Rada města usnesením č. 2015/1242 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 34. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rada města usnesením č. 2015/1242 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 34. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského."

Transkript

1 USNESENÍ 34. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 9. listopadu 2015 usnesením č. 2015/1241 1) schválila program 34. schůze rady města, konané dne usnesením č. 2015/1242 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 34. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. usnesením č. 2015/1243 1) schválila zprávu ke kontrole plnění usnesení rady města. usnesením č. 2015/1244 1) provedla rozpočtová opatření č ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu usnesením č. 2015/1245 uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2014/02/129/Li v rámci stavby Rozšíření ul. Šeříkové (VIA LYŹBICE) se společností SWIETELSKY stavební s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, se sídlem ve městě Brno, Jahodová 60, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/1246 uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2015/02/081/Ro v rámci stavby MŠ Sosnová 367, Třinec - oprava podlah v objektech J-A2 se společností T-DEX, s. r. o., se sídlem ve městě Třinec, Oldřichovice 175, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 1 (celkem 10)

2 usnesením č. 2015/1247 v rámci stavby Chodník a lávka pro pěší přes silnicí I/11 Nebory Dušinec uzavřít smlouvu č. 2015/02/098/Li o souhlasu s umístěním a realizací stavby na pozemku parc. č. 1622/12 v katastrálním území Nebory, mezi městem Třinec a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, zastoupenou Ing. Tomášem Opělou, ředitelem Správy Ostrava, se sídlem ve městě Ostrava, Mojmírovců 5, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/1248 prominout poplatek žadateli - spolku Filadelfie - Přístav Oldřichovice, se sídlem Oldřichovice č.p. 249, PSČ Třinec, IČ , za užívání plochy náměstí Svobody k parkování dne , v době konání benefičního koncertu Gospel Time, ve výši Kč bez DPH. usnesením č. 2015/1249 a) zatížit pozemky parc. č. 1796/4 a 1813/3 v k. ú. Guty a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, věcným břemenem služebností inženýrské sítě, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem v Děčíně, Děčíně IV Podmoklech, Teplická 874/8, PSČ , IČ , která spočívá v právu umístit, zřídit a provozovat zařízení distribuční soustavy na částech pozemků parc. č. 1796/4 a 1813/3 v k. ú. Guty a obci Třinec, za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 50 Kč/m 2, min. 500 Kč bez DPH, b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2015/05/344/By ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2015/1250 revokovat usnesení č. 2015/561 z 11. schůze Rady města Třince dne ve věci zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch společnosti ENERGETIKA TŘINEC, a. s., se sídlem v Třinci Starém Městě, Průmyslová 1024, PSČ , IČ , spočívající v právu zřídit, vést a provozovat horkovodní potrubí přes pozemky parc. č. 2241/5, 1299/2, 1310/1, 1310/5 a 1310/2 v k. ú. a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, a ve věci uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 2015/05/029/By a) zatížit pozemky parc. č. 1299/2, 1310/1, 1310/2, 1310/3, 1310/5 a 2239/1 v k. ú. a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, věcným břemenem služebností inženýrské sítě, ve prospěch společnosti ENERGETIKA TŘINEC, a. s., se sídlem v Třinci Starém Městě, Průmyslová 1024, PSČ , IČ , která spočívá v právu zřídit, vést a provozovat horkovodní potrubí na částech pozemků parc. č. 1299/2, 1310/1, 1310/2, 1310/3, 1310/5 a 2239/1 v k. ú. a obci Třinec, za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 50 Kč/m 2, min. 500 Kč bez DPH, b) uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 2015/05/029/By ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. Strana 2 (celkem 10)

3 usnesením č. 2015/1251 a) pronajmout část pozemku parc. č. 1516/2, ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, společnosti KARIPER, a. s., se sídlem v Třinci, Frýdecká 272, PSČ , IČ , za účelem umístění směrového ukazatele, za cenu dle Ceníku ve výši Kč/rok, b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2015/05/348/By ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2015/1252 a) zatížit pozemek parc. č. 1848/1 v k. ú. Konská a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, věcným břemenem ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem v Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ , IČ , které spočívá v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení na části pozemku parc. č. 1848/1 v k. ú. Konská a obci Třinec, za jednorázovou finanční úhradu dle znaleckého posudku ve výši 116,60 Kč/m 2 bez DPH, b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2015/05/343/Bu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu a) zatížit pozemky parc. č. 96/18, 118/4 a 294/1 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, služebností inženýrské sítě, ve prospěch společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s., se sídlem v Ostravě- Mariánských Horách, 28. října 1235/169, PSČ , IČ , která spočívá v právu umístit a provozovat kanalizační potrubí DN 400 na částech pozemků parc. č. 96/18, 118/4 a 294/1 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 50 Kč/m 2, min. 500 Kč bez DPH, b) uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 2015/05/342/Bu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu 3) rozhodla a) zatížit pozemky parc. č. 923/3 a 926/23 v k. ú. a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, věcným břemenem, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem v Děčíně IV-Podmoklech, Teplická 874/8, PSČ , IČ , spočívajícího v právu zřídit a provozovat zařízení distribuční soustavy podzemního kabelového vedení NNk na částech pozemků parc. č. 923/3 a 926/23 v k. ú. a obci Třinec, za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 50 Kč/m 2, min. 500 Kč bez DPH, b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2015/05/340/Bu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu 4) rozhodla a) zatížit pozemek parc. č. 294/1 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, věcným břemenem - služebností, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem v Děčíně IV-Podmoklech, Teplická 874/8, PSČ , IČ , spočívající v právu zřídit a provozovat zařízení distribuční soustavy podzemního kabelového vedení NNk na části pozemku parc. č. 294/1 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 50 Kč/m 2, min. 500 Kč bez DPH, b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 2015/05/362/Bu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu Strana 3 (celkem 10)

