Rada města usnesením č. 2012/1335 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 39. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rada města usnesením č. 2012/1335 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 39. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou."

Transkript

1 USNESENÍ 39. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 23. ledna 2012 usnesením č. 2012/1334 program 39. schůze rady města, konané dne usnesením č. 2012/1335 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 39. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. usnesením č. 2012/1336 zprávu ke kontrole plnění usnesení rady města. usnesením č. 2012/1337 1) doporučila zastupitelstvu města provést rozpočtová opatření č. 1 s 3 s ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 2) provedla vlastní rozpočtové opatření č. 3 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/1338 uzavřít v rámci stavby Přechod pro chodce přes sil. II/468 u autobusové zastávky Třinec- Konská smlouvu č. 2012/02/002/Cha o výpůjčce pozemku na komunikaci II/468 na pozemku parc. č. 1787/1 v katastrálním území Konská mezi městem Třinec a Moravskoslezským krajem, zastoupeným z pověření hejtmana kraje Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem ve městě Ostrava, Úprkova 1, PSČ , IČ , středisko Frýdek-Místek, Horymírova 2287, PSČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/1339 vyhlásit veřejné zakázky malého rozsahu dle vnitřní směrnice č. 10/ Zásady pro zadávání veřejných zakázek města Třince na zhotovitele stavby těchto akcí: a) Rekonstrukce Mánesovy ulice v Třinci Strana 1 (celkem 16)

2 b) Vodovod Třinec-Karpentná - lokalita Na Úbočí c) Most přes potok Staviska, ev. č. IV/20 2) schválila seznam uchazečů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na zhotovitele stavebních prací Rekonstrukce Mánesovy ulice v Třinci, Vodovod Třinec-Karpentná - lokalita Na Úbočí a Most přes potok Staviska, ev. č. IV/20 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu o hodnotícím kritériu pro zadání veřejných zakázek malého rozsahu, kterým je pro výše uvedené zakázky nejnižší nabídková cena. usnesením č. 2012/1340 vyhlásit veřejnou zakázku dle 38 (zjednodušené podlimitní řízení), zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na zhotovitele stavebních prací Chodník kolem I/11 - Třinec-Kanadský les - Tyrská 2) schválila seznam uchazečů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku zadanou dle 38 (zjednodušené podlimitní řízení), zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na zhotovitele stavebních prací Chodník kolem I/11 Třinec-Kanadský les - Tyrská, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu o hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky, kterým je nejnižší nabídková cena 4) schválila složení komise pro otevírání obálek s nabídkami a současně pro jejich posouzení a hodnocení na akci Chodník kolem I/11 - Třinec-Kanadský les - Tyrská Komise Náhradníci RNDr. Věra Palkovská Ing. Ivo Kantor Mgr. Alena Textorisová Ing. Věra Pindurová Mgr. Ivo Kaleta PhDr. Milada Hejmejová Ing. Daniel Fojcik Alexandra Lipowská Mgr. Rafał Zawadzki Mgr. Martin Hojecký 5) schválila Zadávací dokumentaci na akci uvedenou v bodě 1) tohoto usnesení, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2012/1341 v rámci stavby Rekonstrukce Mánesovy ulice v Třinci uzavřít smlouvu č. 2012/02/008/Li o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie mezi městem Třinec a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem ve městě Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ , IČ , a to za úhradu Kč, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/1342 uzavřít dohodu o ukončení nájemní smlouvy č.j. 2010/10/004/Gr na pronájem vlajkových stožárů na nám. Svobody mezi městem a společností Nej TV, a. s., se sídlem Praha, Francouzská 75/4, , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. Strana 2 (celkem 16)

3 usnesením č. 2012/1343 1) vydala stanovisko města Třince k úsporným opatřením při stavbě přeložky silnice I/11 v úseku Nebory - Oldřichovice a Oldřichovice Bystřice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 5 přednesu. usnesením č. 2012/1344 uzavřít dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo MK, dílčí okrsek 1 č.j. 2000/10/002 mezi městem Třinec a společností Nehlsen Třinec, s. r. o., se sídlem Třinec, Jablunkovská 392, , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo MK, dílčí okrsek 2 č.j. 2000/10/003 mezi městem Třinec a společností L.GREKO, spol. s r. o., se sídlem Třinec, Konská 468, , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na provádění správy a údržby veřejného osvětlení, světelného signalizačního zařízení a městských hodin č.j. 2002/10/013 mezi městem Třinec a společností Nehlsen Třinec, s. r. o., se sídlem Třinec, Jablunkovská 392, , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 přednesu 4) rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o správě a údržbě autobusových zastávek na území města Třince č.j. 2011/10/009/La mezi městem Třinec a společností L.GREKO, spol. s r. o., se sídlem Třinec, Konská 468, , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 přednesu. usnesením č. 2012/1345 uzavřít dodatek č. 12 č. ev. 2000/01/014/Te/D12 ke smlouvě o odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací č. 2000/01/014 ze dne uzavřené mezi městem Třinec a AUTEL, a. s., se sídlem Oldřichovice č. p. 790, Třinec, IČ , a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu uzavřít dodatek č. 13 č. ev. 2000/01/012/Te/D13 ke smlouvě o odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací č. 2000/01/012 ze dne uzavřené mezi městem Třinec a MUDr. Agata Mohammed se sídlem Oldřichovice č. p. 787, Třinec, IČ , a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu uzavřít dodatek č. 11 č. ev. 2000/01/030/Te/D11 ke smlouvě o odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací č. 2000/01/030 ze dne uzavřené mezi městem Třinec a Českou republikou Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje se sídlem 30. dubna 1682/24, Ostrava, IČ , a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 přednesu 4) rozhodla uzavřít dodatek č. 11 č. ev. 2000/01/031/Te/D11 ke smlouvě o odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací č. 2000/01/031 ze dne uzavřené mezi městem Třinec a Jaroslav Olszar INSTOP se sídlem Oldřichovice č. p. 713, Třinec, IČ , a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 přednesu. Strana 3 (celkem 16)

4 usnesením č. 2012/1346 1) revokovala usnesení č. 2012/1312, které RMě schválila na své 38. schůzi dne ve znění: a) doporučila zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši Kč pro Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě-Zábřehu, Výškovická 40, PSČ , a to výhradně na výměnu garážových vrat a stavebních úprav s tím souvisejících a na obnovu dovybavení zázemí jednotky Hasičské stanice v Třinci. Dotace je kryta ze schváleného rozpočtu města Třinec pro rok 2012, organizační jednotky č. 12 odbor vnitřních věcí b) doporučila zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace č. 2012/12/001/Kr mezi městem Třinec a Českou republikou Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, se sídlem v Ostravě-Zábřehu, Výškovická 40, PSČ , IČ , zastoupeným plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem, jejímž předmětem je poskytnutí neinvestiční dotace Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje pro hasičskou stanici v Třinci, a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. 2) doporučila zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí investiční dotace ve výši Kč pro Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě-Zábřehu, Výškovická 40, PSČ , a to výhradně na výměnu garážových vrat a stavebních úprav s tím souvisejících a na obnovu dovybavení zázemí jednotky Hasičské stanice v Třinci. Dotace je kryta ze schváleného rozpočtu města Třinec pro rok 2012, organizační jednotky č. 12 odbor vnitřních věcí 3) doporučila zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace č. 2012/12/001/Kr mezi městem Třinec a Českou republikou Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, se sídlem v Ostravě-Zábřehu, Výškovická 40, PSČ , IČ , zastoupeným plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem, jejímž předmětem je poskytnutí investiční dotace Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje pro hasičskou stanici v Třinci, a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 4) doporučila zastupitelstvu města provést vlastní rozpočtová opatření č. 1-2 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2012/1347 uzavřít nájemní smlouvu č. 2012/12/002/Kr mezi městem Třinec a společností Lesy SR, š. p., se sídlem v Banské Bystrici, náměstí SNP 8, PSČ , IČ , zastoupenou Ing. Igorem Viszlaiem, generálním ředitelem, jejímž předmětem je nájem pozemků s parc. č. 15/28, 15/29, 15/30, 15/45 v katastrálním území Slanica, na kterých je umístěna stavba a příslušenství rekreační chaty v majetku města Třinec, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/1348 uzavřít licenční smlouvu č. 2012/12/003/Kr mezi městem Třinec a společností RCS Kladno, s. r. o., se sídlem v Kladně, Mánesova 1772, PSČ , IČ , zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 79821, zastoupenou Ing. Václavem Zdichem, jednatelem společnosti, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 4 (celkem 16)

