Rada města usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 13. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rada města usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 13. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu."

Transkript

1 USNESENÍ 13. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. května 2015 usnesením č. 2015/592 program 13. schůze rady města, konané dne usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 13. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. usnesením č. 2015/594 zprávu ke kontrole plnění usnesení rady města. usnesením č. 2015/595 1) provedla rozpočtová opatření č ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 2) vzala na vědomí výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu města Třince sestavený k ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 přednesu. usnesením č. 2015/596 změny vnitřní směrnice č. 18/2012 Zásady pro zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi města Třince, a to dle návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 2) uložila viz ÚKOLY. usnesením č. 2015/597 uzavřít smlouvu č. 2015/01/0434/Hl na provedení sezónní údržby pozemků mezi městem Třinec a Martinem Koňaříkem, se sídlem ve městě Třinec, Bezručova 226, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 1 (celkem 12)

2 usnesením č. 2015/598 uzavřít dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. 03/2014 na zakázku Dodávka gymnastických žíněnek pod nářadí a bezpečnostních odpružených pásů do gymnastické tělocvičny STaRS Třinec mezi Správou tělovýchovných a rekreačních služeb města Třinec, p. o., se sídlem v Třinci, Tyršova 275, PSČ , IČ , a společností Diony Sports International, spol. s r. o., se sídlem ve Frýdlantu nad Ostravicí, Poštovní 665, PSČ , IČ ) pověřila ředitele příspěvkové organizace STaRS, Mgr. Radka Procházku, k uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě o dílo č. 3/2014 dle bodu 1) přednesu, se společností Diony Sports International, spol. s r. o., se sídlem ve Frýdlantu nad Ostravicí, Poštovní 665, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/599 uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě kupní a smlouvě o dílo č. 2015/02/013/Ro na dodávku hracích prvků, dřevěných lavic a stolů v prostoru Javorový vrch mezi městem Třinec a firmou LOMPARK, s. r. o., se sídlem Konská 524, Třinec, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu v souvislosti s bodem 1) usnesení uzavřít dodatek č. 1 k dohodě o investici a převzetí dluhu č. 2015/05/047/Do ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu uzavřené mezi městem Třinec, jako pronajímatelem, a panem PhDr. et Mgr. Jiřím Valentou, místem podnikání Olomouc - Hodolany, tř. Kosmonautů 1028/7, PSČ , IČ , jako nájemcem, za účelem splnění závazku nájemce plynoucího ze smlouvy o nájmu nemovitých a movitých věcí sloužících podnikání č. 2011/05/319/Do ze dne , kterým je konkrétní investice do majetku pronajímatele, a to osazení nových prvků celodřevěných lavic, stolů a hracích prvků pro děti na pozemcích parc. č. 1077/5 a 1077/9 v k. ú. Tyra a pozemcích parc. č. 5/2 a 5/4 v k. ú. Oldřichovice, vše v obci Třinec. usnesením č. 2015/600 uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2015/02/007/Ku na akci Zlepšení systému protipovodňové ochrany města Třinec mezi městem Třinec a společností MASTER IT Technologies, a. s., se sídlem v Ostravě Moravské Ostravě, Výstavní 1928/9, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/601 zveřejnit záměr města prodat část pozemku parc. č. 561/6, ostatní plocha, zeleň o výměře cca 150 m 2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v k. ú. Dolní Líštná a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, předem určenému zájemci, vlastníkovi sousední nemovitosti, panu Martinu Grymovi, místem podnikání Český Těšín, Slezská 1409/34, PSČ , IČ , za kupní cenu dle znaleckého posudku. Strana 2 (celkem 12)

