické rozělení třetího centrálního momentu Necht X,..., je náhoný výběr. i Najěte asymptotické rozělení třetího centrálního momentu µ 3 = n i= X i 3. ii Na záklaě znalosti z i sestavte intervalový oha pro µ 3. iii Najěte asymptotické rozělení třetího centrálního momentu µ 3 za přepoklau, že X i má normální rozělení Nµ, σ 2. Návo. Všimněte si, že v i můžete bez újmy na obecnosti přepokláat, že EX = 0. 3

14 Příkla 36. Asymptotické rozělení empirického ohau šikmosti Necht X,..., je náhoný výběr z normálního rozělení Nµ, σ 2. i Najěte asymptotické rozělení empirického ohau šikmosti γ 3 = n i= X i 3 n i= X i 2 3/2. ii Zkuste promyslet, jak by se informace z i ala využít k testování normality tj. testování, že náhoný výběr pochází z normálního rozělení. Návo. Všimněte si, že v i můžete bez újmy na obecnosti přepokláat, že µ = 0 a σ 2 =. Příkla 37. Empirický kvantil Necht X,..., je náhoný výběr z rozělení se spojitou istribuční funkcí F X. Necht u X β je β-kvantilem rozělení F X a û n α je empirický výběrový α-kvantil. i Pro α = 0.25, β = 0.30 a n = 00 spočtěte přibližně pravěpoobnost P û n α > u X β. ii Jaká bue pravěpoobnost z i pro n = 000? Příkla 38. Intervalový oha pro meián Necht X,..., je náhoný výběr z rozělení se spojitou istribuční funkcí F X. Označme m meián rozělení F X. Najěte největší možné přirozené číslo k a nejmenší možné přirozené číslo k 2 takové, že P X k > m α 2, P X k2 < m α 2. Ukažte, že X k, X k2 je intervalový oha pro m se spolehlivostí alespoň α. 4

15 6 Testování hypotéz Příkla 39. P-honota oboustranného testu Necht náhoná veličina U má rovnoměrné rozělení na intervalu 0,. Dokažte, že potom také náhoná veličina V = 2 minu, U má rovnoměrné rozělení na 0,. 5

16 7 Výsleky některých příklaů Příkla 6 i p n p Příkla 7 i p n p ii p n p Příkla 8 n N 0, p 2 p. n N 0, p 2. n N 0, pp 3 p 2 i p p Příkla 9. n p = 2 ostáváme p p i exp { X 3 n Příkla 0 i Y n λ X λy Příkla } N 0, σ 2 n n N 0, 2 λ2 X λ. 2 Y N 0, 2p 2 p p pro p 2. Všimněte si, že pro P n 0. i ] [ân a 0 n p n p N 2, V, ke V = D Σ D T, přičemž n 0 Příkla 8 D = a 2 p, i n 2 n Γ ii biass n = σ 2 Γ n 2 a2 p 2a, a 2 a Σ = p a 2, 2p 2p a 3, a 3 p 2 a 4 6 p

17 Příkla 23 i Oha â n je nestranný a konzistentní oha parametru a. ii MSEâ n = varâ n = b 2 2n+2n+. iii Oha b n není nestranný, ale je konzistentní oha parametru b. iv MSE b n = var b n + [ E b n b ] 2 = b 2 n 2n+2n+ 2 + Příkla 25 i Oboustranný interval Walova typu X n u α/2 interval by byl u α n, b2 3 b = 2 n+ 2 2n+2n+. Oboustranný interval Wilsonova typu + u2 u α/2 2 n X 2 α/2 n n + u4 α/2, X 4 n 2 n + u2 α/2 2 n + + u2 α 2 n u X 2 α n n Levostranný interval by byl ii u α/2 + u2 α/2 4 n, + u α/2 + u2 α 4 n + u2 α/2 4 n + u4 α, + u α/2. Levostranný,. 4 n 2 u 2 α/2 n + u4 α/2 4 n 2., přičemž levou stranu intervalu spolehlivosti nahraíme nulou, poku < u2 α/2 4 n 0,. Pravostranný interval by byl + u α n, Příkla 27 i Interval Walova typu Interval Wilsonova typu ii Interval Walova typu Interval Wilsonova typu iii, + u, α/2 n u α/2 u α/2, + u α/2 u α/2, exp n exp u α/2, + u α/2, u α/2,, + u, α/2 n u α/2 Příkla 33 Poíl asymptotických rozptylů je avar θ n avar θ n = eλ y λ y 2 >. 7

18 Příkla 34 i Boový oha je přibližně Intervalový oha se spolehlivostí 0.95 je přibližně 0.722, ii Boový oha je přibližně Intervalový oha se spolehlivostí 0.95 je přibližně 4.7, Příkla 35 i µ 3 µ 3 N0, n v2, ke v 2 = µ 6 µ µ 2 µ µ 3 2 iii n µ 3 N0, 6 n σ6 Příkla 36 i γ 3 N0, 6 n 8

z Matematické statistiky 1 1 Konvergence posloupnosti náhodných veličin

z Matematické statistiky 1 1 Konvergence posloupnosti náhodných veličin Příklady k procvičení z Matematické statistiky Poslední úprava. listopadu 207. Konvergence posloupnosti náhodných veličin. Necht X, X 2... jsou nezávislé veličiny s rovnoměrným rozdělením na [0, ]. Definujme

Více

Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 2015

Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 2015 Přijímací zkouška na navazující magisterské stuium 05 Stuijní program: Stuijní obor: Řešení příklaů pečlivě oůvoněte. Příkla (5 boů) Spočtěte ke M {(y, x) R ; x 0, x + y a}. Příkla (5 boů) Nalezněte supremum

Více

1 Klasická pravděpodobnost. Bayesův vzorec. Poslední změna (oprava): 11. května 2018 ( 6 4)( 43 2 ) ( 49 6 ) 3. = (a) 1 1 2! + 1 3!