4 5) rozhodla a) zatížit pozemek parc. č. 2341/1 v k. ú. Český Puncov a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, věcným břemenem, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem v Děčíně IV-Podmoklech, Teplická 874/8, PSČ , IČ , spočívajícím v právu zřídit a provozovat zařízení distribuční soustavy podzemního kabelového vedení NNk na části pozemku parc. č. 2341/1 v k. ú. Český Puncov a obci Třinec, za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 50 Kč/m 2, min. 500 Kč bez DPH, b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2015/05/363/Bu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu 6) rozhodla a) zatížit pozemek parc. č. 1822/1 v k. ú. Konská a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, věcným břemenem, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem v Děčíně IV-Podmoklech, Teplická 874/8, PSČ , IČ , spočívajícím v právu zřídit a provozovat zařízení distribuční soustavy podzemního kabelového vedení NNk na části pozemku parc. č. 1822/1 v k. ú. Konská a obci Třinec, za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 50 Kč/m 2, min. 500 Kč bez DPH, b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2015/05/364/Bu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2015/1253 a) zřídit věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem v Děčíně IV-Podmoklech, Teplická 874/8, PSČ , IČ , spočívající v právu vedení zemního kabelového vedení VN na částech pozemků parc. č. 174/5, 136/6, 127/3, 707/2, 707/1, 2082/2, 2082/11, 2090/1, 2095 a 715/1 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 50 Kč/m², min. 500 Kč bez DPH, b) uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) a smlouvu o právu provést stavbu č. 2015/05/291/Bu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2015/1254 nepřidělit přednostně byt mimo užší pořadí ve vlastnictví města Třince panu J. H., bytem Třinec a) neudělit výjimku ze Zásad pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Třince manž. J. G. a H. G., oba bytem Třinec, týkající se prokázání bezdlužnosti vůči městu Třinec, b) nepřidělit přednostně byt mimo užší pořadí ve vlastnictví města Třince manž. J. G. a H. G., oba bytem Třinec. Strana 4 (celkem 10)

5 usnesením č. 2015/1255 neposkytnout slevu z měsíčního nájemného J. M., bytem Třinec, k bytu o velikosti 1+1 ve 2. nadzemním podlaží v Třinci, který je součástí pozemku 2129 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec. usnesením č. 2015/1256 1) vzala na vědomí přijatou nabídku spolku Junák český skaut, středisko Hraničář Třinec, z. s., se sídlem Nýdek 312, PSČ , IČ , na pronájem prostorů v souhrnné výměře 37,505 m² v 1. nadzemním podlaží budovy č p na ul. Beskydské v Třinci, která je součástí pozemku parc. č. 3130/2 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, za účelem provozování klubovny, za nájemné ve výši 100 Kč/rok a) pronajmout prostory v souhrnné výměře 37,505 m² v 1. nadzemním podlaží budovy č. p na ul. Beskydské v Třinci, která je součástí pozemku parc. č. 3130/2 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, spolku Junák český skaut, středisko Hraničář Třinec, z. s., se sídlem Nýdek 312, PSČ , IČ , za účelem zřízení klubovny, za dohodnutou cenu nájmu ve výši 100 Kč/rok, na dobu neurčitou ode dne , b) uzavřít smlouvu o nájmu prostorů č. 2015/05/300/Do ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2015/1257 v souvislosti se smluvním vztahem založeném smlouvou o nájmu prostorů sloužících podnikání č. 2013/05/028/Do ze dne , uzavřenou mezi městem Třinec a společností PCsupport.cz s.r.o., se sídlem v Třinci, Jablunkovská 110, PSČ , IČ , vztahující se k pronájmu prostorů v budově čp. 110 na ul. Jablunkovské v Třinci, která je součástí pozemku parc. č. 720 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec 1) udělila a) souhlas s podnájmem pro pana Ing. Jiřího Nowaka, MBA, místem podnikání v Třinci, Beskydská 683, PSČ , IČ , plochy ve výměře 8 m² v místnosti č. 2 ve výměře 17,47 m² v 1. nadzemním podlaží dané budovy, za účelem poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti, max. za stejných platebních podmínek, jako je nastaveno ve smlouvě o nájmu prostorů sloužících podnikání č. 2013/05/028/Do ze dne , uzavřené mezi městem Třinec a společností PCsupport.cz s.r.o., b) souhlas panu Ing. Jiřímu Nowakovi, MBA, místem podnikání v Třinci, Beskydská 683, PSČ , IČ , ke zřízení místa podnikání v budově čp. 110 na ul. Jablunkovské v Třinci. usnesením č. 2015/1258 zveřejnit záměr města udělit souhlas s převodem nájmu založeného smlouvou na pronájem prostorů sloužících podnikání č. 2012/05/546/Do ze dne , uzavřenou mezi městem Třinec a panem Markem Křevkým, místem podnikání v Petrovicích u Karviné, Petrovice 22, PSČ , IČ , vztahující se k prostorům v souhrnné výměře 79,82 m² v 1. nadzemním podlaží budovy čp. 408 na ul. Jablunkovské v Třinci, která je součástí pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec v souvislosti s prodejem podniku společnosti mojemobilka s.r.o., se sídlem v Petrovicích u Karviné, Petrovice 22, PSČ , IČ Strana 5 (celkem 10)