3 usnesením č. 2015/602 1) vzala na vědomí informaci o ukončení smlouvy o užívání části pozemku č. 2005/05/286 ze dne , uzavřené mezi městem Třinec a panem Milanem Gvuzdem, místem podnikání Třinec, 1. máje 123, PSČ , IČ , výpovědí ze strany nájemce s 3 měsíční výpovědní lhůtou a) ukončit smlouvu o užívání části pozemku č. 2005/05/283 ze dne , uzavřené mezi městem Třinec a panem Zdeňkem Polákem, místem podnikání Třinec Lyžbice, ul. Svornosti 1058, PSČ , IČ , a to dohodou ke dni , b) uzavřít dohodu o ukončení smlouvy o užívání části pozemku č. 2015/05/164/By ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2015/603 a) zatížit pozemky parc. č. 1516/12 a 1516/41 v k. ú. a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, věcným břemenem služebností inženýrské sítě ve prospěch občanského sdružení HC OCELÁŘI TŘINEC, o. s., se sídlem Třinec Staré Město, Lesní 60, PSČ , IČ , spočívající v právu zřídit, umístit, provozovat a udržovat přípojku splaškové kanalizace na částech pozemků parc. č. 1516/12 a 1516/41 v k. ú. a obci Třinec, kdy věcné břemeno na pozemku parc. č. 1516/41 se zřizuje bezúplatně a na pozemku parc. č. 1516/12 se zřizuje za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 61 Kč/m², min. 605 Kč včetně DPH, b) uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 2015/05/180/By ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu, a) zatížit pozemky parc. č. 738/5 a 1516/12 v k. ú. a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, věcným břemenem služebností inženýrské sítě ve prospěch občanského sdružení HC OCELÁŘI TŘINEC, o. s., se sídlem Třinec Staré Město, Lesní 60, PSČ , IČ , spočívající v právu zřídit, umístit, provozovat a udržovat přípojku dešťové kanalizace na částech pozemků parc. č. 738/5 a 1516/12 v k. ú. a obci Třinec, za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 61 Kč/m², min. 605 Kč, včetně DPH, b) uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 2015/05/181/By ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu, 3) rozhodla a) zatížit pozemek parc. č. 1516/41 v k. ú. a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, věcným břemenem služebností inženýrské sítě ve prospěch občanského sdružení HC OCELÁŘI TŘINEC, o. s., se sídlem Třinec Staré Město, Lesní 60, PSČ , IČ , spočívající v právu zřídit, umístit, provozovat a udržovat přípojku vodovodu na části pozemku parc. č. 1516/41 v k. ú. a obci Třinec, bezúplatně, b) uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 2015/05/183/By ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. Strana 3 (celkem 12)

4 usnesením č. 2015/604 a) zřídit věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem v Děčíně IV-Podmoklech, Teplická 874/8, PSČ , IČ , spočívající v právu vedení zemní přípojky NN na části pozemku parc. č. 1930/1 v k. ú. Konská a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 61 Kč/m², min. 605 Kč včetně DPH, b) uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvu o právu provést stavbu č. 2015/05/161/Bu, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu, a) zřídit věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem v Děčíně IV-Podmoklech, Teplická 874/8, PSČ , IČ , spočívající v právu vedení zemní přípojky NN na části pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 61 Kč/m², min. 605 Kč včetně DPH, b) uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvu o právu provést stavbu č. 2015/05/160/Bu, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu, 3) rozhodla a) zřídit věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem v Děčíně IV-Podmoklech, Teplická 874/8, PSČ , IČ , spočívající v právu umístění nadzemního a podzemního elektrického vedení NN na částech pozemků parc. č. 1425/9, 1176/4, st. 102/2, 1286/5, 3379/12, 1282/5 a 1269/7 v k. ú. Oldřichovice u Třince a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 61 Kč/m², min. 605 Kč včetně DPH, b) uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. 2015/05/167/By, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu, 4) rozhodla a) zřídit věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě ve prospěch společnosti Distribuce tepla Třinec, a. s., se sídlem v Třinci, Máchova 1131, PSČ , IČ , spočívající v právu umístění horkovodního potrubí na částech pozemků parc. č a 2544/2 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 61 Kč/m², min. 605 Kč včetně DPH, b) uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti, o povolení vstupu na pozemek a o právu provést stavbu č. 2015/05/168/Bu, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2015/605 a) zatížit pozemek parc. č. 2386/2 v k. ú. Horní Líštná a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, věcným břemenem služebností inženýrské sítě, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem v Děčíně IV-Podmoklech, Teplická 874/8, PSČ , IČ , která spočívá v právu zřídit a provozovat zařízení distribuční soustavy podzemního kabelového vedení NNk na části pozemku parc. č. 2386/2 v k. ú. Horní Líštná a obci Třinec, za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 61 Kč/m 2, min. 605 Kč včetně DPH, Strana 4 (celkem 12)