5 usnesením č. 2012/1349 uzavřít Dohodu č. 2012/12/004/Ru o ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově Městského úřadu Třinec č. 2005/12/015/Te uzavřenou mezi městem Třinec a Českou správou sociálního zabezpečení pracoviště Ostrava, se sídlem v Ostravě 2, Zelená 3158/34a, PSČ , IČ , zastoupenou Ing. Janou Miklasovou, ředitelkou, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. uzavřít Smlouvu o nájmu nebytových prostor v budově Městského úřadu Třinec č. 2012/12/005/Ru mezi městem Třinec a Českou správou sociálního zabezpečení pracoviště Ostrava, se sídlem v Ostravě 2, Zelená 3158/34a, PSČ , IČ , zastoupenou Ing. Janou Miklasovou, ředitelkou, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2012/1350 Dodatek č. 2 k Ceníku vstupného, služeb a pronájmu hřišť příspěvkové organizace Správa tělovýchovných a rekreačních služeb města Třinec (STaRS), týkající se krytého bazénu, sauny a městských lázní, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu, a to s platností od ponechat v kompetenci ředitele příspěvkové organizace Správa tělovýchovných a rekreačních služeb města Třinec (STaRS), IČ , u akcí, které nevykazují definiční znaky veřejné podpory, krátkodobé snížení nájemného oproti Ceníku vstupného, služeb a pronájmu hřišť příspěvkové organizace Správa tělovýchovných a rekreačních služeb města Třinec (STaRS), s tím, že o tomto záměru podá ředitel 7 dní před konáním akce písemnou informaci vedoucí odboru ŠKaTv s uvedením důvodů a výše slevy. usnesením č. 2012/1351 vypovědět nájemní smlouvu č. 05/2005 uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Správa tělovýchovných a rekreačních služeb města Třinec (STaRS), IČ , se sídlem v Třinci, ulice Tyršova, č. p. 275, PSČ , jako pronajímatelem, a paní Annou Mokrošovou, se sídlem v Třinci, ulice Topolová, č. p. 251, PSČ , IČ , jako nájemcem, dle čl. IX. smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 05/2005, tj. s dvouměsíční výpovědní lhůtou 2) uložila viz ÚKOLY. usnesením č. 2012/1352 převzít od organizace Dům dětí a mládeže, Třinec, příspěvkové organizace, se sídlem v Třinci, ulice Bezručova č. p. 66, PSČ , IČ , nepotřebný movitý majetek svěřený k hospodaření v celkové hodnotě 5.673,70 Kč, ve znění přílohy č. 1 přednesu, a svěřit tento nepotřebný majetek k hospodaření organizaci Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím, Třinec, Nádražní 10, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice Nádražní, č. p. 10, PSČ , IČ Strana 5 (celkem 16)

6 usnesením č. 2012/1353 upravený a doplněný pořadník pro přidělení městských bytů v domě zvláštního určení Dům s pečovatelskou službou Oldřichovice č. p. 783 súčinností od , a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/1354 zřízení komise pro rozdělení účelových neinvestičních dotací na programy v sociální oblasti z rozpočtu města pro rok ) jmenovala předsedu a členy této komise ve složení dle přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/1355 s účinností od Ceník sociálních a ostatních služeb příspěvkové organizace Sociální služby města Třince, a to ve znění návrhu předloženého ředitelem příspěvkové organizace prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 2) schválila s účinností od Ceník sociálních a ostatních služeb příspěvkové organizace Centrum sociální pomoci Třinec - variantu I., a to ve znění návrhu předloženého ředitelkou příspěvkové organizace prostřednictvím přílohy č. 3 přednesu. usnesením č. 2012/1356 a) převzít s účinností od od příspěvkové organizace Sociální služby města Třince, příspěvková organizace, se sídlem Třinec, Habrová 302, , IČ , svěřený nepotřebný movitý majetek dle přílohy č. 1 přednesu a předat do evidence majetku odboru sociálních věcí b) schválit Předávací protokol o převodu nepotřebného majetku ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu a) převzít s účinností od od příspěvkové organizace Sociální služby města Třince, příspěvková organizace, se sídlem Třinec, Habrová 302, , IČ , svěřený nepotřebný movitý majetek dle přílohy č. 3 přednesu a předat do evidence majetku odboru správy majetku města, b) schválit Předávací protokol o převodu nepotřebného majetku ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 přednesu. usnesením č. 2012/1357 revokovat usnesení č. 2011/1200 z 34. schůze rady města ze dne v celém znění (pronájem garáže a uzavření nájemní smlouvy s panem F. Z.) Strana 6 (celkem 16)

7 zveřejnit záměr města pronajmout nebytový prostor garáž č. 29 ve výměře 17 m 2, která se nachází v budově bez čp/če - garáž, postavené na části pozemku parc. č. 2527, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Lyžbice, obec Třinec, za cenu dle Ceníku bez poskytovaných služeb na dobu neurčitou předem určenému zájemci, panu J. B., bytem Třinec, dle evidence vedené na odboru SMM. usnesením č. 2012/1358 a) zřídit věcné břemeno ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ , spočívající v právu vedení zemní kabelové přípojky NN 0,4 kv na části pozemku parc. č. 1353/1 v k. ú. Nebory a obci Třinec ve vlastnictví města Třince, za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 60 Kč/m 2, min. 600 Kč včetně DPH b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena a smlouvu o právu provést stavbu č. 2012/05/022/By, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2012/1359 a) zřídit věcné břemeno ve prospěch společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s., se sídlem Ostrava, 28. října 169, PSČ , IČ , spočívající v právu uložení a vedení stavby vodovodu na částech pozemků parc. č. 750/1, 750/6 a 764/1 v k. ú. Karpentná a obci Třinec ve vlastnictví města Třince, za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 60 Kč/m 2, min. 600 Kč včetně DPH b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemena č. 2012/05/024/By ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 přednesu a) zřídit věcné břemeno ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ , spočívající v právu vedení zemního kabelového vedení nízkého napětí na části pozemku parc. č. 1070/1 v k. ú. Oldřichovice u Třince a obci Třinec ve vlastnictví města Třince, za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 60 Kč/m 2, min. 600 Kč včetně DPH b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemena č. 2012/05/036/By ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 přednesu a) zřídit věcné břemeno ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ , spočívající v právu vedení zemního kabelového vedení vysokého napětí na částech pozemků parc. č. 1020/5 a 1442 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec ve vlastnictví města Třince, za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 60 Kč/m 2, min. 600 Kč včetně DPH b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemena č. 2012/05/037/Sk ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 přednesu usnesením č. 2012/1360 a) sjednat u nájemního vztahu k části pozemku parc. č. 1137/2 v k. ú. a obci Třinec založeného nájemní smlouvou č. 2004/05/311 ze dne mezi městem Třinec a stávající nájemkyní paní V. B., bytem Třinec, společný nájem s paní A. M., bytem Třinec, a to ze zdravotních důvodů stávající nájemkyně s tím, že obě nájemkyně budou z tohoto společného nájmu oprávněny a zavázány společně a nerozdílně Strana 7 (celkem 16)