6 usnesením č. 2015/1259 1) doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí přijatou nabídku společnosti TONIS distribuce, s.r.o., se sídlem v Třinci, Smetanova 526, PSČ , IČ , na prodej pozemku parc. č. 924/12, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 130 m 2 v k. ú. a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, jako nabídku jedinou 2) doporučila zastupitelstvu města a) rozhodnout odprodat pozemek parc. č. 924/12, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 130 m 2 v k. ú. a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, společnosti TONIS distribuce, s.r.o., se sídlem v Třinci, Smetanova 526, PSČ , IČ , za nabídnutou kupní cenu ve výši Kč, b) uzavřít kupní smlouvu č. 2015/05/347/By ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2015/1260 zveřejnit záměr města prodat část pozemku parc. č. 1238, trvalý travní porost o výměře cca m 2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v k. ú. Oldřichovice u Třince a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, předem určenému zájemci, investorovi stavby na sousedním pozemku, společnosti TANDEM RUCKI & Co, s.r.o., se sídlem v Třinci Lyžbicích, Lidická 1267, PSČ , IČ , za cenu dle znaleckého posudku č /2014, vypracovaného soudním znalcem Ing. Pavlem Kozielkem, ve výši 300 Kč/m 2. usnesením č. 2015/1261 zveřejnit záměr města prodat pozemek parc. č. 1819, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře m 2 v k. ú. Guty a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, předem určenému zájemci, vlastníku sousedních nemovitostí, J. S., bytem Třinec, za kupní cenu ve výši 10 Kč/m 2. usnesením č. 2015/1262 zveřejnit záměr města prodat pozemky parc. č. 3358/3, 3487/2, 3487/3, 3487/5 a 3487/7, vše v druhu vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené o celkové výměře 644 m 2, v k. ú. Oldřichovice u Třince a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, předem určenému zájemci, správci tohoto vodního toku, státnímu podniku Lesy České republiky, s. p., se sídlem v Hradci Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ , IČ , za cenu dle znaleckého posudku č /15 ze dne , vypracovaného soudní znalkyní Ing. Květou Schwarzovou, ve výši Kč. usnesením č. 2015/1263 zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku parc. č. 201, trvalý travní porost v k. ú. a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, výběrem zájemce obálkovou metodou za cenu nejvyšší nabídky, minimálně za cenu dle Ceníku, za účelem umístění vývěsní skříňky. Strana 6 (celkem 10)

7 usnesením č. 2015/1264 1) udělila souhlas ve smluvním vztahu založeném nájemní smlouvou č. 2005/05/486/Do ze dne uzavřenou mezi městem Třinec a společností ARRIVA MORAVA a. s., se sídlem v Ostravě Moravská Ostrava, Vítkovická 3133/5, PSČ , IČ , k podnájmu prostorů v budově č. p. 403 Třinec Staré Město, která je součástí pozemku parc. č. 819 v k. ú. a obci Třinec, s účinností ode dne pro - společnost ČSAD Vsetín a. s., se sídlem ve Vsetíně, Ohrada 791, PSČ , IČ , k užívání id. 1/2 místnosti č. 105 (zdržovna řidičů), id. 1/3 místnosti č.103 (chodba) a id. 1/3 místnosti č. 106 (soc. zařízení), - společnost Koordinátor ODIS, s.r.o., se sídlem v Ostravě - Moravská Ostrava a Přívoz, Na Hradbách 1440/16, PSČ , IČ , k užívání místnosti č. 104 (prodejna jízdného), id. 1/3 místnosti č.103 (chodba) a id. 1/3 místnosti č. 106 (soc. zařízení), v obou případech za účelem zajištění dopravní obslužnosti města, a to za stejných platebních podmínek, jako je nastaveno v nájemní smlouvě č. 2005/05/486/Do ze dne uzavřené mezi městem Třinec a společností ARRIVA MORAVA a. s. a) ve smluvním vztahu založeném nájemní smlouvou č. 2005/05/486/Do ze dne uzavřenou mezi městem Třinec a společností ARRIVA MORAVA a. s., se sídlem v Ostravě Moravská Ostrava, Vítkovická 3133/5, PSČ , IČ , zúžit předmět smlouvy o část pozemku parc. č. 813/2, ostatní plocha ve výměře 7.459,40 m², vše v k. ú. a obci Třinec, s účinností ode dne , b) zapracovat zúžení předmětu smlouvy do již schváleného dodatku č. 5 k nájemní smlouvě č. 2005/05/486/Do ze dne , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu 3) rozhodla zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku parc. č. 813/2 o výměře m 2 v k. ú. a obci Třinec za účelem zajišťování závazku veřejné služby v přepravě cestujících pro MHD na území města Třince a pro příměstskou dopravu oblast Třinecko-Jablunkovsko a Českotěšínsko, a to za nájemné pro dopravce zajišťujícího MHD v Třinci dle dohody, minimálně ve výši Kč/rok, a za nájemné pro dopravce zajišťující příměstskou dopravu dle dohody, minimálně ve výši 10 Kč za jeden vjezd linky příměstské dopravy na autobusové stanoviště v Třinci, súčinností od , výběrem zájemce obálkovou metodou. usnesením č. 2015/1265 uzavřít smlouvu o dílo č. 2015/05/365/St mezi městem Třinec a společností SSZ BLAHUTA spol. s r. o., se sídlem v Ostravě-Kunčicích, Lešetínská 546/57, PSČ , IČ , na akci Provedení generální opravy elektrického rozvodu a zařízení (nadzemní část) LV 300 u turistické chaty Javorový čp. 58 Tyra v Třinci ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/1266 1) vzala na vědomí informaci, že výpověď z nájmu bytu dědicům a nájemcům bytu v domě v Třinci, který je součástí pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, paní J. S., bytem Brumov, a panu P. R., bytem Třinec, nebyla realizována, neboť došlo k odevzdání bytu dohodou. Strana 7 (celkem 10)