1 Klasická pravděpodobnost. Bayesův vzorec. Poslední změna (oprava): 11. května 2018 ( 6 4)( 43 2 ) ( 49 6 ) 3. = (a) 1 1 2! + 1 3! Výsledky příkladů na procvičení z NMSA0 Klasická pravděpodobnost. 5. ( 4( 43 ( 49 3. 8! 3! 0! = 5 Poslední změna (oprava:. května 08 4. (a! + 3! + ( n+ n! = n k= ( k+ /k! = n k=0 ( k /k!; (b n k=0 ( k

Více

Charakterizace rozdělení

Charakterizace rozdělení Charakterizace rozdělení Momenty f(x) f(x) f(x) μ >μ 1 σ 1 σ >σ 1 g 1 g σ μ 1 μ x μ x x N K MK = x f( x) dx 1 M K = x N CK = ( x M ) f( x) dx ( xi M 1 C = 1 K 1) N i= 1 K i K N i= 1 K μ = E ( X ) = xf

Více

Výběrové charakteristiky a jejich rozdělení

Výběrové charakteristiky a jejich rozdělení Katedra ekonometrie, FVL, UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Statistické šetření úplné (vyčerpávající) neúplné (výběrové) U výběrového šetření se snažíme o to, aby výběrový

Více

Bakalářské studium na MFF UK v Praze Obecná matematika Zaměření: Stochastika. 1 Úvodní poznámky. Verze: 13. června 2013

Bakalářské studium na MFF UK v Praze Obecná matematika Zaměření: Stochastika. 1 Úvodní poznámky. Verze: 13. června 2013 Bakalářské studium na MFF UK v Praze Obecná matematika Zaměření: Stochastika Podrobnější rozpis okruhů otázek pro třetí část SZZ Verze: 13. června 2013 1 Úvodní poznámky 6 Smyslem SZZ by nemělo být toliko

Více

správně - A, jeden celý příklad správně - B, jinak - C. Pro postup k ústní části zkoušky je potřeba dosáhnout stupně A nebo B.

správně - A, jeden celý příklad správně - B, jinak - C. Pro postup k ústní části zkoušky je potřeba dosáhnout stupně A nebo B. Zkouška z předmětu KMA/PST. Anotace předmětu Náhodné jevy, pravděpodobnost, podmíněná pravděpodobnost. Nezávislé náhodné jevy. Náhodná veličina, distribuční funkce. Diskrétní a absolutně spojitá náhodná

Více

Pravděpodobnost a statistika (BI-PST) Cvičení č. 7

Pravděpodobnost a statistika (BI-PST) Cvičení č. 7 Pravděpodobnost a statistika (BI-PST) Cvičení č. 7 R. Blažek, M. Jiřina, J. Hrabáková, I. Petr, F. Štampach, D. Vašata Katedra aplikované matematiky Fakulta informačních technologií České vysoké učení

Více

15. T e s t o v á n í h y p o t é z

15. T e s t o v á n í h y p o t é z 15. T e s t o v á n í h y p o t é z Na základě hodnot náhodného výběru činíme rozhodnutí o platnosti hypotézy o hodnotách parametrů rozdělení nebo o jeho vlastnostech. Rozeznáváme dva základní typy testů:

Více

Minikurz aplikované statistiky. Minikurz aplikované statistiky p.1

Minikurz aplikované statistiky. Minikurz aplikované statistiky p.1 Minikurz aplikované statistiky Marie Šimečková, Petr Šimeček Minikurz aplikované statistiky p.1 Program kurzu základy statistiky a pravděpodobnosti regrese (klasická, robustní, s náhodnými efekty, ev.

Více

MATEMATICKÁ STATISTIKA

MATEMATICKÁ STATISTIKA MATEMATICKÁ STATISTIKA 1. Úvod. Matematická statistika se zabývá vyšetřováním zákonitostí, které v sobě obsahují prvek náhody. Zpracováním hodnot, které jsou výstupem sledovaného procesu, se snažíme popsat

Více

Mgr. Rudolf Blažek, Ph.D. prof. RNDr. Roman Kotecký Dr.Sc.

Mgr. Rudolf Blažek, Ph.D. prof. RNDr. Roman Kotecký Dr.Sc. Náhodné veličiny III Mgr. Rudolf Blažek, Ph.D. prof. RNDr. Roman Kotecký Dr.Sc. Katedra teoretické informatiky Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze c Rudolf Blažek, Roman

Více

Úvod do teorie odhadu. Ing. Michael Rost, Ph.D.

Úvod do teorie odhadu. Ing. Michael Rost, Ph.D. Úvod do teorie odhadu Ing. Michael Rost, Ph.D. Náhodný výběr Náhodným výběrem ze základního souboru populace, která je popsána prostřednictvím hustoty pravděpodobnosti f(x, θ), budeme nazývat posloupnost

Více

F (x, h(x)) T (g)(x) = g(x)

F (x, h(x)) T (g)(x) = g(x) 11 Implicitní funkce Definice 111 (implicitní funkce) Nechť F : R 2 R je funkce a [x 0, y 0 ] R 2 je takový bo, že F (x 0, y 0 ) = 0 Řekneme, že funkce y = f(x) je v okolí bou [x 0, y 0 ] zaána implicitně

Více

AVDAT Náhodný vektor, mnohorozměrné rozdělení

AVDAT Náhodný vektor, mnohorozměrné rozdělení AVDAT Náhodný vektor, mnohorozměrné rozdělení Josef Tvrdík Katedra informatiky Přírodovědecká fakulta Ostravská univerzita Opakování, náhodná veličina, rozdělení Náhodná veličina zobrazuje elementární