8 b) uzavřít dodatek č. 4 k nájemní smlouvě č. 2004/05/311 ze dne ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2012/1361 1) doporučila zastupitelstvu města a) odprodat pozemek parc. č. 3431/6, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 248 m 2 v k. ú. Oldřichovice u Třince a obci Třinec, do spoluvlastnictví manž. V. K. a V. K., a pana T. K., všichni bytem Třinec, za cenu 10 Kč/m 2 b) uzavřít kupní smlouvu č. 2012/05/025/By ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2012/1362 zveřejnit záměr města prodat část pozemku parc. č. 1102/8, trvalý travní porost, o výměře 171 m 2 a část pozemku parc. č. 1085/10, trvalý travní porost, o výměře 29 m 2 v k. ú. Tyra a obci Třinec dle GP č /2011 ze dne , předem určeným zájemcům, manž. L. K. a V. K., bytem Třinec, jako vlastníkům sousedního pozemku parc. č. 428/1 v k. ú. Tyra a obci Třinec za kupní cenu 1 Kč. usnesením č. 2012/1363 zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku parc. č. 1546/2 o výměře 74 m 2 v k. ú. a obci Třinec za účelem zemědělského využití na dobu neurčitou výběrem zájemce obálkovou metodou za minimální nabídkovou cenu ve výši 3 Kč/m 2 /rok, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2012/1364 1) vzala na vědomí přijatou nabídku pana Jaromíra Friedla, místem podnikání Třinec, Beskydská 731, PSČ , IČ , na pronájem nebytových prostorů místností č. 15 ve výměře 11,39 m² a č. 16 ve výměře 10,63 m² ve 2. nadzemním podlaží objektu č. p. 408 na ul. Jablunkovské v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, jako nabídku jedinou uzavřít nájemní smlouvu č. 2012/05/029/Do mezi městem Třinec a panem Jaromírem Friedlem, místem podnikání Třinec, Beskydská 731, PSČ , IČ , na pronájem nebytových prostorů ve 2. nadzemním podlaží objektu č. p. 408 na ul. Jablunkovské v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, o celkové výměře 22,02 m², tj. místnosti č. 15 o výměře 11,39 m² a místnosti č. 16 o výměře 10,63 m², za účelem zřízení zasedací místnosti, na dobu neurčitou ode dne za cenu dle Ceníku, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 8 (celkem 16)

9 usnesením č. 2012/1365 1) vzala na vědomí přijatou nabídku společnosti PCsupport.cz, s. r. o., se sídlem Třinec, nám. Svobody 527/3, PSČ , IČ , na pronájem nebytových prostorů o celkové výměře 61,39 m² v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 110 na ul. Jablunkovské v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, jako nabídku jedinou uzavřít nájemní smlouvu č. 2012/05/028/Do mezi městem Třinec a společností PCsupport.cz, s. r. o., se sídlem nám. Svobody 527/3, Třinec, PSČ , IČ , na pronájem nebytových prostorů v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 110 na ul. Jablunkovské v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. 720 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, o celkové výměře 61,39 m², tj. místností č. 1 o výměře 26,33 m², č. 2 o výměře 17,47 m², č. 3 o výměře 8,64 m², č. 4 o výměře 2,70 m² a č. 6 o výměře 6,25 m², za účelem provozování vývojového střediska internetových aplikací, aplikací pro mobilní telefony, webových stránek a zřízení výdejního místa pro internetový obchod s výpočetní technikou, na dobu neurčitou ode dne za dohodnutou cenu nájmu ve výši Kč/m²/rok za místnosti č. 1, 2, 3 a 6 a 800 Kč/m²/rok za místnost č. 4, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/1366 1) vzala na vědomí přijatou nabídku paní Mgr. Ilony Omylové, místem podnikání Vendryně, Vendryně 311, PSČ , IČ , na pronájem nebytových prostorů v celkové výměře 42,07 m² v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 360 Třinec Nebory, postaveného na pozemku parc. č. st. 437 v k. ú. Nebory a obci Třinec, jako nabídku jedinou uzavřít nájemní smlouvu č. 2012/05/027/Do mezi městem Třinec a paní Mgr. Ilonou Omylovou, místem podnikání Vendryně, Vendryně 311, PSČ , IČ , na pronájem nebytových prostorů v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 360 Třinec Nebory, postaveného na pozemku parc. č. st. 437 v k. ú. Nebory a obci Třinec, o celkové výměře 42,07 m², tj. místnosti č. 123 o výměře 14,22 m² a č. 124 o výměře 27,85 m², za účelem zřízení kanceláře a uskladňování elektromateriálu, na dobu neurčitou ode dne za dohodnutou cenu ve výši 600 Kč/m 2 /rok bez DPH za podmínky úplného vyrovnání dluhu pana Zdislava Omyly, bytem Vendryně 500, Vendryně, za pronájem nebytových prostorů v objektu č. p. 360 Třinec Nebory. V nájemní smlouvě sjednat zkrácenou výpovědní lhůtu 1 měsíc v případě neplacení nájemného, platba nájemného včetně služeb bude prováděna vždy k 1. dni kalendářního měsíce za daný kalendářní měsíc v roce, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/1367 a) ukončit nájemní vztah založený smlouvou o nájmu pozemku č. 01/2007 ze dne a dodatkem č. 1 mezi Městským kinem Kosmos Třinec, příspěvkovou organizací, se sídlem Třinec, Dukelská 689, PSČ , IČ , jako pronajímatelem, a společností I R E M, spol. s r. o., se sídlem Třinec, Karpentná 165, PSČ , IČ , jako nájemcem, vztahující se k pronájmu části pozemku parc. č o výměře 41,81 m 2 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, a to dohodou k b) uzavřít dohodu o ukončení nájemního vztahu č. 2012/01 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu zveřejnit záměr města pronajmout předem určenému zájemci, společnosti I R E M, spol. s r. o., se sídlem Třinec, Karpentná 165, PSČ , IČ , jako provozovateli cukrárny v budově Městského kina Kosmos Strana 9 (celkem 16)

10 část pozemku parc. č o výměře 29,81 m 2 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec za účelem užívání jako předzahrádka u zadního vchodu do cukrárny na dobu neurčitou s provozem každoročně od za cenu dle Ceníku část pozemku parc. č o výměře 12 m 2 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec za účelem užívání jako přístupový chodník k zadnímu vchodu do cukrárny na dobu neurčitou za cenu dle Ceníku a) ukončit nájemní vztah založený smlouvou o nájmu pozemku č. 02/2005 ze dne a dodatky č. 1 a 2 mezi Městským kinem Kosmos Třinec, příspěvkovou organizací, se sídlem Třinec, Dukelská 689, PSČ , IČ , jako pronajímatelem, a společností I R E M, spol. s r. o., se sídlem Třinec, Karpentná 165, PSČ , IČ , jako nájemcem, vztahující se k pronájmu části pozemku parc. č o výměře 40 m 2 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, a to dohodou k b) uzavřít dohodu o ukončení nájemního vztahu č. 2012/02 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu 4) rozhodla zveřejnit záměr města pronajmout předem určenému zájemci, společnosti I R E M, spol. s r. o., se sídlem Třinec, Karpentná 165, PSČ , IČ , jako provozovateli cukrárny v budově Městského kina Kosmos, část pozemku parc. č o výměře 40 m 2 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec za účelem užívání jako předzahrádka před provozovnou cukrárny na dobu neurčitou s provozem každoročně od za cenu dle Ceníku. usnesením č. 2012/1368 1) vzala na vědomí informaci Českého statistického úřadu o průměrné meziroční míře inflace vyjádřené přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za 12 měsíců roku 2011, která činí 1,9 % promítnout průměrnou meziroční míru inflace za rok 2011 ve výši 1,9 % do ceny nájemného za pronájem nebytových prostorů a nemovitostí, ve smyslu uzavřených nájemních smluv a příslušných dodatků k nim. usnesením č. 2012/1369 zveřejnit záměr města směnit bez finančního vyrovnání část pozemku parc. č. 821, ostatní plocha, o výměře 25 m 2 ve vlastnictví pana J. P., bytem Třinec, za část pozemku parc. č. 1364/1, ostatní plocha, ost. komunikace, o výměře 103 m 2 ve vlastnictví města Třince v k. ú. Nebory a obci Třinec, dle GP č /2010 ze dne zveřejnit záměr města prodat část pozemku parc. č. 1364/1, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 233 m 2 v k. ú. Nebory a obci Třinec, dle GP č /2010 ze dne předem určeným zájemcům, paní E. H., panu M. H. a panu V. H., všichni bytem Třinec, spoluvlastníkům sousedního pozemku parc. č. 846/1 v k. ú. Nebory a obci Třinec, za cenu 10 Kč/m 2. usnesením č. 2012/1370 1) vzala na vědomí smlouvu o prodeji podniku ze dne uzavřenou mezi paní Pavlínou Vitkovou, místem podnikání Kobeřice, Příkopy 675, PSČ , IČ , a paní Bc. Marcelou Machkovou, místem podnikání Třinec, Nábřežní 1059, PSČ , IČ , vztahující se k pronájmu nebytových prostorů v objektu č. p. 604 na ul. Poštovní v Třinci, postaveném Strana 10 (celkem 16)