8 při výkonu působnosti zřizovatele příspěvkové organizace po projednání usnesením č. 2015/1267 prominout poplatek ve výši Kč za pronájem sportovní haly v areálu příspěvkové organizace Správa tělovýchovných a rekreačních služeb města Třinec (STaRS), se sídlem v Třinci, ulice Tyršova, čp. 275, PSČ , IČ , panu M. M., bytem Třinec, z důvodu konání turnaje ozbrojených složek města Třince v sálové kopané dne ) uložila viz ÚKOLY. usnesením č. 2015/1268 uzavřít smlouvu o dílo č. 2015/06/133/MaD na SŠ, ZŠ a MŠ Jablunkovská 241 Oprava oplocení s firmou Babjarčík s.r.o., se sídlem v Třinci, Oldřichovice 199, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/1269 uzavřít smlouvu o dílo č. 2015/06/134/MaD na MŠ Guty Rekonstrukce zpevněných ploch s firmou UPG, s.r.o., se sídlem v Třinci, ulice Jablunkovská č. p. 407, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. při výkonu působnosti zřizovatele příspěvkové organizace po projednání usnesením č. 2015/1270 1) schválila Sociálním službám města Třince, příspěvkové organizaci, se sídlem v Třinci, Habrová 302, , IČ , uzavření Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za její výkon s Moravskoslezským krajem, se sídlem v Ostravě, 28. října 117, PSČ , IČ , pro období od do ) pověřila ředitele Sociálních služeb města Třince, příspěvkové organizace, Mgr. Pavla Pezdu, uzavřít Smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za její výkon dle bodu 1) přednesu s Moravskoslezským krajem, se sídlem v Ostravě, 28. října 117, PSČ , IČ , a to ve znění smlouvy předložené prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu 3) schválila Centru sociální pomoci Třinec, příspěvkové organizaci, se sídlem v Třinci, Máchova 1134, PSČ , IČ , uzavření Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za její výkon s Moravskoslezským krajem, se sídlem v Ostravě, 28. října 117, PSČ , IČ , pro období od do , 4) pověřila ředitelku Centra sociální pomoci Třinec, příspěvkové organizace, Mgr. Alenu Kostkovou, uzavřít Smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za její výkon dle bodu 3) přednesu s Moravskoslezským krajem, se sídlem v Ostravě, 28. října 117, PSČ , IČ , a to ve znění smlouvy předložené prostřednictvím přílohy č. 4 přednesu. Strana 8 (celkem 10)

9 usnesením č. 2015/1271 podat žádost o podporu na realizaci projektu Místní akční plán v ORP Třinec do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osa P03 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, specifický cíl 3 Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání. zajistit dostatečné zdroje města Třince na předfinancování a spolufinancování projektu Místní akční plán v ORP Třinec, jež bude realizován v roce Předpokládané celkové výdaje projektu dosáhnou maximálně 4 mil. Kč, maximální výše dotace činí 3,8 mil. Kč, tedy 95% celkových způsobilých výdajů. usnesením č. 2015/1272 zrušit v souladu s 84 odst. 2 písm. e) zákona o veřejných zakázkách zadávací řízení na veřejnou zakázku Správa a údržba pohřebišť ) schválila Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení, které bude do 2 pracovních dnů odesláno všem známým zájemcům či uchazečům, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 3) rozhodla vyhlásit veřejnou zakázku dle 21, odst. 1, písm. f) zákona o veřejných zakázkách pod názvem Správa pohřebišť ) rozhodla vyhlásit veřejnou zakázku dle 21, odst. 1, písm. f) zákona o veřejných zakázkách pod názvem Údržba pohřebišť ) rozhodla posuzovat nabídky pro zadání veřejných zakázek Správa pohřebišť a Údržba pohřebišť podle základního hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena 6) rozhodla ustanovit komisi pro otevírání obálek a pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek u veřejných zakázek Správa pohřebišť a Údržba pohřebišť takto Komise pro otevírání obálek Náhradníci Ing. Michael Trojka Mgr. Ivo Kaleta Ing. Silvie Cholewiková Bc. Jarmila Hlawiczková Mgr. Rafał Zawadzki Mgr. Regina Klusová Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci Ing. Michael Trojka RNDr. Věra Palkovská Mgr. Ivo Kaleta Radim Kozlovský Ing. Silvie Cholewiková Mgr. Gabriela Fojciková Bc. Jarmila Hlawiczková Ing. Johana Kubienová Mgr. Jana Gawlasová Ing. Patrik Žondor Mgr. Rafał Zawadzki (hlas poradní) Mgr. Regina Klusová (hlas poradní) 7) schválila návrhy zadávacích dokumentací u veřejných zakázek Správa pohřebišť a Údržba pohřebišť , ve znění návrhů předložených prostřednictvím přílohy č. 2 a č. 3 přednesu Strana 9 (celkem 10)

10 8) schválila seznam uchazečů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky dle 38 zákona o veřejných zakázkách na veřejné zakázky Správa pohřebišť a Údržba pohřebišť , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 přednesu 9) pověřila RNDr. Věru Palkovskou, starostku města, ke schválení vyloučení uchazečů z další účasti v zadávacích řízeních a k vyřizování případných námitek dle 110 ve spojení s 111 zákona o veřejných zakázkách v rámci veřejných zakázek Správa pohřebišť a Údržba pohřebišť při výkonu působnosti zřizovatele příspěvkové organizace po projednání usnesením č. 2015/1273 schválit organizaci Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice Kaštanová, č.p. 412, PSČ , IČ , podání žádosti o dotaci z grantových výzev Nadace Partnerství na rok 2016, v rámci programu Zelené oázy, na projekt Zelené oázy MŠ Habrová. usnesením č. 2015/1274 schválit ředitelům příspěvkových organizací v působnosti odboru školství, kultury a tělovýchovy mimořádné odměny ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. RADA MĚSTA ULOŽILA U usnesení č. 2015/1267 bod 2) 50/34 řediteli příspěvkové organizace Správa tělovýchovných a rekreačních služeb města Třinec (STaRS), postupovat ve věci prominutí poplatků za pronájem sportovní haly dne dle bodu 1) návrhu na usnesení. Zodp.: ředitel příspěvkové organizace STaRS Termín: RNDr. Věra Palkovská Radim Kozlovský STAROSTKA MÍSTOSTAROSTA Vyhotoveno dne: 9. listopadu 2015 Strana 10 (celkem 10)

Rada města usnesením č. 2015/1465 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 38. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Rada města usnesením č. 2015/1465 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 38. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. USNESENÍ 38. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. prosince 2015 usnesením č. 2015/1464 program 38. schůze rady města, konané dne 28.12.2015. usnesením č. 2015/1465 1) určila ověřovatelem usnesení a

Více

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci USNESENÍ 12. mimořádné schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. dubna 2015 usnesením č. 2015/576 1) schválila program 12. schůze rady města, konané dne 27.04.2015. usnesením č. 2015/577 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2015/1081 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 30. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Rada města usnesením č. 2015/1081 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 30. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. USNESENÍ 30. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 29. září 2015 usnesením č. 2015/1080 program 30. schůze rady města, konané dne 29.09.2015. usnesením č. 2015/1081 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2016/1494 1) provedla rozpočtové opatření č. 1-2 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu.