Více

NMFM301 Statistika pro finanční matematiky. Michal Kulich

NMFM301 Statistika pro finanční matematiky. Michal Kulich NMFM301 Statistika pro finanční matematiky Přehledový větník Michal Kulich Naposledy upraveno dne 27. září 2014. Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Matematicko-fysikální fakulta University

Více

NMSA202 PRAVDĚPODOBNOST A MATEMATICKÁ STATISTIKA POZNÁMKY O ZKOUŠCE

NMSA202 PRAVDĚPODOBNOST A MATEMATICKÁ STATISTIKA POZNÁMKY O ZKOUŠCE Datum poslední aktualizace: 13. června 2014 NMSA202 PRAVDĚPODOBNOST A MATEMATICKÁ STATISTIKA POZNÁMKY O ZKOUŠCE Zkouška má písemnou a ústní část. Nejdříve je písemná část, která se dále dělí na početní

Více

Poznámky k předmětu Aplikovaná statistika, 5.téma

Poznámky k předmětu Aplikovaná statistika, 5.téma Poznámky k předmětu Aplikovaná statistika, 5.téma 5. Některá významná rozdělení A. Diskrétní rozdělení (i) Diskrétní rovnoměrné rozdělení na množině {,..., n} Náhodná veličina X, která má diskrétní rovnoměrné

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika

Pravděpodobnost a matematická statistika Pravděpodobnost a matematická statistika Příklady k přijímacím zkouškám na doktorské studium 1 Popisná statistika Určete aritmetický průměr dat, zadaných tabulkou hodnot x i a četností n i x i 1 2 3 n

Více

5. T e s t o v á n í h y p o t é z

5. T e s t o v á n í h y p o t é z 5. T e s t o v á n í h y p o t é z Na základě hodnot náhodného výběru činíme rozhodnutí o platnosti hypotézy o hodnotách parametrů rozdělení nebo o jeho vlastnostech. Rozeznáváme dva základní typy testů:

Více

ÚVOD DO TEORIE ODHADU. Martina Litschmannová

ÚVOD DO TEORIE ODHADU. Martina Litschmannová ÚVOD DO TEORIE ODHADU Martina Litschmannová Obsah lekce Výběrové charakteristiky parametry populace vs. výběrové charakteristiky limitní věty další rozdělení pravděpodobnosti (Chí-kvadrát (Pearsonovo),

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA Testování hypotéz Nechť X je náhodná proměnná, která má distribuční funkci F(x, ϑ). Předpokládejme, že známe tvar distribuční funkce (víme jaké má rozdělení) a neznáme parametr

Více

Matematika III 10. týden Číselné charakteristiky střední hodnota, rozptyl, kovariance, korelace

Matematika III 10. týden Číselné charakteristiky střední hodnota, rozptyl, kovariance, korelace Matematika III 10. týden Číselné charakteristiky střední hodnota, rozptyl, kovariance, korelace Jan Slovák Masarykova univerzita Fakulta informatiky 28. 11 2. 12. 2016 Obsah přednášky 1 Literatura 2 Střední

Více

Pravděpodobnost a statistika, Biostatistika pro kombinované studium. Tutoriál č. 5: Bodové a intervalové odhady, testování hypotéz.

Pravděpodobnost a statistika, Biostatistika pro kombinované studium. Tutoriál č. 5: Bodové a intervalové odhady, testování hypotéz. Pravděpodobnost a statistika, Biostatistika pro kombinované studium Letní semestr 2015/2016 Tutoriál č. 5: Bodové a intervalové odhady, testování hypotéz Jan Kracík jan.kracik@vsb.cz Obsah: Výběrová rozdělení

Více

15. T e s t o v á n í h y p o t é z

15. T e s t o v á n í h y p o t é z 15. T e s t o v á n í h y p o t é z Na základě hodnot náhodného výběru činíme rozhodnutí o platnosti hypotézy o hodnotách parametrů rozdělení nebo o jeho vlastnostech. Rozeznáváme dva základní typy testů:

Více

Odhady Parametrů Lineární Regrese

Odhady Parametrů Lineární Regrese Odhady Parametrů Lineární Regrese Mgr. Rudolf B. Blažek, Ph.D. prof. RNDr. Roman Kotecký, DrSc. Katedra počítačových systémů Katedra teoretické informatiky Fakulta informačních technologií České vysoké

Více

Definice spojité náhodné veličiny zjednodušená verze

Definice spojité náhodné veličiny zjednodušená verze Definice spojité náhodné veličiny zjednodušená verze Náhodná veličina X se nazývá spojitá, jestliže existuje nezáporná funkce f : R R taková, že pro každé a, b R { }, a < b, platí P(a < X < b) = b a f

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA Náhodný výběr Nechť X je náhodná proměnná, která má distribuční funkci F(x, ϑ). Předpokládejme, že známe tvar distribuční funkce (víme jaké má rozdělení) a neznáme parametr

Více

Pravděpodobnost a aplikovaná statistika

Pravděpodobnost a aplikovaná statistika Pravděpodobnost a aplikovaná statistika MGR. JANA SEKNIČKOVÁ, PH.D. 2. KAPITOLA PODMÍNĚNÁ PRAVDĚPODOBNOST 3. KAPITOLA NÁHODNÁ VELIČINA 9.11.2017 Opakování Uveďte příklad aplikace geometrické definice pravděpodobnosti

Více

Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 2014

Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 2014 Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 24 Příklad (25 bodů) Spočtěte Studijní program: Studijní obor: Matematika Finanční a pojistná matematika Varianta A M x 2 dxdy, kde M = {(x, y) R 2 ;

Více

ZÁklady teorie pravděpodobnosti

ZÁklady teorie pravděpodobnosti ZÁklady teorie pravděpodobnosti Pro předmět MatematickÁ statistika 1 Michal Kulich Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Matematicko-fysikální fakulta University Karlovy Tyto poznámky poskytují