11 na pozemku parc. č. 800 v k. ú. a obci Třinec, založeném nájemní smlouvou č ze dne , s účinností ode dne v souvislosti s bodem 1) usnesení uzavřít dodatek č. 7 k nájemní smlouvě č ze dne , který bude představovat úplné znění stávající nájemní smlouvy včetně všech dodatků ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/1371 a) ukončit nájemní vztah založený nájemní smlouvou č. 2011/05/067/Do ze dne mezi městem Třinec a Diakonickým institutem, se sídlem Český Těšín, Na Nivách 7, PSČ , IČ , vztahující se k pronájmu nebytových prostorů v celkové výměře 115,58 m² v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 62 na ul. Míru v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. st. 500 v k. ú. Konská a obci Třinec, dohodou ke dni b) uzavřít dohodu o ukončení nájmu č. 2011/05/026/Do ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostorů v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 62 na ul. Míru v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. st. 70 v k. ú. a obci Třinec, o celkové výměře 115,58 m², a to místností č o výměře 54,75 m², č o výměře 33,55 m², č o výměře 2,45 m², č o výměře 19,04 m², č o výměře 3,63 m², č o výměře 1,06 m² a č o výměře 1,10 m², výběrem zájemce obálkovou metodou, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu o prodloužení záměru pronájmu dle bodu 2) usnesení vždy o jeden měsíc, a to za stejných podmínek v případě, že ve stanoveném termínu nebude doručena žádná nabídka. usnesením č. 2012/1372 1) vzala na vědomí ukončení nájemního vztahu založeného nájemní smlouvou č. 2010/05/317/Do ze dne mezi městem Třinec a společností MKS Moravia, s. r. o., se sídlem Třinec, Horní Líštná č. p. 77, PSČ , IČ , vztahující se k pronájmu nebytových prostorů v celkové výměře 35,025 m² v 1. nadzemním podlaží objektu č. p na ul. Beskydské v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. 3130/2 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, výpovědí ze strany nájemce ke dni zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostorů v 1. nadzemním podlaží objektu č. p na ul. Beskydské v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. 3130/2 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, v celkové výměře 35,025 m², a to místnosti č ve výměře 2,95 m², id. ½ místnosti č ve výměře 13,71 m² (tj. 6,855 m²), místnosti č ve výměře 14,65 m² a místnosti č ve výměře 10,57 m², výběrem zájemce obálkovou metodou, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu o prodloužení záměru pronájmu dle bodu 2) usnesení vždy o jeden měsíc, a to za stejných podmínek v případě, že ve stanoveném termínu nebude doručena žádná nabídka. Strana 11 (celkem 16)

12 usnesením č. 2012/1373 v nájemním vztahu založeném nájemní smlouvou 2595 ze dne uzavřenou mezi městem Třinec a Třineckou společností W&W, s. r. o., se sídlem Třinec, ul. Svornosti 1051, PSČ , IČ , vztahující se k pronájmu nebytových prostorů v objektu č. p. 110 na ul. Jablunkovské v Třinci, postaveném na pozemku parc. č. 720 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec a) prodloužit dobu nájmu z doby určité na dobu neurčitou b) zúžit předmět nájmu o nebytové prostory v celkové výměře 94,15 m², z toho v 1. podzemním podlaží o místnosti č. 21 ve výměře 9,50 m², č. 22 ve výměře 16,00 m², č. 23 ve výměře 7,90 m², ve 2. nadzemním podlaží o místnosti č ve výměře 24,14 m², č ve výměře 22,15 m² a č ve výměře 14,46 m², a část pozemku parc. č. 719/1 ve výměře 55,50 m² v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, s účinností ode dne c) uzavřít dodatek č. 14 k nájemní smlouvě č ze dne ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu nezveřejnit záměr snížení ceny nájmu za nebytový prostor místnost č. 14 ve výměře 27,56 m² v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 110 na ul. Jablunkovské v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. 720 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, který je součástí předmětu nájmu založeného nájemní smlouvou č ze dne uzavřenou mezi městem Třinec a Třineckou společností W&W, s. r. o., se sídlem Třinec, ul. Svornosti 1051, PSČ , IČ , s účinností ode dne zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostorů ve 2. nadzemním podlaží objektu č. p. 110 na ul. Jablunkovské v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. 720 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, v celkové výměře 36,61 m², tj. místnost č ve výměře 22,15 m² a místnost č ve výměře 14,46 m², výběrem zájemce obálkovou metodou, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 4) rozhodla o prodloužení záměru pronájmu dle bodu 3) usnesení vždy o jeden měsíc, a to za stejných podmínek v případě, že ve stanoveném termínu nebude doručena žádná nabídka. usnesením č. 2012/1374 1) vzala na vědomí a) rozdíl mezi původně sjednanou výší nájmu v částce Kč/rok bez DPH dle nájemní smlouvy č. 540 ze dne (dále jen nájemní smlouva) uzavřenou mezi městem Třinec a společností LUMIRA, s. r. o., se sídlem Nýdek, Nýdek č. p. 201, PSČ , IČ , a částkou ve výši Kč/rok bez DPH sjednanou dodatkem č. 13 k nájemní smlouvě ze dne , který činí Kč a s účinností od ve smyslu zák. č. 215/2004 Sb., v platném znění a vyhlášky č. 465/2009 Sb., v platném znění, představuje podporu de minimis, kterou je nutno podle citovaných předpisů evidovat v registru podpor malého rozsahu vedeného Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže b) rozdíl mezi sjednanou výší nájmu v částce 1 Kč/rok bez DPH dle nájemní smlouvy č. 2010/05/301/Do ze dne uzavřenou mezi městem Třinec a sdružením Charita Třinec, se sídlem Třinec, Lidická č. p. 1272, PSČ , IČ , a částkou vycházející z Ceníku ve výši Kč/rok bez DPH, který činí Kč a s účinností od ve smyslu zák. č. 215/2004 Sb., v platném znění a vyhlášky č. 465/2009 Sb., v platném znění, představuje podporu de minimis, kterou je nutno podle citovaných předpisů evidovat v registru podpor malého rozsahu vedeného Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže Strana 12 (celkem 16)

13 c) rozdíl mezi sjednanou výší nájmu v částce 1 Kč/rok bez DPH dle nájemní smlouvy č. 2011/05/509/Př ze dne uzavřenou mezi městem Třinec a společností TRISIA, a. s., se sídlem Třinec, nám. Svobody č. p. 526, PSČ , IČ , a částkou vycházející z Ceníku ve výši Kč, který činí Kč/rok bez DPH a s účinností od ve smyslu zák. č. 215/2004 Sb., v platném znění a vyhlášky č. 465/2009 Sb., v platném znění, představuje podporu de minimis, kterou je nutno podle citovaných předpisů evidovat v registru podpor malého rozsahu vedeného Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže uzavřít s nájemci uvedenými v bodě 1) usnesení níže uvedené dohody, jejichž obsahem bude vyčíslení veřejné podpory v částkách dle bodu 1) usnesení za rok 2012, která je dána z důvodu snížení výše nájemného oproti sjednané výši nájemného po , to vše za účelem povinného zaznamenání do registru podpor malého rozsahu dle zák. č. 215/2004 Sb., v platném znění a vyhlášky č. 465/2009 Sb., v platném znění, a to a) dohodu o vyčíslení podpory de minimis č. 2012/05/039/Do mezi městem Třinec a společností LUMIRA, s. r. o., se sídlem Nýdek č. p. 201, Nýdek, PSČ , IČ b) dohodu o vyčíslení podpory de minimis č. 2012/05/040/Do mezi městem Třinec a sdružením Charita Třinec, se sídlem Třinec, Lidická č. p. 1272, PSČ , IČ c) dohodu o vyčíslení podpory de minimis č. 2012/05/041/Př mezi městem Třinec a společností TRISIA, a. s., se sídlem Třinec, nám. Svobody č. p. 526, PSČ , IČ usnesením č. 2012/1375 1) vzala na vědomí informaci o hospodaření s Fondem rozvoje bydlení města Třince v roce 2011 vyhlásit výběrové řízení na půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Třince pro rok ) jmenovala složení výběrové komise pro vyhodnocení předložených žádostí o půjčky - Mgr. Ivo Kaleta místostarosta města - Ing. Ivo Kantor místostarosta města - Radim Kozlovský člen rady města - Mgr. Alena Textorisová tajemnice městského úřadu - Ing. Michaela Mitrengová vedoucí odboru ekonomického - Ing. Jana Kafková vedoucí odboru správy majetku města - Ing. Daniel Fojcik vedoucí odboru investic - Mgr. Jana Gawlasová vedoucí odboru živ. prostředí a zemědělství - Ing. Věra Pindurová vedoucí odboru stavebního řádu a úz. plánování. usnesením č. 2012/1376 1) udělila v souladu s Čl. 3 odst. (1) Obecně závazné vyhlášky č. 7/ o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností výjimku a umožnila prodloužení konání hudebních produkcí společnosti TRISIA, a. s., IČ , nám. Svobody 526, Třinec, v prostorách kulturního domu, nám. Svobody 526, Třinec, a to ve dnech pátek, sobota a ve dnech, po kterých následuje státem uznaný den pracovního klidu, do 04:00 hodin (následujícího dne) na dobu určitou do 31. prosince 2012 Strana 13 (celkem 16)