5 b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 2015/05/159/Bu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu, a) zatížit pozemky parc. č. 2200, 2339, 2340 a 2451 v k. ú. Konská a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, věcným břemenem, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s. r. o., se sídlem v Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ , IČ , které spočívá v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení na částech pozemků par. č. 2200, 2339, 2340 a 2451 v k. ú. Konská a obci Třinec, za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 61 Kč/m 2, min. 605 Kč včetně DPH, b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2015/05/163/Bu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2015/606 uzavřít smlouvu o dílo č. 2015/05/184/St mezi městem Třinec a panem Goreckim Tomášem, místem podnikání Třinec, Dolní Líštná 105, PSČ , IČ , na akci Dodávka a montáž domácích telefonů v obytném domě čp. 783 v Třinci - Oldřichovicích ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/607 prominout dlužnou pohledávku ve výši Kč paní Ž. P., bývalé nájemkyni bytu v domě na ul. Komenského v Třinci a provést odepsání této pohledávky prominout dlužnou pohledávku ve výši 0,50 Kč manželům V. H. a P. H., nájemcům bytu v domě na ul. Chopinově v Třinci a provést odepsání této pohledávky. usnesením č. 2015/608 a) přidělit byt o velikosti 1+1 v 1. nadzemním podlaží domu na ul. Lidické v Třinci, který je součástí pozemku parc. č v k. ú. a obci Třinec, manž. H. B. a B. B., bytem Třinec, jako přístřeší po dobu rekonstrukce domu č. p. 190 na ul. Lidické v Třinci, a to od do , b) uzavřít smlouvu o poskytnutí přístřeší po dobu rekonstrukce č. 2015/05/150/Ul ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu, a) přidělit byt o velikosti 1+1 v 1. podlaží domu na ul. Lidické v Třinci, který je součástí pozemku parc. č v k. ú. a obci Třinec, manž. D. K. a R. K., bytem Třinec, jako přístřeší po dobu rekonstrukce domu č. p. 190 na ul. Lidické v Třinci, a to od do , b) uzavřít smlouvu o poskytnutí přístřeší po dobu rekonstrukce č. 2015/05/151/Ul ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 5 (celkem 12)

6 usnesením č. 2015/609 uzavřít smlouvu o právu provést stavbu č. 2015/05/182/Bu mezi městem Třinec a Bytovým družstvem Máj, Máchova Třinec, se sídlem v Třinci, Máchova 638, PSČ , IČ , jejímž obsahem bude závazek města strpět výkon stavebníkova práva na provedení stavby Revitalizace panelového domu na ul. Máchova , Třinec včetně zřízení staveniště a provizorního sjezdu umístěných na pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec ve vlastnictví města Třince, ve znění dle návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2015/610 zveřejnit záměr města změnit účel využití prostorů sloužících podnikání v souhrnné výměře 28,93 m² v 1. nadzemním podlaží budovy č. p. 408 na ul. Jablunkovské v Třinci, která je součástí pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, ze současného prodeje květin a dárkového zboží na provozování konopné lékárny, ve smluvním vztahu založeném smlouvou o nájmu prostorů sloužících podnikání č. 2000/05/937/Ksz ze dne uzavřenou mezi městem Třinec, na straně jedné, a pány Patrikem Kováčem, místem podnikání Havířov, Okružní 818/1, PSČ , IČ , a Kamilem Tomčíkem, místem podnikání Havířov, 17. listopadu 1108/30, PSČ , IČ , oba na straně druhé jako společní nájemci. usnesením č. 2015/611 1) vzala na vědomí přijatou nabídku na pronájem dvou reklamních ploch o rozměrech 37,00 cm x 188,50 cm (označených č. 3 a 4 dle předkládací a důvodové zprávy), na prosklené stěně oddělující prostor čekárny od prostoru cukrárny v budově č. p. 403 Třinec Staré Město, která je součástí pozemku parc. č. 819 v k. ú. a obci Třinec, pana Richarda Valenty, místem podnikání Český Těšín, Jablunkovská 853/46, PSČ , IČ , za účelem umístění reklamních polepů, za cenu dle Ceníku a) pronajmout dvě reklamní plochy o rozměrech 37,00 cm x 188,50 cm (označené jako č. 3 a 4 dle předkládací a důvodové zprávy), na prosklené stěně oddělující prostor čekárny od prostoru cukrárny v budově č. p. 403 Třinec Staré Město, která je součástí pozemku parc. č. 819 v k. ú. a obci Třinec, panu Richardovi Valentovi, místem podnikání Český Těšín, Jablunkovská 853/46, PSČ , IČ , za účelem umístění reklamních polepů propagujících podnikatelskou činnost žadatele, na dobu neurčitou ode dne , za cenu dle Ceníku, b) uzavřít smlouvu o nájmu reklamní plochy č. 2015/05/130/Do ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu, 3) rozhodla zveřejnit záměr města pronajmout čtyři reklamní plochy, všechny o rozměrech 37,00 cm x 112,00 cm (označené č. 1, 2, 5 a 6), na prosklené stěně oddělující prostor čekárny od prostoru cukrárny v budově č. p. 403 Třinec Staré Město, který je součástí pozemku parc. č. 819 v k. ú. a obci Třinec, výběrem zájemce obálkovou metodou ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 4) rozhodla prodloužit záměr pronájmu za stejných podmínek dle bodu 3) usnesení vždy o jeden měsíc v případě, že ve stanoveném termínu nebude přijata žádná nabídka. Strana 6 (celkem 12)