Rada města usnesením č. 2016/1494 1) provedla rozpočtové opatření č. 1-2 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. USNESENÍ 40. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 18. ledna 2016 usnesením č. 2016/1491 1) schválila program 40. schůze rady města, konané dne 18.01.2016. usnesením č. 2016/1492 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 13. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 13. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 13. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. května 2015 usnesením č. 2015/592 program 13. schůze rady města, konané dne 11.05.2015. usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2014/5029 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 137. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/5029 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 137. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 137. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 29. října 2014 usnesením č. 2014/5028 1) schválila program 137. schůze rady města, konané dne 29.10.2014. usnesením č. 2014/5029 1) určila ověřovatelem

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 12/346/2016 1) schválilo program 12. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 12/346/2016 1) schválilo program 12. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 12. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 14. června 2016 usnesením č. 12/346/2016 program 12. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 12/347/2016 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 118. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. dubna 2014 usnesením č. 2014/4311 program 118. schůze rady města, konané dne 28.04.2014. usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 05/131/2015 1) schválilo program 5. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 05/131/2015 1) schválilo program 5. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 5. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 15. června 2015 usnesením č. 05/131/2015 1) schválilo program 5. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 05/132/2015 1) schválilo návrhovou

Více

Rada města usnesením č. 2016/2356 1) schválila mimořádné vyřazení majetku odboru životního prostředí a zemědělství dle přednesu.

Rada města usnesením č. 2016/2356 1) schválila mimořádné vyřazení majetku odboru životního prostředí a zemědělství dle přednesu. USNESENÍ 62. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 26. září 2016 usnesením č. 2016/2351 program 62. schůze rady města konané dne 26.09.2016. usnesením č. 2016/2352 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 6/180/2007 1) schválilo program 6. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 6/180/2007 1) schválilo program 6. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 11. září 2007 usnesením č. 6/180/2007 program 6. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 6/181/2007 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Rada města usnesením č. 2016/2393 1) provedla rozpočtová opatření č ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu.

Rada města usnesením č. 2016/2393 1) provedla rozpočtová opatření č ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. USNESENÍ 63. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 10. října 2016 usnesením č. 2016/2390 1) schválila program 63. schůze rady města konané dne 10.10.2016. usnesením č. 2016/2391 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2014/4500 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 123. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4500 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 123. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 123. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 17. června 2014 usnesením č. 2014/4499 1) schválila program 123. schůze rady města, konané dne 17.06.2014. usnesením č. 2014/4500 1) určila ověřovatelem

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

Rada města usnesením č. 2015/755 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2015/755 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 19. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 22. června 2015 usnesením č. 2015/754 program 19. schůze rady města, konané dne 22.06.2015. usnesením č. 2015/755 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2012/2327 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 63. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2012/2327 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 63. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 63. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 5. listopadu 2012 usnesením č. 2012/2326 1) schválila program 63. schůze rady města, konané dne 05.11.2012. usnesením č. 2012/2327 1) určila ověřovatelem

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/377/2012 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/377/2012 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 13. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 30. října 2012 usnesením č. 13/377/2012 program 13. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 13/378/2012 návrhovou komisi ve složení:

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

Rada města usnesením č. 2015/1166 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 32. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Rada města usnesením č. 2015/1166 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 32. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. USNESENÍ 32. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 26. října 2015 usnesením č. 2015/1165 program 32. schůze rady města, konané dne 26.10.2015. usnesením č. 2015/1166 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2016/2055 1) schválila program 55. schůze rady města konané dne Rada města usnesením č. 2016/2056 1) určila

Rada města usnesením č. 2016/2055 1) schválila program 55. schůze rady města konané dne Rada města usnesením č. 2016/2056 1) určila USNESENÍ 55. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 20. června 2016 usnesením č. 2016/2055 1) schválila program 55. schůze rady města konané dne 20.06.2016. usnesením č. 2016/2056 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2012/2170 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 59. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2012/2170 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 59. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 59. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 24. září 2012 usnesením č. 2012/2169 program 59. schůze rady města, konané dne 24.09.2012. usnesením č. 2012/2170 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2010/3989 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 80. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2010/3989 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 80. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 80. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. června 2010 usnesením č. 2010/3988 program 80. schůze rady města, konané dne 28.06.2010. usnesením č. 2010/3989 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 12/344/2012 1) schválilo program 12. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 12/344/2012 1) schválilo program 12. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 12. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 18. září 2012 usnesením č. 12/344/2012 1) schválilo program 12. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 12/345/2012 1) schválilo návrhovou

Více

Rada obce Usnesením č. 37/558 vzala na vědomí Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření Obce Mosty u Jablunkova k

Rada obce Usnesením č. 37/558 vzala na vědomí Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření Obce Mosty u Jablunkova k OBEC Mosty u Jablunkova Usnesení rady obce Usnesení z 37. schůze rady obce Mosty u Jablunkova konané dne 26. 09. 2016 Usnesením č. 37/556 schválila pořad 37. schůze rady obce konané dne 26. 09. 2016. Usnesením

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 17/509/2013 1) schválilo program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL.