14 2) udělila v souladu s Čl. 3 odst. (1) Obecně závazné vyhlášky č. 7/ o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností výjimku a umožnila prodloužení konání hudebních produkcí panu Davidu Koperovi, Jablunkovská 160, Třinec, v provozovně Staroslovanská restaurace, Jablunkovská 88, Třinec, a to ve dnech pátek, sobota a ve dnech, po kterých následuje státem uznaný den pracovního klidu, do 04:00 hodin (následujícího dne) na dobu určitou do 31. prosince ) udělila v souladu s Čl. 3 odst. (1) Obecně závazné vyhlášky č. 7/ o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností výjimku a umožnila prodloužení konání hudebních produkcí společnosti Bar Čárky, spol. s r. o., Legerova 389/56, Praha 2 Vinohrady, IČ , v provozovně Bar Čárky, Lidická 1264, Třinec, a to ve dnech pátek, sobota a ve dnech, po kterých následuje státem uznaný den pracovního klidu, do 04:00 hodin (následujícího dne) na dobu určitou do 31. prosince ) udělila v souladu s Čl. 3 odst. (1) Obecně závazné vyhlášky č. 7/ o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností výjimku a umožnila prodloužení konání hudebních produkcí panu Petru Lanzovi, Wolkerova 294, Třinec, IČ , v provozovně Vidle s Pub, Koperníkova 1273, Třinec, a to ve dnech pátek, sobota a ve dnech, po kterých následuje státem uznaný den pracovního klidu, do 04:00 hodin (následujícího dne) na dobu určitou do 31. prosince ) udělila v souladu s Čl. 3 odst. (1) Obecně závazné vyhlášky č. 7/ o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností výjimku a umožnila prodloužení konání hudebních produkcí paní Heleně Lucákové, Polní 377, Třinec, IČ , v restauraci Alexandria, 1. máje 495, Třinec, a to ve dnech pátek, sobota a ve dnech, po kterých následuje státem uznaný den pracovního klidu, do 04:00 hodin (následujícího dne) na dobu určitou do 31. prosince ) udělila v souladu s Čl. 3 odst. (1) Obecně závazné vyhlášky č. 7/ o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností výjimku a umožnila prodloužení konání hudebních produkcí panu René Kottkovi, IČ , Kpt. Nálepky 524, Třinec, v provozovně Music Club BAR-ROCK-O, 1. máje 236, Třinec, a to ve dnech pátek, sobota a ve dnech, po kterých následuje státem uznaný den pracovního klidu, do 04:00 hodin (následujícího dne) na dobu určitou do 31. prosince ) udělila v souladu s Čl. 3 odst. (1) Obecně závazné vyhlášky č. 7/ o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností výjimku a umožnila prodloužení konání hudebních produkcí panu Marcelu Bazgierovi, IČ , Svornosti 1069, Třinec, v provozovně Crazy Club a K2 (music club), Koperníkova, Třinec, a to ve dnech pátek, sobota a ve dnech, po kterých následuje státem uznaný den pracovního klidu, do 04:00 hodin (následujícího dne) na dobu určitou do 31. prosince usnesením č. 2012/1377 1) doporučila zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši Kč na provoz inkubátoru STEEL IT, čj. 2012/25/001/Žo, mezi městem Třinec a občanským sdružením Institut EuroSchola, se sídlem nám. Svobody 527, Třinec, IČ , a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 14 (celkem 16)

15 usnesením č. 2012/1378 v rámci stavby Křižovatka I/11 x ulice Lidická v Třinci uzavřít smlouvu č. 2012/02/009/Li o převodu práv a povinností stavebníka mezi městem Třinec a obchodní společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem ve městě Děčín, Teplická 874/8, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/1379 návrh znění žádosti města k provádění častějších kontrol Policií ČR a Celní správou na silnici II/476 (ulice Frýdecká), ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/1380 realizaci projektu Víceúčelová hala WERK ARENA, jehož nositelem a předkladatelem je občanské sdružení HC Oceláři Třinec, Lesní 60, Třinec, IČ usnesením č. 2012/1381 o vyloučení uchazeče z další účasti ve zjednodušeném podlimitním řízení pro veřejnou zakázku Brownfield Frýdecká, který podal nabídku pod pořadovým číslem 7. Petr Březina - APB Plzeň, se sídlem v obci Nezvěstice, Losiná u Plzně 303, PSČ , IČ o výběru nejvhodnější nabídky dle pořadí nabídek, které stanovila a předložila radě města hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky na akci Brownfield Frýdecká takto: 1. Sdružení MROZEK tvořené členy: MROZEK, a. s., Bystřice 1361, vedoucí člen IČ Bohuslav Mrózek, Bystřice 1361, člen IČ AWT Rekultivace, a. s., Dělnická 41/884, Havířov IČ DAV, a. s., Zengrova 19, Ostrava - Vítkovice IČ v souladu s 82 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uzavřít smlouvu o dílo č. 2012/02/013/No na akci Brownfield Frýdecká mezi městem Třinec a Sdružení MROZEK tvořené členy: MROZEK, a. s., se sídlem v obci Bystřice 1361, PSČ , IČ vedoucí člen a Bohuslav Mrózek, se sídlem v obci Bystřice 1361, PSČ , IČ člen, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/1382 a) ve smluvním vztahu založeném dohodou o svěření nemovitostí do správy a úhradě služeb č. 2011/05/606/Do ze dne uzavřenou mezi odborem správy majetku města, dále jako poskytovatelem, a odborem sociálních věcí, dále jako uživatelem, udělit souhlas uživateli s krátkodobým svěřením nebytových prostorů do užívání třetím osobám v objektu č. p. 404 na ul. Husově v Třinci, postaveném na pozemku parc. č. 1146/2 v k. ú. a obci Třinec, za cenu dle Ceníku krátkodobého využití nebytových prostor v sociálních zařízeních ve vlastnictví města Třince s tím, že uživatel předloží poskytovateli kopii uzavřených dohod vždy do měsíce po jejich uzavření Strana 15 (celkem 16)