7 usnesením č. 2015/612 a) neudělit výjimku ze Zásad pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Třince panu L. B., bytem Třinec, týkající se podání žádosti o byt, b) nepřidělit přednostně byt mimo užší pořadí ve vlastnictví města Třince panu L. B., bytem Třinec, nepřidělit přednostně byt mimo užší pořadí ve vlastnictví města Třince panu D. P., bytem Třinec 3) rozhodla nepřidělit přednostně byt mimo užší pořadí ve vlastnictví města Třince panu I. T., bytem Třinec 4) rozhodla nepřidělit přednostně byt mimo užší pořadí ve vlastnictví města Třince panu S. B., bytem Třinec 5) rozhodla a) neudělit výjimku ze Zásad pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Třince paní J. N., bytem Třinec, týkající se prokázání bezdlužnosti vůči městu Třinec, b) nepřidělit přednostně mimo užší pořadí byt o velikosti 1+2 v 1. nadzemním podlaží domu v Třinci-Lyžbicích, který je součástí pozemku parc. č. 227 v k.ú. Lyžbice a obci Třinec, paní J. N., bytem Třinec, a to na dobu 3 měsíců, c) neuzavřít nájemní smlouvu č. 2015/05/149/Ul ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1. usnesením č. 2015/613 uzavřít nájemní smlouvu č. 2015/05/185/Ul na dobu určitou 1 roku k nájmu bytu o velikosti 1+1 ve 3. nadzemním podlaží domu na ul. Komenského v Třinci, který je součástí pozemku parc. č v k. ú. a obci Třinec, s manž. M. A. a T. A., oba bytem Třinec, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu uzavřít nájemní smlouvu č. 2015/05/186/Ul na dobu určitou 1 roku k nájmu bytu o velikosti 1+2 v 1. nadzemním podlaží domu na ul. Lidické v Třinci, který je součástí pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, s manž. P. G. a K. G., oba bytem Třinec, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/614 zveřejnit záměr města prodat část pozemku parc. č. 1906/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 212 m 2, dle geometrického plánu č /2015 ze dne , nově označ. parc. č. 1906/4 v k. ú. Konská a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, předem určenému zájemci, panu V. K., bytem Třinec, vlastníku sousedních nemovitostí, za kupní cenu dle znaleckého posudku. Strana 7 (celkem 12)

8 usnesením č. 2015/615 a) zřídit věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě ve prospěch společnosti O2 Czech Republic, a. s., se sídlem Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ , IČ , spočívající v právu zřídit, provozovat, udržovat a opravovat podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě na částech pozemků parc. č. 2242/3 a 738/1 v k. ú. a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 61 Kč/m², min. 605 Kč včetně DPH, b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. 2015/05/194/By ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2015/616 a) zřídit ve prospěch společnosti AGRICOOP Třinec, a. s., se sídlem Třinec, Oldřichovice 156, PSČ , IČ , přeložku inženýrské sítě realizovanou v rámci veřejně prospěšné stavby Silnice I/11Nebory Oldřichovice jako její stavební objekt označený v projektové dokumentaci stavby SO 326 Přeložka vodovodu - km 6,435 na části pozemku parc. č. 1621/54 v k. ú. Nebory a obci Třinec ve vlastnictví města Třince, v rozsahu vymezeném v geometrickém plánu č /2012 ze dne , za jednorázovou úhradu ve výši Kč stanovenou na základě znaleckého posudku, b) uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni č. 2015/05/195/Př mezi městem Třinec, jako povinným, společností AGRICOOP Třinec, a. s., jako oprávněným a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, zastoupeným společností INKOS- OSTRAVA, a. s., jako investorem stavby, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2015/617 zveřejnit záměr města prodat pozemek parc. č. 2814/8, trvalý travní porost o výměře 172 m 2 v k. ú. Oldřichovice u Třince, předem určenému zájemci, paní Evě Kiedroňové, místem podnikání Třinec, Lesní 337, PSČ , IČ , jako vlastníkovi sousední budovy č. p. 27, která je součástí pozemků parc. č. st. 250, 1414/1, 1414/2, 1414/3, 1414/4 v k. ú. Oldřichovice u Třince, za kupní cenu ve výši 300 Kč/m 2 stanovenou na základě znaleckého posudku č /2015 ze dne zveřejnit záměr města prodat pozemek parc. č. 2814/2, trvalý travní porost o výměře 783 m 2 v k. ú. Oldřichovice u Třince, předem určenému zájemci, paní Evě Kiedroňové, místem podnikání Třinec, Lesní 337, PSČ , IČ , jako vlastníkovi sousedního pozemku parc. č. 2814/1 v k. ú. Oldřichovice u Třince, za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 500 Kč/m 2 stanovenou na základě znaleckého posudku č /2014 ze dne usnesením č. 2015/618 zveřejnit záměr města prodat části pozemků parc. č. 73/1, trvalý travní porost a parc. č. 67/2, ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 185 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem), vše v k. ú. Lyžbice obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, předem určeným zájemcům manželům panu R. D., bytem Bystřice a paní L. D., bytem Třinec, vlastníkům sousedních nemovitostí, za kupní cenu dle znaleckého posudku. Strana 8 (celkem 12)