Více

Příklad 2 (klasický pravděpodobnostní prostor hod dvěma desetistěnnými kostkami). Uvažujme

Příklad 2 (klasický pravděpodobnostní prostor hod dvěma desetistěnnými kostkami). Uvažujme Cvičení k základům pravděpodobnosti Připomeňte si: klasický pravděpodobnostní prostor, elementární jev, náhodný jev, doplňkový jev, pravděpodobnost, věta o inkluzi a exkluzi, podmíněná pravděpodobnost,

Více

Základy teorie odhadu parametrů bodový odhad

Základy teorie odhadu parametrů bodový odhad Katedra ekonometrie, FVL, UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Odhady parametrů Úkolem výběrového šetření je podat informaci o neznámé hodnotě charakteristiky základního souboru

Více

6. ZÁKLADY STATIST. ODHADOVÁNÍ. Θ parametrický prostor. Dva základní způsoby odhadu neznámého vektoru parametrů bodový a intervalový.

6. ZÁKLADY STATIST. ODHADOVÁNÍ. Θ parametrický prostor. Dva základní způsoby odhadu neznámého vektoru parametrů bodový a intervalový. 6. ZÁKLADY STATIST. ODHADOVÁNÍ X={X 1, X 2,..., X n } výběr z rozdělení s F (x, θ), θ={θ 1,..., θ r } - vektor reálných neznámých param. θ Θ R k. Θ parametrický prostor. Dva základní způsoby odhadu neznámého

Více

n = 2 Sdružená distribuční funkce (joint d.f.) n. vektoru F (x, y) = P (X x, Y y)

n = 2 Sdružená distribuční funkce (joint d.f.) n. vektoru F (x, y) = P (X x, Y y) 5. NÁHODNÝ VEKTOR 5.1. Rozdělení náhodného vektoru Náhodný vektor X = (X 1, X 2,..., X n ) T n-rozměrný vektor, složky X i, i = 1,..., n náhodné veličiny. Vícerozměrná (n-rozměrná) náhodná veličina n =

Více

ROZDĚLENÍ SPOJITÝCH NÁHODNÝCH VELIČIN

ROZDĚLENÍ SPOJITÝCH NÁHODNÝCH VELIČIN ROZDĚLENÍ SPOJITÝCH NÁHODNÝCH VELIČIN Rovnoměrné rozdělení R(a,b) rozdělení s konstantní hustotou pravděpodobnosti v intervalu (a,b) f( x) distribuční funkce 0 x a F( x) a x b b a 1 x b b 1 a x a a x b

Více

Pravděpodobnost a statistika

Pravděpodobnost a statistika Pravděpodobnost a statistika Bodové odhady a intervaly spolehlivosti Vilém Vychodil KMI/PRAS, Přednáška 10 Vytvořeno v rámci projektu 963/011 FRVŠ V. Vychodil (KMI/PRAS, Přednáška 10) Bodové odhady a intervaly

Více

1. Klasická pravděpodobnost

1. Klasická pravděpodobnost Příklady 1. Klasická pravděpodobnost 1. Házíme dvakrát kostkou. Jaká je pravděpodobnost, že padne alespoň jedna šestka? 2. Základy teorie pravděpodobnosti vznikly v korespondenci mezi dvěma slavnými francouzskými

Více

KGG/STG Statistika pro geografy

KGG/STG Statistika pro geografy KGG/STG Statistika pro geografy 4. Teoretická rozdělení Mgr. David Fiedor 9. března 2015 Osnova Úvod 1 Úvod 2 3 4 5 Vybraná rozdělení náhodných proměnných normální rozdělení normované normální rozdělení

Více

Pravděpodobnost a statistika

Pravděpodobnost a statistika Pravděpodobnost a statistika Normální rozdělení a centrální limitní věta Vilém Vychodil KMI/PRAS, Přednáška 9 Vytvořeno v rámci projektu 2963/2011 FRVŠ V. Vychodil (KMI/PRAS, Přednáška 9) Normální rozdělení

Více

8.1. Definice: Normální (Gaussovo) rozdělení N(µ, σ 2 ) s parametry µ a. ( ) ϕ(x) = 1. označovat písmenem U. Její hustota je pak.

8.1. Definice: Normální (Gaussovo) rozdělení N(µ, σ 2 ) s parametry µ a. ( ) ϕ(x) = 1. označovat písmenem U. Její hustota je pak. 8. Normální rozdělení 8.. Definice: Normální (Gaussovo) rozdělení N(µ, ) s parametry µ a > 0 je rozdělení určené hustotou ( ) f(x) = (x µ) e, x (, ). Rozdělení N(0; ) s parametry µ = 0 a = se nazývá normované

Více

Téma 22. Ondřej Nývlt

Téma 22. Ondřej Nývlt Téma 22 Ondřej Nývlt nyvlto1@fel.cvut.cz Náhodná veličina a náhodný vektor. Distribuční funkce, hustota a pravděpodobnostní funkce náhodné veličiny. Střední hodnota a rozptyl náhodné veličiny. Sdružené

Více

Příklady na procvičení z NMSA202

Příklady na procvičení z NMSA202 1 Klasická pravděpodobnost Příklady na procvičení z NMSA202 Naposledy změněno: 11. května 2018 1. Z kartiček s čísly 1, 2, 3, 4, 5 náhodně vybereme tři a položíme je v pořadí, v němž jsme je vybrali. Jaká

Více

Přednáška. Další rozdělení SNP. Limitní věty. Speciální typy rozdělení. Další rozdělení SNP Limitní věty Speciální typy rozdělení