16 b) o možnosti výběru zabezpečování drobných oprav a běžné údržby dle nař. vlády 258/95 Sb., v platném znění, a to prostřednictvím odboru SMM nebo jiné příslušné firmy c) uzavřít dodatek č. 1 k dohodě o svěření nemovitostí do správy a úhradě služeb č. 2011/05/606/Do ze dne ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/1383 uzavřít níže uvedené dodatky ke smlouvám o krátkodobém pronájmu nebytových prostor v Klubu seniorů: a) Dodatek č. 1 k Dohodě o pronájmu nebytových prostor č. 2012/08/001/D1/St mezi městem Třinec a občanským sdružením Klub Marie, občanské sdružení, se sídlem Dukelská 685, Třinec, zastoupeným paní Marií Adamusovou, IČ b) Dodatek č. 1 k Dohodě o pronájmu nebytových prostor č. 2012/08/002/D1/St mezi městem Třinec a Organizací nevidomých a slabozrakých ČR, oblastní odbočka Třinec, se sídlem Krakovská 1695/ 21, Praha 1, zastoupenou panem Josefem Stiborským, IČ c) Dodatek č. 1 k Dohodě o pronájmu nebytových prostor č. 2012/08/003/D1/St mezi městem Třinec a TRIJACODem, se sídlem Dolní Líštná 324, Třinec, zastoupeným panem Otonem Dyrbuśem, IČ a to ve znění návrhů předložených prostřednictvím příloh č. 1 až č. 3 přednesu. RADA MĚSTA ULOŽILA U usnesení č. 2012/ /39 řediteli příspěvkové organizace Správa tělovýchovných a rekreačních služeb města Třinec (STaRS), IČ , se sídlem v Třinci, ulice Tyršova, č. p. 275, PSČ , postupovat ve věci podání výpovědi z nájemní smlouvy č. 05/2005 uzavřené mezi příspěvkovou organizací Správa tělovýchovných a rekreačních služeb města Třinec (STaRS), IČ , se sídlem v Třinci, ulice Tyršova, č. p. 275, PSČ , jako pronajímatelem, a paní Annou Mokrošovou, se sídlem v Třinci, ulice Topolová, č.p. 251, PSČ , IČ , dle bodu 1) tohoto usnesení. Zodp.: Mgr. Procházka, ředitel STaRS Termín: RMě konaná dne RNDr. Věra Palkovská PhDr. Milada Hejmejová STAROSTKA MÍSTOSTAROSTKA Strana 16 (celkem 16)

Rada města usnesením č. 2011/171 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 6. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2011/171 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 6. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 6. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 31. ledna 2011 usnesením č. 2011/170 1) schválila program 6. schůze rady města, konané dne 31.01.2011. usnesením č. 2011/171 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2012/1305 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 38. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/1305 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 38. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 38. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 9. ledna 2012 usnesením č. 2012/1304 program 38. schůze rady města, konané dne 09.01.2012. usnesením č. 2012/1305 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2012/1829 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 52. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2012/1829 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 52. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 52. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. června 2012 usnesením č. 2012/1828 program 52. schůze rady města, konané dne 11.06.2012. usnesením č. 2012/1829 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2016/1494 1) provedla rozpočtové opatření č. 1-2 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu.

Rada města usnesením č. 2016/1494 1) provedla rozpočtové opatření č. 1-2 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. USNESENÍ 40. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 18. ledna 2016 usnesením č. 2016/1491 1) schválila program 40. schůze rady města, konané dne 18.01.2016. usnesením č. 2016/1492 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2012/2514 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 67. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/2514 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 67. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 67. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 17. prosince 2012 usnesením č. 2012/2513 program 67. schůze rady města, konané dne 17.12.2012. usnesením č. 2012/2514 1) určila ověřovatelem usnesení a

Více

Rada města usnesením č. 2012/2216 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 60. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/2216 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 60. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 60. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 8. října 2012 usnesením č. 2012/2215 1) schválila program 60. schůze rady města, konané dne 08.10.2012. usnesením č. 2012/2216 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2011/818 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 22. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/818 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 22. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 22. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 29. srpna 2011 usnesením č. 2011/817 1) schválila program 22. schůze rady města, konané dne 29.08.2011. usnesením č. 2011/818 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2011/141 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/141 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 5. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 10. ledna 2011 usnesením č. 2011/140 program 5. schůze rady města, konané dne 10.01.2011. usnesením č. 2011/141 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 13. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 13. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 13. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. května 2015 usnesením č. 2015/592 program 13. schůze rady města, konané dne 11.05.2015. usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2016/1544 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 41. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Rada města usnesením č. 2016/1544 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 41. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. USNESENÍ 41. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 1. února 2016 usnesením č. 2016/1543 1) schválila program 41. schůze rady města, konané dne 01.02.2016. usnesením č. 2016/1544 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2010/3631 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2010/3631 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 71. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 1. března 2010 usnesením č. 2010/3630 program 71. schůze rady města, konané dne 01.03.2010. usnesením č. 2010/3631 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2014/4089 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 111. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4089 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 111. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 111. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 03. března 2014 usnesením č. 2014/4088 1) schválila program 111. schůze rady města, konané dne 03.03.2014. usnesením č. 2014/4089 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2013/3918 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 105. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/3918 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 105. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 105. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 20. prosince 2013 usnesením č. 2013/3917 program 105. schůze rady města, konané dne 20.12.2013. usnesením č. 2013/3918 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2013/2918 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 79. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/2918 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 79. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 79. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 22. dubna 2013 usnesením č. 2013/2917 1) schválila program 79. schůze rady města, konané dne 22.04.2013. usnesením č. 2013/2918 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2011/712 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 20. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2011/712 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 20. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 20. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 18. července 2011 usnesením č. 2011/711 program 20. schůze rady města, konané dne 18.07.2011. usnesením č. 2011/712 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2011/483 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 14. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/483 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 14. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 14. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. května 2011 usnesením č. 2011/482 program 14. schůze rady města, konané dne 02.05.2011. usnesením č. 2011/483 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2010/4123 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 83. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2010/4123 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 83. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 83. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 30. srpna 2010 usnesením č. 2010/4122 program 83. schůze rady města, konané dne 30.08.2010. usnesením č. 2010/4123 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2013/2819 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 76. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2013/2819 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 76. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 76. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 25. března 2013 usnesením č. 2013/2818 1) schválila program 76. schůze rady města, konané dne 25.03.2013. usnesením č. 2013/2819 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2014/4520 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 124. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/4520 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 124. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 124. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 23. června 2014 usnesením č. 2014/4519 program 124. schůze rady města, konané dne 23.06.2014. usnesením č. 2014/4520 1) určila ověřovatelem usnesení a

Více

Rada města usnesením č. 2010/3989 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 80. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2010/3989 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 80. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 80. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. června 2010 usnesením č. 2010/3988 program 80. schůze rady města, konané dne 28.06.2010. usnesením č. 2010/3989 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2015/1276 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 35. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2015/1276 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 35. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 35. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 30. listopadu 2015 usnesením č. 2015/1275 1) schválila program 35. schůze rady města, konané dne 30.11.2015. usnesením č. 2015/1276 1) určila ověřovatelem

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/377/2012 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/377/2012 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 13. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 30. října 2012 usnesením č. 13/377/2012 program 13. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 13/378/2012 návrhovou komisi ve složení:

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 05/131/2015 1) schválilo program 5. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 05/131/2015 1) schválilo program 5. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 5. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 15. června 2015 usnesením č. 05/131/2015 1) schválilo program 5. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 05/132/2015 1) schválilo návrhovou

Více

Rada města usnesením č. 2013/2647 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 72. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2013/2647 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 72. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 72. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. února 2013 usnesením č. 2013/2646 program 72. schůze rady města, konané dne 11.02.2013. usnesením č. 2013/2647 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října 2007

U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října 2007 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 10/286/2012 1) schválilo doplněný program 10. zasedání zastupitelstva.

Zastupitelstvo města usnesením č. 10/286/2012 1) schválilo doplněný program 10. zasedání zastupitelstva. , USNESENÍ 10. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. dubna 2012 usnesením č. 10/286/2012 doplněný program 10. zasedání zastupitelstva. usnesením č. 10/287/2012 návrhovou komisi ve složení:

Více

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci USNESENÍ 12. mimořádné schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. dubna 2015 usnesením č. 2015/576 1) schválila program 12. schůze rady města, konané dne 27.04.2015. usnesením č. 2015/577 1) určila ověřovatelem

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 12/346/2016 1) schválilo program 12. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 12/346/2016 1) schválilo program 12. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 12. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 14. června 2016 usnesením č. 12/346/2016 program 12. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 12/347/2016 návrhovou komisi ve složení:

Více

I. schválila. s inflační doložkou + příslušná DPH, za účelem parkování vozidel.

I. schválila. s inflační doložkou + příslušná DPH, za účelem parkování vozidel. U S N E S E N Í z 5. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 04.02.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 - pronájem části pozemku p. č. 240/368 ostat. plocha/manipulační plocha

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 17/509/2013 1) schválilo program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL.