9 usnesením č. 2015/619 1) vzala na vědomí informaci o ukončení podnájemní smlouvy uzavřené mezi paní Bc. Marcelou Machkovou, místem podnikání Třinec, Nábřežní 1059, PSČ , IČ , jako nájemcem, paní Lýdií Czudkovou, místem podnikání Hrádek 392, PSČ , IČ , a paní Jolanou Martynkovou, místem podnikání Návsí 1064, PSČ , IČ , obě na straně podnájemce, v souvislosti s provozováním prodejny oděvů v budově č. p. 604 na ul. Poštovní v Třinci, která je součástí pozemku parc. č. 800 v k. ú. a obci Třinec, k datu neposkytnout slevu z nájemného paní Bc. Marcele Machkové, místem podnikání Třinec, Nábřežní 1059, PSČ , IČ , v návaznosti na bod 1) usnesení a v souvislosti s modernizací prodejny (nákup nového vybavení prodejny, nového zboží, zabezpečení prodejny, investice do drobných oprav a propagačních materiálů), kterou provozuje v budově č. p. 604 na ul. Poštovní v Třinci, která je součástí pozemku parc. č. 800 v k. ú. a obci Třinec, na základě uzavřené smlouvy o nájmu prostorů sloužících podnikání č. 2000/05/167/Ksz ze dne usnesením č. 2015/620 zveřejnit záměr města prodat bytovou jednotku č. 661/27 v domě na ul. Lidické v Třinci a spoluvlastnický podíl o velikosti 6700/ na společných částech budovy a pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, nájemcům paní V. P. a panu M. L., oba bytem Třinec za kupní cenu ve výši Kč/m² vycházející ze znaleckého posudku č /2012 ze dne , celkem za Kč zveřejnit záměr města prodat bytovou jednotku č. 661/36 v domě na ul. Lidické v Třinci a spoluvlastnický podíl o velikosti 6700/ na společných částech budovy a pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, nájemkyni paní Z. O., bytem Třinec za kupní cenu ve výši Kč/m² vycházející ze znaleckého posudku č /2012 ze dne , celkem za Kč. usnesením č. 2015/621 vyhlásit veřejnou zakázku malého rozsahu dle vnitřní směrnice č. 17/2012 Zásady pro zadávání veřejných zakázek města Třince a příspěvkových organizací města Třince a dle vnitřní směrnice č. 18/2012 Zásady pro zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi města Třince ve smyslu usnesení rady města č. 2014/26 ze dne na dodávku komodit v rámci projektu Modernizace vybavení domovů pro seniory Sociálních služeb města Třinec, příspěvkové organizace, pod názvem Dodávka vybavení pro sociální služby 2) schválila seznam uchazečů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku komodit v rámci zakázky Dodávka vybavení pro sociální služby ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu 3) rozhodla o hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu, kterým je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH. Strana 9 (celkem 12)

10 usnesením č. 2015/622 schválit vnitřní předpis č. S/XX/2015 Směrnice pro oceňování žáků TALENT ROKU, a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/623 1) doporučila zastupitelstvu města uzavřít Smlouvu o partnerství v projektu Vybudování venkovní vertikální zdvihací plošiny č. 2015/06/117/MaD, mezi městem Třinec a organizací Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, Jablunkovská 241, PSČ , IČ , a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/624 zveřejnit záměr umístění časosběrné kamery Brinno na budově Třinec Oldřichovice č. p. 275, která je součástí pozemku parc. č. 1479/2 a parc. č. 456 v k.ú. Oldřichovice u Třince, obec Třinec, která je svěřena do užívání organizaci Základní škola a mateřská škola, Třinec, Oldřichovice 275, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, Oldřichovice 275, PSČ , IČ , předem určenému zájemci, společnosti ECHOpix, s. r. o., se sídlem v Krnově, Čsl. armády 842/52, PSČ , IČ , zastoupené jednatelem Ing. Janem Slováčkem, za cenu Kč/rok, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/625 schválit organizaci Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, Kaštanová 412, PSČ , IČ , podání žádosti o finanční dotaci v rámci programu Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2015/2016 (1516/E) vyhlášeného Moravskoslezským krajem na projekt EVVO základní stavební kámen života školy. usnesením č. 2015/626 navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků ve školní družině, jejíž činnost vykonává právnická osoba Základní škola a mateřská škola, Třinec, Oldřichovice 275, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, Oldřichovice 275, PSČ , IČ , a to do 200 žáků, s účinností od usnesením č. 2015/627 navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků ve školní družině, jejíž činnost vykonává právnická osoba Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice Koperníkova 696, PSČ , IČ , a to do 140 žáků, s účinností od Strana 10 (celkem 12)