Zastupitelstvo města usnesením č. 17/509/2013 1) schválilo program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL. , USNESENÍ 17. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 18. června 2013 usnesením č. 17/509/2013 program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL. usnesením č. 17/510/2013 návrhovou

Více

Rada města usnesením č. 2012/1305 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 38. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/1305 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 38. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 38. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 9. ledna 2012 usnesením č. 2012/1304 program 38. schůze rady města, konané dne 09.01.2012. usnesením č. 2012/1305 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2015/643 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 15. schůze rady města místostarostu Radim Kozlovský.

Rada města usnesením č. 2015/643 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 15. schůze rady města místostarostu Radim Kozlovský. USNESENÍ 15. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 25. května 2015 usnesením č. 2015/642 1) schválila program 15. schůze rady města, konané dne 25.05.2015. usnesením č. 2015/643 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2010/3895 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 78. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora.

Rada města usnesením č. 2010/3895 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 78. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora. USNESENÍ 78. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 31. května 2010 usnesením č. 2010/3894 program 78. schůze rady města, konané dne 31.05.2010. usnesením č. 2010/3895 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2015/1118 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 31. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2015/1118 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 31. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 31. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 12. října 2015 usnesením č. 2015/1117 program 31. schůze rady města, konané dne 12.10.2015. usnesením č. 2015/1118 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2012/2514 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 67. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/2514 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 67. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 67. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 17. prosince 2012 usnesením č. 2012/2513 program 67. schůze rady města, konané dne 17.12.2012. usnesením č. 2012/2514 1) určila ověřovatelem usnesení a

Více

Rada města usnesením č. 2012/1829 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 52. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2012/1829 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 52. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 52. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. června 2012 usnesením č. 2012/1828 program 52. schůze rady města, konané dne 11.06.2012. usnesením č. 2012/1829 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 4/111/2007 1) schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 4/111/2007 1) schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 24. dubna 2007 usnesením č. 4/111/2007 program 4. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 4/112/2007 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města usnesením č. 2012/2216 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 60. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/2216 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 60. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 60. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 8. října 2012 usnesením č. 2012/2215 1) schválila program 60. schůze rady města, konané dne 08.10.2012. usnesením č. 2012/2216 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2011/933 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 25. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/933 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 25. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 25. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 26. září 2011 usnesením č. 2011/932 program 25. schůze rady města, konané dne 26.09.2011. usnesením č. 2011/933 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/579/2013 1) schválilo program 19. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/579/2013 1) schválilo program 19. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 19. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 5. listopadu 2013 usnesením č. 19/579/2013 program 19. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 19/580/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města usnesením č. 2015/1003 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 28. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2015/1003 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 28. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 28. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 14. září 2015 usnesením č. 2015/1002 1) schválila program 28. schůze rady města, konané dne 14.09.2015. usnesením č. 2015/1003 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2015/1276 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 35. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2015/1276 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 35. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 35. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 30. listopadu 2015 usnesením č. 2015/1275 1) schválila program 35. schůze rady města, konané dne 30.11.2015. usnesením č. 2015/1276 1) určila ověřovatelem

Více

Výpis z usnesení 27. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 9. března 2016

Výpis z usnesení 27. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 9. března 2016 Výpis z usnesení 27. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 9. března 2016 1/ Kontrola usnesení 27/130 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Rozbory hospodaření příspěvkových organizací

Více

Rada města usnesením č. 2013/3918 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 105. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/3918 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 105. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 105. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 20. prosince 2013 usnesením č. 2013/3917 program 105. schůze rady města, konané dne 20.12.2013. usnesením č. 2013/3918 1) určila ověřovatelem

Více

3) rozhodla o hodnotícím kritériu pro zadání veřejných zakázek malého rozsahu, kterým je nejnižší nabídková cena.

3) rozhodla o hodnotícím kritériu pro zadání veřejných zakázek malého rozsahu, kterým je nejnižší nabídková cena. USNESENÍ 21. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 13. července 2015 usnesením č. 2015/786 1) schválila program 21. schůze rady města, konané dne 13.07.2015. usnesením č. 2015/787 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2013/2647 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 72. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2013/2647 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 72. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 72. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. února 2013 usnesením č. 2013/2646 program 72. schůze rady města, konané dne 11.02.2013. usnesením č. 2013/2647 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 11/311/2016 1) schválilo program 11. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 11/311/2016 1) schválilo program 11. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 11. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 19. dubna 2016 usnesením č. 11/311/2016 1) schválilo program 11. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 11/312/2016 1) schválilo návrhovou

Více

Rada města usnesením č. 2013/2684 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 73. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/2684 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 73. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 73. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 25. února 2013 usnesením č. 2013/2683 1) schválila program 73. schůze rady města, konané dne 25.02.2013. usnesením č. 2013/2684 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2014/4836 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 132. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2014/4836 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 132. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 132. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 15. září 2014 usnesením č. 2014/4835 1) schválila program 132. schůze rady města, konané dne 15.09.2014. usnesením č. 2014/4836 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 128. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. srpna 2014 usnesením č. 2014/4661 1) schválila program 128. schůze rady města, konané dne 11.08.2014. usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2016/1544 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 41. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Rada města usnesením č. 2016/1544 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 41. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. USNESENÍ 41. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 1. února 2016 usnesením č. 2016/1543 1) schválila program 41. schůze rady města, konané dne 01.02.2016. usnesením č. 2016/1544 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2010/3802 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 76. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2010/3802 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 76. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 76. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 3. května 2010 usnesením č. 2010/3801 1) schválila program 76. schůze rady města, konané dne 03.05.2010. usnesením č. 2010/3802 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Výpis z usnesení 34. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 19. července 2016

Výpis z usnesení 34. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 19. července 2016 Výpis z usnesení 34. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 19. července 2016 1/ Kontrola usnesení 34/170 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Rozpočtové opatření č. 7/16 34/171

Více

Rada města usnesením č. 2015/231 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 6. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Rada města usnesením č. 2015/231 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 6. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. USNESENÍ 6. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 16. února 2015 usnesením č. 2015/230 1) schválila program 6. schůze rady města, konané dne 16.02.2015. usnesením č. 2015/231 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