Přednáška. Další rozdělení SNP. Limitní věty. Speciální typy rozdělení. Další rozdělení SNP Limitní věty Speciální typy rozdělení VI Přednáška Další rozdělení SNP Limitní věty Speciální typy rozdělení Rovnoměrné rozdělení R(a,b) Příklad Obejít celý areál trvá strážnému 30 minut. Jaká je pravděpodobnost, že u vrátnice budete čekat

Více

Odhad parametrů N(µ, σ 2 )

Odhad parametrů N(µ, σ 2 ) Odhad parametrů N(µ, σ 2 ) Mějme statistický soubor x 1, x 2,, x n modelovaný jako realizaci náhodného výběru z normálního rozdělení N(µ, σ 2 ) s neznámými parametry µ a σ. Jaký je maximální věrohodný

Více

AKM CVIČENÍ. Opakování maticové algebry. Mějme matice A, B regulární, potom : ( AB) = B A

AKM CVIČENÍ. Opakování maticové algebry. Mějme matice A, B regulární, potom : ( AB) = B A AKM - 1-2 CVIČENÍ Opakování maticové algebry Mějme matice A, B regulární, potom : ( AB) = B A 1 1 ( A ) = ( A ) ( A ) = A ( A + B) = A + B 1 1 1 ( AB) = B A, kde A je řádu mxn a B nxk Čtvercová matice

Více

Normální rozložení a odvozená rozložení

Normální rozložení a odvozená rozložení I Normální rozložení a odvozená rozložení I.I Normální rozložení Data, se kterými pracujeme, pocházejí z různých rozložení. Mohou být vychýlena (doleva popř. doprava, nebo v nich není na první pohled vidět

Více

Pravděpodobnost a statistika I KMA/K413

Pravděpodobnost a statistika I KMA/K413 Pravděpodobnost a statistika I KMA/K413 Konzultace 3 Přírodovědecká fakulta Katedra matematiky jiri.cihlar@ujep.cz Kovariance, momenty Definice kovariance: Kovariance náhodných veličin Dále můžeme dokázat:,

Více

Testování hypotéz o parametrech regresního modelu

Testování hypotéz o parametrech regresního modelu Statistika II Katedra ekonometrie FVL UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Lineární regresní model kde Y = Xβ + e, y 1 e 1 β y 2 Y =., e = e 2 x 11 x 1 1k., X =....... β 2,

Více

Testování hypotéz o parametrech regresního modelu

Testování hypotéz o parametrech regresního modelu Testování hypotéz o parametrech regresního modelu Ekonometrie Jiří Neubauer Katedra kvantitativních metod FVL UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Jiří Neubauer (Katedra UO

Více

prof. RNDr. Roman Kotecký DrSc., Dr. Rudolf Blažek, PhD Pravděpodobnost a statistika Katedra teoretické informatiky Fakulta informačních technologií

prof. RNDr. Roman Kotecký DrSc., Dr. Rudolf Blažek, PhD Pravděpodobnost a statistika Katedra teoretické informatiky Fakulta informačních technologií prof. RNDr. Roman Kotecký DrSc., Dr. Rudolf Blažek, PhD Katedra teoretické informatiky Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze c Rudolf Blažek, Roman Kotecký, 2011 Pravděpodobnost

Více

4EK211 Základy ekonometrie

4EK211 Základy ekonometrie 4EK211 Základy ekonometrie ZS 2015/16 Cvičení 1: Opakování ze statistiky LENKA FIŘTOVÁ KATEDRA EKONOMETRIE, FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Z čeho studovat 1) Z KNIHY Krkošková,

Více

Statistika II. Jiří Neubauer

Statistika II. Jiří Neubauer Statistika II Katedra ekonometrie FVL UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Zaměříme se především na popis dvourozměrných náhodných veličin (vektorů). Definice Nechť X a Y jsou

Více

Odhad parametrů N(µ, σ 2 )

Odhad parametrů N(µ, σ 2 ) Odhad parametrů N(µ, σ 2 ) Mějme statistický soubor x 1, x 2,, x n modelovaný jako realizaci náhodného výběru z normálního rozdělení N(µ, σ 2 ) s neznámými parametry µ a σ. Jaký je maximální věrohodný

Více

Bootstrap - konfidenční intervaly a testy

Bootstrap - konfidenční intervaly a testy 9. prosince 2008 Konfidenční intervaly obecně Máme data X 1...X n F,(iid), kde F neznáme. Konfidenční intervaly obecně Máme data X 1...X n F,(iid), kde F neznáme. Chceme odhadnout θ = t(f), např. t(f)

Více

5. B o d o v é o d h a d y p a r a m e t r ů

5. B o d o v é o d h a d y p a r a m e t r ů 5. B o d o v é o d h a d y p a r a m e t r ů Na základě hodnot náhodného výběru z rozdělení určitého typu odhadujeme parametry tohoto rozdělení, tak aby co nejlépe odpovídaly hodnotám výběru. Formulujme

Více

Testování hypotéz testy o tvaru rozdělení. Jiří Neubauer. Katedra ekonometrie, FVL, UO Brno kancelář 69a, tel

Testování hypotéz testy o tvaru rozdělení. Jiří Neubauer. Katedra ekonometrie, FVL, UO Brno kancelář 69a, tel Katedra ekonometrie, FVL, UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Statistickou hypotézou se rozumí určité tvrzení o parametrech rozdělení zkoumané náhodné veličiny (µ, σ 2, π,

Více

Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 2017

Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 2017 Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 27 Studijní program: Studijní obor: Matematika Finanční a pojistná matematika Varianta A Řešení příkladů pečlivě odůvodněte. Věnujte pozornost ověření

Více

Příklady na procvičení z NSTP022

Příklady na procvičení z NSTP022 1 Klasická pravděpodobnost Příklady na procvičení z NSTP022 Naposledy změněno: 24. března 2013 1. Z kartiček s čísly 1, 2, 3, 4, 5 náhodně vybereme tři a položíme je v pořadí, v němž jsme je vybrali. Jaká