11 usnesením č. 2015/628 snížení nejvyššího povoleného počtu žáků ve školní družině, jejíž činnost vykonává právnická osoba Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice Kaštanová 412, PSČ , IČ , a to do 90 žáků, s účinností od usnesením č. 2015/629 snížení nejvyššího povoleného počtu žáků ve školní družině, jejíž činnost vykonává právnická osoba Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, U Splavu 550, PSČ , IČ , a to do 125 žáků, s účinností od usnesením č. 2015/630 uzavřít Dodatek č. 6 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 1996/12/26/Ru ze dne uzavřené se společností O2 Czech Republic, a. s., se sídlem v Praze 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/631 revokovat částečně usnesení č. 2014/4950 ze 135. schůze Rady města Třince ze dne , a to: b) přijmout podmínky a závazky plynoucí z Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. j / /1 ze dne (č. 2014/25/013/Si), které je přílohou č. 1 přednesu přijmout podmínky a závazky plynoucí z Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D ze dne (č. 2015/25/013/By), ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/632 1) udělila v souladu s Čl. 5 odst. 1) Obecně závazné vyhlášky č. 5/ o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností výjimku a umožnila provozovat předzahrádku paní Martině Ruszó, se sídlem ve městě Třinec, Tyra 155, PSČ , IČ , u provozovny Nová Banketka, Jablunkovská 88, Třinec, a to ve dnech pondělí až neděle, do 24:00 hodin na dobu určitou od do usnesením č. 2015/633 1) udělila v souladu s Čl. 5 odst. 1) Obecně závazné vyhlášky č. 5/ o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností výjimku a umožnila provozovat předzahrádku paní Heleně Wojtasové, se sídlem ve městě Třinec, Topolová 190, PSČ , IČ , u provozovny Bolero, Sosnová 409, Třinec, a to ve dnech pondělí až neděle, do 23:00 hodin na dobu určitou od do Strana 11 (celkem 12)

12 usnesením č. 2015/634 a) přijmout věcný dar plastiku v podobě odlitku dlaně v hodnotě 20 tis. Kč vč. DPH od společnosti Slévárny Třinec, a. s., se sídlem Třinec, Průmyslová 1001, PSČ , IČ , v souvislosti se 120. výročím výstavby turistické chaty na Javorovém vrchu a jejím umístění na budovu č. p. 58 (turistická chata), která je součástí pozemku parc. č. st. 160 v k. ú. Tyra a obci Třinec, b) uzavřít darovací smlouvu č. 2015/05/196/Do ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/635 schválit organizaci Základní škola, Třinec, Slezská 773, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, Slezská 773, PSČ , IČ , podání žádosti o finanční podporu v rámci výzvy MŠMT k předkládání žádostí z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, č. 56, Prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání, Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání na projekt EU jazyky. usnesením č. 2015/636 uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2015/02/008/Ku na akci Zlepšení systému protipovodňové ochrany města Třinec mezi městem Třinec a společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., se sídlem v Praze 5, Nábřežní 90/4, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. RADA MĚSTA ULOŽILA U usnesení č. 2015/596 26/13 vedoucímu oddělení právního zapracovat změny dle bodu 1) do vnitřní směrnice č. 18/2012. Zodp.: vedoucí oddělení právního Termín: RNDr. Věra Palkovská STAROSTKA Mgr. Ivo Kaleta MÍSTOSTAROSTA Vyhotoveno dne: Strana 12 (celkem 12)

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci USNESENÍ 12. mimořádné schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. dubna 2015 usnesením č. 2015/576 1) schválila program 12. schůze rady města, konané dne 27.04.2015. usnesením č. 2015/577 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 118. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. dubna 2014 usnesením č. 2014/4311 program 118. schůze rady města, konané dne 28.04.2014. usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

Rada města usnesením č. 2015/643 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 15. schůze rady města místostarostu Radim Kozlovský.

Rada města usnesením č. 2015/643 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 15. schůze rady města místostarostu Radim Kozlovský. USNESENÍ 15. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 25. května 2015 usnesením č. 2015/642 1) schválila program 15. schůze rady města, konané dne 25.05.2015. usnesením č. 2015/643 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 71. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. ledna 2013 usnesením č. 2013/2594 program 71. schůze rady města, konané dne 28.01.2013. usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 121. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 121. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 121. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 26. května 2014 usnesením č. 2014/4386 program 121. schůze rady města, konané dne 26.05.2014. usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a

Více

Rada města usnesením č. 2015/385 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 9. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Rada města usnesením č. 2015/385 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 9. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. USNESENÍ 9. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 23. března 2015 usnesením č. 2015/384 program 9. schůze rady města, konané dne 23.03.2015. usnesením č. 2015/385 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu:

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu: USNESENÍ 10. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 4. března 2008 usnesením č. 10/290/2008 program 10. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 10/291/2008 návrhovou komisi ve složení: Mgr.