IČ /1, 2394/1, 3535/5, 3584/5, , 874/8, PSČ

IČ /1, 2394/1, 3535/5, 3584/5, , 874/8, PSČ č. 1094 Rada města schvaluje poskytnutí slevy z nájmu v domě čp. 2084-2086 na Semanínské ulici v České Třebové v bytech v pátém nadzemním podlaží bez výtahu ve výši 5%. Sleva bude uplatněna od nájmu za

Více

Rada města usnesením č. 2011/483 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 14. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/483 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 14. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 14. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. května 2011 usnesením č. 2011/482 program 14. schůze rady města, konané dne 02.05.2011. usnesením č. 2011/483 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

47. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

47. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení ze 47. schůze Rady města Rychvald, dne 25. 04. 2016 Kontrola usnesení 47/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc květen 2016 47/2. Rada

Více

Rada města usnesením č. 2011/141 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/141 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 5. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 10. ledna 2011 usnesením č. 2011/140 program 5. schůze rady města, konané dne 10.01.2011. usnesením č. 2011/141 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2013/2819 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 76. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2013/2819 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 76. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 76. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 25. března 2013 usnesením č. 2013/2818 1) schválila program 76. schůze rady města, konané dne 25.03.2013. usnesením č. 2013/2819 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 90. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 90. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 90. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 12. srpna 2013 usnesením č. 2013/3325 1) schválila program 90. schůze rady města, konané dne 12.08.2013. usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/443/2016 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/443/2016 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 16. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 13. prosince 2016 usnesením č. 16/443/2016 program 16. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 16/444/2016 návrhovou komisi ve složení:

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 52. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.09.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/52R/2016

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/534/2009 1) schválilo návrhovou komisi ve složení: MUDr. Zdeněk Uhlář Mgr. Ivo Kaleta Martin Sikora

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/534/2009 1) schválilo návrhovou komisi ve složení: MUDr. Zdeněk Uhlář Mgr. Ivo Kaleta Martin Sikora USNESENÍ 19. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 21. dubna 2009 usnesením č. 19/533/2009 program 19. zasedání zastupitelstva města, včetně doplnění programu o body: Dodatek č. 1 ke Smlouvě

Více

Rada města usnesením č. 2010/3843 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 77. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2010/3843 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 77. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 77. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 19. května 2010 usnesením č. 2010/3842 program 77. schůze rady města, konané dne 19.05.2010. usnesením č. 2010/3843 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2011/818 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 22. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/818 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 22. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 22. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 29. srpna 2011 usnesením č. 2011/817 1) schválila program 22. schůze rady města, konané dne 29.08.2011. usnesením č. 2011/818 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 13. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 10. června 2008 usnesením č. 13/365/2008 program 13. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 13/366/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města usnesením č. 2010/4242 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 86. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2010/4242 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 86. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 86. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 4. října 2010 usnesením č. 2010/4241 1) schválila program 86. schůze rady města, konané dne 04.10.2010. usnesením č. 2010/4242 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2014/4011 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 108. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4011 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 108. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 108. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 10. února 2014 usnesením č. 2014/4010 program 108. schůze rady města, konané dne 10.02.2014. usnesením č. 2014/4011 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Usnesení č. 39/2904 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 5. Specifikace zřízení věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví kraje

Usnesení č. 39/2904 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 5. Specifikace zřízení věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví kraje Usnesení č. 39/2904 Příloha č. 2 Strana 1 Specifikace zřízení věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví kraje Středisko Frýdek-Místek FM/16/e/2014/Ko c III/4764 1614/2 Smilovice u Třince nadzemní vedení

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 16. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 16. prosince 2008 usnesením č. 16/453/2008 program 16. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 16/454/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města usnesením č. 2015/682 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 17. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Rada města usnesením č. 2015/682 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 17. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. USNESENÍ 17. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 8. června 2015 usnesením č. 2015/681 1) schválila program 17. schůze rady města, konané dne 08.06.2015. usnesením č. 2015/682 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2016/2490 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 65. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2016/2490 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 65. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 65. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 7. listopadu 2016 usnesením č. 2016/2489 1) schválila program 65. schůze rady města konané dne 07.11.2016. usnesením č. 2016/2490 1) určila ověřovatelem

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Rada města usnesením č. 2015/385 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 9. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Rada města usnesením č. 2015/385 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 9. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. USNESENÍ 9. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 23. března 2015 usnesením č. 2015/384 program 9. schůze rady města, konané dne 23.03.2015. usnesením č. 2015/385 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 14/380/2016 1) schválilo program 14. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 14/380/2016 1) schválilo program 14. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 14. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 20. září 2016 usnesením č. 14/380/2016 program 14. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 14/381/2016 návrhovou komisi ve složení: PhDr.

Více

Rada města usnesením č. 2010/3925 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 79. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2010/3925 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 79. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 79. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 14. června 2010 usnesením č. 2010/3924 1) schválila program 79. schůze rady města, konané dne 14.06.2010. usnesením č. 2010/3925 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2014/5057 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 139. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/5057 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 139. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 139. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 18. listopadu 2014 usnesením č. 2014/5056 1) schválila program 139. schůze rady města, konané dne 18.11.2014. usnesením č. 2014/5057 1) určila

Více

Usnesení. Usnesení. 44. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1944/RMObM1014/44/ /RMObM1014/44/12

Usnesení. Usnesení. 44. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1944/RMObM1014/44/ /RMObM1014/44/12 44. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 14. 5. 2012 čís. 1944/RMObM1014/44/12-1951/RMObM1014/44/12 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

Rada města usnesením č. 2010/4123 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 83. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2010/4123 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 83. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 83. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 30. srpna 2010 usnesením č. 2010/4122 program 83. schůze rady města, konané dne 30.08.2010. usnesením č. 2010/4123 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

26. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

26. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 26. zasedání Rady města Rychvald, dne 14. 09. 2015 Kontrola usnesení 26/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápis z jednání komise RM 26/2. Rada města b e

Více

Rada města usnesením č. 2012/1601 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 46. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/1601 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 46. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 46. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 10. dubna 2012 usnesením č. 2012/1600 1) schválila program 46. schůze rady města, konané dne 10.04.2012. usnesením č. 2012/1601 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada obce Usnesením č. 24/339 schválila roční finanční odměnu ředitelce GOTIC, příspěvková organizace pí Mgr. Aleně Kolčárkové.