Zastupitelstvo města usnesením č. 17/509/2013 1) schválilo program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL. , USNESENÍ 17. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 18. června 2013 usnesením č. 17/509/2013 program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL. usnesením č. 17/510/2013 návrhovou

Více

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Usnesení. Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení:

Usnesení. Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 15. schůze Rady města Karviné konané dne 10.06.2015 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 648 Schválení

Více

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku 2561. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 416-434/2012, dle důvodové

Více

USNESENÍ 4. schůze Rady města Třebíče konané dne 16.02.2016

USNESENÍ 4. schůze Rady města Třebíče konané dne 16.02.2016 USNESENÍ 4. schůze Rady města Třebíče konané dne 16.02.2016 1/4/RM/2016 Zahájení a schválení programu 4. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 4. schůze Rady města Třebíče v roce 2016.

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 6/180/2007 1) schválilo program 6. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 6/180/2007 1) schválilo program 6. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 11. září 2007 usnesením č. 6/180/2007 program 6. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 6/181/2007 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 16 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 8.6.2015 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 10. února 2015

U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 10. února 2015 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 10. února

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/579/2013 1) schválilo program 19. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/579/2013 1) schválilo program 19. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 19. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 5. listopadu 2013 usnesením č. 19/579/2013 program 19. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 19/580/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

USNESENÍ 6. schůze Rady města Třebíče konané dne 15.03.2016

USNESENÍ 6. schůze Rady města Třebíče konané dne 15.03.2016 USNESENÍ 6. schůze Rady města Třebíče konané dne 15.03.2016 1/6/RM/2016 Zahájení a schválení programu 6. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 6. schůze Rady města Třebíče v roce 2016.

Více

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Město Horažďovice Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 12/344/2012 1) schválilo program 12. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 12/344/2012 1) schválilo program 12. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 12. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 18. září 2012 usnesením č. 12/344/2012 1) schválilo program 12. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 12/345/2012 1) schválilo návrhovou

Více

Usnesení. 1964 Schválení ověřovatelů zápisu 44. schůze RM Karviné konané dne 02.10.2012

Usnesení. 1964 Schválení ověřovatelů zápisu 44. schůze RM Karviné konané dne 02.10.2012 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 44. schůze Rady města Karviné konané dne 02.10.2012 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 1964 Schválení

Více

USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014

USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014 USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014 Usnesení RM č. 40/2014-101 provedení rozpočtového opatření č. 4 na vytvoření položek způsobilých a nezpůsobilých neinvestičních výdajů z přijaté

Více

34/1 Program schůze RM 34/1/1 Schválila program své 34. schůze Rady města Příbora.

34/1 Program schůze RM 34/1/1 Schválila program své 34. schůze Rady města Příbora. MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 34. schůze Rady města Příbora ze dne 3. dubna 2012 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 4/111/2007 1) schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 4/111/2007 1) schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 24. dubna 2007 usnesením č. 4/111/2007 program 4. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 4/112/2007 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Rada města usnesením č. 2011/933 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 25. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/933 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 25. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 25. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 26. září 2011 usnesením č. 2011/932 program 25. schůze rady města, konané dne 26.09.2011. usnesením č. 2011/933 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

U snesení. ze 48. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 5. 2. 2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. ze 48. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 5. 2. 2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení ze 48. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 5. 2. 2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Tajemnice 48/1.1 Plnění úkolu uloženého radou města dne 27.3.2012

Více

U snesení. z 10. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 16.03.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 10. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 16.03.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 10. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 16.03.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Tajemnice 10/1.1 Jmenování vedoucího úředníka jmenuje s účinností

Více

10/01 Program schůze RM 10/01/1 Schválila program 10. schůze Rady města Příbora.

10/01 Program schůze RM 10/01/1 Schválila program 10. schůze Rady města Příbora. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 10. schůze Rady města Příbora konané dne 7. dubna 2015 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 03.03.2014

Více

RM 23. 1147/07 Finanční rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2007

RM 23. 1147/07 Finanční rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2007 Spis.zn.: 84176/2007 Č.j.: 85190/2007 USNESENÍ z 23. schůze rady města Šumperka ze dne 30. 8. 2007. Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 118. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. dubna 2014 usnesením č. 2014/4311 program 118. schůze rady města, konané dne 28.04.2014. usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2015/1465 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 38. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Rada města usnesením č. 2015/1465 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 38. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. USNESENÍ 38. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. prosince 2015 usnesením č. 2015/1464 program 38. schůze rady města, konané dne 28.12.2015. usnesením č. 2015/1465 1) určila ověřovatelem usnesení a

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 07.03.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 13. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 10. června 2008 usnesením č. 13/365/2008 program 13. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 13/366/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 16. května 2011

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 16. května 2011 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 6 Počet listů příloh: 1 Spisová značka: SEK/17346/2011/PBr Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 16. května 2011 Místo a čas zahájení: Společenský

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 03/50/2011 1) schválilo program 3. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 03/50/2011 1) schválilo program 3. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 22. února 2011 1) vyslechlo rezignaci Mgr. Petra Šišky na funkci člena Zastupitelstva města Třince a složení zákonem předepsaného slibu člena

Více

2375/69 Schvaluje změnu termínu plnění usnesení č. 2215/62/5 z února 2014 na září 2014.

2375/69 Schvaluje změnu termínu plnění usnesení č. 2215/62/5 z února 2014 na září 2014. USNESENÍ 69. schůze Rady města Vítkova konané dne 25. února 2014 v zasedací místnosti rady na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 2374/69 do č. 2443/69) Rada města: 2374/69 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

Usnesení. 2. schůze Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konané dne 22. 12. 2010 103/2/10 135/2/10. Ing. Jiří Havlíček

Usnesení. 2. schůze Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konané dne 22. 12. 2010 103/2/10 135/2/10. Ing. Jiří Havlíček Usnesení 2. schůze Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konané dne 22. 12. 2010 103/2/10 135/2/10 Ing. Jiří Havlíček starosta Ing. Petra Bernfeldová místostarostka 103/2/10 TAJ M. č. 1/2 1)

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města usnesením č. 2012/2170 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 59. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2012/2170 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 59. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 59. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 24. září 2012 usnesením č. 2012/2169 program 59. schůze rady města, konané dne 24.09.2012. usnesením č. 2012/2170 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 9. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 7. března 2011 čís. usn. 253/9 287/9 Ing. arch. Liana

Více

Usnesení. 2802 Schválení ověřovatelů zápisu 61. schůze RM Karviné konané dne 26.06.2013

Usnesení. 2802 Schválení ověřovatelů zápisu 61. schůze RM Karviné konané dne 26.06.2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 61. schůze Rady města Karviné konané dne 26.06.2013 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 2802 Schválení

Více

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu:

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu: USNESENÍ 10. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 4. března 2008 usnesením č. 10/290/2008 program 10. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 10/291/2008 návrhovou komisi ve složení: Mgr.

Více

Usnesení. 4 Schválení ověřovatelů zápisu 2. schůze RM Karviné konané dne 16.11.2010

Usnesení. 4 Schválení ověřovatelů zápisu 2. schůze RM Karviné konané dne 16.11.2010 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 2. schůze Rady města Karviné konané dne 16.11.2010 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4 Schválení

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 30.5.2016 323/13/RM/2016 Úprava ceníku - pozemky zastupitelstvu města schválit návrh

Více

Informace je upravena dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Informace č. 18 ze zasedání rady města ze dne 1.8.