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 13. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 10. června 2008 usnesením č. 13/365/2008 program 13. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 13/366/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/534/2009 1) schválilo návrhovou komisi ve složení: MUDr. Zdeněk Uhlář Mgr. Ivo Kaleta Martin Sikora

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/534/2009 1) schválilo návrhovou komisi ve složení: MUDr. Zdeněk Uhlář Mgr. Ivo Kaleta Martin Sikora USNESENÍ 19. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 21. dubna 2009 usnesením č. 19/533/2009 program 19. zasedání zastupitelstva města, včetně doplnění programu o body: Dodatek č. 1 ke Smlouvě

Více

Rada města usnesením č. 2010/3895 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 78. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora.

Rada města usnesením č. 2010/3895 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 78. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora. USNESENÍ 78. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 31. května 2010 usnesením č. 2010/3894 program 78. schůze rady města, konané dne 31.05.2010. usnesením č. 2010/3895 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 128. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. srpna 2014 usnesením č. 2014/4661 1) schválila program 128. schůze rady města, konané dne 11.08.2014. usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 16. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 16. prosince 2008 usnesením č. 16/453/2008 program 16. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 16/454/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Rada města usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 90. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 90. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 90. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 12. srpna 2013 usnesením č. 2013/3325 1) schválila program 90. schůze rady města, konané dne 12.08.2013. usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

Rada města usnesením č. 2011/965 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 27. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2011/965 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 27. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 27. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 10. října 2011 usnesením č. 2011/964 program 27. schůze rady města, konané dne 10.10.2011. usnesením č. 2011/965 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2.

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2. Příloha č. 1 usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 4. března 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: 3. 4. stav.p.č. 387 o výměře 15m 2 kat.území Butov kupní cena 200,-Kč/m 2 s

Více

Rada města usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 5. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. února 2015 usnesením č. 2015/186 program 5. schůze rady města, konané dne 02.02.2015. usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5.

Více

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 3. a) přesné určení nemovitosti: část poz.p.č.

Více

Rada města usnesením č. 2013/3307 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 89. mimořádné schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/3307 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 89. mimořádné schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 89. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 23. července 2013 usnesením č. 2013/3306 1) schválila program 89. mimořádné schůze rady města, konané dne 23.07.2013. usnesením č. 2013/3307 1)

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Rada města usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 28. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 28. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 28. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 24. října 2011 usnesením č. 2011/1017 program 28. schůze rady města, konané dne 24.10.2011. usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Rada města usnesením č. 2010/3925 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 79. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2010/3925 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 79. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 79. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 14. června 2010 usnesením č. 2010/3924 1) schválila program 79. schůze rady města, konané dne 14.06.2010. usnesením č. 2010/3925 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2010/4194 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 85. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2010/4194 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 85. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 85. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 20. září 2010 usnesením č. 2010/4193 program 85. schůze rady města, konané dne 20.09.2010. usnesením č. 2010/4194 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 přijaté usnesení č. 203/2014 - N 3293 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Rada města usnesením č. 2011/287 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 8. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/287 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 8. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 8. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. února 2011 usnesením č. 2011/286 program 8. schůze rady města, konané dne 28.02.2011. usnesením č. 2011/287 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Rada města usnesením č. 2013/3551 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 96. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2013/3551 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 96. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 96. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 7. října 2013 usnesením č. 2013/3550 1) schválila program 96. schůze rady města, konané dne 07.10.2013. usnesením č. 2013/3551 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2012/1892 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 54. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2012/1892 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 54. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 54. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 25. června 2012 usnesením č. 2012/1891 1) schválila program 54. schůze rady města, konané dne 25.06.2012. usnesením č. 2012/1892 1) určila ověřovatelem

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 21. dubna 2008 čís. 157/12 - čís. 175/12

Více

Příloha č. 01. usnesení ze 07. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. května 2015

Příloha č. 01. usnesení ze 07. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. května 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 07. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 2 května 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: a) přesné určení nemovitosti: stav.p.č. 163 o výměře

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I 1 materiál do jednání zastupitelstva města dne: 24.04.2014 ZM

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U snesení. ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 74/.1.1 Pracovní cesta na setkání Frýdlantů dle Zásad

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/35612/Bon/2014 ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/35612/2014-4 POČET LISTŮ

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014. U S N E S E N Í z 6. schůze Rady města Kojetína, konané dne 11. února 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města (tisk

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Soubor usnesení - 2/ZM/2015

Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Konáno dne: 25.2.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 2/19/ZM/15 - Program 2.