Rada obce Usnesením č. 24/339 schválila roční finanční odměnu ředitelce GOTIC, příspěvková organizace pí Mgr. Aleně Kolčárkové. OBEC Mosty u Jablunkova Usnesení rady obce Usnesení z 24. schůze rady obce Mosty u Jablunkova konané dne 14. 12. 2015 Usnesením č. 24/338 schválila pořad 24. schůze rady obce konané dne 14. 12. 2015 Usnesením

Více

Rada města usnesením č. 2011/171 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 6. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2011/171 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 6. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 6. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 31. ledna 2011 usnesením č. 2011/170 1) schválila program 6. schůze rady města, konané dne 31.01.2011. usnesením č. 2011/171 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2014/4520 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 124. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/4520 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 124. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 124. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 23. června 2014 usnesením č. 2014/4519 program 124. schůze rady města, konané dne 23.06.2014. usnesením č. 2014/4520 1) určila ověřovatelem usnesení a

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 25. mimořádné schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 472/25/15-490/25/15

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 25. mimořádné schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 472/25/15-490/25/15 MĚSTO FULNEK Usnesení z 25. mimořádné schůze Rady města Fulnek konané dne 18.08.2015 čís. 472/25/15-490/25/15 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle

Více

Rada města usnesením č. 2010/4282 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 87. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora.

Rada města usnesením č. 2010/4282 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 87. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora. USNESENÍ 87. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 14. října 2010 usnesením č. 2010/4281 program 87. schůze rady města, konané mimořádně dne 14.10.2010. usnesením č. 2010/4282 1) určila ověřovatelem

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1219/64/ /64/17

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1219/64/ /64/17 MĚSTO FULNEK Usnesení z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne 23.01.2017 čís. 1219/64/17-1248/64/17 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle zákona

Více

Rada města usnesením č. 2010/3655 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 72. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora.

Rada města usnesením č. 2010/3655 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 72. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora. USNESENÍ 72. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 15. března 2010 usnesením č. 2010/3654 1) schválila program 72. schůze rady města, konané dne 15.03.2010. usnesením č. 2010/3655 1) určila ověřovatelem

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Rada města usnesením č. 2010/4194 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 85. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2010/4194 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 85. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 85. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 20. září 2010 usnesením č. 2010/4193 program 85. schůze rady města, konané dne 20.09.2010. usnesením č. 2010/4194 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2012/1455 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 43. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/1455 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 43. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 43. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. února 2012 usnesením č. 2012/1454 1) schválila program 43. schůze rady města, konané dne 27.02.2012. usnesením č. 2012/1455 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2014/4089 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 111. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4089 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 111. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 111. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 03. března 2014 usnesením č. 2014/4088 1) schválila program 111. schůze rady města, konané dne 03.03.2014. usnesením č. 2014/4089 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 5. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. února 2015 usnesením č. 2015/186 program 5. schůze rady města, konané dne 02.02.2015. usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5.

Více

Rada města usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 121. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 121. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 121. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 26. května 2014 usnesením č. 2014/4386 program 121. schůze rady města, konané dne 26.05.2014. usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a

Více

Rada města usnesením č. 2014/4746 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 130. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4746 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 130. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 130. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 01. září 2014 usnesením č. 2014/4745 1) schválila program 130. schůze rady města, konané dne 01.09.2014. usnesením č. 2014/4746 1) určila ověřovatelem

Více

Výpis z usnesení 17. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 21. září 2015

Výpis z usnesení 17. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 21. září 2015 Výpis z usnesení 17. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 21. září 2015 1/ Kontrola usnesení 17/88 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Rozpočtové opatření č. 12/15 17/89 s

Více

Rada města usnesením č. 2016/2434 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 64. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2016/2434 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 64. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 64. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 24. října 2016 usnesením č. 2016/2433 1) schválila program 64. schůze rady města konané dne 24.10.2016. usnesením č. 2016/2434 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 20. zasedání Rady města Rychvald, dne 22. 06. 2015 Kontrola usnesení 20/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc červenec 2015 20/2. Rada

Více

ze 183. schůze Rady města Rumburk, konané dne 25. září 2014

ze 183. schůze Rady města Rumburk, konané dne 25. září 2014 ze 183. schůze Rady města Rumburk, konané dne 25. září 2014 1. Schválení programu Usnesení č. 2803/2014 Rada města Rumburk projednala a schválila upravený program 183. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

28. schůze RM Rychvald

28. schůze RM Rychvald Usnesení z 28. schůze Rady města Rychvald, dne 05. 10. 2015 Kontrola usnesení 28/1. Rada města kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 28/2. Rada města 1. Zápis ze 7. schůzky KPOZ

Více

Rada města usnesením č. 2016/1897 1) schválila program 52. schůze rady města konané dne Rada města usnesením č. 2016/1898 1) určila

Rada města usnesením č. 2016/1897 1) schválila program 52. schůze rady města konané dne Rada města usnesením č. 2016/1898 1) určila USNESENÍ 52. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 9. května 2016 usnesením č. 2016/1897 1) schválila program 52. schůze rady města konané dne 09.05.2016. usnesením č. 2016/1898 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

U S N E S E N Í. 78. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 78. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 078/14/Pa U S N E S E N Í 78. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 29. 4. 2014 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 2807/78 2834/78 Rozdělovník - členové

Více

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 71. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. ledna 2013 usnesením č. 2013/2594 program 71. schůze rady města, konané dne 28.01.2013. usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více