Informace je upravena dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Informace č. 18 ze zasedání rady města ze dne 1.8. Informace č. 18 ze zasedání rady města ze dne 1.8.2011 1. Zahájení Jednání rady města zahájil a řídil starosta pan PhDr. Ladislav Langr. Ověřovateli zápisu z dnešního jednání byli jmenováni Mgr.Uhlíř a

Více

U s n e s e n í z 23. schůze rady města ze dne 27. listopadu 2006

U s n e s e n í z 23. schůze rady města ze dne 27. listopadu 2006 Město Trutnov - Zpracováno dne : 27.11.2006 U s n e s e n í z 23. schůze rady města ze dne 27. listopadu 2006 OBSAH Majetek města Nemovitosti - doporučení pro ZM 2006-1392/23 Horská čp. 150 2006-1393/23

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 52. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 14. 1.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 52. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 14. 1. 1 z 20 18.1.2016 16:23 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 52. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 14. 1. 201610:00 (usn. č. 1959/52 - usn. č. 2023/52) Bc.

Více

11. schůze Rady městského obvodu Svinov, konané dne 16.02.2015

11. schůze Rady městského obvodu Svinov, konané dne 16.02.2015 11. schůze Rady městského obvodu Svinov, konané dne 16.02.2015 114/11/15 132/11/15 Mgr. Lenka Hrušková starostka Ing. Eduard Dvorský místostarosta 114/11/15 M. č. 1 návrh vnitřní Směrnice č. 1/2015 pro

Více

Usnesení z 35. jednání rady města ze dne 19. září 2012 na Městském úřadě v Bučovicích

Usnesení z 35. jednání rady města ze dne 19. září 2012 na Městském úřadě v Bučovicích Usnesení z 35. jednání rady města ze dne 19. září 2012 na Městském úřadě v Bučovicích Rada města po projednání: I. schválila: 35 RM OES 01: Vnitřní rozpočtové opatření č. VI 2012. 35 RM OES 02: Pověření

Více

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 Usnesení 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 1864/80 - Rada města schvaluje program 80. schůze rady města, konané 17. 4. 2014. 1865/80 - Rada města bere na vědomí plnění

Více

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 Rada města Čelákovic: USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.6., 2,7, 4.20., 7.1., 9.1. 1. 2. 1. Jmenuje Mgr. Bodláka

Více

Usnesení. 4941 Schválení ověřovatelů zápisu 85. schůze RM Karviné konané dne 21.09.2010

Usnesení. 4941 Schválení ověřovatelů zápisu 85. schůze RM Karviné konané dne 21.09.2010 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 85. schůze Rady města Karviné konané dne 21.09.2010 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4941 Schválení

Více

Rada města Příbora. ze 41. schůze Rady města Příbora dne 26. června 2012

Rada města Příbora. ze 41. schůze Rady města Příbora dne 26. června 2012 M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 41. schůze Rady města Příbora dne 26. června 2012 41/1 Program schůze RM 41/1/1 Vložila do programu materiál č. 41/39 Společné zasedání členů

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

USNESENÍ z 9. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 25.dubna 2007

USNESENÍ z 9. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 25.dubna 2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 9.

Více

U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015

U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015 U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 229 KC Kaskáda 28.01.2015 1095 ONI 31.01.2015 Splněné usnesení č.: 1025 Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T

Více

Propojení silnice II/183, Arbesova ulice a ulice Litohlavská - dohoda o společném postupu zadání studie

Propojení silnice II/183, Arbesova ulice a ulice Litohlavská - dohoda o společném postupu zadání studie Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2016 od 8:00:00 do 12:30:00 v budově v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele

Více

U S N E S E N Í z 27. schůze Rady města Tábora, konané 20.02.2012 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera.

U S N E S E N Í z 27. schůze Rady města Tábora, konané 20.02.2012 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera. U S N E S E N Í z 27. schůze Rady města Tábora, konané 20.02.2012 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera. 1459 / 27 / 12 19/07 19/07 Ceník Technických služeb Tábor s. r. o. pro rok 2012 v působnosti

Více

Rada města usnesením č. 2012/2327 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 63. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2012/2327 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 63. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 63. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 5. listopadu 2012 usnesením č. 2012/2326 1) schválila program 63. schůze rady města, konané dne 05.11.2012. usnesením č. 2012/2327 1) určila ověřovatelem

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 16. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 16. prosince 2008 usnesením č. 16/453/2008 program 16. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 16/454/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města usnesením č. 2014/4500 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 123. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4500 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 123. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 123. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 17. června 2014 usnesením č. 2014/4499 1) schválila program 123. schůze rady města, konané dne 17.06.2014. usnesením č. 2014/4500 1) určila ověřovatelem

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Ostrov Usnesení z 23. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 26. října 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

vlastní rozpočtová opatření č. 307 339 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu.

vlastní rozpočtová opatření č. 307 339 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. USNESENÍ 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. prosince 2010 usnesením č. 02/18/2010 program 2. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 02/19/2010 návrhovou komisi ve složení: Ing.

Více

Výpis z USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 103. SCHŮZI RADY MĚSTA DOBRUŠKY KONANÉ DNE 3. 4. 2013 (upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů)

Výpis z USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 103. SCHŮZI RADY MĚSTA DOBRUŠKY KONANÉ DNE 3. 4. 2013 (upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) Výpis z USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 103. SCHŮZI RADY MĚSTA DOBRUŠKY KONANÉ DNE 3. 4. 2013 (upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) 1. Rada města Dobrušky schvaluje provedení rozpočtových

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-11/2010 ustavující zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice, výsledky voleb do zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaných ve dnech 15. a 16.10.2010 v městském obvodě Hošťálkovice,

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 16.07.2007

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 16.07.2007 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 16.07.2007 519/2007 Rada města Lanškroun projednala ţádost příspěvkové organizace Základní škola Lanškroun, Dobrovského 630, o souhlas s navýšením investičního

Více

Č. j. MUCH 69366/2015

Č. j. MUCH 69366/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI Č. j. MUCH 69366/2015 ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH Usnesení ÚDAJŮ) z 11. schůze Rady města Chebu

Více

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. ze 62. schůze Rady města, konané dne 14. ledna 2010

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. ze 62. schůze Rady města, konané dne 14. ledna 2010 M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ ze 62. schůze Rady města, konané dne 14. ledna 2010 Rada města Klášterce nad Ohří projednala následující body: Usn. č. 2777/62/2010 volí ověřovatele zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2011/965 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 27. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2011/965 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 27. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 27. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 10. října 2011 usnesením č. 2011/964 program 27. schůze rady města, konané dne 10.10.2011. usnesením č. 2011/965 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

RO 15. USNESENÍ z 15. zasedání Rady obce Ludgeřovice (dále RO), konaného dne 28.5.2007 od 15.00 hod. v kanceláři starosty obce. 28.5.

RO 15. USNESENÍ z 15. zasedání Rady obce Ludgeřovice (dále RO), konaného dne 28.5.2007 od 15.00 hod. v kanceláři starosty obce. 28.5. USNESENÍ z 15. zasedání Rady obce Ludgeřovice (dále RO), konaného dne od 15.00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Helena Pipreková, p.marcela Košáková, MUDr.

Více

USNESENÍ. konané dne 5. 3. 2015

USNESENÍ. konané dne 5. 3. 2015 USNESENÍ z 10. schůze Rady města Oder konané dne 5. 3. 2015 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/607/2013 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/607/2013 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 10. prosince 2013 usnesením č. 20/607/2013 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/608/2013 1) schválilo

Více

620/16 Schvaluje textovou opravu ve směrnici č. 4/2011 a 8/2011 dle důvodové zprávy.

620/16 Schvaluje textovou opravu ve směrnici č. 4/2011 a 8/2011 dle důvodové zprávy. U S N E S E N Í 16. schůze Rady města Vítkova konané dne 30. srpna 2011 v zasedací místnosti RM na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 619/16 do č. 685/16 ) Rada města: 619/16 Schvaluje zprávu o

Více

Usnesení 68. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 24. 10. 2013

Usnesení 68. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 24. 10. 2013 Usnesení 68. schůze Rady města Frenštát pod, konané dne 24. 10. 2013 1586/68 - Rada města schvaluje program 68. schůze rady města, konané 24. 10. 2013. 1587/68 - Rada města a) bere na vědomí plnění usnesení

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 1. 2016

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 1. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Rada města usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 90. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 90. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 90. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 12. srpna 2013 usnesením č. 2013/3325 1) schválila program 90. schůze rady města, konané dne 12.08.2013. usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení

Více