Více

I. D i s k r é t n í r o z d ě l e n í

I. D i s k r é t n í r o z d ě l e n í 6. T y p y r o z d ě l e n í Poznámka: V odst. 5.5-5.10 jsme uvedli příklady náhodných veličin a jejich distribučních funkcí. Poznali jsme, že se od sebe liší svým typem. V příkladech 5.5, 5.6 a 5.8 jsme

Více

AVDAT Klasický lineární model, metoda nejmenších

AVDAT Klasický lineární model, metoda nejmenších AVDAT Klasický lineární model, metoda nejmenších čtverců Josef Tvrdík Katedra informatiky Přírodovědecká fakulta Ostravská univerzita Lineární model y i = β 0 + β 1 x i1 + + β k x ik + ε i (1) kde y i

Více

Deskriptivní statistické metody II. Míry polohy Míry variability

Deskriptivní statistické metody II. Míry polohy Míry variability Deskriptivní statistické metody II. Míry polohy Míry variability Jana Vránová, 3.lékařská fakulta UK, Praha Náhodný výběr všechny prvky výběru {x i }, i = 1, 2,, n, se chápou jako náhodné veličiny, které

Více

Vybraná rozdělení náhodné veličiny

Vybraná rozdělení náhodné veličiny 3.3 Vybraná rozdělení náhodné veličiny 0,16 0,14 0,12 0,1 0,08 0,06 0,04 0,02 0 Rozdělení Z 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Život je umění vytvářet uspokojivé závěry na základě nedostatečných předpokladů.

Více

p(x) = P (X = x), x R,

p(x) = P (X = x), x R, 6. T y p y r o z d ě l e n í Poznámka: V odst. 5.5-5.10 jsme uvedli příklady náhodných veličin a jejich distribučních funkcí. Poznali jsme, že se od sebe liší svým typem. V příkladech 5.5, 5.6 a 5.8 jsme

Více

10. cvičení z PST. 5. prosince T = (n 1) S2 X. (n 1) s2 x σ 2 q χ 2 (n 1) (1 α 2 ). q χ 2 (n 1) 2. 2 x. (n 1) s. x = 1 6. x i = 457.

10. cvičení z PST. 5. prosince T = (n 1) S2 X. (n 1) s2 x σ 2 q χ 2 (n 1) (1 α 2 ). q χ 2 (n 1) 2. 2 x. (n 1) s. x = 1 6. x i = 457. 0 cvičení z PST 5 prosince 208 0 (intervalový odhad pro rozptyl) Soubor (70, 84, 89, 70, 74, 70) je náhodným výběrem z normálního rozdělení N(µ, σ 2 ) Určete oboustranný symetrický 95% interval spolehlivosti

Více

y = 0, ,19716x.

y = 0, ,19716x. Grafické ověřování a testování vybraných modelů 1 Grafické ověřování empirického rozdělení Při grafické analýze empirického rozdělení vycházíme z empirické distribuční funkce F n (x) příslušné k náhodnému

Více

Normální (Gaussovo) rozdělení

Normální (Gaussovo) rozdělení Normální (Gaussovo) rozdělení Normální (Gaussovo) rozdělení popisuje vlastnosti náhodné spojité veličiny, která vzniká složením různých náhodných vlivů, které jsou navzájem nezávislé, kterých je velký

Více

5 Parametrické testy hypotéz

5 Parametrické testy hypotéz 5 Parametrické testy hypotéz 5.1 Pojem parametrického testu (Skripta str. 95-96) Na základě výběru srovnáváme dvě tvrzení o hodnotě určitého parametru θ rozdělení f(x, θ). První tvrzení (které většinou

Více

Příklady na procvičení z NMFM202

Příklady na procvičení z NMFM202 Příklady na procvičení z NMFM202 Naposledy změněno: 24. října 203 Klasická pravděpodobnost. Z kartiček s čísly, 2, 3, 4, 5 náhodně vybereme tři a položíme je v pořadí, v němž jsme je vybrali. Jaká je pravděpodobnost,

Více

Definice 7.1 Nechť je dán pravděpodobnostní prostor (Ω, A, P). Zobrazení. nebo ekvivalentně

Definice 7.1 Nechť je dán pravděpodobnostní prostor (Ω, A, P). Zobrazení. nebo ekvivalentně 7 Náhodný vektor Nezávislost náhodných veličin Definice 7 Nechť je dán pravděpodobnostní prostor (Ω, A, P) Zobrazení X : Ω R n, které je A-měřitelné, se nazývá (n-rozměrný) náhodný vektor Měřitelností

Více

Testování statistických hypotéz

Testování statistických hypotéz Testování statistických hypotéz 1 Testování statistických hypotéz 1 Statistická hypotéza a její test V praxi jsme nuceni rozhodnout, zda nějaké tvrzeni o parametrech náhodných veličin nebo o veličině samotné

Více

Pravděpodobnost a statistika, Biostatistika pro kombinované studium. Jan Kracík

Pravděpodobnost a statistika, Biostatistika pro kombinované studium. Jan Kracík Pravděpodobnost a statistika, Biostatistika pro kombinované studium Letní semestr 2017/2018 Tutoriál č. 2:, náhodný vektor Jan Kracík jan.kracik@vsb.cz náhodná veličina rozdělení pravděpodobnosti náhodné

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc.