Více

Zápis a USNESENÍ RADY OBCE

Zápis a USNESENÍ RADY OBCE Zápis a USNESENÍ RADY OBCE 26. schůze konaná dne: 04. 01. 2012 Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Boček, Ing. Kohut, p. Kiková, Ing. Veselá Omluven: Ing. Dagmar Veselá místostarostka obce Ing. Soňa Blahutová

Více

Usn.č. 14/02 1) Usn.č. 14/02 2) Usn.č. 14/02 3)

Usn.č. 14/02 1) Usn.č. 14/02 2) Usn.č. 14/02 3) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 14. zasedání konaného dne 6. 5. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli ********************************************************************************************* Usn.č.

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října

Více

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 22. schůze Rady obce Hukvaldy,

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 22. schůze Rady obce Hukvaldy, Přehled přijatých usnesení z 22. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 19. 12. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení z 20. schůze Rady

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

P O Z V Á N K A P R O G R A M

P O Z V Á N K A P R O G R A M P O Z V Á N K A na 129. schůzi Rady města Kolína, která se koná dne 16.12.2013 od 13:30 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kolín. Zahájení zahájení a ověření zápisu z minulé schůze P R O G R A

Více

Informace o přijatých usneseních z 9. schůze Rady města Šluknov konané dne 23. února 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP OVS

Informace o přijatých usneseních z 9. schůze Rady města Šluknov konané dne 23. února 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP OVS Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod.

Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod. Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod. Přítomno: viz prezenční listina - Zastupitelstvo obce Kanice je usnášení schopné Zapisovatel: ing. Vladimír

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213)

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) USNESENÍ č. 196/16-13 R I. u k l á d á vedoucí odboru VaSV zveřejnit záměr pronájmu bytu č. 13 v domě čp. 637 v Bechyni

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 12/2012

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 12/2012 Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434 IČ: 00 29 66 86 739 37 Horní Bludovice Usnesení č. 12/2012 z 12. schůze Rady obce Horní Bludovice konané dne 13. června 2012 V Horních Bludovicích dne 13.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně.

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

Příloha č. 1 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 1 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 1 usnesení z 4 zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ stav.p.č. 153 o výměře 9m 2 kat.území Těchlovice u Stříbra

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé.

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé. ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 86. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Šoustalová, p. Schwarzová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, p. Kaššák, Hosté: 0 Pozn.: Zveřejněna

Více

USNESENÍ RADY OBCE. Obec LUČINA Rada obce. 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011. Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing.

USNESENÍ RADY OBCE. Obec LUČINA Rada obce. 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011. Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing. USNESENÍ RADY OBCE 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011 Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing. Pavlas, Omluven: p. Hruška Ing. Dagmar Veselá místostarostka obce Ing. Soňa Blahutová starostka

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 30. 7. 2014 (usnesení č. 217-238)

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 30. 7. 2014 (usnesení č. 217-238) Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 30. 7. 2014 (usnesení č. 217-238) USNESENÍ č. 217/16-14 R I. n e s o u h l a s í 1. s prominutím nákladů soudního řízení v částce 1.000,- Kč podle platebního

Více

Rada města Příbora. 102/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 102/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 102. schůze Rady města Příbora konané dne 9. září 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Rada města usnesením č. 2010/4012 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 81. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora.

Rada města usnesením č. 2010/4012 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 81. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora. USNESENÍ 81. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 19. července 2010 usnesením č. 2010/4011 1) schválila program 81. schůze rady města, konané dne 19.07.2010. usnesením č. 2010/4012 1) určila ověřovatelem

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ část poz.p.č. 2339/9 ostatní plocha o výměře cca 18m

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 229/15rm schvaluje program dnešní schůze rady města 230/15rm schvaluje poskytnutí

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 7 zastupitelů (plný počet), 17 občanů, 3 hosté Veřejné

Více

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o.

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o. Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 25. 1. 2011 v 13,00 hodin

Více

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 105. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis z 27. veřejného zasedání dne 10.2.2014

Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis z 27. veřejného zasedání dne 10.2.2014 Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis z 27. veřejného zasedání dne 10.2.2014 Program: 1. Volba předsedajícího 2. Schválení programu 3. Volba ověřovatelů zápisu 4. Kontrola úkolů z minulého zasedání 5. Prodej

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 731/50/2012/RMS schválila návrh programu 50. schůze rady města Slatiňany 732/50/2012/RMS schválila ceny

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Rada města usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 19. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. června 2011 usnesením č. 2011/668 1) schválila program 19. schůze rady města, konané dne 27.06.2011. usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. EP-12-4002883/04

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. EP-12-4002883/04 Město Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČO: 00262552, DIČ: CZ00262552, Se sídlem: Husova 490, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou, zástupce: Bc. Tomáš Levinský, funkce: starosta města, tel..:488 880 830, email:

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

Usnesení 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015

Usnesení 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015 čís. 0490/RMObM-MH/1418/9-0495/RMObM-MH/1418/9 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více