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz Pravděpodobnost a matematická statistika 2010 1.týden (20.09.-24.09. ) Data, typy dat, variabilita, frekvenční analýza

Více

STP022 PRAVDĚPODOBNOST A MATEMATICKÁ STATISTIKA

STP022 PRAVDĚPODOBNOST A MATEMATICKÁ STATISTIKA Poslední aktualizace: 29. května 200 STP022 PRAVDĚPODOBNOST A MATEMATICKÁ STATISTIKA PŘÍKLADY Pro zdárné absolvování předmětu doporučuji věnovat pozornost zejména příkladům označenými hvězdičkou. Příklady

Více

Pravděpodobnost a statistika (BI-PST) Cvičení č. 4

Pravděpodobnost a statistika (BI-PST) Cvičení č. 4 Pravděpodobnost a statistika (BI-PST) Cvičení č. 4 J. Hrabáková, I. Petr, F. Štampach, D. Vašata Katedra aplikované matematiky Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze ZS 2014/2015

Více

Určujeme neznámé hodnoty parametru základního souboru. Pomocí výběrové charakteristiky vypočtené z náhodného výběru.

Určujeme neznámé hodnoty parametru základního souboru. Pomocí výběrové charakteristiky vypočtené z náhodného výběru. 1 Statistické odhady Určujeme neznámé hodnoty parametru základního souboru. Pomocí výběrové charakteristiky vypočtené z náhodného výběru. Odhad lze provést jako: Bodový odhad o Jedna číselná hodnota Intervalový

Více

Charakteristika datového souboru

Charakteristika datového souboru Zápočtová práce z předmětu Statistika Vypracoval: 10. 11. 2014 Charakteristika datového souboru Zadání: Při kontrole dodržování hygienických norem v kuchyni se prováděl odběr vzduchu a pomocí filtru Pallflex

Více

12. cvičení z PST. 20. prosince 2017

12. cvičení z PST. 20. prosince 2017 1 cvičení z PST 0 prosince 017 11 test rozptylu normálního rozdělení Do laboratoře bylo odesláno n = 5 stejných vzorků krve ke stanovení obsahu alkoholu X v promilích alkoholu Výsledkem byla realizace

Více

ALGEBRA. Téma 5: Vektorové prostory

ALGEBRA. Téma 5: Vektorové prostory SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Matematický ústav v Opavě Na Rybníčku 1, 746 01 Opava, tel. (553) 684 611 DENNÍ STUDIUM Téma 5: Vektorové prostory Základní pojmy Vektorový prostor nad polem P, reálný (komplexní)

Více

MATEMATICKÁ STATISTIKA - XP01MST

MATEMATICKÁ STATISTIKA - XP01MST MATEMATICKÁ STATISTIKA - XP01MST 1. Úvod. Matematická statistika (statistics) se zabývá vyšetřováním zákonitostí, které v sobě obsahují prvek náhody. Zpracováním hodnot, které jsou výstupem sledovaného

Více

BAYESOVSKÉ ODHADY. Michal Friesl V NĚKTERÝCH MODELECH. Katedra matematiky Fakulta aplikovaných věd Západočeská univerzita v Plzni

BAYESOVSKÉ ODHADY. Michal Friesl V NĚKTERÝCH MODELECH. Katedra matematiky Fakulta aplikovaných věd Západočeská univerzita v Plzni BAYESOVSKÉ ODHADY V NĚKTERÝCH MODELECH Michal Friesl Katedra matematiky Fakulta aplikovaných věd Západočeská univerzita v Plzni Slunce Řidiči IQ Regrese Přežití Obvyklý model Pozorování X = (X 1,..., X

Více

Intervalové Odhady Parametrů

Intervalové Odhady Parametrů Parametrů Mgr. Rudolf B. Blažek, Ph.D. prof. RNDr. Roman Kotecký, DrSc. Katedra počítačových systémů Katedra teoretické informatiky Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze

Více

2. Friesl, M.: Posbírané příklady z pravděpodobnosti a statistiky. Internetový zdroj (viz odkaz).

2. Friesl, M.: Posbírané příklady z pravděpodobnosti a statistiky. Internetový zdroj (viz odkaz). 1 Cvičení z předmětu KMA/PST1 Pro získání zápočtu je nutno mimo docházky (max. 3 absence) uspět minimálně ve dvou ze tří písemek, které budou v průběhu semestru napsány. Součástí třetí písemky bude též

Více

K oddílu I.1 základní pojmy, normy, normované prostory

K oddílu I.1 základní pojmy, normy, normované prostory ÚVOD DO FUNKCIONÁLNÍ ANALÝZY PŘÍKLADY PRO POROZUMĚNÍ LÁTCE ZS 2015/2016 PŘÍKLADY KE KAPITOLE I K oddílu I1 základní pojmy, normy, normované prostory Příklad 1 Necht X je reálný vektorový prostor a : X

Více

Metody teorie spolehlivosti

Metody teorie spolehlivosti Metoy teorie spolehlivosti Historické metoy mpirické metoy Kalibrace Pravěpoobnostní metoy FOM úroveň II AKTNÍ úroveň III Kalibrace MTOD NÁVH. BODŮ Kalibrace MTODA DÍLČÍCH SOUČINITLŮ úroveň I Nejistoty

Více

1. Klasická pravděpodobnost

1. Klasická pravděpodobnost Příklady 1. Klasická pravděpodobnost 1. Házíme dvakrát kostkou. Jaká je pravděpodobnost, že padne alespoň jedna šestka? 2. Základy teorie pravděpodobnosti vznikly v korespondenci mezi dvěma slavnými francouzskými

Více

3 Bodové odhady a jejich vlastnosti

3 Bodové odhady a jejich vlastnosti 3 Bodové odhady a jejich vlastnosti 3.1 Statistika (Skripta str. 77) Výběr pořizujeme proto, abychom se (více) dověděli o souboru, ze kterého jsme výběr pořídili. Zde se soustředíme na situaci, kdy známe

Více

NÁHODNÉ VELIČINY JAK SE NÁHODNÁ ČÍSLA PŘEVEDOU NA HODNOTY NÁHODNÝCH VELIČIN?

NÁHODNÉ VELIČINY JAK SE NÁHODNÁ ČÍSLA PŘEVEDOU NA HODNOTY NÁHODNÝCH VELIČIN? NÁHODNÉ VELIČINY GENEROVÁNÍ SPOJITÝCH A DISKRÉTNÍCH NÁHODNÝCH VELIČIN, VYUŽITÍ NÁHODNÝCH VELIČIN V SIMULACI, METODY TRANSFORMACE NÁHODNÝCH ČÍSEL NA HODNOTY NÁHODNÝCH VELIČIN. JAK SE NÁHODNÁ ČÍSLA PŘEVEDOU

Více

Pravděpodobnost a aplikovaná statistika

Pravděpodobnost a aplikovaná statistika Pravděpodobnost a aplikovaná statistika MGR. JANA SEKNIČKOVÁ, PH.D. 8. KAPITOLA STATISTICKÉ TESTOVÁNÍ HYPOTÉZ 22.11.2016 Opakování: CLV příklad 1 Zadání: Před volbami je v populaci státu 52 % příznivců

Více

Náhodné vektory a matice

Náhodné vektory a matice Náhodné vektory a matice Jiří Militký Katedra textilních materiálů Technická Universita Liberec, Červeně označené slide jsou jen pro doplnění informací a nezkouší se. Symbolika A B Jev jistý S (nastane

Více

12. prosince n pro n = n = 30 = S X

12. prosince n pro n = n = 30 = S X 11 cvičení z PSI 1 prosince 018 111 test střední hodnoty normálního rozdělení při známém rozptylu Teploměrem o jehož chybě předpokládáme že má normální rozdělení se směrodatnou odchylkou σ = 3 jsme provedli

Více

Střední hodnota a rozptyl náhodné. kvantilu. Ing. Michael Rost, Ph.D.

Střední hodnota a rozptyl náhodné. kvantilu. Ing. Michael Rost, Ph.D. Střední hodnota a rozptyl náhodné veličiny, vybraná rozdělení diskrétních a spojitých náhodných veličin, pojem kvantilu Ing. Michael Rost, Ph.D. Príklad Předpokládejme že máme náhodnou veličinu X která

Více

Limitní věty teorie pravděpodobnosti. Jiří Neubauer. Katedra ekonometrie, FVL, UO Brno kancelář 69a, tel

Limitní věty teorie pravděpodobnosti. Jiří Neubauer. Katedra ekonometrie, FVL, UO Brno kancelář 69a, tel Katedra ekonometrie, FVL, UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Jestliže opakujeme nezávisle nějaký pokus, můžeme z pozorovaných hodnot sestavit rozdělení relativních četností

Více

Asymptotické testy. Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta. Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky

Asymptotické testy. Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta. Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Jakub Pečánka Asymptotické testy Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí bakalářské práce: Prof. RNDr. Marie

Více

odpovídá jedna a jen jedna hodnota jiných

odpovídá jedna a jen jedna hodnota jiných 8. Regresní a korelační analýza Problém: hledání, zkoumání a hodnocení souvislostí, závislostí mezi dvěma a více statistickými znaky (veličinami). Typy závislostí: pevné a volné Pevná závislost každé hodnotě

Více

STP022 PRAVDĚPODOBNOST A MATEMATICKÁ STATISTIKA PŘÍKLADY LS 2005/2006

STP022 PRAVDĚPODOBNOST A MATEMATICKÁ STATISTIKA PŘÍKLADY LS 2005/2006 STP022 PRAVDĚPODOBNOST A MATEMATICKÁ STATISTIKA PŘÍKLADY LS 2005/2006 Příklady jsou většinou převzaté ze skript Dupač & Hušková (1999), Zvára & Štěpán (2002) a ze sbírky Potocký et al. (1986). Některé

Více

Náhodná veličina. Michal Fusek. 10. přednáška z ESMAT. Ústav matematiky FEKT VUT, Michal Fusek

Náhodná veličina. Michal Fusek. 10. přednáška z ESMAT. Ústav matematiky FEKT VUT, Michal Fusek Náhodná veličina Michal Fusek Ústav matematiky FEKT VUT, fusekmi@feec.vutbr.cz 10. přednáška z ESMAT Michal Fusek (fusekmi@feec.vutbr.cz) 1 / 71 Obsah 1 Náhodná veličina 2 Diskrétní náhodná veličina 3

Více

Intervalové odhady. Interval spolehlivosti pro střední hodnotu v N(µ, σ 2 ) Interpretace intervalu spolehlivosti. Interval spolehlivosti ilustrace

Intervalové odhady. Interval spolehlivosti pro střední hodnotu v N(µ, σ 2 ) Interpretace intervalu spolehlivosti. Interval spolehlivosti ilustrace Intervalové odhady Interval spolehlivosti pro střední hodnotu v Nµ, σ 2 ) Situace: X 1,..., X n náhodný výběr z Nµ, σ 2 ), kde σ 2 > 0 známe měli jsme: bodové odhady odhadem charakteristiky je číslo) nevyjadřuje

Více

Tématické okruhy pro státní závěrečné zkoušky. bakalářské studium. studijní obor "Management jakosti"

Tématické okruhy pro státní závěrečné zkoušky. bakalářské studium. studijní obor Management jakosti Tématické okruhy pro státní závěrečné zkoušky bakalářské studium studijní obor "Management jakosti" školní rok 2010/2011 Management jakosti A 1. Pojem jakosti a význam managementu jakosti v současném období.

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA. Odhady parametrů Postačující statistiky

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA. Odhady parametrů Postačující statistiky PRAVDĚPODOBNOS A SAISIKA Odhady parametrů SP3 Připomenutí pojmů Připomenutí pojmů z S1P a SP2 odhady Nechť X,, je náhodný výběr z rozdělení s distribuční funkcí. 1 X,, X ) ( 1 n Statistika se nazývá bodovým

Více